Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor. Båda programmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1.1. Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor. Båda programmen"

Transkript

1 III Statistikrapport 3.1. Ansökt och beviljat år Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor Båda programmen 391 Beviljningar 26% 1137 Avslag 74% 1,, 9,, 8,, 7,, 6,, Beviljat: , excl resmöte euro (17%). Avslag: (83%). Ansökt: Ansökta och beviljade belopp i båda programmen 9,732,6 5,, 4,, 3,, 3,521,398 3,97,198 2,, 1,629,112 1,, 519, ,556 1,411, , , 1,564,843 Beviljat Ansökt Beviljat Ansökt Beviljat Ansökt Beviljat Ansökt Beviljat Ansökt ProdukAonsinriktad Kompetensutveckling Mobilitetsstöd Nätverksstöd Stöd All verksamhet residens Statistikrapport 21 3

2 Kultur- och konstprogrammet 113 Beviljningar 22% 396 Avslag 78% Beviljat: (16%). Avslag: (84%). Ansökt: Produk=onsinriktad verksamhet 8 Beviljningar 21% 295 Avslag 79% Beviljat: (17%). Avslag: (83%). Ansökt: Kompetensutveckling 33 Beviljningar 25% 11 Avslag 75% Beviljat: (15%). Avslag: (85%). Ansökt: Statistikrapport 21 31

3 Mobilitetsprogrammet 278 Beviljningar 27% 741 Avslag 73% Beviljat: (19%). Avslag: (81%). Ansökt: Mobilitetsstöd % 575 Avslag 71% Beviljat: (23%). Avslag: (77%). Ansökt: Kort- och långvarigt nätverksstöd 24 Beviljningar 16% 126 Avslag 84% Beviljat: (18 %). Avslag: (82 %). Ansökt: Statistikrapport 21 32

4 Residensstöd 23 Beviljningar 37% 4 Avslag 63% Beviljat: 293 (19 %). Avslag: (81 %). Ansökt: Ansökningar och beviljningar per konstfält och modul De flesta ansökningar som skickas in till de två programmen registreras som "tvärkonstnärliga". En ansökan registreras som tvärkonstnärlig ifall sökanden har kryssat för mer än ett konstfält i sin ansökan. Därför registreras en ansökan som inkluderar till exempel både kulturarv och bildkonst eller både musik och dans som tvärkonstnärliga. Ifall sökanden kryssat för endast ett konstfält registreras ansökan enligt konstfältet som uppgetts i denna. Här nedan visas fördelningen mellan konstfälten i de beviljade ansökningarna och alla ansökningar. Produktionsinriktad verksamhet Ansökningar Statistikrapport 21 33

5 Kompetensutveckling Ansökningar Mobilitetsstöd Ansökningar Nätverksstöd Ansökningar Statistikrapport 21 34

6 Stöd til residens Ansökningar Fördelningen mellan konstfälten i de tvärkonstnärliga ansökningar kan ses i FOTNOT 1. Se FOTNOT 2 för att se vilka konstfält som inkluderas under Andra. Statistikrapport 21 35

7 Ansökningar och beviljningar per land Ansökta och beviljade belopp år 21 per land och självstyrande område Statistiken är insamlad på basen av det land från vilket ansökan skickats in. Detta land registreras i Kulturkontakt Nords databas som den sökandes land. Eftersom alla projekt som beviljas understöd av Kulturkontakt Nord bör inkludera flera land är det inte entydigt vilket land som fått mest understöd. Det är alltid frågan om ett samarbete mellan olika samarbetspartners från flera olika länder. Denna tabel innehåller beviljningar och ansökningar från båda programmen. 6,, 5,651,645 5,, 4,, 3,544,923 3,, 2,, 1,, 2,634,774 1,5,355 2,795, ,185 61, ,51 434, ,65 958,19 1,51, ,564 21,128 73,4 158,98 3,1 2,8 294, ,787 32,818 5, Beviljat Ansökt Totala antalet beviljningar båda programmen LeSland 9% Estland 5% Grönland 1% Färöarna 1% Litauen 4% Danmark 13% Finland 17% Sverige 26% Island 9% Norge 15% Statistikrapport 21 36

8 Totala antalet ansökningar båda programmen LeSland 13% Estland 8% Litauen 5% Danmark 12% Finland 16% Färöarna 1% Sverige 24% Norge 13% Island 8% NOTAT: Ansökningar per deltagarland Nedan är en översikt över i vilken omfattning de enskilda länderna ingått som samarbetspartners i de projekt som fått understöd genom programmen. I alla de projekt som beviljats bidrag från Kultur- och konstprogrammet är följande land med som partner (procentuell andel): Danmark 75%; Finland 65%; Island 42%; Norge 8%; Sverige 86%; Färörarna 12%; Grönland 1%; Åland 8% I alla de nätverk som beviljats bidrag från Nätverksmodulen är följande land med som partner (procentuell andel): Danmark 83%; Finland 75%; Island 46%; Norge 75%; Sverige 88%; Färörarna 17%; Grönland 8%; Åland 4%; Estland 5%; Lettland 42%; Litauen 38% Statistikrapport 21 37

9 Mobilitetsstöd Mobilitetsstöd är den enda form av bidrag som beviljas för individuella resor och projekt och projekten inkluderar därför inte nödvändigtvis samarbetspartners. De beviljade projekten inom modulen för mobilitetsstöd hänvisar därför till det land som den sökande kommer från. Nedan är en översikt över i vilken utsträckning man rest till de olika nordiska och baltiska länderna: Des=na=oner för Mobilitetsstöd LeSland Estland 5% 5% Åland 2% Grönland 3% Färöarna 6% Litauen 5% Danmark 11% Finland 15% Sverige 16% Island 12% Norge 2% NOTAT: Andra länder som har skickat in ansökningar Produktionsinriktad verksamhet: ansökningar: Belgien (1), Estland (2), Frankrike (2), Tyskland (2), Lettland (2), Ryssland (1), Storbritannien (2) Alla ansökningar: Belgien (1), Kina (1), Tjeckien (1), Estland (7), Frankrike (2), Tyskland (5), Italien (1), Lettland (14), Litauen (1), Ryssland (2), Spanien (2), Storbritannien (7), USA (1) Kompetensutveckling: ansökningar: Estland (3), Tyskland (1), Italien (1), Lettland (2), Ryssland (1), USA (1) Alla ansökningar: Estland (1), Frankrike (1), Tyskland (1), Italien (1), Lettland (12), Litauen (2), Ryssland (1), USA (1) Mobilitetsstöd: Algeriet, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Thailand Nätverksstöd: Ryssland, USA Statistikrapport 21 38

10 Antal ansökningar och beviljningar per land och modul Danmark Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens 5 2 4% Total % Finland Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Island Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens 5 3 6% Total % Norge Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Residensstöd % Total % Sverige Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Färöarna Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling 2 % Produktionsinriktad verksamhet 4 % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd 2 % Stöd till residens 2 % Total % Statistikrapport 21 39

11 Grönland Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling 1 % Produktionsinriktad verksamhet Mobilitetsstöd 4 2 5% Nätverksstöd Stöd till residens Total 5 2 4% Åland Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling 1 1 1% Produktionsinriktad verksamhet Mobilitetsstöd Nätverksstöd 1 % Stöd till residens Total 2 1 5% Estland Ansökningar Beviljningar % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens 1 2 2% Total % Lettland Ansökningar Beviljningar % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Litauen Ansökningar Beviljningar % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd 6 % Stöd till residens % Total % Andra länder Ansökningar Beviljningar % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd 6 % Nätverksstöd 2 % Stöd till residens Total % Total antal ansökningar Statistikrapport 21 4

12 Ansökta och beviljade belopp per land och modul Danmark Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Finland Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Island Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Norge Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Residensstöd % Total % Sverige Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Färöarna Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Statistikrapport 21 41

13 Grönland Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling 7 5 % Produktionsinriktad verksamhet Mobilitetsstöd % Nätverksstöd Stöd till residens Total % Åland Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling Produktionsinriktad verksamhet 1 5 5% Mobilitetsstöd Nätverksstöd 63 4 % Stöd till residens Total % Estland Ansökt Beviljat % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Lettland Ansökt Beviljat % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Litauen Ansökt Beviljat % Mobilitetsstöd % Nätverksstöd % Stöd till residens % Total % Andra länder Ansökt Beviljat % Kompetensutveckling % Produktionsinriktad verksamhet % Mobilitetsstöd 17 % Nätverksstöd 2764 % Stöd till residens Total % Totalt beviljat Statistikrapport 21 42

14 Organisationsform i de understödda projekten Statistiken är insamlad endast från Kultur- och konstprogrammet. ansökningar Individ 12% Antal ansökningar totalt Individ 18% Grupp 19% Organis aaon 69% Organis aaon 59% Grupp 23% Fördelning av ansökningar och beviljningar mellan huvudstad och andra regioner Statistiken är insamlad endast från Kultur- och konstprogrammet. ansökningar Antal ansökningar totalt Andra regione r; 48% Huvudst ad; 52% Andra regione r 52% Huvudst ad 48% Statistikrapport 21 43

15 Fördelning av ansökningar och beviljningar initierade av professionella samt amatör- och frivilligsektorn Statistiken är insamlad endast från Kultur- och konstprogrammet. Amatör- och frivilligs ektor % ansökningar Båda 1% Amatör- och frivilligs ektor 3% Antal ansökningar totalt Båda 14% Professi onella 9% Professi onella 83% Ansökningar och beviljningar under prioriterade teman i Kulturoch konstprogrammet kultur för barn och unga, kulturell mångfald och nordiskt kulturarv Statistiken är insamlad endast från Kultur- och konstprogrammet. 12 ansökningar Barn och ungdom Kulturell mångfald Kulturarv Beviljningar totalt Statistikrapport 21 44

16 Antal ansökningar totalt Barn och ungdom Kulturell mångfald Kulturarv Ansökningar totalt 3.2. Utveckling under åren Totala antalet ansökningar och beviljningar i båda programmen gemensamt Bevillingar Avslag Ansökningar Ansökta och beviljade belopp i båda programmen gemensamt Beviljat Avslag Ansökt Statistikrapport 21 45

17 Antalet ansökningar per land och självstyrande område 27, 28, 29 och Danmark Finland Island Norge Sverige Färöarna Grönland Åland Estland LeSland Litauen Antal beviljningar per land och självstyrande område 27, 28, 29 och Danmark Finland Island Norge Sverige Färöarna Grönland Åland Estland LeSland Litauen Statistikrapport 21 46

18 FOTNOT 1: Fördelningen av konstfält i tvärkonstnärliga beviljningar och ansökningar Produktionsinriktad verksamhet Ansökningar Kompetensutveckling Ansökningar Mobilitetsstöd Ansökningar Statistikrapport 21 47

19 Nätverksstöd Ansökningar Stöd till residens Ansökningar FOTNOT 2: Andra konstfält i beviljade projekt: (Termerna är tagna direkt från ansökningarna) Produktionsinriktad verksamhet: New media art; art, science and ecology, Scenkonst, Performance kunst, rollespill, Cirkus, Sound art, Interaction design, interaktiv ljudinstallation, konstfilm och dansföreställning, Fortellerkunst, Community art project merging art with self sustainable economy, performance, circus, Performance, Software Art, Technology, Science, Mad Kompetensutveckling: Kritikk, tverrfaglig (musikk, kunst, dans, litteratur, teater), Circus art, Interdisciplinary, art theory, art conversations, Konstnärlig och kulturpolitisk diskussion, critical discourse / theory workshops, feminar, performing arts, Digital art, Ny-cirkus, Poesi; skrevet, poetry slam og spoken word. Gøgl og akrobatik, policymakers, Kustkulturfestival, The project targets leaders of multidisciplinary cultural spaces Statistikrapport 21 48

20 Mobilitetsstöd: photography, Ceramics, Contemporary Circus, Performancekonst Nätverksstöd: cross cultural, Short Film Festival Stöd till residens: Konst och arkitektur Andra konstfält i icke-beviljade ansökningar: Produktionsinriktad verksamhet: Kunst/økologi med en tverrfaglig plattform, Performance, Performance Art, cirkus, Performance, multikonst, Live Art: Perfomanskonst, Ephemeral art, naturkunst; En utställning om godhet, Applied theatre and storytelling, Överskridande konstprojekt, Festival - dans, musik, video, ljus; Musikk, performance, litteratur/poesi; Skulptur, Performance art and other forms of experimental live art; scenkonst, live immersive soundprocessing of a solo performer, konst i samverkan med nya media och forskning, koreografi, regi, akustisk design; Förmedling genom workshops, seminarier och masterclass; Udveksling af historier, Performance/activism, Education, Projektet öppnar upp för interdisciplinära samarbeten, Belyse ulike sider ved arabisk kultur som mat, klær, film, dans; Teknik, Tverrkunstnerisk, Workshop, Fortellerkunst, Serier, Performing arts, tilataide ja valotaide, Performance/Samtidsscenekunst (teater en lidt forældet kategori), Teknikutveckling, Film distribution, installation art, Urban art, vertical dance, Tverrfaglig, Animation, Performance, clowning, Film, Fortellerkunst, Performance art, audiovisual art laboratory and live performances, Sound Art, Storytelling, socialkunstprojekt, New Media Art, social art; Performance, Performance, installasjoner og digital kunst; Performance, Kunstteori og formidling, Fusion af nordisk gastronomi, musik og visual arts; Food, Interdisciplinary arts, Renewable Technologies; tværkunstnerisk guide udgivelse i flere medier, Distributed Art, akademisk forskning, matematik, filosofi, programmering Kompetensutveckling: Film, Samarbete mellan kultur och näringsliv, Mundtlig fortælling, Audiovisuell New Media, global education and drama teaching methods, Performance, Utendørs kunst - snø/is, Film, serier, lighting design, Stagecombat for Stage - Film and Screen, performance, Performance, Contemporary Performance Practice for Public Spaces, Muntligt berättande Mobilitetsstöd: performance and live art, cultural policy, interdisciplinary - 'people's culture houses' management, Photographer, Film, cultural policy reserach, History, investigative journalism, "Glima", the old Nordic sportart of soft wrestling, Storytelling, Library, ceramics, Site specific installation with videos, sounds and objects., comics, teater og fortellerkunst, Interdisciplinary (visual + 3D + effects + photography), Book project about museum architecture Nätverksstöd: Comics, Film, Fundraising for art and culture projects, ulik kunstnerisk sjanger: arkitektur-teater etc., Bildkonst, arkitektur, kulturarv och samhällsplanering, Interdisciplinary, where video/audio meets technologies., Film Arts, Film, Contemporary Performing Arts Stöd till residens: Applied art, Painting Statistikrapport 21 49

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor III Statistikrapport 3.1 Ansökt och beviljat i 2009 3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor Beviljat: 3 323 780 (20%), Avslag: 12 123 821 (75%). Ansökt: 16 261 610. 34 Antal ansökningar

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Slutrapport: Stöd till residenscentra

Slutrapport: Stöd till residenscentra 1. Information om residensverksamheten 1.1. Konstnärsresidensets namn... 1.2. Residensprogrammets namn 0/100 1.3. Har den stödda residensverksamheten genomförts såsom den beskrivits i ansökan? Ja Nej Vänligen

Läs mer

1/09 Mobilitetsstöd http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=33

1/09 Mobilitetsstöd http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=33 1 of 3 17/2/09 16:10 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Att fylla i ansökningsblanketten Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att

Läs mer

Långvarigt nätverksstöd

Långvarigt nätverksstöd 1. Grundläggande information 1.1. Nätverkets namn 1.2. En kort engelskspråkig beskrivning 0/500 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 2/09 Mobilitetsstöd GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Att fylla i ansökningsblanketten Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Programrapport Kultur- och konstprogrammet

Programrapport Kultur- och konstprogrammet Programrapport 2016 Kultur- och konstprogrammet 1 Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2016 Nyckeltal och allmänt om programmet Antal ansökningar Antal beviljningar Ansökt belopp Beviljat belopp

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0

Läs mer

Programrapport Kultur- och konst programmet

Programrapport Kultur- och konst programmet Programrapport 2013 Kultur- och konst programmet Programrapport Kultur- och konstprogrammet 2013 Nyckeltal: Produktionsinriktad verksamhet Antal ansökningar Antal beviljade Ansökt belopp Beviljat belopp

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Slutrapport: NORDBUK stödprogram

Slutrapport: NORDBUK stödprogram English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord Stryk/slett min rapport Fortsätt senare Slutrapport: NORDBUK stödprogram 1. Information om aktiviteterna/projektet 1.1. Ansökningens/projektets namn...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:3 22.4.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2015 Hotellgästnätterna ökade i mars Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram

PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram Programrapport NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram 2014 Nyckeltal: Antal ansökningar Antal beviljade Ansökt belopp Beviljat belopp Projektbidrag 101

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

META-NORD, META-NET, META-SHARE: Vad har alla dessa META grupper att bjuda på?

META-NORD, META-NET, META-SHARE: Vad har alla dessa META grupper att bjuda på? META-NORD, META-NET, META-SHARE: Vad har alla dessa META grupper att bjuda på? Martha D. Brandt, Språkbanken, UGOT META-NORD nationell workshop i Stockholm, Översikt Många META grupper? Om olika META grupper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar vad menar vi? SERVICE MANAGEMENT

Kulturella och kreativa näringar vad menar vi? SERVICE MANAGEMENT Kulturella och kreativa näringar vad menar vi? DEFINITION OCH ÖVERSIKT AV KKN KATJA LINDQVIST, SERVICE MANAGEMENT Det politiska intresset för kulturella och kreativa näringar creative industries, upplevelseindustri,

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov.

Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov. 1 2 Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov. Vid den samnordiska konferensen i Reykjavik 1977 beslutades att införa en rapporteringsrutin mellan de nordiska

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012. Sammanfattning.

Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012. Sammanfattning. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Internationell studentmobilitet vid högskolorna

Läs mer