BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK"

Transkript

1 BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

2 Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes vr korrekt. EuroProfil AB påtger sig ok inget konstruktionsnsvr. Vi frågor eträffne enn yggnsguie eller nnn informtion kontkt EuroProfil AB, tel EuroProfil AB tillåter kopiering oh sprining v mterilet i enn yggnsguie uner förutsättning tt ursprungskälln nges. Dok skll reprouere iler oh texter återges fullstänigt oh utn änringr. EUROPROFIL AB Box Nor

3 Byggnsguie, pril 2008 Innehåll MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Si Introuktion Allmänt 4-5 Ljuregel SP 6-7 Väggtyper oh väggrupper 8-9 Vl v väggrupp Väggnykel 1 - Bostäer 10 Väggnykel 2 - Vårlokler 11 Väggnykel 3 - Unervisningslokler, gymnsil oh högre 12 Väggnykel 4 - Unervisningslokler, skolor, förskolor, fritishem 13 Väggnykel 5 - Kontorslokler 14 Väggnykel 6 - Hotell, resturng 15 Typöversikt 1 - Väggr me enkel- el. uel stomme, EI 30 - EI Typöversikt 2 - Shktväggr, EI 30 - EI Typöversikt 3 - Väggr me enkel SP-stomme, EI 30 - EI Typöversikt 4 - Väggr me enkel- el. uel stomme, EI 90 - EI Väggrupp 1 Typvl - Detljlösningr, EI 30 / B, enkel stomme Väggrupp 2 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / B, enkel stomme Väggrupp 3 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 35 B, enkel stomme Väggrupp 4 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / B, enkel stomme Väggrupp 5 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 48 B, enkel stomme Väggrupp 6 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 52 B, enkel stomme Väggrupp 7 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 55 B, uel stomme Väggrupp 8 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 60 B, uel stomme Väggrupp 9 Typvl - Detljlösningr, EI 30 / B, shktvägg Väggrupp 10 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / B, shktvägg Väggrupp 11 Typvl - Detljlösningr, EI 30 / 35 B, enkel SP-stomme Väggrupp 12 Typvl - Detljlösningr, EI 30 / 40 B, enkel SP-stomme Väggrupp 13 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 40 B, enkel SP-stomme Väggrupp 14 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 44 B, enkel SP-stomme Väggrupp 15 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 48 B, enkel SP-stomme Väggrupp 16 Typvl - Detljlösningr, EI 60 / 52 B, enkel SP-stomme Ljugrn Höj & stilitet Dörrr Inklän v lkr 91 Generell informtion Byggkustik Brn - Värme - Fukt 94 Isolering - Skrvning v reglr 95 Instlltioner 96 Rörelser & neöjningr 97 Teleskopnslutningr 98 Anslutningr mot TRP 99 Våtutrymmen 100 Förstärkning 101 Arkiv 102 Inrottssky 103 Unertk Allmänt 105 Direktmontert 106 Nepenlt 107 Friärne 108 Mterilt 110 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

4 Introuktion Byggnsguie, pril 2008 Allmänt Mellnväggr Väggr me gipsskivor på stålregelstomme från EuroProfil omfttr ett system genomrete väggtyper, vrs egenskper är utprove i åe teori oh prktik. Det är enkelt tt välj preis e väggkonstruktioner som ehövs från projekt till projekt. Väggsystemet är okså npsst till renovering oh moernisering v efintlig väggr. Gipsskivor på stålstomme kn även nväns till speilkonstruktioner som öj väggr, inklän v pltskrävne instlltioner, röntgenvskärmning, inrottssky oh myket nnt. Konstruktionsprinip Exempel: Vägg, enkel stomme me 2 lg gipsskivor på vr si. e f g h i Skenor, SK-profil, vi tk oh golv. Reglr, R-profil, mx s 450 mm för system me 900 mm re gipsskivor. Hål i å änr v reglrn för instlltioner. Först lg gipsskivor, fäst me skruv s mm. e Anr lg gipsskivor, förskjuts en hlv skivre, oh fästs 200 mm längs skivknten oh för övrigt s 300 mm. f Hålrumsisolering. g Spkling me spkeltpe över skrvr. Spkling över skruv. h Ytehnling efter önskemål. i Ljutätning. Torr fogtätning me EPDM-list eller EP-uk. 4 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

5 Byggnsguie, pril 2008 Väggtyper De vnligste väggtypern är eskrivn i Typöversikten. Utöver ess väggtyper kn nr typer nturligtvis konstruers, npsse till e krv som gäller i vrje enskilt projekt. Vår teknisk support står llti till förfogne. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr, eräkningr smt erfrenheter åe inom oh utom lnet. I smtlig fll gäller tt gipsskivor nvänes som uppfyller rn- oh ljumässig krv enligt Europeisk normer. Väggrupper Väggtypern är inele i väggrupper. Gruppern omfttr väggtyper me smm rn- oh ljumässig egenskper. För vrje väggrupp finns en r etljlösningr för nslutning till e vnligst förekommne vägg-, golv- oh tktypern. När mn önskr eskriv utförnet v en estäm vägg i EuroProfils väggsystem, kn en väggrupp eller väggtyp tyligt eskrivs utifrån typetekningen i enn väglening. Detljritning Exempel: Vägg, enkel stomme me 2 lg gipsskivor på vr si. Detljern visr hur nslutningen skll utförs så tt gipsskiveväggens rnoh ljumässig egenskper sk iehålls. Exemplet är från väggrupp 4, som är pler i rnklss EI 60 oh i ljuklss B. Introuktion Typetekning Exempel: Väggtypern nges me veertgn etekningr för gipsskiveväggr. E 70/ M45 Mot golv E = Enkel stomme D = Sx stomme DD = Duel stomme 70 mm skenor, SK mm reglr, R 70 2 lg gipsskivor på vr si 45 mm minerlull i hålrummet. Allmänt Skivetekningen utn okstv står för gipsfrikntens normlskiv. Frmför etekningen kn tillförs ett F eller H. F står för Brnskiv oh H står för Hårskiv 4:3 Detljer Detljern är utforme så tt gipsskiveväggens rnoh ljumässig egenskper iehålls vi nslutning till nr yggnselr. Detljerns utformning är ser på lång erfrenhet. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Golv, 40 B vägg - min 100 mm etong. 44 B vägg - min 120 mm etong. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 5

6 Introuktion Byggnsguie, pril 2008 Ljuregel SP Mellnväggr me hög ljukrv SP-regeln är speiellt frmtgen för nvänning är hög ljukrv ställs på väggkonstruktionen oh är uel eller sx stomme ej är möjlig. Genom nvänning v SP-regeln ehöver mn i e flest fll inte ljureuerne isolering vilket spr åe ti oh pengr. I e fll som en extr ljureuering krävs kn en isolering me MR-rems räk. Genom nvänning v SP-regeln kn l yggtien korts oh mterilåtgången minsks vilket ger en go totlekonomi. Profilegenskper, SP-regeln Minerlullsrems (B) 43,5 42 (A) Den U-forme knlen (A) mitt på regeln i komintion me slitsr (B) ger en effektiv reuering v lju. Regeln hr högre flänsr (se fig) än stnrregeln vilket unerlättr monteringen v gipsskivor. SP-regelns övrig egenskper är likvärig me stnrregeln, vilket meför tt konstruktions- oh etljlösningr för stnrregeln kn nväns även för SP-regeln. Minerlullsremsor, MR, monters inuti SP-reglrn oh finns i motsvrne reer för äst pssform. Kpning me sx Kpning utn sx EuroProfils profilsx, PSU, är speiellt utform för tt klr kpning v SP-reglr på ett snt, enkelt oh säkert sätt. Profilsxen klipper även R, RH, SK oh LP 50. Sxen klrr profiler me en re v 70, 95 oh 120 mm oh plåttjoklekr upp till 0,7 mm. Använ metllkpsåg eller hnkpmskin me motroterne hårmetllklingor vi kpning v reglr, lterntivt kn en tigersåg nväns. Kpning sker enklst me reglrn "friksunte" eller prvis i oxt läge, se fig. Boxe reglr ger minre virtioner vi kpning. 6 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

7 Byggnsguie, pril 2008 Introuktion Ljuregel SP Stomme me SP Mot tk/golv oh nslutne väggr skll skenor me torr fogtätning nväns. Smtlig SP-reglr monters me en öppn sin i smm riktning. Isolering me MR MR monters i orningen: Tksken, regel oh golvsken. I vslutne fk även i väggsken. MR monters irekt från rullen oh kps llteftersom. Instlltionshål SP-reglr är förse me instlltionshål plere på smm sätt som stnrreglr, se si 96. ) Sken me torr fogtätning, SKT. ) Regel, SP. ) Minerlullsrems, MR. Gipsmontge på SP För tt unvik eventuell "tnning" v gipsskivorn skll ess monters i en estäm riktning (se fig). Använ llti korrekt läng på montgeskruvr. Montgeriktning Skivorn monters i riktning mot SP-reglrns öppn si. Om skruven når in till U-knlen försämrs väggens ljureuerne förmåg. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 7

8 Introuktion Byggnsguie, pril 2008 Väggtyper oh väggrupper Väggtyper oh väggrupper, exempel Nenståene är exempel på väggtyper me 70 mm stålstomme oh eklän me 2 lg gipsskivor. Väggrupp 1, 2, 3, 4, 5 Enkel stomme Väggtypern i ess grupper kn utförs me 1,2 eller 3 lg gipsskivor på vr si om stommen. Väggr me enkel stomme kn utförs me eller utn isolering i hålrummet. Dess väggtyper täker i e flest fll ll förekommne krv på mellnväggr i flerfmiljshus, kontorsyggner oh liknne. Väggrupp 6 Enkel förskjuten (sx) stomme I skenn, som är min 25 mm rere än reglrn, monters reglrn inöres förskjutn, vrvi ljuryggor unviks. Minst 2 lg gipsskivor monters på vr si stommen. Me hänsyn till e ljumässig egenskpern nväns llti minerlull i hålrummet. Väggr me förskjuten stomme nväns i lägenhetsskiljne väggr i ostäer, hotell, rnstugor m m. Väggrupp 7, 8 Duel stomme Utföres me två stommr åtskil min 10 mm melln stommrn, vilket ger ännu ättre ljuisolering än väggr me enkel stomme. Beklän me 2 eller 3 lg gipsskivor oh isolering i hålrummet. Dess väggtyper nväns å hög krv på lju förekommer. Väggr me uel stomme nväns okså vi inklän v lkr, instlltioner oh ylikt. Väggrupp 9, 10 Shktväggr Dess typer hr enst skiveklän i 1, 2 eller 3 lg på en si v stommen, oh kn utförs me eller utn minerlullsisolering i hålrummet. Shktväggr nväns omkring större instlltioner oh ylikt. Dess väggr kn även nväns som påslningsväggr vi t ex renovering v efintlig melln- oh ytterväggr. Väggrupp 11, 12, 13, 14, 15, 16 Enkel stomme me SP-reglr (ljureglr) Väggtypern i ess grupper kn utförs me 1,2 eller 3 lg gipsskivor på vr si om stommen. Vi nvänning v SP-reglr minskr ehovet v minerlull mrknt. I mång fll är isolering me minerlullsrems, MR, tillräkligt för tt uppnå önsk ljuklss. Vi lägre ljukrv kn i viss fll minerlull helt utesluts. Dess väggtyper täker i e flest fll ll förekommne krv på mellnväggr i flerfmiljshus, kontorsyggner oh liknne. 8 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

9 Byggnsguie, pril 2008 Introuktion Väggtyper oh väggrupper Vl v väggrupp Vl v väggrupp Utifrån e rn- oh ljumässig krv som gäller för vrje enskilt projekt, kn ktuell väggrupp väljs ur typöversikten, eller väggnykeln. Typöversikten är inel i fyr teller. Typöversikt 1 Enkel- oh uelstomme Brnklss EI 30 oh EI 60 Ljuklss 30 B - 60 B Me utgångspunkt från e rn- oh ljumässig krv som gäller för vrje enskilt projekt, kn ktuell väggrupp väljs ur Typöversikten. Typöversikt 2 Shktväggr Brnklss EI 30 oh EI 60 Ljuklss 30 B - 35 B Typöversikt 3 Enkel stomme me SP-reglr Brnklss EI 30 oh EI 60 Ljuklss 35 B - 60 B Vl v väggtyp Typöversikt 4 Enkel- oh uelstomme Brnklss EI 90 oh EI 120 Ljuklss 44 B - 60 B Enkel- oh uelstomme, EI 30 oh EI 60 Me rnklss EI 30 oh EI 60 täker översikten på si 16 huvuelen v ehovet för mellnväggr. Siorn me konstruktions- oh etljlösningr, visr enligt vilk priniper väggrns nslutningr skll utförs, så tt e rn- oh ljumässig egenskpern kn iehålls för väggrn i enn översikt. På e efterföljne siorn är väggrupperns konstruktioner närmre eskrivn Här kn väggtyp väljs utifrån krv oh önskemål kominert me l vägghöj, tjoklek oh hålrumsimension. Konstruktionslösningrn för vrje väggrupp visr enligt vilk priniper gipsskiveväggrns nslutningr skll utförs, så tt e rn- oh ljumässig egenskpern kn iehålls i en färig yggnen. Även EI 90 oh EI 120 Väggrn i översikten på si 16 uppfyller i någr fll en högre rnklss än EI 60. T ex klrr en EI 60 vägg som DD 70/ M60 utn vire krven för EI 90 oh kn okså föreres för EI 120 genom tt mn nväner stenull i hålrummet. För tt ge en klr överlik v möjlighetern när e rn- oh ljumässig egenskpern ses i komintion, hr vi vlt tt eskriv väggrn i EI 90 oh EI 120 seprt på si 19. Förutsättningr Uppgifter för l rn- oh ljuegränsningr, vägghöjer, minerlull, instlltioner, örrr m m finns reovise längre frm i yggnsguien, se innehållsförtekningen. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 9

10 Vl v väggrupp Byggnsguie, pril 2008 Väggnykel 1 Bostäer Använningsområen Klss Brnklss Ljuklss Väggrupp Lägenhetsskiljne vägg. C 1) : R w > 53 EI , 8 Lägenhetsskiljne vägg, älreoene. C 1) : R w > 53 EI , 16 Vägg melln trpphus/korrior oh ostsrum (normlfllet). Vägg melln trpphus/korrior oh ostsrum (särskil oeneformer). Vägg melln trpphuskorrior oh ostsrum (extr störningskänsligt fll). C 1) : R`w > 45 EI , 8 C 1) : R`w > 40 EI , 13 C 1) : R`w > 50 EI , 8 Lägenhetsskiljne vägg. B 2) : R`w+C > 57 EI Vägg melln trpphus/korrior oh ostsrum (normlfllet). Vägg melln trpphus/korrior oh ostsrum (särskil oeneformer). Vägg melln trpphuskorrior oh ostsrum (extr störningskänsligt fll). Rumsskiljne vägg inom lägenhet me fler än två rum. Melln minst ett rum oh ostens övrig rum. B 2) : R`w > 50 EI , 8 B 2) : R`w > 45 EI , 8 B 2) : R`w 55 EI B 2) : R`w > 40 EI , 12, 13 Rumsskiljne vägg inom lägenhet. C oh Klss B: R`w > 30 EI , 2, 3, 11 Anm 1) Ljuklss C enl SS25267:2004, tillämps som minimikrv oh säkerställer tt merprten v e oene inte störs. 2) Ljuklss B enl SS 25267:2004 motsvrr ättre ljuförhållne än klss C. 3) Generellt gäller tt resulterne ljuklss för väggr me örr eller nr elelement estäms v väggens oh elelementets ljuklss, smt v en totl väggytn, se si 90, kpitel Dörrr 10 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

11 Byggnsguie, pril 2008 Vl v väggrupp Väggnykel 2 Vårlokler Typ v utrymme Lägst väg reuktionstl till utrymme Klss Brnklss Ljuklss Väggrupp Särskilt hög krv, jourrum, isolerrum, psykologiexpeition. C 1) : R`w 48 EI Särskilt hög krv, från korrior. C 1) : R`w 40 EI , 13 Särskilt hög krv, jourrum, isolerrum, psykologiexpeition. B 2) : R`w > 52 EI Ptienters sömn oh vil, ptientrum, vårrum. C 1) : R`w 44 EI Ptienters sömn oh vil, från korrior. C 1) : R w > 30 EI Ptienters sömn oh vil, ptientrum, vårrum. B 2) : R`w > 48 EI Ptienters sömn oh vil, från korrior. B 2) : R`w > 35 EI Hög ljutryksnivåer, OP-sl, förlossning, smärtsm unersökning, ssängrum, sjukgymnstik, sköljrum, l. C 1) : R`w > 48 EI Hög ljutryksnivåer, från korrior. C 1) : R`w > 30 EI Hög ljutryksnivåer, OP-sl, förlossning, smärtsm unersökning, ssängrum, sjukgymnstik, sköljrum, l. B 2) : R`w > 52 EI Hög ljutryksnivåer, från korrior. B 2) : R w > 35 EI Norml sekretess eller vårrete, unersökning, ehnling, mottgningsrum, konferens/utilning. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI Norml sekretess eller vårrete, från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI Kontorsrete, expeition, kontor. B 2) oh C 1) : R`w > 35 EI Kontorsrete, från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI Smvro oh väntn, grum, väntrum, personlrum. B 2) : R`w > 44 EI Hygienutrymme eller utrymme för personlens vil, WC, vilrum, ushrum. B 2) oh C 2) : R`w > 44 EI Hygienutrymme eller utrymme för vil från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI Annn hyresgäst eller verksmhet. C 1) : R`w > 48 EI Annn hyresgäst eller verksmhet. B 2) : R w > 52 EI Gemensmt trpphus/korrior, me nnn hyresgäst. C 1) : R`w > 44 EI Gemensmt trpphus/korrior, me nnn hyresgäst. B 2) : R`w > 48 EI Anm 1) Ljuklss C enl SS 25268:2007 är llmänt rå i BBR. 2) Ljuklss B enl SS 25268:2007 motsvrr ättre ljuförhållnen än ljuklss C. 3) Generellt gäller tt ljuklss för väggr me örr eller nr elelement estäms els v väggens smt v elelementets ljuklss enl. SS 25268:2007, se si. 90, kpitel örrr. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 11

12 Vl v väggrupp Byggnsguie, pril 2008 Väggnykel 3 Unervisningslokler, gymnsil oh högre Typ v utrymme Lägst väg reuktionstl till utrymme Klss Brnklss Ljuklss Väggrupp Gemensm unervisning, seminrierum, klssrum, läroslr, lektionsslr. C 1) : R`w > 44 EI , 14 Gemensm unervisning från korrior. C 1) : R`w > 40 EI , 13 Gemensm unervisning, seminrierum, klssrum, läroslr, lektionsslr. B 2) : R`w > 48 EI , 15 Gemensm unervisning från korrior. B 2) : R`w > 44 EI , 14 Unervisning eller elevrete i minre grupper, grupprum, hemvist. Unervisning eller elevrete i minre grupper upp till 20 personer, från korrior. Unervisning eller elevrete i minre grupper upp till 20 personer, från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 C 1) : R`w > 35 EI , 2, 3, 11 B 2) : R`w > 40 EI , 13 Unervisning i öppn utrymmen, utilningslnskp. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Enskilt rete eller smtl, expeition, iliotek. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Enskilt rete eller smtl från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Måttlig sekretess eller vskilhet, yrkesväglere, personlrum, konferensrum. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Måttlig sekretess eller vskilhet från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Hög sekretess, rektor, tlklinik, kurtor, psykolog, skolhälsovår. C 1) : R w > 48 EI , 15 Hög sekretess från korrior. C 1) : R`w > 40 EI , 13 Hög sekretess, rektor, tlklinik, kurtor, psykolog, skolhälsovår. B 2) : R w > 52 EI , 16 Hög sekretess från korrior. B 2) : R`w > 44 EI , 14 Hygienutrymme eller utrymme för vil, w, vilrum. B 2) oh C 1) : R`w > 44 EI , 14 Hygienutrymme eller utrymme för vil från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Dok melln hygienutrymmen. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 3, 11 Anm 1) Ljuklss C enl SS 25268:2007 är llmänt rå i BBR. 2) Ljuklss B enl SS 25268:2007 motsvrr ättre ljuförhållnen än ljuklss C. 3) Generellt gäller tt ljuklss för väggr me örr eller nr elelement estäms els v väggens smt v elelementets ljuklss enl. SS 25268:2007, se si. 90, kpitel örrr. 12 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

13 Byggnsguie, pril 2008 Vl v väggrupp Väggnykel 4 Unervisningslokler, skolor, förskolor, fritishem Typ v utrymme Lägst väg reuktionstl till utrymme Klss Brnklss Ljuklss Väggrupp Gemensm unervisning, klssrum, lektionsslr. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Gemensm unervisning från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 40 EI , 13 Unervisning eller elevrete i minre grupper, grupprum, hemvist. Unervisning eller elevrete i minre grupper från korrior. Unervisning eller elevrete i minre grupper, grupprum, hemvist. Unervisning eller elevrete i minre grupper från korrior. Unervisning i grupper i öppn utrymmen, utilningslnskp. C 1) : R w > 44 EI , 14 C 1) : R w > 40 EI , 13 B 2) : R`w > 44 EI , 14 B 2) : R`w > 40 EI , 13 B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Enskilt rete eller smtl, expeition, iliotek. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Enskilt rete eller smtl från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Måttlig sekretess eller vskilhet, yrkesväglere, personlrum, konferensrum. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Måttlig sekretess eller vskilhet från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 3, 13 Hög sekretess, rektor, stuierektor, tlklinik, kurtor, psykolog, skolhälsovår. C 1) : R w > 48 EI , 15 Hög sekretess från korrior. C 1) : R`w > 40 EI , 13 Hög sekretess, rektor, stuierektor, tlklinik, kurtor, psykolog, skolhälsovår. B 2) : R w > 52 EI , 16 Hög sekretess från korrior. B 2) : R`w > 44 EI , 14 Lek eller smvro i förskol, lekrum, snikrrum. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Lek eller smvro i förskol från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Hygienutrymme eller utrymme för vil, w, vilrum. B 2) oh C 1) : R`w > 44 EI , 14 Hygienutrymme eller utrymme för vil från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Dok melln hygienutrymmen. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Anm 1) Ljuklss C enl SS 25268:2007 är llmänt rå i BBR. 2) Ljuklss B enl SS 25268:2007 motsvrr ättre ljuförhållnen än ljuklss C. 3) Generellt gäller tt ljuklss för väggr me örr eller nr elelement estäms els v väggens smt v elelementets ljuklss enl. SS 25268:2007, se si. 90, kpitel örrr. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 13

14 Vl v väggrupp Byggnsguie, pril 2008 Väggnykel 5 Kontorslokler Typ v utrymme Lägst väg reuktionstl till utrymme Klss Brnklss Ljuklss Väggrupp Enskilt rete eller smtl, kontorsrum, expeition. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Enskilt rete eller smtl från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Måttlig sekretess eller vskilhet, mötesrum, smtlsrum, konferensrum, hefsrum. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Måttlig sekretess eller vskilhet från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Hög sekretess. C 1) : R w > 48 EI , 15 Hög sekretess, från korrior. C 1) : R`w > 40 EI , 13 Hög sekretess. B 2) : R`w > 52 EI , 16 Hög sekretess från korrior. B 2) : R w > 44 EI , 14 Smvro, pusrum, mtsl. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Hygienutrymme eller utrymme för vil, w, vilrum. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Hygienutrymme eller utrymme för vil, från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Dok melln hygienutrymmen. B 2) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Annn hyresgäst. C 1) : R w > 48 EI , 15 Annn hyresgäst. B 2) : R w > 52 EI , 16 Gemensmt trpphus, korrior, me nnn hyresgäst. C 1) : R w > 44 EI , 14 Gemensmt trpphus, korrior, me nnn hyresgäst, från korrior. C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Gemensmt trpphus, korrior, me nnn hyresgäst. B 2) : R`w > 48 EI , 15 Gemensmt trpphus, korrior, me nnn hyresgäst, från korrior. B 2) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Anm 1) Ljuklss C enl SS 25268:2007 är llmänt rå i BBR. 2) Ljuklss B enl SS 25268:2007 motsvrr ättre ljuförhållnen än ljuklss C. 3) Generellt gäller tt ljuklss för väggr me örr eller nr elelement estäms els v väggens smt v elelementets ljuklss enl. SS 25268:2007, se si. 90, kpitel örrr. 14 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

15 Byggnsguie, pril 2008 Vl v väggrupp Väggnykel 6 Hotell, resturng Typ v utrymme Lägst väg reuktionstl till utrymme Klss Brnklss Ljuklss Väggrupp Gästrum. C 1) : R w > 52 EI , 16 Gästrum, från korrior. C 1) : R w > 40 EI , 13 Gästrum. B 2) : R w > 56 EI Gästrum, från korrior. B 2) : R w > 44 EI , 14 Smvro, mtsl, reeption, fojé, loy, lounge. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Enskilt rete eller smtl, expeition, kontorsrum. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Enskilt rete eller smtl, från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Måttlig sekretess eller vskilhet, mötesrum, minre konferensrum, hefsrum. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Måttlig sekretess eller vskilhet, från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Hygienutrymme eller utrymme för vil, w, vilrum. B 2) oh C 1) : R w > 44 EI , 14 Hygienutrymme eller utrymme för vil, från korrior. B 2) oh C 1) : R w > 30 EI , 2, 3, 11 Dok melln hygienutrymmen. B 2) oh C 1) : R w > 35 EI , 2, 3, 11 Anm 1) Ljuklss C enl SS 25268:2007 är llmänt rå i BBR. 2) Ljuklss B enl SS 25268:2007 motsvrr ättre ljuförhållnen än ljuklss C. 3) Generellt gäller tt ljuklss för väggr me örr eller nr elelement estäms els v väggens smt v elelementets ljuklss enl. SS 25268:2007, se si. 90, kpitel örrr. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 15

16 Vl v väggrupp Typöversikt 1 Byggnsguie, pril 2008 Väggr me enkel- eller uelstomme, EI 30 - EI 60 Ljuklss vi s 450 (R' w) Väggtyper Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Brnklss Väggtjoklek mm Bil Anm Vägggrupp EI B E 45/ E 70/ E 95/ E 120/ EI B E 45/ M E 70/ M E 95/ M E 120/ M EI B E 45/45 F E 70/70 F E 95/95 F E 120/120 F EI B E 45/45 F101 M E 70/70 F101 M E 95/95 F101 M E 120/120 F101 M E 45/ E 70/ EI B E 45/ M E 95/ Skivtyp F, 2 Skivtyp F, EI B E 70/ M E 120/ E 160/ EI B E 95/ M E 120/ M E 160/ M EI B D 95/ M D 120/ M EI B DD 70/ M * 7 EI B DD 70/70 303* M * 8 Anm. Ljuklssen gäller för s 450. Vi s 600 föränrs ljureuktionen mrginellt. Väret för s 450 kn normlt nväns. Vi tveksmhet oh är npssningsterm C skll nväns, kontkt EuroProfil för vire informtion. 16 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

17 Byggnsguie, pril 2008 Vl v väggrupp Typöversikt 2 Shktväggr, EI 30 - EI 60 ljuklss vi s 450 (R' w) Väggtyper Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Brnklss Väggtjoklek mm Bil Anm Vägggrupp EI B E 45/ E 45/ M E 70/ E 70/ M EI B E 45/45 F E 45/45 F200 M E 70/70 F E 70/70 F200 M Skivtyp F, 10 Anm. Ljuklssen gäller för s 450. Vi s 600 föränrs ljureuktionen mrginellt. Väret för s 450 kn normlt nväns. Vi tveksmhet oh är npssningsterm C skll nväns, kontkt EuroProfil för vire informtion. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 17

18 Vl v väggrupp Typöversikt 3 Byggnsguie, pril 2008 Väggr me enkel SP-stomme, EI 30 - EI 60 Ljuklss vi s 450 (R' w) Väggtyper me SP-reglr Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Brnklss Väggtjoklek mm Bil Anm Vägggrupp EI B E 70/ MR E 95/ MR E 120/ EI B E 70/ M E 95/ M E 120/ M EI B E 70/ E 95/ EI B E 70/ MR E 95/ MR E 120/ MR EI B E 70/ M E 95/ M E 120/ M EI B E 95/ M E 120/ M Anm. Ljuklssen gäller för s 450. Vi s 600 föränrs ljureuktionen mrginellt. Väret för s 450 kn normlt nväns. Vi tveksmhet oh är npssningsterm C skll nväns, kontkt EuroProfil för vire informtion. 18 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

19 Byggnsguie, pril 2008 Vl v väggrupp Typöversikt 4 Väggr me enkel eller uel stomme, EI 90 - EI 120 Ljuklss vi s 450 (R' w) Väggtyper Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Brnklss Väggtjoklek mm Bil Anm Vägggrupp EI B E 45/ M Stenull, min 28 kg/m 3. *) EI B E 70/ M Stenull, min 28 kg/m 3. *) EI B E 95/ M E 120/ M E 160/ M D 95/70 F202 M Skivtyp F. D 120/95 F202 M Stenull, min 28 kg/m 3. *) Stenull, min 45 kg/m 3. *) DD 70/70 F202 M Skivtyp F. Stomvstån, min 10 mm. *) D 70/ M D 95/ M Stenull, min 28 kg/m 3. *) EI B D 120/ M Stenull, min 28 kg/m 3. *) DD 70/70 F202 M Skivtyp F. Stenull, min 28 kg/m 3.. Stomvstån, min 10 mm. *) EI B DD 70/ M Stenull, min 28 kg/m 3.. Stomvstån, min 10 mm. Anm. Ljuklssen gäller för s 450. Vi s 600 föränrs ljureuktionen mrginellt. Väret för s 450 kn normlt nväns. Vi tveksmhet oh är npssningsterm C skll nväns, kontkt EuroProfil för vire informtion. All väggtyper me 3 lg normlskivor lt. 2 lg rnskivor uppfyller EI 90 utn hålrumsisolering. Dok lir ljuklssen 4 B lägre. *) *) Väggrupp Det är ytterst sälln mn hr ehov v väggr i ess rnklsser vrför enn översikt mest är metgen som en orientering enligt vilk priniper som väggrn skll utförs för tt uppnå rnklss EI 90 oh EI 120. Siorn me konstruktions- oh etljlösningr gäller inte för enn väggrupp. För ljumässigt korrekt nslutning kn etljlösningrn emellerti nväns. Önskr mn t ex vet hur nslutningrn för en vägg me rnklss EI 120 / ljuklss 44 B skll utförs, så tt e ljumässig egenskpern iehålls, går mn in me 44 B i tellen på si 16 oh söker frm väggrupp 4. Detljlösningrn för enn väggrupp kn nväns. På et rnmässig områet är lösningrn inte heltäkne, speiellt inte för EI 120 väggr. Här krävs speilprojektering. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 19

20 Skenor Skenor nväns i huvusk till syll oh hmmrn men även ståene som "regel" mot nslutne vägg. Skenor finns i ett flertl olik utförnen för olik nvänningsområen. Se EuroProfils prouktktlog!

21 Byggnsguie, pril 2008 EI 30 / B, enkel stomme Väggrupp 1 Typvl Brnklss EI 30 Ljuklss R'w B Enkel stomme Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. 1) E 45/ < 30 B 2) E 45/ M B Höj Se även "Höj & stilitet", si Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp R FR R FR EI 30 / 30 B EI 30 / 35 B E 45/ ) E 45/ M45 2) E 70/ E 70/ M E 95/ E 95/ M E 120/ E 120/ M45 Konstruktion ** Stålprofiler i stommen 45/45 70/70 95/95 120/120 Skenor SKEP 45/55 * SKEP 70/55 * SKEP 95/55 * SKEP 120/55 * Reglr R 45 R 70 R 95 R 120 Skenor väggnslutning SKEP 45/40 * SKEP 70/40 * SKEP 95/40 * SKEP 120/55 * Gipsskivor Typ Norml Antl 1 lg på vr si Hålrumsisolering Brn Inte növänig Lju 30 B vägg: Inte növänig 35 B vägg: 45 mm minerlull * EP-uk är inte növänigt vi ljukrv < 30 B. ** Hänsyn ts ej till är FR ersätter R oh är FSK ersätter SK EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 21

22 Väggrupp 1 Detljlösningr Byggnsguie, pril 2008 EI 30 / B, enkel stomme Brnklss EI 30 Ljuklss R'w B Enkel stomme Hörn, utvänigt/invänigt 1:1 Hörn, utvänigt/invänigt 1:2 Mot golv 1:3 Hörnsky. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. Hörnsky. Hörnregel. Mx 600 mm. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Golv, min 60 mm etong. Mot tk, unertk v gipsskiv 1:4 Mot tk, tung konstruktioner 1:5 Mot mellnvägg gipsskivevägg 1:6 e 1 x 13 mm gipsskiv. Min 45 mm minerlull, 1200 mm på vrer si om väggen. Ångspärr vi yttertkskonstruktion. Infästning s 400 mm. e Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Tk, min 60 mm etong. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Minerlull, min 45 mm i två fk. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. 22 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

23 Byggnsguie, pril 2008 EI 30 / B, enkel stomme Väggrupp 1 Detljlösningr Mot mellnväggr tung konstruktioner 1:7 Mot mellnvägg/yttervägg, me påslningsvägg 1:8 Mot yttervägg, lätt konstruktion 1:9 e f e f Mellnvägg, min 60 mm etong. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Ångspärr vi ytterväggskonstruktion. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. e Min vstån 10 mm me hänsyn till värmeisoleringen. f Värmeisolering. 1 x 13 mm gipsskiv. Värmeisolering. Ångspärr. Infästning s 400 mm. e Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. f Vinsky, 9 mm Utvänig gipsskiv. Mot pelre/lk 1:10 Mot/föri pelre/lk 1:11 Betong min = väggtjoklek. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. Hålrum utfyllt i förekommne fll me minerlull. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 23

24 Skenor, Euroflex Euroflex är en öjr sken som gör et möjligt tt enkelt ygg sväng stål eller träkonstruktioner. Den kn nväns till tt form sväng väggr, åg- oh vågformig unertk, pelre mm. Se EuroProfils prouktktlog!

25 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / B, enkel stomme Väggrupp 2 Typvl Brnklss EI 60 Ljuklss R'w B Enkel stomme Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. 1) E 45/45 F101 < 30 B 2) E 45/45 F101 M B Höj Se även "Höj & stilitet", si Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp R FR R FR EI 60 / 30 B EI 60 / 35 B E 45/45 F101 1) E 45/45 F101 M45 2) E 70/70 F101 E 70/70 F101 M E 95/95 F101 E 95/95 F101 M E 120/120 F101 E 120/120 F101 M45 Konstruktion ** Stålprofiler i stommen 45/45 70/70 95/95 120/120 Skenor SKEP 45/55 * SKEP 70/55 * SKEP 95/55 * SKEP 120/55 * Reglr R 45 R 70 R 95 R 120 Skenor väggnslutning SKEP 45/40 * SKEP 70/40 * SKEP 95/40 * SKEP 120/55 * Gipsskivor Typ Brnskiv, F Antl 1 lg på vr si Hålrumsisolering Brn Inte növänig Lju 30 B vägg: Inte növänig 35 B vägg: 45 mm minerlull * EP-uk är inte növänigt vi ljukrv < 30 B. ** Hänsyn ts ej till är FR ersätter R oh är FSK ersätter SK EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 25

26 Väggrupp 2 Detljlösningr Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / B, enkel stomme Brnklss EI 60 Ljuklss R'w B Enkel stomme Hörn, utvänigt/invänigt 2:1 Hörn, utvänigt/invänigt 2:2 Mot golv 2:3 Hörnsky. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. Hörnsky. Hörnregel. Mx 600 mm. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Golv, min 60 mm etong. Mot tk, unertk v gipsskiv 2:4 Mot tk, tung konstruktioner 2:5 Mot mellnvägg gipsskivevägg 2:6 e 1 x 13 mm gipsskiv. Min 45 mm minerlull, 1200 mm på vrer si om väggen. Ångspärr vi yttertkskonstruktion. Infästning s 400 mm. e Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Tk, min 60 mm etong. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Minerlull, min 45 mm i två fk. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. 26 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

27 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / B, enkel stomme Väggrupp 2 Detljlösningr Mot mellnväggr tung konstruktioner 2:7 Mot mellnvägg/yttervägg, me påslningsvägg 2:8 Mot yttervägg, lätt konstruktion 2:9 e f e f Mellnvägg, min 60 mm etong. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Ångspärr vi ytterväggskonstruktion. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. e Min vstån 10 mm me hänsyn till värmeisoleringen. f Värmeisolering. 1 x 13 mm gipsskiv. Värmeisolering. Ångspärr. Infästning s 400 mm. e Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. f Vinsky, 9 mm Utvänig gipsskiv. Mot pelre/lk 2:10 Mot/föri pelre/lk 2:11 Betong min = väggtjoklek. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. Hålrum utfyllt i förekommne fll me minerlull. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Inte növänigt vi krv < 30 B. Infästning s 400 mm. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 27

28 Teleskopskenor Vi neöjningr i jälklg oh tkkonstruktioner skll teleskopnslutningr nväns. Se EuroProfils prouktktlog!

29 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 35 B, enkel stomme Väggrupp 3 Typvl Brnklss EI 60 Ljuklss R'w 35 B Enkel stomme Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. Höj Se även "Höj & stilitet", si Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp R FR R FR EI 60 / 35 B E 45/ E 70/ Konstruktion * Stålprofiler i stommen 45/45 70/70 Skenor SKEP 45/55 SKEP 70/55 Reglr R 45 R 70 Skenor väggnslutning SKEP 45/40 SKEP 70/40 Gipsskivor Typ Norml Antl 2 lg på vr si Hålrumsisolering Brn Inte növänig Lju 30 B vägg: Inte növänig * Hänsyn ts ej till är FR ersätter R oh är FSK ersätter SK EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 29

30 Väggrupp 3 Detljlösningr Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 35 B, enkel stomme Brnklss EI 60 Ljuklss R'w 35 B Enkel stomme Hörn, utvänigt/invänigt 3:1 Hörn, utvänigt/invänigt 3:2 Mot golv 3:3 Hörnsky. Ljutätning min 4 mm EP-uk. Infästning s 400 mm. Hörnsky. Hörnregel. Mx 600 mm. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Golv, min 60 mm etong. Mot tk, unertk v gipsskiv 3:4 Mot tk, tung konstruktioner 3:5 Mot mellnvägg gipsskivevägg 3:6 e 1 x 13 mm gipsskiv. Min 45 mm minerlull, 1200 mm på vrer si om väggen. Ångspärr vi yttertkskonstruktion. Infästning s 400 mm. e Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Tk, min 60 mm etong. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Infästning s 400 mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Minerlull, min 45 mm i två fk. 30 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

31 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 35 B, enkel stomme Väggrupp 3 Detljlösningr Mot mellnvägg tung konstruktioner 3:7 Mot mellnvägg/yttervägg, me påslningsvägg 3:8 Mot yttervägg lätt konstruktion 3:9 e f e f Mellnvägg, min 60 mm etong. Ljutätning, min 4 mm EP-uk Infästning s 400 mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Ångspärr vi ytterväggskonstruktion. Infästning s 400 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. e Min vstån 10 mm me hänsyn till värmeisoleringen. f Värmeisolering vi ytterväggskonstruktion. 1 x 13 mm gipsskiv. Värmeisolering. Ångspärr. Infästning s 400 mm. e Ljutätning, min 4 mm EP-uk. f Vinsky, 9 mm Utvänig gipsskiv. Mot pelre/lk 3:10 Mot/föri pelre/lk 3:11 Betong, min väggtjoklek + 60 mm. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Infästning s 400 mm. Hålrum utfyllt i förekommne fll me minerlull. Ljutätning, min 4 mm EP-uk. Infästning s 400 mm. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 31

32 Reglr Reglr nväns för uppförne v mellnväggr. Läng vi eställning skll vr 15 mm kortre än tkhöjen i rummet. Reglr finns i ett flertl olik utförnen för olik nvänningsområen. Se EuroProfils prouktktlog!

33 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / B, enkel stomme Väggrupp 4 Typvl Brnklss EI 60 Ljuklss R'w B Enkel stomme Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. Höj Se även "Höj & stilitet", si Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp R FR R FR EI 60 / 40 B EI 60 / 44 B E 45/ M E 70/ M E 95/ E 120/ E 160/ Konstruktion * Stålprofiler i stommen 45/45 70/70 95/95 120/ /160 Skenor SKT 45/55-2 SKT 70/55-2 SKT 95/55-2 SKT 120/55-2 SKT 160/55-2 Reglr R 45 R 70 R 95 R 120 R 160 Skenor väggnslutning SKT 45/40-2 SKT 70/40-2 SKT 95/40-2 SKT 120/55-2 SKT 160/55-2 Gipsskivor Typ Norml Antl 2 lg på vr si Hålrumsisolering Brn Inte növänig Lju E 45/45 oh E 70/70: 45 mm minerlull Övrig: Hålrumsisolering inte növänigt * Hänsyn ts ej till är FR ersätter R oh är FSK ersätter SK EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 33

34 Väggrupp 4 Detljlösningr Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / B, enkel stomme Brnklss EI 60 Ljuklss R'w B Enkel stomme Hörn, utvänigt/invänigt 4:1 Hörn, utvänigt/invänigt 4:2 Mot golv 4:3 Hörnsky. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. Hörnsky. Hörnregel. Ljutätning, torr fogtätning. Mx 600 mm. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Golv, 40 B vägg - min 100 mm etong. 44 B vägg - min 120 mm etong. Mot tk, unertk v gipsskiv 4:4 Mot tk tung konstruktioner 4:5 Mot mellnvägg gipsskivevägg 4:6 e 40 B vägg - 1 x 13 mm gipsskiv utn slits. 44 B vägg - 1 x 13 mm gipsskiv me min 10 mm slits, lt. 2 x 13 mm gipsskiv utn slits. Min 45 mm minerlull, 1200 mm på vrer si om väggen. Ångspärr vi yttertkskonstruktion. Ljutätning, torr fogtätning. e Infästning s 400 mm. Tk, 40 B vägg - min 100 mm etong. 44 B vägg - min 120 mm etong. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. Anslutning för 40 B vägg 1 x 13 mm gipsskiv. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. Minerlull, min 45 mm i två fk. 34 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

35 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / B, enkel stomme Väggrupp 4 Detljlösningr Mot mellnvägg gipsskivevägg 4:7 Mot mellnvägg tung konstruktioner 4:8 Mot mellnvägg/yttervägg me påslningsvägg 4:9 e f Anslutning för 44 B vägg 1 x 13 mm gipsskiv me min 10 mm slits, lt 2 x 13 mm gipsskiv utn slits. Minerlull, min 45 mm i två fk. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. Mellnvägg, 40 B vägg - min 100 mm etong. 44 B vägg - min 120 mm etong. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. 40 B vägg - 1 x 13 mm gipsskiv utn slits. 44 B vägg - 1 x 13 mm gipsskiv me min 10 mm slits, lt 2 x 13 mm gipsskiv utn slits. Ångspärr vi ytterväggskonstruktion. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. e Min vstån 10 mm v hänsyn till värmeisoleringen. f Värmeisolering. Mot yttervägg lätt konstruktion 4:10 Mot pelre/lk 4:11 Mot/föri pelre/lk 4:12 e f 40 B vägg - 1 x 13 mm gipsskiv utn slits. 44 B vägg - 1 x 13 mm gipsskiv me min 10 mm slits, lt 2 x 13 mm gipsskiv utn slits. Ångspärr. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. e Värmeisolering. f Vinsky, 9 mm utvänig gipsskiv. Betong, min 120 mm oh min = väggtjoklek. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Hålrum utfyllt i förekommne fll me minerlull. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Montge v skenor (SKT) Skenor me torr fogtätning (SKT) fästes längs golv, väggr oh tk me infästningspunkter på 400. Infästningen sk ske i sik sk. Först oh sist infästningen sk sätts mximlt 100 mm från skenns äne. Noggrnnheten vi montge v skenor är viktig å ett korrekt montge säkerställer rätt komprimering oh ljutätning. Skrvning v skenor (SKT) Skenorn skrvs äne mot äne, se till tt änrn är vinkelrättkpe så tt tätningslistern nsluter väl mot vrnr. För tt uppnå ställ ljukrv ör skenor (SKT) kortre än 400 mm ej nväns. Skenor (SKT) vi örröppningr För tt unerlätt montge oh nslutning melln golvsokel oh foer kn gummilisten på skenns å flänsr skärs ort mx 250 mm från örröppningen. Vr nog me skruvningen i först lg så tt gummilisten komprimers tillräkligt. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 35

36 Ljureglr Ljureglr nväns är hög ljukrv ställs på väggkonstruktionen oh är uel eller sx stomme ej är möjlig. Se EuroProfils prouktktlog!

37 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 48 B, enkel stomme Väggrupp 5 Typvl Brnklss EI 60 Ljuklss R'w 48 B Enkel stomme Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. Höj Se även "Höj & stilitet", si Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp R FR R FR EI 60 / 48 B E 95/ M E 120/ M E 160/ M45 Konstruktion * Stålprofiler i stommen 95/95 120/ /160 Skenor SKT 95/55-2 SKT 120/55-2 SKT 160/55-2 Reglr R 95 R 120 R 160 Skenor väggnslutning SKT 95/40-2 SKT 120/55-2 SKT 160/55-2 Gipsskivor Typ Norml Antl 2 lg på vr si Hålrumsisolering Brn Inte növänig Lju 45 minerlull * Hänsyn ts ej till är FR ersätter R oh är FSK ersätter SK EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 37

38 Väggrupp 5 Detljlösningr Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 48 B, enkel stomme Brnklss EI 60 Ljuklss R'w 48 B Enkel stomme Hörn, utvänigt/invänigt 5:1 Hörn, utvänigt/invänigt 5:2 Mot golv 5:3 Hörnsky. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. Hörnsky. Hörnregel. Ljutätning, torr fogtätning. Mx 600 mm. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Golv, min 120 mm etong. Mot tk unertk v gipsskiv 5:4 Mot tk tung konstruktioner 5:5 Mot mellnvägg gipsskivevägg 5:6 e 2 x 13 mm gipsskiv me 10 mm slits. Min 45 mm minerlull, 1200 mm på vrer si om väggen. Ångspärr vi yttertkskonstruktion. Ljutätning, torr fogtätning. e Infästning s 400 mm. Tk, min 120 mm etong. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. 2 x 13 mm gipsskiv me min 10 mm slits. Minerlull, min 45 mm i två fk. Ljutätning, torr fogtätning Infästning s 400 mm 38 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

39 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 48 B, enkel stomme Väggrupp 5 Detljlösningr Mot mellnvägg tung konstruktioner 5:7 Mot mellnvägg/yttervägg me påslningsvägg 5:8 Mot yttervägg lätt konstruktion 5:9 e f e f Mellnvägg, min 120 mm etong. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. 2 x 13 mm gipsskiv me min 10 mm slits. Ångspärr vi ytterväggskonstruktion. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. e Min vstån 10 mm me hänsyn till värmeisoleringen. f Värmeisolering. 2 x 13 mm gipsskiv me min 10 mm slits. Ångspärr. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. e Värmeisolering. f Vinsky, 9 mm utvänig gipsskiv. Mot pelre/lk 5:10 Mot/föri pelre/lk 5:11 Betong, min 120 mm oh min = väggtjoklek. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Min 20 mm hålrum utfyllt me minerlull. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Montge v skenor (SKT) Skenor me torr fogtätning (SKT) fästes längs golv, väggr oh tk me infästningspunkter på 400. Infästningen sk ske i sik sk. Först oh sist infästningen sk sätts mximlt 100 mm från skenns äne. Noggrnnheten vi montge v skenor är viktig å ett korrekt montge säkerställer rätt komprimering oh ljutätning. Skrvning v skenor (SKT) Skenorn skrvs äne mot äne, se till tt änrn är vinkelrättkpe så tt tätningslistern nsluter väl mot vrnr. För tt uppnå ställ ljukrv ör skenor (SKT) kortre än 400 mm ej nväns. Skenor (SKT) vi örröppningr För tt unerlätt montge oh nslutning melln golvsokel oh foer kn gummilisten på skenns å flänsr skärs ort mx 250 mm från örröppningen. Vr nog me skruvningen i först lg så tt gummilisten komprimers tillräkligt. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 39

40 Hörnreglr Hörnreglr nväns i innerhörn vi hörnlösningr i mellnväggr. Se EuroProfils prouktktlog!

41 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 52 B, sx stomme Väggrupp 6 Typvl Brnklss EI 60 Ljuklss R'w 52 B Sx stomme Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. Höj Se även "Höj & stilitet", si Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp R FR R FR EI 60 / 52 B D 95/ M D 120/ M45 Konstruktion * Stålprofiler i stommen 95/70 120/95 Skenor SKT 95/55-2 SKT 120/55-2 Reglr R 70 R 95 Skenor väggnslutning SKT 95/40-2 SKT 120/55-2 Gipsskivor Typ Norml Antl 2 lg på vr si Hålrumsisolering Brn Inte növänig Lju D 95/70: 95 mm minerlull D 120/95: 45 mm minerlull * Hänsyn ts ej till är FR ersätter R oh är FSK ersätter SK EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 41

42 Väggrupp 6 Detljlösningr Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 52 B, sx stomme Brnklss EI 60 Ljuklss R'w 52 B Sx stomme Hörn, utvänigt/invänigt 6:1 Hörn, utvänigt/invänigt 6:2 Mot golv 6:3 Hörnsky. Hörnregel. Ljutätning, torr fogtätning. Mx 300 mm. Hörnsky. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. Mx 300 mm. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Fog, min 20 mm me minerlull, inte növänigt vi etong 160 mm. Golv, min 90 mm etong. Mot tk unertk v gipsskiv 6:4 Mot tk tung konstruktioner 6:5 Mot mellnvägg gipsskivevägg 6:6 e f e f 2 x 13 mm gipsskiv. Min 45 mm minerlull, 1200 mm på vrer si om väggen. Ångspärr vi yttertkskonstruktion. Min 10 mm slits, okså sekunärprofiler slitss. e Infästning s 400 mm. f Ljutätning, torr fogtätning. Tk, min 160 mm etong. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. 2 x 13 mm gipsskiv. Minerlull, min 45 mm i två fk. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. e Min 10 mm slits gäller okså skenor vi tk oh golv. f Min 25 mm vstån, utfyllt me minerlull. 42 EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post:

43 Byggnsguie, pril 2008 EI 60 / 52 B, sx stomme Väggrupp 6 Detljlösningr Mot mellnvägg tung konstruktioner 6:7 Mot mellnvägg/yttervägg me påslningsvägg 6:8 Mot yttervägg lätt konstruktion 6:9 e e f g f g Min 90 mm etong. Fog, min 20 mm me minerlull, inte növänigt vi etong 160 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Infästning s 400 mm. 2 x 13 mm gipsskiv. Värmeisolering. Ångspärr vi ytterväggskonstruktion. Ljutätning, torr fogtätning. e Infästning s 400 mm. f Min 10 mm slits, gäller okså skenor vi tk oh golv. g Min vstån 10 mm me hänsyn till värmeisolering vi yttervägg. 1 x 13 mm lt 2 x 13 mm gipsskiv. Ångspärr min 300 mm in i nslutne vägg. Hörnregel. Vi 2 x 13 mm gipsskiv ehöver reglr inte plers i väggens förlängning. e Ljutätning, torr fogtätning. f Värmeisolering. g Vinsky, 9 mm utvänig gipsskiv. Mot pelre/lk 6:10 Mot/föri pelre/lk 6:11 Betong, min = väggtjoklek. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Min 20 mm hålrum utfyllt me minerlull. Infästning s 400 mm. Ljutätning, torr fogtätning. Montge v skenor (SKT) Skenor me torr fogtätning (SKT) fästes längs golv, väggr oh tk me infästningspunkter på 400. Infästningen sk ske i sik sk. Först oh sist infästningen sk sätts mximlt 100 mm från skenns äne. Noggrnnheten vi montge v skenor är viktig å ett korrekt montge säkerställer rätt komprimering oh ljutätning. Skrvning v skenor (SKT) Skenorn skrvs äne mot äne, se till tt änrn är vinkelrättkpe så tt tätningslistern nsluter väl mot vrnr. För tt uppnå ställ ljukrv ör skenor (SKT) kortre än 400 mm ej nväns. Skenor (SKT) vi örröppningr För tt unerlätt montge oh nslutning melln golvsokel oh foer kn gummilisten på skenns å flänsr skärs ort mx 250 mm från örröppningen. Vr nog me skruvningen i först lg så tt gummilisten komprimers tillräkligt. EuroProfil AB, Box 147, Nor, tel: , fx: , e-post: 43

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13 Val av väggrupp Byggnadsguide, april 2008 Väggnyckel 1 Bostäder Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp Lägenhetsskiljande vägg. C 1) : R w+c 50-3150 > 53 db EI 60 53 7, 8 Lägenhetsskiljande

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn MARS 2009 Lfrge gipsskivor och stålprofiler LAGERADRESS GIPS: terminl west. ö. hmnvägen. vrberg hmn moln b östr hmnvägen 31. box 46. 432 21 vrberg tel. +46 (0)340-313 00. fx +46 (0)340-313 01 e-mil: molnd@molnd-skive.dk.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 6 Sply-trä. rioritetsköer oh hepr. TDDC91,TDDE22,725G97: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 19 septemer 2017 Mgnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet 6.1 Innehåll

Läs mer

1 APRIL 2017 PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL

1 APRIL 2017 PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL 1 PRIL 2017 PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL MOLND PRODUKTÖVERSIKT GIPS OCH STÅL PRIL 2017 3 MOLND BYGGVROR - stark leverantör av ett komplett gips- och stålsortiment. Prograet omfattar både standardprodukter

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Ljudgranar C C+ CSP+

Ljudgranar C C+ CSP+ Ljudgranar C C+ CSP+ Bra, Bättre, Bäst! Att välja stålregel behöver inte vara svårt! Bra - Stålregel C En vägg byggd med standardreglar ger en god ekonomi och ergonomi i kombination med goda ljudtekniska

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Väggsystemet med Norgips gipsskivor på trästomme är ut provat både teoretiskt och praktiskt, och omfattas av en mängd väggtyper med väldokumenterade

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 reeleks NpMD ht006 ör M4 19 Innehåll Föror 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN 006 Del I, 9 uppgiter utn miniräknre 3 Del II, 8 uppgiter me miniräknre 6 Föror Kom ihåg Mtemtik är tt vr tylig

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR FÖRKLRINGR MOTORRIVEN FILMUK LT RMSPÄN UTVINKL FILMUK ÖGTLRE 2 ST. INFÄLL SÖGTLRE 1000 VL IVT LL MÅTT I MM MÅTT FÖR SMORNING / TILLVERKNING KONTROLLERS PÅ PLTS. SKR INRENING 2 0 3 T Y IL 50 18 X 00 3250

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs Fönsterbnksknler i plst, luminium och plåt tehlit.brp tehlit.bra tehlit.brs Fönsterbänksknler i PVC tehlit.brp En nyhet i modern design BRP fönsterbänksknl är i kombintion v modern design och ett väl beprövt

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5a

Facit - Tänk och Räkna 5a I tlens värl Fit Tänk oh Räkn Mer än 00 år sen 0 8 9009 8 88 00 0 0 8 8 9 90 9 8 98 99 08 kr 0 kr 0 80, 90, 00, 0, 0, 0 000, 00, 00, 0, 00, 0 8 08 09 9 0 00 0 000 + 00 + 0 + 8 000 + 0 + 9000 + 00 + 8 0

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Innerväggar. Guide för val av väggtyp

Innerväggar. Guide för val av väggtyp Innerväggar 18 Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger väggar. Fördelen med stål är att reglarna alltid blir räta och raka. Och att regelverket är lätt att bygga. Profilerna vrids

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

ADAD Inskrivning. SiS FoU. Formulärversion: In 2013:1. Får ej kopieras eller spridas utanför SiS

ADAD Inskrivning. SiS FoU. Formulärversion: In 2013:1. Får ej kopieras eller spridas utanför SiS ADAD Inskrivning SiS FoU Formulärversion: In 2013:1 Får ej kopiers eller spris utnför SiS ADAD Inskrivning Formulärversion: In 2013:1 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

1 april Produktöversikt. Gips och stål

1 april Produktöversikt. Gips och stål 1 april 2017 Produktöversikt Gips och stål Moland produktöversikt Gips och stål april 2017 3 Moland Byggvaror - stark leverantör av ett komplett gips- och stålsortiment. Prograet omfattar både standardprodukter

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället Counil of Europe Trety Series - No. 199 Europråets rmkonvention om kulturrvets väre för smhället Fro, 27.X.2005 2 CETS 199 Vlue of Culturl Heritge for Soiety, 27.X.2005 Inlening De melemsstter i Europrået

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Appendix. De plana triangelsatserna. D c

Appendix. De plana triangelsatserna. D c ppendix e pln tringelstsern Pythgors sts: I en rätvinklig tringel gäller, med figurens etekningr: 2 = 2 + 2 1 2 evis: Vi utnyttjr likformigheten melln tringlrn, oh. v denn får vi, med figurens etekningr:

Läs mer

MATEMATISKT INNEHÅLL UPPGIFT METOD. Omvandla mellan olika längdenheter. METOD BEGREPP RESONEMANG. Ta reda på omkrets. 5 Vilken omkretsen har figuren?

MATEMATISKT INNEHÅLL UPPGIFT METOD. Omvandla mellan olika längdenheter. METOD BEGREPP RESONEMANG. Ta reda på omkrets. 5 Vilken omkretsen har figuren? Kn du dett? Uppgiftern här är tänkt tt nvänds för utvärdering v hur elevern tillägnt sig kpitlets mtemtisk innehåll. Låt elevern, prvis eller i mindre grupper, lös uppgiftern tillsmmns och förklr för vrndr

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer