Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande"

Transkript

1 Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen ger Er en samlad bild av nuläget och visar på styrkor att ta tillvara och svagheter att rätta till. Onsdagen den 30 oktober klockan kommer vi därför att genomföra en presentation av undersökningen. Inbjudan finns bifogad i detta nyhetsbrev och finns även på vår hemsida. Sista anmälan fredagen den 25 oktober! Varför inte Onsdagen den 21 augusti kunde vi läsa i Dagens Industri, DI, om hur kostnaderna väntas öka för sjukskrivningar med en miljard kronor och under 2014 med hela 2,8 miljarder! De korta sjukskrivningarna ökar, ökningstakten har varit 10 % de senaste åren och det är återigen stressrelaterad ohälsa som tros ligga bakom. Så, vad har du som arbetsgivare för plan för att möta detta? Vi på Företagshälsan har ett system för sjuk- och friskanmälan kallat SICKAN, där vi systematiskt tar hand om och möter dina anställda redan första dagen de är sjuka. Detta för att hjälpa den anställda att så snabbt som möjligt kunna komma tillbaka i arbete igen, vilket både individen och företaget tjänar på. Vi kan hjälpa dig och dina anställda att minska både de korta och långa sjukskrivningarna på företaget. Kontakta oss, så berättar vi gärna hur det fungerar! Öppna utbildningar och seminarier Under hösten 2013 kan vi bl a erbjuda följande öppna utbildningar och seminarier för anslutna företag. Sista anmälan torsdagen den 24 oktober! Sista anmälan måndagen den 18 november! Sista anmälan fredagen den 22 november! För ytterligare information om utbildningar och seminarier, kontakta skyddsingenjör Johan Bernhardsson på telefon: eller mobiltelefon: , se även bifogad inbjudan. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter Riksdagen antog den 17 juni regeringens förslag till ändring av arbetsmiljölagen (regeringens proposition 2012/13:143). Regeringens förslag till ändring av arbetsmiljölagen innebär att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem. I Arbetsmiljöutredningen En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner (SOU 2011:57) konstaterades att det finns ett behov av effektivare sanktioner inom arbetsmiljöområdet. Med anledning av beslutet ser Arbetsmiljöverket över vilka regler som ska ha sanktionsavgifter. Ändringarna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter planeras träda i kraft den 1 juli 2014, d v s samtidigt som förändringarna i arbetsmiljölagen. Följande föreskrifter är ut på remiss för införande av sanktionsavgifter: AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2010:16 om dykeriarbete AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete AFS 2009:7 om artificiell optisk strålning AFS 2008:3 om maskiner AFS 2007:7 om rök- och kemdykning AFS 2007:5 om gravida och ammande arbetstagare AFS 2007:1 om sprängarbete AFS 2006:7 om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar AFS 2006:5 om användning av truckar AFS 2006:1 om asbest AFS 2005:6 om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:1 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet AFS 2004:3 om stegar och arbetsbockar AFS 2004:1 om syntetiska oorganiska fibrer AFS 2003:6 om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:3 om arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2000:6 om mast- och stolparbete AFS 1999:4 om tryckbärande anordningar AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete AFS 1998:5 om arbete vid bildskärm AFS 1997:5 om smältning och gjutning av metall AFS 1996:7 om utförande av personlig skyddsutrustning AFS 1995:5 om utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1993:41 om enkla tryckkärl AFS 1992:17 om bly AFS 1992:9 om smältsvetsning och termisk skärning Sjukdomstider i antågande Företagshälsan vill råda er att förebygga höstens och vinterns förkylningar och influensor. Var därför noga med handhygienen. Vill du ha goda förebyggande råd vad gäller hygien, kontakta er företagssköterska. Det är först när man förlorat hälsan som man börjar ta hand om den. Josh Billings Ta hand om din hälsa! Företagshälsan i Jönköping AB, John Bauersgatan 4, Jönköping, Telefon: Utgåva: Prenumeration av nyhetsbrevet sker på vår hemsida:

2 Vill du veta hur personalen upplever sin arbetssituation? Medarbetarundersökning Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Medarbetarundersökning går snabbt och enkelt att genomföra och ni får svar på de viktiga frågorna om medarbetarnas upplevda arbetssituation. Medarbetarna får i sin tur en möjlighet att uttrycka sina åsikter, vilket är viktigt i det systematiska arbetsmiljöarbetet där medverkan och samverkan är centrala begrepp för att säkerställer en god arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen ger en samlad bild av nuläget och visar på styrkor att ta tillvara och svagheter att rätta till. När man inte bara tror utan vet, skapas en säkrare grund för att fatta beslut i det viktiga arbetsmiljöarbetet. Forskningen visar att företag med hög lönsamhet ofta har medarbetare med hög kompetens, organiserade så att medarbetarna har goda möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter, klargjort verksamheten så att varje medarbetare förstår målen med sina arbetsuppgifter, ett bra ledarskap, en bra praktisk personalpolitik och färre stressade medarbetare. Är detta något ni vill uppnå? Företagshälsan bjuder därför in Er till en presentation av vår nya medarbetarundersökning, där vi går igenom och berättar hur vi kan hjälpa Er med hanteringen av de psykosociala frågorna. Vi börjar med en gemensam fika! Datum: Onsdagen den 30 oktober 2013 Tid: Plats: Företagshälsan, John Bauersgatan 4 Anmälan: Anmälan görs till Agneta Storck-Sundström på e-post: senast fredagen den 25 oktober. Frågor: Kontakta Agneta Storck-Sundström, tfn: Varmt välkomna!

3 Regnr: TS:001 Datum: Utgåva: 2 Sjukvård SICKAN Ett verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för produktionsoch arbetsplanering Sjuk VAB Annan orsak Ring SICKAN och anmäl frånvaro! Varför SICKAN? de anställda kan när som helst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig till Sickan per telefon. snabb medicinsk rådgivning för de anställda. personlig kontakt med en företagsköterska i nära samarbete med arbetsplatsen. enkel hantering av sjuk- och friskanmälan och anmälan om VAB samt återkoppling till arbetsplatsen. möjlighet för företaget att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaroanmälan via e-post och/eller sms till chef/arbetsledare. tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel m m som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro. tillgång till statistik och historik (tidsperiod, avdelning, ort, enhet, orsak, veckodagar etc) på företagets sjukfrånvaro i realtid. viktig individuell sjukhistorik för behörig användare som finns tillgänglig på kundunik webbsida. När du lägger på luren går ett mejl till Företagshälsans företagssköterska och ett mejl och/eller sms till de chefer/arbetsledare som behöver vet att du inte kommer till arbetet. Vid sjukdom ringer företagssköterskan upp medarbetaren inom 4 timmar, under Företagshälsans öppettider. I samtalet erbjuds medarbetaren kvalificerad sjukvårdsrådgivning. En prognos görs av längden på sjukfrånvaron samt planering av eventuella rehabiliteringsinsatser. Efter telefonsamtalet skickar företagssköterskan ett mejl till berörda chefer/arbetsledare om samtalet och en prognos på längden av sjukfrånvaron. Företagssköterskan följer upp frånvaron utifrån prognosen inom 3-5 dagar och informerar om skyldigheten att uppvisa läkarintyg efter 7 dagen. Vid fortsatt sjukskrivning tar företagssköterskan även kontakt efter 8-10 dagar för uppföljning. Friskanmälan sker via telefon på samma sätt som sjukanmälan. Gör som Charles-Ingvar Jönsson och tänk till innan. Jag har en plan för minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro. Intresserad - kontakta Företagshälsan, så berättar mer om vår plan för er. Företagshälsan i Jönköping AB Tfn: Huskvarna: Viktoriagatan 1 Tfn: John Bauersgatan 4 Fax: Torsvik: Kylvägen 4 Tfn: Jönköping Bankeryd: Tallvägen 32 Tfn: SÄTE: Jönköping Bankgiro: E-post: Org. Nr Postgiro: Hemsida:

4 Höstens tillfälle att gå utbildningen Bättre ArbetsMiljö BAM 31/10, 7/11 och 14/ Bättre Arbetsmiljö är en grundutbildning som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande. SYFTE För att bättre möta framtidens behov och krav behöver alla medarbetare ha grundläggande arbetsmiljökunskaper. MÅL Arbetsmiljön berör många kunskapsområden som teknik, biologi, kemi, psykologi m m. Det behövs teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet för att kunna lösa arbetsmiljöproblem och skapa en god arbetsmiljö. Efter utbildningsdagarna ska deltagarna kunna: - Samverka i arbetsmiljöfrågor - Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder - Följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling - Söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. ARBETSMETOD Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupp med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. MÅLGRUPP Chefer, arbetsledare, skyddsombud andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskaper om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. KURSLÄNGD OCH DELTAGARANTAL 3 heldagar mellan Kursen genomförs i Fläkt Woods AB:s kurslokaler på Fläktgatan 1. LITTERATUR Handbok och pärm med OH-material m m. INTYG Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning. För intyg krävs att man deltagit samtliga tre dagar. PRIS 6500:- inklusive kurslitteratur och måltider. ANMÄLAN Anmälan görs senast torsdagen den 24 oktober E-posta anmälan till: Bifoga följande uppgifter: - Kursnamn (BAM) - Företag - Adress, postnummer och ort - För- och efternamn - Telefon arbete - Mobiltelefon - E-postadress - Fakturaadress, om annat än ovan. För ytterligare information om utbildningen kan Ni kontakta kursledare Johan Bernhardsson på telefon: eller FÖRELÄSARE Skyddsingenjör, företagssköterska och beteendevetare. Företagshälsan i Jönköping AB är certifierade enligt: FSF Specifikation

5 REGEL bunden Att hitta en röd tråd i regeldjungeln! Att vara okunnig om lagar och regler fritar inte från ansvar Praxis Svea Hovrätt 1978 Fredagen den 22 november SYFTE Företagshälsans fikaseminarier kommer att genomföras regelbundet två gånger per år - en gång på våren och en gång på hösten. Tanken är att Företagshälsan och respektive myndighet t ex Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen m fl., tillsammans med Er går igenom nya lagar och föreskrifter, så att du som arbetsgivare enkelt ska kunna tillämpa och implementera reglerna i din verksamhet. Du ska helt enkelt känna dig fri och inte bunden av reglerna. DAGORDNING Ändringar och nyheter Tillämpning Vilka krav ställer myndigheten? Hur ni kan använda Företagshälsan? Frågor Vi kommer vid denna fika få en genomgång av : De nya sanktionsavgifterna i arbetsmiljölagen som träder ikraft 1 juli 2014 Agneta Jangenfeldt, Inspektör Arbetsmiljöverket Växjö Vi kommer även kort gå igenom två nya tjänster som Företagshälsan kan erbjuda: - KLARA - ett webbaserat verktyg för systematisk hantering av kemikalier. - Medarbetarundersökning en webbaserad enkät för den psykosociala arbetsmiljön. PLATS Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, Jönköping KOSTNAD Seminariet och fikan är kostnadsfritt! ANMÄLAN Maximalt 2 deltagare/företag. Anmälan görs senast måndagen den 18 november E-posta anmälan till: Företagshälsan i Jönköping AB Tfn: John Bauersgatan 4 Fax: Jönköping E-post: Hemsida:

6 Höstens tillfälle att gå utbildningen Härdplaster Fredagen den 29 november 2013 Arbete med härdplaster får endast ledas och utföras av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning samt har tillräckliga kunskaper om riskerna och nödvändiga skyddsåtgärder. SYFTE Ge teoretiska och praktiska kunskaper för en säker hantering av härdplaster. MÅL Målet med utbildningen är att deltagarna ska få sådana kunskaper att de kan arbeta med härdplastprodukter utan att utsättas för ohälsa och olycksfall i arbetet. ARBETSMETOD Utbildningen följer de riktlinjer som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster m fl. Genomförandet sker i föreläsningsform med fokus på de ämnen som förekommer i verksamheten. Utbildningen behandlar följande områden: - Hälsorisker - Hantering - Hygien - Riskbedömning - Personlig skyddsutrustning - Medicinska kontroller - Lagar och föreskrifter MÅLGRUPP Den som utför härdplastarbete, arbetsledare, skyddsombud och andra personalkategorier som berörs av hanteringen t ex lokalvårdare. KURSLÄNGD OCH DELTAGARANTAL Halvdagsutbildning mellan klockan Kursen genomförs i Företagshälsans lokaler på Johan Bauersgatan 4 i Jönköping. LITTERATUR Kurspärm med åhörarkopior, broschyrer m m. INTYG Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning. PRIS 2100:- exkl. moms, inkluderar förmiddagsfika. ANMÄLAN Anmälan görs senast fredagen den 22 november E-posta anmälan till: Bifoga följande uppgifter: - Kursnamn (Härdplaster) - Företag - Adress, postnummer och ort - För- och efternamn - Telefon arbete - Mobiltelefon - E-postadress - Fakturaadress, om annat än ovan. För ytterligare information om utbildningen kan Ni kontakta kursledare Johan Bernhardsson på telefon: eller KURSLEDARE Skyddsingenjör och företagssköterska. Företagshälsan i Jönköping AB är certifierade enligt: FSF Specifikation

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer