Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410"

Transkript

1 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual

2 Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE FOR SERVICING. Explanation of WARNING symbols The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of not isolated dangerous voltage within the inside of the product that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and servicing instructions in the literature accompanying the appliance. Read the following instructions carefully WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR ANNOYING INTERFRERENCE, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE AND ONLY USE THE RECOMMENDED ACCESSORIES. Read All Instructions Before you use the product, read all operating instructions. For more information on accessories such as the lithium ion battery, refer to the manuals provided with those products Save These Instructions Save all safety and operating instructions for future reference Heat Warnings Read carefully and follow all warning labels on the product and those described in the instructions. Follow Instructions Follow all instructions provided with this product Cleaning Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product Attachments For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by STRONG. Water and Moisture Never use this product around water (near a bathtub, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool or in the rain) Location To avoid damage to the product and prevent personal injury, never place this product on an unstable stand, tripod, bracket, table or cart. Mount only on a stable tripod, stand, or bracket. Follow the instructions that describe how to safely mount the product,and use only the mounting devices recommended by the manufacturer Power Sources Connect this product only to the power source described on the product label. If you are not sure about the type of power supply in your home, consult your local power company Refer to instruction pages for information on using the product with a battery Grounding, Polarization If this product is used with a specified AC adapter, the adaptermay be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug with one blade wider than the other). This safety feature allows the plug to fit into the power outlet only one way. If you cannot insert the plug into the wall outlet, pull it out, reverse it, and then reinsert it. If the plug still fails to fit, contact an electrician and have the receptacle replaced Protecting the Power Cord The power supply cord should be placed so it will not bewalked on. Never put a heavy object on the power cord or wrap it around the leg of a table or chair. Keep the area around the power cord connection points, at the power outlet, and at the product connection, free of all AC adapter or accessory power cords GENERAL PRECAUTIONS SAFETY PRECAUTIONS Lightning If a lightning storm occurs while using a specified AC adapter, remove it from the wall outlet immediately. To avoid damage from unexpected power surges, always unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from the receiver when the receiver is not in use Overloading Never overload wall outlets, extension cords, power strips, or other power connection points with too many plugs Foreign Objects, Liquid Spillage To avoid personal injury caused by fire or electrical shock from contact with internal high voltage points, never insert a metal object into the product. Avoid using the product where there is a danger of spillage Heat Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register,stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers Servicing Refer all servicing to qualified personnel. Attempting to remove the covers or disassemble the product, could expose you to dangerous high voltage points Damage Requiring Service If you notice any of the conditions described below while using a specified AC adapter, unplug it from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel: 1. Liquid has been spilled onto the product or some other object has fallen into the product. 2. The product has been exposed to water. 3. The product does not operate normally despite following operating instructions. Adjust only the controls described in the operating instructions as improper adjustment of other controls could damage the product and require extensive repair work by a qualified technician. 4. The product has been dropped or damaged in any way. 5. The product exhibits a distinct change in performance. Replacement Parts When replacement parts are required, make sure that the authorized service center uses only parts with the same characteristics as the originals, as recommended by the manufacturer. Unauthorized substitution of parts could result in fire, electrical shock, or create other hazards Safety Check Upon completion of servicing or repairs, ask the service technician toperform safety checks to determine that the product is in good working order Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Where the mains plug or all-pole mains switch is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. SAVE THESE INSTRUCTIONS

3 INNEHÅLL 1.0 SÄKERHETSINSTRUKTIONER INTRODUKTION Främre Panel Bakre Panel Fjärrkontroll ANSLUTNING Ansluta antenn för marksänd signal Ansluta TV med HDMI-kabel Ansluta TV med SCART-kabel Ansluta ett HiFi system KOMMA IGÅNG Sätta På Första installation Antenninställningar HUVUDMENY Kanalhanterare FUNKTIONER Standby/Power-knappen Programguide Byta kanal Volymkontroll Ljudkontroll Komma åt favoritkanaler Teletext Undertext Visa programinformation Växla mellan kanallistor SPECIFIKATIONER 15 A.1 PROBLEMLÖSNING 17 1

4 1.0 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT OBSERVERA: För att reducera risken för brand eller elektrisk stöt, ta inte bort skyddet från enheten. Inga delar som går att lagas av användaren finns inuti. Vänd er till till kvalificerad Service för lagning. Symbolen med en Blixt inuti en liksidig triangel är ämnad att uppmärksamma användaren om närvaron av icke-isolerad farlig ström inuti produkten, vilken kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för elektrisk stöt mot människor. Symbolen med ett Utropstecken inuti en liksidig triangel är ämnad att uppmärksamma användaren om närvaron av viktig användnings- eller serviceinstruktion i litteraturen som följer med apparaten. Läs följande instruktioner noggrant. OBSERVERA: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT, SÄTT I KONTAKTEN TILL FULLO. Apparaten bör inte utsättas för dropp eller skvätt, eller att föremål fyllda med vätska, till exempel vasar, ställs på apparaten. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Förutom att leverantören av denna produkt har tagit högsta hänsyn till gällande kvalitetsstandards, är säkerhet en stor faktor när det gäller design av varje elektrisk produkt. Emellertid är säkerhet även ditt eget ansvar. Denna manual listar viktig information för att säkra nöje och korrekt användning av produkten och tillhörande utrustning. Var god läs den noggrant innan du använder din produkt. INSTALLATION 1. Läs och Följ instruktioner Alla säkerhets- och användningsinstruktioner bör läsas innan produkten används. Följ alla användarinstruktioner. 2. Spara instruktioner Spara alla säkerhets- och användningsinstruktioner för framtida referens. 3. Beakta Varningar Läs noggrant och följ alla varningsmeddelanden på produkten och de som beskrivs i manualen. 4. Jordning, Den medföljande kontakten kommer att passa i strömuttaget, försök att vända på den om den inte skulle passa. Om kontakten ändå inte skulle passa, kontakta din elektriker för att byta ut ditt förlegade uttag. För att förhindra elektrisk stöt, använd inte denna kontakt med en förlängningssladd, behållare, eller annat uttag om inte stiften kan sättas in i uttagen utan att de syns. 5. Strömkällor Denna produkt bör endast anslutas till den typ av strömkälla som indikeras på etiketten. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har i ditt hem, fråga din videohandlare eller din elleverantör. 2

5 6. Överladdning Överladda inte vägguttag eller förlängningssladdar eftersom detta kan resultera i brandrisk eller elektrisk stöt. Överladdade eluttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar, skadade eller brutna ledningar, och trasiga kontakter är farliga. De kan resultera i elektrisk stöt eller brandrisk. Undersök kabeln periodiskt, och om den tyder på skada eller försämrad isolering, låt din servicetekniker byta ut den. 7. Skydd av strömsladd Strömförsörjningsladdar bör läggas så att de inte är benägna att bli trampade på eller stuckna av föremål placerade ovanpå eller mot dem, var extra uppmärksam på sladdar vid uttag, skarvpunkter, och anslutning mot produkten. 8. Ventilation Chassit är försett med ventilationshål för att försäkra kontinuerlig användning av produkten och skydda den från att överhettas. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas. Dessa öppningar bör ej heller blockeras genom att produkten placeras på en säng, soffa, matta el dyl. Denna produkt bör ej placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller ställ, såvida inte ordentlig ventilation är tillgänglig eller produktens tillverkares instruktioner har följts. 9. Tillbehör Använd inte några tillbehör så länge de inte rekommenderats av produktens tillverkare eftersom det kan orsaka risker. 10. Vatten och fukt Använd inte denna produkt nära vatten, till exempel nära ett badkar, tvättställ, diskho, eller tvättmaskin, i en blöt källare, eller nära swimmingpool eller liknande. Observera: Upprätthåll elektrisk säkerhet. Utrustning som försörjs via strömsladd eller tillbehör anslutna till denna enhet bör bära märke med certifikat om säkerhet på tillbehöret i sig och bör ej modifieras så att säkerhetskrav överträds. Detta hjälper dig undvika potentiella risker för elektrisk stöt eller brand. Om du är osäker, kontakta kvalificerad servicepersonal. 11. Tillbehör Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, stativ, konsol, eller bord. Denna produkt kan falla, och därmed orsaka allvarlig skada för barn eller vuxna lika väl som skada på produkten. Använd endast denna produkt med vagn, ställ, stativ, konsol, eller bord som rekommenderats av tillverkaren eller som sålts med produkten. All montering av produkten bör följa tillverkarens instruktioner och bör använda monteringstillbehör rekommenderade av tillverkaren. 11a. En produkt och smartkort-kombination bör flyttas med försiktighet. Snabba rörelser, överdrivet våld och ojämna ytor kan orsaka att produkt och kort-kombinationen faller/välter. 12. Kraftledningar Ett utomhusantennsystem bör ej vara lokaliserat i närheten av överhängande kraftledningar, andra elektriska ljus- eller strömkretsar, eller där det kan riskera att komma i kontakt med sådana strömledningar eller kretsar. När du installerar en utomhusantenn, bör extrem försiktighet vidtas för att inte röra eller närma sig sådana strömledningar eller kretsar, eftersom kontakt med dem kan vara dödlig. Att installera en utomhusantenn kan vara riskfyllt och bör lämnas åt en professionell antenninstallatör. 13. Hetta Produkten ska vara placerad på tillräckligt avstånd från värmekällor såsom element, värmepannor, spisar, eller andra produkter (inklusive förstärkare) som producerar hetta. 3

6 ANVÄNDNING 14. Rengöring Koppla ur denna produkt från vägguttaget innan rengöring. Använd inte rengöringsvätska eller aerosol rengörare. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring. 15. Objekt som kan vidröra farliga spänningsdelar eller kortslutnings- (alt. säkrings)- delar kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Spill aldrig vätska av någon sort på produkten. 16. Åska För ökad skydd av denna produkt under åska, eller när den är lämnad utom uppsyn och oanvänd för en längre tid, koppla ur den från vägguttaget och koppla ur antenn- eller kabelsystemet. Detta förhindrar skada av produkten på grund av blixtar och överladdning från kraftledningar. SERVICE 17. Lagning Försök inte att laga produkten själv, eftersom öppning eller borttagande av skydd kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. 18. Förhållanden som kräver service Koppla från denna produkt från vägguttag och hänvisa service till kvalificerad servicepersonal under följande förhållanden: När den strömadaptern eller kontakten är skadad. Om vätska har spillts, eller objekt har fallit på produkten. Om produkten har utsatts för regn eller vatten. Om mottagaren inte fungerar normalt genom att följa användarinstruktionerna. Justera endast de kontroller som täcks av användarinstruktionerna. Olämpliga justeringar kan resultera i skada och kommer att kräva omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för att återställa produkten till dess normala användning. Om produkten har tappats eller om höljet har skadats. När produktens prestanda ändras distinkt - detta indikerar ett behov av service. 19. Ersättningsdelar - När ersättningsdelar krävs, låt serviceteknikern verifiera att delarna han använder har samma säkerhetskaraktäristik som originaldelarna. Användning av ersättningsdelar specificerade av produktens tillverkare kan förhindra brand, elektrisk stöt, och andra risker. 20. Säkerhetskontroll Efter avslutad service eller lagning av produkten, be serviceteknikern utföra säkerhetskontroller rekommenderade av tillverkaren för att fastställa att produkten är i säkert tillstånd för användning. SÄKERHETSVARNINGAR 1. Normal användningstemperatur av digital-tv mottagaren är mellan 0 C och 40 C 2. Förhindra att mottagaren används under dammiga förhållanden. 3. Mottagaren ska användas i ventilerade miljöer, på avstånd från värmekällor. Inga objekt fyllda med vätska, till exempel vaser, bör placeras på enheten. Mottagaren ska inte utsättas för dropp eller skvätt. Skulle detta hända, koppla ur din mottagare från vägguttaget och konsultera din återförsäljare. 4. Öppna ej eller koppla isär det yttre chassit för att undvika fara för elektrisk stöt eller skada av mottagaren. Öppning av chassi kommer också att göra att garantin upphör. 4

7 5. Antennen som är ansluten till mottagaren ska vara utrustad med anti-stöt anordning för blixtar. Där huvudkontakten eller en fördelaranordning används som den bortkopplade enheten, ska den bortkopplade enheten förbli redo att användas. 6. Om mottagaren inte går att använda, var god kontakta Kundsupport. Mottagaren är tillverkad för att tillfredsställa internationell säkerhetsstandard. Var god läs följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter noggrant. HUVUDSTRÖMFÖRSÖRJNING: DC 12 V 1.25 A via AC V 50/60 Hz ÖVERLADDNING: Överladda inte vägguttag, förlängningssladdar eller adapters eftersom detta kan leda till brand eller elektrisk stöt. VÄTSKOR: Håll vätskor borta från mottagaren. RENGÖRING: Innan rengöring, koppla bort mottagaren från vägguttaget. Använd en lätt vattenfuktad (inga lösningsmedel) trasa för att rengöra exteriören. VENTILATION: Blockera inte mottagarens ventilationshål. Försäkra att fritt luftflöde upprätthålls runt mottagaren. Förvara aldrig mottagaren där den utsätts för direkt solljus eller nära värme utrustning, till exempel ett element. Ställ inte annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. TILLBEHÖR: Använd inga tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren, det kan riskera att skada utrustningen. ANSLUTNING: Anslut alla komponenter, innan du kopplar in några strömsladdar i väggen. Stäng alltid av mottagaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller kopplar från några kablar. LAGNING: Försök inte att laga produkten på egen hand. Alla försök att göra så kommer att sätta garantin ur bruk. Hänvisa all service till kvalificerad servicetekniker. ÅSKA: Om mottagaren är installerad på en plats som utsätts intensivt för åska, är skyddsanordningar för mottagarens huvudanslutning nödvändig. Respektive tillverkares instruktioner för att säkerhetshålla andra produkter, såsom TV apparater, Hi-Fi etc., anslutna till mottagaren måste också följas vid risk för åska. NOTERA: Returnera använda batterier till din miljöstation för att skydda miljön. 5

8 2.0 INTRODUKTION 2.1 Främre Panel 1. Power ON/STANDBY knappen 2. pq Kanal Upp/Ner knapparna 3. Display: Indikerar aktuellt kanalnummer 2.2 Bakre Panel 1. ANT IN Här ansluts din antenn. 2. TO TV Om du vill att antennsignalerna från ANT IN anslutningen ska skickas vidare till en annan mottagaren eller TV, använd denna utgång för att ansluta dessa (genom att använda en koaxialkabel). Gäller främst analoga nät. 3. HDMI Använd denna anslutning för att ansluta mottagaren till din TV med hjälp av en HDMI-kabel. 4. S/PDIF Digital ljudutgång Använd denna koaxial-utgång för att ansluta din mottagare till ingången på din digitala (ljud)förstärkare. 5. AUDIO Höger (RÖD RCA) och Vänster (Vit RCA) Dessa anslutning ger dig möjligheten att ansluta ljudsignalen till en extern förstärkare eller till ljudingången på din TV. 6. TV SCART Anslutning Använd denna anslutning för att ansluta din mottagare till din TV med hjälp av en SCART-kabel. 7. DC 12 V 1.25 A power connector Anslut den medföljande strömadaptern till denna ingång. 6

9 2.3 Fjärrkontroll Ta bort batteriutrymmets skydd och sätt i två AAA (UM-4 eller R03) batterier. Kontrollera att batterierna har satts i på rätt håll så att polerna matchar symbolerna +,- markerade i batteriutrymmet. Stäng batteriutrymmets skyddslucka. Om byte av batterier är nödvändigt, byt båda batterierna. Mixa inte nya och använda batterier, då kommer användningslivstiden att vara mycket kortare än normalt. Ta bort batterierna om enheten inte kommer att användas för en kommande lång tidsperiod. Fjärrkontrollen sänder ut en blinkande infraröd stråle. Var säker på att du siktar fjärrkontrollen direkt mot den infraröda sensorn på enheten under användning. Om sensorn är täckt, kommer sensorn inte att svara. Om sensorn är utsatt för direkt solljus eller starkt artificiellt ljus (fluorescerande eller s k strobeljus), kanske den inte kan ta emot fjärrsignalen. I detta fall, ändra riktning på ljuset eller flytta enheten så att den undviker direkt ljus. VAR MILJÖVÄNLIG Returnera använda batterier till din miljöstation för att skydda miljön. 1. (Byt till ON/STANDBY läge) 2. Numerisk notering (Skriv in numeriska värden för att välja kanal direkt genom att skriva dess nummer). 3. FAV (Öppna favoritlista) 4. TEXT (Öppna Teletext-funktion) 5. EPG (Öppna elektronisk programguide) 6. EXIT (gå ut från meny) 7. RÖD (information på skärmen) 8. GRÖN (information på skärmen) 9. GUL (information på skärmen) 10. BLÅ (information på skärmen) 11. MENU (Öppna meny) 12. P+ / P- (Välj kanaler eller Upp/Ner) 13. VOL+ / VOL- (Justera ljud) 14. OK 15. MUTE 16. i (Tryck för aktuell programinformation) 17. AUDIO (Välj audio: Vänster/Höger/Stereo/ Mono) 18. pq (Upp/Ner) 19. tu (Vänster/Höger) 20. TV/RAD (Byt mellan TV och Radio) 21. SUB (Öppna Undertextmeny) 22. OPT (Ingen funktion) 7

10 3.0 ANSLUTNING 3.1 Ansluta antenn för marksänd signal Du kan ansluta mottagaren till följande typer:standard utomhusantenn. Aktiv inomhus-/utomhusantenn med inbyggd förstärkare. Notera: Om aktiv antenn (5 volt) ska användas, måste den aktiveras i antingen Avancerad installation eller via huvudmenyn. 3.2 Ansluta TV med HDMI-kabel Anslut antenn till ANT IN-ingången på mottagaren. Anslut TV HDMI-ingången på mottagaren till HDMI-utgången på din TV med en HDMI-kabel. Sätt på din TV, koppla in och sätt på din mottagare. Du kan vara tvungen att välja HDMI-utgången på din tv för att se digital-tv. I vissa fall kommer din TV automatiskt att välja denna ingång när mottagaren är påslagen. 3.3 Ansluta TV med SCART-kabel Anslut antenn till ANT IN-ingången på din mottagare. Anslut TV SCART-ingången på mottagaren till SCART-utgången på din TV med en SCART-kabel. Sätt på din TV, koppla in och sätt på din mottagare. Du kan vara tvungen att välja SCART-utgången på din tv för att se Digital-TV. I vissa fall kommer din TV automatiskt att välja denna utgång när mottagaren är påslagen. 8

11 3.4 Ansluta ett HiFi system Använd AUDIO L/R utgången för stereoljud till analogt Hi-Fi system. Använd koaxial S/PDIF-utgången för Digitalt ljud till en Digital ingång på ditt Hi-Fi system. Notera: För att undvika konflikt måste du använda skyddade ljudkablar. Anslut aldrig en digital utgång till en analog ingång. Det är alltid förnuftigt att också ta hänsyn till instruktioner i din Hi-Fi instruktionsbok. 4.0 KOMMA IGÅNG 4.1 Sätta På Sätt på din TV. Sätt i strömadaptern till din mottagare och tryck på Power On/Standby. Om TV:n inte automatiskt ändrar till HDMI / SCART-ingången, välj denna ingång med din AV knapp, eller liknande på din TV s fjärrkontroll. 4.2 Första installation Nyinstallation: När mottagaren slås på för första gången ser du menyn Konfiguration Välj "Land" med hjälp av höger / vänster-knapparna. Välj "Menyspråk" med hjälp av höger / vänster-knapparna. Välj "TV-format" med hjälp av höger / vänster-knapparna. (använd 4:3 om du inte har en widescreen-tv, använd annars 16:9). Välj "Antennmatning" PÅ och AV (PÅ för Aktiv antenn). Tryck "OK" att använda Snabbinstallation eller "MENU" för att använda Avancerad installation. Om du väljer Snabbinstallation kommer kanalsökning att inledas. Om du väljer Avancerad installation kan "Menyspråk" och "TV -inställningar" konfigureras manuellt. Välj "Språkval" med hjälp av pilknapparna Ställ in ; Menyspråk, Första och Andra audiospråk, Första och Andra textningsspråk samt förvald undertext. Undertextinställningen väljer undertextsinställning som ska användas som standard för alla program (om sådan finns). De olika alternativen är: Normal, Nedsatt hörsel eller Inget. Välj "TV-inställningar" med hjälp av pilknapparna. TV-inställningar; HDMI-utmatning, Bildskärmsformat, Skalning, Ljudfördröjning, Digitalt ljud och HDCP aktiv. När du har gjort de val du önskar, tryck på BLÅ "Spara&Avsluta -knappen för att gå till nästa steg. 9

12 4.3 Antenninställningar I denna meny kan du välja en kanal med signal för att justera din antenn för bästa signal och mottagning. Välj "MUX" för att välja en kanal att testa signalstyrka. Ange MUX nummer med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ordet MUX avser kanal(er) som skickas ut digitalt i ditt område. Tryck OK för att starta skanningen. Kanalsökningens framskridande visas på skärmen. När skanningsprocessen är färdig lagras alla kanaler i minnet och din mottagare kommer automatiskt att byta till första funna TV kanal. 5.0 HUVUDMENY I huvudmenyn ser du Kanalhanterare, Installation, Timer och Information. 5.1 Kanalhanterare Kanalhanterare Tryck OK för att välja undermenyer och Upp/Ner för att välja mellan undermenyerna. OK för att bekräfta Sortera kanaler Obs: Du kan bara sortera kanalerna i favoritlistor, inte den kompletta kanallistan. Tryck RÖD "Sortera" för att se alternativen för automatisk sortering av kanaler. Tryck GRÖN "Flytta" för att flytta den valda kanalen. Du väljer den kanal du vill flytta med OK och sätt in med OK. Tryck på GUL "Spara" för att spara listan. Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara listan och avsluta Lägg till i favoriter Välj kanal med Upp / Ner och favoritlista med Vänster / Höger. Bekräfta med OK. Tryck GUL "Spara" för att spara favoriter. Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara och avsluta. Editera kanaler Tryck RÖD "Lås" för att låsa kanaler. Standard PIN-kod är Tryck GRÖN "Redigera" för att ändra namnet på kanallistan (endast aktiv när favoriter lista är markerad) Tryck GUL "Spara" för att spara ändringarna. Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara och avsluta. 10

13 5.1.2 Installation Tryck OK för att välja undermenyer och Upp / Ner för att välja mellan undermenyer. Bekräfta med OK. Kanalinställningar Välj Band eller MUX med pilknapparna. Tryck RÖD "Ta bort" för att ta bort alla kanaler i boxen, bekräfta med OK. Tryck GUL "Manuell" för att göra en manuell sökning på en MUX, ange MUX först.tryck BLÅ "AutoSök" för att göra en automatisk sökning på alla frekvenser. Terrestinställningar Välj land eller antennmatning med pilknapparna och OK Tryck GUL "Spara" för att spara inställningen Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara inställningen och avsluta. Systeminställningar Språkval Välj med pilknapparna och OK standarden för: Menyspråk, Första audiospråk, Andra audiospråk, Första textningsspråk, Andra textningsspråk och Textning. TV-inställningar Välj med pilknapparna och OK standarden för: HDMI-utmatning, Bildskärmsformat, Skalning, Ljudfördröjning, Digitalt Ljud och HDCP aktiv. Mjukvarauuppdatering Ange PIN-kod för att kontrollera om ny mjukvara finns tillgänglig, om så tryck på OK för att starta nedladdning (standard PIN-kod 1234). Återställ inställningar Ange PIN-kod och tryck på OK för att göra en fabriksåterställning av mottagaren. Obs! Detta kommer att radera alla inställningar i mottagaren (standard PIN-kod 1234). STÄNG INTE av eller dra ut sladen under tiden mottagaren uppdaterar sig. Åtkomstskydd Åtkomstskontroll: Aktivera eller inaktivera med pilknapparna och OK Åldersgräns: Välj med pilknapparna och OK Menylås: Aktivera eller inaktivera med pilknapparna och OK Nuvarande PIN-kod Tryck nuvarande PIN-kod (4 siffror) om du vill ändra koden. Ny PIN-kod Tryck ny PIN-kod (4 siffror) Bekräfta PIN-kod Upprepa den nya PIN-koden (4 siffror) 11

14 Timer Tryck OK för att aktivera denna menypost Timernummer Välj med piltangenterna, starta med nummer 1 Timerstatus Välj med piltangenterna om timern ska vara på eller av. Obs; Ställ datum och tid innan du slår på timern. Cyklisk Välj med piltangenterna om timern ska köra "En gång", "Varje dag" eller "Varje vecka". Datum Ange datum för timer i detta format: ÅÅÅÅ-MM-DD Tid Ange starttid för timer i 24h format. Längd Ange varaktighet för timern i 24h format. Kanal Välj kanal för timern med tu. Information Tryck OK för att välja undermeny och Upp / Ner för att välja underobjekt. Aktivera med OK. Systeminformation I denna meny hittar du information om din mottagares Produkt-ID, Programvaruversion, Serienummer. osv. Smartkort STB-information Här hittar du information om din STB Smartkortinformation Här hittar du information om kort pairing Byte av PIN-kod Här kan du ändra PIN-koden för ditt programkort Föräldrakontroll Här kan du ändra visningsnivå (Åtkomstskontroll) i ditt programkort Rättigheter Här kan du se information om ditt programkort Inköp Här kan du se information om ditt programkort Operatörbesked Här kan du se meddelanden från programkortsleverantören. 12

15 6.0 FUNKTIONER 6.1 Standby/Power-knappen Tryck Standby/Power, den kommer att sätta på din mottagare. Om du trycker på Standby/Power-knappen igen sätts mottagaren i standby-läge. 6.2 Programguide 1. Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen för att gå till "Programguide 2. Använd pilknapparna för att välja kanal. 3. Tryck på RÖD "Föregående dag" för att se programinformation från föregående dag. 4. Tryck på GRÖN "Nästa dag" för att se information om programmet för nästa dag. 5. Tryck på GUL "Detaljer" för att se detaljer om det valda programmet. 6. Tryck BLÅ "Timer" att ställa in en timer-funktion för det valda programmet. 7. Tryck EXIT för att lämna Programguiden. 6.3 Byta kanal 1. Stega igenom kanallistan: För att röra sig genom kanallistan tryck P+ eller P- knappen på din fjärrkontroll. 2. Val genom on-screen kanallistan: Du kan också välja önskad kanal direkt från on-screen listan. Detta visas med fjärrkontrollens OK knapp. Tryck Upp/Ner knapparna P+ P- för att välja kanal steg för steg. Tryck OK knappen för att byta till önskad kanal. 6.4 Volymkontroll Volymnivån på mottagaren kan ändras med hjälp av VOL- eller VOL+ på fjärrkontrollen. NOTERA: Den valda volymnivån kommer att bestå, även när mottagaren har stängs av och på, ända tills den ändras. Du kan tysta ljudet från mottagaren genom att trycka på MUTE-knappen. Mottagaren är tyst ända tills MUTE-knappen trycks på igen, VOL- eller VOL+ knappen trycks på, eller tills mottagaren stängs av och på igen. 6.5 Ljudkontroll Du kan trycka på AUDIO knappen för att välja olika ljudlägen bland STEREO och AC3 (S/PDIF) 13

16 6.6 Komma åt favoritkanaler NOTERA: FAV-knappen fungerar bara om en favoritlista har skapats Om du vill växla mellan favoritlistor tryck på FAV-knappen Tryck på TV/RAD för att växla tillbaka till den kompletta tv-listan 6.7 Teletext Tryck TEXT-knappen för att starta teletextfunktion. Tryck EXIT eller TEXT för att stoppa teletextfunktion. 6.8 Undertext Tryck på SUB-knappen för att aktivera undertitelmenyn. Tryck på EXIT- eller SUB-knappen för att stänga menyn. 6.9 Visa programinformation Du kan se aktuell programinformation genom att trycka på i knappen på fjärrkontrollen. Du kan se aktuell programinformation genom att trycka på "i" knappen på fjärrkontrollen. Tryck RÖD knapp för att få utökad info om det här programmet. Tryck på RÖD för att gå tillbaka, elelr EXIT för att avsluta. Tryck på den GRÖNA knappen för att se detaljerad signalinformation. Tryck i eller EXIT för att avsluta Växla mellan kanallistor Du kan växla mellan de fördefinierade kanallistorna i mottagaren genom att trycka på "TV/RAD" knappen på din fjärrkontroll. 14

17 7.0 SPECIFIKATIONER Demodulator Modulation: Frequency range : Channel bandwidth: DVB-T COFDM 174 ~ 234 MHz (VHF III) 470 ~ 862 MHz (UHF IV/V) 7/8 MHz switchable bandwidth MPEG Video Decoder Standards: Formats: Aspect ratio: Video Scaling: ISO (MPEG-2) ISO MPEG-4 AVC 576i25 (SD), 576p50, 720p50 (HD), 1080i25 (HD) 4 :3, 16 :9, Pan & Scan, Letter Box Variable OSD Colours: Resolution: Overlay: 16/256 colours 2 16 bits per pixel MPEG stills/live image insertion MPEG Audio Decoder Standard : Decompression ISO / ISO (MPEG) ISO MPEG-4 AAC LC/HE Dolby Digital (AC3) MPEG layers 1, 2 (Mono, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo) HE-AAC (profile v1) level 4 decoding S/PDIF and HDMI audio output formats: PCM (decompressed stereo) Compressed Dolby Digital 5.1 pass-through DTS with transcoded multichannel HE-AAC System resources Processor: RAM (system): ST MBytes Loader Full code software download mechanism Authentication of downloaded material Front panel 3 digits 7 segments red display. 3 LEDs with backlighted symbols 3 buttons; Smartcard slot 15

18 Software & Features Access control: Setup menu: EPG: Languages: Viaccess ACS3.0 Automatic channel installation, diagnosis, decoder configuration, parental control 7 days of EPG, if available from distributor multilingual OSD, audio and signaling supported Teletext processing EN teletext re-insertion in the composite video signal EN & EN teletext and subtitling decoding Interfaces Mains input connector: Detachable lead ANT input: IEC-type, female TO TV: IEC-type, male (loop-through) 1 Scart: TV with RGB Analogue Audio: 2 RCA Stereo audio outputs (left and right) Digital Audio: S/PDIF audio electrical output Digital Video/Audio: HDMI 1.2A with HDCP copy protection Smartcard reader: 1 slot, ISO , 2 & 3 General data Mains voltage: V 48/62 Hz Power consumption: max 10 W Typical consumption: 8.5 W in SD / 9.5 W in HD Power consumption in standby: max 0.5 W Operating temperature: +10 ~ +40 C Product dimensions: 280 x 200 x 35 mm Weight: 1.2 kg SRT 8410 EAN code: Med förbehåll för ändringar. Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling, tekniska specifikationer, design och utseende som kan förändras. Viaccess är ett varumärke som tillhör France Telecom alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare STRONG All rights reserved. 02/2009 NOTE: Design och Specifikationer kan ändras utan förvarning. Vikt och Dimensioner som visas är ungefärliga 16

19 A.1 PROBLEMLÖSNING I vissa regioner, kan den digitala marksändningssignalen vara svag. Du bör därför använda en antennförstärkare för att ta emot svaga signaler. Standby-ljus lyser inte Problem Möjlig orsak Att göra Ingen signal hittas Nätsladden är ej ansluten. Säkringen har gått sönder. Antennen är frånkopplad. Antennen är skadad/felriktad. Utanför digitalt signalområde. Kontrollera nätsladden. Kontrollera säkringen. Kontrollera antennsladden. Kontrollera antennen. Kontakta återförsäljare. Ingen bild eller ljud Inställd på digital teletext kanal. Byt till annan kanal. Kodad signal meddelande Inget svar från fjärrkontrollen Glömt bort kanallåskoden Glömt bort menylåskoden Fjärrkontrollen styr inte din mottagare Efter att ha flyttat mottagaren till ett annat rum, märker du att du inte längre kan mottaga digital sändning Kanalen är kodad. Mottagare av. Fjärrkontrollen missriktad. Främre panelen är skymd. Fjärrkontrollens batterier är slut. (1) Batterierna i din fjärrkontroll behöver bytas ut. (2) Något blockerar signalen mellan din fjärrkontroll och boxen Antennsignalen kommer möjligen genom ett distributionssystem som försämrar signalen till boxen på dess nya plats. Välj alternativ kanal. Anslut och slå på strömmen Sikta mot främre panelen Kontrollera blockad av sensor Byt ut fjärrkontrollens batterier Installera om kanaler för att avbryta kanal lås Kontakta support 1) Byt ut batterierna (2) Kontrollera att inget är i vägen mellan din fjärrkontroll och mottagaren. Prova en direktkontakt till antennen. Tips: The standard PIN code of the receiver is:

20 Environmental Issues ENVIRONMENTAL ISSUES STRONG is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required. Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG s environmental policy to you: - select About us and Environmental Policy from the submenu. Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere. Alternations reserved 01/2009

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Användarmanual. Digital Marksänd Mottagare SRT 8010

Användarmanual. Digital Marksänd Mottagare SRT 8010 Användarmanual Digital Marksänd Mottagare SRT 8010 ANVÄNDARMANUAL 1.0 INTRODUKION 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Lagring 2 1.3 Utrustnings Inställningar 3 1.4 Funktioner & Tillbehör 3 2.0 DIN MOTTAGARE

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Digital parabolantenn med integrerad LNB SlimSat SA60 Användarhandledning

Digital parabolantenn med integrerad LNB SlimSat SA60 Användarhandledning Picture similar Digital parabolantenn med integrerad LNB SlimSat SA60 Användarhandledning PART 7 Svenska INNEHÅLL 1.0 VAD ÄR SLIMSAT SA60? 2 2.0 SÄKERHETSINFORMATION 2 3.0 INSTALLATION 3 3.1 Steg 1: Val

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

CD5410. Instruction Manual Portable CD Player with MP3

CD5410. Instruction Manual Portable CD Player with MP3 CD5410 Instruction Manual Portable CD Player with MP3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1. Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Ta inte i stickproppen med våta

Läs mer