Årets utlåning på kr beräknas generera investeringar på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på"

Transkript

1 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på kr beräknas generera investeringar på kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över kr. UNDER ÅRET FINANSIERADES 116 FÖRETAG, AV DESSA VAR 64 NYA KUNDER. Topplån för företag

2 2 årsredovisning - året som gått Norrlandsfonden - utvecklar och stärker Norrland Norrlandsfonden är en oberoende stiftelse med uppgift att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i ett brett spektrum av branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. En stark affärsidé och tilltro till ägare och ledning är grundläggande för vår finansiella medverkan. Norrlandsfonden är en stiftelse grundad år 1961 med fondkapitalet tillskjutet av LKAB och staten. Norrlandsfonden drivs affärsmässigt utan kapitaltillskott. har eget kapital på drygt 1 miljard kronor och engagemang i 378 företag. erbjuder lån, konvertibla skuldebrev och olika former av garantier för nyetablering, utveckling och expansion i små och medelstora företag. är delägare i riskkapitalbolag och företagsinkubatorer. medverkar aktivt i Ung Företagsamhet, Venture Cup och Connect Norr. har kontor i Luleå och Sundsvall. har en regionalt väl förankrad styrelse och revisorer utsedda av regeringen.

3 året som gått - årsredovisning 3 Året som gått Norrlandsfondens kunder och deras utveckling föregående femårsperiod Norrlandsfondens lånestock Förändring omsättning % msek Tillväxt % utestående lån inkl. borgen, msek Förändring antal anställda % Branschfördelning personer Turism, 15% Med/Bioteknik, 5% Tjänste, 18% ICT, 16% Miljö/Energi, 6% Industri, 40%

4 4 årsredovisning - vd och ordförande Nu börjar det vända Norrlandsfonden står väl rustade att möta den förväntade uppgången i investeringar som nu skymtar efter ett 2012 där den svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden i synnerhet i Europa dämpade framtidstron hos svenska företag och hushåll. Det konstaterar Lars-Olov Söderström, vd, och Anders Öhberg, styrelseordförande när de samtalar om läget. Men samtidigt känns det som att en vändning är på gång. De starka BNP-siffrorna för sista kvartalet 2012 gav en injektion. Nu handlar det om att vi själva måste vara på hugget. Leif Boork brukar tala om att det behövs ett extra skär fram mot kassen och det är precis det som driver våra medarbetare, säger Anders Öhberg. För Norrlandsfonden innebar 2012 utlåning till lika många företag som föregående år men att utlåningen i kronor blev lägre. Kundernas lånebehov har förändrats. De större investeringsrelaterade krediterna är färre än föregående år. En stark svensk krona har också påverkat efterfrågan på den svenska exporten. Det norrländska näringslivet, med sitt stora exportberoende, har dock stått emot den internationella konjunkturnedgången ganska väl men det är klart att investeringsviljan påverkats, konstaterar Lars-Olov Söderström. Glädjande är dock en fortsatt växande lånestock och att vi kunnat knyta till oss hela 64 nya kunder i en återhållsam marknad. Mindre tillfredsställande är att antalet låntagare som ägs eller leds av kvinnor inte fullt ut nått upp till målet. Där kommer vi att ytterligare intensifiera insatserna, säger Lars-Olov. Lars-Olov Söderström, vd

5 vd och ordförande - årsredovisning 5 Norrlandsfonden har en stark egen ekonomi med ett eget kapital på drygt en miljard kronor och över 750 miljoner kronor utlånade eller garanterade. För att säkerställa en långsiktigt förstärkt utlåningskapacitet har Norrlandsfonden under året upptagit ett långfristigt lån på 200 miljoner kronor av Inlandsinnovation AB. Lånet stärker Norrlandsfondens möjligheter till fortsatt tillväxt och medför en förhöjd ambition att jobba med företag belägna i Norrlands inland konstaterar Anders. Jag ser samverkan med Inlandsinnovation som en viktig strategisk insats när det gäller att stärka förutsättningarna för företagen i norr att utvecklas. Kombinationen investeringar i ägarkapital och finansiering med topplån, som är vår uppgift är viktig säger Anders Öhberg och fortsätter: På sikt ser vi gärna att antalet offentliga aktörer på den norrländska riskkapitalmarknaden blir färre. Inte för att jag inte tycker om konkurrens utan för att det är knepigt för företagen när floran är för stor. Många av aktörerna är också underkritiska i sin kapitalbas och har därmed begränsad uthållighet. Detta har också oberoende utredare pekat på. Arbetet med att certifiera Norrlandsfondens företags- och kreditanalytiker har slutförts under året. Samtliga analytiker har genomgått fyra olika utbildningssteg med externa examinatorer. Därmed är en stabil grund lagd för fortsatt god kvalitet inom Norrlandsfondens kreditorganisation säger Lars-Olov. Samtidigt kvarstår ambitionen till kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Den löpande dialogen med kunder och samarbetspartners är den viktigaste källan till förkovringsområden både för enskilda medarbetare som för organisationen som helhet. I kvalitetsarbetet ligger också ett fortsatt fokus på personalens arbetsmiljö och hälsa tillägger Lars-Olov. Hållbarhetsfrågorna har dock mer än bara ett arbetsgivarperspektiv. I Norrlandsfondens roll som långivare vägs hållbarhetsaspekter in på flera sätt och vi prioriterar företag som investerar i ny miljövänlig teknik. Norrlandsfondens hållbarhetsarbete redovisas i den särskilda hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av denna årsredovisning. Tag gärna del av denna för en djupare inblick i Norrlandsfondens höga ambition vad gäller hållbarhet uppmanar Lars-Olov. Jag ser det som ett gemensamt ansvar och uppdrag för alla oss som arbetar med företagsfinansiering i Norrland att bidra till att skapa bra förutsättningar för att stärka investeringsviljan. Norrland har en stor potential. Avgörande för hur vi ska lyckas är ett gott företagsklimat. Jag lovar att vi i Norrlandsfonden ska bidra, på alla sätt som vi kan till detta, avslutar Anders Öhberg. Glädjande är dock en fortsatt växande lånestock och att vi kunnat knyta till oss hela 64 nya kunder i en återhållsam marknad. Anders Öhberg, styrelseordförande

6 6 årsredovisning - orbadens konferens & spa Effektivare uppvärmning viktig satsning Miljövänligare och effektivare uppvärmningssystem är investeringar som Norrlandsfonden är extra positivt att gå in med finansiering till. Den senaste investeringen vid Orbadens Konferens & Spa i Hälsingland är ett lysande exempel. Helene Åkerström Hartman köpte konferensanläggningen 2009 och har sedan dess jobbat otroligt målmedvetet och seriöst på att utveckla verksamheten, säger Per-Erik Persson, företagsanalytiker vid Norrlandsfonden i Sundsvall som följt företagets utveckling sedan just Då byggdes restaurangen ut och renoveringsarbeten utfördes, bland annat via finansiering från Norrlandsfonden. Effektivare uppvärmningssystem Under 2012 var det sedan dags för nästa stora satsning då spa-delen byggdes ut med 100 kvadratmeter, poolavdelningen renoverades och uppvärmningssystemet byggdes om till ett miljövänligare och effektivare system. Det här är åtgärder som stärker anläggningen på marknaden både ur ett när- och fjärrperspektiv. Kurort med historia Orbaden har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då anläggningen med sin kilometerlånga strand vid Ljusnans strand fungerade som kurort under sommarmånaderna och människor från huvudstaden Stockholm tog tåget de dryga 30 milen för bad, rekreation och vila. Min farmor och farfar bodde alldeles intill Orbaden berättar Per-Erik, så jag var där många gånger under somrarna när jag var en liten grabb. Personligen är det därför lite extra roligt att följa hur Orbaden utvecklas vidare och jag är imponerad av det jobb som Helene Åkerström Hartman gjort så här långt. Norrlandsfonden har varit med och hjälpt till att göra vår satsning möjlig. Det som varit extra roligt är det stöd och det positiva bemötande som handläggarna från Norrlandsfonden visat oss hela vägen, säger Helen Åkerström Hartman.

7 orbadens konferens & spa - årsredovisning 7 Per-Erik Persson Företagsanalytiker 10 år på Norrlandsfonden. Intressen: Vistas i naturen. Att få sätta på mig skyddskläderna, ta motorsågen, åka ut i vår vackra skog och jobba med kroppen.

8 8 årsredovisning - certifiering Birgitta Cajander Företagsanalytiker 18 år på Norrlandsfonden. Intressen: Familj och vänner. Att vara nära naturen via promenader, skidåkning, skärgårdsturer och svampplockning. Läser och lyssnar på musik. Certifiering gav kvalitetsstämpel och tydligare roller Kvalitetssäkring och en tydligare yrkesroll var två viktiga parametrar när Norrlandsfonden genomförde sin certifiering av medarbetarna. Arbetet är nu klart och resultatet blev mycket gott. Under 2012 slutförde Norrlandsfonden den första riktade certifieringen av bolagets kredit- och företagsanalytiker. Syftet är kort och gott att kvalitetssäkra analytikerna och deras arbete samtidigt som certifieringen stärker och tydliggör yrkesrollen externt. Certifieringen blir även en naturlig del av den introduktion våra nyanställda får. På så sätt säkerställer vi direkt att de möter kraven från våra samarbetspartners och kunder, säger Birgitta Cajander, företagsanalytiker som var ansvarig för certifieringsprojektet. Grundlig benchmark Innan Norrlandsfonden genomförde sin certifiering gjordes en benchmark mot andra större organisationer som genomfört liknande projekt. Allt för att kunna genomföra arbetet så effektivt som möjligt. Bland annat tittade man extra noga på hur andra aktörer inom bank- och finanssektorn valt att genomföra sina projekt. Vi ville helst slippa uppfinna hjulet på nytt. Vi gjorde en grundlig analys och sammanställde alla fakta, råd och tips men insåg ganska snabbt att de modeller andra använt inte passade för en liten organisation som vår. Så vi fick ta en annan väg, konstaterar Birgitta Cajander. Fyra hörnstenar En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram rätt modell. Man anlitade även en erfaren konsult som stöd och för att skapa struktur i projektet. Gruppen identifierade fyra viktiga hörnstenar för en analytiker på Norrlandsfonden: 1. Norrlandsfondens ramverk, styrdokument och policyfunktioner 2. Räkenskapsanalys, vikten av förståelse för hur sifferunderlag ska tolkas 3. Finansieringsformer, juridiska frågor som krediträtt och obestånd 4. Att bemöta kunden på rätt sätt. Självstudier och seminarier Certifieringen genomfördes via självstudier och ett antal seminariedagar som sedan följdes upp med en examination på varje delmoment. Samtliga analytiker är nu certifierade. I framtiden kommer certifieringen att ingå som en del av den interna utbildningen vid nyrekryteringar. Ja, tanken är att de som börjar arbeta hos oss ska ha genomgått certifieringen inom ett år, avslutar Birgitta Cajander.

9 riskkapitalbolag, konjukturbarometer - årsredovisning 9 Petter Alapää Företagsanalytiker 7 år på Norrlandsfonden. Intressen: Träning, gärna längdskidor eller cykling. Gillar även älgjakten i hembyn som har det mesta. Sedan är det kul att lira trummor också. Norrlandsfonden stimulerar även tillväxt genom partnerskap i olika intressebolag För att förbättra norrländska företags tillgång till ägarkapital är det en del av Norrlandsfondens verksamhet att arbeta via riskkapitalbolag. Partnerinvest Norr AB, verksamt i Norrbotten och Västerbotten, är ett exempel på ett sådant bolag. Norrlandsfonden och Almi Invest AB äger Partnerinvest till lika delar. Hittills har Partnerinvest investerat i ett 20-tal företag som alla har gemensamt att de ägs och drivs av hängivna entreprenörer, som vill se sina företag växa. En av Partnerinvests stora utmaningar är att hitta medfinansiärer eftersom de inte kan ta hela investeringen själva. För att göra detta har de etablerat ett nätverk av investerare som de investerar tillsammans med. Det aktuella företaget tillförs därigenom inte bara kapital utan även kompetens och affärskontakter via Partnerinvest och den medinvesterande partnern. Via sitt investerarnätverk kan Partnerinvest bidra till att ett företag får in en ägare som kan bidra med kapital och branschkompetens. Utan Partnerinvest kanske företaget och investeraren aldrig hade mötts, säger Petter Alapää, företagsanalytiker på Norrlandsfonden. Viljan att växa är viktigast Företag i de flesta branscher kan bli aktuella att investera i och fokus ligger på att företaget har en vilja och potential att växa. När Norrlandsfonden bedriver sitt marknadsarbete korsas vägarna ibland av Partnerinvest vilket då ofta leder till ett positivt utbyte för båda parter. Partnerinvest bedriver sin verksamhet helt självständigt från Norrlandsfonden men det hindrar inte att Norrlandsfonden kan tipsa Partnerinvest om ett intressant företag, och tvärtom. Ibland händer det också att vi båda är inne och finansierar samma företag, fortsätter Petter Alapää. Ett exempel på ett företag som har finansierats av både Norrlandsfonden och Partnerinvest är Likvor AB. Likvor är ett medicinsktekniskt företag vars produkt grundar sig på närmare 40-års forskning vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Företaget har utvecklat ett instrument som används vid neurologiska undersökningar och det säljs i dag till sjukhus runt om i Europa. Vi kom i kontakt med Likvor första gången 2008 och nu finns deras produkt ute på marknaden. Konjukturbarometern En annan del av Norrlandsfondens verksamhet består av Konjunkturbarometern som tagits fram av SCB på uppdrag av Norrlandsfonden sedan slutet av 90-talet. I denna ger 1000 företag i Norrland sin bild av konjunkturläget i form av en nulägesbedömning och en prognos för det kommande halvåret. Resultatet presenteras under en road show som går från Luleå, via Skellefteå, Umeå, Östersund och Sundsvall till Gävle. Bland åhörarna finns företag och samarbetspartners och presentationerna är mycket uppskattade. Konjunkturbarometern och det faktum att vi är ute och besöker det norrländska näringslivet kontinuerligt, ger oss en unik bild av den norrländska konjunkturen. Det kan vi sedan dra nytta av när vi bedömer företag och branscher, konstaterar Petter Alapää.

10 10 årsredovisning - kvinnligt nätverk Kvinnligt nätverk för kvinnliga ledare Norrlandsfonden har en målsättning att nå ut till fler kvinnor i tillväxtföretag. För att lyckas med det har man bland annat utvecklat ett speciellt nätverk för dessa kvinnor. Varje år arrangerar Norrlandsfonden tillsammans med Partnerinvest två nätverksträffar och på programmet står bland annat företagsbesök och föreläsningar. I grunden handlar det om att träffas och byta erfarenheter och på så sätt utvecklas som ledare. Nätverket riktar sig specifikt till kvinnor som äger eller leder tillväxtföretag i Norrbotten och Västerbotten. För oss på Norrlandsfonden handlar det om att öka andelen tillväxtföretag som leds eller ägs av kvinnor. Kvinnor finns i alla typer av företagande. Turism dominerar något, men andelen kvinnor ökar exempelvis inom industrisektorn. Nätverket är mycket värdefullt, inte minst så får vi en chans att berätta vilka vi är och vad vi gör, säger Susanne Johnsson företagsanalytiker på Norrlandsfonden. Flexibilitet och trygghet Ett exempel på ett industriföretag med en kvinna i ledningen är Nybergs Mekaniska. Företaget som startade i Kiruna arbetar med högkvalitativ tillverkning. Idag har man även verksamhet i Piteå, Luleå och Jokkmokk. Tack vare Norrlandsfonden har vi kunnat vara mer flexibla i våra investeringar, vi har kunnat sprida våra risker och på så sätt vuxit oss starkare. Man kan säga att det har skapat trygghet som möjliggjort vår tillväxt, säger Anita Forss vd och delägare. Hand in Hand Norrlandsfonden har även medverkat till att fler kvinnor i tredje världen får möjlighet att starta företag. Genom att stödja initiativet Hand in Hand som samlar in pengar för att hjälpa kvinnor med företagarutbildning och startkapital. Istället för att skicka julgåvor och julkort har vi skänkt pengar genom en uppskattad kampanj på Facebook. En summa på 900 kronor kan vara tillräckligt för att Hand in Hand ska kunna hjälpa en kvinna i tredje världen att starta egen verksamhet och vår insats har bidragit till att 55 kvinnor fått det stödet, konstaterar Susanne Johnsson.

11 kvinnligt nätverk - årsredovisning 11 Susanne Johnsson Företagsanalytiker 4 år på Norrlandsfonden. Intressen: Mina barn och två barnbarn, skidåkning på vintern och fågeljakt på hösten. Sedan gillar jag att umgås med mina vänner.

12 12 årsredovisning - inkubator Per Nilsson Företagsanalytiker 5 år på Norrlandsfonden. Intressen: Skärgården och familjens stuga. Jag är gammal brottare och tränar mina egna tre barn i denna stolta och ädla sport. Inkubatorn, en kuvös för goda idéer För att nå företag i de absolut tidigaste skedena arbetar Norrlandsfonden med företagskuvöser eller så kallade inkubatorer. Samarbetet är en väg för att lokalisera framtida kunder. Kort kan man säga att en inkubator hjälper nybildade företag att komma igång med verksamheten. Det kan handla om allt från lokaler och utrustning till operativt stöd och vägledning. Inkubatorerna jobbar ofta nära de lokala universiteten. På så sätt kan man utveckla företagsamhet ur universitetsnära forskning och ge goda idéer en chans att utvecklas och växa. Det är inte alltid man når hela vägen, men de projekt som lyfter brukar bli väldigt bra, säger Per Nilsson företagsanalytiker på Norrlandsfonden. Nära relation viktigt Konkret så bistår Norrlandsfonden inkubatorerna med finansiellt stöd och agerar även strategiskt bollplank i finansiella frågor. Exempelvis efter att företagens affärsplaner har arbetats fram. En nära relation med inkubatorerna är mycket viktig om man ska lyckas få fram bra case. Vi finansierar i tidiga skeden för att projekt som utvecklats från forskning och idé till skarp produkt ska kunna nå marknaden, säger Per Nilsson. D-Flow och Presto Marine Två goda exempel på företag som vuxit fram med hjälp av inkubatorer är Presto Marine i Skellefteå som utvecklat en fartygslyft för jollar och vattenskotrar och D-Flow som utvecklat en teknik för flödesmätning av gaser och vätskor i rörelse med hjälp av ultraljud. Vi fick ett aktivt operativt stöd av inkubatorn i Luleå som bland annat kompletterade oss i förhandlingar med kunder i olika länder. Det gav oss möjlighet att snabbt och professionellt återkoppla till våra kunder i komplexa juridiska eller affärsmässiga frågor konstaterar Mats Lindgren vd och en av grundarna av D-Flow.

13 venture cup - årsredovisning 13 Erika Enered Fredriksson, Kreditanalytiker 3 år på Norrlandsfonden. Intressen: Träning, att vara fit-for-fight. Instruerar på gym och har åkt Tjejvasan. Jag höll även på med konståkning när jag var yngre. Venture Cup, ett partnerskap som skapar tillväxt Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Varje år delar man ut nära två miljoner kronor till spännande affärsidéer och entreprenörer, allt med syfte att skapa hållbar tillväxt. Norrlandsfonden är en av Venture Cups viktiga partners. Vem som helst kan tävla i Venture Cup, det viktiga är bara att man kan påvisa långsiktig och hållbar tillväxt med påvisad efterfrågan från kund. Venture Cup är en ideell organisation som förvaltas av en stiftelse. Ursprungligen kommer initiativet från McKinsey & Company som i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och dåvarande Teknikbrostiftelsen (Innovationsbron) skapade tävlingen. Varje år tävlar närmare 1000 affärsidéer om den ärofyllda titeln Sveriges nästa tillväxtföretag. Sedan starten 1998 har cirka affärsidéer genomgått Venture Cups process och cirka 30 procent av dessa har blivit till företag. Som partner till Venture Cup ser vi flera fördelar. Givetvis handlar det om att stimulera tillväxt, men för oss är det också centralt att skapa relationer och bygga nätverk. Många av de som tävlar och finns runt arrangemanget är potentiella kunder till Norrlandsfonden, konstaterar Erika Enered Fredriksson på Norrlandsfonden. Norrlandsfonden i juryn Partnerskapet med Venture Cup innebär även att Norrlandsfonden har två representanter i juryn för tävlingen i den norra regionen. Vinnarna från de fyra regionerna går sedan vidare till en stor Sverigefinal där man tävlar om titeln och kronor. Norrlandsfonden har de senaste åren även varit värd för Norrlandsfinalen som arrangerats i Luleå och Sundsvall. Intresset för tävlingen har ökat med åren och vi märker också en tydlig höjning av kvaliteten rakt igenom. Att sitta i juryn innebär att vi får ta del av många spännande projekt, vilket i sig är utvecklande även för oss, säger Erika Enered Fredriksson. Pizza.nu ett gott exempel Tävlingen startades som en ren tävling om den bästa affärsplanen, men är numera utvecklad till en process där deltagarna får hjälp att utveckla sin idé till ett färdigt, och förhoppningsvis framgångsrikt affärskoncept där affärsplanen är ett av delmomenten. Pizza.nu är ett bra exempel på ett företag som kom fram via Venture Cup. Det var ett par studenter vid Luleå tekniska universitet som kläckte den idén. Bemannings- och rekryteringsföretaget Student Consulting är ett annat mycket bra exempel på framgång och utveckling som startade med Venture Cup. Sedan starten 1997 har de haft en fantastisk utveckling och har idag 108 kontor fördelade i Sverige, Norge och Danmark, avslutar Erika Enered Fredriksson.

14 14 årsredovisning - artboard Sören Olsson Företagsanalytiker. 15 år på Norrlandsfonden. Intressen: Koppla av i naturen. Sommarstugan, motorbåten, jakt, fiske och ta del av barnbarnens idrottande. Unika på världsmarknaden Artboard hade en tuff resa i inledningen av sin verksamhet. I dag har Lars Hennings företag skapat sig en unik position på världsmarknaden med stöd av Norrlandsfondens finansieringsupplägg. Norrlandsfonden kom, för första gången, i kontakt med Artboard Då skulle företaget lansera en ny produkt, dryboardskivan, för våtutrymmen på ROT-sidan. Detta på en redan väl etablerad marknad. En vidareutvecklad idé skulle realiseras till en producerande verklighet. En byggskiva, lokalt framtagen i Sundsvall. Alla nya produkter, inte minst i byggbranschen, möts med skepsis. Men företagsledaren Lars Henning jobbade hårt och det fanns en stor potential för den sandwichlaminerade skivan inom andra områden än enbart den traditionella byggbranschen. Det handlar, exempelvis, om tågvagnar och båtar där vikt och brandklass är särskilt väsentligt. I dag har de en helt unik produkt, berättar Sören Olsson, företagsanalytiker på Norrlandsfonden som jobbat med Artboard under stora delar av den framgångsrika resan. Kina är en jättemarknad Artboard har i dag helt egna produktionslokaler på Timrå industriområde och exporterar cirka 95 procent av de lättviktsskivor de tillverkar. Bland annat har Kina blivit en jättemarknad för dem. Det är en framgångssaga som tydligt visar på vad uthållighet från ägarhåll kan betyda. Vi gick in och stöttade i olika skeden, i inledningen men också när den nya produktionsanläggningen skulle byggas, men utan Lars Hennings målmedvetenhet och tro så hade det hela blivit betydligt svårare, konstaterar Sören Olsson. Samlad produktion ger vinst Lars Henning konstaterar att Norrlandsfonden varit en av finansiärerna och en viktig del i utvecklingen av företaget. Inte minst när det gäller export och den kostsamma expansionen i Kina. Norrlandsfonden har också varit inblandad när Artboard investerade 35 miljoner kronor i en ny fabriksbyggnad. Tidigare var vi utspridda på tre ställen. Nu har vi allt samlat under ett tak vilket ger oss lägre hyreskostnader och en mer effektiv produktion. Det kommer att ta en period innan vi når full effekt men det här var en helt nödvändig satsning som Norrlandsfonden varit med och realiserat, säger Lars Henning.

15 hammerdals betong - årsredovisning 15 Inga-Lena Wahlstedt Företagsanalytiker 5 år på Norrlandsfonden. Intressen: Matlagning, familj och vänner. Gillar att jobba praktiskt med att måla, sy, trädgårdsarbe samt att vistas i skog och mark, gärna på skidor. Alla former av kulturupplevelser inspirerar. Hållbarhet och långsiktighet - Viktiga ledord Norrlandsfonden ska främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland, främst genom att erbjuda topplån till företag. I detta uppdrag är hållbarhet och långsiktighet två viktiga ledord. Varje år lånar Norrlandsfonden ut närmare 250 miljoner kronor. Man lägger ett särskilt intresse vid företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden. Här är hållbarhet och långsiktighet viktiga parametrar. Ett bra exempel på ett företag som jobbar både långsiktigt och med hållbarhet i fokus är Hammerdals Betong i Hammerdal. Ett företag som ägs och drivs i tredje generationen och som kontinuerligt visat prov på hur smart anpassningsförmåga och långsiktighet kan leda till tillväxt och utveckling, säger Inga-Lena Wahlstedt, företagsanalytiker vid Norrlandsfonden. Gasa i motvind Tillsammans med sin personal har bolagets ägare och vd Robert Färdvall präglat företagskulturen med fokus på långsiktighet. Man har lyckats styra företaget genom lågkonjunkturer och samtidigt investerat för framtiden. En lyckosam investering bolaget gjort är en frostfri grusficka som möjliggör optimal gjutning även vintertid. Man har även renoverat och energieffektiviserat sina industrilokaler samt investerat i ny produktionsutrustning. Allt under en period då efterfrågan varit lite svagare. Investeringarna har möjliggjorts med Norrlandsfondens topplån som en del i finansieringen. Norrlandsfonden har varit otroligt viktiga för oss och för vår satsning för framtiden, säger Robert Färdvall. Jag tycker att de är ett bra exempel på ett lyckat engagemang från vår sida och som bidrar till att Norrland växer, konstaterar Inga-Lena Wahlstedt stolt. Den kraftigt expanderande vindkraften har idag blivit något av en nisch för företaget, de har bland annat investerat i mobila betongstationer för att kunna jobba direkt intill vindkraftsparkerna. Inspirerande mingel Norrlandsfonden arrangerar varje år så kallade finansmingel där företagare, kunder och andra samarbetspartners träffas och där huvudsyftet är att ge deltagarna möjlighet att bredda sina nätverk och dela erfarenheter. Det är inspirerande träffar. Inte minst för att man möter företagare utanför sin egen bransch. Vid en av träffarna ifjol berättade Hanna Bruce från Växbo Lin i Hälsingland sin historia om köpet av den verksamhet som varje år lockar besökare till en by med ett hundratal invånare. Ett enastående exempel på korsbefruktning mellan produktion och besöksnäring och att våga tänka i andra banor, avslutar Inga-Lena Wahlstedt.

16 16 hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 Foto: Anna Kern / Johnér

17 hållbarhetsredovisning 17 Hållbarhetsstrategi Denna hållbarhetsredovisning är antagen av Norrlandsfondens styrelse i februari Redovisningen beskriver verksamheten och följer Global Reporting Initiatives (GRIs) riktlinjer enligt redovisningsnivå C+, vilket bekräftats av extern part. Redovisningen är kvalitetssäkrad genom granskning och bestyrkande av KPMG. Vi redovisar ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. GRIs korstabell redovisas på vår webbsida. Norrlandsfonden har sedan 2010 lämnat hållbarhetsredovisningar och avser att varje år rapportera om hållbarhetsarbetet som en integrerad del av årsredovisningen. För vår första hållbarhetsredovisning fick vi ett hedersomnämnande från Far (branschorganisationen för revisorer och rådgivare). Norrlandsfonden har 50 års erfarenhet av företagsfinansiering och har som uppdrag att som komplement till banker tillhandahålla finansiering åt företag i de fem nordligaste länen. För att regionen även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och verka i är det viktigt att företagen kan utvecklas långsiktigt. Vår roll som ledande topplånefinansiär ger oss en möjlighet att ta vår del av ansvaret för en positiv utveckling. Genom hållbarhetsarbetet vid Norrlandsfonden vill vi bidra till ett uthålligt samhälle. Vi strävar efter att kunder, medarbetare och leverantörer engagerar sig i detta arbete. Målet är att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten med ett kontinuerligt och målmedvetet hållbarhetsarbete. All verksamhet i Norrlandsfonden ska genomsyras av våra kärnvärden långsiktighet, kompetens och engagemang. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att hållbarhetsfrågor får en naturlig del i utförandet av vårt uppdrag och där vi själva förorsakar så lite miljöpåverkan som möjligt. Styrelsen fastställer hållbarhetsredovisning, miljöpolicy och kreditpolicy som tillsammans med övriga redovisade policyer och program är de viktigaste styrdokumenten för hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Policyer och riktlinjer Kreditpolicy Kapitalplaceringsreglemente Miljöpolicy Jämställdhets- och mångfaldspolicy Lönepolicy Utbildningsprogram Norrlandsfonden stödjer FN:s Global Compacts principer för hållbar utveckling. Det är ett strategiskt initiativ som uppmanar aktörer att visa sitt engagemang för tio globalt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruptionsbekämpning. Intressenter Våra främsta intressenter är kunder, samarbetspartners, medarbetare och staten i sin roll som huvudman. Vi vill tillsammans med våra intressenter verka för det gemensamma målet ett hållbart samhälle. Genom en kontinuerlig dialog får Norrlandsfonden kännedom om vad som händer i omvärlden samt de önskemål, krav och förväntningar som ställs på verksamheten. Dialogen med intressenterna är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet i Norrlandsfonden och underlättar prioriteringar i verksamheten. Intressentdialog INTRESSENTGRUPPER FRÅGOR DIALOG/ÅTGÄRD Kunder Tillgänglighet, service, erbjudande Personliga möten, dagliga kontakter. Kundnöjdhet, förbättringspotential Jämställt näringsliv Omvärldsbevakning Kundenkäter, VD-kontakter, uppföljning. Nätverksträffar riktade till kvinnor som äger eller leder tillväxtföretag. Syftet är att stärka dialogen med kvinnor som äger eller leder företag med tillväxtambitioner. Konjunkturenkäter, seminarier, nätverksträffar. Samarbetspartners Finansiering, tillgänglighet Samverkan Personliga möten, dagliga kontakter. Seminarier, nätverksträffar. Medarbetare Verksamhet Arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering. Kompetensutveckling Utbildningar, medarbetarsamtal, lönesamtal. Balans och hälsa Medarbetarsamtal, friskvård. Staten Intresseorganisationer Leverantörer Långsiktig ekonomisk utveckling Hållbarhetsmål Branschfrågor Regionala tillväxtfrågor Hållbarhetsfrågor vid upphandling. Årsredovisning, rapporter, möten med ledning och styrelse. Hållbarhetsredovisning. Möten, seminarier. Medverkan i samhällsdebatten. Bidra till en jämställd regional tillväxt och verka för ett jämställt näringsliv. Miljökrav, utvärderingar. Genom fortsatt aktiv dialog och med nyttjande av sociala media har kontakterna med våra intressenter ytterligare kunnat breddats.

18 18 hållbarhetsredovisning - ekonomisk påverkan Ekonomisk påverkan Norrlandsfonden ska bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som baseras på kundernas behov av kompletterande finansiering över tiden. För att lyckas med detta måste verksamheten bedrivas på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Det är särskilt viktigt att visa kunder och omvärld att Norrlandsfondens agerande är att lita på även i sämre tider. Norrlandsfonden arbetar aktivt med att informera om verksamheten. Verksamheten görs tydlig för kunder och andra intressenter bland annat genom en transparent räntesättningspolicy vilket ger en trygghet för kunden och ett förtroende för verksamheten. För att säkerställa styrning mot marknadsmål görs kontinuerliga resultatuppföljningar på individnivå av genomförda marknadsinsatser. Årets enkäter riktade till kunder visar på ett fortsatt stort förtroende för Norrlandsfonden. Några kommentarer från kunder är: + snabb handläggning, stort engagemang, bra service - för höga krav på säkerheter, räntan borde sänkas Enligt Norrlandsfondens stiftelsestadga ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att kapitalet hålls nominellt intakt över tiden. Norrlandsfonden uppbär inga statliga eller andra driftsbidrag för verksamheten. Norrlandsfondens finansiering bidrar till positiva effekter hos våra kundföretag. 50 års verksamhet i Norrland har resulterat i beviljade krediter på över fem miljarder kronor samt genererat investeringar i det norrländska näringslivet med mångdubbelt belopp. Foto: Anna Kern / Johnér Effekter av verksamheten Omsättningsökningar i kundföretag, föregående 5-årsperiod 60% 31% 19% Sysselsättningsökningar i kundföretag, antal anställda, föregående 5-årsperiod 44% 45% 34% Utlåning till företag som ägs eller leds av kvinnor 19% 20% 18% Utlåning till företag i Norrlands inland, andel av total utlåning 46% 31% 39% Investeringar i samhället, näringslivsprojekt 1,7 mkr 2,0 mkr 2,7 mkr Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med mkr mkr mkr Under 2012 har Norrlandsfondens utlånade kapital ökat med 10 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 740 miljoner kronor. Uppnått till och med Eget kapital överstiger med god marginal nominellt avkastningskrav. - Utlåningen har genererat norrländska investeringar på över sju miljarder kronor de senaste fem åren. - Utlåningen till företag som ägs eller leds av kvinnor har inte uppgått till målsättningen under Positiv ekonomisk utveckling i kundföretag. - Löpande kundundersökningar visar på att våra kunder är mycket nöjda med vårt arbete. - Andelen nya kunder är större än 50%. Prioriteringar Verksamheten ska bedrivas så att eget kapital behålls intakt. - Bevilja finansiering på 260 miljoner kronor till regionens företag. - Minst 25% av antalet beviljade lån ska avse företag som ägs eller leds av kvinnor. - Finansieringen ska generera norrländska investeringar på 900 miljoner kronor. - Att kundföretagen har en samlad årlig tillväxt på lägst 8% i omsättning och 4% i antal anställda. - Medverka till branschförnyelse genom att andelen nya kunder ska vara större än 50%.

19 miljöpåverkan - hållbarhetsredovisning 19 Miljöpåverkan De senaste åren har vi bedrivit ett målmedvetet miljöarbete med en strävan att minska vår negativa påverkan på miljön. Miljöfrågorna är viktiga inslag i Norrlandsfondens verksamhet, det gäller såväl den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet som den indirekta via påverkan från vår kreditgivning och kapitalförvaltning. Miljöarbetet i Norrlandsfonden styrs av en miljöpolicy som har antagits av Norrlandsfondens styrelse. Miljönyckeltal Energiförbrukning (kwh) varav från förnybar energi 100% 100% 100% Energiförbrukning/anställd Koldioxidutsläpp CO2 (ton) 57,8 73,8 65,5 Utlåning energi/miljöföretag (andel av total utlåning) 7% 13% 13% Övriga miljöåtgärder Köp reduktionsenheter CER/CDM Ja Ja Ja Utbildning personal miljöfrågor Ja Ja Ja Källsortering avfall Papper, elektronik, glödlampor, batterier Utökat med metall Utökat med plast, kompost, glas För att minska Norrlandsfondens miljöpåverkan är valet av och samverkan med leverantörer viktigt. Vid större upphandlingar efterfrågas och värderas leverantörens miljöarbete i enlighet med vår miljöpolicy. Övriga inköp sker med aktiva val av lämpliga miljöalternativ. Norrlandsfondens ambition är att ligga i framkant vad gäller användning av modern och effektiv teknik. Norrlandsfondens egen verksamhet har en begränsad direkt miljöpåverkan huvudsakligen från tjänsteresor samt förbrukning av värme och el. Målet är att vi ska minska våra egna direktutsläpp från kontorsverksamheten och från resor. Vid tjänsteresande väljer vi miljöklassade bilar. All personal har genomgått utbildning i eco-driving för att ändra körbeteende som ger bonuseffekter i form av mindre bränsleförbrukning och kostnader. Enligt Norrlandsfondens utbildningsprogram ska alla nyanställda utbildas i eco-driving. Till resandet kopplas även mötesrutiner för att öka andelen möten mellan kontoren via videokonferenser samt att i ökad utsträckning genomföra externa möten via telefonmöten och e-möten. Aktiva åtgärder har vidtagits under senare år för att hålla nere energiförbrukningen bland annat nedsläckning av belysning och inköp av energieffektiv IT-utrustning. Fortsatta effektiviseringar sker genom en kontinuerlig översyn av utrustning och lokaler. Målet är att allt avfall från våra kontorslokaler ska källsorteras vilket nu är möjligt vid båda kontoren, dvs i Luleå och i Sundsvall. Dialogen med fastighetsägaren till Luleå-kontoret har resulterat i att kärl för källsortering nu finns i fastigheten. Genom att beakta miljörisker vid kreditprövning och kapitalplaceringar säkerställs att kreditgivning och kapitalplaceringar inte sker där stora miljörisker finns. I kreditanalysen ska kredittagarens miljörisker analyseras, tillstånd kontrolleras samt övrigt miljöarbete värderas. All personal har fått utbildning i miljöfrågor och miljölagstiftning. Norrlandsfonden främjar teknikutveckling inom miljöområdet genom att i kreditgivning prioritera företag verksamma inom miljö/energiområdet och företag som investerar i ny teknik. Vid upphandling av kapitalförvaltare ska hållbarhetsaspekter vägas in vid bedömning av såväl förvaltarens egen organisation som förvaltarens kunskap och möjlighet att verkställa Norrlandsfondens krav för sina placeringar. Hänsyn till hållbarhet och etik finns med i Norrlandsfondens placeringsreglemente. Uppnått till och med De senaste tre åren har utlåningen inom området miljö/energi ökat. - Koldioxidutsläpp har minskat Klimatkompenserat koldioxidutsläpp från tjänsteresande. - Minskad elförbrukning bl a genom successivt inköp/utbyte till energieffektiv IT-utrustning. - Förbättrad källsortering av avfall. - Påbörjad översyn av belysning. - Genomförd miljöutbildning för all personal. Prioriteringar Fortsatt hög utlåning till miljö/ energiföretag. - Minskat koldioxidutsläpp. - Fortsatt klimatkompensering av koldioxidutsläpp. - Kontinuerligt arbete för att hålla nere elförbrukning. - Fortsatt hög användning av telefon/videokonferenser.

20 20 hållbarhetsredovisning - social påverkan Social påverkan Medarbetare Norrlandsfonden är beroende av kundernas och omvärldens förtroende. Det ställer höga krav på gott ledarskap och kompetenta medarbetare. Medarbetarnas motivation, kompetens och engagemang är en förutsättning för Norrlandsfonden att kunna erbjuda finansieringstjänster med mycket hög kvalitet till regionens företag. Jämställdhets- och mångfaldspolicyn, lönepolicyn och utbildningsprogram ska tillsammans bidra till att Norrlandsfonden kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare och därigenom nå framgång i verksamheten. Norrlandsfonden har som liten organisation möjlighet att föra en kontinuerlig dialog med medarbetarna på frekventa arbetsplatsträffar. I den process som föregår styrelsens beslut om verksamhetsplan och policyer är samtliga anställda delaktiga. Personalnyckeltal Medeltal anställda 14,4 15,3 14,6 -varav Sundsvall/Luleå 4,4/10,0 4,9/10,4 5,0/9,6 -varav kvinnor 69% 68% 67% -varav 30-50år 45% 48% 46% -varav >50 år 55% 52% 54% Tillsvidareanställda 100% 100% 100% Heltidsanställda 100% 100% 100% Sjukfrånvaro 2,6% 1,2% 1,5% Utbildningstimmar/anställd Medarbetarsamtal 100% 100% 100% Lönesamtal 100% 100% 100% Kompetensutveckling Norrlandsfonden strävar ständigt efter att utveckla och förbättra verksamhet och processer. Det ställer i sin tur krav på kontinuerlig kompetensutveckling i organisationen. Fokus har under året legat på att införa och genomföra certifiering av företagsanalytiker och kreditanalytiker. Samtliga företagsanalytiker och kreditanalytiker har klarat certifieringen under I framtiden kommer alla nyanställda analytiker att genomgå certifiering. Övriga utbildningar har bland annat rört etikfrågor, sociala medier samt miljö- och hållbarhetsfrågor. God arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald En bra arbetsmiljö och friska medarbetare är viktigt för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Norrlandsfonden arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och har under åren genomfört åtgärder bland annat för en bra ergonomi vid kontorsplatser. För att identifiera och förebygga arbetsrelaterade problem erbjuds all personal företagshälsovård och friskvårdsaktiviteter. Norrlandsfonden har även genomfört utbildning i vinterkörning för att minska riskerna vid bilkörning i samband med tjänsteresor. Norrlandsfonden eftersträvar rätt balans mellan arbets- och familjeliv hos medarbetarna. Under de senaste åren har utbildningar och seminarier genomförts i teambuilding samt flera inspirationsföreläsningar med teman i bland annat motion, livsstilsfrågor och stresshantering. Norrlandsfonden strävar efter en jämn könsfördelning bland anställda. Jämställdhets- och mångfaldspolicy revideras vart tredje år. Målet om jämn könsfördelning är uppfyllt för den största gruppen, företagsanalytiker, med fördelningen 50/50. Förutom jämställdhetsaspekter ska också frågor om mångfald och motverkande av diskriminering uppmärksammas. Det kan gälla diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Vid rekrytering ska jämställdhet och mångfald alltid beaktas. Norrlandsfonden genomför regelbundet en lönekartläggning för att säkerställa att det inte förekommer systematiska eller osakliga löneskillnader. Vid senaste kartläggningen kunde inga sådana skillnader påvisas. Norrlandsfonden har inga bonusprogram för vare sig ledning eller annan personal. Vi ser det som mycket viktigt att inte arbeta mot kortsiktiga mål om vi långsiktigt ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Etik och gemensamma värderingar Ett etiskt korrekt agerande i alla delar utgör grunden för att Norrlandsfonden långsiktigt ska kunna bedriva en hållbar verksamhet där allmänhetens förtroende upprätthålls och där verksamheten kan anses som sund. De etiska reglerna styrs idag av Norrlandsfondens kreditpolicy där även regler runt sekretess, jäv, otillåtna krediter samt hantering av egna eller närståendes värdepapper återfinns. Verksamheten ska bedrivas med god affärssed och konsekvent agerande, ett affärsmässigt och riskmedvetet förhållningssätt till kreditfrågor, god kunskap om kunden, rättvis behandling av kundintressen, likabehandling och med en kredithantering där alla moment i kedjan fungerar utan dröjsmål. När någon i organisationen ställs inför en tveksam situation ur etisk synpunkt ska vederbörande vända sig till ordförande eller verkställande direktören för rådgivning. Inga incidenter har rapporterats under För att fortsatt säkerställa ett gemensamt förhållningssätt i etiska frågor har all personal deltagit i en grundläggande utbildning under Under 2013 kommer arbetet med att tydliggöra interna och externa riktlinjer att fortsätta.

ÖVER 50 ÅR I DET NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS TJÄNST ÅRSREDOVISNING. Topplån för företag

ÖVER 50 ÅR I DET NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS TJÄNST ÅRSREDOVISNING. Topplån för företag ÖVER 50 ÅR I DET NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS TJÄNST ÅRSREDOVISNING 2011 Topplån för företag Året som gått Exklusivt för norrländska företag NORRLANDSFONDEN är en oberoende stiftelse med uppgift att stimulera

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

RSREDOVISNING 2009. Topplån för företag

RSREDOVISNING 2009. Topplån för företag RSREDOVISNING 2009 Topplån för företag UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Exklusivt för norrländska företag NORRLANDSFONDEN är en oberoende stiftelse med uppgift att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning 2008. Topplån för företag

Årsredovisning 2008. Topplån för företag Årsredovisning 2008 Topplån för företag Norrlandsfonden årsredovisning 2008 Norrlandsfonden i korthet Utvecklingsmöjligheter exklusivt för norrländska företag Norrlandsfonden är en oberoende stiftelse

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer