Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11"

Transkript

1 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id 12 Framtiden heta värmekällorid 6 11 Byt panna nu! Värmeackumulator AB (tel), (fax) Har du tillgång till ved? I Veto 30 kan du elda både pellet och ved! Kontakta o idag för information och återföräljare! Tävla och vinn din nya PELLETSBRÄNNARE! Se vår hemida! (tel), (fax) ex-pellet.e

2 Hela denna ektion är en annon från Provia Information INNEHÅLL 4 Fat eller rörligt elpri? 4 Skatter och miljöavgifter bakom höga elkotnader 6 Invetera i en bergäker värmekälla 7 Enkelt val när pannan gick på pumpen 9 Spara på både lantar och miljö 11 Självdrag påverkade värmevalet 12 Fem frågor till energiexperterna 12 Din lokala energileverantör 14 Sätt värmekotnaden på parlåga EN BILAGA FRÅN Styrmangatan 1, Stockholm Tel Redaktionråd SEV - Svenka Energi- och Värmepumpföreningen, SVEBIO, Svenk Energi, Konumentverket, Svenka Bravärmeföreningen Projektledare Patrik Mood Produktionledare Johanna Lundeberg Formgivning Marie Göranon Repro Prima Form Tryck Hanaprint Åbo, Finland 2005 Stora pengar att para på energinotan I vintertider kommer ofta funderingar kring vilken värmekälla om är bät för villaägaren, och alltefterom oljeprierna kjuter i höjden kommer frågorna hur man bät kan änka ina energikotnader. Frågan kan bli extra intreant inför årkiftet, förutatt att regeringen budgetförlag att införa konverteringtöd för ägare av måhu går igenom. Konverteringtödet ka uppmuntra både till övergång från direktverkande el och till byte från oljeuppvärmning till mer miljövänliga energikällor, om fjärrvärme, biobränlen, värmepump eller olvärme. Enligt förlaget ka både arbet- och materialkotnader vara tödberättigande med upp till 30 procent av kotnaderna; maxbeloppen kommer att vara olika för olika åtgärder. Stöden innebär kattelättnader på ammanlagt 400 miljoner kronor Energiförbrukningen i ett villahuhåll Huhållel 20% Varmvatten 20% Källa: Energirådgivarna Uppvärmning 60% per år. Förlaget är att de ka träda i kraft den 1 januari 2006 och belut ka fatta i mitten av december. Värme för framtiden För den om bygger nytt hu är det extra intreant att invetera i en biobränleanläggning om primär värmekälla, efterom nybyggaren kan öka kattereduktion för detta. Intallationen ka göra enat den 31 december Den nya pannan måte kunna värma både luft och vatten och amtidigt vara huvudaklig uppvärmningkälla i huet. Oavett om du bygger nytt eller funderar över att byta uppvärmningkälla är framtiden tora uppvärmningalternativ värmepump och pelletvärme. Vilket alternativ du och din familj ka välja påverka av flera faktorer. Ambitionen med EnergiSpecial är att reda ut begreppen kring de olika alternativen, amt belya dem med exempel på familjer om är nöjda med ina repektive val. Vår energipanel varar på frågor kring värme och energi och du får läa mer om elpriet. Du får deutom en guidning kring vilka olika typer av bravärme du kan intallera ett myigt ätt för familjen att hålla värmen i vinter. Redaktionen Allt fler följer trömmen till Tranå Vår pellet genomgår regelbundna analyer. För o är det viktigt att du alltid kan lita på din pellet. Kanke är det därför den är den met använda villapelleten. Upptäck varför allt fler elkunder trömmar till Tranå Energi. En anledning är att vi erbjuder Säkrad Sommarel.Vi köper in året hela elbehov under juni, juli och auguti, då elen normalt är om billigat. Du får ommarpri året om. Ring eller beök o på

3 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Hämtar energi ur luften ner till 20 C Äntligen en luftvärmepump om fungerar i hela Sverige! Thermia Atria ger både värme och varmvatten. Var du än bor. Vår nya värmepump klarar att utvinna energi ur luften även när det är 20 grader kallt ute. Thermia Atria är å effektiv att du kan minka dina värmekotnader med upp till tre fjärdedelar. Vår egenutvecklade TWS-teknik värmer ditt vatten nabbare och med mindre energiåtgång än någon annan metod för varmvattenproduktion på marknaden. Oavett var du bor. Tio år trygghetföräkring ingår, varav de ex förta är kotnadfria. Deutom kan värmepumpen tyra på ditan via Internet med tillbehöret Thermia Online. 3

4 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Efterom det inte går att veta hur elprierna utveckla är det omöjligt att äga om ett fat eller ett rörligt pri blir billigat i lutändan. Om elpriet går upp tjänar man på att ha fat pri. Om elpriet tvärtom går ner får man i tället betala mer jämfört med om man haft ett rörligt pri. Elpriet tyr av tillgång och efterfrågan på den Nordika elbören, Nordpool. Tillgången beror mycket på nederbördmängderna, efterom vattenkraft tår för en tor del av kraftproduktionen. Men det tar en vi tid innan väderförhållanden får ett genomlag i priet. Efterfrågan på el är tarkt beroende av hur kallt det är under vinterhalvåret. Efterfrågan påverka ockå av variationer i priet på olja till värmepannor. Det beror på att många villaägare har möjlighet att gå över till eluppvärmning när oljepriet blir för högt. Man får vanligtvi betala något mer för fat pri. Skälet är att leverantören tar en rik att göra en ämre affär ifall marknadpriet kulle öka Fat eller rörligt elpri? och leverantören kotnader för att köpa in el därmed bli högre. Med fat pri blir det lättare att förute ina elkotnader. Undvik tillvidarepri Rörligt pri kotar i regel mindre, men man får då vara beredd på att elkotnaden kan variera en del. Den om tannar kvar i ett avtal om tillvidarepri, det vill äga den om inte gjort något aktivt val om fat eller rörligt pri, löper en ännu törre rik efterom elleverantören kan ätta vilket pri han vill. Både att byta bolag eller att välja något annat avtal ho amma bolag är ett bättre alternativ. Sedan elmarknaden avreglerade kan du ha avtal med två olika före- tag: Del elleverantören om äljer den el du förbrukar och del nätbolaget om tår för överföringen av el till din botad. Nätbolagen har monopol inom ina repektive orter, vilket nätbolag du har betäm alltå helt av var du bor. Däremot kan du välja elleverantör fritt och där ålede välja mellan alternativen fat pri, om är bundet på en vi betämd tid, eller rörligt pri, om varierar med marknadpriet, det vill äga dagprierna på den nordika elbören Nordpool. Och kom ihåg de törta möjligheterna att änka ina elkotnader är oftat jut genom att minka in elförbrukning. Källa: På www. elprier.konumentverket.e kan du öka rätt på olika elleverantör och e vilka olika avtal de erbjuder. Jämför med det pri om du betalat på din enate faktura. Du kan ockå göra en peronlig kalkyl över ditt elpri. Ytterligare information hittar du även på Skatter och miljöåtgärder bakom höga elkotnader Text: Kalle Karlon Huhållen kan påverka allt mindre av ina elkotnader. Det är framför allt katter om ligger bakom kotnaderna. Skatter har under många år varit en tändigt ökande pot i den totala elkotnaden för huhållen. På enare tid har miljöåtgärder mot koldioxidutläpp EU: ytem för 4 handel med utläpprätter gjort att den del av elkotnaden om kunderna betalar till itt elhandelbolag ockå har ökat ovanligt mycket. Huhållen betalar en kotnad till ett elnätföretag för att få el överförd till hemmet. Kotnaden betår av en fat del och en rörlig del, om beror på förbrukningen. Staten övervakar att huhållen elnätkotnader är käliga och att elnätföretagen är effektiva. Huhållen kotnader för elnät har varit förhållandevi tabila under lång tid. Elhandelkotnaden tarkt miljöpåverkad Elkunder har avtal med ett elhandelföretag, om äljer el. Elhandelföretaget kan välja fritt av kunden efterom full konkurren råder. Kotnaden betår av en fat åravgift och ett avtalat pri på den el om förbruka. Detta pri kan till exempel vara bundet (i öre per kilowattimme) i ett, två eller tre år. Det kan ockå vara rörligt och följa utvecklingen på den nordika elmarknaden, där elhandelföretagen handlar in el. Priet på denna elmarknad ätt efter vad det kotar att producera el med det dyrate kraftlag om för tunden måte köra för att täcka efterfrågan på el på marknaden. Detta är oftat el från kolkraft om är förknippad med utläpp av koldioxid. Inom EU måte anläggningar om läpper ut koldioxid edan årkiftet inneha utläpprätter. Genom ett ytem för handel med ådana utläpprätter har kotnaderna för att producera el med kol om bränle därför tigit med cirka 10 öre per kilowattimme. Denna höjning påverkar de venka huhållen elprier. Skatter och avgifter en växande utgift Enligt regeringen belut genomför en grön katteväxling höjd energikatt mot änkt katt för individer och företag på 30 miljarder kronor på tio år till år Det betyder att den energikatt på el om huhållen betalar ucceivt tegra. På tio år har denna katt nätan tredubblat och är i år 25,4 öre per kilowattimme. Sedan år 2003 betalar de venka huhållen en kotnad för elcertifikat, om ka timulera utbyggnad av el från förnyelebara energikällor främt vindkraft och biobränlen. Pengarna går till producenter av denna el och kotnaden höj varje år. I år kotar elcertifikaten ungefär 3 öre per kilowattimme. En tor kattepot är momen på 25 procent om beräkna på alla kotnader, det vill äga umman av avgift för elnätet, elhandelkotnaden, energikatten och elcertifikatkotnaden. Ett räkneexempel Så här kan det totala elpriet för ett venkt huhåll e ut: Kotnad till elhandelföretaget 32,0 öre/kwh Kotnad för elnät 0,0 öre/kwh Energikatt 5,4 öre/kwh Kotnad för elcertifikat 3,0 öre/kwh Summa 80,4 öre/kwh Mom 25 procent 0,1 öre/kwh Totalt elpri 100,5 öre/kwh varav katter och avgifter 48,5 öre/kwh

5 HilanderParc Tryck på rätt knapp. I tider med oäkra elprier blir valet av avtalform allt viktigare. Binda eller inte binda? Hur länge? Ska elpriet junka eller tiga? Finn det andra ätt att hålla huhållet elkotnader nere? En ärlig och kundnära rådgivning betyder mycket. Prata med vår Kundervice på eller beök Vi följer varje liten kiftning på elmarknaden. Ett råd giltigt idag kan vara ett annat i morgon. Rådfråga o! Sydkraft och Graninge har bytt namn till E.ON

6 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Invetera i en bergäker värmekälla Var fjärde venk villaägare har betämt ig för att byta uppvärmningkälla. När olje- och elpri kenar väljer de fleta huägarna att intallera luftvattenpump eller bergvärme. En villaägare kan enligt Staten Provningantalt mätningar tjäna mellan och kronor per år genom bergvärme beroende på hur tort uppvärmningbehovet är. I Sverige har intreet för värmepumpar ökat mycket kraftigt de enate tio åren ålde bara pumpar per år. I dag har mer än en halv miljon venkar inveterat i en värmepump och tillväxten är drygt 20 procent per år. Förra året ålde bergvärme- eller luftvattenpumpar i Sverige och branchen er en fortatt ökning i år. Intreet för pumparna ökar inte bara i Sverige. I övriga Europa älj årligen pumpar. De europeika köparna locka inte bara av bergvärmen om värmekälla, utan att den även kan använda för luftkonditionering under de heta ommarmånaderna meter djupt hål Principen för bergvärme är enkel. Ett meter djupt hål borra i marken, en lang med frotkyddvätka anlut till en värmepump om hämtar upp den lagrade värmen i berggrunden. Energin värmer edan upp vatten både i element och kranar. Tekniken bakom är avancerad och utveckla tändigt. De venka tillverkarna Thermia, IVT och Nibe är 6 marknadledande och atar hårt på forkning och utveckling. Värmepumparna är mycket bättre än för tio år edan. Kompreorer och komponenter har förbättrat och pumparna tillverka i långa erier. En bergvärmepump i dag är mint lika driftäker om en elpanna och håller i mint år. När den edan ka byta ut blir det mycket billigare efterom borrhålet finn kvar, äger Arne Lögdberg, vd för Svenka Energi- och Värmpumpföreningen, SEV. Billigare energi från dag ett Den goda tillförlitligheten och miljökälen pumpen är lika ren om en elpanna är två av anledningarna till föräljningframgångarna. Men det allra viktigate är givetvi den omedelbara änkningen av energipriet för villaägaren, äger Arne Lögdberg. Att byta ut den gamla olje- eller elpannan mot en modern bergvärmepump innebär en beparing av energikotnaden på procent. I en underökning om tidningen Vi i villa gjorde i april varade var fjärde villaägare att den tänkt byta uppvärmingkälla. 75 procent väljer någon form av värmepump. Reten väljer fjärrvärme eller biobränle, om vi er om ett mycket bra komplement till värmepumpar, äger Arne Lögdberg. De tre viktigate faktorerna om avgör valet av ny energikälla är inveteringkotnad, verkninggrad och rörlig kotnad. Bergvärme kan intallera i alla Du får bättre kontroll på totalkotnaden om du gör inköpet från en enda entreprenör när du intallerar värmepump, råder Adam Fjaetad. hu med vattenburet uppvärmningytem, oavett om värmekällan är olja, elpanna, fjärrvärme eller ved. För villaägaren ligger intallationkotnaden i nitt på mellan till kronor. Beroende på familjen energiförbrukning är hela intallationkotnaden avbetalad på mellan fem och ju år. 75 procent av energin från marken är grati, du får alltå ut fyra gånger mer energi till huet än vad om kräv för att driva bergvärmepumpen. Därför tjänar villaägaren pengar redan från dag ett, äger Arne Lögdberg. ÅRSVERKNINGSGRAD Den allra viktigate faktorn är verkninggraden, COP. Den viar hur mycket värme du får ut ur pumpen i förhållande till hur mycket energi den drar per använd kilowattimme, kwh. Tänk på att många tillverkare bara uppger verkninggrad för ett vit driftfall, exempelvi en vårdag i april. För att få en rättviande bild måte du titta på verkninggraden under ett helt år, äger Adam Fjaetad, utvecklingchef på Thermia i Arvika. VATTENVÄRMEN Prea inte värmepumpen för hårt. En alltför hög vattentemperatur liter på pumpen. Varje ytterligare varmgrad på toppen, alltå över 55 grader, änker verkninggraden markant och ökar litaget. Mitt råd är att välja en pump om producerar mycket och varmt tappvatten, men inte går upp å högt om till 65 grader på cirkulationvattnet, äger Adam Fjaetad. RÄTT INSTALLATÖR För att få rätt helhetlöning för villauppvärmningen kräv mer än en bra värmepump. Välj en erfaren och utbildad intallatör. Då garantera du en rätt dimenionerad pump om blir optimalt intallerad och väl intrimmad. Att göra inköpet från en och amma entreprenör innebär deutom att du lättare får kontroll på totalkotnaden, äger Adam Fjaetad.

7 Enkelt val när pannan gick på pumpen Text: Kim Hall Bergvärme var det naturliga alternativet när oljepannan i eptember år 2001 gick önder för Lar Källander och Eliiv Lundberg i Älvjö. Vierligen hade Lar redan innan funderat på hur de kulle kunna minka energikotnaderna i villan från 1940-talet. Tre offerter från olika företag om ålde bergvärmepumpar fick han in. I kalkylen kulle uppvärmningen ligga på kilowattimmar, vilket var betydligt lägre än de kilowatt om de tre kubiken villaolja motvarade årligen. Det var 30 procent av vad vi gjorde av med i energiförbrukning, berättar Lar Källander, om är utbildninganvarig på KTH Syd. Men när värmepumpen väl var intallerad blev energiförbrukningen för värme och varmvatten endat kilowatt, vilket i princip motvarar endat procent av energiförbrukningen. Bergvärmen överträffade alla förväntningar. Bättre ytem kan jag inte tänka mig i dag, äger Lar Källander. Hela denna ektion är en annon från Provia Information Miljömäigt bra alternativ Redan tidigare hade Lar och Eliiv fört miljödikuioner och tittat på olika alternativ. På den tiden fann luftvärme om alternativ. Men de tyckte att ljudet kanke kulle bli törande och var oäkra på anläggningen livlängd. Även om bergvärme är ett dyrare alternativ inveteringmäigt, är det ur ett långiktigt ekonomikt perpektiv met lönamt, äger Lar Källander. De aner att elenergi är miljömäigt bättre än foila bränlen, å enligt Lar Källander finn det inget bättre och mer miljömäigt alternativ än jut bergvärme. Vi rekommenderade att gå ner 90 meter i berggrunden, men valde att gå ner 120 meter. Även om inve- Bergvärmepumpen använder den olenergi om finn lagrad i berggrunden. Energi om edan kan använda för att värma upp huet och ditt tappvarmvatten. Att hämta energi från berggrunden är den vanligate löningen. Rör änk ned i ett djupt hål ( meter) i berget. teringkotnaderna blev drygt kronor kunde vi inte ha valt ett bättre ytem, äger Lar Källander. Normalt ligger värmen på grader. Lite ojämn inomhutemperatur kan vi uppleva vid nollgradigt väder, annar fungerar bergvärme utmärkt. Jag har inte rört värmepumpen på två år. Inte mer än när jag tatitikt vill e på drifttider och fördelning värme varmvatten, äger Lar Källander. Nu har paret Lar och Eliiv omkring kronor per år i kotnader för huhållel. Tillamman med värmepumpen blir det totalt kronor i energikotnader. Pannrummet har de byggt om till ett rum där de vårdar ina kläder. 7

8 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Alla har vi tjänat på bytet från el/oljepanna till pelletpanna. Pojkarna är glada för höjd månadpeng och vi för törre huhållkaa. På köpet har vi fått en jämnare värme och ingen gnäller längre över långa dyra duchar, äger Charlotta Göranon. Pappa Åke tillägger att det känn könt att ha inveterat i en framtidäker och bekväm uppvärmning. Pelletanläggningen intallerade familjen Göranon för drygt ett år edan i itt tvåvåninghu på 170 m 2 i Jönköping. Byt till pelletvärme du ockå. Det tjänar både du och miljön på. Har du en fungerande oljepanna behöver du ofta bara byta brännare. Har du direktverkande el kan du ätta in en pelletkamin. För mer information om pelletvärme och familjen Göranon intallation, e vår hemida. Gutaf, Charlotta, Åke och Viktor Göranon, Jönköping Vi parar drygt 1500 kr/månad med vår nya pelletvärme 8 Kontakta gärna din kommunala energirådgivare när du kall byta värmekälla. Energimyndigheten pelletbrochyr kan du rekvirera på tel Pelletvärme Framtidvärme är ett amverkanprojekt från ledande företag i pelletbranchen.

9 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Spara på både lantar och miljö Text: Kjell Anderon Pelletvärmen ökar lavinartat i takt med tigande olje- och elprier. Föräljningen av pellet ökade med 28 procent under förta halvåret 2005 jämfört med amma period året innan. Det viar tatitik från Pelletindutrin Rikförbund (PiR). Föräljningen av pannor och brännare för pelleteldning fördubblade jämfört med amma period året innan. Miljövänlig energi Pellet är miljövänlig bioenergi. Pelleten tillverka av retprodukter från kogindutrin och träindutrin, främt ågpån. Spånet prea amman under tryck och värme. Inga främmande ämnen tillätt. Bioenergi är förnybar energi efterom koldioxiden i växterna ingår i ett kretlopp. Den koldioxid om frigör vid förbränningen bind åter i ny växtlighet. Att byta från foilt bränle, om olja, till biobränle innebär därför minkade tillkott av koldioxid till atmofären. När Sverige fram till 2020 ka göra oberoende av olja kommer pelleteldning att bli ett av de viktigate bidragen. Billigare uppvärmning Oljan kotar nu omkring kronor per kubikmeter, och elen kotar 1 krona per kilowattimme. Pellet kotar omkring 45 öre, vilket är mindre än halva priet mot olja och elvärme. Att intallera pelleteldning kotar bara hälften å mycket om att ätta in bergvärme. Om man kan behålla in oljepanna och bara byta brännare blir jämförelen ännu mer fördelaktig. Bekväm hantering Man räknar med att det i dag finn pelleteldande villaägare i landet. Den nabba tillväxten på marknaden gör att det kommer allt fler pannor, kaminer och brännare att välja på. Utvecklingen går mot utrutning med allt mindre kötelbehov och allt mer automatik. I enate numret av konumentverket tidning Råd&Rön redovia och jämför ett antal pelletpannor. Om man har en oljepanna i gott kick räcker det oftat med att byta ut den befintliga oljebrännaren mot en pelletbrännare, och byta ut oljetanken mot ett pelletförråd. Den här löningen är den billigate man kan räkna med en kotnad på kronor. Inmatningen i pannan är helt automatik och förrådet pellet räcker i flera månader. Om man måte byta ut in oljepanna mot en ny pelletpanna blir det dyrare omkring den dubbla kotnaden. Den om inte har vattenburet ytem utan bara direktverkande el kan välja att ätta in en pelletkamin. Ockå den har automatik eldning, men kräver att man fyller pelletförrådet med jämna mellanrum kanke ett par gånger i veckan. I tället för att köpa pellet i bulk till itt förråd köper man då pellet i måäckar. En pelletkamin kan ta hand om törre delen av värmebehovet i en elvärmd villa, och ge en ordentlig beparing på elräkningen. Pellet finn i hela landet Det finn ett 30-tal törre pelletfabriker i Sverige, och ett tort antal mindre tillverkare. Nya fabriker växer upp runtom i hela Europa; 2004 fann fler än 200 producenter. Pellet har fått genombrott i Danmark, Öterrike, Tykland och Italien, förutom i Sverige. Den venka förbrukningen uppgick förra året till 1,25 miljoner ton. En tor del använd i tora värmeverk om tällt om från kol till pellet. Bland annat får tora delar av vätra Stockholm in värme från pelleteldning vid Häelbyverket, landet törta Vid pelleteldning byter man ut oljebrännaren i pannan mot en pelletbrännare. Bränlet förvara i ett pelletförråd, om erätter den tidigare oljetanken, och pelleten mata fram till brännaren genom en kruv eller lang. förbrukare av pellet. Pellet leverera med en tankbil ungefär om oljan och blåe direkt in i pelletförrådet. Flera av de tora oljebolagen äljer i dag pellet vid idan av villaolja. Fråga efter p-märkning och venk tandard För att eldningen ka fungera bra måte utrutningen fungera och bränlet vara av godkänd kvalitet. Fråga efter p-märkt panna eller brännare och e till att den pellet du får håller venk tandard. För mer information om fördelarna med pelleteldning rekommendera ett beök på Energimyndigheten pelletbrochyr kan betälla kotnadfritt på telefon

10 Hela denna ektion är en annon från Provia Information 10

11 Hela denna ektion är en annon från Provia Information Självdrag påverkade värmevalet Text: Lar Sahlin Förra året bytte familjen Johanon/Sträng in gamla oljeanläggning mot pelletvärme. Det förta året blev uppvärmningkotnaderna nätan kronor lägre jämfört med tidigare år. Den befintliga murtocken och jälvdraget gjorde att vi valde pelletvärme. Men naturligtvi var de betydligt lägre värmekotnaderna ockå ett mycket viktigt käl till att vi bytte från oljeeldning till pellet. Det är familjen Johanon/Sträng pontana var på varför de intallerat pelletvärme. Bytte bort oljeeldningen De bor i ett vackert äldre hu vid en av infarterna till Motala. Huhållet har fem peroner, mamma, pappa, två tonårpojkar och lillebror, tre år. Huet är ett enplanhu med inredd källare. Total boyta är 240 kvadratmeter med en öppen och härlig planlöning. Takhöjd är hela 270 centimeter. Björn, Helen och mintingen Melvin framför familjen pelletuppvärmda hu i Motala. För drygt ett år edan bytte man ut den gamla oljeeldningen mot en helautomatierad pelletanläggning med ett pelletförråd på 3,5 ton. Familjen dikuterade olika uppvärmningalternativ, bland annat bergvärme, innan man betämde ig för pelletvärme. Man utgick från att driftkotnaden kulle minka med hälften. Pappa Björn trodde att huet goda kick berodde mycket på den köna värmen från murtocken och det jälvdrag om den åtadkom. Det ville han inte ändra på. Mamma Helen var dock orolig för att det kulle bli mycket pring till pannrummet och en maa extra arbeten. Kalkylen höll med råge Intallationen av den nya pelletanläggningen gick nabbt och midigt efter att Björn jälv monterat ner den gamla oljepannan. Kotnadkalkylen höll med råge. Invete- ringkotnaden tannade på kronor. Uppvärmningkotnaderna förta året blev kronor mot tidigare kronor. Klart mycket lägre än vad man kalkylerade med. Detta trot att man nu gör av med betydligt mer varmvatten än tidigare. Björn påpekar att pannan har gått om en klocka edan den intallerade. Tillynen har kett en gång per månad och det tar cirka fem minuter per gång. Han tror att den höga driftäkerheten beror på att de har atat på hög pelletkvalitet. Påfyllningen i pelletförrådet har ockå varit midig och kett utan att det dammat och mutat ner. Helen har helt vängt i in uppfattning om pelletvärme. Hon upplever den lika trygg om oljevärme och att den ger en behaglig värme även de kallate vinterdagarna. I pannrummet finn både panna och pelletförråd. Pelleten kruva från förrådet via matarlangen, om yn på bilden, till pelletbrännaren. 11

12 Hela denna ektion är en annon från Provia Information FEM FRÅGOR TILL ENERGIEXPERTERNA 1. Vilka är hemmet tora energibovar? 2. Ska man välja bundet eller rörligt elpri? 3. Vilket är det bäta uppvärmningalternativet för villaägare? Torten Berglund energirådgivare i Kramfor Jan Södertröm, Villaägarna rikförbund, chef för bygg, energi och miljö 1. Varmvattenförbrukningen kan vara mycket tor i ett hem med många ungdomar. Använd parmuntycken och begräna tiderna. I gamla hu är oftat ioleringen på vindbjälklaget en tor energiläcka. Gamla vitvaror, ärkilt fryar kan vara riktiga energilukare. 2. På kort ikt kan man nog tjäna på att ha rörligt pri. Det kräv dock att man har tid att bevaka marknaden. Vill man ha kontroll över kotnaderna är kanke ett fat pri att föredra även om det i dag är lite dyrare än det rörliga. 3. Fjärrvärme, om numer nätan alltid är biobränlebaerad. Annar pellet, biobränlen är framtiden uppvärmningytem för måhu. Värmepumpen kräver å mycket el att den bör räkna om en form av eluppvärmning. 4. Mycket lågt kötelbehov. Driftkotnaderna är med dagen energiprier bland de lägta om finn. Men beroendet av el kan bli dyrt i framtiden. Stort effektbehov under kalla dagar har lett till effektbrit, vilket kommer att ge differentierade eltaxor. Ventilationen i ett hu med jälvdrag kan bli undermånlig. 5. Miljövänligt. Driftkotnaden är i dagläget lika låg om för värmepumpen. Vi kötel kräv men jämfört med andra biobränlen är det enkelt att köta, ärkilt de moderna anläggningarna. En fungerande rökkanal kräv och förrådet tar plat i huet. 1. Fört och främt ditt eget beteende, om din innetemperatur, dina vitvaror och om du badar i tället för duchar. Det är ockå där du ka börja när du er över ditt energiparande, i tället för att gå direkt på de tora och kotamma inveteringarna. Även huet klimatytem, jag tänker till exempel på jälvdragventilation och fönter om inte är tätade, lukar energi. 2. Det allra viktigate är att teckna någon form av avtal med elbolag, ha inte tillvidarepri. Om man väljer att binda ett halvår eller tre år beror på hur man tror elbören går. Det finn ockå avtal om har en del fat och en del rörligt. 3. Fjärrvärme om det är ett bra pri och låga anlutningkotnader. Annar pellet och olika typer av värmepumpar. Gör en kalkyl! 4. Enkelt att intallera, pumparna är driftäkra och har låga kötelkotnader. Bergvärme är dyrt att intallera. Luftvärme är billigt men producerar bara värme, inget varmvatten, och den låter en hel del å placera den i ett ljudiolerat utrymme. Luftpumpen kräver deutom öppen planlöning å att luften ka kunna cirkulera. 5. Pellet ger bättre inneklimat, när du byter oljepannan mot pellet bibehåller du den varma kortenen vilket bidrar till en bra innemiljö. Med värmepump använd kortenen inte. Pellet är billigare än berg- och markvärme men dyrare än en luftvärmepump. Din lokala 11 energileverantör Skellefteå 1 2 För bra elavtal kontakta o Tel MELLANSKÅNES KRAFT AB Box 112, Tjörnarp Tel Fax Året fluga för dig om vill änka dina elkotnader. 8 9 Berglagen egen el Sandviken 10 Lindeberg 2 Norrköping 9 10 Tel Laholm 3 6 Ljungby Båtad 5 Ängelholm 8 Landkrona Bjuv 4 1 Häleholm Tel

13 ica kuriren Sida 1 Hela denna ektion är en annon från Provia Information 4. Fördelar repektive nackdelar med värmepump? 5. Fördelar repektive nackdelar med pelletvärme? Marcel Berkelder, energikonult och energirådgivare för Vindeln kommun 1. Tonårbarnen duchvanor kan kota tuental kronor och kwh. Plocka bort duchtången! Tillläggiolera vinden om du har enbart ågpån eller annan iolering tunnare än 20 cm. Täta fönter och komplettera till tregla. 2. Är man en gambler kan man ta rörligt pri. Vill du ha äkerhet, välj då ett långvarigt avtal med fat pri. Har du endat huhållel ger ett rörligt elpri i dag lägre kotnader. Man tål ju via höjningar, men amtidigt är förtjänten gentemot fat pri inte å tor. Minka elbehoven! 3. Ekonomikt och komfortmäigt är fjärrvärme det intreantate alternativet i 90 procent av fallen. Utanför fjärrvärmeområden: pellet eller vedeldning. För en villa med bra iolertandard är värmepump ett dåligt ekonomikt alternativ. Hu med dålig iolertandard bör i förta hand iolera bättre. 4. Värmepump är, om den är utförd på rätt ätt, en komfortabel löning. Men inveteringkotnaderna är höga och elprierna kommer annolikt att fördubbla inom två tre år; driften av en värmepump blir då dyrare i drift än både fjärrvärme och pelleteldning. 5. Pellet kräver en vi arbetinat även om utvecklingen är ökad automatiering och därmed högre komfort. Inveteringkotnaderna är dock rimliga, driftkotnaderna är låga och framförallt är pelletprierna mycket tabila även framöver. Pellet ger ockå bra miljö och bättre beredkap/trygghet. Höga energiräkningar? Gör något åt det och byt fönter nu! Skaffa dig lägre energiräkningar och ett varmare och tytare inomhuklimat. Har du tänkt på att dina nuvarande höga uppvärmningkotnader kan betala dina nya fönter? Om du inveterar i nya väliolerade fönter, kan det du parar in på lägre räkningar från energibolaget betala åväl ränta om amorteringar för dina nya fönter. Samtidigt om du ökar värdet på ditt hu. Deutom får du en katterabatt på 30% på den del av kotnaden om övertiger kr om du väljer fönter med ett u-värde på högt 1,2. Vi rekommenderar våra vridfönter (EDF) med 3-gla iolerruta. U-VÄRDEN VRIDFÖNSTER EDF Energigla (tandard) 1,5 Energigla +argonga 1,3 Energigla +argonga +varmkant 1,2 Beök närmate återföräljare om kan berätta mycket mer om SP Fönter breda ortiment av väliolerade fönter. Det är inte vem om helt om väljer våra värmepumpar men den om tänker efter gör det. Låt o äga det med en gång. Vi har ovanligt krävande kunder. De om väljer en av våra värmepumpar nöjer ig inte med att tudera tabeller över verkninggrad och värmeekonomi. De lynar inte på förta bäta leverantör om råkar finna till hand. De låter ig inte heller påverka av brakande annoner och tjuiga reklambrochyrer. Våra kunder er till helheten våra kunder vill göra bra affärer. Ingen kan mer om värme än vi Lä mer på 13

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar!

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar! Uterum & Vinterträdgårdar Kanaltak Vikpartier Terradörrar - förlänger din ommar! Välkommen till Aluland Välkommen till Aluland Sedan företaget grundande 1988 har Aluland varit en av marknaden met välrenommerade

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5 Plattor på mark Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän...

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning RÄTT MÅLGRUPP 76 procent av våra läare har inflytande över inköp. STORT GENOMSLAG Varje nummer citera av över 40 medier. Det gör o till Sverige ledande nyhettidning om arbetmiljö. CA 50.000 LÄSARE VARJE

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special [PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special LÅT SOLEN [PROVISA INFORMATION AB] [Uppslag] [430x280] [Icakuriren] [24188] VÄRLDSPREMIÄR! Bli energi- och miljösmart Nu behöver

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

el/vvs Solfångare text: foto:

el/vvs Solfångare text: foto: Det är svårt att hitta ett snyggare pannrum än denna knuttimrade stuga i Bergshamra söder om Norrtälje. Bakom den gammeldags fasaden gömmer sig en högst modern biobränsleanläggning där solfångarna på taket

Läs mer

Smarta lokaler bygger man inte ut

Smarta lokaler bygger man inte ut Smarta lokaler bygger man inte ut FÖRETAGS Är du redo för en mart lokal? HIBAB Företagpark Paar alla typer av företag Växa-utrymme inom företagparken Tillåter företaget att utveckla i in egen takt Kotnadeffektiva

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 8SV Gäller från auguti 008 Teknika ändringar förbehålle www.rehau.e Bygg Automotive Indutri RAUPIANO Plu är något av det klokate du kan intallera för

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Så här beställer du varor från bunkra.se

Så här beställer du varor från bunkra.se Så här betäller du varor från bunkra.e Logga in Gå in på www.bunkra.e Klicka på Till butiken Eller klicka på Välkommen till butiken. Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du har fått

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

kreativ! Här kan jag vara

kreativ! Här kan jag vara Helle inreder gärna med ina egna mattor och textilier, ett exempel är den rutiga mattan. Bord och offa från Gad. Hem helle ateljéhem Här kan jag vara kreativ! Kontnär med gröna fingrar Helle vattnar och

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer