KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års"

Transkript

1 TA CHANSEN NU: BLI DELÄGARE I ETT EGET LOKALT VINDKRAFTVERK KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års intensivt arbete baxat fram en plan för Norrköpings första vindparksprojekt - med placering vid kustbandet utanför Marviken på Vikbolandet. Planen omfattar nio vindkraftverk, vart och ett med en produktionskapacitet på ca 13 miljoner kwh per år och en totalinvestering på ca en halv miljard kr. Ett projektbolag är skapat där KolmårdsVind äger 10%, bostadskooperativa HSB Östra 20%, kommunägda Hyresbostäder 20% samt projekteringsföretaget ReWind Offshore som gått in med en ägarandel på 50%. I dag är vi ett 50-tal medlemmar i KolmårdsVind. När vi får klartecken från Mark- och miljödomstolen kommer medlemsantalet att växa snabbt, det visar all erfarenhet från andra liknande projekt i landet. Medlemsskap i föreningen är grundförutsättning för att senare kunna teckna andelar i våra vindkraftverk och därmed få egenägd, miljövänlig, prissäkrad och mycket billig el levererad hem, säger Alf Gustafsson, ordförande i KolmårdsVind. LÄS MER OM KOOPERATIVA KOLMÅRDSVIND SIDORNA 2-3 HÄR SKA VINDPARK MARVIKEN STÅ KLAR SIDORNA 4-5 HSB ÖSTRA: VI VILL SATSA MILJÖVÄNLIGT SIDAN 6 HYRESBOSTÄDER: VI VILL SÄKRA LÅGA ELPRISER SIDAN 7 SÅ BLIR DU DELÄGARE I VINDPARK MARVIKEN SISTA SIDAN KOLMÅRDSVIND Foto: Tore Wizelius

2 Nu rullar Marvikenprojektet igång på allvar. En tillståndsansökan till Markoch miljödomstolen förbereds för en vindkraftsinvestering på ca en halv miljard kronor i Norrköpings kommun - med placering i Bråvikens mynning i kustbandet utanför Marvikens nedlagda kraftverk. ÄNTLIGEN HAR VI FÅTT VIND I SEGLEN I vårdagarna går KolmårdsVind in till Mark- och miljödomstolen för att få slutligt klartecken för byggprojektet som ska producera billig, miljövänlig el från en ny vindkraftspark i Marviken. Det har varit trögt och besvärligt under de första åren att få respons för våra idéer hos olika myndigheter. Men nu känner vi att det lossnat och alla är nu med på tåget, säger Alf Gustafsson, ordförande i KolmårdsVind ek förening. Kommunen öppnade dörren Det var när Norrköpings kommun sa ja till att göra Marviken till ett utredningsområde för vindkraft vid ett fullmäktigemöte hösten 2013, som dörren öppnades på vid glänt för den första vindkraftsparken i Norrköping.. Utan ja från kommunen blir det helt enkelt ingen vindkraftsanläggning, eftersom kommunen i princip har vetorätt. Bland medlemmarna i föreningen Kolmårds- Vind är därför glädjen stor. Föreningen har i dag endast ett 50-tal medlemmar, men förväntas nu växa snabbt. Ett medlemsskap nu innebär förtur när det är dags att fördela andelarna i den nya vindkraftsparken. Viktiga partners I dag finns en gedigen projektplan för Marviken, inklusive viktiga samarbetspartners. Ett stabilt byggkonsortium, med mycket goda branschkunskaper, kommer att etableras, där KolmårdsVind sastsar 10%. Två tunga lokala bostadsföretag i Norrköping, HSB Östra samt kommunägda Hyresbostäder i Norköping satsar 20% vardera. ReWind Offshore AB, satsar 50% och ansvarar för teknisk specialistkunskap och byggnation. Konsortiet planerar sammanlagt nio vindkraftverk á miljoner styck, en totalinvestering på ca en halv miljard kronor. Väntar stor efterfrågan I princip motsvarar KolmårdsVinds ägarandel

3 Egen solcellsanläggning på ladugårdstaket - och en eldriven liten Fiat hemma på Älgstorp som han och hustrun Louise använder flitigt. i Marvikens vindkraftpark nästan ett eget vindkraftverk. Vi tror inte det blir svårt att sälja in dessa andelar till våra nya och blivande medlemmar. Erfarenheter från andra liknande projekt i landet är att andelarna går åt mycket snabbt och att efterfrågan är större än tillgången. De som tidigt går in som medlemmar har större chans att få en tilldelning, understryker Alf. Miljödomstolen avgör Det helt avgörande beslutet om Marviken ligger hos Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarnas kärna är en heltäckande miljökonsekvensbeskrivning, t ex rovfågelstudier, påverkan på omgivande natur, bullerkartläggning mm. KolmårdsVind och hela konsortiet hoppas på klartecken 2014, byggstart 2015 och produktionspremiär Brokig bakgrund Tillsammans med en växande skara medlemmar i föreningen har Alf Gustafsson baxat idén till vindkraftsatsningen genom hela processen, letat intressenter, deltagit i informationsmöten och sammanträtt med politiska beslutsfattare och myndigheter. Han har själv mycket brokig bakgrund. Akademiker med betyg i fysik, matematik och pedagogik, NO-lärare under många år, ekologisk bonde på heltid i nio år, kommunalpolitiker (s). Den röda tråden i hans liv har hela tiden varit Jag vill kunna se barn och barnbarn i ögonen och veta att jag gjorde vad jag kunde för miljön miljöfrågorna. Både som lärare, ekologisk bonde och i politiken. Och Affe lever som han lär. Solceller och elbil På gården Älgstorp utanför Krokek har han och hans släktingar tillsammans satsat på en solcellsanläggning. Nästan hela södra delen av ladugårdstaket är fylld av kiselceller som matar el direkt till elnätet. Utanför bostaden står Alfs och hustrun Louises elbil, en liten standardfiat, där bensinmotorn plockats ut och ersatts med en elmotor och en mängd batterier. Bilen går 12 mil på en laddning. Elkostnaden ligger på ca 70 öre milen. Vindkraft bästa alternativet Solceller har fördelen att de är praktiskt taget underhålllsfria. Men ska man ha mycket el för pengarna så är vindkraft egentligen det enda ekonomiskt kloka alternativet, säger Affe. Hans viktigaste drivkraft för satsningen på miljövänlig el är egentligen ganska självklar. Att satsa på förnyelsebar energi, som vindkraft, är en nödvändighet för var och en som vill kunna se barn och barnbarn i ögonen. Jag själv vill i alla fall veta att jag gjorde vad jag kunde för att vårda miljön och minska risken för en framtida klimatkollaps. Närproducerat Ett enda vindkraftverk i Marviken kommer att generera ca 13 miljoner kwh per år i ren elenergi. Närproducerad i Norrköpings kommun, förnyelsebar, koloxidfri och miljövänlig. Det är extra kul att Norrköpingsborna får chansen att bli delägare i en lokal vindkraftspark genom en engångsinvestering. En insats som sparar både pengar och bidrar till en bättre framtida miljö. Ägarandelen kan dessutom både säljas eller ärvas av t ex barn och barnbarn. Lönsamt Det finns en del vindkraftskooperativ där andelsägarna får sin el för noll öre per kwh. Men det är extremfall, där ideella krafter även har engagerat sig direkt i försäljningen av överskottsel via sina elcertifikat. Vår kalkyl ligger på ca tio öre per kilowattimme, inklusive moms, för våra medlemmar., avslutar Alf. Till denna förbrukningskostnad tillkommer gällande nätavgift, precis som i dag.

4 MARVIKEN - NORRKÖPINGS Här ska 120 miljoner kwh el produceras årlige Vy från Lönö mot Marviken. Alla nio kraftverk synliga. Foto/bildmontage Tore Wizelius BYGGSTART PLANERAD I DRIFT 2016 Här, i Bråvikens mynning utanför Marviken, landmärket som kallats världens enda oljedrivna kärnkraftsverk, planeras uppförandet av Norrköpings första vindkraftspark. Planerna omfattar nio vindkraftverk med en produktionskapacitet på ca 13 miljoner kwh per vindkraftverk och år. I vår ska KolmårdsVind, HSB Östra, Hyresbostäder i Norrköping samt Rewind Offshore AB, som bildat en gemensam projekt- grupp, gå in till Mark- och miljödomstolen med sin miljökonsekvensbekrivning (MBK) och en tillståndsansökan för den nya vindparken. En total investering runt en halv miljard kronor. Utbyggd infrastruktur Vindkraftverken kommer enligt planerna att placeras på mindre kobbar, skär och strandmark inom ett avgränsat område i närheten av Marviken Avgörande för placeringen av vindkraftverken är områdets goda vindförhållanden, med medelvindar på ca 8 sekundmeter på 100 meters höjd, vilket svarar mot höjden på de planerade snurrorna. Placeringen är också vald med tanke på att här redan finns en utbyggd infrastruktur. Hamn och kraftledning Vindkraftparkens el kan enkelt knytas ihop med elnätet, eftersom det redan finns en i princip outnyttjad kraftledning från Marviken. I Marviken finns även en hamnanläggning i anslutning till det gamla kraftverket, en hamn som är guld värd för de logistiklösningar som krävs vid uppförandet av vindkraftverken, t.ex för betongtransporter via pråmar och monteringsarbeten och övrig materialförsörjning. Byggstart 2015 Tidplanen för projektet är starkt beroende av projektgruppens miljöutredning och Mark- och miljödomstolens handläggningstid. Först när tillståndsgivningen är klar rullar detaljplaneringen igång - liksom upphandlingen av själva kraftverken. Projektledningen bedömer att domstolen tar beslut under 2014, att byggarbetena kan inledas 2015 och färdigställande sker Mot bakgrund av att kommunen ställt sig bakom att göra Marviken till ett utrednings område för en vindkraftspark, är projektgruppen mycket optimistisk inför den fortsatta handläggningen och besluten. Känner starkt stöd Föreningen har under fyra år jobbat med att förankra projektidéerna hos markägare och boende på Vikbolandet, hos olika myndigheter och politiska beslutsfattare. En rad olika offentliga samråds- och informationsmöten har arrangerats. Projektgruppen känner ett växande stöd för vindkraftsplanerna. KolmårdsVind har också träffat avtal med alla berörda markägare där vindkraftverken ska uppföras. Omfattande miljöstudier har gjorts, t ex kartläggning av bullerzoner och naturpåverkan. Havsörnarnas utbredning och rörelser är särskilt granskade under lång tid genom ett års radarobservationer. Fortfarande återstår kompletterande utredningsarbeten, t ex påverkan på friluftsliv och naturvärden, bottenundersökningar för elkabeldragningar, djupmätningar, provfiske och fler samrådsmöten med boende. Hela projektet är ju ett led i en viktig miljösatsning. Den medvetenheten möter vi hos de flesta. Vi ser också ett mycket stort intresse för delägarskap i dessa blivande vindkraftverk, menar Alf Gustavsson, ordförande i KolmårdsVind. Montering på ett par dagar Samtliga planerade vindkraftverk ska enligt planerna placeras ovanför havsytan, på fast berg. Första fasen av byggnationen i Marviken planeras ske genom att gjuta betongfundament på de utvalda kobbarna och skären. Betongkonstruktioner förankras i berget med djupborrad specialarmering. Denna byggfas beräknas ta upp till sju månader. Därefter kommer fartyget med alla prefabricerade byggklossar, som bit för bit monteras samman till fungerande vindkraftverk. Monteringstiden i denna fas uppgår bara till ett par dagar per vindkraftverk! Specialistföretag Företaget ReWind Offshore är högspecialiserat på havsbaserad vindkraft. Bolagets senaste projekt är en vindpark i Vänern, som vid full produktion beräknas leverera ca 200 GWh per år. Produktionen täcker t ex årsförbrukningen för eluppvärmning av ca villor eller årsbehovet av hushållsel till villor eller mer än hyreslägenheter. Marvikens nio verk beräknas kunna producera sammanlagt ca 120 miljoner kwh årligen. Livslängden på ett vindkraftverk uppskattas till minst 25 år.

5 FÖRSTA VINDKRAFTSPARK n Bilder från ReWinds senaste havsbaserade vindkraftsprojekt - Vindpark Vänern. Monteringen sker från specialbyggda fartyg. Foto: Vindpark Vänern Foto: Annika Göransson

6 Hyresbostäder och HSB satsar på miljövänlig el DÄRFÖR VILL VI BL I EN EGEN VINDKR Kommunägda Hyresbostäder och kooperativa HSB Östra, båda med säte i Norrköping, är de två största lokala intressenterna i den planerade vindkraftssatsningen i Marviken. Både Hyresbostäder och HSB Östra ingår i den projektgrupp som skapats och båda siktar på var sin femtedel av ägandet i Vindpark Marviken. HSB Östra är en av nyckelspelarna i hela vindkraftsprojektet och gick tidigt in i KolmårdsVind som delfinansiär i det inledande utredningsarbetet. HSB Östra har antagit ett klimatavtal där vi förbinder oss att successivt minska vår andel av koldioxidutsläppen, enligt en mycket tydlig tidtabell. I beslutet markeras också att vi ska äga delar i egen vindkraftsproduktion senast 2015, säger Jan-Olov Johnson, ordförande i HSB Östra, och ledamot i projektgruppen. Stort allvar Det är en mycket tydlig markering och ett viktigt åtagande som vi tar på största allvar. Bostadssektorn är en stor förbrukare av energi. Ska vi lyckas med vår målsättning räcker det inte att prata, vi måste också göra något konkret. Vi har genom KolmårdsVind jobbat med Marvikenprojektet i fyra år, men har först i höst mött gensvar från kommunens beslutsfattare. Vi jobbar nu med en miljökonsekvensutredning som ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen, som vi hoppas ger klartecken för hela projektet, säger Jan-Olov. Stort eget elbehov MarvikenVind kommer att generera ca 120 miljoner kwh per år. Med ett innehav på 20% innebär det tillgång till ca 25 miljoner kwh egen el, varje år. HSB räknar med att i första hand täcka i sitt eget behov av fastighetsel till dotterbolaget, HSB Hyresfastigheter, som äger ca 1300 hyreslägen- heter, föreningskontor och olika servicelokaler. HSB Östra ek förening förvaltar även närmare bostadsrätter fördelade på närmare 80 bostadsrättsföreningar i Norrköping, Finspång, Skärblacka och Söderköping. Även bland de enskilda bostadsrättsföreningarna finns uttalat intresse för närproducerad miljövänlig el. Seriöst försök tidigare HSB gjorde ett mycket seriöst försök, genom projekt Medvind, att satsa på lokal vindkraft redan på 90-talet. Vi diskuterade en placering på Kvillingeslätten och Marviken. Men projektet mötte aldrig någon respons, vare sig hos myndigheter eller hos kommunen. Innan projektet slutligen dog sotdöden hade det bytt namn till projekt Motvind, minns Jan-Olov Johnson, som nu är mycket optimistisk inför det nya Marvikenprojektet. Säkrare framtida elpris Det kommunägda bostadsbolaget Hyresbostäder har gått in i vindkraftsprojektet med samma motiv som branschkollegan HSB i Norrköping. Företaget äger och förvaltar ca hyreslägenheter i kommunen, plus ca 500 lokaler av olika slag. För Hyresbostäder är det kanske viktigaste skälet att satsa på egen vindkraft, att vi vill prissäkra vårt framtida behov av fastighetsel. Resten av Europa har betydligt dyrare el än Sverige, och ju fler distributionskablar som dras till kontinenten, desto snabbare stiger marknadspriset på el, säger Lars Sandell, verksamhetsledare på Studentbo, och projektansvarig för Hyresbostäders engagemang i Marvikenprojektet. Med en femtedel av ägandet i Marvikens vindkraftspark skulle vi säkra priset på förbrukningen av fastighetsel i vårt bestånd i Norrköping, säger Lars Sandell. Siktet inställt på 100% grön el Hyresbostäder - och Norrköpings kommun - har också satt upp tuffa långsiktiga mål för sin energiförbrukning. Siktet är inställt på 100 % förnyelsebar energi redan Lars Sandell understryker att Marvikenprojek- Kraftledningen från Marviken kan äntligen få en uppgift - att distribuera grön el till Norrköping. tet innebär ett rejält steg i rätt riktning. Varje vindkraftverk i Marviken innebär att vår miljöpåverkan i realiteten minskar koloxidutsläppen med ca ton koldioxid/år. Med nio verk i drift betyder Marvikenprojektet det ton mindre, säger Lars Sandell. GENOMSNITTLIG ELFÖRBRUKNING I VILLOR OCH HYRESLÄGENHETER Den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel i en villa uppgår till ca kwh per år. En genomsnittlig hyreslägenhet förbrukar ca kwh hushållsel per år. Hushållselen är i princip all den el som förbrukas för t ex belysning, kyl, TV, datorer, frys, matlagning. Varmvatten och uppvärmning av bostad ingår inte i begreppet hushållsel.

7 I DELÄGARE AFTSPARK Jan-Olov Johnson, HSB Östra och Lars Sandell, Hyresbostäder, gör tummen upp för Vindpark Marviken. En viktig satsning på miljövänlig energi menar de två som båda ingår i projektledningen

8 TILL DIG SOM VILL BLI DELÄGARE I ETT LOKALT VINDKRAFTVERK FÅ EGEN, BILLIG, NÄRPRODUCERAD, KOLDIOXIDFRI EL TILL DITT HEM Foto: Tore Wizelius Du som läser det här är en av alla de tusentals kommuninnevånare i Norrköping som vi vet gärna vill bidra till en bättre miljö, som vill göra en insats mot en hotande klimatkatastrof på grund av de massiva, globala utsläppen av koldioxid. Glädjen över att lokalt göra en insats för en bättre global miljö blir ju inte sämre av det faktum att investeringen även sparar pengar. Åt dig och din familj, år efter år. KolmårdsVind är en kooperativ förening, vars medlemmar tillsammans har baxat vindkraftsprojektet Marviken ända fram till ett avgörande i Markoch miljödomstolen. Kölapp för andel KolmårdenVind ek. förening hade i slutet av november 2013 ca 50 medlemmar. Genom medlemsskapet har de också skaffat sig en kölapp till en andel i kommande vindkraftsanläggningar i Norrköping. Erfarenheter från andra projekt visar att intresset ökar dramatiskt när projektet närmar sig byggstart kr/andel Den kalkyl som föreningen lagt fram bygger på en prislapp på 5000 kr/hel andel som motsvarar att du får köpa 1000 kwh/år för 9-10 öre per kwh. Billigare el är svår att hitta på marknaden. Formellt finns inga begränsningar för antalet andelar. Men prisnivån gäller bara den energivolym du själv och ditt eget hushåll konsumerar. Föreningen KolmårdsVind rekommenderar därför att antalet andelar motsvarar högst % av din egen elkonsumtion för att uppnå optimal ekonomisk effekt på din investering. Långsiktig investering Nätavgiften är densamma som du har i dag, beroende på vilket bolag som äger ledningsnätet där du bor. Vindkraftverken kommer att snurra minst 25 år, sannolikt mer än 40 år. Din ägarandel kan dessutom säljas, överlåtas eller ärvas av kommande generationer. Som ägare till egen vindkraft bestämmer du själv. Följ utvecklingen av Marvikenprojektet på vår hemsida: SÅ BLIR DU MEDLEM På vår hemsida, kan du läsa allt om oss och våra vindkraftsprojekt. Du kan också via olika länkar läsa mer om t ex miljökonsekvenser, forskningsrapporter, placeringar av verken, byggteknik, tidplaner och föreningsbeslut etc. Som medlem i KolmårdsVind ek förening får du en kölapp till delägarskap i något av våra planerade vindkraftsprojekt. Enklaste sättet att bli medlem är att mejla din medlemsansökan med namn, bostads- adress, personnummer samt uppgifter som epostadress och telefonnummer. Skicka uppgifterna till vår kassör, via vår epostadress: Årsavgiften för medlemsskap är 200 kr och inbetalas direkt till vårt bankgironummer: Glöm inte bifoga namn vid inbetalningen. Tänk även på att ett medlemsskap kan vara en jättefin present till barn eller barnbarn, ett medlemsskap som senare öppnar KOLMÅRDSVIND för en eller flera ägarandelar i våra vindkraftsprojekt. Medlemsskap innebär att du kan delta i föreningens möten, verksamhet och påverka beslutsprocessen enligt principen en man, en röst. Medlemsskap i föreningen innebär inte att du binder dig för att köpa andelar. Däremot försäkrar du dig om att löpande få information om pågående projekt och erbjudanden. Produktion: Redax AB, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer