ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS"

Transkript

1 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura s. 10 ENERGISK BETJÄNING

2 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Publicerare: Karleby Energi S. 5 Postadress: Pb Karleby Gatuadress: Förrådsvägen 3 Tel (06) Fax (06) Huvudredaktör: Petri Kokko Översättning: Samtext Finland Layout: Reklambyrå Fristyle Innehåll S. 10 S. 8 Fjärrvärmen är bekymmersfri och pålitlig...s. 4 Elnätet i Storby moderniseras...s. 6 Entydig elfaktura med fjärravläsning...s. 6 Samspelta kraftverk...s. 8 Sommarvikarien jobbade utomhus... s. 10 Tryck: FRAM Upplaga: st. VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER INOM KARLEBY ENERGI: Växel (Karleby stad) Tel. (06) Förrådsvägen 3 (PB 165), Karleby Kundbetjäning mån - fre kl Tel. (06) Fjärrvärme, anslutningsavtal Tel. (06) Fjärrvärme, teknisk rådgivning Tel. (06) El, anslutningsavtal Tel. (06) El, teknisk rådgivning Tel. (06) Elförsäljning Tel. (06) El, felanmälan och jour Tel. (06) Fjärrvärme, felanmälan och jour Tel. (06) Oy Kokkola Power Ab Tel. (06)

3 Ledaren Är elpriset någonsin på rätt nivå? Olika energifrågor och däribland priset på el uppmärksammas regelbundet av medierna och uppgifterna är mer eller mindre baserade på fakta. Elektricitet är en grundläggande nyttighet och konsumentpriset består av skatter, överföringskostnader till följd av elnätets underhåll och utbyggnad samt anskaffningskostnader för elenergin. Skatterna behandlas mer ingående på annan plats i detta nummer. Energimarknadsverket vill reglera prissättningen på elnätsverksamheten och har skapat ett komplicerat och stramt system för att räkna ut den största tillåtna summan som nätinnehavaren kan debitera kunderna. Systemet begränsar alltså den övre gränsen för priset, men samtidigt är nätinnehavaren skyldig att kontinuerligt upprätthålla och utveckla sitt nätverk. Dessa faktorer håller ägarens avkastning från distributionsnätet på en låg nivå och gör det omöjligt att uppnå så stora vinster som det ofta framkastas i den offentliga debatten. Fri konkurrens infördes för femton år sedan på partimarknaden för elenergi och några år senare även inom detaljhandeln för privatkonsumenterna. Då partimarknaden öppnades för konkurrens sjönk prisnivån på den nordiska elmarknaden snabbt och var under många år nästan hälften av den nivå som rådde på den slutna marknaden i början av 1990-talet. Detta är ett faktum som totalt har glömts bort i den offentliga debatten där man förfasat sig över de allför stora vinster som en del energibolag påstås håva in. I verkligheten har priset på elmarknaden under de senaste femton åren stigit avsevärt mindre jämfört med den allmänna prisnivån. I Finland följer prissättningen på elenergins detaljhandel i stora drag den prisutveckling som sker på partimarknaden. I Sverige och Norge korrigeras partipriset på elenergi vanligen mycket snabbare för att motsvara rådande läge på partimarknaden. Finländsk praxis att i långsam takt följa den utveckling som sker på partimarknaden har ibland lett till att partimarknaden under en kort period har utvecklats i annan riktning än priserna inom detaljhandeln. Detta kan förståeligt nog ha väckt förundran. I motsats till handeln i allmänhet visar elenergins partimarknad ett säreget drag. Priserna inom detaljhandeln är nämligen inte högre än partipriserna, utan i de flesta fall är försäljarnas elpris till kunderna lägre än partipriset. Ur konsumentens synvinkel finns det alltså ingen orsak att tala om att marknaden skulle fungera dåligt. Faktum är att på alla marknader anser köparen i regel att priset på en handelsvara i allmänhet inte är tillräckligt lågt och säljaren att det inte är högt nog. På lång sikt är det dock klart att även elpriset bör täcka alla de kostnader som produktionen och överföringen ger upphov till. För närvarande är prisnivån på den elenergi som säljs till konsumenterna ungefär hälften av produktionskostnaderna för förnybar energi, till exempel vindkraft. Dagens priser täcker inte heller kostnader för nybyggen när det gäller mer traditionella produktionsformer. Prisnivån är nämligen baserad på att gammal, redan betald kapacitet körs slut och att man så att säga lever på lånad tid. Det gäller att minnas detta då elpriset granskas. Petri Kokko Energiverksdirektör KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

4 Resefantasten värde bekymmersfri fjärrvärme Karleby Energi producerar förmånlig och miljövänlig fjärrvärme till tusentals hem i Karleby. Jörgen Forsström hör till de nöjda fjärrvärmekunderna. Då han berättar om fjärrvärme inser åhöraren snabbt att den här mannen vet vad han talar om.. Forsström var nämligen med och byggde ut fjärrvärmenätet i Karleby på 1970-talet och idag är det fjärrvärmen som sköter uppvärmningen av hans egnahemshus på Rytibacken. - Jag var med när fjärrvärmenätets byggarbeten inleddes från Björkhagen mot Outokumpu. Då konstaterade jag till mina arbetskompisar att det här jobbet kommer att pågå åtminstone i tio år. Det var fina tider speciellt på sommaren då solen sken och fåglarna kvittrade, säger Forsström med ett leende. - Genast från början ansågs fjärrvärmen vara en bra sak. Skorstenar stängdes och luftkvaliteten förbättrades. I det skedet började oljepannorna vara slutkörda i många egnahemshus och fjärrvärmen var ett bra alternativ, minns han från den tiden då fjärrvärmen lanserades. Tillförlitlig och miljövänlig Rytibacken fick fjärrvärme för ett tiotal år sedan. - Det var smockfullt av deltagare på småfastighetsföreningens möte som behandlade frågan om anslutning till fjärrvärmenätet. Oljepriset höll på att stiga kännbart och många av områdets invånare var riktigt oroade och kunde knappt vänta på att övergå till fjärrvärme. Enligt de kalkyler som då gjordes skulle fjärrvärmen betala sig tillbaka på 5 6 år räknat med dåtida oljepriser, säger Forsström. Uppvärmningen i hans egnahemshus sköttes ursprungligen med olja, ved och el. - Då det blev möjligt att ansluta sig till fjärrvärmen var det självklart för mig att gå med, även om kombinationen olja, Text: Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä Jörgen Forsström är välbekant med fjärrvärmen redan sedan 1970-talet. Idag är det fjärrvärmen som står för uppvärmningen av hans egnahemshus på Rytibacken. 4 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

5 sätter ved och el var förmånlig. Jag övervägde aldrig några andra alternativ som jordvärme eller bergvärme. Enligt Forsström är de viktigaste fördelarna med fjärrvärmen att den är förmånlig, miljövänlig och bekymmersfri. - Jag och min fru Sirpa reser ofta och därför bör huset ha en uppvärmning som säkert fungerar. Nu då också mätaren sköts genom fjärravläsning går jag bara ibland för säkerhetsskull till pannrummet och kontrollerar att allt fungerar. Fjärrvärmen ger en jämn rumstemperatur i såväl vinterkylan som sommarvärmen. - Vi har en utomhustermostat som under kalla perioder ger order till uppvärmningssystemet att öka värmen. Husets tegelfasad i kombination med fjärrvärmen garanterar att rumstemperaturen är behaglig även i sommarhettan, konstaterar Forsström. Fjärrvärme även på bostadsmässans område Viola och Lars-Eric Thylin besöker området för den kommande bostadsmässan i Karleby och beundrar den vackra havsutsikten över Gamlahamnsviken. Paret står på grunden till sitt kommande hem på en av mässans strandtomter och medger att det är en idealisk plats att bygga ett nytt hem. - För tillfället bor vi på tumanhand i ett egnahemshus med åtta rum. Eftersom barnen har flyttat ut har vi konstaterat att något mindre skulle räcka för oss. Vi funderade nog på en höghuslägenhet men slutligen bestämde vi oss för att bygga eget eftersom vi alltid har bott i egnahemshus, säger de. Välkänd och trygg teknik - Vår tanke under planeringen var att all teknik skulle vara så trygg och välkänd som möjligt. Vi ville inte börja testa alternativa uppvärmningssätt utan gick inför en enkel och välfungerande helhet. I den här åldern när vi hoppeligen bygger för sista gången ville vi ta det säkra före det osäkra och valde därför fjärrvärme till vårt nya hem, konstaterar Viola och Lars-Eric Thylin. Enligt Thylins var fjärrvärme den självklara lösningen genast från början och de övervägde aldrig på allvar alternativa uppvärmningssätt. - Vi känner nog till kostnaderna för olika uppvärmningssätt och vet till exempel att fjärrvärme blir billigare än bland annat direkt eluppvärmning, säger Lars-Eric Thylin. Thylins berättar att de tillsammans med arkitekt Kristian Biskop sökte seniorvänliga lösningar till sitt hus och kom fram till att fjärrvärme passar utmärkt in i den planerade helheten. Thylins egnahemshus kommer att ha 140 kvadrat och interiören har planerats för att skapa okonstlade och enhetliga utrymmen. - Eftersom vi gillar båtar och havet känns det bra att få bygga vårt nya hem på en strandtomt med egen båtbrygga. Det är fint att följa med hur byggandet framskrider och vår dröm förverkligas, säger det lyckliga paret. Viola och Lars-Eric Thylin valde fjärrvärme till sitt nya egnahemshus som byggs på bostadsmässans område. Text: Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

6 Kom ihåg flyttningsanmälan Då till exempel en studerande flyttar hemifrån är det viktigt att göra en flyttningsanmälan och ange adressuppgifterna för såväl det gamla som det nya hemmet. Det är viktigt att göra flyttningsanmälan i god tid bland annat för att Karleby Energi stänger av strömmen till hus och lägenheter som saknar avtal. Det säkraste sättet att förmedla nödvändig information är att kunden själv kontaktar Karleby Energi. Det är behändigast att göra en flyttningsanmälan via Karleby Energis webbsidor fi. Klicka på svenska och sedan på flyttningsanmälan till vänster på första sidan. Du kan även kontakta vår kundbetjäning per telefon eller e-post Elnätet förnyas i Storby Karleby Energi inledde moderniseringen av elnätet i Storby i månadsskiftet juli-augusti. Projektet som beräknas vara klart i nästa år innebär att de gamla elstolparna och luftledningarna försvinner då eldistributionen framöver kommer att ske via jordkablar. Endast lyktstolparna för gatubelysningen blir kvar. - Kunderna kommer till exempel att märka en förändring i och med att de korta elavbrott som förekommit i Storby nu kommer att minska märkbart. Även omgivningen blir snyggare eftersom bland annat dagens transformatorer byts ut mot mindre nätstationer, säger driftchef Pekka Leppälä. Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Karleby Energi installerar som bäst fjärravlästa elmätare hos alla sina kunder. Fjärravläsningen innebär att elfakturorna blir tydligare än förut eftersom inga uppskattningsfakturor framöver behöver skickas då faktureringen sker enligt verklig förbrukning. - Det är viktigt för både kunden och elbolaget att uppföljningen av energiförbrukningen förenklas. Eftersom de preliminära fakturorna var baserade på flera olika uppskattningsvärden ökade dessutom felmarginalerna. Fjärravläsningen gör det möjligt att noggrannare än förut utreda till exempel kostnadsstrukturer, säger försäljningschef Antti Rytioja vid Karleby Energi. Samtidigt som rapporteringen av energiförbrukningen till kunderna förenklas kan även energieffektiviteten förbättras. Mätaravläsningen sker smidigt och utan att besvära kunderna. - Eftersom faktureringen sker på basis av verklig förbrukning kommer storleken på fakturorna att variera enligt årstiderna. Elfakturan kommer givetvis att vara högre på vintern än på sommaren, påminner Rytioja. Fjärravlästa mätare nu hos över hälften av kunderna Statsrådets förordning från februari 2009 förutsätter att omläggningen till fjärravläsning sker före utgången av år Statistiken från juli visade att Karleby Energi har installerat mätare för fjärravläsning, det vill säga endast cirka 30 procent av mätarna var då inte utbytta. Antti Rytioja konstaterar att för tillfället får omkring kunder en elfaktura på basis av fjärravläsning. Målet är att arbetet med att byta ut mätarna är klart under nästa år. Trots att mätaren har installerats är fakturan inte nödvändigtvis genast baserad på den verkliga förbrukningen. I praktiken sker övergången till fakturor enligt verklig förbrukning först då alla mätare har bytts ut inom transformatordistriktet i fråga. Karleby Energi informerar kunderna per brev då faktureringen börjar ske på basis av uppgifter som samlats in via fjärravläsning. Text: Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä Janne Sääksjärvi monterar en ny elmätare för fjärravläsning. 6 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

7 Energiskatterna stiger 2011 I början av augusti offentliggjorde finansministeriet sitt förslag om nya energiskatter. Förslaget gäller såväl trafikbränslen, kraftverksbränslen som elskatten. Syftet är att kompensera statens minskade skatteinflöde på 750 miljoner euro som beror på att arbetsgivarens folkpensionsavgift slopades år Trots att det onekligen är fråga om att öka statens skatteintäkter har, så som brukligt under de senaste åren, även miljöpolitiska aspekter här tagits i beaktande för att motivera skattepaketet. Förslaget till energibeskattning kommer att ingå i statsbudgeten för år 2011 och detaljerna fastställs således först då budgeten är klar. Det anses dock allmänt högst sannolikt att paketet förverkligas. Riksdagsvalet närmar sig och förståeligt nog kommer vi inte att se förhöjningar på sådana skatter som berör den för medborgarna så viktiga bilismen. Bensinskatten förblir alltså oförändrad. Däremot höjs skatten på dieselbränsle men ska kompenseras genom att drivkraftsskatten sänks. Övriga energiskatter, som konsumenten betalar i samband med andra energifakturor, kommer däremot att höjas. Konsumenten betalar högre skatt på el och uppvärmningsolja Den allmänna elskatten inklusive mervärdesskatten stiger från 1,1 cent till 2,1 cent per kilowattimme. Elskatten debiteras konsumenten i samband med elfakturan och anges separat på fakturan. Höjningen av elskatten är relativt stor, cirka hundra procent. Med tanke på hela beskattningspaketet kan detta trots allt ses som en måttlig och neutral åtgärd eftersom höjningen riktas mot alla konsumenter och uppmuntrar till att minska elförbrukningen i enlighet med de nationalekonomiskt och miljöpolitiskt underbyggda målsättningarna. Skatten på lätt brännolja är idag 11 cent per liter och kommer ungefär att fördubblas. Skattehöjningens energioch miljöpolitiska ändamålsenlighet kan dock ifrågasättas. Oljeuppvärmningen har nämligen redan en tid varit på tillbakagång till följd av naturligt stigande oljepriser och ett välskött oljeuppvärmningssystem orsakar inte någon omedelbar skada på samma sätt som vissa lösningar med vedeldning i enskilda fastigheter gör. Kraftverksbränsleskatten är ämnad att styra men åt vilket håll? Skattebelastningen stiger 5-6 miljoner euro De mest tvivelaktiga punkterna i förslaget till skattereform gäller förhöjningen av skatterna på kraftverksbränslen. Skatten på stenkol skulle fördubblas och rentav femfaldigas för naturgas. Dessutom fastställs för torv en ny separat bränsleskatt på 3,90 euro per megawattimme. Skattereformen belastar sådan industri som nyttjar värmeenergi, men framförallt de hushåll som bor i fastigheter med fjärrvärme. Höjningen berör speciellt invånarna i stora städer som använder kol och gas, men den kommer även att påverka invånarna i Karleby och andra mindre centralorter som utnyttjar inhemska bränslen. Skattehöjningen på importerad bränsle motiveras med en begränsning av koldioxidutsläppen, men skatten på torv konstateras entydigt ha som uppgift att öka statens skatteintäkter. Skatten på torv kan sägas bero på en önskan att utöka användningen av vedbränsle, men denna motivering saknar betydelse för den slutliga konsumenten. Även om användningen av torv skulle minska i viss mån kommer bränslekostnaderna i alla händelser att stiga på grund av kommersiella och tekniska orsaker för de kommunala energiverk som utnyttjar inhemskt bränsle. De skatter som påläggs fjärrvärme, som effektivt samproducerar värme och el, kommer att riskera en framtida utveckling av fjärrvärmen och tillintetgör årtionden av arbete med att bygga upp ett energisystem som globalt sätt är unikt. Utvecklingen är förvånande även med tanke på att i Europa har en samproduktion av värme och el ansetts höra till de bästa metoderna att effektivisera bränsleförbrukningen vid energiproduktion. Det anmärkningsvärda är att skatter på energiproduktion är överlappande såväl vad gäller kostnadsbelastningen i anknytning till handeln med utsläppsrätter för koldioxid som stödpaketen för förnybar energi. Det tycks vara så att kombinationen av miljöpolitiska åtgärder och skattesystem i bestraffningssyfte har lett till att ett system har skapats som kan komma att styra utvecklingen av energisystem i en slumpmässig riktning som även står i strid med de grundläggande målsättningarna. Skattereformens detaljer är fortfarande oklara, men allt tyder på att energisskattebelastningen kommer att stiga med fem till sex miljoner euro för Karleby Energis kundkrets, och hit hör såväl privatkonsumenter som närings- och affärslivet. Dessutom kommer mängden energiskatter som den övriga industrin och de med oljeuppvärmning i Karleby ska betala att öka med flera miljoner euro. Intäkter från energiskatter Energiskatteintäkterna år 2010 enligt gällande skattesatser: Trafikbränslen... 2,37 mrd. Elskatter... 0,43 mrd. Uppvärmnings- och kraftverksbränslen... 0,35 mrd. Källa: Utlåtande från skatteavdelningen vid finansministeriet KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

8 Smidigt samarbete pågått i ett år Ett energibolag, två kraftverk, ett gemensamt mål i sikte Under vårvintern 2009 förhandlade Karleby stad med Fortum om att affärsverksamheten vid Fortums kraftverk skulle övergå till stadens ägo. Parterna ansåg att utvecklingsmöjligheterna för kraftverket skulle vara bättre om en aktör svarar för energiförsörjningen till industrin och samhället. Förhandlingarna framskred i snabb takt och stadens beslutsprocess nådde sin kulmen i juni 2009 då stadsfullmäktige fattade ett positivt beslut i ärendet. I samband med köpet av affärsverksamheten ( ) övergick hela Fortums personal som gamla anställda i den nya arbetsgivarens tjänst. Fullmäktige beslutade att grunda det helt stadsägda bolaget Oy Kokkola Power Ab för att sköta affärsverksamheten i ett nära operativt samarbete med stadens övriga energiaffärsverksamheter. Senare samma höst genomfördes ännu ett mindre köp av affärsverksamhet. Då övergick Kokkolan Voima Oy:s personal i Kokkola Powers tjänst och därefter hade bolaget en personalstyrka på totalt 60 personer. Sedan dess har personalen vid Kokkola Power även ansvarat för driften av Kokkolan Voimas kraftverk. Nyttan uppenbar vintertid I nästan exakt ett år har två kraftverk och deras gemensamma personal producerat den energi som stadsborna och industrin behöver. Enligt energichef Petri Kokko är erfarenheterna av det ett år långa samarbetet väldigt positiva. - Det första året har motsvarat förväntningarna. Tack vare vår personal och produktionskapacitet kan vi uppnå en väldigt energiekonomisk produktion, säger Kokko. Det stora projektet med att starta upp personal- och ekonomiförvaltningen för det nya företaget klarade Karleby Energi och företagets administrativa personal suveränt utan extra personal. Enligt energichefen kom fördelarna med samarbetet konkret fram under den riktigt kalla perioden förra vintern. - Allt löpte problemfritt och vi klarade av att framställa väldigt mycket förmånlig samproducerad el. Produktionsmängden var mycket större än vad som skulle ha varit möjligt att producera en- 8 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

9 Ställdonet justeras av automationsmontör Kari Ruokoja (t.v.) och sommarvikarien, elautomationsmontör Pasi Bergman. bart på de anläggningar som Karleby Energi tidigare förfogade över. Trots hård kyla behövde vi knappt alls använda olja för att producera värme. Enligt Kokko byggs denna sommar en ångledning på området som ska förena kraftverken. Ånga kommer därefter att kunna överföras till konsumtion från den för tillfället förmånligaste produktionsenheten. Dessutom kommer kraftverkenas övervakningsutrustning att omorganiseras så att den dagliga manövreringen betydligt effektiviseras. - I och med de ovan nämnda åtgärderna har vi enligt den klassiska 80/20-regeln uppnått 80 procent av tilltänkt verkan. Resten finslipar vi under årens lopp, för det finns ännu saker som vi kan göra bättre, konstaterar Kokko. Nytt företag, nya verksamhetsmodeller Kraftverkschef Veli-Matti Tuliniemis och driftsmästare Seppo Tuikkas vardag förlöper i praktiken på de båda kraftverken som drivs av Kokkola Power. - Båda kraftverken har hört till större koncerner med vitt skilda verksamhetskulturer som givetvis fortfarande märks i olika sammanhang. Trots allt har vårt samarbete överraskande bra kommit igång och ganska snabbt lyckades vi komma från gamla inrutade vanor, säger Veli- Matti Tuliniemi. - Personalen vid kraftverken lär känna varandras anläggningar och processer men samtidigt söker vi även ett gemensamt och smidigt sätt att funktionera. Vi har arbetat oss bort från de stora bolagens verksamhetsmodeller och har nu möjlighet att skapa något helt nytt. Hoppas detta uttryckligen ses som en möjlighet, fortsätter Seppo Tuikka. Enligt Tuliniemi övergick underhållet omedelbart till en ny verksamhetsmodell efter det köpet var klart. - Vi utnyttjade den nya situationen där företaget hade egna montörer till sitt förfogande. Kokkolan Voima hade inga montörer som underhållspersonal utan underhållsarbetet sköttes genom köpta tjänster. Personalen, som övergick från underhållet vid Fortums kraftverk i Kokkola Powers tjänst, var emmellertid vana att förflytta sig mellan olika arbetsprojekt eftersom de tidigare hade skött om de underhållstjänster som Fortum hade i egen regi. Båda kraftverken har däremot haft egen skiftspersonal som nu tillsammans driver två kraftverk och andra produktionsanläggningar som Kokkola Power har driftansvar för. Målet är, enligt Veli-Matti Tuliniemi, att det i något skede ska vara möjligt att övervaka hela verksamheten från ett enda kontrollrum. Innan det målet kan uppnås krävs bland annat att ändringar utförs i kraftverkenas övervakningssystem samt att personalen genomför den utbildning som inleds i höst. - Utbildningskedet är viktigt och krävande för att till exempel korsanvändningen skulle fungera så bra som möjligt. I samband med skolningen föds säkert goda idéer och det är viktigt eftersom helheten ännu håller på att ta form, konstaterar Seppo Tuikka. Då företaget framöver tar i bruk ett enhetligt system för arbetsskiftena blir det möjligt att utnyttja resurserna på ett ändamålsenligt sätt. Eftersom kraftverken drivs med en gemensam personal kan till exempel arbetsturerna koncentreras till det kraftverk som just då kräver mera resurser. Tuliniemi och Tuikka är glada över att ingen större dramatik har uppstått under inledningsfasen trots att det kan vara nog så utmanande att driva kraftverk som är belägna på två olika platser. - Vi fortsätter att utveckla den gemensamma organisationen och verksamhetsmodellen och identifierar nog alla nuvarande svaga punkter. Vi är hela tiden på väg mot att fullborda helheten och till exempel ledningarna för processångan, som är under byggnad, innebär även stora möjligheter, konstaterar de. Montör Jyrki Hautamäki utför service på ångventiler. Text: Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

10 Text: Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä Strömförande sommarjobb Det är en varm förmiddag i juli och Taneli Mäkitalo jobbar med ett av Karleby Energis projekt på Kyrkbacken. På dagordningen står rörarbete och installering av jordkabel. - Det är roligt att ha utomhusarbete på sommaren. Arbetsdagarna är dessutom lämpligt varierande och under de livligaste perioderna har vi till och med flera projekt på samma dag, säger den 19-åriga sommarvikarien. Taneli studerar till automationsingenjör vid yrkeshögskolan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Han knegade också föregående sommar på Karleby Energi. - Det är väldigt fint att jag fick jobb här. Elektriciteten är en gemensam faktor för sommarjobbet och studierna. Min plan är att bli utexaminerad från yrkeshögskolan under år Efter avklarade studier hoppas jag få jobba med industri- eller fastighetsautomation. Enligt Taneli innebär sommarjobbet utöver lön även trevlig samvaro. - Vi jobbar på med glatt humör för det är bra anda bland arbetskompisarna. Lönen kommer sedan väl till pass igen på hösten då studierna fortsätter. Sommarvikarie Taneli Mäkitalo jobbade i sommarvärmen på Karleby Energi. Behändig e-faktura Nu är det möjligt att välja en behändig och smidig e-faktura som skickas direkt till kundens nätbank. Bankerna har utvecklat e-fakturan så att kunderna tryggt kan ta emot och betala fakturor. E-fakturan är behändig eftersom den redan innehåller alla nödvändiga uppgifter som mottagarens kontouppgifter, referensnummer och fakturans summa. Det går snabbt att kontrollera uppgifterna på e-fakturan och sedan klicka på godkänn. Kunden kan även välja att e-fakturan betalas automatiskt. Då behöver betalningen inte godkännas separat utan fakturan debiteras direkt från kontot på förfallodagen. E-fakturan är ett tryggt alternativ eftersom risken för skrivfel upphör, fakturan inte kan försvinna i posten, fakturorna arkiveras i nätbanken och verifieringen sker tillförlitligt med bankkoder. Den elektroniska fakturan är dessutom miljövänlig. Ingå avtal om e-faktura i nätbanken. Välj i listan över fakturautställare antingen Kokkolan Energia/sähkö (Karleby Energi/ el) eller Kokkolan Energia/lämpö (Karleby Energi/värme). Fakturavtalsnumret uppe till höger på fakturan anges som identifieringsuppgift. Den elektroniska fakturan lämpar sig även för småföretag och föreningar som sköter sina bankärenden i en nätbank. Energitävling Svara på frågorna för att delta i utlottningen av trevliga priser. Klipp ut kupongen och skicka den till oss. Portot är betalt. Namn och adress: Karleby Energi betalar portot Skicka kupongen senast Vi lottar ut 1 lasermätare, 10 energiförbrukningsmätare och 10 paraplyer. Priserna lottas ut bland alla som svarat rätt. Svaren på frågorna finns i tidningsartiklarna i detta nummer. 1) E-fakturan skickas till a) din postlåda b) din e-postadress c) postkontoret 2) Hur mycket energiskatter drivs in i Finland i år? a) euro b) euro c) 3,15 miljarder euro 3) När började Karlebys fjärrvärmenät att byggas? a) 1940-talet b) 1970-talet c) 2000-talet KOKKOLAN ENERGIA / KARLEBY ENERGI Tunnus / kod Info vastauslähetys / svarsförsändelse 10 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Biokraftverket så gott som färdigt

Biokraftverket så gott som färdigt BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING 1 2013 Min Energi -tjänst Livsuppgift: Att rädda Östersjön Mätarbytet inne på slutrakan Skogsstigarna väntar Biokraftverket så gott som färdigt Kaféer i Borgå Tips inför

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs

Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs 2 2 0 1 2 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs Energis kunder * Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk,

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer