KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års"

Transkript

1 TA CHANSEN NU: BLI DELÄGARE I ETT EGET LOKALT VINDKRAFTVERK KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års intensivt arbete baxat fram en plan för Norrköpings första vindparksprojekt - med placering vid kustbandet utanför Marviken på Vikbolandet. Planen omfattar nio vindkraftverk, vart och ett med en produktionskapacitet på ca 13 miljoner kwh per år och en totalinvestering på ca en halv miljard kr. Ett projektbolag är skapat där KolmårdsVind äger 10%, bostadskooperativa HSB Östra 20%, kommunägda Hyresbostäder 20% samt projekteringsföretaget ReWind Offshore som gått in med en ägarandel på 50%. I dag är vi ett 50-tal medlemmar i KolmårdsVind. När vi får klartecken från Mark- och miljödomstolen kommer medlemsantalet att växa snabbt, det visar all erfarenhet från andra liknande projekt i landet. Medlemsskap i föreningen är grundförutsättning för att senare kunna teckna andelar i våra vindkraftverk och därmed få egenägd, miljövänlig, prissäkrad och mycket billig el levererad hem, säger Alf Gustafsson, ordförande i KolmårdsVind. LÄS MER OM KOOPERATIVA KOLMÅRDSVIND SIDORNA 2-3 HÄR SKA VINDPARK MARVIKEN STÅ KLAR SIDORNA 4-5 HSB ÖSTRA: VI VILL SATSA MILJÖVÄNLIGT SIDAN 6 HYRESBOSTÄDER: VI VILL SÄKRA LÅGA ELPRISER SIDAN 7 SÅ BLIR DU DELÄGARE I VINDPARK MARVIKEN SISTA SIDAN KOLMÅRDSVIND Foto: Tore Wizelius

2 Nu rullar Marvikenprojektet igång på allvar. En tillståndsansökan till Markoch miljödomstolen förbereds för en vindkraftsinvestering på ca en halv miljard kronor i Norrköpings kommun - med placering i Bråvikens mynning i kustbandet utanför Marvikens nedlagda kraftverk. ÄNTLIGEN HAR VI FÅTT VIND I SEGLEN I vårdagarna går KolmårdsVind in till Mark- och miljödomstolen för att få slutligt klartecken för byggprojektet som ska producera billig, miljövänlig el från en ny vindkraftspark i Marviken. Det har varit trögt och besvärligt under de första åren att få respons för våra idéer hos olika myndigheter. Men nu känner vi att det lossnat och alla är nu med på tåget, säger Alf Gustafsson, ordförande i KolmårdsVind ek förening. Kommunen öppnade dörren Det var när Norrköpings kommun sa ja till att göra Marviken till ett utredningsområde för vindkraft vid ett fullmäktigemöte hösten 2013, som dörren öppnades på vid glänt för den första vindkraftsparken i Norrköping.. Utan ja från kommunen blir det helt enkelt ingen vindkraftsanläggning, eftersom kommunen i princip har vetorätt. Bland medlemmarna i föreningen Kolmårds- Vind är därför glädjen stor. Föreningen har i dag endast ett 50-tal medlemmar, men förväntas nu växa snabbt. Ett medlemsskap nu innebär förtur när det är dags att fördela andelarna i den nya vindkraftsparken. Viktiga partners I dag finns en gedigen projektplan för Marviken, inklusive viktiga samarbetspartners. Ett stabilt byggkonsortium, med mycket goda branschkunskaper, kommer att etableras, där KolmårdsVind sastsar 10%. Två tunga lokala bostadsföretag i Norrköping, HSB Östra samt kommunägda Hyresbostäder i Norköping satsar 20% vardera. ReWind Offshore AB, satsar 50% och ansvarar för teknisk specialistkunskap och byggnation. Konsortiet planerar sammanlagt nio vindkraftverk á miljoner styck, en totalinvestering på ca en halv miljard kronor. Väntar stor efterfrågan I princip motsvarar KolmårdsVinds ägarandel

3 Egen solcellsanläggning på ladugårdstaket - och en eldriven liten Fiat hemma på Älgstorp som han och hustrun Louise använder flitigt. i Marvikens vindkraftpark nästan ett eget vindkraftverk. Vi tror inte det blir svårt att sälja in dessa andelar till våra nya och blivande medlemmar. Erfarenheter från andra liknande projekt i landet är att andelarna går åt mycket snabbt och att efterfrågan är större än tillgången. De som tidigt går in som medlemmar har större chans att få en tilldelning, understryker Alf. Miljödomstolen avgör Det helt avgörande beslutet om Marviken ligger hos Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarnas kärna är en heltäckande miljökonsekvensbeskrivning, t ex rovfågelstudier, påverkan på omgivande natur, bullerkartläggning mm. KolmårdsVind och hela konsortiet hoppas på klartecken 2014, byggstart 2015 och produktionspremiär Brokig bakgrund Tillsammans med en växande skara medlemmar i föreningen har Alf Gustafsson baxat idén till vindkraftsatsningen genom hela processen, letat intressenter, deltagit i informationsmöten och sammanträtt med politiska beslutsfattare och myndigheter. Han har själv mycket brokig bakgrund. Akademiker med betyg i fysik, matematik och pedagogik, NO-lärare under många år, ekologisk bonde på heltid i nio år, kommunalpolitiker (s). Den röda tråden i hans liv har hela tiden varit Jag vill kunna se barn och barnbarn i ögonen och veta att jag gjorde vad jag kunde för miljön miljöfrågorna. Både som lärare, ekologisk bonde och i politiken. Och Affe lever som han lär. Solceller och elbil På gården Älgstorp utanför Krokek har han och hans släktingar tillsammans satsat på en solcellsanläggning. Nästan hela södra delen av ladugårdstaket är fylld av kiselceller som matar el direkt till elnätet. Utanför bostaden står Alfs och hustrun Louises elbil, en liten standardfiat, där bensinmotorn plockats ut och ersatts med en elmotor och en mängd batterier. Bilen går 12 mil på en laddning. Elkostnaden ligger på ca 70 öre milen. Vindkraft bästa alternativet Solceller har fördelen att de är praktiskt taget underhålllsfria. Men ska man ha mycket el för pengarna så är vindkraft egentligen det enda ekonomiskt kloka alternativet, säger Affe. Hans viktigaste drivkraft för satsningen på miljövänlig el är egentligen ganska självklar. Att satsa på förnyelsebar energi, som vindkraft, är en nödvändighet för var och en som vill kunna se barn och barnbarn i ögonen. Jag själv vill i alla fall veta att jag gjorde vad jag kunde för att vårda miljön och minska risken för en framtida klimatkollaps. Närproducerat Ett enda vindkraftverk i Marviken kommer att generera ca 13 miljoner kwh per år i ren elenergi. Närproducerad i Norrköpings kommun, förnyelsebar, koloxidfri och miljövänlig. Det är extra kul att Norrköpingsborna får chansen att bli delägare i en lokal vindkraftspark genom en engångsinvestering. En insats som sparar både pengar och bidrar till en bättre framtida miljö. Ägarandelen kan dessutom både säljas eller ärvas av t ex barn och barnbarn. Lönsamt Det finns en del vindkraftskooperativ där andelsägarna får sin el för noll öre per kwh. Men det är extremfall, där ideella krafter även har engagerat sig direkt i försäljningen av överskottsel via sina elcertifikat. Vår kalkyl ligger på ca tio öre per kilowattimme, inklusive moms, för våra medlemmar., avslutar Alf. Till denna förbrukningskostnad tillkommer gällande nätavgift, precis som i dag.

4 MARVIKEN - NORRKÖPINGS Här ska 120 miljoner kwh el produceras årlige Vy från Lönö mot Marviken. Alla nio kraftverk synliga. Foto/bildmontage Tore Wizelius BYGGSTART PLANERAD I DRIFT 2016 Här, i Bråvikens mynning utanför Marviken, landmärket som kallats världens enda oljedrivna kärnkraftsverk, planeras uppförandet av Norrköpings första vindkraftspark. Planerna omfattar nio vindkraftverk med en produktionskapacitet på ca 13 miljoner kwh per vindkraftverk och år. I vår ska KolmårdsVind, HSB Östra, Hyresbostäder i Norrköping samt Rewind Offshore AB, som bildat en gemensam projekt- grupp, gå in till Mark- och miljödomstolen med sin miljökonsekvensbekrivning (MBK) och en tillståndsansökan för den nya vindparken. En total investering runt en halv miljard kronor. Utbyggd infrastruktur Vindkraftverken kommer enligt planerna att placeras på mindre kobbar, skär och strandmark inom ett avgränsat område i närheten av Marviken Avgörande för placeringen av vindkraftverken är områdets goda vindförhållanden, med medelvindar på ca 8 sekundmeter på 100 meters höjd, vilket svarar mot höjden på de planerade snurrorna. Placeringen är också vald med tanke på att här redan finns en utbyggd infrastruktur. Hamn och kraftledning Vindkraftparkens el kan enkelt knytas ihop med elnätet, eftersom det redan finns en i princip outnyttjad kraftledning från Marviken. I Marviken finns även en hamnanläggning i anslutning till det gamla kraftverket, en hamn som är guld värd för de logistiklösningar som krävs vid uppförandet av vindkraftverken, t.ex för betongtransporter via pråmar och monteringsarbeten och övrig materialförsörjning. Byggstart 2015 Tidplanen för projektet är starkt beroende av projektgruppens miljöutredning och Mark- och miljödomstolens handläggningstid. Först när tillståndsgivningen är klar rullar detaljplaneringen igång - liksom upphandlingen av själva kraftverken. Projektledningen bedömer att domstolen tar beslut under 2014, att byggarbetena kan inledas 2015 och färdigställande sker Mot bakgrund av att kommunen ställt sig bakom att göra Marviken till ett utrednings område för en vindkraftspark, är projektgruppen mycket optimistisk inför den fortsatta handläggningen och besluten. Känner starkt stöd Föreningen har under fyra år jobbat med att förankra projektidéerna hos markägare och boende på Vikbolandet, hos olika myndigheter och politiska beslutsfattare. En rad olika offentliga samråds- och informationsmöten har arrangerats. Projektgruppen känner ett växande stöd för vindkraftsplanerna. KolmårdsVind har också träffat avtal med alla berörda markägare där vindkraftverken ska uppföras. Omfattande miljöstudier har gjorts, t ex kartläggning av bullerzoner och naturpåverkan. Havsörnarnas utbredning och rörelser är särskilt granskade under lång tid genom ett års radarobservationer. Fortfarande återstår kompletterande utredningsarbeten, t ex påverkan på friluftsliv och naturvärden, bottenundersökningar för elkabeldragningar, djupmätningar, provfiske och fler samrådsmöten med boende. Hela projektet är ju ett led i en viktig miljösatsning. Den medvetenheten möter vi hos de flesta. Vi ser också ett mycket stort intresse för delägarskap i dessa blivande vindkraftverk, menar Alf Gustavsson, ordförande i KolmårdsVind. Montering på ett par dagar Samtliga planerade vindkraftverk ska enligt planerna placeras ovanför havsytan, på fast berg. Första fasen av byggnationen i Marviken planeras ske genom att gjuta betongfundament på de utvalda kobbarna och skären. Betongkonstruktioner förankras i berget med djupborrad specialarmering. Denna byggfas beräknas ta upp till sju månader. Därefter kommer fartyget med alla prefabricerade byggklossar, som bit för bit monteras samman till fungerande vindkraftverk. Monteringstiden i denna fas uppgår bara till ett par dagar per vindkraftverk! Specialistföretag Företaget ReWind Offshore är högspecialiserat på havsbaserad vindkraft. Bolagets senaste projekt är en vindpark i Vänern, som vid full produktion beräknas leverera ca 200 GWh per år. Produktionen täcker t ex årsförbrukningen för eluppvärmning av ca villor eller årsbehovet av hushållsel till villor eller mer än hyreslägenheter. Marvikens nio verk beräknas kunna producera sammanlagt ca 120 miljoner kwh årligen. Livslängden på ett vindkraftverk uppskattas till minst 25 år.

5 FÖRSTA VINDKRAFTSPARK n Bilder från ReWinds senaste havsbaserade vindkraftsprojekt - Vindpark Vänern. Monteringen sker från specialbyggda fartyg. Foto: Vindpark Vänern Foto: Annika Göransson

6 Hyresbostäder och HSB satsar på miljövänlig el DÄRFÖR VILL VI BL I EN EGEN VINDKR Kommunägda Hyresbostäder och kooperativa HSB Östra, båda med säte i Norrköping, är de två största lokala intressenterna i den planerade vindkraftssatsningen i Marviken. Både Hyresbostäder och HSB Östra ingår i den projektgrupp som skapats och båda siktar på var sin femtedel av ägandet i Vindpark Marviken. HSB Östra är en av nyckelspelarna i hela vindkraftsprojektet och gick tidigt in i KolmårdsVind som delfinansiär i det inledande utredningsarbetet. HSB Östra har antagit ett klimatavtal där vi förbinder oss att successivt minska vår andel av koldioxidutsläppen, enligt en mycket tydlig tidtabell. I beslutet markeras också att vi ska äga delar i egen vindkraftsproduktion senast 2015, säger Jan-Olov Johnson, ordförande i HSB Östra, och ledamot i projektgruppen. Stort allvar Det är en mycket tydlig markering och ett viktigt åtagande som vi tar på största allvar. Bostadssektorn är en stor förbrukare av energi. Ska vi lyckas med vår målsättning räcker det inte att prata, vi måste också göra något konkret. Vi har genom KolmårdsVind jobbat med Marvikenprojektet i fyra år, men har först i höst mött gensvar från kommunens beslutsfattare. Vi jobbar nu med en miljökonsekvensutredning som ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen, som vi hoppas ger klartecken för hela projektet, säger Jan-Olov. Stort eget elbehov MarvikenVind kommer att generera ca 120 miljoner kwh per år. Med ett innehav på 20% innebär det tillgång till ca 25 miljoner kwh egen el, varje år. HSB räknar med att i första hand täcka i sitt eget behov av fastighetsel till dotterbolaget, HSB Hyresfastigheter, som äger ca 1300 hyreslägen- heter, föreningskontor och olika servicelokaler. HSB Östra ek förening förvaltar även närmare bostadsrätter fördelade på närmare 80 bostadsrättsföreningar i Norrköping, Finspång, Skärblacka och Söderköping. Även bland de enskilda bostadsrättsföreningarna finns uttalat intresse för närproducerad miljövänlig el. Seriöst försök tidigare HSB gjorde ett mycket seriöst försök, genom projekt Medvind, att satsa på lokal vindkraft redan på 90-talet. Vi diskuterade en placering på Kvillingeslätten och Marviken. Men projektet mötte aldrig någon respons, vare sig hos myndigheter eller hos kommunen. Innan projektet slutligen dog sotdöden hade det bytt namn till projekt Motvind, minns Jan-Olov Johnson, som nu är mycket optimistisk inför det nya Marvikenprojektet. Säkrare framtida elpris Det kommunägda bostadsbolaget Hyresbostäder har gått in i vindkraftsprojektet med samma motiv som branschkollegan HSB i Norrköping. Företaget äger och förvaltar ca hyreslägenheter i kommunen, plus ca 500 lokaler av olika slag. För Hyresbostäder är det kanske viktigaste skälet att satsa på egen vindkraft, att vi vill prissäkra vårt framtida behov av fastighetsel. Resten av Europa har betydligt dyrare el än Sverige, och ju fler distributionskablar som dras till kontinenten, desto snabbare stiger marknadspriset på el, säger Lars Sandell, verksamhetsledare på Studentbo, och projektansvarig för Hyresbostäders engagemang i Marvikenprojektet. Med en femtedel av ägandet i Marvikens vindkraftspark skulle vi säkra priset på förbrukningen av fastighetsel i vårt bestånd i Norrköping, säger Lars Sandell. Siktet inställt på 100% grön el Hyresbostäder - och Norrköpings kommun - har också satt upp tuffa långsiktiga mål för sin energiförbrukning. Siktet är inställt på 100 % förnyelsebar energi redan Lars Sandell understryker att Marvikenprojek- Kraftledningen från Marviken kan äntligen få en uppgift - att distribuera grön el till Norrköping. tet innebär ett rejält steg i rätt riktning. Varje vindkraftverk i Marviken innebär att vår miljöpåverkan i realiteten minskar koloxidutsläppen med ca ton koldioxid/år. Med nio verk i drift betyder Marvikenprojektet det ton mindre, säger Lars Sandell. GENOMSNITTLIG ELFÖRBRUKNING I VILLOR OCH HYRESLÄGENHETER Den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel i en villa uppgår till ca kwh per år. En genomsnittlig hyreslägenhet förbrukar ca kwh hushållsel per år. Hushållselen är i princip all den el som förbrukas för t ex belysning, kyl, TV, datorer, frys, matlagning. Varmvatten och uppvärmning av bostad ingår inte i begreppet hushållsel.

7 I DELÄGARE AFTSPARK Jan-Olov Johnson, HSB Östra och Lars Sandell, Hyresbostäder, gör tummen upp för Vindpark Marviken. En viktig satsning på miljövänlig energi menar de två som båda ingår i projektledningen

8 TILL DIG SOM VILL BLI DELÄGARE I ETT LOKALT VINDKRAFTVERK FÅ EGEN, BILLIG, NÄRPRODUCERAD, KOLDIOXIDFRI EL TILL DITT HEM Foto: Tore Wizelius Du som läser det här är en av alla de tusentals kommuninnevånare i Norrköping som vi vet gärna vill bidra till en bättre miljö, som vill göra en insats mot en hotande klimatkatastrof på grund av de massiva, globala utsläppen av koldioxid. Glädjen över att lokalt göra en insats för en bättre global miljö blir ju inte sämre av det faktum att investeringen även sparar pengar. Åt dig och din familj, år efter år. KolmårdsVind är en kooperativ förening, vars medlemmar tillsammans har baxat vindkraftsprojektet Marviken ända fram till ett avgörande i Markoch miljödomstolen. Kölapp för andel KolmårdenVind ek. förening hade i slutet av november 2013 ca 50 medlemmar. Genom medlemsskapet har de också skaffat sig en kölapp till en andel i kommande vindkraftsanläggningar i Norrköping. Erfarenheter från andra projekt visar att intresset ökar dramatiskt när projektet närmar sig byggstart kr/andel Den kalkyl som föreningen lagt fram bygger på en prislapp på 5000 kr/hel andel som motsvarar att du får köpa 1000 kwh/år för 9-10 öre per kwh. Billigare el är svår att hitta på marknaden. Formellt finns inga begränsningar för antalet andelar. Men prisnivån gäller bara den energivolym du själv och ditt eget hushåll konsumerar. Föreningen KolmårdsVind rekommenderar därför att antalet andelar motsvarar högst % av din egen elkonsumtion för att uppnå optimal ekonomisk effekt på din investering. Långsiktig investering Nätavgiften är densamma som du har i dag, beroende på vilket bolag som äger ledningsnätet där du bor. Vindkraftverken kommer att snurra minst 25 år, sannolikt mer än 40 år. Din ägarandel kan dessutom säljas, överlåtas eller ärvas av kommande generationer. Som ägare till egen vindkraft bestämmer du själv. Följ utvecklingen av Marvikenprojektet på vår hemsida: SÅ BLIR DU MEDLEM På vår hemsida, kan du läsa allt om oss och våra vindkraftsprojekt. Du kan också via olika länkar läsa mer om t ex miljökonsekvenser, forskningsrapporter, placeringar av verken, byggteknik, tidplaner och föreningsbeslut etc. Som medlem i KolmårdsVind ek förening får du en kölapp till delägarskap i något av våra planerade vindkraftsprojekt. Enklaste sättet att bli medlem är att mejla din medlemsansökan med namn, bostads- adress, personnummer samt uppgifter som epostadress och telefonnummer. Skicka uppgifterna till vår kassör, via vår epostadress: Årsavgiften för medlemsskap är 200 kr och inbetalas direkt till vårt bankgironummer: Glöm inte bifoga namn vid inbetalningen. Tänk även på att ett medlemsskap kan vara en jättefin present till barn eller barnbarn, ett medlemsskap som senare öppnar KOLMÅRDSVIND för en eller flera ägarandelar i våra vindkraftsprojekt. Medlemsskap innebär att du kan delta i föreningens möten, verksamhet och påverka beslutsprocessen enligt principen en man, en röst. Medlemsskap i föreningen innebär inte att du binder dig för att köpa andelar. Däremot försäkrar du dig om att löpande få information om pågående projekt och erbjudanden. Produktion: Redax AB, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI Möjlighet till köp av andelar i Hjortseryd Vindkraftpark! GENOM ETT AVTAL MELLAN STENA RENEWABLE ENERGY AB OCH SVERIGES VINDKRAFTSKOOPERATIV, SVEF, ERBJUDS BOENDE I VRÅ OCH TORPA

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år 2005-2030 (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust,

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HEDBODBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet?

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Samkraft AB Hudik Vind AB - privat ägande i Samkraft AB Bilda eget Aktiebolag i bygden och bli delägare i projektbolag -Vinst

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 1 Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) Befintliga vindandelar Under hösten 2009 emitterade VVEF 5

Läs mer

PROJEKTPLAN LÅNGSTENARNA

PROJEKTPLAN LÅNGSTENARNA PROJEKTPLAN LÅNGSTENARNA Inledning och bakgrund Projektägarna Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), Ålands Vindkraft Ab (ÅVK), Leovind Ab och Ålands Elandelslag (ÅEA) projekterar en vindkraftspark med 16

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL Medverkande i el-gruppen Göteborgs stad Partille kommun Dalslands kommunerna Lerums kommun Mariestads kommun Strömstad kommun Västra Götalandsregionen Vårgårda kommun Uddevalla

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is.

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. 1993 grundade Anders Nilsson Håbo Vindkrafts AB Byggde 1993 ett 150 kw:s

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

VindByar, e, lokalt ini1a1v för utveckling med hjälp av vindkra= Roland Lundqvist

VindByar, e, lokalt ini1a1v för utveckling med hjälp av vindkra= Roland Lundqvist VindByar, e, lokalt ini1a1v för utveckling med hjälp av vindkra= Roland Lundqvist VindByar - Utvecklingsprojekt i glesbygd! " Tre byar beslöt sig för att samverka! " Byarna kom med idén om att bygga vindkraft!

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-10-30 1 (7) Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Ordförandens förslag 1. Fastighets- och servicenämnden

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013 Vindkraft/El från vinden Vad är vind? Solen värmer land och hav. Varm luft är lättare än kall. Det blir tryckskillnader- låg- och högtryck. För att utjämna mellan

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 3 Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet Vinn en härlig värmefilt! Vd Hej, har ordet Vintern

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala och därför är vindkraftspro duktion en naturlig och

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer