100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)"

Transkript

1 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier av 1% förnybart i ett isolerat Sverige Användning av överskott från sol+vind i fjärrvärmenätet. Om framtida vindkraftverk Detaljerad beskrivning av det svenska vattenkraftsystemet Om Smarta Nät Utmaningar för elpriset i den framtida elmarknaden med många kraftverk med låga driftskostnader Syftet med ett kraftsystem 1. Se till att konsumenterna erhåller den efterfrågade effekten (t ex en 6 W-lampa), när de trycker på onknappen. Detta ska fungera oavsett om det är haveri i kraftverk, det blåser etc. =upprätthåll en balans mellan total produktion och total konsumtion. 2. Se till att konsumenter får en rimlig spänning, t ex ca 23 V, i vägguttaget. 3. Punkten 1-2 ska upprätthållas med rimlig tillförlitlighet. Denna är aldrig 1,... procent, 4. Punkt 1-3 ska upprätthållas på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Om ny kärnkraft - Regeringen i Storbritannien har kommit överens med EDF group om ett erbjudande att bygga ny kärnkraft i Storbritannien. - EDF erbjuds ett garanterat pris om öre/kwh i 35 år vilket ökar med konsumentprisindex. - https://www.gov.uk/government/news/initial-agreementreached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley

2 Naturgas: Prisutveckling: Naturgas: Skiffergas Svensk Elproduktion: Totalt 145,6 TWh (samma som 211) Current (211) Swedish Power System Source TWh Energy % Hydro 66, 44, Nuclear 58, 39, Wind 6,1 4, Solar CHP-Ind 6,4 4,4 124 CHP-distr. 9,4 6, Condens 1,1, Total 146, MW-capacity - 211

3 Studied Swedish Power System Source TWh Energy % MW-max Hydro 65,7 45, Nuclear Wind 46,8 32, Solar 11,6 8, 9148 CHP-Ind 6,4 4,4 124 CHP-distr. 13,9 9, Other 1,3,9 581 Total 139, Ny rapport: Publicerad 21 oktober 213 Studerar: Balansering från timme till timme Hög vind+sol / låg elförbrukning Låg vind+sol / hög elförbrukning Vattenkraftsreglering Kan laddas ner från KTH:s hemsida enligt nedan EXCEL-fil för beräkningar Tre utmaningar i ett kraftsystem med stor andel sol- och vindkraft: C1: Håll den kontinuerliga balansen C2: Hantera situationer med stor mängd variabel produktion. C3: Hantera situationer med liten mängd variabel produktion. Olika nivåer på analyser Nivå 1: Studera andelen vindkraft Nivå 2: Studera möjligheten att klara ändringar Nivå 3: Studera körningen av elsystemet hur det ändrar sig över tiden Nivå 4: Optimera driften över tiden Nivå 5-X: Ta med allt fler detaljer om reservhållning, överföringsbegränsningar, osäkra prognoser etc. 11

4 Nivå 1: Studera andelen vindkraft Vindkraft i några Europeiska länder C2: Beräkna: Spanien vind: MW vind energi 21 Sp 16 % Största utmaningen vid hög vind+sol och låg elförbrukning, men man måste beakta att man kan exportera Portugal vind: MW Source: REE Portugal Spanien: 12 MW Spanien Frankrike: 12 MW Spainien Marocko: 65 MW Irland vind: 1539 MW Po 17 % Ir 13 % vind max andel Sp 54 % Po 81 % Ir 52 % Irland - Skottland: 45 MW Planerad: +85 MW Portugal vind: MW (21) Sverige: Om vi skulle ha samma andel vindkraft som i några Europeiska länder Spanien vind: MW Sverige el. konsumtion ca 15 TWh Area 212 Nivå 1: Studera andelen vindkraft Consum ption [TWh] Ireland, ,7 (212) Wind [TWh] 4, (212) Wind Energy share Max wind [MW] Lowest consump -tion [MW] Possible export [MW] 15,6 % MW 95 = 5 (UK) + 45 (North Ireland UK) MSVR 6, % Portugal 49,6 [4] 1,1 [4] 2,4 % [4] 18 [4] 73,1 % Spain, [3] 269,16 48,156 17,9 % [4] 355 [4] 78,3 % Denmark 34,3 [4] 1,2 [4] 29,7 % [4] 3785 [4] 64,6 % Source: REE Vind-energi 211 Vind-energi i Sverige Sp 16 % 24,5 TWh Po 18 % 26,7 TWh Sweden 142,4 [5] 7,2 [5] 5,1 % [4] 13,7 % Om Sverige hade ca 4 ggr mer vind än 212 (dvs ca 3 TWh/år) skulle vi få ungefär samma andel som andra länder

5 Nivå 2: Studera förändringar från, t ex timme till timme C1: Klara kontinuerliga variationer 1. Studera vilka variationer som vi har idag 2. Studera vilka variationer vi kommer få i framtiden 3. Se hur man klarar dagens variationer och vad som händer i framtiden. Kommentera vilka utmaningar detta medför Change within 1 hour [MWh/h] Elförbrukning: Ändringar under timme 4 timmar o 95 % level Initial load level [MWh/h] x Initial load level [MWh/h] x 1 4 Ändringarna timme-till-timme: ca +2 MW Ändringarna mellan 4 timmar: ca +6 MW Detta balanseras av produktionsändringar! Change within 4 hours [MWh/h] % level Change within 1 hour [MWh/h] Nettoförbrukning = Elförbrukning 4%(vind + solenergi) för ett år: 1 timme 4 timmar 95 % level Initial load level [MWh/h]: x Initial load level [MWh/h]: x 1 4 Ändringarna timme-till-timme: ca +25 MW Ändringarna mellan 4 timmar: ca +8 MW Och: Inom ett större intervall (lägre min-nivå) Change within 4 hours [MWh/h] % level Ändring inom 1 timme [MWh/h] Vattenkraft: Ändringar under 28 1 timme 4 timmar 95 % nivå Initial vattenkraftsnivå [MWh/h]: Initial vattenkraftsnivå [MWh/h]: Under 28 var ändringarna timme-till-timme: 35 MW Under 28 var ändringarna mellan 4 timmar: 7 MW Ändring inom 4 timmar [MWh/h] % nivå

6 Vattenkraftens roll: Vissa år hjälper Sverige grannländer Då varierar vår produktion mer än elförbrukningen Vissa år hjälper grannländerna Sverige Då varierar vår produktion mindre än elförbrukningen Men: Vad är möjligt? Nivå 3: Studera körningen av elsystemet timme till timme C1: Klara kontinuerliga variationer inklusive hög produktion (C2) och låg produktion (C3) 1. Elförbrukning samt vindkraft och solkraft blir vad den blir 2. Kraftvärmen körs så konstant som möjligt 3. Resten (max=12951 MW, min=1875 MW) tas av vattenkraften 4. Om inte detta räcker behövs mer. MWh/h x 1 4 Underskotts-situation låg sol+vind: januari Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Energinivå [MWh/h] Underskotts-situation (årsbasis) Max nivå: MW Antal timmar med behov: 765 h Energi: TWh Förbrukning från 14 januari till 3 januari Hög vind minska kraftvärmen Antal timmar med behov av mer produktion Kostnad för detta: 1,5 öre/kwh

7 Överskotts-situation (augusti) Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Överskotts-situation (augusti) Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft 1 1 MWh/h 8 MWh/h Förbrukning från 1 augusti till 1 augusti Inte OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme Förbrukning från 1 augusti till 1 augusti Nu OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme Överskott under ett år Vattenkraft: Varaktighets-kurva Max nivå: 951 MW Antal timmar med behov: 86 h Energinivå [MWh/h] Energivolym: 1.63 TWh Antal timmar med överskott/möjlighet till export Min nivå: 1875 MW: Behövs under 86 timmar Max nivå: MW: Behövs under 765 timmar

8 Slutsatser: Detaljsimulering av extremsituationer har gjorts Vattenkraften klarar dessa situationer med den modell som använts (tim-simulering inkl domar) Viktigt att vattenkraften kan regleras (dagens domar) Ännu inga oöverstigliga hinder funna Dock intressanta utmaningar / möjliga effektiviseringar. Dvs Hur ska man göra? Nästa steg = = planer inför Version 4: Samarbete med Swecos Nord-Europa-modell Beakta transmissions-begränsningar inom Sverige / behov av utbyggnad Kombination: Kraftvärme-minskning + elpatroner i fjärrvärme vid överskott Möjligen laststyrnings-uppskattning vid underskott Fler viktiga förslag? Användning av överskott från sol+vind i fjärrvärmenätet. Model of CHP and district heating a. In Part 2 there is the assumption that one can use surplus electricity (MC=) in the district heating instead of spillage. b. In Part 3 there is the assumption that one can use surplus electricity (MC=) to replace CHP instead of spillage. c. Reality is probably both with some limitations.

9 Model of district heating - 1 Model of district heating januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 25 8 [MW] Effektnivå [MW] Stockholm fjärrväremeleverens under 212 a. Total district heating in Stockholm during 212 per hour (City-Söder, including Söderenergi and Nordvästra including E.ON Järfälla) Timme på året med nivå över 75 procent av förbrukning a. Amount of excess of wind+solar > 75% of deman. Model of district heating - 3 Assumptions: a. Swedish yearly disstrict heating same profile as in Stockholm b. Same level of fuel waste as today (18%) which is not replace (negative MC) c. Heat spillage or rökgaskondensering not replaced with electricity. [MW] Model of district heating Spillvärme Avfallsförbränning Värmebehov under 212 a. Result for the potential of heat replacement

10 12 Model of district heating , Model of CHP- 1 Data Kraftvärme: 1 Januari 31 December 1 8 4, 35, 3, [MW] 6 25, 4 2, 2 15, Möjlig elförbrukning (trappstegskurva) och tillgänglig elproduktion a. Result for the replacement: 1.2 TWh used (out of 3, TWh available surplus) 1, 5,, a. Yearly CHP production in 211 Model of CHP - 2 Model of CHP- 3 x 1 4 Model: a. 5% more CHP than today (from Profu report) b. It is possible to decrease CHP down to 25% of its original value during each hour c. But the total amount of hydro + CHP muast be 17% of production (synchronous machine requirement) d. Excel sheet available to change these data. MWh/h Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Förbrukning från 14 januari till 3 januari a. Example of resulting CHP decrease:

11 Model of CHP- 4 Model of CHP- 5 25, 2, Resultat kraftvärme minskning: 1 Januari 31 December 25 2 Resultat kraftvärme minskning: Varaktighetskurva; Max= 2267 MW; Energi=,79 TWh 15, 15 1, 1 5 5, , a. Resulting CHP decrease:,79 TWh = 5,4% a. Resulting CHP decrease:,79 TWh = 5,4% Questions on CHP + District heating Om framtida vindkraftverk a. Amount of waste etc (MC <) in future? b. How much can one decrease CHP? c. How fast can one decrease CHP? d. Electric boilers in district heating? e. Uncertainties on amount of CHP/district heating in future?

12 Studied wind power: Different wind-power transfer functions effekt [procent] Nytt vindkraftverk Ursprunglig produktion Valt kraftverk vindhastighet [m/s] Original: Utilization time: 25 h new type : Utilization time: 395 h selected wind power station : Utilization tim 29 h Identified wind power projects in Sweden: Identified wind power projects: 45 MW ( 1 TWh/year) Today capacities: Hydro Power: 16 MW ( 65 TWh) Nuclear power: 9 MW ( 65 TWh) total of 25 MW Detaljerad beskrivning av det svenska vattenkraftsystemet Simulation method (Sweden isolated) 2: Detailed simulation a. Simulate one week with details of Swedish hydro system b. Assume wind+solar+chp from preliminary simulation as fixed c. Formulate a linear optimization problem d. Problem has equations and variables

13 Simulation method (Sweden isolated) 2: Detailed simulation a. Objective function: x Preliminary simulation for a January week b. where H spill (k)= hydro spillage during hour k, V spill (k) = Wind spillage during hour k, EXP(k) = extra export during hour k, IMP(k) = extra import during hour k, K = number of hours in the studied period (=168). MWh/h Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Förbrukning från 1 november till 7 november Result after detailed simulation (normal inflow) x 1 4 Result after detailed simulation (16% of normal inflow) x MWh/h 1.5 Förbrukning Vattenkraft Vind + sol Övrig produktion MWh/h 1.5 Förbrukning Vattenkraft Vind + sol Övrig produktion Timme under studerad vecka Timme under studerad vecka

14 Om Smarta Nät Smarta Elnät! I ett elnät pågår följande: Idag/i morgon kan man: Mäta mycket mer/billigare Skicka signaler billigare/snabbare Styra fler komponenter Fatta bättre beslut om åtgärder Elpriser SE3 24/9-1/1 Sverige idag Elpriser i framtiden Framtiden Prisskillnad över dygnet: 2-25 öre/kwh Flytta 1 kwh, 3 ggr 6-75 kr/år Kan variera mycket mer! Men: Mycket solkraft lägre pris på dagen Mycket vindkraft oregelbundna prisvariationer

15 Flexibla kunder och konkurrens Antag ett system med stora prisvariationer: Tre typer av business cases Mer handel med grannar Euro/ MWh 1 Demand Side Management Flexibla kraftverk Dessa tre metoder konkurrerar. Mycket transmission reducerar prisvariationer mindre DSM Nu och i framtiden Möjligheter med smarta nät Mycket stora möjligheter att styra näten mer effektivt (PMU, SVC, FACTS etc): IDAG Stor möjlighet att använda AMR-data ännu bättre: IDAG Viktigt att utveckla teknik och handel för flexibel konsumtion. Värmelast central! Minska last vid, typ, 3 kr/kwh viktigt och intressant! Möjligt SmartGrid Internet of things i (inte bara) mitt hus Möjligt SmartGrid Internet of things i (inte bara) mitt hus Krav för SMART lösning: Tim-mätning (= betala variabelt pris) + information som sänds till pannan med, t ex, SMS etc Träpelletspanna Idag: Reserv-el startar när temperatur < 4 I morgon (SMART): Starta elvärme när elpriset är lägre än kostnad för pellets ELLER: (mer komplicerat): Kontrakt med leverantör (dock fortfarande krav på timmätning) I morgon (SMART): Starta elvärme när elpriset är lägre än kostnad för pellets 59 6

16 Utmaningar för elpriset i den framtida elmarknaden med många kraftverk med låga driftskostnader. Nordic Power Supply TWh 212 Country Nuclear Hydro Fossil Wind Bio Total Norway 142,9 2,4 1,6 147,8 Finland 22,1 16,6 17,9,5 9,9 67,7 Sweden 61,2 77,7 4,6 7,1 1,8 161,6 Denmark,2 16,3 1,2 2,3 29,4 Nordic hydro power In 212 the Nordic hydro power production was 237 TWh. New Nordic interconnections ENTSO-E: Ten-Year Network Development Plan This corresponds to an inflow of around 4,5 TWh/week A heavy rain every second week implies 9 TWh

17 Renewable energy systems Energy is produced where the resource is The energy has to be transported to consumption center The energy inflow varies, which requires storage and/or flexible system solutions This is valid for hydro power, wind power, solar power Example Nordic hydro power (inflow) can vary 86 TWh between different years ( 21 to 1996) Transport from NV to SE + continent Energy balancing with thermal power in i Dk+F+Ge+Pl+NL+Ee Wind power gives the same variations/uncertainties (and solutions) as hydro power. But: time perspective is much shorter! Transmission capacity plans for Sweden Sweden-neighbours: ca 11 MW (continuously 88 TWh/year) Nordel-neighbours: ca 55 MW (DC!) Plans: Järpströmmen-Nea, S-N, ~1 MW (South-West link, S-N, 2x6 MW - cancelled) Nordbalt, S-L, ~6 MW New line to Gotland Strengthening North to Finland New cut 2 line, ev. DC Sweden-neighbours: +~16 MW Pricing in power systems Thermal power systems: Price is set by marginal cost Hydro power: Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Wind power: Price is set by marginal cost = negative subsidy, since subsidy is only obtained at production (e.g. -2 Euro-cent if certificate price is 2 Euro-cent.)

18 Pricing in power systems: Norway Pricing in power systems: Sweden Nearly only hydro power (97%) Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Price is not set in Norway! Hydro + Nuclear + wind (9%) Large part of the rest is CHP (industrial and distr. heat) Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Price is not set in Sweden! Pricing in power systems: Denmark Pricing in power systems: Finland 22: High wind power (5%) A part of the rest is CHP (industrial and distr. heat) When it is windy, then the prices will be low Nuclear + hydro + wind (58%- now) CHP + more nuclear in the future At wind and low demand, then the prices will be low High prices are often not set in Denmark! Prices are then often not set in Finland!

19 Pricing in future Nordic power systems: Peak capacity responsibilities Much more often: Prices are not set by Nordic power plants. At wind and low demand, then the prices can be really low There is then a challenge to get prices that are high enough to finance all power plant. Enough transmission to high MC areas essential Norway: TSO-Statnet is responsible for enough capacity Finland: TSO-Fingrid is NOT responsible for enough capacity Sweden: TSO-Svenska Kraftnät is NOT responsible for enough capacity. But: up to 2 MW Denmark: TSO-Energinet.dk is responsible for enough capacity Peak capacity responsibilities example 1 1. Assume that there is a capacity problem in South Sweden and Denmark exports 1 MW to Sweden. 2. Assume that there is an outage in Denmark so they have to decrease consumption. 3. According to EU legislation nondiscrimination Denmark cannot prioritize Danish consumers before Swedish ones. 4. Does this has as a consequence that Denmark is also responsible for Sweden? Peak capacity responsibilities example There are discussions of capacity payments to a rather large volume in UK 2. Probably this then leads to comparatively low energy prices compared to a case with no cap. payments 3. Both Norway and Denmark plan new cables to UK. 4. Does this mean that Denmark and Norway can import and only pay the energy price?

20 MWh / h Peak loads in Sweden Year High load reserves in Sweden Selective capacity market TSO responsible to purchase up to 2 MW of reserves for peak load situations. There is a bidding process where the cheapest offers are accepted. Pricing: The bids are placed on Nordpool spot. They are only used if all other bids are accepted. The Net Regulation Price should not be allowed to exceed 5, Euro/MWh. TSO can immediately impose a Disconnection Price in The event of Critical Power Shortage of 2 SEK/MWh 23 Euro/MWh Australia: Max price 12 AUD 9 Euro/MWh Reserves in Sweden Consumers accepted to reduce consumption Company Area MW Stora Enso AB Höganäs Sweden AB 4 25 Rottneros Bruk AB 3 27 Befesa Scandust AB 4 18 Vattenfall AB Göteborg Energi AB 3 25 AV Reserveffekt TOTAL 464 Summary of (some) Nordic market challenges Risk for prices so low so power plants cannot be financed Large amounts of renewables often very low prices But still other units are needed need of either (very) high prices or some kind of capacity payment mechanism. Large amount of transmission is one part solution, but perhaps also large amounts of solar/wind power on the other end?

21 Idea to market solution to last unit There should be a (renewable) unit (biogas?) with MC as High operation cost (or bid price) essential Call it a market maker unit reduced need of cap. payment. If DSM is cheaper then it will be used instead As low LOLP as requested can be obtained (= size of unit) Comments to Nordic market challenges How high costs should we allow to make market work : Costs for market-making plants Costs for new lines are needed to increase the number of participants and to decrease risk of use of market power Costs for IT solutions for consumer flexibility since this is essential to make the market work. Comments to Nordic market challenges How high costs should we allow to make market work : Costs for market-making plants Costs for new lines are needed to increase the number of participants and to decrease risk of use of market power Costs for IT solutions for consumer flexibility since this is essential to make the market work. (But what is the alternative?) What is a good market? - 1 Static allocation efficiency (=are available resources used as efficient as possible? E.g. in deficit situations) Management efficiency (= is the administrative organization efficient?) Plant operation efficiency (= is each plant operated in an efficient and reliable manner?) Production optimization (= correct merit order = is cheapest possible operation, including externalities, applied?)

22 What is a good market? - 2 Transaction cost efficiency (= the amount of transactions costs, as measurements, spread of information and contracts) Dynamic investment efficiency (= are the correct investments done at the right time?) Risk management efficiency (= are risks and uncertainties handled in an efficient way?) System reliability (= is it on a correct level?)

Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion

Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Uppsala StandUp for Wind 6 oktober 2015 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Projektering & Etablering Konstruktion & Produktion

Läs mer

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 11 februari 2016

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 11 februari 2016 Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 11 februari 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Några utmaningar/lösningar

Läs mer

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Eleffekt 100% förnybart SERO Årsmöte och Seminarium 2016 CCC Karlstad 22 april 2016

Eleffekt 100% förnybart SERO Årsmöte och Seminarium 2016 CCC Karlstad 22 april 2016 Eleffekt 100% förnybart SERO Årsmöte och Seminarium 2016 CCC Karlstad 22 april 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges elproduktion år 2015, Totalt 159 TWh, export: 22 TWh Vindkraft,

Läs mer

Energiomställning i Sverige: 100% förnybart elsystem till 2040 måste vi vänta till 2040? Sustainable Innovation - Frukostseminarium 17 november 2016

Energiomställning i Sverige: 100% förnybart elsystem till 2040 måste vi vänta till 2040? Sustainable Innovation - Frukostseminarium 17 november 2016 Energiomställning i Sverige: 100% förnybart elsystem till 2040 måste vi vänta till 2040? Sustainable Innovation - Frukostseminarium 17 november 2016 Lennart Söder lsod@kth.se Professor Elektriska Energisystem,

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Balansering av elsystemet - nu och i framtiden

Balansering av elsystemet - nu och i framtiden Balansering av elsystemet - nu och i framtiden Svenska kraftnät, Anna Jäderström Gasmarknadsrådet 13 september Kraftbalansen Ett uppdrag i regeringens instruktion till Svenska kraftnät Kraftbalansen/Effektbalansen

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?:

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Hur gör vi för att säkerställa en fungerande framtida elmarknad med stor andel variabel elproduktion? Norra Latin Stockholm 7 april 2016 Lennart

Läs mer

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 13 maj 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges

Läs mer

Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Korttidsplanering av. mängder vindkraft HUVA-dagen 18 mars, 2010 Korttidsplanering av vatten-värmekraftsystem vid stora mängder vindkraft Lennart Söder Professor, KTH 1 Disposition Om förnybara energislag Generellt om vattenkraftsplanering Transmissionsläget

Läs mer

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen?

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Hur skapar vi ett robust elsystem för år 2050? Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Energikommissionen - Tekniska museet 7 december 2015 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem,

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung Kraftvärmens roll i framtidens energisystem Per Ljung ELSYSTEMET KAN HANTERA STOR EFTERFRÅGAN PÅ VINTERN OCH STORA VATTENFLÖDEN PÅ SOMMAREN 25 20 Inflöde vatten Vattenkraft GWh/h 15 Vattenmagasin / lager

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Forest energy systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Mosjön 14 April Bulgaria Romaia Share of renewable energy

Läs mer

Händelser i kraftsystemet v v

Händelser i kraftsystemet v v Händelser i kraftsystemet v47 213 v13 214 Händelser i kraftsystemet > Låg förbrukning jämfört med tidigare vintrar. Effektreserv utnyttjades inte. > Fortum varit tvungen att ta flera tuffa kabelavbrott

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna Vad påverkar elkostnaden? Elpris Sätts på marknaden, utbud och efterfrågan avgör Skatter och subventioner Beslutas av politiken, nationellt

Läs mer

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 17 december 2014

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 17 december 2014 Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 17 december 2014 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH 2 3 Finns det några problem

Läs mer

Gasdagarna Gas kan både lagra och balansera förnybar elproduktion. Lars Gustafsson

Gasdagarna Gas kan både lagra och balansera förnybar elproduktion. Lars Gustafsson Gasdagarna 2015 Gas kan både lagra och balansera förnybar elproduktion Lars Gustafsson IVA:s projekt Vägval El 2 Fyra olika scenarier Scenarierna utgör ytterlighetsfall som sätter ramarna för hela arbetet.

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kjell Jansson VD, Svensk Energi

Kjell Jansson VD, Svensk Energi Vindkraft Energiekonomiska Kjell Jansson VD, Svensk Energi 2009-12-03 CO 2 utsläpp från elproduktion Data gäller för år 2007 Källa: SCB, Nordel och Svensk Energi Sverige Elproduktion TWh milj ton CO 2

Läs mer

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark Smart Energisystem IVA Internet of Things 10 April 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles network

Läs mer

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader? Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Energikommissionen - Tekniska museet 27 oktober 2015 Lennart

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S Ett energisystem med större andel vindkraft Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S October 1 Energikommissionen, 6 th 2015, Stockholm Vad är teknikläget för framtidens

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

EFFEKTRESERVEN 2016/2017

EFFEKTRESERVEN 2016/2017 EFFEKTRESERVEN 2016/2017 16 november 2016 15 mars 2017 Linda Thell Marknads- och systemutveckling Förordning om effektreserv > Lagen om effektreserv förlängd till 2025 > Ny förordning (2016:423) från 1

Läs mer

Hur uthållig är det nordiska elsystemet för låga systempriser? Frank Krönert

Hur uthållig är det nordiska elsystemet för låga systempriser? Frank Krönert Hur uthållig är det nordiska elsystemet för låga systempriser? Frank Krönert 1 Kostnadsstruktur för svensk kärnkraft 5 5 Illustrativt CAPEX 4 Cost [EUR/MWh] 4 3 3 2, 2 4,2,1 2,3 4,6 19,5 Cost 2, 2 [EUR/MWh]

Läs mer

How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv The industry is important for Sweden 2 85 % of the export is related to goods Jobs

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

NEPP - IVL SEMINARIUM Reglering av vindkraft - balanshållning. Strandvägen 7A: 20 november 2014 Professor Lennart Söder

NEPP - IVL SEMINARIUM Reglering av vindkraft - balanshållning. Strandvägen 7A: 20 november 2014 Professor Lennart Söder NEPP - IVL SEMINARIUM Reglering av vindkraft - balanshållning Strandvägen 7A: 20 november 2014 Professor Lennart Söder Balanshållning Utmaningar Möjligheter Per tidsperiod 020327-LS2 Balanshållning följ

Läs mer

Energisäkerhetsaspekter på förnybar, distribuerad och intermittent elproduktion

Energisäkerhetsaspekter på förnybar, distribuerad och intermittent elproduktion Energisäkerhetsaspekter på förnybar, distribuerad och intermittent elproduktion Joakim Widén M.Sc., Ph.D. Engineering Sciences / Solid State Physics Uppsala University joakim.widen@angstrom.uu.se Energisäkerhet

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Johan Sundberg, Profu Sverige: Mycket måttlig bioenergiökning

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sammanställning av Lennart Söders kommentarer till KVA:s uttalanden om vindkraft.

Sammanställning av Lennart Söders kommentarer till KVA:s uttalanden om vindkraft. Sammanställning av Lennart Söders kommentarer till KVA:s uttalanden om vindkraft. Lennart Söder, 26 januari 2010 Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott (KVA) publicerade den 17 september 2009 ett uttalande

Läs mer

Nordic Energy Perspectives

Nordic Energy Perspectives Nordic Energy Perspectives Utvecklingen av Sveriges och Nordens energisystem till 2030 Bo Rydén Profu Projektinriktad forskning och utveckling Profu etablerades 1987 och består idag av ca 20 personer.

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Utvecklingsvägar för Europas energisystem

Utvecklingsvägar för Europas energisystem Utvecklingsvägar för Europas energisystem Filip Johnsson Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96, Göteborg filip.johnsson@chalmers.se Chalmers energidag, 4 november, 2010 Stora investeringar

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Erik Axelsson 217-3-8 Nyligen avslutat projekt på Profu Utbyggnad av solel i Sverige Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp Jens Bjöörn Mot en solekonomi Solekonomi Resurs-, och systemeffektivitet Hög Traditionell energiproduktion Ändliga resurser och hög miljöbelastning CHP Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Obligatorisk bild Kommunernas expertorg: 289 kommuner samt bolag, privata företag är associerade medlemmar, tot 400 medl.

Obligatorisk bild Kommunernas expertorg: 289 kommuner samt bolag, privata företag är associerade medlemmar, tot 400 medl. 1 2 Obligatorisk bild Kommunernas expertorg: 289 kommuner samt bolag, privata företag är associerade medlemmar, tot 400 medl. Totalt ca 16 000 medarbetare. Vi arbetar med samhällskontakter, dvs lobbying,

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Integration av vindkraft och behov av framtida nätutbyggnad. Ulf Moberg, Teknisk Direktör

Integration av vindkraft och behov av framtida nätutbyggnad. Ulf Moberg, Teknisk Direktör Integration av vindkraft och behov av framtida nätutbyggnad Ulf Moberg, Teknisk Direktör 2 Integration av vindkraft? Ja MEN > Hur mycket? > Var? > När? 3 Integration av vindkraft Många parametrar som påverkas

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014 Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 14 1.(a) The considered problem may be modelled as a minimum-cost network flow problem with six nodes F1, F, K1, K, K3, K4, here called 1,,3,4,5,6, and

Läs mer

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Etableringen av sertifikatmarked i Sverige Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Seminarium på OED i Oslo den 26 februari 2008 Nils Andersson, Svensk Vindkraft Stödsystem till förnybar

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer