Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm"

Transkript

1 1600 tal var i Boo ett mycket turbulent århundrade när stora egendomar skapades genom kungliga donationer och befolkningen blev torpare under godsen. Det är under detta århundrade som många adelssläkter kommer men inte alltid adlade av krigiska bragder som man kan förledas att tro utan oftast av helt andra orsaker. Sven Månsson Rospigg, oäkta son till hertig Johan i Finland med Barbro Sigfridsdotter, förlänades 1608 ett litet oansenligt kronotorpställe vid Kumblenäset (Kummelnäs) av farbrodern kung Karl IX. Sven fick flera gårdar på Värmdö alla villkorade med rusttjänst för statens behov av krigsfolk och utrustning samt personlig tjänst som ståthållare vid hovet och adlad Eketrä. Kummelnäs ärvdes av Svens son Johan den första januari 1626 när Sven dött men han var inte nöjd med det lilla nedgångna bondstället så han bytte 1634 bort egendomen mot en gård i Småland och ny ägare av Kummelnäs blev Carl Carlsson Gyllenhjelm. Nu är det inte troligt att varken Sven Månsson eller hans son Johan någonsin vistades på det enkla Kummelnäs men de hade inkasserat arrendet som gården var belastad av. Det är nog Södergärde som är den äldsta boplatsen i Kummelnäs men namnet skvallrar om att det var eller blev södra gärdet. Södergärde som säkert hette något annat i tidig gryning ligger några hundra meter ovan Ramsmora vid dagens Sågsjö, vid den tidiga segelleden. Mitt emot Södergärde finns det välbevarade järnåldersgravar men om det är resande som där fått sin sista vila eller gårdsfolk från Södergärde, Skarpnäs eller Ramsmora vet man inte. Det är först när Carl Carlsson Gyllenhjelm 1634 byter till sig Kummelnäs som Södergärde köps in och tillsammans med Kummelnäs nämns som en brukningsenhet men även efter denna sammanslagning var det en blygsam gård för dåtida adel. Carl Carlsson var ingen mindre än Gustav II Adolfs halvbror, son till Karl IX och dennes kammarjungfru Karin Nilsdotter och av Johan III adlad till Gyllenhjelm. Carl Carlsson Gyllenhjelm hade ett otroligt levnadsöde. Han började sin bana och utbildning i Frankrike innan han hemkallades av sin far, hertig Karl. Hertig Karl (Karl IX) hade en oförsonlig kamp om svenska kungamakten med kung Sigismund som fått ärva svenska kronan av sin far Johan III och Polen genom släktförhållande modern Katarina Jagelonica. Det var Gyllenhjelm som ledde stormningen av Kalmar slott efter slaget vid Stångebro som avgjorde det enda stora inbördeskrig vi haft i Sverige. Han ledde även slaget vid Brunbäcks färjeläge. 1

2 Kampen om kungamakten mellan kung Sigismund och hertig Karl slutade med Linköpings blodbad och det är där i Linköping som Gustav Banér, vilken ägde Baggebol (Gustavsvik), blir huvudet kortare eftersom han kämpat för Sigismunds kungamakt. Gyllenhjelm hade således en lång krigarbana bakom sig med sin vapendragare Jacob de la Gardie när han och Jacob gav sig fångna vid belägringen av det sönderskjutna slottet Wolmar i Livland mot att soldaterna fick fri lejd. Det var föresten på slottet Wolmar, tidigt 1400 tal, som danska Dannebrogen sågs första gången som världens första nationalsymbol. Orden Dannebrogen Flaggan vet vi hur den ser ut men här är det bästa man kan förtjäna i Danmark. När Carl efter sin tolvåriga fångenskap återkom till Sverige fick han några byar i Solna förlänat som han slog samman till säteri med namnet Carlberg. År 1634 byggde han Karlbergs slott som än idag finns kvar. Kummelnäs drevs av arrendator och det är inte troligt att något mer ståndsmässigt byggdes för att passa rikets amiral då han troligtvis aldrig besökte platsen. Det är dock mycket konstigt att Kummelnäs inte blev något säteri och frälse under Gyllenhjelms tid. Carl Carlsson Gyllenhjelm dör 1650 och gravsätts i Strängnäs domkyrka. På sin sista önskan, tillsammans med sin fotboja som han hade under sin långa fångenskap hos brorsonen kung Sigismund. (Fotbojan kan beskådas av besökare). Hans hustru Kristina Ribbing ärver och familjen Ribbing är ägare i några led innan Karl XI slår till med reduktionen som hans far Karl X utarbetat men inte hann genomföra. Sonen genomförde dock och med all den kraft han mäktade, dessutom hade han vad vi idag kallar hårda nypor mycket hårda. Kung Karl XI var noggrann och nagelfor alla tänkbara möjligheter att reducera tidigare förläningar och förstå varför och hur de kommit till. När han kom fram till Kummelnäs lyckas han gräva fram att den där Sven Månsson Rospigg Eketrä som skulle ha gjort rusttjänst till förläningen totalt struntat i den detaljen. Arvingarna som ansattes hårt kunde inte heller leda i bevis att det gjorts. Villkoren för förläningarna var inte fullföljda vilket var glasklart enligt kung Karl så han drog helt sonika in allt bortskänkt inklusive Kummelnäs till kronan. Inte nog med att vår kung drog in egendom med hus, bönder och kritter, han krävde också att alla räntor på egendomen och betalningar som arrendatorerna gjort sedan 1608 skulle betalas tillbaka till kronan. Släkten Månsson Rospigg Eketräs arvingar blev blottställda och tvingades gå i personlig konkurs, cedera bonis, som det hette. I stort sett drogs alla adelns gods in till kronan om dessa inte hade riktigt bra dokument att köpen gjorts av staten och inte förlänats. Samma sak hände med Boo gård som dessutom blev av med säterirätten I Boo blev enbart Velamsund kvar som säteri då egendomen köpts av kronan. Den stackars Carl Bååt som var en Ribbing och dåvarande ägare av Kummelnäs ansattes bryskt, trots att han helt oförskyllt hamnat i härvan. 2

3 Enligt egendomsreduktionens tolkning hade han ärvt stöldgods som tillhörde kronan och om han ville behålla Kummelnäs skulle han tillhandahålla kronan ett annat hemman med lika god avkastning och betala förfallna räntor (arrenden) från Bååt mådde inte bra av detta och blev före sin död tvungen att på goda villkor, 1695, överlåta Kummelnäs på en ny ägare och det blev Johan Paulinius Lillienstedt. Johan Paulinius var en av karolinertidens mest framgångsrika karriärister och blev med tiden en av Karl XII mest betrodda. När krigsrådet Johan Lillienstedt 1695 köpt Kummelnäs var hans bärande ide att förstora gården så långt det var möjligt och försöka få säterirätt - finansiella resurser hade han också. Johan började sitt imperiebyggande med att byta till sig Skarpnäs gård mot ett hemman han hade i Västmanland, med säterirätt. Skarpnäs var ett båtsmanshushåll och tillhörde kronan innan Lillienstedt köpte och båtsmannen fick flytta till Södergärde eller gamla kronouthagen som det kallades. Skarpnäs var då en mångdubbelt större gård än Kummelnäs men för att få den efterlängtande säterirätten med förstorad egendom och skattefrihet monterade han ner Skarpnäs gård som han troligtvis flyttade till Kummelnäs. I tidig gryning var Skarpnäs halva det som då hette Arxoo och troligtvis köptes av Tideman Friis 1284 som redan ägde den andra halvan från en kunglig donation. 3

4 Kummelnäs Gård var den enda säterigården av karolinertyp Boo hade från 1600 talet innan den revs. Johan Lilienstedt lade in Skarpnäs och Södergärde som ladugårdsland under Kummelnäs och därefter köpte han Backeböhl (Gustavsvik) samt Kil, Ramsmora, Rensätra och Mensätra av kronan som under Karl XI reduktionen dragit in dessa egendomar från Boo gård. Kummelnäs byggde Johan upp till en imponerande anläggning med byggnader som vid besiktning för säterirätt bedömdes vara stora och gården mycket och väl bebyggd. Skarpnäs gård försvann i glömska och så tidigt som år 1724 i en annan karta nämns att det bara finns en humlegård med fruktträdgård. Johans imperium blev som sagt det största säteriet Boo haft och sträckte sig från Gristorp vid västra Ekedal, Kil, Ramsmora, Gustavsvik och dagens Orminge till Hamndalen och Hasseludden. Säterirätt var på den här tiden det bästa man kunde äga då man var skattefri och arrenderande bönder på markerna betalade arrende till säteriet. Torpare blev i stort stora gårdars fria arbetskraft genom dagsverken och de som genom arrende av små ägor bar upp egendomarnas ekonomi. Gårdsägarna vistades ytterligt sällan på ägorna utan det var fogdar som drev verksamheten men familjen Liljenstedt bodde i huvudsak på Kummelnäs gård. Säterirätten innebar att man hade en mil i radie från huvudgården skattefri vilket förklarar att man monterade ner äldre säterier och större byggnader inom denna och lade i vad som kallades ladugårdsland. Gårdens folk var dessutom befriade från krigstjänst liksom torparna. Det är först med Johan Lillienstedt som Kummelnäs 1695 blir ett säteri. 4

5 På en häll bakom Kummelnäs gamla gårdshus finns en ristning som anger året 1697 då herrskapet Lillienstedt ägde Kummelnäs och så här ritade och skrev CO Östling i Koldalsbladet nummer 44. Tillägg Lillienskjödska adelsvapnet som det ser ut i verkligheten. Stilisering är troligtvis av Johans första hustrus, friherrinnan Cronhjelms, adelsvapen och Johan Paulinus Lillienstedts. Han var vid tiden adlad men inte till Greve, det skedde först (Efter Ryssarnas attack vid Stäket - Johan var kung Karl XII förhandlingschef). Johan gifte sig med Margareta Törnflycht 1698 och det är deras dotter Margareta som i berättelser om Kummelnäs kallas grevinnan. Johan Paulinus adlad Lillienstedt var född 14 juni, 1655 i Björneborg (Pori), Finland och han dog 26 september, 1732 på sitt gods Diwitz i svenska Pommern och gravsattes i Mariakyrkan, Stralsund. Lillienstedt är den märkligaste och mäktigaste personen som någonsin bott i Boo. Hans Persson 5

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning Det rumänska kungahuset stärker sin ställning Rumäniens monarki var en av de monarkier som försvann efter det andra världskriget. Landets siste kung, Michael I, fick ett ultimatum av den nya kommunistregimen:

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Slutet på en resa men början på en annan

Slutet på en resa men början på en annan Slutet på en resa men början på en annan Inledning Det är idag man längtar tillbaka till fyran. De korta dagarna, inga prov och ingen gruppering. Det blir tyvärr mer och mer utav det rakt motsatta ju äldre

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Historisk stadsvandring genom Gamla stan

Historisk stadsvandring genom Gamla stan Historisk stadsvandring genom Gamla stan Författare och illustratör: Carola Segerlund Om vandringen I Stadsmuseets Stockholmsutställning finns ett rum som heter Bebyggelserummet. I rummet kan man lära

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar

Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar att följa med på min resa till pappas föräldrahem, men

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltiden är en term som har varit etablerad inom historieskrivningen sedan 1600-talet. Först användes den för att beteckna den period som låg

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer