Hanterar miljonbelopp trots betalningsproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanterar miljonbelopp trots betalningsproblem"

Transkript

1 Hanterar miljonbelopp trots betalningsproblem Tolv procent av alla bostadsrättföreningar har en styrelse där någon har betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretaget UC ser med oro på ny statistik om "bristande betalningsmoral" bland ledamöter som hanterar många miljoner. FOTO: Tomas Oneborg 27 juni 2014 kl 08:07, uppdaterad: 27 juni 2014 kl 09:14 Det svenska prisrallyt på bostäder innebär att en enda stor bostadsrättsförening i dag kan förvalta värden motsvarande hundratals miljoner kronor, eller i centrala Stockholm miljardbelopp. Men det hindrar inte att de boende ofta väljer en styrelse där någon ledamot har betalningsanmärkning. En analys från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC visar nu att av landets samtliga, drygt bostadsrättsföreningar som äger bostadshus, har 12 procent av styrelserna minst en ledamot med betalningsanmärkning. Det innebär att det i hela landet finns föreningar som åtminstone delvis styrs av någon som inte i tid har kunnat betala sina privata räkningar, eller som fortfarande har betalningsproblem. Man blir alldeles kall när man tänker på de stora värden som dessa styrelser ansvarar för, säger Roland Sigbladh, marknadschef vid affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. I Storstockholm, med landets högst värderade fastigheter, har UC fått hittat över 900 berörda föreningar. Ytterligare drygt 400 föreningar med betalningsanmärkning på minst en styrelseledamot finns i Skåne, och i Västra Götaland är motsvarande antal drygt 300. Så ser bilden ut trots att det i storstäderna bör vara lättare att få många kandidater att välja mellan. Betydligt svårare att få ihop styrelser är det nog i små föreningar ute i landet. Som i Hagfors i Värmland där 50 procent av bostadsrättsföreningarna har någon med betalningsanmärkning i styrelsen, säger Roland Sigbladh.

2 Varannan förening berörs också i kommunerna Jokkmokk, Malå, Robertsfors, Torsås, Gullspång och Forshaga, men den minst smickrande särställningen intar dalsländska Färgelanda där UC hittade betalningsanmärkningar hos ledamöter i två av tre föreningsstyrelser. UC påpekar att risken för att någon med betalningsanmärkning väljs in ökar när styrelsen är stor. Till exempel har över en fjärdedel av alla föreningar med så många som 13 ledamöter i styrelsen fastnat i UC-statistiken över betalningsanmärkningar. Men mest riskfyllt är det troligen ändå att ha riktigt små styrelser, åtminstone när det avspeglar ett rekryteringsproblem. Medeltalet att cirka 12 procent av landets alla bostadsrättsstyrelser har någon ledamot med betalningsanmärkning stämmer nämligen på såväl styrelser med bara tre personer som på den allra vanligaste styrelsestorleken med 6 7 ledamöter. Det tar ofta längre tid än man tror att få en betalningsanmärkning. När ett privat företag är fordringsägare tar det dagar. Under den tiden hinner man få många påminnelser, säger Roland Sigbladh vars skräckscenario är att någon styrelse eller förening i brist på information väljer fel kassör som har tillgång till föreningens olika konton. Som så ofta i ekonomisk statistik syns relativt stora skillnader mellan länen. Till exempel avviker det traditionellt välmående Halland positivt. Här har bara 8,4 procent av föreningarna fastnat i UC-statistiken. Å andra sidan bör bostadsrättsköpare se upp lite extra innan de klipper till i Jämtland, Västmanland, Västernorrland och Värmland där cirka 17 procent av styrelserna har minst en ledamot med betalningsanmärkning. Tittar man i stället på de kommuner som har flest bostadsrättsföreningar i landet, är läget mest illavarslande i Nacka och Malmö där berörs 15,1 respektive 14,3 procent av föreningarna. Präktigast av kommuner med många bostadsrättsföreningar är i stället Jönköping och Uppsala med bara 7,4 respektive 7,5 procent berörda föreningar. Det tål att påpekas att en betalningsanmärkning är en anteckning hos kreditupplysningsföretagen om att någon inte har skött sina betalningar, en notering som vanligen hänger kvar i tre år. Det är alltså inte Kronofogden som ger en betalningsanmärkning, även om anmärkningen också finns i Kronofogdens databas. Betalningsanmärkningen kan till exempel bero på att man har överskridit sitt bankkonto, att tingsrätten meddelat en så kallad tredskodom, eller att man har en skuld hos Kronofogden. Men det kan förstås också gälla slarv med räkningar inklusive sådant som p-böter. Klart är att föreningarnas förtroendevalda trots allt brukar vara långt mer skötsamma än folk i gemen. Medan 6,8 procent av Sveriges privatpersoner har betalningsanmärkning, är motsvarande siffra bara 1,9 procent inom totalmängden styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Det är alltså när många väljs in i styrelsen som man bygger upp risken att någon har dålig privatekonomi och i värsta fall lika dåligt omdöme. Det borde vara färre än 1,9 procent med betalningsanmärkning bland styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar eftersom de dels har kunnat investera i bostadsrätten, dels hanterar värden som är i klass med stora företag, resonerar Roland Sigbladh som tror att många inte känner till ansvaret som styrelseuppdraget medför.

3 Så kollar du din bostadsrättsförening Vill du lyckas med din bostadsrättsaffär? I så fall måste du syna föreningens ekonomi som är betydligt viktigare än lägenhetens skick. SvD Näringsliv har tipsen JOHAN HELLEKANT Vanligare med oegentligheter i bostadsrättsföreningar Det har blivit vanligare med ekonomiska oegentligheter i bostadsrättsföreningar. Såväl HSB som SBC uppger att trenden är stigande. 27 juni 2014 kl 08:07, uppdaterad: 27 juni 2014 kl 08:12 Enligt Niklas Knight, presstalesman hos SBC som sköter förvaltningen åt bostadsrättföreningar, såg man tills för fem år sedan bara något enstaka fall av oegentligheter årligen i bostadsrättsföreningar. Men de senaste åren ser vi fler tvivelaktigheter än innan. Det rör sig om 3 4 fall årligen där det mest typiska är att en förtroendevald gör privata inköp på föreningens bekostnad, säger Niklas Knight. Apropå UC:s nya uppgifter om att så många som av landets totalt bostadsrättsföreningar har styrelser där någon ledamot har betalningsanmärkning, tycker Niklas Knight att valberedningarna bör vara noggrannare. Sunt förnuft säger att man ska kolla historien på alla som väljs till ledande befattningar. Sedan kan ju omständigheterna kring en enstaka betalningsanmärkning vara sådana att det inte påverkar förtroendet. Då är det bästa att ändå informera alla boende på stämman, tycker han. Det är förstås en realitet att styrelserna till stor del jobbar ideellt, och att det ofta är svårt att hitta folk som ställer upp. Åke Johansson, presschef hos HSB, nämner särskilt att större upphandlingar i samband med ombyggnationer i bostadsrättsföreningar är ett tillfälle då föreningen bör vara särskilt på sin vakt. Jag kan tänka mig att företag kan erbjuda privata fördelar. Se bara på allmännyttan i Göteborg där företag mutade till sig uppdrag, säger Åke Johansson. Han påpekar också att föreningens firma bara brukar tecknas av två av styrelseledamöterna i förening, men att detta säkerhetssystem bara fungerar om båda dessa personer är noggranna. Man ska inte bara skriva på vad den andra håller fram. Och när man ser att kriminella söker sig till nya områden där de kan sko sig, löper även bostadsrättsföreningar högre risk än förr, säger Åke Johansson som menar att en tradition som bygger på förtroende i så fall lätt förvandlas till akilleshäl.

4 1. Räkna ut andelen i föreningens låneskuld Det heter att man köper en lägenhet. Men i bostadsrättsföreningar är det inte riktigt så Man köper ju en andel i den ekonomiska föreningen, som ger rätt till bostad bostadsrätt. För att få örnkoll på föreningens hela ekonomi tog SvD Näringsliv hjälp av revisionsbyrån Borevision. FOTO: Fredrik Sandberg/TT. 19 april 2014 kl 15:51, uppdaterad: 19 april 2014 kl 15:53, Del 1 av 8 Tipset är att först kolla hur skuldsatt föreningen är per kvadratmeter bostadsyta. Om bostadsrätten säljs för kronor per kvadratmeter men andelen i föreningens låneskulder uppgår till kronor per kvadratmeter, så betalar du egentligen kronor per kvadratmeter. Summan av föreningslån och bostadsrättens pris, allt räknat per kvadratmeter, är ett bra nyckeltal när du vill jämföra med andra intressanta bostadsrätter. Ibland hittar man lån per kvadratmeter som en särskild upplysning i årsredovisningen. Ta annars din lägenhets procentuella andelstal i föreningen, eller dess andel av total boendeyta, och multiplicera med föreningens hela skuld, så får du din del av föreningsskulden som du kan slå ut på lägenhetens kvadratmeteryta. Föreningens lån har inverkan på framtida avgifter. I föreningar med stora räntebärande skulder kan en räntehöjning få stort genomslag på avgiftsnivån. När du tittar på föreningens olika lån, passa gärna på att bedöma om eventuellt bundna räntor kommer att gå upp eller ner vid nästa omläggning av lånen. Uppgifterna om föreningslånen bör finnas tydligt angivna i en av de sista noterna i årsredovisningen.

5 Kolla vad som ingår i avgiften Bostadsrätter säljs ofta med låga avgifter som argument. Säljare vill att boendekalkylen ska se attraktiv ut för en köpare. Men låga avgifter är ibland en varningssignal. Man måste alltså kolla vad som ingår i avgiften. 19 april 2014 kl 15:51, uppdaterad: 19 april 2014 kl 15:53, Del 2 av 8 Se upp med progressiva avskrivningar eftersom de utnyttjas för att skjuta kostnader för förslitning av byggnaden på framtiden. Är avgiften för låg, påverkas bostadsrättspriset negativt i framtiden. Tipset från revisionsbyrån Borevision är att också kolla om värme, vatten och ibland el ingår i avgiften. Trenden är enhetsmätning att allt mer debiteras separat. Se även upp för höga förvaltningsutgifter. Bostadsrättsföreningar är en kooperativ boendeform som bygger på att medlemmarna hjälps åt att förvalta. I dag köper många föreningar teknisk och administrativ förvaltning, men priset och omfattningen varierar stort. Vill man engagera sig i föreningen eller hellre betala en högre avgift?

6 Räkna ut fler nyckeltal per kvadratmeter Många viktiga nyckeltal kan räknas ut per kvadratmeter. Dit hör hur föreningen genom tar höjd för den ständiga förslitningen. 19 april 2014 kl 15:51, uppdaterad: 19 april 2014 kl 15:53, Del 3 av 8 Hur föreningen buffertsparar för förslitningen brukar speglas av två kostnadsposter i årsredovisningen: avskrivningar och underhållsavsättningar. Summera dessa två, och dividera med föreningens totala bostadsyta, så får du nyckeltalet för hur föreningen skapar en framtidsbuffert. Högre avskrivningar och underhållsavsättningar ger i längden bostadsrätten ett högre värde. Avskrivningar hittar du som en kostnad i resultaträkningen. Underhållsavsättningar hittar man i stället i förvaltningsberättelsen, före resultaträkningen, där föreningen anger hur dess resultat ska disponeras. (Dispositionen innebär en omföring från fritt till bundet kapital i balansräkningen och omvänt när underhållsfonden senare tas i anspråk.) Om föreningen har för låga avgifter leder avsättningen till underhållsfonden till att det blir ett balanserat underskott i balansräkningen. Låga eller inga avskrivningar och underhållsavsättningar medför att värdet på bostadsrätten sjunker på sikt, det vill säga att byggnaden konsumeras av nuvarande generation boende. Även sådant som driftskostnader, räntekostnader och förvaltningskostnader kan jämföras per kvadratmeter. Just driftskostnader kan ibland vara lite lurigt, eftersom det som ingår i en förening, kanske faktureras separat efter förbrukning i en annan förening.

7 Fråga om åldern! Visst spelar åldern roll, så fråga om både husets och föreningens åldrar. Hela fastighetens renoveringsbehov kan köparen sällan läsa ut på egen hand. Fråga också direkt hos föreningen! Riktigt stora byggnadsrenoveringar görs i intervaller om år. Stambyte i lägenhet. FOTO: GUNNAR LUNDMARK 19 april 2014 kl 15:51, uppdaterad: 19 april 2014 kl 15:53, DEL 4 AV 8 Om uppgifter inte lämnas i årsredovisningen bör man fråga om större åtgärder är gjorda eller planeras (till exempel nya stammar, fönster, fasad, tak, etc), eftersom det oftast leder till höjda avgifter. När byggnaden är mycket äldre än föreningen, rör det sig om ombildning det vill säga hyresrätter har ombildats till bostadsrätter. Beroende på när det skedde kan det påverka föreningens ekonomi mer eller mindre, liksom framtida avgiftsutveckling. Årsredovisningen för ombildade föreningar kan vara svårare att läsa. Fördelning mellan insatser och lån ser oftast helt annorlunda ut om fastigheten är ombildad, än om föreningen ägt fastigheten sedan den byggdes. Det är svårare att säkert veta det ombildade husets tekniska status och förslitning, beroende på hur det tidigare förvaltades.

8 Äger föreningen marken? Det här får man inte glömma. Många kommuner hyr ut kommunal mark till bostadsrättsföreningar som kanske i all framtid måste betala tomträttsavgäld. Cafe Agnez nästan osannolikt typiska innergård med tegelväggar och grönska. FOTO: MAUD LINDHOLM 19 april 2014 kl 15:51, uppdaterad: 19 april 2014 kl 15:53, DEL 5 AV 8 Tomträttsavgälden kan ibland ta så mycket som 30 procent av din månadsavgift, men oftast mindre. En förening som äger sin mark och därmed slipper tomträttsavgäld, kanske lägger motsvarande pengar på att bygga upp en buffert, till exempel genom högre avskrivningar om föreningen inte väljer att ha lägre avgift.

9 Finns hyresintäkter till föreningen? Ofta finns kommersiella lokaler i föreningen. Det kan vara avgörande för föreningsekonomin, så skaffa dig en uppfattning om hur stor andel av föreningens intäkter som kommer från lokalhyror. 19 april 2014 kl 15:52, uppdaterad: 19 april 2014 kl 15:53, DEL 6 AV 8 Kolla om företag som hyr har varit långvariga hyresgäster. Finns bara nya hyresgäster och fastigheten inte har ett kommersiellt A-läge, finns kanske risk för kommande vakanser eller krav på hyressänkningar? I nya föreningar ska man fundera över om de lokalhyror som byggherrar lägger in i den ekonomiska planen är långsiktigt hållbara. Till exempel kan hyror för nya affärslokaler efter ett par år sjunka när lokalerna har slitits ned.

10 Bedöm förmögenhetsvärdet Mellanskillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder är föreningens nettoförmögenhet. Men det här är ingen lätt bedömning för lekmannan. FOTO: RICK BOWMER 19 april 2014 kl 15:52, uppdaterad: 10 maj 2014 kl 18:24, DEL 7 AV 8 Faktum är att den redovisning som finns för bostadsrättsföreningar egentligen inte är anpassad för vanliga konsumenter. Man kan mycket grovt utgå från taxeringsvärdet som ska vara 75 procent av fastighetens marknadsvärde (men i till exempel Stockholm snarare 60 procent på grund av eftersläpning). Antag att föreningens nettoförmögenhet (förmögenhetsvärdet) beräknas till kronor per kvadratmeter. Om kvadratmeterpriset för bostadsrätten (i Stockholm) samtidigt är kronor, innebär det att nyttjanderätten av lägenheten värderas till kronor. Gör man en sådan beräkning före köp, får man en indikation på vad man betalar för; sin andel i föreningen respektive sin nyttjanderätt till en viss lägenhet. Oftast värderas nyttjanderätten i dag väsentligt högre än förmögenhetsvärdet, särskilt för bostadsrätter i attraktiva lägen.

11 Också värt att tänka på Vill du lyckas med din bostadsrättsaffär? I så fall måste du syna föreningens ekonomi som är betydligt viktigare än lägenhetens skick. SvD Näringsliv har tipsen. FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT 19 april 2014 kl 15:52, DEL 8 AV 8 I många föreningar förekommer diskussioner om att kraftigt minska föreningslånen genom att medlemmarna skjuter till större insatser (kapitaltillskott). I praktiken tar medlemmen över en del av föreningens lån. Drivkraften bakom detta är att föreningen inte kan göra ränteavdrag, något som medlemmen dock kan göra om lånen blir privata. Finns sådana planer i föreningen kan det vara bra att känna till. Föreningar avråds från att öka insatserna om inte alla medlemmar kan göra det i proportion till sina tidigare insatser. Då är ett alternativ att i stället höja avgifterna i föreningen för att skynda på amorteringen av föreningslånen. Att köpa i en förening som amorterar, är att köpa i en förning som sparar ett positivt tecken som antyder att förmögenhetsvärdet ökar med åren. Detta dokument är en oförkortad sammanställning av artiklar i SvD NÄRINGSLIV den 27 juni Skribent är JOHAN HELLEKANT

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Vad säger banken? I princip kan man låna till vad som helst som banken inte betraktar

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer