TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!"

Transkript

1 TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa sträckor utan flera timmars avbrott. Bytet gör du själv eller genom den drive-through service som konceptidén innefattar. Anpassade alternativ gör det möjligt för alla att utnyttja konceptidén. Självförsörjande gröna el-mackar med uthyrningsmöjligheter strategiskt placerade innan storstäderna ger möjlighet för lämplig uthyrning/tillbakalämning innan innerstadstrafiken. Batterierna hyrs i släpvagnar eller takboxar och betalning/registrering sköts snabbt med medlemskort. Självförsörjningen främjar företagets ekonomi då det inte påverkas av stigande (el)priser. Det skapar säkerhet samtidigt som miljövänlig el produceras av vindkraft alt. solceller. Stora vindkraftverk syns bra och med konceptets logga på snurrorna får de även funktionen som riktmärke/varumärke och en reklampelare. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

2 Designprocessen Utgångspunkter Vår klass fick förfrågan att vara med i en designtävling, Design Open 2009, alla röstade för det förslaget och så blev det. Anledningen till att vi fick förfrågan var att vi på teknikprogrammet på Staffangymnasiet har ett ämne som kallas DFK. Det är en förkortning för Design Formgivning Konstruktion, därför ansåg våra två mentorer att vi borde anmäla oss till DO2009. Detta var alltså ett bra sätt att lära och utveckla oss på många olika sätt. Vår DO resa började när vi tog tåget till Sundsvall för att få veta allt om årets tävling. Efter att vi hade fått veta årets tävlingsuppgift blev vi tilldelad vår coach Lars Nordgren. Vi träffades för en första brainstorming innan vi åkte hem och började arbeta. Vår tidsplan har varit fyra timmar per vecka i tio veckor, så för att komma på bra idéer fick vi arbeta intensivt. Vi har arbetat i tre olika faser med designprocessen som grund. I fas ett började vi med att gå igenom tävlingsuppgiften och försöka förstå den. Vi gick sedan vidare med att göra gruppindelning utifrån de användargrupper som vi tagit fram. Varje grupp gjorde enkäter och undersökningar och olika grupper drog sedan slutsatser utifrån vad undersökningarna hade gett för svar. Det gav oss olika problemområden som så småningom gav oss sex olika koncept. I fas två delades vi in i nya grupper, konceptgrupper. Dessa grupper arbetade hårt med sina uppgifter och efter en tids insamlande av idéer och utveckling så kom dagen då vi skulle rösta fram det bästa förslaget. I fas tre blev det ont om tid så vi fick arbeta hårt och intensivt där vi alla gjorde en kraftsamling så att vårt förslag kunde bli ett riktigt tävlingsbidrag. Användarstudier Vi utgick ifrån följande användargrupper. - Handikappade - Husdjursägare - Jobbpendlare - Ungdomar - Barnfamiljer - Turister - Lastbilschafförer - Medelålders par med barn som flyttat hemifrån - Pensionärer - Medelålders män - Medelålders kvinnor - Företagare Därefter delade vi in oss i grupper för att jobba vidare med två av ovanstående användargrupper. Vi gjorde enkäter som riktades mot de användare var och en fått. De svar vi fick från de olika användargrupperna gjorde att vi började komma på idéer till hur vi skulle

3 kunna påverka/minska dessa problem som användarna tyckte att de hade för att minska miljöpåverkan av resor och transporter. Detta jobbade vi med i några veckor. Vi sammanställde sen enkäterna och formulerade olika problemområden. Våra problemområden 1. Hur minska problemen med att äga dyra och outvecklade batterier så att vanligt folk vågar satsa på en elbil nästa gång de ska byta bil. 2. Hur göra samåkning mer attraktivt för planerade långresor med egen bil 3. Hur göra samåkning mer attraktiv för arbetsresor med egen bil. 4. Hur göra tankning av en elbil lika smidig som av en bensinbil 5. Hitta ett system som gör X-trafiks busstider mer flexibla så att lämpliga extraturer lätt kan sättas in om ett tillräckligt stort transportbehov finns 6. Hur undvika att X-trafiks stora bussar går tomma eller näst intill tomma. 7. Hur göra det möjligt för samhället att ta ut en straffskatt av den som åker mycket ensam i bilen för att på så sätt stimulera till mer samåkning 8. Hitta en fyndig dekal som visar på ett ställningstagande för miljön eller ger andra dåligt samvete för att de inte bryr sig. Koncept och visualisering Utifrån de problemområden vi formulerat bildades sex grupper som jobbade fram olika konceptförslag. Här följer en kort presentation av dem. ECLS En tjänst som var avsedd att hyra ut el-cyklar samt modulbatterier åt dessa. I idén ingick att man satte ut automatiska uthyrningsstationer för både cyklar och batterier. På så sätt kunde minska stadstrafiken, främja eko-turismen och öka intresset för el-cyklar och därmed också även andra eldrivna fordon. För att nå turistmål utanför el-cykelns räckvidd skulle batteristationer finnas utplacerade längs utvalda rutter. Dekaler Ett försök att medvetandegöra den miljöpåverkan som trafiken har med hjälp av dekaler avsedda för pins, bilar och affischer. SMS-tjänst En tjänst avsedd att främja samåkning, främst på kortare distanser. Därigenom minska antalet bilresor där flera personer åker ensamma längs en gemensam rutt, genom en Internetsida och en gratis SMS-tjänst. Sällskapsspel En produkt avsedd att påverka hela familjen mot att bli mer medvetna om trafikens miljöpåverkan samt vad det innebär att resa miljövänligt. Tanken var att kunskap kunde påverka deras beteende mot det bättre. Tomma bussar ett nytt koncept för kollektivtrafiken så att man inte går nitiskt på tidtabellen i alla lägen utan passagerarna får mer ansvar att planera sina resor på vissa turer. Då kan man undvika att det går en massa tomma bussar. Detta kunde uppnås genom en hemsida där man bokar in sig på tabellens turer så att icke-bokade turer kan utebliva. TankEl En tjänst som erbjuder elbilar ett alternativ till utbytbara interna batterimoduler genom hyrbatterier i takboxform och släpvagnsform. Med stationer som erbjuder elbilsägare att ta bilen även längre sträckor hoppas man kunna locka fler att våga investera i

4 miljövänligare elbilar. En annan fördel är att man slipper investera i dyra batterier som är avsedda för sträckor som man sällan kör. Dessutom slipper man uppgradera sig lika ofta på det viset. Utvärdering och konceptval Alla gruppers konceptval presenterades med var sin PowerPoint presentation. Efter en intensiv diskussion inom grupperna gjorde vi en omröstning där vi enskilt röstade fram de två bästa förslagen (man fick inte rösta på sitt eget förslag). ECLS och TankEl var de förslagen som fick flest röster och därmed blev utvalda. Dessa båda koncept var de två som kändes mest genomarbetade och realistiska. Båda koncepten innehåller ingen avancerad teknik som inte redan finns. Vid andra omröstningen vann TankEl. Konceptet vann för vi tyckte att detta koncept skulle ge den största miljövinsten. Justering och genomförande Efter vi valt koncept fick alla hjälpa till att justera och sammanställa tävlingsbidraget för TankEl-konceptet. Gruppen som stod för idén var sammanhållande av alla uppgifter. De som tidigare arbetat med att arbeta fram dekaler fick i uppdrag att göra en logga åt TankEl. Några arbetade med att titta på hur en TankEl station skulle kunna se ut och några gjorde bilder på tänkta TankElmackar. Då TankEl är ett koncept har vi inte gjort några modeller

5 Konceptbeskrivning I framtiden är det inte hållbart att använda fossila bränslen som drivmedel i bilarna. Det släpper ut stora mängder CO² och tillgången på fossila bränslen är begränsad, den kommer att ta slut i framtiden. Idag fokuseras det mycket på att elbilen som ska ersätta dagens bilar. Det innebär att elpriserna också kommer att stiga i takt med att mer el konsumeras. Man måste hitta ett bättre alternativ till dagens import-el från Tyskland där den utvinns ur kolkraftverk som ur miljöaspekt inte heller är det bästa för växthuseffekten. Ett annat problem med elbilarna är batterierna, de räcker inte så långt. Det är en anledning till att elbilen inte ses så attraktiv som vanliga bilar gör idag. Det tar också lång tid att ladda upp batterierna samt att varje bilägare inte kan ha ett eget extrabatteri eftersom tillgången litium som används för att göra effektiva batterierna är begränsad. TankEl konceptet gör tankning av elbilen lika attraktivt och enkelt som dagens tankningssystem. Det kommer att påverka människor till att bli positiva till elfordon trots ökade elpriser och dagens många frågetecken. Genom ett riskfritt koncept som går ut på att kunden snabbt, enkelt och billigt fyller på bilen med ny energi på längre resor tror vi att detta är ett vinnande koncept. TankEls mackar erbjuder extrabatterier placerade i släpvagn eller takbox för uthyrning. I släpvagnen/takboxen sitter ett externt batteri som man kopplar till ett uttag på bilen. Takboxen är utformad efter batteriets storlek liksom släpvagnen,

6 dessa är små och smidiga för bästa väghållning. Släpvagnens handske är utformad så den kan fästas på alla standard dragkrokar. Enkelt och snabbt kopplas batteriet ihop med elbilen genom ett eluttag som sitter bak på bilen eller uppe på taket. Extra batteriet används då man ska åka längre sträckor så man själv slipper köpa stora och dyra batterier till sin bil. Macken är självförsörjande av grön el genom vindkraftverk. Vi tycker att vindkraftverket bör ha en speciell färg eftersom den kommer synas bra och därför kan fungera som riktmärke för att kunden lätt ska hitta till närmsta mack. Nya effektiva vindkraftverk placeras invid macken. Negativ miljöpåverkan som kan ske om Vindkraftverk placeras i känslig natur förhindras om vindkraftverken placeras utmed vägar där redan en miljöpåverkan skett. Hyrsystemet är effektivt utformat med medlemskort så att varje kund registreras. Som säkerhet för att batteriet lämnas tillbaka dras kortet både vid uthyrning och tillbakalämning, kunden betalar endast för den el som förbrukats. Genom ett datasystem ska kunden kunna hyra och lämna tillbaka batterier på vilken Tankel mack som helst. Personalen på macken erbjuder service som t.ex. att hjälpa till med att koppla på vagnen och se till så att allt blir ordentligt inkopplat. Vid uthyrning av takbox används en ställning med en vinsch som används till att lyfta med. Kunden bara behöver köra under så läggs takboxen på bilen och personalen kopplar i den. Det ska fungera ungefär som en drive-through när man använder takboxen, man åker in och lämnar sitt medlemskort i luckan där man även kan köpa något gott att ta med sig på resan och sedan åker man snabbt vidare. Det är ett bra alternativ för de äldre eller handikappade som behöver service.

7 Tankel är ett koncept som ska vara tryggt, enkelt och lönsamt. Med tanke på det obefintliga utsläppet kommer det också att ge ett gott samvete. Allt finns serverat i ett komplett koncept. Detta tror vi kommer att påverka människor till att vilja köra elbil och på så sätt medverka till ett miljövänligt resande. Tankel kommer att göra stor skillnad i samhället med tanke på hur många bilar och bilägare vi har i Sverige. Vi har också tänkt långsiktigt, det här är något som kommer att fungera i framtiden. Allt eftersom forskningen går framåt, med mer automatiserade maskiner och effektivare, lättare batterier kan konceptet vidarutvecklas. Vi har försökt tänka på alla delar i konceptet och vi ser ingen som förlorar på konceptet. Det blir billigare för den enskilda bilägaren, speciellt i längden då förbrukningskostnaden/mil blir låg. Mackarna kommer att bli lönsamma i och med sin batteriuthyrning och gröna el. Hela Sverige kommer självklart också att tjäna på det eftersom koldioxidutsläppen minskar rejält. Det blir en vinstsituation för alla! Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Simon Zingerman Mediedesign 2. WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman

Simon Zingerman Mediedesign 2. WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman Introduktion Denna kommunikativa plattform sträcker sig från tidsperioden 20 november 13 december 2010, och har inte uppdaterats efter det. Mitt fortsatta

Läs mer

Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering

Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering Utgångspunkter Vi började hela projektet på Tonhallen, där vi lyssnade på öreläsningar av Stean Nilsson som är VD ör Trendgruppen, Pernilla Dahlman som är projektledare, Susanna Hurtig som jobbar med Vattenall

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer