Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt"

Transkript

1 Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Slutrapport

2 Innehåll 1. Bakgrund Urval och metod Resultat Kontanter står för 41 procent av transaktionerna För 52 procent av deltagarna är kontanter det billigaste betalmedlet Kostnader för att ta betalt varierar mellan branscher Kostnad per transaktion för kontanter, och för fem typföretag Vad är det som kostar? Fasta avgifter för kort Så påverkas kostnaderna vid en förändrad betalningsmix

3 1. Bakgrund Det finns idag inga jämförande studier över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt med kontanter respektive kort. De få studier som gjorts har antingen haft andra perspektiv eller baserats på ett bristande dataunderlag. Därför är det svårt att driva en faktabaserad diskussion om de riktiga kostnaderna för betalning med kontanter respektive kort. Mot denna bakgrund beslöt sig Säkerhetsbranschen att utföra en gemensam studie för att ta reda på de verkliga kostnader som butiker och restauranger har för att ta betalt på de respektive sätten. Syftet har varit att få en heltäckande bild av samtliga kostnader som butiker och restauranger har för betalningar inklusive utrustning, själva transaktionen, avgifter och administrativt arbete. 2. Urval och metod Studien analyserar de kostnader som uppstår för att en butik eller restaurang ska kunna ta betalt med kontanter, eller. De kort som är med i studien är Visa, MasterCard, American Express och Diners exkluderas då de med sina höga fasta avgifter inte är representativa för kortföretag i allmänhet. Undersökningen är utförd av det oberoende konsultföretaget Occam och har genomförts i två faser. En förstudie gjordes under juni och juli 2012 där 10 företag deltog och en andra fas där ytterligare 40 företag deltog gjordes under januari till mars Totalt har 50 butiker och restauranger med spridning vad gäller storlek och geografisk hemvist djupintervjuats i studien. Fördelningen gällande bransch och omsättning ser ut som följer: Branschfördelning: Klädbutiker (8 st) Matbutiker (8 st) Övriga butiker (smyckesbutiker, cykelbutiker, leksaksbutiker etc.) (24 st) Restauranger/barer (10 st) Omsättningsfördelning: Omsättning <5 mkr (13 st) Omsättning 5-25 mkr (24 st) Omsättning >25 mkr (13 st) Kostnadsposter: De kostnadsposter som undersökts är uppdelade under kategorierna kostnad för utrustning, kostnad för betalning och kostnad för betalningsadministration. För en fullständig förteckning över kostnadsposter, se appendix sid 11. 3

4 Typföretag: Från urvalet har fem typföretag identifierats. Typföretagen representerar genomsnittet av de deltagande företagen men där datapunkter som är jämförelsestörande har exkluderats från snittet. Typföretagen är: Liten butik Mellanstor butik Matbutik Restaurang/bar Snabbmatsrestaurang Mer information om SäkerhetsBranschen finns att ta del av här: 4

5 3. Resultat 3.1. Kontanter står för 41 procent av transaktionerna Andel transak=oner - fördelning mellan betalmedel Kontanter Betalkort Kreditkort 29% 61% 47% 45% 47% 41% 45% 46% 50% 41% 10% 8% 12% 9% 10% Klädbuaker Matbuaker Övriga buaker Restauranger Genomsnic I genomsnitt sker 41 procent av alla inköp med kontanter och 59 procent med kort. Av de totala korttransaktionerna sker cirka 20 procent med och 80 procent med. I matbutiken handlas det mest med kontanter: där görs 47 procent av inköpen kontant. I restauranger ser fördelningen i stort sett likadan ut: 45 procent av betalningarna sker där kontant. Kort används oftast i klädbutiker. Anledningen är att beloppen ofta är större och att det finns en direkt korrelation mellan storlek på inköp och betalning med kort För 52 procent av deltagarna är kontanter det billigaste betalmedlet Om man jämför kostnaden per transaktion för respektive kontanter är kontanter det billigaste betalmedlet för 52 procent av företagen. Slår man ihop och och betraktar dem som en enhet, är kontanter det billigaste betalningsmedlet för 74 procent av företagen. Anledningen är de höga rörliga kostnaderna för sköp. Kontanter vs Kontanter 52% Betalkort 48% Kontanter vs kort (kredit- och betal) Kontanter 74% Betalkort 26% 5

6 3.3. Kostnader för att ta betalt varierar mellan branscher Kostnaderna för att ta betalt uppdelat per bransch varierar en hel del. För restauranger är kontanter det billigaste betalningsalternativet i 70 procent av fallen. För övriga butiker är kontanter billigast i 54 procent av fallen. För klädbutiker är däremot det billigaste betalningsalternativet i hela 75 procent av fallen. 75% Kontanter billigast Betalkort billigast 70% 50% 50% 54% 46% 52% 48% 25% 30% Klädbuaker Matbuaker Övriga buaker Restauranger Totalt och uppdelat på omsättning När statistiken bryts ned på omsättning är kontanter det billigaste betalningsalternativet för små butiker och restauranger i 62 procent av fallen. För mellanstora företag är kortbetalning något billigare och för stora företag är transaktionerna lika dyra/billiga. Kontanter billigast Betalkort billigast 62% 38% 52% 48% 50% 50% Liten (<5 MSEK) Mellan (5-25 MSEK) Stor (>25 MSEK) 6

7 3.4. Kostnad per transaktion för kontanter, och för fem typföretag För att kunna göra jämförande analyser har fem typföretag tagits fram. Dessa representerar genomsnittet av deltagarna efter att datapunkter som är jämförelsestörande har exkluderats. Typföretag är den lilla butiken, den mellanstora butiken, matbutiken, restaurangen/baren och snabbmatsrestaurangen. Kostnad per transaktion, jämförelse mellan kontanter och 18,1 Kontanter Betalkort Kreditkort 7,1 5,9 9,6 8,9 5,1 2,6 2,8 2,6 2,1 2,8 3,6 1,3 1,8 3,3 Kontanter och har en likartad kostnadsstruktur. Skillnaden i kostnaderna per transaktion förklaras i huvudsak av skalfördelar. Kontanter är ett något billigare betalmedel per transaktion för båda typrestaurangerna samt för den mellanstora butiken, medan är något billigare för den lilla butiken och för matbutiken. Kreditkort är det dyraste betalmedlet per transaktion för alla typföretag, på grund av den rörliga avgiften. Allra dyrast är ett sköp för den lilla butiken, där ett sådant i genomsnitt kostar 18,1 kronor. För snabbmatsrestaurangen är motsvarande kostnad 3,3 kronor. Kostnad per transaktion, jämförelse mellan kontanter och kort (betal- och ) Kontanter Kort (kredit och betal) 7,1 7,9 3,8 2,6 2,6 2,6 2,8 4,8 1,3 2 Om och slås ihop och betraktas som ett betalmedel är kontanter det billigaste betalmedlet per transaktion för fyra av fem typföretag. För matbutiken är kostnaden per transaktion densamma för kontanter som för kort. 7

8 3.5. Vad är det som kostar? Nedbrytning av kostnader för att hantera kontanter Liten buak Mella nstor buak Matb uak Resta uran g Snab bmat srest aura ng Betalningsadministraaon 4,7 1,4 0,4 1,5 0,6 Utrustning 1,2 0,3 0,7 0,3 0,1 Betalning 1,2 0,9 1,5 1,1 0,6 Betalning (tid för att ta betalt) Effektivitet i betalninsgprocessen och lönenivåerna är kostnadsdrivarna Snabbmatsrestaurangerna har lägst kostnad för betalning tack vare en effektiv betalningsprocess och låga lönekostnader. Matbutiken och den lilla butiken har samma betalningstid men då matbutiken har högre lönekostnader är kostnaden per transaktion högre. Utrustning (kostnader och avgifter för kassaapparat och övrig utrustning) Tydliga skalfördelar för utrustning. Den mellanstora butiken har åtta gånger fler transaktioner än den lilla butiken men endast dubbelt så hög kostnad för utrustning. Snabbmatsrestaurangen har endast 40 procents högre kostnad för utrustning än restaurangen trots tre gånger fler korttransaktioner. Skalfördelarna avtar emellertid när antal transaktioner och mängden kontanter överstiger en viss nivå och butiken måste investera i mer avancerad utrustning. Matbutiken har trots det höga antalet transaktioner näst högst kostnad per transaktion på grund av investering i slutna kontanthanteringssystem. Betalningsadministration (tid och avgift för att beräkna och banka) Här finns också skalfördelar. Den mellanstora butiken har åtta gånger fler transaktioner än den lilla butiken men endast dubbelt så hög kostnad för betalningsadministration. Snabbmatsrestaurangen har endast 10 procent högre kostnader för betalningsadministration än restaurangen trots tre gånger fler transaktioner. 8

9 Nedbrytning av kostnader för att hantera kort Nedbrytning av kostnader för ah hantera kort Betalning Utrustning Betalningsadministraaon Liten buak Mellanstor buak Matbuak Restaurang Snabbmats- restaurang Betalningsadministraaon 0,9 0,2 0 0,2 0 Utrustning 1,8 0,6 0,4 0,6 0,3 Betalning 5,3 3 2,2 4 1,7 Betalning (tid för att ta betalt samt för uppkopplings- och kortavgifter) Största drivarna av betalningskostnaderna är tiden för att ta betalt, löner, uppkoppling, snittköp med samt avtalsvillkor med kortinlösare. Högt snittköp och rörlig avgift för förklarar den lilla butikens höga rörliga kostnad för. Matbutiken har den effektivaste betalningsprocessen men på grund av höga lönekostnader är tidskostnaden för att ta betalt lägre för både snabbmatsrestaurangen och den mellanstora butiken. Den lilla butiken har sex gånger högre kostnad för uppkoppling per transaktion än den mellanstora butiken till följd av sämre förhandlingsstyrka och färre korttransaktioner. Matbutiken har mellan 30 och 40 procent lägre rörlig avgift för än övriga typföretag tack vare god förhandlingsstyrka. Utrustning (kostnader och avgifter för kortterminal, kassaapparater och kvittorullar) Skalfördelar förklarar skillnaderna i kostnad här. Den mellanstora butiken har dubbelt så hög totalkostnad för utrustning som den lilla butiken men per transaktion är den mellanstora butikens kostnad en tredjedel av den lilla butikens. Snabbmatsrestaurangen har lägre kostnad per transaktion för utrustning än vad restaurangen har på grund av skalfördelarna och effektivare inköp av utrustning. Skalfördelarna inom utrustning avtar när volymen korttransaktioner överstiger en viss nivå. Matbutiken har trots det höga antalet transaktioner bara 30 procent lägre kostnad per transaktion för utrustning än den mellanstora butiken. 9

10 Betalningsadministration (tid för daglig sammanställning och dokumentering av kortköp) Skalfördelar förklarar mycket av skillnaderna i kostnad för betalningsadministration. Matbutiken och snabbmatsrestaurangen är de med flest transaktioner och också de med lägst kostnad per transaktion. Den mellanstora butiken har 60 procent högre kostnad för betalningsadministration än den lilla butiken trots sex gånger fler transaktioner med kort. I förhållande till antal transaktioner lägger restaurangen mycket tid på betalningsadministration. Många restauranger och barer använder sig fortfarande av system där kunden signerar kvittot i samband med betalningen vilket driver tid för arkivering och dokumentering av kvittokopior Fasta avgifter för kort Den fasta savgiften för företagen är i genomsnitt 90 öre per transaktion, men variationen är stor från 50 öre till 2 kronor per transaktion Så påverkas kostnaderna vid en förändrad betalningsmix Grafen visar hur den totala kostnaden för att hantera betalningar förändras när andelen korttransaktioner ökar med 5, 10 respektive 15 procentenheter. (lägg in siffror i grafen). Om andelen korttransaktioner ökar med fem procentenheter ökar snabbmatsrestaurangens kostnad för att hantera betalningar med 1 procent och med 5 procent vid en ökning av antalet korttransaktioner med 15 procent. För den lilla butiken och matbutiken skulle kostnaderna vara i princip oförändrade. Så förändras kostnaderna vid olika betalmix Snabbmatsrestaurang Axelrubrik Idag + 5 % kort +10% kort +15% kort Restaurang Mellanstor buak Matbuak Liten buak 10

11 APPENDIX Klassificering av kostnad Klassificering av Kostnadspost - hierarki 1 kostnad - hierarki 2 Betalning Avgifter & förluster Kostnad för kommunikation/uppkoppling, Betalning Avgifter & förluster Rörlig avgift per uppkoppling/transaktion, Betalning Avgifter & förluster Fast avgift per transaktion - Betalning Avgifter & förluster Kostnad för kommunikation/uppkoppling, Betalning Avgifter & förluster Rörlig avgift per uppkoppling/transaktion, Betalning Avgifter & förluster Fast avgift per transaktion - Betalning Avgifter & förluster Rörlig avgift på köpeskilling - Betalning Tid Ta emot betalning - kontanter Betalning Tid Ta emot betalning - Betalning Tid Hantera offline- köp - Betalning Tid Manuell inmatning av kortnummer - Betalning Tid Felsökning (när terminal och kassa inte visar samma sak) - Betalning Tid Ta emot betalning - Betalning Tid Hantera offline- köp - Betalning Tid Manuell inmatning av kortnummer - Betalning Tid Felsökning (när terminal och kassa inte visar samma sak) - Betalningsadministration Avgifter & förluster Övriga kostnader (exempelvis försäkring) - kontanter Betalningsadministration Avgifter & förluster Övriga kostnader - Betalningsadministration Avgifter & förluster Övriga kostnader - Betalningsadministration Avgifter & förluster Köp av växelkassa - avgift Betalningsadministration Avgifter & förluster Bankning - avgift Betalningsadministration Avgifter & förluster Upphämtning av kontanter Betalningsadministration Avgifter & förluster Uppräkning av kontanter Betalningsadministration Avgifter & förluster Förfalskade sedlar Betalningsadministration Avgifter & förluster PCI - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förluster pga skimming och felaktiga returer - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förlorad försäljning pga driftstopp - Betalningsadministration Avgifter & förluster PCI - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förluster pga skimming och felaktiga returer - Betalningsadministration Avgifter & förluster Förlorad försäljning pga driftstopp - Betalningsadministration Avgifter & förluster Årlig förlust pga svinn av kontanter Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Hantering av slutna system 11

12 Betalningsadministration Tid Köp av växelkassa - tid Betalningsadministration Tid Bankning - tid Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - kontanter Betalningsadministration Tid Räkna och hantera sedlar vid öppning och stängning Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Förberedelser/igångsättning av kortterminaler - Betalningsadministration Tid Ta fram den dagliga sammanställningen - Betalningsadministration Tid Dokumentering och arkivering - Betalningsadministration Tid Tid för inköp av kvittorullar till kortterminal - Betalningsadministration Tid Tid för att hantera returer - Betalningsadministration Tid Förberedelser/igångsättning av kortterminaler - Betalningsadministration Tid Ta fram den dagliga sammanställningen - Betalningsadministration Tid Dokumentering och arkivering - Betalningsadministration Tid Tid för inköp av kvittorullar till kortterminal - Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att förbereda och stänga kassorna, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar kassaapparat, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att åtgärda fel på kassaapparat, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kassaapparat, kontanter Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att förbereda och stänga kassorna, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att förbereda och stänga kassorna, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kortterminal, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att byta kvittorullar till kortterminal, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att åtgärda fel på kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för att åtgärda fel på kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kassaapparat, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till 12

13 kortterminal, Betalningsadministration Tid Tidskostnad för inköp av kvittorullar till kortterminal, Utrustning Avskrivning Slutna system - avskrivning/leasing Utrustning Avskrivning Säkerhetsanordningar för kontanter - avskrivning/leasing Utrustning Avskrivning kortterminal - Avskrivningar/Leasing, Utrustning Avskrivning kortterminal - Avskrivningar/Leasing, Utrustning Avskrivning Kostnad för kassaapparat - avskrivning/leasing, kontanter Utrustning Avskrivning Kostnad för kassaapparat - avskrivning/leasing, Utrustning Avskrivning Kostnad för kassaapparat - avskrivning/leasing, Utrustning Löpande kostnad Slutna system - service, underhåll och elkostnad Utrustning Löpande kostnad Säkerhetsanordningar för kontanter - service, underhåll och elkostnad Utrustning Löpande kostnad kortterminal - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kortterminal, Utrustning Löpande kostnad kortterminal - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kortterminal, Utrustning Löpande kostnad Kostnad för kassaapparat - service, underhåll och elkostnad, kontanter Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kassaapparat, kontanter Utrustning Löpande kostnad Kostnad för kassaapparat - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Kostnad för kassaapparat - service, underhåll och elkostnad, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kassaapparat, Utrustning Löpande kostnad Inköpskostnad för kvittorullar till kassaapparat, 13

Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport. Maj 2013

Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport. Maj 2013 Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport Maj 2013 1 Innehåll Bakgrund och metod Övergripande resultat Analyser Sammanfattning 2 Innehåll Bakgrund och metod Övergripande

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse.

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Movie Bambora livnär företagsamheten i 62 länder 82 000 kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Över 70 % av våra kunder skulle rekommendera Bambora till sina vänner och

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter 2006-04-28 Finansdepartementet FI Dnr 06-202-000 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

DdD pos. Snabbmanual

DdD pos. Snabbmanual DdD pos Snabbmanual INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 4 Morgonrutin... 4 Försäljning (normal) kontant/ /betalkort... 4 Kontant betalning... 4 Kortbetalning..................... 4 Försäljning på varugrupp...

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Kortet som ger mer pengar inte mindre.

Kortet som ger mer pengar inte mindre. Kortet som ger mer pengar inte mindre. Kort om oss. SEB Kort Bank AB, helägt dotterbolag till SEB och är Sveriges ledande leverantör av företagskort Varumärket Eurocard ägs av SEB kort och grundades 1965

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Vx 680. Användarhandbok

Vx 680. Användarhandbok Vx 680 Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Tack för att du har valt en betalterminal

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Yomani SA. Användarhandbok

Yomani SA. Användarhandbok Yomani SA Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.......................................4 7 Installation och rutiner.................................5

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2009-12-22 705-2009 Systembolaget AB 103 84 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet. Redogörelse för

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 1 Kassa- och Betallösningar 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Nya säkerhetskrav 2. Ny kassalag 3. Oscar, XPOS och framtiden 4. Babs och EMV-terminaler 5. Golfterminalen 6. More Golf Webbetalning

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220 Manual för kortterminalen Hypercom T4220 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom T4220...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL 09 TIPS SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här försöka ge dig en enkel sammanfattning

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Contactless 9 Offlineköp 9 Inringt samtal 10 Förköp/Reservation 11 Reservlösning (endast

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

RFC - Manuell inknappning av icke varumärkesflaggat kortdata via kassan.

RFC - Manuell inknappning av icke varumärkesflaggat kortdata via kassan. Författare Mikael Geijer / Benny Johansson Projektbenämning RFC - Manuell inknappning av icke varumärkesflaggat kortdata via kassan. Affärsområde Senast sparat Dokumenttyp PCI, Operations 2010-03-23 RFC

Läs mer

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004 Löner i näringslivet Björn Lindgren April, 2004 1 Löner i näringslivet SAMMANFATTNING En arbetare i det privat näringslivet tjänade i genomsnitt 239 000 kr under 2003. En tjänsteman tjänade i genomsnitt

Läs mer

Kortbetalningars konsekvenser för handeln

Kortbetalningars konsekvenser för handeln Kortbetalningars konsekvenser för handeln Denna informationsskrift är framtagen för att ge bättre kunskap om kortbetalningar inom svensk detaljhandel. Maj 2014 2(9) Betalningsmarknaden i förändring Kontant

Läs mer

Rapport om VD löner inkomståren 2006 2007

Rapport om VD löner inkomståren 2006 2007 Rapport om VD löner inkomståren 20062007 Framtaget av Sammanfattande resultat Den genomsnittlige VD:n (median) hade 2007 en inkomst av tjänst på 393 500 kr, vilket motsvarar 1,5 gånger den vanlige inkomsttagaren

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

Värt att veta om. Italien. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Italien. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Italien Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Italien Huvudstad Invånarantal Språk Rom 62 milj. Italienska Religion Valuta Yta Romerskkatolicism Euro Här nedan hittar du praktisk information

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Telia Betal En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Innehåll Generationsskifte inom betalningslösningar 3 Rollistan 4 Så fungerar Telia Betal 6 Frågor och svar 8 Tänk på det

Läs mer

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska Terminalguide Samport IWL250 Samport ICT250 Svenska 1 Index Sida Samport IWL250... 5 Layout terminal...6 Installation av GPRS/3G-terminalen... 7 Dockningsstation Bluetooth/Ethernet...8 Installation av

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Välkommen till American Express

Välkommen till American Express Välkommen till American Express Din guide för försäljning online www.americanexpress.se/affarspartners Innehåll Välkommen som ny Affärspartner till American Express Visa vägen för American Express Kortmedlemmar

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Axlon International. Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005

Axlon International. Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005 Axlon International Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005 Axlon 15 år av maskinell mynt- och sedelhantering Axlon har utvecklat

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Värt att veta om. Polen. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Polen. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Polen Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Polen Huvudstad Invånarantal Språk Warszawa 38 milj. Polska Religion Valuta Yta Katolicismen Zloty 312 000 km2 Här nedan hittar du praktisk

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) Version 1.0.6 (4.9.2014) Gäller från 1.1.2014 1 VERSIONSHISTORIK Version Datum Giltighet Ändringar 1.0.2 7.5.2013 1.1.2014- Första

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD

VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD AIK FOTBOLL MASTERCARD VÅRT NYA MYCKET FÖRMÅNLIGA KORT Nu vill vi på AIK Fotboll ge dig som älskar AIK möjligheten att förmånligt skaffa AIK Fotboll MasterCard.

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem.

7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem. 7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem. Vi på AffärsIT har jobbat med kassasystem under en väldigt lång tid och vet att det finns många frågor när man ska skaffa ett

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok Vx 510 FLERANVÄNDARE Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se BYTE AV KVITTORULLE Euro-500TE använder sig av kvittorullar med en

Läs mer

Kontantanvändningen i den svenska ekonomin

Kontantanvändningen i den svenska ekonomin Kontantanvändningen i den svenska ekonomin AV MARTIN ANDERSSON OCH GABRIELA GUIBOURG Båda är verksamma på avdelningen för finansiell stilitet. Trots att kontanter används i allt mindre utsträckning som

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.)

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.) Finansieringsplan Vid köp av restaurangrörelse 8 kap 12 alkohollagen Finansieringsplan Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att

Läs mer

Prislista Företagskund 2016

Prislista Företagskund 2016 Prislista Företagskund 2016 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983 Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften Omsättning 6 572 860 Bruttovinst 1 635 983 Driftskostnader -598 934 Personalkostnader -909 192 Avskrivning -47 041 Räntekostnader -44 096 Butiksverksamheten går

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer