MILJÖDEKLARANTEN - MANUAL TILL EXCELPROGRAMMET DIN DEL AV KOLDIOXIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖDEKLARANTEN - MANUAL TILL EXCELPROGRAMMET DIN DEL AV KOLDIOXIDEN"

Transkript

1 MILJÖDEKLARANTEN - MANUAL TILL EXCELPROGRAMMET DIN DEL AV KOLDIOXIDEN 1

2 Miljödeklaranten Författare: Bidrag till manus: Produktion: Originalproduktion: Copyright: Tobjrödn Linderson, Nordiska Miljöinstitutet Gösta Skoglund, Human Eco Human Eco i Växjö AB, , inom utbildningspaketet Världens Chans för det goda livet. För projektet Ökad miljöhänsyn i Västerviks kommun med Vägverket region sydöst och Västerviks kommun som idégivare och finansiärer. Human Eco och licensinnehavare inom respektive kommun, landsting, skola, studieförbund etc. 2

3 Koldioxid-deklarera familjen! Varför koldioxid-deklaration? I samband med att pojektet Ökad miljöhänsyn i Västervik har gått vidare och vidareutvecklats inom projektet Världens Chans har det uppstått behov av ett hjälpmedel för att får ordning och reda på alla siffror. Vi har därför valt att göra det i form av en tillämpning i ett vanligt kalkyleringsprogram, som finns i många datorer. Deklarationsdags! Koldioxiddeklaranten är en samling kalkylark gjorda i Microsoft Excel 1 och tänkt att hjälpa dig få en överblick över din miljöbelastning och de utgifter i din personliga ekonomi som hänger ihop med miljöbelastningen. I de flesta fall kommer ett miljömedvetet beteende att förbättra semesterkassan! Programmet räknar ut all CO 2 - värden m.m. på genomsnittsindividnivå. Olika individer i familjen kan ju påverka CO 2 - utsläppet på olika sätt - allt från duschtider till bilkörning. Börja med att spara ditt kalkylblad på diskett eller hårddisk. Tex KALKYL GUNNAR. Bry dig inte om de värden som är ifyllda. De gäller en helt annan familj, men kan vara vägledande för dina egna beräkningar. Var noga med att inga av de i förväg "ifyllda värdena" finns med i din kalkyl. Om gula rutan inte är aktuell för dig så skall den vara tom. Längst ner till vänster finns 4 pilmarkeringar - två åt höger och två åt vänster. De hjälper dig att bläddra i "innehållsförteckningen", som utgörs av de numrerade grå fälten bredvid pilarna. När du klickar med musen på pilen som är längst till höger flyttas sidorna (flikarna) så att du kommer åt att klicka på sidan 1. Grunddata. Sammanställning av alla besparingar Ökade kostnader m.m. för "kompensationsåtgärder" för minskade "fossilresor" etc mil kronor CO2 Buss Tåg Cykel 1 Taxi Totalt Besparingar Kronor CO2 El kwh Innan "avdrag" enl ovan Netto besparing Nettobesparing/person!! Koldioxideffekter per familjemedlem Före besparing 6399 Efter besparing 5471 Besparing 929 Besparing % 15% Mål år Frisk luft 3 Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans, levande skärgård Ingen övergödning 7 Bra naturlig försurning 6 Levande skogar 1 Ett rikt odlingslandskap 1 Storslagen fjällmiljö God bebygd miljö Giftri miljö 1 Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan 9 Koldioxid Elenergi Co2 innan besparingar CO2 efter KWh el besparingar KWh efter Bostad Bostad Transporter Transporter Mat Mat Totalt Totalt Energi - hela familjen Total besparing av koldioxid - per person Bostad Transporter Besparing av koldioxid - hela familjen Mat Totalt KWh besparingar Före besparing Efter besparing KWh efter Vilka miljömål gynnas mest av mina åtgärder? Sammanställningen visar antal åtgärder som gynnat vart och ett av miljömålen Klickar du på knappen längst till vänster kommer sidanvisningarna att visa på bl.a. sidan 1. Gör så här. De övriga pilarna bläddrar en sida (flik) i taget. Du byter flik genom att klicka på tex 2. Om familjen. Mål år 21 Co2 innan CO2 efter Elbesparingar per område - hela familjen Bostad Transporter Mat Totalt KWh el KWh efter 1. Microsoft Excel är det i vantligaste kalkylprogrammet på marknaden. Det används till ekonomiska beräkningar, konstruktionsberäkningar, statistik med mera. 3

4 Du skall endast skriva in värden i de rutor som har gul färg. I de turkosblå rutorna får du reda på dina uträknade värden. De ljusgröna rutorna är ibland nödvändiga att läsa för att kunna mata in rätt värden etc. Ibland är de till för att förklara hur tex en typfamilj har det med sin energianvändning. I vissa rutor finns en liten röd trekantig prick. När muspekaren förs över dessa dyker en hjälptext upp. Den innehåller oftast värdefull information till den som skall fylla i rutorna. När du kommer långt ner på sidan behöver du ibland klicka på rullningslistens två pilar - längst ut till höger på skärmen. En pil används när du vill "rulla" neråt och den andra när du vill "rulla" uppåt. Pröva dig fram. När du fyllt i de gula rutorna sida för sida så kommer du så småningom att få fram dina värden i kr, kg CO 2 och uppfyllda "miljömål" - under flik 8. Ibland ges anvisningar med bokstavs- och sifferkombinationer. Då gäller det en specifik ruta tex D22 = kolumn D rad 22. När du upptäcker ordet FALSKT betyder det i korthet att du kan strunta i det. Det är enbart en teknisk term för programmet, när beräkningar inte kan göras. Har du bioenergivärme kan du tex. inte få fram något värde för el-kwh. Se flik 3 i ruta D4 och D5. I kalkylarket finns ett antal olika flikar, bostad, transporter, mat etc. Här fyller du i de data som gäller din familj. Allteftersom du bläddrar mellan flikarna kommer du att stöta på summeringssidor som visar resultatet av din och din familjs olika val. Du kommer också att få göra en sparplan och se vad denna skulle innebära för utsläpp och besparingar. Genomgående för alla kalkylblad är att du skall fylla i de celler som är markerade med gult. Celler markerade med turkos färg är summeringsfält, använd INTE dessa, då förlorar du de formler som styr summeringarna. Mycket av denna information finns sammanfattad på Flik 1. Gör så här. 4

5 Flik 2. Om familjen På den andra fliken 2. Om familjen matar du in grundläggande data för din egen situation. Dessa data är en av grunderna för beräkningarna längre fram i arbetsboken 2. Högst upp på sidan finns en räknare där du kan uppskatta din årliga energiförbrukning, med hjälp av uppgifter från din värd eller studiecirkelledare kan du genom att ange energiförbrukning per kvadratmeter och uppvärmd yta få fram ett typvärde. Längre ner kan du välja vilka energislag som din familj använder för olika ändamål. Grunddata för min familj Hur många personer? 3 Hur många vuxna? år Hur många barn? -12 år Antal kwh/m2 lägenhetsyta och år 14, Uppvärmd yta 176 kvadratmeter Pris eldningsolja 4 kr/m3 Pris el kwh 1, kr/kwh Uppvärmning, typisk 2464 kwh Varmvatten, typisk 39 kwh Dina grundvärden för energianvändning- för tabellen nedan 1 - Bensin 2 - Diesel/eldningsolja eller fjärrvärme från fossilbränsle 3 - Biobränsle (ved, pellets) eller fjärrvärme med biobränsle, RME och etanol/metanol för bil 4 - Vanlig el 5 - Bra miljövals el 6 - Mix 5/5 biobränsle/fossilbränsle (även fjärrvärme med sopeldning) CO2/KWh Energi för uppvärmning 3,21 Hushållsel 4 1,21 Energi för bil 1,26 Energi för tåg/privatresor 5,21 Energi för tåg/tjänsteresor 5,21 Energi för buss (1 eller 2, bensin eller diesel) 2,26 Energi för trädgårdsmaskiner 1,26 Energi för båt 2,26 Bil: förbrukning av bränsle,9 liter/mil 2. Arbetsbok är namnet på en samling kalkylark med varsin flik. 5

6 Flik 3. Vår energiförbrukning Den första posten på fliken 3. Vår energiförbrukning är "Bostad". Här kan du uppskatta förbrukningen av energi ör uppvärmning, varmvatten, köksutrustning, datorer, TV m.m för upp till sex familjemedlemmar. Dessa summeras till vänster i kalkylarket i kolumn C och D (det syns när du har arket på bildskärmen). I kolumn E och F hittar du en räknare för dig som behöver räkna om bränsleanvändning (Olja, ved och pellets) till det mått för energi som används i beräkningarna: kilowattimmar. Bostad Under denna flik skall familjens all energianvändning föras in för bostad, transporter (även tjänsteresor) och mat KWh CO2 El Räkna om m3 typfamiljen Uppvärmning 24 5 FALSKT Eldningsolja till kwh 15 kwh Varmvatten 5 14 FALSKT m3 olja 4 kwh Matlagning, kyl, frys kwh 2 kwh Belysning Ved till kwh 1 kwh Disk, tvätt, tork m3 ved 5 kwh Övrigt: TV mm KWh 35 kwh Pellets till kwh Totalt KWh 35 m3 pellets 26 kwh Totalt CO2 (kg) 673 KWh Totalt el (kwh) 6 Längst till höger i ljusgrönt hittar du data för den "typfamilj" som även åter finns på 9. En typfamilj. Längst ner på sidan finns en omräkningsruta för att konvertera eldningsolja mätt i kubikmeter till kilowattimmar (kwh) som är den enhet som används i kalkylarket. Nästa poster på denna flik är "transporter" både privat och i tjänsten. Har du eldriven bil, båt eller gräsklippare kan vi tyvärr inte ta hänsyn till detta i denna första programversion. Transporter - privat mil liter KWh El/KWh CO2 typfamiljen Bil FALSKT mil Buss FALSKT mil Tåg KWh Fritidsbåt FALSKT liter Flyg FALSKT 52 liter Trädgårdsmaskiner FALSKT liter Totalt KWh 1538 Totalt el 4 Totalt CO Bränslekonsumtion vid privata flygresor Hur många flygstarter gör ni sammanlagt per år? Hur lång är den sammanlagda flygsträckan/år? mil Flygplansförbrukning, liter flygbränsle Under de rutor som redovisar energiförbrukning och koldioxidutsläpp finns det en ruta för att beräkna din andel av bränsleförbrukning vid flygresor. Eftersom energiförbrukningen är störst vid starter - korta resor - skall du ange hur många starter du gör per år inklusive mellanlandningar. 6

7 Mat Att mat kan vara en miljöbov kan kanske komma som en överraskning. Kött är dock mycket energiintensivt eftersom boskapen bara utnyttjar 1% av sin föda. Mat i halvfabrikat kräver mycket transporter och energi i uppvärmnings och nerkylningsleden. Sätt betyg på hur du uppskattar din matkonsumtion så gör kalkylarket en grovuppskattning om miljökonsekvenserna. Mat Hur miljöanpassat äter ni? Sätt betyg från = äter mycket snabbmat och färdiglagat, mycket kött och utländska produkter. 5 = äter mycket lite eller inget kött, odlar själv en hel del och handlar annars närproducerat - "aldrig" snabbmat Uppskattad energimängd, vuxen person CO2 Fossilenergi 54 liter 5346 kg elenergi 54 KWh 648 kg Uppskattad energimängd, hela familjen CO2 Uppskattad fossilenergi 162 liter 4342 kg Uppskattad elenergi 162 KWh 1944 kg KWh totalt mat CO2 totalt mat KWh 6286 kg 4. Fam CO 2 belastning Nu är det dags för ett antal flikar som summerar de uppgifter du lämnat: familjens koldioxidbelastning och elförbrukning. Dessa jämförs i tabell och diagram med de målsättningar som finns för minskade utsläpp. Med elkvot menas den el som på sikt kommer att finnas tillgänglig med tanke på de beslut som fattas om avveckling av kärnkraft. Familjens energi- och koldioxidanvändning Din andel och samhällets förändringsmål CO2 KWh El/KWh CO2 KWh El (kwh) Bostad Per person i familj Transporter Genomsnitt Sverige 6 Mat Mål är ? 45? Totalt 19197, ,4 23 Mål år ? 32? Elkvot/person Gissning 4 CO2-belastning per person Elförbrukning per person Per person i familj Genomsnitt Sverige Mål är 21 Mål år 225 KWy KWh el/person Elkvot/person 7

8 5. Besparingar i boendet Du har nu har räknat ut hur mycket energi familjen använder och hur detta resulterar i koldioxidutsläpp beroende på val av energikällor. Fortsättningsvis kommer vi att se vad du kan göra för att minska dessa utsläpp. Och i många fall vad dessa miljöbesparingar ger i reda pengar. Det är nämligen ofta lönsamt att spara på miljön! Uppvärmning Före besparing 24 KWh Energibesparing 3 6 KWh Efter besparing 2 4 KWh Besparing el FALSKT KWh el Besparing kr 36 kr Mitt pris per KWh 1, kr 75 kg CO2 Den första sparposten är uppvärmning. I de blåa rutorna ser du vad du hade för energianvändning enligt de uppgifter du tidigare lämnat. Du ser också hur mycket du kommer att förbruka när du genomfört besparingar i enlighet med besparingsräknaren till höger i denna del av kalkylarket. Glöm inte att fylla i ditt energipris för att räkna ut hur mycket du spar i pengar räknat. I de blåa rutorna räknas besparingar ut med ledning av vad du ger för ppgifter om sänkning av temperatur och ökad isolering i tak och/eller väggar. Du kan här fortsätta att uppskatta besparingar för upp till åtta åtgärder. Här får du själv uppskatta besparingen och föra in denna i kolumnen till höger Besparingsmöjligheterna på uppvärmningssidan avslutas med en ruta för "miljömålssparande. Här markerar du med 1 för de tre miljömål, som du bäst understödjer med respektive sparinsats. Denna ruta återkommer på flera andra sparområden. Miljömålssparande uppvärmning och varmvatten Frisk luft Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans, levande skärgård Ingen övergödning 1 Bara naturlig försurning 1 Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebygd miljö Giftri miljö Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan 1 Nästa spar område är varmvatten. Denna fylls i på samma sätt som besparingstabellen för värme. Även här finns en tabell (nästa sida) som hjälper dig att reda ut delmoment i besparingsarbetet och summa resultatet av detta. Varmvatten Lista tänkbara åtgärder kwh Sänka inomhustemperaturen* 1 grader 1 2 Mera isolering i tak 2 cm 2 4 Mera isolering i väggar Minska fönstrens utsläpp Egna förslag Egna förslag Egna förslag Egna förslag Egna förslag Total besparing 36 Före besparing 5 KWh Energibesparing 25 KWh Efter besparing KWh Besparing el FALSKT KWh el Mitt pris per KWh,5 kr/kwh 13 kr 4 kg/co2 8

9 Lista tänkbara åtgärder Åtgärd Besparing kwh Spara in på duschning enligt räknare till vänster 2 Minska dusch-räknare Sänka temperaturen i duschen 5 Antal dagar mindre dusch 1 Tvätta 1 % färre gånger Antal liter varje dusch 4 Sparad energi i kwh 2 Sänka varmvatten-räknare Antal liter/dag 4 Temperatursänkning 3 Energivinst i kwh 5 Total besparing 25 Besparingsräknaren för varmvatten innehåller en liten räknehjälp där du kan se vad du spar på att spara in på duschar och varmvatten. "Duschräknaren" utgår ifrån att dina besparingsförslag gäller alla familjemedlemmar. Nästa besparingsområde är hushållsel där vi börjar med att se vad du kan spara på att byta till energisparlampor och släcka mer. Före Lampornas Watt-tal 4 W i genomsnitt Antal lampor 5 Antal timmar /år 365 Timmar Energianvänding/år 73 kwh Efter Lampornas Watt-tal 8 efter utbyte Antal timmar /år 365 Timmar Energianvänding/år 14,6 kwh Besparing 58,4 kwh 1B. Efter byte av lampor, släcka dessa mer 8 tim minskad drift Besparing A + B 61,6 KWh 62,9 Kg CO2 Det finns dessutom en räknare som väger energibesparingarna mot kostnaderna för att köpa lågenergilampor och en räknare för att visa hur mycket du kan spara på att verkligen stänga av apparater som drar energi i s.k "Stand by" läge. 2. Stänga av standbyapparater Besparing (räknare nedan) 332,88 kwh KWh kronor kg CO2 apparater/år före besparing apparater/år efter besparing 2167, , KWh kronor kg CO2 Vinst/år 332,88 332,88 339,87 Standbyräknare Standby/dag (tim) dagar W/timme KWh/år TV Set top box- parabol Video Stereo Dator Extra TV Plats för ytterligare en apparat Plats för ytterligare en apparat Plats för ytterligare en apparat Totalt stand by 333 9

10 6. Besparingar resor Besparingsarket för resor börjar med att summera konsekvenserna av de data du matat in om din nuvarande situation. Därefter går du vidare och anger hur mycket du tänker spara på de olika transportsättnen. Mina möjligheter att spara på resor *Räkna med alla resor för familjen inklusive tjänstresor - dock - om ni t.ex. åker bil tillsammans räknas bara en resande. Nuläget* mil Kwh KWh el kg CO2 kr per mil Bil , Buss Tåg Flyg Båt , Trädgårdsmaskiner Sparmöjligheter Minskning % minskn CO2 kg minskn kwh Minskn kwh el Besp kronor Bil Buss ,5 Tåg Flyg Båt Trädgårdsmaskiner Förutom hjälpen att reda ut olika besparingsåtgärder så finns möjligheten att beräkna dina bilkostnader En viktig post i kostnaderna för bilägandet är räntekostnaderna, även om du inte har lån på bilen så kan ju pengarna användas till att betala av något annat lån, förränta sig på banken, i en pensionsfond eller aktiefond. Räknaren räknar både ut din totalkostnad och den s.k. marginalkostnaden för att köra en mil: hur mycket extra kostar det att öka/tjänar jag på att minska min bilkörning. Marginalpris för bilkörning Värdeminskning per år 12 Ränta på bilens värde 1 Försäkringskostnad 2 Service och reparationer 7 Garagehyra, P-plats P-böter.. Bränsle 14 total bilkostnad 45 Marginalkostnad per mil 15, 1

11 7. Besparing mat Det sista sparområdet är våra matvanor. På detta blad finns sex sparbeting. Programmet antar att möjligheterna att spara energiförbrukningen för dina matvanor fördelar sig jämnt på de sex sparbetingen: 1. Odla mer grönsaker själv 2. Äta mer grönsaker och lite mindre kött 3. Köpa mer KRAV märkt 4. Använda närodlade produkter 5. Energieffektivare matlagning och förvaring 6. Säsongsanpassa familjens meny Alla sex sparbetingen ser i princip lika dana ut och följer samma uppläggning. Mina möjligheter att spara: mat Jämför fliken "3. Vår energiförbrukning" - uppskatta din möjligheter att spara el/olja 1. Odla mer grönsaker själv 1 2 liter kronor CO2 3 Fossilolja/år före besparing ,6 4 Besparing fossilolja/år ,4 5 KWh kronor CO2 6 elektricitet/år före besparing Besparing elektricitet kronor CO2 9 Vinst/år ,4 1 En ordentlig omställning kan på vardera sparbetinget medföra 2-3 % förbättring på sparmålet. Fortsatt konsekvens (äta närodlat, säsongsanpassat, mindre halvfabrikat etc) kan nog ge 3 liter olja och därmed också motsvarande elvins t= 3 kwh på varje sparområde. Motsvarar totalt ett steg på "matskalan 1-5" under flik "Vår energianvändning"

12 8. Sammanställning besparingar Den sista punkten i "Miljödeklaranten" är en sammanställning av dina besparingar, miljömässigt och kostnadsmässigt. För att du skall få fram din faktiska besparingar finns en sammanställning av "kompensationsåtgärder" som du gjort för att kunna undvika miljöutsläpp: busskort, taxiutgifter för att kompensera brist på bilinnehav eller minskad egen bilanvändning etc. Skriv in kostnaderna för dessa i de gula rutorna. I de blåa rutorna under får du sedan nettoresultatet, vilket kanske blir en förlustpost för plånboken men inte för miljön. Det finns också en ruta som sammanfattar antalet besparingsåtgärder som gynnat de 15 olika nationella miljömålen. Sammanställning av alla besparingar Ökade kostnader m.m. för "kompensationsåtgärder" för minskade "fossilresor" etc mil kronor CO2 Buss Tåg Cykel 1 Taxi Totalt Besparingar Kronor CO2 El kwh Innan "avdrag" enl ovan Netto besparing Nettobesparing/person!! Koldioxideffekter per familjemedlem Före besparing 6399 Efter besparing 5471 Besparing 929 Besparing % 15% Mål år Frisk luft 3 Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans, levande skärgård Ingen övergödning 7 Bra naturlig försurning 6 Levande skogar 1 Ett rikt odlingslandskap 1 Storslagen fjällmiljö God bebygd miljö Giftri miljö 1 Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan 9 Koldioxid Elenergi Co2 innan besparingar CO2 efter KWh el besparingarkwh efter Bostad Bostad Transporter Transporter Mat Mat Totalt Totalt Energi - hela familjen Total besparing av koldioxid - per person Bostad Besparing av koldioxid - hela familjen Transporter Mat Totalt Före besparing Efter besparing Mål år 21 Co2 innan CO2 efter KWh besparingar KWh efter Vilka miljömål gynnas mest av mina åtgärder? Sammanställningen visar antal åtgärder som gynnat vart och ett av miljömålen Elbesparingar per område - hela familjen Bostad Transporter Mat Totalt KWh el KWh efter 9. Referensfamiljen Naturvårdsverket har undersökt våra levnadsvanors betydelse för miljöpåverkan i rapporten "Biff eller bil". Den "typfamilj" som finns i denna rapport hittar du näst sist i samlingen av flikar med rubriken 9. En typfamilj. Denna finns med som en referens till våra diskussioner. 1. Grunddata De grunddata som styr kalkylerna hittar du längst bak. Här kan du som är kunnig på Excel exempelvis ändra vissa grundvärden. För att inte i onödan skada det kalkylark som räknar åt oss har vi låst den sista fliken. Den kan i och för sig enkelt låsas upp med kommandot Verktyg, Skydd, Ta bort bladets skydd. 12

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-13 Fastighetsbeteckning: Värjan 33 Adress/ort: Norra Bulltoftavägen 33, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Iseb Byggkonsult AB Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Cristel Karoline Wahlandt Fastighetsbeteckning: Partille Kåhög 107:8 Adress: Bykällevägen 82 Postadress: 43376 Jonsered Telefonnummer: 031-7959613

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktningsdag 2016-11-24 EV16-220 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Yulei Tang Fastighetsbeteckning: Viksjö 6:419 Adress: Kulörgränd 2 Postadress: 175 47 Järfälla Företag som utfört energiutredningen:

Läs mer

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 LuieI 4 Energi Energiutredning/ Energideklaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan: Certifikatnummer:

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-28 Fastighetsbeteckning: Bygården 11 Adress/ort: Bygårdsgatan 19, Oxie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Thomas Gustafsson Fastighetsbeteckning: Vasa 1:108 Adress: Mejramsgränd 2 Postadress: 590 19 Mantorp Företag som utfört energiutredningen: Fastighetsteknik

Läs mer

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent?

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent? 3-4 Procent Namn: Inledning Du har kommit i kontakt med begreppet procent i många sammanhang tidigare. Kan du nämna några? Visst, det finns hur mycket som helst. Prisökningar, rabatter, arbetslöshet, partisympatier

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden.

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden. Energijournalen Max Energijournalen Max är en interaktiv tjänst där du enkelt kan följa din energianvändning dygn för dygn när det passar dig. Du registrerar dig genom att använda ditt kundnummer och kod

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Lathund Energikollen. Energitjänster. Abonnemangstyper. Energikollen

Lathund Energikollen. Energitjänster. Abonnemangstyper. Energikollen Energitjänster Lathund Energikollen I Energikollen visas din användning av värme, vatten och el fyra år tillbaka i tiden (innevarande samt de tre tidigare). Längre tidsserier finns tillgängligt via Mätvärden

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008. Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell

Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008. Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008 Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell Vem är Magnus Enell? Idag, sedan september 2003- Grundare av Enell Sustainable

Läs mer