100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)"

Transkript

1 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier av 1% förnybart i ett isolerat Sverige Användning av överskott från sol+vind i fjärrvärmenätet. Om framtida vindkraftverk Detaljerad beskrivning av det svenska vattenkraftsystemet Om Smarta Nät Utmaningar för elpriset i den framtida elmarknaden med många kraftverk med låga driftskostnader Syftet med ett kraftsystem 1. Se till att konsumenterna erhåller den efterfrågade effekten (t ex en 6 W-lampa), när de trycker på onknappen. Detta ska fungera oavsett om det är haveri i kraftverk, det blåser etc. =upprätthåll en balans mellan total produktion och total konsumtion. 2. Se till att konsumenter får en rimlig spänning, t ex ca 23 V, i vägguttaget. 3. Punkten 1-2 ska upprätthållas med rimlig tillförlitlighet. Denna är aldrig 1,... procent, 4. Punkt 1-3 ska upprätthållas på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Om ny kärnkraft - Regeringen i Storbritannien har kommit överens med EDF group om ett erbjudande att bygga ny kärnkraft i Storbritannien. - EDF erbjuds ett garanterat pris om öre/kwh i 35 år vilket ökar med konsumentprisindex. - https://www.gov.uk/government/news/initial-agreementreached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley

2 Naturgas: Prisutveckling: Naturgas: Skiffergas Svensk Elproduktion: Totalt 145,6 TWh (samma som 211) Current (211) Swedish Power System Source TWh Energy % Hydro 66, 44, Nuclear 58, 39, Wind 6,1 4, Solar CHP-Ind 6,4 4,4 124 CHP-distr. 9,4 6, Condens 1,1, Total 146, MW-capacity - 211

3 Studied Swedish Power System Source TWh Energy % MW-max Hydro 65,7 45, Nuclear Wind 46,8 32, Solar 11,6 8, 9148 CHP-Ind 6,4 4,4 124 CHP-distr. 13,9 9, Other 1,3,9 581 Total 139, Ny rapport: Publicerad 21 oktober 213 Studerar: Balansering från timme till timme Hög vind+sol / låg elförbrukning Låg vind+sol / hög elförbrukning Vattenkraftsreglering Kan laddas ner från KTH:s hemsida enligt nedan EXCEL-fil för beräkningar Tre utmaningar i ett kraftsystem med stor andel sol- och vindkraft: C1: Håll den kontinuerliga balansen C2: Hantera situationer med stor mängd variabel produktion. C3: Hantera situationer med liten mängd variabel produktion. Olika nivåer på analyser Nivå 1: Studera andelen vindkraft Nivå 2: Studera möjligheten att klara ändringar Nivå 3: Studera körningen av elsystemet hur det ändrar sig över tiden Nivå 4: Optimera driften över tiden Nivå 5-X: Ta med allt fler detaljer om reservhållning, överföringsbegränsningar, osäkra prognoser etc. 11

4 Nivå 1: Studera andelen vindkraft Vindkraft i några Europeiska länder C2: Beräkna: Spanien vind: MW vind energi 21 Sp 16 % Största utmaningen vid hög vind+sol och låg elförbrukning, men man måste beakta att man kan exportera Portugal vind: MW Source: REE Portugal Spanien: 12 MW Spanien Frankrike: 12 MW Spainien Marocko: 65 MW Irland vind: 1539 MW Po 17 % Ir 13 % vind max andel Sp 54 % Po 81 % Ir 52 % Irland - Skottland: 45 MW Planerad: +85 MW Portugal vind: MW (21) Sverige: Om vi skulle ha samma andel vindkraft som i några Europeiska länder Spanien vind: MW Sverige el. konsumtion ca 15 TWh Area 212 Nivå 1: Studera andelen vindkraft Consum ption [TWh] Ireland, ,7 (212) Wind [TWh] 4, (212) Wind Energy share Max wind [MW] Lowest consump -tion [MW] Possible export [MW] 15,6 % MW 95 = 5 (UK) + 45 (North Ireland UK) MSVR 6, % Portugal 49,6 [4] 1,1 [4] 2,4 % [4] 18 [4] 73,1 % Spain, [3] 269,16 48,156 17,9 % [4] 355 [4] 78,3 % Denmark 34,3 [4] 1,2 [4] 29,7 % [4] 3785 [4] 64,6 % Source: REE Vind-energi 211 Vind-energi i Sverige Sp 16 % 24,5 TWh Po 18 % 26,7 TWh Sweden 142,4 [5] 7,2 [5] 5,1 % [4] 13,7 % Om Sverige hade ca 4 ggr mer vind än 212 (dvs ca 3 TWh/år) skulle vi få ungefär samma andel som andra länder

5 Nivå 2: Studera förändringar från, t ex timme till timme C1: Klara kontinuerliga variationer 1. Studera vilka variationer som vi har idag 2. Studera vilka variationer vi kommer få i framtiden 3. Se hur man klarar dagens variationer och vad som händer i framtiden. Kommentera vilka utmaningar detta medför Change within 1 hour [MWh/h] Elförbrukning: Ändringar under timme 4 timmar o 95 % level Initial load level [MWh/h] x Initial load level [MWh/h] x 1 4 Ändringarna timme-till-timme: ca +2 MW Ändringarna mellan 4 timmar: ca +6 MW Detta balanseras av produktionsändringar! Change within 4 hours [MWh/h] % level Change within 1 hour [MWh/h] Nettoförbrukning = Elförbrukning 4%(vind + solenergi) för ett år: 1 timme 4 timmar 95 % level Initial load level [MWh/h]: x Initial load level [MWh/h]: x 1 4 Ändringarna timme-till-timme: ca +25 MW Ändringarna mellan 4 timmar: ca +8 MW Och: Inom ett större intervall (lägre min-nivå) Change within 4 hours [MWh/h] % level Ändring inom 1 timme [MWh/h] Vattenkraft: Ändringar under 28 1 timme 4 timmar 95 % nivå Initial vattenkraftsnivå [MWh/h]: Initial vattenkraftsnivå [MWh/h]: Under 28 var ändringarna timme-till-timme: 35 MW Under 28 var ändringarna mellan 4 timmar: 7 MW Ändring inom 4 timmar [MWh/h] % nivå

6 Vattenkraftens roll: Vissa år hjälper Sverige grannländer Då varierar vår produktion mer än elförbrukningen Vissa år hjälper grannländerna Sverige Då varierar vår produktion mindre än elförbrukningen Men: Vad är möjligt? Nivå 3: Studera körningen av elsystemet timme till timme C1: Klara kontinuerliga variationer inklusive hög produktion (C2) och låg produktion (C3) 1. Elförbrukning samt vindkraft och solkraft blir vad den blir 2. Kraftvärmen körs så konstant som möjligt 3. Resten (max=12951 MW, min=1875 MW) tas av vattenkraften 4. Om inte detta räcker behövs mer. MWh/h x 1 4 Underskotts-situation låg sol+vind: januari Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Energinivå [MWh/h] Underskotts-situation (årsbasis) Max nivå: MW Antal timmar med behov: 765 h Energi: TWh Förbrukning från 14 januari till 3 januari Hög vind minska kraftvärmen Antal timmar med behov av mer produktion Kostnad för detta: 1,5 öre/kwh

7 Överskotts-situation (augusti) Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Överskotts-situation (augusti) Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft 1 1 MWh/h 8 MWh/h Förbrukning från 1 augusti till 1 augusti Inte OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme Förbrukning från 1 augusti till 1 augusti Nu OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme Överskott under ett år Vattenkraft: Varaktighets-kurva Max nivå: 951 MW Antal timmar med behov: 86 h Energinivå [MWh/h] Energivolym: 1.63 TWh Antal timmar med överskott/möjlighet till export Min nivå: 1875 MW: Behövs under 86 timmar Max nivå: MW: Behövs under 765 timmar

8 Slutsatser: Detaljsimulering av extremsituationer har gjorts Vattenkraften klarar dessa situationer med den modell som använts (tim-simulering inkl domar) Viktigt att vattenkraften kan regleras (dagens domar) Ännu inga oöverstigliga hinder funna Dock intressanta utmaningar / möjliga effektiviseringar. Dvs Hur ska man göra? Nästa steg = = planer inför Version 4: Samarbete med Swecos Nord-Europa-modell Beakta transmissions-begränsningar inom Sverige / behov av utbyggnad Kombination: Kraftvärme-minskning + elpatroner i fjärrvärme vid överskott Möjligen laststyrnings-uppskattning vid underskott Fler viktiga förslag? Användning av överskott från sol+vind i fjärrvärmenätet. Model of CHP and district heating a. In Part 2 there is the assumption that one can use surplus electricity (MC=) in the district heating instead of spillage. b. In Part 3 there is the assumption that one can use surplus electricity (MC=) to replace CHP instead of spillage. c. Reality is probably both with some limitations.

9 Model of district heating - 1 Model of district heating januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 25 8 [MW] Effektnivå [MW] Stockholm fjärrväremeleverens under 212 a. Total district heating in Stockholm during 212 per hour (City-Söder, including Söderenergi and Nordvästra including E.ON Järfälla) Timme på året med nivå över 75 procent av förbrukning a. Amount of excess of wind+solar > 75% of deman. Model of district heating - 3 Assumptions: a. Swedish yearly disstrict heating same profile as in Stockholm b. Same level of fuel waste as today (18%) which is not replace (negative MC) c. Heat spillage or rökgaskondensering not replaced with electricity. [MW] Model of district heating Spillvärme Avfallsförbränning Värmebehov under 212 a. Result for the potential of heat replacement

10 12 Model of district heating , Model of CHP- 1 Data Kraftvärme: 1 Januari 31 December 1 8 4, 35, 3, [MW] 6 25, 4 2, 2 15, Möjlig elförbrukning (trappstegskurva) och tillgänglig elproduktion a. Result for the replacement: 1.2 TWh used (out of 3, TWh available surplus) 1, 5,, a. Yearly CHP production in 211 Model of CHP - 2 Model of CHP- 3 x 1 4 Model: a. 5% more CHP than today (from Profu report) b. It is possible to decrease CHP down to 25% of its original value during each hour c. But the total amount of hydro + CHP muast be 17% of production (synchronous machine requirement) d. Excel sheet available to change these data. MWh/h Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Förbrukning från 14 januari till 3 januari a. Example of resulting CHP decrease:

11 Model of CHP- 4 Model of CHP- 5 25, 2, Resultat kraftvärme minskning: 1 Januari 31 December 25 2 Resultat kraftvärme minskning: Varaktighetskurva; Max= 2267 MW; Energi=,79 TWh 15, 15 1, 1 5 5, , a. Resulting CHP decrease:,79 TWh = 5,4% a. Resulting CHP decrease:,79 TWh = 5,4% Questions on CHP + District heating Om framtida vindkraftverk a. Amount of waste etc (MC <) in future? b. How much can one decrease CHP? c. How fast can one decrease CHP? d. Electric boilers in district heating? e. Uncertainties on amount of CHP/district heating in future?

12 Studied wind power: Different wind-power transfer functions effekt [procent] Nytt vindkraftverk Ursprunglig produktion Valt kraftverk vindhastighet [m/s] Original: Utilization time: 25 h new type : Utilization time: 395 h selected wind power station : Utilization tim 29 h Identified wind power projects in Sweden: Identified wind power projects: 45 MW ( 1 TWh/year) Today capacities: Hydro Power: 16 MW ( 65 TWh) Nuclear power: 9 MW ( 65 TWh) total of 25 MW Detaljerad beskrivning av det svenska vattenkraftsystemet Simulation method (Sweden isolated) 2: Detailed simulation a. Simulate one week with details of Swedish hydro system b. Assume wind+solar+chp from preliminary simulation as fixed c. Formulate a linear optimization problem d. Problem has equations and variables

13 Simulation method (Sweden isolated) 2: Detailed simulation a. Objective function: x Preliminary simulation for a January week b. where H spill (k)= hydro spillage during hour k, V spill (k) = Wind spillage during hour k, EXP(k) = extra export during hour k, IMP(k) = extra import during hour k, K = number of hours in the studied period (=168). MWh/h Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Förbrukning från 1 november till 7 november Result after detailed simulation (normal inflow) x 1 4 Result after detailed simulation (16% of normal inflow) x MWh/h 1.5 Förbrukning Vattenkraft Vind + sol Övrig produktion MWh/h 1.5 Förbrukning Vattenkraft Vind + sol Övrig produktion Timme under studerad vecka Timme under studerad vecka

14 Om Smarta Nät Smarta Elnät! I ett elnät pågår följande: Idag/i morgon kan man: Mäta mycket mer/billigare Skicka signaler billigare/snabbare Styra fler komponenter Fatta bättre beslut om åtgärder Elpriser SE3 24/9-1/1 Sverige idag Elpriser i framtiden Framtiden Prisskillnad över dygnet: 2-25 öre/kwh Flytta 1 kwh, 3 ggr 6-75 kr/år Kan variera mycket mer! Men: Mycket solkraft lägre pris på dagen Mycket vindkraft oregelbundna prisvariationer

15 Flexibla kunder och konkurrens Antag ett system med stora prisvariationer: Tre typer av business cases Mer handel med grannar Euro/ MWh 1 Demand Side Management Flexibla kraftverk Dessa tre metoder konkurrerar. Mycket transmission reducerar prisvariationer mindre DSM Nu och i framtiden Möjligheter med smarta nät Mycket stora möjligheter att styra näten mer effektivt (PMU, SVC, FACTS etc): IDAG Stor möjlighet att använda AMR-data ännu bättre: IDAG Viktigt att utveckla teknik och handel för flexibel konsumtion. Värmelast central! Minska last vid, typ, 3 kr/kwh viktigt och intressant! Möjligt SmartGrid Internet of things i (inte bara) mitt hus Möjligt SmartGrid Internet of things i (inte bara) mitt hus Krav för SMART lösning: Tim-mätning (= betala variabelt pris) + information som sänds till pannan med, t ex, SMS etc Träpelletspanna Idag: Reserv-el startar när temperatur < 4 I morgon (SMART): Starta elvärme när elpriset är lägre än kostnad för pellets ELLER: (mer komplicerat): Kontrakt med leverantör (dock fortfarande krav på timmätning) I morgon (SMART): Starta elvärme när elpriset är lägre än kostnad för pellets 59 6

16 Utmaningar för elpriset i den framtida elmarknaden med många kraftverk med låga driftskostnader. Nordic Power Supply TWh 212 Country Nuclear Hydro Fossil Wind Bio Total Norway 142,9 2,4 1,6 147,8 Finland 22,1 16,6 17,9,5 9,9 67,7 Sweden 61,2 77,7 4,6 7,1 1,8 161,6 Denmark,2 16,3 1,2 2,3 29,4 Nordic hydro power In 212 the Nordic hydro power production was 237 TWh. New Nordic interconnections ENTSO-E: Ten-Year Network Development Plan This corresponds to an inflow of around 4,5 TWh/week A heavy rain every second week implies 9 TWh

17 Renewable energy systems Energy is produced where the resource is The energy has to be transported to consumption center The energy inflow varies, which requires storage and/or flexible system solutions This is valid for hydro power, wind power, solar power Example Nordic hydro power (inflow) can vary 86 TWh between different years ( 21 to 1996) Transport from NV to SE + continent Energy balancing with thermal power in i Dk+F+Ge+Pl+NL+Ee Wind power gives the same variations/uncertainties (and solutions) as hydro power. But: time perspective is much shorter! Transmission capacity plans for Sweden Sweden-neighbours: ca 11 MW (continuously 88 TWh/year) Nordel-neighbours: ca 55 MW (DC!) Plans: Järpströmmen-Nea, S-N, ~1 MW (South-West link, S-N, 2x6 MW - cancelled) Nordbalt, S-L, ~6 MW New line to Gotland Strengthening North to Finland New cut 2 line, ev. DC Sweden-neighbours: +~16 MW Pricing in power systems Thermal power systems: Price is set by marginal cost Hydro power: Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Wind power: Price is set by marginal cost = negative subsidy, since subsidy is only obtained at production (e.g. -2 Euro-cent if certificate price is 2 Euro-cent.)

18 Pricing in power systems: Norway Pricing in power systems: Sweden Nearly only hydro power (97%) Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Price is not set in Norway! Hydro + Nuclear + wind (9%) Large part of the rest is CHP (industrial and distr. heat) Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Price is not set in Sweden! Pricing in power systems: Denmark Pricing in power systems: Finland 22: High wind power (5%) A part of the rest is CHP (industrial and distr. heat) When it is windy, then the prices will be low Nuclear + hydro + wind (58%- now) CHP + more nuclear in the future At wind and low demand, then the prices will be low High prices are often not set in Denmark! Prices are then often not set in Finland!

19 Pricing in future Nordic power systems: Peak capacity responsibilities Much more often: Prices are not set by Nordic power plants. At wind and low demand, then the prices can be really low There is then a challenge to get prices that are high enough to finance all power plant. Enough transmission to high MC areas essential Norway: TSO-Statnet is responsible for enough capacity Finland: TSO-Fingrid is NOT responsible for enough capacity Sweden: TSO-Svenska Kraftnät is NOT responsible for enough capacity. But: up to 2 MW Denmark: TSO-Energinet.dk is responsible for enough capacity Peak capacity responsibilities example 1 1. Assume that there is a capacity problem in South Sweden and Denmark exports 1 MW to Sweden. 2. Assume that there is an outage in Denmark so they have to decrease consumption. 3. According to EU legislation nondiscrimination Denmark cannot prioritize Danish consumers before Swedish ones. 4. Does this has as a consequence that Denmark is also responsible for Sweden? Peak capacity responsibilities example There are discussions of capacity payments to a rather large volume in UK 2. Probably this then leads to comparatively low energy prices compared to a case with no cap. payments 3. Both Norway and Denmark plan new cables to UK. 4. Does this mean that Denmark and Norway can import and only pay the energy price?

20 MWh / h Peak loads in Sweden Year High load reserves in Sweden Selective capacity market TSO responsible to purchase up to 2 MW of reserves for peak load situations. There is a bidding process where the cheapest offers are accepted. Pricing: The bids are placed on Nordpool spot. They are only used if all other bids are accepted. The Net Regulation Price should not be allowed to exceed 5, Euro/MWh. TSO can immediately impose a Disconnection Price in The event of Critical Power Shortage of 2 SEK/MWh 23 Euro/MWh Australia: Max price 12 AUD 9 Euro/MWh Reserves in Sweden Consumers accepted to reduce consumption Company Area MW Stora Enso AB Höganäs Sweden AB 4 25 Rottneros Bruk AB 3 27 Befesa Scandust AB 4 18 Vattenfall AB Göteborg Energi AB 3 25 AV Reserveffekt TOTAL 464 Summary of (some) Nordic market challenges Risk for prices so low so power plants cannot be financed Large amounts of renewables often very low prices But still other units are needed need of either (very) high prices or some kind of capacity payment mechanism. Large amount of transmission is one part solution, but perhaps also large amounts of solar/wind power on the other end?

21 Idea to market solution to last unit There should be a (renewable) unit (biogas?) with MC as High operation cost (or bid price) essential Call it a market maker unit reduced need of cap. payment. If DSM is cheaper then it will be used instead As low LOLP as requested can be obtained (= size of unit) Comments to Nordic market challenges How high costs should we allow to make market work : Costs for market-making plants Costs for new lines are needed to increase the number of participants and to decrease risk of use of market power Costs for IT solutions for consumer flexibility since this is essential to make the market work. Comments to Nordic market challenges How high costs should we allow to make market work : Costs for market-making plants Costs for new lines are needed to increase the number of participants and to decrease risk of use of market power Costs for IT solutions for consumer flexibility since this is essential to make the market work. (But what is the alternative?) What is a good market? - 1 Static allocation efficiency (=are available resources used as efficient as possible? E.g. in deficit situations) Management efficiency (= is the administrative organization efficient?) Plant operation efficiency (= is each plant operated in an efficient and reliable manner?) Production optimization (= correct merit order = is cheapest possible operation, including externalities, applied?)

22 What is a good market? - 2 Transaction cost efficiency (= the amount of transactions costs, as measurements, spread of information and contracts) Dynamic investment efficiency (= are the correct investments done at the right time?) Risk management efficiency (= are risks and uncertainties handled in an efficient way?) System reliability (= is it on a correct level?)

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur 34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Sven-Olof Fridolfsson Thomas P. Tangerås Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5 Finansdepartementet Förord Den svenska elmarknaden

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

El till vad och hur mycket i svensk industri

El till vad och hur mycket i svensk industri El till vad och hur mycket i svensk industri ett projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier slutrapport Dag Henning Effektivisering Eltillförsel Elbehov Konvertering IKP

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

*+ ",-.+/,-01 )2/3)(4! " # $%%&'((%)) '

*+ ,-.+/,-01 )2/3)(4!  # $%%&'((%)) ' *+",-.+/,-01)2/3)(4! " #$%%&'((%))' ! iii Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet "Direkt och indirekt laststyrning i byggnader" (projektnr 4184) pågående vid Avdelningen för

Läs mer

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB P-13-33 Utveckling av snabba reaktorer Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle Hans Forsström SKB International AB September 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas Lägesrapport Åtgärder för framtiden som bidrar till Lissabonstrategin och sätter kvalitet, driftsäkerhet och trygghet i centrum

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis)

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Lotta Göthe Catalyzing energygas development for sustainable solutions

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer