Sessionsinfo april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..."

Transkript

1 Sessionsinfo april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter Ett nytt avtal om överföring av EU:s flygpassagerares personuppgifter till USA:s Department of Homeland Security (DHS). Det ska ledamöterna rösta om på torsdag. Överenskommelsen anger rättsliga villkor för dessa dataöverföringar och täcker frågor om lagringsperioder, användningssyfte och skydd av uppgifter. Överenskommelsen ska ersätta ett tidigare avtal som delvis tillämpats sedan En rad ledamöter har uttryckt oro över de dataskyddsstandarder som finns med i överenskommelsen. Mänskliga rättigheter: Ledamöterna kräver mer övervakning av Internetcensur... 4 Parlamentet kommer att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram regler för att intensifiera övervakningen av Internetcensur från totalitära regimer i onsdagens omröstning om den årliga rapporten om mänskliga rättigheter under 2010*. Den "arabiska våren" visade potentialen av Internet och sociala nätverk som medel för utövandet av rätten till åsikts- och yttrandefrihet, konstateras i förslaget. Kampen mot ekonomisk brottslighet och skatteflykt Olika sätt att bekämpa den ekonomiska krisen, särskilt i eurozonen, ska debatteras av ledamöterna och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i plenum nästa vecka. Debatten äger rum på onsdag kl Direkt efter debatten följer uttalanden från kommissionen och rådet om åtgärder för att bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt. Ledamöterna debatterar Mali, Syrien, Burma och EU:s strategi för Svarta havet med Catherine Ashton Aktuella händelser i Mali, Syrien och Burma liksom EU:s strategi för Svarta havet de är ämnen som ledamöterna ska diskutera med EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, på tisdag eftermiddag. Catherine Ashton kommer också att göra ett uttalande om Syrien. Arbetsrätt i EU Ledamöterna debatterar arbetstagares rättigheter i EU med Europeiska kommissionen på onsdag morgon, efter två lagförslag som las fram av kommissionen den 21 mars, om tillfällig utstationering av arbetstagare till andra EU-medlemsstater. Formellt möte med Jordaniens kung Abdullah II Jordaniens kung Abdullah II kommer att göra ett formellt uttalande i Europaparlamentet på onsdag kl Han besökte senast Europaparlamentet i december Diesel kan förlora skatteförmån Bränsle bör beskattas i relation till dess energiinnehåll och potentiell förorening. Det här innebär att diesel skulle kunna förlora sin skatteförmån över bensin, enligt ett förslag till yttrande om ett förslag från Europeiska kommissionen som är uppe för omröstning på torsdag. Många av EU:s medlemsländer motsätter sig planen, liksom många av utskottets ledamöter. Omröstningen i plenum kommer därför sannolikt att bli jämn. Obligatorisk gemensam bolagsskattebas Användningen av en gemensam bolagsskattebas bör bli obligatorisk för företag, enligt ett förslag till betänkande uppe för omröstning på torsdag. I det ursprungliga lagförslaget föreslog Europeiska kommissionen ett frivilligt system. SV Presstjänsten Direktoratet för medier Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT Referensnummer: NEW42643 Slå växelnumret (32-2) /10

2 Johanna MATTSSON Tel.: E-post: STR: (+33) Preliminär föredragningslista Direktsändning, EP-live EuroparlTV Presskonferenser och andra händelser Europaparlamentets audiovisuella avdelning NEW /10

3 Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter Ett nytt avtal om överföring av EU:s flygpassagerares personuppgifter till USA:s Department of Homeland Security (DHS). Det ska ledamöterna rösta om på torsdag. Överenskommelsen anger rättsliga villkor för dessa dataöverföringar och täcker frågor om lagringsperioder, användningssyfte och skydd av uppgifter. Överenskommelsen ska ersätta ett tidigare avtal som delvis tillämpats sedan En rad ledamöter har uttryckt oro över de dataskyddsstandarder som finns med i överenskommelsen. Passageraruppgifter (Passenger Name Record, PNR) samlas in av flygbolagen när en resa bokas och omfattar bland annat passagerares namn, adress, kreditkortsuppifter och stolsnummer. Enligt USA:s lagstiftning måste flygbolagen göra informationen tillgänglig för DHS innan passageraren avreser. Detta gäller flyg till och från USA. Enligt den överenskommelse som nu föreslås, ska PNR-uppgifter kunna lagras av amerikanska myndigheter i upp till 15 år. Därefter ska uppgifterna göras helt anonym genom att alla uppgifter som kan identifiera passageraren tas bort. Flera ledamöter, däribland föredragande Sophie in 't Veld (ALDE, NL), har uttryckt oro över att lagringsperioden är för lång och att dataskyddsåtgärderna i överenskommelsen inte når upp till EU-standard. PNR-uppgifter används i huvudsak för att förhindra, upptäcka, undersöka och åtala terroristoch andra allvarliga gränsöverskridande brott. Känsliga uppgifter, som till exempel avslöjar passagerares etniska ursprung, religiösa tillhörighet, fysisk eller mental hälsa eller sexuell läggning kan användas undantagsvis under särskilda omständigheter, när en persons liv står på spel. Denna information är oftast knuten till passagerarens val av en religiös måltid eller begäran om assistans av medicinska skäl. Bakgrund Avtalet mellan EU och USA om PNR godkändes av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga frågor (LIBE) med 31 röster för, 23 emot och en nedlagd röst. Bland de politiska grupperna röstade EPP och ECR för, ALDE, De gröna/efa och GUE/NGL följde föredragandens linje och röstade emot, främst på grund av oro över dataskyddsåtgärder. Ledamöterna i S&D-gruppen var splittrade. Debatt och omröstning: Torsdag 19 april 2012l Förslag till betänkande om avtalet mellan EU och USA om PNR Pressmeddelande efter omröstning i utskottet ( ) (EN/FR)V Bakgrund: Överföring av uppgifter om flygpassagerare, till USA - vad står på spel? Mer om Sophie in 't Veld (ALDE, NL) Lagstiftningsdatabasen OEIL Avtal EU-USA om användning och överföring av passageraruppgifter NEW /10

4 Mänskliga rättigheter: Ledamöterna kräver mer övervakning av Internetcensur Parlamentet kommer att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram regler för att intensifiera övervakningen av Internetcensur från totalitära regimer i onsdagens omröstning om den årliga rapporten om mänskliga rättigheter under 2010*. Den "arabiska våren" visade potentialen av Internet och sociala nätverk som medel för utövandet av rätten till åsikts- och yttrandefrihet, konstateras i förslaget. Arabiska våren och sociala medier Förslaget till betänkande efterlyser mer övervakning av användandet av Internet och nya teknologier av totalitära regimer som försöker begränsa dessa. Utskottet uppmanar också kommissionen att senast 2013 lägga fram lagförslag för att förbättra övervakningen av exporten av varor och tjänster som kan användas för att blockera webbplatser. Dessutom begärs i förslaget mer stöd för att främja pressfriheten för att skydda oberoende journalister och bloggare. Barns rättigheter I förslaget uppmanas rådet och kommissionen att påskynda arbetet för att uppnå allmän ratificering av konventionen om barns rättigheter samt att främja dess genomförande. Man uppmanar också EU:s utrikestjänst att inkludera ett avsnitt om barns rättigheter i sina årliga rapporter om mänskliga rättigheter. Utrikespolitik I förslaget uppmanas EU och dess medlemsstater att samarbeta mer konsekvent när det gäller Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och personer som är efterlysta av den. ** Texten understryker behovet av att undvika dubbla standarder för mänskliga rättigheter och EU:s övriga utrikespolitik samt uppmanar EU:s utrikestjänst att systematiskt namnge enskilda länder i sina årliga rapporter om mänskliga rättigheter. I förslaget välkomnas också planen på att skapa en särskild EU-representant för mänskliga rättigheter, något som parlamentet krävt sedan länge. Debatt: Tisdag Omröstning: Onsdag Beslutsförfarande: Icke lagstiftande resolution Förslag till betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2010 Pressmeddelande efter omröstningen i utskottet ( ) Mer om Richard Howitt (S&D, UK) EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen NEW /10

5 Kampen mot ekonomisk brottslighet och skatteflykt Olika sätt att bekämpa den ekonomiska krisen, särskilt i eurozonen, ska debatteras av ledamöterna och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i plenum nästa vecka. Debatten äger rum på onsdag kl Direkt efter debatten följer uttalanden från kommissionen och rådet om åtgärder för att bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt. Debatt: Onsdag 18 april 2012 Beslutsförfarande: Uttalanden av rådet och kommissionen NEW /10

6 Ledamöterna debatterar Mali, Syrien, Burma och EU:s strategi för Svarta havet med Catherine Ashton Aktuella händelser i Mali, Syrien och Burma liksom EU:s strategi för Svarta havet de är ämnen som ledamöterna ska diskutera med EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, på tisdag eftermiddag. Catherine Ashton kommer också att göra ett uttalande om Syrien. Debatten startar omkring kl Debatt: Tisdag 17 april Beslutsförfarande: Uttalanden av EU-kommissionens vice ordförande/eu:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, med resolutioner (Mali, Burma) NEW /10

7 Arbetsrätt i EU Plenarsammanträde Ledamöterna debatterar arbetstagares rättigheter i EU med Europeiska kommissionen på onsdag morgon, efter två lagförslag som las fram av kommissionen den 21 mars, om tillfällig utstationering av arbetstagare till andra EU-medlemsstater. Debatt: Onsdag 18 april Beslutsförfarande: Frågestund med kommissionen NEW /10

8 Formellt möte med Jordaniens kung Abdullah II Jordaniens kung Abdullah II kommer att göra ett formellt uttalande i Europaparlamentet på onsdag kl Han besökte senast Europaparlamentet i december Debatt: kl.12.00, onsdag 18 April 2012 Beslutsförfarande: formellt sammanträde Kung Abdullah II:s officiella webbsida NEW /10

9 Diesel kan förlora skatteförmån Bränsle bör beskattas i relation till dess energiinnehåll och potentiell förorening. Det här innebär att diesel skulle kunna förlora sin skatteförmån över bensin, enligt ett förslag till yttrande om ett förslag från Europeiska kommissionen som är uppe för omröstning på torsdag. Många av EU:s medlemsländer motsätter sig planen, liksom många av utskottets ledamöter. Omröstningen i plenum kommer därför sannolikt att bli jämn. Förslaget till yttrande introducerar även en rad förmånserbjudanden för energileverantörer, så som skatteavdrag och längre dispensperioder för att lindra prisökningen för konsumenter. Debatt: Onsdag 18 april 2012 Omröstning: Torsdag 19 april 2012 Beslutsförfarande: Samrådsförfarande (endast en behandling) Förslag till betänkande Mer om Astrid Lulling (EPP, LU) Lagstiftningsdatabasen OEIL NEW /10

10 Obligatorisk gemensam bolagsskattebas Användningen av en gemensam bolagsskattebas bör bli obligatorisk för företag, enligt ett förslag till betänkande uppe för omröstning på torsdag. I det ursprungliga lagförslaget föreslog Europeiska kommissionen ett frivilligt system. Förslaget till betänkande föreslår att systemet görs obligatoriskt i hela EU efter en övergångsperiod. Inledningsvis skulle den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasens (CCCTB) system tillämpas endast på europeiska kooperativa föreningar, vilka är gränsöverskridande till naturen. Efter fem år skulle systemet gälla för alla företag, förutom små och medelstora företag (SMEs). Dessa skulle kunna gå med om de så önskade. Debatt: Onsdag 18 april 2012 Omröstning: Torsdag 19 april 2012 Beslutsförfarande: Samrådsförfarande (endast en behandlingen) Förslag till betänkande om rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas Pressmeddelande efter utskottets omröstning ( ) Mer om Marianne Thyssen (EPP, BE) - Lagstiftningsdatabasen OEIL NEW /10

Sessionsinfo 11-14 juni 2012, Strasbourg. Nedskärningar kontra investeringar i tillväxt - vägval om ekonomisk styrning... 3

Sessionsinfo 11-14 juni 2012, Strasbourg. Nedskärningar kontra investeringar i tillväxt - vägval om ekonomisk styrning... 3 Sessionsinfo 11-14 juni 2012, Strasbourg Nedskärningar kontra investeringar i tillväxt - vägval om ekonomisk styrning..... 3 På onsdag röstar parlamentet om två ärenden som beskriver hur EU-kommissionen

Läs mer

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker... Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...... 3 På onsdag klockan 15.00 kommenterar parlamentsledamöterna i kammaren

Läs mer

Sessionsinfo 5-6 maj 2010, Bryssel. Plenarsessionen börjar med omröstningar från april... 3

Sessionsinfo 5-6 maj 2010, Bryssel. Plenarsessionen börjar med omröstningar från april... 3 Sessionsinfo 5-6 maj 2010, Bryssel Plenarsessionen börjar med omröstningar från 19-22 april...................... 3 Parlamentet börjar veckans plenarsammanträde klockan 13.30 på onsdag med att rösta igenom

Läs mer

Sessionsinfo 7-10 september 2015, Strasbourg [ :18] Jean-Claude Junckers första tillståndet i unionen-tal... 3

Sessionsinfo 7-10 september 2015, Strasbourg [ :18] Jean-Claude Junckers första tillståndet i unionen-tal... 3 Plenarsammanträde Sessionsinfo 7-10 september 2015, Strasbourg [03-09-2015-17:18] Jean-Claude Junckers första tillståndet i unionen-tal...................... 3 EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Sessionsinfo oktober 2009, Strasbourg. Budget 2010: återhämtningsplan och mjölkfond. Resolution om informationsfrihet i Italien och andra länder

Sessionsinfo oktober 2009, Strasbourg. Budget 2010: återhämtningsplan och mjölkfond. Resolution om informationsfrihet i Italien och andra länder Sessionsinfo 19-22 oktober 2009, Strasbourg Budget 2010: återhämtningsplan och mjölkfond Resolution om informationsfrihet i Italien och andra länder Debatt om kommande toppmöte: EU:s topposter dryftas

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11733/04/SV WP 97 Yttrande 8/2004 om uppgifter för passagerare avseende överföring av PNRuppgifter på flygningar mellan Europeiska unionen och Förenta staterna

Läs mer

Sessionsinfo 21-24 oktober 2013, Strasbourg [17-10-2013-17:58]

Sessionsinfo 21-24 oktober 2013, Strasbourg [17-10-2013-17:58] Sessionsinfo 21-24 oktober 2013, Strasbourg [17-10-2013-17:58] EU:s budget 2014 - upphäv rådets nedskärningar i tillväxtsatsningar och bistånd. 2 På onsdag väntas parlamentet rösta bort de minskningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2173(INI) 22 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

Sessionsinfo 7-10 oktober 2013, Strasbourg [03-10-2013-18:12]

Sessionsinfo 7-10 oktober 2013, Strasbourg [03-10-2013-18:12] Sessionsinfo 7-10 oktober 2013, Strasbourg [03-10-2013-18:12] Plenarsammanträde Minska tobakens dragningskraft på ungdomar............................ 3 Ett lagförslag om att göra tobak mindre attraktivt

Läs mer

Sessionsinfo 8-11 juni 2015, Strasbourg [ :40] Förhandlingar om TTIP: Ledamöter lägger fram rekommendationer... 3

Sessionsinfo 8-11 juni 2015, Strasbourg [ :40] Förhandlingar om TTIP: Ledamöter lägger fram rekommendationer... 3 Sessionsinfo 8-11 juni 2015, Strasbourg [05-06-2015-11:40] Förhandlingar om TTIP: Ledamöter lägger fram rekommendationer.......... 3 Ledamöter kommer på onsdagsmorgonen att debattera, för att vid lunchtid

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Sessionsinfo september 2009, Strasbourg. Omröstning om kommissionens ordförande. Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar

Sessionsinfo september 2009, Strasbourg. Omröstning om kommissionens ordförande. Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar Sessionsinfo 14-17 september 2009, Strasbourg Omröstning om kommissionens ordförande Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar Mjölkpriser: stöd förlängs till februari 2010 G20-toppmötet i Pittsburgh: ställ

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Sessionsinfo 9-12 februari 2015, Strasbourg [ :47] Kampen mot terrorism - debatt inför nästa toppmöte... 3

Sessionsinfo 9-12 februari 2015, Strasbourg [ :47] Kampen mot terrorism - debatt inför nästa toppmöte... 3 Sessionsinfo 9-12 februari 2015, Strasbourg [05-02-2015-18:47] Plenarsammanträde Kampen mot terrorism - debatt inför nästa toppmöte...................... 3 På onsdag morgon debatterar parlamentet, rådet

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Sessionsinfo november 2012, Strasbourg. Budget EU:s framtid står på spel Ansvar en nyckelfråga för framtidens EMU...

Sessionsinfo november 2012, Strasbourg. Budget EU:s framtid står på spel Ansvar en nyckelfråga för framtidens EMU... Sessionsinfo 19-22 november 2012, Strasbourg Budget 2014-2020 - EU:s framtid står på spel................................. 3 Kraftiga nedskärningar i nästa långtidsbudget skulle förlama EU under nästan

Läs mer

Effektivare användning av energi

Effektivare användning av energi Effektivare användning av energi Viktiga frågor på den europeiska agendan är hur EU ska möta klimatutmaningar och trygga energiförsörjningen. Fluktuerande oljepriser, osäker energidistribution och oro

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

Sessionsinfo 18-21 maj 2015, Strasbourg [13-05-2015-15:46] Debatt om europeiska agendan för migration för 2015-2020... 3

Sessionsinfo 18-21 maj 2015, Strasbourg [13-05-2015-15:46] Debatt om europeiska agendan för migration för 2015-2020... 3 Sessionsinfo 18-21 maj 2015, Strasbourg [13-05-2015-15:46] Debatt om europeiska agendan för migration för 2015-2020............... 3 I en debatt onsdag morgon ger parlamentet ger sin syn på den europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati

Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati P7_TA(204)0260 Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder av den 2 april 204

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53. Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53. Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Justitiedepartementet 2017-01-12 Dokumentbeteckning KOM (2016) 790 COMMUNICATION FROM

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.1.2008 PE400.400v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-24 Förslag till yttrande Luis Herrero-Tejedor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 29 augusti 2002 PE 315.521/1-9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till yttrande (PE 315.521) Thomas Mann Bedömning av de

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 19.2.2014 B7-0188/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Dataskydd SAMLAR DU LAGRAR DU ANVÄNDER DU UPPGIFTER? Vad är personuppgifter? Bättre regler för små företag. Januari 2017 SV

Dataskydd SAMLAR DU LAGRAR DU ANVÄNDER DU UPPGIFTER? Vad är personuppgifter? Bättre regler för små företag. Januari 2017 SV 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 01001001010000110101000100010101101011011110001 Bättre regler för små företag Dataskydd Vad är personuppgifter?

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 11.11.2008 2008/2123(INI) YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2000/0336(COD) 2 maj 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.10.2009 2009/0806(CNS) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Konungariket Sveriges och Konungariket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

Plenarmöte i Strasbourg 12-15 december: EU-toppmötet, konsumenträttigheter, Sacharovpriset

Plenarmöte i Strasbourg 12-15 december: EU-toppmötet, konsumenträttigheter, Sacharovpriset Plenarmöte i Strasbourg 12-15 december: EU-toppmötet, konsumenträttigheter, Sacharovpriset Parlamentet utvärderar Europeiska rådets möte den 8-9 december samt Polens ordförandeskap i ministerrådet som

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Sessionsinfo november 2009, Strasbourg. Sista delen av telekom-paketet till omröstning. Märkning av däck: lättare hitta bästa miljöval

Sessionsinfo november 2009, Strasbourg. Sista delen av telekom-paketet till omröstning. Märkning av däck: lättare hitta bästa miljöval Sessionsinfo 23-26 november 2009, Strasbourg Sista delen av telekom-paketet till omröstning Märkning av däck: lättare hitta bästa miljöval Efterlyses: en ambitiös överenskommelse i Köpenhamn Ska passagerare

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS

europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS Starta filmen! I mer än ett halvt sekel har länderna i EU levt i fred. Demokrati, frihet, rättssäkerhet och välfärd är de värden som ligger till grund för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN 10-13 JANUARI 2005 STRASBOURG DEN 26-27 JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer