Årets NKI-undersökning genomförd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets NKI-undersökning genomförd"

Transkript

1 Nummer Nya befattningar på Textilia från 2012 Årets NKI-undersökning genomförd Stort kundfokus - det visar medarbetarundersökningen

2 Ledaren Spännande möjligheter under 2012 För femte året i rad har vi genomfört Textilias medarbetarundersökning och det har varit lika spännande i år. Och även i år är det roligt att se att resultatet visar att finns ett väldigt stort engagemang bland vår personal. Ett stort engagemang och tydligt kundfokus! Detta bekräftas ju också i det fina resultatet av NKI-undersökningen. Det är också intressant att jämföra kundernas behov och upplevelser med Textilias medarbetare. Precis som våra kunder värderar snabb respons och återkoppling säger personalen på Textilias enheter runtom i landet att man vill ha en tillgänglig chef som ger värdefull feedback. Där det genomförs meningsfulla utvecklingssamtal och där det finns en tillit och respekt mellan chef och medarbetare finner man den mest nöjda medarbetaren på Textilia. Det är tydligt. Att få personal att känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation är ett återkommande område där vi kan bli bättre. Jag får fortfarande många positiva och spontana kommentarer från såväl personer som besökte Örebro vecka 28 som chefer som lånade ut personal under installationsveckan i Rimbo. Detta vill vi nu spinna vidare på! Team Textilia Inför nästa år planeras ett Team Textilia utbytesprogram. Jag hoppas att det kommer vara riktigt många sökande till det och att vi kan tillgodose så många önskade byten enheterna emellan som möjligt. Vi kommer att skriva mer om det i nästa nummer och förhoppningsvis kommer vi att kunna presentera flera inspirerande reportage från det under Ur mitt perspektiv är det mycket spännande som kommer att hända under nästa år. Vi genomför en rad organisationsförändringar, nya befattningar inrättas och flera nyrekryteringar genomförs! I skrivandes stund genomför vi även intervjuer av sökande till rollen som internrevisor. Att vi tar tillvara på den kompetens vi har inom det området, erbjuder möjlighet till personlig utveckling och skapar erfarenhetsutbyte och lärande enheter och avdelningar emellan känns helt rätt och verkligen i linje med Team Textilia! Jenny Sjögren Personalchef Team Textilia är benämningen på Textilias företagskultur, dvs den värdegrund som kännetecknar samarbetet inom Textilia men även våra relationer med kunder, leverantörer och externa samarbetspartners. Team Textilia är också namnet på Textilias interna personaltidning. Ansvarig utgivare: Jenny Sjögren, personalchef Redaktör och layout: Rebecka Edlund, kommunikationsansvarig Smått & gott På omslaget Tipsa oss! Lena Gustafsson, tvättbiträde Örebro Team Textilia är personaltidningen som är till för dig som arbetar på Textilia. Hör gärna av dig till personalchef eller kommunikationsansvarig för att berätta vad du tycker om tidningen. Ge oss gärna förslag på vad du vill läsa om! Personalchef: Jenny Sjögren, 4564 Kommunikation: Rebecka Edlund, 4530 Nya tillsvidareanställda på Textilia 2011 Emma Bratt, affärskoordinator Örebro, januari 2011 Agneta Nåresjö, rådgivare Örebro, januari 2011 Marianne Rönnkvist, kundservicechef Örebro, januari 2011 Alexander Fredriksson, chaufför Rimbo, januari 2011 Mattias Öhman, teamledare Boden, januari 2011 Hans Wallin, maskinreparatör Örebro, februari 2011 Jarinna Karlsson, kundinfopersonal Karlskrona, mars 2011 Peter Wåhlin, teamledare Rimbo, april 2011 Ewa-Marie Holmberg, personaloch löneadmin Örebro, juli 2011 Marie Ekmark, ekonomiassistent Örebro, september 2011 Jenalyn Jakowlev, kundinfopersonal Örebro, september 2011 Joakim Liljeberg, teamledare Karlskrona, oktober 2011 Per Eriksson, chaufför Boden, september 2011 Rickard Åberg, chaufför Örebro, september

3 Textilia förstärks med en hygienansvarig Lena Engman hygienansvarig centralt En av tre nya befattningar under 2012 Inför 2012 förstärker Textilia organisationen med nya befattningar inom stabsfunktionerna Drift, Affär och Miljö och Kvalitet. För Textilias fortsatta utveckling är det oerhört viktigt att vi nu och i framtiden har rätt kompetenser och att vi har rätt person på rätt plats, säger Tomas Bergströms, Textilias VD. Under nästa år tillträder tre medarbetare nya befattningar. En av dem är Lena Engman, som börjar som hygienansvarig den 1 januari Text: Jenny Sjögren Foto: Anna-Karin Drugge, Terése Andersson U nder nästa år fortsätter Textilia att satsa på hygien- och kvalitetsfrågor genom att förstärka Miljö- och Kvalitetsavdelningen med en hygienansvarig. Genom att lyfta hygienfrågorna till Miljö- och Kvalitetsavdelningen får de det tydliga fokus de förtjänar. Hygienfrågorna är både viktiga kundkrav Nu nyttjar vi Lenas kompetens bättre, menar Jonas Olaison, Miljö- och Kvalitetschef. och interna arbetsmiljökrav. Lena kommer att säkerställa ordning och reda, såväl som att alla enheterna arbetar på gemensamt sätt i dessa frågor. Dessutom kan vi på ett bättre sätt använda Lenas kompetens inom sjukhushygien och kundrelationer i hela företaget, säger Jonas Olaison, Textilias Miljö- och Kvalitetschef. Den 1 januari 2012 tillträder Lena Engman tjänsten som hygienansvarig. Lena har arbetat som kundservicechef i Långsele i sju år och har lång erfarenhet och gedigen utbildning inom hygienfrågor. Lena kommenterar sin nya tjänst: Det känns som en stor ära och utmaning att tillträda den här tjänsten. Kunderna ställer högre och högre krav på oss. Exempelvis finns ett så kallat vävnadsdirektiv som kräver extrem renlighet. Lena kommer att arbeta dels mot affär för att säkerställa kundernas behov, dels mot drift för att synkronisera hygienfrågor med produktionsfrågor (exempelvis städrutiner). Vidare kommer hon att arbeta med produktutveckling när det gäller operationstextilier. Min ambition är att ligga steget före kunderna och se till att vi är upp daterade på allt nytt som kommer, säger Lena. Nya befattningar 2012 Under 2012 tillträder tre med arbetare nya befattningar: Lena Engman - Hygienansvarig på avdelningen för Miljö och Kvalitet. Viktor Carlsson - Systemansvarig automatisk plaggdistribution i affärsstaben. Marcus Meurling - Process- och produktivitetsutvecklare i driftstaben. Läs mer i TextilaNytt på Textilias intranät. 3

4 Medarbetarundersökningen 2011 God sammanhållning bland medarbetarna. Från vänster: Lena Gustafsson, Inga-Lill Lindborg och Muharema Pervic. Engagemang och kundfokus i såväl Örebro som i hela Textilia Det visar resultatet av medarbetarundersökningen 2011 För femte året i rad genomförs Textilias medarbetarundersökning. Resultatet är en viktig del i den årliga kartläggningen av arbetsmiljörisker och därför är varje medarbetares åsikter och synpunkter viktiga. Även i år var svarsfrekvensen relativt hög (närmre 80%) vilket är mycket positivt. Och även i år visar resultatet att bland annat engagemang och kundfokus är högt bland Textilias medarbetare! Text: Jenny Sjögren Foto: Terése Anderssona Andersson Resultatet av årets medarbetarundersökning visar bland annat att det generellt sett finns ett stort engagemang bland Textilias medarbetare. Även kännedom om företagets mål och kundfokus ligger högt i topp även i år. Generellt sett upplever man också att företaget satsar på att utveckla verksamheten. Det vi måste bli bättre på är bland annat att tillvarata allas åsikter och synpunkter, skapa delaktighet och genomföra meningsfulla utvecklingssamtal. Resultatet varierar naturligtvis mellan de olika enheterna. Det är exempelvis tydligt att ledarskapsfrågor är ett prioriterat område även 2012 på vissa enheter. Besvikelse och engagemang i Örebro När man läser och vill förstå vad som ligger bakom ett resultat av en medarbetarundersökning behöver man ta hänsyn till vilken situation människorna är i och vilka förutsättningar de har just vid den tidpunkten som undersökningen genomförs. I Örebro slutade 20 personer på grund av arbetsbrist under sommaren. Dessutom flyttades semesterperioderna och det har varit hög arbetsbelastning och många övertidstimmar på grund av att produktionen från 4

5 Personalen har verkligen ställt upp, säger Kadira Musinovic, teamledare i Örebro. Rimbo flyttades till Örebro under installationsveckan i somras och sedan har Örebro-enheten stödkört en hel del till Rimbo. Med detta som bakgrund är det intressant att få vet hur personalen upplever sin arbetsplats och miljö i Örebro. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att Örebro-personalen upplever ett stort engagemang och delaktighet. Personalen på Örebro-enheten har varit med om många stormar genom åren och det har bidragit till att vi känner varandra väl och har en stark sammanhållning, säger Inga-Lill Lindborg som har arbetat som tvättbiträde på Textilia i snart 45 år och är ordförande i IF Metall-klubben. Kadira Musinovic, som är teamledare i Örebro berättar att den lokala platsledningen blev positivt överraskade att stämningen inte gick ner särskilt mycket under neddragningarna. All personal har verkligen ställt upp och visat engagemang trots stor besvikelse över både förlorade upp handlingar och flytt av gods till Rimbo, säger Kadira. Viktigt att kunna påverka Resultatet av medarbetarundersökningen visar att trivseln generellt sett är hög i Örebro. Vad beror det på? Att kunna påverka sin lön Vi har en öppen dialog och högt till tak genom det individuella lönesystemet och även ha möjlighet att påverka sin arbetstid med hjälp av bemanningssystemet Time Care tycker en stor del av personalen är mycket positivt, säger Lena Gustafsson som har arbetat som tvättbiträde på Textilia i drygt 20 år och även är vice ordförande i IF Metallklubben. Muharema Pervic, som har varit tvättbiträde på Textilia i snart tio år, instämmer med Lena. Hon säger även att det betyder mycket för trivseln att det genomförs bra utvecklingssamtal varje år. Det är bra med utvecklingssamtal men också jätteviktigt att våra teamledare är närvarande och deltar i arbetet som vi utför, menar Henrik Jakowlev som arbetar i tvättprocessen. Gott samarbete Både fackliga representanter och Kadira upplever att det är ett bra samarbete mellan arbetsgivare och IF Metall-klubben. Vi har en öppen dialog och högt till tak, säger Kadira. Inga-Lill och Lena instämmer och säger: Vi försöker alltid att lösa medlemsfrågor tillsammans och det är viktigt, som facklig representant, att hänvisa till arbetsgivaren när det är frågor som bör lösas mellan arbetsgivare och medarbetare. Det som företaget kan bli bättre på i Örebro är att informera i rätt tid och mer frekvent, tycker flera medarbetare i Örebro. Slutligen berättar Henrik att han har vikarierat för sin teamledare vid ett flertal tillfällen. Det är roligt och väldigt lärorikt. Det skapar en förståelse för våra olika roller i företaget. 5

6 Ännu ett steg i arbetet med socialt ansvar Sedan september i år är Textilia medlem i föreningen BSCI, Business Social Compliance Initiative, och förstärker därmed sitt sociala ansvarstagande i leverantörskedjan. Text: Rebecka Edlund BSCI är ett nätverk av företag som vill förbättra arbetsvillkoren hos sina underleverantörer. Många av Textilias textilier produceras i länder i Asien och Baltikum där arbetsvillkoren ofta är betydligt sämre än i Sverige. Genom att bli medlemmar i BSCI kan vi arbeta tillsammans med andra företag för att exempelvis se till att arbetsplatserna är hälsosamma och säkra, att acceptabla löner betalas ut samt att inget barnarbete förekommer på textilfabrikerna. Team Textiliainsatsen Team Textilia-insatser görs dagligen runtom i vår verksamhet. Att göra det där lilla extra och som visar prov på Textilias värdegrunder betyder mycket för företagets framgång. I det här numret vill vi uppmärksamma Abraham (Bram) Janssen, som verkligen visar prov på Team Textilia-känsla genom sitt engagemang i Rimbo. Text: Jenny Sjögren Foto: Terése Andersson Bram Janssen tycker att det är viktigt att se Textilia som en helhet och inte bara se till sin egen enhet. I början av hösten, när efterarbetet och intrimningen av de nya maskinerna i Rimbo inleddes, såg Marcus Meurling (tillförordnad platschef i Rimbo) ett behov av förstärkning på enhetens underhållsavdelning. När Bram, som är teamledare för underhållsavdelningen i Örebro, blev Det tillfrågad om att åka till Rimbo och hjälpa till på underhållsavdelningen där, var han genast positiv till att svara ja. Halva veckan i Rimbo Det är jättekul att kunna hjälpa till inom hela koncernen och att se Textilia som helhet och inte bara min egen 6 enhet. Därför var det en självklarhet att jag skulle tacka ja till det uppdraget, säger Bram. Under hösten/vintern tillbringar Bram 2-4 dagar i veckan på anläggningen i Rimbo. Sedan ett par veckor tillbaka är han också tillförordnad teamledare för underhållsavdelningen i Rimbo. På väldigt kort tid har Bram skaffat sig en mycket bra bild av läget och fått förståelse för de områden inom underhållsfrågor som behöver prioriteras och utvecklas, säger Marcus. är jättekul att kunna hjälpa till Stort engagemang hos personalen Brams huvuduppgifter har hittills varit att finjustera produktionen, förbättra vissa produktionsflöden och att säkerställa all mediatillförsel. Jag har märkt ett väldigt stort engagemang bland personalen i Rimbo och det känns positivt att få så mycket feedback när det gäller förbättringar. Hela projektet är väldigt utmanande och roligt att genomföra för mig, säger Bram. Det engagemang som Bram visar och det arbete han utför i Rimbo visar verkligen prov på Team Textilia-känsla!

7 Minna Det är viktigt att inte lova kunden något vi inte kan hålla, säger Marianne Rönnkvist, Kundservicechef i Örebro NKI-undersökningen 2011 Textilias kunder är överlag nöjda, det visar svaren från årets kundundersökning. Det höga nöjd kundindexet (NKI) på 83 % från förra året ökade till 85 % i år tack vare stora insatser från vår personal. Text: Rebecka Edlund Foto: Terése Andersson Varje år genomför Textilia en kundundersökning för att mäta nöjd kund-index (NKI). Indexet utgör en procentsiffra som visar hur nöjda våra kunder är med vår verksamhet. Kunderna får via ett mail-utskick svara på en rad olika frågor som exempelvis rör huruvida kunderna tycker att leveranserna kommer i rätt tid, om textilierna håller god kvalitet, om det är lätt att få kontakt med Textilia, samt om de får den hjälp de behöver. Med hjälp av undersökningen kan vi se vad våra kunder tycker är viktigt och var vi behöver förbättra oss. Marianne Rönnkvist arbetar som kundservicechef på Örebroenheten sedan januari 2011, och har fram till september ensam skött enhetens kundserviceavdelning. Trots hård arbetsbelastning har kundnöjdheten för Örebroenheten ändå ökat från 74 % till 79 % sedan förra hösten. Samarbetet av stor vikt Resultatförbättringen tror Mari- anne delvis beror på att stort fokus lagts på återkoppling till kunderna. Kunden ska alltid få ett svar så snabbt som möjligt, oavsett vilken fråga som ställs, säger hon. Detta märks i resultatet från undersökningen - en särskild förbättring av kundnöjdheten syns inom områdena behjälplighet, återkoppling och snabbhet. Hon vill också poängtera vikten av samarbetet mellan avdelningarna affär, textil och drift. Alla har bidragit till resultatet. Många lösningar sker i nära samarbete med Örebros platschef, Niklas Alpvik. Ringer en kund och exempelvis vill ha en extra leverans tar jag först hjälp av driftavdelningen och frågar berörd teamledare om vi kan möta kundens önskemål. Ofta är kunden ute i sista minuten och leveransen behöver ske snabbt. Vi försöker alltid möta kundens begäran i den mån vi har möjlighet. Men det är viktigt att de få ett svar snabbt och att vi inte lovar något som vi sedan inte kan hålla, säger Marianne. Kan ständigt förbättras Även om mycket fungerar bra i vår kundservice menar Marianne att vi alltid kan effektivisera oss. En handlingsplan för nästa år är nu framtagen där rutinerna utvecklats för att ytterligare förbättra vår service till kunderna. Sedan september 2011 har Örebros kundserviceavdelning utökats med Jenalyn (Jena) Jakowlev, som bland annat tar hand om inkommande samtal. Jena har mångårig kunskap från arbete inom driftavdelningen. Förstärkningen innebär verkligen ett lyft, Jena är en klippa, avslutar Marianne. NKI-resultaten per enhet Totalt sett ökade nästa alla fem enheterna från Störst ökning visade Örebro som steg från 74 till 79 % och Karlskrona som ökade från 87 till 91 %. Rimbo gick från 79 til 81 %, Boden från 89 till 90 %. Långsele sjönk från 87 till 84 %. 7

8 En julgåva som hjälper - även på längre sikt Istället för att ge julgåva till kunder och leverantörer donerar Textilia för fjärde året i rad pengar till hjälporganisationen Hand in Hand. Med Textilias hjälp startas i år 62 nya företag av kvinnor i fattiga länder. Text: Rebecka Edlund Hand in Hand är en ideell förening som inriktar sitt biståndsarbete på självhjälp - att hjälpa människor så att de sedan kan klara sig själva utan att bli beroende av fortsatt bistånd. Hand in Hand utbildar utsatta kvinnor i Indien, Afrika och Afghanistan till att starta egna företag så att de på egen hand kan försörja sig och sina familjer. Drick vatten! Text: Rebecka Edlund Som ett led i vår friskvårdsinriktning delar Textilia ut sportflaskor till alla anställda nu i december. Använd den gärna på arbetsplatsen eller under träningspasset! 25-års jubilarer Text: Jenny Sjögren Varje år uppmärksammas medarbetare för lång och trogen tjänst. I år firar vi två medarbetare som har uppnått 25 års anställningstid. Kvinnorna får till en början lära sig att läsa och skriva samt hur man kan spara pengar och öppna ett konto på banken, sedan utbildas de i att driva företagen på egen hand. På så sätt blir hjälpen bestående. Textilias donationer under de senaste åren har bidragit till att 250 företag har skapats, och därmed en ny framtid för många utsatta familjer. Visste du att......en vuxen människa består till ca 65 % av vatten? För nyfödda barn är siffran hela 75 %. Friskt och rent vatten är bra för din kropp och din hälsa, rentav livsviktigt. Vi kan klara oss utan mat i flera dagar, men utan vätska klarar vi oss bara några få dygn....en vuxen konsumerar uppemot tre liter vätska per dag. Av dessa tre liter får vi i oss ungefär hälften från maten vi äter. De som har fått ta emot gåva från företaget i år är Conny Olofsson och Ann-Cathrin Halén. Både Conny och Ann-Cathrin arbetar på Textilias enhet i Långsele. Kontakter Huvudkontor Örebro Idrottsvägen 35 Box Örebro Textilia Boden Verkstadsvägen 12 Box Boden Carina Hultstedt - kundservicechef Roger Nilsson - platschef Textilia Örebro Idrottsvägen 35 Box Örebro Marianne Rönnkvist - kundservicechef Niklas Alpvik - platschef Textilia Rimbo Ekdalsvägen Box Rimbo Marja Pietikäinen - kundservicechef Marcus Meurling - platschef Textilia Långsele Nygatan Långsele Lena Engman - kundservicechef Elin Carlsson - platschef Textilia Karlskrona Lyckebyvägen 7 Box Karlskrona Anette Eriksson - kundservicechef Marcus Meurling - platschef 8

Jessica har chefen på distans

Jessica har chefen på distans Nummer 1 2011 Premiär! Jessica har chefen på distans Jonas minskar elförbrukningen i Långsele Minna: Jag mår bäst av regelbunden träning Ledaren Smått & gott Arbetsglädje på Textilia Häromveckan läste

Läs mer

Nummer 1 2012. Varför ska vi jobba med ISO? Vilken enhet satsade mest på friskvård 2011? Textilias internrevisorer tränas inför uppgiften

Nummer 1 2012. Varför ska vi jobba med ISO? Vilken enhet satsade mest på friskvård 2011? Textilias internrevisorer tränas inför uppgiften Nummer 1 2012 Varför ska vi jobba med ISO? Vilken enhet satsade mest på friskvård 2011? Textilias internrevisorer tränas inför uppgiften Ledaren Många unga får jobb på Textilia Efter att ha medverkat i

Läs mer

Spännande höst för Örebro och Långsele. Positiva röster om utbytesprogrammet. Vårt mål är att bli friskare, starkare och mer miljövänliga

Spännande höst för Örebro och Långsele. Positiva röster om utbytesprogrammet. Vårt mål är att bli friskare, starkare och mer miljövänliga Nummer 3 2012 Positiva röster om utbytesprogrammet Spännande höst för Örebro och Långsele Vårt mål är att bli friskare, starkare och mer miljövänliga Ledaren Bra start på hösten Det händer spännande saker

Läs mer

Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst

Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst Nummer 2 2014 Hårt arbete gav vinst Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst Textilias utbytesprogram 2014 ansök nu! Ledaren Utmaningar och utbyte Det har hänt mycket sedan sist.

Läs mer

Nummer 2 2012. Hur kvalitetsmedveten är du? Egna transporter i Långsele. TEXI-skåpen testas på Karolinska Sjukhuset

Nummer 2 2012. Hur kvalitetsmedveten är du? Egna transporter i Långsele. TEXI-skåpen testas på Karolinska Sjukhuset Nummer 2 2012 Hur kvalitetsmedveten är du? Egna transporter i Långsele TEXI-skåpen testas på Karolinska Sjukhuset Ledaren Välkomna alla sommarvikarier Först och främst vill jag säga välkommen till alla

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR TEXTILIA ett svenskt facility management-företag inom textilservice Textilia i Sverige Svenskt facility management- företag

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015 Är du A Man 38 28,8% B Kvinna 94 71,2% Hur gammal är du? A 18-34 56 42,4% B 35-49 28 21,2% C 50-48 36,4% Vilken personalkategori tillhör du? A Beredningsjurist 2 1,5% B Notarie 25 18,9% C Rådman 16 12,1%

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer