Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012"

Transkript

1 Information från Svenska Värmepumpföreningen Nr

2 Shanzhai Hotet från öst Mördande konkurrens driver utvecklingen vidare. Kinesiska företag som livnärt sig på att tillverka billiga kopior av välrenommerade västerländska produkter får allt svårare att hävda sig då utbudet av kopior svämmar över. Låg kvalitet håller helt enkelt inte i längden. Kvalitet överlever För att överleva i den tuffa konkurrensen måste företagen leverera funktion och kvalitet. De företag som klarar sig bäst är de som levererar kvalitet och vidareutvecklar produkterna för att överträffa de original som de efterliknar. Begreppet Shanzhai som tidigare stått för kopiering och förfalskning har fått en helt ny innebörd. Shanzhai förknippas nu med micro-innovationer och framgångsrika företag som skapar nya produkter med förbättrade eller marknadsanpassade prestanda jämfört med de produkter de efterliknar. Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, och Taobao, ebay-liknande tjänst, framhålls ibland som exempel på detta. Men det är inte bara inom IT sektorn detta fenomen förekommer. Snabb utveckling BYD började sin verksamhet med 20 personer 1995 och var då tydliga followers som efterliknade produkter som tillverkades i västvärlden. I dag har BYD fler än anställda inom forskning och utveckling och är på många sätt världsledande tillverkare av batterier och bilar. Motsvarande utveckling kan vi mycket väl komma att se inom värmepumpindustrin och BYD är ett tydligt exempel på hur fort det kan komma att ske. Hundra miljoner om året Kina har idag världens överlägset största tillverkningskapacitet av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Årsproduktionen av AC-produkter, inklusive det vi kallar värmepumpar, överstiger enheter. Under den timme du sitter i lunchrummet och äter, tillverkas det nästan lika många värmepumpar i Kina som det gör i Markaryd, Tranås, Ljungby och Arvika. Tillsammans. Under ett år. Det säger en del om dagens kapacitet. Ännu så länge är det i huvudsak luft-luftvärmepumpar som tillverkas i de riktigt stora volymerna och ännu så länge har de kinesiska tillverkarna inte nått upp till samma goda kvalitetsrenommé som konkurrenterna. Men det är förmodligen bara en fråga om tid innan Kina kommit i kapp, och kanske till och med förbi, övriga världen även när det gäller tillverkning av värmepumpar. Utvecklingen i Kina går rasande fort även inom vårt teknikområde. Utvecklingen drivs på av de kinesiska myndigheterna. Inte bara för att stärka den inhemska exportindustrin utan även för att öka energieffektiviteten nationellt. Den årliga försäljningsvolymen av värmepumpar och AC i Kina ligger runt 70 miljoner enheter. Det innebäratt en progressiv energilagstiftning för dessa produkter kan ge upphov till betydande nationell energibesparing. Den tolfte femårsplanen, som sträcker sig från , innehåller ambitiösa målsättningar för energieffektivisering, även innefattande tuffare energikrav för värmepumpar och AC. Kina har på senare år visat prov på en resolut handlingsförmåga inom energiområdet som får det europeiska energieffektiviseringsdirektivet att framstå som en verkningslös papperstiger utan tänder. MARTIN FORSÉN, VD Svenska Värmepumpföreningen 2

3 Luft - vatten Frånluft - vatten Vätska-vatten Värmepumpförsäljningen i Sverige första halvåret Nya tuffare annonser Du som är medlem i SVEP står för kunskap och ansvar som gör att kunderna kan känna sig trygga. De vet att de får produkter som uppfyller högt ställda krav. Installationerna görs av fackmän för optimal drift och maximal besparing. På så sätt bygger vår bransch hela tiden upp ett förtroende som är viktigt att förvalta. SVEP jobbar för att stärka branschen på många sätt. En viktig del är att stödja våra medlemmar i deras marknadsföring. Fortsatt minskning av värmepumpförsäljningen Nu har vi tagit fram en ny profil för vår annonsering. På ett lite tuffare sätt talar vi om varför villaägare och andra ska vända sig till dig som är medlem i SVEP. Annonsen har hittills varit införd i tidningen Bo Bättre samt i mässtidningen för villamässorna. Den negativa trenden med minskad försäljning av värmepumpar höll i sig under det andra kvartalet Försäljningsminskningen har dock bromsats upp och är inte lika stor som under det första kvartalet. -Vi kan inte med säkerhet säga att botten är nådd, men försäljningsminskningen för alla typer av värmepumpar är betydligt lägre under andra kvartalet än under det första, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen. Vi är försiktigt optimistiska inför den stora försäljningsperioden, som inträffar under hösten. Fortfarande sjunker försäljningen av luftvattenvärmepumpar kraftigt, -27 procent* under andra kvartalet. För frånluftvärmepumpar och bergvärmepumpar har minskningen under perioden varit 7 procent respektive 5 procent. För produktsegmentet större fastigheter har försäljningsminskningen helt avstannat (+2 procent). -Trots att försäljningen minskar, säljs det fortfarande avsevärt många fler bergvärmepumpar i Sverige än i något annat land i Europa, säger Martin Forsén. Totalt sett har det under första halvåret i Sverige sålts knappt värmepumpar i Sverige (luft-luftvärmepumpar är inte medräknat). Det är en minskning med 20 procent jämför med förra året. Vem installerar din värmepump? Anlita alltid en SVEP-ansluten värmepumpinstallatör Vem installerar din värmepump? Anlita alltid en SVEP-ansluten värmepumpinstallatör * Statistikunderlaget för luft-vattenvärmepumpar är inte heltäckande, vilket gör att den verkliga nedgången sannolikt är något mindre. Vill du veta mer om säkra värmeanläggningar? Läs mer på 3 Vill du veta mer om säkra värmeanläggningar? Träffa oss i monter B09:02, eller läs mer på

4 Upp och ner på den europeiska värmepumpmarknaden 2011 Den europeiska värmepumpmarknaden nådde totalt sett nätt och jämnt upp till samma försäljningsvolym, mätt i antalet sålda värmepumpar, 2011 som under Flera nationella marknader har det fortfarande svårt med rådande lågkonjunktur medan andra är på god väg till återhämtning. Tyskland och Frankrike verkar vara på väg att återhämta sig och slutade 2011 med en försäljningsökning (5 procent, 7,6 procent). 38% Sverige, Italien, Tyskland och Frankrike är de största marknaderna följt av Finland, Schweiz och Österrike. Luft-vattenvärmepumpar fortsätter att öka på bekostnad av vätska-vattenvärmepumpar. Bidrag och förändrade byggregler är viktiga drivkrafter runt om i Europa. Kraftig uppgång i Finland Noterbara skillnader på marknaden är den kraftiga uppgången på försäljning av vätskavattenvärmepumpar i Finland och den sedan tidigare kända nedgången på den svenska marknaden. Förutsättningarna på den finska marknaden liknar Sverige på många sätt men har ännu inte gett upphov till samma tillväxt som i Sverige. Marknaden har tidigare varit helt koncentrerad till luft-luftvärmepumpar för hus med direktverkande el. Det är först på senare år som försäljningen av vätskavattenvärmepumpar tagit fart. Förra året ökade försäljningen mer än 70 procent. Det såldes och installerades närmare vätska-vattenvärmepumpar företrädelsevis i landets drygt 1,1 miljoner småhus. Med hänsyn tagen till fastighetsbeståndet är denna försäljningsvolym jämförbar med den vi har 3% 0% 2% 57% i Sverige. Utvecklingen i Finland förutspås vara fortsatt positiv under den kommande tioårsperioden. Finlands myndigheter har uppmärksammat de goda exemplen från Sverige och insett att en kraftig tillväxt av värmepumpanvändningen är en förutsättning för att Finland ska kunna uppnå de bindande målen avseende ökad användning av förnybar energi. Finland har nyligen introducerat ett bidrag för att öka takten på utfasningen av oljepannor och direktverkande el. Bidraget uppgår till maximalt 20 procent av kostnaden för materialet. Dessutom kan man dra nytta av ett ROT-avdrag liknande vårt eget system i Sverige. I både Sverige och Finland ser vi en vikande trend för luft-vattenvärmepumpar, vilket är stick i stäv med den utveckling vi ser i övriga Europa. Luft-vattenvärmepumpar dominerar på kontinenten Luft-vattenvärmepumpar fortsätter att vara det största produktsegmentet på kontinenten. Vätska-vattenvärmepumpar, som under många år varit det viktigaste segmentet i Tyskland, har efter 2010 minskat i betydelse gentemot luft-vattenvärmepumparna. En liknande trend kan ses i Österrike, och Schweiz. Luftvattenvärmepumpar dominerar än mer i Frankrike där det tidigare bidragssystemet gynnat denna produktgrupp avsevärt. Trendbrott för tappvarmvatten Det har länge förutspåtts att värmepumpar dedikerade för tappvarmvatten kommer att ersätta de många elberedare som finns runt om i Europa. Sådana värmepumpar har visserligen funnits relativt länge på marknaden men de har ännu inte fått någon vidare spridning utanför de tysktalande länderna. Direktverkande Övriga Figur 3 Marknadsfördelningen mellan olika typer av värmepumpar försålda i Europa inträffade ett trendbrott i Frankrike där försäljningen av dessa värmepumpar nästintill fördubblades ökade försäljningen med ytterligare 33 procent och för första kvartalet 2012 ökade försäljningen med 60 procent. Den bakomliggande orsaken är den skärpta bygglagstiftningen i Frankrike, som i praktiken omöjliggör användning av elberedare i nyproducerade byggnader. Detta värmepumpsegment förväntas öka än mer i Frankrike eftersom den nya lagstiftningen inte implementeras fullt ut förrän

5 Värmepumpar dedikerade för Frånluftvärmepumpar beredning av tappvarmvatten Reverserbara värmepumpar Vätska-vattenvärmepumpar för värme och kyla inklusive luft-vattenvärmepumpar Figur 1 Värmepumpförsäljning i Europa , antal värmepumpar, inkluderar Sverige, Norge, Finland, Estland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Tjeckien, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Portugal. Reverserbara värmepumpar för värme och kyla Vätska-vattenvärmepumpar Frånluftvärmepumpar Luft-vattenvärmepumpar Figur 2 Försäljning av värmepumpar 2011 antal enheter. Marknaden för denna typ av värmepumpar är fortsatt stabil i Tyskland och i Österrike och det finns förhoppningar om att den ska få ytterligare draghjälp av det kommande Energimärknings- och Ecodesigndirektivet. Energipolitiska styrmedel På senare år har flera viktiga EU-direktiv kommit till för att förändra vårt sätt att använda energi. Det reviderade Direktivet om Energideklarationer introducerade begreppet Nära noll energi och tvingar samtliga medlemsstater att införa kraftigt skärpta byggregler. Vad Nära noll energi betyder i respektive medlemsstat utreds nu. Den svenska tolkningen innebär inte någon omedelbar skärpning av existerande byggregler. Regeringen har följt Boverkets rekommendationer att ha kvar dagens byggregler åtminstone till 2015 för att då utreda om några ytterligare skärpningar ska införas. Även om de nya kraven på energieffektiva byggnader i hela Europa inte kommer att implementeras fullt ut förrän 2021 har utvecklingen redan påbörjats. Flera länder, samt enskilda städer och regioner, har redan implementerat skärpta byggregler och koncept för energieffektiva byggnader. De nya franska byggreglerna RT2012, och de schweiziska Minergie-koncepten är exempel på detta. Sverige håller Lågan brinnande I Sverige har vi ett pågående nationellt demonstrationsprogram LÅGAN för att presentera byggprojekt där byggnaderna uppfyller mycket högt ställda energikrav. Utöver Direktivet om energideklarationer ställer förnybarhetsdirektivet krav på medlemsstaterna att öka andelen förnybar energi i energisystemet. Detta är framförallt till gagn för värmepumpar, biobränsle och solenergi. Det utökade Direktivet om Energimärkning och Ecodesign kommer att förenkla jämförelser av energieffektivitet mellan olika uppvärmningstekniker avsevärt. Värmepumpar är det teknikområde som förutspås nå de högsta energiklasserna och därmed dra störst nytta av lagstiftningen. Gemensamt för alla ovanstående Direktiv är att de på ett eller annat sätt kommer att gynnas av en ökad användning av värmepumpar. Möjligheter och hot Även om de flesta av de nyligen antagna Direktiven på energiområdet framhäver värmepumpteknikens fördelar, finns det trots allt potentiella hot för teknikområdet. I början av sommaren träffades en överenskommelse inom EU gällande ett nytt Energieffektiviseringsdirektiv. När Kommissionen presenterade förslaget för drygt ett år sedan innehöll det en rad kontroversiella punkter som skulle ställa mycket stora krav på energileverantörer såväl som på stat, kommun och fastighetsägare. I samrådet med medlemsstaterna och övriga intressenter urvattnades Direktivet på de flesta av de tvingande kraven och kvar är endast en skyldighet att ge indikativa mål om energibesparing till Det som trots allt ställer till viss oro för värmebranschen är artikeln om energieffektiv värme och kyla. I detta avsnitt omnämns endast fjärrvärme och fjärrkyla. Det finns därmed en viss risk för att kommuner kommer att använda dessa skrivningar i syfte att favorisera fjärrvärme och fjärrkyla framför andra alternativ. Ett annat område som aktualiserats på nytt är köldmedier. Den existerande F gasförordningen är under revision och mycket talar för att vi kommer att få ytterligare restriktioner gällande användning av HFC-köldmedier. Vår bedömning är att branschen måste lägga mycket stora resurser på att förbereda sig på en utfasning av några av våra i dag vanligt förekommande köldmedier som R-410a, R-407c, R-134a och R-404a. Det finns i dagsläget inte någon entydig trend i någon riktning. Vi ser just nu lite av en renässans för gamla köldmedier som koldioxid och R-32 och trevar oss fram med kolväten och ammoniak samtidigt som vi prövar de nya syntetiska köldmedierna HFO 1234YF och HFO-1234ze. Mycket talar för att vi i framtiden kommer att använda oss av en portfölj av naturliga köldmedier, kompletterat med nya och gamla syntetiska medier. Vår förhoppning är att lagstiftarna ger oss tillräcklig tid för denna omställning. Ett plötsligt förbud mot användning av HFC skulle medföra svåra konsekvenser för branschen och äventyra våra ambitiösa målsättningar gällande ökad energieffektivitet. Positiv framtidssyn Trots den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa är värmepumpbranschen optimistisk inför framtiden. Givet den pågående energiomställningen med ökat fokus på energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi finns alla förutsättningar för en kraftig marknadstillväxt i stora delar av Europa. *Statistikunderlaget för denna artikel är hämtat ur European Heat Pump Statistics Outlook 2012; EHPA augusti

6 200 öre/kwh Oljepanna 85% Direktverkande el Pellets 85% Värmepump (SPF 3,7) Historiskt låga elpriser I sommar har vi på den nordiska elbörsen haft låga elpriser i Sverige. I juli var det genomsnittliga elpriset i konsumentled nere under 1 kr/kwh. Det är första gången sedan i oktober Som på alla marknader där varor köps och säljs följer elpriset tillgång och efterfrågan. Det har varit god tillgång till vattenkraft tack vare välfyllda vattenmagasin, samtidigt som kärnkraftverken producerat enligt plan. Höga utetemperaturer och lägre industriaktivitet har samtidigt bidragit till lägre efterfrågan på el. Även pelletspriset har sjunkit något under sommaren, medan oljepriset legat på en jämn nivå. Värmepump med dålig drift leder till hävning av avtal De värmepumptvister som hamnar i domstol rör oftast tvister med konsumenter i villor. Tvisterna beror många gånger på att det är oklart vad som avtalats mellan installatör och konsument och vilken som är husets rätta energiförbrukning. När inget kontrakt är skrivet står ord mot ord. Juridiskt sett är det kanske inte så intressanta tvister. Därför kan det vara skäl att uppmärksamma en nyligen avgjord tvist som rörde en större kommersiell värmpump. Projektering enligt bestämmelse Ett slakteri i Sydsverige beställde en värmepump för att kunna trygga sitt behov av varmt renvatten (82 C) och krävde av värmepumpen en kapacitet om minst 161 kw. Installatören projekterade anläggningen och för avtalet gällde allmänna bestämmelser ABT 94 (numera ABT 06). Entreprenaden godkänd Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning, men några funktionsprov genomfördes inte då. Det är dock möjligt att efter slutbesiktning återkomma med fel som kan konstateras genom senare mätning, provning och nyttjande (ABT 94 Kap 7 13) Avtalet hävdes Beställaren hävde avtalet eftersom vattentemperaturen var för låg, kapaciteten inte uppnåddes och eftersom antalet driftsstopp var oacceptabelt många. Beställaren ville ha tillbaka de pengar han betalat för värmepumpen och dessutom skadestånd för olika kostnader som sammanhängde med driftsstoppen. Installatören bestred anspråken. Installatören fick betala Tingsrätten var dock av uppfattningen att beställaren inte kunnat (be)visa att värmepumpen inte levererat rätt vattentemperatur eller gett tillräcklig effekt. Däremot var driftstoppen så många och väsentliga att en rätt till hävning fanns. Resultatet blev att installatören måste demontera värmepumpen, återbetala 2,8 miljoner kronor och utge visst, reducerat skadestånd. Tydliga avtal viktigt Även om beställaren till slut fick rätt så pekar domen på hur viktigt det är att olika funktioner och prestanda är klart och tydligt avtalade och mätbara och vilka betingelser som gäller uppställda krav. Samtidigt måste även själva mätmetoderna vara avtalade. Domen har beteckningen Lunds tingsrätt T Per Ossmer, adv. SVEP:s juridiska rådgivning 6

7 Ulricehamns Energi fälles för vilseledande påståenden om värmepumpar Vad är 15 gånger bättre än en värmepump? frågade Ulricehamns Energi i ett utskick till sina kunder. Den retoriska frågan besvarades med att fjärrvärmen i Ulricehamn miljömässigt är 15 gånger bättre än en traditionell värmepump. SVEP anmälde marknadsföringen till Reklamombudsmannen eftersom yttrandet kan anses vara vilseledande och direkt osann. Nu har avgörandet kommit och Reklamombudsmannen går på SVEPs linje. Så här skriver nämnden i sitt uttalande: Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att framställningen är vilseledande genom att den innehåller ett vilseledande och opreciserat jämförande påstående. -För oss är detta beslut jätteviktigt. Nu får vi på pränt att det faktiskt inte är ok att framhäva sitt eget teknikområde genom att prata illa om ett annat, säger SVEPs VD Martin Forsén. Det är inte fråga om att fjärrvärmen i Ulricehamn är dålig, men en värmepumplösning kan vara minst lika bra och till och med bättre. Det är synd att fjärrvärmebranschen nedlåter sig att misskreditera värmepumpar på detta sätt. Fjärrvärmen i Ulricehamn är alldeles för bra för att solka ned sitt rykte genom att nedvärdera andra goda teknikval, avslutar Forsén. Läs Reklamombudsmannens uttalande uttalande/ulricehamn-energi Värmepumpägare - telefonförsäljarnas nya offer Telefonförsäljare har börjat ringa och erbjuda ägare av värmepumpar olika tjänster. I många fall lyckas dessa försäljare ingå ett juridiskt bindande avtal med konsumenten. Det är viktigt att känna till att konsumenterna enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har 14 dagar på sig att ångra det ingångna avtalet. Information om detta måste företaget delge skriftligt, och det är inte förrän konsumenten mottagit denna information som tidsfristen börjar löpa. Vissa företag arbetar på en ännu lägre nivå och skickar ut sina fakturor utan något giltigt avtal. Med hot om inkasso är det ändå många som betalar dessa fakturor. Serviceavtal Nu har några av dessa företag riktat in sig på ägare av värmepumpar. Här är det serviceavtal som försäljarna på olika sätt försöker få konsumenter att teckna. Enligt SVEP bör värmepumpar servas med ett visst intervall och att teckna ett serviceavtal är inte alls fel, men det ska göras med ett seriöst företag. -Vi får in många samtal där konsumenter känner sig lurade. Det handlar framförallt om personer födda under 1930-talet eller tidigare som upplever att de inte ingått något avtal. När de försöker säga upp avtalet är det ingen som svarar på det utfästa telefonnumret, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk informatör på SVEP. Säger att de ringer från SVEP Förutom att företaget säljer serviceavtalen på ett moraliskt tvivelaktigt sätt finns det indikationer på att företaget begår mer direkt uppenbara fel. Företaget verkar inte skicka ut information om ångerrätt. Dessutom tyder vissa vittnesmål på att de i vissa fall påstår att värmepumpinstallationen måste besiktigas enligt lag, något som inte är sant för en vanlig villavärmepump. Det finns också indikationer på att de utger sig för att ringa från andra mer etablerade serviceföretag eller från en värmepumptillverkare. Det förkommer också att företag utgett sig för att vara Svenska Värmepumpföreningen. Därför har bland annat värmepumptillverkarna NIBE och IVT valt att gå ut varningar på sina hemsidor. Vilka är seriösa? -Generellt bör man vara mycket skeptisk med att ingå avtal per telefon då man blivit uppringd. Be i sådana fall om att få återringa företaget i fråga. I annat fall kan man kontakta oss på SVEP eller tillverkaren av värmepumpen i fråga för att få kontaktuppgifter till ett seriöst serviceföretag, säger Anne-Lee Bertenstam. 7

8 SVEP på Hem & Villa Hösten närmar sig med stormsteg och det är dags för Hem & Villamässorna i Göteborg och Stockholm. Hem & Villa är Sveriges största boendemässa med inspiration för hela hemmet. Mässan arrangeras i Stockholm, Göteborg (hösten) och Malmö (våren) och samlar totalt ca besökare årligen på dessa orter. Höstens mässor är 6-9 september i Göteborg och 11-14oktober i Stockholm. SVEP finns på plats på båda mässorna. Göteborgsmässan är genomförd när detta nummer av SVEP-nytt kommer ut. I Stockholm har SVEP monternummer A24:39. Välkommen att besöka oss! SVEP Information & Service AB Rosenlundsgatan 40 Box 17537, Stockholm Tel vx: , Fax: Produktion: CCJ Kommunikation AB Martin Forsén, vd Tel: Morgan Willis, Teknisk informatör/vpn Tel: Jan-Erik Nowacki, Teknisk rådgivare Tel: Anne-Lee Bertenstam, Teknisk informatör/ekonomi Tel: Per Ossmer, Juridisk rådgivning Tel: , Mobil

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Effektiv energianvändning med värmepumpar.

Effektiv energianvändning med värmepumpar. Effektiv energianvändning med värmepumpar. Effektiv energianvändning med värmepumpar. Jan-Erik Nowacki Effektiv energianvändning med värmepumpar. Jan-Erik Nowacki Svenska värmepumpföreningen (Svep) Frånluft

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Hearing #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Bakgrund Energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 En första version av strategin ska offentliggöras senast den 30 april 2014 Strategin kommer

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Varför ett nytt direktiv?

Varför ett nytt direktiv? Energieffektiviseringsdirektivet Energibranschens perspektiv Styrmedelsdagen Henrik Wingfors 2013-04-24 Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 2

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Tilläggsutbildning. Energi- och Klimatrådgivare 2012

Tilläggsutbildning. Energi- och Klimatrådgivare 2012 Tilläggsutbildning Energi- och Klimatrådgivare 2012 Upplägg 1,5 h genomgång av vad som är nytt i EUdirektiven om förnybar energi och byggnaders energiprestanda och på vad sätt det förändrar uppdraget för

Läs mer

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bilaga Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bakgrund Vi har blivit ombedda av SABO att uttala oss om tolkningen av

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Arbogagatan 22, 418 71 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 684615

ENERGIDEKLARATION. Arbogagatan 22, 418 71 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 684615 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Arbogagatan 22, 418 71 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 684615 Energiprestanda: 169 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Statistikrapport nr 1-2015

Statistikrapport nr 1-2015 Statistikrapport nr 1-2015 Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Effektivare energianvändning och energitjänster

Effektivare energianvändning och energitjänster Fera 2008-05-14 Effektivare energianvändning och energitjänster Delbetänkande Ett energieffektivare Sverige och Nationell handlingsplan för energieffektivisering EG:s Energitjänstedirektiv Tomas Bruce

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare.

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Resultat från Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012 Sammanfattning av testresultatet Energimyndigheten har under 2012 testat

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538037 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bö 36:20 Husnummer 1 Adress Jakobsdalsgatan 44

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4)

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 466806 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Ale Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kollanda 1:19 Husnummer 1 Adress Kollanda 460 Prefix

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer