1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON"

Transkript

1 Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant att se hur vi ligger till i förhållande till branschen i stort och till våra konkurrenter. WSPs eget bokslut får vi vänta ytterligare på, det presenteras av GENI- VAR i mars. Men det vi kan mäta och jämföra tills dess är dels vår årliga medarbetarenkät och dels de kundundersökningar vi genomfört. Medarbetarundersökningen visar även i år att våra medarbetare är nöjda med jobbet, mycket engagerade och känner stolthet över att arbeta på WSP. De är i hög grad beredda att rekommendera WSP som arbetsplats till vänner och bekanta. Allt detta är mycket glädjande, och vi strävar ständigt efter att förbättra möjligheterna till utbildning och utveckling för våra medarbetare. Att möta framtidens utmaningar och ha den kompetens våra kunder kommer att efterfråga är avgörande för vår överlevnad på en tuff marknad. Den varumärkesmätning som nyligen genomförts av tidningen Dagens Samhälle visar att kännedomen om WSP ökar sakta men säkert. Mest glädjande är de positiva attityderna till WSP bland dem som känner till oss. Här topparna vi numera listan. Främst är det tjänstemän som uppskattar WSP och allra mest i syd- och mellansverige. I år toppar WSP även listan över hur väl man känner till företagets produkter/tjänster för offentlig sektor. I våra egna undersökningar kan vi också se att kunderna uppskattar WSPs bredd, kompetens och spridning i landet. Nu kan vi inte slå oss till ro och känna oss alltför nöjda med alla dessa positiva resultat. Då kommer utvecklingen snabbt att springa ifrån oss. WSPs ambition är att ständigt vara på språng mot nya utmaningar, ny kunskap och nya givande kundrelationer. En viktig del i vår satsning framåt är BIM. Alldeles nyligen genomförde WSP tillsammans med tidningen Byggindustrin ett halvdagsseminarium med temat Vem tjänar pengar på BIM Vi måste mäta för att veta. Här redovisades bland annat en undersökning om BIM hos svenska företag. Mer om BIM-seminariet hittar du på annan plats här i tidningen. Rikard Appelgren BYGGHANDLINGAR FÖR SLUSSENS NYA BUSSTERMINAL NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF WSP SAMHÄLLSBYGGNAD NYHETER WSP har sedan början av maj i 2012 arbetat med systemhandlingen för Slussens nya bussterminal. Nu har vi även erhållit bygghandlingsprojekteringen med ansvar för att ta fram bygghandlingar, vara tekniskt stöd under byggtiden samt att utföra relationshandlingar. Uppdraget ska genomföras enligt BIM-metoden med projektering i givare är Stockholms Stads Exploateringskontor. Den nya bussterminalen kommer att byggas i Katarinaberget och ha sin huvudentré för resenärerna från Katarinavägen. Bussterminalen kopplas ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att buss, tåg och t-bana. Bussarna kommer att köra in i terminalen från Stadsgårdsleden via en ny bergtunnel med mynning i höjd med vänthallen är placerad i mitten, avskild från avgångs- och ankomsthallarna. Uppdraget påbörjas i januari 2013 och terminalen beräknas kunna tas i drift För mer information kontakta Jan Waage, , Niklas Sörensen har tillträtt som affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. Rekryteringen är en följd av att Eskil Sellgren lämnar sitt linjeansvar och går över i en Global roll inom WSP Järnväg. Niklas Sörensen kommer närmast från en roll som vice vd med ansvar för affärs- och teknikutveckling tillika divisionschef inom Grontmij AB. Han är civilingenjör vid Väg och Vatten på KTH där han också bedrivit doktorandstudier inom Competitive Building. Niklas ser fram emot sitt nya arbete och att fortsätta utvecklingen av WSP Samhällsbyggnad. WSP är en så stor spelare att vi kan påverka en hel bransch, säger han. Det har länge talats om byggbranschens behov av effekti- tradition av samverkan mellan discipliner, vilket är en stor fördel. För mer information, kontakta Niklas Sörensen, , I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Produktion: Kungsholmsgruppen Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige, Falköping. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP PÅ PLATS I NYA LOKALER I GÖTEBORG Den nya adressen är Ullevigatan 19. Ett nybyggt hus på gångavstånd från centralstationen och nära Göteborgs arenor och evenemangsstråk. Byggnaden är en GreenBuilding- Very Good enligt det internatio- BREEAM. Det nya centrala läget kommer att förändra resvanorna till och från arbetet för WSPs medarbetare. Kol- kommer att cykla eftersom det nya kontoret har cykelparkering samt duschar och omklädningsrum i källarplanet. En bilpool med miljövänliga fordon planeras också för hyresgästerna på Ullevigatan 19. Sammantaget beräknas det förändrade resandet till och från arbetet minska CO 2 -utsläppen med %. Nu ska WSPs medarbetare bekanta sig med sina nya, hållbara lokaler och i april öppnas portarna för invigning av det nya kontoret. EUROBORMETODEN GODKÄND AV KEMIKALIEINSPEKTIONEN WSP Terrasond kan nu fortsätta att bevara trägrundläggningar med den unika Eurobormetoden många år framöver. Från och med september 2013 måste alla träskyddsmedel i Europa vara godkända enligt EU:s biociddirektiv (Direktiv 98/8/EG). WSP Terrasond har sedan några år tillbaka arbetat med en ansökan för att få fungiciden Jerbor godkänd för användande enligt Eurobormetoden. Kemikalieinspektionen har under drygt ett år utvärderat ansökan som omfattar effektivitet, hälso- och miljöaspekter. Godkännandet är ett kvitto på att Eurobormetoden klarar de mycket hårda krav som biociddirektivet ställer samt att ett korrekt användande av metoden är säkert och effektivt. Många bevaransvärda byggnader är grundlagda på lösa jordar som förstärkts med träpålar och rustbäddar. Ofta drabbar mikrobiell nedbrytning överdelen av den bärande konstruktionen varpå ojämna sättningar uppstår i byggnaden med sprickor som följd. Om inget görs i tid tvingas man till slut låta utföra grundförstärkning som ofta är besvärligt och resurskrävande. Genom att låta utföra en grundundersökning och därigenom statusbedöma trägrundläggningen konstruktionen. WSP Terrasond har mångårig erfarenhet av att undersöka och bevara dessa grundläggningar. Eurobormetoden ger ett långsiktigt skydd och är en besparing för både plånboken och miljön. För mer information kontakta Kalle Bandh, WSP Terrasond, , eller Elna Nilsson, , WSP OMVANDLAR BULLERPLANK TILL SOL- FÅNGARE WSP har fått i uppdrag att ta fram bygghandlingar för Noisun, ett världsunikt miljöprojekt som ingår i EUs miljöprogram. Projektet utgörs av en cirka 400 meter lång kombinerad solfångaranläggning/bullerskärm. Noisunskärmen kommer att byggas av Lerums kommun och blir en demonstrationsanläggning för hela EU. Noisun är en del av EUs miljöprogram Life+. Målet är att ta fram en innovativ lösning som kombinerar bullerskydd med tillvaratagande av solvärme. Större delen av skärmen kommer att utgöras av solfångare (ca 1000 kvm), vars värme ska distribueras till Lerums fjärrvärmenät. Anläggningen kommer att byggas längs Västra stambanan, och solfångarna specialanpassas för att klara den hårda järnvägsmiljön. Ur bullersynpunkt är skärmen dimensionerad att skydda närboende från buller både från Västra stambanan och E20. Projektet ska ta fram en väl fungerande lösning där två olika miljönyttor kan kombineras, tillvaratagande av solenergi och bullerskydd. För europeiska städer kommer detta att visa den tekniska möjligheten att göra åtgärder för en mer attraktiv närmiljö och samtidigt producera användbar energi. Projektägare är Lerums kommun som genomför projektet i samarbete med bland annat Lerums Fjärrvärme AB, Tekniska Forskningsinstitut. WSPs uppdrag är att arbeta fram bygghandlingar som ska utgöra underlag till entreprenadupphandling. Med utgångspunkt i de förstudier som gjorts utreds möjliga tekniska lösningar. Utmaningar är den utsatta miljön, komplicerad grundläggning, begränsat utrymme och att VVS-lösningarna delvis är nya. Går allt enligt planerna står bullerskyddet klart för att producera energi i slutet av och För mer information kontakta Åsa Dykes, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 VID HÖGHUSBYGGEN FRAMTRÄDER FÖRDELARNA MED BIM BIM 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 Att bygga skyskrapor är något av det mest komplexa och kompli- fördelar med BIM mycket tydligt. spara, samarbetet underlättas och fel och misstag minimeras. WSPs BIM-specialist Joe Menacker, har höghusprojekt, både i USA och UK. Genom ett antal projekt runt om i världen, som The Shard i London, One World Trade Center i New York, Petronas Towers i Kuala Lumpur ett namn inom höghuskonstruktion. WSP har också gått i täten för ett arbetssätt som nyttjar BIM-nyttor i verksamheten, något som är speciellt värdefullt i den typen av utmanande projekt som det innebär att bygga skyskrapor. Varje höghusprojekt är i någon form helt unikt. Det kan gälla höjden, läget, arkitekturen eller användningsområdet för byggnaden. Genom att använda BIM-teknologin får vi på ett tidigt stadium in alla komponenter i samma modell. Vi ser hur det kommer att fungera, var eventuella krockar kommer att uppstå och hur huset kommer att se ut. Vi kan testa idéer och prova olika layouter och lösningar i modellen och därmed få förståelse för hur minsta ändring påverkar helheten. WSPs BIMspecialist Joe Menacker. World Trade Center Under de senaste tio åren har WSP varit medverkat i uppbyggnaden av One World Trade Center i New York - en unik skapelse med en smal, vriden design, som innebär en stor utmaning för konstruktörerna. En BIM-modell upprättades för all stålkonstruktion. One World Trade Centre har en robust betongkärna som fungerar som ryggraden i byggnaden. Byggnaden är ovanlig på det sättet att stålbalkarna är inbäddade i betongkärnan. Dessutom är kärnan förstärkt med ett tätt nät av horisontella och vertikala balkar som innebär väldigt komplex koordination. Vi kompletterade modellen för betongkärnan med 3D-modeller för armeringen. Modellen användes sedan för att hitta installationskrockar, analysera arbetet och skapa rapporter. Entreprenörerna kunde planera de mesta med hjälp av WSPs visuella modell vilket sparade mycket tid. Installationer Moderna höghus har många olika användningsområden. För det mesta innehåller de affärer, kontor, restauranger, hotell och bostäder, allt i samma byggnad. Varje sektion behöver el- och VVS-installationer, vatten, avlopp och ventilation speciellt utformade för just den verksamheten. Installationsvåningarna mellan olika funktioner blir speciellt komplexa och det är just vid övergången mellan funktionerna som BIM-teknologin verkligen kommer till sin rätt. Miljöfördelarna ökar BIM-tekniken bidrar också till höghusets hållbarhet på många olika sätt. Genom att reducera antalet under projekteringen bidrar BIM till minskat slöseri med både tid och material. Genom att också använda BIM-teknologin för energianalyser kan projektörerna hitta bästa sättet att maximera dagsljuset, minska användningen av kylsystem eller jämföra effekter av förnyelsebara lösningar. Tack vare att höghus innehåller så många repetitiva delar så har man samma hus. Samarbete och kommunikation För höghus, precis som alla komplexa projekt, är nyckeln till framgång samarbete inom projektet. BIMteknologin ger oss stora möjligheter att utveckla rutiner och processer för arbetet mellan de olika disciplinerna. Att alla arbetar på samma sätt underlättar kommunikationen mellan arkitekter, konstruktörer, installationsingenjörer, entreprenörer, fabrikanter och alla som ingår i projektet. Man får en effektiv projekterings- och byggprocess som påtagligt minskar risken för fel och slöseri. Än så länge har vi bara sett början på hur vi kan utnyttja BIM-teknologin. Det fulla värdet kommer att visa sig när vi länkar informationsmodellen till byggnadens förvaltningsprogram och tillåter användarna att nyttja alla fördelar med en öppen delad information. VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA VEM TJÄNAR PENGAR PÅ BIM? Det var frågeställningen för WSPs seminarium den15 februari. Omkring 70 besökare hade tagit sig till Clarion Hotel Stockholm för att lyssna på sex spännande perspektiv på BIM, hur några av branschens största aktörer arbetar med BIM i det dagliga arbetet och en avslutande paneldebatt. Undersökningsföretaget Visus presenterade en ny undersökning om BIM hos tolv företag i Sverige och Kairos Future berättade vad som händer inom BIM. Delta- fastighetsförvaltarna gemensamt kommer att lägga ut kursen för sina storsatsning på BIM. Och vad blev då svaret på den inledande frågan och seminariets slutsats? Jo alla tjänar pengar på BIM! Oavsett arbete i offentlig eller privat verksamhet, i stora eller små Pontus Bengtsson, WSP. FOTO: JONAS EDENVIK Mats Lindgren, Kairos Future. projekt, i bygg- eller fastighetsbolag så har utvecklingen nu kommit så pass att BIM är ett givet villkor för ökad lönsamhet. Men det är fortfarande så att vi saknar mätinstrument både för de hårda och mjuka parametrarna. WSPs egen BIM-expert Pontus Bengtson sammanfattade seminariet så här: om visionen och om de stora nyttorna med BIM. Men om BIM verkligen ska kunna utnyttjas till sin fulla potential måste alla inblandade också fortsatt verka för en öppen dialog och framförallt våga ställa hårdare krav på effektivare arbetsprocesser. Avslutningsvis uppmanades alla besökare att starta, eller fortsätta på, vägen mot att göra BIM till en naturlig del av verksamheten. Detta oavsett om stegen är stora eller små. För mer information kontakta Pontus Bengtson, , UTBILDADE BIM-SAMORDNARE I HELA LANDET Hittills har 45 konsulter inom WSP utbildats för att kunna arbeta som BIM-samordnare vid projektering. Deltagarna har lärt sig ledning och metodik samt praktiska övningar med de programvaror och metoder som används inom WSP Sverige för modellsamordning. Utbildningen omfattar bland annat samordningsprocess, kommunikation, plattformar med mera. ter runt om i Sverige som är redo att ta på sig ansvaret för modell- WSPs BIM-experter Pontus Lagerström. WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 FOKUS PÅ MJUKA FRÅGOR VID NYA BARNSJUKHUSET Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har verkat i samma byggnad sedan Nu ska verksamheten få helt nya moderna lokaler vid Östra sjukhuset. Pontus Lagerström på WSP Systems i Göteborg deltar i programarbetet, som på många sätt innebär ett helt nytt sätt att tänka. Vi sätter patienten i fokus, säger Pontus. Och det är ju mycket som är speciellt när det gäller barnsjukhus. Patientgrupperna sträcker sig från för tidigt födda små, små bebisar till storvuxna tonåringar. Vårdtagarnas alla olika behov påverkar utformningen, tekniken och planeringen av sjukhuset. WSPs uppdrag kring det nya sjukhuset omfattar akustik, logistik, el, VVS, systemintegration, BIM-strategi och BIMsamordning. Pontus Lagerström arbetar med systemintegration och BIM-strategi. -Det installationstät som ett specialistsjukhus, vervakning, avancerad belysning, röntgenutrustning, el, ventilation. Totalt handlar det om 450 olika tekniska system som ska integreras i den nya byggnaden och ändå är det inte alls själva tekniken som är det intressanta. Här handlar det istället om informationen till patienten och de an- energieffektivitet. Det ställs stora krav på fungera utan att märkas. Det betyder till exempel att inga lampor ska lysa i rum där BIM BILD: WHITE ARKITEKTER FOTO: ISTOCK 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 FOTO: ISTOCK ingen är. Ventilationen ska anpassas efter det verkliga behovet och alla rum ska vara förberedda för teknisk avancerad utrustning men ändå behålla en känsla av hemlik, trivsam miljö. Stora satsningar görs också för att barnen ska stimuleras och tänka på annat än sin sjukdom. Det kom- musikstudio, småbarnslek, tonårsavdelning, avslappningsrum och lokaler för aktiv lek som pingis, bygglekar, TV-spel med mera. Idag använder 85 % av barn mellan år en smartmobil med datakoppling, säger Pontus. Och 50 % av alla treåringar använder internet. Det här tar man förstås fasta på när det gäller informationen på sjukhuset. Varje patient kommer att ha en egen sida, Vårdplatsen, med information om dagens händelser, vilka som jobbar, fakta om mediciner, möjligheter att ställa frågor till doktorn och mycket mer. Det här projektet är mycket intressant och lärorikt, säger Pontus. Fastighetsägaren, sjukhuset, konsulter och White Arkitekter jobbar verkligen tillsammans för att uppnå så bra resultat som möjligt. Det är en stor Pontus Lagerström, WSP. fördel att vara med tidigt och vara en del av idéprocessen och tänkandet kring verksamheten. Ur ett BIM-perspektiv är detta projekt också mycket intressant och vi arbetar kontinuerligt över disciplingränserna för en bra helhetslösning. Totalt omfattar sjukhuset ca kvm och det gäller att få till en effektiv användning samtidigt möjligt. Det nya barnsjukhuset beräknas vara klart kring För mer information, kontakta Pontus Lagerström, , Hallå där Eskil Sellgren, som slutat som affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad Hur känns det att lämna WSP Samhällsbyggnad efter alla dessa år? Lite konstigt, men mest otroligt att tiden gått så fort och att det alltid har varit kul att gå till jobbet. Jag har varit mer än 30 år på WSP och tidigare J&W. Först var jag avdelningschef för geoteknikavdelningen i 17 år och sedan affärsområdeschef 15 år. Det har varit en fantastisk utveckling från ca år Jag är övertygad om att WSP Samhällsbyggnad kommer att nå ännu högre på den svenska marknaden, mycket kompetens, energi, entusiasm och vilja i affärsområdet. Finns det något särskilt uppdrag du minns? i uppdrag att göra en geoteknisk utredning om det så kallade Tredje spåret, som sedermera utvecklades till en heltunnellösning från Årsta till Tomteboda, den så kallade Citybanan. Det är ett oerhört komplext projekt i vilket WSP har varit huvudkonsult i alla skeden. Det pågående uppdraget är att projektera bygghandlingar för bland annat Station City, Norrströmstunneln och Norrmalmstunneln. WSPs medarbetare har under stark press utfört varit imponerade av. Citybanan är ett av WSPs största uppdrag någonsin. Vad ska du göra nu? Jag kommer att ägna mig åt den växande järnvägssektorn i den nya WSP+GENIVAR-koncernen och att se till att den växer i andra länder än de vi har idag. Huvudsakligen kommer jag att inrikta mig på Europa, men även Kanada, där GENIVAR vill ta sig in på den egna järnvägsmarknaden, som börjar växa starkt. Att stärka koncernens järnvägskompetens och vinna järnvägsuppdrag, förutom i Kanada, även i UK och i Middle East ligger högt på agendan. Jag kommer naturligvis också att stötta den nye affärsområdeschefen, Niklas Sörensen, så mycket som möjligt, och därmed ha fortsatt kontakt med WSP Samhällsbyggnad och alla fantastiska medarbetare. RISK- OCH SÄKERHETSFRÅGOR I MKB-PROCESSEN Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat en uppdaterad version av handboken Olycksrisker och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Publikationen, som har underrubriken Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKBprocessen, är en utmärkt källa för den som vill förstå principer och grundelement i såväl riskhantering som MKB. Arbetet med boken påbörjades redan för fyra år sedan av dåvarande Räddningsverket. Bengt Eriksson, Henrik Selin och Johan Lundin från WSP har deltagit i arbetet. De är mycket nöjda att publikationen nu getts ut och att den fått den läroboksprägel som de avsåg när arbetet påbörjades. För mer information, kontakta Johan Lundin, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 WSP UTFORMAR GRÖNA TAK FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA STADSDELAR Christina Leander, WSP. I dagens planerande och byggande bidrar de alltmer tätt exploaterade ytorna till en brist på grönytor i våra stadsdelar. För att kunna bygga tätt och ändå hållbart, tvingas vi hitta kompenserande metoder. Byggsektorn arbetar med miljöklas- (LEED, BREEAM) i vilka grönytefaktorn är en viktig parameter. Kommuner, som Malmö och Stockholm, sätter upp minimikrav för grönytepoäng på exploateringsprojekt. När grönskan inte längre ges ut- taken. Takterrasser till kontorsbyggnader och grönskande bostadsgårdar anlagda på parkeringsgaragens bjälklag är vanligt förekommande exempel. Den ökande användningen av gröna tak i projekteringen sätter fokus och tryck på de tekniska olika system för anläggande i branschen och tydliga riktlinjer saknas för kvalitetssäkring. Då anläggningarna ligger i gränslandet mellan planteringsytor och takbeläggning råder även otydlighet i anvisningarna i AMA. Eftersom AMA skall ge riktlinjer för hur hus och anläggningar skall byggas, leder otydligheten till anläggningar av skiftande kvalitet. För att råda bot på detta arbetar Christina Leander på WSP i ett projekt där koder i Hus-AMA och anläggnings-ama skall uppdateras och kompletteras för att ge en ökad tydlighet. I sitt arbete har hon dialog med organisationer i branschen för forskning, projektering och anläggning verksamma både i Sverige, Norden och Europa. Christina Leander har lång erfarenhet av gröna tak och hon menar att taken av sedum, mossa, gräs och örter i dessa sammanhang utgör en allt mer betydande pusselbit. Den gröna takbeläggningen är en del i urbana ekologiskt byggda system, sammansatta för att kompensera avsaknaden av naturens eget ekosystem. De bidrar med fördröjningseffekt av dagvatten, upptagande av koldioxid och avgivande av syre. Deras temperaturutjämnande förmåga minskar heat-island -problemen för tätt exploaterade områden. Ju större variation i växtsammansättning de gröna takbeläggningarna har i ett område, desto bättre förutsättningar ges för bioversiteten. Att vegetationsskikten dessutom skyddar byggna- FUTURE CITIES Gräs- och torvtak har en lång tradition i Sverige. FOTO: PÄR LODIN 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 FOTO: ULF LODIN FOTO: TORSTEN WALLIN FOTO: CHRISTINA LEANDER Sedumtak på SE-banken. Moss-Sedumtak 18 år utan vattning eller gödsel. dens tätskikt från UV-strålning och åldrande, samt isolerar taket är också intressanta resurs- och energisparande parametrar. Ofta ser man även estetiska och hälsomässiga vinster med de gröna taken. Till exempel, när de utgör fönsterutsikt från sjukhus, bostäder eller kontor. Betraktare erbjuds en årstidsvarierad vy med grönska, blomning och höstfärger istället för NY BOK AV TORSTEN WALLIN en monoton takyta. Ett växtklätt tak eller fasad, har dessutom en bullerdämpande effekt, vilket är nog så intressant i stadsmiljö. Sedumtaken anläggs ofta även i marknadsföringssyfte, då de signalerar att verksamheten under taken har För mer information, kontakta Christina Leander, , WSPs medarbetare Torsten Wallin har återigen kommit ut med en bok om trädgårdar. Boken heter Hur en trädgård blir till förverkliga din trädgårdsdröm och beskriver hur en trädgård på Södertörn utvecklats till en riktig drömträdgård under en tioårsperiod. En trädgård blir aldrig färdig, säger Torsten. Den utvecklas ständigt och det är det jag velat förmedla i den här boken. Arbetet med en trädgård ger vederkvickelse och många tillfällen att njuta av naturen. Idag får man ofta intrycket att trädgårdar går att ordna under en helg, men själva arbetet ger så mycket under tiden. Trädgården på Södertörn tillhör Petra och Sven Lindvall och de har skapat en konstfull komposition av skilda trädgårdsrum med olika karaktär; från strikt formad trädgårdsarkitektur till förädlad natur. Många goda råd, detaljillustrationer och vackra bilder utlovas i den nya boken. Torsten Wallin är landskapsarkitekt på WSP och har tidigare gett ut böckerna Vildros och Kaprifol samt Sol eller skugga. För mer information, kontakta Torsten Wallin, , KLIMATSCENARIO 2030 PLANERINGSÅTGÄRDER FÖR MINSKAT BILRESANDE I STÄDER WSP avslutar just nu ett forskningsprojekt kring vilka tätortsåtgärder 2012:105, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmålen och vägen dit. Målbilden redovisar ett scenario för hur klimatmålen kan nås genom att kombinera teknisk utveckling av fordon och bränslen med tem. WSPs forskningsprojekt syftar till att konkretisera målbildens åtgärdspaket för planeringsåtgärder i tätort. Åtgärdspaketet omfattar förtätning och funktionsblandning av tätortsbebyggelsen, gatuutformning på gående styrning med parkeringsrestriktioner. Studien har som mål att beskriva hur omfattande de olika åtgärderna skulle behöva vara, jämfört med dagens situation, för att nå en tillräcklig minskning av bilresandet. Sambanden är komplexa vilket innebär behov av såväl teoretiska som praktiska överväganden i samband med analysen. En svårighet är vidare att det saknas övergripande kunskap och tillförlitliga data om nuläge och trend en förtätning av bebyggelsen den senaste tjugo åren. Om detta fort- bland annat den förväntade befolkningsökningen fram till 2030 kommer att generera. Men för att nå de enligt målbilden nödvändiga effekterna behövs ytterligare förtätning, det vill säga att ny bebyggelse i mycket hög grad förläggs inom dagens tätortsgränser. Också för de andra åtgärdsområdena presenterar rapporten liknande konkretiserande analyser för i vilken grad och utsträckning åtgärderna behöver genomföras om Johansson, Nationell klimatsamordnare. Uppdragsledare är Eva Ericsson som tillsammans med sin kollega Karin Brundell-Frej på WSP Analys & Strategi genomför analyserna. För mer information, kontakta Eva Ericsson, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 FÖRSTÄRKT NATURLIG SJÄLVRENING Naturligt förekommande mikroorganismer i marken nyttjas för sanering av klorerade lösningsmedel Bedömd föroreningsspridning En noggrann kartläggning av en förorenings utbredning och spridning är en viktig faktor för att kunna bedöma om det fi nns förutsättningar för förstärkt naturlig självrening. (möh) GV29 GV28 GV27 GV26 GV17 BB1 GV23 GV1 GV18 GV13 GV2 GV5 GV21 GV20 GV6 GV3 GV14 GV4 GV11 GV7 BB2 GV10 GV15 GV9 GV12 BB3 GV19 GV16 GV GV Gastransport BB2 GV11 BB3 GV5 GV6 GV21 GV4 GV20 GV7 GV8 (möh) Gastransport GV26 Grundvattenytan Gastransport Fyllning Fyllning Grundvattenytan Sand Tätare jordlager (lera / silt) Tätare jordlager (lera / silt) siltig lerig sand / lerig morän Sand siltig lerig sand / lerig morän Figur 2. Klorerade lösningsmedel kan ha ett mycket komplext spridningsmönster och spridningen kan ske till stora djup. In situ sanering (på plats utan att gräva) kan därför ha stora fördelar om det görs på rätt sätt och på rätt plats Berggrund (gnejs) 20 Berggrund (gnejs) Berggrund (gnejs) Bedömd spridningsriktning för föroreningen FUTURE CITIES Klorerade lösningsmedel har använts i många sammanhang över hela världen. Idag finns därför ett stort antal förorenade platser där klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten kan utgöra en stor risk för miljön eller människors hälsa. Klorerade lösningsmedel kan vara mycket svåra att undersöka och därmed också mycket svåra att sanera. WSP deltar nu tillsammans med SGI, Statens Geotekniska Institut, i ett utvecklingsprojekt för att ta fram praktisk kunskap om avancerade undersökningsmetoder för att kunna bedöma förutsättningar för förstärkt naturlig självrening och för att kunna utvärdera en pågående nedbrytningsprocess. De senaste tjugo åren har vi fått allt större kunskap om varför metoder som baseras på mikrobiell nedbrytning faktiskt kan fungera, säger Lars Davidsson från WSP i Halmstad och huvudansvarig för utvecklingsprojektet. Vi har under senare år genomfört ett fl ertal omfattande undersökningar av klorerade lösningsmedel och aktivt medverkat i fyra fullskalesaneringar som baserats på förstärkt naturlig självrening av klorerade lösningsmedel. Förstärkt naturlig självrening betyder i korthet att man stimulerar naturens egen nedbrytning. Fördelarna med detta är att man kan behandla föroreningen på plats där den fi nns utan att gräva upp den, vilket oftast innebär betydligt lägre kostnader. Det fi nns dock fortfarande en viss rädsla, eller snarare okunskap, kring dessa metoder. Man är orolig för att skapa nedbrytningsprodukter som är farligare än den ursprungliga produkten. Genom det pågående utvecklingsprojektet hoppas vi kunna räta ut en rad frågetecken, säger Lars Davidsson. Den här kunskapen kommer att vara mycket efterfrågad under kommande år, när en allt större mängd områden förorenade med klorerade lösningsmedel ska undersökas och saneras. Vi ser verkligen fram emot att hjälpa alla som är i behov av rådgivning, undersökningar och åtgärder avseende föroreningar som orsakats av klorerade lösningsmedel. Det kan till exempel beröra fastighetsbolag, kommuner och industrier. För mer information, kontakta Lars Davidsson, , Avancerad testutrustning för bedömning av förutsättningar för förstärkt naturlig självrening. Utvecklingsprojektet genomförs i tre steg: 1. Utföra avancerade tester (mikrobiologiska tester och isotopanalyser) för att utvärdera hur väl dessa tester är tilllämpade för att kunna både utvärdera förutsättningarna för förstärkt naturlig självrening och utvärdera nedbrytningsprocessen vid en pågående förstärkt naturlig självrening. 2. Utveckla ett praktiskt och enkelt sätt på vilket de verkliga och platsspecifika riskerna med nedbrytningsprodukter (framför allt vinylklorid) kan klargöras, såväl vid naturliga förhållanden som i samband med förstärkt naturlig självrening. 3. Utföra mikrobiologiska tester på olika platser där klorerade lösningsmedel utgör ett problem, i syfte att försöka förstå hur platsspecifika förutsättningar kan påverka en nedbrytningsprocess. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 FOTO: STINA ÅSTRAND, WSP Hällby kraftstation sedd nedströms ifrån. SIMULERING AV ÖKAT LÄCKAGE I FYLLNINGS- DAMMAR MED INPUMPNINGSFÖRSÖK WSP har de senaste åren genomfört fyllningsdammar med inpumpningsförsök och ett av de senaste utfördes vid Hällby kraftstation. PROJEKT Hällby kraftstation ägs av E.ON och ligger i Ångermanälven, ca 10 mil norr om Sollefteå. Anläggningens dämmande konstruktion består av två jordfyllningsdammar, vänster och höger damm. Mellan kraftstationsintaget. Dammarna är förhållandevis väl instrumenterade med automatiserad uppsamlat dränagevatten) nedströms båda dammarna, mätning av grundvattenståndet i vattenståndsrör i dammarnas nedströmsslänter och dammtå samt mätning av portrycket i anslutning till betongkonstruktionerna. WSP utförde 2011/2012 en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU) vid Hällby kraftstation, som är en anläggning i den högsta konsekvensklassen. En FDU genomförs för Hällby vart 9:e år och innebär en grundlig genomgång av dammsäkerheten vid anläggningen. I samband med utvärderingen framkom att osäkerhet fanns om ett ökat läckage genom dammarna kunde upptäckas med des därför att inpumpningsförsök skulle utföras för att simulera ett förhöjt läckage. För att efterlikna ett ökat läckage pumpades vatten från magasinet till damm- nedströms tätkärnan genom för ändamå- i två punkter per damm och pågick i cirka tre timmar på varje plats. Flödet vid av vattenståndsrören hade då stabiliserats. Vid inpumpningsförsöken i vänster damm var dock nivån i ett par av vattenståndsrören fortfarande ökande vid försökens avslut. Under inpumpningen mättes kon- (både automatiskt och manuellt), medan vattenståndsrören mättes manuellt ungefär en gång i halvtimmen. Vid inpumpning i vänster damm kunde vid mätöverfallet. Däremot upptäcktes en kraftigt ökad vattenströmning i en svara den inpumpade vattenmängden. Nivån i vattenståndsrören påverkades generellt inte nämnvärt av inpumpningen men portrycksmätarna gav tydliga utslag med en viss tidsfördröjning. Vid inpumpning i höger damm kunde överfallet. Mindre ändring kunde observe- portrycken inte ändrades nämnvärt. Försöken visar att det är viktigt att oftast är den viktigaste dammätningen. I detta fall har försöken bekräftat att ett förhöjt läckage genom fyllningsdammarna kan upptäckas med instrumenteringen. För att ytterligare öka möjligheterna att upptäcka ett förhöjt läckage planeras ett kompletterande mätöverfall för vänster damm. Försöken har även använts som underlag för att kunna ange lämpliga varsel- och larmnivåer för olika mätningar vid dammarna. För mer information, kontakta Åke Nilsson, , Johan Axelsson, , eller Jeanette Stenman, E.ON Vattenkraft, WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 PROJEKT FÖRTROENDEFULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT Just nu pågår utbyggnaden av Tvärbanan mellan Alvik och Solna. Sträckan är sju kilometer lång och går via Ulvsunda industriområde, Sundbybergs centrum och Solna centrum. Arbetet startade 2009 och Solna Centrum. Sedan dröjer det ytterligare ett år innan tågen går fram till Solna Station. Projektet är inne i ett mycket intensivt skede och varje dag bjuder på nya överraskningar och beslut som måste ledningsägare som ska säga sitt om markarbetena och många andra byggprojekt som pågår samtidigt i området. Samverkan är nyckelordet och det som präglar projektgruppens arbete. Anläggningsprojektet drivs som en samverkansentreprenad mellan SL och NCC och där även WSP ingår i projektgruppen. Vid den första workshopen 2010 formulerade projektgruppen en samverkansdeklaration som ligger till grund för det gemensamma arbetet. I tolv punkter anges mål och ambitioner för hur arbetet ska bedrivas. Det handlar om att agera öppet och ärligt, skapa engagemang och delaktighet, känna stolthet för projektet samt hålla tid och budget. Jan Persson från NCC har femtio års erfarenhet från branschen. Och han är precis som sina kollegor i projektet mycket positiv till det här sättet att jobba. Jag vet att detta blir billigare, säger han. Och dessutom är det FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FOTO: PER-ERIK ADAMSSON 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 FOTO: WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON för Tvärbanan. mycket roligare att jobba när man ingår i ett team där alla drar åt samma håll. dragsledare, är lika entusiastisk. Jag kan inte tänka mig något annat sätt att jobba, säger hon. Det är enormt lärorikt för oss att ta del av entreprenörens byggkunskap. Jag upplever att alla har projektets bästa för ögonen och drivs av samma vilja att verkligen åstadkomma bra resultat. Tommy Backman från SL menar att enda chansen att klara tidplanen var att jobba i samverkansform. Nu pågår i princip projektering och bygge samtidigt. Ett så här komplext projekt mitt i storstadsmiljö bjuder på många oväntade händelser som inte går att kalkylera med innan, utan de måste lösas på plats med snabba effektiva möten. Då är samverkansformen överlägsen. Personkemin måste också fungera för att ett samverkansprojekt ska bli optimalt. Allt bygger på att projektgruppens medlemmar litar på varandra och känner stort förtroende. Arbetet präglas av öppenhet, alla har tillgång till samma information och man tar upp eventuella problem på bordet på ett tidigt stadium. I den här gruppen har man redan i samverkansdeklarationen bestämt riktlinjerna: Vi ska inte gå och lägga oss osams. FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Tjänster från WSP vid Tvärbanans utbyggnad SNABBARE OCH SÄKRARE SCHAKTNING MED MASKINSTYRNING Det blir allt vanligare att använda maskinstyrning i infrastrukturprojekt. Istället för pappersritningar och utsättningar som underlag har grävmaskinisten nu en 3D-modell på skärmen i styrhytten och kan med hjälp av GPS se den exakta positionen och även hur mycket skopan ska luta. Stefan Andersson på Trotab, ett företag i Trosa som bland annat gör mycket jobb för Trosa kommun, har stor erfarenhet av maskinstyrning. Den stora fördelen med maskinstyrning är att man sparar mycket tid, och därmed pengar, säger Stefan. Det blir inga dyrbara stopp som berör lastbilar, personer och maskiner. Om man stötte på något oväntat förr, måste arbetet stoppas och i värsta fall kunde det ta lång tid innan det var igång igen. Behöver man stoppa idag, är det bara att vända maskinen och fortsätta på något annat ställe. Arbetet blir mycket effektivare. Trotab har anlitats av Veidekke, ett bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag, som ska bygga 80 småhus på en äng utanför Trosa. Vägar och VA är nu klara för den första etappen som omfattar 25 hus. I detta projekt samarbetade Trotab med WSP som gjorde projekteringen och tog fram CAD-modellen till grävmaskinen. För Johan Ståhl och hans kollegor på WSP är uppdraget i Trosa mycket intressant och lärorikt. Det är speciellt att samarbeta direkt med entreprenören. Vi har försökt sätta oss in i deras arbetsförhållanden och levererat material som underlättar arbetet. Med det här sättet att jobba blir det mindre avvikelser från bygghandlingarna och mindre schaktmängder. Projekteringen blir säkrare när man redan i modellen kan upptäcka kollisioner, till exempel mellan ledningar. Det är ingen tvekan om att maskinstyrning är det som kommer att gälla i fortsättningen, säger Johan. Fördelarna är så uppenbara, det blir säkrare, snabbare och billigare, något som gynnar alla parter i ett projekt. För mer information, kontakta Johan Ståhl, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 ENERGIEFFEKTIVT ÄLDRE- BOENDE I ESKILSTUNA Brunnsbacken i Eskilstuna är ett bostadsområde från miljonprogrammets dagar. Nu planeras ett nytt, modernt äldreboende mitt i området. Den nya byggnaden blir ett souterränghus med fyra våningar. Totalt omfattar byggnaden 66 lägenheter och många gemensamhetsutrymmen för äldre med vårdbehov eller demens. Jan Helgensson är projektledare på Kommunfastigheter och han har anlitat WSPs Jim Berglund som projekterings- och byggledare. Vi har jobbat ihop många gånger och jag vet att det funkar, säger Jan Helgesson. Man måste kunna lita på varandra och ha en rak och ärlig kommunikation. En av utmaningarna i detta projekt gäller just kommunikation. Eftersom ett nytt hus ska uppföras i ett ofrånkomligt med en del störningar för hyresgästerna. Vi försöker informera om bygget, om transporter till och från området samt hur det kommer att bli när det är färdigt, säger Jan Helgesson. Energifrågorna står i fokus för det nya äldreboendet. Detta ska bli ett lågenergishus där energiförbrukningen beräknas till 56 Kwh per kvadratmeter. Taken kommer att förses med sedumväxter som ska ta hand om regnvattnet och det kommer även med maximal effekt 30 kw. Alla byggnadsmaterial ska vara godkända av Sunda Hus, ett system som värderar byggmaterial och produkter ur miljö- och hälsoperspektiv. Just nu diskuterar vi golvmaterial, berättar Jim Berglund. Det ställs stora krav på golven. Dels ska de boende kunna röra sig säkert och tryggt med eller utan rollatorer och hjälpmedel. Dels ska golven vara mjuka och bekväma för personalen i huset samtidigt som de måste vara lättstädade. För att de som ska bo i huset ska Första spadtaget för det nya äldreboendet i Brunnsbacken. Joel Hamberg, vice ordförande i vuxennämnden, Maj-Lis Löving, representant för de boende och Birgitta Eriksson, ordförande i Kommunfastigheter, höll i spaden. må så bra som möjligt görs stora ansträngningar för att skapa en stimulerande miljö. Det kommer att dofta god hemlagad mat från restaurangen i bottenvåningen. Både på gården och på takterassen blir det odlingar och blommor. Flera temarum skapas där alla sinnen ska stimuleras. Det här blir ett hus med många möjligheter, säger Jan Helgesson. Förhoppningen är att det ska bli en uppskattad mötesplats i Brunnsbacken. I projektet ingår också en upprustning av torget i området som bland annat kommer att få nya bollplaner för fotboll och basket. För mer information, kontakta Jim Berglund, , Jim Berglund, WSP. Jan Helgesson, Kommunfastigheter. FRAMTIDENS GRUV & MINERAL I slutet av januari arrangerades en mässa på Grand Hotel i Stockholm om utvecklingen inom gruvindustrin. Bland talarna märktes näringsminister Annie Lööf, Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren och VD:arna för de stora gruvbolagen Boliden, LKAB, Northland Resources och Zinkgruvan Mining. WSP, som har lång erfarenhet av gruvindustrin deltog som utställare på mässan. -För oss är det viktigt att visa upp vårt kunnande i denna växande bransch. Vi har lång erfarenhet och är starka i Sverige, säger Anders Wikström på WSP Systems i Skellefteå. Alla de stora gruvbolagen är våra kunder och vi har bland annat varit engagerade i KUJ 1365, den nya huvudnivån i LKABs gruva i Kiruna och vi har deltagit i ombyggnaden för en ökad produktion vid Bolidens anläggning i Rönnskär, där koppar och ädelmetaller utvinns ur elektronikskrot. När nu WSP gått samman med det kanadensiska företaget GENIVAR har vi blivit ännu starkare och kan erbjuda expertkunskap till våra kunder både i Sverige och internationellt. GE- NIVAR har stor kunskap och lång erfarenhet av uppdrag inom gruvindustrin på den kanadensiska marknaden. Vi ville gärna visa upp vår totala kompetens på mässan, säger Anders. Jag tycker vi mötte stort intresse och skapade många nya kontakter. För mer information, kontakta Anders Wikström, , 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 Peter Bondesson, Inspecta Sweden AB, Anders Jansson, SP Borås och Johan Lundin från WSP var några av talarna vid PBL Forum. WSP FÖRELÄSTE VID PBL-SEMINARIUM I början av december bjöd Boverket in till PBL Forum i Stockholm. Experter från hela landet deltog för att sprida nyheter och utbyta erfarenheter kring PBL, Plan och Bygglagen. Johan Lundin från WSP Brand & Risk var en av talarna på konferensen. Johan talade om Säkerhet i händelse av brand. Varje år dör ca 100 människor i bränder. Kostnader för bränder uppgår till fem miljarder årligen. Johan efterlyser bland annat en tuffare granskning av brandskyddsprojekteringen så att Boverkets byggregler verkligen följs. Annars riskeras en bristfällig regeltillämpning och därmed kan fel uppstå i byggskedet. För mer information, kontakta Johan Lundin, , NOTERAT WSP PÅ TRANSPORTFORUM NY RAPPORT INSPIRERAR SKÅNES KOMMUNER WSP Stadsutveckling har tillsammans med Regioner & Marknad tagit fram en rapport om förtätning åt Region Skåne. Rapporten heter Tätare Skåne och syftet är att inspirera kommunerna i Skåne till att se över möjligheterna till förtätning på ortsnivå. Med de enkla verktyg som beskrivs och illustreras kan de särskilda förutsättningar som gäller för den aktuella orten analyseras. Landskrona, Klippan och Svedala tas upp som konkreta exempel på hur analysverktygen kan användas. der planera för ny bebyggelse i form av bostäder frastruktur kan utnyttjas och en kvalitativ kollektiv- mängd som också innebär underlag för service och handel. En annan viktigt aspekt är att värdefull jordbruksmark och naturmark kan sparas genom också till stora delar om att förbereda samhället för en framtid där energikostnaderna ökar och där bensinpriset kan vara det dubbla. För mer information, kontakta Mikael Wallin, , eller Magnus de Vries, , Fredrik Bergström UTVECKLING AV HANDELSFASTIGHETER I början av februari arrangerade WSP tillsammans med Svenska Stadskärnor, Centrumutvecklarna och SDG en konferens på temat Utveckla dina handelsfastigheter. Årets konferens fokuserade på cityhandel och lokala stadsdelscentrum och lockade 200 deltagare. Efter några förlorade år storsatsar nu och fastighetsägare för att komma tillbaka. Hur balanserar man mellan en bra externhandel och en stark cityhandel? Hur revitaliserar man slumrande stadsdelar och citykärnor till levande handels- och mötesplatser? Detta var några av frågorna som togs upp under konferensen. Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi var moderator och talade också om aktuella trender och utmaningar för dagens fastighetsägare. Från WSP deltog även Agneta Persson som talade om Grön lönsam handel samt Charlotta Fredriksson som deltog i avsnitten om kommunala utmaningar. Detta är en årlig konferens som betyder mycket i branschen, säger Fredrik Bergström. Det är min övertygelse att det går att vända utvecklingen till blomstrande affärer igen. Det kom fram många bra tips och idéer under årets lyckade konferens. under affärsområde Analys & Strategi/rapporter. För mer information, kontakta Fredrik Bergström, , Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Här möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI och hålls i Linköping varje år i januari. I år samlade Transportforum deltagare, varav 500 föreläsare. WSP fanns på plats på konferensen med en monter och många uppskattade talare. Anna-Maria Ejrup, WSP Brand & Risk, har fått en vetenskaplig artikel om tunnelsäkerhet publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Fire Technology. Anna-Maria arbetar för närvarande som teknikansvarig för Brand och utrymning inom Slussenprojektet, som stäl- nisk projektering. Annika Liljegren tillträdde som ny avdelningschef för WSP Information i Göteborg den 1 januari Hon har tidigare arbetat som uppdragsledare på avdelningen. Närmast kommer Annika från Metria AB med ansvar för kontoret i Falkenberg och delar av Göteborgskontoret. Innan dess var hon mätchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Magnus Nygren, WSP System är ny avdelningschef för WSP Systems i Kalmar/ Oskarshamn. Magnus är sedan tidigare avdelningschef också för Linköping/ Norrköping-EL och ser nu fram emot att öka samarbetet mellan orterna. Lisa Mellberg, WSP Bro & Vattenbyggnad, har presenterat WSPs arbete med Rörforsbron för kollegorna på WSPs kontor i New York. Röforsbron är unik på Dels är det första gången satsar på BIM i ett förfrågningsunderlag på en broentreprenad. Dels får den nya bron samma utseende som den gamla bron från FOLK I FARTEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen GRUNDKURS I BIMSå förändras en hel bransch med högre kvalitet, och effektivare processer. Grundkurs i BIM ger dig grundkunskap och förståelse om BIM. Att förstå vad BIM innebär är en förutsättning för att kunna bygga upp en BIM- strategi. Kursen handlar inte om teknik och applikationer, utan ger verktyg för att definiera ditt BIM och hur det kan användas i din organisation. KURSTILLFÄLLE VÅREN APRIL STOCKHOLM Kursen sker i WSPs lokaler, kl 9-13, och kostar 695 kr inkl lunch och fika. LILLA BOKEN OM BIM Så förändras en bransch UNITED BY OUR DIFFERENCE LILLA BOKEN OM BIM 1 Anmäl dig och beställ rapporten 10 truths about BIM och Lilla boken om BIM på UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 1/12 WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN FOTO: ULF LODIN UNITED BY OUR DIFFERENCE SATSNINGAR I TUNGA BRANSCHER Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning som bland annat ägnas en hel del åt

Läs mer

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Sista anmälningsdag 25 mars

Sista anmälningsdag 25 mars PÅMINNELSE Sista anmälningsdag 25 mars konstruktiv krock 2008 Svenskt Näringslivs Lärarfortbildningsdagar Hej Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. De kommer snart att bestämma sig

Läs mer

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se GENIVAR Inc. 1600, Rene-Levesque Blvd. West 16th Floor Montreal, Quebec Canada H3H 1P9 T: +1 514-340-0046 F: +1 514-340-1337 www.genivar.com WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet GRÖNA TAK Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage Vinnova UDI Steg 2 Samverkansprojekt inom Hållbara Attraktiva Städer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Yrkesinriktad ingenjörsträning

Yrkesinriktad ingenjörsträning Yrkesinriktad ingenjörsträning Praktikrapport Robin Kristensson V07 Företagspresentation Tyréns grundades 1942 och har under åren utvecklats till ett av Sveriges ledande och största konsultföretag inom

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 2013-08-15 2 Lund 1971 Malmö 2012 2013-08-15 3 100 medarbetare 7 studios Fastighetsutveckling Stadsutveckling

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA VIA Egencia har flyttat från Kungsholmen till Liljeholmen i Stockholm. Ytan är nästan den dubbla och lokalerna profilskapande för det internationella resebolaget. Projektet

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 2 tr, 500 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 141 Alviks Strand Ledig yta: 500 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 36 Tillträde: Omgående Konferens Reception

Läs mer