FM-AM TUNER wide vision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FM-AM TUNER wide vision"

Transkript

1 Navigation FM-AM TUNER wide vision Monteringsanvisning

2 Säkerhetsanvisningar Varning Var vänlig läs följande anvisningar noggrant innan du kopplar in apparaten. Under montering och anslutning skall kabeln till batteriets minuspol vara borttagen. Följ säkerhetsanvisningarna från fordonstillverkaren (krockkudde, larmsystem, färddator, startspärr). Fäst apparaten ordentligt med medföljande hållare så att den inte kan komma loss inne i bilen vid en olycka. Använd särskilt tåliga kablar med ett tvärsnitt om minst 0,75 mm 2 avsedda speciellt för installation i bil när du ansluter drivspänning, den permanenta strömförsörjningen för minnet och kabeln till jord. Se till att inga metallföremål (mynt, nålar, verktyg etc.) kan komma in i apparaten och orsaka kortslutningar. Stäng genast av apparaten vid lukt- eller rökutveckling och uppsök en Blaupunk-handlare. Observera Beakta följande försiktighetsåtgärder för att din apparat alltid skall fungera oklanderligt: Apparaten får endast matas med 12 V likström med minuspolen ansluten till jord. Avlägsna inte den övre eller undre delen av höljet. Skydda apparaten mot direkt solbelysning, för höga temperaturer, fukt, vatten och damm. Se upp vid byte av säkring så att värdet på säkringen stämmer med uppgifterna på apparaten. Säkringar med felaktigt värde kan orsaka fel eller medföra skada på apparaten. Bryt först strömmen innan du byter en säkring för att förhindra kortslutningar. Använd endast medföljande skruvar för monteringen. För långa eller för tjocka skruvar kan skada apparaten. DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH NEDERLANDS SVENSKA DANSK ESPAÑOL PORTUGUÊS 57

3 Säkerhetsanvisningar 58 Då du borrar hål i fordonet för att fästa hållarna måste du omsorgsfullt se till att inte skada bränsletank, bromsledningar, kabelstammar eller andra delar på sidan plåten. Anmärkning Vid problem med installation av apparaten kontakta din Blaupunkt-handlare för råd. Rengöring Stäng av apparaten och rengör höljet med en mjuk och torr trasa eller en trasa som fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Observera Använd inga grova lappar och förtunningsmedel, alkohol eller andra flyktiga lösningsmedel. VIKTIG INFORMATION Styrenheten för denna apparat utgörs av TV-MONITOR wide vision.

4 Tillbehör 1 2 x 2 4 x 3 4 x 4 2 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8 1 x Observera Använd endast detta originaltillbehör för att undvika skador på din bilradio. Använd endast ovan uppräknade tillbehör som levereras med apparaten. Tips för monteringen 1. Ta bort tändningsnyckeln och kabeln från batteriets minuspol för att undvika kortslutningar. 2. Koppla in kablarna till in- och utgångarna på de olika apparaterna. 3. Koppla in kabelstammen till högtalaranslutningarna. 4. Anslut stickproppen B på kabelstammen till fordonets högtalaranslutning. DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH NEDERLANDS SVENSKA DANSK ESPAÑOL PORTUGUÊS 59

5 60 5. Anslut stickproppen A till fordonets permanent anslutna pluspol. 6. Montera apparaten. 7. Anslut minuspolen till batteriet. 8. Tryck på reset-tangenten. Observera Om ISO-anslutningar inte används i din bil, kontakta då din Blaupunkt-handlare. Använd övergångsadaptern för antennanslutningen (ISO-JASO) endast om det finns en ISO-kontakt på antennkabeln. Förvissa dig om att alla kabelanslutningar är korrekt utförda genom att föra in stickproppen i kontaktdonet så att den fastnar. Om tändningslåset i din bil inte har något -läge eller tändkabeln är ansluten till en permanent strömkälla som t. ex. en batterikabel, är strömförsörjningen av apparaten inte kopplad till tändningen (dvs den slås inte på och av tillsammans med tändningen). Om du vill koppla strömförsörjningen av apparaten till tändningen anslut då tändkabeln till en strömkälla som kan slås på och av med tändningsnyckeln. Om säkringen går sönder, kontrollera först om kabeln är kortsluten. Ersätt sedan den trasiga säkringen med en hel säkring med samma värde. Se till att inga kabeländar som inte är anslutna kan komma i kontakt med karossen. För att förhindra kortslutningar avlägsna inte några skyddande höljen från kabeländar eller kontakter. Anslut högtalarnas båda poler till apparatens högtalarutgångar. Anslutning av högtalarens minuspol till karossen kan medföra driftstörningar eller skador på elektroniken. Kontrollera efter monteringen att bromsljus, blinkers och vindrutetorkare fungerar utan anmärkning. Isolera kablar som inte är anslutna med isoleringsband eller liknande material. Vid drift stiger temperaturen på apparatens hölje. Därför skall den inte monteras så att värmekänsliga föremål som plaster och människor kan komma i kontakt med den. Montera inte apparaten under en matta eftersom denna kan försvåra att värmen leds bort och därigenom förorsaka skador på apparaten. Montera apparaten så att värmen lätt leds bort. Lägg inga föremål på apparaten sedan den monterats. Montera apparaten så att styrningen av fordonet inte kan påverkas negativt.

6 DAB FM ANTENNA TV MONITOR CHANGER TO 5L I/F TO MZ-BUS FRONT SPEAKER REAR SPEAKER SUB WOOFER SLAVE UNIT Montering Anslutningsschema Varning För att undvika brand genom kortslutning av den röda spänningskabeln eller den gula permanenta pluskabeln mot fordonets jord, anslut som princip spänningskabeln via en säkring. Utgång för vänster fram (vit) Utgång för vänster bak (vit) / utgång med mfast nivå vänster (vit) Utgång för höger bak (röd) / utgång med fast nivå höger (röd) Utgång för höger fram (röd) PREOUT REAR/NON-FAD FRONT Antenningång UKV/MV ANTENNA INPUT PREOUT REAR/NON-FAD FRONT POWER Anmärkning: Stick aldrig in något föremål i säkringshållaren. Antennövergångsadapter (ISO-JASO) (tillbehör 8) Antennkabel (ISO) Anslutningsdon A Anslutningsdon B (5,5 m) Anslutningskabel (5,5 m) (tillbehör 5) ILLUMI Antennkabel (tillbehör 6) Anmärkning: För att undvika biljud får kabeln inte förläggas i närhet av strömkretsen. Styrledning för automatisk belysning (orange) Spänningsförsörjningskabel (röd) +12V Till kopplingslisten på styrande apparat Vid användning av separat effektförstärkare anslut till denna strömstyrkontakt. Tel.-mute (dämpning av ljudet vid telefonsamtal) (aktiv låg) När ingen anslutning görs, isolera oskyddade kablar. P.CONT TEL MUTE Säkring (3A) Säkring (10A) Styrledning för strömförsörjningen (blå/ vit) Till batteriets pluspol permanent ansluten kabel (gul) +12V Kabel för dämpning av ljudet vid telefonsamtal (brun) Jordkabel (svart) till karossen DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH NEDERLANDS SVENSKA DANSK ESPAÑOL PORTUGUÊS 61

7 62 Varning Anslutning av ISO-kontakt Hur stiften i ISO-kontakten är anslutna beror på typ av fordon. Se ovillkorligen till att rätt anslutningar görs för att undvika skador på apparaten. Standardanslutning av kabelstammen framgår nedan under punkt 1. Om ISO-kontakten är kopplad enligt punkt 2 eller 3 utför då anslutningen enligt bilderna. 1 (Standard-inställning) ISO-kontaktens stift A-7 (röd) på fordonssidan är kopplad till tändningen, medan stift A-4 (gul) är kopplad till konstantspänningskällan. 2 ISO-kontaktens stift A-7 (röd) på fordonssidan är kopplad till konstantspänningskällan medan stift A-4 (gul) är kopplad till tändningen. 3 ISO-kontaktens stift A-7 (röd) på fordonssidan är inte kopplad till någonting medan stift A-4 (gul) är kopplad till konstantspänningskällan (eller stift A-7 (röd) och stift A- 4 (gul) är kopplade till konstantspänningskällan). Stift A-7 (röd) Fordon Stift A-4 (gul) Stift A-7 (röd) Fordon Stift A-4 (gul) Att ansluta till en strömkälla som kan slås på och av med tändningsnyckeln. Fordon Stift A-4 (gul) Spänningsförsörjningskabel (röd) Apparat Styrutrustning Permanent till batteriets pluspol ansluten kabel (gul) Spänningsförsörjningskabel (röd) Apparat Styrutrustning Permanent till batteriets pluspol ansluten kabel (gul) Strömförsörjningskabel (röd) Apparat Styrutrustning Permanent till batteriets pluspol ansluten kabel (gul) Stiftnummer för ISO-kontakt Extern strömanslutning A 4 A 5 A 6 A 7 Högtalaranslutning B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 Kontaktfunktion Kabelfärg Gul Blå/vit Orange Röd Lila Lila/svart Grå Grå/svart Vit Vit/svart Grön Grön/svart Funktioner Batteri Strömstyrning Dimmer Tändning () Höger bak (+) Höger bak (-) Höger fram (+) Höger fram (-) Vänster fram (+) Vänster fram (-) Vänster bak (+) Vänster bak (-)

8 Om styrutrustningen utgörs av TV-MONITOR WIDE VISION Styrutrustning (extratillbehör) TV-MONITOR WIDE VISION Anslutning för TravelPilot DX-N ANTENNA INPUT PREOUT POWER REAR/NON-FAD FRONT DAB FM ANTENNA TV MONITOR CHANGER FRONT SPEAKER REAR SPEAKER SUB WOOFER SLAVE UNIT IN M 4 OUT NAV I / F TO 5L I/F TO MZ-BUS Förlängningskabel (5,5 m) (tillbehör 7) CD-växlare DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH NEDERLANDS SVENSKA DANSK ESPAÑOL PORTUGUÊS 63

9 64 Installation av AM-FM-tuner Sätt fast fästena med skruvarna (x) (M4 x 8 mm) på båda sidor av tunern. Montera tunern på en lämplig plats med självgängande skruv (ø 4 x 16 mm). Fästen (tillbehör 1) (x) Montering på mattan Ta bort skyddspappret från kardborrbanden. Fäst banden på undersidan av tunern. Montera tunern på lämplig plats. Observera Placera inte tunern nära instrumentbrädan, vid bakfönstret eller framför viktig utrustning. I annat fall kan den orsaka skador eller olyckor och träffa en person eller viktig utrustning om den lossnar på grund av skakningar. Använd självgängande skruv för installationen. Montering med kardborrband är mycket enkel men apparaten kan lätt lossna på grund av skakningar. (x) (M4 x 8 m) (tillbehör 2) Självgängande skruv (ø4 x 16 mm) (tillbehör 3) ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; Kardborrband (tillbehör 5)

10 Felsökning Ibland kan handhavandefel var orsaken till att apparaten inte fungerar. Läs därför nedanstående översikt, innan apparaten lämnas till reparation. Kanske kan felet enkelt åtgärdas. Apparaten kan inte slås på. SYMPTOM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Trasig säkring. Kontrollera kabeln med avseende på kortslutning och ersätt säkringen med en ny med samma värden. Inget ljud eller för låg volym. Apparaten reagerar inte på knapptryckningar. Dålig ljudkvalitet (distorsion, störningar). Dålig radiomottagning När tändningen stängts av raderas stationsminnet. Ljuddämpningsfunktionen (mute) är inkopplad. Fader och/eller balans är ställd i ytterläge. Anslutningskabeln eller kabelstammen är inte korrekt ansluten. Mikrodatorn fungerar inte riktigt. En högtalarkabel är kortsluten av en skruv. Högtalarna är inte rätt anslutna. Fordonets antenn är inte utdragen. Anslutningen för styrning av motorantennen är inte rätt gjord. Negativt inflytande på bruset från nätkabel eller liknande. Kabeln för permanent plusspänning är inte rätt ansluten. Kabeln för permanent plusspänning och ledningen för av tändningen styrd plusspänning är inte rätt anslutna. Stäng av ljuddämpningsfunktionen. Ställ in fader och balans riktigt. Kontrollera kabelanslutningarna (se kapitlet Anslutningsschema ). Tryck på reset-tangenten. Kontrollera högtalarkablarna. Anslut plus och minus korrekt för högtalarna. Dra ut antennen fullständigt. Anslut kabeln riktigt (se kapitlet Anslutningsschema ). Antennkabeln får aldrig installeras i närheten av nätkabeln. Anslut kabeln riktigt (se kapitlet Anslutningsschema ). Anslut kabeln riktigt (se kapitlet Anslutningsschema ). DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH NEDERLANDS SVENSKA DANSK ESPAÑOL PORTUGUÊS 65

11 66 Följande meddelanden informerar att systemet inte är rätt anslutet. BUS-E01: BUS-E50: BUS-W02: BUS-W08: Monitorns M-S-omkopplare, som är ansluten till BUS-kontakten, är inställd på M. Ställ monitorns M-S-omkopplare på S. MASTER SW -kabeln för monitorns nätanslutning är ansluten till -. Anslut inte MASTER SW -kabeln. Två eller fler huvudenheter är anslutna. Omkopplaren för CD-växlare nr är inställd på samma nummer (1 eller 2) för båda de anslutna apparaterna. Ställ in omkopplaren för den ena CD-växlaren på 1 och för den andra på 2 för att säkerställa korrekt drift. Två eller flera monitorer är anslutna till BUS-kontakten.

12 Tekniska data Tekniska data Tekniska data kan ändras utan särskild hänvisning. UKW-tuner Frekvensband (avstämningssteg: 50 khz)... 87,5 MHz - 108,0 MHz Känslighet (brusavstånd 26 db)... 0,7 µv/75 Ω Känslighetströskel (brusavstånd = 46 db) 1,6 µv/75 Ω Ljudfrekvensområde (±3,0 db) Hz - 15 khz Brusspänningsavstånd (MONO) db Selektivitet (DIN) (±400 khz) db Kanalseparation (1 khz) db MW-tuner Frekvensband (avstämningssteg: 9 khz) khz khz Känslighet (brusavstånd 20 db) µv Förstärkare Max. uteffekt W x 4 Kontinuerlig effekt (DIN45324, +B = 14,4V) W x 4 Bas- och diskantreglering Bas: Hz ±10 db Diskant:...10 khz ±10 db Nivå och impedans hos förförstärkarutgången... 4 V / 10 kω (vid återgivning av en CD-skiva) Förförstärkarimpedans Ω Allmänt Driftspänning... 14,4 V (11-16 V tillåts) Strömförbrukning A Inbyggnadsmått x 40 x 148 mm Vikt g LW-tuner Frekvensband khz khz Känslighet (brusavstånd 20 db) µv DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH NEDERLANDS SVENSKA DANSK ESPAÑOL PORTUGUÊS 67

13 Service-Nummern / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Service numbers / Servicenummers / Telefonnummer för service / Service-numre / Números de servicio / Número de serviço Tel.: Fax: Deutschland Belgique / België France Nederland Italia España Great Britain Danmark Sverige Norge Suomi Österreich EÏÏ âeská republika USA Singapore Slovensko Blaupunkt GmbH 02/2001 K7/VKD

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer