3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning"

Transkript

1 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012

2 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 15 Tilläggsupplysningar 16 Noter 18 Revisionsberättelse 25 Fem år i sammandrag 26 Nyckeltal 27 Styrelse/Koncernledning 28

3 5 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 "Inom de närmsta fem åren kommer vi att genomföra stora investeringar för att förstärka både el- och fjärrvärmenätet och därför är det av största vikt att vi har en stabil ekonomisk bas att luta oss mot"

4 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Trots ett sjunkande elpris och ett tufft konjunkturläge kan vi nu lägga ytterligare ett starkt år till handlingarna. Under 2012 har elmarknaden präglats av sjunkande elpriser, mycket på grund av att sommarens och höstens regn höll vattenmagasinen konstant fulla och att kärnkraftverken fungerade som de skulle. Fast elpriset sjunkit under året så har vårt resultat efter finansiella poster ökat från 86,7 miljoner kronor för 2011 till 112,5 miljoner kronor för Den fantastiska ökningen beror framför allt på att vi i samband med övergången till energiområden lyckades förvalta vår portfölj på ett klokt sätt. Vi ska dock komma ihåg att övergången till elprisområden var en engångsföreteelse, till nästa år räknar vi med att landa på en lägre resultatnivå. Några andra saker som påverkat resultatet positivt under året är ökade ränteintäkter men också minskade investeringskostnader på grund av projekt som flyttas fram. Av årets resultat går 24 miljoner direkt tillbaka till ägaren Luleå Kommunföretag AB i form av utdelning medan resterade del används till fortsatta investeringar i vår verksamhet. Bara inom de närmsta fem åren kommer vi att genomföra stora investeringar för att förstärka både el- och fjärrvärmenätet och därför är det av största vikt att vi har en stabil ekonomisk bas att luta oss mot när vi går vidare in i framtiden för att möta dess utmaningar. SVERIGE NÖJDASTE KUNDER - FÖR SJÄTTE ÅRET I RAD. De senaste sex åren har vi på Luleå Energi kunnat stoltsera med Sveriges nöjdaste energikunder enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga nöjd-kundundersökning. För fjärde året i rad toppar vi nu listan över energibolagen med de nöjdaste privatkunderna och för tredje året i rad kniper vi förstaplatsen på företagssidan. Att få så fina betyg från sina kunder är både otroligt roligt och värmande, men samtidigt innebär det också att vi måste fortsätta att jobba ännu hårdare för att försvara positionen, för det finns många energibolag som inte vill annat än att kliva högst upp på pallen. Det handlar om att fortsätta utveckla och underhålla våra goda relationer med kunderna och att ge tillbaka så mycket vi kan till våra kunder i form av en riktigt bra service, nya produkter och tjänster som ger verklig kundnytta samt fortsatt låga konkurrenskraftiga priser. Lönsamhet ska inte behöva ske på bekostnad av samhällsnytta och kundvärde. Därför är vårt viktigaste mål alltid att kundmaximera istället för att vinstmaximera. Det är det vi menar med Närhet och omtanke. NYTT KONTOR OCH NY ARENA Efter drygt 40 år som hyresgäster på Skeppbrogatan 32 väljer vi inom kort att packa väskan och flytta majoriteten av koncernens verksamheter till en och samma plats på Porsön. Den 15 maj togs första spadtaget till vårt nya energieffektiva kontorskomplex som ska stå klart till hösten Den 8 november presenterades Luleå Energi som namnsponsor till den uppdaterade versionen av före detta Pontushallen som nu kommer att heta Luleå Energi Arena. En ganska kontroversiell nyhet för vissa men för oss på Luleå Energi är det inget konstigt. Vi har alltid varit, och ska alltid vara ett engagerat energibolag en viktig del av samhället och en aktiv deltagare vid bland annat arrangemang för kultur och idrott. Med Luleå Energi Arena får vi en fantastisk möjlighet att göra gott för Luleå samtidigt som vi får en ökad och önskad exponering utåt. NYTT KUNDINFORMATIONSSYSTEM Under året har vi arbetat intensivt för att byta vårt befintliga kundinformationssystem huvudsystemet i vår verksamhet. Med det nya systemet som kommer att införas under 2013 kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre service genom att leverera mer ingående information rörande el och fjärrvärmeförbrukningen, både på fakturan och under Mina sidor på vår webb. Det nya systemet möjliggör även framtida mobila applikationer och tjänster såsom SMS-avisering och liknande lösningar. Allt för att öka kundnyttan.

5 7 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING P2009 R F2008 Ö R E TA G S K U N D E R F2007 Ö R E TA G S K U N D E R I V AT K U N D E R FACEBOOK ETT POSITIVT EXEMPEL PÅ EFFEKTEN AV ELPRISOMRÅDEN. Under 2011 delades Sverige in i fyra elprisområden som resulterade i att vi i norr fick ett något lägre elpris jämfört med övriga landet. En av anledningarna till införandet av elprisområden var för att locka stora energiintensiva företag norrut och det är också en av anledningarna till att vi idag har Facebooks gigantiska serverhallar på plats just här i Luleå. Förutom vårt klimat som säkerställer tillgången på naturkyla under stora delar av året är vårt driftsäkra elnät och tillgången till förnyelsebar energi ytterligare några av de parametrar som fick Facebook att välja Luleå som etableringsort. Förutom ett elnätsavtal med de nödvändiga ledningar som krävs för elöverföringen till datacentrets två större nätstationer har vi under hösten även skrivit ett flerårigt drift- och underhållsavtal med Facebook. LÄGET I VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Inom affärsområde Elhandel fortsätter arbetet med att knyta till sig nya elkunder från hela länet. I kölvattnet av det låga elpriset är Elhandel det enda av våra fem affärsområden som uppvisar en marginell intäktsminskning jämfört med föregående år, detta trots en ökad elförsäljning. Vår bedömning rörande elpriset är att vi kommer se fortsatt låga priser de närmsta åren. På fjärrvärmesidan har vi idag i stort sett anslutit det som är möjligt att ansluta ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Från och med nu handlar det om att hålla fjärrvärmesystemet i ett gott skick och att fortsätta att utveckla nya tjänster som bidrar till en tryggare och mer energismart vardag för våra kunder. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB verkar på en tuff marknad med en väldigt hård internationell och nationell konkurrens. Våra råvaruleverantörer, sågverken, har upplevt sin värsta kris på över 40 år där ett flertal aktörer dukat under vilket självklart har haft en negativ påverkan på råvarutillgången. Ovanpå allt detta har vi dessutom en stark svensk krona som kraftigt försvårar exportförsäljningen. För oss har det klimatneutrala bränslet en given plats i ett hållbart samhälle och därför är det extra glädjande att Bioenergi, trots den dystra marknadssituationen faktiskt lyckas överträffa våra förväntningar. Även dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB går bättre än väntat. Under året har man totalt investerat över 55 miljoner kronor på fortsatt vädersäkring, nya elanläggningar, ökad automation och andra åtgärder som ytterligare förbättrar leveranskvalitén till kunderna på elnätet. Intressebolaget Lunet fortsätter att växa, både i och ovan jord. Under året har vi bland annat rekryterat ett antal nya medarbetare och jobbat på för att utöka det befintliga stadsnätet och sett till att såväl boende på Bredviken, Skurholmen samt Trollnäs på Bergnäset fått internet via fiber. Vidare har även ett antal förfrågningar gått ut till fastighetsägare på Mjölkudden och Notviken, två områden som kommer att anslutas till stadsnätet under 2013 och Inom vårt blivande affärsområde, Tjänster, ser man att kundernas intresse för den egna energianvändningen hela tiden ökar, både bland företag och privatpersoner. Allt fler vill veta vad man kan göra för att påverka sin förbrukning i rätt riktning. Som ett led i arbetet med att erbjuda en ökad kundnytta kommer vi inom affärsområdet framöver att kunna presentera ett antal nya energirelaterade tjänster, både på el- och fjärrvärmesidan. FÖRÄNDRA SYNEN PÅ EL SOM EN MILJÖBOV ETT DIGERT JOBB FÖR BRANSCHEN. I det moderna samhället blir vi allt mer beroende av ständig tillgång till energi i olika former. Energiförsörjningen är med andra ord en viktig parameter i framtidens hållbara samhälle, där välfärd och tillväxt är väsentliga delar. Samtidigt står hela elbranschen inför en tuff utmaning när det gäller att förändra människors syn på elen som en miljöbov. Undersökningar visar att fyra av tio svenskar inte vet att den el som produceras i Sverige i stort sett är fri från fossila bränslen och tre av tio planerar därför att försöka bidra till att minska klimatutsläppen genom att använda mindre hushållsel, vilket alltså inte påverkar klimatet. Samtidigt vill de flesta svenskar se fler elbilar, resa mer med tåg och bygga ut produktionen av el för industrins och jobbens skull. Elen är inte bara nödvändig, jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt att påstå att den även är relativt billig med tanke på hur mycket man faktiskt får för pengarna. Varje dag, året om. Givetvis ska vi inte slösa med elen till höger och vänster men vi ska kunna använda den på ett klokt och effektivt sätt, utan att få dåligt miljösamvete. När det gäller elens påverkan på vårt klimat har branschen mycket att göra när det kommer till marknadskommunikationen. Att förändra attityder är dock inget som sker över en natt och det kommer inte heller att bli billigt eller enkelt att sprida rätt budskap. Däremot tror jag att det är nödvändigt. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra kunder för de fina betygen, men framför allt vill jag tacka alla mina fantastiska medarbetare som varje dag gör ett jättejobb. Utan er hade vi inte varit där vi är idag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta för att 2013 ska bli ett om möjligt ännu bättre år, både för oss och våra kunder. anneli sjömark, vd

6 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Våra fem starka affärsområden Luleå Energi levererar affärsmässiga produkter och tjänster med maximal kundnytta inom energi och kommunikation. Bolaget verkar främst regionalt, men även nationellt, med en vision att vara en drivande kraft för kund, samhälle och näringsliv. Affärsområdet Elhandel gör det möjligt för alla elektriska apparater att fungera. Samtidigt hjälper de Luleåborna att spara energi och värna om vår miljö. Det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB garanterar att Luleåborna får energi i sitt dagliga liv, dessutom till Sveriges lägsta nätkostnad. Vårt intressebolag Lunet AB låter hela världen ta plats i Luleåbornas hem,prydligt digitalt förpackat. IP-telefoni, bredbands-tv, och Internettjänster. Affärsområdet Värme och kyla ersätter dyra energislag som elström och olja.ett miljövänligt uppvärmningsalternativ till Sveriges lägsta priser. Förnyelsebar energi som bränslepellets är miljömässigt korrekt. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB tillverkar dessutom pellets med energigaranti som ger maximalt med värme för pengarna.

7 9 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 TOTAL BOENDEKOSTNAD 2012 Tack vare att Luleå Energi har Sveriges lägsta fjärrvärmepris och det tredje lägsta för elnätspriset kan Luleå s Nil 12:e året i rad toppa nella Holgersson, den natio över n nge kni rsö avgiftsunde es rig städerna med Sve r lägsta boendekostnade (el, fjärrvärme, VA och (Fjärrvärme, El, Avfall & VA) kr/kvm inkl moms ME DE L RIKE T M AX RIKET Källa: Nils Holgersson ÅR I TOTAL BOENDEKOSTNAD SVERIGETOPPEN. (Fjärrvärme, El, Avfall & VA) kr/kvm 400 inkl moms 350 avfall). LU LEÅ MINS T RIKE T *Källa: Nils Holgersson 2012 För 12:e året i rad toppar Luleå listan över städer med Sveriges lägsta boendekostnader!* Att vi lyckatsmmed detta beror framför AX R IKE T allt på två saker; att vi har landets lägsta fjärrvärmepris och M E DE L R IKE T landets tredje lägsta elnätspris Svårare än så är det inte LUL E Å 200 M INST R IKE T * LULEÅ HAR SVERIGES LÄGSTA BOENDEAVGIFTER, 215,50 KRONOR PER KVADRATMETER OCH ÅR FÖR VÄRME, EL, VATTEN OCH SOPHÄMTNING ENLIGT NILS HOLGERSSON RAPPORTEN. AVGIFTSUNDERSÖKNINGEN ÄR FRAMTAGEN AV HSB, HYRESGÄSTFÖRENINGEN, RIKSBYGGEN, SABO OCH FASTIGHETSÄGARNA FÖR ATT BIDRA TILL ÖKAD KONKURRENS OCH SÄNKTA PRISER I LANDETS KOMMUNER. RAPPORTEN I SIN HELHET HITTAR DU PÅ ÅR Källa: Nils Holgersson 2011 t Året som gåt lig ordning hänt en hel Under året har det i van Vi har satsat på att nå del inom Luleå Energi. et, vd Anneli Sjömark nya kunder runt om i län de (nästan helt själv) har med hjälp av en spa kontor på Porsön lagt grunden för vårt nya energirik familjefest och vi har bjudit på en har vi nu blivit i Teknikens Hus. Dessutom Luleå Energi Arena en stolt namnsponsor till plats när det gäller - luleåbornas nya mötes nde evenemang. idrott och andra spänna Under hösten gick vi ut med en elhandelskampanj för att få nya kunder runt om i länet att skriva på för elbolaget med hela fem raka SM-guld i kundnöjdhet. I annonserna hittar vi såväl kundtjänst som några av våra nöjda kunder.

8 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Den 15 maj 2012 togs första spad taget till Luleå Energis nya gröna kontors komplex på Porsön. Efter 40 år på som hyre sgäster på Skeppsbrogatan 32 samlar vi nu flertalet av koncernens verksamheter på en och samma plats. Invigning sker hösten Energi 2012 i Teknikens Hus Den 1 december bjöd vi på en spännande och energisk familjedag för både stora och små energiknippen. Där fanns tipsrundor, tävlingar, energicyklar, elskola, hockeyspelare och mycket annat kul. Precis som förra året blev det en riktig succé. vinter. Foto: Tomas Bergman LULEÅ ENERGI TILL ER TJÄNST! HET & OMTANKE. MENAR VI? KONKURRENSKRAFT T RY GGH ET konkurrenskraft till våra företags- m av prisvärd energi så att de sina kontor, hålla sina neonskyltar driva sina industrier. Men det är ag kan vi även erbjuda ett antal r vi till en låg kostnad hjälper l en enklare och tryggare vardag de ska kunna lägga sin energi på mheten. EFF EKT IV IT ET å Energi bryr oss om våra kunder Det är det vi menar när vi säger r närhet och omtanke. L u l e å. Te l e f o n w w w. l u l e a e n e r g i. s e Under året har vårt blivande affärsområde Tjänster skrivit sina första kontrakt. Dels ett antal undermätningstjänster men även en högspänningstjänst i form av ett drift- och underhållsavtal med den största elnätskunden - Facebook. Onsdagen den 19 september spänningssattes de sista anläggningsdelarna i Facebooks anläggningar. Trots en väldigt kort tidsplan i förhållande till projektets omfattning gick allt precis som det skulle, dessutom är kunden mycket nöjd med vår insats och vår serviceinriktade personal. Bättre betyg kan vi inte få.

9 11 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse Luleå Energi AB. Org.nr: Styrelsen och verkställande direktören för Luleå Energi AB får härmed avge årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Affärsidén är att koncernen ska erbjuda kunder energileveranser och tjänster med god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vår vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB (Luleå Energi), det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB och det till 91 % ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB. Lunet AB ägs till 50 % av Luleå Energi AB. Moderbolaget är ägare till 29 % i bolaget Kalix Vindkraft AB. Luleå Energi startade sin verksamhet den 1 januari Moderbolaget ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Moderbolaget Luleå Energi AB:s affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, tjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Dessutom utför bolaget administrativa tjänster åt dotterbolag och joint venture bolag. Elnätverksamhet bedrivs i dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB och produktion av träpellets sker i fabrik som ägs av dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB. Bolaget Lunet AB tillhandahåller infrastrukturerade produkter i det öppna stadsnätet. I intresseföretaget Kalix Vindkraft AB produceras el från totalt tre vindkraftverk uppsatta i Axelsvik i Kalix kommun samt fem verk på Seskarö i Haparanda kommun. Sammantaget är årets resultat i koncernen bättre än förväntat. I moderbolaget har ökade energikostnader för fjärrvärmen under året resultatmässigt kompenserats av låga elpriser som har sänkt våra elinköpskostnader för vår elhandelsverksamhet. Resultatet i det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB blev bättre än det förväntade. En ökande grad av kundanslutningar har gett högre intäkter samtidigt som kostnaderna generellt har blivit lägre inom flera områden. Den årliga kundnöjdhetsundersökningen som utförs av Svensk Kvalitetsindex visar att Luleå Energi koncernen har bland elbranschens mest nöjda kunder i Sverige. Pelletsmarknaden är för tillfället en mycket svår marknad vilket Bioenergi i Luleå AB naturligtvis påverkas av. Årets resultat visar ändå på ett resultat något över förväntningarna. Prisjämförelser, bland annat den årliga Nils Holgerssonundersökningen som årligen genomförs av bland annat Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, visar att Luleå Energis fjärrvärmepris är lägst i landet samt att koncernens elnätspriser är bland de lägsta i landet. Av det hetvatten som används i fjärrvärmesystemet köps ca 90 % av det av kommunen hälftenägda bolaget Lulekraft AB. Resterande 10 % produceras i Luleå Energi AB:s egna anläggningar. All hetvattenproduktion samordnas av Lulekraft AB oavsett vilken anläggning som producerar. Fjärrvärmenät, mätinsamling och kundkontakter hanteras av Luleå Energi AB. Totalt har 80 nya kunder anslutits till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen är nu i princip färdigutbyggd inom kommunens tätortsdelar. Affärsområdet tjänster har till uppgift att erbjuda energitjänster och rådgivning till näringsidkare och privatpersoner. Energitjänsterna kompletterar kärnverksamheterna för att skapa konkurrenskraftiga energilösningar för ett hållbart samhälle. Luleå Energi Elnät AB fortsätter sitt arbete med att vädersäkra elnätssystemet. Under året har 29 km av nätet byggts om. Under 2012 inträffade inga avbrott överstigande 12 timmar, vilket betyder att ingen avbrottsersättning har betalats ut under året. På hösten 2012 inleddes byggnationen av ett nytt kontor invid den redan befintliga kontors- och förrådsbyggnaden på Porsödalen. Det nya bygget innebär att majoriteten av koncernens medarbetare kommer att samlas på ett och samma ställe vilket ger oss ännu bättre möjligheter till samverkan inom koncernen. En 40 årig epok tar slut i och med flytten från kontoret i det så kallade Strandhuset i centrala Luleå. Värdet på minoritetsinnehavet i Kalix Vindkraft AB bedöms kontinuerligt genom kassaflödesvärderingar. Värdet på innehavet påverkas bland annat av elprisets och räntans utveckling. Kunder Den årliga nöjd kundundersökningen som sker i regi av Svensk Kvalitetsindex bland energibolag i Sverige, visar att Luleå Energi för sjätte året i rad har bland Sveriges nöjdaste kunder. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 105,9 mkr (76,6 mkr) varav moderbolagets investeringar utgjorde 56,0 mkr (17,2 mkr) och Luleå Energi Elnät AB:s investeringar 36,1 mkr (34,5 mkr). Bioenergi i Luleå AB investerade i fabriken för produktion av träpellets för 0,7 mkr (16,5 mkr). Lunet AB redovisas enligt klyvningsmetoden varför 50 % av dess investeringar ingår i koncernen, vilket innebär 13,0 mkr (8,4 mkr). Finanspolicy Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av moderbolagets ekonomiavdelning. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat på grund av marknadsfluktuationer. Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 30 % till 112,5 mkr (86,8 mkr). Av resultatet svarade moderbolaget för 83,3 mkr (65,6 mkr), Luleå Energi Elnät AB för 22,1 mkr (21,0 mkr) och Bioenergi i Luleå AB 1,7 mkr (-5,5 mkr). Koncernens andel av joint venture bolaget Lunet AB:s resultat uppgick till 5,4 mkr (5,7 mkr).

10 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Ägare, måluppfyllelse och utdelning I ägardirektiven för 2012 anges ägarnas krav för koncernen på avkastning på totalt kapital till 5,5 % och soliditet om minst 60 %. Ägarnas krav är uppfyllda för 2012 med en avkastning på totalt kapital på 7,6 % (6,4 %) och en soliditet om 68,8 % (62,1 %). Luleå Energi AB föreslås lämna en utdelning om 24 mkr för räkenskapsåret. Framtida utveckling Förutsättningarna för fjärrvärmeverksamheten i det energisamarbete som finns i kommunen fortsätter enligt det avtal som gäller till och med år Avtalet tillförsäkrar Luleå Energi AB och dess kunder goda förutsättningar för en trygg och prisvärd energiförsörjning i framtiden. Vår bedömning är att koncernens totala investeringsvolymer fortsatt kommer att öka inom de närmaste åren. Ökade och förändrade myndighetskrav på energibranschen som helhet, fortsatt stora satsningar på elnätet och en förändring av fjärrvärmens reserv- och spetslastkapacitet på de egna fjärrvärmeanläggningarna kommer sannolikt att bidra till detta. På pelletsmarknaden torde politiska målsättningar om ett hållbarare samhälle och en satsning på ökade andelar av förnyelsebara bränslen på sikt öka efterfrågan på biobränslen. I det korta perspektivet har dock produktionskapaciteten bland annat i lågprisländer byggts ut och nya volymer söker köpare. Denna utveckling har lett till hårt pressade priser på både industripellets och inom konsumentsektorn. För dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB är det viktigt att fortsätta med marknadssatsningar och anpassningar till nya förhållanden för att bibehålla sin lönsamhet. För bredbandsverksamheten i Lunet AB fortsätter efterfrågan att öka. Bredband och det öppna stadsnätet ses numera som en självklar infrastruktur. Arbete med att garantera och säkerställa hög tillgänglighet och kvalitet fortsätter tillsammans med ytterligare satsningar på nyanslutningar. Miljöpåverkan Moderbolagets fjärrvärmeverksamhet bedriver verksamhet som regleras enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6. Merparten av den totala fjärrvärmeenergin till Luleånätet levereras till Luleå Energi AB av Lulekraft AB. Som komplement till denna finns hos Luleå Energi AB fyra anläggningar som kan producera värme vid behov och som reservanläggningar. Detta sker vid så kallade spetslastbehov till exempel mycket kall väderlek, eventuella störningar och vid revisioner i huvudanläggningen. Sammantaget utgör produktionen av fjärrvärme i Luleå Energis anläggningar i Luleå 7,9 % (74 GWh) av den totala årsproduktionen på 940 GWh. Vid sidan av huvudnätet finns en produktionsanläggning i Råneå, som svarar för 2,8 % (26 GWh) av årsproduktionen. Fyra av anläggningarna har tillstånd enligt miljöbalken.tillstånden avser drift av panncentraler och anger riktoch gränsvärden bland annat för utsläpp i luft. Mätningar över utsläppen görs i enlighet med tillsyndsmyndighetens krav och resultaten ingår i den miljörapport som lämnas varje år. I rapporten lämnas uppgift om utsläpp i anläggningarna. En förändring av reserv- och spetslastkapacitet inom de egna anläggningarna kommer att behövas under de kommande åren, vilket gör att förnyade tillstånd kommer att bli aktuella. FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN (tkr) Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Räntabilitet på eget kapital (%) 8,4 7,0 6,7 7,7 7,3 Räntabilitet på totalt kapital (%) 7,6 6,4 5,9 6,9 6,8 Soliditet (%) 68,8 62,1 59,2 65,6 63,0 Investeringar inkl elcertifikat Antal anställda FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET (tkr) Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Räntabilitet på eget kapital (%) 9,0 7,8 7,3 9,8 8,9 Räntabilitet på totalt kapital (%) 7,7 6,7 6,1 8,5 7,8 Soliditet (%) 65,4 59,7 56,6 65,4 60,7 Investeringar inkl elcertifikat Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst Disponeras så att till aktieägaren utdelas 133,50 kr per aktie i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar.

11 13 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Resultaträkning tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Punktskatter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat ÅRETS RESULTAT

12 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Balansräkning tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter för elcertifikat Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 17, Fordringar hos koncernföretag Andelar i joint venture företag 19, Fordringar hos joint venture företag Andelar i intresseföretag 21, Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 15 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Balansräkning tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder anslutningslån Kortfristiga skulder Skulder anslutningslån Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

14 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Kassaflödesanalys KONCERNEN MODERBOLAGET tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet * Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Amortering av långfristiga fordringar Amortering av fordran joint venture Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Förändring av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar Förändring av pensionsreserv Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Omklassificering av anläggningstillgångar

15 17 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper. Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats i enligthet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas företagets inkomster som intäkt när företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen, när företaget inte behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget samt när de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten övriga fordringar. Koncernredovisning Redovisningsprinciper. Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Konsolideringsmetod. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Intresseföretag är företag som koncernen har ett betydande inflytande över, men inte bestämmande inflytande. Detta anses föreligga vid en ägarandel på lägst 20 % och högst 50 % av rösterna. Joint venture är företag där det finns en avtalsenlig överenskommelse med en eller flera samägare om ett gemensamt bestämmande inflytande över företagets finansi-ella och operationella strategier. Innehavet i Kalix Vindkraft AB redovisas i enlighet med anskaffningskostnadsmetoden i koncernredovisningen med hänvisning till att företaget har ringa betydelse med hänsyn till årsredovisningens krav på rättvisande bild. Innehav i joint ventureföretag redovisas, i koncernredovisningen, enligt klyvningsmetoden. Det innebär att bolagen redovisas som om de vore dotterföretag med den skillnaden att endast koncernens ägarandel av företagets intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder redovisas i koncernens resultat- och balansräkningar. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar i balansräkningen. På basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättrats i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med beräknat restvärde och sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderbolaget Byggnader år år Markanläggningar år år Maskiner och andra tekniska anläggningar år år Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år 3-7 år Det egna arbete som under året har aktiverats i egna anläggningar redovisas i resultaträkningen som aktiverat arbete för egen räkning. Finansiella instrument och värdepappersinnehav Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i Redovisningsrådets Rekommendation RR 27. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning. Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

16 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Varulager Varulagret, värderas enligt Bokföringsnämndens Allmänna råd 2000:3. Redovisningen av varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen enligt den så kallade först-in först-ut principen (FIFU) respektive verkligt värde. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Skatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skattregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Koncernuppgifter Luleå Energi AB är helägt dotterföretag till Luleå Kommunföretag AB, org nr med säte i Luleå. Av koncernens totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 7,6 % (6,9 %) av inköpen och 5,0 % (4,6 %) av försäljningen till andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,4 % (1,7 %) av inköpen och 4,1 % (3,9 %) av försäljningen till andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

17 NOT 2 Övriga rörelseintäkter 19 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Noter Belopp i tkr om inget annat anges NOT 1 Nettoomsättningens fördelning per rörelsegren KONCERNEN MODERBOLAGET Försäljning elhandel Försäljning värme och kyla Försäljning pellets Försäljning elnät Försäljning bredband Uppdragsverksamhet elnät Punktskatter Övrigt Koncernens elimineringar Hyresintäkter Återvunna tidigare avskrivna fordringar Försäkringsersättningar Övriga rörelseintäkter Räkenskapsårets betalda leasingavgifter uppgick i koncernen till tkr (7 116 tkr). Årets leasingavgifter avser fordon och byggnader. Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal för moderbolaget, uppgick till 237 tkr (295 tkr) Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag KPMG AB Ersättning för revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

18 NOT 5 Anställda och personalkostnader NOT 6 Avskrivningar NOT 7 Resultat från andelar i intresseföretag LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Noter Belopp i tkr om inget annat anges Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Pensionsförpliktelser Tidigare styrelse och verkställande direktör Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 52 % 50 % 44 % 44 % Andel män i styrelsen 48 % 50 % 56 % 56 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 22 % 13 % 29 % 29 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 78 % 87 % 71 % 71 % Avtal om avgångsvederlag: Verkställande direktören betalas, vid uppsägning från företagets sida, lön under 24 månader under förutsättning att inte annan anställning påbörjats. Styrelseledamöterna har inga avtal om avgångsvederlag Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Nedskrivningar

19 NOT 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter NOT 11 Skatt på årets resultat NOT 12 Rättigheter för elcertifikat 21 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Noter Belopp i tkr om inget annat anges Ränteintäkter från kreditinstitut Ränteintäkter från koncernföretag Resultat från försäljningar Resultat från utdelningar Återföring av nedskrivningar Övriga ränteintäkter NOT 9 Räntekostnader och liknande resultatposter KONCERNEN MODERBOLAGET Räntekostnader till kreditinstitut Resultat från försäljningar Nedskrivningar Övriga räntekostnader NOT 10 Bokslutsdispositioner MODERBOLAGET Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning Aktuell skatt Aktuell skatt lämnade/erhållna koncernbidrag Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt hänförlig till ändrad skattesats Ingående anskaffningsvärden Inköpta och erhållna Avyttrade och annullerade Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

20 NOT 13 Byggnader och mark NOT 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar NOT 15 Inventarier, verktyg och installationer LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING Noter Belopp i tkr om inget annat anges Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark I anskaffningsvärdet för byggnader och mark för Bioenergi i Luleå AB ingår aktiverad ränta med tkr Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I anskaffningsvärdet för maskiner och andra tekniska anläggningar för Bioenergi i Luleå AB ingår aktiverad ränta med tkr. Anskaffningsvärdet för Luleå Energi Elnät AB har reducerats med tkr avseende erhållna investeringsbidrag Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer