Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m."

Transkript

1 Utbildning Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Jan Maarten Dijkgraaf Okt. 2010

2 Innehåll Syfte Bakgrund & Strategi Intresseanmälan & Anbud Tilldelning & Rangordning Nyheter Utvärderingsmodellen & Betalningstjänster Risk, Teknik & Säkerhet Tjänstepaket Förnyad konkurrensutsättning Avrop

3 Syfte Informera om det nya ramavtalet Nuvarande avtal (3 banker, går ut den 31 mars 2011) Betalningsflödet runt SEK miljarder 138 miljoner betalningar förmedlades under 2009 Statens internbank förvaltar olika ramavtal

4 Bakgrund Riksgälden har regeringens uppdrag att ansvara för och vidareutveckla statens betalningsmodell Alla 240 myndigheter som ingår i den statliga redovisningen omfattas Förstudien (våren 2009) har tittat på ca 30 olika områden Pratat med ramavtalsbankerna, andra banker och myndigheter E-faktura för privatpersoner och betalväxlar ingår inte i ramavtalet Ingen samverkan med kommun och landsting (undantaget kontantkort)

5 Resultatet, Upphandlingsprojektet Tidsåtgång Utfall SEK Styrgrupp 30 Arbetsgruppen varav jurist 400 Externa kostnader Utfall SEK Konsulter Projektet har kostat totalt ca SEK 3,2 miljoner (baserat på intern kostnad på 400kr / timme) Kostnad för upphandlingen per avropande myndighet ca SEK (baserat på 240 myndigheter)

6 Strategi, huvudpunkter Fokus på risk och sårbarhet i den statliga betalningsmodellen Vi ställer högre krav på teknik och säkerhet Riksgälden väljer att inte upphandla vissa udda bankprodukter som är pappersbaserade Öka konkurrensen genom att få in en ny leverantör Längre ramavtalsperiod, 4 år + 2 år Öka krav på funktionalitet och tillgänglighet (tidpunkt) Skapa större valmöjlighet för myndigheter att välja mellan olika betalningstjänster

7 Strategi, utbetalningstidpunkt Olika myndighetskrav på när pengarna ska vara tillgängliga för mottagaren 00:01 (idag) Runt klockan 09:00 Senare än klockan 09:00 Olika utbetalningstidpunkter skapar olika prisnivåer och minska kostnader

8 Strategi, pris Inga prisintervaller, dvs. ett pris oavsett transaktionsmängd Ett transaktionspris och all funktionalitet ingår i priset Pris per år och i procent förekommer i vissa fall Ett pris gäller för alla myndigheter Undantaget är de myndigheter som genomför förnyad konkurrensutsättning

9 Strategi, likviditetshantering Huvudprincipen för likviditetshantering är: ingen float bokföra inbetalning på myndighetens bankkonto samma bankdag som medlen kommit banken tillhanda bokföra utbetalningar på myndighetens bankkonto samma bankdag som utbetalning till mottagaren sker

10 Strategi, upphandlingen Förfrågningsunderlaget till bankerna var tydligare och mer strukturerat än förra gången. Lag om offentlig upphandling innebär: Att avrop ska ske enligt rangordning eller förnyad konkurrensutsättning Vi har valt att kombinera kraven för att uppnå bästa pris för ett stort antal betalningar Rangordning av tjänsterna Förnyad konkurrensutsättning (7 st.)

11 Intresseanmälan och Anbud Bank Intresseanmälan Anbud Citi Bank Danske Bank Nordea SEB Svenska Handelsbanken Swedbank

12 Tilldelning Bank Danske Bank Nordea SEB Swedbank Tilldelning

13 Rangordning, inbetalningstjänst. Betalningstjänster Pris Danske Bank Nordea SEB Swed Bank SEK Inbetalningstjänst Samlad redovisning inbetalningar Inbetalning med förtryckt ref Inbetalning utan förtryckt ref Autogiro Skatteinbetalning Inbetalning via internetbank Kortinlösen Kontanthantering Inbetalning från utlandet Inbetalning från utlandet, check 0,22 0,22 0,22 0,49 0,11 0,60 0,80 0,00 0,00 75,

14 Rangordning, utbetalningstjänst. Betalningstjänster Pris Danske Bank Nordea SEB Swed Bank SEK Utbetalningstjänst Girering och kontoinsättning Kontoinsättning Samhällsutbetalning Direkt kontoinsättning Direkt kontoinsättn. Förmedling Löner och andra ersättningar Utbetalningskort Övriga utbetalningstjänster Utbetalning till konto i utlandet Utbetalning via check till utlandet 0,00 0,00 0,39 * 0,42 * 0,59 * 0,65 7,00 0,00 0,00 50, Valutaväxling, rabbat Depåtjänster *_ 00:01 0,125% 25,000 (25,00)

15 Nyheter 4 banker (ökad konkurrens) Nya utbetalningstidpunkter (tillgänglighet) Större fokus på risk och säkerhet (inkl. reservrutiner) Sänkt statens kostnader med 20 miljoner (17%) per år Ingen float för utbetalning till utlandet för SEK och EUR (same-day-value) Generellt lägre priser för alla myndigheter 15

16 Utvärderingsmodell, viktning Utvärderingskriterier väger pris 60% och funktionalitet 40% FUNKTIONALITET Vikt i % Danske Bank Nordea SEB Swedbank Betalningstjänst 26,00 % 2.1 Bankkonton 3,60 % 0,1043 0,0922 0,0883 0, Fakturering 0,40 % 0,0200 0,0200 0,0200 0, Tillgänglighet och service 7,20 % 0,2070 0,2070 0,2070 0, Tjänster mot Riksgälden 0,00 % 0,0000 0,0000 0,0000 0, Teknik och säkerhet 2,80 % 0,1024 0,1108 0,1108 0,1108 Poäng Bör-krav 40 % 0,4336 0,4300 0,4261 0,4421 PRIS Betalningstjänst 59,40 % 2.1 Bankkonton 0,60 % 0,1231 0,0828 0,0797 0,1388 Poäng Pris 60 % Poäng totalt 0,5567 0,5128 0,5058 0,5809

17 Betalningstjänster Infrastrukturtjänster Bankkonton Fakturering Tillgänglighet och service Tjänster mot Riksgälden Teknik och säkerhet Betalningstjänster Inbetalningar Utbetalningar Övriga betalningstjänster Valutaväxling Depå Internetbank 17

18 Betalningstjänster, inbetalningar Samlad redovisning av inbetalningar (Bankgiro In, Total In) Tjänsten skall innehålla inbetalning och en samlad redovisning av olika inbetalningar med daglig redovisning på prickningsbar fil eller på papper till myndighet. Redovisa vilka inbetalningstjänster som ingår. 18

19 Betalningstjänster, inbetalningar Inbetalning med förtryckt referensnummer (OCR) Tjänsten skall innehålla inbetalning med referensnummer (OCR) och daglig redovisning på prickningsbar fil eller på papper till myndighet. Kontroll av referensnumrets checksiffra och längd ingår i tjänsten. Inbetalning utan förtryckt referensnummer (Manuell giroinbetalning) Tjänsten skall innehålla elektronisk inbetalning/girering utan referensnummer (ej OCR) och daglig redovisning på prickningsbar fil eller på papper till myndighet. 19

20 Betalningstjänster, utbetalningar Girering och kontoinsättning (Leverantörsbetalningar via Plusgirot eller Bankgirot) Tjänsten skall innehålla elektronisk (filöverförd) betalning av fakturor och skatt till gironummer, men även till bankkonto oberoende av vilken bank i Sverige mottagaren har, inkl betalningsbevakning. Myndigheten svarar för registerhållning av uppgifter om mottagarkonton. Banken skall redovisa vilket klockslag pengarna senast kommer att finnas på mottagarens bankkonto. Tjänsten skall innehålla daglig redovisning av transaktioner på prickningsbar fil eller på papper. 20

21 Betalningstjänster, utbetalningar Kontoinsättning Tjänsten skall innehålla elektronisk (filöverförd) betalning direkt till banken för kontoinsättning, oberoende av vilken bank i Sverige mottagaren har. Myndigheten svarar för registerhållning av uppgifter om mottagarkonton. Betalningsfil kan skickas mer än 2 dagar innan utbetalningsdag till banken. Tjänsten skall innehålla daglig redovisning av transaktioner (mottagna, makulerade och felaktiga) på elektronisk fil eller på papper. Denna insättning har inget krav på tillgänglighet vid viss tidpunkt och innehåller därför ingen kostnad för negativ float. Banken skall redovisa vilket klockslag pengarna senast finns på mottagarens bankkonto. FÖRKLARING: Vissa myndigheter har inget krav på att pengarna ska vara tillgängliga klockan 00:01 utan bara krav på att en utbetalning ska göras till betalningsmottagaren en viss dag. Ibland är även dagen för utbetalning inte reglerad. Pengarna kan därför vara tillgängliga senare på dagen. 21

22 Betalningstjänster, utbetalningar Samhällsutbetalning Tjänsten skall innehålla elektronisk (filöverförd) betalning direkt till banken för kontoinsättning på bankkonto eller gironummer. Myndigheten svarar för registerhållning av uppgifter om mottagarkonton. Betalningsfil kan skickas mer än 2 dagar innan utbetalningsdag till banken. Insättningen skall vara tillgänglig på mottagarens bankkonto senast klockan 00:01, oberoende av vilken bank i Sverige mottagaren har. Tjänsten skall innehålla daglig redovisning av transaktioner (mottagna, makulerade och felaktiga) på elektronisk fil eller på papper. 22

23 Betalningstjänster, utbetalningar Direkt kontoinsättning samt förmedling Tjänsten skall innehålla en direkt insättning på bankkonto i banken efter att banken har tagit emot en betalningsfil. Insättningen skall vara tillgänglig på mottagarens bankkonto i banken klockan 00:01. Myndigheten svarar för registerhållning av uppgifter om mottagarkonton (t.ex. Försäkringskassan). Tjänsten skall innehålla daglig redovisning per typ av transaktion, återförda (retur) betalningar och valutadag, elektroniskt eller på papper. 23

24 Betalningstjänster, översikt

25 Tjänstepaket Riksgälden har valt att paketera alla betalningstjänster som ett tjänstepaket. Mindre myndigheter avropa de betalningstjänster som de behöver från en leverantör Syftar till att underlätta avrop för mindre myndigheter som har under totalt transaktioner per år 143 av totalt 240 myndigheter (60%) och 0,8% av total antal betalningar Alla betalningstjänster Till exempel Inbetalning utan förtryckt referensnummer Inbetalning till bankkonto från utlandet Girering och kontoinsättning Löner och andra ersättningar Utbetalning till bankkonto i utlandet 25

26 Tjänstepaket, utvärdering Avsnitt i bilaga 1 Betalningstjänster som ingår i utvärderingen av tjänstepaketet Vikt vid utvärdering i % Inbetalningar Inbetalning med förtryckt referensnummer Inbetalning utan förtryckt referensnummer Inbetalning till bankkonto från utlandet 5 Utbetalningar Girering och kontoinsättning Löner och andra ersättningar Utbetalning till bankkonto i utlandet Utvärderingen av varje enskild betalningstjänst ger en totalpoäng. Totalpoängen multipliceras med ovan angiven procentsats. Alla betalningstjänster i utvärderingen av tjänstepaketet summeras till en totalpoäng. Det tjänstepaket som har högst totalpoäng rangordnas högst.

27 . Risk, Teknik och Säkerhet

28 Bankens system ska vara tillgängliga Banken ska ha En dokumenterad kontinuitetsplan Reservsystem för bankens centrala system Redundanta kommunikationslösningar för betalningsuppdrag

29 Dokumenterade reservrutiner ska finnas Reservrutiner för alla utbetalningstjänster t.ex. för fakturabetalningar: uppdrag via internetbanken, fax direkt till banken Banken ska ta emot olika slags media t.ex. CD/DCD-skiva eller USB-minne när andra kommunikationslösningar inte fungerar Banken ska kunna öva reservrutinen i produktion minst en gång per år Banken ska på begäran av myndigheten spara informationen i närmast föregående relevanta fil med betalningsuppdrag. Myndigheten avgör vilken föregående fil som ska sparas

30 Tydligare upplysningsplikt vid bristande tillgänglighet så att myndigheten kan ställa krav på bankerna vad som ska rapporteras och utforma rutiner för dokumentation och hantering av incidenter Information vid allvarligare driftstörningar till följd av t.ex. säkerhetsincidenter och avvikelser (i bankens system, i kommunikationen med banken, i tjänsternas funktionalitet och problem mellan banken och annat finansinstitut vid vidareförmedling av myndighetens uppdrag) Får inte enbart lämnas över bankens webbplatser, utan måste lämnas direkt till av myndigheten utsedda kontaktpersoner via e-post eller telefon Möte med myndigheten ska hållas för att planera hur händelsen kan undvikas i framtiden

31 Risk- och sårbarhetsanalyser Banken ska medverka Vid myndighetens risk- och sårbarhetsanalys/säkerhets-analys av hela kedjan från myndighet till medborgare (med avseende på sekretess, riktighet och tillgänglighet) Vid koordinering av krisplaner Vid krisövningar

32 Bättre kundservice Banken ska Erbjuda teknisk support (helpdesk) Erbjuda central kundservice och minst fem lokala kundserviceställen i banken Erbjuda kundservice via BGC och andra underleverantörer Utse kundansvariga personer med ersättare som ansvarar för avropande myndigheters kontakter med banken Lämna information om nyheter, utbildning, hjälp vid implementering av tjänster

33 Säkrare kommunikation Elektroniska och andra förbindelser bör vara krypterade och autentiserade - Gäller betalningsuppdrag - Gäller även för återredovisade filer från bankerna - Känslig information som skickas över e-post ska vara krypterad och autentiserad (TLS, PGP)

34 Betalningsuppdrag ska bemyndigas Myndigheten ska bekräfta sina betalningar med Signering/debiteringsbemyndigande/avstämningsuppgift eller liknande. Det gäller inte bara betalningar över internetbanken utan också uppdrag som skickas på fil (BGCom, BGLink, PGLink, lönefiler, FK, SV m.fl. myndighetsfiler) Betalningsuppdrag som skickats elektroniskt ska bemyndigas via ett elektroniskt användargränssnitt (dispens finns medgivet till för vissa banker för vissa äldre typer av filer)

35 Betalnings- och flödeslimit erbjuds Bankerna erbjuder funktionalitet för beloppsbegränsning av utbetalningar Betalningslimit = en enstaka betalning/fil (transaktion som syns på kontoutdraget) Flödeslimit = betalningar över en period (vecka, månad, kvartal, år etc) * * SEB erbjuder inte flödeslimit

36 Förnyad konkurrensutsättning Kombinerat kraven på rangordning och förnyad konkurrensutsättning för att uppnå bästa pris 7 myndigheter kommer att avropa vissa bestämda tjänster i ramavtal för betalningstjänster genom förnyad konkurrensutsättning Vid förnyad konkurrensutsättning har leverantören möjlighet att offerera ett nytt (bättre) pris Förnyad konkurrensutsättning ska dessutom alltid genomföras då antalet transaktioner för en betalningstjänst under avtalsperioden ökar hos en myndighet från 1 miljon per år till att stadigvarande överstiga 1 miljon transaktioner per år

37 Avrop Läsa Ramavtalet och tilldelningsbeslut Följa rangordning Prata med banken som är nr. ett (1) Kartlägga förändringar (IT) Avropa och skriva avtal Kan den högst rankade leverantören inte erbjuda väsentlig funktionalitet som efterfrågas får myndigheten avropa nästa leverantör i rangordningen.

38 Avrop, avtal Ramavtal Avropsavtal ( Mall med annex) Produktavtal Kommunikationsavtal Produktionsavtal

39 Kontaktpersoner Riksgälden Kundgruppen Telefon Mejl Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

40 Frågor & Svar???.

41 Extra

42 Statistik, myndigheternas kostnader Miljoner kronor Antal Kostnader Antal betalningar År Totalt antal betalningar i miljoner Total kostnad i miljoner kronor Snittkostnad per betalning, i kronor 2,08 1,47 1,28 1,23 0,95 0,86 0,83 42

43 Statistik, betalningsvolym per bank Miljarder kronor Nordea SEB Swedbank 43

44 Statistik, antal betalningar per bank Miljoner Nordea SEB Swedbank 44

45 Strategi, SIB s målsättning Upphandla och teckna ramavtal för betalningstjänster Kostnadseffektivitet Säkerhet Informationsbehov Valfrihet Konkurrensneutral

46 Förfrågningsunderlag, exempel Direkt kontoinsättning Bankens benämning på tjänsten: Radnummer Kravtyp Specifikation av tjänst/fråga Uppfylls kravet? Ja Nej (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tjänstens innehåll skall Tjänsten skall innehålla en direkt insättning på bankkonto i banken efter att banken har tagit emot en betalningsfil. Insättningen skall vara tillgänglig på mottagarens bankkonto i banken klockan 00:01. Myndigheten svarar för registerhållning av uppgifter om mottagarkonton (t.ex. Försäkringskassan). Tjänsten skall innehålla daglig redovisning per typ av transaktion, återförda (retur) betalningar och valutadag, elektroniskt eller på papper bör 5p bör 3p Insättningen bör vara tillgänglig på mottagarens bankkonto i banken efter klockan 00:01 men senast klockan 09:00. Tjänsten innehåller därför ingen kostnad för negativ float. Tjänsten bör innehålla redovisning av transaktioner (mottagna, makulerade och felaktiga) via internet skall Tjänsten skall innehålla återbetalning av återförda (retur) betalningar till myndighetens bankkonto i banken bör 3p bör 5p Tjänsten bör innehålla möjlighet att återkalla eller stoppa enstaka betalningar eller hela betalningsfilen. Banken bör ha reservrutiner till ovanstående tjänst. Redovisa reservrutinerna. Pris för tjänsten % Pris per transaktion för direkt insättning på konto och tillgänglig på mottagarens bankkonto 00: % Pris per transaktion för direkt insättning på konto och tillgänglig på mottagarens bankkonto senast 09:00. Pris Noter 46

47 Resultat, utvärdering infrastruktur Vikt i % Danske Bank Nordea SEB Swedbank FUNKTIONALITET Betalningstjänst 26,00 % 2.1 Bankkonton 3,60 % 0,1043 0,0922 0,0883 0, Fakturering 0,40 % 0,0200 0,0200 0,0200 0, Tillgänglighet och service 7,20 % 0,2070 0,2070 0,2070 0, Tjänster mot Riksgälden 0,00 % 0,0000 0,0000 0,0000 0, Teknik och säkerhet 2,80 % 0,1024 0,1108 0,1108 0,1108 Poäng Bör-krav 40 % 0,4336 0,4300 0,4261 0,4421 PRIS Betalningstjänst 59,40 % 2.1 Bankkonton 0,60 % 0,1231 0,0828 0,0797 0,1388 Poäng Pris 60 % Poäng totalt 0,5567 0,5128 0,5058 0,

48 Tjänstepaket Riksgälden har valt att paketera alla betalningstjänster som ett tjänstepaket. Med ett tjänstepaket kan mindre myndigheter avropa de betalningstjänster som myndigheten behöver från en leverantör Funktionalitet och pris ska vara desamma oberoende av om betalningstjänsten ingår i tjänstepaketet eller inte Tjänstepaketet kommer att utvärderas i sin helhet som en betalningstjänst och rangordnas separat Viktningen vid utvärderingen baseras på i vilken omfattning tjänsterna använts av mindre myndigheter under 2009 Utvärdering av tjänster samt rangordning av leverantörer utifrån resultatet av utvärderingen kommer att göras dels av varje enskild betalningstjänst som offereras, dels för ett tjänstepaket

49 Betalningstjänster, inbetalningar Samlad redovisning av inbetalningar (Danske 0,22) Inbetalning med förtryckt referensnummer (OCR) (Danske 0,22) Inbetalning utan förtryckt referensnummer (Danske 0,22) Autogiro Skatteinbetalning Inbetalning via internetbank Kortinlösen (SEB 0,11) (Danske 0,60) (SWED 0,49) (SWED 0,80) 49 Kontanthantering (Nordea 0,00)

50 Betalningstjänster, utbetalningar Girering och kontoinsättning (Nordea 0,00) (Leverantörsbetalningar via Plusgirot eller Bankgirot) Kontoinsättning (Nordea 0,00) Samhällsutbetalning (SWED 0,39) Direkt kontoinsättning samt förmedling (Nordea 0,42/59) Löner och andra ersättningar (Nordea 0,65) Utbetalningskort (Danske 7,00) Övriga utbetalningstjänster (Nordea 0,00) Utbetalning till bankkonto i utlandet (SEB 0,00) Utbetalning via check till utlandet (Nordea 50,00) 50

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter för statliga myndigheter 1( Upphandlande myndighet: Riksgälden Norrlandsgatan 15, 103 74 Stockholm Tel. 08-613 45 00 www.riksgalden.se 2(14) Innehåll 1 Allmänt om upphandlingen... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2

Läs mer

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport RAPPORT 2016-05-09 Dnr 2015/918 Utvärderingsrapport Innehållsförteckning 1 Allmänt om upphandlingen... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Upphandlingens omfattning... 2 2 Prövning av kraven på tjänsterna...

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

Finansdagen 5 april Ramavtal

Finansdagen 5 april Ramavtal Finansdagen 5 april Ramavtal Mikael Bergman Jan Maarten Dijkgraaf Tre ramavtal 1. Laddningsbara kort Leveransperiod 1 januari 2018 ICA Banken 3 + 1 år 2. Betalkort och resekonto Leveransperiod 1 januari

Läs mer

Bilaga 1: Kravspecifikation och svarsformulär för betalningstjänster SEK, inklusive infrastruktur

Bilaga 1: Kravspecifikation och svarsformulär för betalningstjänster SEK, inklusive infrastruktur RAPPORT Hanteringsklass: Öppen 2016-01-13 Dnr 2015/918 Bilaga 1: Kravspecifikation och svarsformulär för betalningstjänster SEK, inklusive infrastruktur Innehållsförteckning 1 Instruktioner... 1 1.1 Bilagans

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Swedbank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Swedbank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Innehåll 1. Ramavtalsparter... 3 2. Definitioner... 3 3. Bilagor... 3 4. Ramavtalets omfattning...

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Nordea Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Nordea Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 2010-09-22 RAMAVTAL mellan Riksgälden och Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( 2010-09-22 Bank AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter... 3 2. Definitioner... 3 3.

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter...

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m Dnr 2009/1755 Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m Innehåll 1 Statens betalningsmodell...2 1.1 Statens grundsyn och statliga regler...2 1.2 Aktörer i statens betalningsmodell...4 2 Grundprinciper

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter mellan staten genom Riksgäldskontoret och Nordea Bank AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende förbetalda korttjänster Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal avseende förbetalda korttjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal avseende förbetalda korttjänster RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING avseende upphandling av ramavtal avseende förbetalda korttjänster Beskrivning av upphandlingen Upphandling

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Ramavtal för kortoch resekontotjänster

Ramavtal för kortoch resekontotjänster Ramavtal för kortoch resekontotjänster SBTA Offentlig Sektor Björn Wallgren Riksgälden Antal anställda Cirka 160 personer Riksgäldsdirektör Riksgälden grundades 1789 Skapa ordning i statens finanser Riksgälden

Läs mer

Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010

Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010 Kontantkort för offentlig sektor Seminarium 2 februari 2010 Agenda 9.30 12.00 9.30 10.15 Riksgälden informerar om Upphandlingen Ramavtalet och avropsavtal 10.15 10.30 Paus Avropsförfrågan avropsdokument

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Skattefullmakt Användarmanual

Skattefullmakt Användarmanual September 2014 Skattefullmakt Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m.

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m. Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m. Innehåll 1 Instruktioner...4 1.1 Bilagans innehåll...4 1.2 Svarsanvisningar...4 1.3 Delar att lämna anbud på...5 2 Infrastruktur...6 2.1 Bankkonton...6

Läs mer

Riskanalys för myndigheterna inom SOES

Riskanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet Sida 1(6) Dokumentklass: Öppen Datum: 2014-10-30 Version: 1.0 Sammanfattning av projektet: Riskanalys för myndigheterna inom SOES Rapporten finns att ladda ner på:

Läs mer

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bakgrund Har funnits i Sverige sedan 1965 Dagens Autogiro togs i drift 2011 och är helt elektronisk En tjänst där pengarna dras automatiskt från betalarens

Läs mer

Information i samband med bankbytet

Information i samband med bankbytet Information i samband med bankbytet Idag 9 juni byter vi bank för inbetalningar till Linnéuniversitetet. Det som händer fr om idag är att alla inbetalningar till vårt bankgiro går via Danske Bank istället

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Prislista Företagskund 2016

Prislista Företagskund 2016 Prislista Företagskund 2016 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

Instruktion till enkät om myndighetens betalningsverksamhet

Instruktion till enkät om myndighetens betalningsverksamhet Instruktion till enkät om myndighetens betalningsverksamhet Viktig information om enkäten! Vem ska svara på frågorna? Det är upp till varje myndighet att avgöra vem eller vilka och från vilka delar av

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Banktjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Banktjänster Upphandlande myndighet Örnsköldsvik Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Banktjänster Diarie A 11-048 f Ansvarig upphandlare Arnold Eriksson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Banktjänster 2012

1. Förfrågningsunderlag Banktjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2011-09-27 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Banktjänster 2012 Maria Lilja Projekt nr 10104 Sista anbudsdag: 2011-12-29 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Swish Handel Frågor och svar

Swish Handel Frågor och svar Swish Handel Frågor och svar Swish för handel syftar till att erbjuda ett enklare betalningsflöde för både konsumenter och handlare i digitala handelssituationer. Det här dokumentet innehåller frågor och

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset Riksgälden Riksgälden (Riksgäldskontoret) (Swedish National Debt Office, SNDO) Bildades 1789

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Prislista Företag/Lantbruk

Prislista Företag/Lantbruk lista Företag/Lantbruk Gäller från och med 2015-05-01 PRISLISTA FÖRETAG/LANTBRUK BASPAKET BANK Rörelsekonto Ett Bankgiro Ett Bankkort Företag Betaltjänst i Internetbanken 500 utbetalningar ingår, därefter

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-01-28. Diarienr 2009-3309. Utgåva. Gemensamma rutiner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-01-28. Diarienr 2009-3309. Utgåva. Gemensamma rutiner. samhällsskydd och beredskap 1 (39) Gemensamma rutiner Uppdrag inom SOES samhällsskydd och beredskap 2 (39) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 7 2.1 Bakgrund...7 2.2 Syfte...7 2.3

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av Banktjänster med ärendenummer A 11-048 f.

Förfrågningsunderlag för upphandling av Banktjänster med ärendenummer A 11-048 f. 1 Allmänna uppgifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med ärendenummer. 1.2 Upphandlande myndighet Stab Upphandling Nygatan 16 891 88-Örnsköldsvik Handläggare: Arnold

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Datum Uppdaterat dokument!

Datum Uppdaterat dokument! Datum 2011-11-02 Uppdaterat dokument! Kvalificering avseende kvantitativa undersökningar, bilaga 1c till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Våra erfarenheter av ramavtal. - En reflektion av vårt användande av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Våra erfarenheter av ramavtal. - En reflektion av vårt användande av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Våra erfarenheter av ramavtal - En reflektion av vårt användande av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 Bakgrund Många leverantörer att välja bland Stor frihet Lagändring 2008-01-01 Reglering av

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Prislista Företagskund 2017

Prislista Företagskund 2017 Prislista Företagskund 2017 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer