minska din förbrukning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "minska din förbrukning"

Transkript

1 #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1

2 Sverige når klimatmål med fjärrvärme Fjärrvärmen är starkt bidragande till att Sverige är ett av bara fyra EU-länder som når Kyotomålen om utsläpp av växthusgaser. Det uppger Naturvårdsverket. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 9,1 procent, trots att såväl industrin som transportsidan samtidigt ökat sina utsläpp. Fjärrvärme är verkligen fantastiskt. 2

3 LEDARE Alla har ansvar Klimathotet är ett överhängande problem som mänskligheten står inför. Gemensamma insatser för att bromsa utvecklingen krävs av hela världen. I det globala sammanhanget finns även vi invånare och företag i Mölndal som också får dra vårt strå till stacken och spara energi. Mölndal Energi har ett särskilt stort ansvar. Som energibolag måste vi se till att vår energiutvinning är effektiv med minimal påverkan på miljön och att våra investeringar är hållbara och långsiktiga. Men vårt ansvar stannar inte där. Vi ska också kunna göra det möjligt för våra kunder att göra miljövänliga val. Vi ska erbjuda produkter som inte påverkar klimatet eller ekosystemen, och ha en god service som förmedlar nyttiga råd. Vi bygger för framtiden Vi är först i landet med att kunna erbjuda våra kunder el och värme märkt med Naturskyddsföreningens symbol, Bra Miljöval. Ett annat led i Mölndal Energis miljöarbete är miljardinvesteringen i Riskulla kraftvärmeverk som står färdigt nästa år. Kraftvärme är ett mycket effektivt och resurssnålt sätt att producera el och värme på. Överskottsvärmen som skapas under elproduktionen tas tillvara och sprids till bostäder och lokaler via Mölndals fjärrvärmenät. Vårt nya kraftvärmeverk eldas med biobränslen från skogar i Västra Götaland och Småland vilket gör att vår produktion inte bidrar till växthuseffekten. Dessutom blir Mölndal till en betydande del självförsörjande på el, och behovet av fossila bränslen minskar. Fjärrvärme för fler Ju fler som väljer fjärrvärme desto energieffektivare blir Sverige och vi bygger därför kontinuerligt ut fjärrvärmenätet. I dag går cirka en tredjedel av Sveriges energiförbrukning till fastigheter, varav uppvärmningen står för den allra största delen. Förlusterna i tillverkningen och distributionen av fjärrvärme är minimal. Tack vare fjärrvärmetekniken har utsläppen av koldioxid för uppvärmning av fastigheter minskat med 60 procent sedan Vi hjälper dig att spara Det finns ingen konflikt mellan energibesparande åtgärder och god ekonomi, tvärtom. De flesta besparingar betalar sig väl och gynnar kommande generationer. Vår kunniga kundservice är bara ett samtal bort och tipsar dig gärna om hur du kan spara el i vardagen. Mölndal Energi utför energideklarationer av din fastighet för att identifiera energitjuvarna och vi föreslår effektiviserande åtgärder. Såväl producenter som konsumenter av energi måste spara och bli mer energismarta. Vi har alla ett ansvar inför framtiden. Christian Schwartz, Mölndalsbo och Vd Mölndal Energi KONTAKTEN Kontakten utges av Mölndal Energi AB Box 34, Mölndal Besöksadress: Aminogatan 21 Tel Fax Ansvarig utgivare: Bernt-Erik Radesjö Produktion: Widén&Malmqvist AB 3

4 Professor kräver kraftvärme och snålare energianvändning Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet, har under trettio år outtröttligt föreläst om energiförsörjningen. Först om vi sänker vår elanvändning med 40 procent och exporterar lika mycket, då gör vi en insats för klimatet, säger Björn Karlsson. GILLAR KRaftvärme. Det är det billigaste och effektivaste sättet att framställa energi på. Vill vi göra en insats för klimatet så bygger vi fler kraftvärmeverk, säger Björn Karlsson. Just nu bygger Mölndal Energi nya Riskulla kraftvärmeverk som står färdigt nästa år. Professor Björn Karlsson har fått en del skäll, bland annat för att han anser att sopsortering är nys och att det inte spelar någon roll hur mycket klimatneutral energi Sverige än producerar. De flesta politiker begriper ingenting, säger Björn Karlsson argt. Även om vi tillverkar fossilfri el här, så räcker inte det. Vi tror att vi bara använder el från förnyelsebara källor, men så är det inte. För varje extra kilowattimme vi konsumerar så tvingar vi fram elproduktionen på marginalen, produktion som kommer från kolkondenskraft i Europa. Enligt Björn Karlsson måste vi istället räkna varje förbrukad kilowattimme som ett kilo koldioxid i utsläpp oavsett var elen kommer ifrån, eftersom det är sådan liten andel av den totala energiproduktionen i världen som är grön. Om svenskarna använder elen istället för att exportera, blir därför klimatvinsten negativ, enligt Björn Karlssons resonemang. Genom att exportera till länder som saknar vattenkraft, vindkraft och kraftvärme, gör den mest nytta och det lönar sig, säger Björn Karlsson och suckar: De flesta brukar fatta när jag exemplifierar med stålet. Hur många anser i dag att allt svenskt stål ska stanna inom landet? Inte någon, klart vi ska exportera. Var sätter man vindkraftverket någonstans? Där det blåser, och vattenkraftverk där det finns mycket älvar. Det är inte konstigare än så. Det är en lysande affär för svenska folket att exportera det som man är bra på, precis enligt traditionell handelsteori. Kraftvärme energieffektivt Björn Karlsson är positiv till kärnkraft och negativ till sopsortering, som han anser vara ett slöseri med energi och är det billigaste biobränslet. Kraftvärmen vill han helst bygga ut. I kraftvärmeverken tas all el tillvara och värmen, som faktiskt är en biprodukt, värmer husen. Vidare menar han att det allra sämsta är eluppvärmda hus. Det är till och med sämre än olja, menar han. Det handlar om den totala kostnaden och verkningsgraden. Oljeuppvärmning har en god verkningsgrad men är 4 ett fossilt bränsle. Men alla betraktar elen som ren, men den är inte ren. Den kommer från fossila bränslen över hela världen. Och återigen; kvitta en kilowattimme med ett kilo koldioxid och räkna på det. Dyrare el i framtiden Björn Karlsson träffade rätt för tio år sedan när han före alla andra förutsåg att avregleringen av elmarknaden och medföljande internationalisering skulle leda till högre priser. Han tror att den trenden består. Det kommer bli ännu dyrare med energi, eftersom fossila bränslen inte bär sina kostnader. Vi kommer att märka det när effekterna av klimatförändringen slår fullt ut om trettio år. Då får de industrier som inte energieffektiviserat problem med att klara konkurrensen. Björn Karlsson har fått mothugg av många genom åren; företagsledare, politiker och energibolag. Men han står på sig. Jag vet att jag har rätt. Det handlar om insikter, inte åsikter.

5 Stackars Thomas Edison. Han uppfann glödlampan 1879 och skulle troligen inte gilla att hans uppfinning nu förbjuds. Den allra första modellen gjorde dock britten William Robert Growe redan 1840 av platinatråd kom den modell som i dag sitter i svenska hem. I tre år till. Glödlampan snart ett minne blott Den har funnits i snart 140 år. Men nu ska glödlampan bort från de svenska hemmen enligt ett EU-direktiv. Orsak: Den drar för mycket el. Europa tar nu krafttag för att få ner sin energiförbrukning och förbudet mot glödlampor är ett led i att spara energi. När hela EU byter ut glödlamporna mot lågenergilampor, minskar elbehovet med 40 terawattimmar varje år. Bara i Sverige kommer två terawattimmar att sparas på beslutet. Det motsvarar normalförbrukningen hos villor, eller hela elproduktionen från samtliga 900 svenska vindkraftverk. Och drygt 500 till. Enligt Energimyndigheten så står belysningen för procent av hushållens totala elförbrukning. Belysning från glödlampor är inte heller särskilt energieffektiv; endast 10 procent av energin blir ljus resten blir värme. Men förbudet sker inte på en gång. I höst stoppas först 100-wattslampan, och övriga glödlampor fasas därefter ut på sikt. Energideklarationer ska minska energiåtgången Sedan lagen om energideklaration infördes vid årsskiftet har allt fler deklarationer kommit in till Boverket. Frågorna är många om vilka fastigheter som omfattas av den nya lagen. Alla måste inte energideklarera, men det kan ändå vara en lönsam affär, säger Stefan Olsson, Boverket. Stefan Olsson vid Boverket tar emot deklarationer och svarar på allmänhetens frågor. I början var det många som ville veta vilka som omfattades av den nya lagen. De som hyr ut lokaler och lägenheter och privatpersoner som ska sälja fastigheter måste deklarera sedan årsskiftet. Energideklarationen infördes som ett led i EU-direktivet att Europa ska spara energi. 40 procent av Sveriges energiförsörjning går till bostäder, så här finns många besparingsåtgärder på såväl energi som miljö om energitjuvarna i fastigheterna identifieras. Att tilläggsisolera vindsbjälkar kan vara en vettig åtgärd, både för små och stora fastighetsägare. I större hus är det ofta bra att se igenom sin ventilation och byta fönster. För småhus är nog den allra bästa investeringen att byta ut gamla elpannor mot mindre energislösande alternativ, säger Stefan Olsson. Besparingsåtgärderna som kan komma i fråga skiljer sig från fastighet till fastighet. Allt beror givetvis på ursprungstillståndet och hur energisnålt man har. Men det lönar sig nästan alltid att göra besparingar. Så långt räcker en kilowattimme en hårtork i 37,5 minuter en spisplatta i 40 minuter en mikrovågsugn i 40 minuter en vattenkokare i 40 minuter en dammsugare i 43 minuter en brödrost i 1 timme en kaffebryggare i 1 timme och 15 minuter en glödlampa på 40 W i 25 timmar en lågenergilampa med effekten 9 W i 111 timmar en laddare till mobiltelefonen kan sitta i uttaget i 200 timmar en stationär dator under arbete med effekten 150 W i 6 timmar och 40 minuter en LCD TV 42 tum med en effekt på 128 W i 7 timmar 48 minuter en digitalbox i 111 timmar Källa Energimyndigheten 5

6 Många faktorer avgör elpriset Kvalificerad gissning eller ren vetenskap? Att fånga framtidens elpris kan verka klurigt. Men det görs dagligen, såväl på Nord Pool som i olika analysföretag. Ett sådant är Markedskraft i Norge. Här arbetar Jonas Åkesson med att analysera prisutvecklingen på kort och lång sikt. Resten av året är elpriset fortsatt lågt, spår han. Viktiga faktorer som påverkar elpriset Kol- och oljepriset Vattenmängden i vattenmagasinen Nederbördsprognosen i Sverige och Norge Temperaturen Driftstörningar i kärnkraftverken Politiska beslut Priset på utsläppsrätter Marknaden, spekulationer och framtidstro Konjunkturen, efterfrågan på energi Överföringskapaciteten mellan länderna i norden Statliga påslag som elcertifikat och energiskatt Eurons utveckling Priserna har sjunkit kraftigt det senaste halvåret och detta beror främst på den internationella lågkonjunkturen, säger Jonas Åkesson, marknadsanalytiker vid Markedskraft i Oslo, Norge. Just nu är elkunder med rörliga avtal vinnare eftersom priserna är låga. De kunder som inte bundit sina priser kan dra nytta av prisnedgången. Priserna hamnar troligen mellan 40 och 45 öre per kilowattimme resten av året, säger Jonas Åkesson. Kolpriset avgör var marknadens högsta pris hamnar För att dra korrekta slutsatser om framtiden, får Jonas Åkesson dagligen 12 rapporter från SMHI och DNI, dess norska motsvarighet. På kort sikt är väderförhållandena viktiga för elpriset. Om det regnar mycket fylls vattenmagasinen som då kan släppa ut mer vatten och öka elproduktionen. Men på längre sikt måste prissättningen studeras efter ett makroperspektiv, säger Jonas Åkesson och förklarar: Här är konjunkturen en viktig del, och även politiska beslut som handel med utsläppsrätter, elskatter och kärnkraftens vara eller inte vara som avgör framtidens elpriser. Sveriges elpriser är fortfarande relativt låga jämfört med övriga Europa. Kolpriset sätter elpriset De skandinaviska länderna har en gemensam elhandelsbörs, Nord Pool. Här avgörs spotpriserna, och utbud och efterfrågan styr men inte enbart. Priserna sätts på marginalen efter marknadens högsta elpris, och det är kolpriset som avgör var marknadens högsta pris hamnar. Just nu är priset på kol lågt 6 eftersom produktionen sjunker ute i världen och även priserna för utsläppsrätter, säger Jonas Åkesson som tror att prishöjningar är att vänta när efterfrågan på kol och utsläppsrätter stiger. Energiskatten i Sverige är i nuläget 28,2 öre per kilowattimme för privatpersoner. Därpå läggs moms. Även priset på euron har betydelse, eftersom Nord Pool handlar i euro som just nu är dyr. Det gör elen dyrare än den annars skulle ha varit. Systemet med Nord Pool och prissättningen har varit ungefär detsamma sedan avregleringen. På sikt blir det troligen en fortsatt internationalisering och utjämning av elpriserna med övriga Europa. Jag tror att framtidens priser blir högre än under förra högkonjunkturen, så när priserna börjar vända uppåt igen kan det vara läge för kunderna att binda sina avtal.

7 Hallå där, Joakim Seiler, trädgårdsmästare vid Gunnebo Slott och Trädgårdar som laddar inför sommarsäsongen Vad pysslar en trädgårdsmästare med i mars? Vintern är en tid för eftertanke, men nu har vi mer och mer att göra. Det är mycket beskärning och planeringsarbete. Gunnebo är ju kravmärkt. Hur besegrar du skadedjuren utan att vara stygg mot naturen? Det finns flera ekologiska alternativ och ogräsbekämpningen sker manuellt. Sedan beror det på vilka skadedjur det handlar om. Man får hantera dem på olika sätt. Finns det några blommor som inte trivs ihop? Det är mest grönsaker där inte alla sorterna trivs tillsammans. Men de flesta fungerar bra ihop och är trevliga mot varann. Inte ett löv ligger fel eller sticker ut på Gunnebo. Är du lika flitig i din egen trädgård? Nej tyvärr, det kan jag inte påstå. Jag får mitt lystmäte på jobbet och är inte alls lika aktiv hemma. Mina egna blommor ser inte alls lika tjusiga ut. Slutligen, eftersom alla undrar: Vilka tips har du för att få en orkidé att överleva? Oj ingen aning, vi har inga hos oss. Men fråga Botaniska, de har massor. Jag är bättre på grönsaker. Program för stora och små möt sommaren på Gunnebo Slott Maj 3/5 Idol möt underbarnet Mozart. Föreställning med efterföljande söndagsmiddag 31/5 I lindens krona. Vårkonsert med efterföljande söndagsmiddag Juni 19/6 Midsommar på Gunnebo Juli 6-12/7 Byggnadsvårdsläger Håll koll på räkningen! Framför allt i maj. När elräkningen distribueras i slutet av maj, döljer det sig en inbjudan från Gunnebo Slott och Trädgårdar i brevet. 7/7 Rekonstruktioner på Gunnebo. Föreläsning i vagnboden 15/7-16/8 Skaffa mig en tenor Sommarteater med bland andra Ulf Brunnberg, Ulf Dohlsten och Caisa-Stina Forssberg Augusti 21-23/8 Sensommarkvällar på Gunnebo Guidad Slottsvisning och trädgårdsvisning Dagligen från den 19 juni 23 augusti. För exakta tider och information om programmet under april och maj, besök Gunnebos hemsida eller ring växeln på telefon Nya elmätaren prischock på vintern De flesta av våra elkunder har fått sina mätare utbytta. Den nya fakturan baseras på den faktiska förbrukningen och inte som tidigare på den beräknade. Just nu är det dyrt för många men lugn, det vänder. Marie Nylund, ansvarig för kundservice hos Mölndal Energi, spår att hon och hennes kollegor i kundservice får färre fakturafrågor i framtiden. Men än så länge är det inte så, mätarna har bytts ut under vintern när förbrukningen är som högst. Många hör av sig till oss och undrar om deras räkningar stämmer. Det är främst kunder med direktverkande el som tycker att deras räkningar är väldigt höga. Tidigare utjämnades kundernas räkningar över året oavsett årstid och hur mycket värme de behövde i elementen, säger Marie. Riksdagsbeslut bakom Det nya systemet grundar sig på ett riksdagsbeslut i syfte att påverka allmänheten att förbruka mindre el. 7 Det blir bra för miljön. Kunderna märker direkt på fakturan när de vidtar åtgärder för att sänka sin förbrukning. Jag tror att det nya systemet också bidrar till att många ser över valet av uppvärmning. Dessutom finns nu ännu ett skäl att längta till sommaren. När det blir varmare kommer de flesta tydligt att märka hur mycket billigare det blir, säger Marie.

8 Minilirarcup för alla åldrar I början av mars hölls Minilirarcupen för 28:e året i rad. 172 lag med spelare från 8 år och uppåt möttes i Streteredsskolans gymnastiksal under sammanlagt 360 matcher. Lagen kom från flera kommuner; Kungsbacka, Bollebygd, Göteborg, Partille och Falkenberg. Och givetvis Mölndal. Mölndal Fotbolls evige ledare Lennart Strandberg har hållit i verksamheten under alla 28 åren. Det är självklart jätteroligt att se barnens utveckling och se dem köra i full fart, säger Lennart, som hoppas att han orkar lite till. Men snart vill jag nog gå i pension, säger han och skrattar. Mölndals skolbarn får Natur & Miljö på schemat I tio år har Natur & Miljöpärmen funnits i många av landets skolor. Nu har turen kommit till Mölndals mellanstadieklasser som ska lära sig grundläggande naturvetenskap på lättsam nivå. Natur & Miljöpärmen kommer att skickas hem till alla 4-6 klassare i kommunen från skolstarten i höst och barnen kommer då att fördjupa sig i miljöfrågan i klassrumsmiljö. Mölndal Energi är glada över att stödja verksamheten så att skolornas budget inte belastas.? Fråga Marie på nätet På vår hemsida kan du snabbt och enkelt få svar av Marie som är kundserviceansvarig på Mölndal Energi. Maila henne gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet. Har du klagomål hjälper hon dig också. Dina erfarenheter hjälper oss att ge dig och andra kunder bättre service i framtiden. glädje och fotboll. Mölndals flickor i årskullarna slåss om bollen och äran. KUNDservice tel Kundservice varnar för telefonförsäljare Mölndal Energi får allt fler samtal från upprörda kunder som säger att de lurats av telefonförsäljare att byta energibolag. Försäljarna utger sig för att agera i samarbete med Mölndal Energi. Vi får många samtal och besök från upprörda kunder som säger att de av telefonförsäljare lurats in i avtal med företag som sagt sig vara i samarbete med oss. Många har inte ens begripit att de har bytt till ett annat bolag, säger Camilla Setterberg vid Mölndal Energis kundservice. Telefonförsäljarna påstår att det är praktiskt att passa på att byta avtal nu när de nya mätarställningarna tas i bruk. Det ska dessutom löna sig för kunden. Alla kunder är fria att välja energibolag när de önskar. Men vi har inget prissamarbete med andra energibolag överhuvudtaget. Lovat stora prissänkningar Det finns också kunder som varit fullt medvetna om att de slutit avtal med ett nytt bolag men som i slutändan ändå känner sig lurade. Dessa kunder säger att de blivit lovade tioprocentiga prissänkningar, som sedan uteblivit. I nästan alla fall har man ingått ett avtal om rörligt elpris med tre månaders uppsägningstid. Camilla Setterberg Energimarknadsinspektionen uppmärksammar nu att allt fler energibolag använder sig av ohederliga metoder i jakten på kunderna. Vill varna kunderna Camilla vill göra Mölndal Energis kunder uppmärksammade, så att inte fler byter bolag mot sin vilja. Tacka inte ja till avtal över telefonluren där försäljaren påstår att företaget är en samarbetspartner till oss. Skriv inte heller på avtal utan att ha läst igenom villkoren, så att du verkligen vet vem du ingår ett avtal med. Man kan inte heller lita på när de säger att man kan tjäna mycket pengar. Ofta har dessa bolag höga fasta månadsavgifter som läggs på fakturan, vilket de inte nämner, säger Camilla. Fjärrvärmenätet växer! Just nu pågår utgrävningsarbete i Rävekärr 8 och östra Mölndal. Har du frågor om fjärrvärme, utbyggnaden eller vill ansluta dig? Välkommen att kontakta Yvonne Staberg på tel:

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 1-2009 årgång 63 Samla elavfall Här hamnar ditt elskrot nummer 1:2009 1 fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! Foto: Stefan

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer