Norman Virus Control för arbetsstationer. Version Referenshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norman Virus Control för arbetsstationer. Version 5.81. Referenshandbok"

Transkript

1 Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.81 Referenshandbok

2 ii NVC för arbetsgrupper referenshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande disketten/cd:n och dokumentationen inte har några tillverkningsfel. Om du skulle upptäcka en felaktighet och rapporterar detta inom 30 dagar efter inköpet, ersätter Norman den felaktiga disketten/cd:n och tillhörande dokumentation kostnadsfritt. Inköpsbevis måste bifogas vid all typ av reklamation. Den här garantin är begränsad till att gälla endast ersättning av produkten. Norman kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår vid användning av programvaran eller dokumentationen eller p.g.a. fel och brister i dessa, inklusive men inte begränsat till förlorad inkomst. För felaktigheter eller brister på disketten/cd:n och i dokumentationen samt i detta licensavtal, gäller denna garanti framför alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet och lämplighet till vissa syften. Förutom de begränsningar som framgår av licensavtalet gällande speciella användningsområden eller syften kan Norman inte heller hållas ansvarigt för förlust av inkomst eller annan kommersiell skada, inklusive men inte begränsat till oförutsedda skador eller följdskador. Den här garantin utgår 30 dagar efter inköpet. Informationen i detta dokument och funktionerna i programvaran kan ändras utan föregående varning. Programvaran får användas i enlighet med villkoren i licensavtalet. Köparen har rätt att göra en säkerhetskopia av programvaran av säkerhetsskäl. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller överföras med elektroniska eller mekaniska medel, eller kopieras eller lagras i dokumenthanteringssystem förutom för inköparens egen användning, utan föregående skriftlig tillåtelse från Norman. Normans logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Norman ASA. Alla produktnamn som nämns i denna dokumentation är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Dessa omnämns enbart i identifikationssyfte. All dokumentation och programvara från NVC lyder under: Copyright Norman ASA. Med ensamrätt. Senast reviderad den 9 juni Copyright Norman

3 iii Normans kontor Norman Data Defense Systems AS Blangstedgårdsvej 1, DK-Odense SØ, Danmark Tel: Fax: E-post: Webbplats: Norman Ibas OY Läkkisepäntie 11, Helsinki, Finland. Tel: Fax: E-post: Webbplats: Norman Data Defense Systems GmbH Gladbecker Str. 3, D Düsseldorf, Tyskland. Tel: Fax: E-post: Webbplats: Norman/SHARK BV Postbus 159, 2130 AD, Hoofddorp, Nederländerna. Tel: Fax: E-post: Webbplats: Norman ASA Postadress: P.O. Box 43, N-1324, Lysaker, Norge. Besöksadress: Strandveien 37, Lysaker, N-1324 Norge. Tel: Fax: E-post: Webbplats: Norman Data Defense Systems AB S.t Persgatan 19, SE Norrköping, Sverige Tel: Fax: E-post: Webbplats: Norman Data Defense Systems AG Postfach CH-4015, Basel, Schweiz. Tel: Fax: E-post: Webbplats: Norman Data Defense Systems (UK) Ltd Unit 15, Linford Forum, Rockingham Drive, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LYPO, Storbritannien. Tel: +44-(0) Fax: +44-(0) E-post: Webbplats: Norman Data Defense Systems Inc Lee Highway, Suite 950A, Fairfax, VA 22031, USA Tel: Fax: E-post: Webbplats: Utbildning och teknisk support Om du behöver utbildning eller teknisk support ber vi dig kontakta din lokala återförsäljare eller Norman ASA. Copyright Norman

4 iv NVC för arbetsgrupper referenshandbok Namnregler Stycken som endast är avsedda för nätverksanvändare eller systemadministratörer, och som därför inte är av intresse för enanvändare, identifieras med en nätverksikon i vänster marginal. Den här handboken är avsedd för både Windows-användare och OS/2-användare. Om det finns plattformsberoende skillnader i användningen av NVC visas en ikon i marginalen, som betecknar att ett specialfall gäller för OS/2. Systemkrav Den här versionen stöder installation av NVC v5 på datorer som körs under Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP/2003, Linux, OS/2 Warp 4, OS/2 Warp Server, Workspace On-demand och ecomstation. För Windows 95 måste WinSock2 installeras och vi rekommenderar Internet Explorer 5.5. Om du har Windows NT krävs version 4 med SP4 (eller en senare version) och Internet Explorer 4.0 (eller en senare version). För OS/2 rekommenderar vi Warp 4 fp 15 (eller en senare version) och Java Om du har Linux krävs glibc 2.2. Som tumregel rekommenderar vi att du alltid använder senaste Service Pack/säkerhetsrelaterade uppdateringar för din plattform. Copyright Norman

5 Vem vänder sig handboken till? v Förutsättningar Den här handboken täcker alla funktioner i NVC och kan därför användas av alla NVC-användare såväl enanvändare som administratörer som behöver mer ingående information om produkten. Förutom den här handboken finns det även en administratörshandbok som täcker ämnen för de personer som ansvarar för nätverksinstallationer, samt en användarhandbok som innehåller en kort introduktion till grundfunktionerna i NVC. Installationen diskuteras inte i den här handboken. Anvisningar om installation på nätverk och på fristående datorer finns i administratörshandbokenrespektive användarhandboken. Om du vill kunna utnyttja alla funktioner och hela kapaciteten i NVC måste du känna till de olika modulerna i NVC och hur de fungerar tillsammans. Detta beskriver vi i den här dokumentationen. Om du kör NVC på ett nätverk bör du ha goda kunskaper om operativsystemen som används i servrarna och på arbetsstationerna, och hur nätverket är installerat i organisationen. Teknisk support Norman erbjuder teknisk support och konsulttjänster för NVC och allmänna säkerhetsfrågor. Den tekniska supporten ser också till att du får en kvalitetsförsäkrad antivirusinstallation, inklusive hjälp med att skräddarsy NVC för att exakt passa dina behov. Observera att antalet tjänster som erbjuds kan variera mellan olika länder. Copyright Norman

6 vi NVC för arbetsgrupper referenshandbok Copyright Norman

7 Innehåll Innehåll vii Namnregler... iv Systemkrav... iv Vem vänder sig handboken till?... v Teknisk support... v Om NVC...11 Vad är NVC? Allmänt om NVC Program och moduler i NVC...13 NVC-översikt...14 Genväg till NVC-moduler och genomsökning...14 Konfigurationsredigerare Installera och uppdatera produkter...18 Installera...18 Uppdatera NVC...19 LAN/WAN...20 Internet...24 Proxy-server...28 Programhanteraren för Norman...30 Komponenter Installera...31 Om meddelandetjänster och loggning...31 Meddelandehantering Meddelandelogg...33 Meddelandekonsol...35 Copyright Norman

8 viii NVC för arbetsstationer - referenshandbok Händelselogg...36 Användardefinierat meddelande...36 Meddelandecirkulationslista Meddelanden...38 Cirkulationslista...40 E-post, SMS, SNMP Meddelanden med e-post, SMS och SNMP...40 Konfigurera e-postmeddelanden...42 Konfigurera SMS-meddelanden...44 Konfigurera SNMP...46 Norman Virus Control...48 Komponenter Installera...48 Starta...50 Allmänna inställningar Undantagslista...51 Genomsökning på begäran Genomsökning...53 Loggfil...57 Arkivfiler...59 Angripna filer i arkiv...59 Genomsökning med högerklick...60 Diagnostik...60 Genomsökning vid åtkomst Genomsökning vid åtkomst för Windows NT/2000/XP/ Genomsökning vid åtkomst för Windows 95/98/Me...62 Genomsökning...63 Rensning...68 Genomsökning vid åtkomst på nätverk Norman Internet Protection Definitioner...71 Diskussionsgruppsläsare...71 Winsock...71 Protokoll...72 Port...72 Hur det fungerar...74 Copyright Norman

9 Innehåll ix Aktivera NIP...75 Virusgenomsökning...76 Ersatt innehåll i brev...76 Konfigurera NIP...76 Genomsökning...77 Blockering av bilagor...79 Avancerat...83 Normans karantän...85 Karantän NVC på Windows Terminal Server...87 Aktivitetsredigerare...89 Allmänt...90 Mål...90 Välja mål...90 Allmänna genomsökningsalternativ...92 Alternativ...93 Schema...94 Om schemaläggaren Funktioner...96 Aktivitetsfiler Karantän Meddelanden Fliken Meddelanden...99 Fliken Meddelandefiler Uppdatera NVC Norman Internet Update Starta Internet Update Anslutning till Internet och Internet Update Så här fungerar Internet Update LAN/WAN Copyright Norman

10 x NVC för arbetsstationer - referenshandbok Övrig information om NVC Programhanteraren för Norman (NPM) Om Genomsökning av kommandoraden Starta Genomsökning av kommandoraden Rensa angripna filer Köra aktivitetsfiler från kommandoraden Alternativ för genomsökning av kommandoraden Kombinationer av olika parametrar Felnivåer för Genomsökning av kommandoraden Bilaga A - Sandbox-teknologi Bakgrund Vad är en "sandlåda"? Sandbox-teknologi Hur påverkas användaren av sandbox-teknologin? Vad ska jag göra när sandbox-teknologin upptäcker ett nytt virus? 116 Vanliga frågor Register Copyright Norman

11 Om NVC Om NVC 11 Vad är NVC? Norman Virus Control (NVC) är ett antivirusprogram som övervakar din dator mot farlig programvara, även kallad malware. Malware kan bestå av virus, maskar och andra destruktiva koder. NVC kan spåra och ta bort både kända och okända virus från hårddiskar, disketter, e-postbilagor, o.s.v. NVC kontrollerar filerna i samband med åtkomsten till dem. Möjliga virus tas bort automatiskt. Om det inte skulle gå att rensa en infekterad fil med hjälp av NVC får du ett varningsmeddelande och instruktioner om vad du ska göra. Vi uppmanar dig då att utföra manuella genomsökningar av valda delar på datorn. Du definierar vad som ska genomsökas och när det ska ske med hjälp av aktivitetsredigeraren och schemaläggaren. Obs! Allmänt om NVC 5 NVC levereras med fabriksinställningar som vi anser är tillräckliga för att skydda dig mot virusangrepp. De flesta modulerna kan konfigureras för att du ska kunna anpassa NVC efter dina behov. NVC v5 använder två olika nätverksmekanismer: Vid installation, distribution och konfiguration används vanlig fildelning med hjälp av enhetsbokstäver eller UNC-sökvägar. Vid meddelanden och loggning används ett särskilt, eget nätverksprotokoll. Meddelandesystemet ingår som en del av grundinstallationen av NVC på nätverksanslutna datorer. Systemet aktiveras när en resident agent körs. Agenten hanterar ett flertal anrop, till exempel trafiken mellan olika indata- och utdatamoduler. Administratören behöver bara konfigurera systemet så att

12 Om NVC 12 meddelanden med olika prioriteter överförs till rätt meddelandeutdatamoduler. Genomsökningsmotorn spårar och rensar nu virus baserat på instruktioner från Floating Point Unit (FPU) och Multi Media Extensions (MMX). Även om det bara är ett fåtal virus som i dagens läge använder FPU- eller MMX-instruktioner kommer dessa att öka. Genomsökningsmotorns 32-bitarsemulator spårar och analyserar komplexa, krypterade, polymorfa virus under genomsökningen. Om vi summerar några av de största ändringarna i NVC v5 ser listan ut så här: Förenklad installation Förenklad hantering Enkel användning Osynlighet Användargränssnittet för NVC v5 består av fyra huvudgrupper: Konfigurationsredigerare Aktivitetsredigerare Funktioner Internet Update Alla dessa visas som separata alternativ i Normans programgrupp. Dessa grupper placeras i Norman-mappen på skrivbordet i OS/2. Se Konfigurationsredigerare på sidan 17, Aktivitetsredigerare på sidan 89, Funktioner på sidan 96 och Norman Internet Update på sidan 102.

13 Program och moduler i NVC 13 Program och moduler i NVC Det här kapitlet beskriver hur NVC och eventuella andra Norman-produkter presenteras i konfigurationsredigeraren. På den vänstra sidan i redigeraren visas en lista över produkter och moduler/ komponenter. På listan ser du vilka Normanprodukter du har installerat. De motsvarande komponenterna och modulerna för respektive program är ordnade som mappar med samma logik och utseende som i Windows Utforskaren. Modulerna är uppbyggda runt en eller flera dialogrutor med flikar där alla konfigurationsalternativ finnas. Den första posten i exemplet ovan, Installera och uppdatera produkter, påverkar installationen av Norman-produkter som kan köras i den här miljön och hur de ska underhållas särskilt i funktionen Internet Update. När du väljer en av posterna på den vänstra sidan visas konfigurationsalternativen för den valda modulen på höger sida i dialogrutan. Programhanteraren för Norman innehåller moduler som kan delas av olika Norman-program och plugin-program som är färdiga att lägga till i det här användargränssnittet. Modulerna i den här mappen styrs via Zanda (Zero Administration Network Distribution Agent). Programhanteraren för Norman (NPM) på sidan 106. De produktspecifika modulerna står på en lista under Norman Virus Control. Välj Komponenter om du vill se en lista över de

14 Program och moduler i NVC 14 komponenter som finns i NVC. Du kan installera och ta bort komponenter i den här dialogrutan med flikar. NVC-översikt Som vi förklarar i avsnittet ovan ser användargränssnittet för NVC v5.8 ut så här: Genväg till NVC-moduler och genomsökning Under installationen placeras en Norman-ikon i systemfältet (i det nedre högra hörnet av skärmen). Den här ikonen bekräftar att NVC har installerats på datorn. Se även sidan 15. OS/2:NVC visas som ett eget alternativ på skrivbordsmenyn. Högerklicka på skrivbordet och välj Norman Virus Control. Alternativen som räknas upp ovanför indelningslinjen på den meny som öppnas när du klickar på den här ikonen är kopior av de alternativ som alltid visas på menyn Start Program Norman Virus Control.

15 Program och moduler i NVC 15 Det här är en genväg till huvudmodulerna i NVC och till vissa vanliga NVC-aktiviteter. Högerklicka i Windows när du vill visa den här menyn. Då får du enkelt tillgång till NVCmoduler och genomsökningar. Du kan starta/stoppa genomsökning vid åtkomst med ett enkelt klick på musen. Välj Kontakta oss om du vill ha information om kontakt av våra kontor och av distributörer på Normans webbplats, eller titta på licensen. Slutligen kan du visa uppdateringsstatus för Norman-produkterna, inklusive viktig information om virusdefinitionsfilerna. Den här funktionen genererar också meddelanden om ouppdaterade virusdefinitionsfiler, när licensen upphör och annan information. Varningar Norman-ikonen ger dessutom information om statusen på din NVC-installation. Om ikonen ser ut så här: betyder detta att de NVC-komponenter som aktuellt körs inte matchar dem som du har valt på fliken Start i konfigurationsredigerarens Norman Virus Control Komponenter Start. Om Normans N har en blinkande röd symbol placerar du muspekaren på symbolen, så informerar NVC dig om vilken komponent som behöver uppdateras eller om andra eventuella felsituationer. Obs! När du startar datorn visas en röd symbol tills alla modulerna har startats. Ju äldre och långsammare dator

16 Program och moduler i NVC 16 du har, desto längre tid tar det att ladda alla moduler. Den normala symbolen bör emellertid visas efter högst 1-2 minuter. För Windows XP-användare som har installerat SP2: Microsoft har lagt till ett Security Center med alternativ och funktioner för brandvägg, automatiska uppdateringar och virusskydd. NVC är en av de antivirusleverantörer som spåras av operativsystemet. Om virusdefinitionsfilerna i NVC är för gamla eller om genomsökning vid åtkomst inte körs får du en varning från Windows om att någonting är fel. Säkerhetssymbolen visas. Du kan klicka på den om du vill granska och redigera inställningarna i Windows. Om den här ikonen visas i systemfältet betyder det att något av följande har inträffat: 1. Genomsökning vid åtkomst har installerats, men inaktiverats manuellt. När du vill starta genomsökning vid åtkomst väljer du genvägen på menyn eller går till fliken Start i konfigurationsredigerarens Norman Virus Control Komponenter Start. Välj Genomsökning vid åtkomst och klicka på Spara. 2. Du har troligtvis valt Starta om senare i ett tidigare meddelande och NVC väntar på omstarten. 3. Ett installationsfel som kan åtgärdas med en omstart. För gamla virusdefinitionsfiler En blinkande gul triangel betyder att virusdefinitionsfilerna är för gamla, d.v.s. minst tio dagar gamla. Samma sak händer om genomsökning vid åtkomst har stängts av. Informationsikoner När Norman-ikonen visas med ett kugghjul pågår arbete med programmet i Programhanteraren för Norman (troligtvis en upp-

17 Konfigurationsredigerare Program och moduler i NVC 17 datering). Vi rekommenderar inte att du stänger av datorn medan arbete pågår i NPM, d.v.s. så länge den här symbolen visas. NVC levereras med en uppsättning komponenter som läggs upp under installationen. När installationen är slutförd kan du ta bort de komponenter som du inte tänker använda. NVC är en pluginbaserad applikation. Nya plugin-program introduceras efter hand som ny teknologi utvecklas och säkerhetshot uppstår. Gemensamt för alla flikar: I nätverksmiljö visas fältet Åtkomst längst ned på varje flik om du har administratörsbehörighet. Systemadministratörerna avgör vad som ska vara synligt och/eller konfigurerbart från arbetsstationerna. Därför kan det hända att en vanlig användare kan visa alla eller vissa flikar, men inte ändra inställningarna. Du kan konfigurera olika funktioner i NVC från samma centrala plats konfigurationsredigerar en. Välj Konfigurationsredigera re i Norman-gruppen eller Norman-mappen som visas när du högerklickar på den gröna bokstaven N i systemfältet: Listan i dialogrutan visar vilka komponenter du har installerat. Komponenter som till exempel Meddelandecirkulationslista och E-post, SMS, SNMP visas inte i fristående installationer för enanvändare. Varje komponent har en egen flikdialogruta med en uppsättning konfigurationsalternativ. Klicka bara på den komponent som du vill konfigurera och gör sedan urval från den flikdialogruta som då öppnas.

18 Installera och uppdatera produkter Installera och uppdatera produkter 18 Installera Norman Virus Control Dessa två produkter måste installeras i alla NVC-installationer. Detta är själva produkten, Norman Virus Control, och så genomsökningsmotorn som utför jobbet. Efter hand som fler produkter blir tillgängliga i det här användargränssnittet, till exempel Normans brandvägg och NVC för Domino, visas de på den här listan efter installation.

19 Installera och uppdatera produkter 19 Normans genomsökningsmotor Genomsökningsmotorn är själva kärnteknologin i alla antivirusprogram. Användargränssnittet kan ses som ett omslagspapper, som är värdelöst utan genomsökningsmotorn och komponenterna i Programhanteraren för Norman (se sidan 30). Språk: Välj vilken språkversion komponenterna ska ha på listmenyerna. När du klicka på pilen visas de tillgängliga språken. Den här listan kan ändras efter hand som nya språk läggs till. Verifieringsnyckel för installation/uppdatering: Det serienummer som du fick när du köpte NVC, och som du angav under installationen. Numret visas i det här fältet. Fältet innehåller licensinformation som låter dig använda NVC enligt villkoren i licensavtalet. Observera att licensinformationen visas när du högerklickar på Norman-ikonen och väljer Licensinformation i listan som öppnas: Uppdatera NVC Nya virus upptäcks varje dag. Därför erbjuder Norman frekventa uppdateringar av både virusdefinitionsfiler och programfiler. Obs! Virusdefinitionsfilerna och de övriga komponenterna är så tätt integrerade att du bör uppdatera alla tillgängliga komponenter. Det räcker inte att bara installera uppdaterade definitionsfiler. Du kan uppdatera NVC på flera olika sätt: via Internet, det interna nätverket eller cd:n med programmet. Uppdateringsfunktionerna stöder servrar och nätverk lika väl som fristående

20 Installera och uppdatera produkter 20 datorer, och det finns ett flertal konfigurationsalternativ att välja bland. LAN/WAN Obs! Innan du ändrar någonting i den här dialogrutan är det mycket viktigt att du läser anvisningarna i administratörshandboken. Den här flikdialogrutan används av systemadministratörer vid uppdatering av NVC på nätverk. I den här dialogrutan anger du obligatorisk information om nätverket och hur ofta NVC ska leta efter uppdaterad programvara, konfigurationer och aktivitetsfiler, samt konfigurerar de olika alternativen. När ska kontroll efter uppdateringar på LAN/WAN ske? Aldrig(uppdatera från cd eller Internet) Om du inte tänker uppdatera NVC via det interna nätverket väljer du det här alternativet och går vidare till nästa dialogruta

21 Installera och uppdatera produkter 21 med flikar för uppdatering från Internet. Använd även det här alternativet när du får en versionsuppdatering på CD-ROM från Norman. Obs! När du får CD-ROM-skivan kan virusdefinitionsfilerna redan vara för gamla, och ha ersatts av nyare versioner på Normans server. Detta beror på tiden som det tar att producera och leverera en cd. Nya filer kan finnas tillgängliga på webben en minut efter de har färdigställts, medan det tar upp till två veckor att preparera och distribuera samma filer på en CD-ROM. Kontrollera alltid om det finns nya virusdefinitionsfiler och uppdaterad programvara på Normans server efter att du har installerat en ny programversion från en cd. Norman ger dig ett verktyg för detta Internet Update. Se sidan 102. I standardintervall Uppdateringar görs efter intervall i Programhanteraren för Norman (NPM). NPM skiljer mellan NVC-distributionsservrar och klienter. Läs mer i avsnittet om NPM i administratörshandboken (i delen Uppdateringsintervall och nätverkstrafik finns det en omfattande genomgång av dessa mekanismer). I användardefinierade intervall Med det här alternativet kan du specificera uppdateringsintervall för programvara, konfigurationsfiler och aktivitetsfiler. Klicka på Inställningar, så öppnas följande dialogruta: Standardalternativet för alla uppdateringar är I standardintervall. Detta ersätter alternativet Automatiskt från server i

22 Installera och uppdatera produkter 22 tidigare versioner av NVC 5. Om du väljer standardintervallet replikeras alla uppdateringar från distributionsservern cirka 3 minuter efter du har loggat in, och fortsätter sedan varje timme på arbetsstationer och var 5:e minut på distributionsservrar. Detta är standardinställningar, men du kan även konfigurera andra uppdateringsscheman. Välj andra uppdateringsintervall ur listmenyerna i dialogrutan. Obs! Om du inte har en permanent uppkoppling mot Internet rekommenderar vi inte standardalternativet, eftersom detta då medför många och kostsamma uppringningar. I detta fall är det bättre att välja till exempel varje timme. Dessutom bör distributionsservern vara lokalt placerad vid fjärranslutning till Internet. Var ska kontroll efter uppdateringar på LAN/WAN ske? När du har angett uppdateringsintervall måste du specificera var uppdateringarna finns. Först specificerar du vilket nätverk du kör genom att välja det ur listan Nätverkstyp. Du kan välja mellan: Windows NT/2000/XP/2003 Arbetsgrupp eller serverlöst nätverk, samt Novell NetWare. För Windows NT/2000/XP/2003 och Arbetsgrupp eller serverlöst nätverk anger du: Namn på distributionsserver Resursnamn För Novell NetWare anger du: Namn på distributionsserver Volymnamn och rotkatalog Obs! Ange bara namnet på distributionsservern utan omvända snedstreck eller andra specialtecken. När du har fyllt i de tre fälten i Var ska kontroll efter uppdateringar på LAN/WAN ske? tolkas informationen i NVC för att generera kompletta sökvägar.

23 Inloggningsreferenser Installera och uppdatera produkter 23 Om du kör ett Windows-nätverk kan du ange användarnamn, lösenord och domännamn genom att klicka på knappen Inloggningsreferenser. Användardefinierade sökvägar Om du vill skilja på konfigurationer och aktivitetsfiler på olika avdelningar i organisationen till exempel, måste du välja Användardefinierade sökvägar och klicka på Inställningar. Följande dialogruta öppnas: I den här dialogrutan är fälten redan ifyllda baserat på den information som du har angett under Servernamn och Resursnamn (Volymnamn och rotkatalog på Novell). Uppdatera programvara från: Identifierar sökvägen till den server där NVCprogramuppdateringarna kan hämtas efter att de har hämtats från t.ex. Internet. I den här rutan visas servern och resurs-/ volymnamnet som har angetts i föregående dialogruta, plus standardsökvägen till platsen där programvarupaketen finns. Uppdatera konfigurationsfiler från: I den här rutan visas servern och resurs-/volymnamnet som har angetts i föregående dialogruta, plus standardsökvägen till platsen där konfigurationsfilerna lagras.

24 Installera och uppdatera produkter 24 Uppdatera aktivitetsfiler från: I den här rutan visas servern och resurs-/volymnamnet som har angetts i föregående dialogruta, plus standardsökvägen till platsen där aktivitetsfiler lagras. Ytterligare sökvägselement: I det extra fältet för uppdatering av Konfigurationsfiler och Aktivitetsfiler har du möjlighet att distribuera anpassade configoch aktivitetsfiler till specifika enheter inom organisationen. Om du anger ett ytterligare sökvägselement måste du kontrollera att miljövariabeln anges med formatet $(namn), så att en komplett UNC-sökväg kan genereras i NPM. Exempel: Internet Ditt val i det här avsnittet påverkar hur uppdateringar från Internet ska hanteras med Internet Update (IU). Internet är det mest effektiva och snabba sättet att distribuera uppdaterade virusdefinitionsfiler och uppgraderingar för de övriga NVC-komponenterna. Du måste hämta alla uppdateringar så snart som möjligt för att få ett fullständigt skydd. Därför bör du överväga alternativen noggrant när du ska välja vad som passar dina behov.

25 Installera och uppdatera produkter 25 Dina NVC-uppdateringar hanteras via programmet Norman Internet Update (IU). Uppdateringarna finns även som paket och IU fastställer automatiskt vilka paket som är relevanta för dig genom att kontrollera ditt operativsystem och din språkversion. Ett nätverk körs emellertid ofta på flera operativsystemsplattformar och med olika språkversioner av NVC. I heterogena miljöer måste du därför köra ett separat konfigurationsverktyg för IU (NIUcf) för att vara säker på att uppdateringar hämtas för hela nätverket. NIUcf beskrivs i avsnitten om Installation och distribution för Windows NT och Novell NetWare i administratörshandboken. När ska kontroll efter uppdateringar på Internet ske? Obs! Om din dator skyddas av en brandvägg eller proxyserver kanske du behöver ange information om detta under avsnittet Proxy-server i den här dialogrutan (sidan 28).

26 Installera och uppdatera produkter 26 Använd inte Internet - uppdatera från cd Om du väljer det här alternativet får du aldrig uppmaningar eller påminnelser om att hämta tillgängliga uppdateringar på Internet. Eftersom cd-skivor i normala fall bara distribueras när det finns en ny version av NVC, får du bara dessa av Norman var tredje månad ungefär. Vi rekommenderar inte det här alternativet, eftersom NVC-installationen bör uppdateras efter högst en vecka. Endast på begäran (starta manuellt) Välj det här alternativet om du föredrar att starta IU manuellt på NVC-menyn för att kontrollera om det finns uppdateringspaket, eller använda Windows-funktionen Schemaläggaren (som finns på Kontrollpanelen). Dagligen vid uppringning (vänta tills anslutning har etablerats) Om du använder ett modem för att ansluta till Internet väljer du det här alternativet om du vill leta efter uppdateringar på Normans server dagligen. Du behöver bara ansluta till Internet som vanligt, eftersom programmet automatiskt kontrollerar om det finns tillgängliga uppdateringsfiler. Om du ansluter till Internet flera gånger per dag söker IU efter uppdateringar endast den första gången som du ansluter. Om du ansluter till Internet mer sällan, till exempel en gång i veckan, görs IU-kontrollen när du ansluter. Vid direktanslutning på specificerade tider Det här alternativet kan du välja om du har en permanent uppkoppling mot Internet. Klicka på Specificera om du vill schemalägga en tid:

27 Installera och uppdatera produkter 27 Ange först när du vill att NVC ska leta efter uppdateringar. Ange klockslaget och ställ sedan in ett värde i fältet +- för att tillåta en tidslucka i systemet, så att aktiviteten kan passas in där det är lämpligast och undvika överbelastning i systemet. Obs! Om Internet Update inte har körts på 24 timmar görs en automatisk kontroll efter uppdateringar när du startar datorn. Uppdatera distributionsserver (se fliken LAN/WAN) Om du väljer det här alternativet aktiverar du en klient för hämtningen av uppdateringar till en NVC-distributionsserver. För att uppdateringen ska lyckas måste dessutom den inloggade användaren ha skrivbehörighet till distributionskatalogen ( \Norman\Distrib\Download). Alternativet Uppdatera distributionsserver är inte standardvalt. Därför måste klienter som försöker köra Internet Update (NIU.EXE) uppdatera sin egen hämtningssökväg (...\Norman\Download), och inte distributionskatalogen (...\Norman\Distrib\Download). Detta är mycket användbart på till exempel bärbara datorer, som uppdateras från distributionsservern när de är på kontoret och kör Internet Update individuellt när de är utanför. Om Uppdatera distributionsserver har aktiverats på en klient som kör IU, och klienten inte är ansluten till nätverket, uppdateras varken den lokala NVC-installationen eller distributionsservern. Om IU körs från distributionsservern, ska du inte välja Uppdatera distributionsserver. Alternativet Uppdatera distributionsserver väljs typiskt bara för ett fåtal datorer som vanligtvis är anslutna till nätverket konstant. (Se avsnittet om distribution av flera konfigurationsoch aktivitetsfiler till enskilda arbetsstationer i administratörshandboken om du vill ha mer information). I installationer där Novell Netware används som distributionsserver måste det här alternativet väljas för minst en dator (till exempel NVC-administratörens dator).

28 Proxy-server Installera och uppdatera produkter 28 Proxy-servrar kan kräva en verifiering av användaren. Om du använder proxy-serveralternativen i den här dialogrutan måste du ange den information som du har konfigurerat för proxyn när du loggar in till proxy-servern och verifierar dig. Dessa två veriferingsscheman är vanligast: 1. Grundläggande verifiering 2. Windows NT Challenge/Response, (kallas ibland NTLM). Proxy-server Använd en proxy-server Ange adressen och porten till brandväggens HTTP-proxy. Om du har angett särskild information om HTTP-proxyn i din webbläsare anger du exakt samma inställningar här. Logga in till proxy-servern Obs! Det här alternativet används endast om proxy-servern kräver verifiering. Klicka på Inloggningsreferenser, så öppnas den här dialogrutan: Informationen som du anger här ska matcha den information som du brukar ange när du loggar in till din proxy-server.

29 Installera och uppdatera produkter 29 Användarnamn: Ange ett giltigt användarnamn. Lösenord: Ange lösenordet. Domän (för Windows NT challenge/response) Det här fältet ska inte användas för proxy-servrar med grundläggande verifiering. Ange domänens namn. Om det här fältet lämnas tomt används datornamnet i stället.

30 Programhanteraren för Norman Programhanteraren för Norman 30 Den här mappen består av tre patentskyddade Norman-moduler för hantering av intern kommunikation mellan olika delar av produkten. Med hjälp av meddelandecirkulationslistan kan administratörer välja vilken typ av meddelanden som ska cirkuleras till andra datorer som kör NVC i samma nätverk. Läs kapitlet Meddelanden i administratörshandboken om du vill ha en detaljerad, teknisk beskrivning av meddelandesystemet.

31 Programhanteraren för Norman 31 Komponenter Installera Meddelandehantering Tillägg till Messenger Beroende på vilken licens du har, kan det finnas extra meddelandemoduler som tillägg till Messenger. Detta kan vara funktioner för SMS, SNMP och e-post, som är särskilt användbara när du arbetar i nätverksmiljö. Den här modulen beskrivs mer ingående på sidan 40. Versionsinformation Här finns det användbar information i webbläsarformat om aktuella och kommande versioner, inklusive länkar till hämtningsadresser o.s.v. Internet Update Det här verktyget använder du när du vill hämta den senaste versionen av NVC automatiskt. Du kan konfigurera Internet Update för hämtning av uppdateringar i schemalagda tidsintervall. Norman Internet Update på sidan 102. Om meddelandetjänster och loggning Med hjälp av meddelandeverktygen fastställer du vilka händelser du vill bli varnad för. Vid traditionell loggning skrivs meddelanden i en loggfil. I NVC v5 hanteras den här funktionen av en standardmodul som laddas med utdata via NPM. De meddelanden som tas emot i NPM överförs till loggfilen i modulen Meddelanden i programgruppen Funktioner (sidan 99). Meddelandehantering innebär val av vilka meddelanden som ska ingå i loggfilen, vilka som ska visas i en meddelandekonsol och vilka som ska ingå i händelseloggen för Windows NT/2000/XP/ Till sist finns det ett alternativ för att definiera

32 Programhanteraren för Norman 32 meddelanden som du vill sända vidare själv. Detta delar in den här dialogrutan i fyra flikdialogrutor, där alternativen är identiska i de tre första dialogrutorna. Dina val avgör vilka poster som visas i NVC-loggfilen, i meddelandekonsolen och i händelseloggen för Windows NT/2000/XP/2003. I OS/2 lagras meddelandena i en systemfellogg i NVC. Med meddelandehantering kan både användare och administratörer välja vilken typ av meddelanden som ska visas eller lagras lokalt. Meddelandefunktionen är ett effektivt medel för att kunna spåra alla aktiviteter som relaterar till NVC-komponenter lokalt och i nätverket. När Meddelandelogg har aktiverats skickas lokalt genererade meddelanden och/eller meddelanden från andra datorer till den binära loggfilen. När Meddelandekonsol har aktiverats skickas lokalt genererade meddelanden och/eller meddelanden från andra datorer till meddelandekonsolen. När Händelselogg har aktiverats skickas lokalt genererade meddelanden och/eller meddelanden från andra datorer till händelseloggen i Windows NT/2000/XP/2003.

33 Programhanteraren för Norman 33 Meddelandelogg Skicka meddelanden till den binära loggfilen Det här alternativet måste väljas för att de övriga alternativen i dialogrutan ska bli tillgängliga. Om du avmarkerar den här kryssrutan stängs meddelandeloggen av. Obs! Den binära loggfilen är krypterad och kan bara granskas från modulen Funktioner (komponent i Meddelanden). Se sidan 99. Loggfiler i textformat skapas också, med samma kriterier som för den binära loggfilen. Samtliga loggfiler (textfiler såväl som binära filer) sparas i MSGkatalogen, i den katalog där NVC har installerats, som normalt är c:\norman\msg. Lokalt genererade meddelanden Dina val i det här avsnittet avgör vilka händelser på den lokala datorn som ska loggas i loggfilen.

34 Programhanteraren för Norman 34 Virusangrepp och andra alarm Skapa loggfilsposter om virus eller andra skadliga koder upptäcks. Program- och installationsfel Skapa loggfilsposter om ett installerat NVC-program genererar en felrapport, eller om felmeddelanden visas under installationen av NVC. Varningar Skapa loggfilsposter om varningar visas. Informationsmeddelanden Skapa meddelande av informativ typ. Markera inte det här alternativet om du inte är absolut säker på ditt val. Det beror på att mängden av allmänna informationsmeddelanden som genereras är stor. System- och underhållsmeddelanden Skapa loggfilsposter för nätverksrelaterade aktiviteter i systemet. Det här alternativet är alltid aktiverat. Meddelanden som överförs från andra datorer I föregående avsnitt valde du vilka händelser på den lokala datorn som skulle loggas i loggfilen. I det här avsnittet kan du avgöra vilka meddelanden om händelser på andra datorer som ska lagras i loggfilen. Du väljer från exakt samma uppsättning av alternativ som i det föregående avsnittet. Meddelanden upphör efter: Välj under hur lång tid du vill behålla meddelanden i loggfilen. Du kan välja att låta meddelanden upphöra efter en dag, två dagar, en vecka, en månad eller aldrig.

35 Programhanteraren för Norman 35 Meddelandekonsol Här måste du välja Skicka meddelanden till meddelandekonsolen för att konfigurationsalternativen ska bli tillgängliga, på samma sätt som för avsnittet Meddelandelogg på sidan sidan 33. Meddelanden upphör efter: Specificera under hur lång tid meddelanden ska lagras i konsolen. Du kan välja att låta meddelanden upphöra efter en timme, åtta timmar, en dag, två dagar, en vecka, en månad eller aldrig. De övriga konfigurationsalternativen är identiska med alternativen på den föregående fliken.

36 Händelselogg Här måste du välja Programhanteraren för Norman 36 Skicka meddelanden till händelseloggen i Windows NT/ 2000 för att konfigurationsalternativen ska bli tillgängliga, på samma sätt som för avsnittet Meddelandelogg på sidan 33. Användardefinierat meddelande Här måste du välja Aktivera användardefinierat meddelande innan du kan få tillgång till fältet där du ska skriva meddelandet. När ett angrepp upptäcks under genomsökning vid åtkomst, visas den text som du har angett i det här fältet på arbetsstationerna. Det här meddelandet kan innehålla exakta instruktioner eller en

37 Programhanteraren för Norman 37 referens till företagets strategi för lämpliga åtgärder när malware hotar nätverket. Meddelandet bifogas även i meddelanden som sänds via det interna sändningssystemet i NVC. Kontrollera att alternativen för sändning och cirkulation har aktiverats i modulen Meddelandecirkulationslista (sidan 38). I administratörshandboken finns det mer information om hur meddelanden och alarm hanteras i NVC.

38 Meddelandecirkulationslista Programhanteraren för Norman 38 Obs! Den här modulen finns endast tillgänglig i nätverksmiljöer. Meddelanden Den här utdatamodulen för meddelanden stöder både IP- och IPX-nätverk. Den baseras på anslutning via TCP/IP och/eller SPX. Obs! I administratörshandboken finns det mer detaljerad information om hur NVC hanterar meddelanden och alarm. Svara på sändningar och aktivera meddelandecirkulationslista från: Det här alternativet måste väljas för att de övriga alternativen i dialogrutan ska bli tillgängliga. Om du avmarkerar den här kryssrutan stängs meddelandecirkulationslistan av.

39 Programhanteraren för Norman 39 Sändningar används för att skicka samma meddelande till flera mottagare. Lokalt genererade meddelanden Välj vilka händelser på den lokala datorn som ska aktivera meddelandecirkulationslistan. Virusangrepp och andra alarm Vidarebefordra meddelande om virus eller annan skadlig kod upptäcks. Program- och installationsfel Vidarebefordra meddelande om ett installerat NVC-program genererar en felrapport, eller om felmeddelanden visas under installationen av NVC. Varningar Vidarebefordra meddelanden som visas. Informationsmeddelanden Vidarebefordra meddelande av informativ typ. Markera inte det här alternativet om du inte är absolut säker på ditt val. Det beror på att mängden av allmänna informationsmeddelanden som genereras är stor. System- och underhållsmeddelanden Vidarebefordra meddelanden som gäller nätverksrelaterade aktiviteter i systemet. Det här alternativet är alltid aktiverat. Meddelanden som överförs från andra datorer I föregående avsnitt valde du vilka händelser på den lokala datorn som skulle skickas vidare. I det här avsnittet kan du avgöra vilka meddelanden om händelser på andra datorer som ska vidarebefordras med hjälp av meddelandecirkulationslistan. Du väljer från exakt samma uppsättning av alternativ som i det föregående avsnittet.

40 E-post, SMS, SNMP Cirkulationslista Programhanteraren för Norman 40 Om du har aktiverat meddelandecirkulationslistan anger du vem som ska motta meddelanden. Vidarebefordra inkommande meddelanden till: Klicka på Lägg till och ange mottagarens IP-adress eller datornamn. Upprepa operationen för varje mottagare som du vill lägga till i listan. Namn och adresser kan även redigeras eller tas bort ur listan genom att klicka på motsvarande knappar. Vanligtvis anges endast en mottagare för att undvika dubblering av mottagare. I administratörshandboken finns det mer detaljerad information. Vidarebefordra meddelanden Välj det här alternativet om du vill skicka inkommande meddelanden till alla medlemmar på listan. Du kan även välja när de inkommande meddelandena ska upphöra att gälla. Alternativen är 1, 8 eller 24 timmar, 1 eller 4 veckor samt aldrig. Standardvärdet är 1 vecka. I den här modulen finns det funktioner för att skicka e-post eller SMS-meddelanden om valda händelser på fristående datorer eller datorer i nätverket. I nätverk där SNMP används kan NVC konfigureras för utskick av SNMP-trap. Meddelanden med e-post, SMS och SNMP Du kan filtrera de händelser som ska utlösa utskick av e-post, meddelanden eller SNMP-trap på exakt samma sätt som du väljer relevanta händelser för meddelandecirkulationslistan och meddelandehanteringen. Du använder samma uppsättning av alternativ för dessa händelser:

41 Programhanteraren för Norman 41 Precis som i andra meddelandemoduler skiljer du på lokalt genererade meddelanden och meddelanden som överförs från andra datorer. Standardvärden Följande standardvärden används för lokala meddelanden och meddelanden som överförs från andra datorer: Virusangrepp och andra alarm Vidarebefordra meddelande om virus eller annan skadlig kod upptäcks. Program- och installationsfel Vidarebefordra meddelande om ett installerat NVC-program genererar en felrapport, och om felmeddelanden visas under installationen av NVC.

42 Programhanteraren för Norman 42 För SMS-meddelanden används endast det första alternativet som standardvärde. Konfigurera e-postmeddelanden Följande fält måste fyllas i under avsnittet SMTP-protokoll i dialogrutan: SMTP-server Servernamn eller IP-adress för den e-postserver som ska ta emot SMTP-meddelanden. Port Den standardvalda SMTP-porten är 25. Detta är rätt värde om du inte själv har valt att använda en annan port. Postmottagare Ange e-postadresser till alla personer som ska ha e-posten.

43 Programhanteraren för Norman 43 Klicka på Lägg till när du ska ange en e-postadress till en postmottagare. Välj en adress ur listan och klicka på Redigera om du vill ändra en befintlig adress. Välj en adress ur listan och klicka på Ta bort om du vill ta bort en befintlig adress. Svara till Ange e-postadress till den person som postmottagaren kan skicka svar till, till exempel systemadministratören. I avsnittet Postmeddelandetext kan du ange följande: Ämne Rubriken på e-postmeddelandet, till exempel Meddelande från NVC. Här kan det vara en bra idé att ange vilken händelse som har utlöst e-postvarningen. Om du endast har valt ett alternativ, till exempel Virusangrepp och andra alarm, kan detta vara rubriken. Vanlig text (tillagd) Skriv en text som du vill inkludera som standardfotnot i e- postmeddelandet.

44 Konfigurera SMS-meddelanden Programhanteraren för Norman 44 Fyll i följande fält: COM-port Specificera COM-porten för SMS genom att välja ett alternativ ur listan på listmenyn. Här visas den port som du specificerade när du konfigurerade din mobiltelefon som ett modem, med hjälp av den drivrutin som du fick av tillverkaren. Om du inte känner till portnumret väljer du Auto så att programmet kan identifiera porten automatiskt. Överföringshastighet Överföringshastigheten specificerar de seriekommunikationsparametrar som ska användas för GSMmodemet. Om du inte känner till överföringshastigheten finns det mer information i den tekniska dokumentationen om modemet. NVC stöder kommandouppsättningen Extended

45 Programhanteraren för Norman 45 Hayes för SMS, ETSI GSM 07.07, och under testningen framgick det att modemet Falcom GSM Modem passar bäst (mer information finns på adressen Handskakning Det vanligaste formatet för seriekommunikation är N81. Klicka på listmenyn om du vill se fler alternativ. Meddelandegräns Här begränsar du det antal meddelanden som du kan skicka under en viss tidsperiod. Om du inte vill ange standardalternativet Ingen gräns väljer du följande på listmenyn: 1/15, anger ett meddelande var 15 minut 1/timme, anger ett meddelande per timme o.s.v. Kom ihåg att om du väljer till exempel 1/15, förlorar du alla meddelanden som skickas inom 15 minuter efter det första meddelandet. Gräns för ignorering av varningar Om du väljer en gräns, d.v.s. vid alla alternativ utan Ingen gräns, är den här inställningen automatiskt på. På så sätt kan du vara säker på att inte missa några viktiga meddelanden (alarm) på grund av den specificerade begränsningen. När du endast har specificerat Virusangrepp och andra alarm och ignoreringsalternativet är på, begränsas inte alarm av meddelandegränserna. SMS-leverantör Ange telefonnumret till din SMS-leverantör. Meddelandemottagare Ange telefonnumren till alla mottagare av SMS-meddelanden. Klicka på Lägg till när du ska ange ett telefonnummer till en meddelandemottagare. Välj en post ur listan och klicka på Redigera om du vill ändra en befintlig mottagare. Välj en post ur listan och klicka på Ta bort om du vill ta bort ett befintligt nummer.

46 Programhanteraren för Norman 46 Vanlig SMS-text Vad meddelandet handlar om. Detta visas när du skickar ett meddelande. Här kan det vara en bra idé att ange vilken händelse som har utlöst meddelandet. Om du endast har valt ett alternativ, till exempel Virusangrepp och andra alarm, kan detta skrivas. Det här meddelandet kan till exempel innehålla texten Ring SysAdm. Observera att maxlängden på dessa meddelanden är 12 tecken. Konfigurera SNMP Fyll i följande fält om du vill aktivera SNMP-trap: Trap-mottagare Ange mottagarnas datornamn eller IP-adresser. Klicka på Lägg till när du ska ange namn eller adress för en SNMP-mottagare.

47 Programhanteraren för Norman 47 Välj en post ur listan och klicka på Redigera om du vill ändra en befintlig adress. Välj en post ur listan och klicka på Ta bort om du vill ta bort en befintlig adress. Obs! Mottagarna bör ha installerat Normans MIB för att säkerställa att trap:en avkodas på rätt sätt. Webbgrupp Varje SNMP-hanterat objekt, som till exempel en trap, tillhör en webbgrupp. Verifieringen baseras på ett webbgruppsnamn i oformaterat textformat, som du ska ange här. Publik är till exempel ett vanligt webbgruppsnamn. Användarmeddelande I det här fältet kan du ange en allmän, användarkonfigurerbar text, som till exempel Någonting har gått fel i....

48 Norman Virus Control Norman Virus Control 48 Komponenter En produkt som Norman Virus Control (NVC) har många komponenter och de flesta användare får många fördelar av att installera alla komponenterna. Installera Observera att du när som helst kan gå tillbaka till den här fliken och lägga till eller ta bort komponenter. Som standard läggs alla komponenter till när du installerar NVC. Genomsökning på begäran Med alternativet Genomsökning på begäran kan du göra periodiska genomsökningar av valda områden på datorn. Om du

49 Norman Virus Control 49 använder schemaläggaren (se nedan) måste du även installera Genomsökning på begäran. Genomsökning på begäran på sidan 52. Genomsökning vid åtkomst Genomsökning vid åtkomst är en pågående process som löpande övervakar kritiska aktiviteter i ditt system. Beroende på konfigurationen kan detta gälla åtkomst till filer och kopiering, eller flyttning mellan enheter och kataloger. NVC på Windows Terminal Server på sidan 87. Genomsökning av kommandoraden Genomsökning av kommandoraden är ett alternativ till de gränssnittsbaserade genomsökningarna. Här har du möjlighet att köra kommandofiler och andra aktiviteter från kommandoraden. Genomsökning av kommandoraden är ett bra alternativ för alla som har erfarenhet av den här miljön. Starta Genomsökning av kommandoraden på sidan 107. Schemaläggare Schemaläggaren är ett verktyg som du använder för att köra aktivitetsfiler på schemalagd tid. Om schemaläggaren på sidan 95. Aktivitetsredigerare Du använder det här verktyget när du skapar aktivitetsfiler och visar eller ändrar händelser som har angetts i schemaläggaren. Du kan skapa en genväg till en aktivitetsfil och placera den på skrivbordet som en ikon, eller lägga till den på Start-menyn som ett alternativ. Schemalagda aktivitetsfiler måste lagras i mappen...\nvc\tasks. Du kan placera OS/2-skuggan av aktivitetsfilen var du vill. Den verkliga filen (eller filerna) måste emellertid lagras i...\nvc\tasks. Aktivitetsredigerare på sidan 89.

50 Norman Virus Control 50 Funktioner Med det här verktyget kan du visa och redigera aktivitetsfiler och karantänfiler, samt visa status på de installerade komponenterna. Funktioner på sidan 96. Internet protection Norman Internet Protection (NIP) är en modul som har utformats för att fånga upp inkommande och utgående e-post, samt rensa eller blockera alla angripna bilagor med oönskat innehåll. Obs! NIP är en modul för arbetsstationer. Använd inte NIP på servrar som körs med en separat SMTP-tjänst, eller på terminalservrar. På en terminalserver kan NIP endast skydda den först inloggade användaren, och är därför inte meningsfull i en sådan miljö. NIP installeras som standardmodul första gången som du installerar NVC d.v.s. även på servrar och terminalservrar. Därför rekommenderar vi att du avinstallerar eller stoppar NIP på dessa plattformar. NVC på Windows Terminal Server på sidan 87. Starta Du kan välja om du vill att vissa komponenter ska startas automatiskt, d.v.s. att de laddas när du startar datorn. Vissa komponenter är inte avsedda att startas automatiskt per definition, till exempel Genomsökning på begäran. Genomsökning vid åtkomst har emellertid utformats för övervakning av systemet i realtid, och standardinställningen är därför PÅ. Du kan också välja automatisk start via schemaläggaren. När du gör en ändring i någon av komponenterna måste du klicka på Spara för att ändringen ska aktiveras. En komponent fortsätter att vara markerad/avmarkerad tills du ändrar inställningen manuellt och klickar på Spara igen.

Norman Virus Control för arbetsstationer. Version 5.8. Användarhandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer. Version 5.8. Användarhandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.8 Användarhandboken ii NVC för arbetsstationer användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande disketten/cd:n och dokumentationen

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR macos Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced FileMaker Installationshandbok för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced 2005, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker

Läs mer

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008. Du hittar svar på alla dina frågor i MCAFEE VIRUSSCAN PLUS

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 3

Innehåll. McAfee Internet Security 3 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 Funktioner i SecurityCenter...6 Använda SecurityCenter...7 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...17 Arbeta med varningar...21

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer