Manus Audioguide: En Kartläggning av mellanrummen i 6 kapitel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manus Audioguide: En Kartläggning av mellanrummen i 6 kapitel."

Transkript

1 En Känsla av Samhörighet Manus Audioguide: En Kartläggning av mellanrummen i 6 kapitel. Kapitel 1 Inledning: I utställningen En Kartläggning av mellanrummen, visar konstnärerna: Ingela Johansson och Nina Svensson, verk från sitt pågående projekt: En känsla av samhörighet. I Umeå visas även verk från nedslag i Västerbottens Museums utställningshistoria och konstuppdrag. Västerbottens museum visar för närvarande ca 20 tillfälliga utställningar, egenproducerade eller inlånade från andra institutioner. Som exempel kan nämnas att år 2007 handlade fyra utställningar om kulturhistoria/ arkeologi, fem om slöjd/konsthantverk och nio om fotografi. Museets uppdrag är att samla, dokumentera, befor ska, vårda och förmedla länets kulturarv inklusive konst och konsthantverk. Museet består dels av det förvaltande bolaget Västerbotten museum AB med nära 60-talet anställda, dels av Stiftelsen Västerbottens 1

2 museums samlingar som består av; föremål, böcker, 400 hyllmeter arkivalier, filmer, samt 4 miljoner fotografier samt byggnaderna på Friluftsmuseet Gammlia. Museets konstsamling består av ca 4000 verk. Staten, genom Kulturrådet, ger direktiv för museers uppdrag och här beskriver man konstens nya framträdande roll på regionala museer. ( ) Den samtida konsten har haft svårt att etablera sig på institutionerna. Statsbidraget till de regionala museerna innebär att museerna aktivt skall arbeta med konst och konstutställningar och i det arbetet låta den samtida konsten ha en framskjuten position. Vi plockade ut detta stycke då det var plockat ur sitt sammanhang på ett sätt som gjorde att man missförstår påståendet. Dokumentet är ingen rapport utan ett internt arbetsdokument och den är just nu under omarbetning också! I utställningen kommenterar vi även Konstfrämjandet Västerbotten, som tillsammans med Västerbottens museum bjudit in oss för att titta närmre på utställningsverksamhet i ett historiskt perspektiv. Vad som är gemensamt för de båda institutionerna är att de står in för nya möjligheter. Västerbottens museum står just nu inför en ombyggnad med tillgång till nya lokaler som kommer möjliggöra en mer omfattande utställningsverksamhet. Konstfrämjandet i Västerbotten 2

3 kommer inte att ha någon fast utställningslokal, utan fokusera på uppsökande verksamhet inom konstområdet. År 1947 grundades Folkrörelsernas Konstfrämjande under parollen Konst för alla. Konstfrämjandet började sin bana med att erbjuda god konst i form av grafiska blad till överkomliga priser, men under årens lopp arbetade man i allt större utsträckning med uppsökande verksamhet och att sprida konsten till arbetsplatser, skolor och bostadsområden Kapitel 2 - Året var Då Jan K. Persson kom till Masonit AB i Rundvik utanför Nordmaling. - Under 12 månader arbetade han med att avbilda arbetare och arbetsmoment på fabriken. Han hade själv arbetat på fabriken och kände sedan tidigare arbetsgivare och anställda. 3

4 - Initiativet att starta ett projekt i arbetslivet var hans eget. Arbetsgivaren sa ja till idén och budgeterade kr till projektet för inköp av Jan K.s konst. Nordmalings kommun gjorde detsamma, gick in med kr, även de fick köpa konst för motsvarande summa. - Jan K berättar att den här sortens projekt, att konstnärer sökte sig till arbetsplatser låg i tiden på 70-talet. Men för Jan K. var det en bra lösning för hans dåvarande livssituation. Med tid, närvaro och engagemang på arbetsplatsen blev projektet alltmer en berättelse om makt och yrkesroller, maskiner och människor. - Vi har fått tagit del av hans dokumentation från arbetet som vittnar om en nära och ömsesidig relation mellan honom konstnären, och arbetaren. - Men, - Jan K vill inte delta i vår utställning på Västerbottens Museum med de dokument som han ordentligt arkiverat i en papplåda i sin ateljé. I lådan finns en pärm där han fört dagbok för varje dag under ett helt år, full med betraktelser och tankar som rört honom 4

5 personligen, och, eller betraktelser av arbetare, maskiner och mellanrummet där i mellan. - Vi rekommenderar er att ta kontakt med Jan K. för mer berättelser och fakta kring projektet, han har många generösa anekdoter från tiden i Rundvik och om de människor han arbetade med under ett år. - Räkna inte med att få se några foton. - En originalmålning som han köpt tillbaka från en vän i Nordmaling och en originalteckning finns sparad i hans ateljé, allt annat blev sålt. VBM köpte inte in något verk när han ställde ut Rundvikprojektet Besöksantalet till museet under utställningen Rundviksprojektet var totalt: Rundviksprojektet kan ses som unikt genom att hela produktionen inte tillföll arbetsgivarna utan endast en mindre del, tillskillnad från 5

6 andra liknande satsningar. Utställningen omfattade ca 100 verk och visades i Västerbotten och Norrbotten på orterna: Nordmaling, Umeå, Luleå, Malmberget, Gällivare, Skellefteå, Östersund. Jan K sålde alla verk, de flesta köpte arbetarna vid masonit fabriken, och några teckningar köptes även av Masonite ABs huvudkontor. Några av titlarna på verken är: Maskinmiljö, Truckförare P. Molin, Arbetarporträtt, Maskinkontroll I, Plankflickor. I katalogtexten Bilder från Masonitindustrin av Jan. K Persson förklarar Jan K sitt engagemang: Genomgående i teckningarna har jag försökt gestalta kontrasten och konflikten mellan arbetaren och maskinen, inklusive de tekniska arrangemangen. På något sätt har jag upplevt att det pågår ett osynligt, dramatiskt spel om makten på arbetsplatsen. En kamp om herraväldet över arbetet. Vem är det som styr, vem är det som bestämmer på vars och ens arbetsplats? Kapitel 3 6

7 - Dokument och verk från En Känsla av Samhörighet. - Vi stod på parkeringen utanför Kolmårdens djurpark och väntade på Rickard Andersson djurvårdare på Safari. - Det var vårt första besök på en arbetsplats inom LO förbundet, Kommunal. Som konstnärer i Arbetslivet. - Där började vår utbildningsresa genom kulturpolitik, kulturhistorik och socialdemokratisk kulturproduktion, - konstnärer i arbete bland farliga djur. Rickard, djurvårdaren var konstnären som dokumenterade oss, arbetare, på hans arbetsplats. Kultur i arbetslivet, KIA, var öronmärkta pengar till fackföringsrörelsen, en följd av det kulturpolitiska målet 1974 att verka för en demokratisering av kulturen i arbetslivet och motverka kommersiella intressen formulerade vi ett deltagandeprojekt tillsammans med LO-kollektivet på arbetsplatser i en kontext av konstyttringar och kulturverksamheter inom arbetarrörelsen. KIA syftade till att nå människor som inte annars tar så stor del i kulturutbudet, fack-, konst- och kulturorganisationer, bildningsförbund och arbetsplatser var medskapande i 7

8 projektformuleringarna till Kulturrådet. En instrumentell kulturpolitik med ett folklighetsideal som bottnat i ett socialdemokratiskt samhälle. Vid starten, i början på 80-talet, blir konstnären tilldelad en social roll på arbetsplatser och medverkar därtill att öka intresset för konst i linje med folkrörelsens övriga verksamheter. Ett projekt som sedan pågår under flera decennier där konstnärens uppgift är att upphöja arbetares identitet, stärka självbilden av yrket och återspegla individen i kollektivet. Grundläggande politiska mål inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen är att skapa ett samhälle för arbetaren, för folket byggt på arbete och produktivitet. Traditionellt sett har konstnären medverkat för att stärka arbetarens produktivitet genom att förbättra arbetsmiljöer som påverkar den sociala hälsan, antingen genom att visa konst, dokumentera eller skapa processer i dialog Kapitel 4 - Arkivskåp med dokumentation över performanceverk 8

9 Plats: Vilhelmina bygdegård Uttrycket Det är långt mellan gårdarna kommer från en performance av Jan K. Med titel Norrlands information. - Om du har tänkt lyssna till ett föredrag om skogsindustrin i Norrland, Norrlands Information ska du vara uppmärksam på om konstnärerna Jan K. Persson, Mats Wikström och Nic Langdoen är medverkande eller ej. Då kan du räkna med att inget kommer att bli som du väntat dig och det kommer att finnas ett före och ett efter Norrlands information. - Så blev det för Herman Grönlund när han gick till Vilhelmina bygdegård 1997 för att lyssna till ett föredrag om norrländsk skogsindustri. Under framträdandet reste sig Grönlund upp som självutnämnd representant för publiken och sa; - vad det än är ni gör - bör det upphöra genast! (Om nu Herman Grönlund, var hans verkliga namn eller namnet på den karaktär han spelade i serien är osäkert. Grönlund var en lokalkändis sedan han medverkade i Vilhelminabaserade TV-serien Nybyggarland i början på 70-talet.) När Grönlund upproriskt reste sig upp för att stoppa framträdandet förklarade han att Jan K. och de andra hade lurat publiken och spektaklet genast skulle stoppas. Grönlund förklarade att utifrån titeln Norrlands Information skulle denne träff handla om information om Norrland, alltså om skogsindustrin i Norrland och inget annat. Och det som publiken enligt ryktena mötte under 9

10 föreställningen var att Jan K höll i en gran väldigt länge samtidigt som han upprepade repliken Det är lååångt mellan gårdarna! - Perfomancet var ett samarbete med Ögonblicksteatern i Umeå, och den turnerade runt i Västerbotten och Norrbotten under Inför utställningen En kartläggning av mellanrummen utför Jan K. ett nytt sceniskt verk VIRKEWORK. Två skisser i arkivskåpet berättar om hur performancet skall utföras. Jan K är inte representerad i museets konstsamling Kapitel 5 - Grafiska blad och verk från samlingen: De fyra grafiska bladen som hänger på väggen är bilder på utställningar av: Mats Caldeborg, Berta Hansson, Thomas Tempte/Anna Sjödahl, och Peter Weiss. Rätt ordning enl. hängning? Gemensamt för bilderna är att de porträtterar museets utställningshall som invigdes 1969 från nästan samma vinkel med det stora fönstret i centrum. Man kan även se hur möblerna placerats i olika konstellationer under åren. 10

11 Museets fotodokumentation har överförts till grafiska blad genom ett samarbete med grafikern Ulla-Carin Winter. Grafisk teknik:? ******* Besöksstatistik i museet under Mats Calderborgs utställning Det finns inga gläntor bara mellanrum, 1984: grupper/personer: enskilda: 6.774: Totalt: Mats Calderborg: Det finns inga gläntor bara mellanrum - haren har alltid haft blå trampdynor. - Vinterns spyboll av hår slickade från vanligheten och ben gnagda av tystnaden i överlevandets språkspillning. - Mellanrummen kläms inte fast vid sitt sammanhang. - glest förtvivlat glest. - 3: maj Bekasinen har kommit ryssjorna utsatta! - 5: maj Ingen fisk. - 6:e maj sex gäddor ett Lampar i frivattnet. - Jona du surnar i din egen mage. Res dig stig upp! 11

12 - Tag nån ängslan vid halsen slit lös träbenet och kasta det åt vargarna stryk mig över ryggen till dess raggen mjuknar och min nos vilar vid ditt öra. Från Västerbotten Museums pressmeddelande 28 maj Utställningen heter Det finns inga gläntor - bara mellanrum, med underrubriken En konstnärlig geografi. ( ) I utställningen samverkar skulpturerna, rumsupplevelsen och ett ljudcollage och en långdikt vilken ger en total sinnesupplevelse. Caldeborg leder publiken genom utställningsrummet med hjälp av text, ljud och skulptur. För att ta form då måste man angripa mellanrummen för att få ut objektet- Ska det vara en lösryckt mening eller ett citat? Så här skriver Mats Calderborg: Det finns ingen säker väg. Det finns ingen utsiktspunkt som kan förklara allt och inget mål som är bevis. Kartans markering för stig flimrar som snö och trötthet för ögonen. Stigen är ingen garanti, ingen avpatrullerad sträcka visshet. Fåglarna saknar livlina och kärleken saknar försäkringsbrev. Ändå drar varje människa här i snålblåsten idén om stigen efter sig, stigen som är rädslans svans när tomheten växer och följa-john är de förskräcktas lek. 12

13 I Västerbotten Kurirens recension den 14 maj 1984 Haren och evigheten av konstnären Jan K skriver han: Det är i mellanrummen mellan kartpunkterna som frågorna uppstår och att konstnären har en spejaruppgift att locka fram det fördolda, hemligheterna Mellanrummet har lika stor betydelse som själva de utställda objekten. Objekten fungerar mest som ett avstamp för förlängda rörelser i åskådarens visuella fantasi än som tvärsäkra, sakliga konstateranden. Museet köpte in skulpturen Självporträtt som varg i samband med utställningen. ***** - Utställning: Berta Hansson I det grafiska bladet av Berta Hansson utställningen syns bord och fyra stolar placerade framför fönstret och tre stycken lösväggar som omger gruppen. Det tycks som om gemenskap är det centrala budskapet i Berta Hansson utställnings scenografi och kanske även i hennes konstnärskap?(enligt Elisabeth fanns ingen sådan tanke med placeringen av möbler och skärmar i rummet utan endast en praktisk lösning.) 13

14 Den retrospektiva utställningen visar 160 verk. Sara Lidman invigningstalade under öppningsdagen. Sara berättade om mötet med Bertas måleri och den hässja som trollband henne för första gången på 50-talet i Uppsala. Hon berättade att hon då ville skriva såsom Berta målade. Sara Lidman skrev i förordet Mina ungar - dagbok från en byskola, 1979: "Ingen konstkritiker skulle ha kunnat skrämma mig med några regler för hur jag skulle "närma mig detta konstverk". Jag bara såg och såg på denna hässja och detta ljus och jag kände mig genial som en femåring " I Berta Hanssons bok Kamratporträtt från 1984 porträtterar hon sina väninnor och kollegor med både historier och teckningar. Berta Hansson hade en nära relation till bl.a. Birgit Ståhl Nyberg, Sara Lidman och Siri Derkert som tillsammans formade ett kvinnligt nätverk 14

15 som stöd både i den privata sfären och i arbetslivet. Om Siri Derkert skriver Berta i sin bok, Kamratporträtt: Det är inte nådigt att möta Siri. Jag är som en urvriden trasa idag. All kraft har gått ur mig. Jag orkar inte se åt mitt egna broderande. Hela hon är en tankeställare (Jag tror att Sara också blev skakad in i märgen av denna vulkan) Visserligen säger jag mig: detta är Siris väg. Du ska gå din. Men ändå. Du vet hur man känner sig, när man sett de stora elefanterna dansa. ( ) I kväll visade Siri sin T-baneutställning för en grupp målarinnor. Jag har kunnat följa tillblivelsen en smula. Fått åka med Siri ner till underjorden per hiss några gånger. ( ) Där mötte vi på en vägg bilden av sångkören på Fogelstad, den kvinnliga medborgarskolan med de höga idealen, och fick till livs Honorine Hermelins och hennes medarbetares insatser för kvinnans frigörelse och utbildning. Vi såg porträtt av mön och kvinnor inom vetenskap, litteratur, konst och politik, som gjort sig förtjänta av Siris intresse. Porträttet på Sara Lidman köpte museet in i samband med den stora retrospektiva utställningen Besöksstatistiken för museet under Berta Hansson utställningen 1996 var totalt

16 ****** - Konst och Teknik och Arbetets ära I en gemensam utställning Konst och Teknik och Arbetets ära diskuterar Anna Sjödahl och Tomas Tempte om hur vi ska förbereda oss för framtidens datasamhälle och vad konstnären har för verktyg och uttrycksmedel. De hade under tre års tid medverkat i ett forskningsprojekt vid Arbetslivscentrum om datoranvändning i arbetslivet. Den gemensamma utställningen var ett resultat av den medverkan. Anna Sjödahl producerade åtta oljemålningar med textkommentarer från medarbetare i projektet som sedan blev underlag för en mapp med litografier. Tempte intresserade sig för maskiner och verktyg från olika historiska epoker. Bl. a. rekonstruerade han en egyptisk svarv från perioden 3000 f Kr. I en utställningstext förklarar Sjödahl och Tempte sin relation till tekniken: Dagens stora programsystem är färdiga i den meningen att de 16

17 knappast går att ändra. Men de är inte fullbordade, de är sällan felfria och ofta saknar man tillfredställande kontroll över dem. Användningen av datorer är en social process, och inte bara teknisk. Utställningen var ett samarbete mellan Arbetslivscentrum och Västerbotten Museet. LO, TCO, ABF och TBV i Umeå stod bakom arrangemang som paneldiskussioner kring konst och teknik. I Aftonbladet den 2/3 82 recenseras utställningen: Anna Sjödahl går ett steg vidare och ställer frågor inte bara om arbetets kreativitet utan också om kreativiteten som sådan och dess förhållande till forskning, samhällsmoral och teknisk utveckling. Anna Sjödahl finns representerad i museets konstsamling. Besöksstatistiken för utställningen på museet under Konst och Teknik och Arbetets ära 1984 var: S: grupp: 2.011, enskilt: , totalt: ****** 17

18 - Utställning: Peter Weiss. Huvudtema i Weiss författarskap är flykten flykten som bild och som verklighet. Peter Weiss roman Die Ästhetik des Widerstans/Motståndets estetik 1975, är en berättelse om konstens och litteraturens roll i kampen mot fascism och kapitalism under 30- talets Tyskland och Spanien. I romanen finns infällda bildanalyser av konstverk och historiska förlopp. Det yttre skeendet är underordnat de etiska och estetiska diskussionerna mellan personerna i romanen. Collaget Sällskap för natten är ett bokomslag till författaren och litteratur kritikern Artur Lundkvists: Sällskap för natten, utgiven på Bonniers Västerbotten Museet inköpte för Helge Lindens Minnes räkning collaget Sällskap för natten i samband med vandringsutställningen Peter Weiss som var producerad av Södertälje Konsthall Besöksantalet till museet under Peter Weiss utställningen 1969 var totalt

19 Kapitel 6 - Konstfrämjandet och returnering av konst. När vi träffar Tillförordnad verksamhetsledare för Folkrörelsernas konstfrämjande Per Hasselberg i Stockholm 9 nov 2011 tittar vi i en pärm om Konstfrämjandets historia och läser: Om man vill komma åt skräckkonst och hötorgsanda ska man gå försiktigt till väga. Detta är inte bara en organisatorisk utan i minst lika hög grad en p e d a g o g i s k uppgift. Man väcker inte folks känsla av äkthet och innehåll i konsten endast genom att bjuda ut och tillhandahålla fullvärdiga konstverk. Utbuden måste anpassas till en mängd olika faktorer, framför allt i fråga om prisläget och den ovane måste få vägledning i sina försök att orientera sig inom den riktiga konstens gränsmärken. Per Hasselberg, har två oljetryck på sitt kontor på Swedenborgsgatan 1 föreställande Per Albin Hansson. De två oljetrycken ägs och finns i Folkets Hus och Parkers samling. På baksidan oljetrycken står skrivet; Får ej överlåtas till annan än till arbetarrörelsen skänkt av Hugo Dahlkvist Farsta 14/ Hasselberg fick efter en viss övertalan "låna" målningarna till sitt kontor. 19

20 Konstfrämjandet i Västerbotten bildades 1978 och är en ideell förening vars medlemmar utgörs av folkrörelseorganisationer och föreningar inom Västerbottens län. Riksförbundet har startat en omorganisation, där Konstfrämjandet Västerbotten är pilotregion för ett regionaliseringsarbete. Sedan Konstfrämjandets start för 60 år sedan har såväl riksförbundet som Konstfrämjandet i Västerbotten genomgått en förändring. I Västerbotten har man nyligen avvecklat sin galleriverksamhet och istället fokuserat på att nå ut med den konstbildande verksamheten, men det finns inget centralt beslut att lägga ner den kommersiella galleriverksamheten utan distrikten har olika lokala inriktningar. När Konstfrämjandet började sin bana 1947 erbjöd man god konst i form av grafiska blad till överkomliga priser. Under årens lopp arbetade man i allt större utsträckning med uppsökande verksamhet och att sprida konsten till arbetsplatser, skolor och bostadsområden. Denna mer konstpedagogiska verksamhet bedrevs genom studieverksamhet och studiecirklar i samverkan med studieförbunden. Hos Konstfrämjandet Västerbotten har beslut om avvecklingen av galleriverksamheten haft olika grunder, men en förklaring är att försäljningen av grafik upplevts som en orättvis konkurrans situation till övrig lokal kommersiell galleri verksamhet. Men framförallt så ville man helt enkelt utveckla verksamheten. 20

21 Moa Krestesen, verksamhetsledare Västerbotten, har formulerat ett brev till konstnärer om samarbetet med Konstfrämjandet: Kära Konstnärer och kollegor! Vi har avvecklat galleriet på Hagaplan och kommer under närmsta tiden påbörja returnerings fasen av grafiken som vi arbetat med på provision. I februari 2012 flyttar vi in i en ny kontorslokal i Umeå, men utan fast utställningslokal. Verksamheten kommer att ta fokus på uppsökande konstnärlig verksamhet med bred regional spridning. Vi på Konstfrämjandet i Västerbotten vill utrycka ett stort TACK för det gångna samarbetet och önskar er alla LYCKA TILL med er verksamhet i framtiden! Hör gärna av er om ni har idéer på utställningar eller andra projekt som kan kännas intressanta att genomföra i Konstfrämjandets regi. Den kommersiella verksamheten har varit förankrad hos konstfrämjandet sedan starten och genomlevt många kriser. T.ex i slutet på 70-talet, drabbade lågkonjunkturen Konstfrämjandet och främst försäljningen av grafik och organisationen stod inför ett konkurshot med grafiklager på grafiska blad. De stora medlemsorganisationerna LO och TCO gav räntefria lån. Räddningen blev också betydande stödköp från lagret. Försäljning av grafiklagret till reducerade priser kritiserades hårt och upplevdes av vissa som en dumpning av priser och därigenom påverkade värdet på grafik. 21

22 En annan historia om Konstfrämjandets ifrågasatta kommersiella inriktning utspelade sig 1983 med den s.k. Kåresonaffären som finns beskriven i rapporten; Konstnärstvisten med konstfrämjandet, en utredningsrapport till Konstfrämjandets riksförbund och Konstnärernas Riksorganisation. Rapporten är en oberoende utredning om den stora debatten om konstfrämjandets ideologiska inriktning, konstnärlig frihet och kommersiella verksamhet som utspelade sig under en tid då Konstfrämjandet genomgick en större omorganisering och en mer marknadsorienterad konstscen etablerades. Utredningen Konstnärstvisten med konstfrämjandet hade i syfte att granska en tvist som utlöstes i samband med att Konstfrämjandets förbundsdirektör Göran Holmberg bad förlagschefen Nils Kåreson att säga upp sitt åtagande i sin hustrus kommersiella galleri Doktor Glas eftersom det var oförenligt med uppdraget hos Konstfrämjandet att bedriva konkurrerande aktiviteter på båda ställen. Schismen ledde till en krissituation med växande konstnärsbojkott av verksamheten hos medlemmar och stor media debatt mot Konstfrämjandets organisation. Man ifrågasatte den konstideologiska verksamhetsinriktningen med en alltför kommersiell betoning, istället för att organisationen såg sig som en stödförening för konstnärer med rötter i folkrörelsen blev det med den här frågan tydligt att det fanns ett större marknadsintresse. Idag kan man läsa bl.a. följande på Konstfrämjandets hemsida: 22

23 23 Kon stf räm jan det stä rke r kon ste n och kon stn äre ns rol l, öka r del akt igh ete n ino m kon sto mrå det och ini tie rar pro jek t uti frå n sam ver kan och lån gsi kti ghe t. Fol krö rel ser nas kon stf räm jan de har all tid haf t amb iti one n att bju da in så mån ga som möj lig t i kon stv ärl den. Nu dri vs Kon stf räm jan det av en sta rk ene rgi att ta sto ra kli Tider na förän dras och så gör även konst en. Konst främj andet satsa r medve tet på olika proje kt inom flera områd en för att inspi rera ovana konst betra ktare att ta del av samti dskon sten. Val av metod för de olika proje kten varie rar beroe nde på målgr En av Kon stf räm jan det s lån gsi kti ga sat sni nga r är Ski ss. Ski ss stå r för Sam tid sko nst när er i Sam tid ssa mhä lle t och är ett pro jek t som vil l ver ka för kon st, kom pet ens utv eck lin g och häl sa för ind ivi der, ver ksa mhe ter och sam häl Konstnä rerna har varit verksam ma inom både kommunl edning, olika förvalt ningar som inom regiona lutveck ling, till arbetsp latser inom äldreom sorg, krimina lvård och skola. I första hand är det inte de fysiska miljöer som smyckas med konst utan brukarn a av platsen som involve ras och blir delakti ga. Arbetet beskriv s bäst som socialt oriente Både föran kring, delak tighe t och det konst närli ga utrym met har stor betyd else för arbet sproc essen och dess effek ter. De olika arbet ena har rört sig kring områd en som kommu nikat ion, värde grund sfråg or, teamb uildi ng, kompe tensu tveck ling och jämst älldh etsfr Ski ss har ini tie rat s av Fol krö rel ser nas Kon stf räm jan de med mål sät tni ng att fun ger a lån gsi kti gt och lan dso mfa tta nde. Kon stf räm jan det s upp dra g är att frä mja möt et med

24 v ä g s o m g e r m å n g a m ö j l i g h e t e r. 24

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej ,..., 1 r, / ~ I t/to, ( Hej CD-o le~ "Utställningen är en förolämpning " Så kunde det låta när Sovjetunionens generalkonsul Pjotr Klimenkov lät polisanmäla konstutställningen Härlig är jorden som visades

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI

DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI Bo Göranzon (red) Thomas Furth, Peter Gullers, Börje Johansson, Jerker Lundequist, Kalle Makila, Tore Nordenstam, Erik Sandewall, Anna Sjödahl DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI Tyst kunskap och ny teknik Carlsson

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah UTSTÄLLNINGAR UTSTÄLLNINGAR De deltagande konstnärerna bildar gruppen 5 Bildmakars, och presenterar sig själva som följer: Vi är 5 bildmakars, som bor i Lerumsområdet och har känt varandra en längre tid.

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Inlandsresan. Lennart Samor Jörgen Sparf

Inlandsresan. Lennart Samor Jörgen Sparf Inlandsresan Lennart Samor Jörgen Sparf Storuman Jokkmokk Malmberget Suorsá tjïelte Moskosell Östersund Hoting Spännviken Strömsund Karesuando Inlandsresan Projektet undersöker livsvillkor och vardag i

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT Konstnär som arbetar med måleri och flerdimensionella arbeten och installationer. Konstnär inspirerad

Läs mer

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många?

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många? ANMÄLNINGSBLANKETT TILL 7:e INTERNATIONELLA LITOGRAFISKA SYMPOSIET 2015 Sänd in denna blankett tillsammans med CD-skiva eller USB-sticka innehållande digital kopia av bild till i katalog samt en kopia

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Portfolio Bengt Frank

Portfolio Bengt Frank Portfolio Bengt Frank Hej Jag tänker ibland om mig själv som konstnär att jag måste vara barnslig för att hålla det rigida i mig i schack. Min konst kan beskrivas som något naivt, oskuldsfullt. Det är

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

RAPPORT. Landart och leder. Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson

RAPPORT. Landart och leder. Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson RAPPORT Landart och leder Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson landart och leder Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang Fotograf: Mats Nordlund Landart och leder Bakgrund Västarvet

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

En fotoutställning med de bästa Sverigebilderna från Instagram

En fotoutställning med de bästa Sverigebilderna från Instagram En fotoutställning med de bästa Sverigebilderna från Instagram Landskrona Konsthall, januari 2014 Intro: #enjoysweden är ett crowdsourceat fotoprojekt med de bästa bilderna av Sverige! Amatörfotograferingen

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms.

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms. Riktlinjer för uppvaktning Fatställda av kommunstyrelsen 2011 och reviderade 2012 av kommunstyrelsen 7. Förtydligandet avser med anställd avses tillsvidareanställd - ANSTÄLLD 1. Högtidsdag 50 år Tillsvidareanställd

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Du och din utställning Du själv (el er en representant för dig) har huvudansvaret

KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Du och din utställning Du själv (el er en representant för dig) har huvudansvaret KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Konst hela sommaren i unik miljö i en gammal kvarnbyggnad vid Vindelälvens strand. Ca 15000 besök varje sommar. En utställning med bildkonstnärer och bildskapare.

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Nyhetsbrev1. res & Läs. Uganda. Norra Halland

Nyhetsbrev1. res & Läs. Uganda. Norra Halland Nyhetsbrev1 Norra Halland Hej! Nytt Nyhetsbrev med information om vad som är på gång inom ABF: kulturarrangemang, föreläsningar med mera. Vi tar gärna emot idéer på verksamhet, förslag på föreläsare, kulturarrangemang,

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen.

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen. Åk 1-2 Konstiga djur (2011) Lotta Olsson (text), Maria Nilsson Thore (bild) Bonnier Carlsen Nu ska det bli tävling! Vilket djur är det konstigaste i hela världen? Jättemyrsloken tror att det är han själv,

Läs mer

Kan man säga nej till uthyrningar?

Kan man säga nej till uthyrningar? Kan man säga nej till uthyrningar? Vi har fått frågor om vad som gäller för offentligt finansierade institutioner i samband med uthyrning av lokaler till externpart. Riksutställningar har här gjort en

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Fågel, fisk eller mittemellan

Fågel, fisk eller mittemellan Lärarhandledning till utställningen Fågel, fisk eller mittemellan en konstutställning för barn Johanna Björck, Örebro läns museum Om utställningen Utställningen är producerad av Örebro läns museum. Det

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Skuggan av en trädgroda. Costa Rica, november 2009.

Skuggan av en trädgroda. Costa Rica, november 2009. Skuggan av en trädgroda. Costa Rica, november 2009. natur fån garen Peter LILJA foto Galleri sid 36 42 Två brunbjörnar ser till att säkra arten medan en tredje björn beskådar spektaklet. Kuhmo, Finland,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Storhässja i sommarnatt, 1938. HELGE LINDEN

Storhässja i sommarnatt, 1938. HELGE LINDEN Storhässja i sommarnatt, 1938. HELGE LINDEN Västerbottens folkblad/västerbottens museum KONSTNÄREN HELGE LINDEN Helge Linden (1897 1961) föddes i Umeå. Fadern Ivar Linden var Umeås första tandläkare och

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p Form 180 p 2. Arbetsprover skickas i Postens blåa kartong avsedd för A3- format. Paketet skickas som företagspaket. Vikt upp till 3 kg kostar 215 kr. Spara paketnummer. Märk kartongens kortsida med ditt

Läs mer