Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus"

Transkript

1 ALLTljuspå SMART BELYSNING Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning Smart belysning på väg även utomhus NR 3

2 Smart upplysning I detta nummer av Allt ljus på är det dags att ta upp ett mycket aktuellt ämne, nämligen Smart belysning. När vi tänker på en belysningsanläggning i ett kontor eller arbetslokal ser vi framför oss ett antal belysningsarmaturer i ett rum och en påoch avknapp vid dörren. Vi slår på belysningen när vi kommer på morgonen och låter sedan ljuset stå på hela dagen, oavsett om vi själva befinner oss i rummet eller inte. Vi slår av belysningen när vi lämnar vår arbetsplats på kvällen, om vi kommer ihåg. Detta sker varje dag, sommar som vinter och det är i själva verket inte särskilt smart. Alldeles för många belysningsanläggningar i Sverige saknar möjlighet till närvaro- och dagsljusstyrning. Detta gäller framförallt äldre byggnader, men föråldrad belysningsteknik installeras alltför ofta även i nyproduktion där byggnaden i övrigt byggs efter moderna miljöoch energikrav. Det gör att vi helt i onödan slösar bort minst 50 procent av den energi som behövs för belysningen i våra kontor, skolor och sjukhus. För att belysningen inte ska dra onödig energi ska den automatiskt känna av och reagera på närvaro och frånvaro samt dagsljus. Ljuset ska dras ned eller helt släckas när vi går på möten och under lunchen. Ljuset ska också automatiskt anpassas efter det dagljus som faller in genom fönster. Bakgrunden är att vi har olika behov vid olika tider under året och på olika platser i landet, då kan vi inte elda för kråkorna med att ha samma belysning tänd hela tiden. Smarta belysningssystem kan spara mellan 50 och 70 procent av energin för belysningen i våra vanligaste lokaler, till exempel skolor, kontor och i vården. Möjligheten att anpassa och styra ljuset har funnits länge, men kunskap om detta saknas hos många beställare och fastighetsägare. I Allt ljus på Smart belysning beskriver vi varför det är viktigt att vi tar till oss den smarta tekniken. Vi visar också hur det fungerar, både teoretiskt och med ett par exempel. Visserligen kan vi se en trend där allt fler beställare inser vikten av att hushålla med energi och pengar genom att installera belysning med styr- och reglersystem. Men det går onödigt långsamt. I Danmark har man insett detta och tagit lagen till hjälp för att skynda på utvecklingen. Vid varje om- och nybyggnation måste man installera både närvarostyrning och dagsljusstyrning, om dagsljus finns i lokalen. Som användare vill man själv kunna bestämma hur belysningen ska regleras så att den ger det ljus som man önskar och behöver. Men efter det, ska man inte behöva tänka. Då ska automatiken se till att man får det ljus man behöver, när man behöver det. Och att ljuset inte heller kan lämnas påslagen av slarv. Vill du veta mer om Smart belysning? Gå in på vår nya hemsida Där finner du fler exempel på smarta belysningsanläggningar som förbättrat både arbetsmiljö och driftsekonomi. Magnus Frantzell Vd Belysningsbranschen Allt ljus på, eller av? Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Allt ljus på vänder sig till dig som i arbetet direkt eller indirekt kan påverka belysningsfrågor rörande offentliga miljöer och arbetsplatser. Har du förslag på innehåll eller önskemål om framtida teman är du välkommen att mejla till oss på Belysningsbranschen, Det samma om du vet någon kollega som skulle uppskatta att få ett eget exemplar av Allt ljus på, eller om du vill avbeställa ditt eget. Tack till Johan Röklander. 2

3 Varför betala för ljus som ingen behöver? I skolor och kontor står lampor ofta och brinner till ingen nytta, i tomma lokaler där inget ljus behövs. Dessutom är dagsljuset under stor del av året så starkt, att man med fördel skulle kunna släcka hälften av belysningen utan att någon annan än energibolagen skulle märka någon skillnad. Dags för Smart belysning med andra ord. 3

4 Med Smart belysning får du både rätt Med tanke på alla fördelar är det lite märkligt att så få fastighetsägare ännu inte har satsat på energibesparande Smart belysning. Framför allt med tanke på hur motsvarande teknik utnyttjats inom andra områden. Sedan lång tid tillbaka har vi ju vant oss vid att varje folktom rulltrappa stänger av sig själv efter en stund. Inte heller går värmen i våra hus för fullt en strålande varm sommardag. Till och med motorerna i våra bilar stänger numera av sig själva så fort vi stannar vid ett rödljus. Allt för att spara energi. Men belysningen, framför allt på våra arbetsplatser, den låter vi lysa varken det behövs eller inte, som om energin var gratis eller som om det är någon annan som betalar. Onödig upplysning Totalt slösar vi i Sverige cirka 9 miljarder per år på att låta vår belysning stå och dra onödig energi. Det är sura pengar för företagare, privata fastighetsägare, stat, kommuner och landsting eftersom det oftast är de som står för notan. Visst, man kan informera och uppmana personal och anställda att spara på ljuset. Men vi är inte mer än människor. Vi glömmer och faller lätt tillbaka i gamla vanor och går ut ur rummet utan att släcka. Tack vare funktioner som automatisk reglering av närvaro, dagsljus och dimfunktion kan energiförbrukningen mer än halveras. 4

5 ljus och lägre elräkning Spar energi helt automatiskt Smart belysningsteknik däremot, den glömmer inte. Den gör vad den har blivit programmerad att utföra. Dag efter dag, natt efter natt. Den kan tända, släcka, minska och öka ljustyrkan utan att du behöver lyfta ett finger. Helt automatiskt regleras belysningen i lokalen efter både mängd dagsljus och närvaro. Vi på Belysningsbranschen har valt att gemensamt kalla dessa styr- och reglersystem för Smart belysning. Och det både på grund av det smarta i tekniken, men också på grund av alla pengar den spar. Att investera i en teknik som i ett slag reducerar energiförbrukningen med hela 50 procent är nämligen inget annat än smart. Tar man dessutom tillfället i akt och samtidigt byter ut gamla armaturer mot ny energisnål så blir sparpotentialen ännu större, närmare 80 procent! Smart belysning är energieffektivt ljus som inte förbrukar energi i onödan tack vare funktioner som automatisk reglering efter dagsljus, närvaro och individuella behov. 5

6 Smart belysning slösar ingen energi i onödan Hela idén med Smart belysning går ut på att spara energi utan att det syns, mer än i plånboken. Genom att låta tekniken släcka eller minska ljus som ändå inte gör någon nytta spar man helt enkelt pengar. Beräkningar visar att man med Smart belysning kan minska energiförbrukningen med procent genom att låta sensorer styra och reglera ljuset efter närvaro och mängden dagsljus som för tillfället strömmar in i lokalen. Smart belysning är inget annat än en smart investering som i genomsnitt är intjänad redan efter tre år. Passar man dessutom på, att samtidigt byta ut äldre armatur mot ny kan energibesparingen bli ända upp till 80 procent. Exempel på äldre armatur är till exempel lysrör med beteckningen T8. En betydligt effektivare ersättare (T5) till detta lysrör kom redan 1995, ändå är majoriteten av alla kontor, skolor och vårdlokaler fortfarande utrustade med gammal T8-teknik. Manuell ljusreglering Upp till -25% Lägre kostnader trots högre priser Skälet heter naturligtvis pengar. Eftersom de svenska elpriserna historiskt sett hållit sig på en relativt låg nivå, har incitamentet för ett teknikbyte inte varit speciellt stort. Så länge tekniken fungerar och driftkostnaderna är någorlunda rimliga har andra investeringar fått företräde. På senare år har elpriset dock skjutit i höjden. Ökade produktionskostnader och politiskt motiverade skattehöjningar har gemensamt pressat upp prisnivån och budskapet från politikerna är tydligt: Byt till mer energieffektiv teknik om ni vill ha låga energikostnader, även i framtiden. 6

7 Tändning/släckning via närvaro- eller rörelsedetektorer Dagsljusstyrd ljusreglering och släckning Ljusreglering med närvaro- eller rörelsedetektorer, dagsljusstyrning Upp till -50% Upp till -60% Upp till -75% 7

8 Så här fungerar Smart belysning Olika lokaler har olika behov och därför kan också ljusstyrning fungera på olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att de hjälper dig att spara energi utan att du själv knappt behöver lyfta ett finger. Närvarostyrning Närvarostyrning innebär att belysningen tänds automatiskt med hjälp av en eller flera rörelsedetektorer/sensorer så fort någon kommer in i rummet. Belysningen släcks även automatiskt en tid efter det att den senaste rörelsen registrerats. Närvarostyrning kan användas i lokaler såsom kontorsrum, förråd, toaletter och kapprum. Frånvarostyrning Ett system som kräver att man tänder belysningen manuellt men som släcker automatiskt efter en på förhand inställd tid efter senaste rörelsedetekteringen. Sensorn som detekterar kan vara placerad i belysningsarmaturen eller i rummet. Frånvarostyrning kan användas i lokaler som kontor och skolsalar. Närvarostyrd dämpning I lokaler som inte är ständigt bemannade, kan man göra stora energibesparingar genom en lägre belysningsnivå när lokalen står tom. Närvarostyrd dämpning säkerställer att det finns tillräckligt med ljus i lokalen när man befinner sig i den för att sedan, när lokalen är tom, reglera ljuset till en lägre nivå utan att släcka det helt. När någon kommer in i lokalen ökar ljuset igen automatiskt till en högre förutbestämd nivå. Känslan av trygghet för en person som går in i den svagt upplysta lokalen är naturligtvis mycket större än känslan av att gå in i en helt mörk lokal. Närvarostyrd dämpning kan användas i lokaler som korridorer, trapphus, lagerlokaler och parkeringsgarage. energiåtgång ARMATURER UTAN STYRNING 100% På kundbesök Lunch Internmöte 0% På en traditionell arbetsplats tänder man belysningen på morgonen och sedan står den på hela dagen oavsett om man är på plats eller inte tills man släcker efter sig när man lämnar jobbet. 8

9 Frånvarostyrd dämpning Frånvarostyrd dämpning är en variant på närvarostyrd dämpning med den skillnaden att när man går in i lokalen måste belysningen regleras manuellt till full styrka. Däremot säkerställer frånvarostyrd dämpning, att ljuset automatiskt återgår till den lägre nivån då lokalen åter är tom. I lokaler som inte konstant är bemannade, kan stora energibesparingar göras genom en lägre belysningsnivå när lokalen står tom. Frånvarostyrd dämpning kan användas i lokaler som korridorer, trapphus och parkeringsgarage. Dagsljusstyrning Dagsljusstyrning innebär att ljusstyrkan i lokalen alltid är den samma oavsett ljuskälla. När infallet av det naturliga dagsljuset minskar kompenseras detta automatiskt genom att ljuset från belysningsarmaturerna ökar så att den förutbestämda belysningsnivån alltid hålls konstant. På motsvarande sätt kommer ljuset från belysningsarmaturerna att minska när dagsljusinfallet ökar. Sensorn som känner av dagsljusnivåerna kan vara placerad i belysningsarmaturen eller i rummet. Dagsljusstyrning kan användas i lokaler som kontor och skolsalar. Dagsljusstyrning i kombination med närvaro- eller frånvarostyrning Att kombinera dagsljusstyrning med närvaroeller frånvarostyrning ökar naturligtvis besparingspotentialen ytterligare. Kan användas i lokaler som kontor och skolsalar. energiåtgång Dagsljusstyrning i kombination med närvaro- eller frånvarostyrning 100% På kundbesök Lunch Internmöte 0% En smart belysning anpassar sig efter närvaro och dagsljus. När man lämnar sin arbetsplats för möten eller lunch släcks belysningen och när dagsljuset ökar dimras belysningen ned. Det innebär en energibesparing på minst 50 procent. 9

10 Böcker i nytt ljus Hos Adlibris Logistik Center i Morgongåva arbetar idag cirka 200 anställda med att distribuera böcker beställda via internet. Från början var det tänkt att bli ett järnverk i Morgongåva. Kung Oscarshyttan skulle det heta om det inte var för att det lades ned innan det ens hade hunnit starta. Idag är det istället Adlibris.com, Nordens största bokhandel som står för hjärnverksamheten. Här arbetar cirka 200 personer med att årligen skicka drygt tre miljoner böcker beställda via internet till kunder över hela Norden. Det är en verksamhet som kräver bra belysning. Men inte över allt och inte hela tiden. 10

11 Ny armatur gav bättre arbetsmiljö Trots att byggnaden har anor från 1870-talet är den i utmärkt skick, ägd och förvaltad av Svensk Fastighetsfond AB med Tony Andersson som fastighetschef. En av hans många uppgifter är att så långt som möjligt försöka energieffektivisera bolagets fastighetsbestånd. Han tog därför upp frågan med sin hyresgäst Adlibris.com. De tyckte en ny belysning lät som en utmärkt idé. Inte så mycket för energikostnadernas skull, enligt avtalet ingår nämligen kostnaderna för belysning i hyran, utan för att kvaliteten på den befintliga belysningen helt enkelt var urusel. Gamla T8-lysrör och spotlights med gult ljus gav inget annat än höga driftskostnader och dålig arbetsmiljö. Smart belysning gav lysande ekonomi Sedan hösten 2011 bedrivs verksamheten på Adlibris Logistik Center i nytt och betydligt bättre ljus. Dessutom står inte längre samtliga lampor och brinner dagarna i ända. Istället tänds belysningen upp sektionsvis beroende på hur personalen rör sig i lokalerna. Efter 15 minuters inaktivitet dimras belysningen i sektionen ned till 20 procent av max. Efter en timme släcks de helt. Även dagsljuset är med och styr. Lokalens utformning, med bland annat sex meter höga väggar och fönster längst ned, gör dock dagsljuset till en något begränsad ljuskälla. Trots det har man valt att dra nytta av det ljus som ändå letar sig in. Genom dagsljussensorer anpassas ljusstyrkan automatiskt på armaturerna närmast fönstren efter det dagsljus som för tillfället strömmar in lokalen. Bytet till ny modern armatur, närvarosensorer och digitala styrsystem har inneburit att energiförbrukningen har sjunkit från cirka kwh till ungefär kwh per år. Detta trots fler ljuspunkter och ökad belysning i anläggningen. Dessutom räknar Tony Andersson med att investeringen ska betala sig på sju år. Och då är varken miljövinsterna för samhället i stort eller den förbättrade arbetsmiljön för Adlibris personal inräknade i kalkylen. Modern armatur och Smart belysning har minskat energiförbrukningen med hela 40 procent. Detta trots fler ljuspunkter och ökad belysning. 11

12 Smart belysning utomhus. Ett tryggt sätt att spara energi Den nya LED-belysningen på gång- och cykelvägen i Liljeholmsparken i Jönköping är närvarostyrd. När ingen går eller cyklar på vägen dimras ljuset automatiskt ned till 20 procent av max.

13 Gator, torg, parker, gång- och cykelvägar. Alla kräver de ordentlig belysning under dygnets mörka timmar för att inte upplevas som otrygga och ogästvänliga. Natt efter natt badar de därför i elljus, även då det är helt folktomt. För säkerhets skull kan man säga, men också för att för att det fram tills nu har saknats tillräckligt smarta alternativ. När det gäller närvarostyrning utomhus är vi bara i början av en spännande utveckling. Tekniken finns. Liksom intresset från kommunerna. Men så var det också frågan om tryggheten. Hur upplevs den av kvälls- och nattvandrare när ljuset från gatlamporna dimras upp istället för att ligga konstant på max? I Jönköping har man bestämt sig för att gå från tro till vetande i ett nyligen färdigställt pilotprojekt. Liljeholmsparken i Jönköping Populära Liljeholmsparken i Jönköping har varit med ett tag. Så har även parkens belysning. Det var med andra ord dags för en allmän upprustning av belysningen i en park som på dagtid lockar skaror av besökare, men som så fort mörkret fallit ratades, framför allt av kvinnorna. Kommunen såg och satsade Att belysningen i Liljeholmsparken var i behov av en upprustning var något som också ansvariga i kommunförvaltningen hade noterat. Dessutom har man identifierat ytterligare ett antal platser runt om i kommunen, som av allmänheten upplevdes som otrygga på grund av dålig belysning. Johan Röklander är belysningsplanerare i Jönköpings kommun. Han ser bara fördelar med att ersätta gammal kvicksilverarmatur med ny modern belysningsteknik. Och det oavsett förbudet mot Hg-lampor som träder i kraft Med modern teknik kan man göra så mycket mer. Framför allt när det gäller energibesparing men också när det gäller gestaltning av platsen och den estetiska upplevelsen. Närvarostyrd upplysning av gång- och cykelväg Den mest spännande delen av belysningsprojektet i Liljeholmsparken handlar om en 350 meter lång gång- och cykelväg. Ett pilotprojekt där kvicksilverarmaturen på de befintliga stolparna har bytts mot LED. Och närvarostyrning. Belysningen är dock aldrig helt nedsläckt. Istället dimras den ned till 20 procent av max då ingen går eller cyklar på vägen. Även om installationen är permanent så vill vi ändå försöka att ta reda på hur människor reagerar inför en utomhusbelysning som dimras upp då man närmar sig den. Vi vill också ha svar på hur lång tid efter det att man har passerat en stolpe ljuset ska släckas ned? Vi vill ju inte att folk ska känna sig jagade av mörker, säger Johan Röklander. Tryggheten i första hand. Pengarna i andra Det är frågor som dessa Johan och många andra söker svar på. Anläggningen i Liljeholmsparken är idag programmerad på följande sätt; så fort en fotgängare eller cyklist aktiverar en av stolparnas sensorer ökar ljustyrkan till 100 procent, både på denna stolpe och på de två framförvarande. Denna inställning kan ju naturligtvis ändras, främst beroende på hur den upplevs av människorna som utnyttjar vägen. Tryggheten kommer alltid i första rummet. Därefter besparingspotentialen. Hittills ser det dock ljust ut, för båda. Enbart bytet från kvicksilverarmatur till LEDarmatur innebär en energibesparing på 74 procent. Effekten från närvarostyrningen oräknad. Under hösten kommer man dock att koppla på en logger som mäter energiåtgången under olika delar av dygnet. Då får man svart på vitt även här. Johan Röklander, belysningsplanerare, Jönköpings kommun. 13

14 Tomgångskörning av belysning borde vara förbjudet. Precis som i Danmark Man behöver inte gå speciellt långt för att hitta föregångare inom området Smart belysning. Det räcker med att ta sig till Danmark. Till skillnad från Sverige ställer myndigheterna i Danmark krav på att Smart belysning installeras vid nybyggnation och större ombyggnationer av kontorsfastigheter. Annars inget bygglov. Kraven finns att läsa i Bygningsreglementet under punkt Elektrisk belysning och avser såväl dagsljusstyrning som närvarostyrning av belysningen. När det gäller dagsljusstyrning gäller även krav på zonindelning av armaturen i rummet så att flera sensorer kan verka oberoende av varandra. Syftet är att säkerställa tillräckligt med ljus i rummets inre delar samtidigt som belysningen i närheten av fönster automatiskt dimras ned eller släcks när fullt dagsljus råder. I rum och utrymmen som saknar dagsljus skall armaturen vara utrustad med närvarosensorer. Enda undantaget från denna regel är i utrymmen där risken för olyckor kan påverkas negativt på grund av närvarostyrning. På Belysningsbranschen tycker vi att de danska byggreglerna på ett föredömligt sätt bekräftar den moderna belysningsteknikens alla möjligheter. Reglerna tar bland annat fasta på vikten av att det finns bra belysning i alla delar av en arbetslokal samtidigt som krav ställs på att armaturen förses med automatiska regler- och styrsystem för effektivare energiförbrukning. Det vill säga Smart belysning. Tomgang forbudt 14

15 Gröna hyresavtal bäddar för modern belysningsteknik Fastighetsägarnas medlemmar vill tillsammans med sina hyresgäster ta ett tydligare samhällsansvar när det gäller miljö och hållbarhetsfrågor. Denna vilja har nu resulterat i ett grönt hyresavtal för kontorslokaler. Avtalet är en formell överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om att vidta åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Bland annat inom området energieffektivisering. Ett avtal för alla som vill spara energi och pengar Grundtanken är att avtalet, som består av två delar, ska främja hållbar utveckling genom att skapa engagemang och aktivitet hos både hyresvärd och hyresgäst. Första delen är obligatorisk och omfattar 16 åtaganden där fastighetsägaren ansvarar för sex, hyresgästen för tre. Övriga sju åtaganden är gemensamma. Inköp av förnybar el är exempel på ett åtagande som faller på hyresgästen medan optimering av driftstider och vitvaror med låg energianvändning är exempel på gemensamma. Parterna rekommenderas dessutom att ta fram en gemensam handlingsplan som fastställer mål och tidsplan. Om planen även innehåller ekonomiska investeringar ska dessa specificeras i en särskild överenskommelse där bland annat fördelningen av kostnaderna regleras. Det gäller även kostnadsbesparingarna som investeringen kan förväntas leda till. På lång sikt hoppas man att det gröna hyresavtalet ska driva på utvecklingen mot mer resurseffektiva byggnader. På kort sikt bidrar avtalet till minskad användning av energi och andra miljöbelastande resurser. Sverige är upplyst, men långt ifrån modernt För oss på Belysningsbranschen är lanseringen av ett grönt hyresavtal som ljuv musik. Besparingspotentialen när det gäller gammal kontra modern belysningsteknik är nämligen enorm. Inte minst med tanke på hur eftersatt belysningen faktiskt är när det gäller svenska arbetsplatser. Upp till 80 procents minskad energiförbrukning om man byter till både moderna armaturer och Smart belysning. Enligt Energimyndighetens STIL- rapporter är belysningen i 63 procent av Sveriges kontor omodern. Ännu värre är siffrorna för svenska skolor och vårdlokaler. 73 respektive 82 procent av dessa väntar fortfarande på att ta steget in i 2000-talet när det gäller belysningskvalitet och energibesparing. Det är illa nog som det är, men att det än idag installeras gammaldags belysningsteknik i nybyggda kontorslokaler är mer än anmärkningsvärt. Det borde vara förbjudet. Precis som i Danmark. Läs mer om Smart belysning på 15

16 Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro Elco Elektroskandia ERCO Fagerhults Belysning Fergin Sverige Flux Fox Design Glamox Luxo Lighting Havells Sylvania Hess Scandinavia iguzzini KAMIC, Karlstad Automatic Ljusgruppen Maxel Belysning Osram Parabolux Philips Lighting Proton Lighting Schréder Nordic Selux Ljussystem Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Waldmann Ljusteknik Zero Zobra Zumtobel Belysning Ljuskällor Aura Light GE Lighting Havells Sylvania Osram Philips Lighting Led Aluwave Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan BLP-Listen BLP Ecolux Elektro Elco ERCO Fagerhults Belysning Flux Fox Design GE Lighting Glamox Luxo Lighting Ljusgruppen Maxel Belysning Narva Scandinavia Optoga Osram Philips Lighting Stockholm Lighting Company Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Toshiba Wennerström Ljuskontroll Zumtobel Belysning Nödbelysning Accenta Bergdals Cupola Effekta Power Systems ETAP Belysning Fagerhults Belysning Glamox Luxo Lighting Honeywell Life Safety KAMIC, Karlstad Automatic Ledolight Lisol Scandinavia Malux Sweden OEM Automatic Schneider Electric Sverige Thorn Lighting Zumtobel Belysning Driftdon Helvar Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Styr- och reglergruppen Helvar Karl H Ström Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Belysningsbranschen Box Stockholm

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro

Läs mer

Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution

Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution ALLTljuspå LJUSET Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution NR 1 Allt ljus på ljuset Nu inleder Belysningsbranschen ett nytt kapitel i vår uppgift att sprida kunskap kring allt som rör

Läs mer

Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram

Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram ALLTljuspå UTOMHUSBELYSNING Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Godnatt för kvicksilverlampan Från miljonprogram till miljöprogram NR 2 Allt ljus på utomhusbelysningen Vi fortsätter vår serie

Läs mer

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från En ljusare framtid att spara energi och miljö med smart belysning 1 Information från 2 Smart belysning kan sänka energiförbrukningen i Sverige med 80 procent Den renaste kraften kommer varken från naturgas

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar?

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Hur länge har man råd att elda för kråkorna? En modern belysningsanläggning drar bara en femtedel så mycket el som en 10-15

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Värt att veta om. Ljus. styrning

Värt att veta om. Ljus. styrning Värt att veta om Ljus styrning värt att veta om ljusstyrning 2 Ljusstyrning är en av de starkaste trenderna inom belysning just nu. Det är ett allt viktigare verktyg för att energieffektivisera en belysnings

Läs mer

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN Detta är en larmrapport! Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner

Läs mer

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

Nya trender inom belysningsstyrning

Nya trender inom belysningsstyrning Easy Fair 2015 Kista Nya trender inom belysningsstyrning, Joakim Grönberg (Helvar) Per Vesterlund (Tridonic, Wennerströms Ljuskontroll) s tekniska kommitté Driftdonsgruppen sektion för driftdonstillverkarna

Läs mer

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut.

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. användar- och kopplingsguide denna guide Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. Denna guide visar hur Helvars idimsystem används

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt.

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Ett unikt erbjudande: LED-lampor från LEDON Det har aldrig varit enklare att erbjuda era gäster en komfortabel och professionell belysning samtidigt som ni gynnar

Läs mer

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Att Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska CO 2 - utsläppen med två miljoner ton Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Smart Light Energi i vardagen

Smart Light Energi i vardagen Smart Light Energi i vardagen Skulle du vilja bli mer miljömedveten utan att behöva ändra ditt beteende? Glömmer du att stänga av lampan när du lämnar rummet? Låta du lampan vara på när det är ljust? Vårt

Läs mer

DB Schenker kör för fullt med låg energi

DB Schenker kör för fullt med låg energi DB Schenker tror på en ljusare framtid och på bättre ljus till lägre kostnad. Det är resultatet av ett lyckat samarbetsprojekt. Inte bara i halverade kostnader, utan också i trevligare arbetsmiljö med

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips Christoph Haeberlein, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Varför ljusstyrning? Smart belysning för att uppnå energibesparing och komfort

Läs mer

Einar Mattsson AB miljösatsar på modern belysning -Storstädningen av miljövidrig teknik fortsätter

Einar Mattsson AB miljösatsar på modern belysning -Storstädningen av miljövidrig teknik fortsätter Einar Mattsson AB miljösatsar på modern belysning -Storstädningen av miljövidrig teknik fortsätter Familjeföretaget Einar Mattsson AB fortsätter att miljösatsa på modern belysning. Det goda utfallet hos

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Spara energi bekvämt och säkert

Spara energi bekvämt och säkert Spara energi bekvämt och säkert Rörelse- och närvarovakter Trend, Trend Solid P112750 Enkel och effektiv: sparar energi med hjälp av rörelse Effektiv energianvändning är ett snabbt, kostnadseffektivt och

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Program Energieffektivisering för Belysning. Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI)

Program Energieffektivisering för Belysning. Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI) Program Energieffektivisering för Belysning Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI) BAKGRUND Belysning svarar för omkring 10 procent av den totala energianvändningen

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation.

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. Flex Ljus över allt. Visst är det snyggt med diskret, enhetlig belysning på kontoret, för både allmänljus och riktad

Läs mer

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1 ! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida 1! ! Ljuset är den mest kraftfulla mekanismen för att reglera människans dygnsrytm. Ljuset har förmågan att ge energi, att verka avslappnande, att pigga upp samt öka den kognitiva

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt ioorn Mifjömffjarden, Stockholm stad

Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt ioorn Mifjömffjarden, Stockholm stad W^L-cLijZ/yjotö Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt ioorn Mifjömffjarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2722/2005 Projektets nummer och namn: Nr B 84 Energieffektiviseringar

Läs mer

Integrerad ljusreglering. ELS - MDS - EMD - kundanpassat

Integrerad ljusreglering. ELS - MDS - EMD - kundanpassat Integrerad ljusreglering ELS - MDS - EMD - kundanpassat Integrerad ljusreglering Briljant i sin enkelhet Integrerad ljusreglering innebär att hela ljusregleringssystemet (sensor, styrenhet och dimbart

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg Säkerhet på väg Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Läs mer

Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv

Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv Nils Brolin, ABB Marie Holmberg, Schneider Electric Innehåll Varför fastighetsautomation Krav på energieffektivisering Lagar och föreskrifter EN 15232

Läs mer

1. Utnyttja dagsljus. 2. Holistisk Ljusdesign ett nytt ljusparadigm som sparar energi. 3. Ljusteknik BAT 4. Styrning

1. Utnyttja dagsljus. 2. Holistisk Ljusdesign ett nytt ljusparadigm som sparar energi. 3. Ljusteknik BAT 4. Styrning Holistisk energieffektiv LJUSDESIGN Den renaste kilowattimmen behöver aldrig produceras! Holistisk energieffektiv LJUSDESIGN Den renaste kilowattimmen behöver aldrig produceras! 1. Utnyttja dagsljus 2.

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Energieffektiv hissbelysning

Energieffektiv hissbelysning Energieffektiv hissbelysning Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer Lysdiodsbaserade Armaturer 90% lägre förbrukning BeBo Utarbetad av Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB Örebro, oktober, 2009 Beställargruppen

Läs mer

ENERGIPROJEKT. Ny belysning gav bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö 18 LJUSKULTUR 2 / 05

ENERGIPROJEKT. Ny belysning gav bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö 18 LJUSKULTUR 2 / 05 Ny belysning gav bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö TEXT ANDERS LÖFVENDAHL FOTO ULF CELANDER 18 LJUSKULTUR 2 / 05 BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Den nya belysningen har inte bara medfört bättre ljuskomfort utan

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd skapar klimatsmart fastighetsbestånd LED-belysning sänker energianvändningen med mer än 80 procent Det allmännyttiga bostadsbolaget AB och Mora kommun samarbetar sedan några år tillbaka med Caverion i

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Exxact och Renova. Du är unik. Visa det.

Exxact och Renova. Du är unik. Visa det. Exxact och Renova Du är unik. Visa det. Byt strömställare det finns mer än vitt att välja bland Är design, komfort och energieffektivitet viktigt för dig? I så fall har vi strålande nyheter du behöver

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

lysande ytor Modern kontorsbelysning

lysande ytor Modern kontorsbelysning lysande ytor Modern kontorsbelysning Lysande ytor på kontoret Combilumeserien Tänk stora, ljusa ytor i fantasifulla formationer. Combilume är den kreativa familjen som möjliggör idérika ljussättningar

Läs mer

t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler.

t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler. Checklista Energieffektivisera belysning i stora lokaler t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler. Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

2(5) Fula armaturer (d.v.s. belysningsanordningar) Bländande dagsljus eller armaturer 22% 26% 18% 20% 24% 24%

2(5) Fula armaturer (d.v.s. belysningsanordningar) Bländande dagsljus eller armaturer 22% 26% 18% 20% 24% 24% Utdrag ur arbetsmiljöundersökning November 2007 Om undersökningen Undersökningen genomfördes bland 1 801yrkesarbetande svenskar över 20 år under hösten 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e-postenkät.

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla 2015-05-27 NORDIC CENTER FOR SUSTAIABLE HEALTHCARE Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Hur länge har staten, kommunerna, landstinget och fastighetsägarna, råd att elda för kråkorna? Vår vision Är att

Läs mer

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet Checklista Denna checklista är för dig som står inför att beskriva och ställa krav på belysning i ett ett tidigt skede för en fastighet. Checklistan

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp Hultsfred 2016-10-18 Ylva Svedenmark Agenda Kort om UHM Upphandling av hållbara belysningslösningar - verktyg Beräkning av livscykelkostnader

Läs mer

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Behovet att spara elenergi blir allt mer påtagligt. Klimatfrågan och kraven på minskade utsläpp av växthusgaser och energibesparing är

Läs mer

i samband med Tertial 1

i samband med Tertial 1 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder 2017 i samband med Tertial 1 Bilaga 3 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Ansökan. Bilaga 1 Sida 1 (6) 2017-05-02

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

framtidens utomhusbelysning

framtidens utomhusbelysning Utomhus CityTouch Kristiansund kommun Kristiansund kommun går mot framtidens utomhusbelysning Norska kommuner har enorma uppgraderingsbehov av g atubelysningen på grund av energi- och miljökrav. Gamla

Läs mer

Utredning kring utbildningsinsatser. för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö

Utredning kring utbildningsinsatser. för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö Utredning kring utbildningsinsatser för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö Monica Säter Doktorand Chalmers/Arkitektur Avdelningen för Belysningsvetenskap Det

Läs mer

TEMA Belysning. Hur inventerar man och beräknar ekonomi för belysningsåtgärder för mindre energianvändning och bättre arbetsmiljö

TEMA Belysning. Hur inventerar man och beräknar ekonomi för belysningsåtgärder för mindre energianvändning och bättre arbetsmiljö TEMA Belysning Hur inventerar man och beräknar ekonomi för belysningsåtgärder för mindre energianvändning och bättre arbetsmiljö Europe by night 2 Energianvändning för värme, vamvatten och el 1970-1994

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer