Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012"

Transkript

1 Information från Svenska Värmepumpföreningen Nr

2 Shanzhai Hotet från öst Mördande konkurrens driver utvecklingen vidare. Kinesiska företag som livnärt sig på att tillverka billiga kopior av välrenommerade västerländska produkter får allt svårare att hävda sig då utbudet av kopior svämmar över. Låg kvalitet håller helt enkelt inte i längden. Kvalitet överlever För att överleva i den tuffa konkurrensen måste företagen leverera funktion och kvalitet. De företag som klarar sig bäst är de som levererar kvalitet och vidareutvecklar produkterna för att överträffa de original som de efterliknar. Begreppet Shanzhai som tidigare stått för kopiering och förfalskning har fått en helt ny innebörd. Shanzhai förknippas nu med micro-innovationer och framgångsrika företag som skapar nya produkter med förbättrade eller marknadsanpassade prestanda jämfört med de produkter de efterliknar. Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, och Taobao, ebay-liknande tjänst, framhålls ibland som exempel på detta. Men det är inte bara inom IT sektorn detta fenomen förekommer. Snabb utveckling BYD började sin verksamhet med 20 personer 1995 och var då tydliga followers som efterliknade produkter som tillverkades i västvärlden. I dag har BYD fler än anställda inom forskning och utveckling och är på många sätt världsledande tillverkare av batterier och bilar. Motsvarande utveckling kan vi mycket väl komma att se inom värmepumpindustrin och BYD är ett tydligt exempel på hur fort det kan komma att ske. Hundra miljoner om året Kina har idag världens överlägset största tillverkningskapacitet av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Årsproduktionen av AC-produkter, inklusive det vi kallar värmepumpar, överstiger enheter. Under den timme du sitter i lunchrummet och äter, tillverkas det nästan lika många värmepumpar i Kina som det gör i Markaryd, Tranås, Ljungby och Arvika. Tillsammans. Under ett år. Det säger en del om dagens kapacitet. Ännu så länge är det i huvudsak luft-luftvärmepumpar som tillverkas i de riktigt stora volymerna och ännu så länge har de kinesiska tillverkarna inte nått upp till samma goda kvalitetsrenommé som konkurrenterna. Men det är förmodligen bara en fråga om tid innan Kina kommit i kapp, och kanske till och med förbi, övriga världen även när det gäller tillverkning av värmepumpar. Utvecklingen i Kina går rasande fort även inom vårt teknikområde. Utvecklingen drivs på av de kinesiska myndigheterna. Inte bara för att stärka den inhemska exportindustrin utan även för att öka energieffektiviteten nationellt. Den årliga försäljningsvolymen av värmepumpar och AC i Kina ligger runt 70 miljoner enheter. Det innebäratt en progressiv energilagstiftning för dessa produkter kan ge upphov till betydande nationell energibesparing. Den tolfte femårsplanen, som sträcker sig från , innehåller ambitiösa målsättningar för energieffektivisering, även innefattande tuffare energikrav för värmepumpar och AC. Kina har på senare år visat prov på en resolut handlingsförmåga inom energiområdet som får det europeiska energieffektiviseringsdirektivet att framstå som en verkningslös papperstiger utan tänder. MARTIN FORSÉN, VD Svenska Värmepumpföreningen 2

3 Luft - vatten Frånluft - vatten Vätska-vatten Värmepumpförsäljningen i Sverige första halvåret Nya tuffare annonser Du som är medlem i SVEP står för kunskap och ansvar som gör att kunderna kan känna sig trygga. De vet att de får produkter som uppfyller högt ställda krav. Installationerna görs av fackmän för optimal drift och maximal besparing. På så sätt bygger vår bransch hela tiden upp ett förtroende som är viktigt att förvalta. SVEP jobbar för att stärka branschen på många sätt. En viktig del är att stödja våra medlemmar i deras marknadsföring. Fortsatt minskning av värmepumpförsäljningen Nu har vi tagit fram en ny profil för vår annonsering. På ett lite tuffare sätt talar vi om varför villaägare och andra ska vända sig till dig som är medlem i SVEP. Annonsen har hittills varit införd i tidningen Bo Bättre samt i mässtidningen för villamässorna. Den negativa trenden med minskad försäljning av värmepumpar höll i sig under det andra kvartalet Försäljningsminskningen har dock bromsats upp och är inte lika stor som under det första kvartalet. -Vi kan inte med säkerhet säga att botten är nådd, men försäljningsminskningen för alla typer av värmepumpar är betydligt lägre under andra kvartalet än under det första, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen. Vi är försiktigt optimistiska inför den stora försäljningsperioden, som inträffar under hösten. Fortfarande sjunker försäljningen av luftvattenvärmepumpar kraftigt, -27 procent* under andra kvartalet. För frånluftvärmepumpar och bergvärmepumpar har minskningen under perioden varit 7 procent respektive 5 procent. För produktsegmentet större fastigheter har försäljningsminskningen helt avstannat (+2 procent). -Trots att försäljningen minskar, säljs det fortfarande avsevärt många fler bergvärmepumpar i Sverige än i något annat land i Europa, säger Martin Forsén. Totalt sett har det under första halvåret i Sverige sålts knappt värmepumpar i Sverige (luft-luftvärmepumpar är inte medräknat). Det är en minskning med 20 procent jämför med förra året. Vem installerar din värmepump? Anlita alltid en SVEP-ansluten värmepumpinstallatör Vem installerar din värmepump? Anlita alltid en SVEP-ansluten värmepumpinstallatör * Statistikunderlaget för luft-vattenvärmepumpar är inte heltäckande, vilket gör att den verkliga nedgången sannolikt är något mindre. Vill du veta mer om säkra värmeanläggningar? Läs mer på 3 Vill du veta mer om säkra värmeanläggningar? Träffa oss i monter B09:02, eller läs mer på

4 Upp och ner på den europeiska värmepumpmarknaden 2011 Den europeiska värmepumpmarknaden nådde totalt sett nätt och jämnt upp till samma försäljningsvolym, mätt i antalet sålda värmepumpar, 2011 som under Flera nationella marknader har det fortfarande svårt med rådande lågkonjunktur medan andra är på god väg till återhämtning. Tyskland och Frankrike verkar vara på väg att återhämta sig och slutade 2011 med en försäljningsökning (5 procent, 7,6 procent). 38% Sverige, Italien, Tyskland och Frankrike är de största marknaderna följt av Finland, Schweiz och Österrike. Luft-vattenvärmepumpar fortsätter att öka på bekostnad av vätska-vattenvärmepumpar. Bidrag och förändrade byggregler är viktiga drivkrafter runt om i Europa. Kraftig uppgång i Finland Noterbara skillnader på marknaden är den kraftiga uppgången på försäljning av vätskavattenvärmepumpar i Finland och den sedan tidigare kända nedgången på den svenska marknaden. Förutsättningarna på den finska marknaden liknar Sverige på många sätt men har ännu inte gett upphov till samma tillväxt som i Sverige. Marknaden har tidigare varit helt koncentrerad till luft-luftvärmepumpar för hus med direktverkande el. Det är först på senare år som försäljningen av vätskavattenvärmepumpar tagit fart. Förra året ökade försäljningen mer än 70 procent. Det såldes och installerades närmare vätska-vattenvärmepumpar företrädelsevis i landets drygt 1,1 miljoner småhus. Med hänsyn tagen till fastighetsbeståndet är denna försäljningsvolym jämförbar med den vi har 3% 0% 2% 57% i Sverige. Utvecklingen i Finland förutspås vara fortsatt positiv under den kommande tioårsperioden. Finlands myndigheter har uppmärksammat de goda exemplen från Sverige och insett att en kraftig tillväxt av värmepumpanvändningen är en förutsättning för att Finland ska kunna uppnå de bindande målen avseende ökad användning av förnybar energi. Finland har nyligen introducerat ett bidrag för att öka takten på utfasningen av oljepannor och direktverkande el. Bidraget uppgår till maximalt 20 procent av kostnaden för materialet. Dessutom kan man dra nytta av ett ROT-avdrag liknande vårt eget system i Sverige. I både Sverige och Finland ser vi en vikande trend för luft-vattenvärmepumpar, vilket är stick i stäv med den utveckling vi ser i övriga Europa. Luft-vattenvärmepumpar dominerar på kontinenten Luft-vattenvärmepumpar fortsätter att vara det största produktsegmentet på kontinenten. Vätska-vattenvärmepumpar, som under många år varit det viktigaste segmentet i Tyskland, har efter 2010 minskat i betydelse gentemot luft-vattenvärmepumparna. En liknande trend kan ses i Österrike, och Schweiz. Luftvattenvärmepumpar dominerar än mer i Frankrike där det tidigare bidragssystemet gynnat denna produktgrupp avsevärt. Trendbrott för tappvarmvatten Det har länge förutspåtts att värmepumpar dedikerade för tappvarmvatten kommer att ersätta de många elberedare som finns runt om i Europa. Sådana värmepumpar har visserligen funnits relativt länge på marknaden men de har ännu inte fått någon vidare spridning utanför de tysktalande länderna. Direktverkande Övriga Figur 3 Marknadsfördelningen mellan olika typer av värmepumpar försålda i Europa inträffade ett trendbrott i Frankrike där försäljningen av dessa värmepumpar nästintill fördubblades ökade försäljningen med ytterligare 33 procent och för första kvartalet 2012 ökade försäljningen med 60 procent. Den bakomliggande orsaken är den skärpta bygglagstiftningen i Frankrike, som i praktiken omöjliggör användning av elberedare i nyproducerade byggnader. Detta värmepumpsegment förväntas öka än mer i Frankrike eftersom den nya lagstiftningen inte implementeras fullt ut förrän

5 Värmepumpar dedikerade för Frånluftvärmepumpar beredning av tappvarmvatten Reverserbara värmepumpar Vätska-vattenvärmepumpar för värme och kyla inklusive luft-vattenvärmepumpar Figur 1 Värmepumpförsäljning i Europa , antal värmepumpar, inkluderar Sverige, Norge, Finland, Estland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Tjeckien, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Portugal. Reverserbara värmepumpar för värme och kyla Vätska-vattenvärmepumpar Frånluftvärmepumpar Luft-vattenvärmepumpar Figur 2 Försäljning av värmepumpar 2011 antal enheter. Marknaden för denna typ av värmepumpar är fortsatt stabil i Tyskland och i Österrike och det finns förhoppningar om att den ska få ytterligare draghjälp av det kommande Energimärknings- och Ecodesigndirektivet. Energipolitiska styrmedel På senare år har flera viktiga EU-direktiv kommit till för att förändra vårt sätt att använda energi. Det reviderade Direktivet om Energideklarationer introducerade begreppet Nära noll energi och tvingar samtliga medlemsstater att införa kraftigt skärpta byggregler. Vad Nära noll energi betyder i respektive medlemsstat utreds nu. Den svenska tolkningen innebär inte någon omedelbar skärpning av existerande byggregler. Regeringen har följt Boverkets rekommendationer att ha kvar dagens byggregler åtminstone till 2015 för att då utreda om några ytterligare skärpningar ska införas. Även om de nya kraven på energieffektiva byggnader i hela Europa inte kommer att implementeras fullt ut förrän 2021 har utvecklingen redan påbörjats. Flera länder, samt enskilda städer och regioner, har redan implementerat skärpta byggregler och koncept för energieffektiva byggnader. De nya franska byggreglerna RT2012, och de schweiziska Minergie-koncepten är exempel på detta. Sverige håller Lågan brinnande I Sverige har vi ett pågående nationellt demonstrationsprogram LÅGAN för att presentera byggprojekt där byggnaderna uppfyller mycket högt ställda energikrav. Utöver Direktivet om energideklarationer ställer förnybarhetsdirektivet krav på medlemsstaterna att öka andelen förnybar energi i energisystemet. Detta är framförallt till gagn för värmepumpar, biobränsle och solenergi. Det utökade Direktivet om Energimärkning och Ecodesign kommer att förenkla jämförelser av energieffektivitet mellan olika uppvärmningstekniker avsevärt. Värmepumpar är det teknikområde som förutspås nå de högsta energiklasserna och därmed dra störst nytta av lagstiftningen. Gemensamt för alla ovanstående Direktiv är att de på ett eller annat sätt kommer att gynnas av en ökad användning av värmepumpar. Möjligheter och hot Även om de flesta av de nyligen antagna Direktiven på energiområdet framhäver värmepumpteknikens fördelar, finns det trots allt potentiella hot för teknikområdet. I början av sommaren träffades en överenskommelse inom EU gällande ett nytt Energieffektiviseringsdirektiv. När Kommissionen presenterade förslaget för drygt ett år sedan innehöll det en rad kontroversiella punkter som skulle ställa mycket stora krav på energileverantörer såväl som på stat, kommun och fastighetsägare. I samrådet med medlemsstaterna och övriga intressenter urvattnades Direktivet på de flesta av de tvingande kraven och kvar är endast en skyldighet att ge indikativa mål om energibesparing till Det som trots allt ställer till viss oro för värmebranschen är artikeln om energieffektiv värme och kyla. I detta avsnitt omnämns endast fjärrvärme och fjärrkyla. Det finns därmed en viss risk för att kommuner kommer att använda dessa skrivningar i syfte att favorisera fjärrvärme och fjärrkyla framför andra alternativ. Ett annat område som aktualiserats på nytt är köldmedier. Den existerande F gasförordningen är under revision och mycket talar för att vi kommer att få ytterligare restriktioner gällande användning av HFC-köldmedier. Vår bedömning är att branschen måste lägga mycket stora resurser på att förbereda sig på en utfasning av några av våra i dag vanligt förekommande köldmedier som R-410a, R-407c, R-134a och R-404a. Det finns i dagsläget inte någon entydig trend i någon riktning. Vi ser just nu lite av en renässans för gamla köldmedier som koldioxid och R-32 och trevar oss fram med kolväten och ammoniak samtidigt som vi prövar de nya syntetiska köldmedierna HFO 1234YF och HFO-1234ze. Mycket talar för att vi i framtiden kommer att använda oss av en portfölj av naturliga köldmedier, kompletterat med nya och gamla syntetiska medier. Vår förhoppning är att lagstiftarna ger oss tillräcklig tid för denna omställning. Ett plötsligt förbud mot användning av HFC skulle medföra svåra konsekvenser för branschen och äventyra våra ambitiösa målsättningar gällande ökad energieffektivitet. Positiv framtidssyn Trots den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa är värmepumpbranschen optimistisk inför framtiden. Givet den pågående energiomställningen med ökat fokus på energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi finns alla förutsättningar för en kraftig marknadstillväxt i stora delar av Europa. *Statistikunderlaget för denna artikel är hämtat ur European Heat Pump Statistics Outlook 2012; EHPA augusti

6 200 öre/kwh Oljepanna 85% Direktverkande el Pellets 85% Värmepump (SPF 3,7) Historiskt låga elpriser I sommar har vi på den nordiska elbörsen haft låga elpriser i Sverige. I juli var det genomsnittliga elpriset i konsumentled nere under 1 kr/kwh. Det är första gången sedan i oktober Som på alla marknader där varor köps och säljs följer elpriset tillgång och efterfrågan. Det har varit god tillgång till vattenkraft tack vare välfyllda vattenmagasin, samtidigt som kärnkraftverken producerat enligt plan. Höga utetemperaturer och lägre industriaktivitet har samtidigt bidragit till lägre efterfrågan på el. Även pelletspriset har sjunkit något under sommaren, medan oljepriset legat på en jämn nivå. Värmepump med dålig drift leder till hävning av avtal De värmepumptvister som hamnar i domstol rör oftast tvister med konsumenter i villor. Tvisterna beror många gånger på att det är oklart vad som avtalats mellan installatör och konsument och vilken som är husets rätta energiförbrukning. När inget kontrakt är skrivet står ord mot ord. Juridiskt sett är det kanske inte så intressanta tvister. Därför kan det vara skäl att uppmärksamma en nyligen avgjord tvist som rörde en större kommersiell värmpump. Projektering enligt bestämmelse Ett slakteri i Sydsverige beställde en värmepump för att kunna trygga sitt behov av varmt renvatten (82 C) och krävde av värmepumpen en kapacitet om minst 161 kw. Installatören projekterade anläggningen och för avtalet gällde allmänna bestämmelser ABT 94 (numera ABT 06). Entreprenaden godkänd Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning, men några funktionsprov genomfördes inte då. Det är dock möjligt att efter slutbesiktning återkomma med fel som kan konstateras genom senare mätning, provning och nyttjande (ABT 94 Kap 7 13) Avtalet hävdes Beställaren hävde avtalet eftersom vattentemperaturen var för låg, kapaciteten inte uppnåddes och eftersom antalet driftsstopp var oacceptabelt många. Beställaren ville ha tillbaka de pengar han betalat för värmepumpen och dessutom skadestånd för olika kostnader som sammanhängde med driftsstoppen. Installatören bestred anspråken. Installatören fick betala Tingsrätten var dock av uppfattningen att beställaren inte kunnat (be)visa att värmepumpen inte levererat rätt vattentemperatur eller gett tillräcklig effekt. Däremot var driftstoppen så många och väsentliga att en rätt till hävning fanns. Resultatet blev att installatören måste demontera värmepumpen, återbetala 2,8 miljoner kronor och utge visst, reducerat skadestånd. Tydliga avtal viktigt Även om beställaren till slut fick rätt så pekar domen på hur viktigt det är att olika funktioner och prestanda är klart och tydligt avtalade och mätbara och vilka betingelser som gäller uppställda krav. Samtidigt måste även själva mätmetoderna vara avtalade. Domen har beteckningen Lunds tingsrätt T Per Ossmer, adv. SVEP:s juridiska rådgivning 6

7 Ulricehamns Energi fälles för vilseledande påståenden om värmepumpar Vad är 15 gånger bättre än en värmepump? frågade Ulricehamns Energi i ett utskick till sina kunder. Den retoriska frågan besvarades med att fjärrvärmen i Ulricehamn miljömässigt är 15 gånger bättre än en traditionell värmepump. SVEP anmälde marknadsföringen till Reklamombudsmannen eftersom yttrandet kan anses vara vilseledande och direkt osann. Nu har avgörandet kommit och Reklamombudsmannen går på SVEPs linje. Så här skriver nämnden i sitt uttalande: Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att framställningen är vilseledande genom att den innehåller ett vilseledande och opreciserat jämförande påstående. -För oss är detta beslut jätteviktigt. Nu får vi på pränt att det faktiskt inte är ok att framhäva sitt eget teknikområde genom att prata illa om ett annat, säger SVEPs VD Martin Forsén. Det är inte fråga om att fjärrvärmen i Ulricehamn är dålig, men en värmepumplösning kan vara minst lika bra och till och med bättre. Det är synd att fjärrvärmebranschen nedlåter sig att misskreditera värmepumpar på detta sätt. Fjärrvärmen i Ulricehamn är alldeles för bra för att solka ned sitt rykte genom att nedvärdera andra goda teknikval, avslutar Forsén. Läs Reklamombudsmannens uttalande uttalande/ulricehamn-energi Värmepumpägare - telefonförsäljarnas nya offer Telefonförsäljare har börjat ringa och erbjuda ägare av värmepumpar olika tjänster. I många fall lyckas dessa försäljare ingå ett juridiskt bindande avtal med konsumenten. Det är viktigt att känna till att konsumenterna enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har 14 dagar på sig att ångra det ingångna avtalet. Information om detta måste företaget delge skriftligt, och det är inte förrän konsumenten mottagit denna information som tidsfristen börjar löpa. Vissa företag arbetar på en ännu lägre nivå och skickar ut sina fakturor utan något giltigt avtal. Med hot om inkasso är det ändå många som betalar dessa fakturor. Serviceavtal Nu har några av dessa företag riktat in sig på ägare av värmepumpar. Här är det serviceavtal som försäljarna på olika sätt försöker få konsumenter att teckna. Enligt SVEP bör värmepumpar servas med ett visst intervall och att teckna ett serviceavtal är inte alls fel, men det ska göras med ett seriöst företag. -Vi får in många samtal där konsumenter känner sig lurade. Det handlar framförallt om personer födda under 1930-talet eller tidigare som upplever att de inte ingått något avtal. När de försöker säga upp avtalet är det ingen som svarar på det utfästa telefonnumret, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk informatör på SVEP. Säger att de ringer från SVEP Förutom att företaget säljer serviceavtalen på ett moraliskt tvivelaktigt sätt finns det indikationer på att företaget begår mer direkt uppenbara fel. Företaget verkar inte skicka ut information om ångerrätt. Dessutom tyder vissa vittnesmål på att de i vissa fall påstår att värmepumpinstallationen måste besiktigas enligt lag, något som inte är sant för en vanlig villavärmepump. Det finns också indikationer på att de utger sig för att ringa från andra mer etablerade serviceföretag eller från en värmepumptillverkare. Det förkommer också att företag utgett sig för att vara Svenska Värmepumpföreningen. Därför har bland annat värmepumptillverkarna NIBE och IVT valt att gå ut varningar på sina hemsidor. Vilka är seriösa? -Generellt bör man vara mycket skeptisk med att ingå avtal per telefon då man blivit uppringd. Be i sådana fall om att få återringa företaget i fråga. I annat fall kan man kontakta oss på SVEP eller tillverkaren av värmepumpen i fråga för att få kontaktuppgifter till ett seriöst serviceföretag, säger Anne-Lee Bertenstam. 7

8 SVEP på Hem & Villa Hösten närmar sig med stormsteg och det är dags för Hem & Villamässorna i Göteborg och Stockholm. Hem & Villa är Sveriges största boendemässa med inspiration för hela hemmet. Mässan arrangeras i Stockholm, Göteborg (hösten) och Malmö (våren) och samlar totalt ca besökare årligen på dessa orter. Höstens mässor är 6-9 september i Göteborg och 11-14oktober i Stockholm. SVEP finns på plats på båda mässorna. Göteborgsmässan är genomförd när detta nummer av SVEP-nytt kommer ut. I Stockholm har SVEP monternummer A24:39. Välkommen att besöka oss! SVEP Information & Service AB Rosenlundsgatan 40 Box 17537, Stockholm Tel vx: , Fax: Produktion: CCJ Kommunikation AB Martin Forsén, vd Tel: Morgan Willis, Teknisk informatör/vpn Tel: Jan-Erik Nowacki, Teknisk rådgivare Tel: Anne-Lee Bertenstam, Teknisk informatör/ekonomi Tel: Per Ossmer, Juridisk rådgivning Tel: , Mobil

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017

Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-02-20 Miljö- och energidepartementet Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punkter

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-06-15 Miljö- och energidepartementet Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. A-punkter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 761 Europaparlamentets

Läs mer

Effektiv energianvändning med värmepumpar.

Effektiv energianvändning med värmepumpar. Effektiv energianvändning med värmepumpar. Effektiv energianvändning med värmepumpar. Jan-Erik Nowacki Effektiv energianvändning med värmepumpar. Jan-Erik Nowacki Svenska värmepumpföreningen (Svep) Frånluft

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11 Nationell strategi för lågenergibyggnader Tomas Berggren 2010-11-11 Befintliga styrmedel för byggnader Nya byggregler och energideklarationer (Boverket) Övergripande styrmedel som skatter mm Nytt energipolitiskt

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22 Remisslämnare

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna Vad påverkar elkostnaden? Elpris Sätts på marknaden, utbud och efterfrågan avgör Skatter och subventioner Beslutas av politiken, nationellt

Läs mer

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM.

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. 37 NYA PRODUKTER. 37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. Det är en ny vinter nu. Det enda vi med säkerhet vet är att det är då människor funderar på hur de värmer upp sina hus. Och det är då värmepumpar

Läs mer

VPN Värmepumpbranschens

VPN Värmepumpbranschens Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KUNGSLADUGÅRD 71:13 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-12-18 Byggnadens adress: SOLLIDSGATAN 8 41476 GÖTEBORG Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Hearing #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Bakgrund Energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 En första version av strategin ska offentliggöras senast den 30 april 2014 Strategin kommer

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer Postort gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 187927 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Mikael Forss Adress Karlavägen 38 2 Tr Personnummer/Organisationsnummer 600907-5950 Postnummer Postort 11449

Läs mer

Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen

Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen SFIR:s PRAXISDAG 14 januari 2016 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Kanter Advokatbyrå C-388/13 - Dom den 16 april 2015 Definition av begreppet affärsmetod Måste

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538037 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bö 36:20 Husnummer 1 Adress Jakobsdalsgatan 44

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 164603 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bocken 6 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 103:3 Byggnadens adress Västergatan 54 74242 Öregrund Datum 2016-06-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Pressrelease. Fallande priser dämpar tillväxten. Resultat från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2011

Pressrelease. Fallande priser dämpar tillväxten. Resultat från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2011 GfK Retail and Technology Pressrelease Datum 13 maj, 2011 Kontakt Ingemar Erlandsson Direktnummer Tel. +46 46 18 16 90 Fax +46 46 18 06 26 E-mail Ingemar.erlandsson@gfk.com Fallande priser dämpar tillväxten

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 229499 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Iris Green Adress Stationsvägen 47 Personnummer/Organisationsnummer 400206-3545 Postnummer Postort 260 91

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 289142 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stenbiten 18 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 49490 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Skövde Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skövde 4:225 Husnummer 1 Adress Kapellvägen 24A Prefix

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Effektivare användning av energi

Effektivare användning av energi Effektivare användning av energi Viktiga frågor på den europeiska agendan är hur EU ska möta klimatutmaningar och trygga energiförsörjningen. Fluktuerande oljepriser, osäker energidistribution och oro

Läs mer

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu gällande licenserna att finnas, men från och med den 1 januari

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkliden 13, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 749705 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Kyltekniska Föreningen Malmö februari 2013

Kyltekniska Föreningen Malmö februari 2013 Kyltekniska Föreningen Malmö februari 2013 Per Jonasson Kyl & Värmepumpföretagen www.kvforetagen.se Kyl & Värmepumpföretagen Kyl & Värmepumpföretagen Branschförening Organiserar ca. 85% av kyl- och värmepumpbranschen

Läs mer

PM Energideklarationer Anna Werner och Björn Nordlund,

PM Energideklarationer Anna Werner och Björn Nordlund, Anna Werner och Björn Nordlund, 2016-07-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8 10 010 750 01 00 010 750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 231084 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Borås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viskarhult 2:42 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Växjömålet - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Såsom Profu tolkat Stockholms tingsrätts dom från 16:e november 2015 Bakgrund Växjö kommun har vid försäljning av

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 169809 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kantarellen 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer