Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410"

Transkript

1 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual

2 Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE FOR SERVICING. Explanation of WARNING symbols The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of not isolated dangerous voltage within the inside of the product that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and servicing instructions in the literature accompanying the appliance. Read the following instructions carefully WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR ANNOYING INTERFRERENCE, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE AND ONLY USE THE RECOMMENDED ACCESSORIES. Read All Instructions Before you use the product, read all operating instructions. For more information on accessories such as the lithium ion battery, refer to the manuals provided with those products Save These Instructions Save all safety and operating instructions for future reference Heat Warnings Read carefully and follow all warning labels on the product and those described in the instructions. Follow Instructions Follow all instructions provided with this product Cleaning Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product Attachments For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by STRONG. Water and Moisture Never use this product around water (near a bathtub, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool or in the rain) Location To avoid damage to the product and prevent personal injury, never place this product on an unstable stand, tripod, bracket, table or cart. Mount only on a stable tripod, stand, or bracket. Follow the instructions that describe how to safely mount the product,and use only the mounting devices recommended by the manufacturer Power Sources Connect this product only to the power source described on the product label. If you are not sure about the type of power supply in your home, consult your local power company Refer to instruction pages for information on using the product with a battery Grounding, Polarization If this product is used with a specified AC adapter, the adaptermay be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug with one blade wider than the other). This safety feature allows the plug to fit into the power outlet only one way. If you cannot insert the plug into the wall outlet, pull it out, reverse it, and then reinsert it. If the plug still fails to fit, contact an electrician and have the receptacle replaced Protecting the Power Cord The power supply cord should be placed so it will not bewalked on. Never put a heavy object on the power cord or wrap it around the leg of a table or chair. Keep the area around the power cord connection points, at the power outlet, and at the product connection, free of all AC adapter or accessory power cords GENERAL PRECAUTIONS SAFETY PRECAUTIONS Lightning If a lightning storm occurs while using a specified AC adapter, remove it from the wall outlet immediately. To avoid damage from unexpected power surges, always unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from the receiver when the receiver is not in use Overloading Never overload wall outlets, extension cords, power strips, or other power connection points with too many plugs Foreign Objects, Liquid Spillage To avoid personal injury caused by fire or electrical shock from contact with internal high voltage points, never insert a metal object into the product. Avoid using the product where there is a danger of spillage Heat Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register,stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers Servicing Refer all servicing to qualified personnel. Attempting to remove the covers or disassemble the product, could expose you to dangerous high voltage points Damage Requiring Service If you notice any of the conditions described below while using a specified AC adapter, unplug it from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel: 1. Liquid has been spilled onto the product or some other object has fallen into the product. 2. The product has been exposed to water. 3. The product does not operate normally despite following operating instructions. Adjust only the controls described in the operating instructions as improper adjustment of other controls could damage the product and require extensive repair work by a qualified technician. 4. The product has been dropped or damaged in any way. 5. The product exhibits a distinct change in performance. Replacement Parts When replacement parts are required, make sure that the authorized service center uses only parts with the same characteristics as the originals, as recommended by the manufacturer. Unauthorized substitution of parts could result in fire, electrical shock, or create other hazards Safety Check Upon completion of servicing or repairs, ask the service technician toperform safety checks to determine that the product is in good working order Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Where the mains plug or all-pole mains switch is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. SAVE THESE INSTRUCTIONS

3 INNEHÅLL 1.0 SÄKERHETSINSTRUKTIONER INTRODUKTION Främre Panel Bakre Panel Fjärrkontroll ANSLUTNING Ansluta antenn för marksänd signal Ansluta TV med HDMI-kabel Ansluta TV med SCART-kabel Ansluta ett HiFi system KOMMA IGÅNG Sätta På Första installation Antenninställningar HUVUDMENY Kanalhanterare FUNKTIONER Standby/Power-knappen Programguide Byta kanal Volymkontroll Ljudkontroll Komma åt favoritkanaler Teletext Undertext Visa programinformation Växla mellan kanallistor SPECIFIKATIONER 15 A.1 PROBLEMLÖSNING 17 1

4 1.0 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT OBSERVERA: För att reducera risken för brand eller elektrisk stöt, ta inte bort skyddet från enheten. Inga delar som går att lagas av användaren finns inuti. Vänd er till till kvalificerad Service för lagning. Symbolen med en Blixt inuti en liksidig triangel är ämnad att uppmärksamma användaren om närvaron av icke-isolerad farlig ström inuti produkten, vilken kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för elektrisk stöt mot människor. Symbolen med ett Utropstecken inuti en liksidig triangel är ämnad att uppmärksamma användaren om närvaron av viktig användnings- eller serviceinstruktion i litteraturen som följer med apparaten. Läs följande instruktioner noggrant. OBSERVERA: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT, SÄTT I KONTAKTEN TILL FULLO. Apparaten bör inte utsättas för dropp eller skvätt, eller att föremål fyllda med vätska, till exempel vasar, ställs på apparaten. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Förutom att leverantören av denna produkt har tagit högsta hänsyn till gällande kvalitetsstandards, är säkerhet en stor faktor när det gäller design av varje elektrisk produkt. Emellertid är säkerhet även ditt eget ansvar. Denna manual listar viktig information för att säkra nöje och korrekt användning av produkten och tillhörande utrustning. Var god läs den noggrant innan du använder din produkt. INSTALLATION 1. Läs och Följ instruktioner Alla säkerhets- och användningsinstruktioner bör läsas innan produkten används. Följ alla användarinstruktioner. 2. Spara instruktioner Spara alla säkerhets- och användningsinstruktioner för framtida referens. 3. Beakta Varningar Läs noggrant och följ alla varningsmeddelanden på produkten och de som beskrivs i manualen. 4. Jordning, Den medföljande kontakten kommer att passa i strömuttaget, försök att vända på den om den inte skulle passa. Om kontakten ändå inte skulle passa, kontakta din elektriker för att byta ut ditt förlegade uttag. För att förhindra elektrisk stöt, använd inte denna kontakt med en förlängningssladd, behållare, eller annat uttag om inte stiften kan sättas in i uttagen utan att de syns. 5. Strömkällor Denna produkt bör endast anslutas till den typ av strömkälla som indikeras på etiketten. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har i ditt hem, fråga din videohandlare eller din elleverantör. 2

5 6. Överladdning Överladda inte vägguttag eller förlängningssladdar eftersom detta kan resultera i brandrisk eller elektrisk stöt. Överladdade eluttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar, skadade eller brutna ledningar, och trasiga kontakter är farliga. De kan resultera i elektrisk stöt eller brandrisk. Undersök kabeln periodiskt, och om den tyder på skada eller försämrad isolering, låt din servicetekniker byta ut den. 7. Skydd av strömsladd Strömförsörjningsladdar bör läggas så att de inte är benägna att bli trampade på eller stuckna av föremål placerade ovanpå eller mot dem, var extra uppmärksam på sladdar vid uttag, skarvpunkter, och anslutning mot produkten. 8. Ventilation Chassit är försett med ventilationshål för att försäkra kontinuerlig användning av produkten och skydda den från att överhettas. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas. Dessa öppningar bör ej heller blockeras genom att produkten placeras på en säng, soffa, matta el dyl. Denna produkt bör ej placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller ställ, såvida inte ordentlig ventilation är tillgänglig eller produktens tillverkares instruktioner har följts. 9. Tillbehör Använd inte några tillbehör så länge de inte rekommenderats av produktens tillverkare eftersom det kan orsaka risker. 10. Vatten och fukt Använd inte denna produkt nära vatten, till exempel nära ett badkar, tvättställ, diskho, eller tvättmaskin, i en blöt källare, eller nära swimmingpool eller liknande. Observera: Upprätthåll elektrisk säkerhet. Utrustning som försörjs via strömsladd eller tillbehör anslutna till denna enhet bör bära märke med certifikat om säkerhet på tillbehöret i sig och bör ej modifieras så att säkerhetskrav överträds. Detta hjälper dig undvika potentiella risker för elektrisk stöt eller brand. Om du är osäker, kontakta kvalificerad servicepersonal. 11. Tillbehör Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, stativ, konsol, eller bord. Denna produkt kan falla, och därmed orsaka allvarlig skada för barn eller vuxna lika väl som skada på produkten. Använd endast denna produkt med vagn, ställ, stativ, konsol, eller bord som rekommenderats av tillverkaren eller som sålts med produkten. All montering av produkten bör följa tillverkarens instruktioner och bör använda monteringstillbehör rekommenderade av tillverkaren. 11a. En produkt och smartkort-kombination bör flyttas med försiktighet. Snabba rörelser, överdrivet våld och ojämna ytor kan orsaka att produkt och kort-kombinationen faller/välter. 12. Kraftledningar Ett utomhusantennsystem bör ej vara lokaliserat i närheten av överhängande kraftledningar, andra elektriska ljus- eller strömkretsar, eller där det kan riskera att komma i kontakt med sådana strömledningar eller kretsar. När du installerar en utomhusantenn, bör extrem försiktighet vidtas för att inte röra eller närma sig sådana strömledningar eller kretsar, eftersom kontakt med dem kan vara dödlig. Att installera en utomhusantenn kan vara riskfyllt och bör lämnas åt en professionell antenninstallatör. 13. Hetta Produkten ska vara placerad på tillräckligt avstånd från värmekällor såsom element, värmepannor, spisar, eller andra produkter (inklusive förstärkare) som producerar hetta. 3

