Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn"

Transkript

1 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu ligger vi trea! SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 4 DECEMBER 2013 EKOLOGISKT OCH KRAVMÄRKT i skolmatsalen på Kvarnsvedens skola. SID 8 Det nya Jaxtorget är betydligt mer inbjudande, vackert och tryggare än det gamla torget. SID 10 Vintercyklister Madelene och Linda cyklar på trots vintern. SID 17 Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn

2 Borlänge Energi TREDJE BILLIGAST i landet 3 Notiser 4 Sammandrag av Borlänge Energis prislista Oseriösa säljmetoder av el lurar kunderna 6 Säkrare el till Forssa 7 GODA MATVANOR i Borlänges skolor 8 Nya JAXTORGET är barnens torg 10 Goda grannar värmer 12 Energitips i vinter 13 Skid VM 2015 En FEST för hela Dalarna 14 Nu höjer vi oss en halvmeter 14 Många nya bostäder byggs i Borlänge 15 Utställning av Översiktsplan FalunBorlänge 16 Bo i Borlänge ges ut fyra gånger per år i samarbete mellan Borlänge Energi, Borlänge kommun och Tunabyggen. I tidningen får du som bor i kommunen tips och nyttig information. Har du några frågor eller tips till tidningen tar vi tacksamt emot dem på eller Scanna QR-koden och läs Bo i Borlänge i din smartphone De trotsar VINTERN 17 Räddningstjänsten Dala-Mitt 18 Borlängekrysset 19 Ettkrysstvå 19 Information från Stadsbyggnadssektorn 20 Information om dricksvattnet i Borlänge Analysresultat v 40/2013 v 48/2013 Alla analyser enligt kontrollprogrammet har tagits. Av dessa rapporterades 1 st som tjänliga med anmärkning på grund av en för hög förekomst av actinomyceter. Denna anmärkning är ur hälsosynpunkt helt ofarlig, actinomyceter förekommer i allt grundvatten och kan i stora koncentrationer medföra lukt på vattnet. Orsaken till att den då och då ger upphov till anmärkningar är oftast dålig omsättning. Frågor & svar Vanliga frågor till Borlänge Energis Kundcenter Har du någon fråga till Borlänge Energi? Skicka in den till Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, Borlänge. Du kan också ringa till Kundcenter på , e-posta på eller ställa frågan på Uteblir tidningen De som bor i Borlänge får tidningen direkt i sin brevlåda. Tidningen distribueras som samhällsinformation av SDR, vilket innebär att även du som har reklam, nej tack på din brevlåda får den. Har tidningen uteblivit så kan du hämta den på kommunens stadsbyggnadskontor på Sveatorget. Den finns även i stadshusets reception. Bo i Borlänge Nr Årgång 22 Adress Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, Borlänge Ansvarig utgivare Anders Åberg, Borlänge Energi Produktion RR Reklambyrå, Text RR Reklambyrå och Ann Louise Ebberstein Foto RR Reklambyrå, Ann Louise Ebberstein och Henrik Hansson Tryck MittMedia Print, december 2013 Nedan ser du exempel på några vanliga frågor som Kundcenter brukar få. För fler exempel, se Missade att ställa ut tunnorna Jag missade att ställa ut soptunnorna vid tömningstillfället. Vad gör jag? Svar Du kan ringa och beställa extra tömning. Detta kostar 150 kronor och kommer på din nästa faktura. Toner/tonerkasett Var lämnar jag toner till kopiator eller skrivare? Svar Är den av plast kan du lägga den i kärlet för brännbart. Alternativt lämna den till inköpsstället eller närmaste återvinningscentral. 2 Bo i Borlänge NR

3 Borlänge Energi tredje billigast i landet Borlängebornas delaktighet, personalens engagemang samt alla våra verksamheters resultat ligger bakom det positiva resultatet. Borlänge Energi tredje billigast i landet Fjärrvärmepriset väger tyngst i undersökningen. Det säger Anders Goop på Borlänge Energi med anledning av bolagets tredje placering i Nils Holgersson-undersökningen. För övrigt den högsta placeringen någonsin. Ja, det är första gången som vi är på pallen, konstaterar Anders Goop, avdelningschef för Teknisk försörjning. Alla Sveriges kommuner, 290 stycken, är med i undersökningen där en bostadsfastighet förflyttas genom kommunerna och kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning jämförs. Borlänge har varit med på resan sedan 1996 och har de senaste 13 åren varit topp tio. Förutom 2007 då vi kom på elfte plats, men annars har vi haft mycket bra placeringar, konstaterar Anders Goop nöjt. Vad är det som gör att ni kan hålla låga priser? Spillvärmen från främst Stora Enso Kvarnsveden och från SSAB bidrar till att vi har låga produktionskostnader på fjärrvärmen. Där är vi gynnade. En annan aspekt är geografin, säger Anders Goop och utvecklar svaret: Om vi jämför med exempelvis Älvdalens kommun med stora ytor och lite folk där blir kostnaden högre. En annan förklaring till bolagets topplacering är avfallshanteringen som är den lägsta någonsin: 13,16 kronor per kvadratmeter och år får kunden betala för sophämtning och hantering. Det har Borlängeborna en stor del i då de är duktiga på att sortera sitt avfall, vilket håller avgifterna nere. Borlängebornas delaktighet, personalens engagemang samt alla våra verksamheters resultat ligger bakom det positiva resultatet. Nils Holgersson Sedan arton år tillbaka ger Nils Holgerson-gruppen; HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner med målet att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Siktar ni in er på första platsen nu? Vårt mål är att ligga bland de 30 lägsta priserna inom varje område. Vi kämpar för att ligga kvar på en låg prisnivå och inte ta ut mer än nödvändigt. Men vi måste också ha ekonomi för framtida investeringar, så pengarna går tillbaka till Borlängeborna, säger Anders Goop avslutningsvis. Bo i Borlänge NR

4 Notiser Minska på bilavgaserna Gör en insats för miljön i vinter! Dra ner på tomgångskörningen och använd motorvärmare. I Borlänge finns lokala föreskrifter som beskriver att tomgångskörning är tillåtet i högst en minut. Undantag är om du till exempel står i en bilkö eller om motorn behöver vara igång för att driva en annan anordning på fordonet, till exempel på sopbilar. Minskad tomgångskörning ger mindre utsläpp och mindre påverkan på människa och miljö. Tänk också på att en uppvärmd motor drar mindre bränsle och ger lägre utsläpp. Genom att motorn är uppvärmd vid starten minskar föroreningarna i avgaserna. Dessutom minskar slitage på motor och avgasrening. Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare: Vid -15 C max 1,5 timme Vid 0 C max 1 timme Vid mer än +10 C använd inte motorvärmare Ny fjärrvärmeprismodell för företag Borlänge Energi inför en ny prismodell som träder i kraft 1 januari 2014 och som belönar de företag som aktivt jobbar med sin energieffektivisering. Prismodellen innebär att taxan du betalar 2014, till viss del påverkas av den högsta energianvändningen under ett dygn I den nya, mer rättvisande prismodellen, kommer fjärrvärmekostnaden att styras av en effektdel, en flödesdel och en energidel. Se priserna till höger på detta uppslag och läs mer på Ring så skottar vi Det är Borlänge Energis ansvar att ta bort snövallarna vid din villainfart. Den ordinarie snöplogningen måste dock vara klar innan det arbetet börjar. Om du har problem att få bort snövallarna vid villainfarten och inte kan vänta kan du ringa och få hjälp av något av dessa företag. Kostnaden står du själv för. Företag Bäsna Trädgård DTM. Damm och Trädgårdsmiljö (Djurås) Hustomtarna Dalarna IDONNY AB (Borlänge) JARIGÖR AB (Borlänge) Karlssons Alltjänst (Borlänge) Matserik Hus & Trädgårdsskötsel (Falun) NB Allservice Nibus Städ (Borlänge) Nyåkerns Trädgårdservice (Mockfjärd) TPM Städ (Borlänge) Våbäck Mark och Park AB (Gustafs) E-post och telefon , , , , Det flyter på bra, tycker Jan Örjeman, från entreprenören Linje- och kabelplöjning. Säkrare el till Forssa Säkrare elleveranser och mindre risk för avbrott kan boende i Forssa med omnejd se fram emot. Borlänge Energi gräver ner nya elkablar i området, ett arbete som ska vara klart under Vi ersätter gamla jordkablar från 1950-talet med nya och grövre för att säkra el-leveranserna för cirka kunder, berättar Tommy Norestrand, elnätschef på Borlänge Energi. Arbetet är påbörjat vid Bullerforsens mottagningsstation, man har grävt och lagt ner nya kablar fram till Vågmästarvägen. Efter jul fortsätter grävningen längs Kaldovägen och Gammalgårdsvägen. I samma dike som elkablarna läggs ner förbereds det även för internetanslutningar. Innebär kabelbytet att boende blir utan el? Det ska inte innebära några avbrott. Vad som kan vara störande är grävningsarbetet. Norestrand berättar att under 2014 kommer även 10 kv:s ställverket i Bullerforsens mottagningsstation bytas ut. En investering på cirka tio miljoner kronor. Ställverket är gammalt, konstaterar han. Ett annat stort projekt är att ersätta luftledningar med jordledningar. Ett kontinuerligt arbete som ingår i bolagets vädersäkringsprogram. Det finns cirka tio mil luftledningar kvar i vårt elnät. De ska bort! Det är ett stort jobb med byte av elkablar i Forssa, konstaterar Tommy Norestrand Det finns cirka tio mil luftledningar kvar i vårt elnät. De ska bort! Vi tar en sträcka i taget och närmast på tur är Berg till Dalvik, en sträcka på 14 kilometer. Nätstationer och vissa delar av lågspänningsnätet byggs också om. 4 Bo i Borlänge NR

5 Sammandrag av Borlänge Energis prislista 2014 Sammandrag av Borlänge Energis prislista 2014 Elnät SÄKRINGStariff, INKL 25% moms Säkring Ampere Abonnemang kr/år Elöverföring öre/kwh 16 (lgh)* , , , Ampere** * Mätarsäkring 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus med gemensam serviceledning. Lägenheter får fyra fakturor per år. ** Fr.o.m nytecknas inte säkringsabonnemang från 80 A och uppåt. För dessa är det istället tariff 0,4 kv som gäller (se till höger). EFFEKTtariff, exkl moms Tariff N1, N2, N4 = 0,4 kv N3 = 10 kv Fast nätavgift kr/år Abonnemangsavgift kr/kw/år Överuttag årseffekt kr/kw/mån Fritt reaktivt uttag % Överuttag reaktiv kr/kvar/mån Elöverföring 13,5 9,4 öre/kwh Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 25% av den abonnerade effekten. Ehandel För gällande pris se vår hemsida eller ring vårt Kundcenter på Vatten & avlopp Vatten & avlopp tillsammans Enbart vatten Avlopp exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms Fast avgift, villa kr/år kr/år 984 kr kr 876 kr kr Förbruknings avgift med mätare, kr/kbm 10,16 kr 12,70 kr 4,41 kr 5,51 kr 5,75 kr 7,19 kr Förbruknings avgift utan mätare, kr/lägenhet kr/år kr/år 748 kr 935 kr kr 1560 kr exkl moms inkl moms Dagvattenavgift 268 kr/år 335 kr/år Fjärrvärme Villor Fast avgift kr/år exkl moms inkl moms Energiavgift öre/kwh exkl moms inkl moms Villor med egen värmeväxlare ,2 64 Villor utan egen värmeväxlare Närvärmeavgift, Ornäs och Uvberget Fast avgift kr/år exkl moms inkl moms Energiavgift öre/kwh exkl moms inkl moms Villor med egen värmeväxlare ,6 82 Källsorterat avfall exempel på priser för villahushåll För större fastigheter, exkl moms Effektpris: Energipris: Effektförbrukning kw Fast effektpris kr Rörligt effektpris kr/kw > Priset består av tre delar: effektpris, energipris och flödespris (för närvarande 3 kr/m 3). Effektpriset baseras på den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna. Energipriset baseras på rörlig produktionskostnad och efterfrågan och delas upp i tre säsongspriser. Nov mars 34 öre, apr maj/sep okt 24 öre, juni aug 10 öre. Flödespriset baseras på hur många kubikmeter vatten som passerar mätaren. Priskod Servicenivå kr/år exkl moms kr/år inkl moms A1 Basservice Kärlen vid tomtgräns för sidlastning. 1 st 190 liters kärl för brännbart samt 1 st 140 liters kärl för komposterbart A2 Basservice med extra service Hämtning inne på tomten. Kärlen skall vara synliga från infarten och max 10 m in A3 Basservice för brännbart med hemmakompostering av komposterbart , A5 Basservice för brännbart med hemmakompostering, tömning var 4:e vecka. 816, A7 Basservice Kärlen vid tomtgräns för sidlastning. 1 st 370 liters kärl för brännbart samt 1 st 140 liters kärl för komposterbart. Exempelvis dagbarnvårdare A16 Grundservice Återvinnings central Fågelmyra, farligt avfall, kyl/frys och eventuell dispens från basservice A19 Tillägg för dåligt eller osorterat avfall kr/gång och kärl Stadsnät Anslutningsform kr/mån inkl moms Fiber/koppar: Bas 10* 150 Plus 10* 195 Bas 100* 175 Plus 100* 220 Anslutningsform kr/mån inkl moms ADSL ADSL Bas 150 ADSL Plus (gäller om du inte har fast telefonabonnemang) 219 * Anslutningsformen Bas klarar av Internet och Telefoni. Anslutningsformen Plus klarar av Internet, Telefoni och TV. Bas/Plus 10 innebär en hastighet upp till 10 Mbit/s. Bas/Plus 100 innebär en hastighet upp till 100 Mbit/s. Bo i Borlänge NR

6 Oseriösa säljmetoder av el lurar kunden Oseriösa säljmetoder av el lurar kunden Det finns naturligtvis seriösa säljare och bolag Vårt råd är att aldrig avsluta en affär vid första telefonsamtalet. Be dem att återkomma och kolla upp att det de säger stämmer, säger Mikael Lassbo på Borlänge Energi som vill varna för oseriösa elsäjare. Mikael Lassbo och Sandra Öhlund är elhandlare på Borlänge Energi. Vi ställer gärna upp och räknar ut ditt bästa elpris, säger duon. Du är inte ensam om att få samtal eller besök från elsäljare, som i flera fall är påträngande och inte är helt ärliga. Nej, tyvärr finns det många elsäljare med fula säljmetoder, konstaterar Mikael Lassbo och Sandra Öhlund som arbetar med elhandel på Borlänge Energi. Ett företag som utgett sig för att samarbeta med Borlänge Energi är Min El. De har under en tid knackat dörr i Borlänge för att sälja billig el. Vi samarbetar inte med Min El och genomför inte någon sådan säljkampanj, säger duon bestämt. Det finns naturligtvis seriösa säljare och bolag, men det är svårt att avgöra på en gång. Vårt bestämda råd är att be dem återkomma och under tiden själv ta reda på fakta, tillägger Mikael. Borlängepriset det tryggaste valet Ett annat företag som de vill varna för är Baraspara. De säger att de hittar den billigaste elleverantören, men i själva verket har de en elhandelsleverantör som har ensamrätten på Barasparas kunder. Det mest skrämmande med hanteringen är att man i och med medlemskapet ger en fullmakt där de fortlöpande kommer att förvalta dina elhandelsavtal efter eget förfogande, ända tills man själv väljer att säga upp medlemskapet, berättar Sandra. Majoriteten av Borlängeborna har Borlängepriset, ett avtal som inte är bindande. Vi handlar upp el i mindre delar till en gemensam buffert för de kunder som har Borlängepriset. Det ger ett stabilt och konkurrenskraftigt pris. Hur ska jag som kund veta vad jag ska välja för elhandelsföretag? Gå in på elpriskollen.se som är Energimarknadsinspektionens egen hemsida. Där kan du kolla och jämföra priser. Det går också bra att ringa mig eller Sandra. Vi hjälper mer än gärna till att räkna ut ditt bästa pris, säger Mikael Lassbo. Vi hämtar din gran när julen är slut När julen dansats ut hjälper Lions till med att samla in de uttjänta julgranarna. Ge oss din gran Det enda du behöver göra är att ställa granen vid tomtgränsen före klockan januari eller 14 januari. Fäst en plastpåse på granen med 40 kronor. Vi besöker följande områden Åselby och Hytting Årby och Färjegårdarna Nygårdsdalen och Paradiset Bergslagsbyn Hela behållningen går till Lions hjälpverksamhet 6 Bo i Borlänge NR

7 Nu har vi rotat i soporna Nu har vi rotat i soporna det såg ganska bra ut Under hösten har vi gjort en plockanalys av hushållsavfall. Resultatet visar att vi är ganska duktiga. Borlänge och övriga Dalarna ligger bättre än riksgenomsnittet. Men det finns fortfarande områden där vi kan förbättra oss. Matavfallet är till 95 % rätt sorterat och vi är riktigt glada över att vi inte hittat något farligt avfall där. De 5 procenten som hamnat fel är till största del papper och förpackningar. I det brännbara avfallet ser det lite annorlunda ut. Nästan 40 % är rätt sorterat men 28 % skulle egentligen ha sorterats som förpackningar på återvinningsstationen och ytterligare 28 % skulle ha lagts i komposten. De resterande procenten var inte alls brännbart, till exempel grus, kattsand och porslin. Här hittade vi tyvärr också 0,5 % farligt avfall. Kompostjord och energi Ett bra sorterat avfall gör att vi kan producera kvalitetscertifierad kompostjord och bränna avfall som blir till energi utan farliga utsläpp. Kan vi också bli bättre på att materialåtervinna till exempel tidningar och förpackningar så minskar vi belastningen på miljön och spar på naturens resurser. Matavfallet är till 95 % rätt sorterat och vi är riktigt glada över att vi inte hittat något farligt avfall där Även avfall behöver förpackas Förr handlade avfallshämtningen främst om att förhindra nedskräpning och smittspridning. Idag handlar det också om att ta vara på resurser och återvinna material. Genom att sortera och förpacka rätt spar vi på miljön och gör återvinningsarbetet lättare. Matavfallet sorterar vi i speciella papperspåsar för att komposteringen ska fungera. Är avfallet fuktigt kan man ta två- eller tredubbla påsar. Påsen ska inte fyllas mer än att det går att stänga den. Kom ihåg att även det brännbara avfallet måste packas innan det läggs i tunnan. Löst material kan fara runt och skräpa ner vid tömning. Vintertid kan det även lätt frysa fast. Ett bra miljötips - packa det brännbara avfallet i papperspåsar. Egentligen behöver vi inte importera olja och tillverka plastkassar. Tänk på miljön och försök använda flergångskassar i textil. De gånger du ändå behöver köpa en kasse kan du ta en papperskasse som är tillverkad av en inhemsk, förnyelsebar råvara. Eftersom det brännbara avfallet är ganska torrt funkar det utmärkt att packa i papperskassar. Avfallstips i vinter 1 Undvik fastfrusna kompostpåsar Undvik att kompostpåsarna fryser fast i bruna tunnan genom att lägga blött avfall i dubbla påsar och låta dem frysa till innan du stoppar ner dem i tunnan. 2 3 Ta bort snön från soptunnelocken Skotta och sanda runt tunnorna 4 Tänk på mellanrummet Ha ett mellanrum på cirka en meter mellan tunnorna och se till att det är fritt bakom. 5 Ställ inte tunnorna för nära postlådan Om tunnorna är för nära postlådan kan det ställa till problem för brevbäraren. 6 Kontrollera att inget sticker ut Kontrollera att inget sticker ut under locken på tunnorna. Bo i Borlänge NR

8 Goda matvanor i Borlänges skolor De är värda guld och gör fantastisk mat! ropar en lärare när kökspersonalen på Kvarnsvedens skola fotas. Från vänster: Susanne Lindström, Marianne Holström och Veronika Lindmark. Goda matvanor i Borlänges skolor Kommunens projekt Goda matvanor har varit igång i Borlänge sedan 2010 och förändringarna har börjat märkas. Inte minst i matbespisningen på Kvarnsvedens skola där all mat tillagas på plats ekologiskt och kravmärkt och med närproducerade råvaror. Minns ni skoltidens slemmiga fiskbullar och smaklösa pannbiffar med avsmak? Ett besök i matsalen på Kvarnsvedens skola skulle nog ändra på er åsikt om hur skolmat smakar. För fem år sedan övergav Borlänge kommun den så kallade koka-kyla -metoden och skolmaten började istället tillagas på plats i skolornas kök. Förr var skolmaten ganska smaklös, säger läraren Göran Hedlund, men nu är den mycket bra. Ibland bjuder köket här på ganska kryddstark mat som man kanske kan tro att barnen inte ska gilla, men det brukar gå hem! När Bo i Borlänge hälsar på i matsalen på Kvarnsvedens skola står lasagne på menyn. Köttet kommer från kommunens egna kor. Köttfärsen, pannkakorna, ketchupen allt är kravmärkt, säger Susanne Lindström, köksansvarig. Råvarorna är riktigt bra och det är fantastiskt roligt att göra maten från grunden. Hälsa och klimat Många elever i Borlänge hoppar över frukosten eller äter dåligt på lunchen, säger Unni Öhman, Borlänge kommun. Samtidigt ökar övervikten bland unga. Vi har satsat stort på att försöka ändra på det med god och hälsosam mat. Ett vegetariskt alternativ ska alltid finnas och vi försöker också få ner halten socker i maten. Men vad vi äter har också inverkan på vårt klimat. Om man ser till allt människan gör som påverkar klimatet så står maten för 25 procent. För att minska den påverkan behöver vi äta mindre kött, äta efter säsong och äta ekologiskt. Nu slängs det mindre År 2010 slängdes ungefär ett ton mat varje vecka vid Borlänges skolbespisningar. Det motsvarar en kostnad på ungefär kronor. Under klimatveckorna 2010 uppmanades skolorna att minska mängden slängd mat. I matsalen på Kvarnsvedens skola fanns tidigare en stor tunna som alla matrester slängdes i, men nu har istället 8 Bo i Borlänge NR

9 Goda matvanor i Borlänges skolor Anton Norberg i klass 4B tycker att tacos är godast i skolan. Lisa Gatterman i klass 4B gillar chicken nuggets bäst. Eleverna har själva infört tysta luncher, två dagar i veckan. Varje klass har en egen liten hink där matrester slängs. Vår målsättning är att skapa Sveriges trevligaste måltid i Borlänge varje klass varsin hink. Tillsammans tittar lärare och barn i varje klass på hur mycket mat klassen slänger, hur mycket det väger och vad det kostar. Det har fått barnen att tänka efter och inte lassa på mer än vad de orkar äta upp. Anton Norberg i klass 4B är en av de som tänker till lite extra när han tar mat. Jag slänger mindre mat nuförtiden, säger Anton. Vi hade en tävling förut om vilka klasser som slängde minst. Vi var en av klasserna som vann och fick äta äppelpaj och glass. Mums! En del skolor har tagit bort hinken helt, en del har ställt den längre bort och andra har bytt till en eller flera små hinkar, säger Unni. Några nya siffror har jag inte än men år 2011 hade mängden slängd mat minskat med 31 procent. Stämningen Styrsystemet Mötet Produkten FAMM Efter ett år hade mängden slängd mat minskat med 31 procent, säger Unni Öhman, Borlänge kommun. Miljön är viktig Borlänges skolor har också börjat titta på själva måltidsupplevelsen utifrån den så kallade FAMM-modellen där, förutom maten, också servicen och miljön spelar stor roll. Vår målsättning är att skapa Sveriges trevligaste måltid i Borlänge, säger Unni. Miljön i matsalen är viktig, säger Göran Hedlund. Ibland kan ljudnivån bli ganska stark i matsalen och därför har eleverna själva bestämt att alla måste vara tysta på tisdagar och torsdagar. Det fungerar bra och det är lättare att njuta av maten när det är tyst runtomkring. Lisa Gattermann i 4B tycker också att de tysta måltiderna är bra. Om någon börjar prata så har vi ett tecken som visar att man ska vara tyst! Rummet FAMM-modellen FAMM står för Five aspect meal model och har som syfte att uppnå en maximal tillfredsställelse för gästerna i olika måltidssituationer. FAMM tar hänsyn till följande: Rummet: Inredning, utsmyckning, tyger, konst m m Mötet: Bemötandet gäster och medarbetare m m Produkten: Råvarukvalitet, temperatur, smak m m Stämningen: Ljudnivå, ljusinsläpp m m Styrsystemet: Ledarskap, logistik, ekonomi m m Bo i Borlänge NR

10 Nya Jaxtorget är Barnens torg Nya Jaxtorget Kawsar tycker att torget är kul. är barnens torg Tommy Wiberg och Lars Danielsson i Tunabyggens reception, där servicen nu är utökad. Malak Chith tycker att det är jättebra att kommunen lyssnar på åsikter från ungdomar. Om man känner sig ledsen kan man komma hit och bli glad, säger Fatemeh. 10 Bo i Borlänge NR

11 Nya Jaxtorget är Barnens torg Nu är det nya Jaxtorget invigt. En plats där man umgås, leker och trivs. Flera idéer om utformningen kom från ungdomar. Vi fick många bra förslag och nästan allt blev verklighet, säger Katarina Nilsson, Borlänge Energi. Belysningen på torget har förbättrats avsevärt, nya skulpturer och ny lekmiljö har tillkommit. Den 16 november invigdes det nya Jaxtorget, som är betydligt mer inbjudande, vackert och tryggare än det gamla torget. Torget är jättefint och bra för barnen, säger Fatemeh, som bor i Jakobsgårdarna. Om man känner sig ledsen kan man komma hit och bli glad. Paprikans släkting På invigningsdagen är det fullt med folk och många barn klättrar och leker i de nya leksakerna. Bland annat i Myrsloken en nära släkting till Paprikan på Sveatorget. Båda konstverken/leksakerna är skapade av den numera bortgångne skulptören Axel Nordell. På plats under invigningen är sonen, Lars-Axel Nordell. Min pappa såg de lekande barnen som en del av konstverket, säger Lars-Axel. Under 2011 träffade representanter från Borlänge kommun och Borlänge Energi Stadsmiljö fem ungdomar (Eddie, Viktor, Rod, Ahmed och Albin) i åldrarna år för att höra deras idéer om hur torget kan förbättras. Bland annat tyckte ungdomarna att lekredskap för små barn skulle finnas för att locka barnfamiljer. De tyckte, som många andra, att det gamla torget var grått, slitet och kändes otryggt, berättar Katarina Nilsson, Borlänge Energi. Nu har torget förändras helt och blivit en plats där man kan umgås, leka och trivas. Torget är jättefint och bra för barnen Malak Chith gick i nian på Maserskolan för två år sedan och jobbade då med idéer för torget under elevens val. En del gjorde modeller men jag gjorde en ritning över hur jag ville att torget skulle se ut. Det är jättekul att flera saker som jag ville få hit nu finns här. Det är viktigt att lyssna på ungdomar, säger Unni Öhman, Borlänge kommun. De bidrar med ett synsätt som vuxna ofta inte har. Ett klurigt pussel Gudrun Rabenius är landskapsarkitekt på Landskapslaget och hade gestaltningsansvar för utformningen av torget. Det var ett ganska klurigt pussel att få ihop, säger Gudrun. Vårt gemensamma förhållningssätt har varit att skapa ett inbjudande torg där alla kan känna sig välkomna, gärna året runt. Men vi har också tänkt väldigt mycket på att torget ska locka ungdomar. Det är en grupp som det sällan tas hänsyn till när man utformar utemiljö. En viktig grupp att ge plats åt! Utökad service Tunabyggens reception har fått ny entré ut mot torget och tar nu emot fler ärenden än tidigare. Att vi har utökat servicen här i receptionen uppskattas stort av de boende i området, säger Tommy Wiberg, Tunabyggen. Det enda man måste åka till huvudkontoret för att göra är att skriva på hyreskontraktet. Trevligt folk på plats under invigningen. Även vuxna får leka i Myrsloken! Från vänster: Lars-Axel Nordell, Tomas Löfgren, Margareta Gåfvels, Sofia Stenberg, Gudrun Rabenius och Katarina Nilsson. Bo i Borlänge NR

12 Goda grannar värmer Reportage Tunabyggen För tredje året i rad utses Årets Granne av Tunabyggen och Hyresgästföreningen. I år var 22 personer nominerade i de två kategorierna: Förbättring av miljön samt Medmänsklighet och extra omtanke. I den senare kategorin vann Britt Heinstedt, boende på Stånggatan. Det var synd att ni inte kom i morgon och fotograferade. Då ska vi tända ljusen i granen, klockan fem traditionsenligt, säger de goda grannarna Lars G Eriksson och Ulf Stoor. Goda grannar värmer 12 Bo i Borlänge NR

13 Energitips i vinter Lars G Eriksson och hans hustru Margareta fick nyligen en trevlig överraskning. Inte nog med att de blivit nominerade till Årets Granne de vann också! Vi blev väldigt överraskade när vi kom hem från en resa och såg brevet från Tunabyggen och Hyresgästföreningen och fick veta att vi var nominerade, berättar Lars när vi träffas på Almas Café för en pratstund. Några dagar efter brevet fick de samtal från Tommy Kieksi på Hyresgästföreningen: Ni är en av dem som vunnit, kan ni komma till Tunabyggen och ta emot priset? Margareta gick på prisutdelningen och jag kom hit på denna intervju, säger Lars som blir ännu mer överraskad när grannen Ulf Stoor dyker upp. Är det du som har nominerat? Det visste vi inte! De goda grannarna från Vattugatan i centrala Borlänge skrattar gott när de slår sig ner med en kopp kaffe och nybakade syltmunkar. Ulf berättar att han tidigare bott på landet och trodde inte att det skulle bli så bra att flytta till hyreslägenhet i centrum. Jag var skeptisk, men vi har det fantastiskt bra på vår gård. Varför nominerade du Lars och Margareta? Man blir alltid glad när man kommer hem och ser hur de pysslat och planterat på gården. Jag summerade ihop vad de gör med allt från pyssel, fjärde-juli-fest, till julgran, säger Ulf och visar brevet han skickade in till tävlingen. När Lars läser blir han något generad och utbrister: Det är väl inte så mycket vi gör. Vi rensar lite rabatter Enligt Ulf är det mycket mer: De vill verkligen skapa en trevlig gemenskap och boendemiljö för alla i huset. Alltid ett brett leende vid möte på gården. Vi är inte många grannar i denna fastighet, men jag kan nog tala för alla att herr och fru Eriksson är grannar man verkligen uppskattar. De gör det lilla extra för allas trevnad, står det i nomineringen. Lars och hustrun Margareta vann i kategorin Förbättring av miljön och fick förutom äran, presentkort och ett inramat diplom. Vad kul! Jag hade inte en aning om att det var så fina priser, utbrister Ulf. Det är trevligt med sådana här tävlingar, konstaterar Lars som hoppas att det kan sporra andra att vara en god granne. Han fyller på kaffekopparna och de goda grannarna pratar på om sport och om vad som ska hända i helgen. En sak vet de: I morgon ska ljuset tändas i utomhusgranen, klockan fem, som vanligt. Goda grannar ska man slå vakt om. Ni är otroligt viktiga för trivseln och tryggheten i bostadsområdena, säger Tunabyggens ordförande, Olle Rigborn, när han lämnade över utmärkelsen till Margareta Eriksson. Vad utmärker en god granne? Lena Lindberg, 47 år, Hagalund, försäljare på 1896/Sara: Jag har en god granne; Malin. Hon kan man prata med, vi hjälps åt med barnen och så dricker vi rosévin Niklas Grindstedt, 43 år, Söpnarby, VD Dala Stängsel: En god granne är en trevlig, lättsam och social person. Det har vi på hela Dalhedsgatan i Söpnarby! Åsa Svedjetun, 41 år, Skräddarbacken, näringslivschef: Omtänksamma och roliga som våra fantastiska grannar Emma och Jonas. Maliin Stoor, 42 år, Pusselbo, Visual merchendiser/inredare/stylist: Att man kan lita på dem, de är omtänksamma och hjälpsamma samt har social kompetens. De grannar vi har omkring oss försöker alltid hjälpa varandra. Abdirashid Shueb, 29 år, Tjärna Ängar, arbetssökande: En god granne tar hänsyn, visar respekt och stör inte. Om det är en äldre granne ska man inte ha hög volym på stereon och tv:n. Om man ska ha fest fråga grannen om de vill vara med! Energitips i vinter Vill du spara energi finns det en många saker stora och små att göra. Det enklaste, som också är gratis, är att ändra sina vanor. Petter Börjesson, energikoordinator på Borlänge Energi, delar här med sig av några favorittips på vintern. Det är stor skillnad på gamla ljusslingor med glödlampor och nya med LED-lampor. Byt ut allteftersom. Använd en timer för de trevliga lamporna som lyser i fönstren. Både enklare att få det mysigt och du spar energi. Skotta upp snön mot husgrunden för att isolera lite mer. Har du lagat mycket mat inför julhelgen? Kyl ner den ute innan du ställer in den i kylen. Ställ all julmat på en bricka som ryms i kylen så är det enkelt att ta fram och ställ bort. En kakelugn är konstruerad för att man ska elda för fullt. När kakelugnen är varm och elden brunnit klart stänger man alla spjäll och låter värmen spridas i rummet. Det kan vara trevligt och ekonomiskt att komplettera uppvärmningen med en kamin. Om du kan sprida värmen i huset kan du få billigare uppvärmning. Att hålla tio grader varmt i sommarstugan kostar ca kr, så överväg om det inte är värt att tömma husets vattensystem inför vintern. När du lämnar sommarstugan på hösten, stäng av varmvattenberedaren. Den behöver inte stå på hela vintern. Dra ner persienner eller rullgardiner för alla fönster på natten. Det blir en extra isolering och det är ju oftast som kallast på natten. Stå inte i dörren och prata utan bjud in och stäng ytterdörren. En öppen dörr släpper ut massor med varm luft. Vissa säsonger innebär blöta kläder. Det effektivaste sättet att torka dessa är med en luftavfuktare. Har ni en större garderob eller liten farstu går det bra att ställa in en luftavfuktare som snabbt torkar kläderna. I äldre hus är det ganska vanligt att det drar kallt vid golvet. När ni tapeterar, passa på att ta bort golvlisterna och täta alla springor mellan golv och vägg. Bo i Borlänge NR

14 Skid-VM 2015 en fest för hela dalarna Skid-VM 2015 en fest för hela Dalarna Den 18 februari 2015 invigs skid-vm i Falun. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela Dalarna i fokus för skidvärldens intresse. Vi strävar efter att genomföra ett VM där alla involverade, oavsett om man är publik, volontär, tävlande eller annan besökare, går hem efter evenemanget med känslan av att det var bättre än vad man förväntat sig, säger Sven von Holst, vd för Falun2015. VM-förberedelserna är nu inne i en test- och förberedelsefas. Vintern 2013/2014 genomförs för-vm då världseliten, medierepresentanter från hela världen, volontärer och publik samlas för ett sista genrep. Borlänge kommer att vara mediestaden under både för- VM 2014 och VM 2015 och vi vill förstås att alla ska få känna på VM anda även i Borlänge, säger Åsa Svedjetun, näringslivschef. Beyond Skiing Det läggs stort fokus på att involvera hela Dalarna i VMarbetet bland annat genom Beyond Skiing. Som företagare kan du bli medlem i ett affärsnätverk där du har möjlighet att knyta nya kontakter, säger Åsa Svedjetun. Även Borlängeborna har möjlighet att aktivt involvera sig i skid-vm. Ett sätt att göra det är att hjälpa till som volontär. Många privat-personer väljer också att hyra ut sitt boende under VM. Alla som älskar idrott och folkliga evenemang är dessutom välkomna in i gemenskapen genom att bli Friends of Dalarna Falun2015. Det kostar ingenting och som VM-vän får du nyhetsbrev och erbjudanden, samt viss information i förväg. Vi vill även att Borlängborna ska känna att det är VM anda Vill du veta mer? På webbplatsen hittar du mer information. Här kan du också anmäla dig som volontär, anmäla ditt intresse för att hyra ut boende, anmäla dig som VM-vän eller läsa mer om hur du blir medlem i Beyond Skiing Foundation. Nu höjer vi oss en halvmeter Från och med 1 januari 2014 får Borlänge ett nytt höjdsystem där värdena ligger 0,510 meter högre än i det gamla systemet. Det här ingår i samordningen av hela Sveriges höjdsystem som nu pågår. Den 1 januari 2014 byter Borlänge höjdsystem från ett lokalt system till det rikstäckande systemet RH Det gamla systemet, från 1981, har utgångspunkt från mätningar som gjordes redan i början på 1900-talet. Det nya systemet, RH 2000, bygger på mätningar från år På 100 år har Borlänge höjt sig cirka en halvmeter, förklarar Martin Björkman på Bygg- och kartkontoret. Eftersom Falun redan har det nya systemet innebär det att exempelvis en sten i Runn har fått två olika höjdvärden beroende på vilken kommun som har mätt in den. Varför är det här viktigt att veta för Borlängebon? Om höjdsättningen blir fel, så kan t.ex. anslutningen från ett nybyggt hus bli fel för avloppsledningen och då rinner avloppet åt fel håll och blir kvar på tomten. 14 Bo i Borlänge NR

15 Många nya bostäd er by gg s i Bor länge Många nya bostäder byggs i Borlänge Bostadsbyggandet behövs för att få en ruljans på bostadsmarknaden, säger Ingelin Dybvik. I bakgrunden Skanskas bygge av 24 nya lägenheter i Färjegårdarna. Inte sedan Bomässe-åren har det byggts så många lägenheter i Borlänge som under Totalt är det på gång att byggas 190 bostäder runt om i kommunen. Ett varierat utbud av bostäder i goda boendemiljöer är viktiga förutsättningar för att kunna vara den attraktiva kommunen, säger Ingelin Dybvik, samhällsplanerare på Borlänge kommun. Vi ska skapa förutsättningar för mångfalden på bostadsmarknaden och ha en god planberedskap för intressenterna. Just nu byggs det 190 bostäder i Borlänge, däribland är ca 18 småhustomter fördelade. Planberedskap finns för lägenheter. Borlänge kommun har under det senaste året arbetat aktivt för att sälja in staden hos potentiella bostads- exploatörer. För att ligga steget före är det viktigt att se till att det finns detaljplanerad mark där bostäder kan byggas och att planerna ger möjlighet till olika upplåtelseformer. Ingelin förklarar att det behöver byggas bostäder i Borlänge för att öka omsättningen på bostadsmarknaden. Många äldre kanske söker en mindre bostad än villan man bor i, medan en trångbodd barnfamilj har svårt att hitta en större bostad. Det finns också ett behov små lägenheter för unga. Bostadsbyggandet skapar en kedja av bostadsbyten och bättre förutsättningar på bostadsmarknaden. KP Här byggs bostäder i Borlänge Hyreslägenheter Övre Tjärna 1 småhustomt såld Hagalund, kv Lisselhagen Tunabyggen AB 110 hyreslägenheter Bullermyren Tunabyggen AB 21 nya hyreslägenheter Renovering av 42 hyreslägenheter Ösjön SSAB Hagalund Kupolen Skräddarbacken PCS Fastighets AB 12 hyreslägenheter, etapp 1 Kv Lisselhagen, Tunabyggen 110 nya lägenheter Bullermyren, Tunabyggen Sista etappen har påbörjats av renovering och tillbyggnad. 42 renoverade lägenheter och 21 nya lägenheter. Skräddarbacken, PCS Fastighets AB Etapp lägenheter (passivhusstandard). Ornäs Borlänge centrum, kv Frej HSB Dalarna 18 bostadsrättslägenheter Centrum Norra Backa (IKEA) Södra Backa Bostadsrättslägenheter Torsång, Uvbergsviken 4 småhustomter sålda Kv Frej, HSB Dalarna, 18 nya lägenheter Färjegårdarna, Skanska BoKlok, 24 nya lägenheter Gylle Årby Nygårdsdalen 3 småhustomter sålda Runn Småhus Färjegårdarna Skanska BoKlok 24 bostadsrättslägenheter Torsång 8 småhustomter sålda, varav 4 tomter i Uvbergsviken, 3 tomter i Nygårdsdalen och 1 tomt i Övre Tjärna. Bo i Borlänge NR

16 Utställning av översiktsplan FalunBorlänge Nu är det dags för utställning av Översiktsplan FalunBorlänge. Allmänheten, organisationer, kommuner och näringsliv kan se hur översiktsplanen har utvecklats sen samrådet och ges möjlighet att tycka till om översiktsplanen och den gemensamma framtidsbilden. Utställning av Översiktsplan FalunBorlänge Förslaget till översiktsplan var ute på samråd våren 2013 och det kom in mer än 120 yttranden. Planförslaget har sedan bearbetats och nu ställs det ut under 7 december februari Syftet med utställningen är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur de synpunkter de lämnat har tagits tillvara. Det ges också ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna har bland annat lett till att vi föreslår att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för Runn, för att studera hur rekreation och friluftsliv och bebyggelse ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt, säger Beate Löfvenberg, projektledare Borlänge kommun. Förslag om en gemensam portal för att söka bostad i FalunBorlänge är också ett resultat av samrådet. Har lyssnat på synpunkterna En kritik som framförts är att planen haft för lite fokus på ekologisk och social hållbarhet. Den kritiken har man tagit till sig. De förslag som kom in från gymnasieungdomarna i projektet Unga spekulerar visar också att frågor om hållbar utveckling och klimatsmart planering är viktiga för ungdomarna. Vi har gjort flera ändringar och tillägg i planen. Vi har kompletterat framtidsbilden om FalunBorlänge och försökt att tydligare beskriva den inriktning som Översiktsplan FalunBorlänge har för att minska klimatpåverkan. Vi har exempelvis lyft fram att bilresorna måste minska och att vi ska satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik. För den sociala hållbarheten är det viktigt med mötesplatser. Översiktsplanen ger tydliga rekommendationer för vad som kan göras när det gäller fysisk planering. Sen krävs det också att vi ändrar våra beteenden, men det kan inte översiktsplanen göra, säger hon och tillägger: Med den gemensamma översiktsplanen kan Falun- Borlänge påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi blir tillsammans något större. Ett plus ett blir tre, säger Beate Löfvenberg. Utställningen Översiktsplan FalunBorlänge är utställd 7/12 19/2. Förslaget till Översiktplan FalunBorlänge finns på samt ställs ut på: Falu kommuns reception, Egnellska huset, Myntgatan 45 Falu stadsbibliotek och biblioteksfilialerna Borlänge stadshus, foajén, Röda vägen 50 Palladium, Sveagatan 21, Borlänge Biblioteket, Sveatorget, Borlänge I januari hålls Öppet hus då innehållet i Översiktsplan FalunBorlänge presenteras och där du kan ställa frågor och diskutera förslaget. Tid och plats annonseras i dagstidningarna och på Cykeldatorn håller koll på hur långt du cyklar. Dubbdäck är ett måste för vintercyklisten. 16 Bo i Borlänge NR

17 De trotsar vintern! Vädret får gärna vara bättre än vid fototillfället, men annars cyklar Madelene och Linda gärna på vintern. De trotsar vintern! Trots snö och kyla är det uppiggande att cykla till jobbet, tycker Linda Nordkvist och Madelene Halvarsson lärarkollegor på Gylleskolan som i år är med i projektet Vintercyklisten. Borlänge kommun anordnar även i år projektet Vintercyklisten ett projekt där 100 deltagare får prova att cykla minst tre kilometer per dag, minst tre dagar i veckan under november till och med april. Att cykla är ett miljövänligt sätt att resa, det orsakar inget buller och ger dessutom motion. Hela 86 procent av deltagarna uppgav efter förra Vintercyklisten att deras hälsa påverkats positivt eller mycket positivt av deltagandet. Ingen tidsvinst med bil För Linda är det första gången som hon provar att cykla på vintern. Hon cyklar varannan dag ungefär, beroende på om barn ska hämtas eller om hon ska handla efter jobbet. Det har gått bra. Jag bor i Kvistgårdarna, intill travbanan, och är lite förvånad över att jag egentligen inte tjänar någon tid när jag tar bilen. Det tar tid att skrapa vindrutor och leta parkering när du tar bil. Linda var lite orolig för hur det skulle bli att cykla när det är mycket snö eftersom det saknas cykelväg den första biten mot jobbet. Det är lite slirigt ibland men från Stora Tuna kyrka och till jobbet är det cykelväg hela vägen. Tävlar mot sig själv Madelene har cyklat på vintern under flera år. Det finns bra möjligheter till att cykla i Borlänge, så det försöker jag göra året runt, det är däremot första gången för mig i Vintercyklisten, Jag tycker att projektet är toppen. Kul att vi fick göra konditionstest för att få en status på konditionen och bra med extrautrustningen som vi fick, inklusive dubbdäck till cykeln. Projektet har också peppat mig till att alltid ha cykelhjälm, något som jag slarvade med förut. Och så är det kul att se på cykeldatorn hur långt jag har cyklat. Sen kanske jag tävlar lite mot Linda också men det vet hon inte om! Den första rapporteringen av hur långt de har cyklat ska lämnas i mitten på januari, men varken Linda eller Madelene är oroliga för att de inte ska klara kraven på 9 km i veckan. Det fixar jag på en dag, säger Madelene som bor i Skräddarbacken. Att hålla koll på cykeldatorn på hur mycket jag cyklar blir mest en tävling mot mig själv. Sen kanske jag tävlar lite mot Linda också men det vet hon inte om! Bo i Borlänge NR

18 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT Sex steg till en säker julgran En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss. Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld och i många fall blir det stora skador. Här kommer tips som gör att granen både blir säkrare och barrar mindre. 1 Såga av stammen Såga av några centimeter av stammen när du kommer hem. Det gamla snittet blir fyllt av kåda och släpper inte igenom vatten. 2 Väck granen varsamt Placera den gärna i svalare utrymme i en hink med vatten innan den tas in i rumstemperatur. 3 Fyll på med vatten Se till att granen står i vatten HELA TIDEN. 4 Placera den rätt Låt inte granen stå för nära element eller brasor som torkar ut den snabbare än nödvändigt. 5 Kontrollera slingorna Se till att ljusslingorna är hela och fullt fungerande. 6 Inga levande ljus Ha ALDRIG levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen. Tel: Hemsida: Vi bryr oss om framtiden Vi bryr oss om framtiden Vårt löfte till Livia, 42 år, Kvarnsveden: Alltid nära Idag litar Livia 18 månader på att hennes föräldrar ser till att allt finns och fungerar. När hon blir äldre och skaffar sig ett eget hem och familj kommer hon också att kunna lita på att samhällets bekvämligheter som till exempel el, sophämtning, vatten och avlopp fungerar. Vi kommer alltid att finnas nära och se till att det gör det. Det lovar vi. Gör som Stina, 55 år, Skräddarbacken drick Borlängevatten Idag är Stina nio månader och har börjat äta två lagade mål mat om dagen och välling till kvällen. Till maten dricker hon självklart Borlängevatten. Vårt vatten är nämligen så bra att inga kemikalier behövs i reningsprocessen, och det ska vi se till att det fortsätter vara. När Stina är 55 år vill vi att hon fortfarande kan välja vårt hälsosamma och välsmakande Borlängevatten som måltidsdryck. 18 Bo i Borlänge NR

19 Tävla och vinn Borlängekrysset Lös Borlängekrysset och skicka in svaret till: Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, Borlänge. Märk kuvertet: Borlänge krysset. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med var sin blomstercheck. Svaren måste vi ha senast den 31 januari RR REKLAMBYRÅ ARISTO- KRATI ANDNÖD GÖSTAS KOVÄN TILLSTÄLL- NING GÖRA REDO GER VÄRME I MÖRKRET CENTRALT PÅ FÖR- SKOLA ERSÄTT- NING FÖR FÖRSJUTEN ARBETSTID INTERNA- TIONELLA MÅTTEN- HETSSYSTE- MET KUNG I HIM- LASPELET BORLÄNGES HÖJNING PÅ 100 ÅR DELAR AV EN TIMME DVÄRGSMED SPRINGER ZLATAN PÅ VISA TECKEN PÅ GLÄDJE SYNS PÅ SJÖAR SLÖ GJORDE PRINSES- SAN I HUNDRA ÅR GÅVA TILL BEHÖVANDE TIDNING FÖR KVINNOR LÄNGRE TIDSPE- RIOD KAN FÅ BARN ATT SKRATTA KAN MAN TILL MÅLTID TEKNIK MED SÅPA, VAT- TEN OCH ULL NO-ÄMNE SKIDLEGEND ETT HOVDJUR I AFRIKA HITTAR MAN DENNA TIDNING I RADIO, TV & FÖR SEGEL LITEN LÅDA FÅNGAR ÖGONBLICK AKTUELL SUNDSTRÖM ÖVERJÄST ÖL KAN KARONEN DET FÖRSTA TALET ANTONS FA- VORITMAT INTE SEN HÄLFTEN AV EN MACK MAGNESIUM POPULÄR PÅ 50 & 60-TALET LAG EN I LUCIA- TÅG PAPRIKANS SLÄKTING JULGODIS UTAN PRICKAR TEATERFORM FORNNOR- DISK GUD CYKELPRO- JEKT LÅNGA TRÄSKIVOR FRANSKT BAKVERK LINA NILS- SON KEPS BEFINNA SIG OSKAR KARL- BECK STEN MELLAN FALUN & BORLÄNGE MOBILT OPERATIV- SYSTEM GUD & BRÄD- SPEL LITE KOLHY- DRATER GIVA FÖRÄNDRA EFTER OMSTÄNDIG- HETER ettkrysstvå Vad stod det i Bo i Borlänge? När du läst tidningen kan du vara med i vår tävling. Svara på följande tre frågor och skicka in svaret till: Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, Borlänge. Märk kuvertet: Vad stod det i Bo i Borlänge. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med var sin blomstercheck. Svaren måste vi ha senast den 31 januari Vilken skolmat tycker Anton Norberg i klass 4B, Kvarnsvedens skola, bäst om? 1) Tacos x) Chicken nuggets 2) Kokt torsk med potatis 2. Hur mycket högre ligger Borlänge i det nya höjdsystemet, jämfört med det gamla systemet? 1) 510 cm x) 480 cm 2) 460 cm 2.Hur många kilometer i veckan måste deltagarna i Vintercyklisten cykla? 1) 9 km x) 19 km 2) 4 km Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ I BORLÄNGE NR 4 DECEMBER 2013 EKOLOGISKT OCH KRAVMÄRKT i skolmatsalen på Kvarnsvedens skola. SID 8 DET NYA JAXTORGET är betydligt mer inbjudande, vackert och tryggare än det gamla torget. SID 10 NU LIGGER VI TREA! SID 3 VINTERCYKLISTER Madelene och Linda cyklar på trots vintern. SID 17 Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn RR REKLAMBYRÅ OHYFSAD HEDWIG I HARRY POT- TER INTE TILL- LAGAD Vinnare av blomstercheck nr 3 oktober 2013 Borlängekrysset NR 3 oktober 2013 Maria Hellby, Hagavägen 49, Borlänge Maj Höglund, Moes väg 15, Borlänge S-O Rundh, Geijersgatan 26 D, Forshaga Anna-Lena Rundh, Foliévägen 13 A, Skultuna Sylvia Eriksson, Myntgatan 9, Borlänge Vad stod det i Bo i Borlänge NR 3 oktober 2013 Monica Olsson, Södra Gyllegatan 105, Borlänge Lars Erik Bergström, Knopvägen 15, Borlänge Ann-Britt Eriksson, Dragarens väg 8, Borlänge Thyra Eriksson, Siljansvägen 20, Borlänge Inge Lennartsson, Gamla Tunavägen 61, Borlänge Rätt lösning Borlängekrysset nr 3 oktober 2013 KAN FÖR- LORAREN SKYLLA PÅ U G G TROTT R Å ÄNGLARNAS STAD L A FÖR ELDEN MED SIG LEIF NY- SÖKA ÄGA GREN BORLÄNGE A N A T ENERGIS N U N D ELPRIS KAN MUNT- RA UPP B U P TILLSTÄLL- L E K A R NINGAR MISSTÄM- NING HÄR HÄMTAS MEDICINEN RÄTTIGHETER GÄLLANDE BETEENDE I NATUREN HÄR FINNS NYA TOM- TER VARUMÄRKE ANDRÉ MYHRER KAN MAN SPRINGA RUNT EN AV VÄGVISNING FICK POPULÄRT UNDERSÖ- RIKT PÅ KÄRLEKS- NY VAT- SAEEDS KJELL-ERIK TV-DANS- BERMUDEZ- SÄDESSLAG VID LÄGE- KER OBDU- OLJA PUFF TENTÄKT FAVORIT- KARLSSON DOMARE SVANKVIST RELDEN CENTER B P VÄXTER R I O A R T I G S L A L O M Å K A R E BATTERI SUDDEN T V Å R U T I N E R A D E DEATH V R Ö K A N T A RETWEET R K T I S L L A T H O B E H A STAD PÅ SICILIEN G A R G ILSKEN A BERÖMD TRÄNARE P O T E K E T F M KOMMER PÅ PLATS 6 FLICKA I NORRLAND MELLAN- STORLEK F I R A D L M A J A SÅNGER- SKAN I THE PAPPERS- SOUNDS FÖRVARARE VAR FÖRST PÅ MÅNEN A L 10 DL BLIR 1 L E M A N SYD- SVENSKAN S R Ä T BLIR VICTO- RIA 14 JULI KEJSARPING- VINERS HEM RÖTTER I EKSG ENKEL MANUAL STÖRSTA TRÄDET HÄR ORKESLÖS NY SVENSK FÄRGER I DA- HUMAN GRUPP TORSKÄRM RESOURCES T Ä N A E D E N T T J E M N HÄR HJÄLPS UNGA MED PSYKISKA PROBLEM R G E H P R I S E T Bo i Borlänge NR

20 Information från Samhällsbyggnadssektorn om aktuella översikts- och detaljplaner och större byggnadsprojekt Information eller synpunkter Du som önskar information eller har synpunkter är välkommen att höra av dig till respektive handläggare. Samhällsbyggnadssektorn finns i Palladium, Sveatorget, Borlänge. 12 (CE) (MG) (SJ) (BL) (SN) Christina (Chia) Eriksson Mariam Ghasemi Steve Johnson Beate Löfvenberg Sofia Nilsson Översiktsplanering 1 Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen för Falun och Borlänge omfattar båda kommunernas hela yta. Den behandlar frågor som är viktiga för att FalunBorlänge ska bli en motor för hela länets utveckling och ska ge långsiktig vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas. Översikts-planen har varit på samråd och ställs ut dec 2013-feb (BL, SJ) Planprogram, detaljplanering 2 Lustbergsvägen, gång- och cykelväg. Detaljplan för utökning av tomtmark och förbättrad sträckning av gång- och cykelväg utmed Lustbergsvägen samt parkering i kv Tången. Samråd om planförslaget under våren (MG) 3 Islamiskt center. En lämplig plats söder om Stadshuset har utsetts i ett godkänt planprogram. En dialog förs med Islamiska förbundet om det fortsatta planarbetet. (SJ) Detaljplaneprocessen Program Programsamråd Programskede Planförslag Plansamråd Samrådsskede 6 Östra Barkargärdet, bostäder. Ett nytt bostadsområde planeras öster om Barkargärdet. En landskapsanalys har tagits fram som underlag för fortsatt planering. Ett planprogram påbörjas (SJ, BL) 7 Lusberget, arbetsplatsområde och kombiterminal. Ett planprogram för arbetsplatsområde och kombiterminal vid Lusberget finns framtaget. En detaljplan påbörjas vintern (SJ) Planförslag Granskning Granskningsskede Antagande Laga kraft Antagandeskede 12 Kvarnsveden och Lergärdet, bostäder. Detaljplan för ny bostadsbebyggelse norr om Kyrkvärdsgatan samt för nya villatomter m m vid Lergärdsvägen. Samråd om planförslaget i dec 2013 jan (SJ) 13 Folkets park. Detaljplan för att möjliggöra en ny stadspark. Samråd om planförslaget under våren (CE) 8 Ornäs, arbetsplatsområde. Detaljplan för arbetsplatsområde norr om Ornäs trafikplats. Detaljplanen har varit på samråd. (SJ) 14 Solåkern-Talludden, kommunalt bad. Detaljplan för ett kommunalt bad har påbörjats. (MG) 9 Nygårdarna, bostäder. Detaljplan för bostäder, BoKlok. Detaljplanen har varit på samråd. (SJ) Ombyggnads- och anläggningsprojekt 4 Hönsarvet, söder om Månsesgatan, bostäder. Detaljplan för småhustomter. Detaljplanen är antagen men har överklagats. (SJ) 10 Torsång, ny skola. Detaljplan för ny skola i Torsång vid Tingsrundan. Detaljplanen har varit på samråd. (CE) 5 Romme, lokalisering av ridstall. Arbete med planprogram för lokalisering av ridhus i anslutning till Romme travbana har påbörjats. (SN) 11 Nordvästra Borlänge, nya skolor. Planprogram för lokalisering av nya skolor i nordvästra Borlänge. Planprogrammet har varit på samråd. (SN) 15 Sveatorget - Borganäsvägen, ombyggnad. Sveatorget och delar av Borganäsvägen ska byggas om under 2014 för att få en attraktivare centrummiljö. Förberedelsearbeten för att ge de stora träden på torget bättre förutsättningar att överleva har genomförts. (SJ)

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2013 VÅRA BÄSTA GRANNAR VÄRNA OM VÄRMEN!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2013 VÅRA BÄSTA GRANNAR VÄRNA OM VÄRMEN! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2013 VÅRA BÄSTA GRANNAR VÄRNA OM VÄRMEN! På tapeten nu i nytt mindre format! Nu är På tapeten tillbaka i ett mindre format. Detta gör att den blir enklare att hantera i

Läs mer

AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER

AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER 1 av 13 AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER Priser gällande fr. o. m. 2015-07-01 Priskod Pris per år Intervall Kärlstorlek Anmärkningar inkl. moms A1 1 838,- var 14:e dag 190 l bb Grundservice kärlen vid tomtgräns

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014 God Ju l oc h ett Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet som

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Prislista 2017 priser2017

Prislista 2017 priser2017 Prislista 2017 Gäller från 1 januari 2017 fev.se/priser2017 Elhandel För att du ska hitta ett elhandelsav tal som passar just dig har vi fyra olika av talsformer: Fast pris, Rörligt pris, Falupriset och

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY Välkommen till förfesten FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY TÄVLINGSPROGRAM FÖR-VM 2014 en fantastisk förfest se vårt utbud av aktiviteter, nöjen, tävlingar, festligheter

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012 Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi Ha en skön sommar! LEDARE PERNILLA BERGKVIST Rent, snyggt och bättre service

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

TIDEN. I Sverige passar man tiden. Det är mycket viktigt att komma i rätt tid.

TIDEN. I Sverige passar man tiden. Det är mycket viktigt att komma i rätt tid. TYPISKT SVENSKT TIDEN I Sverige passar man tiden. Det är mycket viktigt att komma i rätt tid. SKA VI TA EN FIKA? Jag gillar ordet FIKA. Man sitter tillsammans, dricker en kopp kaffe eller te, äter en bulle

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag Ny prismodell för fjärrvärme Företag Ny prismodell för fjärrvärme 2016 Den 1 juli 2016 inför vi en ny prismodell som är mer rättvis, speglar våra kostnader bättre och gynnar energibesparingsåtgärder. Genom

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer