MILJÖDEKLARANTEN - MANUAL TILL EXCELPROGRAMMET DIN DEL AV KOLDIOXIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖDEKLARANTEN - MANUAL TILL EXCELPROGRAMMET DIN DEL AV KOLDIOXIDEN"

Transkript

1 MILJÖDEKLARANTEN - MANUAL TILL EXCELPROGRAMMET DIN DEL AV KOLDIOXIDEN 1

2 Miljödeklaranten Författare: Bidrag till manus: Produktion: Originalproduktion: Copyright: Tobjrödn Linderson, Nordiska Miljöinstitutet Gösta Skoglund, Human Eco Human Eco i Växjö AB, , inom utbildningspaketet Världens Chans för det goda livet. För projektet Ökad miljöhänsyn i Västerviks kommun med Vägverket region sydöst och Västerviks kommun som idégivare och finansiärer. Human Eco och licensinnehavare inom respektive kommun, landsting, skola, studieförbund etc. 2

3 Koldioxid-deklarera familjen! Varför koldioxid-deklaration? I samband med att pojektet Ökad miljöhänsyn i Västervik har gått vidare och vidareutvecklats inom projektet Världens Chans har det uppstått behov av ett hjälpmedel för att får ordning och reda på alla siffror. Vi har därför valt att göra det i form av en tillämpning i ett vanligt kalkyleringsprogram, som finns i många datorer. Deklarationsdags! Koldioxiddeklaranten är en samling kalkylark gjorda i Microsoft Excel 1 och tänkt att hjälpa dig få en överblick över din miljöbelastning och de utgifter i din personliga ekonomi som hänger ihop med miljöbelastningen. I de flesta fall kommer ett miljömedvetet beteende att förbättra semesterkassan! Programmet räknar ut all CO 2 - värden m.m. på genomsnittsindividnivå. Olika individer i familjen kan ju påverka CO 2 - utsläppet på olika sätt - allt från duschtider till bilkörning. Börja med att spara ditt kalkylblad på diskett eller hårddisk. Tex KALKYL GUNNAR. Bry dig inte om de värden som är ifyllda. De gäller en helt annan familj, men kan vara vägledande för dina egna beräkningar. Var noga med att inga av de i förväg "ifyllda värdena" finns med i din kalkyl. Om gula rutan inte är aktuell för dig så skall den vara tom. Längst ner till vänster finns 4 pilmarkeringar - två åt höger och två åt vänster. De hjälper dig att bläddra i "innehållsförteckningen", som utgörs av de numrerade grå fälten bredvid pilarna. När du klickar med musen på pilen som är längst till höger flyttas sidorna (flikarna) så att du kommer åt att klicka på sidan 1. Grunddata. Sammanställning av alla besparingar Ökade kostnader m.m. för "kompensationsåtgärder" för minskade "fossilresor" etc mil kronor CO2 Buss Tåg Cykel 1 Taxi Totalt Besparingar Kronor CO2 El kwh Innan "avdrag" enl ovan Netto besparing Nettobesparing/person!! Koldioxideffekter per familjemedlem Före besparing 6399 Efter besparing 5471 Besparing 929 Besparing % 15% Mål år Frisk luft 3 Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans, levande skärgård Ingen övergödning 7 Bra naturlig försurning 6 Levande skogar 1 Ett rikt odlingslandskap 1 Storslagen fjällmiljö God bebygd miljö Giftri miljö 1 Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan 9 Koldioxid Elenergi Co2 innan besparingar CO2 efter KWh el besparingar KWh efter Bostad Bostad Transporter Transporter Mat Mat Totalt Totalt Energi - hela familjen Total besparing av koldioxid - per person Bostad Transporter Besparing av koldioxid - hela familjen Mat Totalt KWh besparingar Före besparing Efter besparing KWh efter Vilka miljömål gynnas mest av mina åtgärder? Sammanställningen visar antal åtgärder som gynnat vart och ett av miljömålen Klickar du på knappen längst till vänster kommer sidanvisningarna att visa på bl.a. sidan 1. Gör så här. De övriga pilarna bläddrar en sida (flik) i taget. Du byter flik genom att klicka på tex 2. Om familjen. Mål år 21 Co2 innan CO2 efter Elbesparingar per område - hela familjen Bostad Transporter Mat Totalt KWh el KWh efter 1. Microsoft Excel är det i vantligaste kalkylprogrammet på marknaden. Det används till ekonomiska beräkningar, konstruktionsberäkningar, statistik med mera. 3

4 Du skall endast skriva in värden i de rutor som har gul färg. I de turkosblå rutorna får du reda på dina uträknade värden. De ljusgröna rutorna är ibland nödvändiga att läsa för att kunna mata in rätt värden etc. Ibland är de till för att förklara hur tex en typfamilj har det med sin energianvändning. I vissa rutor finns en liten röd trekantig prick. När muspekaren förs över dessa dyker en hjälptext upp. Den innehåller oftast värdefull information till den som skall fylla i rutorna. När du kommer långt ner på sidan behöver du ibland klicka på rullningslistens två pilar - längst ut till höger på skärmen. En pil används när du vill "rulla" neråt och den andra när du vill "rulla" uppåt. Pröva dig fram. När du fyllt i de gula rutorna sida för sida så kommer du så småningom att få fram dina värden i kr, kg CO 2 och uppfyllda "miljömål" - under flik 8. Ibland ges anvisningar med bokstavs- och sifferkombinationer. Då gäller det en specifik ruta tex D22 = kolumn D rad 22. När du upptäcker ordet FALSKT betyder det i korthet att du kan strunta i det. Det är enbart en teknisk term för programmet, när beräkningar inte kan göras. Har du bioenergivärme kan du tex. inte få fram något värde för el-kwh. Se flik 3 i ruta D4 och D5. I kalkylarket finns ett antal olika flikar, bostad, transporter, mat etc. Här fyller du i de data som gäller din familj. Allteftersom du bläddrar mellan flikarna kommer du att stöta på summeringssidor som visar resultatet av din och din familjs olika val. Du kommer också att få göra en sparplan och se vad denna skulle innebära för utsläpp och besparingar. Genomgående för alla kalkylblad är att du skall fylla i de celler som är markerade med gult. Celler markerade med turkos färg är summeringsfält, använd INTE dessa, då förlorar du de formler som styr summeringarna. Mycket av denna information finns sammanfattad på Flik 1. Gör så här. 4

5 Flik 2. Om familjen På den andra fliken 2. Om familjen matar du in grundläggande data för din egen situation. Dessa data är en av grunderna för beräkningarna längre fram i arbetsboken 2. Högst upp på sidan finns en räknare där du kan uppskatta din årliga energiförbrukning, med hjälp av uppgifter från din värd eller studiecirkelledare kan du genom att ange energiförbrukning per kvadratmeter och uppvärmd yta få fram ett typvärde. Längre ner kan du välja vilka energislag som din familj använder för olika ändamål. Grunddata för min familj Hur många personer? 3 Hur många vuxna? år Hur många barn? -12 år Antal kwh/m2 lägenhetsyta och år 14, Uppvärmd yta 176 kvadratmeter Pris eldningsolja 4 kr/m3 Pris el kwh 1, kr/kwh Uppvärmning, typisk 2464 kwh Varmvatten, typisk 39 kwh Dina grundvärden för energianvändning- för tabellen nedan 1 - Bensin 2 - Diesel/eldningsolja eller fjärrvärme från fossilbränsle 3 - Biobränsle (ved, pellets) eller fjärrvärme med biobränsle, RME och etanol/metanol för bil 4 - Vanlig el 5 - Bra miljövals el 6 - Mix 5/5 biobränsle/fossilbränsle (även fjärrvärme med sopeldning) CO2/KWh Energi för uppvärmning 3,21 Hushållsel 4 1,21 Energi för bil 1,26 Energi för tåg/privatresor 5,21 Energi för tåg/tjänsteresor 5,21 Energi för buss (1 eller 2, bensin eller diesel) 2,26 Energi för trädgårdsmaskiner 1,26 Energi för båt 2,26 Bil: förbrukning av bränsle,9 liter/mil 2. Arbetsbok är namnet på en samling kalkylark med varsin flik. 5

6 Flik 3. Vår energiförbrukning Den första posten på fliken 3. Vår energiförbrukning är "Bostad". Här kan du uppskatta förbrukningen av energi ör uppvärmning, varmvatten, köksutrustning, datorer, TV m.m för upp till sex familjemedlemmar. Dessa summeras till vänster i kalkylarket i kolumn C och D (det syns när du har arket på bildskärmen). I kolumn E och F hittar du en räknare för dig som behöver räkna om bränsleanvändning (Olja, ved och pellets) till det mått för energi som används i beräkningarna: kilowattimmar. Bostad Under denna flik skall familjens all energianvändning föras in för bostad, transporter (även tjänsteresor) och mat KWh CO2 El Räkna om m3 typfamiljen Uppvärmning 24 5 FALSKT Eldningsolja till kwh 15 kwh Varmvatten 5 14 FALSKT m3 olja 4 kwh Matlagning, kyl, frys kwh 2 kwh Belysning Ved till kwh 1 kwh Disk, tvätt, tork m3 ved 5 kwh Övrigt: TV mm KWh 35 kwh Pellets till kwh Totalt KWh 35 m3 pellets 26 kwh Totalt CO2 (kg) 673 KWh Totalt el (kwh) 6 Längst till höger i ljusgrönt hittar du data för den "typfamilj" som även åter finns på 9. En typfamilj. Längst ner på sidan finns en omräkningsruta för att konvertera eldningsolja mätt i kubikmeter till kilowattimmar (kwh) som är den enhet som används i kalkylarket. Nästa poster på denna flik är "transporter" både privat och i tjänsten. Har du eldriven bil, båt eller gräsklippare kan vi tyvärr inte ta hänsyn till detta i denna första programversion. Transporter - privat mil liter KWh El/KWh CO2 typfamiljen Bil FALSKT mil Buss FALSKT mil Tåg KWh Fritidsbåt FALSKT liter Flyg FALSKT 52 liter Trädgårdsmaskiner FALSKT liter Totalt KWh 1538 Totalt el 4 Totalt CO Bränslekonsumtion vid privata flygresor Hur många flygstarter gör ni sammanlagt per år? Hur lång är den sammanlagda flygsträckan/år? mil Flygplansförbrukning, liter flygbränsle Under de rutor som redovisar energiförbrukning och koldioxidutsläpp finns det en ruta för att beräkna din andel av bränsleförbrukning vid flygresor. Eftersom energiförbrukningen är störst vid starter - korta resor - skall du ange hur många starter du gör per år inklusive mellanlandningar. 6

7 Mat Att mat kan vara en miljöbov kan kanske komma som en överraskning. Kött är dock mycket energiintensivt eftersom boskapen bara utnyttjar 1% av sin föda. Mat i halvfabrikat kräver mycket transporter och energi i uppvärmnings och nerkylningsleden. Sätt betyg på hur du uppskattar din matkonsumtion så gör kalkylarket en grovuppskattning om miljökonsekvenserna. Mat Hur miljöanpassat äter ni? Sätt betyg från = äter mycket snabbmat och färdiglagat, mycket kött och utländska produkter. 5 = äter mycket lite eller inget kött, odlar själv en hel del och handlar annars närproducerat - "aldrig" snabbmat Uppskattad energimängd, vuxen person CO2 Fossilenergi 54 liter 5346 kg elenergi 54 KWh 648 kg Uppskattad energimängd, hela familjen CO2 Uppskattad fossilenergi 162 liter 4342 kg Uppskattad elenergi 162 KWh 1944 kg KWh totalt mat CO2 totalt mat KWh 6286 kg 4. Fam CO 2 belastning Nu är det dags för ett antal flikar som summerar de uppgifter du lämnat: familjens koldioxidbelastning och elförbrukning. Dessa jämförs i tabell och diagram med de målsättningar som finns för minskade utsläpp. Med elkvot menas den el som på sikt kommer att finnas tillgänglig med tanke på de beslut som fattas om avveckling av kärnkraft. Familjens energi- och koldioxidanvändning Din andel och samhällets förändringsmål CO2 KWh El/KWh CO2 KWh El (kwh) Bostad Per person i familj Transporter Genomsnitt Sverige 6 Mat Mål är ? 45? Totalt 19197, ,4 23 Mål år ? 32? Elkvot/person Gissning 4 CO2-belastning per person Elförbrukning per person Per person i familj Genomsnitt Sverige Mål är 21 Mål år 225 KWy KWh el/person Elkvot/person 7

8 5. Besparingar i boendet Du har nu har räknat ut hur mycket energi familjen använder och hur detta resulterar i koldioxidutsläpp beroende på val av energikällor. Fortsättningsvis kommer vi att se vad du kan göra för att minska dessa utsläpp. Och i många fall vad dessa miljöbesparingar ger i reda pengar. Det är nämligen ofta lönsamt att spara på miljön! Uppvärmning Före besparing 24 KWh Energibesparing 3 6 KWh Efter besparing 2 4 KWh Besparing el FALSKT KWh el Besparing kr 36 kr Mitt pris per KWh 1, kr 75 kg CO2 Den första sparposten är uppvärmning. I de blåa rutorna ser du vad du hade för energianvändning enligt de uppgifter du tidigare lämnat. Du ser också hur mycket du kommer att förbruka när du genomfört besparingar i enlighet med besparingsräknaren till höger i denna del av kalkylarket. Glöm inte att fylla i ditt energipris för att räkna ut hur mycket du spar i pengar räknat. I de blåa rutorna räknas besparingar ut med ledning av vad du ger för ppgifter om sänkning av temperatur och ökad isolering i tak och/eller väggar. Du kan här fortsätta att uppskatta besparingar för upp till åtta åtgärder. Här får du själv uppskatta besparingen och föra in denna i kolumnen till höger Besparingsmöjligheterna på uppvärmningssidan avslutas med en ruta för "miljömålssparande. Här markerar du med 1 för de tre miljömål, som du bäst understödjer med respektive sparinsats. Denna ruta återkommer på flera andra sparområden. Miljömålssparande uppvärmning och varmvatten Frisk luft Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans, levande skärgård Ingen övergödning 1 Bara naturlig försurning 1 Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebygd miljö Giftri miljö Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan 1 Nästa spar område är varmvatten. Denna fylls i på samma sätt som besparingstabellen för värme. Även här finns en tabell (nästa sida) som hjälper dig att reda ut delmoment i besparingsarbetet och summa resultatet av detta. Varmvatten Lista tänkbara åtgärder kwh Sänka inomhustemperaturen* 1 grader 1 2 Mera isolering i tak 2 cm 2 4 Mera isolering i väggar Minska fönstrens utsläpp Egna förslag Egna förslag Egna förslag Egna förslag Egna förslag Total besparing 36 Före besparing 5 KWh Energibesparing 25 KWh Efter besparing KWh Besparing el FALSKT KWh el Mitt pris per KWh,5 kr/kwh 13 kr 4 kg/co2 8

9 Lista tänkbara åtgärder Åtgärd Besparing kwh Spara in på duschning enligt räknare till vänster 2 Minska dusch-räknare Sänka temperaturen i duschen 5 Antal dagar mindre dusch 1 Tvätta 1 % färre gånger Antal liter varje dusch 4 Sparad energi i kwh 2 Sänka varmvatten-räknare Antal liter/dag 4 Temperatursänkning 3 Energivinst i kwh 5 Total besparing 25 Besparingsräknaren för varmvatten innehåller en liten räknehjälp där du kan se vad du spar på att spara in på duschar och varmvatten. "Duschräknaren" utgår ifrån att dina besparingsförslag gäller alla familjemedlemmar. Nästa besparingsområde är hushållsel där vi börjar med att se vad du kan spara på att byta till energisparlampor och släcka mer. Före Lampornas Watt-tal 4 W i genomsnitt Antal lampor 5 Antal timmar /år 365 Timmar Energianvänding/år 73 kwh Efter Lampornas Watt-tal 8 efter utbyte Antal timmar /år 365 Timmar Energianvänding/år 14,6 kwh Besparing 58,4 kwh 1B. Efter byte av lampor, släcka dessa mer 8 tim minskad drift Besparing A + B 61,6 KWh 62,9 Kg CO2 Det finns dessutom en räknare som väger energibesparingarna mot kostnaderna för att köpa lågenergilampor och en räknare för att visa hur mycket du kan spara på att verkligen stänga av apparater som drar energi i s.k "Stand by" läge. 2. Stänga av standbyapparater Besparing (räknare nedan) 332,88 kwh KWh kronor kg CO2 apparater/år före besparing apparater/år efter besparing 2167, , KWh kronor kg CO2 Vinst/år 332,88 332,88 339,87 Standbyräknare Standby/dag (tim) dagar W/timme KWh/år TV Set top box- parabol Video Stereo Dator Extra TV Plats för ytterligare en apparat Plats för ytterligare en apparat Plats för ytterligare en apparat Totalt stand by 333 9

10 6. Besparingar resor Besparingsarket för resor börjar med att summera konsekvenserna av de data du matat in om din nuvarande situation. Därefter går du vidare och anger hur mycket du tänker spara på de olika transportsättnen. Mina möjligheter att spara på resor *Räkna med alla resor för familjen inklusive tjänstresor - dock - om ni t.ex. åker bil tillsammans räknas bara en resande. Nuläget* mil Kwh KWh el kg CO2 kr per mil Bil , Buss Tåg Flyg Båt , Trädgårdsmaskiner Sparmöjligheter Minskning % minskn CO2 kg minskn kwh Minskn kwh el Besp kronor Bil Buss ,5 Tåg Flyg Båt Trädgårdsmaskiner Förutom hjälpen att reda ut olika besparingsåtgärder så finns möjligheten att beräkna dina bilkostnader En viktig post i kostnaderna för bilägandet är räntekostnaderna, även om du inte har lån på bilen så kan ju pengarna användas till att betala av något annat lån, förränta sig på banken, i en pensionsfond eller aktiefond. Räknaren räknar både ut din totalkostnad och den s.k. marginalkostnaden för att köra en mil: hur mycket extra kostar det att öka/tjänar jag på att minska min bilkörning. Marginalpris för bilkörning Värdeminskning per år 12 Ränta på bilens värde 1 Försäkringskostnad 2 Service och reparationer 7 Garagehyra, P-plats P-böter.. Bränsle 14 total bilkostnad 45 Marginalkostnad per mil 15, 1

11 7. Besparing mat Det sista sparområdet är våra matvanor. På detta blad finns sex sparbeting. Programmet antar att möjligheterna att spara energiförbrukningen för dina matvanor fördelar sig jämnt på de sex sparbetingen: 1. Odla mer grönsaker själv 2. Äta mer grönsaker och lite mindre kött 3. Köpa mer KRAV märkt 4. Använda närodlade produkter 5. Energieffektivare matlagning och förvaring 6. Säsongsanpassa familjens meny Alla sex sparbetingen ser i princip lika dana ut och följer samma uppläggning. Mina möjligheter att spara: mat Jämför fliken "3. Vår energiförbrukning" - uppskatta din möjligheter att spara el/olja 1. Odla mer grönsaker själv 1 2 liter kronor CO2 3 Fossilolja/år före besparing ,6 4 Besparing fossilolja/år ,4 5 KWh kronor CO2 6 elektricitet/år före besparing Besparing elektricitet kronor CO2 9 Vinst/år ,4 1 En ordentlig omställning kan på vardera sparbetinget medföra 2-3 % förbättring på sparmålet. Fortsatt konsekvens (äta närodlat, säsongsanpassat, mindre halvfabrikat etc) kan nog ge 3 liter olja och därmed också motsvarande elvins t= 3 kwh på varje sparområde. Motsvarar totalt ett steg på "matskalan 1-5" under flik "Vår energianvändning"

12 8. Sammanställning besparingar Den sista punkten i "Miljödeklaranten" är en sammanställning av dina besparingar, miljömässigt och kostnadsmässigt. För att du skall få fram din faktiska besparingar finns en sammanställning av "kompensationsåtgärder" som du gjort för att kunna undvika miljöutsläpp: busskort, taxiutgifter för att kompensera brist på bilinnehav eller minskad egen bilanvändning etc. Skriv in kostnaderna för dessa i de gula rutorna. I de blåa rutorna under får du sedan nettoresultatet, vilket kanske blir en förlustpost för plånboken men inte för miljön. Det finns också en ruta som sammanfattar antalet besparingsåtgärder som gynnat de 15 olika nationella miljömålen. Sammanställning av alla besparingar Ökade kostnader m.m. för "kompensationsåtgärder" för minskade "fossilresor" etc mil kronor CO2 Buss Tåg Cykel 1 Taxi Totalt Besparingar Kronor CO2 El kwh Innan "avdrag" enl ovan Netto besparing Nettobesparing/person!! Koldioxideffekter per familjemedlem Före besparing 6399 Efter besparing 5471 Besparing 929 Besparing % 15% Mål år Frisk luft 3 Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans, levande skärgård Ingen övergödning 7 Bra naturlig försurning 6 Levande skogar 1 Ett rikt odlingslandskap 1 Storslagen fjällmiljö God bebygd miljö Giftri miljö 1 Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan 9 Koldioxid Elenergi Co2 innan besparingar CO2 efter KWh el besparingarkwh efter Bostad Bostad Transporter Transporter Mat Mat Totalt Totalt Energi - hela familjen Total besparing av koldioxid - per person Bostad Besparing av koldioxid - hela familjen Transporter Mat Totalt Före besparing Efter besparing Mål år 21 Co2 innan CO2 efter KWh besparingar KWh efter Vilka miljömål gynnas mest av mina åtgärder? Sammanställningen visar antal åtgärder som gynnat vart och ett av miljömålen Elbesparingar per område - hela familjen Bostad Transporter Mat Totalt KWh el KWh efter 9. Referensfamiljen Naturvårdsverket har undersökt våra levnadsvanors betydelse för miljöpåverkan i rapporten "Biff eller bil". Den "typfamilj" som finns i denna rapport hittar du näst sist i samlingen av flikar med rubriken 9. En typfamilj. Denna finns med som en referens till våra diskussioner. 1. Grunddata De grunddata som styr kalkylerna hittar du längst bak. Här kan du som är kunnig på Excel exempelvis ändra vissa grundvärden. För att inte i onödan skada det kalkylark som räknar åt oss har vi låst den sista fliken. Den kan i och för sig enkelt låsas upp med kommandot Verktyg, Skydd, Ta bort bladets skydd. 12

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI 2007 Koll på pengarna ets k r e ntv ar e m u g Konsberäknin Så räcker dina pengar längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI Min ekonomi Det är bara de med god ekonomi som kan säga att de struntar i pengar. Hör

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Din ekonomi. Pengarna. Så räcker dina pengar längre. Koll på 2010. Råd och tips om

Din ekonomi. Pengarna. Så räcker dina pengar längre. Koll på 2010. Råd och tips om Koll på 2010 Pengarna KonsumentverKets beräkningar Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Din ekonomi Råd och tips om barn bil bostad försäkring Internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer