100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)"

Transkript

1 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier av 1% förnybart i ett isolerat Sverige Användning av överskott från sol+vind i fjärrvärmenätet. Om framtida vindkraftverk Detaljerad beskrivning av det svenska vattenkraftsystemet Om Smarta Nät Utmaningar för elpriset i den framtida elmarknaden med många kraftverk med låga driftskostnader Syftet med ett kraftsystem 1. Se till att konsumenterna erhåller den efterfrågade effekten (t ex en 6 W-lampa), när de trycker på onknappen. Detta ska fungera oavsett om det är haveri i kraftverk, det blåser etc. =upprätthåll en balans mellan total produktion och total konsumtion. 2. Se till att konsumenter får en rimlig spänning, t ex ca 23 V, i vägguttaget. 3. Punkten 1-2 ska upprätthållas med rimlig tillförlitlighet. Denna är aldrig 1,... procent, 4. Punkt 1-3 ska upprätthållas på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Om ny kärnkraft - Regeringen i Storbritannien har kommit överens med EDF group om ett erbjudande att bygga ny kärnkraft i Storbritannien. - EDF erbjuds ett garanterat pris om öre/kwh i 35 år vilket ökar med konsumentprisindex. - https://www.gov.uk/government/news/initial-agreementreached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley

2 Naturgas: Prisutveckling: Naturgas: Skiffergas Svensk Elproduktion: Totalt 145,6 TWh (samma som 211) Current (211) Swedish Power System Source TWh Energy % Hydro 66, 44, Nuclear 58, 39, Wind 6,1 4, Solar CHP-Ind 6,4 4,4 124 CHP-distr. 9,4 6, Condens 1,1, Total 146, MW-capacity - 211

3 Studied Swedish Power System Source TWh Energy % MW-max Hydro 65,7 45, Nuclear Wind 46,8 32, Solar 11,6 8, 9148 CHP-Ind 6,4 4,4 124 CHP-distr. 13,9 9, Other 1,3,9 581 Total 139, Ny rapport: Publicerad 21 oktober 213 Studerar: Balansering från timme till timme Hög vind+sol / låg elförbrukning Låg vind+sol / hög elförbrukning Vattenkraftsreglering Kan laddas ner från KTH:s hemsida enligt nedan EXCEL-fil för beräkningar Tre utmaningar i ett kraftsystem med stor andel sol- och vindkraft: C1: Håll den kontinuerliga balansen C2: Hantera situationer med stor mängd variabel produktion. C3: Hantera situationer med liten mängd variabel produktion. Olika nivåer på analyser Nivå 1: Studera andelen vindkraft Nivå 2: Studera möjligheten att klara ändringar Nivå 3: Studera körningen av elsystemet hur det ändrar sig över tiden Nivå 4: Optimera driften över tiden Nivå 5-X: Ta med allt fler detaljer om reservhållning, överföringsbegränsningar, osäkra prognoser etc. 11

4 Nivå 1: Studera andelen vindkraft Vindkraft i några Europeiska länder C2: Beräkna: Spanien vind: MW vind energi 21 Sp 16 % Största utmaningen vid hög vind+sol och låg elförbrukning, men man måste beakta att man kan exportera Portugal vind: MW Source: REE Portugal Spanien: 12 MW Spanien Frankrike: 12 MW Spainien Marocko: 65 MW Irland vind: 1539 MW Po 17 % Ir 13 % vind max andel Sp 54 % Po 81 % Ir 52 % Irland - Skottland: 45 MW Planerad: +85 MW Portugal vind: MW (21) Sverige: Om vi skulle ha samma andel vindkraft som i några Europeiska länder Spanien vind: MW Sverige el. konsumtion ca 15 TWh Area 212 Nivå 1: Studera andelen vindkraft Consum ption [TWh] Ireland, ,7 (212) Wind [TWh] 4, (212) Wind Energy share Max wind [MW] Lowest consump -tion [MW] Possible export [MW] 15,6 % MW 95 = 5 (UK) + 45 (North Ireland UK) MSVR 6, % Portugal 49,6 [4] 1,1 [4] 2,4 % [4] 18 [4] 73,1 % Spain, [3] 269,16 48,156 17,9 % [4] 355 [4] 78,3 % Denmark 34,3 [4] 1,2 [4] 29,7 % [4] 3785 [4] 64,6 % Source: REE Vind-energi 211 Vind-energi i Sverige Sp 16 % 24,5 TWh Po 18 % 26,7 TWh Sweden 142,4 [5] 7,2 [5] 5,1 % [4] 13,7 % Om Sverige hade ca 4 ggr mer vind än 212 (dvs ca 3 TWh/år) skulle vi få ungefär samma andel som andra länder

5 Nivå 2: Studera förändringar från, t ex timme till timme C1: Klara kontinuerliga variationer 1. Studera vilka variationer som vi har idag 2. Studera vilka variationer vi kommer få i framtiden 3. Se hur man klarar dagens variationer och vad som händer i framtiden. Kommentera vilka utmaningar detta medför Change within 1 hour [MWh/h] Elförbrukning: Ändringar under timme 4 timmar o 95 % level Initial load level [MWh/h] x Initial load level [MWh/h] x 1 4 Ändringarna timme-till-timme: ca +2 MW Ändringarna mellan 4 timmar: ca +6 MW Detta balanseras av produktionsändringar! Change within 4 hours [MWh/h] % level Change within 1 hour [MWh/h] Nettoförbrukning = Elförbrukning 4%(vind + solenergi) för ett år: 1 timme 4 timmar 95 % level Initial load level [MWh/h]: x Initial load level [MWh/h]: x 1 4 Ändringarna timme-till-timme: ca +25 MW Ändringarna mellan 4 timmar: ca +8 MW Och: Inom ett större intervall (lägre min-nivå) Change within 4 hours [MWh/h] % level Ändring inom 1 timme [MWh/h] Vattenkraft: Ändringar under 28 1 timme 4 timmar 95 % nivå Initial vattenkraftsnivå [MWh/h]: Initial vattenkraftsnivå [MWh/h]: Under 28 var ändringarna timme-till-timme: 35 MW Under 28 var ändringarna mellan 4 timmar: 7 MW Ändring inom 4 timmar [MWh/h] % nivå

6 Vattenkraftens roll: Vissa år hjälper Sverige grannländer Då varierar vår produktion mer än elförbrukningen Vissa år hjälper grannländerna Sverige Då varierar vår produktion mindre än elförbrukningen Men: Vad är möjligt? Nivå 3: Studera körningen av elsystemet timme till timme C1: Klara kontinuerliga variationer inklusive hög produktion (C2) och låg produktion (C3) 1. Elförbrukning samt vindkraft och solkraft blir vad den blir 2. Kraftvärmen körs så konstant som möjligt 3. Resten (max=12951 MW, min=1875 MW) tas av vattenkraften 4. Om inte detta räcker behövs mer. MWh/h x 1 4 Underskotts-situation låg sol+vind: januari Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Energinivå [MWh/h] Underskotts-situation (årsbasis) Max nivå: MW Antal timmar med behov: 765 h Energi: TWh Förbrukning från 14 januari till 3 januari Hög vind minska kraftvärmen Antal timmar med behov av mer produktion Kostnad för detta: 1,5 öre/kwh

7 Överskotts-situation (augusti) Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Överskotts-situation (augusti) Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft 1 1 MWh/h 8 MWh/h Förbrukning från 1 augusti till 1 augusti Inte OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme Förbrukning från 1 augusti till 1 augusti Nu OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme Överskott under ett år Vattenkraft: Varaktighets-kurva Max nivå: 951 MW Antal timmar med behov: 86 h Energinivå [MWh/h] Energivolym: 1.63 TWh Antal timmar med överskott/möjlighet till export Min nivå: 1875 MW: Behövs under 86 timmar Max nivå: MW: Behövs under 765 timmar

8 Slutsatser: Detaljsimulering av extremsituationer har gjorts Vattenkraften klarar dessa situationer med den modell som använts (tim-simulering inkl domar) Viktigt att vattenkraften kan regleras (dagens domar) Ännu inga oöverstigliga hinder funna Dock intressanta utmaningar / möjliga effektiviseringar. Dvs Hur ska man göra? Nästa steg = = planer inför Version 4: Samarbete med Swecos Nord-Europa-modell Beakta transmissions-begränsningar inom Sverige / behov av utbyggnad Kombination: Kraftvärme-minskning + elpatroner i fjärrvärme vid överskott Möjligen laststyrnings-uppskattning vid underskott Fler viktiga förslag? Användning av överskott från sol+vind i fjärrvärmenätet. Model of CHP and district heating a. In Part 2 there is the assumption that one can use surplus electricity (MC=) in the district heating instead of spillage. b. In Part 3 there is the assumption that one can use surplus electricity (MC=) to replace CHP instead of spillage. c. Reality is probably both with some limitations.

9 Model of district heating - 1 Model of district heating januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 25 8 [MW] Effektnivå [MW] Stockholm fjärrväremeleverens under 212 a. Total district heating in Stockholm during 212 per hour (City-Söder, including Söderenergi and Nordvästra including E.ON Järfälla) Timme på året med nivå över 75 procent av förbrukning a. Amount of excess of wind+solar > 75% of deman. Model of district heating - 3 Assumptions: a. Swedish yearly disstrict heating same profile as in Stockholm b. Same level of fuel waste as today (18%) which is not replace (negative MC) c. Heat spillage or rökgaskondensering not replaced with electricity. [MW] Model of district heating Spillvärme Avfallsförbränning Värmebehov under 212 a. Result for the potential of heat replacement

10 12 Model of district heating , Model of CHP- 1 Data Kraftvärme: 1 Januari 31 December 1 8 4, 35, 3, [MW] 6 25, 4 2, 2 15, Möjlig elförbrukning (trappstegskurva) och tillgänglig elproduktion a. Result for the replacement: 1.2 TWh used (out of 3, TWh available surplus) 1, 5,, a. Yearly CHP production in 211 Model of CHP - 2 Model of CHP- 3 x 1 4 Model: a. 5% more CHP than today (from Profu report) b. It is possible to decrease CHP down to 25% of its original value during each hour c. But the total amount of hydro + CHP muast be 17% of production (synchronous machine requirement) d. Excel sheet available to change these data. MWh/h Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Förbrukning från 14 januari till 3 januari a. Example of resulting CHP decrease:

11 Model of CHP- 4 Model of CHP- 5 25, 2, Resultat kraftvärme minskning: 1 Januari 31 December 25 2 Resultat kraftvärme minskning: Varaktighetskurva; Max= 2267 MW; Energi=,79 TWh 15, 15 1, 1 5 5, , a. Resulting CHP decrease:,79 TWh = 5,4% a. Resulting CHP decrease:,79 TWh = 5,4% Questions on CHP + District heating Om framtida vindkraftverk a. Amount of waste etc (MC <) in future? b. How much can one decrease CHP? c. How fast can one decrease CHP? d. Electric boilers in district heating? e. Uncertainties on amount of CHP/district heating in future?

12 Studied wind power: Different wind-power transfer functions effekt [procent] Nytt vindkraftverk Ursprunglig produktion Valt kraftverk vindhastighet [m/s] Original: Utilization time: 25 h new type : Utilization time: 395 h selected wind power station : Utilization tim 29 h Identified wind power projects in Sweden: Identified wind power projects: 45 MW ( 1 TWh/year) Today capacities: Hydro Power: 16 MW ( 65 TWh) Nuclear power: 9 MW ( 65 TWh) total of 25 MW Detaljerad beskrivning av det svenska vattenkraftsystemet Simulation method (Sweden isolated) 2: Detailed simulation a. Simulate one week with details of Swedish hydro system b. Assume wind+solar+chp from preliminary simulation as fixed c. Formulate a linear optimization problem d. Problem has equations and variables

13 Simulation method (Sweden isolated) 2: Detailed simulation a. Objective function: x Preliminary simulation for a January week b. where H spill (k)= hydro spillage during hour k, V spill (k) = Wind spillage during hour k, EXP(k) = extra export during hour k, IMP(k) = extra import during hour k, K = number of hours in the studied period (=168). MWh/h Elförbrukning Vattenkraft Vindkraft Solkraft Värmekraft Förbrukning från 1 november till 7 november Result after detailed simulation (normal inflow) x 1 4 Result after detailed simulation (16% of normal inflow) x MWh/h 1.5 Förbrukning Vattenkraft Vind + sol Övrig produktion MWh/h 1.5 Förbrukning Vattenkraft Vind + sol Övrig produktion Timme under studerad vecka Timme under studerad vecka

14 Om Smarta Nät Smarta Elnät! I ett elnät pågår följande: Idag/i morgon kan man: Mäta mycket mer/billigare Skicka signaler billigare/snabbare Styra fler komponenter Fatta bättre beslut om åtgärder Elpriser SE3 24/9-1/1 Sverige idag Elpriser i framtiden Framtiden Prisskillnad över dygnet: 2-25 öre/kwh Flytta 1 kwh, 3 ggr 6-75 kr/år Kan variera mycket mer! Men: Mycket solkraft lägre pris på dagen Mycket vindkraft oregelbundna prisvariationer

15 Flexibla kunder och konkurrens Antag ett system med stora prisvariationer: Tre typer av business cases Mer handel med grannar Euro/ MWh 1 Demand Side Management Flexibla kraftverk Dessa tre metoder konkurrerar. Mycket transmission reducerar prisvariationer mindre DSM Nu och i framtiden Möjligheter med smarta nät Mycket stora möjligheter att styra näten mer effektivt (PMU, SVC, FACTS etc): IDAG Stor möjlighet att använda AMR-data ännu bättre: IDAG Viktigt att utveckla teknik och handel för flexibel konsumtion. Värmelast central! Minska last vid, typ, 3 kr/kwh viktigt och intressant! Möjligt SmartGrid Internet of things i (inte bara) mitt hus Möjligt SmartGrid Internet of things i (inte bara) mitt hus Krav för SMART lösning: Tim-mätning (= betala variabelt pris) + information som sänds till pannan med, t ex, SMS etc Träpelletspanna Idag: Reserv-el startar när temperatur < 4 I morgon (SMART): Starta elvärme när elpriset är lägre än kostnad för pellets ELLER: (mer komplicerat): Kontrakt med leverantör (dock fortfarande krav på timmätning) I morgon (SMART): Starta elvärme när elpriset är lägre än kostnad för pellets 59 6

16 Utmaningar för elpriset i den framtida elmarknaden med många kraftverk med låga driftskostnader. Nordic Power Supply TWh 212 Country Nuclear Hydro Fossil Wind Bio Total Norway 142,9 2,4 1,6 147,8 Finland 22,1 16,6 17,9,5 9,9 67,7 Sweden 61,2 77,7 4,6 7,1 1,8 161,6 Denmark,2 16,3 1,2 2,3 29,4 Nordic hydro power In 212 the Nordic hydro power production was 237 TWh. New Nordic interconnections ENTSO-E: Ten-Year Network Development Plan This corresponds to an inflow of around 4,5 TWh/week A heavy rain every second week implies 9 TWh

17 Renewable energy systems Energy is produced where the resource is The energy has to be transported to consumption center The energy inflow varies, which requires storage and/or flexible system solutions This is valid for hydro power, wind power, solar power Example Nordic hydro power (inflow) can vary 86 TWh between different years ( 21 to 1996) Transport from NV to SE + continent Energy balancing with thermal power in i Dk+F+Ge+Pl+NL+Ee Wind power gives the same variations/uncertainties (and solutions) as hydro power. But: time perspective is much shorter! Transmission capacity plans for Sweden Sweden-neighbours: ca 11 MW (continuously 88 TWh/year) Nordel-neighbours: ca 55 MW (DC!) Plans: Järpströmmen-Nea, S-N, ~1 MW (South-West link, S-N, 2x6 MW - cancelled) Nordbalt, S-L, ~6 MW New line to Gotland Strengthening North to Finland New cut 2 line, ev. DC Sweden-neighbours: +~16 MW Pricing in power systems Thermal power systems: Price is set by marginal cost Hydro power: Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Wind power: Price is set by marginal cost = negative subsidy, since subsidy is only obtained at production (e.g. -2 Euro-cent if certificate price is 2 Euro-cent.)

18 Pricing in power systems: Norway Pricing in power systems: Sweden Nearly only hydro power (97%) Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Price is not set in Norway! Hydro + Nuclear + wind (9%) Large part of the rest is CHP (industrial and distr. heat) Price is set by the water value = the expected marginal cost in the future to which the water could be stored. Price is not set in Sweden! Pricing in power systems: Denmark Pricing in power systems: Finland 22: High wind power (5%) A part of the rest is CHP (industrial and distr. heat) When it is windy, then the prices will be low Nuclear + hydro + wind (58%- now) CHP + more nuclear in the future At wind and low demand, then the prices will be low High prices are often not set in Denmark! Prices are then often not set in Finland!

19 Pricing in future Nordic power systems: Peak capacity responsibilities Much more often: Prices are not set by Nordic power plants. At wind and low demand, then the prices can be really low There is then a challenge to get prices that are high enough to finance all power plant. Enough transmission to high MC areas essential Norway: TSO-Statnet is responsible for enough capacity Finland: TSO-Fingrid is NOT responsible for enough capacity Sweden: TSO-Svenska Kraftnät is NOT responsible for enough capacity. But: up to 2 MW Denmark: TSO-Energinet.dk is responsible for enough capacity Peak capacity responsibilities example 1 1. Assume that there is a capacity problem in South Sweden and Denmark exports 1 MW to Sweden. 2. Assume that there is an outage in Denmark so they have to decrease consumption. 3. According to EU legislation nondiscrimination Denmark cannot prioritize Danish consumers before Swedish ones. 4. Does this has as a consequence that Denmark is also responsible for Sweden? Peak capacity responsibilities example There are discussions of capacity payments to a rather large volume in UK 2. Probably this then leads to comparatively low energy prices compared to a case with no cap. payments 3. Both Norway and Denmark plan new cables to UK. 4. Does this mean that Denmark and Norway can import and only pay the energy price?

20 MWh / h Peak loads in Sweden Year High load reserves in Sweden Selective capacity market TSO responsible to purchase up to 2 MW of reserves for peak load situations. There is a bidding process where the cheapest offers are accepted. Pricing: The bids are placed on Nordpool spot. They are only used if all other bids are accepted. The Net Regulation Price should not be allowed to exceed 5, Euro/MWh. TSO can immediately impose a Disconnection Price in The event of Critical Power Shortage of 2 SEK/MWh 23 Euro/MWh Australia: Max price 12 AUD 9 Euro/MWh Reserves in Sweden Consumers accepted to reduce consumption Company Area MW Stora Enso AB Höganäs Sweden AB 4 25 Rottneros Bruk AB 3 27 Befesa Scandust AB 4 18 Vattenfall AB Göteborg Energi AB 3 25 AV Reserveffekt TOTAL 464 Summary of (some) Nordic market challenges Risk for prices so low so power plants cannot be financed Large amounts of renewables often very low prices But still other units are needed need of either (very) high prices or some kind of capacity payment mechanism. Large amount of transmission is one part solution, but perhaps also large amounts of solar/wind power on the other end?

21 Idea to market solution to last unit There should be a (renewable) unit (biogas?) with MC as High operation cost (or bid price) essential Call it a market maker unit reduced need of cap. payment. If DSM is cheaper then it will be used instead As low LOLP as requested can be obtained (= size of unit) Comments to Nordic market challenges How high costs should we allow to make market work : Costs for market-making plants Costs for new lines are needed to increase the number of participants and to decrease risk of use of market power Costs for IT solutions for consumer flexibility since this is essential to make the market work. Comments to Nordic market challenges How high costs should we allow to make market work : Costs for market-making plants Costs for new lines are needed to increase the number of participants and to decrease risk of use of market power Costs for IT solutions for consumer flexibility since this is essential to make the market work. (But what is the alternative?) What is a good market? - 1 Static allocation efficiency (=are available resources used as efficient as possible? E.g. in deficit situations) Management efficiency (= is the administrative organization efficient?) Plant operation efficiency (= is each plant operated in an efficient and reliable manner?) Production optimization (= correct merit order = is cheapest possible operation, including externalities, applied?)

22 What is a good market? - 2 Transaction cost efficiency (= the amount of transactions costs, as measurements, spread of information and contracts) Dynamic investment efficiency (= are the correct investments done at the right time?) Risk management efficiency (= are risks and uncertainties handled in an efficient way?) System reliability (= is it on a correct level?)

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Korttidsplanering av. mängder vindkraft HUVA-dagen 18 mars, 2010 Korttidsplanering av vatten-värmekraftsystem vid stora mängder vindkraft Lennart Söder Professor, KTH 1 Disposition Om förnybara energislag Generellt om vattenkraftsplanering Transmissionsläget

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 17 december 2014

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 17 december 2014 Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 17 december 2014 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH 2 3 Finns det några problem

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Kjell Jansson VD, Svensk Energi

Kjell Jansson VD, Svensk Energi Vindkraft Energiekonomiska Kjell Jansson VD, Svensk Energi 2009-12-03 CO 2 utsläpp från elproduktion Data gäller för år 2007 Källa: SCB, Nordel och Svensk Energi Sverige Elproduktion TWh milj ton CO 2

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter

Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter Filip Johnsson Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96, Göteborg filip.johnsson@chalmers.se Skånes energiting 9 juni, 2011

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp Jens Bjöörn Mot en solekonomi Solekonomi Resurs-, och systemeffektivitet Hög Traditionell energiproduktion Ändliga resurser och hög miljöbelastning CHP Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar?

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? SEEF Handelshögskolan 18 Februari Gunnar Lundberg Situationsbeskrivning Kärnkraftverk ur drift: 17/12: R1, R2, R3, F2 och O3,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Etableringen av sertifikatmarked i Sverige Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Seminarium på OED i Oslo den 26 februari 2008 Nils Andersson, Svensk Vindkraft Stödsystem till förnybar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Växternas

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Handeln med elcertifikat

Handeln med elcertifikat Handeln med elcertifikat 2011-02-10 Peter Chudi, SKM 1 Energi Norge konferensen 11 mars 2010 PRODUKTER Noterade Spot Terminsprodukter Onoterade Flerårsavtal Fast pris kontrakt för löpande produktion Monetarisering

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Det svenska energisystemet en global förebild. Kjell Jansson VD Svensk Energi

Det svenska energisystemet en global förebild. Kjell Jansson VD Svensk Energi Det svenska energisystemet en global förebild Kjell Jansson VD Svensk Energi Agenda Sverige är en global förebild rankas som nummer tre i världen Sveriges energisystem, marknad, produktion och elanvändning

Läs mer

Vattenkraft-historia-idagframtid

Vattenkraft-historia-idagframtid Vattenkraft-historia-idagframtid Mikael Sundby, Vattenfall Inledning Vattenkraftshistoria historia Hur används hydrologiska prognoser av ett kraftföretag? Kraftsystemet idag Avregleringen Vad bestämmer

Läs mer

Lagring av energi från vindkraft

Lagring av energi från vindkraft EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-04-15) Lagring av energi från vindkraft Bild: ABB Elev:Axel Lumbojev Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är en intermittent kraftkälla, den fungerar bara

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

VGR är en del ieuropaselsystem hur utnyttjar vi det? Vindkraft resurser ur ett lokalt och internationellt perspektiv

VGR är en del ieuropaselsystem hur utnyttjar vi det? Vindkraft resurser ur ett lokalt och internationellt perspektiv VGR är en del ieuropaselsystem hur utnyttjar vi det? Vindkraft resurser ur ett lokalt och internationellt perspektiv May 13th, 215 Mikael Odenberger, Lisa Göransson, Thomas Unger and Karolina Nilsson VGR

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr.

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr. Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Tekn. Dr. Energisystem Linköpings universitet Tillförd energi för elproduktion i Sverige Foto: Owen Humphreys/AP Bennewitz nära Wurzen Källa: MDR

Läs mer

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 SKM 1 Innehåll 1. Övergripande erfarenheter 2. Hur fungerar marknaden? - Produkter - Prisbildning - Plats - Påverkan 3. Sammanfattning 2010 Tricorona AB

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin Prisbildning på elmarknader EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin 1 Lärandemål Utföra överslagsberäkningar på elpriser, samt analysera vilka faktorer som har stor betydelse för prisbildningen

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna?

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? PERSPEKTIVPLAN 2025 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? The Swedish National Grid Affärsverket svenska kraftnät > Transmission lines > Total length 15

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Miljöfrågor kopplade till elproduktion och olika energikällors miljöegenskaper Agneta Rising Miljöchef

Miljöfrågor kopplade till elproduktion och olika energikällors miljöegenskaper Agneta Rising Miljöchef Miljöfrågor kopplade till elproduktion och olika energikällors miljöegenskaper Agneta Rising Miljöchef 2 Miljöpolicy (1) Vattenfalls ambition är att uppfattas som ledande inom miljöområdet. Vårt agerande

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer