Årets utlåning på kr beräknas generera investeringar på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på"

Transkript

1 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på kr beräknas generera investeringar på kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över kr. UNDER ÅRET FINANSIERADES 116 FÖRETAG, AV DESSA VAR 64 NYA KUNDER. Topplån för företag

2 2 årsredovisning - året som gått Norrlandsfonden - utvecklar och stärker Norrland Norrlandsfonden är en oberoende stiftelse med uppgift att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i ett brett spektrum av branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. En stark affärsidé och tilltro till ägare och ledning är grundläggande för vår finansiella medverkan. Norrlandsfonden är en stiftelse grundad år 1961 med fondkapitalet tillskjutet av LKAB och staten. Norrlandsfonden drivs affärsmässigt utan kapitaltillskott. har eget kapital på drygt 1 miljard kronor och engagemang i 378 företag. erbjuder lån, konvertibla skuldebrev och olika former av garantier för nyetablering, utveckling och expansion i små och medelstora företag. är delägare i riskkapitalbolag och företagsinkubatorer. medverkar aktivt i Ung Företagsamhet, Venture Cup och Connect Norr. har kontor i Luleå och Sundsvall. har en regionalt väl förankrad styrelse och revisorer utsedda av regeringen.

3 året som gått - årsredovisning 3 Året som gått Norrlandsfondens kunder och deras utveckling föregående femårsperiod Norrlandsfondens lånestock Förändring omsättning % msek Tillväxt % utestående lån inkl. borgen, msek Förändring antal anställda % Branschfördelning personer Turism, 15% Med/Bioteknik, 5% Tjänste, 18% ICT, 16% Miljö/Energi, 6% Industri, 40%

4 4 årsredovisning - vd och ordförande Nu börjar det vända Norrlandsfonden står väl rustade att möta den förväntade uppgången i investeringar som nu skymtar efter ett 2012 där den svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden i synnerhet i Europa dämpade framtidstron hos svenska företag och hushåll. Det konstaterar Lars-Olov Söderström, vd, och Anders Öhberg, styrelseordförande när de samtalar om läget. Men samtidigt känns det som att en vändning är på gång. De starka BNP-siffrorna för sista kvartalet 2012 gav en injektion. Nu handlar det om att vi själva måste vara på hugget. Leif Boork brukar tala om att det behövs ett extra skär fram mot kassen och det är precis det som driver våra medarbetare, säger Anders Öhberg. För Norrlandsfonden innebar 2012 utlåning till lika många företag som föregående år men att utlåningen i kronor blev lägre. Kundernas lånebehov har förändrats. De större investeringsrelaterade krediterna är färre än föregående år. En stark svensk krona har också påverkat efterfrågan på den svenska exporten. Det norrländska näringslivet, med sitt stora exportberoende, har dock stått emot den internationella konjunkturnedgången ganska väl men det är klart att investeringsviljan påverkats, konstaterar Lars-Olov Söderström. Glädjande är dock en fortsatt växande lånestock och att vi kunnat knyta till oss hela 64 nya kunder i en återhållsam marknad. Mindre tillfredsställande är att antalet låntagare som ägs eller leds av kvinnor inte fullt ut nått upp till målet. Där kommer vi att ytterligare intensifiera insatserna, säger Lars-Olov. Lars-Olov Söderström, vd

5 vd och ordförande - årsredovisning 5 Norrlandsfonden har en stark egen ekonomi med ett eget kapital på drygt en miljard kronor och över 750 miljoner kronor utlånade eller garanterade. För att säkerställa en långsiktigt förstärkt utlåningskapacitet har Norrlandsfonden under året upptagit ett långfristigt lån på 200 miljoner kronor av Inlandsinnovation AB. Lånet stärker Norrlandsfondens möjligheter till fortsatt tillväxt och medför en förhöjd ambition att jobba med företag belägna i Norrlands inland konstaterar Anders. Jag ser samverkan med Inlandsinnovation som en viktig strategisk insats när det gäller att stärka förutsättningarna för företagen i norr att utvecklas. Kombinationen investeringar i ägarkapital och finansiering med topplån, som är vår uppgift är viktig säger Anders Öhberg och fortsätter: På sikt ser vi gärna att antalet offentliga aktörer på den norrländska riskkapitalmarknaden blir färre. Inte för att jag inte tycker om konkurrens utan för att det är knepigt för företagen när floran är för stor. Många av aktörerna är också underkritiska i sin kapitalbas och har därmed begränsad uthållighet. Detta har också oberoende utredare pekat på. Arbetet med att certifiera Norrlandsfondens företags- och kreditanalytiker har slutförts under året. Samtliga analytiker har genomgått fyra olika utbildningssteg med externa examinatorer. Därmed är en stabil grund lagd för fortsatt god kvalitet inom Norrlandsfondens kreditorganisation säger Lars-Olov. Samtidigt kvarstår ambitionen till kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Den löpande dialogen med kunder och samarbetspartners är den viktigaste källan till förkovringsområden både för enskilda medarbetare som för organisationen som helhet. I kvalitetsarbetet ligger också ett fortsatt fokus på personalens arbetsmiljö och hälsa tillägger Lars-Olov. Hållbarhetsfrågorna har dock mer än bara ett arbetsgivarperspektiv. I Norrlandsfondens roll som långivare vägs hållbarhetsaspekter in på flera sätt och vi prioriterar företag som investerar i ny miljövänlig teknik. Norrlandsfondens hållbarhetsarbete redovisas i den särskilda hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av denna årsredovisning. Tag gärna del av denna för en djupare inblick i Norrlandsfondens höga ambition vad gäller hållbarhet uppmanar Lars-Olov. Jag ser det som ett gemensamt ansvar och uppdrag för alla oss som arbetar med företagsfinansiering i Norrland att bidra till att skapa bra förutsättningar för att stärka investeringsviljan. Norrland har en stor potential. Avgörande för hur vi ska lyckas är ett gott företagsklimat. Jag lovar att vi i Norrlandsfonden ska bidra, på alla sätt som vi kan till detta, avslutar Anders Öhberg. Glädjande är dock en fortsatt växande lånestock och att vi kunnat knyta till oss hela 64 nya kunder i en återhållsam marknad. Anders Öhberg, styrelseordförande

6 6 årsredovisning - orbadens konferens & spa Effektivare uppvärmning viktig satsning Miljövänligare och effektivare uppvärmningssystem är investeringar som Norrlandsfonden är extra positivt att gå in med finansiering till. Den senaste investeringen vid Orbadens Konferens & Spa i Hälsingland är ett lysande exempel. Helene Åkerström Hartman köpte konferensanläggningen 2009 och har sedan dess jobbat otroligt målmedvetet och seriöst på att utveckla verksamheten, säger Per-Erik Persson, företagsanalytiker vid Norrlandsfonden i Sundsvall som följt företagets utveckling sedan just Då byggdes restaurangen ut och renoveringsarbeten utfördes, bland annat via finansiering från Norrlandsfonden. Effektivare uppvärmningssystem Under 2012 var det sedan dags för nästa stora satsning då spa-delen byggdes ut med 100 kvadratmeter, poolavdelningen renoverades och uppvärmningssystemet byggdes om till ett miljövänligare och effektivare system. Det här är åtgärder som stärker anläggningen på marknaden både ur ett när- och fjärrperspektiv. Kurort med historia Orbaden har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då anläggningen med sin kilometerlånga strand vid Ljusnans strand fungerade som kurort under sommarmånaderna och människor från huvudstaden Stockholm tog tåget de dryga 30 milen för bad, rekreation och vila. Min farmor och farfar bodde alldeles intill Orbaden berättar Per-Erik, så jag var där många gånger under somrarna när jag var en liten grabb. Personligen är det därför lite extra roligt att följa hur Orbaden utvecklas vidare och jag är imponerad av det jobb som Helene Åkerström Hartman gjort så här långt. Norrlandsfonden har varit med och hjälpt till att göra vår satsning möjlig. Det som varit extra roligt är det stöd och det positiva bemötande som handläggarna från Norrlandsfonden visat oss hela vägen, säger Helen Åkerström Hartman.

7 orbadens konferens & spa - årsredovisning 7 Per-Erik Persson Företagsanalytiker 10 år på Norrlandsfonden. Intressen: Vistas i naturen. Att få sätta på mig skyddskläderna, ta motorsågen, åka ut i vår vackra skog och jobba med kroppen.

8 8 årsredovisning - certifiering Birgitta Cajander Företagsanalytiker 18 år på Norrlandsfonden. Intressen: Familj och vänner. Att vara nära naturen via promenader, skidåkning, skärgårdsturer och svampplockning. Läser och lyssnar på musik. Certifiering gav kvalitetsstämpel och tydligare roller Kvalitetssäkring och en tydligare yrkesroll var två viktiga parametrar när Norrlandsfonden genomförde sin certifiering av medarbetarna. Arbetet är nu klart och resultatet blev mycket gott. Under 2012 slutförde Norrlandsfonden den första riktade certifieringen av bolagets kredit- och företagsanalytiker. Syftet är kort och gott att kvalitetssäkra analytikerna och deras arbete samtidigt som certifieringen stärker och tydliggör yrkesrollen externt. Certifieringen blir även en naturlig del av den introduktion våra nyanställda får. På så sätt säkerställer vi direkt att de möter kraven från våra samarbetspartners och kunder, säger Birgitta Cajander, företagsanalytiker som var ansvarig för certifieringsprojektet. Grundlig benchmark Innan Norrlandsfonden genomförde sin certifiering gjordes en benchmark mot andra större organisationer som genomfört liknande projekt. Allt för att kunna genomföra arbetet så effektivt som möjligt. Bland annat tittade man extra noga på hur andra aktörer inom bank- och finanssektorn valt att genomföra sina projekt. Vi ville helst slippa uppfinna hjulet på nytt. Vi gjorde en grundlig analys och sammanställde alla fakta, råd och tips men insåg ganska snabbt att de modeller andra använt inte passade för en liten organisation som vår. Så vi fick ta en annan väg, konstaterar Birgitta Cajander. Fyra hörnstenar En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram rätt modell. Man anlitade även en erfaren konsult som stöd och för att skapa struktur i projektet. Gruppen identifierade fyra viktiga hörnstenar för en analytiker på Norrlandsfonden: 1. Norrlandsfondens ramverk, styrdokument och policyfunktioner 2. Räkenskapsanalys, vikten av förståelse för hur sifferunderlag ska tolkas 3. Finansieringsformer, juridiska frågor som krediträtt och obestånd 4. Att bemöta kunden på rätt sätt. Självstudier och seminarier Certifieringen genomfördes via självstudier och ett antal seminariedagar som sedan följdes upp med en examination på varje delmoment. Samtliga analytiker är nu certifierade. I framtiden kommer certifieringen att ingå som en del av den interna utbildningen vid nyrekryteringar. Ja, tanken är att de som börjar arbeta hos oss ska ha genomgått certifieringen inom ett år, avslutar Birgitta Cajander.

9 riskkapitalbolag, konjukturbarometer - årsredovisning 9 Petter Alapää Företagsanalytiker 7 år på Norrlandsfonden. Intressen: Träning, gärna längdskidor eller cykling. Gillar även älgjakten i hembyn som har det mesta. Sedan är det kul att lira trummor också. Norrlandsfonden stimulerar även tillväxt genom partnerskap i olika intressebolag För att förbättra norrländska företags tillgång till ägarkapital är det en del av Norrlandsfondens verksamhet att arbeta via riskkapitalbolag. Partnerinvest Norr AB, verksamt i Norrbotten och Västerbotten, är ett exempel på ett sådant bolag. Norrlandsfonden och Almi Invest AB äger Partnerinvest till lika delar. Hittills har Partnerinvest investerat i ett 20-tal företag som alla har gemensamt att de ägs och drivs av hängivna entreprenörer, som vill se sina företag växa. En av Partnerinvests stora utmaningar är att hitta medfinansiärer eftersom de inte kan ta hela investeringen själva. För att göra detta har de etablerat ett nätverk av investerare som de investerar tillsammans med. Det aktuella företaget tillförs därigenom inte bara kapital utan även kompetens och affärskontakter via Partnerinvest och den medinvesterande partnern. Via sitt investerarnätverk kan Partnerinvest bidra till att ett företag får in en ägare som kan bidra med kapital och branschkompetens. Utan Partnerinvest kanske företaget och investeraren aldrig hade mötts, säger Petter Alapää, företagsanalytiker på Norrlandsfonden. Viljan att växa är viktigast Företag i de flesta branscher kan bli aktuella att investera i och fokus ligger på att företaget har en vilja och potential att växa. När Norrlandsfonden bedriver sitt marknadsarbete korsas vägarna ibland av Partnerinvest vilket då ofta leder till ett positivt utbyte för båda parter. Partnerinvest bedriver sin verksamhet helt självständigt från Norrlandsfonden men det hindrar inte att Norrlandsfonden kan tipsa Partnerinvest om ett intressant företag, och tvärtom. Ibland händer det också att vi båda är inne och finansierar samma företag, fortsätter Petter Alapää. Ett exempel på ett företag som har finansierats av både Norrlandsfonden och Partnerinvest är Likvor AB. Likvor är ett medicinsktekniskt företag vars produkt grundar sig på närmare 40-års forskning vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Företaget har utvecklat ett instrument som används vid neurologiska undersökningar och det säljs i dag till sjukhus runt om i Europa. Vi kom i kontakt med Likvor första gången 2008 och nu finns deras produkt ute på marknaden. Konjukturbarometern En annan del av Norrlandsfondens verksamhet består av Konjunkturbarometern som tagits fram av SCB på uppdrag av Norrlandsfonden sedan slutet av 90-talet. I denna ger 1000 företag i Norrland sin bild av konjunkturläget i form av en nulägesbedömning och en prognos för det kommande halvåret. Resultatet presenteras under en road show som går från Luleå, via Skellefteå, Umeå, Östersund och Sundsvall till Gävle. Bland åhörarna finns företag och samarbetspartners och presentationerna är mycket uppskattade. Konjunkturbarometern och det faktum att vi är ute och besöker det norrländska näringslivet kontinuerligt, ger oss en unik bild av den norrländska konjunkturen. Det kan vi sedan dra nytta av när vi bedömer företag och branscher, konstaterar Petter Alapää.

10 10 årsredovisning - kvinnligt nätverk Kvinnligt nätverk för kvinnliga ledare Norrlandsfonden har en målsättning att nå ut till fler kvinnor i tillväxtföretag. För att lyckas med det har man bland annat utvecklat ett speciellt nätverk för dessa kvinnor. Varje år arrangerar Norrlandsfonden tillsammans med Partnerinvest två nätverksträffar och på programmet står bland annat företagsbesök och föreläsningar. I grunden handlar det om att träffas och byta erfarenheter och på så sätt utvecklas som ledare. Nätverket riktar sig specifikt till kvinnor som äger eller leder tillväxtföretag i Norrbotten och Västerbotten. För oss på Norrlandsfonden handlar det om att öka andelen tillväxtföretag som leds eller ägs av kvinnor. Kvinnor finns i alla typer av företagande. Turism dominerar något, men andelen kvinnor ökar exempelvis inom industrisektorn. Nätverket är mycket värdefullt, inte minst så får vi en chans att berätta vilka vi är och vad vi gör, säger Susanne Johnsson företagsanalytiker på Norrlandsfonden. Flexibilitet och trygghet Ett exempel på ett industriföretag med en kvinna i ledningen är Nybergs Mekaniska. Företaget som startade i Kiruna arbetar med högkvalitativ tillverkning. Idag har man även verksamhet i Piteå, Luleå och Jokkmokk. Tack vare Norrlandsfonden har vi kunnat vara mer flexibla i våra investeringar, vi har kunnat sprida våra risker och på så sätt vuxit oss starkare. Man kan säga att det har skapat trygghet som möjliggjort vår tillväxt, säger Anita Forss vd och delägare. Hand in Hand Norrlandsfonden har även medverkat till att fler kvinnor i tredje världen får möjlighet att starta företag. Genom att stödja initiativet Hand in Hand som samlar in pengar för att hjälpa kvinnor med företagarutbildning och startkapital. Istället för att skicka julgåvor och julkort har vi skänkt pengar genom en uppskattad kampanj på Facebook. En summa på 900 kronor kan vara tillräckligt för att Hand in Hand ska kunna hjälpa en kvinna i tredje världen att starta egen verksamhet och vår insats har bidragit till att 55 kvinnor fått det stödet, konstaterar Susanne Johnsson.

11 kvinnligt nätverk - årsredovisning 11 Susanne Johnsson Företagsanalytiker 4 år på Norrlandsfonden. Intressen: Mina barn och två barnbarn, skidåkning på vintern och fågeljakt på hösten. Sedan gillar jag att umgås med mina vänner.

12 12 årsredovisning - inkubator Per Nilsson Företagsanalytiker 5 år på Norrlandsfonden. Intressen: Skärgården och familjens stuga. Jag är gammal brottare och tränar mina egna tre barn i denna stolta och ädla sport. Inkubatorn, en kuvös för goda idéer För att nå företag i de absolut tidigaste skedena arbetar Norrlandsfonden med företagskuvöser eller så kallade inkubatorer. Samarbetet är en väg för att lokalisera framtida kunder. Kort kan man säga att en inkubator hjälper nybildade företag att komma igång med verksamheten. Det kan handla om allt från lokaler och utrustning till operativt stöd och vägledning. Inkubatorerna jobbar ofta nära de lokala universiteten. På så sätt kan man utveckla företagsamhet ur universitetsnära forskning och ge goda idéer en chans att utvecklas och växa. Det är inte alltid man når hela vägen, men de projekt som lyfter brukar bli väldigt bra, säger Per Nilsson företagsanalytiker på Norrlandsfonden. Nära relation viktigt Konkret så bistår Norrlandsfonden inkubatorerna med finansiellt stöd och agerar även strategiskt bollplank i finansiella frågor. Exempelvis efter att företagens affärsplaner har arbetats fram. En nära relation med inkubatorerna är mycket viktig om man ska lyckas få fram bra case. Vi finansierar i tidiga skeden för att projekt som utvecklats från forskning och idé till skarp produkt ska kunna nå marknaden, säger Per Nilsson. D-Flow och Presto Marine Två goda exempel på företag som vuxit fram med hjälp av inkubatorer är Presto Marine i Skellefteå som utvecklat en fartygslyft för jollar och vattenskotrar och D-Flow som utvecklat en teknik för flödesmätning av gaser och vätskor i rörelse med hjälp av ultraljud. Vi fick ett aktivt operativt stöd av inkubatorn i Luleå som bland annat kompletterade oss i förhandlingar med kunder i olika länder. Det gav oss möjlighet att snabbt och professionellt återkoppla till våra kunder i komplexa juridiska eller affärsmässiga frågor konstaterar Mats Lindgren vd och en av grundarna av D-Flow.

13 venture cup - årsredovisning 13 Erika Enered Fredriksson, Kreditanalytiker 3 år på Norrlandsfonden. Intressen: Träning, att vara fit-for-fight. Instruerar på gym och har åkt Tjejvasan. Jag höll även på med konståkning när jag var yngre. Venture Cup, ett partnerskap som skapar tillväxt Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Varje år delar man ut nära två miljoner kronor till spännande affärsidéer och entreprenörer, allt med syfte att skapa hållbar tillväxt. Norrlandsfonden är en av Venture Cups viktiga partners. Vem som helst kan tävla i Venture Cup, det viktiga är bara att man kan påvisa långsiktig och hållbar tillväxt med påvisad efterfrågan från kund. Venture Cup är en ideell organisation som förvaltas av en stiftelse. Ursprungligen kommer initiativet från McKinsey & Company som i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och dåvarande Teknikbrostiftelsen (Innovationsbron) skapade tävlingen. Varje år tävlar närmare 1000 affärsidéer om den ärofyllda titeln Sveriges nästa tillväxtföretag. Sedan starten 1998 har cirka affärsidéer genomgått Venture Cups process och cirka 30 procent av dessa har blivit till företag. Som partner till Venture Cup ser vi flera fördelar. Givetvis handlar det om att stimulera tillväxt, men för oss är det också centralt att skapa relationer och bygga nätverk. Många av de som tävlar och finns runt arrangemanget är potentiella kunder till Norrlandsfonden, konstaterar Erika Enered Fredriksson på Norrlandsfonden. Norrlandsfonden i juryn Partnerskapet med Venture Cup innebär även att Norrlandsfonden har två representanter i juryn för tävlingen i den norra regionen. Vinnarna från de fyra regionerna går sedan vidare till en stor Sverigefinal där man tävlar om titeln och kronor. Norrlandsfonden har de senaste åren även varit värd för Norrlandsfinalen som arrangerats i Luleå och Sundsvall. Intresset för tävlingen har ökat med åren och vi märker också en tydlig höjning av kvaliteten rakt igenom. Att sitta i juryn innebär att vi får ta del av många spännande projekt, vilket i sig är utvecklande även för oss, säger Erika Enered Fredriksson. Pizza.nu ett gott exempel Tävlingen startades som en ren tävling om den bästa affärsplanen, men är numera utvecklad till en process där deltagarna får hjälp att utveckla sin idé till ett färdigt, och förhoppningsvis framgångsrikt affärskoncept där affärsplanen är ett av delmomenten. Pizza.nu är ett bra exempel på ett företag som kom fram via Venture Cup. Det var ett par studenter vid Luleå tekniska universitet som kläckte den idén. Bemannings- och rekryteringsföretaget Student Consulting är ett annat mycket bra exempel på framgång och utveckling som startade med Venture Cup. Sedan starten 1997 har de haft en fantastisk utveckling och har idag 108 kontor fördelade i Sverige, Norge och Danmark, avslutar Erika Enered Fredriksson.

14 14 årsredovisning - artboard Sören Olsson Företagsanalytiker. 15 år på Norrlandsfonden. Intressen: Koppla av i naturen. Sommarstugan, motorbåten, jakt, fiske och ta del av barnbarnens idrottande. Unika på världsmarknaden Artboard hade en tuff resa i inledningen av sin verksamhet. I dag har Lars Hennings företag skapat sig en unik position på världsmarknaden med stöd av Norrlandsfondens finansieringsupplägg. Norrlandsfonden kom, för första gången, i kontakt med Artboard Då skulle företaget lansera en ny produkt, dryboardskivan, för våtutrymmen på ROT-sidan. Detta på en redan väl etablerad marknad. En vidareutvecklad idé skulle realiseras till en producerande verklighet. En byggskiva, lokalt framtagen i Sundsvall. Alla nya produkter, inte minst i byggbranschen, möts med skepsis. Men företagsledaren Lars Henning jobbade hårt och det fanns en stor potential för den sandwichlaminerade skivan inom andra områden än enbart den traditionella byggbranschen. Det handlar, exempelvis, om tågvagnar och båtar där vikt och brandklass är särskilt väsentligt. I dag har de en helt unik produkt, berättar Sören Olsson, företagsanalytiker på Norrlandsfonden som jobbat med Artboard under stora delar av den framgångsrika resan. Kina är en jättemarknad Artboard har i dag helt egna produktionslokaler på Timrå industriområde och exporterar cirka 95 procent av de lättviktsskivor de tillverkar. Bland annat har Kina blivit en jättemarknad för dem. Det är en framgångssaga som tydligt visar på vad uthållighet från ägarhåll kan betyda. Vi gick in och stöttade i olika skeden, i inledningen men också när den nya produktionsanläggningen skulle byggas, men utan Lars Hennings målmedvetenhet och tro så hade det hela blivit betydligt svårare, konstaterar Sören Olsson. Samlad produktion ger vinst Lars Henning konstaterar att Norrlandsfonden varit en av finansiärerna och en viktig del i utvecklingen av företaget. Inte minst när det gäller export och den kostsamma expansionen i Kina. Norrlandsfonden har också varit inblandad när Artboard investerade 35 miljoner kronor i en ny fabriksbyggnad. Tidigare var vi utspridda på tre ställen. Nu har vi allt samlat under ett tak vilket ger oss lägre hyreskostnader och en mer effektiv produktion. Det kommer att ta en period innan vi når full effekt men det här var en helt nödvändig satsning som Norrlandsfonden varit med och realiserat, säger Lars Henning.

15 hammerdals betong - årsredovisning 15 Inga-Lena Wahlstedt Företagsanalytiker 5 år på Norrlandsfonden. Intressen: Matlagning, familj och vänner. Gillar att jobba praktiskt med att måla, sy, trädgårdsarbe samt att vistas i skog och mark, gärna på skidor. Alla former av kulturupplevelser inspirerar. Hållbarhet och långsiktighet - Viktiga ledord Norrlandsfonden ska främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland, främst genom att erbjuda topplån till företag. I detta uppdrag är hållbarhet och långsiktighet två viktiga ledord. Varje år lånar Norrlandsfonden ut närmare 250 miljoner kronor. Man lägger ett särskilt intresse vid företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden. Här är hållbarhet och långsiktighet viktiga parametrar. Ett bra exempel på ett företag som jobbar både långsiktigt och med hållbarhet i fokus är Hammerdals Betong i Hammerdal. Ett företag som ägs och drivs i tredje generationen och som kontinuerligt visat prov på hur smart anpassningsförmåga och långsiktighet kan leda till tillväxt och utveckling, säger Inga-Lena Wahlstedt, företagsanalytiker vid Norrlandsfonden. Gasa i motvind Tillsammans med sin personal har bolagets ägare och vd Robert Färdvall präglat företagskulturen med fokus på långsiktighet. Man har lyckats styra företaget genom lågkonjunkturer och samtidigt investerat för framtiden. En lyckosam investering bolaget gjort är en frostfri grusficka som möjliggör optimal gjutning även vintertid. Man har även renoverat och energieffektiviserat sina industrilokaler samt investerat i ny produktionsutrustning. Allt under en period då efterfrågan varit lite svagare. Investeringarna har möjliggjorts med Norrlandsfondens topplån som en del i finansieringen. Norrlandsfonden har varit otroligt viktiga för oss och för vår satsning för framtiden, säger Robert Färdvall. Jag tycker att de är ett bra exempel på ett lyckat engagemang från vår sida och som bidrar till att Norrland växer, konstaterar Inga-Lena Wahlstedt stolt. Den kraftigt expanderande vindkraften har idag blivit något av en nisch för företaget, de har bland annat investerat i mobila betongstationer för att kunna jobba direkt intill vindkraftsparkerna. Inspirerande mingel Norrlandsfonden arrangerar varje år så kallade finansmingel där företagare, kunder och andra samarbetspartners träffas och där huvudsyftet är att ge deltagarna möjlighet att bredda sina nätverk och dela erfarenheter. Det är inspirerande träffar. Inte minst för att man möter företagare utanför sin egen bransch. Vid en av träffarna ifjol berättade Hanna Bruce från Växbo Lin i Hälsingland sin historia om köpet av den verksamhet som varje år lockar besökare till en by med ett hundratal invånare. Ett enastående exempel på korsbefruktning mellan produktion och besöksnäring och att våga tänka i andra banor, avslutar Inga-Lena Wahlstedt.

16 16 hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 Foto: Anna Kern / Johnér

17 hållbarhetsredovisning 17 Hållbarhetsstrategi Denna hållbarhetsredovisning är antagen av Norrlandsfondens styrelse i februari Redovisningen beskriver verksamheten och följer Global Reporting Initiatives (GRIs) riktlinjer enligt redovisningsnivå C+, vilket bekräftats av extern part. Redovisningen är kvalitetssäkrad genom granskning och bestyrkande av KPMG. Vi redovisar ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. GRIs korstabell redovisas på vår webbsida. Norrlandsfonden har sedan 2010 lämnat hållbarhetsredovisningar och avser att varje år rapportera om hållbarhetsarbetet som en integrerad del av årsredovisningen. För vår första hållbarhetsredovisning fick vi ett hedersomnämnande från Far (branschorganisationen för revisorer och rådgivare). Norrlandsfonden har 50 års erfarenhet av företagsfinansiering och har som uppdrag att som komplement till banker tillhandahålla finansiering åt företag i de fem nordligaste länen. För att regionen även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och verka i är det viktigt att företagen kan utvecklas långsiktigt. Vår roll som ledande topplånefinansiär ger oss en möjlighet att ta vår del av ansvaret för en positiv utveckling. Genom hållbarhetsarbetet vid Norrlandsfonden vill vi bidra till ett uthålligt samhälle. Vi strävar efter att kunder, medarbetare och leverantörer engagerar sig i detta arbete. Målet är att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten med ett kontinuerligt och målmedvetet hållbarhetsarbete. All verksamhet i Norrlandsfonden ska genomsyras av våra kärnvärden långsiktighet, kompetens och engagemang. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att hållbarhetsfrågor får en naturlig del i utförandet av vårt uppdrag och där vi själva förorsakar så lite miljöpåverkan som möjligt. Styrelsen fastställer hållbarhetsredovisning, miljöpolicy och kreditpolicy som tillsammans med övriga redovisade policyer och program är de viktigaste styrdokumenten för hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Policyer och riktlinjer Kreditpolicy Kapitalplaceringsreglemente Miljöpolicy Jämställdhets- och mångfaldspolicy Lönepolicy Utbildningsprogram Norrlandsfonden stödjer FN:s Global Compacts principer för hållbar utveckling. Det är ett strategiskt initiativ som uppmanar aktörer att visa sitt engagemang för tio globalt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruptionsbekämpning. Intressenter Våra främsta intressenter är kunder, samarbetspartners, medarbetare och staten i sin roll som huvudman. Vi vill tillsammans med våra intressenter verka för det gemensamma målet ett hållbart samhälle. Genom en kontinuerlig dialog får Norrlandsfonden kännedom om vad som händer i omvärlden samt de önskemål, krav och förväntningar som ställs på verksamheten. Dialogen med intressenterna är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet i Norrlandsfonden och underlättar prioriteringar i verksamheten. Intressentdialog INTRESSENTGRUPPER FRÅGOR DIALOG/ÅTGÄRD Kunder Tillgänglighet, service, erbjudande Personliga möten, dagliga kontakter. Kundnöjdhet, förbättringspotential Jämställt näringsliv Omvärldsbevakning Kundenkäter, VD-kontakter, uppföljning. Nätverksträffar riktade till kvinnor som äger eller leder tillväxtföretag. Syftet är att stärka dialogen med kvinnor som äger eller leder företag med tillväxtambitioner. Konjunkturenkäter, seminarier, nätverksträffar. Samarbetspartners Finansiering, tillgänglighet Samverkan Personliga möten, dagliga kontakter. Seminarier, nätverksträffar. Medarbetare Verksamhet Arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering. Kompetensutveckling Utbildningar, medarbetarsamtal, lönesamtal. Balans och hälsa Medarbetarsamtal, friskvård. Staten Intresseorganisationer Leverantörer Långsiktig ekonomisk utveckling Hållbarhetsmål Branschfrågor Regionala tillväxtfrågor Hållbarhetsfrågor vid upphandling. Årsredovisning, rapporter, möten med ledning och styrelse. Hållbarhetsredovisning. Möten, seminarier. Medverkan i samhällsdebatten. Bidra till en jämställd regional tillväxt och verka för ett jämställt näringsliv. Miljökrav, utvärderingar. Genom fortsatt aktiv dialog och med nyttjande av sociala media har kontakterna med våra intressenter ytterligare kunnat breddats.

18 18 hållbarhetsredovisning - ekonomisk påverkan Ekonomisk påverkan Norrlandsfonden ska bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som baseras på kundernas behov av kompletterande finansiering över tiden. För att lyckas med detta måste verksamheten bedrivas på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Det är särskilt viktigt att visa kunder och omvärld att Norrlandsfondens agerande är att lita på även i sämre tider. Norrlandsfonden arbetar aktivt med att informera om verksamheten. Verksamheten görs tydlig för kunder och andra intressenter bland annat genom en transparent räntesättningspolicy vilket ger en trygghet för kunden och ett förtroende för verksamheten. För att säkerställa styrning mot marknadsmål görs kontinuerliga resultatuppföljningar på individnivå av genomförda marknadsinsatser. Årets enkäter riktade till kunder visar på ett fortsatt stort förtroende för Norrlandsfonden. Några kommentarer från kunder är: + snabb handläggning, stort engagemang, bra service - för höga krav på säkerheter, räntan borde sänkas Enligt Norrlandsfondens stiftelsestadga ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att kapitalet hålls nominellt intakt över tiden. Norrlandsfonden uppbär inga statliga eller andra driftsbidrag för verksamheten. Norrlandsfondens finansiering bidrar till positiva effekter hos våra kundföretag. 50 års verksamhet i Norrland har resulterat i beviljade krediter på över fem miljarder kronor samt genererat investeringar i det norrländska näringslivet med mångdubbelt belopp. Foto: Anna Kern / Johnér Effekter av verksamheten Omsättningsökningar i kundföretag, föregående 5-årsperiod 60% 31% 19% Sysselsättningsökningar i kundföretag, antal anställda, föregående 5-årsperiod 44% 45% 34% Utlåning till företag som ägs eller leds av kvinnor 19% 20% 18% Utlåning till företag i Norrlands inland, andel av total utlåning 46% 31% 39% Investeringar i samhället, näringslivsprojekt 1,7 mkr 2,0 mkr 2,7 mkr Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med mkr mkr mkr Under 2012 har Norrlandsfondens utlånade kapital ökat med 10 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 740 miljoner kronor. Uppnått till och med Eget kapital överstiger med god marginal nominellt avkastningskrav. - Utlåningen har genererat norrländska investeringar på över sju miljarder kronor de senaste fem åren. - Utlåningen till företag som ägs eller leds av kvinnor har inte uppgått till målsättningen under Positiv ekonomisk utveckling i kundföretag. - Löpande kundundersökningar visar på att våra kunder är mycket nöjda med vårt arbete. - Andelen nya kunder är större än 50%. Prioriteringar Verksamheten ska bedrivas så att eget kapital behålls intakt. - Bevilja finansiering på 260 miljoner kronor till regionens företag. - Minst 25% av antalet beviljade lån ska avse företag som ägs eller leds av kvinnor. - Finansieringen ska generera norrländska investeringar på 900 miljoner kronor. - Att kundföretagen har en samlad årlig tillväxt på lägst 8% i omsättning och 4% i antal anställda. - Medverka till branschförnyelse genom att andelen nya kunder ska vara större än 50%.

19 miljöpåverkan - hållbarhetsredovisning 19 Miljöpåverkan De senaste åren har vi bedrivit ett målmedvetet miljöarbete med en strävan att minska vår negativa påverkan på miljön. Miljöfrågorna är viktiga inslag i Norrlandsfondens verksamhet, det gäller såväl den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet som den indirekta via påverkan från vår kreditgivning och kapitalförvaltning. Miljöarbetet i Norrlandsfonden styrs av en miljöpolicy som har antagits av Norrlandsfondens styrelse. Miljönyckeltal Energiförbrukning (kwh) varav från förnybar energi 100% 100% 100% Energiförbrukning/anställd Koldioxidutsläpp CO2 (ton) 57,8 73,8 65,5 Utlåning energi/miljöföretag (andel av total utlåning) 7% 13% 13% Övriga miljöåtgärder Köp reduktionsenheter CER/CDM Ja Ja Ja Utbildning personal miljöfrågor Ja Ja Ja Källsortering avfall Papper, elektronik, glödlampor, batterier Utökat med metall Utökat med plast, kompost, glas För att minska Norrlandsfondens miljöpåverkan är valet av och samverkan med leverantörer viktigt. Vid större upphandlingar efterfrågas och värderas leverantörens miljöarbete i enlighet med vår miljöpolicy. Övriga inköp sker med aktiva val av lämpliga miljöalternativ. Norrlandsfondens ambition är att ligga i framkant vad gäller användning av modern och effektiv teknik. Norrlandsfondens egen verksamhet har en begränsad direkt miljöpåverkan huvudsakligen från tjänsteresor samt förbrukning av värme och el. Målet är att vi ska minska våra egna direktutsläpp från kontorsverksamheten och från resor. Vid tjänsteresande väljer vi miljöklassade bilar. All personal har genomgått utbildning i eco-driving för att ändra körbeteende som ger bonuseffekter i form av mindre bränsleförbrukning och kostnader. Enligt Norrlandsfondens utbildningsprogram ska alla nyanställda utbildas i eco-driving. Till resandet kopplas även mötesrutiner för att öka andelen möten mellan kontoren via videokonferenser samt att i ökad utsträckning genomföra externa möten via telefonmöten och e-möten. Aktiva åtgärder har vidtagits under senare år för att hålla nere energiförbrukningen bland annat nedsläckning av belysning och inköp av energieffektiv IT-utrustning. Fortsatta effektiviseringar sker genom en kontinuerlig översyn av utrustning och lokaler. Målet är att allt avfall från våra kontorslokaler ska källsorteras vilket nu är möjligt vid båda kontoren, dvs i Luleå och i Sundsvall. Dialogen med fastighetsägaren till Luleå-kontoret har resulterat i att kärl för källsortering nu finns i fastigheten. Genom att beakta miljörisker vid kreditprövning och kapitalplaceringar säkerställs att kreditgivning och kapitalplaceringar inte sker där stora miljörisker finns. I kreditanalysen ska kredittagarens miljörisker analyseras, tillstånd kontrolleras samt övrigt miljöarbete värderas. All personal har fått utbildning i miljöfrågor och miljölagstiftning. Norrlandsfonden främjar teknikutveckling inom miljöområdet genom att i kreditgivning prioritera företag verksamma inom miljö/energiområdet och företag som investerar i ny teknik. Vid upphandling av kapitalförvaltare ska hållbarhetsaspekter vägas in vid bedömning av såväl förvaltarens egen organisation som förvaltarens kunskap och möjlighet att verkställa Norrlandsfondens krav för sina placeringar. Hänsyn till hållbarhet och etik finns med i Norrlandsfondens placeringsreglemente. Uppnått till och med De senaste tre åren har utlåningen inom området miljö/energi ökat. - Koldioxidutsläpp har minskat Klimatkompenserat koldioxidutsläpp från tjänsteresande. - Minskad elförbrukning bl a genom successivt inköp/utbyte till energieffektiv IT-utrustning. - Förbättrad källsortering av avfall. - Påbörjad översyn av belysning. - Genomförd miljöutbildning för all personal. Prioriteringar Fortsatt hög utlåning till miljö/ energiföretag. - Minskat koldioxidutsläpp. - Fortsatt klimatkompensering av koldioxidutsläpp. - Kontinuerligt arbete för att hålla nere elförbrukning. - Fortsatt hög användning av telefon/videokonferenser.

20 20 hållbarhetsredovisning - social påverkan Social påverkan Medarbetare Norrlandsfonden är beroende av kundernas och omvärldens förtroende. Det ställer höga krav på gott ledarskap och kompetenta medarbetare. Medarbetarnas motivation, kompetens och engagemang är en förutsättning för Norrlandsfonden att kunna erbjuda finansieringstjänster med mycket hög kvalitet till regionens företag. Jämställdhets- och mångfaldspolicyn, lönepolicyn och utbildningsprogram ska tillsammans bidra till att Norrlandsfonden kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare och därigenom nå framgång i verksamheten. Norrlandsfonden har som liten organisation möjlighet att föra en kontinuerlig dialog med medarbetarna på frekventa arbetsplatsträffar. I den process som föregår styrelsens beslut om verksamhetsplan och policyer är samtliga anställda delaktiga. Personalnyckeltal Medeltal anställda 14,4 15,3 14,6 -varav Sundsvall/Luleå 4,4/10,0 4,9/10,4 5,0/9,6 -varav kvinnor 69% 68% 67% -varav 30-50år 45% 48% 46% -varav >50 år 55% 52% 54% Tillsvidareanställda 100% 100% 100% Heltidsanställda 100% 100% 100% Sjukfrånvaro 2,6% 1,2% 1,5% Utbildningstimmar/anställd Medarbetarsamtal 100% 100% 100% Lönesamtal 100% 100% 100% Kompetensutveckling Norrlandsfonden strävar ständigt efter att utveckla och förbättra verksamhet och processer. Det ställer i sin tur krav på kontinuerlig kompetensutveckling i organisationen. Fokus har under året legat på att införa och genomföra certifiering av företagsanalytiker och kreditanalytiker. Samtliga företagsanalytiker och kreditanalytiker har klarat certifieringen under I framtiden kommer alla nyanställda analytiker att genomgå certifiering. Övriga utbildningar har bland annat rört etikfrågor, sociala medier samt miljö- och hållbarhetsfrågor. God arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald En bra arbetsmiljö och friska medarbetare är viktigt för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Norrlandsfonden arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och har under åren genomfört åtgärder bland annat för en bra ergonomi vid kontorsplatser. För att identifiera och förebygga arbetsrelaterade problem erbjuds all personal företagshälsovård och friskvårdsaktiviteter. Norrlandsfonden har även genomfört utbildning i vinterkörning för att minska riskerna vid bilkörning i samband med tjänsteresor. Norrlandsfonden eftersträvar rätt balans mellan arbets- och familjeliv hos medarbetarna. Under de senaste åren har utbildningar och seminarier genomförts i teambuilding samt flera inspirationsföreläsningar med teman i bland annat motion, livsstilsfrågor och stresshantering. Norrlandsfonden strävar efter en jämn könsfördelning bland anställda. Jämställdhets- och mångfaldspolicy revideras vart tredje år. Målet om jämn könsfördelning är uppfyllt för den största gruppen, företagsanalytiker, med fördelningen 50/50. Förutom jämställdhetsaspekter ska också frågor om mångfald och motverkande av diskriminering uppmärksammas. Det kan gälla diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Vid rekrytering ska jämställdhet och mångfald alltid beaktas. Norrlandsfonden genomför regelbundet en lönekartläggning för att säkerställa att det inte förekommer systematiska eller osakliga löneskillnader. Vid senaste kartläggningen kunde inga sådana skillnader påvisas. Norrlandsfonden har inga bonusprogram för vare sig ledning eller annan personal. Vi ser det som mycket viktigt att inte arbeta mot kortsiktiga mål om vi långsiktigt ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Etik och gemensamma värderingar Ett etiskt korrekt agerande i alla delar utgör grunden för att Norrlandsfonden långsiktigt ska kunna bedriva en hållbar verksamhet där allmänhetens förtroende upprätthålls och där verksamheten kan anses som sund. De etiska reglerna styrs idag av Norrlandsfondens kreditpolicy där även regler runt sekretess, jäv, otillåtna krediter samt hantering av egna eller närståendes värdepapper återfinns. Verksamheten ska bedrivas med god affärssed och konsekvent agerande, ett affärsmässigt och riskmedvetet förhållningssätt till kreditfrågor, god kunskap om kunden, rättvis behandling av kundintressen, likabehandling och med en kredithantering där alla moment i kedjan fungerar utan dröjsmål. När någon i organisationen ställs inför en tveksam situation ur etisk synpunkt ska vederbörande vända sig till ordförande eller verkställande direktören för rådgivning. Inga incidenter har rapporterats under För att fortsatt säkerställa ett gemensamt förhållningssätt i etiska frågor har all personal deltagit i en grundläggande utbildning under Under 2013 kommer arbetet med att tydliggöra interna och externa riktlinjer att fortsätta.

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer