Jörgen Hellsten Professionell Management Konsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jörgen Hellsten Professionell Management Konsult"

Transkript

1 Jörgen Hellsten Professionell Management Konsult Sedan mitten av 90-talet har Jörgen jobbat med kompetensutveckling. Han vill vara med tidigt i uppdraget och vara delaktig genom hela processen. Jörgen är en drivande person som har högt tempo och jobbar med förändring, styr- och stödmodeller samt skapar nytt. Styrkan ligger i den personliga kontakten, engagemanget och pålitligheten. Bosatt i Piteå. Gift, tre pojkar. Intresset är alla former av uteliv, golf och löpning. Regelbunden träning, rätt kost och i allmänhet må bra är viktigt beståndsdelar. Aktiv inom idrottsrörelsen. Hemvärnsman. Utbildning Högskole- och Universitetsstudier består av ledarskap, utvecklande ledarskap, management, organisationslära, entreprenörskap, affärsplanering, förändringsledning, projektarbete, kompetensförsörjning, marknadsföring, förhandling, medling, vuxenpedagogik, retorik, statsvetenskap och försäkring. Utöver ovanstående studier även otaliga kurser/utveckling inom ledarskap, försäljning, kommunikation, affärsmannaskap, kvalitetsarbete, förhandling, problemlösningsmetodik, personlig planering och personlig effektivitet, etik och moral, projektledning, personlighetsanlyser och personlighetsutveckling, ekonomi, medieträning, arbetsrätt, krisledning etc. Yrkes- & branschspecifika utbildningar samt rikliga litteraturstudier på egen hand. Utbildad professionell Managementkonsult, handledare för IDI (beteendeinstrument) och ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarmätning, försvarshögskolan). Arbetslivserfarenhet 2009-pågående PiteEnergi. Marknadschef. Ansvar för krafthandel och kraftproduktion, försäljning marknadsföring, och kundservice. Internkonsult, stöd till VD, chefer och medarbetare, affärs- och organisationsutveckling, utveckling marknadsförmåga, affärsmässighet, ledarskap och chefskap och förändringledning. Ansvarig för en omsättning på 225 Mkr. Förändrade processer & arbetssätt. Ökad vinst och effektivitet. Vinnare av Sveriges bästa arbetsteam Vinnare av årets influencer of the year inom energibranchen 2015 genom ledarutveckling på riktigt Aditro/Excellent (m.fl. företagsnamn). Verksamhet i Norden. Ca 4000 anställda. Internkonsult. Strategisk och operativ kompetensutveckling. Utbildning och utvecklingsuppdrag inom ledarskap, försäljning, förändringsarbete, chefscoachning mm. Utveckling av företagets ledning och marknadsorganisation pågående Sjuttioett organisationsutveckling AB. Egen företagare, Organisationsutvecklare och utbildare. Utveckling/förändring/utbildning, se nedan exempel på uppdrag NUAB, utbildningsföretag. Verksamhetsansvarig, organisationskonsult och säljare. Ökad omsättning och vinst. Från sju till trettiofem medarbetare och ned till femton VM-data. Utbildnings- och tjänstesäljare. Projektledning SÄKRA. Försäkringsmäklare. Egen företagare. Ekonomiansvarig. Nordbanken. Banktjänsteman. Lånehantering. Arkivering. Intern marknadsföring. Sjuttioett organisationsutveckling AB - Hummerstigen Piteå

2 Exempel på genomförda uppdrag Serviceverksamhet Utbildning av samtliga medarbetare i kundservice. Processledare för utvecklingsarbete i framtagande av anpassat kundbemötande. Turistanläggning Framtagande av metodik och arbetssätt, utbildning av medarbetarna och utbildning av interna utbildare för utförande i egen regi. Ledarutvecklingsprogram med fokus på kommunikation, konflikthantering, mötesteknik och framförandeteknik. Mindre koncern Ledarutveckling för VD och ledningsgruppen inkl. affärsområdeschefer. Skräddarsydd lösning baserat på specifika behov. Ledningsgruppsutveckling med fokus på kommunikation, struktur och förändringsarbete. Nationellt konsultbolag Ledningsgruppsutveckling, högre affärsmässighet genom affärsmannaskap. Ledarutvecklingsprogram för ledningsgrupp. Skräddarsydd lösning tillsammans med deltagarna baserat på deltagarnas, organisationens och medarbetarnas behov och önskemål. Utbildning för samtliga medarbetare inom kundvård & service. Djupare säljutbildning för säljare och kundcenter-personal. Skräddarsydd lösning med färdighetsträning anpassad till verksamheten. Internationellt IT-bolag Strategiskt kompetensutveckling, behovsidentifiering och planering av kompetensutvecklings-insatser samt genomförande av säljutbildning, ledarutveckling och framförandeteknik. Serviceunderhåll inom energibranschen Ledarutvecklings-program för operativa ledare. Utvecklingsprogram för ledare utan chefsbefattning med fokus på ledaren, ledarens vardag och kommunikation. Callcenter Framtagande av handledningar, checklistor och utvärdering för rekrytering, introduktion och avslut av medarbetare med process för fortsatt egen utveckling. Kommunikationsutbildning och processledare för utveckling mot en lärande organisation. LG-utveckling med fokus på struktur, planering, mötesteknik. Turistanläggning Medarbetarundersökningar med efterföljande förändringsprocess. Genomförande av skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för hela ledningsgruppen. Lokaltrafikbolag Framtagande av kundpolicy. Utbildning av samtliga medarbetare i kundmötesmetodik. Serviceunderhåll inom energibranschen Ledarutvecklings- program för framtida ledare. Utvecklingsprogram för unga människor som är intresserade av framtida chefsuppdrag. Medarbetarundersökningar med efterföljande förändringsprocess. Finanssektorn Framtagande av kundmötesmetodik och utbildning för samtliga medarbetare i försäljning. Medarbetarundersökningar. Processledare förändringsarbete. Projektledarstöd. Bolagskoncern Medarbetarundersökning och ledarmätningar. Europeiskt IT-bolag Ledningsgruppsutveckling inom struktur och affärsmässighet. Utbildningsbolag Uppbyggnad av struktur och interna processer. Handledning av konsulter. Byggande av utbildningar. Stöd vid offertering och offertpresentationer. Försäljning av uppdrag. Säljcoachning.

3 Nordisk Callcenterbolag Utveckla organisationen till ett modernt ledarskap med medarbetarna i fokus och skapa ett strukturerat kundbemötande baserad på forskningsbaserad metodik och arbetssätt. Lokalt energibolag Processledare för utveckling till en kundfokuserad och affärsmässig organisation genom ledarskapsutveckling och interna kommunikation. Produktionsbolag Stöd VD och medlem i LG. Utbildning av medarbetare. Framtagande av affärsplan. Genomförande av medarbetarundersökning. Processkartläggning och utveckling av kvalitetssystem. IT-bolag Stöd till VD. Utveckling av medarbetarnas kundbemötande och försäljning. Uppbyggnad av marknads- och säljorganisation. Marknadsundersökning. Nationellt energibolag LG-utveckling genom beteendeprofiler och kommunikationsträning. Europeiskt energibolag Identifierande av utvecklingsbehov för ökad effektivitet och kvalité i ledningsgrupp. Genomförande av förändringsprocess. Stöd till VD. Statlig myndighet Framtagande av kundmötesmetodik och arbetssätt samt utbildning i kundbemötande. Kommunalt bolag Utveckling av ledningsgrupps effektivitet genom nulägesanalys och framtagande av handlingsplan samt genomförande av förändringsprocess såsom processledare. Landsting Utbildning i retorik/framförandeteknik. Tekniskt nationellt konsultbolag Utveckling av affärsmässighet, affärsmannaskap och affärsplanering. Omvärldbevakning. Analyser. Affärsmodell, försäljning och genomförande. Entreprenörbolag Utveckling av ledarskap och kundbemötande för medarbetare som leder andra utan chefsbefattning. Nordiskteknikkonsultkoncern Utbildning av koncernens chefer i förändringsledarskap. Restaurangkoncern Framtagande av affärsplan och personalhandbok. LGutveckling inkl beteendeprofiler. Utveckling av verksamhetens kundbemötande och försäljning Entreprenörsbolag Framtagande av upplägg och kravspecifikation för ledarutveckling för olika chefsnivåer. Kommuner i samverkan Framtagande av koncept och upplägg för ledarutbildning för kommuner i samerkan för olika chefsnivåer. IT-bolag Affärsplanearbete inkl affärsmodell och stöd till ledning och ägare. Butik Medarbetarmätning, framtagande av affärsplan, kompetetensutveckling inom kommunikation/grupputveckling, ledarstöd och upprättande av personalhandbok. Kommun Utbildning i personlig planering och effektivitet samt mötesteknik. Kommunikationsträning inkl konflikthantering. Personlig planering & effektivitet. Grupputvecklingsverktyg. Affärsmässighet. Framtagande ledarpolicy. Ledarsituationsträning.

4 Tjänster Jörgen erbjuder olika former av tjänster, tyngdpunkten ligger inom ledarskap och kundbemötande samt förändringsarbeten, exempel på uppdrag: Processledning Utveckling Ledningsuppdrag Förändring, kartläggning, utredning, arbetssätt, rutiner, stöd- och styrdokument, policy, instruktioner. Implementering, RCA. Affärs- och strategiutveckling. Lednings- och arbetsgrupper, affärsplaner, organisation, verksamhet. Styrelse, ledningsgrupp, projekt. Styr och stöddokument Produktion av - policy, instruktioner, arbetssätt. Anställning Längre & komplexa uppdrag. Strategisk kompetensutveckling Stöd till ledning av verksamheten. Kartläggning analys planering. Pedagogikutbildning. Byggande av utbildningar. Kompetensutveckling Mätning & tester Utbildning, metodik, pedagogik, intern utbildning & handledning. NMI, NKI, ledarmätning, kommunikation, gruppdynamik, GAP-analyser, tester, utvärderingar, beteendeprofiler. Ett flertal av tjänsterna berör olika områden och är grundläggande oavsett befattning (t.ex. personlig planering, förhandling och framförandeteknik). Kompetensområden Ledarskap Coachning Kommunikation Grupputveckling Personlig kännedom & pers. utveckling Förhandling Introduktioner Konflikthantering Projektledning Medarbetarsamtal Förändringsprocesser Personlig planering & personlig effektivitet Framförandeteknik Strategi & planer Kundbemötande/Försäljning Försäljning & säljmetodik Kundvård & kundbemötande Reklamationshantering Framförandeteknik Förhandling Komplex försäljning Upphandlingar Sälj- och kundmötesstrategi Affärsmässig projekt-ledning Personlig kännedom & pers.utveckling Kommunikation Coachutbildning

5 Arbetssätt Eftersom varje uppdrag är unikt, anpassas genomförandet till respektive uppdrag. För att säkerställa genomförandet genomgår varje uppdrag följande steg: Tydliggöra bakgrund, mål och syme. Dialog med uppdragsgivaren kravspecifikaqon, behov, önskemål och lämpliga förfaringssät. OmfaTning, avgränsning Förstudie InformaQonsinhämning och diskussion från respekqve perspekqv t.ex. kund- säljare- säljchef, medarbetare- chef- chefschef- omvärld. Skiljer sig deltagarnas behov/önskemål mot organisaqonens behov/önskemål? Analyser nuläge, intressenter Mätningar Inläsning av stöd och styrdokument. Förslag genomförande Genomförande Anpassning av uppdraget Genomförande enligt förslag Avstämningsmöten Löpande justeringar av innehåll och omfatning Löpande under genomförandet Uppföljning Ny mätning Jämförelse före och emer effekt? Nåddes uppsata mål? Hur arbeta vidare? internt eller med extern hjälp?

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB:s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 3-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer