I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård"

Transkript

1 Personaltidning för Värnamo kommun nr I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård Personaltidning för Värnamo kommun Redaktörer: Annette Petersson & Malin Svensk Ansvarig utgivare: Mats Hoppe

2 Innehåll Sid Ny förskola på intraprenad...3 Nytt samverkansavtal...4 Previa - vår nya företagshälsovård...5 Samarbete över åldersgränserna...7 Hur har du det på jobbet?...8 Nytt flexavtal för alla verksamheter år i grundskolan...10 Målstyrning Handledare i omsorgsarbete...11 Social dokumentation...12 Vårt mål är att se andra lyckas...13 Julhälsning från räddningstjänsten...14 Överförmyndare samverkar...15 Festmiddag på Scandic...16 Julhälsning...17 JULKRÖNIKOR brukar innehålla minnen från krönikörens barndomsjular och jag vill ju inte vara den som avviker från standarden! BARNDOMENS JULAR kan sammanfatts med ett ord; Väntan. Man tillbringade tiden från klockan på julaftonsmorgon till midnatt med att vänta på än det ena än det andra. På morgonen ville man att det skulle bli eftermiddag (Kalle Anka) på eftermiddagen väntade man på kvällen (julklappar). 1 Julen är här! MIN BARNDOMS JULAR firades alltid på landet hos mormor och morfar utanför Bor och hos farmor och farfar utanför Fryele. Starkaste minnena från julafton var när jag fick följa med till ladugården och ge kossorna, hästarna, grisarna och kissekatterna lite extra gott för att de också skulle känna att det var en alldeles speciell dag. Kissekatterna fick alltid varm mjölk direkt från kossorna, risgrynsgröt, skinka och korvskinn från den hemlagade julkorven. TIDERNA HAR FÖRÄNDRATS då nära och kära gått ur tiden och nya familjemedlemmar har tillkommit men fortfarande tillbringar jag så många av juldagarna som möjligt på landet. Jag vill att julen, till någon del, alltid ska innehålla ingredienserna gnistrande snö, stjärnklar kall kväll, eldkorgar som lyser upp i mörkret, tomte och doft av julskinka, risgrynsgröt och pepparkakor. Önskan om snö och den stjärnklara kvällen blir inte alltid uppfylld då det är svårt att påverka den delen själv men de andra ingredienserna kommer att finnas där! JAG HOPPAS ATT NI ALLA får möjlighet att njuta av julen och lite välförtjänt ledighet! God jul & Gott nytt år! Annette

3 Du kan göra skillnad - på riktigt! I DETTA NUMMER AV ALLEHANDA kan ni bland annat läsa om att en medarbetarundersökning kommer att genomföras i februari. Som arbetsgivare behöver vi få veta både vad som är bra och vad som är dåligt på våra arbetsplatser. MÅLET ÄR ATT BEVARA det som är bra och göra något åt det som är dåligt. Enkätsvaren kommer vara till stor nytta för att utveckla arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser. NÅGRA KOMMER ATT SÄGA Äntligen! och andra rycker på axlarna vad ska det vara bra för?. I MIN FÖRRA ANSTÄLLNING när den tredje medarbetarundersökningen gjordes ringde en medarbetare från Värnamo sjukhus till mig. Hon hade många kritiska synpunkter på arbetsmiljö och ledning men tyckte inte det var någon idé att fylla i en massa frågor. Hon var kluven och villrådig. Mitt svar? Om bara de som stortrivdes på jobbet skulle svara på enkäten, då blev det meningslöst att fråga! JAG FÖRKLARADE FÖR HENNE att syftet med en medarbetarundersökning är att påbörja ett förbättringsarbete, att rätta till brister i arbetsmiljön, kanske få en omstart. Och efter två eller tre år så gör vi en ny undersökning för att se om vi kommit någon vart, om det som fick lägst betyg har blivit bättre, om nya brister eller problem har uppkommit. Och förbättringsarbetet fortsätter. - SÅ DU MENAR ATT DET ÄR PÅ RIK- TIGT? frågade hon. - Absolut! Tänk själv, hur tror du din chef känner det när hon eller han ska se resultatet för första gången att bli bedömd med full anonymitet av sin personal? Det är inte på låtsas precis, svarade jag. HON SKULLE BESVARA ENKÄTEN det tycker jag du ska göra också. Enkäten kommer att distribueras till alla anställda och glöm inte svara på den det är er chans att kunna säga hur ni upplever er arbetsmiljö och på så sätt kunna göra skillnad på riktigt! OCH PRATA MED DINA ARBETSKAM- RATER om detta. Ju fler som svarar desto säkrare kan vi vara på resultatet och desto större tyngd blir det av svaren. Mats Hoppe 2

4 Ny förskola på intraprenad! Text: Patrik Gustafsson Foto: Barn- och utbildningsförvaltningen VID TÅNNÖGATAN BYGGS det nu för fullt på den nya förskolan som ska drivas på intraprenad. Efter att olika intressenter fått presentera sina visioner för barn- och utbildningnämnden kommer personalen på förskolan Skattkistan att driva intraprenaden i de nya lokalerna. DERAS VERKSAMHETSIDÉ är att driva en Reggio Emilia inspirerad verksamhet. Reggio Emilia är en peda- gogisk filosofi som utvecklats på de kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio nell Emilia under snart femtio år. LYSSNANDE, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. TIDIGARE FINNS det i Värnamo kom- mun en intraprenad, Växthusets förskola som ligger på Trädgatan. INFLYTTNING PÅ FÖRSKOLAN vid Tånnögatan äger rum i maj, 2011 och redan nu kan man ställa sig i kö till förskolan. Barn beräknas att kunna börja i augusti. Namnet på förskolan är inte klart än.... Fakta INTRAPRENAD ÄR EN TERM som oftast används för att beskriva en verksamhet inom offentlig sektor. En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som sköts i form av en intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare t.ex. kommun eller landsting. En intraprenad är i reell mening liktydigt med en resultatenhet. Begreppet är huvudsakligen tillskapat för att ge ideologiskt utrymme för att skapa alternativ till traditionell verksamhet utan att bereda möjlighet till entreprenad. (Wikipedia.se) 3

5 Nytt samverkansavtal Text: Annette Petersson Foto: Flickr ETT NYTT SAMVERKANSAVTAL har tecknats under hösten. Samverkan är det samråd som sker mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna och de arbetsrättsliga utgångspunkterna för samverkan anges huvudsakligen i medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Genom behandling av ett ärende i samverkan fullgör arbetsgivaren sin informations- och förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen (11, 19 och 38 ). Med samverkan avses också de direkta relationerna på arbetsplatsen: samverkan mellan chef och medarbetare, samspelet mellan och inom arbetsenheter, gruppens och enskilda medarbetares möjligheter att påverka arbetsresultat och sin egen arbetssituation. UTGÅNGSPUNKTEN för samverkan är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Formellt sett sker samverkan på tre nåvåer i organisationen, CSG, LSG och FSG. Andra viktiga inslag i ett väl fungerande samverkansklimat är arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Samverkan handlar i realiteten i högsta grad om de direkta relationerna på arbetsplatsen och om hur arbetsplatsens frågor hanteras, säger Caroline Palmqvist, personalchef. För medarbetaren kommer samverkan alltså främst till uttryck i det dagliga arbetet och genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal fortsätter Caroline. CENTRAL SAMVERKANSGRUPP (CSG) CSG utgör kommunens organ för medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor av kommunövergripande och principiell natur. Den centrala samverkansgruppen består av högst fem arbetsgivarrepresentanter samt högst sex representanter för arbetstagarorganisationerna. FÖRVALTNINGENS SAMVERKANS- GRUPP (FSG) FSG utgör förvaltningens organ för medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor av förvaltningsövergripande och principiell natur. Mandaten för den fackliga representationen fördelas mellan LO, TCO- förbunden gemensamt och förbunden gemensamt varvid de äger SACOrätt till högst två mandat vardera. LOKAL SAMVERKANSGRUPP (LSG) LSG ska behandla alla frågor inom medbestämmande- och arbetsmiljöområdet som faller inom verksamhetsområdet för samverkansgruppen. Mandaten för den fackliga representationen fördelas mellan LO, TCOförbunden gemensamt och SACOförbunden gemensamt varvid de äger rätt till högst två mandat vardera. ARBETSPLATSTRÄFFAR (APT) APT är regelbundna träffar som äger rum i arbetslaget/enheten. Frekvensen i träffarna bör bestämmas utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar. Arbetsplatsträffarna ska ledas av en arbetsgivarrepresentant. Syftet med arbetsplatsträffarna är att skapa forum för dialog mellan arbetsledning och medarbetare för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. MEDARBETARSAMTAL Medarbetar- samtal utgör ett viktigt inslag i samverkan och för den enskilde medarbetaren är det ett komplement till samverkan i det dagliga arbetet och till arbetsplatsträffar. Ett medarbetarsamtal är framåtsyttrande och handlar om medarbetarens utveckling i relation till verksamheten. 4

6 Previa - vår nya företagshälsovård Text: Anna Söderberg Foto: Previa Distrikt Jönköpings län PREVIA DISTRIKT JÖNKÖPING omfattar Jönköpings län. Här är vi ca 25 medarbetare som tillsammans jobbar för ökad hälsa hos våra kundföretag och deras medarbetare. Utöver Värnamo kommun har vi idag även Vaggeryd, Eksjö, Habo och Mullsjö som kommun kunder. Det innebär ökad erfarenhet och förståelse för den kommunala verksamheten och dess förutsättningar. VI ÄR VÄLDIGT GLADA över att välkomna Värnamo kommun som våra kunder och ser fram emot att fortsätta bygga upp vårt samarbete under åren som kommer. En ny enhet byggs nu upp och vi träffar er på plats i vår Värnamomottagning eller ute på arbetsplatsen. En styrgrupp kommer att finnas för att leda, utvärdera och utveckla samarbetet mellan kommunen och Previa. I tillägg till gruppens arbete träffar Previa varje förvaltning enskilt i samverkansmöten. HOS OSS KAN DU FÅ HJÄLP med många olika tjänster inom området företagshälsa. T.ex. hälsokontroller, arbetsförmågebedömning, stresshantering, ergonomibedömning och stödsamtal. Vi hjälper till med rehabiliteringsfrågor och ärenden. I samverkan kan vi arbeta med uppföljning efter medarbetarenkäter och skyddsronder för individer och/ eller arbetsplatser. Många tjänster vänder sig till hela arbetsgrupper som t.ex. inspirationsföreläsningar, workshops med inriktning på ergonomi eller stresshantering, organisationsförändring och sömnskola. PREVIA I SVERIGE har ca 6000 kunder med omkring årsanställda vilka innefattar en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen. Våra kunder består av fåmansföretag, mellanstora lokala organisationer och stora risktäckande verksamheter från det privata näringslivet och den offentliga verksamheten. Inom offentliga verksamheten har vi kunder som landsting och kommuner, statliga myndigheter, universitet samt statliga företag. Även ett antal större ideella organisationer är kunder. PREVIA I SVERIGE HAR CA 1000 medarbetare och är organiserat i 25 distrikt med 100 enheter på 70 orter. Vi är företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, företagsgymnaster, arbetsmiljöingenjörer, hälsopedagoger och organisationskonsulter. Utöver dessa kompetenser, kan Previa erbjuda specialiserade konsulter inom olika områden såsom; hälsopedagogik, psykologi, arbetsmiljö, ledarskap, riskbruk, m fl. PREVIA VILL INSPIRERA ledningen i organisationer att satsa på förebyggande och hälsofrämjande program som ger långsiktiga effekter för verksamheten och motiverar individen att ta personligt ansvar och påverka sin hälsa genom sundare livsstil. Previas syn är att det krävs insatser både för den enskilde medarbetaren och för organisationen i stort för att skapa synergieffekter. Individers långvariga hälsa främjas av en frisk organisation och sunda arbetsplatser där människor både trivs och presterar. Vi erbjuder företagshälsa inom fyra kompetensområden; hälsa ledarskap arbetsmiljö rehabilitering Förhållningssätt Previas förhållningssätt är konsultens. Vi ser chefen som vår huvudsakliga uppdragsgivare. Vi vill underlätta arbetet i vardagen och det mer långsiktiga arbetet för ansvariga på arbetsplatsen genom att med vår kompetens komplettera deras eget kunnande. Previas medarbetare erbjuder både service- och kunskapstjänster. Tjänsterna utformas efter vårt arbetssätt och anpassas efter kundens ambitioner och behov AB PREVIA ÄGS sedan 25 oktober 2007 av TryghedsGruppen. TryghedsGruppen är en självägd institution med medlemsinflytande. PREVIA ÄR CERTIFIERAT enligt SS- EN 9001:2008 av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, fr.o.m Ett certifierat kvalitetsledningssystem är en garanti för att vår verksamhet har kunden i fokus. VI ÄR STOLTA ÖVER förtroendet att bli Värnamo kommuns leverantör av företagshälsa och ser fram emot att träffa er alla, medarbetare, arbetsledare och chefer framöver. Varmt välkommen till oss! 5

7 ... Fakta Previa Distrikt Jönköpings Län. Telefon: Kl Besöksadress: Previa Brushanegatan Värnamo Vid Vråens Vårdcentral. Beställningsblankett från närmsta chef skickas av chef till företagshälsovården. Företagsläkare: 4 st Företagssköterska: 8 st Företagssjukgymnast: 3 st Arbetsmiljöingenjör: 1 st Beteendevetare: 3 st Support: 5 st Kundansvarig Värnamo Kommun: Anna Söderberg 6

8 Samarbete över åldersgränserna Text: Annette Petersson Foto: Malin Svensk DAGCENTRAL VÄSTERSOL OCH PEPPARMYNTANS FÖRSKOLA har startat ett samarbete där äldre personer och barn får träffas och lära känna varandra. Syftet är ett ömsesidigt utbyte mellan olika generationer. Samarbetet går ut på att låta barn och äldre träffas och lära känna varandra. VAR TREDJE VECKA träffas man, varannan gång på förskolan och varannan gång på Västersol. När de äldre och barnen träffas sjunger man välkända barnsånger tillsammans, spelar spel eller leker olika lekar. Även utektiviteter görs när vädret tillåter. IDÉEN TILL SAMARBETET bygger på att alla barn inte har möjlighet att uppleva gamla och nya traditioner. Dessutom ökar barnens respekt och förståelse gentemot de äldre människorna och umgänget med äldreblir ett naturligt inslag för barnen. Idag har olika generationer pga olika anledningar stora avstånd till varandra. - Närhet med dagliga möten mellan generationerna ökar tryggheten och förståelsen för varandra. Den äldre generationen i familjen kanske bor långt borta så barnen träffar inte äldre så ofta säger Annika Brown, förskollärare. PÅ DESSA GEMENSAMMA TRÄFFAR träffar ger barnen en dos av stimuli för de äldre, oavsett om den äldre deltar i, eller bara tittar på barnens aktiviteter. Nytt avtal gällande hyrbilar/poolbilar fr o m 1 december BESTÄLLNING AV HYRBILAR Använd beställningsblankett för bokning/beställning av hyrbil/poolbil som finns på intranet. Bokning måste ske senast 2h innan användandet. (Ex. för användning måndag kl måste beställning ske senast fredagen veckan innan) Maila denna blankett till se HÄMTA NYCKLAR/AVTAL hos Växeln i Stadshuset. (För de som inte hämtar bil direkt av leverantören eller bokar lämning/hämtning på annan plats än Stadshuset) EFTER ANVÄNDANDET lämnar användaren nycklar/avtal till Växeln. Efter arbets tid lämnas dessa i brevlådan vid huvudentrén. Glöm inte underskriften! Lämning/hämtning inom Värnamo tätort ingår i avtalade priser, lämning/hämtning är möjlig 7 till alla andra platser inom kommunen mot en avgift (se prisbilaga). BESTÄLLNING AV POOLBILAR: (2st Volvo V50 finns tillgängliga på anvisad plats på parkering bakom Stadshuset) ANVÄND BESTÄLLNINGSBLANKETT för bokning/beställning av hyrbil/ poolbil som finns på intranet. Bokning måste ske senast 2h innan användandet. Maila denna blankett till HÄMTA NYCKLAR/AVTAL hos Växeln i Stadshuset. Efter användandet lämnar användaren nycklar/avtal till Växeln. Efter arbets tid lämnas dessa i brevlådan vid huvudentrén. Glöm inte att skriva in mätarställningen! AVBOKNING AV FORDON skall ske senast 2h innan användandet av bilen! Hertz kommer i första hand styra bokningarna till kommunens poolbilar om dessa finns tillgängliga annars blir det en hyrbil. Växelns öppettider: Måndag Torsdag Fredag Lunchstängt (Juni Aug stänger växeln kl (mån-tors) och på fredagar) MER INFO OCH UTBILDNING om bl.a. webbeställningssystem för Hyrbilar & poolbilar den 12 Januari 2011 kl i KF-salen. Anmäl er till:

9 Hur har du det på jobbet? Text: Monika Cvitanovic EN MEDARBETARUNDERSÖKNING kommer att genomföras i februari Undersökningen riktar sig till samtliga tillsvidareanställda medarbetare och är ett led i kommunens personalpolitiska arbete och vår strävan efter att bli en ännu bättre arbetsgivare. SYFTET MED ENKÄTEN är att få en uppfattning om hur nöjda medarbetarna i Värnamo kommun är med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap, personlig utveckling och arbetsförhållanden för att därefter kunna arbeta vidare med ett riktat förbättrings- och utvecklingsarbete. MEDARBETARUNDERSÖKNING har upphandlats under hösten och SKOPresearch AB har lämnat förmånligast anbud och tilldelats kontraktet att leverera och genomföra medarbetarundersökningen i Värnamo kommun. SKOP HAR STOR ERFARENHET av olika slags marknads-, brukar-, personal-, attityd- och opinionsundersökningar. Varje medarbetares konfidentialitet garanteras i undersökningen och det kommer inte vara möjligt att utläsa vad en enskild medarbetare har svarat. FÖRARBETE OCH PLANERING har påbörjats av personalavdelningen tillsammans med SKOP i november och innebär formulering av frågor, arbete med personalregister, enkätutformning och distributionsplanering. CHEFERNA HAR FÅTT INFORMATION om medarbetarundersökningen i december. Medarbetarna får därmed sin information inför genomförandet av medarbetarundersökningen av respektive chef på arbetsplatsträffar under december januari Efter undersökningen förmedlas resultatet av medarbetarundersökningen så att chefer och arbetslag ska kunna arbeta vidare med förbättringsåtgärder. NÖJDA MEDARBETARE är en förutsättning för att visioner ska kunna uppnås och att Värnamo kommun ska kunna tillhandahålla kostnadseffektiv service med god kvalitet till Värnamo kommuns medborgare. Varje enskilt svar är viktigt, och ju högre svarsfrekvens desto tillförlitligare resultat. 8

10 Nytt fl exavtal för alla verksamheter Text: Annette Petersson UNDER HÖSTEN har ett ramavtal om flexibel arbetstid tecknats med alla fackliga organisationer förutom Kommunal. Ramavtalet möjliggör flextid för många av kommunens medarbetare, men det är varje arbetsplats som bestämmer om man vill använda flextid eller inte. Det gamla flextidsavtalet som tillkom under 1990-talet har upphört att gälla i och med att det nya ramavtalet har blivit klart. RAMAVTALET OM flexibel arbetstid syftar till att: - möjliggöra anpassning och arbetsinsats efter arbetets varierande krav - ge medarbetare utrymme att påverka förläggningen av sin arbetstid om arbetet medger - underlätta för medarbetare med barn att kunna förena arbete och familj - att Värnamo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Det är alltid verksamhetens krav och behov som styr medarbetares möjligheter att använda flex. säger Cecilia Bülow, PA-konsult. OPTIMAL FUNKTION bygger på förtroendet mellan arbetsgivare och medarbetare och personligt ansvar. Det är verksamhetens behov och dess planering som styr möjligheten till påverkan av arbetstid för medarbetare och medarbetares egen planering måste därför grundas på den ordinarie arbetstiden eller schemat. Flextid är en förmån som ger stor frihet under ansvar och det är en förmån som är guld värd! säger Cecilia Bülow. OM EN ARBETSPLATS VILL tillämpa flextid måste en bilaga skrivas till ramavtalet där man bestämmer vilka flexramar som ska gälla. Bilagan är ett kollektivavtal och ska tecknas av personalavdelningen och berörd facklig organisation. Då kommunen har många skilda verksamheter med olika förutsättningar är det viktigt att flexramarna anpassas efter de olika behoven. AVSTÄMNING AV ARBETAD TID sker två gånger per år; 30 april och 31 oktober. Vid dessa tillfällen kan flextidssaldot vara högst 40 plustimmar eller högst 40 minustimmar, om inget an- nat har överenskommits vid den en- skilda arbetsplatsen. FLEXLEDIGHET EN HEL eller en halv dag kräver godkännande från närmaste chef. Förutsättningen är också att ingen vikarie tas in. Har ni frågor om flextid kan ni vända er till er chef eller er fackliga organisation. 9

11 27 år i grundskolan Text: Patrik Gustafsson...BEHÖVER EN ELEV MED LÄS- och skrivsvårigheter för att ha jämlik arbetsbelastning i förhållande till övriga elever. Skoldatatekets fokus ligger på att erbjuda programvaror och teknik som kompenserar när läs- och/eller skrivförmågan inte räcker till. VERKSAMHETEN INVIGDE sin nya lokal på Mossleskolan den 1 oktober 2008 och var då det första Skoldatateket i Jönköpings län. Sedan starten har Skoldatateket haft ca 90 elevärenden. SKOLDATATEKET TRÄFFAR elever och föräldrar och visar möjligheter som tekniken erbjuder. Innan en provperiod som är tre-fyra veckor, får pedagogerna kring den aktuella eleven grundlig utbildning i programmen och hur de kan anpassa undervisningen utifrån elevens problematik. VISAR SEDAN UTVÄRDERING att verktygen är till nytta, får eleven fortsatt tillgång till tekniken. AV PROGRAMMEN är talsyntesen, ClaroRead, det program som har många värdefulla användningsområden för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den kan bl.a. läsa när man skriver, läsa text på Internet och inskannande texter. Andra exempel på program som kan erbjudas är stavningsprogram, digital ordbok, ordbehandlingsprogram med bildstöd, ordprediktionsprogram och minnesträningsprogram. Skannerpenna och diktafon är ex på andra verktyg som lånas ut. Utifrån jämlikhetsaspekten har Värnamo kommun tecknat ett serviceavtal vilket gör att eleven även kan få tillgång till talsyntes i hemmet. ÖKAD MOTIVATION, större självständighet och delaktighet och ökad måluppfyllelse är exempel på vinster i skolarbetet när elever med läs- och skrivsvårigheter får tillgång till alternativ teknik. I en ny nationell utvärdering av Skoldatateken, gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten, framkommer att faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse är bl a tillgång till verktygen, kompetens och attityd hos lärare och introduktion vid tidig ålder. SKOLDATATEKET I VÄRNAMO utbildar även pedagoger i närliggande kommuner och tar emot studiebesök. Skoldatateket ingår i nätverk både nationellt och regionalt. För närvarande ligger en heltidstjänst på Skoldatateket vilken delas av specialpedagogerna Annica Martinsson och Inger Lökander. Målstyrning eller konsten att bli bättre Text: Malin Svensk ATT HITTA FÖRBÄTTRINGAR kräver inte bara ett vaket öga. Det kräver allas uppmärksamhet. Hela tiden. På alla instanser. Till exempel att upptäcka brister som ingen tänkt på tidigare, eller att påvisa bra saker som andra kan ta lärdom av. Det är ett arbete som man aldrig blir klar med, eftersom strävan att bli bättre alltid är densamma. EXAKT VAD SKA BLI BÄTTRE DÅ? Det mesta fungerar ju bra, så det kan vi konstatera nöjt i våra arbetsgrupper och bocka av i målstyrningsdokumentet. MÅLTAVLORNA i vårt kvalitetsarbete är främst det vi kan bli bättre på. I hela verksamheten finns våra måltavlor utspridda, som pockar på uppmärksamhet och åtgärder, säger Ann-Louise Övringe, Kvalitets- och utvecklingsansvarig. Några är stora och tydliga, andra är pyttesmå. Vissa är gamla och välkända, andra är helt nya, fortsätter Ann-Louise Utmaningen är att upptäcka dem. NÄR DE NEGATIVA utmaningarna väl är lokaliserade kan vi fundera ut förbättringar och göra en åtgärdsplan. och när de är åtgärdade, så kan vi bocka av det också. SYMBOLEN FÖR målstyrningsprojek- tet är således en måltavla i kommunens färger. En lagerkrans är en klassisk symbol för kvalitet och framgång., berättar Ann-Louise. Färgerna är Värnamo kommuns färger i gult och blått. Kort sagt en symbol som bäddar för ett framgångsrikt arbete! Den här symbolen använder vi i alla sammanhang när vi pratar om och arbetar med vår målstyrning, säger Ann-Louise. I de fall vi går ut externt så använder vi den så klart tillsammans med logotypen för Värnamo kommun. DET ÄR MOPS KOMMUNIKATION som tagit fram symbolen tillsammans med styrgruppen för målstyrningsarbetet. 10

12 Handledare i omsorgsarbete ett vinnande koncept Text & Foto: Malin Svensk DET HELA BÖRJADE MED ATT TVÅ ARBETSLAG inom omsorgsförvaltningen slogs ihop. Det innebar att det var många delar som skulle sammanfogas till en enhet. För att göra det på ett bra sätt valde omsorgsförvaltningen att plocka in en person, utanför arbetslagen, som styrde upp. Det var så handledning i omsorgsarbete uppkom. VI UPPTÄCKTE ATT DET FUNG- ERADE väldigt bra att någon utifrån kom in för att lösa upp knutar inom arbetslagen, säger Christina Johansson som arbetade med den första handledningen. IDAG ÄR SJU PERSONER handledare i omsorgsarbete. De kommer in i de flesta arbetsgrupper och uppdragen ser väldigt olika ut. Alla sju är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av omsorgsarbete. Handledarna får utbildning i gruppprocesser, hur man kan föra samtal, konflikthantering och liknande. HANDLEDARENS UPPDRAG kommer alltid från en chef som, i flera fall, fått indikationer från sin arbetsgrupp att de behöver utveckla gruppen eller omsorgsarbetet på något sätt. VI ÄR INTE DÄR FÖR ATT LETA FEL, snarare är vi under en period en del i gruppen. Vi är en mellanhand mellan gruppen och chefen, säger Kristina Johansson. VI BÖRJAR ALLTID MED ATT vara med på ett APT där vi presenterar oss själva och uppdraget. Därefter går vi bredvid alla i arbetsgruppen för att lära känna såväl gruppen som arbetsplatsen, förklarar Rigmor Lönn. Vi har samtal med alla och beskriver det vi ser. Alla får komma till tals. Det här öppnar upp för ett annat sätt att arbeta och som man kan arbeta vidare utifrån, fortsätter Marina Engström. Cecilia Ferm, Alma Maslan, Christina Johansson, Yvonne Linnander, Hanna Berntsson, Rigmor Lönn och Marina Engström Handledare i omsorgsarbete - uppdragsbeskrivning - Utvecklingsarbete som utgår från de interna kvalitétsgranskningarna - Tillsammans med arbetslagen ta fram rutiner och arbetssätt för att nå uppsatta mål i verksamheten - Utvecklingsarbete med arbetslagen kopplade till målstyrningsmodellen - Kartlägga kompetensbehov i det självplanerande arbetslaget - Implementera arbetsgivarens uppdrag 11

13 Omvårdnadspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Text: Rigmor Åstrand Broberg Kvalitetssekreterare Foto: Flickr OMSORGSFÖRVALTNINGENS ÅR- LIGA kvalitetsgranskning av personalens dokumentation kring brukarna, startade Dessa granskningar har visat på behov av förtydligande kring riktlinjer och förbättringar kring innehållet i den sociala dokumentationen. EWA NILSSON-TÖRNKVIST ANSTÄLL- DES som projektledare med målet att vår personal ska bli bättre på att dokumentera kring de äldre och funktionshindrade i kommunen som får vård och omsorg. Alltså hur de insatser som dessa personer har beviljats genomförs och att det skett i samråd med brukaren. (SOSFS 2006:5). Ewa Nilsson-Törnkvist har genom träffar med områdeschefer och speciellt utsedda handledare i omsorgsarbetet, lagt grunden för arbetet om socialt synsätt. ENHETSCHEFEN INOM äldreomsorgen i Emmaboda kommun bjöds in och kom till Värnamo för att berätta om sina mycket inspirerande erfarenheter om arbetet utifrån ett socialt synsätt. Personal från Norrhamra äldreboende gjorde sedan ett studiebesök i Emmaboda. Ann Nilsson och Thomas Carlsson, adjunkter i socialt arbete och tillika författare till två böcker om social dokumentation, har under hösten bidragit med fem storföreläsningar om den sociala dokumentationen. Dessa har riktats till all omvårdnadspersonal i kommunen men även nära samverkanspartners som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare var inbjudna. PROJEKTLEDAREN har vidare, tillsammans med en projektgrupp, tagit fram en gemensam genomförandeplan för både hemtjänst, särskilt boende för äldre och LSS-verksamheten (funktionshindrade). Bland undersköterskorna har utsetts ett dokumentationsombud för varje arbetslag som ska ha ett extra ansvar för dokumentationen. Dessa utbildas också av projektledaren. NÄSTA STEG ÄR ATT den sociala dokumentationen med genomförandeplanen ska vara överförd till förvaltningens nya verksamhetssystem Magna Cura. 12

14 Vårt mål är att se andra lyckas Text & foto: Malin Svensk KLOCKAN ÄR STRAX FÖRE 13 och kön ringlar sig utanför second handbutiken Östboboden. Annette och jag klampar in i den trivsamma butiken, helt ovetande om att den inte öppnats ännu. Det förstår vi först när personalen med ett leende säger: Ja, kom in ni andra också, klockan är ju snart 13. Och så ler han lite överseende mot mig och kunderna kliver in. Östboboden, är en del av verksamheten på Värnamo Arbetsmarknads Center (VAC). Det drivs via ett ESF-projekt för långtidsarbetslösa ungdomar. VAC HJÄLPER MÄNNISKOR att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. För att det ska lyckas ser vi till varje individs förutsättningar och utgår från var och ens förmåga och möjligheter. Målet för oss är att de som är inskrivna hos oss ska få meningsfull sysselsättning och komma vidare i sitt liv, säger Bengt Johansson som är samordnare. FÖRUTOM ATT MAN SOM INSKRI- VEN inskriven här får ett arbete finns det arbetsledare, handledare, kurator, arbetsterapeut och friskvårdare i personalgruppen. Allt för att se till hela människan. VI TAR ETT VARV I BYGGNADEN och vi får se den bredd av verksamheter som finns på VAC. Bengt berättar kort om de olika avdelningarna och jag får kika in i plocket där man paketerar skruvar och liknande. Det finns även skogslag, som är ute och jobbar och ett rehabförråd. Där ser man till att liftar, rullatorer och rullstolar som används i kommunen är i gott skick. PÅ SNICKERIET LUKTAR DET gott och jag tänker på träslöjden i skolan. Men där slutar likheterna. De som arbetar på snickeriet reparerar möbler och tillverkar en del nytt. De möbler som finns att köpa på Östboboden har många gånger reparerats av snickeriarbetarna. LIKADANT ÄR DET MED kläderna, de har först varit hos personalen på sömnadsavdelningen. De går igenom plaggen och ser till att de är hela, rena och strukna. Den här dagen är flera dessutom igång med att sticka små, fina klädesplagg som ska plockas ihop till bebispaket. Glöm inte hunddagiset, säger en tjej till Bengt när vi går genom de trivsamma korridorerna. Bengt berättar att det finns ett litet hunddagis i verksamheten och även bilrekonditionering. SLUTLIGEN KOMMER VI till hjärtat i verksamheten, caféet. Där jobbar Eva som bjuder oss på fika, hembakat. Lagom till kaffet ansluter Christer Karlsson, som också är samordnare. Många här har haft det tufft och vi jobbar för att alla ska må bra och växa. Visst kan det vara tufft ibland men stämningen är varm och alla månar om varandra, säger han. Vad är då det bästa med att jobba här? SVARET KOMMER SNABBT och Christer och Bengt är eniga i sitt svar: Att se någon lyckas. Det känns i hjärtat och det är värt alla stunder av motgångar. Eva Johansson 13

15 Julhälsning från räddningstjänsten VISST ÄR JULEN EN HÄRLIG TID. Mitt i den mörkaste årstiden lagar vi god mat, pyntar våra hem. Tyvärr är det även under denna tid som de flesta bränder med levande ljus inträffar. Dessutom inträffar många tillbud där räddningstjänsten inte larmas. Låt oss hjälpas åt att undvika onödiga larm och brandtillbud. TÄNK TILL om ni skall ha aktiviteter som lucia mm. Detta med tanke på eventuella automatiska brandlarm. VILL NI LÄSA MER om brandrisker, tips och råd hänvisas till vår hemsida EN RIKTIGT GOD JUL och Ett Gott Nytt År från personalen på räddningstjänsten Värnamo 14

16 Överförmyndare samverkar Text: Annette Petersson ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN blir en gemensam samverkan mellan GGVV-kommunerna från årsskiftet. Idag är det drygt 700 personer i GGVV-området som är i behov av en god man eller överförmyndare. Genom åren har ärenden blivit allt fler och skärpta lagkrav på överförmyndarverksamheten har också tillkommit. Mot den bakgrunden gjordes en utredning om samverkan mellan kommunerna för att i första hand öka rättssäkerheten. VI VILL INTE HAMNA I DIKET i dessa frågor och om det blir en dyrare organisation än tidigare är inte primärt utan här handlar det om rättsäkerhet och framför allt mänskliga vinster, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande. DET GEMENSAMMA KANSLIET för överförmyndarnas verksamhet kommer att lokaliseras till Värnamo. Tre handläggare; Kathy Thelander, Eva Gustafson och Anette Niska samt kommunjuristen Anna Thorén Starby kommer att arbeta med överförmyndarfrågor i GGVV-området. Almanacka för snart i din brevlåda Den 29 december börjar tekniska kontorets almanacka att delas ut till alla hushåll i Värnamo kommun. Almanackan innehåller information om delar av tekniska kontorets verksamhet: - Skötsel av gator och vägar - Vatten och avlopp - Avfall och återvinning Här finns också information om: - Fastighetsägarens skyldigheter - Tvätta bilen miljöanpassat - Skydda dig mot översvämningar - Minisorteringsguide - Adresser, öppettider och telefonnummer som kan komma till nytta. I almanacksdelen finner du överskådlig information om - Öppettider och telefonnummer till Stomsjö återvinningsgård och återvinningscentralerna - Ändrade hämtningsdagar vid helger under Dagarna då insamling av grovsopor och restavfall sker samt då miljöbilen kör runt och samlar in hushållens farliga avfall m m. 15

17 Festmiddag på Scandic Text: Eva Lindkvist ONSDAGEN DEN 1 DECEMBER samlades åringar på Scandic Hotell för en gemensam festmiddag och med utdelning av minnesgåvor. Totalt i år var det 65 medarbetare som varit anställda 25 år. Middagen bestod av: Förrätt: Räksallad med avokadodressing Varmrätt: Helstekt fläskytterfilé med brynta kantareller och potatiskaka Dessert: Blåbärspannacotta KVÄLLEN INLEDDES kl med att kommunchef Mats Hoppe hälsade alla varmt välkomna. Innan vi kunde sätta oss till bords så fotograferades samtliga festdeltagare av Värnamo Nyheter och det blev den klassiska bilden när alla står uppställda i hotellets trappa. UNDER MIDDAGEN höll kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson ett tacktal. Hans-Göran tackade för deras insatser under dessa 25 år och hoppades att flera skulle vara anställda 25 år till med tanke på den låga ålder festdeltagarna hade. CHRISTER FJORDEVIK framförde också sitt tack till 25-åringarna med att berätta vad som hände 1985, det år de anställdes. Christer har för vana att gå igenom Värnamo Nyheters pressarkiv för att hitta passande händelser för just det år som de jubilerande anställdes. UNDER KVÄLLEN blev jubilarerna underhållna av musiker som spelade musik från 1985 och framåt. Vi har varit anställda 25 år inom Värnamo kommuns verksamheter! Andersson, Anita Kokerska Andersson, Maj-Lis Ekonomibiträde Bengtsson, Irma Förskollärare Berg, Ulla Barnskötare Björkroth, Annika Barnskötare Blanche, Gunilla Bitr. rektor Bossius, Ulla Ekonomibiträde Carlsson, Birgit Lärare lågstadiet Claesson, Ulla Fritidspedagog Collryd, Annica Förskollärare Danielsson,Elisabet Lärare lågstadiet Friberg, Ingalill Barnskötare Gustavsson, Lena Barnskötare Karlsson, Eivor Barnskötare Kvarnvik, Agneta Barnskötare Leo, Svante Adjunkt Lundgren, Siv Förskollärare Magnusson, Anette Lärare omvårdnadsä. Ottosson, Gunilla Förskollärare Petersson, Anne-Li Barnskötare Sten, Anette Förskollärare Sundeby, Ulla Adjunkt Sundgren, Lena Lärare lågstadiet Svensson, Elisabeth Förskollärare Winblad-Jensen, Marie Fritidspedagog Linden, Kersti Bibliotekarie Pettersson, Inger Biblioteksass. Fjellborg, Rose-Marie Omsorgshandledare Fredriksson, Susanne Undersköterska Gullberg, Camilla Vårdare Gustafson, Christina Vårdbiträde Gustavsson, Yvonne Undersköterska Johansson, Lena Undersköterska Jönsson, Lise-Lott Undersköterska Kärdevik, Eva-Karin Undersköterska Lingeskog Arvidsson, AnnB Vårdbiträde Melin, Anders Sjuksköterska Nilsson, Marie Undersköterska Norrhult Karin Undersköterska Ranestål, Margareta Arbetsterapibiträde Schiller, Bodil Vårdbiträde Strandh Catarina Undersköterska Svensson, Anna Vårdare Ulvatne, Karenmarie Sjuksköterska Danielsson, Jonas Brandman Forsblom, Peter Deltidsbrandman Petersson, Stefan Deltidsbrandman Almgren, Barbro Lokalvårdare Axelsson, Görel Lokalvårdare Carlsson, Dan Projekteringsingenjör Krönvall, Anita Dagbarnvårdare Engström Carlsson, Helena Specialpedagog Ericsson, Birgitta Lärare mellanst. Olsson, Anette Resurspedagog Nilsson, Ingmarie Ekonomiassistent Höijer, Per-Ove Skyddat arbete Syren, Tomas Skyddat arbete Wagrelius, Maria Socialsekreterare Berglund, Britta Undersköterska Ivemon, Monica Vårdare Johansson, Kerstin Undersköterska Linder, Gun Vårdare Uthas, Gunnel Undersköterska Nilsson, Sandra Lokalvårdare Grundh, Mikael Förskollärare 16

18 Julhälsning från kommunstyrelsens ordförande MED LUCIA OCH ADVENT markeras inledningen för julfirandet på arbetsplatser, i skolor och föreningsliv.. Julgranar, julgranskulor och glitter är en kombination som hör julen till. Stämningsfyllt och vackert ståtar granarna i hemmen i juletider. Känslan av lugn och stämning är påtaglig. Ett lugn som alla behöver för återhämtning och avkoppling. EN DEL AV STÄMNINGEN får man av ljuv julmusik en musik som har förmågan att inte bara förmedla lugn och stämning utan också glädje och förväntan. Vi har fått avnjuta en hel del julmusik redan främst via alla underbart vackra luciatåg. Det har varit en fröjd både för ögat, örat och de inre sinnena. BÅDE LUCIA OCH JUL har sina egna traditioner traditioner som färdats genom generationer. Traditioner har vi alla hemma med familj, släkt och vänner men det finns också Lucia- och jultraditioner på våra arbetsplatser. Under dagarna före jul förekommer det mycket fester, både i skolor och på arbetsplatser alla dessa fester är tradition. VI SOM ARBETAR I KOM- MUNEN verkar i en stor verksamhet, vi har mer än 200 olika yrken, vi är flera tusen anställda alla med olika bakgrund, olika traditioner. Vi ska ta tillvara på den mångfald som finns att vara förtroendevald i en organisation med stor spännvid är både spännande och charmigt. ALLA NI TUSENTALS som arbetar inom kommunen har ett viktigt uppdrag att ge service, att möta, att bemöta, att hjälpa eller utföra något till kommunens invånare. Ni är alla ambassadörer för Värnamo kommun och ni gör det bra! JAG VILL MED DETTA TACKA ER alla för ett bra och engagerat jobb år 2010 samt tillönska er alla trevliga, härliga och stämningsfyllda helgdagar och ett Gott nytt år EN SÄRSKILD TANKE VILL JAG GE alla de som jobbar på schema i helgerna, har jour eller beredskap för att sköta vårt gemensamma uppdrag; att ge god service till kommuninvånarna, när vi andra är lediga. Hans-Göran Johansson Kommunstyrelsens ordförande 17

19 Allt från snittar till julmat och goda sillar För dig som vill förnya din julmat, för dig som behöver hjälp med att få ihop julmaten eller för dig som gillar att kika på recept och fina bilder. På finns allt ovanstående. Här kommer ett litet smakprov på Ris à la jordgubb. Färdig risgrynsgröt, köpt eller hemlagad, och frysta jordgubbar är komponenterna i denna supergoda och fräscha dessert. Det gör ingenting om bären fortfarande är kalla Tina jordgubbarna. Vispa grädden ganska hårt. Blanda samman bär, grädde, gröt och socker försiktigt och servera genast. Vinnarna i tävlingen om Nikotinfrågorna Lotta Broström omsorgsförvaltningen Emelie Gustavsson Sfi-lärare VUX Tobias Haglund kommunledningskontoret Frida Johansson omsorgsförvaltningen Linda Stavenrot omsorgsförvaltningen Grattis! Ni vinner varsitt presentkort på Team Sportia! 18

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92).

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). Inledning Samverkan avser främst Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML). Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning !

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning ! Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning - 2009!. Bakgrundsfakta Besvarad av: 795 (92%) Ej besvarad av: 7 (8%) Förvaltning Administrationen 29 (4%) 2 Barn- och utbildningsförvaltning 28 (35%)

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun 1 2013-08-26 Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan VESSLANS FÖRSKOLA Upprättad December 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Mätbandet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Vallbacksgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallbacksgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv ut Stäng fönstret

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer