Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012"

Transkript

1 Information från Svenska Värmepumpföreningen Nr

2 Shanzhai Hotet från öst Mördande konkurrens driver utvecklingen vidare. Kinesiska företag som livnärt sig på att tillverka billiga kopior av välrenommerade västerländska produkter får allt svårare att hävda sig då utbudet av kopior svämmar över. Låg kvalitet håller helt enkelt inte i längden. Kvalitet överlever För att överleva i den tuffa konkurrensen måste företagen leverera funktion och kvalitet. De företag som klarar sig bäst är de som levererar kvalitet och vidareutvecklar produkterna för att överträffa de original som de efterliknar. Begreppet Shanzhai som tidigare stått för kopiering och förfalskning har fått en helt ny innebörd. Shanzhai förknippas nu med micro-innovationer och framgångsrika företag som skapar nya produkter med förbättrade eller marknadsanpassade prestanda jämfört med de produkter de efterliknar. Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, och Taobao, ebay-liknande tjänst, framhålls ibland som exempel på detta. Men det är inte bara inom IT sektorn detta fenomen förekommer. Snabb utveckling BYD började sin verksamhet med 20 personer 1995 och var då tydliga followers som efterliknade produkter som tillverkades i västvärlden. I dag har BYD fler än anställda inom forskning och utveckling och är på många sätt världsledande tillverkare av batterier och bilar. Motsvarande utveckling kan vi mycket väl komma att se inom värmepumpindustrin och BYD är ett tydligt exempel på hur fort det kan komma att ske. Hundra miljoner om året Kina har idag världens överlägset största tillverkningskapacitet av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Årsproduktionen av AC-produkter, inklusive det vi kallar värmepumpar, överstiger enheter. Under den timme du sitter i lunchrummet och äter, tillverkas det nästan lika många värmepumpar i Kina som det gör i Markaryd, Tranås, Ljungby och Arvika. Tillsammans. Under ett år. Det säger en del om dagens kapacitet. Ännu så länge är det i huvudsak luft-luftvärmepumpar som tillverkas i de riktigt stora volymerna och ännu så länge har de kinesiska tillverkarna inte nått upp till samma goda kvalitetsrenommé som konkurrenterna. Men det är förmodligen bara en fråga om tid innan Kina kommit i kapp, och kanske till och med förbi, övriga världen även när det gäller tillverkning av värmepumpar. Utvecklingen i Kina går rasande fort även inom vårt teknikområde. Utvecklingen drivs på av de kinesiska myndigheterna. Inte bara för att stärka den inhemska exportindustrin utan även för att öka energieffektiviteten nationellt. Den årliga försäljningsvolymen av värmepumpar och AC i Kina ligger runt 70 miljoner enheter. Det innebäratt en progressiv energilagstiftning för dessa produkter kan ge upphov till betydande nationell energibesparing. Den tolfte femårsplanen, som sträcker sig från , innehåller ambitiösa målsättningar för energieffektivisering, även innefattande tuffare energikrav för värmepumpar och AC. Kina har på senare år visat prov på en resolut handlingsförmåga inom energiområdet som får det europeiska energieffektiviseringsdirektivet att framstå som en verkningslös papperstiger utan tänder. MARTIN FORSÉN, VD Svenska Värmepumpföreningen 2

3 Luft - vatten Frånluft - vatten Vätska-vatten Värmepumpförsäljningen i Sverige första halvåret Nya tuffare annonser Du som är medlem i SVEP står för kunskap och ansvar som gör att kunderna kan känna sig trygga. De vet att de får produkter som uppfyller högt ställda krav. Installationerna görs av fackmän för optimal drift och maximal besparing. På så sätt bygger vår bransch hela tiden upp ett förtroende som är viktigt att förvalta. SVEP jobbar för att stärka branschen på många sätt. En viktig del är att stödja våra medlemmar i deras marknadsföring. Fortsatt minskning av värmepumpförsäljningen Nu har vi tagit fram en ny profil för vår annonsering. På ett lite tuffare sätt talar vi om varför villaägare och andra ska vända sig till dig som är medlem i SVEP. Annonsen har hittills varit införd i tidningen Bo Bättre samt i mässtidningen för villamässorna. Den negativa trenden med minskad försäljning av värmepumpar höll i sig under det andra kvartalet Försäljningsminskningen har dock bromsats upp och är inte lika stor som under det första kvartalet. -Vi kan inte med säkerhet säga att botten är nådd, men försäljningsminskningen för alla typer av värmepumpar är betydligt lägre under andra kvartalet än under det första, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen. Vi är försiktigt optimistiska inför den stora försäljningsperioden, som inträffar under hösten. Fortfarande sjunker försäljningen av luftvattenvärmepumpar kraftigt, -27 procent* under andra kvartalet. För frånluftvärmepumpar och bergvärmepumpar har minskningen under perioden varit 7 procent respektive 5 procent. För produktsegmentet större fastigheter har försäljningsminskningen helt avstannat (+2 procent). -Trots att försäljningen minskar, säljs det fortfarande avsevärt många fler bergvärmepumpar i Sverige än i något annat land i Europa, säger Martin Forsén. Totalt sett har det under första halvåret i Sverige sålts knappt värmepumpar i Sverige (luft-luftvärmepumpar är inte medräknat). Det är en minskning med 20 procent jämför med förra året. Vem installerar din värmepump? Anlita alltid en SVEP-ansluten värmepumpinstallatör Vem installerar din värmepump? Anlita alltid en SVEP-ansluten värmepumpinstallatör * Statistikunderlaget för luft-vattenvärmepumpar är inte heltäckande, vilket gör att den verkliga nedgången sannolikt är något mindre. Vill du veta mer om säkra värmeanläggningar? Läs mer på 3 Vill du veta mer om säkra värmeanläggningar? Träffa oss i monter B09:02, eller läs mer på

4 Upp och ner på den europeiska värmepumpmarknaden 2011 Den europeiska värmepumpmarknaden nådde totalt sett nätt och jämnt upp till samma försäljningsvolym, mätt i antalet sålda värmepumpar, 2011 som under Flera nationella marknader har det fortfarande svårt med rådande lågkonjunktur medan andra är på god väg till återhämtning. Tyskland och Frankrike verkar vara på väg att återhämta sig och slutade 2011 med en försäljningsökning (5 procent, 7,6 procent). 38% Sverige, Italien, Tyskland och Frankrike är de största marknaderna följt av Finland, Schweiz och Österrike. Luft-vattenvärmepumpar fortsätter att öka på bekostnad av vätska-vattenvärmepumpar. Bidrag och förändrade byggregler är viktiga drivkrafter runt om i Europa. Kraftig uppgång i Finland Noterbara skillnader på marknaden är den kraftiga uppgången på försäljning av vätskavattenvärmepumpar i Finland och den sedan tidigare kända nedgången på den svenska marknaden. Förutsättningarna på den finska marknaden liknar Sverige på många sätt men har ännu inte gett upphov till samma tillväxt som i Sverige. Marknaden har tidigare varit helt koncentrerad till luft-luftvärmepumpar för hus med direktverkande el. Det är först på senare år som försäljningen av vätskavattenvärmepumpar tagit fart. Förra året ökade försäljningen mer än 70 procent. Det såldes och installerades närmare vätska-vattenvärmepumpar företrädelsevis i landets drygt 1,1 miljoner småhus. Med hänsyn tagen till fastighetsbeståndet är denna försäljningsvolym jämförbar med den vi har 3% 0% 2% 57% i Sverige. Utvecklingen i Finland förutspås vara fortsatt positiv under den kommande tioårsperioden. Finlands myndigheter har uppmärksammat de goda exemplen från Sverige och insett att en kraftig tillväxt av värmepumpanvändningen är en förutsättning för att Finland ska kunna uppnå de bindande målen avseende ökad användning av förnybar energi. Finland har nyligen introducerat ett bidrag för att öka takten på utfasningen av oljepannor och direktverkande el. Bidraget uppgår till maximalt 20 procent av kostnaden för materialet. Dessutom kan man dra nytta av ett ROT-avdrag liknande vårt eget system i Sverige. I både Sverige och Finland ser vi en vikande trend för luft-vattenvärmepumpar, vilket är stick i stäv med den utveckling vi ser i övriga Europa. Luft-vattenvärmepumpar dominerar på kontinenten Luft-vattenvärmepumpar fortsätter att vara det största produktsegmentet på kontinenten. Vätska-vattenvärmepumpar, som under många år varit det viktigaste segmentet i Tyskland, har efter 2010 minskat i betydelse gentemot luft-vattenvärmepumparna. En liknande trend kan ses i Österrike, och Schweiz. Luftvattenvärmepumpar dominerar än mer i Frankrike där det tidigare bidragssystemet gynnat denna produktgrupp avsevärt. Trendbrott för tappvarmvatten Det har länge förutspåtts att värmepumpar dedikerade för tappvarmvatten kommer att ersätta de många elberedare som finns runt om i Europa. Sådana värmepumpar har visserligen funnits relativt länge på marknaden men de har ännu inte fått någon vidare spridning utanför de tysktalande länderna. Direktverkande Övriga Figur 3 Marknadsfördelningen mellan olika typer av värmepumpar försålda i Europa inträffade ett trendbrott i Frankrike där försäljningen av dessa värmepumpar nästintill fördubblades ökade försäljningen med ytterligare 33 procent och för första kvartalet 2012 ökade försäljningen med 60 procent. Den bakomliggande orsaken är den skärpta bygglagstiftningen i Frankrike, som i praktiken omöjliggör användning av elberedare i nyproducerade byggnader. Detta värmepumpsegment förväntas öka än mer i Frankrike eftersom den nya lagstiftningen inte implementeras fullt ut förrän

5 Värmepumpar dedikerade för Frånluftvärmepumpar beredning av tappvarmvatten Reverserbara värmepumpar Vätska-vattenvärmepumpar för värme och kyla inklusive luft-vattenvärmepumpar Figur 1 Värmepumpförsäljning i Europa , antal värmepumpar, inkluderar Sverige, Norge, Finland, Estland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Tjeckien, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Portugal. Reverserbara värmepumpar för värme och kyla Vätska-vattenvärmepumpar Frånluftvärmepumpar Luft-vattenvärmepumpar Figur 2 Försäljning av värmepumpar 2011 antal enheter. Marknaden för denna typ av värmepumpar är fortsatt stabil i Tyskland och i Österrike och det finns förhoppningar om att den ska få ytterligare draghjälp av det kommande Energimärknings- och Ecodesigndirektivet. Energipolitiska styrmedel På senare år har flera viktiga EU-direktiv kommit till för att förändra vårt sätt att använda energi. Det reviderade Direktivet om Energideklarationer introducerade begreppet Nära noll energi och tvingar samtliga medlemsstater att införa kraftigt skärpta byggregler. Vad Nära noll energi betyder i respektive medlemsstat utreds nu. Den svenska tolkningen innebär inte någon omedelbar skärpning av existerande byggregler. Regeringen har följt Boverkets rekommendationer att ha kvar dagens byggregler åtminstone till 2015 för att då utreda om några ytterligare skärpningar ska införas. Även om de nya kraven på energieffektiva byggnader i hela Europa inte kommer att implementeras fullt ut förrän 2021 har utvecklingen redan påbörjats. Flera länder, samt enskilda städer och regioner, har redan implementerat skärpta byggregler och koncept för energieffektiva byggnader. De nya franska byggreglerna RT2012, och de schweiziska Minergie-koncepten är exempel på detta. Sverige håller Lågan brinnande I Sverige har vi ett pågående nationellt demonstrationsprogram LÅGAN för att presentera byggprojekt där byggnaderna uppfyller mycket högt ställda energikrav. Utöver Direktivet om energideklarationer ställer förnybarhetsdirektivet krav på medlemsstaterna att öka andelen förnybar energi i energisystemet. Detta är framförallt till gagn för värmepumpar, biobränsle och solenergi. Det utökade Direktivet om Energimärkning och Ecodesign kommer att förenkla jämförelser av energieffektivitet mellan olika uppvärmningstekniker avsevärt. Värmepumpar är det teknikområde som förutspås nå de högsta energiklasserna och därmed dra störst nytta av lagstiftningen. Gemensamt för alla ovanstående Direktiv är att de på ett eller annat sätt kommer att gynnas av en ökad användning av värmepumpar. Möjligheter och hot Även om de flesta av de nyligen antagna Direktiven på energiområdet framhäver värmepumpteknikens fördelar, finns det trots allt potentiella hot för teknikområdet. I början av sommaren träffades en överenskommelse inom EU gällande ett nytt Energieffektiviseringsdirektiv. När Kommissionen presenterade förslaget för drygt ett år sedan innehöll det en rad kontroversiella punkter som skulle ställa mycket stora krav på energileverantörer såväl som på stat, kommun och fastighetsägare. I samrådet med medlemsstaterna och övriga intressenter urvattnades Direktivet på de flesta av de tvingande kraven och kvar är endast en skyldighet att ge indikativa mål om energibesparing till Det som trots allt ställer till viss oro för värmebranschen är artikeln om energieffektiv värme och kyla. I detta avsnitt omnämns endast fjärrvärme och fjärrkyla. Det finns därmed en viss risk för att kommuner kommer att använda dessa skrivningar i syfte att favorisera fjärrvärme och fjärrkyla framför andra alternativ. Ett annat område som aktualiserats på nytt är köldmedier. Den existerande F gasförordningen är under revision och mycket talar för att vi kommer att få ytterligare restriktioner gällande användning av HFC-köldmedier. Vår bedömning är att branschen måste lägga mycket stora resurser på att förbereda sig på en utfasning av några av våra i dag vanligt förekommande köldmedier som R-410a, R-407c, R-134a och R-404a. Det finns i dagsläget inte någon entydig trend i någon riktning. Vi ser just nu lite av en renässans för gamla köldmedier som koldioxid och R-32 och trevar oss fram med kolväten och ammoniak samtidigt som vi prövar de nya syntetiska köldmedierna HFO 1234YF och HFO-1234ze. Mycket talar för att vi i framtiden kommer att använda oss av en portfölj av naturliga köldmedier, kompletterat med nya och gamla syntetiska medier. Vår förhoppning är att lagstiftarna ger oss tillräcklig tid för denna omställning. Ett plötsligt förbud mot användning av HFC skulle medföra svåra konsekvenser för branschen och äventyra våra ambitiösa målsättningar gällande ökad energieffektivitet. Positiv framtidssyn Trots den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa är värmepumpbranschen optimistisk inför framtiden. Givet den pågående energiomställningen med ökat fokus på energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi finns alla förutsättningar för en kraftig marknadstillväxt i stora delar av Europa. *Statistikunderlaget för denna artikel är hämtat ur European Heat Pump Statistics Outlook 2012; EHPA augusti

6 200 öre/kwh Oljepanna 85% Direktverkande el Pellets 85% Värmepump (SPF 3,7) Historiskt låga elpriser I sommar har vi på den nordiska elbörsen haft låga elpriser i Sverige. I juli var det genomsnittliga elpriset i konsumentled nere under 1 kr/kwh. Det är första gången sedan i oktober Som på alla marknader där varor köps och säljs följer elpriset tillgång och efterfrågan. Det har varit god tillgång till vattenkraft tack vare välfyllda vattenmagasin, samtidigt som kärnkraftverken producerat enligt plan. Höga utetemperaturer och lägre industriaktivitet har samtidigt bidragit till lägre efterfrågan på el. Även pelletspriset har sjunkit något under sommaren, medan oljepriset legat på en jämn nivå. Värmepump med dålig drift leder till hävning av avtal De värmepumptvister som hamnar i domstol rör oftast tvister med konsumenter i villor. Tvisterna beror många gånger på att det är oklart vad som avtalats mellan installatör och konsument och vilken som är husets rätta energiförbrukning. När inget kontrakt är skrivet står ord mot ord. Juridiskt sett är det kanske inte så intressanta tvister. Därför kan det vara skäl att uppmärksamma en nyligen avgjord tvist som rörde en större kommersiell värmpump. Projektering enligt bestämmelse Ett slakteri i Sydsverige beställde en värmepump för att kunna trygga sitt behov av varmt renvatten (82 C) och krävde av värmepumpen en kapacitet om minst 161 kw. Installatören projekterade anläggningen och för avtalet gällde allmänna bestämmelser ABT 94 (numera ABT 06). Entreprenaden godkänd Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning, men några funktionsprov genomfördes inte då. Det är dock möjligt att efter slutbesiktning återkomma med fel som kan konstateras genom senare mätning, provning och nyttjande (ABT 94 Kap 7 13) Avtalet hävdes Beställaren hävde avtalet eftersom vattentemperaturen var för låg, kapaciteten inte uppnåddes och eftersom antalet driftsstopp var oacceptabelt många. Beställaren ville ha tillbaka de pengar han betalat för värmepumpen och dessutom skadestånd för olika kostnader som sammanhängde med driftsstoppen. Installatören bestred anspråken. Installatören fick betala Tingsrätten var dock av uppfattningen att beställaren inte kunnat (be)visa att värmepumpen inte levererat rätt vattentemperatur eller gett tillräcklig effekt. Däremot var driftstoppen så många och väsentliga att en rätt till hävning fanns. Resultatet blev att installatören måste demontera värmepumpen, återbetala 2,8 miljoner kronor och utge visst, reducerat skadestånd. Tydliga avtal viktigt Även om beställaren till slut fick rätt så pekar domen på hur viktigt det är att olika funktioner och prestanda är klart och tydligt avtalade och mätbara och vilka betingelser som gäller uppställda krav. Samtidigt måste även själva mätmetoderna vara avtalade. Domen har beteckningen Lunds tingsrätt T Per Ossmer, adv. SVEP:s juridiska rådgivning 6

7 Ulricehamns Energi fälles för vilseledande påståenden om värmepumpar Vad är 15 gånger bättre än en värmepump? frågade Ulricehamns Energi i ett utskick till sina kunder. Den retoriska frågan besvarades med att fjärrvärmen i Ulricehamn miljömässigt är 15 gånger bättre än en traditionell värmepump. SVEP anmälde marknadsföringen till Reklamombudsmannen eftersom yttrandet kan anses vara vilseledande och direkt osann. Nu har avgörandet kommit och Reklamombudsmannen går på SVEPs linje. Så här skriver nämnden i sitt uttalande: Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att framställningen är vilseledande genom att den innehåller ett vilseledande och opreciserat jämförande påstående. -För oss är detta beslut jätteviktigt. Nu får vi på pränt att det faktiskt inte är ok att framhäva sitt eget teknikområde genom att prata illa om ett annat, säger SVEPs VD Martin Forsén. Det är inte fråga om att fjärrvärmen i Ulricehamn är dålig, men en värmepumplösning kan vara minst lika bra och till och med bättre. Det är synd att fjärrvärmebranschen nedlåter sig att misskreditera värmepumpar på detta sätt. Fjärrvärmen i Ulricehamn är alldeles för bra för att solka ned sitt rykte genom att nedvärdera andra goda teknikval, avslutar Forsén. Läs Reklamombudsmannens uttalande uttalande/ulricehamn-energi Värmepumpägare - telefonförsäljarnas nya offer Telefonförsäljare har börjat ringa och erbjuda ägare av värmepumpar olika tjänster. I många fall lyckas dessa försäljare ingå ett juridiskt bindande avtal med konsumenten. Det är viktigt att känna till att konsumenterna enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har 14 dagar på sig att ångra det ingångna avtalet. Information om detta måste företaget delge skriftligt, och det är inte förrän konsumenten mottagit denna information som tidsfristen börjar löpa. Vissa företag arbetar på en ännu lägre nivå och skickar ut sina fakturor utan något giltigt avtal. Med hot om inkasso är det ändå många som betalar dessa fakturor. Serviceavtal Nu har några av dessa företag riktat in sig på ägare av värmepumpar. Här är det serviceavtal som försäljarna på olika sätt försöker få konsumenter att teckna. Enligt SVEP bör värmepumpar servas med ett visst intervall och att teckna ett serviceavtal är inte alls fel, men det ska göras med ett seriöst företag. -Vi får in många samtal där konsumenter känner sig lurade. Det handlar framförallt om personer födda under 1930-talet eller tidigare som upplever att de inte ingått något avtal. När de försöker säga upp avtalet är det ingen som svarar på det utfästa telefonnumret, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk informatör på SVEP. Säger att de ringer från SVEP Förutom att företaget säljer serviceavtalen på ett moraliskt tvivelaktigt sätt finns det indikationer på att företaget begår mer direkt uppenbara fel. Företaget verkar inte skicka ut information om ångerrätt. Dessutom tyder vissa vittnesmål på att de i vissa fall påstår att värmepumpinstallationen måste besiktigas enligt lag, något som inte är sant för en vanlig villavärmepump. Det finns också indikationer på att de utger sig för att ringa från andra mer etablerade serviceföretag eller från en värmepumptillverkare. Det förkommer också att företag utgett sig för att vara Svenska Värmepumpföreningen. Därför har bland annat värmepumptillverkarna NIBE och IVT valt att gå ut varningar på sina hemsidor. Vilka är seriösa? -Generellt bör man vara mycket skeptisk med att ingå avtal per telefon då man blivit uppringd. Be i sådana fall om att få återringa företaget i fråga. I annat fall kan man kontakta oss på SVEP eller tillverkaren av värmepumpen i fråga för att få kontaktuppgifter till ett seriöst serviceföretag, säger Anne-Lee Bertenstam. 7

8 SVEP på Hem & Villa Hösten närmar sig med stormsteg och det är dags för Hem & Villamässorna i Göteborg och Stockholm. Hem & Villa är Sveriges största boendemässa med inspiration för hela hemmet. Mässan arrangeras i Stockholm, Göteborg (hösten) och Malmö (våren) och samlar totalt ca besökare årligen på dessa orter. Höstens mässor är 6-9 september i Göteborg och 11-14oktober i Stockholm. SVEP finns på plats på båda mässorna. Göteborgsmässan är genomförd när detta nummer av SVEP-nytt kommer ut. I Stockholm har SVEP monternummer A24:39. Välkommen att besöka oss! SVEP Information & Service AB Rosenlundsgatan 40 Box 17537, Stockholm Tel vx: , Fax: Produktion: CCJ Kommunikation AB Martin Forsén, vd Tel: Morgan Willis, Teknisk informatör/vpn Tel: Jan-Erik Nowacki, Teknisk rådgivare Tel: Anne-Lee Bertenstam, Teknisk informatör/ekonomi Tel: Per Ossmer, Juridisk rådgivning Tel: , Mobil

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer