Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11"

Transkript

1 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id 12 Framtiden heta värmekällorid 6 11 Byt panna nu! Värmeackumulator AB (tel), (fax) Har du tillgång till ved? I Veto 30 kan du elda både pellet och ved! Kontakta o idag för information och återföräljare! Tävla och vinn din nya PELLETSBRÄNNARE! Se vår hemida! (tel), (fax) ex-pellet.e

2 Hela denna ektion är en annon från Provia Information INNEHÅLL 4 Fat eller rörligt elpri? 4 Skatter och miljöavgifter bakom höga elkotnader 6 Invetera i en bergäker värmekälla 7 Enkelt val när pannan gick på pumpen 9 Spara på både lantar och miljö 11 Självdrag påverkade värmevalet 12 Fem frågor till energiexperterna 12 Din lokala energileverantör 14 Sätt värmekotnaden på parlåga EN BILAGA FRÅN Styrmangatan 1, Stockholm Tel Redaktionråd SEV - Svenka Energi- och Värmepumpföreningen, SVEBIO, Svenk Energi, Konumentverket, Svenka Bravärmeföreningen Projektledare Patrik Mood Produktionledare Johanna Lundeberg Formgivning Marie Göranon Repro Prima Form Tryck Hanaprint Åbo, Finland 2005 Stora pengar att para på energinotan I vintertider kommer ofta funderingar kring vilken värmekälla om är bät för villaägaren, och alltefterom oljeprierna kjuter i höjden kommer frågorna hur man bät kan änka ina energikotnader. Frågan kan bli extra intreant inför årkiftet, förutatt att regeringen budgetförlag att införa konverteringtöd för ägare av måhu går igenom. Konverteringtödet ka uppmuntra både till övergång från direktverkande el och till byte från oljeuppvärmning till mer miljövänliga energikällor, om fjärrvärme, biobränlen, värmepump eller olvärme. Enligt förlaget ka både arbet- och materialkotnader vara tödberättigande med upp till 30 procent av kotnaderna; maxbeloppen kommer att vara olika för olika åtgärder. Stöden innebär kattelättnader på ammanlagt 400 miljoner kronor Energiförbrukningen i ett villahuhåll Huhållel 20% Varmvatten 20% Källa: Energirådgivarna Uppvärmning 60% per år. Förlaget är att de ka träda i kraft den 1 januari 2006 och belut ka fatta i mitten av december. Värme för framtiden För den om bygger nytt hu är det extra intreant att invetera i en biobränleanläggning om primär värmekälla, efterom nybyggaren kan öka kattereduktion för detta. Intallationen ka göra enat den 31 december Den nya pannan måte kunna värma både luft och vatten och amtidigt vara huvudaklig uppvärmningkälla i huet. Oavett om du bygger nytt eller funderar över att byta uppvärmningkälla är framtiden tora uppvärmningalternativ värmepump och pelletvärme. Vilket alternativ du och din familj ka välja påverka av flera faktorer. Ambitionen med EnergiSpecial är att reda ut begreppen kring de olika alternativen, amt belya dem med exempel på familjer om är nöjda med ina repektive val. Vår energipanel varar på frågor kring värme och energi och du får läa mer om elpriet. Du får deutom en guidning kring vilka olika typer av bravärme du kan intallera ett myigt ätt för familjen att hålla värmen i vinter. Redaktionen Allt fler följer trömmen till Tranå Vår pellet genomgår regelbundna analyer. För o är det viktigt att du alltid kan lita på din pellet. Kanke är det därför den är den met använda villapelleten. Upptäck varför allt fler elkunder trömmar till Tranå Energi. En anledning är att vi erbjuder Säkrad Sommarel.Vi köper in året hela elbehov under juni, juli och auguti, då elen normalt är om billigat. Du får ommarpri året om. Ring eller beök o på

3 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Hämtar energi ur luften ner till 20 C Äntligen en luftvärmepump om fungerar i hela Sverige! Thermia Atria ger både värme och varmvatten. Var du än bor. Vår nya värmepump klarar att utvinna energi ur luften även när det är 20 grader kallt ute. Thermia Atria är å effektiv att du kan minka dina värmekotnader med upp till tre fjärdedelar. Vår egenutvecklade TWS-teknik värmer ditt vatten nabbare och med mindre energiåtgång än någon annan metod för varmvattenproduktion på marknaden. Oavett var du bor. Tio år trygghetföräkring ingår, varav de ex förta är kotnadfria. Deutom kan värmepumpen tyra på ditan via Internet med tillbehöret Thermia Online. 3

4 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Efterom det inte går att veta hur elprierna utveckla är det omöjligt att äga om ett fat eller ett rörligt pri blir billigat i lutändan. Om elpriet går upp tjänar man på att ha fat pri. Om elpriet tvärtom går ner får man i tället betala mer jämfört med om man haft ett rörligt pri. Elpriet tyr av tillgång och efterfrågan på den Nordika elbören, Nordpool. Tillgången beror mycket på nederbördmängderna, efterom vattenkraft tår för en tor del av kraftproduktionen. Men det tar en vi tid innan väderförhållanden får ett genomlag i priet. Efterfrågan på el är tarkt beroende av hur kallt det är under vinterhalvåret. Efterfrågan påverka ockå av variationer i priet på olja till värmepannor. Det beror på att många villaägare har möjlighet att gå över till eluppvärmning när oljepriet blir för högt. Man får vanligtvi betala något mer för fat pri. Skälet är att leverantören tar en rik att göra en ämre affär ifall marknadpriet kulle öka Fat eller rörligt elpri? och leverantören kotnader för att köpa in el därmed bli högre. Med fat pri blir det lättare att förute ina elkotnader. Undvik tillvidarepri Rörligt pri kotar i regel mindre, men man får då vara beredd på att elkotnaden kan variera en del. Den om tannar kvar i ett avtal om tillvidarepri, det vill äga den om inte gjort något aktivt val om fat eller rörligt pri, löper en ännu törre rik efterom elleverantören kan ätta vilket pri han vill. Både att byta bolag eller att välja något annat avtal ho amma bolag är ett bättre alternativ. Sedan elmarknaden avreglerade kan du ha avtal med två olika före- tag: Del elleverantören om äljer den el du förbrukar och del nätbolaget om tår för överföringen av el till din botad. Nätbolagen har monopol inom ina repektive orter, vilket nätbolag du har betäm alltå helt av var du bor. Däremot kan du välja elleverantör fritt och där ålede välja mellan alternativen fat pri, om är bundet på en vi betämd tid, eller rörligt pri, om varierar med marknadpriet, det vill äga dagprierna på den nordika elbören Nordpool. Och kom ihåg de törta möjligheterna att änka ina elkotnader är oftat jut genom att minka in elförbrukning. Källa: På www. elprier.konumentverket.e kan du öka rätt på olika elleverantör och e vilka olika avtal de erbjuder. Jämför med det pri om du betalat på din enate faktura. Du kan ockå göra en peronlig kalkyl över ditt elpri. Ytterligare information hittar du även på Skatter och miljöåtgärder bakom höga elkotnader Text: Kalle Karlon Huhållen kan påverka allt mindre av ina elkotnader. Det är framför allt katter om ligger bakom kotnaderna. Skatter har under många år varit en tändigt ökande pot i den totala elkotnaden för huhållen. På enare tid har miljöåtgärder mot koldioxidutläpp EU: ytem för 4 handel med utläpprätter gjort att den del av elkotnaden om kunderna betalar till itt elhandelbolag ockå har ökat ovanligt mycket. Huhållen betalar en kotnad till ett elnätföretag för att få el överförd till hemmet. Kotnaden betår av en fat del och en rörlig del, om beror på förbrukningen. Staten övervakar att huhållen elnätkotnader är käliga och att elnätföretagen är effektiva. Huhållen kotnader för elnät har varit förhållandevi tabila under lång tid. Elhandelkotnaden tarkt miljöpåverkad Elkunder har avtal med ett elhandelföretag, om äljer el. Elhandelföretaget kan välja fritt av kunden efterom full konkurren råder. Kotnaden betår av en fat åravgift och ett avtalat pri på den el om förbruka. Detta pri kan till exempel vara bundet (i öre per kilowattimme) i ett, två eller tre år. Det kan ockå vara rörligt och följa utvecklingen på den nordika elmarknaden, där elhandelföretagen handlar in el. Priet på denna elmarknad ätt efter vad det kotar att producera el med det dyrate kraftlag om för tunden måte köra för att täcka efterfrågan på el på marknaden. Detta är oftat el från kolkraft om är förknippad med utläpp av koldioxid. Inom EU måte anläggningar om läpper ut koldioxid edan årkiftet inneha utläpprätter. Genom ett ytem för handel med ådana utläpprätter har kotnaderna för att producera el med kol om bränle därför tigit med cirka 10 öre per kilowattimme. Denna höjning påverkar de venka huhållen elprier. Skatter och avgifter en växande utgift Enligt regeringen belut genomför en grön katteväxling höjd energikatt mot änkt katt för individer och företag på 30 miljarder kronor på tio år till år Det betyder att den energikatt på el om huhållen betalar ucceivt tegra. På tio år har denna katt nätan tredubblat och är i år 25,4 öre per kilowattimme. Sedan år 2003 betalar de venka huhållen en kotnad för elcertifikat, om ka timulera utbyggnad av el från förnyelebara energikällor främt vindkraft och biobränlen. Pengarna går till producenter av denna el och kotnaden höj varje år. I år kotar elcertifikaten ungefär 3 öre per kilowattimme. En tor kattepot är momen på 25 procent om beräkna på alla kotnader, det vill äga umman av avgift för elnätet, elhandelkotnaden, energikatten och elcertifikatkotnaden. Ett räkneexempel Så här kan det totala elpriet för ett venkt huhåll e ut: Kotnad till elhandelföretaget 32,0 öre/kwh Kotnad för elnät 0,0 öre/kwh Energikatt 5,4 öre/kwh Kotnad för elcertifikat 3,0 öre/kwh Summa 80,4 öre/kwh Mom 25 procent 0,1 öre/kwh Totalt elpri 100,5 öre/kwh varav katter och avgifter 48,5 öre/kwh

5 HilanderParc Tryck på rätt knapp. I tider med oäkra elprier blir valet av avtalform allt viktigare. Binda eller inte binda? Hur länge? Ska elpriet junka eller tiga? Finn det andra ätt att hålla huhållet elkotnader nere? En ärlig och kundnära rådgivning betyder mycket. Prata med vår Kundervice på eller beök Vi följer varje liten kiftning på elmarknaden. Ett råd giltigt idag kan vara ett annat i morgon. Rådfråga o! Sydkraft och Graninge har bytt namn till E.ON

6 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Invetera i en bergäker värmekälla Var fjärde venk villaägare har betämt ig för att byta uppvärmningkälla. När olje- och elpri kenar väljer de fleta huägarna att intallera luftvattenpump eller bergvärme. En villaägare kan enligt Staten Provningantalt mätningar tjäna mellan och kronor per år genom bergvärme beroende på hur tort uppvärmningbehovet är. I Sverige har intreet för värmepumpar ökat mycket kraftigt de enate tio åren ålde bara pumpar per år. I dag har mer än en halv miljon venkar inveterat i en värmepump och tillväxten är drygt 20 procent per år. Förra året ålde bergvärme- eller luftvattenpumpar i Sverige och branchen er en fortatt ökning i år. Intreet för pumparna ökar inte bara i Sverige. I övriga Europa älj årligen pumpar. De europeika köparna locka inte bara av bergvärmen om värmekälla, utan att den även kan använda för luftkonditionering under de heta ommarmånaderna meter djupt hål Principen för bergvärme är enkel. Ett meter djupt hål borra i marken, en lang med frotkyddvätka anlut till en värmepump om hämtar upp den lagrade värmen i berggrunden. Energin värmer edan upp vatten både i element och kranar. Tekniken bakom är avancerad och utveckla tändigt. De venka tillverkarna Thermia, IVT och Nibe är 6 marknadledande och atar hårt på forkning och utveckling. Värmepumparna är mycket bättre än för tio år edan. Kompreorer och komponenter har förbättrat och pumparna tillverka i långa erier. En bergvärmepump i dag är mint lika driftäker om en elpanna och håller i mint år. När den edan ka byta ut blir det mycket billigare efterom borrhålet finn kvar, äger Arne Lögdberg, vd för Svenka Energi- och Värmpumpföreningen, SEV. Billigare energi från dag ett Den goda tillförlitligheten och miljökälen pumpen är lika ren om en elpanna är två av anledningarna till föräljningframgångarna. Men det allra viktigate är givetvi den omedelbara änkningen av energipriet för villaägaren, äger Arne Lögdberg. Att byta ut den gamla olje- eller elpannan mot en modern bergvärmepump innebär en beparing av energikotnaden på procent. I en underökning om tidningen Vi i villa gjorde i april varade var fjärde villaägare att den tänkt byta uppvärmingkälla. 75 procent väljer någon form av värmepump. Reten väljer fjärrvärme eller biobränle, om vi er om ett mycket bra komplement till värmepumpar, äger Arne Lögdberg. De tre viktigate faktorerna om avgör valet av ny energikälla är inveteringkotnad, verkninggrad och rörlig kotnad. Bergvärme kan intallera i alla Du får bättre kontroll på totalkotnaden om du gör inköpet från en enda entreprenör när du intallerar värmepump, råder Adam Fjaetad. hu med vattenburet uppvärmningytem, oavett om värmekällan är olja, elpanna, fjärrvärme eller ved. För villaägaren ligger intallationkotnaden i nitt på mellan till kronor. Beroende på familjen energiförbrukning är hela intallationkotnaden avbetalad på mellan fem och ju år. 75 procent av energin från marken är grati, du får alltå ut fyra gånger mer energi till huet än vad om kräv för att driva bergvärmepumpen. Därför tjänar villaägaren pengar redan från dag ett, äger Arne Lögdberg. ÅRSVERKNINGSGRAD Den allra viktigate faktorn är verkninggraden, COP. Den viar hur mycket värme du får ut ur pumpen i förhållande till hur mycket energi den drar per använd kilowattimme, kwh. Tänk på att många tillverkare bara uppger verkninggrad för ett vit driftfall, exempelvi en vårdag i april. För att få en rättviande bild måte du titta på verkninggraden under ett helt år, äger Adam Fjaetad, utvecklingchef på Thermia i Arvika. VATTENVÄRMEN Prea inte värmepumpen för hårt. En alltför hög vattentemperatur liter på pumpen. Varje ytterligare varmgrad på toppen, alltå över 55 grader, änker verkninggraden markant och ökar litaget. Mitt råd är att välja en pump om producerar mycket och varmt tappvatten, men inte går upp å högt om till 65 grader på cirkulationvattnet, äger Adam Fjaetad. RÄTT INSTALLATÖR För att få rätt helhetlöning för villauppvärmningen kräv mer än en bra värmepump. Välj en erfaren och utbildad intallatör. Då garantera du en rätt dimenionerad pump om blir optimalt intallerad och väl intrimmad. Att göra inköpet från en och amma entreprenör innebär deutom att du lättare får kontroll på totalkotnaden, äger Adam Fjaetad.

7 Enkelt val när pannan gick på pumpen Text: Kim Hall Bergvärme var det naturliga alternativet när oljepannan i eptember år 2001 gick önder för Lar Källander och Eliiv Lundberg i Älvjö. Vierligen hade Lar redan innan funderat på hur de kulle kunna minka energikotnaderna i villan från 1940-talet. Tre offerter från olika företag om ålde bergvärmepumpar fick han in. I kalkylen kulle uppvärmningen ligga på kilowattimmar, vilket var betydligt lägre än de kilowatt om de tre kubiken villaolja motvarade årligen. Det var 30 procent av vad vi gjorde av med i energiförbrukning, berättar Lar Källander, om är utbildninganvarig på KTH Syd. Men när värmepumpen väl var intallerad blev energiförbrukningen för värme och varmvatten endat kilowatt, vilket i princip motvarar endat procent av energiförbrukningen. Bergvärmen överträffade alla förväntningar. Bättre ytem kan jag inte tänka mig i dag, äger Lar Källander. Hela denna ektion är en annon från Provia Information Miljömäigt bra alternativ Redan tidigare hade Lar och Eliiv fört miljödikuioner och tittat på olika alternativ. På den tiden fann luftvärme om alternativ. Men de tyckte att ljudet kanke kulle bli törande och var oäkra på anläggningen livlängd. Även om bergvärme är ett dyrare alternativ inveteringmäigt, är det ur ett långiktigt ekonomikt perpektiv met lönamt, äger Lar Källander. De aner att elenergi är miljömäigt bättre än foila bränlen, å enligt Lar Källander finn det inget bättre och mer miljömäigt alternativ än jut bergvärme. Vi rekommenderade att gå ner 90 meter i berggrunden, men valde att gå ner 120 meter. Även om inve- Bergvärmepumpen använder den olenergi om finn lagrad i berggrunden. Energi om edan kan använda för att värma upp huet och ditt tappvarmvatten. Att hämta energi från berggrunden är den vanligate löningen. Rör änk ned i ett djupt hål ( meter) i berget. teringkotnaderna blev drygt kronor kunde vi inte ha valt ett bättre ytem, äger Lar Källander. Normalt ligger värmen på grader. Lite ojämn inomhutemperatur kan vi uppleva vid nollgradigt väder, annar fungerar bergvärme utmärkt. Jag har inte rört värmepumpen på två år. Inte mer än när jag tatitikt vill e på drifttider och fördelning värme varmvatten, äger Lar Källander. Nu har paret Lar och Eliiv omkring kronor per år i kotnader för huhållel. Tillamman med värmepumpen blir det totalt kronor i energikotnader. Pannrummet har de byggt om till ett rum där de vårdar ina kläder. 7

8 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Alla har vi tjänat på bytet från el/oljepanna till pelletpanna. Pojkarna är glada för höjd månadpeng och vi för törre huhållkaa. På köpet har vi fått en jämnare värme och ingen gnäller längre över långa dyra duchar, äger Charlotta Göranon. Pappa Åke tillägger att det känn könt att ha inveterat i en framtidäker och bekväm uppvärmning. Pelletanläggningen intallerade familjen Göranon för drygt ett år edan i itt tvåvåninghu på 170 m 2 i Jönköping. Byt till pelletvärme du ockå. Det tjänar både du och miljön på. Har du en fungerande oljepanna behöver du ofta bara byta brännare. Har du direktverkande el kan du ätta in en pelletkamin. För mer information om pelletvärme och familjen Göranon intallation, e vår hemida. Gutaf, Charlotta, Åke och Viktor Göranon, Jönköping Vi parar drygt 1500 kr/månad med vår nya pelletvärme 8 Kontakta gärna din kommunala energirådgivare när du kall byta värmekälla. Energimyndigheten pelletbrochyr kan du rekvirera på tel Pelletvärme Framtidvärme är ett amverkanprojekt från ledande företag i pelletbranchen.

9 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Spara på både lantar och miljö Text: Kjell Anderon Pelletvärmen ökar lavinartat i takt med tigande olje- och elprier. Föräljningen av pellet ökade med 28 procent under förta halvåret 2005 jämfört med amma period året innan. Det viar tatitik från Pelletindutrin Rikförbund (PiR). Föräljningen av pannor och brännare för pelleteldning fördubblade jämfört med amma period året innan. Miljövänlig energi Pellet är miljövänlig bioenergi. Pelleten tillverka av retprodukter från kogindutrin och träindutrin, främt ågpån. Spånet prea amman under tryck och värme. Inga främmande ämnen tillätt. Bioenergi är förnybar energi efterom koldioxiden i växterna ingår i ett kretlopp. Den koldioxid om frigör vid förbränningen bind åter i ny växtlighet. Att byta från foilt bränle, om olja, till biobränle innebär därför minkade tillkott av koldioxid till atmofären. När Sverige fram till 2020 ka göra oberoende av olja kommer pelleteldning att bli ett av de viktigate bidragen. Billigare uppvärmning Oljan kotar nu omkring kronor per kubikmeter, och elen kotar 1 krona per kilowattimme. Pellet kotar omkring 45 öre, vilket är mindre än halva priet mot olja och elvärme. Att intallera pelleteldning kotar bara hälften å mycket om att ätta in bergvärme. Om man kan behålla in oljepanna och bara byta brännare blir jämförelen ännu mer fördelaktig. Bekväm hantering Man räknar med att det i dag finn pelleteldande villaägare i landet. Den nabba tillväxten på marknaden gör att det kommer allt fler pannor, kaminer och brännare att välja på. Utvecklingen går mot utrutning med allt mindre kötelbehov och allt mer automatik. I enate numret av konumentverket tidning Råd&Rön redovia och jämför ett antal pelletpannor. Om man har en oljepanna i gott kick räcker det oftat med att byta ut den befintliga oljebrännaren mot en pelletbrännare, och byta ut oljetanken mot ett pelletförråd. Den här löningen är den billigate man kan räkna med en kotnad på kronor. Inmatningen i pannan är helt automatik och förrådet pellet räcker i flera månader. Om man måte byta ut in oljepanna mot en ny pelletpanna blir det dyrare omkring den dubbla kotnaden. Den om inte har vattenburet ytem utan bara direktverkande el kan välja att ätta in en pelletkamin. Ockå den har automatik eldning, men kräver att man fyller pelletförrådet med jämna mellanrum kanke ett par gånger i veckan. I tället för att köpa pellet i bulk till itt förråd köper man då pellet i måäckar. En pelletkamin kan ta hand om törre delen av värmebehovet i en elvärmd villa, och ge en ordentlig beparing på elräkningen. Pellet finn i hela landet Det finn ett 30-tal törre pelletfabriker i Sverige, och ett tort antal mindre tillverkare. Nya fabriker växer upp runtom i hela Europa; 2004 fann fler än 200 producenter. Pellet har fått genombrott i Danmark, Öterrike, Tykland och Italien, förutom i Sverige. Den venka förbrukningen uppgick förra året till 1,25 miljoner ton. En tor del använd i tora värmeverk om tällt om från kol till pellet. Bland annat får tora delar av vätra Stockholm in värme från pelleteldning vid Häelbyverket, landet törta Vid pelleteldning byter man ut oljebrännaren i pannan mot en pelletbrännare. Bränlet förvara i ett pelletförråd, om erätter den tidigare oljetanken, och pelleten mata fram till brännaren genom en kruv eller lang. förbrukare av pellet. Pellet leverera med en tankbil ungefär om oljan och blåe direkt in i pelletförrådet. Flera av de tora oljebolagen äljer i dag pellet vid idan av villaolja. Fråga efter p-märkning och venk tandard För att eldningen ka fungera bra måte utrutningen fungera och bränlet vara av godkänd kvalitet. Fråga efter p-märkt panna eller brännare och e till att den pellet du får håller venk tandard. För mer information om fördelarna med pelleteldning rekommendera ett beök på Energimyndigheten pelletbrochyr kan betälla kotnadfritt på telefon

10 Hela denna ektion är en annon från Provia Information 10

11 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Självdrag påverkade värmevalet Text: Lar Sahlin Förra året bytte familjen Johanon/Sträng in gamla oljeanläggning mot pelletvärme. Det förta året blev uppvärmningkotnaderna nätan kronor lägre jämfört med tidigare år. Den befintliga murtocken och jälvdraget gjorde att vi valde pelletvärme. Men naturligtvi var de betydligt lägre värmekotnaderna ockå ett mycket viktigt käl till att vi bytte från oljeeldning till pellet. Det är familjen Johanon/Sträng pontana var på varför de intallerat pelletvärme. Bytte bort oljeeldningen De bor i ett vackert äldre hu vid en av infarterna till Motala. Huhållet har fem peroner, mamma, pappa, två tonårpojkar och lillebror, tre år. Huet är ett enplanhu med inredd källare. Total boyta är 240 kvadratmeter med en öppen och härlig planlöning. Takhöjd är hela 270 centimeter. Björn, Helen och mintingen Melvin framför familjen pelletuppvärmda hu i Motala. För drygt ett år edan bytte man ut den gamla oljeeldningen mot en helautomatierad pelletanläggning med ett pelletförråd på 3,5 ton. Familjen dikuterade olika uppvärmningalternativ, bland annat bergvärme, innan man betämde ig för pelletvärme. Man utgick från att driftkotnaden kulle minka med hälften. Pappa Björn trodde att huet goda kick berodde mycket på den köna värmen från murtocken och det jälvdrag om den åtadkom. Det ville han inte ändra på. Mamma Helen var dock orolig för att det kulle bli mycket pring till pannrummet och en maa extra arbeten. Kalkylen höll med råge Intallationen av den nya pelletanläggningen gick nabbt och midigt efter att Björn jälv monterat ner den gamla oljepannan. Kotnadkalkylen höll med råge. Invete- ringkotnaden tannade på kronor. Uppvärmningkotnaderna förta året blev kronor mot tidigare kronor. Klart mycket lägre än vad man kalkylerade med. Detta trot att man nu gör av med betydligt mer varmvatten än tidigare. Björn påpekar att pannan har gått om en klocka edan den intallerade. Tillynen har kett en gång per månad och det tar cirka fem minuter per gång. Han tror att den höga driftäkerheten beror på att de har atat på hög pelletkvalitet. Påfyllningen i pelletförrådet har ockå varit midig och kett utan att det dammat och mutat ner. Helen har helt vängt i in uppfattning om pelletvärme. Hon upplever den lika trygg om oljevärme och att den ger en behaglig värme även de kallate vinterdagarna. I pannrummet finn både panna och pelletförråd. Pelleten kruva från förrådet via matarlangen, om yn på bilden, till pelletbrännaren. 11

12 Hela denna ektion är en annon från Provia Information FEM FRÅGOR TILL ENERGIEXPERTERNA 1. Vilka är hemmet tora energibovar? 2. Ska man välja bundet eller rörligt elpri? 3. Vilket är det bäta uppvärmningalternativet för villaägare? Torten Berglund energirådgivare i Kramfor Jan Södertröm, Villaägarna rikförbund, chef för bygg, energi och miljö 1. Varmvattenförbrukningen kan vara mycket tor i ett hem med många ungdomar. Använd parmuntycken och begräna tiderna. I gamla hu är oftat ioleringen på vindbjälklaget en tor energiläcka. Gamla vitvaror, ärkilt fryar kan vara riktiga energilukare. 2. På kort ikt kan man nog tjäna på att ha rörligt pri. Det kräv dock att man har tid att bevaka marknaden. Vill man ha kontroll över kotnaderna är kanke ett fat pri att föredra även om det i dag är lite dyrare än det rörliga. 3. Fjärrvärme, om numer nätan alltid är biobränlebaerad. Annar pellet, biobränlen är framtiden uppvärmningytem för måhu. Värmepumpen kräver å mycket el att den bör räkna om en form av eluppvärmning. 4. Mycket lågt kötelbehov. Driftkotnaderna är med dagen energiprier bland de lägta om finn. Men beroendet av el kan bli dyrt i framtiden. Stort effektbehov under kalla dagar har lett till effektbrit, vilket kommer att ge differentierade eltaxor. Ventilationen i ett hu med jälvdrag kan bli undermånlig. 5. Miljövänligt. Driftkotnaden är i dagläget lika låg om för värmepumpen. Vi kötel kräv men jämfört med andra biobränlen är det enkelt att köta, ärkilt de moderna anläggningarna. En fungerande rökkanal kräv och förrådet tar plat i huet. 1. Fört och främt ditt eget beteende, om din innetemperatur, dina vitvaror och om du badar i tället för duchar. Det är ockå där du ka börja när du er över ditt energiparande, i tället för att gå direkt på de tora och kotamma inveteringarna. Även huet klimatytem, jag tänker till exempel på jälvdragventilation och fönter om inte är tätade, lukar energi. 2. Det allra viktigate är att teckna någon form av avtal med elbolag, ha inte tillvidarepri. Om man väljer att binda ett halvår eller tre år beror på hur man tror elbören går. Det finn ockå avtal om har en del fat och en del rörligt. 3. Fjärrvärme om det är ett bra pri och låga anlutningkotnader. Annar pellet och olika typer av värmepumpar. Gör en kalkyl! 4. Enkelt att intallera, pumparna är driftäkra och har låga kötelkotnader. Bergvärme är dyrt att intallera. Luftvärme är billigt men producerar bara värme, inget varmvatten, och den låter en hel del å placera den i ett ljudiolerat utrymme. Luftpumpen kräver deutom öppen planlöning å att luften ka kunna cirkulera. 5. Pellet ger bättre inneklimat, när du byter oljepannan mot pellet bibehåller du den varma kortenen vilket bidrar till en bra innemiljö. Med värmepump använd kortenen inte. Pellet är billigare än berg- och markvärme men dyrare än en luftvärmepump. Din lokala 11 energileverantör Skellefteå 1 2 För bra elavtal kontakta o Tel MELLANSKÅNES KRAFT AB Box 112, Tjörnarp Tel Fax Året fluga för dig om vill änka dina elkotnader. 8 9 Berglagen egen el Sandviken 10 Lindeberg 2 Norrköping 9 10 Tel Laholm 3 6 Ljungby Båtad 5 Ängelholm 8 Landkrona Bjuv 4 1 Häleholm Tel

13 ica kuriren Sida 1 Hela denna ektion är en annon från Provia Information 4. Fördelar repektive nackdelar med värmepump? 5. Fördelar repektive nackdelar med pelletvärme? Marcel Berkelder, energikonult och energirådgivare för Vindeln kommun 1. Tonårbarnen duchvanor kan kota tuental kronor och kwh. Plocka bort duchtången! Tillläggiolera vinden om du har enbart ågpån eller annan iolering tunnare än 20 cm. Täta fönter och komplettera till tregla. 2. Är man en gambler kan man ta rörligt pri. Vill du ha äkerhet, välj då ett långvarigt avtal med fat pri. Har du endat huhållel ger ett rörligt elpri i dag lägre kotnader. Man tål ju via höjningar, men amtidigt är förtjänten gentemot fat pri inte å tor. Minka elbehoven! 3. Ekonomikt och komfortmäigt är fjärrvärme det intreantate alternativet i 90 procent av fallen. Utanför fjärrvärmeområden: pellet eller vedeldning. För en villa med bra iolertandard är värmepump ett dåligt ekonomikt alternativ. Hu med dålig iolertandard bör i förta hand iolera bättre. 4. Värmepump är, om den är utförd på rätt ätt, en komfortabel löning. Men inveteringkotnaderna är höga och elprierna kommer annolikt att fördubbla inom två tre år; driften av en värmepump blir då dyrare i drift än både fjärrvärme och pelleteldning. 5. Pellet kräver en vi arbetinat även om utvecklingen är ökad automatiering och därmed högre komfort. Inveteringkotnaderna är dock rimliga, driftkotnaderna är låga och framförallt är pelletprierna mycket tabila även framöver. Pellet ger ockå bra miljö och bättre beredkap/trygghet. Höga energiräkningar? Gör något åt det och byt fönter nu! Skaffa dig lägre energiräkningar och ett varmare och tytare inomhuklimat. Har du tänkt på att dina nuvarande höga uppvärmningkotnader kan betala dina nya fönter? Om du inveterar i nya väliolerade fönter, kan det du parar in på lägre räkningar från energibolaget betala åväl ränta om amorteringar för dina nya fönter. Samtidigt om du ökar värdet på ditt hu. Deutom får du en katterabatt på 30% på den del av kotnaden om övertiger kr om du väljer fönter med ett u-värde på högt 1,2. Vi rekommenderar våra vridfönter (EDF) med 3-gla iolerruta. U-VÄRDEN VRIDFÖNSTER EDF Energigla (tandard) 1,5 Energigla +argonga 1,3 Energigla +argonga +varmkant 1,2 Beök närmate återföräljare om kan berätta mycket mer om SP Fönter breda ortiment av väliolerade fönter. Det är inte vem om helt om väljer våra värmepumpar men den om tänker efter gör det. Låt o äga det med en gång. Vi har ovanligt krävande kunder. De om väljer en av våra värmepumpar nöjer ig inte med att tudera tabeller över verkninggrad och värmeekonomi. De lynar inte på förta bäta leverantör om råkar finna till hand. De låter ig inte heller påverka av brakande annoner och tjuiga reklambrochyrer. Våra kunder er till helheten våra kunder vill göra bra affärer. Ingen kan mer om värme än vi Lä mer på 13

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

Trådlös information vid fyrar i södra Norge

Trådlös information vid fyrar i södra Norge Trådlö information vid fyrar i ödra Norge ett delprojekt inom Framtidkuter Vid ju fredade fyrar i ödra Norge kommer trådlö guidning till mobiltelefoner att finna från ommaren/höten 2012. Det är ett delprojekt

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar!

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar! Uterum & Vinterträdgårdar Kanaltak Vikpartier Terradörrar - förlänger din ommar! Välkommen till Aluland Välkommen till Aluland Sedan företaget grundande 1988 har Aluland varit en av marknaden met välrenommerade

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen del 2 i kuren Elintallation, begränad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen omfattar 60 poäng. För godkänd tentamen kräv 30 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedoa amt bifogad formelamling Beräkningar

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5 Plattor på mark Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän...

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus Pellets i brännare, pannor och kaminer Pelletsvärme för småhus Vad är pellets? Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. De vanligaste

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3 a a a a a a Swedih Surfing Aociation a a a a a a a a a a foto Nicla Sjögren innehåll ammanfatting id 4 a a a a bakgrund id 4-6 verkamhetåret 2011 id 6-7 målättning id 7 erbjudande id 8-9 a a a a Swedih

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

OBM NORDEN Generatorgatan 5 195 60 Arlandastad Tel:08-591 211 80 www.obm.se

OBM NORDEN Generatorgatan 5 195 60 Arlandastad Tel:08-591 211 80 www.obm.se UTHYRNING Airco 2 Vatten (27kW) Airco 2 Vatten (35kW) Airco 4 Vatten (42kW) Airco 4 Vatten (50kW) Airco 3,7 El (18 kw) Airco 5 El (18 kw) Airco 2/3 Kombi (El/Vatten) 27/18 alt. 45 kw Airco 4/5 Kombi (El/Vatten)

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP)

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP) Sammanträdeprotokoll 1(11) Plat och tid: Hobyalen, Stadhuet, Ronneby kl 13.30-16.20 ande Laila Anderon (FP) Håkan Roberton (S) Annika Gylling Otfor (S) Åke Tärntoft (C) Chritoffer Stentröm (M) Suanne Ötergaard

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

innehållsförteckning:

innehållsförteckning: innehållsförteckning: sida2: kort historik. sida3 ups,3 & 4 : hur man utvinner energi från energikällan, värmepump. sida 8: vilka energiomvandlingar sker. sida 9:för och nackdelar. sida 10: Användning

Läs mer

Smarta lokaler bygger man inte ut

Smarta lokaler bygger man inte ut Smarta lokaler bygger man inte ut FÖRETAGS Är du redo för en mart lokal? HIBAB Företagpark Paar alla typer av företag Växa-utrymme inom företagparken Tillåter företaget att utveckla i in egen takt Kotnadeffektiva

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Energiteknik 1. 100p

Energiteknik 1. 100p Energiteknik 1 100p Idag: 26 PowerPoint bilder I klassrummet Ta med böcker, papper och penna Vid sen ankomst, knacka på dörren och vänta på att bli insläppt vid lämpligt tillfälle Sen ankomst registreras

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special [PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special LÅT SOLEN [PROVISA INFORMATION AB] [Uppslag] [430x280] [Icakuriren] [24188] VÄRLDSPREMIÄR! Bli energi- och miljösmart Nu behöver

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer