Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas."

Transkript

1 Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1

2 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag 5 Bruksvärdessystemet och de kollektiva förhandlingarna 6 Likvärdiga skatteregler för alla boendeformer 6 Hållbar utveckling av boendet ett gemensamt ansvar 7 Hyresgästinflytande över boendet 8 En aktiv bostadspolitik bidrar till samhällsutvecklingen 9 Referenser 11 Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Det är så självklart att man nästan inte vill skriva det. Ingen kommer heller att protestera. I verkligheten utgör däremot denna självklarhet inte någon grund för det politiska handlandet. Regeringsformens formulering om att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad har i praktiken ersatts av en lång rad tillfälliga lösningar. Bostadsstandarden i Sverige fick en rejäl skjuts när vi fick allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Bostadspolitiken syftade långt. Bostadsbrist, ohyra, trångboddhet och dåliga bostadsmiljöer skulle bli ett minne blott. Vad hände med den bostadspolitiken? Ambitionerna om en bostadspolitik som skulle bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden, skapa goda uppväxtvillkor, hållbarhet och rimliga hyror är sedan länge avförda från den politiska agendan i Sverige. Andrahandsuthyrning och olika varianter av inneboende lanseras som den politiska lösningen på hundratusentals människors bostadsproblem. Ombildningar till bostadsrätter, införandet av ägarlägenheter och andelsägarlägenheter har minskat antalet hyresrätter i ett läge där efterfrågan är stor och bostadsbristen slår hårt mot alla grupper. Hälften av landets kommuner har bostadsbrist. Tillväxten hotas och bristen på bostäder slår både mot dem som har tillfälliga jobb och sämre ekonomiska förutsättningar och mot dem som har fasta jobb och goda ekonomiska villkor. De bostadssökande får själva kryssa sig fram och söka de nödlösningar som återstår när bostadspolitiken tagit time out för att lämna plats för marknaden. Marknaden agerar rationellt och på sina egna villkor. Marknadsaktörer gör inga avvägningar mot sjukvårdens behov av personal, barns behov av goda uppväxtvillkor eller samhällets krav på hållbarhet. De väger av betalningsförmågan hos sina potentiella kunder och agerar därefter. De ungdomar som ska äga framtidstro är födda på 80- och 90-talen och tillhör en mycket stor ungdomsgeneration. De kommer att vilja ha jobb, flytta ihop, skaffa barn och göra allt det som livet som vuxen innebär. Men hur och var de ska bo och hur samhället omkring dem ska gestalta sig väcker ingen debatt och inga förslag på åtgärder. För vi bygger för dem som kan betala men vi månar inte om att samhället ska hänga ihop. Segregationen i alla dess dimensioner ökar. Skillnader i inkomst, hälsa, utbildning och allt annat som skiljer oss människor åt kommer att synas allra tydligast i hur vi bor och var vi bor. Att vara hänvisad till de sämsta bostadsförhållandena och de sämsta förutsättningarna i ett läge där man behöver det bästa rimmar illa med de ambitioner samhället säger sig ha. 2 3

3 Bostadsbrist, trångboddhet och dåliga bostadsmiljöer blev inte blott ett minne. Trångboddhet skapar omöjliga skolliv för barnen, nergångna hus skapar otrivsel och sjukdomar och framförallt skapas allt annat än framtidstro. Villaägare och bostadsrättsinnehavare får hjälp av skattebetalarna för att renovera sina hem, medan de som bor i hyresrätt står inför risken att bli bortrenoverade. Hyreshöjningarna efter renovering tvingar människor ut i en osäker tillvaro där bostadsbristen redan skördar många offer och där hyrorna i det nybyggda bostadsbeståndet ligger på nivåer som de flesta inte klarar. Politiken gynnar och den missgynnar. Det syns i våra bostadsområden, det syns på fasaderna, det syns inne i husen och det syns på människorna. Vi behöver en ny bostadspolitik i Sverige där hyresrätten står i fokus. Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Att sträva mot detta är ett grundläggande villkor för ett bra liv. Det är också ett viktigt bidrag till ekonomisk tillväxt och vår vision om ett tryggt boende där samhälle och människor utvecklas. Här är Hyresgästföreningens förslag till en ny bostadspolitik. Stockholm mars 2013 Barbro Engman Förbundsordförande Hyresgästföreningen FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Hur vi bygger våra samhällen spelar roll för alla oavsett hur vi bor. Hyresgästföreningen har en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Samhället behöver en bostadspolitik som aktivt bidrar till det, och som stärker och integrerar människor. För att åstadkomma det behövs kollektivt förhandlade hyror, likvärdiga skatteregler för alla boendeformer, en hållbar utveckling av boendet och hyresgästinflytande över boendet. I denna skrift presenterar vi vårt förslag till en ny bostadspolitik. Vi förklarar varför dessa frågor är avgörande för samhällsbygget, och vilka förändringar som måste till för att det ska bli verklighet. Alla ska ha möjlighet till en god bostad till rimlig kostnad. Framtiden måste byggas idag. HYRESGÄSTFÖRENINGENS MÅL Minst nybyggda hyresrätter varje år fram till 2016 Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan boendeformerna Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max den allmänna kostnadsutvecklingen, KPI Ökat inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön HYRESGÄSTFÖRENINGENS ÅTGÄRDSFÖRSLAG Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter Slopad fastighetsskatt för hyresrätter Skattefria underhållsfonder Rotavdrag till hyresrätter Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Stöd till bostadsföretag på vikande marknader 4 5

4 Bruksvärdessystemet och de kollektiva förhandlingarna Systemet med bruksvärde och kollektiva hyresförhandlingar är väsentligt för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. En av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster, oavsett ekonomisk situation och kontaktnät, får ett bra boende till en rimlig kostnad. Dagens hyressättningssystem, med kollektivt förhandlade hyror utifrån ett bruksvärde, syftar just till detta. Vad händer om hyresförhandlingssystemet försvinner? Hyresförhandlingssystemet skyddar hyresgästens rätt att bo kvar, i och med att hyresvärden inte kan höja hyran som den vill. Om marknadshyror infördes skulle hyrorna stiga kraftigt på orter där det är bostadsbrist. Och på marknadshyror följer ofrånkomligen ett system med Social housing det ser vi i de länder där hyrorna sätts individuellt utifrån marknadsmässiga principer. Social housing innebär att staten upplåter bostäder till de människor som inte har råd att betala marknadshyra. Därmed befästs socialt och ekonomiskt utanförskap. Lika hyra för likvärdiga bostäder Hyrans storlek ska bestämmas utifrån lägenhetens bruksvärde. Det innebär att hyran ska motsvara bostadens kvalitet och standard och att likvärdiga bostäder ska ha lika hyra. Målet med systemet är rättvisa hyror för alla. Besittningsskyddet en trygghet för hyresgästerna Besittningsskyddet är en förutsättning för att hyresgäster ska kunna bo tryggt. Besittningsskyddet ger en hyresgäst principiell rätt att bo kvar i sin bostad så länge den uppfyller sin del av hyresavtalet. Det gör att hyresgästen kan ställa krav utan att riskera att bli av med sin bostad. Likvärdiga skatteregler för alla boendeformer Dagens skattesystem gynnar det ägda boendet framför hyresrätten. Bättre skatteförutsättningar skulle leda till att fler bostäder byggs. Staten ska behandla alla boendeformer lika Under det senaste decenniet har regeringen genomfört reformer som gynnar ägda bostäder framför hyrda. Det statliga stödet till nybyggnad av hyresrätter i form av räntebidrag och investeringsstöd har avskaffats. Samtidigt ger staten ägda bostäder ränteavdrag och har förändrat fastighetsskatten på ett sätt som gynnar den som äger sin bostad. Dessutom har rotavdraget införts, men bara för den som äger sitt hem. Resultatet är att den som bor i en nybyggd hyresrätt betalar 2000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa. Hyresgästföreningen vill att alla ska beskattas lika, oavsett hur man bor. Bättre skatteförutsättningar skulle göra det lättare att både bygga fler bostäder, och rusta upp det bostadsbestånd som redan finns. Hyresgästerna i allmännyttan ska inte betala mer skatt än andra kommuninvånare De allmännyttiga bolagen ska drivas utifrån affärsmässiga principer, men med samhällsansvar. Vinsterna i många kommunala bostadsbolag används till att finansiera annan kommunal verksamhet, även om nya bostäder behöver byggas och de som redan finns behöver rustas upp. Hyresgästföreningen tycker att det är självklart att allmännyttans hyresgäster inte ska betala för en större del av den kommunala servicen än vad andra kommuninvånare gör. Därför ska vinster i verksamheten stanna inom bostadsföretaget och inte användas för att finansiera annan kommunal verksamhet. Hållbar utveckling av boendet ett gemensamt ansvar Hänsyn måste tas till både tekniska, ekologiska och ekonomiska förutsättningar när bostadshus renoveras. Vi föreslår rotavdrag även till hyresrätter, en miljöpremie för hållbar upprustning och skattefria underhållsfonder för hyresvärdar. Det skapar förutsättningar för en bra boendemiljö och en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar inte bara för dagens samhälle och miljö utan även för kommande generationers. För att uppnå det krävs att hänsyn tas till ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Boendemiljö är en viktig del i att åstadkomma en hållbar utveckling. Det handlar lika mycket om att människor inte ska bli sjuka på grund av dåligt byggda eller underhållna bostäder, som om trivsel och den yttre miljön. En förutsättning för att lyckas skapa trivsamma och väl fungerande bostadsområden är en bra samhällsplanering. Det innebär att det ska finnas närhet till exempelvis kommunikationer, service, förskolor, skolor samt vård och omsorg. För att nå en hållbar utveckling när det gäller inomhusmiljö är det viktigt att det byggmaterial som används både vid nybyggnation och ombyggnation är fritt från skadliga ämnen och att husen byggs på ett sätt så det inte uppstår exempelvis fukt och mögel i husen. Minimera miljöpåverkan när bostäder byggs och renoveras För att lösa bostadsbristen och höja bostadsstandarden byggdes under och 1970-talen ungefär en miljon bostäder, det så kallade miljonprogrammet. Dessa bostäder utgör cirka en tredjedel av Sveriges alla bostäder. Idag står bostäderna i miljonprogramsområdena, många av dem hyresrätter, inför omfattande ombyggnader. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling är det angeläget att energianvändningen och klimatpåverkan inom bostadssektorn minskar och att miljö- och hälsoskadliga ämnen inte byggs in i våra bostäder. Det innebär att befintliga bostäder måste renoveras så att de blir energieffektiva och miljöanpassade, men samtidigt måste denna förnyelse ske på ett ekonomiskt rimligt sätt. Bostäder ska byggas och renoveras med kvalitet, eftersom det på sikt är mest samhällsekonomiskt lönsamt. Men det får inte ske på bekostnad av att hyresgäster tvingas flytta. Därför måste varje fastighet renoveras utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt för den enskilda fastigheten. 6 7

5 Inför rotavdrag till hyresrätten Att bygga om och rusta upp befintligt bestånd, framför allt bostadshusen byggda under miljonprogrammet, riskerar att medföra mycket stora hyreshöjningar. Dessa kan leda till att hyresgäster tvingas flytta. Idag kan egnahemsägare och till viss del bostadsrättsinnehavare göra rotavdrag för att renovera sina bostäder. För att jämna ut obalansen bör det införas ett ekonomiskt stöd för upprustning även av hyresrätter. Hyresgästföreningen föreslår att ett rotavdrag för arbetskostnader införs. Avdraget ska uppgå till maximalt kronor per lägenhet och år. Det ska i första hand kunna användas av fastighetsägaren när den renoverar, men om hyresgästen betalar för till exempel underhåll eller tillval i lägenheten ska den också kunna utnyttja det. Inför en miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter I samband med ombyggnad eller upprustning av hyresrätter i miljonprogramsområdena satsar ofta bostadsföretag på att samtidigt göra energieffektiviserande åtgärder och andra åtgärder som bidrar till långsiktigt hållbara bostäder. Tyvärr är dock många åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma och miljömässigt rimliga inte företagsekonomiskt lönsamma. För att långsiktigt hållbara åtgärder ska kunna genomföras utan att hyrorna behöver höjas mer än de boende har råd med föreslår Hyresgästföreningen att det införs en miljöpremie (jämför miljöbilspremie) för satsningar på hållbar utveckling i miljonprogramsområden. Inför skattefria underhållsfonder Hyror sätts efter bruksvärdet, det vill säga bostadens kvalitet och standard. Det innebär att en hyresvärd inte kan höja hyran för åtgärder som inte höjer bruksvärdet. I stället bygger hyressättningen på att hyran ger utrymme för fastighetsägaren att få ett överskott som kan sparas till periodiska underhållsinsatser och upprustningar. Med dagens skattesystem riskerar fastighetsägare att behöva betala skatt på överskott som avsätts för framtida underhåll. Hyresgästföreningen tycker därför att skattefria underhållsfonder bör införas för att säkerställa resurser för periodiskt underhåll och upprustning. Hyresgästinflytande över boendet Hyresgästerna måste få större möjligheter till inflytande över sitt boende, framför allt vid ombyggnad och upprustning. Vi föreslår en lagändring för att öka hyresgästernas möjligheter att påverka sitt eget boende. De boende är experter på hur det egna bostadsområdet fungerar. Därför är det också en självklarhet att de boende ska ha inflytande över sitt boende. Hyresgästerna ska ha inflytande vid ombyggnad De boende ska ha möjlighet att påverka vad som händer i och omkring bostaden. Utgångspunkten för upprustningar, ombyggnader och renoveringar måste vara att förnyelsen görs för de som bor i bostadsområdet, med målet att de ska kunna bo kvar efteråt. Hyresgäster ska därför få vara delaktiga i hela ombyggnadsprocessen. Därför arbetar Hyresgästföreningen för att få till stånd en lagändring som ökar hyresgästers inflytande. Vi arbetar också med att hitta nya metoder för att skapa dialog mellan boende och bostadsföretag i samband med renoveringar, ombyggnader och upprustningar. Hyresgästerna ska ha möjlighet till tillval och frånval Alla hyresgäster ska kunna bestämma så mycket som möjligt över sina bostäder. Därför tycker Hyresgästföreningen att hyresgästerna själva ska kunna påverka sina boendekostnader genom att välja standard i lägenheten. Den hyresgäst som väljer en lägre servicenivå och lägre standard från fastighetsägaren ska se det på hyresavin i form av lägre hyra. Motsvarande ska gälla för den hyresgäst som vill ha en högre standard. Den hyresgästen ska kunna välja det och betala vad det kostar. En aktiv bostadspolitik bidrar till samhällsutvecklingen Det krävs en förändring i bostadspolitiken. Ett statligt investeringsstöd till nyproduktion och hyresrätter, slopad fastighetsskatt för hyresrätter och stöd till bostadsföretag på vikande marknader skulle avsevärt förbättra situationen för både dagens och morgondagens hyresgäster. Kommunerna kan bidra till samhällsutvecklingen genom en aktiv markpolitik och genom att använda sitt allmännyttiga bostadsbolag. Det går att öka byggandet av hyresrätter. Men för att göra det möjligt krävs en förändring. Hyresgästföreningen efterlyser en aktiv bostadspolitik som syftar till att öka byggandet, ta ansvar för ombyggnader i befintligt bestånd och bidra till ett ekonomiskt och socialt blandat samhälle. Vad kan staten göra? Inför investeringsstimulans för hyresrätter Det byggs för lite och produktionspriserna är väldigt höga. Låga räntor, skattesubventioner för räntekostnader, låg fastighetsskatt och möjligheten att skjuta upp reavinster bidrar till att hålla uppe höga priser på ägda bostäder. Dessa prisnivåer påverkar även byggandet av hyresrätter. Hyresgästföreningen föreslår därför att en investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter ska införas. Det skulle i stor utsträckning förbättra förutsättningarna för att bygga hyresrätter. Det är också angeläget att staten fortsätter sin granskning och uppföljning av byggsektorn. Otydlig lagstiftning, kommunala särkrav för byggandet, kvalitetsbrister, ålderdomliga strukturer och byggfel får konsekvenser för miljön, fastighetsägarna och hyresgästerna. Ibland hävdas det att statligt stöd till byggande bara skulle hamna i byggarnas egna fickor. Men motsvarande argument förs inte fram när det gäller de skattefördelar som idag ges till det ägda boendet. Genom åren har det visat sig att lösningar inom ramen för skattesystemet är mer förutsägbara och därför uthålliga. Men det får inte hindra att en lösning på krisen i bostadsbyggandet och på de orättvisa skattevillkoren snabbt kommer till stånd. En investeringsstimulans på mellan kronor och kronor per nybyggd lägenhet, beroende på var den byggs, skulle innebära ett väsentligt stöd för nyproduktion. Investeringsstimulansen ska villkoras med en rimlig hyresnivå. Slopa fastighetsskatten för hyresrätter Den som äger en villa betalar fastighetsskatt på sitt hus, men den som äger ett hyreshus betalar både fastighetsskatt på sitt hus, och skatt på vinsten av sin verksamhet som ju handlar om att hyra ut sitt hus. När villaägaren betalar skatt en gång på sitt hus, betalar alltså hyresvärden skatt två gånger. Och i slutändan blir det hyresgästerna som får betala. 8 9

6 Inför stöd till allmännyttiga bostadsföretag på svaga marknader I ungefär 100 av landets kommuner minskar befolkningen. Det innebär färre boende i de allmännyttiga bolagen. Men även tomma lägenheter kostar pengar. För att även ekonomiskt svaga kommuner ska kunna ha kvar sina allmännyttiga bolag, och för att de hyresgäster som bor kvar ska slippa betala även för de lägenheter som står tomma, tycker Hyresgästföreningen att det ska skapas förutsättningar för att ge ekonomiskt stöd för att åstadkomma rimliga villkor för bostadsföretag på vikande marknader. Vad kan kommunerna göra? Planera bostadsförsörjningen långsiktigt Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. Det betyder att de enligt lag har ansvar för att planera för att det ska finnas bostäder för alla invånare i kommunen. Grundläggande för att bostadsbyggandet ska kunna komma igång är att det finns en effektiv plan- och byggprocess. Kommunerna måste ha detaljplanerad mark som är färdig att bebyggas. De måste också ha tydliga mark- och exploateringsavtal. Kommunerna bör se till så att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringsavtalskostnader gynnar nyproduktion. En annan viktig fråga är tilldelningen av mark till aktörerna inom byggsektorn. Även små byggherrar måste ges möjlighet att bygga på attraktiv mark. Det är nödvändigt för att öka konkurrensen och på sikt pressa priserna. Därför måste kommunerna skapa möjlighet att bryta stora markuppköp för att minska risken för oligopol och därmed öka möjligheterna till konkurrens. Allmännyttiga bostadsbolag är kommunernas bostadspolitiska verktyg Det allmännyttiga bostadsbolaget är kommunens viktigaste verktyg för att leva upp till sitt lagstadgade ansvar för bostadsförsörjningen. Genom det kan kommunen påverka omfattning och inriktning på det lokala bostadsbyggandet. Det allmännyttiga bostadsbolaget ska användas för att se till att alla medborgare i kommunen kan erbjudas bra bostäder. Det ska göras för att bidra till en långsiktigt hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling inte för att generera vinst till kommunen. Inrätta en kommunal bostadsförmedling när det råder bostadsbrist Hyresgästföreningen tycker inte att människor ska vara beroende av varken kontakter eller kontanter för att ha möjlighet att få en bostad. Fördelningen av hyresrätter ska ske efter objektiva, öppna principer i en offentlig bostadskö. På så sätt minskar risken för diskriminering, och det blir enkelt för den som söker bostad att förutse när den kommer att få en bostad. Enligt Bostadsförsörjningslagen ska en kommun vara skyldig att anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. Hyresgästföreningen tycker att kommunerna ska inrätta kommunala bostadsförmedlingar för att säkerställa bostadsförsörjningen när det råder bostadsbrist. Referenser Balanserade ekonomiska villkor en skattereform för hyresrätten Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen riksförbundet, SABO. Ekonomiskt program för hyresrätten, Hyresgästföreningen, Pär Svanberg. Ombyggnad en kartläggning och förslag till förändringar, Hyresgästföreningen, Susanna Skogsberg

7 12

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Bostadspolitisk vägvisare

Bostadspolitisk vägvisare Bostadspolitisk vägvisare 1 2 Bostadspolitisk vägvisare Hyresgästföreningen i en föränderlig värld Hyresgästföreningen ska leda samhällsdiskussionen kring hemmet och vara drivande i samhällsutvecklingen

Läs mer

BOSTADSPOLITISK VÄGVISARE. Hyresgästföreningen i en föränderlig värld

BOSTADSPOLITISK VÄGVISARE. Hyresgästföreningen i en föränderlig värld BOSTADSPOLITISK VÄGVISARE Hyresgästföreningen i en föränderlig värld Hyresgästföreningen ska leda samhällsdiskussionen kring hemmet och vara drivande i samhällsutvecklingen genom att föreslå nya lösningar.

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadspolitik. Hyresgästföreningen i Frölunda. Thomas Martinsson Region Västra Sverige

Bostadspolitik. Hyresgästföreningen i Frölunda. Thomas Martinsson Region Västra Sverige Bostadspolitik Hyresgästföreningen i Frölunda Thomas Martinsson Region Västra Sverige Förslag på upplägg Varför behövs bostadspolitik och vilka lagliga redskap finns? Kortare historisk återblick Vilka

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostadsbyggandet för lågt och följer heller inte befolkningsutvecklingen 120 000 160 000 100 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 80 000 40 000 60

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar 1 (5) Handläggare Datum MH 2012-02-13 Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar Varför har Fastighetsägarna Stockholm strandat hyresförhandlingarna? Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65)

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-07 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Jan-Ove Östbrink Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan bo

Ett Stockholm där alla kan bo Ett Stockholm där alla kan bo socialdemokraterna stockholms län Rådslag 2008 6/Ett Stockholm där alla kan bo Ett Stockholm där alla kan bo Inledning På valdagen i september 2010 vill vi socialdemokrater

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33

Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33 JU2017/03853/L1 2017-08-23 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33 Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har fått möjlighet att

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Socialdemokraterna i Huddinge Motion till distriktskongressen 2009 En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Bostadspolitiken har ibland beskrivits som det fjärde benet i en samlad

Läs mer

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*(

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*( 3/22 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 4/22 5/22 6/22 6/18 7/22 5. TRYGGARE JOBB 6. JÄMSTÄLLDA JOBB OCH INVESTERINGAR I EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ 8/22 7/18 7. FLER OCH BÄTTRE JOBB I SKOLA,

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Hållbar ombyggnad enda vägen framåt

Hållbar ombyggnad enda vägen framåt Hållbar ombyggnad enda vägen framåt 1 Innehåll Hållbar ombyggnad enda vägen framåt 3 Konsekvenser av ombyggnader 6 Ekonomiska förutsättningar och orättvisor 9 Helhetssyn en förutsättning för hållbarhet

Läs mer

Miljonprogrammet 2015

Miljonprogrammet 2015 Juli 2011 Miljonprogrammet 2015 Hur löser vi den nya bostadskrisen? Förord En tredjedel av Sveriges kommuner uppger idag att de har brist på bostäder. Under 2010 byggdes det knappt 20 000 nya bostäder

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En ny bostadspolitik

Motion till riksdagen: 2014/15154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En ny bostadspolitik Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En ny bostadspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...2 3 Sverige behöver en ny

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Vad byggs i Uppsala, och vad kan byggas?

Vad byggs i Uppsala, och vad kan byggas? 1 (7) Handläggare Datum Jens Lundberg och Georg Hardt 2013-10-14 Vad byggs i Uppsala, och vad kan byggas? Hyresrättens plats i en expanderande kommun Bristen på bostäder hotar både tillväxt och utveckling

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016. Från bra till enastående

1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016. Från bra till enastående 1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016 Från bra till enastående 2 (25) Innehållsförteckning 1. Inledning en enastående Hyresgästförening... 3 1.1 Vad vi brinner för... 3 1.2 Vad vi kan bli

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen

Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen - utmaningar och lösningar Kortversion av rapporten Hyresmarknaden, analys av dagens system och framtida lösningar. Hyresgästföreningen 2016 Innehåll Sammanfattning

Läs mer