6 ANVÄNDNING 14. Rengöring Koppla ur denna produkt från vägguttaget innan rengöring. Använd inte rengöringsvätska eller aerosol rengörare. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring. 15. Objekt som kan vidröra farliga spänningsdelar eller kortslutnings- (alt. säkrings)- delar kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Spill aldrig vätska av någon sort på produkten. 16. Åska För ökad skydd av denna produkt under åska, eller när den är lämnad utom uppsyn och oanvänd för en längre tid, koppla ur den från vägguttaget och koppla ur antenn- eller kabelsystemet. Detta förhindrar skada av produkten på grund av blixtar och överladdning från kraftledningar. SERVICE 17. Lagning Försök inte att laga produkten själv, eftersom öppning eller borttagande av skydd kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. 18. Förhållanden som kräver service Koppla från denna produkt från vägguttag och hänvisa service till kvalificerad servicepersonal under följande förhållanden: När den strömadaptern eller kontakten är skadad. Om vätska har spillts, eller objekt har fallit på produkten. Om produkten har utsatts för regn eller vatten. Om mottagaren inte fungerar normalt genom att följa användarinstruktionerna. Justera endast de kontroller som täcks av användarinstruktionerna. Olämpliga justeringar kan resultera i skada och kommer att kräva omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för att återställa produkten till dess normala användning. Om produkten har tappats eller om höljet har skadats. När produktens prestanda ändras distinkt - detta indikerar ett behov av service. 19. Ersättningsdelar - När ersättningsdelar krävs, låt serviceteknikern verifiera att delarna han använder har samma säkerhetskaraktäristik som originaldelarna. Användning av ersättningsdelar specificerade av produktens tillverkare kan förhindra brand, elektrisk stöt, och andra risker. 20. Säkerhetskontroll Efter avslutad service eller lagning av produkten, be serviceteknikern utföra säkerhetskontroller rekommenderade av tillverkaren för att fastställa att produkten är i säkert tillstånd för användning. SÄKERHETSVARNINGAR 1. Normal användningstemperatur av digital-tv mottagaren är mellan 0 C och 40 C 2. Förhindra att mottagaren används under dammiga förhållanden. 3. Mottagaren ska användas i ventilerade miljöer, på avstånd från värmekällor. Inga objekt fyllda med vätska, till exempel vaser, bör placeras på enheten. Mottagaren ska inte utsättas för dropp eller skvätt. Skulle detta hända, koppla ur din mottagare från vägguttaget och konsultera din återförsäljare. 4. Öppna ej eller koppla isär det yttre chassit för att undvika fara för elektrisk stöt eller skada av mottagaren. Öppning av chassi kommer också att göra att garantin upphör. 4

7 5. Antennen som är ansluten till mottagaren ska vara utrustad med anti-stöt anordning för blixtar. Där huvudkontakten eller en fördelaranordning används som den bortkopplade enheten, ska den bortkopplade enheten förbli redo att användas. 6. Om mottagaren inte går att använda, var god kontakta Kundsupport. Mottagaren är tillverkad för att tillfredsställa internationell säkerhetsstandard. Var god läs följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter noggrant. HUVUDSTRÖMFÖRSÖRJNING: DC 12 V 1.25 A via AC V 50/60 Hz ÖVERLADDNING: Överladda inte vägguttag, förlängningssladdar eller adapters eftersom detta kan leda till brand eller elektrisk stöt. VÄTSKOR: Håll vätskor borta från mottagaren. RENGÖRING: Innan rengöring, koppla bort mottagaren från vägguttaget. Använd en lätt vattenfuktad (inga lösningsmedel) trasa för att rengöra exteriören. VENTILATION: Blockera inte mottagarens ventilationshål. Försäkra att fritt luftflöde upprätthålls runt mottagaren. Förvara aldrig mottagaren där den utsätts för direkt solljus eller nära värme utrustning, till exempel ett element. Ställ inte annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. TILLBEHÖR: Använd inga tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren, det kan riskera att skada utrustningen. ANSLUTNING: Anslut alla komponenter, innan du kopplar in några strömsladdar i väggen. Stäng alltid av mottagaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller kopplar från några kablar. LAGNING: Försök inte att laga produkten på egen hand. Alla försök att göra så kommer att sätta garantin ur bruk. Hänvisa all service till kvalificerad servicetekniker. ÅSKA: Om mottagaren är installerad på en plats som utsätts intensivt för åska, är skyddsanordningar för mottagarens huvudanslutning nödvändig. Respektive tillverkares instruktioner för att säkerhetshålla andra produkter, såsom TV apparater, Hi-Fi etc., anslutna till mottagaren måste också följas vid risk för åska. NOTERA: Returnera använda batterier till din miljöstation för att skydda miljön. 5

8 2.0 INTRODUKTION 2.1 Främre Panel 1. Power ON/STANDBY knappen 2. pq Kanal Upp/Ner knapparna 3. Display: Indikerar aktuellt kanalnummer 2.2 Bakre Panel 1. ANT IN Här ansluts din antenn. 2. TO TV Om du vill att antennsignalerna från ANT IN anslutningen ska skickas vidare till en annan mottagaren eller TV, använd denna utgång för att ansluta dessa (genom att använda en koaxialkabel). Gäller främst analoga nät. 3. HDMI Använd denna anslutning för att ansluta mottagaren till din TV med hjälp av en HDMI-kabel. 4. S/PDIF Digital ljudutgång Använd denna koaxial-utgång för att ansluta din mottagare till ingången på din digitala (ljud)förstärkare. 5. AUDIO Höger (RÖD RCA) och Vänster (Vit RCA) Dessa anslutning ger dig möjligheten att ansluta ljudsignalen till en extern förstärkare eller till ljudingången på din TV. 6. TV SCART Anslutning Använd denna anslutning för att ansluta din mottagare till din TV med hjälp av en SCART-kabel. 7. DC 12 V 1.25 A power connector Anslut den medföljande strömadaptern till denna ingång. 6

9 2.3 Fjärrkontroll Ta bort batteriutrymmets skydd och sätt i två AAA (UM-4 eller R03) batterier. Kontrollera att batterierna har satts i på rätt håll så att polerna matchar symbolerna +,- markerade i batteriutrymmet. Stäng batteriutrymmets skyddslucka. Om byte av batterier är nödvändigt, byt båda batterierna. Mixa inte nya och använda batterier, då kommer användningslivstiden att vara mycket kortare än normalt. Ta bort batterierna om enheten inte kommer att användas för en kommande lång tidsperiod. Fjärrkontrollen sänder ut en blinkande infraröd stråle. Var säker på att du siktar fjärrkontrollen direkt mot den infraröda sensorn på enheten under användning. Om sensorn är täckt, kommer sensorn inte att svara. Om sensorn är utsatt för direkt solljus eller starkt artificiellt ljus (fluorescerande eller s k strobeljus), kanske den inte kan ta emot fjärrsignalen. I detta fall, ändra riktning på ljuset eller flytta enheten så att den undviker direkt ljus. VAR MILJÖVÄNLIG Returnera använda batterier till din miljöstation för att skydda miljön. 1. (Byt till ON/STANDBY läge) 2. Numerisk notering (Skriv in numeriska värden för att välja kanal direkt genom att skriva dess nummer). 3. FAV (Öppna favoritlista) 4. TEXT (Öppna Teletext-funktion) 5. EPG (Öppna elektronisk programguide) 6. EXIT (gå ut från meny) 7. RÖD (information på skärmen) 8. GRÖN (information på skärmen) 9. GUL (information på skärmen) 10. BLÅ (information på skärmen) 11. MENU (Öppna meny) 12. P+ / P- (Välj kanaler eller Upp/Ner) 13. VOL+ / VOL- (Justera ljud) 14. OK 15. MUTE 16. i (Tryck för aktuell programinformation) 17. AUDIO (Välj audio: Vänster/Höger/Stereo/ Mono) 18. pq (Upp/Ner) 19. tu (Vänster/Höger) 20. TV/RAD (Byt mellan TV och Radio) 21. SUB (Öppna Undertextmeny) 22. OPT (Ingen funktion) 7

10 3.0 ANSLUTNING 3.1 Ansluta antenn för marksänd signal Du kan ansluta mottagaren till följande typer:standard utomhusantenn. Aktiv inomhus-/utomhusantenn med inbyggd förstärkare. Notera: Om aktiv antenn (5 volt) ska användas, måste den aktiveras i antingen Avancerad installation eller via huvudmenyn. 3.2 Ansluta TV med HDMI-kabel Anslut antenn till ANT IN-ingången på mottagaren. Anslut TV HDMI-ingången på mottagaren till HDMI-utgången på din TV med en HDMI-kabel. Sätt på din TV, koppla in och sätt på din mottagare. Du kan vara tvungen att välja HDMI-utgången på din tv för att se digital-tv. I vissa fall kommer din TV automatiskt att välja denna ingång när mottagaren är påslagen. 3.3 Ansluta TV med SCART-kabel Anslut antenn till ANT IN-ingången på din mottagare. Anslut TV SCART-ingången på mottagaren till SCART-utgången på din TV med en SCART-kabel. Sätt på din TV, koppla in och sätt på din mottagare. Du kan vara tvungen att välja SCART-utgången på din tv för att se Digital-TV. I vissa fall kommer din TV automatiskt att välja denna utgång när mottagaren är påslagen. 8

11 3.4 Ansluta ett HiFi system Använd AUDIO L/R utgången för stereoljud till analogt Hi-Fi system. Använd koaxial S/PDIF-utgången för Digitalt ljud till en Digital ingång på ditt Hi-Fi system. Notera: För att undvika konflikt måste du använda skyddade ljudkablar. Anslut aldrig en digital utgång till en analog ingång. Det är alltid förnuftigt att också ta hänsyn till instruktioner i din Hi-Fi instruktionsbok. 4.0 KOMMA IGÅNG 4.1 Sätta På Sätt på din TV. Sätt i strömadaptern till din mottagare och tryck på Power On/Standby. Om TV:n inte automatiskt ändrar till HDMI / SCART-ingången, välj denna ingång med din AV knapp, eller liknande på din TV s fjärrkontroll. 4.2 Första installation Nyinstallation: När mottagaren slås på för första gången ser du menyn Konfiguration Välj "Land" med hjälp av höger / vänster-knapparna. Välj "Menyspråk" med hjälp av höger / vänster-knapparna. Välj "TV-format" med hjälp av höger / vänster-knapparna. (använd 4:3 om du inte har en widescreen-tv, använd annars 16:9). Välj "Antennmatning" PÅ och AV (PÅ för Aktiv antenn). Tryck "OK" att använda Snabbinstallation eller "MENU" för att använda Avancerad installation. Om du väljer Snabbinstallation kommer kanalsökning att inledas. Om du väljer Avancerad installation kan "Menyspråk" och "TV -inställningar" konfigureras manuellt. Välj "Språkval" med hjälp av pilknapparna Ställ in ; Menyspråk, Första och Andra audiospråk, Första och Andra textningsspråk samt förvald undertext. Undertextinställningen väljer undertextsinställning som ska användas som standard för alla program (om sådan finns). De olika alternativen är: Normal, Nedsatt hörsel eller Inget. Välj "TV-inställningar" med hjälp av pilknapparna. TV-inställningar; HDMI-utmatning, Bildskärmsformat, Skalning, Ljudfördröjning, Digitalt ljud och HDCP aktiv. När du har gjort de val du önskar, tryck på BLÅ "Spara&Avsluta -knappen för att gå till nästa steg. 9

12 4.3 Antenninställningar I denna meny kan du välja en kanal med signal för att justera din antenn för bästa signal och mottagning. Välj "MUX" för att välja en kanal att testa signalstyrka. Ange MUX nummer med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ordet MUX avser kanal(er) som skickas ut digitalt i ditt område. Tryck OK för att starta skanningen. Kanalsökningens framskridande visas på skärmen. När skanningsprocessen är färdig lagras alla kanaler i minnet och din mottagare kommer automatiskt att byta till första funna TV kanal. 5.0 HUVUDMENY I huvudmenyn ser du Kanalhanterare, Installation, Timer och Information. 5.1 Kanalhanterare Kanalhanterare Tryck OK för att välja undermenyer och Upp/Ner för att välja mellan undermenyerna. OK för att bekräfta Sortera kanaler Obs: Du kan bara sortera kanalerna i favoritlistor, inte den kompletta kanallistan. Tryck RÖD "Sortera" för att se alternativen för automatisk sortering av kanaler. Tryck GRÖN "Flytta" för att flytta den valda kanalen. Du väljer den kanal du vill flytta med OK och sätt in med OK. Tryck på GUL "Spara" för att spara listan. Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara listan och avsluta Lägg till i favoriter Välj kanal med Upp / Ner och favoritlista med Vänster / Höger. Bekräfta med OK. Tryck GUL "Spara" för att spara favoriter. Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara och avsluta. Editera kanaler Tryck RÖD "Lås" för att låsa kanaler. Standard PIN-kod är Tryck GRÖN "Redigera" för att ändra namnet på kanallistan (endast aktiv när favoriter lista är markerad) Tryck GUL "Spara" för att spara ändringarna. Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara och avsluta. 10

13 5.1.2 Installation Tryck OK för att välja undermenyer och Upp / Ner för att välja mellan undermenyer. Bekräfta med OK. Kanalinställningar Välj Band eller MUX med pilknapparna. Tryck RÖD "Ta bort" för att ta bort alla kanaler i boxen, bekräfta med OK. Tryck GUL "Manuell" för att göra en manuell sökning på en MUX, ange MUX först.tryck BLÅ "AutoSök" för att göra en automatisk sökning på alla frekvenser. Terrestinställningar Välj land eller antennmatning med pilknapparna och OK Tryck GUL "Spara" för att spara inställningen Tryck BLÅ "Spara&Avsluta" för att spara inställningen och avsluta. Systeminställningar Språkval Välj med pilknapparna och OK standarden för: Menyspråk, Första audiospråk, Andra audiospråk, Första textningsspråk, Andra textningsspråk och Textning. TV-inställningar Välj med pilknapparna och OK standarden för: HDMI-utmatning, Bildskärmsformat, Skalning, Ljudfördröjning, Digitalt Ljud och HDCP aktiv. Mjukvarauuppdatering Ange PIN-kod för att kontrollera om ny mjukvara finns tillgänglig, om så tryck på OK för att starta nedladdning (standard PIN-kod 1234). Återställ inställningar Ange PIN-kod och tryck på OK för att göra en fabriksåterställning av mottagaren. Obs! Detta kommer att radera alla inställningar i mottagaren (standard PIN-kod 1234). STÄNG INTE av eller dra ut sladen under tiden mottagaren uppdaterar sig. Åtkomstskydd Åtkomstskontroll: Aktivera eller inaktivera med pilknapparna och OK Åldersgräns: Välj med pilknapparna och OK Menylås: Aktivera eller inaktivera med pilknapparna och OK Nuvarande PIN-kod Tryck nuvarande PIN-kod (4 siffror) om du vill ändra koden. Ny PIN-kod Tryck ny PIN-kod (4 siffror) Bekräfta PIN-kod Upprepa den nya PIN-koden (4 siffror) 11

14 Timer Tryck OK för att aktivera denna menypost Timernummer Välj med piltangenterna, starta med nummer 1 Timerstatus Välj med piltangenterna om timern ska vara på eller av. Obs; Ställ datum och tid innan du slår på timern. Cyklisk Välj med piltangenterna om timern ska köra "En gång", "Varje dag" eller "Varje vecka". Datum Ange datum för timer i detta format: ÅÅÅÅ-MM-DD Tid Ange starttid för timer i 24h format. Längd Ange varaktighet för timern i 24h format. Kanal Välj kanal för timern med tu. Information Tryck OK för att välja undermeny och Upp / Ner för att välja underobjekt. Aktivera med OK. Systeminformation I denna meny hittar du information om din mottagares Produkt-ID, Programvaruversion, Serienummer. osv. Smartkort STB-information Här hittar du information om din STB Smartkortinformation Här hittar du information om kort pairing Byte av PIN-kod Här kan du ändra PIN-koden för ditt programkort Föräldrakontroll Här kan du ändra visningsnivå (Åtkomstskontroll) i ditt programkort Rättigheter Här kan du se information om ditt programkort Inköp Här kan du se information om ditt programkort Operatörbesked Här kan du se meddelanden från programkortsleverantören. 12

15 6.0 FUNKTIONER 6.1 Standby/Power-knappen Tryck Standby/Power, den kommer att sätta på din mottagare. Om du trycker på Standby/Power-knappen igen sätts mottagaren i standby-läge. 6.2 Programguide 1. Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen för att gå till "Programguide 2. Använd pilknapparna för att välja kanal. 3. Tryck på RÖD "Föregående dag" för att se programinformation från föregående dag. 4. Tryck på GRÖN "Nästa dag" för att se information om programmet för nästa dag. 5. Tryck på GUL "Detaljer" för att se detaljer om det valda programmet. 6. Tryck BLÅ "Timer" att ställa in en timer-funktion för det valda programmet. 7. Tryck EXIT för att lämna Programguiden. 6.3 Byta kanal 1. Stega igenom kanallistan: För att röra sig genom kanallistan tryck P+ eller P- knappen på din fjärrkontroll. 2. Val genom on-screen kanallistan: Du kan också välja önskad kanal direkt från on-screen listan. Detta visas med fjärrkontrollens OK knapp. Tryck Upp/Ner knapparna P+ P- för att välja kanal steg för steg. Tryck OK knappen för att byta till önskad kanal. 6.4 Volymkontroll Volymnivån på mottagaren kan ändras med hjälp av VOL- eller VOL+ på fjärrkontrollen. NOTERA: Den valda volymnivån kommer att bestå, även när mottagaren har stängs av och på, ända tills den ändras. Du kan tysta ljudet från mottagaren genom att trycka på MUTE-knappen. Mottagaren är tyst ända tills MUTE-knappen trycks på igen, VOL- eller VOL+ knappen trycks på, eller tills mottagaren stängs av och på igen. 6.5 Ljudkontroll Du kan trycka på AUDIO knappen för att välja olika ljudlägen bland STEREO och AC3 (S/PDIF) 13

16 6.6 Komma åt favoritkanaler NOTERA: FAV-knappen fungerar bara om en favoritlista har skapats Om du vill växla mellan favoritlistor tryck på FAV-knappen Tryck på TV/RAD för att växla tillbaka till den kompletta tv-listan 6.7 Teletext Tryck TEXT-knappen för att starta teletextfunktion. Tryck EXIT eller TEXT för att stoppa teletextfunktion. 6.8 Undertext Tryck på SUB-knappen för att aktivera undertitelmenyn. Tryck på EXIT- eller SUB-knappen för att stänga menyn. 6.9 Visa programinformation Du kan se aktuell programinformation genom att trycka på i knappen på fjärrkontrollen. Du kan se aktuell programinformation genom att trycka på "i" knappen på fjärrkontrollen. Tryck RÖD knapp för att få utökad info om det här programmet. Tryck på RÖD för att gå tillbaka, elelr EXIT för att avsluta. Tryck på den GRÖNA knappen för att se detaljerad signalinformation. Tryck i eller EXIT för att avsluta Växla mellan kanallistor Du kan växla mellan de fördefinierade kanallistorna i mottagaren genom att trycka på "TV/RAD" knappen på din fjärrkontroll. 14

17 7.0 SPECIFIKATIONER Demodulator Modulation: Frequency range : Channel bandwidth: DVB-T COFDM 174 ~ 234 MHz (VHF III) 470 ~ 862 MHz (UHF IV/V) 7/8 MHz switchable bandwidth MPEG Video Decoder Standards: Formats: Aspect ratio: Video Scaling: ISO (MPEG-2) ISO MPEG-4 AVC 576i25 (SD), 576p50, 720p50 (HD), 1080i25 (HD) 4 :3, 16 :9, Pan & Scan, Letter Box Variable OSD Colours: Resolution: Overlay: 16/256 colours 2 16 bits per pixel MPEG stills/live image insertion MPEG Audio Decoder Standard : Decompression ISO / ISO (MPEG) ISO MPEG-4 AAC LC/HE Dolby Digital (AC3) MPEG layers 1, 2 (Mono, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo) HE-AAC (profile v1) level 4 decoding S/PDIF and HDMI audio output formats: PCM (decompressed stereo) Compressed Dolby Digital 5.1 pass-through DTS with transcoded multichannel HE-AAC System resources Processor: RAM (system): ST MBytes Loader Full code software download mechanism Authentication of downloaded material Front panel 3 digits 7 segments red display. 3 LEDs with backlighted symbols 3 buttons; Smartcard slot 15

18 Software & Features Access control: Setup menu: EPG: Languages: Viaccess ACS3.0 Automatic channel installation, diagnosis, decoder configuration, parental control 7 days of EPG, if available from distributor multilingual OSD, audio and signaling supported Teletext processing EN teletext re-insertion in the composite video signal EN & EN teletext and subtitling decoding Interfaces Mains input connector: Detachable lead ANT input: IEC-type, female TO TV: IEC-type, male (loop-through) 1 Scart: TV with RGB Analogue Audio: 2 RCA Stereo audio outputs (left and right) Digital Audio: S/PDIF audio electrical output Digital Video/Audio: HDMI 1.2A with HDCP copy protection Smartcard reader: 1 slot, ISO , 2 & 3 General data Mains voltage: V 48/62 Hz Power consumption: max 10 W Typical consumption: 8.5 W in SD / 9.5 W in HD Power consumption in standby: max 0.5 W Operating temperature: +10 ~ +40 C Product dimensions: 280 x 200 x 35 mm Weight: 1.2 kg SRT 8410 EAN code: Med förbehåll för ändringar. Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling, tekniska specifikationer, design och utseende som kan förändras. Viaccess är ett varumärke som tillhör France Telecom alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare STRONG All rights reserved. 02/2009 NOTE: Design och Specifikationer kan ändras utan förvarning. Vikt och Dimensioner som visas är ungefärliga 16

19 A.1 PROBLEMLÖSNING I vissa regioner, kan den digitala marksändningssignalen vara svag. Du bör därför använda en antennförstärkare för att ta emot svaga signaler. Standby-ljus lyser inte Problem Möjlig orsak Att göra Ingen signal hittas Nätsladden är ej ansluten. Säkringen har gått sönder. Antennen är frånkopplad. Antennen är skadad/felriktad. Utanför digitalt signalområde. Kontrollera nätsladden. Kontrollera säkringen. Kontrollera antennsladden. Kontrollera antennen. Kontakta återförsäljare. Ingen bild eller ljud Inställd på digital teletext kanal. Byt till annan kanal. Kodad signal meddelande Inget svar från fjärrkontrollen Glömt bort kanallåskoden Glömt bort menylåskoden Fjärrkontrollen styr inte din mottagare Efter att ha flyttat mottagaren till ett annat rum, märker du att du inte längre kan mottaga digital sändning Kanalen är kodad. Mottagare av. Fjärrkontrollen missriktad. Främre panelen är skymd. Fjärrkontrollens batterier är slut. (1) Batterierna i din fjärrkontroll behöver bytas ut. (2) Något blockerar signalen mellan din fjärrkontroll och boxen Antennsignalen kommer möjligen genom ett distributionssystem som försämrar signalen till boxen på dess nya plats. Välj alternativ kanal. Anslut och slå på strömmen Sikta mot främre panelen Kontrollera blockad av sensor Byt ut fjärrkontrollens batterier Installera om kanaler för att avbryta kanal lås Kontakta support 1) Byt ut batterierna (2) Kontrollera att inget är i vägen mellan din fjärrkontroll och mottagaren. Prova en direktkontakt till antennen. Tips: The standard PIN code of the receiver is:

20 Environmental Issues ENVIRONMENTAL ISSUES STRONG is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required. Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG s environmental policy to you: - select About us and Environmental Policy from the submenu. Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere. Alternations reserved 01/2009

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 200P7EB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

19S4. www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 33 Felsökning och återkommande frågor 39

19S4. www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 33 Felsökning och återkommande frågor 39 19S4 www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 33 Felsökning och återkommande frågor 39 Innehållsförteckning 1. Viktigt...1 1.1 Säkerhetsåtgärder och underhåll...1 1.2 Notationer...2

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer