VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser"

Transkript

1 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl Vi spelar in alla kundsamtal. Pärmbild: Katja Lösönen 3 Ledaren Energicertifikat anger 4 energiklassen på ditt hem 5 Energiambassadören åkte 1½ varv runt jorden I korthet 19 Korsord På kundbesök: Kultakeramiikka Vasa Elektriska köpte miljövänlig vattenkraft från Sverige Datorplattor i test Textmeddelande om elavbrott Vasa Elnäts kunder kan helt avgiftsfritt få information om elavbrott som textmeddelande. Tjänsten kan beställas för hemmet, sommarstugan och företaget. På så sätt får du snabbt veta om planerade och överraskande elavbrott. Beställ tjänsten så här: Skicka textmeddelandet aktivera kundnummer förbrukningsplatsnummer (t.ex. aktivera ) till numret Kundnumret och förbrukningsplatsens nummer hittar du på din elfaktura. Mer information om tjänsten finns på vår webbplats under felanmälan. Under loppet av år 2014 kommer tjänsten också att börja gälla Lillkyro. Se elavbrotten på kartan Bröt stormen strömmen på sommarstugan? Du kan kolla situationen på vår webbplats. På ser du lätt avbrotten inom Vasa Elnät enligt område. Direktdebiteringen upphör Du har väl redan beslutat om du i fortsättningen vill betala din elfaktura som e-faktura eller direktbetalning? Om du använder nätbank ändras betalningssättet till e-faktura. E-fakturan är en elektronisk räkning som levereras direkt till din nätbank. Om du vill kan summan på e-fakturan debiteras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Därmed fungerar den långt på samma sätt som direktdebiteringen. Om du inte använder nätbank ändras betalningssättet till direktbetalning. Direktbetalningen är lika smidig som direktdebiteringen. Räkningen skickas hem till dig och banken debiterar automatiskt fakturans slutsumma på förfallodagen. Om varken e-fakturan eller direktbetalningen passar dig måste du säga upp direktdebiteringsfullmakten i din bank. Då får du i fortsättningen din elfaktura per post. nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i mars Nummer: 4/2013 Utgivare: Vasa Elektriska Ab, Vasa Elnät Ab Postadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: Felanmälningar: (24 h) (samtalen spelas in) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Mikaela Jussila Redaktions- Olli Arola kommitté: Håkan Bodö Göran Heino Katja Luomanranta Redaktion: Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Kustmedia Layout: Reklambyrå Bock s Office Ab Tryckning: UPC Print Pärmbild: Katja Lösönen nette TIPS Vinterns energispartips Vintern är kanske inte bilistens favoritårstid. Det lönar sig att använda motorvärmare alltid då temperaturen är under fem grader. På så vis förlänger du motorns livslängd och reducerar bränsleförbrukning och utsläpp. Styr motorvärmaren med en timer. Att värma längre än två timmar är slöseri med energi. Före julhelgen är det ofta mycket stök i köket och ugnen går varm. God planering underlättar arbetet och sparar även energi. Då du bakar, baka mer åt gången och passa samtidigt på att grädda jullådorna. Den noggranne elanvändarens julgröt är kokt under lock och i en kastrull av lämplig storlek för kokplattan. Utebelysning skapar stämning hela vintern. Du kommer själv lättare undan och sparar på elförbrukningen om lamporna tänds och släcks av en timer.

3 LEDAREN Från marknadsekonomi till planhushållning För tio år sedan beslöt EU-länderna sinsemellan att handeln med utsläppsrätter som började 2005 var det som skulle få Europa att gå över till förnyelsebara energiproduktionsformer. Det centrala argumentet var att utsläppsrättshandeln skulle fungera på marknadens villkor. Tanken var att marknaden självmant skulle styra investeringarna dit där man snabbast och mest kostnadseffektivt kunde reducera utsläppen. Detta tankesätt passade väl i dåtidens Europa, som höll på att bygga upp världens effektivaste marknadsområde. Amerika satsade på teknologisk utveckling. Efter att ha förbundit sig till handeln med utsläppsrätter gick flera europeiska länder medvetet helt i motsatt riktning och skapade genom sin egen nationella lagstiftning system för inmatningstariffer. Dessa system blev dyra för medborgarna och naggade hela idén med utsläppsrättshandeln i kanten. De olika stödformerna har varit så omfattande att styrförmågan hos handeln med utsläppsrätter har varit blygsam. Denna utveckling har letts av Tyskland, Spanien och Danmark, vilkas elproduktion i huvudsak alltjämt är beroende av fossila bränslen. Riktig konkurrens har liten betydelse För närvarande baserar sig över 70 procent av investeringarna i energiproduktion i Europa på stöd. En på marknadspriser baserad lönsamhet betyder allt mindre för elbolagen, eftersom investeringarnas lönsamhet inte beror på marknadspriset utan på de inkomster som systemen med inmatningstariffer genererar. Pengarna till inmatningstarifferna uppbärs av medborgarna antingen som i Tyskland direkt via elpriset eller som i Finland via beskattningen. Marknadspriset på el förvrängs i allt större utsträckning av den utanför marknadsmeka- Hannu Linna Hannu Linna verkställande direktör Den europeiska elmarknaden har tagit steg mot en av individuella statsmakter ledd planekonomi. nismen liggande stödbaserade och icke reglerbara produktionen. Marknadspriset på el är i sig inte en tillräcklig signal för energibolagen att grunda sina beslut på. Denna utveckling leder i förlängningen till en ineffektiv produktionsstruktur. Den europeiska elmarknaden har tagit flera steg från en marknadsekonomi mot en av individuella statsmakter ledd planekonomi. Energi inverkar direkt på ekonomi Förnybar produktion har förvisso åstadkommits även på detta sätt, men priset har varit högt. Inmatningstarifferna har med snabb tidtabell åstadkommit en betydande men till de tekniska egenskaperna halvfärdig utbyggnad av vind- och solkraft i flera länder. De mål för minskade koldioxidutsläpp som sattes i samband med handeln med utsläppsrätter kan kanske nås även med denna politik. Den egentliga orsaken till att utsläppen minskat är dock den minskade energiförbrukning som den europeiska lågkonjunkturen lett till. Historiskt sett har näringslivets energiförbrukning och befolkningens levnadsstandard gått hand i hand. Man bör alltså fråga sig hur stor inverkan den europeiska lågkonjunkturen har på den misskötta energipolitiken. I Finland gör de långa avstånden och det kalla klimatet energipriset till en viktig ekonomisk grundfaktor. Kommissarien försöker stoppa utvecklingen EU:s energikommissarie Günther Oettinger har nu tagit tag i utvecklingen och uppmanat medlemsländerna att undvika onödiga stöd. Kommissionen vill skydda redan gjorda investeringar och accepterar inte en sänkning av redan beviljade stöd. Vägen från kommissariens herdabrev till det att stödsystemen ändras kan dock vara lång. Kommissionens ingripande kommer för sent, eftersom Europas elmarknad redan åsamkats allvarliga skador. Lyckligtvis är inte livet bara energipolitik. God Jul! nette 4/2013 3

4 Energicertifikat anger energiklassen på ditt hem Om några år måste alla bostäder som säljs och hyrs ha ett energicertifikat. Tanken är att det ska hjälpa köparen välja ett energieffektivt hem. Text Anne Kytölä Illustration Bock s Office Energicertifikatet har varit i bruk sedan år Till en början krävdes det enbart av nya byggnader, men så småningom kommer kravet att utvidgas till att omfatta även hus byggda före år Den nya lagen om energicertifikat trädde i kraft i somras. Behövs vid försäljning För fritidsbostäder, skyddade byggnader eller byggnader på mindre än 50 kvadratmeter behövs inget energicertifikat. För övriga byggnader behövs certifikatet först då man ämnar sälja eller hyra ut bostaden. Detta gäller dock enbart bostadshöghus samt småhus som tagits i bruk år 1980, eller senare äldre småhus omfattas av lagen först år Energicertifikatet får upprättas av aktörer som godkänts av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Ett register finns på deras webbplats Enligt uppgifter från miljöministeriet kostar ett energicertifikat för egnahemshus i medeltal 520 euro. För höghuslägenheter kostar energicertifikatet euro. E-talet baserat på teoretiska beräkningar Avsikten med energicertifikatet är att ge jämförbara uppgifter om en byggnads energieffektivitet. Finsk Energiindustri rf och Finlands Egnahemsförbund har kritiserat att energicertifikatet bygger på teoretiska beräkningar. För byggnaden beräknas ett E-tal baserat på hur mycket köpt energi den förbrukat på ett år. Olika energiformer har sin egen koefficient. Även husets tekniska egenskaper inverkar på E-talet. Enligt kritikerna kan en beräknad, med energikoefficient vägd information om byggnadens energiförbrukning vara mycket högre än den faktiska förbrukningen. Enligt lagen måste man i certifikatet även ange den faktiska förbrukningen, om denna är känd. Den teoretiska beräkningen är ofördelaktig exempelvis för byggnader med direkt elvärme, trots att dessa nu för tiden ofta byggs som lågenergi- eller till och med som så kallade passivhus. Den kritik som energicertifikatet fått i sin nuvarande form har lett till att lagen genom ett medborgarinitiativ kommer att behandlas på nytt i riksdagen. Energieffektiviteten kan förbättras Energicertifikatet placerar byggnaden i en viss energiklass (A-G) baserat på dess beräknade förbrukning. Nya, enligt nuvarande byggnadsförordningar byggda småhus, placerar sig vanligtvis i klass C. För äldre hus kan klassen vara E eller G. Byggnadens energieffektivitet kan förbättras exempelvis genom tilläggsisolering, frånluftsåtervinning eller genom att värma huset med förnybar energi. Läs mer om energicertifikatet (på finska): energiatodistus.motiva.fi 4 nette 4/2013

5 Den hisnande jordenruntresan som räckte 10 veckor lärde Pentti Itkonen, och alla dem som följde med honom, att Vasaingenjörernas uppfinningar sparar energi och miljö runt om i världen. Vasaregionens energikluster, EnergyVaasa, skickade sin energiambassadör Pentti Itkonen att besöka tio länder och fem kontinenter. Han åkte sammanlagt kilometer ett och ett halvt varv runt jorden! Det var en sanslöst fin resa! Det har varit ett stort nöje att vara Vasaregionens energiambassadör, säger Pentti Itkonen. Resan är nu över och energiambassadören har kommit för att dela med sig av sina erfarenheter på Österbottens handelskammares höstforum. Energiambassadören åkte 1½ varv runt jorden Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen och Juho Arola nette 4/2013 5

6 Vad då energiambassadör? Vasaregionens företag i energibranschen anställde Pentti Itkonen som energiambassadör för att berätta för finländarna om Vasaregionens energikunnande samt om den betydande andel, 30 procent, som Vasaföretagen har av Finlands totala export av energiteknik. Till Vasaregionens energikluster hör över 140 företag, varav många är marknadsledare inom sitt område. Nordens ledande koncentration av energiteknologi har en omsättning på 4,4 miljarder euro. Energiteknologin i Vasaregionen sysselsätter personer. Vasa Elektriska deltog som samarbetspartner i energiambassadörens resa. J obbet som energiambassadör blev en riktig intensivkurs i energibranschen för den 26-åriga Helsingforsbon. Itkonen hade aldrig tidigare besökt Vasa och kände inte till just några andra Vasaföretag än Wärtsilä, ABB och Vacon. Vasa yrkeshögskolas goda rykte hade även nått Itkonens öron i Helsingfors, där han studerar miljö- och energiteknik vid yrkeshögskolan Metropolia. Vasa är Finlands energistad, sammanfattar Itkonen. Det bästa med jordenruntresan tycker ener giambassadören var att se hur människor som samarbetar kan åstadkomma nästan vad som helst. Lösningar som levererats av energiklustret används i svåraste tänkbara förhållanden ute i världen, säger en imponerad Itkonen. Wärtsiläs dieselkraftverk stora som hus går dag och natt i Eden Yutur, och producerar el från olika bränslen. Leinolat Group har försett kraftverken med tryckluftsbehållare för starten samt så kallat övertryckstak som reglerar lufttrycket i hallen och håller fukten ute. I Vasa finns jobb Energiambassadörens rapporter, i form av blogginlägg och videor, spred effektivt budskapet om Vasaföretagen och deras innovationer i sociala medier. Itkonen vet av många ungdomar som blivit intresserade av att göra Vasa till sin hemstad i framtiden. Mina studiekamrater har upptäckt att det är bra atmosfär i staden och att här finns potentiella arbetsgivare, berättar Itkonen. Itkonen är både förvånad och glad över hur många viktiga och inflytelserika personers hand han fått skaka under resans gång. Han har samlat på sig en tjock packe med visitkort och vidgat sitt sociala nätverk. Enligt Itkonen är nu varje finsk minister helt klar över att man i Vasa behärskar det här med energi. Högteknologi i regnskogen Ecuador var ett av energiambassadörens mest exotiska resmål. Mitt i Amazonas regnskog fanns oljefältet Eden Yutur, fyllt med kunnande från Vasa. Jag fann teknik från Vasa precis överallt. Hela kraftverket, med undantag för grunden, visade sig vara resultatet av samarbete med olika Vasaföretag, minns Itkonen. VEO har stått för automationen av hela Eden Yuturs elproduktion. 6 nette 4/2013

7 Skyddsreläet från Vamp tryggar dyr utrustning Det fina i kråksången är att produktionsanläggningen drivs med den gas man får som biprodukt i oljeproduktionen. Det är fantastiskt och en bra sak för miljön. Att transportera bränsle mitt ute i regnskogen skulle dessutom vara svårt. De enda transportmedlen är helikopter eller flodbåt, berättar Itkonen. Ecuador gjorde ett oförglömligt intryck på Itkonen. Från helikoptern såg regnskogen ut att fortsätta i det oändliga. Luften var syrerik, frisk och full av fågelsång. Oljefältet utgjorde ett helt eget samhälle. Där arbetade tusentals människor. Det var en unik upplevelse, säger en imponerad Itkonen. Tillbaks till studentens vardag Jordenruntresan var hektisk och stressig, med långa arbetsdagar. Varje veckoslut reste energiambassadören till nästa mål på färden. Han hade turen på sin sida för inte ett enda flyg var försenat och han blev aldrig sjuk under resans gång. Vid sidan av arbetet ordnade värdarna även mer avslappnade fritidsaktiviteter och upplevelser för energiambassadören. Jag fick bland annat se kinesisk opera, amerikansk fotboll och en lokal fotbollsmatch i Brasilien. Fallskärmshoppet i Vasa innan jordenruntresan var definitivt den finaste extremupplevelsen, minns Itkonen. Efter resan gick energiambassadören tillbaka till studentlivet och sitt sista studieår. Jag bor på soffan i min lillebrors etta i Malm i Helsingfors, flinar energiambassadören. Energiambassadörens resmål Finland Norge USA Ecuador Brasilien Spanien Thailand Indien Kina Tunisien Teknik från ABB sparar energi i Europas största och nordligaste guldgruva i Kittilä. VEO moderniserar Norges vattenkraftverk genom att leverera automationsoch elektrifieringssystem. Kraftverken blir pålitligare och ger större effekt. Wapice utvecklar dataprogram och applikationer för företag. Wapices mjukvara används exempelvis för styrningen av produktionen vid Vacons fabrik i Chambergsburg. Wärtsiläs, VEO:s, VAMP:s och Leinolat Groups miljövänliga teknik används på ett oljefält mitt ute i regnskogen. Energiambassadören fick åka med ett modernt, bränslesnålt servicefartyg från Wärtsilä. Fartyget utför arbeten för oljeplattformar. T-Drill i Laihela tillverkar maskiner för bearbetning av metallrör. I en spansk fabrik används maskinerna bland annat till att bygga solpaneler. I Thailand var energiambassadörens värd Vamk, Vasa yrkeshögskola, som har utbildningar inriktade på energiteknik och affärskunnande inom exportindustrin. Thailand är ett av de länder som Vamk har utbytesstudier med. Citec från Vasa är ett internationellt konsultföretag i teknikbranschen, med sakkunskap om kraftverk med många funktioner. Citec planerar bland annat stora avfallskraftverk. Cirka 400 anställda arbetar på bolagets kontor i Indien. Energiambassadören besökte Vacons fabrik i Kina och fick lära sig hur ett kinesiskt företag bygger hissar och rulltrappor som drar 30 procent mindre energi tack vare Vacons frekvensomriktare. I Tunisien deltog energiambassadören i marknadsföringen av Vasaregionens energikunnande, EnergyVaasa, på evenemanget Energy Days som startats på initiativ av Merinova. Se videoklipp från resan och läs mer på energiambassadörens blogg nette 4/2013 7

8 PÅ KUNDBESÖK Keramik och spjut Texti Anne Kytölä Foto Katja Lösönen Svettig idrott har vid första anblicken inget gemensamt med inredningstidningarnas glamour. Men i Pihtipudas samsas just denna kombination under samma tak. Finlands, i själva verket hela världens, enda museum för spjutkastning finns i Pihtipudas i Mellersta Finland. I det lilla museet finns fotografier av våra spjuthjältar genom tiderna, som Tiina Lillak, Kimmo Kinnunen och Heli Rantanen. I ett vitrinskåp förevisas 17 spjut. Med ett av dem kastade Seppo Räty sig till världsmästare i Rom 1987, med resultatet 83,54. Ett annat skåp innehåller idrottarnas gamla skor och tävlingsskjortor. På fabriken i Pihtipudas betjänar Carita Arnberg (till vänster) och Marjo Teerimäki kunderna. 8 nette 4/2013

9 Basilika-ärtsoppa 4 portioner 120 g frysta ärter 2 schalottenlökar 2 msk olivolja 6 dl hönsbuljong 1 liten kruka färsk basilika 2 msk smetana 1 msk citronsaft salt och malen svartpeppar Skala och hacka löken fint. Bryn i en oljad kastrull. Tillsätt ärterna och den varma hönsbuljongen. Koka på svag värme i ca 4 minuter, tills ärterna mjuknat något men inte förlorat sin färg. Tillsätt basilikabladen, smetana och citronsaft. Purea soppan med en stavmixer. Smaksätt med salt och peppar. Hetta upp och servera genast. Om du vill kan du dekorera portionerna med några droppar basilikaolja. I taket hänger två blåvita flaggspel. Golvet knarrar. Tavlorna på väggen intygar att spjutmuseet besökts av inflytelserika gäster. President Tarja Halonen besökte Pihtipudas och president Sauli Niinistö var där i somras, I nedre våningen öppnar sig en färggladare och livligare värld: Kultakeramiikkas tusen kvadratmeter stora fabriksbutik formligen glittrar inför julen. Borden är vackert dukade och hyllorna är fulla av färger. Kunder går runt i gångarna, bäran- de på sina inköpskorgar. Någon har plockat famnen full med röda stearinljus och är på väg mot kassan. Där packas som bäst föregående kunds varor in i vackra presentförpackningar. Det är liv och rörelse i butiken och en varm stämning råder. En oas mitt i en lång resa Simo Tapani har spenderat sin 60-årsdag i Levi och passerade affärscentret Putaanportti på hemvägen. Inredningsaffären glänste dock så lockande i skymningen på vintereftermiddagen att Tapani gjorde en U-sväng och körde in på Kultakeramiikkas gård. Här finns mycket intressant att titta på även för en karl, bedömer Tapani. Om man blir trött på att titta på kippor och koppar kan man alltid smyga upp på övre våningen för att pränta in lite nya detaljkunskaper om spjutkastning. Tapanis maka Anja Virtanen har lyckats hitta en potatisskalare. Hon har redan en likadan hemma så till sommaren blir det nästan ett nöje att skala potatis även vid sommarstugan. Det är alltid roligt att gå i inredningsaffärer, fast man inte skulle köpa någonting. Det är en passlig bensträckare innan vi fortsätter färden hem till Tarvasjoki utanför Åbo, säger Virtanen. Ortsbornas köksbutik Största delen av Kultakeramiikkas kunder är förbipasserande, precis som Anja och Tapani. Butiken är öppen varje dag, förutom juldagen, och har årligen över besökare. Livligast är det om sommaren, men även julsäsongen är en bråd tid. Enligt butikschef Marjo Teerimäki kommer besökarna från hela Finland. Om sommaren och hösten kommer även många utlänningar på uppköp. Vi har turister från bland annat Tyskland och Frankrike, men vi är så pass långt från östgränsen att vi har ganska få ryska kunder, berättar Teerimäki. Förutom Kultakeramiikkas egna kärl säljer affären även inredningsartiklar från andra tillverkare. Lokalbefolkningen handlar framför allt kärl och bruksföremål till sina kök. Pihtipudas fabriksbutik bredvid riksväg fyra vid sjön Kolimas strand är företagets största affär. De övriga fabriksbutikerna finns i Riihimäki och i Pernå. nette 4/2013 9

10 Kycklinggryta med julsmak 6 portioner 900 g kycklingfilé 400 g små schalottenlökar och/eller pärllök 2 3 klyftor vitlök 2 morötter 1 palsternacka 200 g bruna champinjoner smör salt och svartpeppar 2 msk mjöl 2 dl vatten 2 msk soyasås några stänk balsamico 5 dl grädde 2 grönsaksbuljongtärningar hackad färsk timjan, ca 1 dl 10 katrinplommon 1/2 dl valnötskärnor 1/2 dl svartvinbärsgelé Skär kycklingen i bitar. Bryn i smör i gryta tills den börjar få färg. Tillsätt sedan lök tillsammans med mer smör, därefter rotsakerna och svampen och låt stå på medelhög värme i ca 5 minuter. Salta och peppra. Häll mjöl och all vätska i en bunke och vispa. Tillsätt blandningen, timjan och buljongtärningarna i grytan och låt puttra på svag värme under lock. Hacka katrinplommon och valnötter och lägg ned i grytan. Tillsätt även gelén. Låt gärna grytan stå kvar på låg värme i närmare 40 minuter. Servera med kokt ris smaksatt med saffran eller gurkmeja. Vi har ett lite annat produktsortiment än de har längre söderut, säger Marjo Teerimäki. Enligt henne uppskattar folk i norr mera det praktiska, medan man i söder köper fler dekorationer. I butiken i Riihimäki skulle Teerimäki inte nödvändigtvis sätta upp en lika hög och fin uppsättning med kakformar som de har i Pihtipudas. Anja Virtanen och Simo Tapani tog sig en bensträckare i Pihtipudas. Paret var på väg hem från Levi till Tarvasjoki utanför Åbo. Inhemskt familjeföretag Vasa Elektriskas kund Kultakeramiikka är ett finländskt familjeföretag, grundat i Nummi på 1970-talet av Juhani och Kyllikki Ruuskanen. Verksamheten i Pihtipudas startade år Företagarna tillverkade till en början egenhändigt sina produkter, ljuslyktor och skålar, genom att dreja och gjuta. Men verksamheten utvidgades snabbt, bolaget anställde folk och företagarna gick över från drejande till administrativa arbetsuppgifter. Mina föräldrar är fortfarande med i företaget, de är rätt mycket i Estland för att hålla ett öga på produktionen där, berättar Jari Ruuskanen som ansvarar för Kultakeramiikkas marknadsföring och produktutveckling. Även Jari Ruuskanens syster, Mari Puumalainen, arbetar i familjeföretaget. Alla Kultakeramiikkas produkter tillverkas nu för tiden i företagets fabrik i Estland. Produktionen i Pihtipudas upphörde år 2005, och fabriksbutiken utvidgades till den tidigare fabrikshallen. Konkurrens österifrån Jari Ruuskanen betonar Kultakeramiikkas inhemskhet, även om tillverkningen sker utomlands. Alla produkter designas i Finland, för finländsk smak och för att passa i finländska hem, säger Ruuskanen. Enligt Ruuskanen kan Kultakeramiikka tack vare den egna fabriken konkurrera med lågprisimporten från bland annat Kina. Våra produktnyheter kan gå från ritbordet till butikshyllan mycket snabbt, till och med på under en månad, berättar Ruuskanen. Teamet har nya idéer Planeringsarbetet har enligt Ruuskanen förändrats mycket under årens lopp. Förr lanserades nya produkter ganska sällan, och kunderna utökade från år till år sin samling av en viss produktserie. De traditionella servisernas betydelse har minskat, och planeringsarbetet lever numera efter kvartalsekonomins lagar. Man måste komma ut med något nytt på marknaden nästan varje vecka, säger Ruuskanen. Ruuskanens arbetsdag har på intervjudagen börjat med ett produktutvecklingsmöte. Utgående från produktutvecklingsteamets tankar kommer två idéer att gå vidare till produktion. De kommer rätt snabbt att finnas i butikshyllorna så snart är kanske de finländska köken utrustade med en ny burk att förvara träslevar och stekspadar i. Nytt varumärke Kultakeramiikka klarar sig bra ekonomiskt. Eftersom företagets produkter är ganska förmånliga köps de även under ekonomiskt svåra tider. Vi märkte av samma fenomen under lågkonjunkturen på 90-talet. Just nu säljer vi så bra att vi ibland har leveranssvårigheter, vilket förstås inte är bra, harmas Jari Ruuskanen. Kultakeramiikkas produkter säljs förutom i fabr iksbutikerna även i varuhus och på nätet. Familjeföretaget försöker växa på två fronter. Produktionen av serviser fortsätter och nya kärl kommer ut på marknaden. Dessa kan användas i ugnen, mikron, på spisen och som nyhet även på induktionsspisar. 10 nette 4/2013

11 Bröd i gryta 8 dl jästbrödsmjöl 1 ½ tsk salt ¼ tsk torrjäst 4 dl kallt vatten Blanda mjöl, salt och jäst. Tillsätt kallt vatten och blanda hastigt med en degspade. Knåda inte! Täck över skålen med plastfilm och låt stå i rumsvärme i timmar. Bred ut en bakduk på bordet, strö mjöl över och häll degen på duken. Tryck ut degen till en jämn platta och vik in det från kanterna. Strö mjöl över och låt jäsa i bakduken i ytterligare två timmar. Ställ en gryta med lock i ugnen och värm till 225 grader. När ugnen är varm, tag ut grytan och stjälp i degen. Lägg på locket och grädda i ugn ca en halv timme. Ta av locket och grädda ytterligare ca 20 minuter, så att brödet får fin färg. För drygt ett år sedan skapades ett nytt varumärke, Kotimo Design, som vidgar Kultakeramiikkas sortiment till att omfatta ljus, ljusstakar, servetter, tändstickor i dekorerade förpackningar och andra säsongsbetonade produkter. Till julen säljs bland annat dörrkransar och tomtefigurer. Idén med produkterna i Kotimo Design sortimentet är deras enhetliga mönster. Exempelvis ljusen har samma mönster som servisen. Bordsdukningen fulländas med servetter och tändsticksaskar med matchande motiv. I Kotimo Design kombinerar vi vårt teknikkunnande med vårt bildskapande, förklarar Ruuskanen. Crème brûlée med kinuski 4 portioner 1 vaniljstång 2 1/2 dl vispgrädde 2 dl kondenserad mjölk, karamelliserad 3 äggulor Gratinering: ca 1/2 dl rörsocker Skrapa ur vaniljfröna. Häll grädde och den karamelliserade mjölken i en kastrull och lägg i vaniljstång och frön. Koka upp och låt dra under lock vid sidan av spisen i ca 15 minuter. Vispa upp äggulorna i en bunke och häll över den ljumma gräddblandningen. Vispa lätt. Sila smeten genom finmaskig sil och fördela i 4 portionsformar. Koka vattnet till vattenbadet. Ställ formarna i en till hälften vattenfylld ugnsfast form och grädda i 150 grader i ca en timme eller tills de precis stannat. Låt svalna. Sätt ugnen på grill 250 grader eller använd en brännare. Strö ett jämnt lager med socker på brûléerna och gratinera högt upp i ugnen tills sockret har smält och fått lite färg, eller bränn med låga över sockret tills det smälter och får färg. Gör gärna crème brûléerna dagen innan och gratinera eller bränn dem med brännare strax före servering. Tranbärssnöbollar ½ liter tranbär 1 äggvita 100 g pudersocker (pröva även jordgubbsvarianten) Välj bara ut hela, stora bär. Kläck äggvitan på en tallrik och rulla tranbären i den. Häll pudersockret på en annan tallrik och lägg bären i sockret ett i taget. Skaka tallriken tills alla bär är täckta i florsocker. Gör en liten sats åt gången. Låt torka och behandla bären på nytt om den röda färgen lyser igenom. nette 4/

12 Text Anne Kytölä Foto Hannu Linna Karta EPV Energi Ab Vasa Elektriska köpte miljövänlig vattenkraft från Sverige Från svenska älvar har det från början av juli strömmat elektricitet till Vasa Elektriskas kunder. Vasa Elektriskas verkställande direktör Hannu Linna är nöjd med bolagets anskaffning. Trots att färdigbyggd vattenkraft aldrig går att köpa speciellt billigt, enligt Linna, lönade det sig att nu ta chansen. Tidpunkten för köpet var läglig eftersom partipriset på el var lågt. Vattenkraft är dessutom energiproduktionens kronjuvel, som sällan är till salu, motiverar Hannu Linna. Tre bolag, EPV Energi, Helsingfors Energi samt Kymppivoima Oy köpte elproduktion från Indalsälven för sammanlagt 605 miljoner euro. Närmare 20 elbolag kommer att använda sig av den svenska elen. I egenskap av EPV Energis största ägare är Vasa Elektriskas andel i affären 13 procent. Vår andel är näst störst genast efter Helsingfors Energis andel, säger Linna. Vattenkraften köptes från ett danskt investeringsbolag och köparna har bildat ett nytt bolag, Voimapiha Oy, som sköter om att elen fördelas mellan ägarna enligt deras respektive andelar. Den svenska elen överförs till Finland via partimarknaden för el, vilket betyder att elen säljs i Sverige och att man för pengarna köper motsvarande mängd el i Finland. Affären blev klar i slutet av juni och de finländska bolagen fick tillgång till den svenska vattenkraften från och med Ren baskraft, användbar reglerkraft Den svenska vattenkraften gör Vasa Elektriskas elanskaffning mångsidigare. Då elen kan produceras på många olika sätt blir det enklare att hålla Vasa Elektriskas kunders elpris på en konkurrenskraftig nivå. Riskerna med politiska beslut och svängningar på elmarknaden är lättare att kontrollera med välbalanserade produktionsformer, påpekar Linna. Vasa Elektriska slöt år 2004 ett hyresavtal där man fick använda den vattenkraft som produceras i Mo i Rana i Norge för 15 år framåt. Den svenska vattenkraftsaffären är bra även av den orsaken att hyresavtalet för den norska vattenkraften tar slut inom några år. I Finland byggs som bäst kärnkraft och vindkraft vars elproduktion inte kan regleras. Samtidigt tas reglerbara kolkraftverk ur bruk. Enligt Linna är köpet av reglerbar vattenkraft därför en vettig anskaffning för Vasa Elektriskas del. Vattenkraften orsakar inga koldioxidutsläpp, vilket gör den till en miljövänlig energiform. Linna konstaterar dock att folks attityder ändras under decenniernas gång för ett trettiotal år sedan ansågs vattenkraften vara allt annat än grön. Betydande affär för Vasa Elektriska Indalsälven startar i de jämtländska fjällen och rinner ut i Bottniska viken, norr om Sundsvall. Den 430 kilometer långa älven är med sina sammanlagt 25 vattenkraftverk Sveriges tredje viktigaste vattenkraftsproducerande älv. Vasa Elektriska är nu delägare i sju av dessa kraftverks produktion. De sju vattenkraftverkens sammanlagda effekt är cirka 160 MW, och på ett år producerar de i medeltal 862 GWh elenergi för de finländska bolagen. 12 nette 4/2013

13 Vasa Elektriska köpte i somras via EPV Energi en andel i sju av Indalsälvens vattenkraftverk i mellersta Sverige. På bilden kraftverket Midskog. SVERIGE Affären höjer enligt Hannu Linna Vasa Elektriskas energianskaffning med 6 7 procent och gör Vasa Elektriska till en betydande elförsäljare i Finland. Vår el står för 4 5 procent av all den el som förbrukas av privata hushåll, säger Hannu Linna. Indalsälven Sundsvall Stockholm Hur fungerar vattenkraft? Vattenkraftverkens funktionsprincip bygger på höjdskillnader. Vattnets energi kan utnyttjas genom att låta högre beläget vatten flöda genom vattenkraftverkets turbin till en lägre nivå. Turbinen driver en generator som omvandlar vattnets energi till elektricitet. Jämfört med till exempel kärn- eller vindkraft är fördelen med vattenkraft att vattnet kan lagras i bassänger. Vattnet fungerar som reglerkraft, eftersom energin kan tas i bruk då den behövs. Med hjälp av vattenkraft kan man reglera topparna i elförbrukningen. Ett vattenkraftverk är också lättare att starta, reglera och stoppa än andra kraftverk. Vattenkraftsproduktion är beroende av vädret. Torra somrar stiger elpriset eftersom det råder brist på vatten och vattenkraftsbassängerna inte fylls. Att bygga vattenkraft är dyrt, men den har lång livslängd och låga driftkostnader. Vattenkraftverkens tillstånd förutsätter att kraftverkets ägare tar väl hand om miljön och vattendragets fiskstammar. Källa: Finsk Energiindustri, Indalsälven rinner ner från de jämtländska fjällen och ut i Bottniska viken norr om Sundsvall. nette 4/

14 NETTE TESTAR Datorplattor i test Nette förlitade sig denna gång på mogna testare. Tre pensionärer fick för första gången i livet pröva vad man kan göra med en datorplatta. Om du köper en datorplatta i julklapp till en äldre person, kom ihåg att också visa hur man använder den. Datorn bärbar eller stationär är ett välbekant redskap för alla våra testare, men en datorplatta har ingen av dem tidigare hållit i sin hand. Tre datorplattor har tagits med i testet: Microsoft Surface RT 32 GB, Apple ipad2 Wi-Fi 16 GB White och Samsung Galaxy Tab Wi-Fi. Tarja Pirttimäki, Kaj Ingman och Ruben Wiklund testar apparaterna på egen hand i cirka två veckors tid. Testet underlättas av att många förinställningar görs innan de tar apparaterna i bruk. Testets datorplattor fungerar med trådlöst nätverk (Wi-Fi), så i Pirttimäkis och Ingmans hem installeras först ett sådant. Hos Wiklund finns ett trådlöst nätverk sedan tidigare. Apparaterna ansluts till nätet, operativsystemen installeras och nödvändiga användarkonton skapas. Apparaterna är nu färdiga att användas och program eller applikationer (appar) kan laddas ner till dem. Det är via dessa appar man kan använda sin datorplatta till just de saker man är intresserad av. Starten förbryllar Första kvällen började det bara snurra i huvudet, men ju mer jag har lekt med datorplattan desto ivrigare har jag blivit. Jag tror att pensionärer kan ha stor glädje av en datorplatta, säger Ruben Wiklund. Testarna tycker det är ganska lätt att lära sig använda en datorplatta, åtminstone om man tidigare vant sig vid en dator eller smarttelefon. Om datorn är en helt ny bekantskap lönar det sig att exempelvis gå en kurs på medborgarinstitutet eller att be mer vana användare av datorplattor om råd. Användningen av en datorplatta underlättas av att man kan ha sitt eget modersmål som användarspråk. Till exempel i vårt test använde Tarja Pirttimäki datorplattan på finska, medan Ruben Wiklund och Kaj Ingman använde svenska. Förtjust i Google Datorplattan visar sig vara ett oslagbart, portabelt uppslagsverk. Speciellt Ingman och Wiklund är förtjusta i den nästan allvetande herr eller farbror Google. Av honom kan man fråga vad som helst. Man kan förstås inte alltid tro på alla svar man får av Google. Det gäller att komma ihåg källkritiken, säger Kaj Ingman. Ruben Wiklund berättar att han med hjälp av datorplattan löst många dispyter fortare än kvickt. Förstår du, när gamla människor träffas på gatan hälsar man först och frågar hur den andra mår, och sedan börjar man prata om vädret. Snart är man oense om från vilket håll det blåser. Tvisten får sin lösning genom att man gräver fram datorplattan och kontrollerar uppgiften i väderleksrapporten. Nyheter och e-böcker Våra testare säger sig läsa många tryckta tidningar och tidskrifter. Därför intresserar nyheter även på nätet. Tarja Pirttimäki har dessutom läst e-böcker från biblioteket på datorplattan. Datorplattan är lagom stor. Den är riktigt kul att handskas med. Jag läste böcker liggande i sängen på kvällen och när jag läst klart sköt jag in datorplattan under sängen, så att jag inte skulle stiga på den på morgonen, berättar Pirttimäki. Hon testade ipad-plattan. Kaj Ingman var inte fullt lika nöjd med den datorplatta, Microsoft Surface, som fallit på hans lott eftersom den är större än de andra datorplattorna. 14 nette 4/2013

15 Ruben Wiklund fotograferar fotografen som tar bilder på testgruppen. Tillvaron får guldkant när man med datorplattans hjälp snabbt kan få användbar och rolig information från nätet. För tung och stor tycker jag, konstaterar Ingman. Enligt honom tröttnar händerna om man försöker använda datorplattan till att läsa e-böcker eller tidningar i sängen. Den väl tilltagna storleken kom förvisso till sin rätt då Ingman skulle köra bil till en okänd adress. Det var lättare att följa rutten på datorplattan än på navigatorns betydligt mindre skärm. Datorplattan vidgar vyerna Testarna har haft både nytta och nöje av sina datorplattor. De använder den till samma saker som de har datorn till, till exempel till att sköta bankärenden och e-post. Man har glädje av datorplattan även i sina hobbyer. Den som är intresserad av nya saker kan hitta helt nya världar ute på internet. Wiklund och Ingman bowlar bägge två och sitter med huvuden ihop över uppgifter som skickas i realtid från bowlinghallen. Applikationen visar vem som befinner sig i bowlinghallen och med vilket resultat de fäller käglorna. På datorn ser man till och med vilka käglor som blir stående, vilket inte syns på datorplattan, säger Ingman. Pirttimäki har använt sin datorplatta till att lyssna på musik. Jag tycker om inhemsk dansbandsmusik, Souvarit till exempel, berättar hon. Datorplattan kan också användas till fotografering och för att enkelt dela bilderna med sina bekanta, exempelvis via e-post. Bilderna kan lagras i molntjänster på nätet, som Dropbox och Sky Drive. Ingman har studerat franska med hjälp av datorplattan och videor på Youtube. Han skrattar och säger att han åtminstone kan säga att han inte talar franska och demonstrerar sedan just den frasen på franska. Att studera videor verkar ha varit effektivt, för uttalet låter i det närmaste perfekt. Wiklund har ägnat sig åt släktforskning i många års tid. Datorn, och nu datorplattan, är till stor glädje även i denna hobby. Wiklund åker ofta på utlandsresor och brukar boka flyg, hotell och hyrbil via internet. Jag planerar även körrutterna och skriver ibland ut kartor på förhand, berättar han. Kartor och gatubilder från andra länder intresserar även Pirttimäki. Via Googles gatuvy (Street View) tog hon sig en titt på hur det ser ut på hennes australienska släktingars gata. Nätuppkoppling obligatorisk Utan internetuppkoppling har man inte mycket glädje av en datorplatta. Testets apparater tar sig trådlöst ut på nätet, förutsatt att ett trådlöst nätverk finns i närheten. Det lönar sig att installera ett sådant hemma, så att datorplattan automatiskt ansluter sig till det så fort den slås på. Instruktioner för hur man installerar ett trådlöst nätverk fås från företag som säljer bredbandsanslutningar. På offentliga platser finns ofta trådlösa nätverk man får använda gratis, men det krävs ofta ett lösenord. På exempelvis hotell får man lösenordet från receptionen. En trådlös anslutning kan också skapas med hjälp av en smarttelefon, om denna nette 4/

16 Kaj Ingman och Ruben Wiklund tänker köpa varsin datorplatta men vill vänta lite, tills priserna gått ned. Tarja Pirttimäki tycker att hon klarar sig med sin dator. Datorplattan från Microsoft har inbyggt stativ. Till datorplattan kan kopplas tangentbord, mus eller skrivare. har funktion för internetdelning. Det tredje alternativet är en datorplatta utrustad med SIM-kort och abonnemang för mobildata. En datorplatta med 3g- eller 4g-uppkoppling står i förbindelse med internet på samma sätt som en mobiltelefon. Vanligtvis betalar användaren en fast månadsavgift till operatören. Man bör dock komma ihåg att denna månadsavgift inte täcker kostnaderna för att surfa med datorplattan utomlands. Samma begränsning gäller för smarttelefoner. Operativsystemet spelar roll Beroende på tillverkare är datorplattornas operativsystem något av följande: Apple ios, Microsoft Windows eller Google Android. Enklast är det att välja det operativsystem man är van vid sedan tidigare. Man blir snabbare bekant med datorplattan om den är baserad på samma logik som ens dator eller smarttelefon. Operativsystemet avgör också vilken tillverkares appar man kan ladda ner till sin platta. Apparna kan inte föras över till en annan datorplatta i ett senare skede, om den nya plattan använder ett annat operativsystem. Ge hjälp och råd i början Hennariikka Intosalmi från Centralförbun- Kaj Ingman, Ruben Wiklund och Tarja Pirttikäki tycker datorplattan är enkel att använda, när man väl kommit igång. det för de gamlas väl påminner om att ingen blir glad av bara en datorplatta i ett presentpaket. Om du planerar köpa en datorplatta i julklapp åt en till åren kommen släkting, bör du också inkludera din tid i presenten för att visa och förklara hur man använder datorplattan. Mottagaren kan i själva verket uppskatta din gåva först om den har färdigt installerade applikationer och bokmärken som användaren har nytta av. Det är till och med värt att överväga en gemensam shoppingtur. Då kan man testa apparaten i butiken och fundera tillsammans till vilka ändamål den kunde användas och hur stor den ska vara, säger Intosalmi. Intosalmi påpekar att den tilltänkta användaren själv är den bästa informationskällan, när man funderar på användningsändamål för datorplattan. En datorplatta räcker bra till, om man främst vill läsa e-post, titta på bilder av barnbarnen eller ringa bekanta via Skype. Men om man är intresserad av bildbehandling eller av att skriva sina memoarer så är en dator ett bättre alternativ. Att skriva på en datorplatta är inte så praktiskt, även om man kopplar till ett externt tangentbord. Att använda en datorplatta kan också försvåras av ålderskrämpor och sjukdomar. Välmenande släktingar bör dessutom komma ihåg att den nätuppkoppling som datorplattan kräver kan vara en för dyr månatlig utgift för många pensionärer, säger Hennariikka Intosalmi. Intosalmi är projektplanerare för Centralförbundet för de gamlas väls och Vanhus- ja lähimmäispalvelus gemensamma projekt KÄKÄTE (Käyttäjälle kätevä teknologia Behändig teknologi för användaren). I projektet undersöks hur man med hjälp av teknik kan stöda äldre människor i deras egna hem. 16 nette 4/2013

17 Vad kan man ha datorplattan till? Ruben Wiklund har sammanställt en lista med exempel på vad man kan göra med en datorplatta för Nettes läsare. Med en datorplatta kan man exempelvis: läsa väderleksrapporten: Meteorologiska institutet (sv.ilmatieteenlaitos.fi), Foreca (www.foreca.fi) samt svenska (www.smhi.se) och norska (www.yr.no) väderlekstjänster läsa nyheter kontrollera dagens tv-program och titta på tv och video söka efter matrecept söka information om sjukdomar och behandlingar titta på fotografier och läsa om gamla tider fotografera läsa om kändisar och andra intressanta personer hålla kontakt med släktingar och bekanta via e-post, Skype eller Facebook boka resebiljetter läsa restaurangernas menyer och boka bord boka konsertbiljetter gå kurser på internet titta på idrottsevenemang söka information om intressanta saker: Varifrån får man appar? Appar, eller applikationer, laddar man ner till datorplattan från appbutiken. Den som har en platta från Microsoft använder Windows Store, ipad ägaren App Store och den med operativsystemet Android Google Play. Det lönar sig att söka efter appar för sina hobbyer eller för andra intressanta ändamål med hjälp av lämpliga sökord. På Senioriverkkos webbplats finns en länk till en lista på appar för ipad som lämpar sig för äldre personer. Tekniska egenskaper Microsoft Surface RT 32 GB Apple ipad2 Wi-FI 16 GB White Samsung Galaxy Tab Pris 329, Gigantti 369, Gigantti 299, Gigantti Skärmstorlek 10,6 tum 9,7 tum 8 tum Max skärmupplösning 1366 x 768 pixlar 1024 x 768 pixlar 1280 x 800 pixlar Processor NVIDIA Tegra 3, fyrkärnig Apple A5 dual-core, 1 GHz Cortex A9 Arbetsminne 2 GB 512 MB 1,5 GB Lagringsminne 32 GB Flash, 16 GB Flash, 16 GB Kameror På fram- och baksidan På fram- och baksidan På fram- och baksidan Mikrofon Ja Ja Ja Plats för minneskort Ja Nej Nej Anslutningar Wifi, Bluetooth, USB 2.0 Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Batteritid 8 timmar 10 timmar 9 timmar Operativsystem Microsoft Windows 8RT ios 4 Android Färg Grå Vit Vit Höjd 17,19 cm 24,12 cm 20,93 cm Bredd 24,45 cm 18,57 cm 12,22 cm Djup 0,93 cm 0,88 cm 0,70 cm Vikt 680 g 601 g 280 g nette 4/

18 I KORTHET Det nedsatta priset på elenergi kvarstår Tack vare den positiva kostnadsutvecklingen har Vasa Elektriska beslutat att de rabatterade kampanjpriserna övergår till att vara gällande priser från och med för elavtal som är i kraft tillsvidare. Det reducerade priset gäller såväl allmän el som nattel och säsongel. Prisnedsättningen gäller inte grundavgifter eller elöverföringsavgifter. Det nedsatta priset förutsätter inga åtgärder av kunderna. Priset på elenergi (huvudsäkring om högst 63 A) inkl. moms 24 %. Grundavgiften påverkas inte. Priset på elenergi cent/kwh fr.o.m Allmän el 5,94 Nattel dagenergi 6,14 nattenergi 5,27 Säsongel vinter, dagtid 6,92 övrig tid 5,32 Vindel Allmän el 7,04 Nattel dagenergi 7,24 nattenergi 6,37 Säsongel vinter, dagtid 8,02 övrig tid 6,42 Utlottning av Nokia Lumia 820 Vi har lottat ut en Nokia Lumia 820- smarttelefon bland alla som beställt vår avgiftsfria SMS-tjänst före utgången av november Vinnaren har meddelats personligen. Arbetsgivarimage via rollspel I september 2013 öppnades de österbottniska landskapens egen Företagsby. Tanken är att ca elever i årskurs 6 under loppet av tre år ska besöka Företagsbyn i Vasa, Karleby och Seinäjoki. Det är just sjätteklassarna som är denna också internationellt belönade inlärningsmiljöns huvudmålgrupp. Tanken är att de ska kunna skapa en realistisk bild av regionens arbetsgivare och samhället de lever i genom att via en typ av rollspel få pröva på olika yrken, få lön och fungera som konsument och medborgare i ett miniatyrsamhälle. Denna lite annorlunda skoldag föregås av ett studiematerial som baseras på läroplanen. Inlärningsmiljön är ett samarbete mellan Ekonomiska informationsbyrån TAT samt städerna Vasa, Karleby och Seinäjoki. Vasa Elektriska vill med sitt deltagande i Företagsbyn i Österbotten visa upp sig för potentiella framtida arbetstagare. Möjligheten att på olika sätt behandla energikonsumtion är också en viktig del i helheten. Förutom i Österbotten finns Företagsbyn som bäst i Helsingfors, Östra Finland, Egentliga Finland, Birkaland, Uleåborg och Villmanstrand. Verkställande direktör på Vasa Elektriska Olli Paananen funderar om företaget har ett tillräckligt penningflöde för att göra nya vindkraftsinvesteringar. Dina Maiseichyk, merkonomstuderande på Vasa yrkesinstitut, bistår som ledningens assistent. 18 nette 4/2013

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar senast under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa eller som e-postbilaga till: Bland korsordslösarna utlottas 2 st. blecklyktor. Vinnare av föregående Nette-korsord: Gullvi Norras, Korsnäs Anders Willför, Vasa Rätt lösning på föregående korsord. nette 4/

20 Vill du delta i vår energiuppföljning? Är du en noggrann och effektiv elkonsument eller vet du inte riktigt hur du ska göra för att få kilowattimmarna att bli färre? Vi söker nu bland våra kunder fyra egnahems-, radhus- eller höghusinnevånare för att delta i vår energiuppföljning år Du kan bo ensam eller sambo, i en stor eller i en liten familj. I uppföljningen kommer de valda hushållens energianvändning att analyseras, så att våra experter kan ge ett utlåtande om hur energieffektiviteten ytterligare kan förbättras. Uppföljningen kommer att presenteras i en artikelserie i Nette. Intresserad? E-posta oss på före och berätta mer om ditt hem, dess innevånare och vilken uppvärmningsform ni har. Skriv Energiuppföljning i rubrikr aden för e-postmeddelandet. Bland alla som svarat lottar vi ut 3 stycken Polar FT4-pulsmätare.

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd LEVAIN BRÖD 1 stort levain bröd 10 g färsk jäst 6 dl ljummet vatten 14 15 dl vetemjöl special 4 dl surdeg av vete (se nedan) 1 1/2 msk salt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Smula jästen i en bunke och lös upp den

Läs mer

Meny Böckling röra. Nils Oscar India Ale. Corvina Veronese Ripasso Harveys Bristol Cream

Meny Böckling röra. Nils Oscar India Ale. Corvina Veronese Ripasso Harveys Bristol Cream Meny 2006-02-26 Böckling röra Nils Oscar India Ale Pepparstekt kalvfilé med rödbetor, getost och pinjenötter Serverad med risonipasta. Corvina Veronese Ripasso 2002 Choklad soppa med ananas & marshmallows

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

BON APPÉTIT! Enkla rätter på franska.

BON APPÉTIT! Enkla rätter på franska. BON APPÉTIT! Enkla rätter på franska. Det franska köket förknippas ofta med tidskrävande metoder och svårfunna råvaror. Så behöver det inte alls vara. På bistron och brasseriet i Frankrike serveras ofta

Läs mer

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs Pannkaka i ugn med örtig chilifärs 2 msk smör bakplåtspapper 6 dl mjölk 4 dl mjöl 5 ägg 1 tsk salt ca 600 g köttfärs 0,25 vitlök 1 msk olja 0,5 tsk svartpeppar 1 pkt krossad tomat med chili 1 msk tomatpure

Läs mer

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Paul Svensson Couscous tagine med ugnsrostade grönsaker, yoghurt och saffran fullkornscouscous grönsaksbuljong 9 dl 7,5 dl lagerblad 2 gurkmeja saffran y msk 1 g tomater 3 aubergine

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Saffransgryta med räkor och dill. vecka 35

Saffransgryta med räkor och dill. vecka 35 Saffransgryta med räkor och dill vecka 35 familj Saffransgryta med räkor och dill cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2910 kj/ 697 kcal. Protein 34,1 g. Fett 36,5 g. Kolhydrater 54,9 g. Ingredienser:

Läs mer

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner Aioli på palsternacka 700 g palsternacka 250 g potatis 1 st röd chili 2 st vitlöksklyftor 1 st citron(saften) 1 dl matolja 1 l grönsaksbuljong örtsalt,vitpeppar socker 1. Skala och skär palsternackan och

Läs mer

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1 Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en härlig vecka fylld med läckra laxpaket, en krämig kycklinggryta och klassiska wallenbergare! Ingredienser Kött/fisk 500 g kalvfärs 500-600 g laxfilé

Läs mer

Snabblagat med kycklinggryta

Snabblagat med kycklinggryta 1 Snabblagat med kycklinggryta Fem goda vardagsgrytor som går snabbt att laga till. 5 Recept Foto: Joel Wåreus Kyckling- och gnocchigryta 2 st lökar, gula 300 g champinjoner 600 g kycklinglår, skinn- och

Läs mer

Ryds Vin- och Gourmetklubb. Meny Crostini med getostkräm respektive parmalindad halloumi

Ryds Vin- och Gourmetklubb. Meny Crostini med getostkräm respektive parmalindad halloumi Ryds Vin- och Gourmetklubb Meny 2011-11-19 Starter: Förrätt: Huvudrätt: Dessert: Crostini med getostkräm respektive parmalindad halloumi Skaldjurscocktail Getostfylld parmalindad kycklingfilé med rotfrukter

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest!

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Matinspiration & Recept från Coop Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Låt Coop planera veckans middagar! Matlådan Vår Middag hjälper dig att äta mer varierat utan att du behöver lägga

Läs mer

Klimatsmart vardag antar du utmaningen?

Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Var med och bidra till ett mer hållbart Örebro! Klimatsmart vardag hjälper dig att leva ett smartare liv. Ny klimatutmaning varje månad. Gröna veckan Hur klimatsmart

Läs mer

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.45 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram minutfilé förp rökt makrill Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök 500 gram vitkål ask cocktailtomater

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

!! Dragon'(och(vitlöksströmming(! strömmingsfiléer!! Ättikslag)

!! Dragon'(och(vitlöksströmming(! strömmingsfiléer!! Ättikslag) && SÄRSTA&WÄRDSHUS& Dragon'(och(vitlöksströmming( 600g strömmingsfiléer Ättikslag) 5dl vatten 1dl ättiksprit 1msk salt Senapssås)med)dragon 3dl smetana ½dl majonnäs 2msk senap 1st pressadvitlöksklyfta

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar Prisa poωatisen! Text & recept Tina Nordström Ass receptutvecklare benny cederberg Foto Magnus Palmér Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset Först och främst ska vi väl tacka Alströmer för att

Läs mer

TOMS FRITERADE POTATISSKAL MED TACOKRYDDA OCH AVOCADOYOGHURT

TOMS FRITERADE POTATISSKAL MED TACOKRYDDA OCH AVOCADOYOGHURT Tema: Vegetariskt TOMS FRITERADE POTATISSKAL MED TACOKRYDDA OCH AVOCADOYOGHURT POTATISSKAL 200-300 g potatisskal Olja till fritering Salt Skiva potatisen tunt och lägg i ljummet vatten och salt ca 5 minuter.

Läs mer

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015 med Hencca Vilén och Anders Mattas Innehållsförteckning Stekt Gås med gräddsås och äppelhalvor...3 Gräddsås...4 Rödkål...5 Rösti potatis...6 Flygande Jakob...7

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 19 MÅNDAG Thaigryta

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning Pastasnäckor med kryddig färsfyllning 12 stora pastasnäckor 2 dl krossade tomater ½ gul lök 1/4 dl parmesan 1 bit kryddstark korv Salt och peppar 2 msk olivolja 2 msk finhackad basilika 100 g nötfärs 1.

Läs mer

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner)

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner) Moussaka (4 portioner) 2 st auberginer 2 gula lökar 2 vitlöksklyftor 400 gr köttfärs eller kycklingfärs 4 msk smör 1 burk krossade tomater 1 dl vispgrädde Svartpeppar Örtsalt SÅS 2 tsk kanel 2 dl grädde

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Klimatsmart vardag antar du utmaningen?

Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Var med och bidra till ett mer hållbart Örebro! Klimatsmart vardag hjälper dig att leva ett smartare liv. Ny klimatutmaning varje månad. Gröna veckan Hur klimatsmart

Läs mer

God ost i gott sällskap

God ost i gott sällskap God ost i gott sällskap Bland bedårande bekantskaper Goda måltider kräver ingredienser av högsta kvalitet. Det är som att komponera musik. Fel ton och det klingar falskt. På Ostkompaniet tillverkar vi

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004.

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004. Vårmeny Vårmeny Lördagen den 13 mars 2004. Paté med rökt kött, oliver och lingon- och äppelsås, kuvertbröd Vegetariskt alternativ: Grönsakspaté med prickig sås, kuvertbröd Ruccolasallad med valnötskärnor

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka så kommer vi laga några av Sveriges mest uppskattade klassiska rätter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 50 MÅNDAG

Läs mer

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Vår-Medley Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18 Starter Fikon med ost Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Huvudrätt Svampspäckad oxfilé med pommes Anna fänkål och oliver i rödvinssås haricots vertes

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Catering med Mats Wallenius

Catering med Mats Wallenius Catering med Mats Wallenius Lönkan, 3.3 2010 Innehållsförteckning Rotfruktssoppa...3 Laxtartar...4 Nizzasallad...5 Asiatisk nudelsallad...6 Couscous sallad...7 Italiensk pastasallad...9 Gurksallad...10

Läs mer

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Skala löken, skär den i skivor och fräs den i stekpanna

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.3 Recept Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 800 gram fläskkarre 2 pkt bacon 400 gram torskfilé 400 gram lax 2 3 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt pasta 3, Hej! Vi har en

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 41 MÅNDAG Panerad

Läs mer

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche Glutenfri kladdkaka med dulce de leche 3 ägg 1 dl farinsocker 1½ dl strösocker 2 dl glutenfria havregryn ½ dl glutenfritt ströbröd 5 msk kakao 200 g Arla Svenskt Smör 50 g mörk choklad ½ burkar karamelliserad

Läs mer

äggen i en korg Vi lade alla Tillsammans skapade vi en härlig middag som gav minnen för livet! och gjorde en fantastik 3-rätters meny

äggen i en korg Vi lade alla Tillsammans skapade vi en härlig middag som gav minnen för livet! och gjorde en fantastik 3-rätters meny Göteborgs Kex på matlagningsäventyr i Kviberg Kantin 2010-01-26 Vi lade alla äggen i en korg och gjorde en fantastik 3-rätters meny Meny Bouillabaisse med rouille och rosmarinsgrissini Ädelostfylld lammrostbiff

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012

Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012 Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012 Innehållsförteckning Kräftströmming... 3 Chevice på sik... 4 Jordärtskockssoppa... 5 Beef Wellington... 6 Duxelles... 7 Rödvinssås... 8 Grönsaker... 9 Stuvad potatis...

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET Grilla Vilt är något alldeles extra Receptsamlingen med grillat från åke P är här. Fullproppad med unika recept med

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Stunder med fiskrätter...

Stunder med fiskrätter... Stunder med fiskrätter... Recept av Michael Björklund och Markku Luola www.prokala.fi Vitt är rött Recept : Michael Björklund Lutfisk-rödbetssallad och fetaostsås 0,8 kg Lutfisk 1 tsk Salt Ugnsrödbetor:

Läs mer

Bjud på läckra sommartapas

Bjud på läckra sommartapas 1 Bjud på läckra sommartapas Piffig plockmat och smårätter med doft av medelhavet. Foto: Susanne Almers Spansk tortilla med heta vitlöksräkor Ingredienser 4 personer 8 st potatisar, fasta 1 st lök, stor,

Läs mer

Traditionell Hjortkväll

Traditionell Hjortkväll Traditionell Hjortkväll Lönkan, 20.1 2010 Innehållsförteckning Stekta Leverstrimlor i Madeira...3 Viltfärs...4 Hjorthjärta med färs...5 Sötsur lever...6 Malet köttsås på vilt...7 Stekt njure i madeirasås...8

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37 Pasta rosso med kyckling och zucchini vecka 37 familj Pasta rosso med kyckling och zucchini cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2105 kj/ 505 kcal. Protein 44,0 g. Fett 11,3 g. Kolhydrater 52,7

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 Kotlett med coleslaw och rostad potatis Kyckling med sojamajonnäs och picklade grönsaker

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 Kotlett med coleslaw och rostad potatis Kyckling med sojamajonnäs och picklade grönsaker a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 a Kotlett med coleslaw och rostad potatis b Kyckling med sojamajonnäs och picklade grönsaker c Paprikafärssås med penne Veckans råvaror

Läs mer

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/ En Lättare Vecka Måndag: Majsplättar med halloumichampinjoner Tisdag: Kycklingstroganoff Onsdag: Lax med potatis och broccolimos Torsdag: Linssoppa Fredag: Pasta Calypso Lördag: Ugnsstekt kycklingfilé

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 8 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Lyxa med husman i helgen (7 recept)

Lyxa med husman i helgen (7 recept) 1 Lyxa med husman i helgen (7 recept) Så lagar du de klassiska festrätterna - perfekt att bjuda på i helgen! Foto: Holger Edström Fylld lövbiff med senapspotatis Ingredienser 4 personer 125 g lövbiff,

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Recept NORSK FJORDÖRRET

Recept NORSK FJORDÖRRET Recept Carpaccio av med äggsås Prova detta recept på carpaccio där tunna skivor fjordörret kryddat med salt, peppar och körvel serveras med äggsås, citrongelé och knäckebröd. En perfekt förrätt. Dela fjordörretfilén

Läs mer

Finpotatisrecept från Svegro. Nyhet.

Finpotatisrecept från Svegro. Nyhet. Finpotatisrecept från Svegro. Nyhet. Nyhet. Svegro Finpotatis. Svegro Finpotatis är vår allra finaste potatis. Den är varsamt tvättad och storlekssorterad för en jämn tillagningstid. Skalet är så tunt

Läs mer

Saffranspasta med räkor. vecka 7

Saffranspasta med räkor. vecka 7 Saffranspasta med räkor vecka 7 familj Saffranspasta med räkor cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2533 kj/607 kcal. Protein 26,6 g. Fett 29,8 g. Kolhydrater 55,2 g. Ingredienser: 580 g räkor

Läs mer

Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk

Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk Vegetarisk Ingredienser v 5 Recept Potatis/ris/pasta förp spaghetti Hej! Välkomna till en ny vecka med flera inspirerande rätter på menyn. Först ut hittar du en snabblagad bolognese på korv tillsammans

Läs mer

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén Grankulla, 25.2 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kvällens program... 2 Glasmästarlax... 3 Laxrillette... 4 Lax-surimi färs... 5 Cidersås...

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 45 MÅNDAG Laxgryta

Läs mer

4. Häll degen i en smord och bröad avlång bakform, rymd ca 1 1/2 liter. Strö över lite rågkross.

4. Häll degen i en smord och bröad avlång bakform, rymd ca 1 1/2 liter. Strö över lite rågkross. Fullkornsbröd Gott, grovt bröd som inte behöver jäsa! Bara att röra ihop och grädda. 1 bröd 8 dl rågsikt 2 dl rågkross 1 dl havre- eller vetekli 1 dl linfrö 1 tsk salt 1 msk bikarbonat 1 dl lingonsylt

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 135-142 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 1 CHOKLADFONDANT MED AFTER EIGHT Ingredienser: 100 g smör 125 g mörk choklad 4 pastöriserade äggulor 4 pastöriserade äggvitor 40 g socker 20 g vetemjöl 10 stycken

Läs mer

Tikka masala meatballs. vecka 5

Tikka masala meatballs. vecka 5 Tikka masala meatballs vecka 5 familj Tikka masala meatballs cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2381 kj/568 kcal. Protein 35,6 g. Fett 16,7 g. Kolhydrater 65,6 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

Ingredienser. Gör så här

Ingredienser. Gör så här Banan- och currysoppa 10 g lök 20 g purjolök 1 msk solrosolja 100 g (ca 1 st) banan 30 g ananas på burk 100 ml köttbuljong 50 g (ca 1 st) potatis 10 g (1 msk) mandlar 2 msk mellangrädde salt, curry, vitpeppar

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 39 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

Krämig räkpasta med körvel. Vecka 7

Krämig räkpasta med körvel. Vecka 7 Krämig räkpasta med körvel A Vecka 7 Krämig räkpasta med körvel Här är ett läckert och enkelt recept på krämig räkpasta med körvel. Den snabblagade såsen innehåller tomat, lök och grädde och blandas tillsammans

Läs mer

Vecka 45,4 port. Matnyttigt! Monikas 3-dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1,2 2 3 1,2,3 3 3 2,3 2,3 1,3 3 2 2 1

Vecka 45,4 port. Matnyttigt! Monikas 3-dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1,2 2 3 1,2,3 3 3 2,3 2,3 1,3 3 2 2 1 Vecka 45,4 port Monikas -dagarskasse! Välkomna till en vecka rik på smaker som för tanken såväl till varmare land som till kyligare höstdagar. Först ut är en otroligt lättlagad festrätt- en gryta på fläskfilé

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 104-110 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 1 CHILI SIN CARNE 1 paket Hälsans Kök Färs 1 burk krossade tomater 1 hackad lök 2 tärnade paprikor 1 burk kidneybönor Olivolja 2 tsk chilipulver 1 tsk paprikapulver

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg Vecka 12 Färskostgratinerad lax Allt-i-ett-rätt med kyckling Lasses cottage pie Rostat grönt med pocherade ägg Hej! Denna veckan inträder både påsk och sommar - inte illa alls. Okej, "sommar" är kanske

Läs mer

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42 Tortellini med ricotta och basilika vecka 42 familj Tortellini med ricotta och basilika cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2444 kj/ 583 kcal. Protein 27,5 g. Fett 28,9 g. Kolhydrater 60,4

Läs mer

Spenatpannkakor. med prosciutto och svamp. Vecka 20

Spenatpannkakor. med prosciutto och svamp. Vecka 20 Spenatpannkakor med prosciutto och svamp A Spenatpannkakor med prosciutto och svamp Spenatpannkakor med prosciutto och svamp är en rätt med otroligt spännande smakkombinationer! De aptitretande gröna pannkakorna,

Läs mer

Krämig sallad på färskpotatis

Krämig sallad på färskpotatis Krämig sallad på färskpotatis Gör en god dressing till färskpotatisen - här är sju tips! 1 Recept Foto: Ulf Svensson Fransk potatissallad Ingredienser 6 personer 1 kg kokt potatis 1 st rödlök 2 msk kapris

Läs mer

Lägg kikärtor (ca 250 g) i blöt över natten. Koka ca en timme med en buljongtärning. Låt stå tills de har svalnat (häll inte bort vattnet!).

Lägg kikärtor (ca 250 g) i blöt över natten. Koka ca en timme med en buljongtärning. Låt stå tills de har svalnat (häll inte bort vattnet!). Lägg kikärtor (ca 250 g) i blöt över natten. Koka ca en timme med en buljongtärning. Låt stå tills de har svalnat (häll inte bort vattnet!). Ingredienser Kikärtor Sesamfrön Kokosolja Olivolja Salt Citron

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Klimatsmart vardag antar du utmaningen?

Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Var med och bidra till ett mer hållbart Örebro! Klimatsmart vardag hjälper dig att leva ett smartare liv. Ny klimatutmaning varje månad. Gröna veckan Hur klimatsmart

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser Vecka 3,4 port MatHems Familjematkasse! Hej! I årets sista augustikasse hittar du pestofrikadeller i tomatsås och pasta pesto med kyckling. Två väldigt barnvänliga och enkla rätter från det italienska

Läs mer

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS ENKLA SMÅRÄTTER MED varg SOM BAS PROTEINRIKT OCH GOTT FÖR ÄLDRE Kvarg har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med sitt höga innehåll av protein är det en bra produkt för alla med en aktiv livsstil.

Läs mer

Kryddor med Hasse Åhman och Ben Wiberg

Kryddor med Hasse Åhman och Ben Wiberg Kryddor med Hasse Åhman och Ben Wiberg Norsen, 21.9 2011 Innehållsförteckning Sirkkus Couscous... 3 Bosses Grönpepparfasan... 4 Kantarellsoppa... 5 Sås på malet kött... 6 Kräftstjärts-sallad... 7 Vitlöksbröd...

Läs mer

Räkcocktail med kräftstjärtar, löjrom och toast

Räkcocktail med kräftstjärtar, löjrom och toast E re fest eller... 3 Räkcocktail med kräftstjärtar, löjrom och toast Ingredienser 0,5 st Schalottenlök(ar) 1 st avocado(s) 1 st tomat(er), kvist- 2 dl räkor, skalade 1 dl kräftstjärtar 1 msk dill, dillvippor

Läs mer

Biff med rödvinssås och duchessepotatis

Biff med rödvinssås och duchessepotatis Biff med rödvinssås och duchessepotatis 500 gram ryggbiff 2 msk smör Sås: 2 tsk socker 2 dl rödvin 0,5 tsk timjan 0,5 tsk rosmarin 0,5 dl vatten 2 msk smör 2 tsk tomatpuré Salt Duchessepotatis: 2 dl mellanmjölk

Läs mer

Risotto med Parmesan. Krämig svamprisotto. Till 8 personer behövs:

Risotto med Parmesan. Krämig svamprisotto. Till 8 personer behövs: Risotto med Parmesan 1 finhackad lök 4 matskedar olivolja 2 hela vitlökar 200 gr risottoris 1 glas vitt vin buljong 1 näve färsk timjan 100 gr smör 2 nävar riven parmesan Sätt in vitlökarna i ugnen ca

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33 Varmrökt lax med ljummen potatissallad vecka 33 inspiration Varmrökt lax med ljummen potatissallad Potatissalladen får smak av saften och skalet från citron och pepparrot. Det syrliga möter det riviga

Läs mer