minska din förbrukning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "minska din förbrukning"

Transkript

1 #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1

2 Sverige når klimatmål med fjärrvärme Fjärrvärmen är starkt bidragande till att Sverige är ett av bara fyra EU-länder som når Kyotomålen om utsläpp av växthusgaser. Det uppger Naturvårdsverket. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 9,1 procent, trots att såväl industrin som transportsidan samtidigt ökat sina utsläpp. Fjärrvärme är verkligen fantastiskt. 2

3 LEDARE Alla har ansvar Klimathotet är ett överhängande problem som mänskligheten står inför. Gemensamma insatser för att bromsa utvecklingen krävs av hela världen. I det globala sammanhanget finns även vi invånare och företag i Mölndal som också får dra vårt strå till stacken och spara energi. Mölndal Energi har ett särskilt stort ansvar. Som energibolag måste vi se till att vår energiutvinning är effektiv med minimal påverkan på miljön och att våra investeringar är hållbara och långsiktiga. Men vårt ansvar stannar inte där. Vi ska också kunna göra det möjligt för våra kunder att göra miljövänliga val. Vi ska erbjuda produkter som inte påverkar klimatet eller ekosystemen, och ha en god service som förmedlar nyttiga råd. Vi bygger för framtiden Vi är först i landet med att kunna erbjuda våra kunder el och värme märkt med Naturskyddsföreningens symbol, Bra Miljöval. Ett annat led i Mölndal Energis miljöarbete är miljardinvesteringen i Riskulla kraftvärmeverk som står färdigt nästa år. Kraftvärme är ett mycket effektivt och resurssnålt sätt att producera el och värme på. Överskottsvärmen som skapas under elproduktionen tas tillvara och sprids till bostäder och lokaler via Mölndals fjärrvärmenät. Vårt nya kraftvärmeverk eldas med biobränslen från skogar i Västra Götaland och Småland vilket gör att vår produktion inte bidrar till växthuseffekten. Dessutom blir Mölndal till en betydande del självförsörjande på el, och behovet av fossila bränslen minskar. Fjärrvärme för fler Ju fler som väljer fjärrvärme desto energieffektivare blir Sverige och vi bygger därför kontinuerligt ut fjärrvärmenätet. I dag går cirka en tredjedel av Sveriges energiförbrukning till fastigheter, varav uppvärmningen står för den allra största delen. Förlusterna i tillverkningen och distributionen av fjärrvärme är minimal. Tack vare fjärrvärmetekniken har utsläppen av koldioxid för uppvärmning av fastigheter minskat med 60 procent sedan Vi hjälper dig att spara Det finns ingen konflikt mellan energibesparande åtgärder och god ekonomi, tvärtom. De flesta besparingar betalar sig väl och gynnar kommande generationer. Vår kunniga kundservice är bara ett samtal bort och tipsar dig gärna om hur du kan spara el i vardagen. Mölndal Energi utför energideklarationer av din fastighet för att identifiera energitjuvarna och vi föreslår effektiviserande åtgärder. Såväl producenter som konsumenter av energi måste spara och bli mer energismarta. Vi har alla ett ansvar inför framtiden. Christian Schwartz, Mölndalsbo och Vd Mölndal Energi KONTAKTEN Kontakten utges av Mölndal Energi AB Box 34, Mölndal Besöksadress: Aminogatan 21 Tel Fax Ansvarig utgivare: Bernt-Erik Radesjö Produktion: Widén&Malmqvist AB 3

4 Professor kräver kraftvärme och snålare energianvändning Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet, har under trettio år outtröttligt föreläst om energiförsörjningen. Först om vi sänker vår elanvändning med 40 procent och exporterar lika mycket, då gör vi en insats för klimatet, säger Björn Karlsson. GILLAR KRaftvärme. Det är det billigaste och effektivaste sättet att framställa energi på. Vill vi göra en insats för klimatet så bygger vi fler kraftvärmeverk, säger Björn Karlsson. Just nu bygger Mölndal Energi nya Riskulla kraftvärmeverk som står färdigt nästa år. Professor Björn Karlsson har fått en del skäll, bland annat för att han anser att sopsortering är nys och att det inte spelar någon roll hur mycket klimatneutral energi Sverige än producerar. De flesta politiker begriper ingenting, säger Björn Karlsson argt. Även om vi tillverkar fossilfri el här, så räcker inte det. Vi tror att vi bara använder el från förnyelsebara källor, men så är det inte. För varje extra kilowattimme vi konsumerar så tvingar vi fram elproduktionen på marginalen, produktion som kommer från kolkondenskraft i Europa. Enligt Björn Karlsson måste vi istället räkna varje förbrukad kilowattimme som ett kilo koldioxid i utsläpp oavsett var elen kommer ifrån, eftersom det är sådan liten andel av den totala energiproduktionen i världen som är grön. Om svenskarna använder elen istället för att exportera, blir därför klimatvinsten negativ, enligt Björn Karlssons resonemang. Genom att exportera till länder som saknar vattenkraft, vindkraft och kraftvärme, gör den mest nytta och det lönar sig, säger Björn Karlsson och suckar: De flesta brukar fatta när jag exemplifierar med stålet. Hur många anser i dag att allt svenskt stål ska stanna inom landet? Inte någon, klart vi ska exportera. Var sätter man vindkraftverket någonstans? Där det blåser, och vattenkraftverk där det finns mycket älvar. Det är inte konstigare än så. Det är en lysande affär för svenska folket att exportera det som man är bra på, precis enligt traditionell handelsteori. Kraftvärme energieffektivt Björn Karlsson är positiv till kärnkraft och negativ till sopsortering, som han anser vara ett slöseri med energi och är det billigaste biobränslet. Kraftvärmen vill han helst bygga ut. I kraftvärmeverken tas all el tillvara och värmen, som faktiskt är en biprodukt, värmer husen. Vidare menar han att det allra sämsta är eluppvärmda hus. Det är till och med sämre än olja, menar han. Det handlar om den totala kostnaden och verkningsgraden. Oljeuppvärmning har en god verkningsgrad men är 4 ett fossilt bränsle. Men alla betraktar elen som ren, men den är inte ren. Den kommer från fossila bränslen över hela världen. Och återigen; kvitta en kilowattimme med ett kilo koldioxid och räkna på det. Dyrare el i framtiden Björn Karlsson träffade rätt för tio år sedan när han före alla andra förutsåg att avregleringen av elmarknaden och medföljande internationalisering skulle leda till högre priser. Han tror att den trenden består. Det kommer bli ännu dyrare med energi, eftersom fossila bränslen inte bär sina kostnader. Vi kommer att märka det när effekterna av klimatförändringen slår fullt ut om trettio år. Då får de industrier som inte energieffektiviserat problem med att klara konkurrensen. Björn Karlsson har fått mothugg av många genom åren; företagsledare, politiker och energibolag. Men han står på sig. Jag vet att jag har rätt. Det handlar om insikter, inte åsikter.

5 Stackars Thomas Edison. Han uppfann glödlampan 1879 och skulle troligen inte gilla att hans uppfinning nu förbjuds. Den allra första modellen gjorde dock britten William Robert Growe redan 1840 av platinatråd kom den modell som i dag sitter i svenska hem. I tre år till. Glödlampan snart ett minne blott Den har funnits i snart 140 år. Men nu ska glödlampan bort från de svenska hemmen enligt ett EU-direktiv. Orsak: Den drar för mycket el. Europa tar nu krafttag för att få ner sin energiförbrukning och förbudet mot glödlampor är ett led i att spara energi. När hela EU byter ut glödlamporna mot lågenergilampor, minskar elbehovet med 40 terawattimmar varje år. Bara i Sverige kommer två terawattimmar att sparas på beslutet. Det motsvarar normalförbrukningen hos villor, eller hela elproduktionen från samtliga 900 svenska vindkraftverk. Och drygt 500 till. Enligt Energimyndigheten så står belysningen för procent av hushållens totala elförbrukning. Belysning från glödlampor är inte heller särskilt energieffektiv; endast 10 procent av energin blir ljus resten blir värme. Men förbudet sker inte på en gång. I höst stoppas först 100-wattslampan, och övriga glödlampor fasas därefter ut på sikt. Energideklarationer ska minska energiåtgången Sedan lagen om energideklaration infördes vid årsskiftet har allt fler deklarationer kommit in till Boverket. Frågorna är många om vilka fastigheter som omfattas av den nya lagen. Alla måste inte energideklarera, men det kan ändå vara en lönsam affär, säger Stefan Olsson, Boverket. Stefan Olsson vid Boverket tar emot deklarationer och svarar på allmänhetens frågor. I början var det många som ville veta vilka som omfattades av den nya lagen. De som hyr ut lokaler och lägenheter och privatpersoner som ska sälja fastigheter måste deklarera sedan årsskiftet. Energideklarationen infördes som ett led i EU-direktivet att Europa ska spara energi. 40 procent av Sveriges energiförsörjning går till bostäder, så här finns många besparingsåtgärder på såväl energi som miljö om energitjuvarna i fastigheterna identifieras. Att tilläggsisolera vindsbjälkar kan vara en vettig åtgärd, både för små och stora fastighetsägare. I större hus är det ofta bra att se igenom sin ventilation och byta fönster. För småhus är nog den allra bästa investeringen att byta ut gamla elpannor mot mindre energislösande alternativ, säger Stefan Olsson. Besparingsåtgärderna som kan komma i fråga skiljer sig från fastighet till fastighet. Allt beror givetvis på ursprungstillståndet och hur energisnålt man har. Men det lönar sig nästan alltid att göra besparingar. Så långt räcker en kilowattimme en hårtork i 37,5 minuter en spisplatta i 40 minuter en mikrovågsugn i 40 minuter en vattenkokare i 40 minuter en dammsugare i 43 minuter en brödrost i 1 timme en kaffebryggare i 1 timme och 15 minuter en glödlampa på 40 W i 25 timmar en lågenergilampa med effekten 9 W i 111 timmar en laddare till mobiltelefonen kan sitta i uttaget i 200 timmar en stationär dator under arbete med effekten 150 W i 6 timmar och 40 minuter en LCD TV 42 tum med en effekt på 128 W i 7 timmar 48 minuter en digitalbox i 111 timmar Källa Energimyndigheten 5

6 Många faktorer avgör elpriset Kvalificerad gissning eller ren vetenskap? Att fånga framtidens elpris kan verka klurigt. Men det görs dagligen, såväl på Nord Pool som i olika analysföretag. Ett sådant är Markedskraft i Norge. Här arbetar Jonas Åkesson med att analysera prisutvecklingen på kort och lång sikt. Resten av året är elpriset fortsatt lågt, spår han. Viktiga faktorer som påverkar elpriset Kol- och oljepriset Vattenmängden i vattenmagasinen Nederbördsprognosen i Sverige och Norge Temperaturen Driftstörningar i kärnkraftverken Politiska beslut Priset på utsläppsrätter Marknaden, spekulationer och framtidstro Konjunkturen, efterfrågan på energi Överföringskapaciteten mellan länderna i norden Statliga påslag som elcertifikat och energiskatt Eurons utveckling Priserna har sjunkit kraftigt det senaste halvåret och detta beror främst på den internationella lågkonjunkturen, säger Jonas Åkesson, marknadsanalytiker vid Markedskraft i Oslo, Norge. Just nu är elkunder med rörliga avtal vinnare eftersom priserna är låga. De kunder som inte bundit sina priser kan dra nytta av prisnedgången. Priserna hamnar troligen mellan 40 och 45 öre per kilowattimme resten av året, säger Jonas Åkesson. Kolpriset avgör var marknadens högsta pris hamnar För att dra korrekta slutsatser om framtiden, får Jonas Åkesson dagligen 12 rapporter från SMHI och DNI, dess norska motsvarighet. På kort sikt är väderförhållandena viktiga för elpriset. Om det regnar mycket fylls vattenmagasinen som då kan släppa ut mer vatten och öka elproduktionen. Men på längre sikt måste prissättningen studeras efter ett makroperspektiv, säger Jonas Åkesson och förklarar: Här är konjunkturen en viktig del, och även politiska beslut som handel med utsläppsrätter, elskatter och kärnkraftens vara eller inte vara som avgör framtidens elpriser. Sveriges elpriser är fortfarande relativt låga jämfört med övriga Europa. Kolpriset sätter elpriset De skandinaviska länderna har en gemensam elhandelsbörs, Nord Pool. Här avgörs spotpriserna, och utbud och efterfrågan styr men inte enbart. Priserna sätts på marginalen efter marknadens högsta elpris, och det är kolpriset som avgör var marknadens högsta pris hamnar. Just nu är priset på kol lågt 6 eftersom produktionen sjunker ute i världen och även priserna för utsläppsrätter, säger Jonas Åkesson som tror att prishöjningar är att vänta när efterfrågan på kol och utsläppsrätter stiger. Energiskatten i Sverige är i nuläget 28,2 öre per kilowattimme för privatpersoner. Därpå läggs moms. Även priset på euron har betydelse, eftersom Nord Pool handlar i euro som just nu är dyr. Det gör elen dyrare än den annars skulle ha varit. Systemet med Nord Pool och prissättningen har varit ungefär detsamma sedan avregleringen. På sikt blir det troligen en fortsatt internationalisering och utjämning av elpriserna med övriga Europa. Jag tror att framtidens priser blir högre än under förra högkonjunkturen, så när priserna börjar vända uppåt igen kan det vara läge för kunderna att binda sina avtal.

7 Hallå där, Joakim Seiler, trädgårdsmästare vid Gunnebo Slott och Trädgårdar som laddar inför sommarsäsongen Vad pysslar en trädgårdsmästare med i mars? Vintern är en tid för eftertanke, men nu har vi mer och mer att göra. Det är mycket beskärning och planeringsarbete. Gunnebo är ju kravmärkt. Hur besegrar du skadedjuren utan att vara stygg mot naturen? Det finns flera ekologiska alternativ och ogräsbekämpningen sker manuellt. Sedan beror det på vilka skadedjur det handlar om. Man får hantera dem på olika sätt. Finns det några blommor som inte trivs ihop? Det är mest grönsaker där inte alla sorterna trivs tillsammans. Men de flesta fungerar bra ihop och är trevliga mot varann. Inte ett löv ligger fel eller sticker ut på Gunnebo. Är du lika flitig i din egen trädgård? Nej tyvärr, det kan jag inte påstå. Jag får mitt lystmäte på jobbet och är inte alls lika aktiv hemma. Mina egna blommor ser inte alls lika tjusiga ut. Slutligen, eftersom alla undrar: Vilka tips har du för att få en orkidé att överleva? Oj ingen aning, vi har inga hos oss. Men fråga Botaniska, de har massor. Jag är bättre på grönsaker. Program för stora och små möt sommaren på Gunnebo Slott Maj 3/5 Idol möt underbarnet Mozart. Föreställning med efterföljande söndagsmiddag 31/5 I lindens krona. Vårkonsert med efterföljande söndagsmiddag Juni 19/6 Midsommar på Gunnebo Juli 6-12/7 Byggnadsvårdsläger Håll koll på räkningen! Framför allt i maj. När elräkningen distribueras i slutet av maj, döljer det sig en inbjudan från Gunnebo Slott och Trädgårdar i brevet. 7/7 Rekonstruktioner på Gunnebo. Föreläsning i vagnboden 15/7-16/8 Skaffa mig en tenor Sommarteater med bland andra Ulf Brunnberg, Ulf Dohlsten och Caisa-Stina Forssberg Augusti 21-23/8 Sensommarkvällar på Gunnebo Guidad Slottsvisning och trädgårdsvisning Dagligen från den 19 juni 23 augusti. För exakta tider och information om programmet under april och maj, besök Gunnebos hemsida eller ring växeln på telefon Nya elmätaren prischock på vintern De flesta av våra elkunder har fått sina mätare utbytta. Den nya fakturan baseras på den faktiska förbrukningen och inte som tidigare på den beräknade. Just nu är det dyrt för många men lugn, det vänder. Marie Nylund, ansvarig för kundservice hos Mölndal Energi, spår att hon och hennes kollegor i kundservice får färre fakturafrågor i framtiden. Men än så länge är det inte så, mätarna har bytts ut under vintern när förbrukningen är som högst. Många hör av sig till oss och undrar om deras räkningar stämmer. Det är främst kunder med direktverkande el som tycker att deras räkningar är väldigt höga. Tidigare utjämnades kundernas räkningar över året oavsett årstid och hur mycket värme de behövde i elementen, säger Marie. Riksdagsbeslut bakom Det nya systemet grundar sig på ett riksdagsbeslut i syfte att påverka allmänheten att förbruka mindre el. 7 Det blir bra för miljön. Kunderna märker direkt på fakturan när de vidtar åtgärder för att sänka sin förbrukning. Jag tror att det nya systemet också bidrar till att många ser över valet av uppvärmning. Dessutom finns nu ännu ett skäl att längta till sommaren. När det blir varmare kommer de flesta tydligt att märka hur mycket billigare det blir, säger Marie.

8 Minilirarcup för alla åldrar I början av mars hölls Minilirarcupen för 28:e året i rad. 172 lag med spelare från 8 år och uppåt möttes i Streteredsskolans gymnastiksal under sammanlagt 360 matcher. Lagen kom från flera kommuner; Kungsbacka, Bollebygd, Göteborg, Partille och Falkenberg. Och givetvis Mölndal. Mölndal Fotbolls evige ledare Lennart Strandberg har hållit i verksamheten under alla 28 åren. Det är självklart jätteroligt att se barnens utveckling och se dem köra i full fart, säger Lennart, som hoppas att han orkar lite till. Men snart vill jag nog gå i pension, säger han och skrattar. Mölndals skolbarn får Natur & Miljö på schemat I tio år har Natur & Miljöpärmen funnits i många av landets skolor. Nu har turen kommit till Mölndals mellanstadieklasser som ska lära sig grundläggande naturvetenskap på lättsam nivå. Natur & Miljöpärmen kommer att skickas hem till alla 4-6 klassare i kommunen från skolstarten i höst och barnen kommer då att fördjupa sig i miljöfrågan i klassrumsmiljö. Mölndal Energi är glada över att stödja verksamheten så att skolornas budget inte belastas.? Fråga Marie på nätet På vår hemsida kan du snabbt och enkelt få svar av Marie som är kundserviceansvarig på Mölndal Energi. Maila henne gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet. Har du klagomål hjälper hon dig också. Dina erfarenheter hjälper oss att ge dig och andra kunder bättre service i framtiden. glädje och fotboll. Mölndals flickor i årskullarna slåss om bollen och äran. KUNDservice tel Kundservice varnar för telefonförsäljare Mölndal Energi får allt fler samtal från upprörda kunder som säger att de lurats av telefonförsäljare att byta energibolag. Försäljarna utger sig för att agera i samarbete med Mölndal Energi. Vi får många samtal och besök från upprörda kunder som säger att de av telefonförsäljare lurats in i avtal med företag som sagt sig vara i samarbete med oss. Många har inte ens begripit att de har bytt till ett annat bolag, säger Camilla Setterberg vid Mölndal Energis kundservice. Telefonförsäljarna påstår att det är praktiskt att passa på att byta avtal nu när de nya mätarställningarna tas i bruk. Det ska dessutom löna sig för kunden. Alla kunder är fria att välja energibolag när de önskar. Men vi har inget prissamarbete med andra energibolag överhuvudtaget. Lovat stora prissänkningar Det finns också kunder som varit fullt medvetna om att de slutit avtal med ett nytt bolag men som i slutändan ändå känner sig lurade. Dessa kunder säger att de blivit lovade tioprocentiga prissänkningar, som sedan uteblivit. I nästan alla fall har man ingått ett avtal om rörligt elpris med tre månaders uppsägningstid. Camilla Setterberg Energimarknadsinspektionen uppmärksammar nu att allt fler energibolag använder sig av ohederliga metoder i jakten på kunderna. Vill varna kunderna Camilla vill göra Mölndal Energis kunder uppmärksammade, så att inte fler byter bolag mot sin vilja. Tacka inte ja till avtal över telefonluren där försäljaren påstår att företaget är en samarbetspartner till oss. Skriv inte heller på avtal utan att ha läst igenom villkoren, så att du verkligen vet vem du ingår ett avtal med. Man kan inte heller lita på när de säger att man kan tjäna mycket pengar. Ofta har dessa bolag höga fasta månadsavgifter som läggs på fakturan, vilket de inte nämner, säger Camilla. Fjärrvärmenätet växer! Just nu pågår utgrävningsarbete i Rävekärr 8 och östra Mölndal. Har du frågor om fjärrvärme, utbyggnaden eller vill ansluta dig? Välkommen att kontakta Yvonne Staberg på tel:

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Reform för lägre elkostnader för konsumenter Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Inledning Villaägarnas Riksförbund har utvecklat ett par förslag som sänker kostnaderna för konsumtion av el utan att

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Medlemsnytt September 2013

Medlemsnytt September 2013 Medlemsnytt September 2013 Kära O2-medlem, Den här veckan presenterar IPCC, FNs klimatpanel en rapport om förändringarna i världens klimat. Det är den första delen av fyra olika delrapporter och beskriver

Läs mer

MP2211 Enskild motion

MP2211 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1301 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Mer sol i sikte: Skånska Energi testar solceller

Mer sol i sikte: Skånska Energi testar solceller 2010 NR 2 KUNDTIDNING FRÅN SKÅNSKA ENERGI Geoenergi är lagrad solenergi och levererar sex gånger mer energi än vad vindkraften gör i Sverige. Solenergi som är 100 procent förnybart är temat i detta nummer.

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer