BI Rapporten Sverige. December 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BI Rapporten 2013 - Sverige. December 2013"

Transkript

1 BI Rapporten Sverige December 2013

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 5 Historika grafer 6 Svenska Business Intelligence konsultbolog 8 Business Intelligence & Data Warehouse Software 9 BI Rådgivare 10 Om analysen 11 Framework 12 Metod 13.Metod 13 Kvantitativ analys 14 Intervjuer 14 Den svenska BI konsultmarknaden 15 Svenska BI konsultbolag 16 Accenture 17 Addedo AB 19 Advectas 21 Affecto Sverige AB 23 Altran 25 Analyskuben AB 27 Attollo AB 29 BizOne 33 Business Information Providers AB 35 Capana 39 Capgemini Sverige 41 CGI Sverige AB 43 Climber 45 Cognizant Technology Solutions Sweden 47 Ecenta Nordic AB 49 Enfo Pointer 51 EVRY AB 55 Industrierfarenhet 55 Erfarenhet inom BI 55 Tjänsteutbud 55 Strategi och företagsfokus för framtiden 55 Framsteg 57 2

3 Ikaros 59 Implema 61 Itera 63 Know It AB 65 Lincube 67 Microsoft Consulting Sweden 69 Millnet BI 71 Mindcamp 73 Netcompany A/S 75 Omicron 77 Platon 81 Sogeti Sverige AB 83 Solver 85 Sparks 87 Stretch 89 Sucaba 91 Teradata 93 Vimur 95 Industri-/sektor analys 97 Public Sector/Offentlig sektor 99 Manufacturing/Tillverkning 103 Finans & Försäkring 107 Pharma, Biotech, Healthcare & Life Sciences (PBHLS) 111 Transport 115 Energy & Utility 119 Retail 123 Telekom & Teknologi 126 Prof. Services 131 Consumer Products & Services 135 Food Beverage & Tobacco 139 Media 143 BI Software analys 147 Fördelning av konsulter på teknologi 148 QlikView konsultbolag 149 Microsoft 168 SAP 186 Oracle 206 IBM 222 Informatica 242 3

4 BI Service analys 247 Software marketshare across BI Services 248 Data Warehousing 249 Business Analytics 251 Monitoring 253 Reporting 255 CPM & Planning & Consolidation 257 Platform Management 259 Bussiness Area Analys 261 Software marketshare across Business Areas 262 Finansavdelingen 262 Management Department 268 Sales & Marketing Department 272 HR avdelingen 276 Productionsavdelingen 280 4

5 Förord Consulting League är stolta att kunna presentera denna omfattande och detaljerade analys av den svenska Business Intelligence konsultmarknaden, som är den första i sitt slag i Sverige. Denna rapport sammanfattar kärnan av vår kompetens - förmågan att skapa transparens på konsultmarknaden. Business Intelligence handlar ofta om att presentera relevant data till relevanta personer i rätt tid, i rätt format och till ett konkurrenskraftigt pris. Skickliga Business Intelligence konsulter kännetecknas av det faktum att de har en förståelse för kundernas affärsproblem, samt även att de har tillräcklig teknisk kompetens för att veta vilka tekniska lösningar som är tillgängliga, och kanske även de mest fördelaktiga för kunden. Kompetenta Business Intelligence konsulter är efterfrågade i denna globala och digitala värld där mängden data och gränsen för vad som är tekniskt möjligt, ökar ständigt. BIG DATA, In-memory-teknik, mobil och avancerad analys är bara några av de ämnen som de olika konsultföretagen nämner som företagens största utmaningar under Dagens globalisering innebär större och större krav på företagens förmåga att agera i en globalorganisation, vilket tillsammans med den finansiella krisen har ökat kraven på rapportering och organisatoriska effektiviseringar. Företag och offentliga organisationer använder vanligtvis externa konsulter för tillfälliga eller mycket kompetenskrävande förändringsprojekt, då globalisering, digitalisering och den finansiella krisen har lett till ett ökat behov av tillfällig kompetens från externa resurser. Business Intelligence konsulter är ofta länken mellan verksamheten och IT-avdelningen, och således ofta bidra till att skapa mätbara operativa resultat genom ökad effektivitet och bättre utnyttjande av IT i verksamheten. Business Intelligece har mognat under de senaste åren, genom att leverantörerna med allvarsamhet har riktat in sig på områden som Big Data, ostrukturerade data, self-service BI och in-memory. Detta leder till ökad komplexitet vid val av Business Intelligence-plattform. En väsentlig utmaning för företagen är därför att identifiera de konsultföretag som har god erfarenhet av att lösa de utmaningar som varje specifikt företag står inför. Rapporten ger en djup insikt i de 45 svenska Business Intelligence Konsulthusens kompetenser, och vi hoppas att kunna bidra till en ökad insyn i marknaden och därmed säkerställa att fler företag och offentliga organisationer har möjlighet att identifiera de mest relevanta rådgivare för deras nästa projekt. Trevlig läsning. Bästa hälsningar Christian Harbo, CEO Consulting League 5

6 Historika grafer Utveckling i implementeringsprojekt över tid fördelat på teknologi Grafen visar utvecklingen av Business Intelligence-projekt Microsoft är för närvarande den mest populära Business Intelligence-plattformen främst på grund av det utbreda användningen av MS Excel och SQL Server. QlikView visar den största tillväxttakten. I Grafen ingår alla typer av Business Intelligence-projekt från Data Warehousing till Avancerade analyser. Utvecklingen inom de specifika tjänster illustreras i kapitlet "Service Analysis". 6

7 Utveckling i Advisory projekt över tid fördelat på public vs private sektor: Grafen ovan illustrerar utvecklingen av 1040 BI rådgivande projekt Tillväxten i den privata sektorn från i form av konsulttimmar är markant jämfört med utvecklingen inom den offentliga sektorn. 7

8 Svenska Business Intelligence konsultbolog Technology Independent PA Consulting EVRY Platon Capgemini Accenture Affecto Devoteam Cognizant Addedo Deloitte TCS Optivasys CGI BearingPoint PwC Tech Mahindra ENFO Pointer Advectas E&Y Wipro MPP Sverige Lincube Hexaware Infotrek KnowIT Decision KPMG L&T Infotech HNO3 Ferrologic Excetic EGBS Ikaros Top of Minds Elvenite Attollo Ecenta NTT Data Sogeti Avega Ipendo Tacticus Framsteg Astrada Itera BizOne Innofactor Solver Kentor Stratiteq Mindcamp Steria Business Vision Vimur Implema Infozone PDB SolidQ BI Partner Acando B3it Sucaba Itera Netcompany Steria Stretch BraIT Omicron IBM Capana Teradata Altran Agio Sparks Climber Qronos SAS Institute DecidoKompetencer BIBAP timextender Advisory Technology dependent Sapigo Sigma Softronic Implementation focus/experience BI Advisory focus/experience Grafen illustrerar 83 svenska BI konsultbolag och företagens fokus på BI rådgivning / implementeringstjänster och teknik oberoende. Teknik oberoende mäts genom hur mycket provision / kickback konsultbolagen får från BI mjukvaruleverantörer och deras erfarenheter från olika BI mjukvaruleverantörer s teknologi. 8

9 Business Intelligence & Data Warehouse Software Grafen visar marknadsandel för de olika BI mjukvaruleverantörer baserat på BI implementeringsprojekt. 9

10 BI Rådgivare Accenture, BearingPoint, Affecto, Platon, Advectas och Ikaros har dokumenterat störst erfarenet inom BI Rådgivning. 10

11 Om analysen Analysen kartlägger konsultföretagens lokala och globala Business Intelligence kompetenser och förmåga/incitament till att använda internationella konsulter på Business Intelligence projekt i Sverige. Consulting League beskriver och tar med lokala och internationella referenser och färdigheter i den utsträckning som vi menar att konsultföretag kan erbjuda dessa projekt för svenska företag i Sverige och utomlands. Vi gör den svenska Business Intelligence konsultmarknaden transparant inom följande områden: Services: Data Warehousing, Reporting, Monitoring, Planning & Consolidation, Platform Management, Analytics och Advanced Analytics (Detaljerat beskrivning av Framework på nästa sida) Affärsområden: Finance, Sales & Marketing, Produktion, Procurement, Public Regulation, Research & Development, etc. Teknologier: QlikView, Microsoft BI, SAP BI, Teradata, MicroStrategy, Tagetik, Tibco Spotfire, Informatica, SAS, Oracle, Tableau, etc Industrier/Sektorer: Finance, Public, Pharma, Biotech, Healthcare & Life Sciences, Manufacturing, Energy & Utilities, Transportation, Retail, Technology, Food, Beverage & Tobacco, Professional Services, Consumer Products & Services, Media 11

12 Framework Business Intelligence, Business Analytics, Reporting, Data Warehousing and Corporate Performance Managmenet service in scope 1. Data Warehousing Structuring and storage infrastructure to support an integrated view on current and historic data. ETL Real-time Integration Data quality and profiling Data Governance Data Modeling Data Warehouse Architecture Data Security Storage Tools and services for implementing extract, transform and load processes. Tools and services supporting real-time integration with reference data from the warehouse. Tools and services supporting data profiling and data quality assurance. Convergence of data quality, data management, data policies, business process management, and risk management surrounding the handling of data in an organization. Process of creating a data model for an information system by applying formal data modeling techniques. Models, policies, rules or standards that govern which data is collected, and how it is stored, arranged, integrated, and put to use in data systems and in organizations Protecting a database from destructive forces and the unwanted actions of unauthorised users. Structured storage and archiving of data. 2. Reporting Recurring provision of primarily statically defined reports; typically for management information and documentation purposes. Tabular reports Graphical reports Printable reports Collaboration Tabular presentation of information, often with support for simple drill-down, paging, and filtering. Graphical presentation and visualisation of information. Document based reports suited for hard-copies and print. Annotation and sharing of report activities to support interpretation and understanding. 3. Analytics Analysis, evaluation, and description of information with the purpose of establishing business insight. Online analytical processing Querying Enrichment Hierarchical drill-down, slicing, and dicing of information for analytical purposes. Querying, summarizing and browsing data. Broadening the analytical scope by adding, augmenting and integrating information from other sources or manual data entry. 4. Advanced analytics Application of statistical methods and modelling for establishing or corroborating analytical insight. Statical inference Time series analysis Explorative data mining Segmentation Cluster analysis Visualization Predictive analytics General statistical modelling and hypothesis testing such as regression and variance analysis. Statistical modelling and hypothesis testing specifically for time series and autoregressive process analysis. Support for pattern discovery and recognition for example based on statistical or artificial intelligence algorithms. Market or customer segmentation analysis for example based on statistical methods and behavioral modelling. Inference based analysis of spatial distribution and clustering. Advanced visualization of complex data patterns Forecasting based on statistical inference models. 5. Planning & Consolidation Application of business insights and management experience for financial, operational capacity and contingency planning. Financial Consolidation Forecasting Financial planning Ressource planning What-if analysis Aggregation of financial statements of a group company as consolidated financial statements. Simple forecasting and estimation for capacity and financial planning. Financial planning and budgetting. May include specification of financial performance measures and targets. Operational capacity planning. May include specification of operational performance measures and targets. Tools for comparative statics, sensitivity analysis, and contingency planning. 6. Monitoring Frequent follow up on KPI's and privision of actionable information for day-to-day management and operations. Dashboards Scorecards Alerts Visual indication of KPI's providing a focused overview on central topics. Tabular exposition of KPI values typically supported by color indication of tolerance and/or trend. Notification services for alerting on critical values for KPI's requiring immediate attention. 7. Platform management Maintenance and organisational implementation of data warehouse and business intelligence platforms and capabilities. Data lineage Metadata publishing Master data management Traceability and auditing of data from source to end users. Maintenance and publishing of operational and descriptive metadata to IT operations and analysts. Services supporting and enabling master data management and maintenance. 8. Corporate Performance Management Management and analytic processes that enables the management of an organization 's performance to achieve one or more pre-selected goals KPI definition Consolidation Intervention Selection, definition and refview og relevant Key Performance Indications Consolidation of measurement information relevant to an organization s progress against KPI's Interventions in light of this information with a view to improving future performance against these goals. 12

13 Metod. 13

14 Metod Kvantitativ analys Consulting League har samlat in över projektreferenser och bokföringsuppgifter i ett standard format. Vi har dessutom använt kvantitativ information från andra datakällor för att validera de meddelade upplysningarna som ges i denna rapport. Intervjuer Consulting League har genomfört 42 intervjuer efter ett identiskt frågeschema av minst 1 timmes varaktighet med alla deltagare i analysen. Kvalitetssäkring Rapporten är kvalitetssäkrad av voran Subject Matter Expert, som är oberoende Business Intelligence konsulent med över 15 års erfarenhet från Business Intelligence projekter. Avgränsning Consulting League har valt att avgränsa analysen till de konsultfirmor som kan leverera BI konsulenttjänster till svenska kunder och som har minimum två Business Intelligene konsulenter baserade i Sverige. Målgrupp Rapporten riktar sig till beslutsfattare i svenska företag och offentliga organisationer som använder eller överväger att använda sig av externa konsulter för Business Intelligence projekt. Deltagare i analysen Det är 42 svenska BI konsultföretag som deltar i analysen. Varav av dessa konsultföretag har intervjuats i minst en timme. Copyright Upphovsrätten för alla analyser, diagram och tabeller i rapporten tillhör Consulting League, och får inte kopieras eller säljas vidare till en tredje part. Det är dock tillåtet att hänvisa till och rapportera till de analysresultat, grafer och tabeller i rapporten på webbplatser, företagspresentationer, osv. enligt svensk lag om upphovsrätten. 14

15 Den svenska BI konsultmarknaden Den svenska Business Intelligence konsultmarknaden sysselsätter idag ca Business Intelligence konsulter. Dom flesta svenska Business Intelligence konsultbolagen har specialiserat sig inom olika industrier, affärsområden eller teknologier. Vissa konsultbolag har specialiseret sig inom BI rådgivningstjänster. Detta gör det svårt att få en reell översikt av marknaden. Något som gör det svårt för svenska företag att hitta rätt rådgivare eller/och rätt implementeringspartner. 15

16 Svenska BI konsultbolag 16

17 Accenture Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka medarbetare och kunder i över 120 länder. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som avlutades den 31 augusti I Norden har Accenture omkring anställda. Accenture står på två ben i sina IT-relaterade konsulttjänster, och erbjuder både IT-konsulter och managementkonsulter. Företaget erbjuder därför hela lösningar där de olika typerna av konsulter arbetar tillsammans för att lösa IT-relaterade uppdrag där förståelse för kundens verksamhet är viktig. Accenture erbjuder sina klienter ett kontrakt som utgår ifrån kundens behov. Industrierfarenhet Accenture vänder sig till stora företag i olika branscher och erbjuder både rådgivning och stöd för implementering av BI lösningar. På rådgivningssidan har Accenture fokus på Information Strategy, Master Data Management och etablering av Business Intelligence Competence Centers. Accenture använder normalt inte samarbetspartners eller underleverantörer i projekt utan internationella Accenture konsulter. Accenture har dokumenterat över BI konsulttimmar sedan Enligt rapporterade referenser så är Accenture en av de ledande inom följande industrier: Consumer Products & Services, Food, beverages & Tobacco, Manufacturing och Retail. BI Software Erfarenhet I Norden har Accenture fokus på implementering av SAP BI, SAS Business Analytics och Microsoft BI. Accenture är ledande i Norden inom SAP BI och tilsammans med Avenade (som är ett Joint Venture mellan Microsoft och Accenture) är de bland de ledande inom Microsoft BI. Utöver de nordiska BI-konsulterna anlitar Accenture även sina globala BI- och Managementkonsulter i Nordiska BI-projekt. Globalt har Accenture erfarenhet inom alla BI-teknologier. Services Accenture täcker samliga serviceområden och man hjälper kunder med allt från data warehousing, reporting, analytics, advanced analytics, corporate performance management och monitoring. Accenture har globala competence center inom alla service områden. Enligt rapporterade referenser så är Accenture en av de ledande leverantörerna av data warehousing lösningar i Sverige. Strategi ochföretagsfokus för framtiden Business Intelligence kommer för Accenture i Norden att vara ett fokusområde även i framtiden. Accenture har kompetens inom flera verktyg och anser att olika teknologier har olika styrkor. Accenture framhäver dock att man kommer fokusera på Big Data lösningar där man avser att använda SAP HANA i stor utsträckning. Vidare så kommer Accenture fokusera ytterligare på predictive analytics, planning, innovation och mobility. Mobility segmentet kommer man att kunna fördjupa sig ytterligare inom efter uppköpet av digital byrån Fjord, som kommer att vidareutveckla Accenture s kompetenser och resurser inom området. 17

18 Accenture Sweden A ddres Alströmergatan 12 Ko ntaktperso n Daniel Vasiljevic P o stko d T itel Head of Business Intelligence H uvudko nto r Stockholm T elefo nnummer Land Sverige Website Nyckeltal - estimerade BI andel av totalomsättning 5% - varav BI konsulttjänster 100% - varav o msättning från B I So ftware 0% - varav BI rådgivningstjänster 40% - varav BI Implementeringstjänster 60% BI Konsulter BI konsulter i Norden 270 Marknadsandel 8,1% SAP BW Konsulter: 75 IBM Konsulter: 30 SAP BO Konsuleter: 74 Oracle Konsulter 20 SAP BPC Konsuleter: 28 SAS Konsulter 22 SAP HANA Konsulter 10 Teradata Konsulter: N.A. M icrosoft BI Konsulter: 24 Informatica Konsulter: N.A. QlikView Konsulter: 10 M icrostrategy Konsulter: N.A. Finans Turnover / Operating Revenue SEK SEK SEK SEK SEK P rofit/ Loss before TAX SEK SEK SEK SEK SEK Equity (Shareho lders funds) SEK SEK SEK SEK SEK Total Assets SEK SEK SEK SEK SEK P ro fit M argin 3,74 5,86 3,27-1,21 14,15 Emplo yees

19 Addedo AB Addedo är en internationell konsultorganisation inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Bolaget ser som sin yttersta uppgift att hjälpa sina kunder att kunna ta bättre affärsbeslut. Vägen dit går främst via BI applikations- och verksamhetskonsulting. När det gäller applikationskonsulting levererar man framförallt inom följande områden: Finansiell rapportering och analys (reporting and analytics, monitoring), Koncernredovisning (consolidation, CPM), Kostnads och lönsamhetsanalys, Datalager (DW), Budget, planering och prognos (consolidation and planning) Bolaget startades Konsulterna har kompetens och lång erfarenhet. I genomsnitt har man arbetat ca 12 år i roller såsom tekniker, CIOs, ekonomichefer och affärscontrollers eller konsult. Addedos ägare är grundare och verksamma i bolaget. Av totalt ca 60 anställda är 14 delägare. I Sverige har Addedo ca 35 anställda. Uppdragen sker ofta i nära samarbete med ekonomichefer, områdeschefer och affärs- och produktansvariga. Konsulterna hjälper till att utveckla och administrera planerings samt rapport- och analysverktyg för att ge kundens organisation optimala förutsättningar att öka sin effektivitet och lönsamhet. Addedo har kontor i Malmö, Stockholm, Munchen, London och Zurich. Den finansiella ställningen är god vilket bland annat kan översättas i god tillväxt med bibehållen lönsamhet sen starten omsatte Addedo ca 52 MSEK med en resultat efter finansnetto på ca 5 MSEK. Branscherfarenhet Addedo har har stor erfarenhet inom och fokus på följande branscher: Bank & Finance, Telecom/IT samt Manufacturing. Dock så utesluter Addedo inte att arbeta med andra branscher. Addedo arbetar löpande med ett drygt 120-tal kunder varav de flesta är noterade på börsen. Addedos största kunder inkluderar bland annat Getinge, Posten, Ericsson och Swedbank. Addedo har rapporterat konsult timmar sedan BI Software Erfarenhet Addedo arbetar i huvudsak med IBM Cognos och är Premier Partner. Addedo valdes till den mest drivande och engagerade partnern i Sverige både 2009 och blev Addedo valda till Europas ledande Business Analytics Partner av IBM Cognos. Samtidigt som Addedo har fokus på IBM Cognos så har man även kompetenser och resurser inom SAP, Oracle och Tagetik. Addedo arbetar även med teknologi från Anaplan och Palantir. Enligt rapporterade referenser så är Addedo en av de ledande inom IBM Cognos i Sverige. Services Addedo är en konsultorganisation inom Business Intelligence och fokuserar på följande delar: Reporting, Analytics, Corporate Performance Management och Financial Planning & Consolidation. Vidare genomför Addedo implementering av ovanstående BI lösningar huvudsakligen på kunders ekonomi och finansavdelningar. Enligt rapporterade referenser så är Addedo en av de förande inom Corporate Performance Management, Planning & Consolidation och Reporting. Strategi och företagsfokus för framtiden Addedo är en konsultorganisation inom Business Intelligence. För att säkerställa beläggning och att stimulera sina konsulter med nya projekt kommer Addedo fortsätta att återförsälja licenser. En annan viktig del av Addedo s framtids strategi är att man skall ta sig in på den danska marknaden där man ser stor potential och efterfrågan för Addedos tjänster. 19

20 Addedo AB A ddres ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 27 Ko ntaktperso n Johannes Westergården P o stko d T itel CEO H uvudko nto r Stockholm T elefo nnummer Land Sverige Website Nyckeltal - estimerade BI andel av totalomsättning 100% - varav BI konsulttjänster 100% - varav o msättning från B I So ftware 0% - varav BI rådgivningstjänster 50% - varav BI Implementeringstjänster 50% BI Konsulter BI konsulter i Norden 35 Marknadsandel 1,1% SAP BW Konsulter: 0 IBM Konsulter: 29 SAP BO Konsuleter: 5 Oracle Konsulter 0 SAP BPC Konsuleter: 0 SAS Konsulter 0 SAP HANA Konsulter 0 Teradata Konsulter: 0 M icrosoft BI Konsulter: 2 Informatica Konsulter: 0 QlikView Konsulter: 2 M icrostrategy Konsulter: 0 Finans Turnover / Operating Revenue SEK SEK SEK SEK SEK P rofit/ Loss before TAX SEK SEK SEK SEK SEK Equity (Shareho lders funds) SEK SEK SEK SEK SEK Total Assets SEK SEK SEK SEK SEK P ro fit M argin 8,95 15,10 11,43 11,97 19,14 Emplo yees

21 Advectas Advectas är ett svenskt konsultbolag som startades Advectas har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Melbourne, Australien. Företaget har 72 anställda i Sverige varav 60 av dessa är Business Intelligencekonsulter. Advectas beskriver sig själva som en stark lösningsleverantör inom Business Intelligence som kan ta ansvar för att få ihop helheten rörande informationsförsörjning och verksamhetsstyrning. Vidare så är Advectas en helt renodlad Business Intelligence-firma där BI är 100% i fokus. Advectas arbetar med implementering av BI-projekt men även med generell rådgivning inom området. Förutom den utbildning som tillkommer vid överlämning av lösningar till kunder genomför Advectas ofta kundanpassade utbildningar i kundens egna BImiljöer. Företaget erbjuder också support- och förvaltningstjänster som hjälper kunder att klara hanteringen av sina Advectas-levererade BI system på egen hand. När Advectas genomför sina projekt så gör man det bland annat med hjälp av SCRUM och agila metoder, alternativt med de metoder kunden själva föredrar. När det gäller metodik för data warehouse är Kimball och Data Vault vanligt förekommande i Advectas leveranser. Projekten faktureras enligt T/M eller Risk-sharing modellen. Industrierfarenhet Advectas har stor erfarenhet inom och fokus på följande industrier: Manufacturing, Transportation, Retail, Energy och Commercial & Professional Services. Advectas har dokumenterat ca timmars erfarenhet inom BI projekt inom dessa områden sedan Enligt rapporterade referenser så är Advectas ledande i Sverige inom Transportation, Commercial & Proffesional Services, Energy & Utility och Food, Beverages & Tobacco. Exempel på några av Advectas största kunder är Lantmännen, Volvo Cars, Maersk, Apoteket Hjärtat, Vattenfall, Södra Skogsägarna, Mölnlycke Healthcare och Karolinska sjukhuset. BI Software Erfarenhet Advectas har certifieringar inom följande teknologier: Microsoft BI och IBM Cognos. Utöver dessa certifieringar så har Advectas kompetens att leverera produkter och tjänster inom SAP BI, Prevero teknologi samt ett flertal andra teknologier som förekommer på marknaden. Det är dessa teknologileverantörer utgör Advectas huvudpartners på BI-software sidan. Utöver dessa partners har även Advectas flera starka partnerskap på ERPsidan, främst Infor (Lawson), IFS och IBS. Enligt dokumentation som Advectas levererat till Consulting League så är Advectas ett av de förande konsultbolagen inom Microsoft BI och IBM Cognos teknologi. Services Advectas är rådgivare åt kunder inom områdena BI-Strategi, BI-Arkitektur BI-Vendor Selection, BICC och Maturity Assesment. Advectas fokuserar på Business Intelligence implementering inom Data Warehousing, Reporting, Analytics, Advanced Analytics, Planning, Consolidation och Performance Management. Enligt referenser från Advectas så är Advectas en av de ledande inom området Business Analytics i Sverige. Vidare så genomför Advectas implementering av ovanstående BI lösningar på kunders Finance, Sales, Production/SCM, Marketing, Business Development och Procurement avdelningar. Strategi och företagsfokus för framtiden I framtiden avser Advectas att fortsätta enligt de grundprinciper som skapat den framgång Advectas uppnått hittills. Affärsområdemässigt så siktar Advectas på att fortsätta att växa inom de områden de har erfarenhet inom. Dock så ser Advectas möjligheter i att röra sig in på fler industrier, exempelvis distributionssektorn som har mycket gemensamt med Advectas nuvarande fokusindustrier. Teknologimässigt så kommer Advectas fortsätta att utveckla produkter och tjänster baserat på de teknologier där de redan är starka. 21

22 Advectas Group AB A ddres Kaserntorget 1 Ko ntaktperso n Niklas Pernvik P o stko d T itel Sales & M arketing Director H uvudko nto r GÖTEBORG T elefo nnummer Land Sverige Website Nyckeltal - estimerade BI andel av totalomsättning 60% - varav BI konsulttjänster 80% - varav o msättning från B I So ftware 20% - varav BI rådgivningstjänster 20% - varav BI Implementeringstjänster 70% BI Konsulter BI konsulter i Norden 76 Marknadsandel 2,3% SAP BW Konsulter: 2 IBM Konsulter: 25 SAP BO Konsuleter: 3 Oracle Konsulter 6 SAP BPC Konsuleter: 3 SAS Konsulter 1 SAP HANA Konsulter 0 Teradata Konsulter: 2 M icrosoft BI Konsulter: 35 Informatica Konsulter: 8 QlikView Konsulter: 10 M icrostrategy Konsulter: 1 Finans Turnover / Operating Revenue SEK SEK SEK SEK SEK P rofit/ Loss before TAX SEK SEK SEK SEK SEK Equity (Shareho lders funds) SEK SEK SEK SEK SEK Total Assets SEK SEK SEK SEK SEK P ro fit M argin 11,42 28,92 24,01 5,30-5,69 Emplo yees

23 Affecto Sverige AB Affecto Sverige är en del av Affecto Group, som är Nordens största BI konsulthus, och som har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. Affecto Group grundades 1999 har sedan dess växt i stadigt tempo, omsättningsmässigt och medarbetarmässigt. Idag har Affecto 1100 globala anställda med placering i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Baltikum. Vidare så hade Affecto Group en omsättning på 133,4 miljoner Euro i Affecto Sverige har 150 anställda. Affecto Sverige erbjuder BI lösningar inom SAP BI, IBM Cognos, Informatica, QlikView, Microsoft BI, Oracle, Tibco Spotfire och Tableau. Affecto Sverige s kunder är storleksmässigt allt från mindre lokala företag till stora globala företag. Affärsmässigt fokuserar Affecto både på licensförsäljning samt konsultuppdrag. Konsulentuppdragen är till 20 % rådgivningsbaserade uppdrag och till 80 % implementeringsrelaterade uppdrag. När Affecto Sverige genomför sina konsultuppdrag så följer man en egen projektmetod som är flexibel på en case-by-case basis. Industrierfarenhet Affecto har stor erfarenhet inom och fokus på följande industrier: Finans, Retail och Manufacturing. Affecto har rapporterat 450,000 BI konsultimmar sedan 2010 och enligt dessa rapporterade timmar så är Affecto en av de ledande inom följande industrier: Commercial Products & Services, Manufacturing, Financial Services, Media, Public och Pharma. Enligt de rapporterade antal konsulttimmar så är Affecto ett av de största BI konsultbolagen i Norden. En av Affecto s största kunder är Alfa Laval. BI Software Erfarenhet Affecto har teknologicertifieringar inom följande teknologier: SAP BI, IBM Cognos, QlikView, Microsoft, Oracle och Informatica. Utöver sina certifierade teknologier så har Affecto kompetens till att leverera lösningar med grund i Tableau teknologi. Affecto är en av de ledande leverantörerna i Norden av SAP Business Object, Informatica och Microsoft BI lösningar. Services Affecto rådgiver kunder inom områdena BI-Strategi, BI-Arkitektur, BI-Vendor Selection, BICC och Maturity Assesment. Affecto fokuserar på Business Intelligence inom affärsområdena Financial Planning & Consolidation, Monitoring och Corporate Performance Management. Affecto är bland de ledande i Norden inom Data Warehousing och Monitoring. Vidare så genomför Affecto implementering av ovanstående BI lösningar på kunders Sales, Finance, Production/SCM, Marketing, Business Development, HR och Procurement avdelningar. Enligt mottagna referenser så är Affecto en av Norden s ledande implementatörer av BI lösningar på Finance, HR och Production funktioner. Strategi och företagsfokus för framtiden I framtiden avser Affecto fortsätta sin tillväxt och utveckling genom att bibehålla utstakad kurs, vilket gäller både för services och teknologi. Affärsområdemässigt så siktar Affecto på att vidareutveckla sina kompetenser inom Business Analytics, CPM och Big Data. 23

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer