Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott"

Transkript

1 1(13) Tid och plats i Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Justering Justerare Staffan Roos, personalchef Eva Johansson, PA-specialist , kl. 09:00 Christer Olsson Plats och tid Kommunhuset Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Staffan Roos... Carina Zachau... Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Suzana Bjelic

2 2(13) PU 51 KLKP Val av person att tillsammans med ordförande justera protokollet samt tid och plats för justering beslutar att utse Christer Olsson (S) att justera protokollet torsdagen den 31 oktober kl 09:00.

3 3(13) PU 52 KLKP Rapport- rökfri arbetstid 2011 fattade Kommunfullmäktige i Örkelljunga beslut om att införa rökfri arbetstid. Under september månad i år genomfördes en enkätundersökning för att följa upp hur våra anställda upplever rökfri arbetstid samt efterlevnaden av rökfri arbetstid. Personalchefen redogör för enkäten. Enkäten besvarades av 249 anställda. 14 % av de som svarade, uppgav att de själva rökte. Hela 95 % av de svarande tycker att rökfri arbetstid är bra. Bara 45 % av de svarande kände till att beslutet om rökfri arbetstid hanteras som en ordningsregel. Undersökningen visade också att alla inte respekterar regeln om rökfri arbetstid. Enkäten i sin helhet finns anslagen på kommunens intranät. Kommunens ledningsgrupp är informerad om enkätens resultat och respektive chef har ansvar att informera vidare om rökfri arbetstid och vilka regler som gäller. Rapport- rökfri arbetstid beslutar att lägga informationen till handlingarna, samt att en uppföljande enkät om rökfri arbetstid genomförs under 2015.

4 4(13) PU 53 KLKP Anställning- IT- använding Personalenheten har arbetet fram en föreskrift/ordningsregel om IT-användning i anställningen. I föreskriften beskrivs vad man i tjänsten har att iaktta när det t ex gäller sociala medier och vilka typer av webbsidor som man inte ska besöka m m. Personalchefen redogör för ordningsregeln IT-användning i anställningen. Ordningsregeln gäller hela den kommunala verksamheten. Ledningsgruppen har behandlat ovanstående ordningsregel. Anställning- IT- använding beslutar att godkänna ordningsregeln IT-användning i anställningen, samt att uppdra åt personalenheten att implementera ordningsregeln i kommunens verksamhet.

5 5(13) PU 54 KLKP Avtal- företagshälsovård med Feelgood Örkelljunga kommuns avtal med Previa angående företagshälsovårdstjänster löper ut vid årsskiftet. Örkelljunga kommun har tillsammans med Ängelholm, Bjuv och Landskrona kommuner genomfört en upphandling av företagshälsovårdstjänster. Ängelholms kommun har varit den upphandlande kommunen. Feelgood lämnades det bästa anbudet för Örkelljunga kommuns del och kommer att bli vår leverantör av företagshälsovårdstjänster från och med till och med med en möjlig förlängning med 11 månader. Ärendet är tidigare behandlat i personalutskottet , 30. Personalchefen informerar om avtalet. Avtal- förtagshälsobvård med Feelgood Avtal- förtagshälsobvård med Feelgood beslutar att lägga informationen om avtalet till handlingarna

6 6(13) PU 55 KLKP Avtal- medarbetarundersökning Kommunerna i Skåne Nordväst har på uppdrag av styrgruppen i SKNV genomfört en gemensam upphandling av medarbetarundersökning. Upphandlande kommun har varit Landskrona. Avtalet gäller från med en möjlig förlängning med maximalt 24 månader. För Örkelljunga kommuns del är det aktuellt att genomföra en medarbetarundersökning först hösten Personalchefen informerar om upphandlingen och avtalet. Avtal- medarbetarundersökning beslutar att lägga informationen om avtalet till handlingarna.

7 7(13) PU 56 KLKP Avtal- fullmakt och tilldelningsbeslut omställningstjänst SKNV Kommunerna i Skåne Nordväst har erbjudits möjlighet att delta i Helsingborgs Stads upphandling av omställningstjänster avseende: - Karriärrådgivning - Karriärplanering - Stöd till chefer Föreligger fullmakt och tilldelningsbeslut. Information om upphandlingen kommer att lämnas vid sammanträdet. Avtal- fullmakt och tilldelningsbeslut omställningstjänst SKNV beslutar att ta bort ärendet från dagens föredragningslista/ protokoll

8 8(13) PU 57 KLKP Avtal- fullmakt deltagande upphandling pensionsadministration i Skåne Kommunförbundet Skåne har tillsammans med alla 33 kommunerna i Skåne samt dess kommunalförbund upphandlat nuvarande avtal om pensionsadministration, valcentral för förmedling av avgiftsbestämd ålderspension, tryggande av tjänstepensioner genom försäkring enligt KAP-KL och inlösen. Nuvarande avtal med KPA löper ut Örkelljunga kommun har svarat ja på erbjudandet att delta i den gemensamma upphandlingen i Skåne av pensionsadministration. Vellingekommun kommer att vara administrativ värd för upphandlingen, varje kommun/kommunalförbund är upphandlande enhet och ansvarar för tilldelningsbeslut. Föreligger erbjudande om deltagande i ovanstående upphandling och fullmakt. Personalchefen informerar om kommande upphandlingsprocess. Avtal- fullmakt deltagande upphandling pensionsadm i Skåne beslutar att Örkelljunga kommun ska delta i ovanstående upphandling.

9 9(13) PU 58 KLKP Information från SKL angående ökning av nya sjukskrivningar Med anledning av diskussion om ökande ohälsotal vid personalutskottets förra sammanträde så bifogas en artikel från SKL om ökande sjukskrivningar. Några tydliga trender har kunnat skönjas under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka och det är en samtidig ökning över hela landet och över alla arbetsmarknadens olika sektorer. Information från SKL ang. ökning av nya sjukskrivningar beslutar att följa SKL:s rapportering i ärendet, samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

10 10(13) PU 59 KLKP Beslut om årets medarbetare 2013 Ordföranden presenterar Juryns förslag till Årets medarbetare i Örkelljunga Juryn består av personalutskottets presidium, två fackliga representanter (en från Kommunal och en från Vision) samt kommunchef och personalchef. Följande medarbetare har nominerats: 1. Jeanette Kringstad, Fritidsgårdsföreståndare vid utbildningsförvaltningen. 2. Malin Larsson och Catarina Jernse, Projekt Hälsa med Hästkrafter vid socialförvaltningen. 3. Kristina Leyden, IT-tekniker vid Kommunledningsförvaltningens IT-enheten. 4. Personalen inom Barn och ungdomsgruppen vid socialförvaltningens IFO verksamhet. 5. Sara Stigsdotter, enhetschef för Barn och ungdomsenheten vis socialförvaltningens IFO verksamhet. 6. Elisabeth Olsson, Vårdare vid Omsorgen för funktionsnedsatta vid socialförvaltningen. 7. Martin Bokelund, Vaktmästarevid Ekets Skola, Tockarps skola, förskolan Kotten, Valthornetsförskola m fl. Vid juryns sammanträde , kl 09:00, beslöts att rekommendera personalutskottet att utse IT-tekniker Kristina Leyden till Årets medarbetare 2013 med följande motiveringar: "Man stör aldrig Kristina när man kommer med saker man själv inte förstår, hon förklarar och visar med ett stort tålamod."

11 11(13) "Hon gör verkligen insatser utöver det vanliga, alltid hjälpsam och serviceminded och ser möjligheter i stället för problem. Hon är lojaj, neutral och vänlig mot alla." "Kristina är en mångsysslare inom kommunal verksamhet. Kunnig, envis, hjälpsam och finurlig kännetecknar kommunens IT-assistent. Bakom kulisserna arbetar hon med sitt outtröttliga engagemang och kunskap. Hon arbetar för helheten och för att våra system ska fungera oavsett om det är inom IT, lön eller ekonomi. Hon löser interna problem likväl som externa. När lönesystemets externa konsulter själv om svaret går bet, så är det faktiskt Kristina i Örkelljunga som vet." Beslut om årets medarbetare 2013 beslutar att att utse Kristina Leyden till årets medarbetare i Örkelljunga kommun år 2013, samt bjuda in Kristina Leyden till Kommunfullmäktiges december sammanträde för att ta emot diplom och utbildningscheck.

12 12(13) PU 60 KLKP Anmälan- fattade anställningsbeslut och löner Delegationsanmälan avseende anställnings- och lönebeslut under perioden för kommunens alla verksamheter. Reviderade löner för ledningsgruppen med anledning av 2013 års löneöversyner gällande från och med , beslutade av kommunchefen. beslutar att lägga delegationsanmälan om lönebesluten till handlingarna.

13 13(13) PU 61 KLKP Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer