Årets NKI-undersökning genomförd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets NKI-undersökning genomförd"

Transkript

1 Nummer Nya befattningar på Textilia från 2012 Årets NKI-undersökning genomförd Stort kundfokus - det visar medarbetarundersökningen

2 Ledaren Spännande möjligheter under 2012 För femte året i rad har vi genomfört Textilias medarbetarundersökning och det har varit lika spännande i år. Och även i år är det roligt att se att resultatet visar att finns ett väldigt stort engagemang bland vår personal. Ett stort engagemang och tydligt kundfokus! Detta bekräftas ju också i det fina resultatet av NKI-undersökningen. Det är också intressant att jämföra kundernas behov och upplevelser med Textilias medarbetare. Precis som våra kunder värderar snabb respons och återkoppling säger personalen på Textilias enheter runtom i landet att man vill ha en tillgänglig chef som ger värdefull feedback. Där det genomförs meningsfulla utvecklingssamtal och där det finns en tillit och respekt mellan chef och medarbetare finner man den mest nöjda medarbetaren på Textilia. Det är tydligt. Att få personal att känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation är ett återkommande område där vi kan bli bättre. Jag får fortfarande många positiva och spontana kommentarer från såväl personer som besökte Örebro vecka 28 som chefer som lånade ut personal under installationsveckan i Rimbo. Detta vill vi nu spinna vidare på! Team Textilia Inför nästa år planeras ett Team Textilia utbytesprogram. Jag hoppas att det kommer vara riktigt många sökande till det och att vi kan tillgodose så många önskade byten enheterna emellan som möjligt. Vi kommer att skriva mer om det i nästa nummer och förhoppningsvis kommer vi att kunna presentera flera inspirerande reportage från det under Ur mitt perspektiv är det mycket spännande som kommer att hända under nästa år. Vi genomför en rad organisationsförändringar, nya befattningar inrättas och flera nyrekryteringar genomförs! I skrivandes stund genomför vi även intervjuer av sökande till rollen som internrevisor. Att vi tar tillvara på den kompetens vi har inom det området, erbjuder möjlighet till personlig utveckling och skapar erfarenhetsutbyte och lärande enheter och avdelningar emellan känns helt rätt och verkligen i linje med Team Textilia! Jenny Sjögren Personalchef Team Textilia är benämningen på Textilias företagskultur, dvs den värdegrund som kännetecknar samarbetet inom Textilia men även våra relationer med kunder, leverantörer och externa samarbetspartners. Team Textilia är också namnet på Textilias interna personaltidning. Ansvarig utgivare: Jenny Sjögren, personalchef Redaktör och layout: Rebecka Edlund, kommunikationsansvarig Smått & gott På omslaget Tipsa oss! Lena Gustafsson, tvättbiträde Örebro Team Textilia är personaltidningen som är till för dig som arbetar på Textilia. Hör gärna av dig till personalchef eller kommunikationsansvarig för att berätta vad du tycker om tidningen. Ge oss gärna förslag på vad du vill läsa om! Personalchef: Jenny Sjögren, 4564 Kommunikation: Rebecka Edlund, 4530 Nya tillsvidareanställda på Textilia 2011 Emma Bratt, affärskoordinator Örebro, januari 2011 Agneta Nåresjö, rådgivare Örebro, januari 2011 Marianne Rönnkvist, kundservicechef Örebro, januari 2011 Alexander Fredriksson, chaufför Rimbo, januari 2011 Mattias Öhman, teamledare Boden, januari 2011 Hans Wallin, maskinreparatör Örebro, februari 2011 Jarinna Karlsson, kundinfopersonal Karlskrona, mars 2011 Peter Wåhlin, teamledare Rimbo, april 2011 Ewa-Marie Holmberg, personaloch löneadmin Örebro, juli 2011 Marie Ekmark, ekonomiassistent Örebro, september 2011 Jenalyn Jakowlev, kundinfopersonal Örebro, september 2011 Joakim Liljeberg, teamledare Karlskrona, oktober 2011 Per Eriksson, chaufför Boden, september 2011 Rickard Åberg, chaufför Örebro, september

3 Textilia förstärks med en hygienansvarig Lena Engman hygienansvarig centralt En av tre nya befattningar under 2012 Inför 2012 förstärker Textilia organisationen med nya befattningar inom stabsfunktionerna Drift, Affär och Miljö och Kvalitet. För Textilias fortsatta utveckling är det oerhört viktigt att vi nu och i framtiden har rätt kompetenser och att vi har rätt person på rätt plats, säger Tomas Bergströms, Textilias VD. Under nästa år tillträder tre medarbetare nya befattningar. En av dem är Lena Engman, som börjar som hygienansvarig den 1 januari Text: Jenny Sjögren Foto: Anna-Karin Drugge, Terése Andersson U nder nästa år fortsätter Textilia att satsa på hygien- och kvalitetsfrågor genom att förstärka Miljö- och Kvalitetsavdelningen med en hygienansvarig. Genom att lyfta hygienfrågorna till Miljö- och Kvalitetsavdelningen får de det tydliga fokus de förtjänar. Hygienfrågorna är både viktiga kundkrav Nu nyttjar vi Lenas kompetens bättre, menar Jonas Olaison, Miljö- och Kvalitetschef. och interna arbetsmiljökrav. Lena kommer att säkerställa ordning och reda, såväl som att alla enheterna arbetar på gemensamt sätt i dessa frågor. Dessutom kan vi på ett bättre sätt använda Lenas kompetens inom sjukhushygien och kundrelationer i hela företaget, säger Jonas Olaison, Textilias Miljö- och Kvalitetschef. Den 1 januari 2012 tillträder Lena Engman tjänsten som hygienansvarig. Lena har arbetat som kundservicechef i Långsele i sju år och har lång erfarenhet och gedigen utbildning inom hygienfrågor. Lena kommenterar sin nya tjänst: Det känns som en stor ära och utmaning att tillträda den här tjänsten. Kunderna ställer högre och högre krav på oss. Exempelvis finns ett så kallat vävnadsdirektiv som kräver extrem renlighet. Lena kommer att arbeta dels mot affär för att säkerställa kundernas behov, dels mot drift för att synkronisera hygienfrågor med produktionsfrågor (exempelvis städrutiner). Vidare kommer hon att arbeta med produktutveckling när det gäller operationstextilier. Min ambition är att ligga steget före kunderna och se till att vi är upp daterade på allt nytt som kommer, säger Lena. Nya befattningar 2012 Under 2012 tillträder tre med arbetare nya befattningar: Lena Engman - Hygienansvarig på avdelningen för Miljö och Kvalitet. Viktor Carlsson - Systemansvarig automatisk plaggdistribution i affärsstaben. Marcus Meurling - Process- och produktivitetsutvecklare i driftstaben. Läs mer i TextilaNytt på Textilias intranät. 3

4 Medarbetarundersökningen 2011 God sammanhållning bland medarbetarna. Från vänster: Lena Gustafsson, Inga-Lill Lindborg och Muharema Pervic. Engagemang och kundfokus i såväl Örebro som i hela Textilia Det visar resultatet av medarbetarundersökningen 2011 För femte året i rad genomförs Textilias medarbetarundersökning. Resultatet är en viktig del i den årliga kartläggningen av arbetsmiljörisker och därför är varje medarbetares åsikter och synpunkter viktiga. Även i år var svarsfrekvensen relativt hög (närmre 80%) vilket är mycket positivt. Och även i år visar resultatet att bland annat engagemang och kundfokus är högt bland Textilias medarbetare! Text: Jenny Sjögren Foto: Terése Anderssona Andersson Resultatet av årets medarbetarundersökning visar bland annat att det generellt sett finns ett stort engagemang bland Textilias medarbetare. Även kännedom om företagets mål och kundfokus ligger högt i topp även i år. Generellt sett upplever man också att företaget satsar på att utveckla verksamheten. Det vi måste bli bättre på är bland annat att tillvarata allas åsikter och synpunkter, skapa delaktighet och genomföra meningsfulla utvecklingssamtal. Resultatet varierar naturligtvis mellan de olika enheterna. Det är exempelvis tydligt att ledarskapsfrågor är ett prioriterat område även 2012 på vissa enheter. Besvikelse och engagemang i Örebro När man läser och vill förstå vad som ligger bakom ett resultat av en medarbetarundersökning behöver man ta hänsyn till vilken situation människorna är i och vilka förutsättningar de har just vid den tidpunkten som undersökningen genomförs. I Örebro slutade 20 personer på grund av arbetsbrist under sommaren. Dessutom flyttades semesterperioderna och det har varit hög arbetsbelastning och många övertidstimmar på grund av att produktionen från 4

5 Personalen har verkligen ställt upp, säger Kadira Musinovic, teamledare i Örebro. Rimbo flyttades till Örebro under installationsveckan i somras och sedan har Örebro-enheten stödkört en hel del till Rimbo. Med detta som bakgrund är det intressant att få vet hur personalen upplever sin arbetsplats och miljö i Örebro. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att Örebro-personalen upplever ett stort engagemang och delaktighet. Personalen på Örebro-enheten har varit med om många stormar genom åren och det har bidragit till att vi känner varandra väl och har en stark sammanhållning, säger Inga-Lill Lindborg som har arbetat som tvättbiträde på Textilia i snart 45 år och är ordförande i IF Metall-klubben. Kadira Musinovic, som är teamledare i Örebro berättar att den lokala platsledningen blev positivt överraskade att stämningen inte gick ner särskilt mycket under neddragningarna. All personal har verkligen ställt upp och visat engagemang trots stor besvikelse över både förlorade upp handlingar och flytt av gods till Rimbo, säger Kadira. Viktigt att kunna påverka Resultatet av medarbetarundersökningen visar att trivseln generellt sett är hög i Örebro. Vad beror det på? Att kunna påverka sin lön Vi har en öppen dialog och högt till tak genom det individuella lönesystemet och även ha möjlighet att påverka sin arbetstid med hjälp av bemanningssystemet Time Care tycker en stor del av personalen är mycket positivt, säger Lena Gustafsson som har arbetat som tvättbiträde på Textilia i drygt 20 år och även är vice ordförande i IF Metallklubben. Muharema Pervic, som har varit tvättbiträde på Textilia i snart tio år, instämmer med Lena. Hon säger även att det betyder mycket för trivseln att det genomförs bra utvecklingssamtal varje år. Det är bra med utvecklingssamtal men också jätteviktigt att våra teamledare är närvarande och deltar i arbetet som vi utför, menar Henrik Jakowlev som arbetar i tvättprocessen. Gott samarbete Både fackliga representanter och Kadira upplever att det är ett bra samarbete mellan arbetsgivare och IF Metall-klubben. Vi har en öppen dialog och högt till tak, säger Kadira. Inga-Lill och Lena instämmer och säger: Vi försöker alltid att lösa medlemsfrågor tillsammans och det är viktigt, som facklig representant, att hänvisa till arbetsgivaren när det är frågor som bör lösas mellan arbetsgivare och medarbetare. Det som företaget kan bli bättre på i Örebro är att informera i rätt tid och mer frekvent, tycker flera medarbetare i Örebro. Slutligen berättar Henrik att han har vikarierat för sin teamledare vid ett flertal tillfällen. Det är roligt och väldigt lärorikt. Det skapar en förståelse för våra olika roller i företaget. 5

6 Ännu ett steg i arbetet med socialt ansvar Sedan september i år är Textilia medlem i föreningen BSCI, Business Social Compliance Initiative, och förstärker därmed sitt sociala ansvarstagande i leverantörskedjan. Text: Rebecka Edlund BSCI är ett nätverk av företag som vill förbättra arbetsvillkoren hos sina underleverantörer. Många av Textilias textilier produceras i länder i Asien och Baltikum där arbetsvillkoren ofta är betydligt sämre än i Sverige. Genom att bli medlemmar i BSCI kan vi arbeta tillsammans med andra företag för att exempelvis se till att arbetsplatserna är hälsosamma och säkra, att acceptabla löner betalas ut samt att inget barnarbete förekommer på textilfabrikerna. Team Textiliainsatsen Team Textilia-insatser görs dagligen runtom i vår verksamhet. Att göra det där lilla extra och som visar prov på Textilias värdegrunder betyder mycket för företagets framgång. I det här numret vill vi uppmärksamma Abraham (Bram) Janssen, som verkligen visar prov på Team Textilia-känsla genom sitt engagemang i Rimbo. Text: Jenny Sjögren Foto: Terése Andersson Bram Janssen tycker att det är viktigt att se Textilia som en helhet och inte bara se till sin egen enhet. I början av hösten, när efterarbetet och intrimningen av de nya maskinerna i Rimbo inleddes, såg Marcus Meurling (tillförordnad platschef i Rimbo) ett behov av förstärkning på enhetens underhållsavdelning. När Bram, som är teamledare för underhållsavdelningen i Örebro, blev Det tillfrågad om att åka till Rimbo och hjälpa till på underhållsavdelningen där, var han genast positiv till att svara ja. Halva veckan i Rimbo Det är jättekul att kunna hjälpa till inom hela koncernen och att se Textilia som helhet och inte bara min egen 6 enhet. Därför var det en självklarhet att jag skulle tacka ja till det uppdraget, säger Bram. Under hösten/vintern tillbringar Bram 2-4 dagar i veckan på anläggningen i Rimbo. Sedan ett par veckor tillbaka är han också tillförordnad teamledare för underhållsavdelningen i Rimbo. På väldigt kort tid har Bram skaffat sig en mycket bra bild av läget och fått förståelse för de områden inom underhållsfrågor som behöver prioriteras och utvecklas, säger Marcus. är jättekul att kunna hjälpa till Stort engagemang hos personalen Brams huvuduppgifter har hittills varit att finjustera produktionen, förbättra vissa produktionsflöden och att säkerställa all mediatillförsel. Jag har märkt ett väldigt stort engagemang bland personalen i Rimbo och det känns positivt att få så mycket feedback när det gäller förbättringar. Hela projektet är väldigt utmanande och roligt att genomföra för mig, säger Bram. Det engagemang som Bram visar och det arbete han utför i Rimbo visar verkligen prov på Team Textilia-känsla!

7 Minna Det är viktigt att inte lova kunden något vi inte kan hålla, säger Marianne Rönnkvist, Kundservicechef i Örebro NKI-undersökningen 2011 Textilias kunder är överlag nöjda, det visar svaren från årets kundundersökning. Det höga nöjd kundindexet (NKI) på 83 % från förra året ökade till 85 % i år tack vare stora insatser från vår personal. Text: Rebecka Edlund Foto: Terése Andersson Varje år genomför Textilia en kundundersökning för att mäta nöjd kund-index (NKI). Indexet utgör en procentsiffra som visar hur nöjda våra kunder är med vår verksamhet. Kunderna får via ett mail-utskick svara på en rad olika frågor som exempelvis rör huruvida kunderna tycker att leveranserna kommer i rätt tid, om textilierna håller god kvalitet, om det är lätt att få kontakt med Textilia, samt om de får den hjälp de behöver. Med hjälp av undersökningen kan vi se vad våra kunder tycker är viktigt och var vi behöver förbättra oss. Marianne Rönnkvist arbetar som kundservicechef på Örebroenheten sedan januari 2011, och har fram till september ensam skött enhetens kundserviceavdelning. Trots hård arbetsbelastning har kundnöjdheten för Örebroenheten ändå ökat från 74 % till 79 % sedan förra hösten. Samarbetet av stor vikt Resultatförbättringen tror Mari- anne delvis beror på att stort fokus lagts på återkoppling till kunderna. Kunden ska alltid få ett svar så snabbt som möjligt, oavsett vilken fråga som ställs, säger hon. Detta märks i resultatet från undersökningen - en särskild förbättring av kundnöjdheten syns inom områdena behjälplighet, återkoppling och snabbhet. Hon vill också poängtera vikten av samarbetet mellan avdelningarna affär, textil och drift. Alla har bidragit till resultatet. Många lösningar sker i nära samarbete med Örebros platschef, Niklas Alpvik. Ringer en kund och exempelvis vill ha en extra leverans tar jag först hjälp av driftavdelningen och frågar berörd teamledare om vi kan möta kundens önskemål. Ofta är kunden ute i sista minuten och leveransen behöver ske snabbt. Vi försöker alltid möta kundens begäran i den mån vi har möjlighet. Men det är viktigt att de få ett svar snabbt och att vi inte lovar något som vi sedan inte kan hålla, säger Marianne. Kan ständigt förbättras Även om mycket fungerar bra i vår kundservice menar Marianne att vi alltid kan effektivisera oss. En handlingsplan för nästa år är nu framtagen där rutinerna utvecklats för att ytterligare förbättra vår service till kunderna. Sedan september 2011 har Örebros kundserviceavdelning utökats med Jenalyn (Jena) Jakowlev, som bland annat tar hand om inkommande samtal. Jena har mångårig kunskap från arbete inom driftavdelningen. Förstärkningen innebär verkligen ett lyft, Jena är en klippa, avslutar Marianne. NKI-resultaten per enhet Totalt sett ökade nästa alla fem enheterna från Störst ökning visade Örebro som steg från 74 till 79 % och Karlskrona som ökade från 87 till 91 %. Rimbo gick från 79 til 81 %, Boden från 89 till 90 %. Långsele sjönk från 87 till 84 %. 7

8 En julgåva som hjälper - även på längre sikt Istället för att ge julgåva till kunder och leverantörer donerar Textilia för fjärde året i rad pengar till hjälporganisationen Hand in Hand. Med Textilias hjälp startas i år 62 nya företag av kvinnor i fattiga länder. Text: Rebecka Edlund Hand in Hand är en ideell förening som inriktar sitt biståndsarbete på självhjälp - att hjälpa människor så att de sedan kan klara sig själva utan att bli beroende av fortsatt bistånd. Hand in Hand utbildar utsatta kvinnor i Indien, Afrika och Afghanistan till att starta egna företag så att de på egen hand kan försörja sig och sina familjer. Drick vatten! Text: Rebecka Edlund Som ett led i vår friskvårdsinriktning delar Textilia ut sportflaskor till alla anställda nu i december. Använd den gärna på arbetsplatsen eller under träningspasset! 25-års jubilarer Text: Jenny Sjögren Varje år uppmärksammas medarbetare för lång och trogen tjänst. I år firar vi två medarbetare som har uppnått 25 års anställningstid. Kvinnorna får till en början lära sig att läsa och skriva samt hur man kan spara pengar och öppna ett konto på banken, sedan utbildas de i att driva företagen på egen hand. På så sätt blir hjälpen bestående. Textilias donationer under de senaste åren har bidragit till att 250 företag har skapats, och därmed en ny framtid för många utsatta familjer. Visste du att......en vuxen människa består till ca 65 % av vatten? För nyfödda barn är siffran hela 75 %. Friskt och rent vatten är bra för din kropp och din hälsa, rentav livsviktigt. Vi kan klara oss utan mat i flera dagar, men utan vätska klarar vi oss bara några få dygn....en vuxen konsumerar uppemot tre liter vätska per dag. Av dessa tre liter får vi i oss ungefär hälften från maten vi äter. De som har fått ta emot gåva från företaget i år är Conny Olofsson och Ann-Cathrin Halén. Både Conny och Ann-Cathrin arbetar på Textilias enhet i Långsele. Kontakter Huvudkontor Örebro Idrottsvägen 35 Box Örebro Textilia Boden Verkstadsvägen 12 Box Boden Carina Hultstedt - kundservicechef Roger Nilsson - platschef Textilia Örebro Idrottsvägen 35 Box Örebro Marianne Rönnkvist - kundservicechef Niklas Alpvik - platschef Textilia Rimbo Ekdalsvägen Box Rimbo Marja Pietikäinen - kundservicechef Marcus Meurling - platschef Textilia Långsele Nygatan Långsele Lena Engman - kundservicechef Elin Carlsson - platschef Textilia Karlskrona Lyckebyvägen 7 Box Karlskrona Anette Eriksson - kundservicechef Marcus Meurling - platschef 8

Jessica har chefen på distans

Jessica har chefen på distans Nummer 1 2011 Premiär! Jessica har chefen på distans Jonas minskar elförbrukningen i Långsele Minna: Jag mår bäst av regelbunden träning Ledaren Smått & gott Arbetsglädje på Textilia Häromveckan läste

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer