Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi."

Transkript

1

2 Fjärrvärmebranschens vision Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi.

3 Från one-size-fits-all till skräddarsytt Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella behov. Det kräver att vi kan visa att fjärrvärme är en individuell tjänst trots sin kollektiva uppbyggnad. Från värmeproducent till värmeleverantör Framtiden handlar om att bli bäst på att förflytta värmemängder till rätt kund i rätt ögonblick. Det innebär att vi måste ändra fokus från att fokusera på vår egen produktion till att leta upp värme som redan finns och ibland låta konsumenten vara producent. Det kräver att vi tar rätt strategiska beslut om teknik och affärsmodeller så att vi klarar av att ta emot värme från flera leverantörer och energikällor. Från själv-är-bäste-dräng till aktiv samverkan Framtiden handlar om att stå på tårna och aktivt bjuda in kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa genuint hållbara energisystem. Det kräver utsträckta händer och en ärlig vilja.

4 Hur ökad marknadsandel? 1) Kommunisera och Marknadsföra 2) Prissättning 3) Tilläggstjänster och nya produkter

5 Är vi som.. Hä löns int förklar för den som int begrip

6 Enkelt Bekvämt Prisvärt

7 Falu Energi & vattens 100 % Förnyelsebara energiproduktion BIOGAS MOTOR VATTENKRAFT VINDKRAFT ELBILS LADDARE SOLKRAFT KRAFTVÄRMEVERK VÄRME KYLA FALUN ELKRAFT TRÄ PELLETS VÄRME TRÄ PELLETS VÄRMEVERK BIOBRÄNSLE INDUSTRI

8

9 35 o C 30 MW G 9 MWel 9MWvärme 21MWvärme Ett hus som förbrukar 192 MWh fjärrvärme ger 40 MWh el i förnyelsebar elproduktion

10 Energisystemet i Falun En bättre lösning på koldioxidproblematiken? Om alla fjärrvärmenät i Sverige hade Faluns utsläpp (emissionsfaktor) så skulle utsläpp av koldioxid för uppvärmning av flerbostadshus reduceras med 60 %. Om Uppsala, Västerås och Malmö hade Faluns fjärrvärmenät skulle deras koldioxidutsläpp reduceras med ca 80%. Totala utsläppen från flerbostadshus i Sverige skulle minska med 35%.

11

12 Egnellska Huset i ett energisystem Byggår 1901 och 2011 (brand 2007 och 2008) Yta 4417 m² A-temp Energianvändning 42 kwh/m² Som motsvara primärenergi användning vid en individuell lösning med: 50 kwh/m 2 och globala utsläpp av 10 kgco 2ekv /m 2 Genom anslutning till Fjärrvärme och Fjärrkyla i Falun är motsvara primärenergi användningen endast: 5 kwh/m 2 och globala utsläpp av 1 kgco 2ekv /m 2 Ett smart energisystem ger en reduktion med faktor 10

13

14

15 Hur ökad marknadsandel? 1) Kommunisera och Marknadsföra 2) Prissättning 3) Tilläggstjänster och nya produkter

16 Moderna fjärrvärmenät Ändra från dagens prissättningsmodell med s.k. kategorital till uppmätt effekt. Idag använder vi ett vedertaget sätt att beräkna effektbehov för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten, då förbrukningsmönstret är känt som för t.ex. bostäder, är att tillämpa kategoritalsmetoden som bygger på att byggnadens normalsårskorrigerade värmeenergibehov divideras med en för den aktuella fastighetskategorin uppskattad utnyttjningstid.

17 Ny prismodell för företag Energiavgift -säsongsanpassat Effektavgift -Uppmätt Distributionsavgift -Uppmätt flöde

18 Energiavgift -säsongsanpassat Det kostar olika att producera fjärrvärmen olika tider på året. Vintertid med hög förbrukning måste även vår dyraste produktion med förädlade trädbränslen och ibland olja och gasol. Sommartid med låg förbrukning räcker den billiga kraftvärmen från Västermalmsverket som är spillvärmen från elproduktion, och då kostar det mindre att producera fjärrvärme. Detta ska du som kund kunna tjäna på. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kostar att producera den värme man använder efter avdrag från den elintäkt vi får när vi producerar fjärrvärme i Kraftvärmeverk. Priset är olika för dessa perioder på året: - Vinterpris: december mars - Vår/höstpris: april maj, oktober-november - Sommarpris: juni september

19 Effektavgift -Uppmätt Fjärrvärmesystemets kostnader beror också mycket starkt på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produktionsanläggningar och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris du som kund betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget du begär. Denna priskomponent styrs av mängden värmen du köper under det dygn på året när du förbrukar som mest.

20 Distributionsavgift -Uppmätt flöde Distributionsavgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren. För fjärrvärme i din fastighet (fjärrvärmecentralen) ska ta vara på värmen i det inkommande vattnet effektivt, genom att kyla ned det så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet.

21 Energiavgift -säsongsanpassat Effektavgift -Uppmätt Distributionsavgift -Uppmätt flöde Genomsnittligt för en företagskund är energidelen 50 % av det totala fjärrvärmepris man betalar, medan effektdelen är 39 % och distributionsdelen (flöde) 11%. Under den kalla delen av året är alltså 77 % av fjärrvärmepriset helt rörligt. Den resterande delen Effektavgift justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen de senaste 12 månaderna. Prisförändringen kommer att utfalla olika för olika kunder, beroende på deras individuella egenskaper vad gäller uttagsmönster över året, effektuttag, flöde etc. Övergången av prismodell är intäktsneutral, förutom en kostnadsbaserad prisjustering

22

23 Enkel och Klimatsmart Fjärrvärme till samma prismodell som att äga en värmepump Men med fjärrvärmens fördelar

24 Avtalskonstruktion 1. Välj effekt och därmed investering 2. Spetseffekt med fjärrvärme 3. Avtal tecknas på 15 år Fasta kostnader justeras mot KPI 4. Energipris och flödepris Normalprislista för Fjärrvärme med takpris mot jämförbart elpris.

25

26

27

28 Hur ökad marknadsandel? 1) Kommunisera och Marknadsföra 2) Prissättning 3) Tilläggstjänster och nya produkter

29 Vad mer kan man göra med fjärrvärme?

30 Isfri markyta

31 isfri markyta Falu Energi & Vatten investerar i fjärrvärmecentral med reglerutrustning för ändamålet. samt driftar och underhåller centralen. Kunden håller med utrymme för en växlare Kunden investerar i och ansvarar för sekundärnätet (markslingorna). Priset är 200 SEK/m 2 /år Avtal tecknas på 10 år och justeras mot KPI Erbjudandet gäller vid anslutning av minst 1000 m 2 och 25 meter från befintlig fjärrvärmeledning. Vid anslutning av mindre ytor och vid längre avstånd tillkommer en startavgift.

32

33

34 Vad är sorptiv kyla? Använder miljövänligt producerad fjärrvärme istället för el. Skapa luftburen kyla genom att utnyttja värmen i fjärrvärme. 0,5-0,66 kwh värme = 1 kwh kyla. COP värme = 1,5-2

35 Varför sorptiv kyla? Ökat underlag till miljövänlig elproduktion via kraftvärme. Lägre driftkostnader. Bättre värmeåtervinning. Inga bullriga kompressorer. Inga miljöfarliga köldmedel. Lägre globala utsläpp av CO 2.

36 För vem? Sorptiv kyla är optimalt för fastigheter som kräver kyla men inte ligger tillräckligt nära fjärrkylenätet. Passande för nybyggnationer då aggregaten kräver stor yta. Perfekt för kontorsfastigheter, skolor, köpcentrum m.m.

37 Kostnader Extremt låga driftkostnader jämfört med konventionella kylmaskiner. Något högre investeringskostnader.

38

39 Fjärrvärmedriv na Vitvaror Luften/vattnet värms upp av fjärrvärme istället för el + återvinning Mindre elåtgång Snäll mot miljön Snäll mot plånboken

40 Vad kostar det att tvätta, diska och torka? Vitvara Standard HWC Besparing Besparing % Profs. tvättmaskin Profs. torktumlare 1,2kWh 0,2k Wh 3,51kWh 0,4k Wh 1kWh 85% 3,11kWh 89%

41 Hur mycket kan man spara? Minskning av elförbrukning med upp till 90%

42 Vad gör det för miljön? Minskning av de globala utsläppen med över 3,3ton CO 2ekv /år

43 Kärnprodukt Produktegenskaper Service/Tjänst Energi (kwh) o Vattenburen Värme o Vattenburen kyla Service Tjänster Miljövänligt (Bra miljöval) Bekvämt Säkert Pristryggt Leveranssäkerhet Prisvärt Enkelt Klimatsmart värme/kyla Enkelhet med Färdig Fjärrvärme TM Enkelhet med Färdig Fjärrkyla TM Enkelhet Installation och Drift Underhållsgaranti Statistik, Mätvärden, Mina sidor, Bra Miljöval Energitjänster (energianalys, energieffektivisering)* 12-lika Säsongspris Prisgaranti Information Installation Utökad leverans Statistik* Energitjänster* Prismodell - Ägarbytesbesök - Telefonrådgivning - REKO-möten - Rundabordssamtal - Prisändringsdialog - Kundinformationspaket - Mäklarinformation - Konsultutbildning - Undercentralsutbildning 24-timmarsservice - Ledningskollen - Konsultation vid - Mina Sidor - Rådgivning/Besök Elförsäljning till fjärrvärmekunder (framtid) - Konsultation vid offert - Grönvattenläckage offert Utbildning, Interaktiv via hemsida (framtid) timmars beredskap Vitvaror (framtid) - silrengöring Individuella lösningar, Specialavtal, Fast pris Support - Installation ROT Servicebesök - Markvärme - Sekundära nät - Färdig Fjärrvärme Pellets - Värmedriven utrustning - Grundpaket - Termostatbyte m.m. - Byggvärme - Utbytesväxlare - Processvärme - Pelletskaminer - Poolpaket - Sorptiv kyla - Lokalproducerad el - Hemlarm - Fjärrvärde - Historiska mätvärden - KeepAnEye - Energianalys - Energieffektivisering - Värmekamera - Underhållsgaranti - Servicereparationer - Serviceavtal - Övervakning - Husövervakning APP - Villataxa - Normaltaxa - 12 Lika - Fast Pris - Säsongspris -

44

45

46

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer