DELÅRSRAPPORT. JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604"

Transkript

1 Q1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

2 2/16 Delårsrapport januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2015 Koncernens omsättning under det första kvartalet var 0,1 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -8,8 MSEK eller -0,79 SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,8 MSEK eller -0,70 SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 6,1 MSEK.

3 3/16 Väsentliga händelser VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Fortsatt tillväxt i antalet kunder via vår e- handelsplattform med över registrerade kunder i slutet av första kvartalet en ökning med 228% jämfört med utgången av Fortsatt marknadsbearbetning genom deltagande vid branschmässor och event, t ex ISPY i Brighton (med fokus på flyg- och reseindustrin) och PUB 15 (brittisk mässa inriktad på barer och restauranger.) Initierat försäljning via The Northerner.com, som är en ledande online återförsäljare av rökfri tobak till kunder över hela världen. Patentansökningar för det bakomliggande filmpatentet, som Nicoccino's produkter baseras på, beviljade i Sydkorea och Kanada. Nicoccinos e-handelsplattform har fått ett övergripande ansiktslyft för att öka konvertering och användarvänlighet. Lansering av ny primärförpackning som erbjuder en förenklad öppning. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Väsentligt ökade försäljningsintäkter; under april uppgick intäkterna till 0,2 MSEK, vilket är 60 procent mer än hela första kvartalet. Nicoccino Holding har genomfört en riktad nyemission av 2,5 miljoner aktier till kursen 20 SEK som tillfört bolaget 50 MSEK före emissionskostnader. Därutöver pågår vid tidpunkten för denna delårsrapport en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst aktier till kursen 20 SEK, som vid full teckning tillför bolaget ytterligare ca 22,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen avslutas den 27 maj Syftet med nyemissionerna är att finansiera en fortsatt expansion via e- handelsplattformen och återförsäljare på fler strategiska marknader. Tecknat distributionsavtal med två stora kasinon i London (Storbritanniens största kasino, Aspers, samt Palm Beach Casino, ett exklusivt kasino som är en del av Genting Group). Nicoccino på Aspers Ny Primärförpackning Initierat distribution till Storbritanniens apoteksmarknad via ett försäljningsavtal med Skills in Healthcare, ett säljbolag som ingår i Walgreens Boots Alliance, samt en överenskommelse med AAH, en av Europas största läkemedelsgrossister, för att säkerställa distributionen. Tecknat distributionsavtal med partners i Tyskland och Tjeckien. Nicoccino deltog på World Travel Catering & onboard service (WTCE) i Hamburg i mitten av april där kontakter knöts med representanter från flygbolag och relaterade återförsäljare.

4 4/16 VD har ordet Första kvartalet 2015 har varit intensivt med en fortsatt tillväxt via näthandeln och tydliga framsteg med att bredda våra distributionskanaler. Vid utgången av första kvartalet hade vi fler än registrerade kunder via vår e- handelsplattform samt konkreta framgångar inom detaljhandeln som kommer att ge avkastning inom kommande månader. Under de senaste månaderna har vi haft fortsatt fokus på vidareutveckling av vår e-handelsplattform samt arbetat aktivt med att förbereda nya distributionskanaler, både i och utanför Storbritannien. Detta har resulterat i att vi i början av andra kvartalet tagit de första stegen in på Storbritanniens apotekmarknad samt tecknat distributionsavtal med två stora kasinon i London. Bakgrunden till att distribuera via apotek är att dessa oftast är den första anhalten för folk som vill sluta röka. Strategin bygger på ett försäljningsavtal med Skills in Healthcare, ett säljbolag som ingår i Walgreens Boots Alliance, för att sälja in Nicoccino till fristående apotek. Vi har tecknat en överenskommelse med AAH, en av Europas största läkemedelsgrossister, för att säkerställa distributionen. Vi har även efter periodens slut tecknat ett avtal med en distributör för Polen och Tjeckien samt, som vi offentliggjorde tidigare idag, tecknat ett distributionsavtal med en tysk partner, Quantus. Dessa nya distributionsavtal kommer att resultera i en betydligt ökad försäljning under andra kvartalet. Vi har under andra kvartalet också fortsatt att stärka vårt säljteam med en internationell försäljningsdirektör, som varit en bidragande faktor till de nya kanalerna utanför Storbritannien. Bolaget har efter periodens slut genomfört en riktad nyemission om 50 MSEK. Därutöver pågår vid tidpunkten för denna rapport en företrädesemission om 22,7 MSEK. Emissionerna kan tillföra bolaget 72,7 MSEK före emissionskostnader. Detta innebär att vi kan fortsätta att leverera värde åt våra aktieägare genom att bygga en gedigen plattform för en lönsam verksamhet. Intäkterna från emissionen kommer främst att användas inom tre områden: internationell expansion, varumärkesbyggande och utveckling av ett receptfritt nikotinläkemedel. Under perioden har vi även presenterat Nicoccino på olika mässor och event. Vi har varit med och sponsrat National Film Awards (NFA) i London samt ISPY (Inflight Sales Person of the Year), Oscarsgalan för flygbolagens kabinbesättningar där 35 olika flygbolag deltog. Vi medverkade även på PUB 15, en stor brittisk mässa inriktad på barer och restauranger. Från ett produktperspektiv lanserade vi i mars den nya primärförpackningen som fått enhälligt positiv feedback från våra kunder. Den nya förpackningen erbjuder en förbättrad konstruktion som underlättar öppning av produkten. Våra planer på att ta fram ett receptfritt nikotinläkemedel förblir oförändrade och fortsätter enligt plan. Sammanfattningsvis så har 2015 börjat starkt och vi är väldigt positiva till vår framtida utvecklingspotential. Med fortsatt ökade globala restriktioner för användningen av cigaretter och e-cigaretter så är Nicoccinos positionering intressantare än någonsin. Vi har en produkt som tillhandahåller det mest moderna och effektiva sättet att konsumera nikotin, som är diskret, utan tobak och kan användas när och var som helst. Med vår rökfria produkt omdefinierar vi hur man kan konsumera nikotin och vi är övertygade att Nicoccino kommer att bli det naturliga valet för många av dagens tobaksanvändare. Michel Bracké Verkställande Direktör Nicoccino Holding AB

5 5/16 Nicoccino Holding AB (publ) NICOCCINO Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino är en lövtunn film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. En Nicoccino innehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. NICOCCINO HOLDING Bildande Nicoccino Holding bildades under 2013 men bedrev ingen verksamhet förrän 2014 då bolaget genomförde kontantemissioner om 40 MSEK samt en apportemission varigenom Nicoccino Holding förvärvade dotterbolaget Nicoccino AB som driver den operativa verksamheten. Därför lämnas inga jämförelsesiffror för föregående år. Vision Nicoccino Holdings vision är att vara den globalt ledande aktören på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter och på sikt även vara en ledande aktör på marknaden för receptfria nikotinläkemedel. Affärsidé Nicoccino Holding ska kommersialisera nikotinprodukter för marknader där bolagets patenterade teknik ger en tydlig konkurrensfördel. Affärsmodell Nicoccino Holding kommer initialt att introducera sin produkt på marknader direkt till konsument via egen e-handelsplattform. Därefter kommer detaljist- och grossistkanaler adderas som komplement till direktförsäljningen. Produktion och logistik är utlagt på externa parter. PATENT Nicoccino Holding licensierar ett patent ( filmpatentet ) och äger en patentansökan ( nikotinpatentansökan ). Filmpatentet syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Nicoccino Holding för produkter som innehåller nikotin. Nicoccino Holding erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestonebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Ansökan för filmpatentet, PCT-ansökan gjordes Patentansökan har hittills godkänts i 11 länder (Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika Israel, Sydkorea och Kanada). I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till Nikotinpatentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. Denna patentansökan, som bygger på filmpatentet, gjordes 2012 och är nu i s.k. PCT-fas. I de länder som patentet godkänns i kan skydd erhållas till VARUMÄRKET Varumärket Nicoccino ägs av Nicoccino Holding och är godkänt i EU. Godkännande av logotype, symbol och grafiskt designmönster erhölls i oktober 2014.

6 6/16 Verksamheten FÖRSÄLJNING Bra resultat i april med intäkter på 0,2MSEK, viket innebär en ökning på över 60% gentemot det totala resultatet för första kvartalet. I slutet av perioden uppgick antalet registrerade kunder via bolagets e- handelsplattform till över (upp 228% nya kunder från dec 2014) Konverteringsgraden på vår e-handelsplattform utvecklades under perioden fortsatt positivt med en konvertering av 28% av besökarna på Nicoccinos webbplats till registrerade kunder. Som ett resultat av effektiv marknadsföring och ökad konvertering har förvärvskostnaden per kund (CPA) minskat ytterligare till 5.50 i slutet av perioden. I januari Initierade Nicoccino försäljning via The Northerner.com, en ledande online återförsäljare för rökfri tobak till kunder utanför Europa. Som ett led i arbetet med att stärka säljorganisationen rekryterades under perioden en internationell försäljningsdirektör med tillträde i januari Nicoccinos e-handelsplattform bytte under perioden namn från till för att stödja internationell expansion. Sidan fick även ett övergripande ansiktslyft för att öka användarvänlighet och kundkonvertering. MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKE Utöver aktiviteter online och i sociala medier deltog Nicoccino även på flera mässor och events. Vi medverkade som sponsor av National Film Awards (NFA) i London, där Nicoccino presenterade bästa Action Film, samt vid ISPY galan (Inflight Sales Person of the Year) i Brighton i januari I februari presenterade vi Nicoccino vid PUB 15, en stor brittisk mässa inriktad på barer och restauranger. Vi har ytterligare förstärkt vårt social media team i Storbritannien med en Social Media Manager för att upprätthålla Nicoccinos närvaro i social medier samt stärka kontakten med våra kunder via de sociala kanalerna. PRODUKTION Nicoccinos presentation på ISPY Vi arbetar kontinuerligt med att expandera produktionskapaciteten för att möta marknadens prognosticerade efterfrågan. Nicoccinos nya e-handelsplattform gränssnitt

7 7/16 Finansiell rapport januari mars 2015 Koncernens verksamhet inleddes den 2 april 2014 då Nicoccino Holding genom en apportemission förvärvade Nicoccino AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH KASSAFLÖDE Första kvartalet Koncernens omsättning uppgick till 0,1 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -8,8 MSEK eller -0,79 SEK per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,8 MSEK eller -0,70 SEK per aktie. LIKVIDITET Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 6,1 MSEK. PERSONAL Antalet fast anställda i koncernen vid kvartalets utgång uppgick till 10. Fredrik Hubinette har lämnat rollen som CTO i slutet av april. Detta med anledning av att Nicoccino lämnat den mest kritiska utvecklingsfasen bakom sig. Fredrik kommer istället att fokusera på utveckling av Karessa. CFO Madeleine Skoglund lämnar även koncernen efter rapportperiodens utgång. MODERBOLAGET Moderbolaget Nicoccino Holdings resultat för första kvartalet uppgick till 0,0 MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,4 MSEK. AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN Aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgick vid periodens utgång till 0,55 MSEK fördelat på aktier. Efter periodens utgång har bolaget genomfört en riktad nyemission om aktier till kursen 20 SEK som tillfört bolaget 50 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen registrerades i slutet av april och aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgår därefter till 0,68 MSEK fördelat på aktier. Vid tidpunkten för denna delårsrapport pågår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om ytterligare högst aktier. Teckningskursen är 20 SEK. Teckningstiden slutar den 27 maj Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med ticker NICO. Remium Nordic AB är Certified Adviser. Antalet aktieägare i Nicoccino Holding uppgick till ca 4764 per den 31 mars OPTIONSPROGRAM I koncernen finns två utestående optionsprogram teckningsoptioner som ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 14,51 SEK per aktie samt teckningsoptioner som envar ger rätt att senast den 5 juni 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 20 SEK. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna i bolagsbeskrivningen som upprättades i samband med introduktionen på Nasdaq Stockholm First North, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida KOMMANDE INFORMATION 27 aug Delårsrapport april juni nov Delårsrapport juli sept 2015 Stockholm den 20 maj 2015 Nicoccino Holding AB (publ) Styrelsen och Verkställande direktören Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michel Bracké, VD Tel

8 8/16 Om Nicoccino Holding AB Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr ) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, Täby. Tel Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till 4764 den 31:e mars För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida

9 9/16 Finansiell utveckling i sammandrag Koncernen jan-mars jan-dec tkr (om ej annat anges) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat per aktie, kr -0,79-2,05 Likvida medel på balansdagen Soliditet 97% 98% Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg Soliditet 97% 98% Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, tkr Antal anställda vid periodens slut 10 6 Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,79-2,05 Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,79-2,05 Eget kapital per aktie, kr 10,74 11,53 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,70-2,50

10 10/16 Rapport över totalresultatet 1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec tkr (om ej annat anges) Koncernen Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat - - Periodens resultat varav hänförligt till moderbolagets aktieägare varav minoritetens andel - - Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,79-2,05 Rappport över totalresultatet 1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec tkr (om ej annat anges) Periodens resultat Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt Periodens totalresultat Hänförligt till aktieägare Minoritetsintresse - -

11 11/16 Rapport över finansiell ställning tkr (om ej annat anges) Koncernen 31 mars 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Installationer i annans fastighet Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Goodwill & Immateriella rättigheter Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Avsättningar och skulder Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

12 12/16 Rapport över förändringar i eget kapital tkr (om ej annat anges) Koncernen, 1 jan mars 2015 Övrigt Omräknings- Ansamlad Totalt Aktiekapital tillskjutet reserv förlust eget kapital kapital Ingående balans Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet Transaktioner med aktieägare Nyemission Utgående balans

13 13/16 Kassaflödesanalys 1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec tkr (om ej annat anges) Koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nettokassaflöde före finansiella poster Finansieringsverksamheten Tillskjutet kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel 0 2 Likvida medel vid periodens slut

14 14/16 Finansiella rapporter moderbolaget Resultaträkning 1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec tkr (om ej annat anges) Moderbolaget Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansnetto 0 60 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat - - Periodens resultat 4-562

15 15/16 Finansiella rapporter moderbolaget Balansräkning 31 mars 31 dec tkr (om ej annat anges) Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar och skulder Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

16 16/16 Redovisningsprinciper och noter Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Definitioner och nyckeltal Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar) Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i relation till eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier Kassaflöde per aktie Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/14 Delårsrapport januari - juni 2014 ANDRA KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2014 Koncernens omsättning under det andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Bokslutskommuniké januari december 2014 FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2014 Koncernens omsättning under

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-31 mars 2017

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-31 mars 2017 Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017 1 Delårsrapport Klariakoncernen 1 januari - 31 mars 2017 Första kvartalet 2017, 1 januari 31 mars Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr) FoU-kostnader

Läs mer

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-30 juni 2017

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-30 juni 2017 Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017 1 Delårsrapport Klariakoncernen 1 januari - 30 juni 2017 Klariakoncernen 1 apr-30 juni 1 jan-30 juni 1 jan-31 dec tkr (om ej annat anges)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/17 Koncernens utveckling FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER DECEMBER Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 JULI 30 SEPTEMBER 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

DELÅRSRAPPORT. 1 JULI 30 SEPTEMBER 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q3 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/17 Koncernens utveckling TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG 1 JULI 30 SEPTEMBER 2015 Koncernens omsättning under det

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Q2 DELÅRSRAPPORT. JANUARI JUNI 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

Q2 DELÅRSRAPPORT. JANUARI JUNI 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Koncernens utveckling ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL JUNI 2016 Koncernens omsättning under det andra kvartalet var

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Q3 DELÅRSRAPPORT. JANUARI SEPTEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

Q3 DELÅRSRAPPORT. JANUARI SEPTEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Koncernens utveckling TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI SEPTEMBER 2016 Koncernens omsättning under det tredje kvartalet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. JANUARI DECEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. JANUARI DECEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Koncernens utveckling FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER DECEMBER 2016 Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kraftfull omstart genomförd Nye VD:n Anders Brismo tillträdde 2008-09-10. Övertecknad nyemission tillförde bolaget 8,9 MSEK netto. Aqeri offentliggjorde sin hittills största order (MSEK 36,9). Kvartalets

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2008-07-01 2008-09-30 1(14) Delåret juli 2008 - september 2008 i sammandrag Influensaprojektet fortskrider enligt plan. Patent på Bolagets

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer