Bo tillsammans 18. Årsmöte med rekorddeltagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo tillsammans 18. Årsmöte med rekorddeltagande"

Transkript

1 Bo tillsammans 18 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU april Årsmöte med rekorddeltagande Kollektivhus NU:s årsmöte på Majbacken i Göteborg 19 mars var det mest välbesökta i föreningens historia. Inte mindre än 70 personer från 28 medlemsorganisationer deltog. Genom bikupediskussioner kom det fram massor av spännande förslag till kommande års verksamhet. På kvällen njöt vi av sång och musik, Majbackens magnifika rapp-grupp och av en utsökt middag lagad av Majbackens aktivister. Den avgående styrelsen lämnade en verksamhetsberättelse som visade på en mer omfattande verksamhet än någonsin tidigare. Bland annat har föreningen under det gångna året organiserat världens första konferens om bogemenskap och gett ut den sannolikt mest omfattande bok som finns på marknaden om bogemenskap. Förkortad version av rapp-låten Bertil Vad gör ni därhemma frågar en del skäller o gormar medan andra får spel Vá äré så man blir ju helt matt Nej, bråkar gör vi inte ett skvatt Elisabeth Vem styr o ställer in denna brokiga skara Dick Urban Dick Urban, så det är ingen fara Living together, det har han sagt Är en bra bok it s the hardest fact Årsmötets huvudorganisatör Elisabeth Olszon i Majbackens fina matsal, som fungerade utmärkt som årsmöteslokal. Vidare har föreningen fått många nya grupper för bildande av bogemenskaper. En annan viktig händelse var att Kollektivhus NU aktivt bidragit till att bygga upp ett europeiskt nätverk för bogemenskap inom ramen för EU-projektet experimentcity. Den avgående kassören John T Fletcher rapporterade att föreningens ekonomi är god. Om vi säljer alla böcker vi har i lager kan vi få in kr. Revisor Aime Laur ansåg ekonomin väl skött och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet hade så många deltagare att de planerade arbetsgrupperna fick omvandlas till bikupediskussioner kring borden i årsmöteslokalen. Det kom fram inte mindre än 40 konstruktiva förslag till kommande års verksamhet, punkter som styrelsen fick i uppdrag att baka in i verksamhetsplanen. Bertil Vem har lagt skedar bland alla knivar Om sånt kanhända en del kanske kivar Andra tycker vi ska köpa nåra stolar Men senare i demokratisk ordning spolar Elisabeth Så gåré till i våra kollektiv Fullt med glädje blandat med kiv Vi tycker o tänker och väcker till liv Bosse, Kurt och tystlåtna Siv Bertil Hagström och Elisabeth Olszon på Majbacken rappade om kollektivhus. Alla på Majbacken Refrängen våran den går så här Gemenskap, gemenskap, det är så man lär O visst kan det hända att man nån gång svär Men boendet håller du ändå så kär Mer om Kollektivhus NU:s årsmöte på sidorna 4 5 Redaktion: Dick Urban Vestbro och Eva Norrby. Layout: Ingrid Sillén, Migra Grafiska

2 Stort intresse för bogemenskap i Italien. Rapport från Milanokonferens 8500 medlemmar i nytt nätverk I Italien växer ett nytt nätverk för»cohousing«fram med rasande fart. Vi får glömma våra fördomar om Italien som ett familjekonservativt land ty nu är det många som söker alternativ till de gamla sociala mönstren. På bara ett par år har nätverket fått intresserade medlemmar. En av dem som är aktiv i nätverket är Giovanni Bucco, doktorand vid Sapienzauniversitetet i Rom. Han är arkitekt och forskar om planeringsregler och medborgardeltagande. Vid konferensen»experimentcity«i Milano i slutet av mars berättade han att nätverket bildades vid ett möte i Florens i april Föreningar och grupper finns nu i 25 italienska städer. Gruppen Numero Zero i Turin blir förmodligen den första som förverkligar ett projekt. Den består av familjer och har byggplaner färdiga. Bologna är också på väg att bygga för bogemenskap. Undertecknad har blivit inbjuden av Bologna kommun för att berätta om de svenska erfarenheterna. Om Bologna börjar bygga, kan det visa vägen för andra kommuner, säger Giovanni. Nätverket ger ut ett nyhetsbrev regelbundet. Dessutom har de lokala grupperna sina egna elektroniska nyhetsbrev. Giovanni förklarar att det är svårt att förklara för lokala myndigheter och den italienska allmänheten vad bogemenskap är. Många är rädda för att dela på lokaler. Det finns ingen lag som reglerar byggande av kollektivhus, vilket försvårar för nätverket att förverkliga sina mål. Giovanni Bucco intervjuas av Dick Urban Vestbro. Liat Rogel, konferensens huvudorganisatör Svårt få stöd från myndigheterna En annan medlem i nätverket, Liat Rogel i Milano, förklarar att alla i nätverket vill bo i städer, där markpriserna är skyhöga, vilket driver upp bostadskostnaderna. Av detta skäl försöker nätverket få stöd från lokala myndigheter. Detta är mycket svårt eftersom Italien med få undantag saknar allmännyttiga företag, annat än för de allra fattigaste. I Italien finns ett system för kooperativt boende som den nya rörelsen för bogemenskap kan samarbeta med. Systemet liknar det svenska bostadsrättsystemet. Organisationen hjälper till att bilda kooperativ, finna mark och bygga bostäder för de nybildade föreningarna. Liat Rogel, som själv är med i ett kooperativ, berättade att de kooperativa föreningarna består av 60 till 200 hushåll och att man betalar en avgift för att bli medlem för att sedan få hjälp att utveckla ett bostadsprojekt. Kostnaderna i denna typ av boende är lägre än i bostäder byggda av privata hyresvärdar. Under 15 år efter inflyttning är det inte tilllåtet att sälja sin bostad till annat än det nominella priset (plus kompensation för inflation). Liat berättade att denna typ av FOTO: D U VESTBRO kooperativ sällan har annat än ett minimum av gemensamma lokaler. Under konferensen»experimentcity«besökte vi det nybyggda kooperativet Bovisa med 33 lägenheter. Bostäderna varierade i storlek mellan 50 och 300 kvm. De låg kring en gård med lekplats och små odlingar. I kooperativet fanns ett gemensamt vardagsrum med ett litet kök, en swimmingpool och ett underjordiskt garage som föreningen ibland använde för teater, musik mm. Inga regelbundna gemensamma måltider förekommer. På vår fråga om vilka villkor som ställs på den som flyttar in blev svaret: Inga. Lägenheterna kan i detta fall säljas till marknadspris. Besökare från det italienska nätverket för bogemenskap ville inte kalla projektet cohousing. FOTO: KERSTIN KÄRNEKULL Avslutande möte med deltagarna i EU-projektet»experimentcity«i Parco Paolo Pini, ett f d mentalsjukhus där ett kollektiv driver ett lågprishotell. 2 Bo tillsammans nr 18

3 FOTO: D U VESTBRO Roberta Conditi summerar grupparbetet kring servicedesign på konferensen i Milano. Servicedesign lärdomar från konferensen i Milano Hur ska vi passa ihop? Hur ska en grupp som vill starta en bogemenskap gå tillväga för att veta om man passar ihop och hur ens framtida boende ska se ut? Det är en fråga som de nya startargrupperna i Kollektivhus NU ofta ställer sig. En konferens i Milano i slutet av mars visar att vi kan lära oss av en metod som används flitigt i det nya italienska nätverket för bogemenskap. Metoden kallas»servicedesign«. En del av metoden går ut på att gruppens medlemmar får skriva på postit-lappar 1) sina föreställningar om vilka värden bogemenskapen ska innehålla när den är förverkligad 2) vilka aktiviteter var och en vill ha i huset 3) vilka lokaler som ska finnas och 4) annat som kan höra till en bogemenskap. Med lapparna som vägledning kan gruppen (eller den inkallade konsulten) lätt plocka fram vilka drömmar, aktiviteter, funktioner och lokaler som flest gruppmedlemmar vill ha. Med detta resultat som vägledning kan man sortera ut de egenskaper som minst antal personer vill ha och koncentrera sig på de som flest vill ha. Den som önskar en annan typ av bogemenskap kan hoppa av eller bilda en grupp av likasinnade och på så vis undvika en jobbig process innan hon/han inser att just denna typ av kollektivt boende inte är något för henne/honom. FOTO: KERSTIN KÄRNEKULL Exempel på en»moodboard«som illustrerar stämningar i ett kollektivhus för äldre. En annan del av metoden går ut på att dela ut färdiga inplastade ark med bilder som illustrerar olika aspekter av bogemenskap och låta gruppen diskutera vilka som är mest önskvärda. En större grupp kan dela upp sig i mindre (4 6 personer i varje) så att alla kan delta utan hämningar. Arken fördelas på a) de som alla stöder, b) de om ganska många stöder och c) de som bara ett fåtal stöder. På grundval av de upphängda arken kan hela gruppen sedan diskutera vilka önskemål som kan komma i konflikt med varandra (till exempel husdjur och allergifri miljö, eller viljan att tjäna tid mot önskemål om många gemensamma aktiviteter) och vilka som lätt kan förenas (som vardagsätande och sal för privata fester, eller gemensam städning och låga bostadskostnader). Ett av grupparbetena handlade om hur man kan beskriva en bogemenskap (eller vad som helst) på ett kortfattat och begripligt sätt. Metoden, som kommer från reklambranschen, kallas»copy Strategy«. Deltagarna fick själva beskriva ett angeläget, eget projekt efter en systematisk mall. Avslutningsvis gjorde var och en ett»moodboard«, en beskrivning av känslan och innehållet i projektet med bilder som man klippte ur ett 30-tal mycket olika tidskrifter. Under klippandet och klistrandet blev det mycket skratt och suckar innan ett antal stämningslägen fanns illustrerat på stora pappersark. Absolut ett arbetssätt att pröva också för oss! Styrkan var bland annat att ett projektets förutsättningar, mål och arbetsmetoder blev mycket tydligare både för en projektansvarige och för alla inblandade. Gruppdiskussionerna kring co-design sköttes av en konsultgrupp under ledning av Roberta Conditi. Konsulten anlitas flitigt av de nya grupper för bogemenskap som i dag verkar i Italien (se föregående sida). Vid Tekniska högskolan i Milano finns en särskild enhet för forskning och undervisning om servicedesign. Enheten ingår i en avdelning för hållbar design och innovation. De som ledde konferensen från denna avdelning var docent Anna Meroni och doktorand Liat Rogel. Liat skriver avhandling om servicedesign med särskilt inriktning på bogemenskap. Andra workshops i konferensen handlade om lämpliga begrepp för ökad förståelse mellan olika länder (cohousing, collaborative housing, collective housing etc och motsvarande termer på andra språk); om hur nya medier bäst ska utnyttjas för att kommunicera budskapet om bogemenskap i Europa; om behovet av en databas; om hur man kan få kommunala myndigheter att ta större ansvar för en socialt inriktad bostadspolitik och hur vi i det nya nätverket ska kunna få fram medel för att fortsätta arbetet med att bygga upp en social rörelse kring bogemenskap. Från Kollektivhus NU deltog Kerstin Kärnekull och Dick Urban Vestbro. Konferensen i Milano genomfördes inom ramen för det EU-finansierade projektet»experimentcity«, i vilket Kollektivhus NU deltar som en aktiv partner. De sju partners som ingår har lämnat in en ny ansökan om medel till projektet»co-housing-cultures.eu«inom ramen för programmet Active Civil Society in Europe. Bakom denna ansökan står 12 organisationer i 10 europeiska länder. KERSTIN KÄRNEKULL Bo tillsammans nr 18 3

4 Nya styrelsen för Kollektivhus NU Ordförande: Dick Urban Vestbro, Tullstugan, Stockholm Bor i kollektivhus sedan 15 år tillbaks. Tidigare forskare om kollektivt boende. Har skrivit ett flertal böcker och artiklar om boendegemenskap och deltagit i den allmänna debatten sedan Undervisar och forskar som pensionerad professor på KTH om globala bostadsfrågor med inriktning på slumutveckling, hustyper och bebyggelsetäthet. Anser att kollektivhus svarar mot människors behov av en lagom vardagsgemenskap och främjar jämställdhet. Vice ordförande: Elisabeth Olszon, Majbacken, Göteborg Jag flyttade tillbaka till min hemstad Göteborg då våra fyra barn lämnat hemmet. Innan dess bodde vi över 20 år i ett litet samhälle i Gästrikland där vi hade odlingar, kalkoner och höns. Vi visste redan på ett tidigt stadium att vi ville bo i gemenskap med andra och därför engagerade jag mig i föreningen Boihop i Göteborg. Först i projektet BiG (Bo i gemenskap) som blev huset Kornet i Mölndal och därefter i projektet Majbackens bogemenskap i Göteborg där jag och min man nu bott i snart sju år. I mitt yrkesliv har jag varit folkhälsoplanerare och jag är nutritionist och fil.kand. Nu är jag 65 år och lycklig pensionär med fem barnbarn. Jag tror att gemenskapsboende hör framtiden till och därför vill jag vara med och driva på utvecklingen. Andre vice ordförande Eva Norrby, Sjöfarten, Stockholm Socionom, leg. psykoterapeut, konsult 75 år. Har varit med i Bogemenskapen Sjöfarten KHR sedan start 2002 som ordförande/styrelseledamot. De sista två åren har jag mest varit delaktig vid anskaffandet av nya hyresgäster när boende flyttat ut. Gemenskapsboende är en bra form att leva i om man vill pröva nytt och våga satsa framåt. Kassör: Birgitta Nordström, Sockenstugan, Stockholm Fyller 58 år i år. Är uppväxt i Malmö, men har bott i Stockholm i flera omgångar. Bor sedan 12 år i Sockenstugan, där jag varit med i styrelsen och varit kassör i flera år. Är socionom till yrket och arbetar som socialsekreterare i Haninge kommun. Sockenstugan är ett 40+ kollektivhus. Har avslutat styrelseuppdraget här, men är revisor och deltar i intervjugrupp av nya medlemmar. LEDAMÖTER John Fletcher, Tersen, Falun Civilekonom med bakgrund i näringslivet. Arbetar med Kollektivhus NU dels därför att gemenskapsboendet ger en överlägsen livskvalitet, dels därför att vi behöver många, många fler boenden för att möta förändringarna i åldersstrukturen. Dagens välfärdssystem kommer att översvämmas! Nils Assarsson, BoAktiv Landgången, Malmö Är 71 år och har sedan fem år varit med om att dra igång Malmös hittills enda kollektivhus, BoAktiv Landgången, som är ett 40+-hus, där jag bor sedan huset blev klart hösten Har varit ordförande där i ett år men anlitas nu i stället för särskilda uppdrag som att sköta hemsidan, leda förhandlingarna med hyresvärden etc. Har två tidigare kollektivhuserfarenheter, Katthuvudet på Söder i Stockholm på 80-talet och Färdknäppen också på Söder i Stockholm Är också trubadur och spelar amatörteater. I arbetslivet (och i viss mån ännu) verksam som barn- och ungdomspsykiater och psykoterapeut. Yvonne Segerheden, Hållkollbo, Stockholm Yvonne Segerheden 53 år under min utbildning i socialt arbete skrev vi en uppsats om kollektivhus. Det var en ny idealisk värld, men kändes som en utopi för mig just då. Jag flyttar ut i skogen, verkar där i 12 år. Kommer tillbaka till det urbana livet, trivs inte med det som står till buds, då en kurskollega påminner mig om kollektivhusrörelsen. Eldsjälen får nytt bränsle, och nu är jag medlem i Hållkollbo som är en nystartad grupp som vill verka för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende i andra halvan av livet. SUPPLEANTER Karin Yttergren-Sahli, Vildsvinet, Örebro. Bor i kollektivhuset Vildsvinet från starten 1992 och var med en del i planeringen. Vi hyr av det kommunala bostadsbolaget ÖBO och här finns alla åldrar, 61 hushåll och ett litet dagis. Jag trivs väldigt bra med den här boendeformen, då jag är en social person men också en som vill rå sig själv. Har alltid varit intresserad av bostadsfrågor och det är intressant att se hur andra bor, vilket man får möjlighet till genom att ingå i styrelsen för Kollektivhus Nu. Anne Demérus, Färdknäppen, Stockholm Jag är 67 år och bor i Färdknäppen, i Stockholm, sedan 5 1/2 år. Utbildade mig en gång i tiden till psykolog, men valde istället att satsa yrkeslivet i tidningsbranschen, där andra förmågor, som språkkunskaper och allmänbildning, sattes på prov. Det blev 35 roliga år som korrekturläsare på Aftonbladet. Mitt sociala intresse fick istället komma fram i det arbete jag gjort med att under 25 år samla in de pengar som behövdes för att driva ett hem för gatubarn i Chile, resa dit vartannat år och informera och rekrytera bidragsgivare i Sverige. Ett livsprojekt som gett mig otroligt mycket! I Färdknäppen trivs jag jättebra; hela det här kollektiva livet var en spännande upptäckt, som har blivit en viktig del i min tillvaro. Lotta Bystedt, Färdknäppen, Stockholm 2002 blev jag aktiv i föreningen Framtiden, verkade i olika grupper, bl a den som ledde fram till Sjöfarten. Även med i planering av den internationella kollektivhuskonferensen 2010, med olika insatser. Sedan drygt två år bor jag i Färdknäppen med stor glädje. Att bo i kollektiv gemenskap känns som det enda rätta och förnuftiga. Är sedan ett år pensionär. Har arbetat som musikproducent på Rikskonserter under många år, tillika många år på Musikradion/P2 med bland annat programmet Opp Amaryllis. Har också bidragit till att vi sedan två år har en kör på Färdknäppen. Musik förenar och bygger broar. Tillsammans är vi alltid starkast. 4 Bo tillsammans nr 18

5 Intryck från årsmöte och studiebesök Agneta Starfelt, Undersammatak, Göteborg: Med stor förväntan och med en medveten strategi att intervjua minst fem för mig nya personer om deras erfarenheter om gemenskapsboende anlände jag till middagen på Majbacken. Något sen fick jag finna mig i att några av faten på den uppdukade buffén redan var länsade. God mat med vin, engagerade bordsgrannar, rapp och levande musik blandade sig till en generös stämning som präglade hela kvällen. Gamla vänner och kollegor överraskade genom att dyka upp i detta sammanhang och ha samma inriktning som jag och mina vänner i UNDERSAMMATAK. Nya värdefulla kontakter från hela landet lär utmynna i studiebesök och erfarenhetsutbyte. Det känns som vi är med och skapar trendbrott på bostadsmarknaden och i samhällsbygget. Tack alla ni som gjorde denna konferens med middag möjlig och låt det bli en tradition! Stefan, Agneta och Monika, Trädet, Göteborg: Vi tycker att det var intressant och givande att träffa människor från andra kollektivhus och känna att vi ingår i en större gemenskap. Det är inte bara vi i Trädet som bor i vårt lilla hus, utan det finns en hel värld av kollektivhus utanför. Mötet var överhuvudtaget väldigt intressant och stimulerande och flöt på väldigt bra. Vi fick ny energi och nya tankar i stort och smått. Dessutom fick vi en hel del nya lärdomar. Mötet var mycket bra organiserat och Yvonne gjorde en strålande insats som mötesordförande. Sen gjorde Majbacken en helt suverän rapp. Maten var också mycket god. Tack för ett lyckat årsmöte. Kvällen efter årsmötet var vi tillsammans med andra Kollektivhus NU-deltagare på ett mycket trevligt studiebesök hos kollektivhuset Stacken. Först åt vi god mat och sedan samtalade vi, bytte erfarenheter och Joel berättade om Stacken. Tack Joel för ett mycket intressant och givande studiebesök! Studiebesök i Kornet.»Tack alla ni som gjorde denna konferens med middag möjlig och låt det bli en tradition!«besök i BiG/Kornet I samband med årsmötet besökte vi även den kooperativa hyresrättsföreningen BiG/Kornet i Mölndal, ett 11- våningshus som stod färdigt 2006 genom ett samarbete mellan Mölndalsbostäder och föreningen BiG (Bo i Gemenskap). Matlagning och gemensam middag är viktig grund för gemenskapen. Här bor idag ca 50 personer i de 44 lägenheterna. I markplan en stor och ljus entré, mycket välkomnande som fortsatte i bibliotek, snickeri, tvättstuga, kontor, kök samt en stor matsal. Takterrassen var imponerande, med sällskapsrum, gästrum, bastu och ett mycket lockande motionsrum. Tack för fin information och visning av huset! se vidare LOTTA BYSTEDT, FÄRDKNÄPPEN, STOCKHOLM Besök i Trädet Jag och ytterligare någon ivrig person i kontaktgruppen har som policy att försöka ordna med att ta emot alla studiebesök vi får frågan om. (Det är inte så otroligt många per år, men ett växande antal) Så vi erbjöd studiebesök under både lördagen och söndagen klockan 11. En tapper liten skara dök upp respektive dagar och vi guidade, berättade och visade runt så gott vi kunde. Jag med ett barn på armen emellanåt. Under senaste året har vi i Trädet märkt ett ökat intresse för vårt hus från olika håll. Dels har vi flera studiebesök nu än tidigare, dels har vi under förra året haft besök av forskare, dokumentärfilmare och journalister. Delvis beror det säkert på att vi har jobbat hårt i kontaktgruppen med att vårt hus ska bli tillgängligt för omvärlden. Det handlar om så enkla saker att det finns en mailadress som någon kollar, svarar och följer upp mail, en hemsida med uppdaterad information och en telefon där någon svarar när man ringer. De här sakerna har för oss gjort en stor skillnad och gjort att vår lilla ö till hus har fått ett stort kontaktnät och att många fler känner till oss nu. MATHILDA ANDERSSON NWACHUKWU, TRÄDET Besök i Majviken Under Kollektivhus NU:s inspirerande årsmöte i Göteborg gjorde vi ett kort besök på Majviken, i Majorna. Det är en satsning från Göteborgs stads bostadsbolag, i samarbete med fastighetsägare. Man har renoverat och byggt om vad som på 60- talet var ett hus med kollektiva inslag. Huset har 300 lägenheter. Projektet ingår i vad man kallar Next Step Living och fokuserar på trygghet, service och gemenskap. Man vill locka gruppen över år, och konceptet ser ut så här: för 220 kr högre hyra/månad får man en lounge (där man ska kunna sitta och läsa, ta en kopp kaffe, umgås med sina grannar), samt ett gemensamt vardagsrum. Nytt låssystem mm. En värdinna ska se till att det fungerar, samordna aktiviteter som hyresgästerna önskar anordna, och även förmedla vissa tjänster. Man kan också för ytterligare 300 kr/månad vara med i en klubb och ha tillgång till gym och medierum, och även boka loungen för privata ändamål. Någon gemensam matlagning handlar det inte om, och det är långtifrån vad man kallar kollektivhus. Men jag vill ändå förmedla känslan att det är ett litet steg närmare en insikt hos byggbolagen om att människor vill något mer med sitt boende. Jag uppfattade det som om man är uppriktigt intresserad av att försöka utveckla hyresrätten, och ge den ett attraktivare innehåll, så att inte sk koncept- eller livsstilsboende enbart blir tillgängligt för bostadsrätter. ANNE DEMÉRUS, FÄRDKNÄPPEN, STOCKHOLM Bo tillsammans nr 18 5

6 Ängsviksgården ett annorlunda kollektivhus Isamband med styrelsemöte i Kollektivhus NU i februari gjorde vi ett studiebesök till kollektivet Ängsviksgården på Värmdölandet. Det är en bostadsrättsförening som varit kollektivhus sedan Det består av 14 lägenheter, ca 40 boende, varav 20 barn, ett antal katter och hundar. Huset är cirka 100 år och har bland annat varit ålderdomshem. Det ligger på en kvm stor skogstomt med möjlighet till bland annat skateboarding, boulebana och grönsaksodlingar. Den gamla jordkällaren finns kvar och används till att förvara färdigpackade backar för varje matlagningsdag. Mat serveras alla dagar och alla boende deltar i matlag. Vid besöket guidas vi av ordföranden Cecilia Bergström, som bor i huset med man och barn sen många år. Hon gav en målande beskrivning av livet i huset. På hemsidan beskrivs kollektivet som:»vi är opolitiska, rent av opålitliga. Vi saknar ideologi och vi planerar inte att skaffa någon. Vi är helt enkelt människor som gillar att bo med grannar vi känner, att umgås och äta tillsammans«. Se vidare Intressant och roligt med ett annorlunda kollektivhus i vår svenska samling. Väl värt ett studiebesök! EVA NORRBY Cecilia Bergström på Ängsviksgården visar köket för besökarna. Styrelsen i Kollektivhus NU utanför Ängsviksgården 13 februari. Jordkällare med backar för matlagen. Samarbete mellan föreningar för bogemenskap i Stockholm Föreningen Framtiden har funnits sedan 2002 med kollektivhuset Färdknäppen som förebild. Redan efter ett år fanns ca 100 medlemmar. Det var då läge att kontakta kommunala bostadsbolag i Stockholm för att få till stånd ytterligare kollektivhus. Familjebostäder, som byggt Färdknäppen, nappade och 2005 startade bygget av Sjöfarten med 46 lägenheter och var inflyttningsklart Framtidens roll var att organisera de kommande boende i möten, studiecirklar, studiebesök fram till dess Bogemenskapen Sjöfarten KHR bildades. Föreningen Framtiden har både haft rollen att samla personer med intresse för kollektivboende och att vara samtalspartner med Familjebostäder under planeringsfasen av Bogemenskapen Dunderbacken, som blev klart för inflyttning 2010 Föreningen Framtiden. Föreningen Kombo vill ha ett kollektivhus för alla åldrar. Vad blir nästa uppgift för Framtiden? För att få svar på detta gjordes en enkät till kvarvarande medlemmar, som visade på ett betydande intresse för både kollektivhus för alla åldrar och 40+ boende. Framtiden samarbetar nu med Kollektivhusföreningen Kombo för att få till stånd ett boende för alla åldrar Vid Framtidens årsmöte den 3 april 2011 var Björn Jakobsson, ansvarig för Bogemenskaper hos Familjebostäder, närvarande och informerade om dagsläget. Familjebostäder, Framtiden och Kombo har träffats för att driva frågan om ett hus för alla åldrar. Det sker som ett ärende till möte med VD och Familjebostäders styrelse den 10 april Nästa steg bli att identifiera ett lämpligt område för ett hus med lägenheter samt 400 kvm gemensamhetsyta. För att hålla nere kostnaderna behöver det inte ligga så centralt. Mötesdeltagarna påpekade vikten av att föreningarna kommer in före projekteringen. Om allt går enligt planerna skulle ett hus kunna vara klart Föreningen Hållkollbo På årsmötet kom också önskemål om kollektivhus för 40+ från den ganska nybildade föreningen Hållkollbo. Man letar själva efter tomt för nybyggnation eller ett befintligt hus som kan omvandlas till kollektivhus. Föreningen behöver stöd och hjälp. EVA NORRBY 6 Bo tillsammans nr 18

7 Vita Hästen ett kollektiv som i filmen Tillsammans År 1970 bildades kollektivet Vita Hästen i Bromma på initiativ av poeten Jarl Hammarberg. Det blev omskrivet som ett bohemiskt och syndigt näste. Till skillnad från många andra mindre kollektiv från den tiden har Vita Hästen överlevt. På hemsidan beskrivs kollektivet som»ett litet paradis för drömmar, kärlek och vegetarisk anda, lite peace and love, lite Ikea, lite Svensson, lite greenpeace, lite kompost, lite guerillagardening, lite barn, lite göra barn, lite allt mellan himmel och jord«. Vita Hästen är inrymt i en villa från 50-talet i närheten av Bromma kyrka och ägs av en stiftelse. Kollektivet består i dag av drygt tio vuxna, tre barn och två katter. Stiftelsen äger ett värdshus där man kan boka rum billigt. Jarl Hammarberg bor numera i Göteborg, men är kvar som delägare i Vita Hästen. Undertecknad Elisabeth besökte Vita Hästen i vintras och talade då med Isis Graham som kommer från USA och jobbar som au pair. Hon berättade att man äter middag fem dagar i veckan och att kostnaden är kr/mån (lägre för de minsta rummen), inklusive el, värme (pelletspanna) och förbrukningsvaror typ toapapper. I huset finns gästrum, TV-rum, vardagsrum med PC-projektor och en stor trädgård. Man har husmöte var tredje vecka. Det vegetariska är numera den enda ideologin. ELISABETH OLSZON Rudbeckia ny förening för kollektivhus i Uppsala Den 11 april bildades en ny förening för kollektivhus i Uppsala. Ett öppet möte förra året visade att det fanns intresse för kollektividén och nu samlades man för att göra verklighet av idéerna. Initiativtagare Ingalill Ek berättar att det var ett litet kreativt gäng som skissade på en verksamhetsplan och diskuterade sig fram till namnet»rudbeckia«. Man kan nå den nya föreningen på adress: I Uppsala finns tidigare kollektivhuset Blenda från Det finns utrymme för fler kollektivhus i Uppsala. Ta upp tävlingen med Lund, som har fyra hus! Se vidare eller Svenska turistföreningen skriver om kollektivhus Varje år ger STF ut en årsbok. Jag råkade bläddra i årsboken Bygga och bo från 2002 och fann ett helt kapitel om kollektivhuset som Sven Markelius ritade i kvarteret Fågelbärsträdet vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Under 30-talet bodde några av landets mest berömda och radikala personer i detta hus. BYGGA OCH BO, STF Staffan Lamm har skrivit kapitlet i årsboken. Han är son till den kände barnläkaren Skå-Gustav Jonsson och psykoanalytikern Esther Lamm. Staffan och hans syster växte upp i kollektivhuset. Han beskriver i delvis sorgliga ordalag en verklighet som inte alltid var positiv för ett barn. Givetvis finns det också positiva minnen. Här är ett citat ur boken:»men Kollektivhuset är inte ett dött historiskt monument över en passerad pionjärperiod, som man kunde frestas tro, när man ser bronsplattan med inskriptionen i bottenvåningen. För även om det blev ett solitärt unikum med sin mathiss och städpatruller och smutsklädesnedkast så har det smittat av sig, dess grundidéer har slagit igenom och genomsyrar idag hela samhället. Tvättnedkastet har ersatts av tvättmaskiner och strykfria klädesplagg, mathissen av mikrougnar och djupfryst mat. De dåtida kontroversiella tankarna är idag självklara och otänkbara att avskaffa, med kollektiv barnomsorg i form av dagis, sexualupplysning i skolan, förbud mot att slå barn o.s.v. Och jag står själv bakom dessa principer och tror fortfarande på den människa jag var avsedd att bli, trots att det var jobbigt att gå i bräschen och vrida allt rätt på en enda generation. Det som då sågs som något omstörtande och ett allvarligt hot mot det bestående samhället ingår numera som en beståndsdel i allas vårt kollektiva medvetande.«boken Bygga och bo rekommenderas till läsning, ofta brukar STF:s årsböcker finnas i loppisaffärer för en billig penning. ELISABETH OLSZON Gå med i Kollektivhus NU på Facebook! Nu har Kollektivhus NU:s fansida på Facebook 301 medlemmar. Gå med du också! För att göra det klickar du på Kollektivhus-NU. Du kan hitta likasinnade, annonsera möten, starta en grupp för bogemenskap på din ort, delta i debatten eller lägga ut bilder. Ansvarig för sidan är Yvonne Segerheden, aktiv i föreningen Hållkollbo och ny medlem i styrelsen för Kollektivhus NU. I och med att Facebooksidan börjar fungera väl har styrelsen beslutat lägga ner den tidigare Ning-sidan. Den hann på 3 år bara få 145 medlemmar och har inte fungerat lika väl som Facebookgruppen. Du som registrerat dig på Ning-sidan, se till att du istället blir med på Kollektivhus NU:s Facebooksida! Bo tillsammans nr 18 7

8 Gröna seniorer vill ha kollektivhus Miljöpartiet de Gröna har bildat en organisation för 55+ kallad Gröna seniorer. Ändamålet är att främja en politisk utveckling i enlighet med Miljöpartiet de Grönas program och kongressbeslut. Tyngdpunkten skall vara frågor som rör äldre människor och deras politiska engagemang samt medlemsvärvning. I ett äldrepolitiskt program antaget i Göteborg kan vi läsa tankar som är ljuv musik för föreningen Kollektivhus NU. Så här skriver man:»antalet äldre kommer att öka. Detta medför behov av fler äldrebostäder. Kollektivhus för äldre är en form av boende som bör öka då det ger ökad trygghet och gemenskap.«elisabeth OLSZON Gör som Tersen kräv rättvis försäkring! Under året har frågor om taxering för gemensamhetslokaler dykt upp. Från Kollektivhusföreningen Kupan i Älvsjö meddelar man att dessa taxeras som uthyrningsbara lokaler på den allmänna marknaden. Trots försök har man inte lyckats ändra på detta. En önskan finns att Kollektivhus NU gör gemensam sak i den här frågan. Majbacken i Göteborg har samma problem. Där fick man hyra en separat ledig lokal som skulle bli kök. Av detta kontrakt framgår att det bedrivs affärsdrivande verksamhet och innebär separata (dyra) försäkringar. Den ekonomiska föreningen har ej heller besittningsrätt till lokalen, vilket innebär att den kan sägas upp av värden Familjebostäder. Föreningen strävar nu efter att få till ett nytt kontrakt När Tersen Fastighets AB övertog sina lokaler från Falu Kommun 2005 byggde fastighetstaxeringen på att»lokalerna«var uthyrningsbara. Efter överklagande ändrades detta. I dag har ägaren Tersen Fastighets AB och Tersen Kooperativ hyresrättsförening ett blockhyresavtal, vilket innebär att boföreningen har hyresavtal med varje hyresgäst vilket inkluderar tillgång till gemensamma ytor. Generellt kan man säga att många kommuner/fastighetsägare blandar ihop gemensamhetsutrymmen med lokaler som då är»utrymmen i flerbostadshus som inte är lägenheter«. Värt att kolla upp! John Fletcher,Tersen Falun har sammanfattat regelverket så här: Fastighetsavgift och fastighetsskatt hyreshus fastighetstaxering där både den kommunala fastighetsavgiften och den statliga fastighetsskatten ingår i slutlig skatt. Läs mer om hur avgift och skatt beräknas i broschyren Fastighetsavgift och fastighetsskatt (SKV296). Försäkringar: Gemenskapsboende innebär olika typer av försäkringar. Den enskilde hyresgästen är skyldig att ha en egen hemförsäkring( i kooperativ hyresätt skall den utökas med bostadsrättstillägg). Viktigt att kolla att vattenskador och liknande ingår. De gemensamma ytorna är svårare att försäkra rätt i och med att det ibland kan vara oklart vem som äger vad i dessa. Det kan vara värt pengarna att anlita en försäkringsmäklare. Försäkringsmäklare behöver inte kosta något - de förmedlar ju (säljer) försäkringar! De som blockhyr behöver klara ut med fastighetsägaren vem som ansvarar för snöröjning och sandning på trottoarer etc., vem som tar bort istappar under taket, vem som i övrigt»drulleförsäkrar«fastigheten! EVA NORRBY Kollektivhus NU Det här är nummer 18 av»bo TILLSAMMANS«som är föreningen Kollektivhus NU:s informationsblad. Vi har rullande ansvar för redaktionen. Den här gången är Dick Urban Vestbro och Eva Norrby, Stockholm redaktörer. För nr 19 ansvarar Karin Yttergren- Sahli. Utgivning i början av september. Du som är intresserad av att vara gästredaktör för Bo Tillsammans, hör av dig till Styrelsen i Kollektivhus NU 2011 Ordförande: Dick Urban Vestbro, Tullstugan Stockholm, , Vice ordförande: Elisabeth Olszon, Majbacken, Göteborg Eva Norrby, Sjöfarten, Stockholm Eva Norrby Kassör: Birgitta Nordström, Sockenstugan, Stockholm Ordinarie styrelsemedlemmar: John Fletcher, Tersen, Falun; Nils Assarsson, Landgången, Malmö; Yvonne Segerheden, Hållkollbo, Stockholm. Suppleanter: Karin Yttergren-Sahli, Vildsvinet/Örebro; Anne Demérus, Färdknäppen, Stockholm; Lotta Bystedt, Färdknäppen, Stockholm. Webbredaktör: Ingrid Sillén Vill du prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev? Skicka e-post till googlegroups.com Du kommer att få nyhetsbladet Bo tillsammans och annan information relaterad till kollektivhusboende. På hemsidan finns listan över kollektivhus i Sverige. Vet du något hus som inte finns med där, hör av dej till På hemsidan kan man också sätta in en bytes- eller intresseannons. Mejla till Medlemskap Föreningar/kollektivhus betalar efter antal lägenheter, se hemsidan. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar för 100 kr/år. Plusgirokonto Ange namn, e-post eller annan adress. Bo 8 tillsammans nr 5 Bo Botillsammans nr nr 18 5

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

förenklar vardagslivet ger trygghet och gemenskap ökar jämställdheten underlättar hållbar livsstil

förenklar vardagslivet ger trygghet och gemenskap ökar jämställdheten underlättar hållbar livsstil Visste du att det finns ett smart ekonomiskt miljövänligt sätt att bo på som förenklar vardagslivet ger trygghet och gemenskap ökar jämställdheten underlättar hållbar livsstil Ett boende som än så länge

Läs mer

Problem och möjligheter för startargrupper. 11 april 2016 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se

Problem och möjligheter för startargrupper. 11 april 2016 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se Problem och möjligheter för startargrupper 11 april 2016 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se En besvärlig process med många bekymmer En lärorik process med många möjligheter 14 exempel från Bygga seniorboende

Läs mer

Ge dig själv en rad Gyllene år

Ge dig själv en rad Gyllene år Gemenskapsboendet Tersen Ge dig själv en rad Gyllene år Barnen har skaffat eget boende. Jobbet rullar på eller du har gått i pension. Det är nu du kan göra det där som kanske fick vänta medan barnen växte

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Närvarande: Nordström, Yvonne Segerheden, Norrby, Olszon, Anne Demerus, Lotta Bystedt, Karin Yttergren-Sahli, Urban

Läs mer

Intressegrupper söker byggherre för blivande byggemenskap. 28 januari 2015 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se

Intressegrupper söker byggherre för blivande byggemenskap. 28 januari 2015 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se Intressegrupper söker byggherre för blivande byggemenskap 28 januari 2015 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se 14 exempel från Bygga seniorboende tillsammans 1. Trappan Obbola KHR hyresmodell 2. Tersen,

Läs mer

Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734)

Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734) 1/6 Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Styrelsen för Bogemenskapen Sjöfarten KHR lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari 31december

Läs mer

Protkoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU 15 mars 2012 i kollektivhuset Trekanten, Liljeholmen, Stockholm

Protkoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU 15 mars 2012 i kollektivhuset Trekanten, Liljeholmen, Stockholm Protkoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU 15 mars 2012 i kollektivhuset Trekanten, Liljeholmen, Stockholm Närvarande: Krantz, Nordström, Eva Norrby, Anne Demérus, Egerö, Assarson, Karin Yttergren Sahli,

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Bo bra som senior bygga tillsammans med seniorer

Bo bra som senior bygga tillsammans med seniorer Bo bra som senior bygga tillsammans med seniorer Örebro 2017 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se Befolkningsutvecklingen indikerar En annan utmaning ligger i den förväntade befolkningsutvecklingen som

Läs mer

Sammanställning av enkät till de svenska kollektivhusen om intresseanmälningar m.m.

Sammanställning av enkät till de svenska kollektivhusen om intresseanmälningar m.m. Sammanställning av enkät till de svenska kollektivhusen om intresseanmälningar m.m. Sammanställning och bearbetning gjord av Nils Assarson Inledning Under 2011 skickade Kollektivhus NU:s styrelse ut ett

Läs mer

Seminarium Hur skall kollektivhus skötas och ägas bäst?

Seminarium Hur skall kollektivhus skötas och ägas bäst? Seminarium Hur skall kollektivhus skötas och ägas bäst? Tid: Lördagen den 22 november 2008 Plats: Kollektivhuset Tullstugan i Stockholm A rrangör: Föreningen Kollektivhus NU, www.kollektivhus.nu Närvarande:

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU den 7 december 2013 i kollektivhuset Södra Station, Stockholm

Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU den 7 december 2013 i kollektivhuset Södra Station, Stockholm Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU den 7 december 2013 i kollektivhuset Södra Station, Stockholm Närvarande: Egerö, Egerö, Karin Yttergren-Sahli, Inga Alander, Eva Norrby, Persson, Krantz, Urban

Läs mer

Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU oktober 2009 www.kollektivhus.nu. Mitt boende har inte med politik att göra

Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU oktober 2009 www.kollektivhus.nu. Mitt boende har inte med politik att göra Bo tillsammans 11 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU oktober 2009 www.kollektivhus.nu Mitt boende har inte med politik att göra Varför har ni, som ju kallar er borgerliga, valt att bo i kollektivhus?

Läs mer

Kollektivhus och bogemenskaper en framtidstrend

Kollektivhus och bogemenskaper en framtidstrend Kollektivhus och bogemenskaper en framtidstrend 14 mars 2016 Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se Vad är e kollek vhus på 2000-talet? En bostadsgrupp med vanliga lägenheter, o a ytsnåla och med go om

Läs mer

Bo tillsammans. Kollektivhuset människorna eller byggnaden? Kollektivhuset Stolplyckan byggdes på 1980-talet.

Bo tillsammans. Kollektivhuset människorna eller byggnaden? Kollektivhuset Stolplyckan byggdes på 1980-talet. Bo tillsammans Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2007 www.kollektivhus.nu Kollektivhuset människorna eller byggnaden? Stolplyckan i Linköping har funnits ett kvarts sekel och har

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU 2011-2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU 2011-2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU 2011-2012 Verksamhetsberättelsen täcker perioden från årsmötet 2011 till årsmötet 2012, medan den ekonomiska berättelsen täcker kalenderåret 2011. Det

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast Bo tillsammans 9 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2009 www.kollektivhus.nu Margareta Ossbahr är med i bilpoolen i Linköping som kom till genom ett samarbete mellan bostadsbolaget

Läs mer

Bo tillsammans. I Utkiken är vedspis och kakelugn standard. Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU november 2008 www.kollektivhus.

Bo tillsammans. I Utkiken är vedspis och kakelugn standard. Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU november 2008 www.kollektivhus. Bo tillsammans 8 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU november 2008 www.kollektivhus.nu Anna Korsell och Martha Branting tycker att de får miljötänkandet på köpet i Utkiken. I Utkiken är vedspis

Läs mer

Bo tillsammans. Mitt boende har inte med politik att göra

Bo tillsammans. Mitt boende har inte med politik att göra Bo tillsammans 11 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU oktober 2009 www.kollektivhus.nu Mitt boende har inte med politik att göra Varför har ni, som ju kallar er borgerliga, valt att bo i kollektivhus?

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Bo tillsammans 14. En ny trend för kollektivhusbyggande. »15 20 procent av danskarna över 50 år skulle vilja bo i gemenskapsboenden.

Bo tillsammans 14. En ny trend för kollektivhusbyggande. »15 20 procent av danskarna över 50 år skulle vilja bo i gemenskapsboenden. Bo tillsammans 14 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU juni 2010 www.kollektivhus.nu En ny trend för kollektivhusbyggande Intressanta föredrag, spännande diskussioner och inspiration till fortsatt

Läs mer

Bo tillsammans. Måste kollektivhus åldras? Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU september 2008 www.kollektivhus.nu

Bo tillsammans. Måste kollektivhus åldras? Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU september 2008 www.kollektivhus.nu Bo tillsammans 7 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU september 2008 www.kollektivhus.nu Måste kollektivhus åldras? Det verkade som om loppet var kört. Kollektivhuset Slottet i Lund, invigt 1984,

Läs mer

Bo tillsammans. Nytt kollektivhus har plats för fler. Eva Norrby ser fram emot att flytta in i Sjöfarten.

Bo tillsammans. Nytt kollektivhus har plats för fler. Eva Norrby ser fram emot att flytta in i Sjöfarten. Bo tillsammans 6 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU mars 2008 www.kollektivhus.nu Nytt kollektivhus har plats för fler Det nybyggda kollektivhuset i Hammarby Sjöstad har kooperativ hyresrätt,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Kollektivhus NU 20 mars 2010

Protokoll fört vid årsmöte med Kollektivhus NU 20 mars 2010 Protokoll fört vid årsmöte med Kollektivhus NU 20 mars 2010 Plats: Kollektivhuset Fristad Cervins väg 15, Stockholm Närvarande: Se närvarolista/röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Dick

Läs mer

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU 2012 2013

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU 2012 2013 Verksamhetsplan för Kollektivhus NU 2012 2013 Antagen vid årsmötet 17 mars 2012 med tillägget att förslag från gruppdiskussioner under årsmötet ska biläggas med styrelsens kommentarer. Inledning Föreningens

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU år 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU år 2013 1 2 3 4 Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU år 2013 Det gångna året har präglats av framgångar för Kollektivhus NU och för bogemenskap i allmänhet. Flera nya kollektivhus är på gång. Nya

Läs mer

Protokoll från möte med styrelsen i Kollektivhus NU lördag 4 maj kl 13 i kollektivhuset Sjöfarten, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Protokoll från möte med styrelsen i Kollektivhus NU lördag 4 maj kl 13 i kollektivhuset Sjöfarten, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Protokoll från möte med styrelsen i Kollektivhus NU lördag 4 maj kl 13 i kollektivhuset Sjöfarten, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Närvarande: Bertil Egerö, Norrby, Birgitta Nordström, Persson, Karin Yttergren

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2011 www.kollektivhus.nu. Fakta om Stacken

Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2011 www.kollektivhus.nu. Fakta om Stacken Bo tillsammans 17 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2011 www.kollektivhus.nu Full aktivitet i Stacken I Stacken har vi de senaste åren: Bytt fogar i fasaden, bakat bullar, rensat

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Bo tillsammans. sina medlemmar. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på http://www.kollektivhus.nu/index.html.

Bo tillsammans. sina medlemmar. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på http://www.kollektivhus.nu/index.html. Bo tillsammans Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU augusti 2012 www.kollektivhus.nu 23 Tunnan i Borås är ett kollektivhus med stort inflytande för hyresgästerna inom ramen för hyresrätten. Enkät

Läs mer

Bo tillsammans. Vi övade upp samarbetet

Bo tillsammans. Vi övade upp samarbetet FOTO: HELENA VON HOFSTEN Bo tillsammans Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU september 2010 www.kollektivhus.nu15 Konflikter i kollektivhus Ami Lönnroth om sina erfarenheter från 16 år i Hässelby

Läs mer

Kerstin Kärnekull 2010-01-21 kerstin@karnekull.se. Sættedammen, Hilleröd 10-01-26. Bo bra exempel från olika länder och olika tider

Kerstin Kärnekull 2010-01-21 kerstin@karnekull.se. Sættedammen, Hilleröd 10-01-26. Bo bra exempel från olika länder och olika tider Bo bra socialt, ekologiskt och ekonomiskt Världskulturmuseet den 2 januari 200 Kerstin Kärnekull Bo bra exempel från olika länder och olika tider Redan de gamla grekerna/japanerna Alternativ från 800-talet

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Bo tillsammans. Garanterad återväxt i kollektivhusrörelsen. Å rsmötet för Kollektivhus NU hölls i år

Bo tillsammans. Garanterad återväxt i kollektivhusrörelsen. Å rsmötet för Kollektivhus NU hölls i år Bo tillsammans Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU april 2012 www.kollektivhus.nu 22 foto: erik enström Hjalmar Lundström, 6 månader, var den yngste deltagaren på Kollektivhus NU:s årsmöte.

Läs mer

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior?

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? Studenternas utvärdering, 2010 ( 17 har svarat utav 19 deltagare) I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? 3 mycket nöjd 2 nöjd 1 mindre nöjd 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Några

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU den 14 september 2013 i kollektivhuset Vildsvinet, Örebro

Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU den 14 september 2013 i kollektivhuset Vildsvinet, Örebro Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU den 14 september 2013 i kollektivhuset Vildsvinet, Örebro Närvarande: Egerö, Egerö, Karin Sahli, Alander, Eva Norrby, Persson, Krantz, Birgitta Nordström,

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Inledning Föreningens målsättning som den är formulerad i stadgarnas portalparagraf kan delas upp i tre huvudmål: 1. Föreningen ska verka för en

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Vad får seniorboendet kosta?

Vad får seniorboendet kosta? Seniorvärldskonferensen 2015 Vad får seniorboendet kosta? 22 april 2015 Nils-Eric Öquist vd Bäckbacka Partners AB Frågan var alltså: vad får ett seniorboende kosta? Svar: det beror på vad erbjudandet innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN EN TRYGGARE BOENDEFORM FÖR ÄLDRE En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som känner att du vill ha ett bekvämt och mer tillgängligt boende. Bor du

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Positive Footprint Housing

Kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Positive Footprint Housing Kooperativa hyresrätter för unga vuxna Positive Footprint Housing 213 000 skäl för oss att jobba hårdare Hundratusentals kan inte flytta hemifrån Boverket rapporterar att bristen på hyreslägenheter ökar

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Bo tillsammans 13. Malmös andra kollektivhus på god väg. Sara Hallström, drivande kraft i föreningen för kollektivhus i Malmö.

Bo tillsammans 13. Malmös andra kollektivhus på god väg. Sara Hallström, drivande kraft i föreningen för kollektivhus i Malmö. Bo tillsammans 13 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU april 2010 www.kollektivhus.nu Malmös andra kollektivhus på god väg Nå, blir det något nytt kollektivhus i Malmö? Javisst! svarar Sara Hallström

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2012 www.kollektivhus.nu. Lagnö Gård i Trosa

Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2012 www.kollektivhus.nu. Lagnö Gård i Trosa Bo tillsammans Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2012 www.kollektivhus.nu 21 Lagnö Gård i vinterskrud. Till höger gårdens huvudbyggnad Gula Huset, med två lägenheter, till vänster

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

Enkätsammanställning angående önskemål för kollektivhuset i Hägerstensåsen

Enkätsammanställning angående önskemål för kollektivhuset i Hägerstensåsen Enkätsammanställning angående önskemål för kollektivhuset i Hägerstensåsen Förberett för: Kollektivhusföreningen KOMBO och föreningen Framtiden Skrivet av: Joanna Mellquist Datum: 215-6-16 Resultat av

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Bo tillsammans. I det läget togs ett initiativ från en studiecirkel

Bo tillsammans. I det läget togs ett initiativ från en studiecirkel Bo tillsammans Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU november 2010 www.kollektivhus.nu16 FOTO: DICK URBAN VESTBRO Stolplyckan 30 år Bostadsbolaget Stångåstadens informationschef visar en skiss

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

En förening för dem som ännu inte bor i kollektivhus

En förening för dem som ännu inte bor i kollektivhus Bo tillsammans nr29 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU www.kollektivhus.nu april 2014 En förening för dem som ännu inte bor i kollektivhus På Kollektivhus NU:s årsmöte kom förslaget att föreningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer