Årets NKI-undersökning genomförd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets NKI-undersökning genomförd"

Transkript

1 Nummer Nya befattningar på Textilia från 2012 Årets NKI-undersökning genomförd Stort kundfokus - det visar medarbetarundersökningen

2 Ledaren Spännande möjligheter under 2012 För femte året i rad har vi genomfört Textilias medarbetarundersökning och det har varit lika spännande i år. Och även i år är det roligt att se att resultatet visar att finns ett väldigt stort engagemang bland vår personal. Ett stort engagemang och tydligt kundfokus! Detta bekräftas ju också i det fina resultatet av NKI-undersökningen. Det är också intressant att jämföra kundernas behov och upplevelser med Textilias medarbetare. Precis som våra kunder värderar snabb respons och återkoppling säger personalen på Textilias enheter runtom i landet att man vill ha en tillgänglig chef som ger värdefull feedback. Där det genomförs meningsfulla utvecklingssamtal och där det finns en tillit och respekt mellan chef och medarbetare finner man den mest nöjda medarbetaren på Textilia. Det är tydligt. Att få personal att känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation är ett återkommande område där vi kan bli bättre. Jag får fortfarande många positiva och spontana kommentarer från såväl personer som besökte Örebro vecka 28 som chefer som lånade ut personal under installationsveckan i Rimbo. Detta vill vi nu spinna vidare på! Team Textilia Inför nästa år planeras ett Team Textilia utbytesprogram. Jag hoppas att det kommer vara riktigt många sökande till det och att vi kan tillgodose så många önskade byten enheterna emellan som möjligt. Vi kommer att skriva mer om det i nästa nummer och förhoppningsvis kommer vi att kunna presentera flera inspirerande reportage från det under Ur mitt perspektiv är det mycket spännande som kommer att hända under nästa år. Vi genomför en rad organisationsförändringar, nya befattningar inrättas och flera nyrekryteringar genomförs! I skrivandes stund genomför vi även intervjuer av sökande till rollen som internrevisor. Att vi tar tillvara på den kompetens vi har inom det området, erbjuder möjlighet till personlig utveckling och skapar erfarenhetsutbyte och lärande enheter och avdelningar emellan känns helt rätt och verkligen i linje med Team Textilia! Jenny Sjögren Personalchef Team Textilia är benämningen på Textilias företagskultur, dvs den värdegrund som kännetecknar samarbetet inom Textilia men även våra relationer med kunder, leverantörer och externa samarbetspartners. Team Textilia är också namnet på Textilias interna personaltidning. Ansvarig utgivare: Jenny Sjögren, personalchef Redaktör och layout: Rebecka Edlund, kommunikationsansvarig Smått & gott På omslaget Tipsa oss! Lena Gustafsson, tvättbiträde Örebro Team Textilia är personaltidningen som är till för dig som arbetar på Textilia. Hör gärna av dig till personalchef eller kommunikationsansvarig för att berätta vad du tycker om tidningen. Ge oss gärna förslag på vad du vill läsa om! Personalchef: Jenny Sjögren, 4564 Kommunikation: Rebecka Edlund, 4530 Nya tillsvidareanställda på Textilia 2011 Emma Bratt, affärskoordinator Örebro, januari 2011 Agneta Nåresjö, rådgivare Örebro, januari 2011 Marianne Rönnkvist, kundservicechef Örebro, januari 2011 Alexander Fredriksson, chaufför Rimbo, januari 2011 Mattias Öhman, teamledare Boden, januari 2011 Hans Wallin, maskinreparatör Örebro, februari 2011 Jarinna Karlsson, kundinfopersonal Karlskrona, mars 2011 Peter Wåhlin, teamledare Rimbo, april 2011 Ewa-Marie Holmberg, personaloch löneadmin Örebro, juli 2011 Marie Ekmark, ekonomiassistent Örebro, september 2011 Jenalyn Jakowlev, kundinfopersonal Örebro, september 2011 Joakim Liljeberg, teamledare Karlskrona, oktober 2011 Per Eriksson, chaufför Boden, september 2011 Rickard Åberg, chaufför Örebro, september

3 Textilia förstärks med en hygienansvarig Lena Engman hygienansvarig centralt En av tre nya befattningar under 2012 Inför 2012 förstärker Textilia organisationen med nya befattningar inom stabsfunktionerna Drift, Affär och Miljö och Kvalitet. För Textilias fortsatta utveckling är det oerhört viktigt att vi nu och i framtiden har rätt kompetenser och att vi har rätt person på rätt plats, säger Tomas Bergströms, Textilias VD. Under nästa år tillträder tre medarbetare nya befattningar. En av dem är Lena Engman, som börjar som hygienansvarig den 1 januari Text: Jenny Sjögren Foto: Anna-Karin Drugge, Terése Andersson U nder nästa år fortsätter Textilia att satsa på hygien- och kvalitetsfrågor genom att förstärka Miljö- och Kvalitetsavdelningen med en hygienansvarig. Genom att lyfta hygienfrågorna till Miljö- och Kvalitetsavdelningen får de det tydliga fokus de förtjänar. Hygienfrågorna är både viktiga kundkrav Nu nyttjar vi Lenas kompetens bättre, menar Jonas Olaison, Miljö- och Kvalitetschef. och interna arbetsmiljökrav. Lena kommer att säkerställa ordning och reda, såväl som att alla enheterna arbetar på gemensamt sätt i dessa frågor. Dessutom kan vi på ett bättre sätt använda Lenas kompetens inom sjukhushygien och kundrelationer i hela företaget, säger Jonas Olaison, Textilias Miljö- och Kvalitetschef. Den 1 januari 2012 tillträder Lena Engman tjänsten som hygienansvarig. Lena har arbetat som kundservicechef i Långsele i sju år och har lång erfarenhet och gedigen utbildning inom hygienfrågor. Lena kommenterar sin nya tjänst: Det känns som en stor ära och utmaning att tillträda den här tjänsten. Kunderna ställer högre och högre krav på oss. Exempelvis finns ett så kallat vävnadsdirektiv som kräver extrem renlighet. Lena kommer att arbeta dels mot affär för att säkerställa kundernas behov, dels mot drift för att synkronisera hygienfrågor med produktionsfrågor (exempelvis städrutiner). Vidare kommer hon att arbeta med produktutveckling när det gäller operationstextilier. Min ambition är att ligga steget före kunderna och se till att vi är upp daterade på allt nytt som kommer, säger Lena. Nya befattningar 2012 Under 2012 tillträder tre med arbetare nya befattningar: Lena Engman - Hygienansvarig på avdelningen för Miljö och Kvalitet. Viktor Carlsson - Systemansvarig automatisk plaggdistribution i affärsstaben. Marcus Meurling - Process- och produktivitetsutvecklare i driftstaben. Läs mer i TextilaNytt på Textilias intranät. 3

4 Medarbetarundersökningen 2011 God sammanhållning bland medarbetarna. Från vänster: Lena Gustafsson, Inga-Lill Lindborg och Muharema Pervic. Engagemang och kundfokus i såväl Örebro som i hela Textilia Det visar resultatet av medarbetarundersökningen 2011 För femte året i rad genomförs Textilias medarbetarundersökning. Resultatet är en viktig del i den årliga kartläggningen av arbetsmiljörisker och därför är varje medarbetares åsikter och synpunkter viktiga. Även i år var svarsfrekvensen relativt hög (närmre 80%) vilket är mycket positivt. Och även i år visar resultatet att bland annat engagemang och kundfokus är högt bland Textilias medarbetare! Text: Jenny Sjögren Foto: Terése Anderssona Andersson Resultatet av årets medarbetarundersökning visar bland annat att det generellt sett finns ett stort engagemang bland Textilias medarbetare. Även kännedom om företagets mål och kundfokus ligger högt i topp även i år. Generellt sett upplever man också att företaget satsar på att utveckla verksamheten. Det vi måste bli bättre på är bland annat att tillvarata allas åsikter och synpunkter, skapa delaktighet och genomföra meningsfulla utvecklingssamtal. Resultatet varierar naturligtvis mellan de olika enheterna. Det är exempelvis tydligt att ledarskapsfrågor är ett prioriterat område även 2012 på vissa enheter. Besvikelse och engagemang i Örebro När man läser och vill förstå vad som ligger bakom ett resultat av en medarbetarundersökning behöver man ta hänsyn till vilken situation människorna är i och vilka förutsättningar de har just vid den tidpunkten som undersökningen genomförs. I Örebro slutade 20 personer på grund av arbetsbrist under sommaren. Dessutom flyttades semesterperioderna och det har varit hög arbetsbelastning och många övertidstimmar på grund av att produktionen från 4

5 Personalen har verkligen ställt upp, säger Kadira Musinovic, teamledare i Örebro. Rimbo flyttades till Örebro under installationsveckan i somras och sedan har Örebro-enheten stödkört en hel del till Rimbo. Med detta som bakgrund är det intressant att få vet hur personalen upplever sin arbetsplats och miljö i Örebro. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att Örebro-personalen upplever ett stort engagemang och delaktighet. Personalen på Örebro-enheten har varit med om många stormar genom åren och det har bidragit till att vi känner varandra väl och har en stark sammanhållning, säger Inga-Lill Lindborg som har arbetat som tvättbiträde på Textilia i snart 45 år och är ordförande i IF Metall-klubben. Kadira Musinovic, som är teamledare i Örebro berättar att den lokala platsledningen blev positivt överraskade att stämningen inte gick ner särskilt mycket under neddragningarna. All personal har verkligen ställt upp och visat engagemang trots stor besvikelse över både förlorade upp handlingar och flytt av gods till Rimbo, säger Kadira. Viktigt att kunna påverka Resultatet av medarbetarundersökningen visar att trivseln generellt sett är hög i Örebro. Vad beror det på? Att kunna påverka sin lön Vi har en öppen dialog och högt till tak genom det individuella lönesystemet och även ha möjlighet att påverka sin arbetstid med hjälp av bemanningssystemet Time Care tycker en stor del av personalen är mycket positivt, säger Lena Gustafsson som har arbetat som tvättbiträde på Textilia i drygt 20 år och även är vice ordförande i IF Metallklubben. Muharema Pervic, som har varit tvättbiträde på Textilia i snart tio år, instämmer med Lena. Hon säger även att det betyder mycket för trivseln att det genomförs bra utvecklingssamtal varje år. Det är bra med utvecklingssamtal men också jätteviktigt att våra teamledare är närvarande och deltar i arbetet som vi utför, menar Henrik Jakowlev som arbetar i tvättprocessen. Gott samarbete Både fackliga representanter och Kadira upplever att det är ett bra samarbete mellan arbetsgivare och IF Metall-klubben. Vi har en öppen dialog och högt till tak, säger Kadira. Inga-Lill och Lena instämmer och säger: Vi försöker alltid att lösa medlemsfrågor tillsammans och det är viktigt, som facklig representant, att hänvisa till arbetsgivaren när det är frågor som bör lösas mellan arbetsgivare och medarbetare. Det som företaget kan bli bättre på i Örebro är att informera i rätt tid och mer frekvent, tycker flera medarbetare i Örebro. Slutligen berättar Henrik att han har vikarierat för sin teamledare vid ett flertal tillfällen. Det är roligt och väldigt lärorikt. Det skapar en förståelse för våra olika roller i företaget. 5

6 Ännu ett steg i arbetet med socialt ansvar Sedan september i år är Textilia medlem i föreningen BSCI, Business Social Compliance Initiative, och förstärker därmed sitt sociala ansvarstagande i leverantörskedjan. Text: Rebecka Edlund BSCI är ett nätverk av företag som vill förbättra arbetsvillkoren hos sina underleverantörer. Många av Textilias textilier produceras i länder i Asien och Baltikum där arbetsvillkoren ofta är betydligt sämre än i Sverige. Genom att bli medlemmar i BSCI kan vi arbeta tillsammans med andra företag för att exempelvis se till att arbetsplatserna är hälsosamma och säkra, att acceptabla löner betalas ut samt att inget barnarbete förekommer på textilfabrikerna. Team Textiliainsatsen Team Textilia-insatser görs dagligen runtom i vår verksamhet. Att göra det där lilla extra och som visar prov på Textilias värdegrunder betyder mycket för företagets framgång. I det här numret vill vi uppmärksamma Abraham (Bram) Janssen, som verkligen visar prov på Team Textilia-känsla genom sitt engagemang i Rimbo. Text: Jenny Sjögren Foto: Terése Andersson Bram Janssen tycker att det är viktigt att se Textilia som en helhet och inte bara se till sin egen enhet. I början av hösten, när efterarbetet och intrimningen av de nya maskinerna i Rimbo inleddes, såg Marcus Meurling (tillförordnad platschef i Rimbo) ett behov av förstärkning på enhetens underhållsavdelning. När Bram, som är teamledare för underhållsavdelningen i Örebro, blev Det tillfrågad om att åka till Rimbo och hjälpa till på underhållsavdelningen där, var han genast positiv till att svara ja. Halva veckan i Rimbo Det är jättekul att kunna hjälpa till inom hela koncernen och att se Textilia som helhet och inte bara min egen 6 enhet. Därför var det en självklarhet att jag skulle tacka ja till det uppdraget, säger Bram. Under hösten/vintern tillbringar Bram 2-4 dagar i veckan på anläggningen i Rimbo. Sedan ett par veckor tillbaka är han också tillförordnad teamledare för underhållsavdelningen i Rimbo. På väldigt kort tid har Bram skaffat sig en mycket bra bild av läget och fått förståelse för de områden inom underhållsfrågor som behöver prioriteras och utvecklas, säger Marcus. är jättekul att kunna hjälpa till Stort engagemang hos personalen Brams huvuduppgifter har hittills varit att finjustera produktionen, förbättra vissa produktionsflöden och att säkerställa all mediatillförsel. Jag har märkt ett väldigt stort engagemang bland personalen i Rimbo och det känns positivt att få så mycket feedback när det gäller förbättringar. Hela projektet är väldigt utmanande och roligt att genomföra för mig, säger Bram. Det engagemang som Bram visar och det arbete han utför i Rimbo visar verkligen prov på Team Textilia-känsla!

7 Minna Det är viktigt att inte lova kunden något vi inte kan hålla, säger Marianne Rönnkvist, Kundservicechef i Örebro NKI-undersökningen 2011 Textilias kunder är överlag nöjda, det visar svaren från årets kundundersökning. Det höga nöjd kundindexet (NKI) på 83 % från förra året ökade till 85 % i år tack vare stora insatser från vår personal. Text: Rebecka Edlund Foto: Terése Andersson Varje år genomför Textilia en kundundersökning för att mäta nöjd kund-index (NKI). Indexet utgör en procentsiffra som visar hur nöjda våra kunder är med vår verksamhet. Kunderna får via ett mail-utskick svara på en rad olika frågor som exempelvis rör huruvida kunderna tycker att leveranserna kommer i rätt tid, om textilierna håller god kvalitet, om det är lätt att få kontakt med Textilia, samt om de får den hjälp de behöver. Med hjälp av undersökningen kan vi se vad våra kunder tycker är viktigt och var vi behöver förbättra oss. Marianne Rönnkvist arbetar som kundservicechef på Örebroenheten sedan januari 2011, och har fram till september ensam skött enhetens kundserviceavdelning. Trots hård arbetsbelastning har kundnöjdheten för Örebroenheten ändå ökat från 74 % till 79 % sedan förra hösten. Samarbetet av stor vikt Resultatförbättringen tror Mari- anne delvis beror på att stort fokus lagts på återkoppling till kunderna. Kunden ska alltid få ett svar så snabbt som möjligt, oavsett vilken fråga som ställs, säger hon. Detta märks i resultatet från undersökningen - en särskild förbättring av kundnöjdheten syns inom områdena behjälplighet, återkoppling och snabbhet. Hon vill också poängtera vikten av samarbetet mellan avdelningarna affär, textil och drift. Alla har bidragit till resultatet. Många lösningar sker i nära samarbete med Örebros platschef, Niklas Alpvik. Ringer en kund och exempelvis vill ha en extra leverans tar jag först hjälp av driftavdelningen och frågar berörd teamledare om vi kan möta kundens önskemål. Ofta är kunden ute i sista minuten och leveransen behöver ske snabbt. Vi försöker alltid möta kundens begäran i den mån vi har möjlighet. Men det är viktigt att de få ett svar snabbt och att vi inte lovar något som vi sedan inte kan hålla, säger Marianne. Kan ständigt förbättras Även om mycket fungerar bra i vår kundservice menar Marianne att vi alltid kan effektivisera oss. En handlingsplan för nästa år är nu framtagen där rutinerna utvecklats för att ytterligare förbättra vår service till kunderna. Sedan september 2011 har Örebros kundserviceavdelning utökats med Jenalyn (Jena) Jakowlev, som bland annat tar hand om inkommande samtal. Jena har mångårig kunskap från arbete inom driftavdelningen. Förstärkningen innebär verkligen ett lyft, Jena är en klippa, avslutar Marianne. NKI-resultaten per enhet Totalt sett ökade nästa alla fem enheterna från Störst ökning visade Örebro som steg från 74 till 79 % och Karlskrona som ökade från 87 till 91 %. Rimbo gick från 79 til 81 %, Boden från 89 till 90 %. Långsele sjönk från 87 till 84 %. 7

8 En julgåva som hjälper - även på längre sikt Istället för att ge julgåva till kunder och leverantörer donerar Textilia för fjärde året i rad pengar till hjälporganisationen Hand in Hand. Med Textilias hjälp startas i år 62 nya företag av kvinnor i fattiga länder. Text: Rebecka Edlund Hand in Hand är en ideell förening som inriktar sitt biståndsarbete på självhjälp - att hjälpa människor så att de sedan kan klara sig själva utan att bli beroende av fortsatt bistånd. Hand in Hand utbildar utsatta kvinnor i Indien, Afrika och Afghanistan till att starta egna företag så att de på egen hand kan försörja sig och sina familjer. Drick vatten! Text: Rebecka Edlund Som ett led i vår friskvårdsinriktning delar Textilia ut sportflaskor till alla anställda nu i december. Använd den gärna på arbetsplatsen eller under träningspasset! 25-års jubilarer Text: Jenny Sjögren Varje år uppmärksammas medarbetare för lång och trogen tjänst. I år firar vi två medarbetare som har uppnått 25 års anställningstid. Kvinnorna får till en början lära sig att läsa och skriva samt hur man kan spara pengar och öppna ett konto på banken, sedan utbildas de i att driva företagen på egen hand. På så sätt blir hjälpen bestående. Textilias donationer under de senaste åren har bidragit till att 250 företag har skapats, och därmed en ny framtid för många utsatta familjer. Visste du att......en vuxen människa består till ca 65 % av vatten? För nyfödda barn är siffran hela 75 %. Friskt och rent vatten är bra för din kropp och din hälsa, rentav livsviktigt. Vi kan klara oss utan mat i flera dagar, men utan vätska klarar vi oss bara några få dygn....en vuxen konsumerar uppemot tre liter vätska per dag. Av dessa tre liter får vi i oss ungefär hälften från maten vi äter. De som har fått ta emot gåva från företaget i år är Conny Olofsson och Ann-Cathrin Halén. Både Conny och Ann-Cathrin arbetar på Textilias enhet i Långsele. Kontakter Huvudkontor Örebro Idrottsvägen 35 Box Örebro Textilia Boden Verkstadsvägen 12 Box Boden Carina Hultstedt - kundservicechef Roger Nilsson - platschef Textilia Örebro Idrottsvägen 35 Box Örebro Marianne Rönnkvist - kundservicechef Niklas Alpvik - platschef Textilia Rimbo Ekdalsvägen Box Rimbo Marja Pietikäinen - kundservicechef Marcus Meurling - platschef Textilia Långsele Nygatan Långsele Lena Engman - kundservicechef Elin Carlsson - platschef Textilia Karlskrona Lyckebyvägen 7 Box Karlskrona Anette Eriksson - kundservicechef Marcus Meurling - platschef 8

Jessica har chefen på distans

Jessica har chefen på distans Nummer 1 2011 Premiär! Jessica har chefen på distans Jonas minskar elförbrukningen i Långsele Minna: Jag mår bäst av regelbunden träning Ledaren Smått & gott Arbetsglädje på Textilia Häromveckan läste

Läs mer

Textilia Nummer 2 2011

Textilia Nummer 2 2011 Team Textilia Nummer 2 2011 Textilia utbildar egna revisorer - internrevisorer sökes! Investeringen i Rimbo - betydelsefull Team Textilia-insats Personalen engagerad i förbättringsprojekt i Boden Ledaren

Läs mer

Nummer 1 2012. Varför ska vi jobba med ISO? Vilken enhet satsade mest på friskvård 2011? Textilias internrevisorer tränas inför uppgiften

Nummer 1 2012. Varför ska vi jobba med ISO? Vilken enhet satsade mest på friskvård 2011? Textilias internrevisorer tränas inför uppgiften Nummer 1 2012 Varför ska vi jobba med ISO? Vilken enhet satsade mest på friskvård 2011? Textilias internrevisorer tränas inför uppgiften Ledaren Många unga får jobb på Textilia Efter att ha medverkat i

Läs mer

Spännande höst för Örebro och Långsele. Positiva röster om utbytesprogrammet. Vårt mål är att bli friskare, starkare och mer miljövänliga

Spännande höst för Örebro och Långsele. Positiva röster om utbytesprogrammet. Vårt mål är att bli friskare, starkare och mer miljövänliga Nummer 3 2012 Positiva röster om utbytesprogrammet Spännande höst för Örebro och Långsele Vårt mål är att bli friskare, starkare och mer miljövänliga Ledaren Bra start på hösten Det händer spännande saker

Läs mer

Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst

Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst Nummer 2 2014 Hårt arbete gav vinst Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst Textilias utbytesprogram 2014 ansök nu! Ledaren Utmaningar och utbyte Det har hänt mycket sedan sist.

Läs mer

Nummer 2 2012. Hur kvalitetsmedveten är du? Egna transporter i Långsele. TEXI-skåpen testas på Karolinska Sjukhuset

Nummer 2 2012. Hur kvalitetsmedveten är du? Egna transporter i Långsele. TEXI-skåpen testas på Karolinska Sjukhuset Nummer 2 2012 Hur kvalitetsmedveten är du? Egna transporter i Långsele TEXI-skåpen testas på Karolinska Sjukhuset Ledaren Välkomna alla sommarvikarier Först och främst vill jag säga välkommen till alla

Läs mer

Nummer 3 2013. Nya internrevisorer sökes. Lyckat pilotprojekt med nytt mätsystem

Nummer 3 2013. Nya internrevisorer sökes. Lyckat pilotprojekt med nytt mätsystem Nummer 3 2013 Nya internrevisorer sökes Lyckat pilotprojekt med nytt mätsystem Textilias utbytesprogram 2013 Ledaren Vikten av värderingar Även det här numret av Textilias personaltidning genomsyras av

Läs mer

Nummer 2 2013. Handscanner ska öka omsättningshastigheten. En dag som chaufför på Textilia. De nya arbetskläderna är här

Nummer 2 2013. Handscanner ska öka omsättningshastigheten. En dag som chaufför på Textilia. De nya arbetskläderna är här Nummer 2 2013 Handscanner ska öka omsättningshastigheten En dag som chaufför på Textilia De nya arbetskläderna är här Ledaren Smått & gott Små och stora saker Stora saker syns och tar plats. Att byta säcksystem

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Nummer 1 2015. Alfred - Textilias nya internrevisor. Förbättringsarbete i Rimbo. Vinnarna av Textilias bästa värderingstavla

Nummer 1 2015. Alfred - Textilias nya internrevisor. Förbättringsarbete i Rimbo. Vinnarna av Textilias bästa värderingstavla Nummer 1 2015 Alfred - Textilias nya internrevisor Förbättringsarbete i Vinnarna av Textilias bästa värderingstavla Ledaren Engagemang på flera håll Textilia växer. Både när det gäller kunder och antalet

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Vår värdegrund Layout: Fredrik Collijn Tryck: KEPA Tryck AB

Vår värdegrund Layout: Fredrik Collijn Tryck: KEPA Tryck AB Vår värdegrund Varför en gemensam värdegrund? Värdegrunden är våra riktlinjer för hur ska vi arbeta tillsammans. Den formar vår kultur, hur vi ger service och bemöter andra internt som externt. Den ökar

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Årsredovisning Sätraängens korttidshem 2014

Årsredovisning Sätraängens korttidshem 2014 Årsredovisning Sätraängens korttidshem Perspektiv Operativt mål Målanalys Indikator Utfall T3 T3 Medborgare och kunder utifrån de styrdokument som gäller för tillmötesgå barnens och föräldrarnas behov

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Leadership Wisdom Program

Leadership Wisdom Program Leadership Wisdom Program Målet med Leadership Wisdom Program är att göra dig till en stark ledare. För dig själv och andra. Instruktioner Läs varje påstående noga. Är det 100 % sant fyll i cirkeln. Om

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Ledare i Alingsås kommun

Ledare i Alingsås kommun Ledare i Alingsås kommun Ledningsfilosofi för dig som är chef Ledare i Alingsås kommun Kommunens ledningsfilosofi riktar sig till dig som är chef i Alingsås kommun. Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarfullt

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer