Manus Audioguide: En Kartläggning av mellanrummen i 6 kapitel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manus Audioguide: En Kartläggning av mellanrummen i 6 kapitel."

Transkript

1 En Känsla av Samhörighet Manus Audioguide: En Kartläggning av mellanrummen i 6 kapitel. Kapitel 1 Inledning: I utställningen En Kartläggning av mellanrummen, visar konstnärerna: Ingela Johansson och Nina Svensson, verk från sitt pågående projekt: En känsla av samhörighet. I Umeå visas även verk från nedslag i Västerbottens Museums utställningshistoria och konstuppdrag. Västerbottens museum visar för närvarande ca 20 tillfälliga utställningar, egenproducerade eller inlånade från andra institutioner. Som exempel kan nämnas att år 2007 handlade fyra utställningar om kulturhistoria/ arkeologi, fem om slöjd/konsthantverk och nio om fotografi. Museets uppdrag är att samla, dokumentera, befor ska, vårda och förmedla länets kulturarv inklusive konst och konsthantverk. Museet består dels av det förvaltande bolaget Västerbotten museum AB med nära 60-talet anställda, dels av Stiftelsen Västerbottens 1

2 museums samlingar som består av; föremål, böcker, 400 hyllmeter arkivalier, filmer, samt 4 miljoner fotografier samt byggnaderna på Friluftsmuseet Gammlia. Museets konstsamling består av ca 4000 verk. Staten, genom Kulturrådet, ger direktiv för museers uppdrag och här beskriver man konstens nya framträdande roll på regionala museer. ( ) Den samtida konsten har haft svårt att etablera sig på institutionerna. Statsbidraget till de regionala museerna innebär att museerna aktivt skall arbeta med konst och konstutställningar och i det arbetet låta den samtida konsten ha en framskjuten position. Vi plockade ut detta stycke då det var plockat ur sitt sammanhang på ett sätt som gjorde att man missförstår påståendet. Dokumentet är ingen rapport utan ett internt arbetsdokument och den är just nu under omarbetning också! I utställningen kommenterar vi även Konstfrämjandet Västerbotten, som tillsammans med Västerbottens museum bjudit in oss för att titta närmre på utställningsverksamhet i ett historiskt perspektiv. Vad som är gemensamt för de båda institutionerna är att de står in för nya möjligheter. Västerbottens museum står just nu inför en ombyggnad med tillgång till nya lokaler som kommer möjliggöra en mer omfattande utställningsverksamhet. Konstfrämjandet i Västerbotten 2

3 kommer inte att ha någon fast utställningslokal, utan fokusera på uppsökande verksamhet inom konstområdet. År 1947 grundades Folkrörelsernas Konstfrämjande under parollen Konst för alla. Konstfrämjandet började sin bana med att erbjuda god konst i form av grafiska blad till överkomliga priser, men under årens lopp arbetade man i allt större utsträckning med uppsökande verksamhet och att sprida konsten till arbetsplatser, skolor och bostadsområden Kapitel 2 - Året var Då Jan K. Persson kom till Masonit AB i Rundvik utanför Nordmaling. - Under 12 månader arbetade han med att avbilda arbetare och arbetsmoment på fabriken. Han hade själv arbetat på fabriken och kände sedan tidigare arbetsgivare och anställda. 3

4 - Initiativet att starta ett projekt i arbetslivet var hans eget. Arbetsgivaren sa ja till idén och budgeterade kr till projektet för inköp av Jan K.s konst. Nordmalings kommun gjorde detsamma, gick in med kr, även de fick köpa konst för motsvarande summa. - Jan K berättar att den här sortens projekt, att konstnärer sökte sig till arbetsplatser låg i tiden på 70-talet. Men för Jan K. var det en bra lösning för hans dåvarande livssituation. Med tid, närvaro och engagemang på arbetsplatsen blev projektet alltmer en berättelse om makt och yrkesroller, maskiner och människor. - Vi har fått tagit del av hans dokumentation från arbetet som vittnar om en nära och ömsesidig relation mellan honom konstnären, och arbetaren. - Men, - Jan K vill inte delta i vår utställning på Västerbottens Museum med de dokument som han ordentligt arkiverat i en papplåda i sin ateljé. I lådan finns en pärm där han fört dagbok för varje dag under ett helt år, full med betraktelser och tankar som rört honom 4

5 personligen, och, eller betraktelser av arbetare, maskiner och mellanrummet där i mellan. - Vi rekommenderar er att ta kontakt med Jan K. för mer berättelser och fakta kring projektet, han har många generösa anekdoter från tiden i Rundvik och om de människor han arbetade med under ett år. - Räkna inte med att få se några foton. - En originalmålning som han köpt tillbaka från en vän i Nordmaling och en originalteckning finns sparad i hans ateljé, allt annat blev sålt. VBM köpte inte in något verk när han ställde ut Rundvikprojektet Besöksantalet till museet under utställningen Rundviksprojektet var totalt: Rundviksprojektet kan ses som unikt genom att hela produktionen inte tillföll arbetsgivarna utan endast en mindre del, tillskillnad från 5

6 andra liknande satsningar. Utställningen omfattade ca 100 verk och visades i Västerbotten och Norrbotten på orterna: Nordmaling, Umeå, Luleå, Malmberget, Gällivare, Skellefteå, Östersund. Jan K sålde alla verk, de flesta köpte arbetarna vid masonit fabriken, och några teckningar köptes även av Masonite ABs huvudkontor. Några av titlarna på verken är: Maskinmiljö, Truckförare P. Molin, Arbetarporträtt, Maskinkontroll I, Plankflickor. I katalogtexten Bilder från Masonitindustrin av Jan. K Persson förklarar Jan K sitt engagemang: Genomgående i teckningarna har jag försökt gestalta kontrasten och konflikten mellan arbetaren och maskinen, inklusive de tekniska arrangemangen. På något sätt har jag upplevt att det pågår ett osynligt, dramatiskt spel om makten på arbetsplatsen. En kamp om herraväldet över arbetet. Vem är det som styr, vem är det som bestämmer på vars och ens arbetsplats? Kapitel 3 6

7 - Dokument och verk från En Känsla av Samhörighet. - Vi stod på parkeringen utanför Kolmårdens djurpark och väntade på Rickard Andersson djurvårdare på Safari. - Det var vårt första besök på en arbetsplats inom LO förbundet, Kommunal. Som konstnärer i Arbetslivet. - Där började vår utbildningsresa genom kulturpolitik, kulturhistorik och socialdemokratisk kulturproduktion, - konstnärer i arbete bland farliga djur. Rickard, djurvårdaren var konstnären som dokumenterade oss, arbetare, på hans arbetsplats. Kultur i arbetslivet, KIA, var öronmärkta pengar till fackföringsrörelsen, en följd av det kulturpolitiska målet 1974 att verka för en demokratisering av kulturen i arbetslivet och motverka kommersiella intressen formulerade vi ett deltagandeprojekt tillsammans med LO-kollektivet på arbetsplatser i en kontext av konstyttringar och kulturverksamheter inom arbetarrörelsen. KIA syftade till att nå människor som inte annars tar så stor del i kulturutbudet, fack-, konst- och kulturorganisationer, bildningsförbund och arbetsplatser var medskapande i 7

8 projektformuleringarna till Kulturrådet. En instrumentell kulturpolitik med ett folklighetsideal som bottnat i ett socialdemokratiskt samhälle. Vid starten, i början på 80-talet, blir konstnären tilldelad en social roll på arbetsplatser och medverkar därtill att öka intresset för konst i linje med folkrörelsens övriga verksamheter. Ett projekt som sedan pågår under flera decennier där konstnärens uppgift är att upphöja arbetares identitet, stärka självbilden av yrket och återspegla individen i kollektivet. Grundläggande politiska mål inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen är att skapa ett samhälle för arbetaren, för folket byggt på arbete och produktivitet. Traditionellt sett har konstnären medverkat för att stärka arbetarens produktivitet genom att förbättra arbetsmiljöer som påverkar den sociala hälsan, antingen genom att visa konst, dokumentera eller skapa processer i dialog Kapitel 4 - Arkivskåp med dokumentation över performanceverk 8

9 Plats: Vilhelmina bygdegård Uttrycket Det är långt mellan gårdarna kommer från en performance av Jan K. Med titel Norrlands information. - Om du har tänkt lyssna till ett föredrag om skogsindustrin i Norrland, Norrlands Information ska du vara uppmärksam på om konstnärerna Jan K. Persson, Mats Wikström och Nic Langdoen är medverkande eller ej. Då kan du räkna med att inget kommer att bli som du väntat dig och det kommer att finnas ett före och ett efter Norrlands information. - Så blev det för Herman Grönlund när han gick till Vilhelmina bygdegård 1997 för att lyssna till ett föredrag om norrländsk skogsindustri. Under framträdandet reste sig Grönlund upp som självutnämnd representant för publiken och sa; - vad det än är ni gör - bör det upphöra genast! (Om nu Herman Grönlund, var hans verkliga namn eller namnet på den karaktär han spelade i serien är osäkert. Grönlund var en lokalkändis sedan han medverkade i Vilhelminabaserade TV-serien Nybyggarland i början på 70-talet.) När Grönlund upproriskt reste sig upp för att stoppa framträdandet förklarade han att Jan K. och de andra hade lurat publiken och spektaklet genast skulle stoppas. Grönlund förklarade att utifrån titeln Norrlands Information skulle denne träff handla om information om Norrland, alltså om skogsindustrin i Norrland och inget annat. Och det som publiken enligt ryktena mötte under 9

10 föreställningen var att Jan K höll i en gran väldigt länge samtidigt som han upprepade repliken Det är lååångt mellan gårdarna! - Perfomancet var ett samarbete med Ögonblicksteatern i Umeå, och den turnerade runt i Västerbotten och Norrbotten under Inför utställningen En kartläggning av mellanrummen utför Jan K. ett nytt sceniskt verk VIRKEWORK. Två skisser i arkivskåpet berättar om hur performancet skall utföras. Jan K är inte representerad i museets konstsamling Kapitel 5 - Grafiska blad och verk från samlingen: De fyra grafiska bladen som hänger på väggen är bilder på utställningar av: Mats Caldeborg, Berta Hansson, Thomas Tempte/Anna Sjödahl, och Peter Weiss. Rätt ordning enl. hängning? Gemensamt för bilderna är att de porträtterar museets utställningshall som invigdes 1969 från nästan samma vinkel med det stora fönstret i centrum. Man kan även se hur möblerna placerats i olika konstellationer under åren. 10

11 Museets fotodokumentation har överförts till grafiska blad genom ett samarbete med grafikern Ulla-Carin Winter. Grafisk teknik:? ******* Besöksstatistik i museet under Mats Calderborgs utställning Det finns inga gläntor bara mellanrum, 1984: grupper/personer: enskilda: 6.774: Totalt: Mats Calderborg: Det finns inga gläntor bara mellanrum - haren har alltid haft blå trampdynor. - Vinterns spyboll av hår slickade från vanligheten och ben gnagda av tystnaden i överlevandets språkspillning. - Mellanrummen kläms inte fast vid sitt sammanhang. - glest förtvivlat glest. - 3: maj Bekasinen har kommit ryssjorna utsatta! - 5: maj Ingen fisk. - 6:e maj sex gäddor ett Lampar i frivattnet. - Jona du surnar i din egen mage. Res dig stig upp! 11

12 - Tag nån ängslan vid halsen slit lös träbenet och kasta det åt vargarna stryk mig över ryggen till dess raggen mjuknar och min nos vilar vid ditt öra. Från Västerbotten Museums pressmeddelande 28 maj Utställningen heter Det finns inga gläntor - bara mellanrum, med underrubriken En konstnärlig geografi. ( ) I utställningen samverkar skulpturerna, rumsupplevelsen och ett ljudcollage och en långdikt vilken ger en total sinnesupplevelse. Caldeborg leder publiken genom utställningsrummet med hjälp av text, ljud och skulptur. För att ta form då måste man angripa mellanrummen för att få ut objektet- Ska det vara en lösryckt mening eller ett citat? Så här skriver Mats Calderborg: Det finns ingen säker väg. Det finns ingen utsiktspunkt som kan förklara allt och inget mål som är bevis. Kartans markering för stig flimrar som snö och trötthet för ögonen. Stigen är ingen garanti, ingen avpatrullerad sträcka visshet. Fåglarna saknar livlina och kärleken saknar försäkringsbrev. Ändå drar varje människa här i snålblåsten idén om stigen efter sig, stigen som är rädslans svans när tomheten växer och följa-john är de förskräcktas lek. 12

13 I Västerbotten Kurirens recension den 14 maj 1984 Haren och evigheten av konstnären Jan K skriver han: Det är i mellanrummen mellan kartpunkterna som frågorna uppstår och att konstnären har en spejaruppgift att locka fram det fördolda, hemligheterna Mellanrummet har lika stor betydelse som själva de utställda objekten. Objekten fungerar mest som ett avstamp för förlängda rörelser i åskådarens visuella fantasi än som tvärsäkra, sakliga konstateranden. Museet köpte in skulpturen Självporträtt som varg i samband med utställningen. ***** - Utställning: Berta Hansson I det grafiska bladet av Berta Hansson utställningen syns bord och fyra stolar placerade framför fönstret och tre stycken lösväggar som omger gruppen. Det tycks som om gemenskap är det centrala budskapet i Berta Hansson utställnings scenografi och kanske även i hennes konstnärskap?(enligt Elisabeth fanns ingen sådan tanke med placeringen av möbler och skärmar i rummet utan endast en praktisk lösning.) 13

14 Den retrospektiva utställningen visar 160 verk. Sara Lidman invigningstalade under öppningsdagen. Sara berättade om mötet med Bertas måleri och den hässja som trollband henne för första gången på 50-talet i Uppsala. Hon berättade att hon då ville skriva såsom Berta målade. Sara Lidman skrev i förordet Mina ungar - dagbok från en byskola, 1979: "Ingen konstkritiker skulle ha kunnat skrämma mig med några regler för hur jag skulle "närma mig detta konstverk". Jag bara såg och såg på denna hässja och detta ljus och jag kände mig genial som en femåring " I Berta Hanssons bok Kamratporträtt från 1984 porträtterar hon sina väninnor och kollegor med både historier och teckningar. Berta Hansson hade en nära relation till bl.a. Birgit Ståhl Nyberg, Sara Lidman och Siri Derkert som tillsammans formade ett kvinnligt nätverk 14

15 som stöd både i den privata sfären och i arbetslivet. Om Siri Derkert skriver Berta i sin bok, Kamratporträtt: Det är inte nådigt att möta Siri. Jag är som en urvriden trasa idag. All kraft har gått ur mig. Jag orkar inte se åt mitt egna broderande. Hela hon är en tankeställare (Jag tror att Sara också blev skakad in i märgen av denna vulkan) Visserligen säger jag mig: detta är Siris väg. Du ska gå din. Men ändå. Du vet hur man känner sig, när man sett de stora elefanterna dansa. ( ) I kväll visade Siri sin T-baneutställning för en grupp målarinnor. Jag har kunnat följa tillblivelsen en smula. Fått åka med Siri ner till underjorden per hiss några gånger. ( ) Där mötte vi på en vägg bilden av sångkören på Fogelstad, den kvinnliga medborgarskolan med de höga idealen, och fick till livs Honorine Hermelins och hennes medarbetares insatser för kvinnans frigörelse och utbildning. Vi såg porträtt av mön och kvinnor inom vetenskap, litteratur, konst och politik, som gjort sig förtjänta av Siris intresse. Porträttet på Sara Lidman köpte museet in i samband med den stora retrospektiva utställningen Besöksstatistiken för museet under Berta Hansson utställningen 1996 var totalt

16 ****** - Konst och Teknik och Arbetets ära I en gemensam utställning Konst och Teknik och Arbetets ära diskuterar Anna Sjödahl och Tomas Tempte om hur vi ska förbereda oss för framtidens datasamhälle och vad konstnären har för verktyg och uttrycksmedel. De hade under tre års tid medverkat i ett forskningsprojekt vid Arbetslivscentrum om datoranvändning i arbetslivet. Den gemensamma utställningen var ett resultat av den medverkan. Anna Sjödahl producerade åtta oljemålningar med textkommentarer från medarbetare i projektet som sedan blev underlag för en mapp med litografier. Tempte intresserade sig för maskiner och verktyg från olika historiska epoker. Bl. a. rekonstruerade han en egyptisk svarv från perioden 3000 f Kr. I en utställningstext förklarar Sjödahl och Tempte sin relation till tekniken: Dagens stora programsystem är färdiga i den meningen att de 16

17 knappast går att ändra. Men de är inte fullbordade, de är sällan felfria och ofta saknar man tillfredställande kontroll över dem. Användningen av datorer är en social process, och inte bara teknisk. Utställningen var ett samarbete mellan Arbetslivscentrum och Västerbotten Museet. LO, TCO, ABF och TBV i Umeå stod bakom arrangemang som paneldiskussioner kring konst och teknik. I Aftonbladet den 2/3 82 recenseras utställningen: Anna Sjödahl går ett steg vidare och ställer frågor inte bara om arbetets kreativitet utan också om kreativiteten som sådan och dess förhållande till forskning, samhällsmoral och teknisk utveckling. Anna Sjödahl finns representerad i museets konstsamling. Besöksstatistiken för utställningen på museet under Konst och Teknik och Arbetets ära 1984 var: S: grupp: 2.011, enskilt: , totalt: ****** 17

18 - Utställning: Peter Weiss. Huvudtema i Weiss författarskap är flykten flykten som bild och som verklighet. Peter Weiss roman Die Ästhetik des Widerstans/Motståndets estetik 1975, är en berättelse om konstens och litteraturens roll i kampen mot fascism och kapitalism under 30- talets Tyskland och Spanien. I romanen finns infällda bildanalyser av konstverk och historiska förlopp. Det yttre skeendet är underordnat de etiska och estetiska diskussionerna mellan personerna i romanen. Collaget Sällskap för natten är ett bokomslag till författaren och litteratur kritikern Artur Lundkvists: Sällskap för natten, utgiven på Bonniers Västerbotten Museet inköpte för Helge Lindens Minnes räkning collaget Sällskap för natten i samband med vandringsutställningen Peter Weiss som var producerad av Södertälje Konsthall Besöksantalet till museet under Peter Weiss utställningen 1969 var totalt

19 Kapitel 6 - Konstfrämjandet och returnering av konst. När vi träffar Tillförordnad verksamhetsledare för Folkrörelsernas konstfrämjande Per Hasselberg i Stockholm 9 nov 2011 tittar vi i en pärm om Konstfrämjandets historia och läser: Om man vill komma åt skräckkonst och hötorgsanda ska man gå försiktigt till väga. Detta är inte bara en organisatorisk utan i minst lika hög grad en p e d a g o g i s k uppgift. Man väcker inte folks känsla av äkthet och innehåll i konsten endast genom att bjuda ut och tillhandahålla fullvärdiga konstverk. Utbuden måste anpassas till en mängd olika faktorer, framför allt i fråga om prisläget och den ovane måste få vägledning i sina försök att orientera sig inom den riktiga konstens gränsmärken. Per Hasselberg, har två oljetryck på sitt kontor på Swedenborgsgatan 1 föreställande Per Albin Hansson. De två oljetrycken ägs och finns i Folkets Hus och Parkers samling. På baksidan oljetrycken står skrivet; Får ej överlåtas till annan än till arbetarrörelsen skänkt av Hugo Dahlkvist Farsta 14/ Hasselberg fick efter en viss övertalan "låna" målningarna till sitt kontor. 19

20 Konstfrämjandet i Västerbotten bildades 1978 och är en ideell förening vars medlemmar utgörs av folkrörelseorganisationer och föreningar inom Västerbottens län. Riksförbundet har startat en omorganisation, där Konstfrämjandet Västerbotten är pilotregion för ett regionaliseringsarbete. Sedan Konstfrämjandets start för 60 år sedan har såväl riksförbundet som Konstfrämjandet i Västerbotten genomgått en förändring. I Västerbotten har man nyligen avvecklat sin galleriverksamhet och istället fokuserat på att nå ut med den konstbildande verksamheten, men det finns inget centralt beslut att lägga ner den kommersiella galleriverksamheten utan distrikten har olika lokala inriktningar. När Konstfrämjandet började sin bana 1947 erbjöd man god konst i form av grafiska blad till överkomliga priser. Under årens lopp arbetade man i allt större utsträckning med uppsökande verksamhet och att sprida konsten till arbetsplatser, skolor och bostadsområden. Denna mer konstpedagogiska verksamhet bedrevs genom studieverksamhet och studiecirklar i samverkan med studieförbunden. Hos Konstfrämjandet Västerbotten har beslut om avvecklingen av galleriverksamheten haft olika grunder, men en förklaring är att försäljningen av grafik upplevts som en orättvis konkurrans situation till övrig lokal kommersiell galleri verksamhet. Men framförallt så ville man helt enkelt utveckla verksamheten. 20

21 Moa Krestesen, verksamhetsledare Västerbotten, har formulerat ett brev till konstnärer om samarbetet med Konstfrämjandet: Kära Konstnärer och kollegor! Vi har avvecklat galleriet på Hagaplan och kommer under närmsta tiden påbörja returnerings fasen av grafiken som vi arbetat med på provision. I februari 2012 flyttar vi in i en ny kontorslokal i Umeå, men utan fast utställningslokal. Verksamheten kommer att ta fokus på uppsökande konstnärlig verksamhet med bred regional spridning. Vi på Konstfrämjandet i Västerbotten vill utrycka ett stort TACK för det gångna samarbetet och önskar er alla LYCKA TILL med er verksamhet i framtiden! Hör gärna av er om ni har idéer på utställningar eller andra projekt som kan kännas intressanta att genomföra i Konstfrämjandets regi. Den kommersiella verksamheten har varit förankrad hos konstfrämjandet sedan starten och genomlevt många kriser. T.ex i slutet på 70-talet, drabbade lågkonjunkturen Konstfrämjandet och främst försäljningen av grafik och organisationen stod inför ett konkurshot med grafiklager på grafiska blad. De stora medlemsorganisationerna LO och TCO gav räntefria lån. Räddningen blev också betydande stödköp från lagret. Försäljning av grafiklagret till reducerade priser kritiserades hårt och upplevdes av vissa som en dumpning av priser och därigenom påverkade värdet på grafik. 21

22 En annan historia om Konstfrämjandets ifrågasatta kommersiella inriktning utspelade sig 1983 med den s.k. Kåresonaffären som finns beskriven i rapporten; Konstnärstvisten med konstfrämjandet, en utredningsrapport till Konstfrämjandets riksförbund och Konstnärernas Riksorganisation. Rapporten är en oberoende utredning om den stora debatten om konstfrämjandets ideologiska inriktning, konstnärlig frihet och kommersiella verksamhet som utspelade sig under en tid då Konstfrämjandet genomgick en större omorganisering och en mer marknadsorienterad konstscen etablerades. Utredningen Konstnärstvisten med konstfrämjandet hade i syfte att granska en tvist som utlöstes i samband med att Konstfrämjandets förbundsdirektör Göran Holmberg bad förlagschefen Nils Kåreson att säga upp sitt åtagande i sin hustrus kommersiella galleri Doktor Glas eftersom det var oförenligt med uppdraget hos Konstfrämjandet att bedriva konkurrerande aktiviteter på båda ställen. Schismen ledde till en krissituation med växande konstnärsbojkott av verksamheten hos medlemmar och stor media debatt mot Konstfrämjandets organisation. Man ifrågasatte den konstideologiska verksamhetsinriktningen med en alltför kommersiell betoning, istället för att organisationen såg sig som en stödförening för konstnärer med rötter i folkrörelsen blev det med den här frågan tydligt att det fanns ett större marknadsintresse. Idag kan man läsa bl.a. följande på Konstfrämjandets hemsida: 22

23 23 Kon stf räm jan det stä rke r kon ste n och kon stn äre ns rol l, öka r del akt igh ete n ino m kon sto mrå det och ini tie rar pro jek t uti frå n sam ver kan och lån gsi kti ghe t. Fol krö rel ser nas kon stf räm jan de har all tid haf t amb iti one n att bju da in så mån ga som möj lig t i kon stv ärl den. Nu dri vs Kon stf räm jan det av en sta rk ene rgi att ta sto ra kli Tider na förän dras och så gör även konst en. Konst främj andet satsa r medve tet på olika proje kt inom flera områd en för att inspi rera ovana konst betra ktare att ta del av samti dskon sten. Val av metod för de olika proje kten varie rar beroe nde på målgr En av Kon stf räm jan det s lån gsi kti ga sat sni nga r är Ski ss. Ski ss stå r för Sam tid sko nst när er i Sam tid ssa mhä lle t och är ett pro jek t som vil l ver ka för kon st, kom pet ens utv eck lin g och häl sa för ind ivi der, ver ksa mhe ter och sam häl Konstnä rerna har varit verksam ma inom både kommunl edning, olika förvalt ningar som inom regiona lutveck ling, till arbetsp latser inom äldreom sorg, krimina lvård och skola. I första hand är det inte de fysiska miljöer som smyckas med konst utan brukarn a av platsen som involve ras och blir delakti ga. Arbetet beskriv s bäst som socialt oriente Både föran kring, delak tighe t och det konst närli ga utrym met har stor betyd else för arbet sproc essen och dess effek ter. De olika arbet ena har rört sig kring områd en som kommu nikat ion, värde grund sfråg or, teamb uildi ng, kompe tensu tveck ling och jämst älldh etsfr Ski ss har ini tie rat s av Fol krö rel ser nas Kon stf räm jan de med mål sät tni ng att fun ger a lån gsi kti gt och lan dso mfa tta nde. Kon stf räm jan det s upp dra g är att frä mja möt et med

24 v ä g s o m g e r m å n g a m ö j l i g h e t e r. 24

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

STIFTELSEN HELGE LINDENS MINNE

STIFTELSEN HELGE LINDENS MINNE STIFTELSEN HELGE LINDENS MINNE konstnären helge linden (1897 1961) var under många år en drivande kraft i Umeås kultur- och konstliv. Han var aktiv i Västerbottens konstförening där han bidrog till utställningsverksamheten

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS En rapport om att marknadsföra Borås konstmuseum både internationellt och provinsiellt av Anna Sefve Daniel Schwarz - Szpigler Erika Harlitz Helen

Läs mer

Titta på omslaget, läs titeln och baksidestexten. Vad ser du? Vilka känslor väcks hos dig? Vad tror du att boken kommer att handla om?

Titta på omslaget, läs titeln och baksidestexten. Vad ser du? Vilka känslor väcks hos dig? Vad tror du att boken kommer att handla om? ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN MIAN LODALEN FÖRE LÄSNINGEN Titta på omslaget, läs titeln och baksidestexten. Vad ser du? Vilka känslor väcks hos dig? Vad tror du att boken kommer att handla om? UNDER LÄSNINGEN

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Pedagogik. Lärarhandledning för Passion. Utställningshallen, plan 3. Öppen 2 juni 15 januari 2012

Pedagogik. Lärarhandledning för Passion. Utställningshallen, plan 3. Öppen 2 juni 15 januari 2012 Pedagogik Lärarhandledning för Passion Utställningshallen, plan 3. Öppen 2 juni 15 januari 2012 Målgrupp: Alla åldrar, anpassa efter åldersgrupp och förmåga Lärarhandledningen ger en kort sammanfattning

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Redovisning internationellt kulturutbyte KN 2014/7420 Clara Gesang Gottowt

Redovisning internationellt kulturutbyte KN 2014/7420 Clara Gesang Gottowt Farsta 4e juli 2015 Redovisning internationellt kulturutbyte KN 2014/7420 Clara Gesang Gottowt Clara Gesang Gottowt. Internationellt kulturutbyte för soloutställning (konst) på konsthallen Brandenburgischer

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej ,..., 1 r, / ~ I t/to, ( Hej CD-o le~ "Utställningen är en förolämpning " Så kunde det låta när Sovjetunionens generalkonsul Pjotr Klimenkov lät polisanmäla konstutställningen Härlig är jorden som visades

Läs mer

Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt

Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt Jag heter Linus Alfredsson. Jag är född 1970. Jag bor på Gotland. Mitt arbete är ett samarbete. Jag samarbetar med stenar och med människor. Jag kan och

Läs mer

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer.

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer. VI VISAR KULTURHUSET. Del 1 Konstfack GDI3. V39-v40. 20120924-20121004 Lärare: Josefine Engström och Tyra von Zweibergk (OBS! Uppgiften kan också lösas med grafisk design) Som illustratör måste man ofta

Läs mer

Döda bergen Lärarmaterial

Döda bergen Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vilka handlar böckerna om? Berättarjaget i böckerna om den svarta safiren är pojken Aram och äventyret utspelar sig när han är 13 år. Aram bor i staden Rani

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i FORMULÄR FÖR KONSTNÄRER.

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jessika Berglund Vad handlar boken om? Boken handlar om två personer som går i samma klass. Båda tycker att det är ganska stökigt i klassen och drar sig undan bråk och stök. De lägger

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 september 2016

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 september 2016 Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 september 2016 Det kulturella systemet Politiskt system Kultur/värdesystem PRODUKTION DISTRIBUTION KONSUMTION

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning?

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Ung och arbetssökande! Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Är du motiverad att göra en långsiktigt hållbar förändring i ditt liv för att komma närmare

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

United Networks Agency ett verk av Sofie Sweger

United Networks Agency ett verk av Sofie Sweger United Networks Agency ett verk av Sofie Sweger United Networks Agency är en fiktiv agentur för samtidskonst som förmedlar immateriella och idébaserade värden i konsten. Utställningen presenterar 10 möten

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

PÅ NATURHISTORISKA MUSEET I GÖTEBORG

PÅ NATURHISTORISKA MUSEET I GÖTEBORG [ Gapa med ögonen ] TECKNINGSPROJEKT AV EVA DAHLIN PÅ NATURHISTORISKA MUSEET I GÖTEBORG [Gapa med ögonen ] QUID OCULIS INHIAS TECKNINGSPROJEKT AV EVA DAHLIN PÅ NATURHISTORISKA MUSEET I GÖTEBORG Öga mot

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Du och din utställning Du själv (el er en representant för dig) har huvudansvaret

KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Du och din utställning Du själv (el er en representant för dig) har huvudansvaret KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Konst hela sommaren i unik miljö i en gammal kvarnbyggnad vid Vindelälvens strand. Ca 15000 besök varje sommar. En utställning med bildkonstnärer och bildskapare.

Läs mer

Metodöversikt och utvärdering

Metodöversikt och utvärdering Metodöversikt och utvärdering Workshop under ledning av kulturpedagoger med socionom och barnbibliotekarier som observatörer Ålder: år 3-6 Produkter: barnteckningar, film, sammanfattande bilder på grundval

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT Konstnär som arbetar med måleri och flerdimensionella arbeten och installationer. Konstnär inspirerad

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA >>SYSTRAR Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>VÄLKOMNA Vad kul att du har valt att se Systrar på Uppsala stadsteater med din klass. Vi är stolta över

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

skiss västernorrland rapport från en förstudie

skiss västernorrland rapport från en förstudie skiss västernorrland rapport från en förstudie bup kriminalvården äldreboende skola + samtidskonst = sant? Skiss tankar i Västernorrland Efter att ha följt Konstfrämjandets projekt Skiss, Samtidskonstnärer

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012

CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012 CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012 Det utsträckta köket Kylskåpet är som ett hemmets grossistlager. Det länkar det privata och det offentliga. Varor från världens alla

Läs mer

Mina äventyr på Vänern

Mina äventyr på Vänern Mina äventyr på Vänern 2011 2012 Utvärdering av projektet Johannes och Mina Mina låg nybyggd vid bryggan på Brommö. För bröderna Johannes och Oskar Persson från det lilla torpet på ön var det en oemotståndlig

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Under ett rött paraply

Under ett rött paraply ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG ORD skäller (s 5, rad 3) här: ljud som hund gör kopplet (s 6, rad 7) ett snöre som sätts runt hundens hals då man går på promenad koltrast (s 6, rad 12) en liten,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Motionärerna föreslår att

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning. av KLO Productions

Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning. av KLO Productions Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning av KLO Productions I denna förstudie har vi behandlat följande frågeställningar med utgångspunkt

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI

DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI Bo Göranzon (red) Thomas Furth, Peter Gullers, Börje Johansson, Jerker Lundequist, Kalle Makila, Tore Nordenstam, Erik Sandewall, Anna Sjödahl DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI Tyst kunskap och ny teknik Carlsson

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer