Din manual VOSS CF866H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual VOSS CF866H http://sv.yourpdfguides.com/dref/949501"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för VOSS CF866H. Du hittar svar på alla dina frågor i VOSS CF866H instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok VOSS CF866H Manual VOSS CF866H Bruksanvisning VOSS CF866H Användarguide VOSS CF866H Bruksanvisningar VOSS CF866H Din manual VOSS CF866H

2 Utdrag ur manual: första del innehåller en allmän beskrivning av din nya produkt. Därefter följer en kort introduktion om vad du skall göra innan du använder spisen första gången. Avsnittet "Så använder du" beskriver hur spisen används. Avsnittet "Skötsel och rengöring av" ger upplysningar om både daglig och mer grundlig rengöring av spisen och dess utrustning. Ugnen Förvaringslådan Sockeln Säkerhetsutrustningen Tillbehör..

3 . 10 Extra tillbehör Före första användning av spisen. 11 Inkoppling av luckspärr Rengör tillbehören Bränn av ugnen.

4 .. 12 Så här använder du Hållens brännare Val av brännare storlek Ugnen.. 15 Tabell - bakning

5 .. 17 Tabell - matlagning Tabell - stekning. 19 Råd och tips för användning av ugnen.. 20 Förvaringslåda Sid nr. 3 Innehåll Sid nr Skötsel och rengöring...

6 Emaljerade ytor.. 22 Hällgallren 23 Brännarna. 24 Ugnen Förvaringslådan..

7 31 Om spisen inte fungerar. 42 Praktiska råd Tekniska råd.. 44 Service och reservdelar 45 Konsumentköp EHL

8 45 Konsumentkontakt.. 45 Till installatören Uppackning Tekniska data Montering..

9 . 34 Installation Så här läser du bruksanvisningen: Steg för steg Säkerhetsinformation Råd och tips Miljö information 4 Säkerhetsinformation Spisen får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Används den för andra ändamål gäller inte Konsumentköp EHL. brännare kan få pappret att brinna. Rengöring och underhåll * Av hygien- och säkerhetsmässiga skäl ska gasbrännare och ugn hållas rena. Fettfläckar och matrester avger os vid upphettning och kan i värsta fall medföra brandfara. * Se till att elsladd och gasslangen inte kommer i kläm när spisen flyttas vid rengöring. Slå av huvudströmbrytaren till produkten före byte av ugnslampor. Barn * Håll uppsikt över barn under tiden spisen används. Hällgaller, gasbrännare och ugn blir mycket varma vid användning och förblir varma en tid efter det att spisen stängts av. * Låt aldrig barn röra vid eller leka med vred, knappar och ugnslucka. * Kontrollera att tippskyddet och kastrullskyddet (extra tillbehör) är korrekt monterade samt att luckspärren fungerar. Service * Service och reparation ska utföras av behörig gasinstallatör eller AB Elektroservice. Endast orignal reservdelar får användas. Användning * Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Om brand skulle uppstå ska alla vred nollställas och eventuell köksfläkt stängas av. Kväv elden med ett lock, använd aldrig vatten. * Lägg inte papper och dyligt på hällen. En av misstag påsatt Installation * Installationen ska utföras i enlighet med gällande förordning för gas-installationer. Arbete som utförts av lekman kan leda till skador på person och/eller egendom och kan försämra spisens funktion. * Installation av spisen får endast utföras av behörig gasinstallatör. 5 * Spisen får inte ställas på en extra sockel, eftersom tippskyddet då kan sättas ur funktion. Se till att elsladden inte kommer i kläm vid installationen. Brandskydd * Oskyddat material på vägg och skåpsidor får i sidled ej komma närmare brännarkant än 200 mm. Om avståndet är mindre skall vägg och skåpsidor förses med obrännbar beklädnad till en höjd av minst 200 mm ovanför häll-planet. * Avstånd mellan häll och ovanför befintlig oisolerad brännbar byggnadsdel (skåp eller dylikt) får inte understiga 500 mm. Finns obrännbar beklädnad, får detta avstånd minskas till 350 mm. Skrotning * Hjälp till att undvika olyckor när spisen ska kasseras. Lossa stickkontakten från vägguttaget, klipp av sladden alldeles intill spisen och sätt barnsäkringen ur funktion. * Vid gasinstallation med fast installationsslang, dvs utan snabbkopplingsanslutning, skall demontering utföras av behörig gasinstallatör. 6 Beskrivning av CF 866H Modell 866V har den stora brännaren till vänster. med gasugn. Ugnens uppvärmningtid är ca. fungerar endast när den är inkopplad. Luckspärren är frånkopplad vid leverans. ett mynt för att vrida på skruven. För att öppna ugnsluckan ska du nu trycka spärren åt vänster samtidigt som luckan öppnas. Spisen får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Till til Rengör ugn och utrustning Bakplåtar, ugnspanna och galler diskas i varmt vatten och handdiskmedel. Torka av ugnsutrymmet med en urvriden trasa. fra från 11 Bränn av ugnen Håll barn under uppsikt, spisen blir mycket varm. 1. Vrid vredet till 290 C. 2. Tryck in vredet, sätt en tändsticka intill tändningshålet så att ugnsbrännaren tänds. 3. Fortsätt at hålla vredet intryckt under ca 10 sekunder. 4. Vrid därefter vredet till 200 C. 5. Låt ugnen st&a portionsbröd Lätta limpor, formbröd Tunga limpor, Hålkakor, tekakor Vetebröd Bullar Längder, kransar Mjuka kakor Muffins Rulltårta Mjuk kaka med lite fett** Mjuk kaka med mycket fett** Småkakor Mördegskakor Pepparkakor Inställningsschemat är vägledande. Se även avsnittet "Ruckan så här: 1. Ställ ugnsluckan i vädringsläget. 2. Dra den snett uppåt. 3. Lägg ugnsluckan på ett stabilt underlag t ex på ett bord. Ta bort luckans glas så här: Hantera glasen varsamt. Glasen är härdade, men tål inte stötar och slag eller rengöringsmedel med slipmedel. Sådan påverkan kan leda till att glasen spräcks omedelbart eller vid senare tillfälle. Luckans invändiga glas 1. Vrid de två mässingsskruvarna med ett mynt till dess att skruvarnas raka kant går fri från glaset. Din manual VOSS CF866H

10 2. Lyft av glaset. 27 Luckans mellersta glas 1. Ta tag i fjädrarna på varje sida om glaset. 2. Lyft av glaset. Luckans utvändiga glas 1. Lägg ned ugnsluckan på bordet. 2. Ta tag i luckans ram och pressa försiktigt glaset ur ramen. Rengöring av luckans glas Rengör glasen med en våt trasa och handdiskmedel. Torka efteråt. Putsa eventuellt glasen med ett fönsterputsmedel. Vid kraftig nedsmutsning: 1. Lägg en våt trasa med handdiskmedel på glaset under 1 timme. 2. Använd eventuellt en rakbladsskrapa till att avlägsna den uppblötta smutsen. Efter rengöringen monteras luckans glas i omvänd ordningsföljd. Ugnen får inte användas förrän luckans samtliga glas är korrekt monterade, och luckan åter monterad på spisen 28 Ugnsutrustningen Stegarna lossas genom att dra de ut/upp i pilens riktning. Diskas för hand eller diskmaskin men vid kraftig nedsmutsning behöver de ligga i blöt och sedan rengöras ev med tvålull. Montering sker genom att först haka fast stegarna i de översta hålen och sedan trycka in de på plats igen. Emaljerad plåt och långpanna rengörs efter användning med hushållspapper och ev en bakplåtsskrapa. De kan vid behov diskas för hand eller i diskmaskin. Gallret kan diskas i diskmaskin men vid kraftig nedsmutsning behöver det ligga i blöt och sedan rengöras ev med tvålull. 29 Byte av ugnslampa Ur säkerhetssynpunkt skall spisen först kopplas ur. Dra ut stickkontakten eller skruva ur säkringarna. Kontrollera även att ugnen inte är varm. Skruva av lampglaset och glödlampan i pilens riktning. Använd endast originalglödlampor. Rengöring av lampglas Lägg lampglaset i blöt i varmt vatten och handdiskmedel. Skrubba glaset rent och torka därefter. Lampglaset ska vara helt torrt innan det skruvas i igen. Rengöring av tätningslist Tätningslisten mellan ugn och ugnslucka sitter fast i de fyra hörnen. Ta ut tätningslisten genom att lyfta krokarna ur hålen i hörnen. Rengör tätningslisten genom att dra en våt trasa med handdiskmedel över listen. gör på följande vis: 1. Öppna lådan 2. Dra ut lådan till stopp. 3. Lyft lådan snett uppåt och dra den utåt. Rengör lådan med en trasa, varmt vatten och handdiskmedel. Lådan ska vara torr innan den sätts i igen. Lådan sätts i så här: 1. Håll lådan snett såsom visas ovan. 2. spisens inre sockel finns 5 hål. Varje hål ger möjlighet att reglera höjden till 85-86,5-87,5-88,5 och 91 cm. Höjden 93,5 cm får du genom att från sockelns framsida skruva på hjul och justerfötter, som även används vid nivåjustering. Gör så här: 1. Lägg ned spisen på dess baksida. Använd eventuellt en matta eller frigolitplattor som mellanlägg mellan spis och golv Skruva ut de fyra skruvarna, två i vardera sidan av sockeln. 3. Dra ut den inre sockeln. Passa in de önskade hålen med de i den yttre sockeln. 4. Skruva i skruvarna och res upp spisen. Montering av tippskydd Tippskyddet förhindrar att spisen kan tippa framåt. Så här gör Du: 1. Skruva fast det bifogade vinkelbeslaget i golvet enligt ritningen. 2. Ta ut förvaringslådan ur spisen och skjut spisen på plats. 3. Skruva i den medföljande skruven i hålet i vinkelbeslaget genom att sträcka in armarna där lådan satt. 4. Sätt åter in förvaringslådan i spisen. Tippskyddet måsta monteras det fungerar endast när spisen har skjutits på plats och skruven är monterad. Vägg Tippskydd Golv 90 mm Gol v Väg g 300 mm 90 m m 35 Nivåjustering Spisen ställs i våg med hjälp av vattenpass. Lägg vattenpasset på ovansidans kanter (framkant, sidokanter, bakkant). Justering görs med hjälp av spisens hjul och justerbara fötter. Hjulen sitter i de bakre hörnen på sockeln och kan höjdjusteras steglöst från sockelns framsida, genom att föra en skruvmejsel in i hålen i spisens sockel. Fötterna ställs in med fingrarna. 36 Installation Gasinstallation Gasinstallationen ska göras av en behörig gas-installatör. Installationen ska utföras i enlighet med gällande förordning för gasinstallationer. Arbete som utförts av en okunnig person kan leda till skador på person och/eller egendom och kan försämra spisens funktion. Denna gasspis av typ CFG 410/typ CFG 411 är CE-godkänd och CE-märkt som intyg på överensstämmelse med gasutrustningsdirektivet (90/396/ EEC), lågspännings direktivet (73/23/EEC) och EMC-direktivet (89/336/EEC) inklusive vidtagna ändringar till direktiven. Spisen är testad enligt EN Denna apparat är konstruerad för naturgastryck mellan 17 och 25 mbar, och därför får inte apparatregulator för naturgas användas. För stadsgas används apparatregulator inställd till 8 mbar. Gasol använder regulator på flaskan iht. gällande bestämmelser. Inga ändringar får göras i spisens gastekniska konstruktion. ID 048AR-0060 Kategori och tryck: NO: I 3B/P - 30 mbar SE: III 1ab2H3B/P mbar Fabriksinställning från fabrik: CF 865: Q= 11,5 kw, Hs - FSD Gasol: G30-30 mbar CF 866H, CF 866V: Q= 12,6 kw, Hs - FSD Stadsgas: G120-8 mbar (OBS gälder endast för Stockholm) För övriga landet behövs stadsgas/ G110, för övriga landet behövs en konverteringssats för stadsgas/g 110. Beställs via Elektroluxservice AB. 37 Installationsanvisning för gasspisar Anslutning - Stadsgas Spisen anslutes till stadsgas med gastryck 80 mmvp (8 mbar). Spisen skall vid installation anslutas med den medlevererade slangen direkt till reduceringsventil för stadsgas och gasinstallationen skall utföras i enlighet med det lokala gasverkets anvisninger. Anslutning - Gasol Spisen ansluts direkt med gasolslang, som vid anslutningsändarna är säkrad med slangklämmor till reduceringsventil för lågtryck 300 mmvp (30 mbar). Installationer skall utföras enligt Svenska gasföreningens allmänna anvisningar för utförande av gasolinstallationer. Gasolslangen skall vara av SIS godkänd kvalitet (SISmärkt). Reduceringsventilen skall vara typgodkänd. Monteras spisen tillsammans med andra apparater, skall den vara försedd med en separat väggmonterad avstängningskran. Din manual VOSS CF866H

11 Anslutning - naturgas Spisen anslutes vid naturgas till gastryck 200 mmvp (20 mbar). Spisen skall vid installationen anslutas med den medlevererade slangen direkt för naturgas och gasinstallationen enligt fig 2a och 2b. Spis typ CF 865 CF 866 H CF 866 V Brännar förbruk. kw Stor 3,0 3,0 3,0 Mellan 2 x 2,0 2 x 2,0 2 x 2,0 Liten 1,0 1,0 1,0 Ugn 3,5 4,6 4,6 Total kw 11,5 12,6 12,6 Dysstorlek Liten br. Mellan br. Stor br. Ugn Stadsgas G 110 Minidysa 0,26* 0,30* 0,37* 0,40* Huvuddysa 1,47 2,15 2,90 3,70 Stadsgas G 120 Minidysa 0,26* 0,30* 0,37* 0,40* Huvuddysa 1,34 1,97 2,55 3,00 Dysstorlek Liten br. Mellan br. Stor br. Ugn * Justerbar Naturgas G 20 Minidysa 0,26* 0,30* 0,37* 0,40* Huvuddysa 0,70 0,96 1,19 1,50 Gasol G 30 Minidysa 0,26 0,30 0,37 0,40 Huvuddysa 0,52 0,73 0,88 0,85 38 Den godkända metallslangen ansluts enligt fig. 2a och 2b. Slangen är i ena änden försedd med utvändig ½" gängning avsedd för anslutning till den fasta rörinstallationen. Viktigt! Innan metallslangen monteras placeras säkringswirens öga som illustrerat i anslutning B. Säkringswiren har en sådan längd att den skyddar mot drag i metallslangen när spisen dras ut vid rengöring. Fig. 2a. A C B Vid spishöjd på 850 mm: A: 140 mm B: Skall altid vare 170 mm C: Fra 60 mm til max. 80 mm Metallslangen skall i monterat tillstånd Vid spishöjd på 900 mm: hänga fritt och naturligt. A: 140 mm B: Skall altid vare 220 mm Fig. 2a. Måttskiss för fremføring av C: Fra 60 mm til max. 130 mm stadsgas/naturgas installation. 600 Fig 2b Max 710 A n s l u t n i n g B Anslutning A 39 Anslutningshöjd till ände slangkoppling 510 +/- 10 Fig. 2b. max. 650 mm Væg Gulv 40 Elektrisk anslutning 1 Ingrepp i ugnen skall utföres av behörig fackman. inkopplingsschemat. OBS! Se till att elkabeln inte kläms när spisen skjuts in. Ledningstyp: Min 0,75 mm² HO5 VV-F. - Åtgärd För låg temperatur. Bakverk jäser upp och sjunker därefter ihop. Höj temperaturen. Du har använt för lite jäst eller bakpulver. Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. har varit för varm. Temperaturen skall vara 37 C för färsk jäst och C för torrjäst. Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir för torra.. För låg temperatur. Bakverket har stått för länge i ugnen för att bli färdigt. Höj temperaturen. För lite vätska, för mycket mjöl eller fel slags mjöl kan ge torrt bröd. temperaturen. För låg placering. upp en fals. Du har placerat en ljus aluminumform på gallret. Använd istället en bakplåt. För kort tillagningstid. bottenplattan korrekt, men var försiktig, eftersom den är tung och har skarpa kanter. Använd eventuellt handskar. Bakverket/maträtten är placerad för långt ned i ugnen. Sätt bakverket/ maträtten en fals högre upp. Bakverket sattes in innan ugnen hade rätt temperatur. Under tiden som ugnen värms upp, kommer kraftig värme från ugnsbottnen. Låt ugnen vara tänd under ca 20 min innan bakverket sätts in. 43 Tekniska råd Problem Spisen/ugnen fungerar ej..... Åtgärder Kontrollera om spisen är tänd. Kontrollera spisens säkring i elskåp. Kontrollera eventuell jordfelsbrytare. Ugnen blir inte varm tillräckligt snabbt.... Ugnsbelysningen fungerar inte. Vid traditionella 200 C är uppvärmningstiden ca 13 min. Kontrollera om lampan är hel. Kontrollera spisens säkring i elskåpet och en eventuell jordfelsbrytare. Se efter om brännarlocket/ brännarringen har korrekt placering. Se efter om gasanslutningen är öppen. Gasbehållaren är eventuellt tom. Vredet har inte varit intryckt helt i botten eller har inte hållits inne länge nog. Ev används för många elapparater samtidigt. Ugnen skall minimum anslutas till en 16 amp säkringsgrupp. En 10 amp säkring kommer snabbt att bli överbelastad. Gaslågan brinner dåligt... Gaslågan fungerar inte... När vredet släpps slocknar gaslågan.. Säkringarna går hela tiden Reklamation Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstifningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. få betala servicebesöket, även om produkten är ny. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten, denna hittar du på baksidan: Modell: CF H - 866V Produktnr.: /777/778 Serienummer..... Inköpsdatum.

12 Powered by TCPDF ( Hur och när uppträder felet? Konsumentkontakt Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel eller via på www. elektroservice.se. Se adressen till ditt närmaste servicekontor i telefon-katalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. I bruksanvisningen finns en sammanställning av enklare fel som du kan åtgärda själv. Om du beställer service under EHLåtagandet och det är ett enklare fel du kunnat åtgärda själv med hjälp av bruksanvisningen riskerar du att Garanti (gäller för Finland) Produkten har två (2) års garanti. Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren. Spara kvittot och verifikation på inköpsdatumet. Kostnader kan debiteras även under den tid som omfattas av kostnadsfri service om: - reklamationen är omotiverad - anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts. Konsumentkontakt (gäller för Finland) I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel Rev Din manual VOSS CF866H

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4360GAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 6560G-M

Din manual AEG-ELECTROLUX 6560G-M Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 6560G-M. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 6560G-M

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 8160D-AL/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4

Din manual AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 61200M-WNAD4. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 5020V-MA

Din manual AEG-ELECTROLUX 5020V-MA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 5020V-MA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 5020V-MA

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Spisfläkt 725 Trinda

Spisfläkt 725 Trinda Spisfläkt 725 Trinda 991.0384.575/126156/2016-05-12 (20890) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4513K-AN. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

SW Gasolspis och bänkspis

SW Gasolspis och bänkspis SW Gasolspis och bänkspis Installation & Bruksanvisning SW Exergon Art: 11-2170/11-2180/11-2190/11-2200 SW Exergon AB www.swexergon.se SW Exergon AB SW Exergon AB Brogårdsgatan 4 Solkraftsvägen 12 574

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DU4161-W

Din manual AEG-ELECTROLUX DU4161-W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DU4161-W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZCC6655X

Din manual ZANUSSI ZCC6655X Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZCC6655X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 394 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 12 Service och garanti... 13 991.0299.034/125734/2013-10-05 (5392) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HANDBOK SPISAR 90X60

HANDBOK SPISAR 90X60 HANDBOK SPISAR 90X60 TACK FÖR ATT DU VALDE VÅR PRODUKT. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT SPISENS UTSEENDE OCH FUNKTIONELLA KVALITETER

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

/126148/ (17615)

/126148/ (17615) Sunda Alliance 991.0384.550/126148/2015-08-13 (17615) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning Spiskåpa 782 10 Stil SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0357.905/125945/2014-12-10 (13309) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01 Libretto d istruzioni Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Instruções de instala ção Gebruiksaanwijzingen Bruksanvisning KTS75/KTS75C Montering av glasskivor Ta ut

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund!

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund! SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3.

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3. Innehåll 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114 3. Elanslutning 116 4. Gasanslutning 117 4.1 Gasolanslutning 117 4.2 Ventilation

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126206/2016-04-05 (20473) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 S Innehåll Innehåll Säkerhet... 3 Spisen... 4 Uppackning... 4 Tillbehören... 4 Säkerhetsutrustningen... 5 Tippskyddet... 5 Kastrullskyddet... 5 Luckspärren...

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer