Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt"

Transkript

1 Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Slutrapport

2 Innehåll 1. Bakgrund Urval och metod Resultat Kontanter står för 41 procent av transaktionerna För 52 procent av deltagarna är kontanter det billigaste betalmedlet Kostnader för att ta betalt varierar mellan branscher Kostnad per transaktion för kontanter, och för fem typföretag Vad är det som kostar? Fasta avgifter för kort Så påverkas kostnaderna vid en förändrad betalningsmix

3 1. Bakgrund Det finns idag inga jämförande studier över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt med kontanter respektive kort. De få studier som gjorts har antingen haft andra perspektiv eller baserats på ett bristande dataunderlag. Därför är det svårt att driva en faktabaserad diskussion om de riktiga kostnaderna för betalning med kontanter respektive kort. Mot denna bakgrund beslöt sig Säkerhetsbranschen att utföra en gemensam studie för att ta reda på de verkliga kostnader som butiker och restauranger har för att ta betalt på de respektive sätten. Syftet har varit att få en heltäckande bild av samtliga kostnader som butiker och restauranger har för betalningar inklusive utrustning, själva transaktionen, avgifter och administrativt arbete. 2. Urval och metod Studien analyserar de kostnader som uppstår för att en butik eller restaurang ska kunna ta betalt med kontanter, eller. De kort som är med i studien är Visa, MasterCard, American Express och Diners exkluderas då de med sina höga fasta avgifter inte är representativa för kortföretag i allmänhet. Undersökningen är utförd av det oberoende konsultföretaget Occam och har genomförts i två faser. En förstudie gjordes under juni och juli 2012 där 10 företag deltog och en andra fas där ytterligare 40 företag deltog gjordes under januari till mars Totalt har 50 butiker och restauranger med spridning vad gäller storlek och geografisk hemvist djupintervjuats i studien. Fördelningen gällande bransch och omsättning ser ut som följer: Branschfördelning: Klädbutiker (8 st) Matbutiker (8 st) Övriga butiker (smyckesbutiker, cykelbutiker, leksaksbutiker etc.) (24 st) Restauranger/barer (10 st) Omsättningsfördelning: Omsättning <5 mkr (13 st) Omsättning 5-25 mkr (24 st) Omsättning >25 mkr (13 st) Kostnadsposter: De kostnadsposter som undersökts är uppdelade under kategorierna kostnad för utrustning, kostnad för betalning och kostnad för betalningsadministration. För en fullständig förteckning över kostnadsposter, se appendix sid 11. 3

4 Typföretag: Från urvalet har fem typföretag identifierats. Typföretagen representerar genomsnittet av de deltagande företagen men där datapunkter som är jämförelsestörande har exkluderats från snittet. Typföretagen är: Liten butik Mellanstor butik Matbutik Restaurang/bar Snabbmatsrestaurang Mer information om SäkerhetsBranschen finns att ta del av här: 4

5 3. Resultat 3.1. Kontanter står för 41 procent av transaktionerna Andel transak=oner - fördelning mellan betalmedel Kontanter Betalkort Kreditkort 29% 61% 47% 45% 47% 41% 45% 46% 50% 41% 10% 8% 12% 9% 10% Klädbuaker Matbuaker Övriga buaker Restauranger Genomsnic I genomsnitt sker 41 procent av alla inköp med kontanter och 59 procent med kort. Av de totala korttransaktionerna sker cirka 20 procent med och 80 procent med. I matbutiken handlas det mest med kontanter: där görs 47 procent av inköpen kontant. I restauranger ser fördelningen i stort sett likadan ut: 45 procent av betalningarna sker där kontant. Kort används oftast i klädbutiker. Anledningen är att beloppen ofta är större och att det finns en direkt korrelation mellan storlek på inköp och betalning med kort För 52 procent av deltagarna är kontanter det billigaste betalmedlet Om man jämför kostnaden per transaktion för respektive kontanter är kontanter det billigaste betalmedlet för 52 procent av företagen. Slår man ihop och och betraktar dem som en enhet, är kontanter det billigaste betalningsmedlet för 74 procent av företagen. Anledningen är de höga rörliga kostnaderna för sköp. Kontanter vs Kontanter 52% Betalkort 48% Kontanter vs kort (kredit- och betal) Kontanter 74% Betalkort 26% 5

6 3.3. Kostnader för att ta betalt varierar mellan branscher Kostnaderna för att ta betalt uppdelat per bransch varierar en hel del. För restauranger är kontanter det billigaste betalningsalternativet i 70 procent av fallen. För övriga butiker är kontanter billigast i 54 procent av fallen. För klädbutiker är däremot det billigaste betalningsalternativet i hela 75 procent av fallen. 75% Kontanter billigast Betalkort billigast 70% 50% 50% 54% 46% 52% 48% 25% 30% Klädbuaker Matbuaker Övriga buaker Restauranger Totalt och uppdelat på omsättning När statistiken bryts ned på omsättning är kontanter det billigaste betalningsalternativet för små butiker och restauranger i 62 procent av fallen. För mellanstora företag är kortbetalning något billigare och för stora företag är transaktionerna lika dyra/billiga. Kontanter billigast Betalkort billigast 62% 38% 52% 48% 50% 50% Liten (<5 MSEK) Mellan (5-25 MSEK) Stor (>25 MSEK) 6

7 3.4. Kostnad per transaktion för kontanter, och för fem typföretag För att kunna göra jämförande analyser har fem typföretag tagits fram. Dessa representerar genomsnittet av deltagarna efter att datapunkter som är jämförelsestörande har exkluderats. Typföretag är den lilla butiken, den mellanstora butiken, matbutiken, restaurangen/baren och snabbmatsrestaurangen. Kostnad per transaktion, jämförelse mellan kontanter och 18,1 Kontanter Betalkort Kreditkort 7,1 5,9 9,6 8,9 5,1 2,6 2,8 2,6 2,1 2,8 3,6 1,3 1,8 3,3 Kontanter och har en likartad kostnadsstruktur. Skillnaden i kostnaderna per transaktion förklaras i huvudsak av skalfördelar. Kontanter är ett något billigare betalmedel per transaktion för båda typrestaurangerna samt för den mellanstora butiken, medan är något billigare för den lilla butiken och för matbutiken. Kreditkort är det dyraste betalmedlet per transaktion för alla typföretag, på grund av den rörliga avgiften. Allra dyrast är ett sköp för den lilla butiken, där ett sådant i genomsnitt kostar 18,1 kronor. För snabbmatsrestaurangen är motsvarande kostnad 3,3 kronor. Kostnad per transaktion, jämförelse mellan kontanter och kort (betal- och ) Kontanter Kort (kredit och betal) 7,1 7,9 3,8 2,6 2,6 2,6 2,8 4,8 1,3 2 Om och slås ihop och betraktas som ett betalmedel är kontanter det billigaste betalmedlet per transaktion för fyra av fem typföretag. För matbutiken är kostnaden per transaktion densamma för kontanter som för kort. 7

8 3.5. Vad är det som kostar? Nedbrytning av kostnader för att hantera kontanter Liten buak Mella nstor buak Matb uak Resta uran g Snab bmat srest aura ng Betalningsadministraaon 4,7 1,4 0,4 1,5 0,6 Utrustning 1,2 0,3 0,7 0,3 0,1 Betalning 1,2 0,9 1,5 1,1 0,6 Betalning (tid för att ta betalt) Effektivitet i betalninsgprocessen och lönenivåerna är kostnadsdrivarna Snabbmatsrestaurangerna har lägst kostnad för betalning tack vare en effektiv betalningsprocess och låga lönekostnader. Matbutiken och den lilla butiken har samma betalningstid men då matbutiken har högre lönekostnader är kostnaden per transaktion högre. Utrustning (kostnader och avgifter för kassaapparat och övrig utrustning) Tydliga skalfördelar för utrustning. Den mellanstora butiken har åtta gånger fler transaktioner än den lilla butiken men endast dubbelt så hög kostnad för utrustning. Snabbmatsrestaurangen har endast 40 procents högre kostnad för utrustning än restaurangen trots tre gånger fler korttransaktioner. Skalfördelarna avtar emellertid när antal transaktioner och mängden kontanter överstiger en viss nivå och butiken måste investera i mer avancerad utrustning. Matbutiken har trots det höga antalet transaktioner näst högst kostnad per transaktion på grund av investering i slutna kontanthanteringssystem. Betalningsadministration (tid och avgift för att beräkna och banka) Här finns också skalfördelar. Den mellanstora butiken har åtta gånger fler transaktioner än den lilla butiken men endast dubbelt så hög kostnad för betalningsadministration. Snabbmatsrestaurangen har endast 10 procent högre kostnader för betalningsadministration än restaurangen trots tre gånger fler transaktioner. 8

9 Nedbrytning av kostnader för att hantera kort Nedbrytning av kostnader för ah hantera kort Betalning Utrustning Betalningsadministraaon Liten buak Mellanstor buak Matbuak Restaurang Snabbmats- restaurang Betalningsadministraaon 0,9 0,2 0 0,2 0 Utrustning 1,8 0,6 0,4 0,6 0,3 Betalning 5,3 3 2,2 4 1,7 Betalning (tid för att ta betalt samt för uppkopplings- och kortavgifter) Största drivarna av betalningskostnaderna är tiden för att ta betalt, löner, uppkoppling, snittköp med samt avtalsvillkor med kortinlösare. Högt snittköp och rörlig avgift för förklarar den lilla butikens höga rörliga kostnad för. Matbutiken har den effektivaste betalningsprocessen men på grund av höga lönekostnader är tidskostnaden för att ta betalt lägre för både snabbmatsrestaurangen och den mellanstora butiken. Den lilla butiken har sex gånger högre kostnad för uppkoppling per transaktion än den mellanstora butiken till följd av sämre förhandlingsstyrka och färre korttransaktioner. Matbutiken har mellan 30 och 40 procent lägre rörlig avgift för än övriga typföretag tack vare god förhandlingsstyrka. Utrustning (kostnader och avgifter för kortterminal, kassaapparater och kvittorullar) Skalfördelar förklarar skillnaderna i kostnad här. Den mellanstora butiken har dubbelt så hög totalkostnad för utrustning som den lilla butiken men per transaktion är den mellanstora butikens kostnad en tredjedel av den lilla butikens. Snabbmatsrestaurangen har lägre kostnad per transaktion för utrustning än vad restaurangen har på grund av skalfördelarna och effektivare inköp av utrustning. Skalfördelarna inom utrustning avtar när volymen korttransaktioner överstiger en viss nivå. Matbutiken har trots det höga antalet transaktioner bara 30 procent lägre kostnad per transaktion för utrustning än den mellanstora butiken. 9

10 Betalningsadministration (tid för daglig sammanställning och dokumentering av kortköp) Skalfördelar förklarar mycket av skillnaderna i kostnad för betalningsadministration. Matbutiken och snabbmatsrestaurangen är de med flest transaktioner och också de med lägst kostnad per transaktion. Den mellanstora butiken har 60 procent högre kostnad för betalningsadministration än den lilla butiken trots sex gånger fler transaktioner med kort. I förhållande till antal transaktioner lägger restaurangen mycket tid på betalningsadministration. Många restauranger och barer använder sig fortfarande av system där kunden signerar kvittot i samband med betalningen vilket driver tid för arkivering och dokumentering av kvittokopior Fasta avgifter för kort Den fasta savgiften för företagen är i genomsnitt 90 öre per transaktion, men variationen är stor från 50 öre till 2 kronor per transaktion Så påverkas kostnaderna vid en förändrad betalningsmix Grafen visar hur den totala kostnaden för att hantera betalningar förändras när andelen korttransaktioner ökar med 5, 10 respektive 15 procentenheter. (lägg in siffror i grafen). Om andelen korttransaktioner ökar med fem procentenheter ökar snabbmatsrestaurangens kostnad för att hantera betalningar med 1 procent och med 5 procent vid en ökning av antalet korttransaktioner med 15 procent. För den lilla butiken och matbutiken skulle kostnaderna vara i princip oförändrade. Så förändras kostnaderna vid olika betalmix Snabbmatsrestaurang Axelrubrik Idag + 5 % kort +10% kort +15% kort Restaurang Mellanstor buak Matbuak Liten buak 10

11 APPENDIX Klassificering av kostnad Klassificering av Kostnadspost - hierarki 1 kostnad - hierarki 2 Betalning Avgifter & förluster Kostnad för kommunikation/uppkoppling, Betalning Avgifter & förluster Rörlig avgift per uppkoppling/transaktion, Betalning Avgifter & förluster Fast avgift per transaktion - Betalning Avgifter & förluster Kostnad för kommunikation/uppkoppling, Betalning Avgifter & förluster Rörlig avgift per uppkoppling/transaktion, Betalning Avgifter & förluster Fast avgift per transaktion - Betalning Avgifter & förluster Rörlig avgift på köpeskilling - Betalning Tid Ta emot betalning - kontanter Betalning Tid Ta emot betalning - Betalning Tid Hantera offline- köp - Betalning Tid Manuell inmatning av kortnummer - Betalning Tid Felsökning (när terminal och kassa inte visar samma sak) - Betalning Tid Ta emot betalning - Betalning Tid Hantera offline- köp - Betalning Tid Manuell inmatning av kortnummer - Betalning Tid Felsökning (när terminal och kassa inte visar samma sak) - Betalningsadministration Avgifter & förluster Övriga kostnader (exempelvis försäkring) - kontanter Betalningsadministration Avgifter & förluster Övriga kostnader - Betalningsadministration Avgifter & förluster Övriga kostnader - Betalningsadministration Avgifter & förluster Köp av växelkassa - avgift Betalningsadministration Avgifter & förluster Bankning - avgift Betalningsadministration Avgifter & förluster Upphämtning av kontanter Betalningsadministration Avgifter & förluster Uppräkning av kontanter Betalningsadministration Avgifter & förluster Förfalskade sedlar Betalningsadministration Avgifter & förluster PCI - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förluster pga skimming och felaktiga returer - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förlorad försäljning pga driftstopp - Betalningsadministration Avgifter & förluster PCI - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förluster pga skimming och felaktiga returer - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förlorad försäljning pga driftstopp - Betalningsadministration Avgifter & förluster Årlig förlust pga svinn av kontanter Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Hantering av slutna system 11

12 Betalningsadministration Tid Köp av växelkassa - tid Betalningsadministration Tid Bankning - tid Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - kontanter Betalningsadministration Tid Räkna och hantera sedlar vid öppning och stängning Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Förberedelser/igångsättning av kortterminaler - Betalningsadministration Tid Ta fram den dagliga sammanställningen - Betalningsadministration Tid Dokumentering och arkivering - Betalningsadministration Tid Tid för inköp av kvittorullar till kortterminal - Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Förberedelser/igångsättning av kortterminaler - Betalningsadministration Tid Ta fram den dagliga sammanställningen - Betalningsadministration Tid Dokumentering och arkivering - Betalningsadministration Tid Tid för inköp av kvittorullar till kortterminal - Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att förbereda och stänga kassorna, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar kassaapparat, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att åtgärda fel på kassaapparat, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kassaapparat, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att förbereda och stänga kassorna, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att förbereda och stänga kassorna, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kortterminal, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kortterminal, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att åtgärda fel på kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att åtgärda fel på kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till 12

13 kortterminal, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kortterminal, Utrustning Avskrivning Slutna system - avskrivning/leasing Utrustning Avskrivning Säkerhetsanordningar för kontanter - avskrivning/leasing Utrustning Avskrivning kortterminal - Avskrivningar/Leasing, Utrustning Avskrivning kortterminal - Avskrivningar/Leasing, Utrustning Avskrivning Kostnad för kassaapparat - avskrivning/leasing, kontanter Utrustning Avskrivning Kostnad för kassaapparat - avskrivning/leasing, Utrustning Avskrivning Kostnad för kassaapparat - avskrivning/leasing, Utrustning Löpande kostnad Slutna system - service, underhåll och elkostnad Utrustning Löpande kostnad Säkerhetsanordningar för kontanter - service, underhåll och elkostnad Utrustning Löpande kostnad kortterminal - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kortterminal, Utrustning Löpande kostnad kortterminal - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kortterminal, Utrustning Löpande kostnad Kostnad för kassaapparat - service, underhåll och elkostnad, kontanter Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kassaapparat, kontanter Utrustning Löpande kostnad Kostnad för kassaapparat - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Kostnad för kassaapparat - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kassaapparat, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kassaapparat, 13

Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport. Maj 2013

Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport. Maj 2013 Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport Maj 2013 1 Innehåll Bakgrund och metod Övergripande resultat Analyser Sammanfattning 2 Innehåll Bakgrund och metod Övergripande

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

KORTEN PÅ BORDET. Björn Eriksson

KORTEN PÅ BORDET. Björn Eriksson KORTEN PÅ BORDET Björn Eriksson FÖRORD Kontanterna håller på att försvinna från samhället i snabb takt. Utvecklingen är inte konsumentdriven utan skyndas fram av storbankerna, och anledningen är rent

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Nyckeltal för OH-kostnader

Nyckeltal för OH-kostnader ESV 2005:3 Nyckeltal för OH-kostnader Vad är en rimlig kostnad för myndigheternas styrning, samordning och administration? Innehåll Förord... 5 Behov av ökad fokus på effektivitet... 7 Definition av OH-kostnader

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv

Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige? November, 2012 Mats Fagerlund Head of Corporate Finance T +46 (0) 8 563 070

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer