Transnationell resa Frankrike Mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012"

Transkript

1 Transnationell resa Frankrike Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök La Peniche, Fontaine La Pausada, Grenoble Enercoop Rhône-Alpes, Fontaine Crédit Coopératif, Grenoble Comité de tennis Isére, Grenoble Philippe Chesnau, miljöpartist, Vicepresident i regionen PACA, Marseille COORACE, Aix en Provence Sammanfattande reflektioner Handlingsplaner Handlingsplan 1. Gemensam kompetensutveckling Handlingsplan 2. Marknadsföring/information/web Bilder från resan hittar du på: https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname= &target=album&id= &authkey=gv1srg CMr9z_aRsLy0hAE&feat=

3 Bakgrund Frankrike har under lång tid arbetat med utveckling av den sociala ekonomin. Bland annat med frågor som samverkan och kompetensförsörjning inom sektorn. De arbetar även mer än Sverige över gränserna med offentlig och privat sektor och har kommit längre med att tillkännage social ekonomi som en egen sektor. Många av dessa frågor är något som den sociala ekonomin i Mellersta Norrland behöver bli bättre på. Genom projekt SEMN kompetent fanns möjligheten att finansiera en resa för 11 personer till Franska Grenoble, Aix en Provence samt Marseille. Resan genomfördes mars Syfte Ambitionen med resan är att dra nytta av Frankrikes erfarenheter för att bygga upp en kompetensplattform inom den sociala ekonomin i Mellersta Norrland. Se hur de arbetar med socialt företagande, affärsutveckling och folkbildning för att få innovativa idéer till vårt eget arbete, vilket kan ge nya arbetstillfällen och utveckla våra verksamheter. Få en generell bild av hur de på samhällsnivå arbetar med social ekonomi, för att ta hem tips och idéer för den sociala ekonomin i Mellersta Norrland. Men även organisatoriska och personliga mål att se hur man kan utveckla sin verksamhet och får nya infallsvinklar, vilket stärker varje organisation och i längden den sociala ekonomin. Deltagare Projektets fem organisationer fick möjlighet att skicka två deltagare vardera på resan, en från distriktsnivå och en från förening/kooperativ nivå. Detta val gjordes för att få en stor spridning av yrkesroller under resan men även fler som kan sprida och få användning av sina nya erfarenheter efter resan. Projekt SEMN kompetent/sisu Idrottsutbildarna: Håkan Pettersson, delprojektledare. Maria Norling, administration/verksamhetsledare samt styrgruppsledamot SEMN kompetent. J-H Idrottsförbund: Lena Jönsson, distriktsnivå JHIF. Christer Norling, Norderöns GK. Västernorrlands Idrottsförbund: Ingela Asplund, Projektansvarig VIF samt styrgruppsledamot SEMN kompetent. Jonny Lundin, klubb,- och distriktsnivå. ABF: AnnaCarin Borgebo, distriktsnivå. Lotta Forsberg, verksamhetsnivå. Studieförbundet Vuxenskolan: Rolf Lindahl, Utvecklingschef, styrgruppsledamot SEMN kompetent. Solveig Håkansson, verksamhetsnivå. Coompanion: Tone Morseth, kooperativet Govido. 3

4 Lärande besök Under resan besöktes Grenoble, Aix en Provence samt Marseille. Totalt gjordes sju lärande besök hos olika organisationer inom den sociala ekonomin. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av vardera organisationen som besöktes. Efter varje besök fick deltagarna i uppdrag att skriva ner några rader om organisationen, med hjälp av nedanstående frågor: Vad har vi lärt oss av detta besök? Vad kan vi tillämpa direkt i vår organisation och inom SEMN? Dessa reflektioner finns sammanfattade under varje organisation. Med finns också handlingsplaner som gjordes på en processinriktad återträff ca 1½ månad efter resan. Organisationer som besöktes: 1. Kooperativet La Peniche 2. Kooperativet La Pausada 3. Energikooperativet Enercoop 4. Bankkooperativet Crédit Coopératif 5. Tennisförbundet Comité de tennis isére 6. Vicepresident i PACA regionen samt miljöpartisten Philippe Chesnau 7. Organisationen Coorace 4

5 1. La Peniche, Fontaine Kontaktuppgifter: La Péniche cooperativ Artis 13, rue de l'abbé Vincent FONTAINE Tel La Peniche är ett kooperativ som arbetar med flera olika områden. De började för femton år sedan med att hyra ut kontor i en fastighet där de även ordnade med tele och datakommunikation. Det har sedan utvecklats till att driva en webplattform (Rhone Alp Solidare) där de samlar aktörer från den sociala ekonomin. Sidan har över besökare varje månad och blanda annat Sylvain Bouchard annonserar de ut arbetstillfällen och marknadsför de olika organisationerna. Man kan även se webplattformen som en kompetensplattform där man delar erfarenheter, resurser och kunskaper. Man strävar efter att arbeta utan hierarki och kollektivt, vara många som arbetar mindre, de är nu sju anställda. För ett par år sedan arrangerades en stor mässa med alla aktörer inom social ekonomi i regionen runt Grenoble. De hade besökare och de aktörer som var med har blivit stärkta. Vi måste bli bättre på att samarbeta mellan organisationerna, vi är starka tillsammans. Bli bättre på att dela på resurser, lokaler, teknik, kunskap med mera. Vilken stor genomslagskraft det blir genom en gemensam webportal. Varje organisation måste själva och tillsammans gå ihop och sprida information och marknadsföra den sociala ekonomin till allmänhet och politiker, för att få dem att förstå nyttan och kraften i vår sektor. Den ekonomiska krisen gör att den sociala ekonomin blomstrar, det måste vi ta till oss. Det finns ett stort behov av att arbeta med värderingar och hur man vill lyfta fram dessa. Vi måste bli bättre på att visa på kvalitet i verksamheterna. Det är också viktigt med verktyg för att mäta samhällsnyttan. De har ett helhetstänk där de köper grön el, biodynamiskt odlade mat, använder bilpool, något som vi borde tänka mer på, tex använda oss av varandra inom den sociala ekonomin mer. Vad kan vi tillämpa i vår organisation och i SEMN? Skapa en webportal inom SEMN, eller följa den tekniska utvecklingen och se hur vi kan marknadsföra oss tillsammans. Genomföra en mässa för marknadsföring mot samhället, politiker, andra sektorer. Arbeta mer med nätverk och media. 5

6 2. La Pausada, Grenoble Kontaktuppgifter: Hélène Couvreur Espace Vaucanson - 82 rue Anatole France Grenoble Tel: La Pausada är ett kooperativ som hjälper företagare att komma igång från konkret idé med affärsplan till att utveckla företaget, i många fall sociala företag. De är verksamma inom innovativa, ekonomiska och kulturella projekt, tex ett handlar om att utveckla verksamhet i bostadsområden med stor social problematik. De stöttar och ger råd hur, erbjuder gemensam kompetensutveckling. De riktar sig framför allt till ungdomar, som vill bli egna företagare. Organisationen ägs av Héléne Couvreur medlemmarna och är icke vinstdrivande. De berättade om sina 3 st företagskuvöser i Grenoble, där olika verksamheter får coachningshjälp (affärsutveckling, juridisk hjälp, utbildning mm) och praktisk hjälp om man önskar i form av billiga lokaler, del i gemensam kontorsutrustning etc. Intressant att notera var att ungefär 8 av 10 företag coachade av La Pausada fortfarande överlever efter 5 år jämfört med det nationella snittet i Frankrike på 5 av 10. Reflektioner: Kan liknas med ALMI, Näringslivskontoret fast här statligt, samma sak eller helt annorlunda? Vi arbetar inte bara för högre värden som jämställdhetsfrågor, solidaritetsfrågor, miljö och hållbarhets, det känns viktigt att det som har det svårt också kan få hjälp. Det är som i Sverige: offentliga får inte ge gåvor till företag även om företagen är icke vinstdrivande. Vad kan vi tillämpa i vår organisation och i SEMN? Kan SEMN göra rådgivningsjobb bättre än staten, utifrån den sociala ekonomins behov? Kanske kunde Coompanion och Pausada ha ett utbyte och lära av varandra? Vi måste återigen samla oss, stötta och sprida kunskapen till framförallt politiker och andra att se nyttan med den sociala ekonomin. 6

7 3. Enercoop Rhône-Alpes, Fontaine Kontaktuppgifter : Enercoop Rhône-Alpes 13 rue Abbé Vincent - Hôtel d'activité Artis Fontaine Tel Enercoop, energikooperativ med tydlig hållbarhetsprofil där lokala producenter och kunder är ägare och tillsammans bestämmer hur el ska produceras (100% förnybar energi) samt vilken nivå elpriset ska ligga på etc. Förutom total transparens mellan producenter och kunder utmärker sig Enercoop som ett socialt och miljömässigt hållbart företag där alla delägares och kunders (samt naturens) intressen står i fokus och inte vinstskapandet. Vinst ska enligt stadgarna återinvesteras i utvecklingen av förnybar energi. De åker också ut och informerar om hur man sparar el. Reflektioner: Producent-konsument kom fram till elpris gemensamt. Greenpeace var med och startade. Intressant för Norrlands inland att man kan producera el och samtidigt vill värna om miljön. Vi kan på våra arbetsplatser bli bättre på att källsortera, köpa grön energi, använda lågenergilampor mm. Men vi måste även bli bättre att marknadsföra oss med den profilen och visa att vi arbetar med miljöfrågor, hållbarhet mm. Det vore roligt om studieförbunden kunde bidra till att människor vågar och får kunskap och stöd inför att starta kooperativ/företag i stil med Enercoop. Vi skulle kunna designa cirkelmaterial, ordna föreläsningar, workshops, mötesplatser för att i folkbildningens namn främja utvecklingen av dylika ting. Vad kan vi tillämpa i vår organisation och i SEMN? Gå ihop och bli självförsörjande på el. (kolla total elförbrukning ) Bli bättre på att sopsortera, använda lågenergilampor, köpa grön el mm Att varje organisation och SEMN marknadsföra sig som en grön/miljömässig organisation. 7

8 4. Crédit Coopératif, Grenoble Kontaktuppgifter: Crédit Coopératif cooperative bank 29, avenue Félix Viallet GRENOBLE En nationell bank, etisk och solidarisk baserat inte bara för vinstdrivande utan strävar efter rätta vägen mellan social och finansiell stabilitet. Banken bildades 1893 av kooperatörer och var från början en nationell bank (vanligare tvärtom att det börjar som en regional bank, växer och blir sedan en nationell). Banken arbetar bara med så kallad Financial establishment, dvs bara lån och krediter (inte alla andra tilläggstjänster som andra banker har). Credit Coopératif stödjer microfinansiering och är i dag den näst största banken i Frankrike. Deras största målgrupp är kooperativ och föreningar och 80% ägs av medlemmarna, 100% av rösterna ägs av kunderna. Banken har speciella sparkonton som heter Agera som är knutna till den sociala ekonomin. Om man vill kan man välja att dela en del av sin ränta med organisationer som arbetar exempelvis för miljöfrågor eller inom sektorn social ekonomin etc. Bara 1% procent av Credit Coopératifs tillgångar investeras på den öppna marknaden. Medlemmarna får regelbundet ta del av bankens ekonomi lokalt och regionalt. Det är i dag kö för privatpersoner Jean Louis att öppna ett konto. Det borde finnas fler liknande banker i Sverige. Vi kan påverka våra styrelser att använda sig av kooperativa banker tex, JAK och Ekobanken. Vi trodde att denna bank skulle vara med lik Jak eller Ekobanken, men den var med lik en modern föreningsbank. Fokus låg på att inte tjäna pengar på kunderna samt att vinst ska gå till goda syften. Vara med och påverka. Vad kan vi tillämpa i vår organisation och i SEMN? ABF-viss del av deltagarav. går till välgörande ändamål i Bolivia!!! Starta SEMN-banken?!! Påvisa alternativ för våra styrelser tex JAK, Ekobanken. Man skulle kunna sammarbeta med kooperativa banker och göra cirklar för att erbjuda andra alternativ till traditionella storbanker. 8

9 5. Comité de tennis Isére, Grenoble Kontaktuppgifter: Comité de Tennis de l'isère tennis association 91 bis, rue du Général Mangin GRENOBLE Tel: Tennisförbundet bildades 1920 och är självstyrande. Den Franka tennisen är uppdelad på 4st organisationsnivåer, det är tennisförbundet, 36 regionalförbund, 86 kommittéer och 8217 föreningar. Det finns idag stycken licensierade spelare fördelade på de ca föreningar och 118 idrottsförbund. Totalt finns 16 miljoner medlemmar och 1 miljon ideella. Tennisförbundet klarar sig själva tack vare Roland Garros - Franska Öppna mästerskapen, som finansierar hela den Franska tennisen. Tennis är den andra största idrotten i Frankrike. Träningen utförs av avlönade tränare, men i övrigt är det på liknande sätt som i Sverige det krävs ideellt arbete såsom funktionärer vid tävlingar, försäljning av lotter, korvar mm för att finansiera delar av Pascal Flamant verksamheten. Anläggningar ägs och sköts till stora delar av resp. kommun. Föreningarna förväntar sig att förbundet är rådgivare, processledare, utbildningsarrangör samt har ett personalansvar. De arbetade med att ta emot arbetslösa ungdomar och att starta upp projekt. Fokus innan besöket var att höra mer om hur de arbetar med projekt i sina föreningar men tyvärr han vi bara höra hur det var organiserade, pga försening och tågtider. Idrotten i Frankrike är ungefär uppbyggd på samma sätt som i Sverige. Man tjänar på att äga hela kedjan. T ex idrotten äger SM. 9

10 6. Philippe Chesnau, miljöpartist, Vicepresident i regionen PACA, Marseille. E-post: Hemsidor: Philippe Chesnau Philippe CHESNEAU är en grön demokrat (Europe Ecologic) som arbetar till förmån för solidaritet, respekt mellan människor och sociala innovationer. Han har skapat speciella statsbildningar för att hjälpa arbetslösa att få tillgång till jobb, tex genom att matcha tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden och att integrera arbetslösa som har stora svårigheter. Han har arbetat för att främja social ekonomi sedan Vald för att arbeta fram strukturer för arbetsmarknaden. Från början blev han hånad för sin målsättning att skapa arbetstillfällen inom den sociala ekonomin men i dag har det blivit mer accepterat. Enligt hans uträkningar är det lättare att skapa arbeten inom social ekonomi, dels för att det är billigare, människor har lägre löner. Dels för att det finns en stor drivkraft, människor tror på det dem gör och jobbar av fri vilja, har stort engagemang och gemensamma värderingar. Chesnau beskriver hur aktörerna inom den sociala ekonomin, ca 1000 personer, under tjugo månader arbetat för att ta fram kriterier för social ekonomi. Alla aktörer i sektoren tog fram underlaget och sedan har politikerna utifrån detta, enats om definitionen. Dokumentet bestämmer vilka kriterier som gäller för de företag/organisationer som vill benämna sig som del i den sociala ekonomin men även att det ska vara produkter eller tjänster med samhällsnytta. Certifieringen CSR används. I Frankrike är detta unikt och har gjorts i regionen för att synliggöra och tydliggöra, samt underlätta för, aktörerna inom den sociala ekonomin. Det hela skedde inom ramen för EU-direktiv. Han menar att de kapitalistiska företagen gärna tar över när sociala företag har utvecklat bra verksamhet. Därför är det viktigt för sociala företag att inte förlora sin värdegrund. Det är det som är unikt. Som enskild aktör får man hjälp att utveckla idéer. Det har skapats en sorts plattform där man får gratis coaching och kompetenshöjning från regionen, vid uppstart av verksamhet. Regionen kan stå för säkerhet när man söker lån för att starta verksamhet. Det utbildas inom området social ekonomi, dels för politiker, dels för aktörer. Det har blivit mer vanligt att människor i allmänhet är benägna att ge ekonomiska bidrag till verksamhet inom den sociala ekonomin. Man arbetar för att sociala kriterier ska finnas med vid upphandlingar med mera. Det finns olika former av bidrag till den sociala ekonomin. Regionen ger bidrag till verksamheten och staten ger bidrag till den enskilde (lönebidrag). Han menar att den sociala ekonomin förtjänar bidragen eftersom man gör samhällsnytta. 10

11 Chesnau säger också att det är viktigt för den sociala ekonomin att kunna bevisa vad man gör bra. Man ska kunna beskriva väldigt tydligt samhällsnyttan på individuell och global nivå. Förut var privat, traditionell sektor och den sociala ekonomin skilda världar enligt Chesnau. Men i dag menar han att den privata sektorn har tagit intryck av den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin klarade sig jämförelsevis bäst, under den ekonomiska krisen runt I dag arbetar inte Philippe Chesnau längre enbart för den sociala ekonomin utan för det han kallar den ansvarsfulla ekonomin eller det vi skulle kalla hållbar tillväxt. Just nu pågår ett arbete med att ta fram kriterier för en ansvarsfull ekonomi. Mycket intressant möte, hade varit roligt att få det policy-dokument han pratade om. Återigen, uppvakta politiker och andra att få upp ögonen för vilken samhällsnytta den sociala ekonomin har! Skulle vi kunna genomföra en liknande policy-process i vår region? Samt skapa en kompetensplattform som inte bara arbetar med kompetenshöjning av personal utan även coachar och hjälper människor med nya idéer, kanske en social inkubator. Det finns hopp om att arbeta för att den politiska viljan och aktörerna möts på ett framgångrikt sätt även här hemma. Det känns också upplyftande att en människa som arbetar för den sociala ekonomins förutsättningar under lång tid, har som nästa mål att införliva dessa värderingar i ekonomi i stort. Det kanske måste vara det som är målet? För närvarande (och under de kommande åren) sker i både Jämtland och Västernorrland olika processer för att utarbeta nya regional utvecklingsprogram/strategier eller motsvarande, såväl övergripande som på sektors nivå. Det är angeläget att företrädare för den sociala ekonomin aktivt deltar i dessa processer för att tydliggöra den sociala ekonomins förutsättningar idag och dess möjligheter framåt. Ej social ekonomi utan hållbar ekonomi. Bottna i värdegrunden viktigt! Vad kan vi tillämpa i vår org. och i SEMN? Om och om igen prata värdegrund. Det ligger rätt i tiden. Utveckla Leif Franzens kompetensinsats för varje organisation. Få tag på policydokumentet och titta vad vi kan göra inom den sociala ekonomin i Mellersta Norrland. Uppvakta politiker och visa på samhällsnyttan med social ekonomi. 11

12 7. COORACE, Aix en Provence Kontaktuppgifter: COORACE union in favor of social enterprises and integration Place Romée de Villeneuve de Ligourès AIX EN PROVENCE Tel: Coorace är en organisation som arbetar för utveckling och kompetenshöjning av sociala företag och främjandet av integration. Organisationen finansieras av staten och av medlemmarna. De hjälper små organisationer att exempelvis skriva ansökningar eller hjälpa till med marknadsföring. Coorace vill främja utvecklingen av en hållbar och solidarisk ekonomi genom att vara länken mellan medborgarnaföretagen politikerna. Patrick Faure är jurist och arbetade tidigare för det Patrick Faure offentliga med upphandling. I dag arbetar han för den sociala ekonomins aktörer med att övertyga myndigheter om att ta med sociala kriterier vid upphandling. Målet är att företag måste visa en social redovisning, framför att hålla de lägsta priserna. En viktig fråga är hur man ska kunna mäta detta. Faure vill gärna att social ekonomi ska kunna vara tillgänglig för en större marknad. Han menar att företag inom den sociala ekonomin behöver hjälp med marknadsföring för de stora företagen inom den klassiska ekonomin har så stort försprång med sina traditioner för marknadsföring. Han är orolig för att den klassiska ekonomin om några år kommer att äta upp den sociala ekonomin eftersom de har större ekonomiska muskler och inflytande. Faure beskriver de dokument om social ekonomi som EU tar fram, som farliga. Han menar att man (privata aktörer) vill att den sociala ekonomin ska hållas liten. Han kallar det i sammanhanget en ekonomi för de fattiga och att EU vill hålla isär den sociala och den klassiska ekonomin. Att EU arbetar mer med miljö och hållbarhet samt ser värdet i att satsa på den sociala ekonomi, samt att se det nya EU-direktivet. Tydliggöra vilka värden vi står för och marknadsföra dem. Intressant att de vill främja utvecklingen av en hållbar och solidarisk ekonomi genom att vara länken mellan medborgarna-företagen politikerna Intressant att de erbjuder de praktiska stöd det har och att det vänder sig till den sociala ekonomin. Något för oss? Social ekonomi endast mot utsatta?? Utbyte, utbildning inom Social Ekonomi. Få tag på policydokument för definitioner av SE. Vad kan vi tillämpa i vår organisation och i SEMN? Håll ögonen på EU och hur diskussionerna om social ekonomi utvecklas. Återigen visa vilka vi är, informera, marknadsför och samla oss. 12

13 Sammanfattande reflektioner Det är svårt att utvärdera social ekonomi och se den samhällsekonomiska avkastningen av investeringar i den sociala valuta då det är brist på bra verktyg. Hoppas man kan ta fram ett sådant verktyg, då kommer den sociala ekonomin verkligen gå framåt. Vi måste arbeta lika hårt i Sverige som de gör i Frankrike för att förankra den sociala ekonomin vilket krävs för att kunna växa. Bra att vi kan lära av varandra och dra nytta av varandras erfarenheter. Flera personer vi mötte i Frankrike trodde att den sociala ekonomin i Sverige i första hand arbetade med verksamheter som hjälper långtidssjukskrivna, arbetslösa och andra utsatta grupper och att man inte har ett vidare perspektiv på vad som ingår i den sociala ekonomin. De möten som gett konkreta tips på vad man behöver jobba med för att utveckla en kompetensplattform har varit mycket givande och ger inspiration att arbeta vidare. Det har varit bra att vara personer från olika organisationer i gruppen, vi ser frågor på olikas ätt och kan hjälpas åt att förstå vad vi sett och hur vi egentligen har det hemma. Ett stort ansvar vilar även på den sociala ekonomins aktörer själva att synliggöra och marknadsföra vad den sociala ekonomin i regionen är och kan vara. Inte minst för att öka kunskapen om och delvis förändra bilden av vad social ekonomi är hos såväl allmänheten som beslutsfattare i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. Samtidigt skulle detta också stärka självbilden hos den sociala ekonomins aktörer (och även på individnivå). Vi har redan idag mycket att vara stolta över, även i en internationell jämförelse, när det gäller den sociala ekonomin i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. Vi har också kommit längre än många andra med att bygga upp en kompetensplattform. Bra gäng som åkte och som representerade de olika parterna i projektet. Det finns mycket kunnande och bra spridning. Några av deltagarna värderar att Frankrike inte kommit så mycket längre än Sverige när det gäller att utveckla den sociala ekonomin. Än mer fokus på kompetensutveckling vid varje besök hade varit bra. Eftersom språket tar sin tid att översätta blev det vid några tillfällen bara tid till hur organisationen var uppbyggd och vad de arbetade med, vi kom aldrig till frågorna om kompetensutveckling. Förståelse och perspektiv om SE och sprida vidare inom/utom org. Vad kan vi tillämpa i vår organisation och i en framtida kompetensplattform i SEMN? Stötta och jobba för SEMN större engagemang. Vi måste bli fler för att skapa en kompetensplattform. Starta en Webportal för marknadsföring av samtliga organisationer inom SEMN och där man även kompetensutveckling finns med som ett ben. Bli bättre på att marknadsföra oss. Både generellt vad den sociala ekonomin står för och vad vi vill uppnå. Men även att vi är en affärsmässig sektor att räkna med. 13

14 Handlingsplaner Två återträffar med deltagarna har genomförts och vid dessa tillfällen har processmetoden Ett steg till (Studieförbundet Vuxenskolans modell) använts. Processen har bidragit till de två handlingsplaner som ligger till grund för det framtida arbetet. Handlingsplanerna är framtagna utifrån deltagarnas egna intressen och deras engagemang när det gäller att utveckla den sociala ekonomin. Löpande har även styrgruppen aktivt arbetat vidare med frågan om en kompetensplattform. Detta är något som precis har påbörjat och kommer att fortsätta efter projektets slut. Handlingsplan 1. Gemensam kompetensutveckling 14

15 Handlingsplan 2. Marknadsföring/information/web För frågor om rapporten eller ESF-projekt SEMN kompetent, kontakta oss nedan: Projektledare: Kristina Söderlund Håkan Pettersson SEMN kompetent SISU Idrottsutbildarna Idrottens Hus Box Östersund Besöksadress: Sollidenvägen 62 Tfn: Hemsida: 15

Social Ekonomi i Mellersta Norrland kompetensutvecklar anställda för framtidens organisationer

Social Ekonomi i Mellersta Norrland kompetensutvecklar anställda för framtidens organisationer Social Ekonomi i Mellersta Norrland kompetensutvecklar anställda för framtidens organisationer 1 2 Inledning Att genom yrkeslivet kontinuerligt kompetenshöja sig är en förutsättning för utvecklingen av

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun Att främja arbetsintegrerande sociala företag exemplet Östersunds kommun Kommunens Tillväxtarbete Konkreta verktyg för att skapa ett socialt hållbart Östersund Främjande och förebyggande satsningar på

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer som du är anmäld

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER Oktober 2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Om de svarande vård- och omsorgsföretagarna... 2 Huvudsakliga drivkrafter... 3 Hur mycket återinvesteras?... 4 Vad

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer