VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser"

Transkript

1 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl Vi spelar in alla kundsamtal. Pärmbild: Katja Lösönen 3 Ledaren Energicertifikat anger 4 energiklassen på ditt hem 5 Energiambassadören åkte 1½ varv runt jorden I korthet 19 Korsord På kundbesök: Kultakeramiikka Vasa Elektriska köpte miljövänlig vattenkraft från Sverige Datorplattor i test Textmeddelande om elavbrott Vasa Elnäts kunder kan helt avgiftsfritt få information om elavbrott som textmeddelande. Tjänsten kan beställas för hemmet, sommarstugan och företaget. På så sätt får du snabbt veta om planerade och överraskande elavbrott. Beställ tjänsten så här: Skicka textmeddelandet aktivera kundnummer förbrukningsplatsnummer (t.ex. aktivera ) till numret Kundnumret och förbrukningsplatsens nummer hittar du på din elfaktura. Mer information om tjänsten finns på vår webbplats under felanmälan. Under loppet av år 2014 kommer tjänsten också att börja gälla Lillkyro. Se elavbrotten på kartan Bröt stormen strömmen på sommarstugan? Du kan kolla situationen på vår webbplats. På ser du lätt avbrotten inom Vasa Elnät enligt område. Direktdebiteringen upphör Du har väl redan beslutat om du i fortsättningen vill betala din elfaktura som e-faktura eller direktbetalning? Om du använder nätbank ändras betalningssättet till e-faktura. E-fakturan är en elektronisk räkning som levereras direkt till din nätbank. Om du vill kan summan på e-fakturan debiteras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Därmed fungerar den långt på samma sätt som direktdebiteringen. Om du inte använder nätbank ändras betalningssättet till direktbetalning. Direktbetalningen är lika smidig som direktdebiteringen. Räkningen skickas hem till dig och banken debiterar automatiskt fakturans slutsumma på förfallodagen. Om varken e-fakturan eller direktbetalningen passar dig måste du säga upp direktdebiteringsfullmakten i din bank. Då får du i fortsättningen din elfaktura per post. nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i mars Nummer: 4/2013 Utgivare: Vasa Elektriska Ab, Vasa Elnät Ab Postadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: Felanmälningar: (24 h) (samtalen spelas in) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Mikaela Jussila Redaktions- Olli Arola kommitté: Håkan Bodö Göran Heino Katja Luomanranta Redaktion: Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Kustmedia Layout: Reklambyrå Bock s Office Ab Tryckning: UPC Print Pärmbild: Katja Lösönen nette TIPS Vinterns energispartips Vintern är kanske inte bilistens favoritårstid. Det lönar sig att använda motorvärmare alltid då temperaturen är under fem grader. På så vis förlänger du motorns livslängd och reducerar bränsleförbrukning och utsläpp. Styr motorvärmaren med en timer. Att värma längre än två timmar är slöseri med energi. Före julhelgen är det ofta mycket stök i köket och ugnen går varm. God planering underlättar arbetet och sparar även energi. Då du bakar, baka mer åt gången och passa samtidigt på att grädda jullådorna. Den noggranne elanvändarens julgröt är kokt under lock och i en kastrull av lämplig storlek för kokplattan. Utebelysning skapar stämning hela vintern. Du kommer själv lättare undan och sparar på elförbrukningen om lamporna tänds och släcks av en timer.

3 LEDAREN Från marknadsekonomi till planhushållning För tio år sedan beslöt EU-länderna sinsemellan att handeln med utsläppsrätter som började 2005 var det som skulle få Europa att gå över till förnyelsebara energiproduktionsformer. Det centrala argumentet var att utsläppsrättshandeln skulle fungera på marknadens villkor. Tanken var att marknaden självmant skulle styra investeringarna dit där man snabbast och mest kostnadseffektivt kunde reducera utsläppen. Detta tankesätt passade väl i dåtidens Europa, som höll på att bygga upp världens effektivaste marknadsområde. Amerika satsade på teknologisk utveckling. Efter att ha förbundit sig till handeln med utsläppsrätter gick flera europeiska länder medvetet helt i motsatt riktning och skapade genom sin egen nationella lagstiftning system för inmatningstariffer. Dessa system blev dyra för medborgarna och naggade hela idén med utsläppsrättshandeln i kanten. De olika stödformerna har varit så omfattande att styrförmågan hos handeln med utsläppsrätter har varit blygsam. Denna utveckling har letts av Tyskland, Spanien och Danmark, vilkas elproduktion i huvudsak alltjämt är beroende av fossila bränslen. Riktig konkurrens har liten betydelse För närvarande baserar sig över 70 procent av investeringarna i energiproduktion i Europa på stöd. En på marknadspriser baserad lönsamhet betyder allt mindre för elbolagen, eftersom investeringarnas lönsamhet inte beror på marknadspriset utan på de inkomster som systemen med inmatningstariffer genererar. Pengarna till inmatningstarifferna uppbärs av medborgarna antingen som i Tyskland direkt via elpriset eller som i Finland via beskattningen. Marknadspriset på el förvrängs i allt större utsträckning av den utanför marknadsmeka- Hannu Linna Hannu Linna verkställande direktör Den europeiska elmarknaden har tagit steg mot en av individuella statsmakter ledd planekonomi. nismen liggande stödbaserade och icke reglerbara produktionen. Marknadspriset på el är i sig inte en tillräcklig signal för energibolagen att grunda sina beslut på. Denna utveckling leder i förlängningen till en ineffektiv produktionsstruktur. Den europeiska elmarknaden har tagit flera steg från en marknadsekonomi mot en av individuella statsmakter ledd planekonomi. Energi inverkar direkt på ekonomi Förnybar produktion har förvisso åstadkommits även på detta sätt, men priset har varit högt. Inmatningstarifferna har med snabb tidtabell åstadkommit en betydande men till de tekniska egenskaperna halvfärdig utbyggnad av vind- och solkraft i flera länder. De mål för minskade koldioxidutsläpp som sattes i samband med handeln med utsläppsrätter kan kanske nås även med denna politik. Den egentliga orsaken till att utsläppen minskat är dock den minskade energiförbrukning som den europeiska lågkonjunkturen lett till. Historiskt sett har näringslivets energiförbrukning och befolkningens levnadsstandard gått hand i hand. Man bör alltså fråga sig hur stor inverkan den europeiska lågkonjunkturen har på den misskötta energipolitiken. I Finland gör de långa avstånden och det kalla klimatet energipriset till en viktig ekonomisk grundfaktor. Kommissarien försöker stoppa utvecklingen EU:s energikommissarie Günther Oettinger har nu tagit tag i utvecklingen och uppmanat medlemsländerna att undvika onödiga stöd. Kommissionen vill skydda redan gjorda investeringar och accepterar inte en sänkning av redan beviljade stöd. Vägen från kommissariens herdabrev till det att stödsystemen ändras kan dock vara lång. Kommissionens ingripande kommer för sent, eftersom Europas elmarknad redan åsamkats allvarliga skador. Lyckligtvis är inte livet bara energipolitik. God Jul! nette 4/2013 3

4 Energicertifikat anger energiklassen på ditt hem Om några år måste alla bostäder som säljs och hyrs ha ett energicertifikat. Tanken är att det ska hjälpa köparen välja ett energieffektivt hem. Text Anne Kytölä Illustration Bock s Office Energicertifikatet har varit i bruk sedan år Till en början krävdes det enbart av nya byggnader, men så småningom kommer kravet att utvidgas till att omfatta även hus byggda före år Den nya lagen om energicertifikat trädde i kraft i somras. Behövs vid försäljning För fritidsbostäder, skyddade byggnader eller byggnader på mindre än 50 kvadratmeter behövs inget energicertifikat. För övriga byggnader behövs certifikatet först då man ämnar sälja eller hyra ut bostaden. Detta gäller dock enbart bostadshöghus samt småhus som tagits i bruk år 1980, eller senare äldre småhus omfattas av lagen först år Energicertifikatet får upprättas av aktörer som godkänts av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Ett register finns på deras webbplats Enligt uppgifter från miljöministeriet kostar ett energicertifikat för egnahemshus i medeltal 520 euro. För höghuslägenheter kostar energicertifikatet euro. E-talet baserat på teoretiska beräkningar Avsikten med energicertifikatet är att ge jämförbara uppgifter om en byggnads energieffektivitet. Finsk Energiindustri rf och Finlands Egnahemsförbund har kritiserat att energicertifikatet bygger på teoretiska beräkningar. För byggnaden beräknas ett E-tal baserat på hur mycket köpt energi den förbrukat på ett år. Olika energiformer har sin egen koefficient. Även husets tekniska egenskaper inverkar på E-talet. Enligt kritikerna kan en beräknad, med energikoefficient vägd information om byggnadens energiförbrukning vara mycket högre än den faktiska förbrukningen. Enligt lagen måste man i certifikatet även ange den faktiska förbrukningen, om denna är känd. Den teoretiska beräkningen är ofördelaktig exempelvis för byggnader med direkt elvärme, trots att dessa nu för tiden ofta byggs som lågenergi- eller till och med som så kallade passivhus. Den kritik som energicertifikatet fått i sin nuvarande form har lett till att lagen genom ett medborgarinitiativ kommer att behandlas på nytt i riksdagen. Energieffektiviteten kan förbättras Energicertifikatet placerar byggnaden i en viss energiklass (A-G) baserat på dess beräknade förbrukning. Nya, enligt nuvarande byggnadsförordningar byggda småhus, placerar sig vanligtvis i klass C. För äldre hus kan klassen vara E eller G. Byggnadens energieffektivitet kan förbättras exempelvis genom tilläggsisolering, frånluftsåtervinning eller genom att värma huset med förnybar energi. Läs mer om energicertifikatet (på finska): energiatodistus.motiva.fi 4 nette 4/2013

5 Den hisnande jordenruntresan som räckte 10 veckor lärde Pentti Itkonen, och alla dem som följde med honom, att Vasaingenjörernas uppfinningar sparar energi och miljö runt om i världen. Vasaregionens energikluster, EnergyVaasa, skickade sin energiambassadör Pentti Itkonen att besöka tio länder och fem kontinenter. Han åkte sammanlagt kilometer ett och ett halvt varv runt jorden! Det var en sanslöst fin resa! Det har varit ett stort nöje att vara Vasaregionens energiambassadör, säger Pentti Itkonen. Resan är nu över och energiambassadören har kommit för att dela med sig av sina erfarenheter på Österbottens handelskammares höstforum. Energiambassadören åkte 1½ varv runt jorden Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen och Juho Arola nette 4/2013 5

6 Vad då energiambassadör? Vasaregionens företag i energibranschen anställde Pentti Itkonen som energiambassadör för att berätta för finländarna om Vasaregionens energikunnande samt om den betydande andel, 30 procent, som Vasaföretagen har av Finlands totala export av energiteknik. Till Vasaregionens energikluster hör över 140 företag, varav många är marknadsledare inom sitt område. Nordens ledande koncentration av energiteknologi har en omsättning på 4,4 miljarder euro. Energiteknologin i Vasaregionen sysselsätter personer. Vasa Elektriska deltog som samarbetspartner i energiambassadörens resa. J obbet som energiambassadör blev en riktig intensivkurs i energibranschen för den 26-åriga Helsingforsbon. Itkonen hade aldrig tidigare besökt Vasa och kände inte till just några andra Vasaföretag än Wärtsilä, ABB och Vacon. Vasa yrkeshögskolas goda rykte hade även nått Itkonens öron i Helsingfors, där han studerar miljö- och energiteknik vid yrkeshögskolan Metropolia. Vasa är Finlands energistad, sammanfattar Itkonen. Det bästa med jordenruntresan tycker ener giambassadören var att se hur människor som samarbetar kan åstadkomma nästan vad som helst. Lösningar som levererats av energiklustret används i svåraste tänkbara förhållanden ute i världen, säger en imponerad Itkonen. Wärtsiläs dieselkraftverk stora som hus går dag och natt i Eden Yutur, och producerar el från olika bränslen. Leinolat Group har försett kraftverken med tryckluftsbehållare för starten samt så kallat övertryckstak som reglerar lufttrycket i hallen och håller fukten ute. I Vasa finns jobb Energiambassadörens rapporter, i form av blogginlägg och videor, spred effektivt budskapet om Vasaföretagen och deras innovationer i sociala medier. Itkonen vet av många ungdomar som blivit intresserade av att göra Vasa till sin hemstad i framtiden. Mina studiekamrater har upptäckt att det är bra atmosfär i staden och att här finns potentiella arbetsgivare, berättar Itkonen. Itkonen är både förvånad och glad över hur många viktiga och inflytelserika personers hand han fått skaka under resans gång. Han har samlat på sig en tjock packe med visitkort och vidgat sitt sociala nätverk. Enligt Itkonen är nu varje finsk minister helt klar över att man i Vasa behärskar det här med energi. Högteknologi i regnskogen Ecuador var ett av energiambassadörens mest exotiska resmål. Mitt i Amazonas regnskog fanns oljefältet Eden Yutur, fyllt med kunnande från Vasa. Jag fann teknik från Vasa precis överallt. Hela kraftverket, med undantag för grunden, visade sig vara resultatet av samarbete med olika Vasaföretag, minns Itkonen. VEO har stått för automationen av hela Eden Yuturs elproduktion. 6 nette 4/2013

7 Skyddsreläet från Vamp tryggar dyr utrustning Det fina i kråksången är att produktionsanläggningen drivs med den gas man får som biprodukt i oljeproduktionen. Det är fantastiskt och en bra sak för miljön. Att transportera bränsle mitt ute i regnskogen skulle dessutom vara svårt. De enda transportmedlen är helikopter eller flodbåt, berättar Itkonen. Ecuador gjorde ett oförglömligt intryck på Itkonen. Från helikoptern såg regnskogen ut att fortsätta i det oändliga. Luften var syrerik, frisk och full av fågelsång. Oljefältet utgjorde ett helt eget samhälle. Där arbetade tusentals människor. Det var en unik upplevelse, säger en imponerad Itkonen. Tillbaks till studentens vardag Jordenruntresan var hektisk och stressig, med långa arbetsdagar. Varje veckoslut reste energiambassadören till nästa mål på färden. Han hade turen på sin sida för inte ett enda flyg var försenat och han blev aldrig sjuk under resans gång. Vid sidan av arbetet ordnade värdarna även mer avslappnade fritidsaktiviteter och upplevelser för energiambassadören. Jag fick bland annat se kinesisk opera, amerikansk fotboll och en lokal fotbollsmatch i Brasilien. Fallskärmshoppet i Vasa innan jordenruntresan var definitivt den finaste extremupplevelsen, minns Itkonen. Efter resan gick energiambassadören tillbaka till studentlivet och sitt sista studieår. Jag bor på soffan i min lillebrors etta i Malm i Helsingfors, flinar energiambassadören. Energiambassadörens resmål Finland Norge USA Ecuador Brasilien Spanien Thailand Indien Kina Tunisien Teknik från ABB sparar energi i Europas största och nordligaste guldgruva i Kittilä. VEO moderniserar Norges vattenkraftverk genom att leverera automationsoch elektrifieringssystem. Kraftverken blir pålitligare och ger större effekt. Wapice utvecklar dataprogram och applikationer för företag. Wapices mjukvara används exempelvis för styrningen av produktionen vid Vacons fabrik i Chambergsburg. Wärtsiläs, VEO:s, VAMP:s och Leinolat Groups miljövänliga teknik används på ett oljefält mitt ute i regnskogen. Energiambassadören fick åka med ett modernt, bränslesnålt servicefartyg från Wärtsilä. Fartyget utför arbeten för oljeplattformar. T-Drill i Laihela tillverkar maskiner för bearbetning av metallrör. I en spansk fabrik används maskinerna bland annat till att bygga solpaneler. I Thailand var energiambassadörens värd Vamk, Vasa yrkeshögskola, som har utbildningar inriktade på energiteknik och affärskunnande inom exportindustrin. Thailand är ett av de länder som Vamk har utbytesstudier med. Citec från Vasa är ett internationellt konsultföretag i teknikbranschen, med sakkunskap om kraftverk med många funktioner. Citec planerar bland annat stora avfallskraftverk. Cirka 400 anställda arbetar på bolagets kontor i Indien. Energiambassadören besökte Vacons fabrik i Kina och fick lära sig hur ett kinesiskt företag bygger hissar och rulltrappor som drar 30 procent mindre energi tack vare Vacons frekvensomriktare. I Tunisien deltog energiambassadören i marknadsföringen av Vasaregionens energikunnande, EnergyVaasa, på evenemanget Energy Days som startats på initiativ av Merinova. Se videoklipp från resan och läs mer på energiambassadörens blogg nette 4/2013 7

8 PÅ KUNDBESÖK Keramik och spjut Texti Anne Kytölä Foto Katja Lösönen Svettig idrott har vid första anblicken inget gemensamt med inredningstidningarnas glamour. Men i Pihtipudas samsas just denna kombination under samma tak. Finlands, i själva verket hela världens, enda museum för spjutkastning finns i Pihtipudas i Mellersta Finland. I det lilla museet finns fotografier av våra spjuthjältar genom tiderna, som Tiina Lillak, Kimmo Kinnunen och Heli Rantanen. I ett vitrinskåp förevisas 17 spjut. Med ett av dem kastade Seppo Räty sig till världsmästare i Rom 1987, med resultatet 83,54. Ett annat skåp innehåller idrottarnas gamla skor och tävlingsskjortor. På fabriken i Pihtipudas betjänar Carita Arnberg (till vänster) och Marjo Teerimäki kunderna. 8 nette 4/2013

9 Basilika-ärtsoppa 4 portioner 120 g frysta ärter 2 schalottenlökar 2 msk olivolja 6 dl hönsbuljong 1 liten kruka färsk basilika 2 msk smetana 1 msk citronsaft salt och malen svartpeppar Skala och hacka löken fint. Bryn i en oljad kastrull. Tillsätt ärterna och den varma hönsbuljongen. Koka på svag värme i ca 4 minuter, tills ärterna mjuknat något men inte förlorat sin färg. Tillsätt basilikabladen, smetana och citronsaft. Purea soppan med en stavmixer. Smaksätt med salt och peppar. Hetta upp och servera genast. Om du vill kan du dekorera portionerna med några droppar basilikaolja. I taket hänger två blåvita flaggspel. Golvet knarrar. Tavlorna på väggen intygar att spjutmuseet besökts av inflytelserika gäster. President Tarja Halonen besökte Pihtipudas och president Sauli Niinistö var där i somras, I nedre våningen öppnar sig en färggladare och livligare värld: Kultakeramiikkas tusen kvadratmeter stora fabriksbutik formligen glittrar inför julen. Borden är vackert dukade och hyllorna är fulla av färger. Kunder går runt i gångarna, bäran- de på sina inköpskorgar. Någon har plockat famnen full med röda stearinljus och är på väg mot kassan. Där packas som bäst föregående kunds varor in i vackra presentförpackningar. Det är liv och rörelse i butiken och en varm stämning råder. En oas mitt i en lång resa Simo Tapani har spenderat sin 60-årsdag i Levi och passerade affärscentret Putaanportti på hemvägen. Inredningsaffären glänste dock så lockande i skymningen på vintereftermiddagen att Tapani gjorde en U-sväng och körde in på Kultakeramiikkas gård. Här finns mycket intressant att titta på även för en karl, bedömer Tapani. Om man blir trött på att titta på kippor och koppar kan man alltid smyga upp på övre våningen för att pränta in lite nya detaljkunskaper om spjutkastning. Tapanis maka Anja Virtanen har lyckats hitta en potatisskalare. Hon har redan en likadan hemma så till sommaren blir det nästan ett nöje att skala potatis även vid sommarstugan. Det är alltid roligt att gå i inredningsaffärer, fast man inte skulle köpa någonting. Det är en passlig bensträckare innan vi fortsätter färden hem till Tarvasjoki utanför Åbo, säger Virtanen. Ortsbornas köksbutik Största delen av Kultakeramiikkas kunder är förbipasserande, precis som Anja och Tapani. Butiken är öppen varje dag, förutom juldagen, och har årligen över besökare. Livligast är det om sommaren, men även julsäsongen är en bråd tid. Enligt butikschef Marjo Teerimäki kommer besökarna från hela Finland. Om sommaren och hösten kommer även många utlänningar på uppköp. Vi har turister från bland annat Tyskland och Frankrike, men vi är så pass långt från östgränsen att vi har ganska få ryska kunder, berättar Teerimäki. Förutom Kultakeramiikkas egna kärl säljer affären även inredningsartiklar från andra tillverkare. Lokalbefolkningen handlar framför allt kärl och bruksföremål till sina kök. Pihtipudas fabriksbutik bredvid riksväg fyra vid sjön Kolimas strand är företagets största affär. De övriga fabriksbutikerna finns i Riihimäki och i Pernå. nette 4/2013 9

10 Kycklinggryta med julsmak 6 portioner 900 g kycklingfilé 400 g små schalottenlökar och/eller pärllök 2 3 klyftor vitlök 2 morötter 1 palsternacka 200 g bruna champinjoner smör salt och svartpeppar 2 msk mjöl 2 dl vatten 2 msk soyasås några stänk balsamico 5 dl grädde 2 grönsaksbuljongtärningar hackad färsk timjan, ca 1 dl 10 katrinplommon 1/2 dl valnötskärnor 1/2 dl svartvinbärsgelé Skär kycklingen i bitar. Bryn i smör i gryta tills den börjar få färg. Tillsätt sedan lök tillsammans med mer smör, därefter rotsakerna och svampen och låt stå på medelhög värme i ca 5 minuter. Salta och peppra. Häll mjöl och all vätska i en bunke och vispa. Tillsätt blandningen, timjan och buljongtärningarna i grytan och låt puttra på svag värme under lock. Hacka katrinplommon och valnötter och lägg ned i grytan. Tillsätt även gelén. Låt gärna grytan stå kvar på låg värme i närmare 40 minuter. Servera med kokt ris smaksatt med saffran eller gurkmeja. Vi har ett lite annat produktsortiment än de har längre söderut, säger Marjo Teerimäki. Enligt henne uppskattar folk i norr mera det praktiska, medan man i söder köper fler dekorationer. I butiken i Riihimäki skulle Teerimäki inte nödvändigtvis sätta upp en lika hög och fin uppsättning med kakformar som de har i Pihtipudas. Anja Virtanen och Simo Tapani tog sig en bensträckare i Pihtipudas. Paret var på väg hem från Levi till Tarvasjoki utanför Åbo. Inhemskt familjeföretag Vasa Elektriskas kund Kultakeramiikka är ett finländskt familjeföretag, grundat i Nummi på 1970-talet av Juhani och Kyllikki Ruuskanen. Verksamheten i Pihtipudas startade år Företagarna tillverkade till en början egenhändigt sina produkter, ljuslyktor och skålar, genom att dreja och gjuta. Men verksamheten utvidgades snabbt, bolaget anställde folk och företagarna gick över från drejande till administrativa arbetsuppgifter. Mina föräldrar är fortfarande med i företaget, de är rätt mycket i Estland för att hålla ett öga på produktionen där, berättar Jari Ruuskanen som ansvarar för Kultakeramiikkas marknadsföring och produktutveckling. Även Jari Ruuskanens syster, Mari Puumalainen, arbetar i familjeföretaget. Alla Kultakeramiikkas produkter tillverkas nu för tiden i företagets fabrik i Estland. Produktionen i Pihtipudas upphörde år 2005, och fabriksbutiken utvidgades till den tidigare fabrikshallen. Konkurrens österifrån Jari Ruuskanen betonar Kultakeramiikkas inhemskhet, även om tillverkningen sker utomlands. Alla produkter designas i Finland, för finländsk smak och för att passa i finländska hem, säger Ruuskanen. Enligt Ruuskanen kan Kultakeramiikka tack vare den egna fabriken konkurrera med lågprisimporten från bland annat Kina. Våra produktnyheter kan gå från ritbordet till butikshyllan mycket snabbt, till och med på under en månad, berättar Ruuskanen. Teamet har nya idéer Planeringsarbetet har enligt Ruuskanen förändrats mycket under årens lopp. Förr lanserades nya produkter ganska sällan, och kunderna utökade från år till år sin samling av en viss produktserie. De traditionella servisernas betydelse har minskat, och planeringsarbetet lever numera efter kvartalsekonomins lagar. Man måste komma ut med något nytt på marknaden nästan varje vecka, säger Ruuskanen. Ruuskanens arbetsdag har på intervjudagen börjat med ett produktutvecklingsmöte. Utgående från produktutvecklingsteamets tankar kommer två idéer att gå vidare till produktion. De kommer rätt snabbt att finnas i butikshyllorna så snart är kanske de finländska köken utrustade med en ny burk att förvara träslevar och stekspadar i. Nytt varumärke Kultakeramiikka klarar sig bra ekonomiskt. Eftersom företagets produkter är ganska förmånliga köps de även under ekonomiskt svåra tider. Vi märkte av samma fenomen under lågkonjunkturen på 90-talet. Just nu säljer vi så bra att vi ibland har leveranssvårigheter, vilket förstås inte är bra, harmas Jari Ruuskanen. Kultakeramiikkas produkter säljs förutom i fabr iksbutikerna även i varuhus och på nätet. Familjeföretaget försöker växa på två fronter. Produktionen av serviser fortsätter och nya kärl kommer ut på marknaden. Dessa kan användas i ugnen, mikron, på spisen och som nyhet även på induktionsspisar. 10 nette 4/2013

11 Bröd i gryta 8 dl jästbrödsmjöl 1 ½ tsk salt ¼ tsk torrjäst 4 dl kallt vatten Blanda mjöl, salt och jäst. Tillsätt kallt vatten och blanda hastigt med en degspade. Knåda inte! Täck över skålen med plastfilm och låt stå i rumsvärme i timmar. Bred ut en bakduk på bordet, strö mjöl över och häll degen på duken. Tryck ut degen till en jämn platta och vik in det från kanterna. Strö mjöl över och låt jäsa i bakduken i ytterligare två timmar. Ställ en gryta med lock i ugnen och värm till 225 grader. När ugnen är varm, tag ut grytan och stjälp i degen. Lägg på locket och grädda i ugn ca en halv timme. Ta av locket och grädda ytterligare ca 20 minuter, så att brödet får fin färg. För drygt ett år sedan skapades ett nytt varumärke, Kotimo Design, som vidgar Kultakeramiikkas sortiment till att omfatta ljus, ljusstakar, servetter, tändstickor i dekorerade förpackningar och andra säsongsbetonade produkter. Till julen säljs bland annat dörrkransar och tomtefigurer. Idén med produkterna i Kotimo Design sortimentet är deras enhetliga mönster. Exempelvis ljusen har samma mönster som servisen. Bordsdukningen fulländas med servetter och tändsticksaskar med matchande motiv. I Kotimo Design kombinerar vi vårt teknikkunnande med vårt bildskapande, förklarar Ruuskanen. Crème brûlée med kinuski 4 portioner 1 vaniljstång 2 1/2 dl vispgrädde 2 dl kondenserad mjölk, karamelliserad 3 äggulor Gratinering: ca 1/2 dl rörsocker Skrapa ur vaniljfröna. Häll grädde och den karamelliserade mjölken i en kastrull och lägg i vaniljstång och frön. Koka upp och låt dra under lock vid sidan av spisen i ca 15 minuter. Vispa upp äggulorna i en bunke och häll över den ljumma gräddblandningen. Vispa lätt. Sila smeten genom finmaskig sil och fördela i 4 portionsformar. Koka vattnet till vattenbadet. Ställ formarna i en till hälften vattenfylld ugnsfast form och grädda i 150 grader i ca en timme eller tills de precis stannat. Låt svalna. Sätt ugnen på grill 250 grader eller använd en brännare. Strö ett jämnt lager med socker på brûléerna och gratinera högt upp i ugnen tills sockret har smält och fått lite färg, eller bränn med låga över sockret tills det smälter och får färg. Gör gärna crème brûléerna dagen innan och gratinera eller bränn dem med brännare strax före servering. Tranbärssnöbollar ½ liter tranbär 1 äggvita 100 g pudersocker (pröva även jordgubbsvarianten) Välj bara ut hela, stora bär. Kläck äggvitan på en tallrik och rulla tranbären i den. Häll pudersockret på en annan tallrik och lägg bären i sockret ett i taget. Skaka tallriken tills alla bär är täckta i florsocker. Gör en liten sats åt gången. Låt torka och behandla bären på nytt om den röda färgen lyser igenom. nette 4/

12 Text Anne Kytölä Foto Hannu Linna Karta EPV Energi Ab Vasa Elektriska köpte miljövänlig vattenkraft från Sverige Från svenska älvar har det från början av juli strömmat elektricitet till Vasa Elektriskas kunder. Vasa Elektriskas verkställande direktör Hannu Linna är nöjd med bolagets anskaffning. Trots att färdigbyggd vattenkraft aldrig går att köpa speciellt billigt, enligt Linna, lönade det sig att nu ta chansen. Tidpunkten för köpet var läglig eftersom partipriset på el var lågt. Vattenkraft är dessutom energiproduktionens kronjuvel, som sällan är till salu, motiverar Hannu Linna. Tre bolag, EPV Energi, Helsingfors Energi samt Kymppivoima Oy köpte elproduktion från Indalsälven för sammanlagt 605 miljoner euro. Närmare 20 elbolag kommer att använda sig av den svenska elen. I egenskap av EPV Energis största ägare är Vasa Elektriskas andel i affären 13 procent. Vår andel är näst störst genast efter Helsingfors Energis andel, säger Linna. Vattenkraften köptes från ett danskt investeringsbolag och köparna har bildat ett nytt bolag, Voimapiha Oy, som sköter om att elen fördelas mellan ägarna enligt deras respektive andelar. Den svenska elen överförs till Finland via partimarknaden för el, vilket betyder att elen säljs i Sverige och att man för pengarna köper motsvarande mängd el i Finland. Affären blev klar i slutet av juni och de finländska bolagen fick tillgång till den svenska vattenkraften från och med Ren baskraft, användbar reglerkraft Den svenska vattenkraften gör Vasa Elektriskas elanskaffning mångsidigare. Då elen kan produceras på många olika sätt blir det enklare att hålla Vasa Elektriskas kunders elpris på en konkurrenskraftig nivå. Riskerna med politiska beslut och svängningar på elmarknaden är lättare att kontrollera med välbalanserade produktionsformer, påpekar Linna. Vasa Elektriska slöt år 2004 ett hyresavtal där man fick använda den vattenkraft som produceras i Mo i Rana i Norge för 15 år framåt. Den svenska vattenkraftsaffären är bra även av den orsaken att hyresavtalet för den norska vattenkraften tar slut inom några år. I Finland byggs som bäst kärnkraft och vindkraft vars elproduktion inte kan regleras. Samtidigt tas reglerbara kolkraftverk ur bruk. Enligt Linna är köpet av reglerbar vattenkraft därför en vettig anskaffning för Vasa Elektriskas del. Vattenkraften orsakar inga koldioxidutsläpp, vilket gör den till en miljövänlig energiform. Linna konstaterar dock att folks attityder ändras under decenniernas gång för ett trettiotal år sedan ansågs vattenkraften vara allt annat än grön. Betydande affär för Vasa Elektriska Indalsälven startar i de jämtländska fjällen och rinner ut i Bottniska viken, norr om Sundsvall. Den 430 kilometer långa älven är med sina sammanlagt 25 vattenkraftverk Sveriges tredje viktigaste vattenkraftsproducerande älv. Vasa Elektriska är nu delägare i sju av dessa kraftverks produktion. De sju vattenkraftverkens sammanlagda effekt är cirka 160 MW, och på ett år producerar de i medeltal 862 GWh elenergi för de finländska bolagen. 12 nette 4/2013

13 Vasa Elektriska köpte i somras via EPV Energi en andel i sju av Indalsälvens vattenkraftverk i mellersta Sverige. På bilden kraftverket Midskog. SVERIGE Affären höjer enligt Hannu Linna Vasa Elektriskas energianskaffning med 6 7 procent och gör Vasa Elektriska till en betydande elförsäljare i Finland. Vår el står för 4 5 procent av all den el som förbrukas av privata hushåll, säger Hannu Linna. Indalsälven Sundsvall Stockholm Hur fungerar vattenkraft? Vattenkraftverkens funktionsprincip bygger på höjdskillnader. Vattnets energi kan utnyttjas genom att låta högre beläget vatten flöda genom vattenkraftverkets turbin till en lägre nivå. Turbinen driver en generator som omvandlar vattnets energi till elektricitet. Jämfört med till exempel kärn- eller vindkraft är fördelen med vattenkraft att vattnet kan lagras i bassänger. Vattnet fungerar som reglerkraft, eftersom energin kan tas i bruk då den behövs. Med hjälp av vattenkraft kan man reglera topparna i elförbrukningen. Ett vattenkraftverk är också lättare att starta, reglera och stoppa än andra kraftverk. Vattenkraftsproduktion är beroende av vädret. Torra somrar stiger elpriset eftersom det råder brist på vatten och vattenkraftsbassängerna inte fylls. Att bygga vattenkraft är dyrt, men den har lång livslängd och låga driftkostnader. Vattenkraftverkens tillstånd förutsätter att kraftverkets ägare tar väl hand om miljön och vattendragets fiskstammar. Källa: Finsk Energiindustri, Indalsälven rinner ner från de jämtländska fjällen och ut i Bottniska viken norr om Sundsvall. nette 4/

14 NETTE TESTAR Datorplattor i test Nette förlitade sig denna gång på mogna testare. Tre pensionärer fick för första gången i livet pröva vad man kan göra med en datorplatta. Om du köper en datorplatta i julklapp till en äldre person, kom ihåg att också visa hur man använder den. Datorn bärbar eller stationär är ett välbekant redskap för alla våra testare, men en datorplatta har ingen av dem tidigare hållit i sin hand. Tre datorplattor har tagits med i testet: Microsoft Surface RT 32 GB, Apple ipad2 Wi-Fi 16 GB White och Samsung Galaxy Tab Wi-Fi. Tarja Pirttimäki, Kaj Ingman och Ruben Wiklund testar apparaterna på egen hand i cirka två veckors tid. Testet underlättas av att många förinställningar görs innan de tar apparaterna i bruk. Testets datorplattor fungerar med trådlöst nätverk (Wi-Fi), så i Pirttimäkis och Ingmans hem installeras först ett sådant. Hos Wiklund finns ett trådlöst nätverk sedan tidigare. Apparaterna ansluts till nätet, operativsystemen installeras och nödvändiga användarkonton skapas. Apparaterna är nu färdiga att användas och program eller applikationer (appar) kan laddas ner till dem. Det är via dessa appar man kan använda sin datorplatta till just de saker man är intresserad av. Starten förbryllar Första kvällen började det bara snurra i huvudet, men ju mer jag har lekt med datorplattan desto ivrigare har jag blivit. Jag tror att pensionärer kan ha stor glädje av en datorplatta, säger Ruben Wiklund. Testarna tycker det är ganska lätt att lära sig använda en datorplatta, åtminstone om man tidigare vant sig vid en dator eller smarttelefon. Om datorn är en helt ny bekantskap lönar det sig att exempelvis gå en kurs på medborgarinstitutet eller att be mer vana användare av datorplattor om råd. Användningen av en datorplatta underlättas av att man kan ha sitt eget modersmål som användarspråk. Till exempel i vårt test använde Tarja Pirttimäki datorplattan på finska, medan Ruben Wiklund och Kaj Ingman använde svenska. Förtjust i Google Datorplattan visar sig vara ett oslagbart, portabelt uppslagsverk. Speciellt Ingman och Wiklund är förtjusta i den nästan allvetande herr eller farbror Google. Av honom kan man fråga vad som helst. Man kan förstås inte alltid tro på alla svar man får av Google. Det gäller att komma ihåg källkritiken, säger Kaj Ingman. Ruben Wiklund berättar att han med hjälp av datorplattan löst många dispyter fortare än kvickt. Förstår du, när gamla människor träffas på gatan hälsar man först och frågar hur den andra mår, och sedan börjar man prata om vädret. Snart är man oense om från vilket håll det blåser. Tvisten får sin lösning genom att man gräver fram datorplattan och kontrollerar uppgiften i väderleksrapporten. Nyheter och e-böcker Våra testare säger sig läsa många tryckta tidningar och tidskrifter. Därför intresserar nyheter även på nätet. Tarja Pirttimäki har dessutom läst e-böcker från biblioteket på datorplattan. Datorplattan är lagom stor. Den är riktigt kul att handskas med. Jag läste böcker liggande i sängen på kvällen och när jag läst klart sköt jag in datorplattan under sängen, så att jag inte skulle stiga på den på morgonen, berättar Pirttimäki. Hon testade ipad-plattan. Kaj Ingman var inte fullt lika nöjd med den datorplatta, Microsoft Surface, som fallit på hans lott eftersom den är större än de andra datorplattorna. 14 nette 4/2013

15 Ruben Wiklund fotograferar fotografen som tar bilder på testgruppen. Tillvaron får guldkant när man med datorplattans hjälp snabbt kan få användbar och rolig information från nätet. För tung och stor tycker jag, konstaterar Ingman. Enligt honom tröttnar händerna om man försöker använda datorplattan till att läsa e-böcker eller tidningar i sängen. Den väl tilltagna storleken kom förvisso till sin rätt då Ingman skulle köra bil till en okänd adress. Det var lättare att följa rutten på datorplattan än på navigatorns betydligt mindre skärm. Datorplattan vidgar vyerna Testarna har haft både nytta och nöje av sina datorplattor. De använder den till samma saker som de har datorn till, till exempel till att sköta bankärenden och e-post. Man har glädje av datorplattan även i sina hobbyer. Den som är intresserad av nya saker kan hitta helt nya världar ute på internet. Wiklund och Ingman bowlar bägge två och sitter med huvuden ihop över uppgifter som skickas i realtid från bowlinghallen. Applikationen visar vem som befinner sig i bowlinghallen och med vilket resultat de fäller käglorna. På datorn ser man till och med vilka käglor som blir stående, vilket inte syns på datorplattan, säger Ingman. Pirttimäki har använt sin datorplatta till att lyssna på musik. Jag tycker om inhemsk dansbandsmusik, Souvarit till exempel, berättar hon. Datorplattan kan också användas till fotografering och för att enkelt dela bilderna med sina bekanta, exempelvis via e-post. Bilderna kan lagras i molntjänster på nätet, som Dropbox och Sky Drive. Ingman har studerat franska med hjälp av datorplattan och videor på Youtube. Han skrattar och säger att han åtminstone kan säga att han inte talar franska och demonstrerar sedan just den frasen på franska. Att studera videor verkar ha varit effektivt, för uttalet låter i det närmaste perfekt. Wiklund har ägnat sig åt släktforskning i många års tid. Datorn, och nu datorplattan, är till stor glädje även i denna hobby. Wiklund åker ofta på utlandsresor och brukar boka flyg, hotell och hyrbil via internet. Jag planerar även körrutterna och skriver ibland ut kartor på förhand, berättar han. Kartor och gatubilder från andra länder intresserar även Pirttimäki. Via Googles gatuvy (Street View) tog hon sig en titt på hur det ser ut på hennes australienska släktingars gata. Nätuppkoppling obligatorisk Utan internetuppkoppling har man inte mycket glädje av en datorplatta. Testets apparater tar sig trådlöst ut på nätet, förutsatt att ett trådlöst nätverk finns i närheten. Det lönar sig att installera ett sådant hemma, så att datorplattan automatiskt ansluter sig till det så fort den slås på. Instruktioner för hur man installerar ett trådlöst nätverk fås från företag som säljer bredbandsanslutningar. På offentliga platser finns ofta trådlösa nätverk man får använda gratis, men det krävs ofta ett lösenord. På exempelvis hotell får man lösenordet från receptionen. En trådlös anslutning kan också skapas med hjälp av en smarttelefon, om denna nette 4/

16 Kaj Ingman och Ruben Wiklund tänker köpa varsin datorplatta men vill vänta lite, tills priserna gått ned. Tarja Pirttimäki tycker att hon klarar sig med sin dator. Datorplattan från Microsoft har inbyggt stativ. Till datorplattan kan kopplas tangentbord, mus eller skrivare. har funktion för internetdelning. Det tredje alternativet är en datorplatta utrustad med SIM-kort och abonnemang för mobildata. En datorplatta med 3g- eller 4g-uppkoppling står i förbindelse med internet på samma sätt som en mobiltelefon. Vanligtvis betalar användaren en fast månadsavgift till operatören. Man bör dock komma ihåg att denna månadsavgift inte täcker kostnaderna för att surfa med datorplattan utomlands. Samma begränsning gäller för smarttelefoner. Operativsystemet spelar roll Beroende på tillverkare är datorplattornas operativsystem något av följande: Apple ios, Microsoft Windows eller Google Android. Enklast är det att välja det operativsystem man är van vid sedan tidigare. Man blir snabbare bekant med datorplattan om den är baserad på samma logik som ens dator eller smarttelefon. Operativsystemet avgör också vilken tillverkares appar man kan ladda ner till sin platta. Apparna kan inte föras över till en annan datorplatta i ett senare skede, om den nya plattan använder ett annat operativsystem. Ge hjälp och råd i början Hennariikka Intosalmi från Centralförbun- Kaj Ingman, Ruben Wiklund och Tarja Pirttikäki tycker datorplattan är enkel att använda, när man väl kommit igång. det för de gamlas väl påminner om att ingen blir glad av bara en datorplatta i ett presentpaket. Om du planerar köpa en datorplatta i julklapp åt en till åren kommen släkting, bör du också inkludera din tid i presenten för att visa och förklara hur man använder datorplattan. Mottagaren kan i själva verket uppskatta din gåva först om den har färdigt installerade applikationer och bokmärken som användaren har nytta av. Det är till och med värt att överväga en gemensam shoppingtur. Då kan man testa apparaten i butiken och fundera tillsammans till vilka ändamål den kunde användas och hur stor den ska vara, säger Intosalmi. Intosalmi påpekar att den tilltänkta användaren själv är den bästa informationskällan, när man funderar på användningsändamål för datorplattan. En datorplatta räcker bra till, om man främst vill läsa e-post, titta på bilder av barnbarnen eller ringa bekanta via Skype. Men om man är intresserad av bildbehandling eller av att skriva sina memoarer så är en dator ett bättre alternativ. Att skriva på en datorplatta är inte så praktiskt, även om man kopplar till ett externt tangentbord. Att använda en datorplatta kan också försvåras av ålderskrämpor och sjukdomar. Välmenande släktingar bör dessutom komma ihåg att den nätuppkoppling som datorplattan kräver kan vara en för dyr månatlig utgift för många pensionärer, säger Hennariikka Intosalmi. Intosalmi är projektplanerare för Centralförbundet för de gamlas väls och Vanhus- ja lähimmäispalvelus gemensamma projekt KÄKÄTE (Käyttäjälle kätevä teknologia Behändig teknologi för användaren). I projektet undersöks hur man med hjälp av teknik kan stöda äldre människor i deras egna hem. 16 nette 4/2013

17 Vad kan man ha datorplattan till? Ruben Wiklund har sammanställt en lista med exempel på vad man kan göra med en datorplatta för Nettes läsare. Med en datorplatta kan man exempelvis: läsa väderleksrapporten: Meteorologiska institutet (sv.ilmatieteenlaitos.fi), Foreca (www.foreca.fi) samt svenska (www.smhi.se) och norska (www.yr.no) väderlekstjänster läsa nyheter kontrollera dagens tv-program och titta på tv och video söka efter matrecept söka information om sjukdomar och behandlingar titta på fotografier och läsa om gamla tider fotografera läsa om kändisar och andra intressanta personer hålla kontakt med släktingar och bekanta via e-post, Skype eller Facebook boka resebiljetter läsa restaurangernas menyer och boka bord boka konsertbiljetter gå kurser på internet titta på idrottsevenemang söka information om intressanta saker: Varifrån får man appar? Appar, eller applikationer, laddar man ner till datorplattan från appbutiken. Den som har en platta från Microsoft använder Windows Store, ipad ägaren App Store och den med operativsystemet Android Google Play. Det lönar sig att söka efter appar för sina hobbyer eller för andra intressanta ändamål med hjälp av lämpliga sökord. På Senioriverkkos webbplats finns en länk till en lista på appar för ipad som lämpar sig för äldre personer. Tekniska egenskaper Microsoft Surface RT 32 GB Apple ipad2 Wi-FI 16 GB White Samsung Galaxy Tab Pris 329, Gigantti 369, Gigantti 299, Gigantti Skärmstorlek 10,6 tum 9,7 tum 8 tum Max skärmupplösning 1366 x 768 pixlar 1024 x 768 pixlar 1280 x 800 pixlar Processor NVIDIA Tegra 3, fyrkärnig Apple A5 dual-core, 1 GHz Cortex A9 Arbetsminne 2 GB 512 MB 1,5 GB Lagringsminne 32 GB Flash, 16 GB Flash, 16 GB Kameror På fram- och baksidan På fram- och baksidan På fram- och baksidan Mikrofon Ja Ja Ja Plats för minneskort Ja Nej Nej Anslutningar Wifi, Bluetooth, USB 2.0 Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Batteritid 8 timmar 10 timmar 9 timmar Operativsystem Microsoft Windows 8RT ios 4 Android Färg Grå Vit Vit Höjd 17,19 cm 24,12 cm 20,93 cm Bredd 24,45 cm 18,57 cm 12,22 cm Djup 0,93 cm 0,88 cm 0,70 cm Vikt 680 g 601 g 280 g nette 4/

18 I KORTHET Det nedsatta priset på elenergi kvarstår Tack vare den positiva kostnadsutvecklingen har Vasa Elektriska beslutat att de rabatterade kampanjpriserna övergår till att vara gällande priser från och med för elavtal som är i kraft tillsvidare. Det reducerade priset gäller såväl allmän el som nattel och säsongel. Prisnedsättningen gäller inte grundavgifter eller elöverföringsavgifter. Det nedsatta priset förutsätter inga åtgärder av kunderna. Priset på elenergi (huvudsäkring om högst 63 A) inkl. moms 24 %. Grundavgiften påverkas inte. Priset på elenergi cent/kwh fr.o.m Allmän el 5,94 Nattel dagenergi 6,14 nattenergi 5,27 Säsongel vinter, dagtid 6,92 övrig tid 5,32 Vindel Allmän el 7,04 Nattel dagenergi 7,24 nattenergi 6,37 Säsongel vinter, dagtid 8,02 övrig tid 6,42 Utlottning av Nokia Lumia 820 Vi har lottat ut en Nokia Lumia 820- smarttelefon bland alla som beställt vår avgiftsfria SMS-tjänst före utgången av november Vinnaren har meddelats personligen. Arbetsgivarimage via rollspel I september 2013 öppnades de österbottniska landskapens egen Företagsby. Tanken är att ca elever i årskurs 6 under loppet av tre år ska besöka Företagsbyn i Vasa, Karleby och Seinäjoki. Det är just sjätteklassarna som är denna också internationellt belönade inlärningsmiljöns huvudmålgrupp. Tanken är att de ska kunna skapa en realistisk bild av regionens arbetsgivare och samhället de lever i genom att via en typ av rollspel få pröva på olika yrken, få lön och fungera som konsument och medborgare i ett miniatyrsamhälle. Denna lite annorlunda skoldag föregås av ett studiematerial som baseras på läroplanen. Inlärningsmiljön är ett samarbete mellan Ekonomiska informationsbyrån TAT samt städerna Vasa, Karleby och Seinäjoki. Vasa Elektriska vill med sitt deltagande i Företagsbyn i Österbotten visa upp sig för potentiella framtida arbetstagare. Möjligheten att på olika sätt behandla energikonsumtion är också en viktig del i helheten. Förutom i Österbotten finns Företagsbyn som bäst i Helsingfors, Östra Finland, Egentliga Finland, Birkaland, Uleåborg och Villmanstrand. Verkställande direktör på Vasa Elektriska Olli Paananen funderar om företaget har ett tillräckligt penningflöde för att göra nya vindkraftsinvesteringar. Dina Maiseichyk, merkonomstuderande på Vasa yrkesinstitut, bistår som ledningens assistent. 18 nette 4/2013

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar senast under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa eller som e-postbilaga till: Bland korsordslösarna utlottas 2 st. blecklyktor. Vinnare av föregående Nette-korsord: Gullvi Norras, Korsnäs Anders Willför, Vasa Rätt lösning på föregående korsord. nette 4/

20 Vill du delta i vår energiuppföljning? Är du en noggrann och effektiv elkonsument eller vet du inte riktigt hur du ska göra för att få kilowattimmarna att bli färre? Vi söker nu bland våra kunder fyra egnahems-, radhus- eller höghusinnevånare för att delta i vår energiuppföljning år Du kan bo ensam eller sambo, i en stor eller i en liten familj. I uppföljningen kommer de valda hushållens energianvändning att analyseras, så att våra experter kan ge ett utlåtande om hur energieffektiviteten ytterligare kan förbättras. Uppföljningen kommer att presenteras i en artikelserie i Nette. Intresserad? E-posta oss på före och berätta mer om ditt hem, dess innevånare och vilken uppvärmningsform ni har. Skriv Energiuppföljning i rubrikr aden för e-postmeddelandet. Bland alla som svarat lottar vi ut 3 stycken Polar FT4-pulsmätare.

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER Gourmetmiddagen den 27 januari 2007 Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER GORGONZOLAINBAKAD OXFILÉ MED PORTVINSÅS POTATISBAKELSE

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén Grankulla, 25.2 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kvällens program... 2 Glasmästarlax... 3 Laxrillette... 4 Lax-surimi färs... 5 Cidersås...

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Ört- och vitlöksbakad lammrygg med krämig getostlasagne Cheescake 2000

Läs mer

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar.

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. Fruktsallad 1 äpple 10 vindruvor 1 banan ½ apelsin ½ dl krossad ananas 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. 2. Skölj och dela druvorna, ta bort kärnorna. 3. Skala bananen och apelsinen, skär dem i skivor.

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa o 4 10-15 MINUTER PERSONER FÖRBEREDELSER LÄTT MIXER INGREDIENSER: TILL DEN GRÖNA SALSA: 2 små knippor basilika 1 stor knippa koriander, inklusive stjälkarna

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos!

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos! 8 recept för alla matglada magar Fritt från gluten, mjölk & laktos! Är du känslig mot laktos, mjölk eller gluten? Inga problem. Du kan laga nästan vad du vill det gäller bara att hitta rätt produkter.

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus Bygg ett -pepparkakshus Baka, baka liten kaka, eller ett pepparkakshus i -modell. Med detta recept och en portion tålamod kommer du att få ett fint och annorlunda pepparkakshus. Lycka till! Vi skickar

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS ENKLA SMÅRÄTTER MED varg SOM BAS PROTEINRIKT OCH GOTT FÖR ÄLDRE Kvarg har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med sitt höga innehåll av protein är det en bra produkt för alla med en aktiv livsstil.

Läs mer

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Vad är ett energicertifikat? Ett verktyg för att kunna jämföra byggnaders energieffektivitet ( ~ kylskåpens energimärkning) Skall främjar byggnaders energieffektivitet

Läs mer

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins)

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins) Muffins med vit choklad och majs (ca. 9-10 muffins) 75 g smör 75 g socker 2 ägg 1 dl yoghurt, t.ex. grekisk Rivet skal från 1 obesprutad apelsin 180 g vetemjöl 1½ tsk bakpulver 50 g hackad vit choklad

Läs mer

Mia Öhrn & Claes Karlsson

Mia Öhrn & Claes Karlsson Mia Öhrn & Claes Karlsson Foto: Stellan Herner Natur & Kultur 2009 Mia Öhrn, Claes Karlsson och Bokförlaget Natur och Kultur Innehåll Fotograf: Stellan Herner Grafisk formgivare: Katy Kimbell Redaktör:

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se Publicerad: 2011-12-01 09:34, senaste uppdaterad: 2011-12-08 15:12 Läs upp Elsa Fries Foto: Emma Eriksson + Visa bildtexten Elsas klimatsmarta skafferi Hon är helt övertygad om att det spelar stor roll

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Grillat med Per Morberg

Grillat med Per Morberg Grillat med Per Morberg Skådespelaren och kocken Per Morberg älskar att grilla. Här delar han med sig av favoritrecepten. 1 Per Morberg gillar grillat. Per Morbergs bästa grilltips: ASKGRÅ KOL Tänd grillen

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept VINTERPASSION vintriga BBQ recept Dela vår PASSION även i vintertid Grillning är vår stora passion och vi tänker, varför inte låta passionen glöda även under vintern? Caj P. s och Sweet Baby Ray s produkter

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Nyponsoppa med vaniljparfait & mandelnougatin

Nyponsoppa med vaniljparfait & mandelnougatin 1 Förrätt, fyra snittar: * Ostboll * Laxtartar med citron & vanilj * Ankleversnittar med äppelkompott * Rödlökscheesecake med löjrom Varmrätt: Helstekt fläskfilé med balsamicosås, potatiskaka, skogssvamp

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 NYHET SIGNATURE 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 OXSVANSCHIPS MED LÖKMOUSSE Oxsvanschips: 2 dl OSCAR Oxsvans Jus, Signature 50 g oxsvanskött, kokt 1 dl vatten 100 g havregryn 20 g tapiokamjöl

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Ingredienser TIPS: BAKVERK/SÖTSAKER Energikaka. 70 min

Ingredienser TIPS: BAKVERK/SÖTSAKER Energikaka. 70 min Energikaka Portioner 12 70 min 300 ml Fresubin DRINK valfri smak 200 g smör 200 g socker 4 ägg 200 g mjöl 10 g bakpulver ströbröd 300 ml apelsinjuice 100 g florsocker rostade mandelflingor Till garnering:

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Tio tips för färskpotatisen

Tio tips för färskpotatisen 1 Tio tips för färskpotatisen Färskpotatis är inte bara god som nykokt i klassisk potatissallad. Vad sägs om att rosta den eller baka in den i focaccia? Potatisfocaccia Ingredienser 20 personer 25 g jäst

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson Fixa tvätten_omslag.indd 1 2011-10-24 10.26 tvätten städningen i köket 1 Fixa kök_omslag.indd 1 2011-10-24 10.25 Fixa städ_omslag.indd 1 2011-10-24 10.28 Lärarhandledning FIXA tvätten FIXA städningen FIXA

Läs mer

Peters magiska rödspätta. Vecka 45

Peters magiska rödspätta. Vecka 45 Peters magiska rödspätta A Vecka 45 Peters magiska rödspätta Anki från Uppsala, som bidragit med detta recept, säger sig inte vara helt förtjust i fisk, men älskar att äta rödspätta som hennes Peter lagar!

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept dagar v 28 Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 2 3 4 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2,3 4 Hej! Vi har en härlig sommarvecka

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi. me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.se världens bästa köttfärs Garanterat en hit bland barnen! receptet

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

FlameBoy. Mat är en källa till njutning, måltiden en viktig mötesplats

FlameBoy. Mat är en källa till njutning, måltiden en viktig mötesplats FlameBoy Mat är en källa till njutning, måltiden en viktig mötesplats Med livsmedelsbrännaren Flame Boy får du till det lilla extra i köket! Användningsmöjligheterna är många och mötet kring bordet blir

Läs mer

Höstmeny. Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik:

Höstmeny. Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik: Måltidspedagogik: Höstmeny Måndag: Barnens pasta med tomatsås Buffé: rostade kikärter, stekt zucchini & paprika, basilika, rödlök, ost höstens äppelgröt Dagens smak: kikärter, zucchini Barn får komponera sin egen pasta

Läs mer