BI Rapporten Sverige. December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BI Rapporten 2013 - Sverige. December 2013"

Transkript

1 BI Rapporten Sverige December 2013

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 5 Historika grafer 6 Svenska Business Intelligence konsultbolog 8 Business Intelligence & Data Warehouse Software 9 BI Rådgivare 10 Om analysen 11 Framework 12 Metod 13.Metod 13 Kvantitativ analys 14 Intervjuer 14 Den svenska BI konsultmarknaden 15 Svenska BI konsultbolag 16 Accenture 17 Addedo AB 19 Advectas 21 Affecto Sverige AB 23 Altran 25 Analyskuben AB 27 Attollo AB 29 BizOne 33 Business Information Providers AB 35 Capana 39 Capgemini Sverige 41 CGI Sverige AB 43 Climber 45 Cognizant Technology Solutions Sweden 47 Ecenta Nordic AB 49 Enfo Pointer 51 EVRY AB 55 Industrierfarenhet 55 Erfarenhet inom BI 55 Tjänsteutbud 55 Strategi och företagsfokus för framtiden 55 Framsteg 57 2

3 Ikaros 59 Implema 61 Itera 63 Know It AB 65 Lincube 67 Microsoft Consulting Sweden 69 Millnet BI 71 Mindcamp 73 Netcompany A/S 75 Omicron 77 Platon 81 Sogeti Sverige AB 83 Solver 85 Sparks 87 Stretch 89 Sucaba 91 Teradata 93 Vimur 95 Industri-/sektor analys 97 Public Sector/Offentlig sektor 99 Manufacturing/Tillverkning 103 Finans & Försäkring 107 Pharma, Biotech, Healthcare & Life Sciences (PBHLS) 111 Transport 115 Energy & Utility 119 Retail 123 Telekom & Teknologi 126 Prof. Services 131 Consumer Products & Services 135 Food Beverage & Tobacco 139 Media 143 BI Software analys 147 Fördelning av konsulter på teknologi 148 QlikView konsultbolag 149 Microsoft 168 SAP 186 Oracle 206 IBM 222 Informatica 242 3

4 BI Service analys 247 Software marketshare across BI Services 248 Data Warehousing 249 Business Analytics 251 Monitoring 253 Reporting 255 CPM & Planning & Consolidation 257 Platform Management 259 Bussiness Area Analys 261 Software marketshare across Business Areas 262 Finansavdelingen 262 Management Department 268 Sales & Marketing Department 272 HR avdelingen 276 Productionsavdelingen 280 4

5 Förord Consulting League är stolta att kunna presentera denna omfattande och detaljerade analys av den svenska Business Intelligence konsultmarknaden, som är den första i sitt slag i Sverige. Denna rapport sammanfattar kärnan av vår kompetens - förmågan att skapa transparens på konsultmarknaden. Business Intelligence handlar ofta om att presentera relevant data till relevanta personer i rätt tid, i rätt format och till ett konkurrenskraftigt pris. Skickliga Business Intelligence konsulter kännetecknas av det faktum att de har en förståelse för kundernas affärsproblem, samt även att de har tillräcklig teknisk kompetens för att veta vilka tekniska lösningar som är tillgängliga, och kanske även de mest fördelaktiga för kunden. Kompetenta Business Intelligence konsulter är efterfrågade i denna globala och digitala värld där mängden data och gränsen för vad som är tekniskt möjligt, ökar ständigt. BIG DATA, In-memory-teknik, mobil och avancerad analys är bara några av de ämnen som de olika konsultföretagen nämner som företagens största utmaningar under Dagens globalisering innebär större och större krav på företagens förmåga att agera i en globalorganisation, vilket tillsammans med den finansiella krisen har ökat kraven på rapportering och organisatoriska effektiviseringar. Företag och offentliga organisationer använder vanligtvis externa konsulter för tillfälliga eller mycket kompetenskrävande förändringsprojekt, då globalisering, digitalisering och den finansiella krisen har lett till ett ökat behov av tillfällig kompetens från externa resurser. Business Intelligence konsulter är ofta länken mellan verksamheten och IT-avdelningen, och således ofta bidra till att skapa mätbara operativa resultat genom ökad effektivitet och bättre utnyttjande av IT i verksamheten. Business Intelligece har mognat under de senaste åren, genom att leverantörerna med allvarsamhet har riktat in sig på områden som Big Data, ostrukturerade data, self-service BI och in-memory. Detta leder till ökad komplexitet vid val av Business Intelligence-plattform. En väsentlig utmaning för företagen är därför att identifiera de konsultföretag som har god erfarenhet av att lösa de utmaningar som varje specifikt företag står inför. Rapporten ger en djup insikt i de 45 svenska Business Intelligence Konsulthusens kompetenser, och vi hoppas att kunna bidra till en ökad insyn i marknaden och därmed säkerställa att fler företag och offentliga organisationer har möjlighet att identifiera de mest relevanta rådgivare för deras nästa projekt. Trevlig läsning. Bästa hälsningar Christian Harbo, CEO Consulting League 5

6 Historika grafer Utveckling i implementeringsprojekt över tid fördelat på teknologi Grafen visar utvecklingen av Business Intelligence-projekt Microsoft är för närvarande den mest populära Business Intelligence-plattformen främst på grund av det utbreda användningen av MS Excel och SQL Server. QlikView visar den största tillväxttakten. I Grafen ingår alla typer av Business Intelligence-projekt från Data Warehousing till Avancerade analyser. Utvecklingen inom de specifika tjänster illustreras i kapitlet "Service Analysis". 6

7 Utveckling i Advisory projekt över tid fördelat på public vs private sektor: Grafen ovan illustrerar utvecklingen av 1040 BI rådgivande projekt Tillväxten i den privata sektorn från i form av konsulttimmar är markant jämfört med utvecklingen inom den offentliga sektorn. 7

8 Svenska Business Intelligence konsultbolog Technology Independent PA Consulting EVRY Platon Capgemini Accenture Affecto Devoteam Cognizant Addedo Deloitte TCS Optivasys CGI BearingPoint PwC Tech Mahindra ENFO Pointer Advectas E&Y Wipro MPP Sverige Lincube Hexaware Infotrek KnowIT Decision KPMG L&T Infotech HNO3 Ferrologic Excetic EGBS Ikaros Top of Minds Elvenite Attollo Ecenta NTT Data Sogeti Avega Ipendo Tacticus Framsteg Astrada Itera BizOne Innofactor Solver Kentor Stratiteq Mindcamp Steria Business Vision Vimur Implema Infozone PDB SolidQ BI Partner Acando B3it Sucaba Itera Netcompany Steria Stretch BraIT Omicron IBM Capana Teradata Altran Agio Sparks Climber Qronos SAS Institute DecidoKompetencer BIBAP timextender Advisory Technology dependent Sapigo Sigma Softronic Implementation focus/experience BI Advisory focus/experience Grafen illustrerar 83 svenska BI konsultbolag och företagens fokus på BI rådgivning / implementeringstjänster och teknik oberoende. Teknik oberoende mäts genom hur mycket provision / kickback konsultbolagen får från BI mjukvaruleverantörer och deras erfarenheter från olika BI mjukvaruleverantörer s teknologi. 8

9 Business Intelligence & Data Warehouse Software Grafen visar marknadsandel för de olika BI mjukvaruleverantörer baserat på BI implementeringsprojekt. 9

10 BI Rådgivare Accenture, BearingPoint, Affecto, Platon, Advectas och Ikaros har dokumenterat störst erfarenet inom BI Rådgivning. 10

11 Om analysen Analysen kartlägger konsultföretagens lokala och globala Business Intelligence kompetenser och förmåga/incitament till att använda internationella konsulter på Business Intelligence projekt i Sverige. Consulting League beskriver och tar med lokala och internationella referenser och färdigheter i den utsträckning som vi menar att konsultföretag kan erbjuda dessa projekt för svenska företag i Sverige och utomlands. Vi gör den svenska Business Intelligence konsultmarknaden transparant inom följande områden: Services: Data Warehousing, Reporting, Monitoring, Planning & Consolidation, Platform Management, Analytics och Advanced Analytics (Detaljerat beskrivning av Framework på nästa sida) Affärsområden: Finance, Sales & Marketing, Produktion, Procurement, Public Regulation, Research & Development, etc. Teknologier: QlikView, Microsoft BI, SAP BI, Teradata, MicroStrategy, Tagetik, Tibco Spotfire, Informatica, SAS, Oracle, Tableau, etc Industrier/Sektorer: Finance, Public, Pharma, Biotech, Healthcare & Life Sciences, Manufacturing, Energy & Utilities, Transportation, Retail, Technology, Food, Beverage & Tobacco, Professional Services, Consumer Products & Services, Media 11

12 Framework Business Intelligence, Business Analytics, Reporting, Data Warehousing and Corporate Performance Managmenet service in scope 1. Data Warehousing Structuring and storage infrastructure to support an integrated view on current and historic data. ETL Real-time Integration Data quality and profiling Data Governance Data Modeling Data Warehouse Architecture Data Security Storage Tools and services for implementing extract, transform and load processes. Tools and services supporting real-time integration with reference data from the warehouse. Tools and services supporting data profiling and data quality assurance. Convergence of data quality, data management, data policies, business process management, and risk management surrounding the handling of data in an organization. Process of creating a data model for an information system by applying formal data modeling techniques. Models, policies, rules or standards that govern which data is collected, and how it is stored, arranged, integrated, and put to use in data systems and in organizations Protecting a database from destructive forces and the unwanted actions of unauthorised users. Structured storage and archiving of data. 2. Reporting Recurring provision of primarily statically defined reports; typically for management information and documentation purposes. Tabular reports Graphical reports Printable reports Collaboration Tabular presentation of information, often with support for simple drill-down, paging, and filtering. Graphical presentation and visualisation of information. Document based reports suited for hard-copies and print. Annotation and sharing of report activities to support interpretation and understanding. 3. Analytics Analysis, evaluation, and description of information with the purpose of establishing business insight. Online analytical processing Querying Enrichment Hierarchical drill-down, slicing, and dicing of information for analytical purposes. Querying, summarizing and browsing data. Broadening the analytical scope by adding, augmenting and integrating information from other sources or manual data entry. 4. Advanced analytics Application of statistical methods and modelling for establishing or corroborating analytical insight. Statical inference Time series analysis Explorative data mining Segmentation Cluster analysis Visualization Predictive analytics General statistical modelling and hypothesis testing such as regression and variance analysis. Statistical modelling and hypothesis testing specifically for time series and autoregressive process analysis. Support for pattern discovery and recognition for example based on statistical or artificial intelligence algorithms. Market or customer segmentation analysis for example based on statistical methods and behavioral modelling. Inference based analysis of spatial distribution and clustering. Advanced visualization of complex data patterns Forecasting based on statistical inference models. 5. Planning & Consolidation Application of business insights and management experience for financial, operational capacity and contingency planning. Financial Consolidation Forecasting Financial planning Ressource planning What-if analysis Aggregation of financial statements of a group company as consolidated financial statements. Simple forecasting and estimation for capacity and financial planning. Financial planning and budgetting. May include specification of financial performance measures and targets. Operational capacity planning. May include specification of operational performance measures and targets. Tools for comparative statics, sensitivity analysis, and contingency planning. 6. Monitoring Frequent follow up on KPI's and privision of actionable information for day-to-day management and operations. Dashboards Scorecards Alerts Visual indication of KPI's providing a focused overview on central topics. Tabular exposition of KPI values typically supported by color indication of tolerance and/or trend. Notification services for alerting on critical values for KPI's requiring immediate attention. 7. Platform management Maintenance and organisational implementation of data warehouse and business intelligence platforms and capabilities. Data lineage Metadata publishing Master data management Traceability and auditing of data from source to end users. Maintenance and publishing of operational and descriptive metadata to IT operations and analysts. Services supporting and enabling master data management and maintenance. 8. Corporate Performance Management Management and analytic processes that enables the management of an organization 's performance to achieve one or more pre-selected goals KPI definition Consolidation Intervention Selection, definition and refview og relevant Key Performance Indications Consolidation of measurement information relevant to an organization s progress against KPI's Interventions in light of this information with a view to improving future performance against these goals. 12

13 Metod. 13

14 Metod Kvantitativ analys Consulting League har samlat in över projektreferenser och bokföringsuppgifter i ett standard format. Vi har dessutom använt kvantitativ information från andra datakällor för att validera de meddelade upplysningarna som ges i denna rapport. Intervjuer Consulting League har genomfört 42 intervjuer efter ett identiskt frågeschema av minst 1 timmes varaktighet med alla deltagare i analysen. Kvalitetssäkring Rapporten är kvalitetssäkrad av voran Subject Matter Expert, som är oberoende Business Intelligence konsulent med över 15 års erfarenhet från Business Intelligence projekter. Avgränsning Consulting League har valt att avgränsa analysen till de konsultfirmor som kan leverera BI konsulenttjänster till svenska kunder och som har minimum två Business Intelligene konsulenter baserade i Sverige. Målgrupp Rapporten riktar sig till beslutsfattare i svenska företag och offentliga organisationer som använder eller överväger att använda sig av externa konsulter för Business Intelligence projekt. Deltagare i analysen Det är 42 svenska BI konsultföretag som deltar i analysen. Varav av dessa konsultföretag har intervjuats i minst en timme. Copyright Upphovsrätten för alla analyser, diagram och tabeller i rapporten tillhör Consulting League, och får inte kopieras eller säljas vidare till en tredje part. Det är dock tillåtet att hänvisa till och rapportera till de analysresultat, grafer och tabeller i rapporten på webbplatser, företagspresentationer, osv. enligt svensk lag om upphovsrätten. 14

15 Den svenska BI konsultmarknaden Den svenska Business Intelligence konsultmarknaden sysselsätter idag ca Business Intelligence konsulter. Dom flesta svenska Business Intelligence konsultbolagen har specialiserat sig inom olika industrier, affärsområden eller teknologier. Vissa konsultbolag har specialiseret sig inom BI rådgivningstjänster. Detta gör det svårt att få en reell översikt av marknaden. Något som gör det svårt för svenska företag att hitta rätt rådgivare eller/och rätt implementeringspartner. 15

16 Svenska BI konsultbolag 16

17 Accenture Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka medarbetare och kunder i över 120 länder. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som avlutades den 31 augusti I Norden har Accenture omkring anställda. Accenture står på två ben i sina IT-relaterade konsulttjänster, och erbjuder både IT-konsulter och managementkonsulter. Företaget erbjuder därför hela lösningar där de olika typerna av konsulter arbetar tillsammans för att lösa IT-relaterade uppdrag där förståelse för kundens verksamhet är viktig. Accenture erbjuder sina klienter ett kontrakt som utgår ifrån kundens behov. Industrierfarenhet Accenture vänder sig till stora företag i olika branscher och erbjuder både rådgivning och stöd för implementering av BI lösningar. På rådgivningssidan har Accenture fokus på Information Strategy, Master Data Management och etablering av Business Intelligence Competence Centers. Accenture använder normalt inte samarbetspartners eller underleverantörer i projekt utan internationella Accenture konsulter. Accenture har dokumenterat över BI konsulttimmar sedan Enligt rapporterade referenser så är Accenture en av de ledande inom följande industrier: Consumer Products & Services, Food, beverages & Tobacco, Manufacturing och Retail. BI Software Erfarenhet I Norden har Accenture fokus på implementering av SAP BI, SAS Business Analytics och Microsoft BI. Accenture är ledande i Norden inom SAP BI och tilsammans med Avenade (som är ett Joint Venture mellan Microsoft och Accenture) är de bland de ledande inom Microsoft BI. Utöver de nordiska BI-konsulterna anlitar Accenture även sina globala BI- och Managementkonsulter i Nordiska BI-projekt. Globalt har Accenture erfarenhet inom alla BI-teknologier. Services Accenture täcker samliga serviceområden och man hjälper kunder med allt från data warehousing, reporting, analytics, advanced analytics, corporate performance management och monitoring. Accenture har globala competence center inom alla service områden. Enligt rapporterade referenser så är Accenture en av de ledande leverantörerna av data warehousing lösningar i Sverige. Strategi ochföretagsfokus för framtiden Business Intelligence kommer för Accenture i Norden att vara ett fokusområde även i framtiden. Accenture har kompetens inom flera verktyg och anser att olika teknologier har olika styrkor. Accenture framhäver dock att man kommer fokusera på Big Data lösningar där man avser att använda SAP HANA i stor utsträckning. Vidare så kommer Accenture fokusera ytterligare på predictive analytics, planning, innovation och mobility. Mobility segmentet kommer man att kunna fördjupa sig ytterligare inom efter uppköpet av digital byrån Fjord, som kommer att vidareutveckla Accenture s kompetenser och resurser inom området. 17

18 Accenture Sweden A ddres Alströmergatan 12 Ko ntaktperso n Daniel Vasiljevic P o stko d T itel Head of Business Intelligence H uvudko nto r Stockholm T elefo nnummer Land Sverige Website Nyckeltal - estimerade BI andel av totalomsättning 5% - varav BI konsulttjänster 100% - varav o msättning från B I So ftware 0% - varav BI rådgivningstjänster 40% - varav BI Implementeringstjänster 60% BI Konsulter BI konsulter i Norden 270 Marknadsandel 8,1% SAP BW Konsulter: 75 IBM Konsulter: 30 SAP BO Konsuleter: 74 Oracle Konsulter 20 SAP BPC Konsuleter: 28 SAS Konsulter 22 SAP HANA Konsulter 10 Teradata Konsulter: N.A. M icrosoft BI Konsulter: 24 Informatica Konsulter: N.A. QlikView Konsulter: 10 M icrostrategy Konsulter: N.A. Finans Turnover / Operating Revenue SEK SEK SEK SEK SEK P rofit/ Loss before TAX SEK SEK SEK SEK SEK Equity (Shareho lders funds) SEK SEK SEK SEK SEK Total Assets SEK SEK SEK SEK SEK P ro fit M argin 3,74 5,86 3,27-1,21 14,15 Emplo yees

19 Addedo AB Addedo är en internationell konsultorganisation inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Bolaget ser som sin yttersta uppgift att hjälpa sina kunder att kunna ta bättre affärsbeslut. Vägen dit går främst via BI applikations- och verksamhetskonsulting. När det gäller applikationskonsulting levererar man framförallt inom följande områden: Finansiell rapportering och analys (reporting and analytics, monitoring), Koncernredovisning (consolidation, CPM), Kostnads och lönsamhetsanalys, Datalager (DW), Budget, planering och prognos (consolidation and planning) Bolaget startades Konsulterna har kompetens och lång erfarenhet. I genomsnitt har man arbetat ca 12 år i roller såsom tekniker, CIOs, ekonomichefer och affärscontrollers eller konsult. Addedos ägare är grundare och verksamma i bolaget. Av totalt ca 60 anställda är 14 delägare. I Sverige har Addedo ca 35 anställda. Uppdragen sker ofta i nära samarbete med ekonomichefer, områdeschefer och affärs- och produktansvariga. Konsulterna hjälper till att utveckla och administrera planerings samt rapport- och analysverktyg för att ge kundens organisation optimala förutsättningar att öka sin effektivitet och lönsamhet. Addedo har kontor i Malmö, Stockholm, Munchen, London och Zurich. Den finansiella ställningen är god vilket bland annat kan översättas i god tillväxt med bibehållen lönsamhet sen starten omsatte Addedo ca 52 MSEK med en resultat efter finansnetto på ca 5 MSEK. Branscherfarenhet Addedo har har stor erfarenhet inom och fokus på följande branscher: Bank & Finance, Telecom/IT samt Manufacturing. Dock så utesluter Addedo inte att arbeta med andra branscher. Addedo arbetar löpande med ett drygt 120-tal kunder varav de flesta är noterade på börsen. Addedos största kunder inkluderar bland annat Getinge, Posten, Ericsson och Swedbank. Addedo har rapporterat konsult timmar sedan BI Software Erfarenhet Addedo arbetar i huvudsak med IBM Cognos och är Premier Partner. Addedo valdes till den mest drivande och engagerade partnern i Sverige både 2009 och blev Addedo valda till Europas ledande Business Analytics Partner av IBM Cognos. Samtidigt som Addedo har fokus på IBM Cognos så har man även kompetenser och resurser inom SAP, Oracle och Tagetik. Addedo arbetar även med teknologi från Anaplan och Palantir. Enligt rapporterade referenser så är Addedo en av de ledande inom IBM Cognos i Sverige. Services Addedo är en konsultorganisation inom Business Intelligence och fokuserar på följande delar: Reporting, Analytics, Corporate Performance Management och Financial Planning & Consolidation. Vidare genomför Addedo implementering av ovanstående BI lösningar huvudsakligen på kunders ekonomi och finansavdelningar. Enligt rapporterade referenser så är Addedo en av de förande inom Corporate Performance Management, Planning & Consolidation och Reporting. Strategi och företagsfokus för framtiden Addedo är en konsultorganisation inom Business Intelligence. För att säkerställa beläggning och att stimulera sina konsulter med nya projekt kommer Addedo fortsätta att återförsälja licenser. En annan viktig del av Addedo s framtids strategi är att man skall ta sig in på den danska marknaden där man ser stor potential och efterfrågan för Addedos tjänster. 19

20 Addedo AB A ddres ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 27 Ko ntaktperso n Johannes Westergården P o stko d T itel CEO H uvudko nto r Stockholm T elefo nnummer Land Sverige Website Nyckeltal - estimerade BI andel av totalomsättning 100% - varav BI konsulttjänster 100% - varav o msättning från B I So ftware 0% - varav BI rådgivningstjänster 50% - varav BI Implementeringstjänster 50% BI Konsulter BI konsulter i Norden 35 Marknadsandel 1,1% SAP BW Konsulter: 0 IBM Konsulter: 29 SAP BO Konsuleter: 5 Oracle Konsulter 0 SAP BPC Konsuleter: 0 SAS Konsulter 0 SAP HANA Konsulter 0 Teradata Konsulter: 0 M icrosoft BI Konsulter: 2 Informatica Konsulter: 0 QlikView Konsulter: 2 M icrostrategy Konsulter: 0 Finans Turnover / Operating Revenue SEK SEK SEK SEK SEK P rofit/ Loss before TAX SEK SEK SEK SEK SEK Equity (Shareho lders funds) SEK SEK SEK SEK SEK Total Assets SEK SEK SEK SEK SEK P ro fit M argin 8,95 15,10 11,43 11,97 19,14 Emplo yees

21 Advectas Advectas är ett svenskt konsultbolag som startades Advectas har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Melbourne, Australien. Företaget har 72 anställda i Sverige varav 60 av dessa är Business Intelligencekonsulter. Advectas beskriver sig själva som en stark lösningsleverantör inom Business Intelligence som kan ta ansvar för att få ihop helheten rörande informationsförsörjning och verksamhetsstyrning. Vidare så är Advectas en helt renodlad Business Intelligence-firma där BI är 100% i fokus. Advectas arbetar med implementering av BI-projekt men även med generell rådgivning inom området. Förutom den utbildning som tillkommer vid överlämning av lösningar till kunder genomför Advectas ofta kundanpassade utbildningar i kundens egna BImiljöer. Företaget erbjuder också support- och förvaltningstjänster som hjälper kunder att klara hanteringen av sina Advectas-levererade BI system på egen hand. När Advectas genomför sina projekt så gör man det bland annat med hjälp av SCRUM och agila metoder, alternativt med de metoder kunden själva föredrar. När det gäller metodik för data warehouse är Kimball och Data Vault vanligt förekommande i Advectas leveranser. Projekten faktureras enligt T/M eller Risk-sharing modellen. Industrierfarenhet Advectas har stor erfarenhet inom och fokus på följande industrier: Manufacturing, Transportation, Retail, Energy och Commercial & Professional Services. Advectas har dokumenterat ca timmars erfarenhet inom BI projekt inom dessa områden sedan Enligt rapporterade referenser så är Advectas ledande i Sverige inom Transportation, Commercial & Proffesional Services, Energy & Utility och Food, Beverages & Tobacco. Exempel på några av Advectas största kunder är Lantmännen, Volvo Cars, Maersk, Apoteket Hjärtat, Vattenfall, Södra Skogsägarna, Mölnlycke Healthcare och Karolinska sjukhuset. BI Software Erfarenhet Advectas har certifieringar inom följande teknologier: Microsoft BI och IBM Cognos. Utöver dessa certifieringar så har Advectas kompetens att leverera produkter och tjänster inom SAP BI, Prevero teknologi samt ett flertal andra teknologier som förekommer på marknaden. Det är dessa teknologileverantörer utgör Advectas huvudpartners på BI-software sidan. Utöver dessa partners har även Advectas flera starka partnerskap på ERPsidan, främst Infor (Lawson), IFS och IBS. Enligt dokumentation som Advectas levererat till Consulting League så är Advectas ett av de förande konsultbolagen inom Microsoft BI och IBM Cognos teknologi. Services Advectas är rådgivare åt kunder inom områdena BI-Strategi, BI-Arkitektur BI-Vendor Selection, BICC och Maturity Assesment. Advectas fokuserar på Business Intelligence implementering inom Data Warehousing, Reporting, Analytics, Advanced Analytics, Planning, Consolidation och Performance Management. Enligt referenser från Advectas så är Advectas en av de ledande inom området Business Analytics i Sverige. Vidare så genomför Advectas implementering av ovanstående BI lösningar på kunders Finance, Sales, Production/SCM, Marketing, Business Development och Procurement avdelningar. Strategi och företagsfokus för framtiden I framtiden avser Advectas att fortsätta enligt de grundprinciper som skapat den framgång Advectas uppnått hittills. Affärsområdemässigt så siktar Advectas på att fortsätta att växa inom de områden de har erfarenhet inom. Dock så ser Advectas möjligheter i att röra sig in på fler industrier, exempelvis distributionssektorn som har mycket gemensamt med Advectas nuvarande fokusindustrier. Teknologimässigt så kommer Advectas fortsätta att utveckla produkter och tjänster baserat på de teknologier där de redan är starka. 21

22 Advectas Group AB A ddres Kaserntorget 1 Ko ntaktperso n Niklas Pernvik P o stko d T itel Sales & M arketing Director H uvudko nto r GÖTEBORG T elefo nnummer Land Sverige Website Nyckeltal - estimerade BI andel av totalomsättning 60% - varav BI konsulttjänster 80% - varav o msättning från B I So ftware 20% - varav BI rådgivningstjänster 20% - varav BI Implementeringstjänster 70% BI Konsulter BI konsulter i Norden 76 Marknadsandel 2,3% SAP BW Konsulter: 2 IBM Konsulter: 25 SAP BO Konsuleter: 3 Oracle Konsulter 6 SAP BPC Konsuleter: 3 SAS Konsulter 1 SAP HANA Konsulter 0 Teradata Konsulter: 2 M icrosoft BI Konsulter: 35 Informatica Konsulter: 8 QlikView Konsulter: 10 M icrostrategy Konsulter: 1 Finans Turnover / Operating Revenue SEK SEK SEK SEK SEK P rofit/ Loss before TAX SEK SEK SEK SEK SEK Equity (Shareho lders funds) SEK SEK SEK SEK SEK Total Assets SEK SEK SEK SEK SEK P ro fit M argin 11,42 28,92 24,01 5,30-5,69 Emplo yees

23 Affecto Sverige AB Affecto Sverige är en del av Affecto Group, som är Nordens största BI konsulthus, och som har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. Affecto Group grundades 1999 har sedan dess växt i stadigt tempo, omsättningsmässigt och medarbetarmässigt. Idag har Affecto 1100 globala anställda med placering i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Baltikum. Vidare så hade Affecto Group en omsättning på 133,4 miljoner Euro i Affecto Sverige har 150 anställda. Affecto Sverige erbjuder BI lösningar inom SAP BI, IBM Cognos, Informatica, QlikView, Microsoft BI, Oracle, Tibco Spotfire och Tableau. Affecto Sverige s kunder är storleksmässigt allt från mindre lokala företag till stora globala företag. Affärsmässigt fokuserar Affecto både på licensförsäljning samt konsultuppdrag. Konsulentuppdragen är till 20 % rådgivningsbaserade uppdrag och till 80 % implementeringsrelaterade uppdrag. När Affecto Sverige genomför sina konsultuppdrag så följer man en egen projektmetod som är flexibel på en case-by-case basis. Industrierfarenhet Affecto har stor erfarenhet inom och fokus på följande industrier: Finans, Retail och Manufacturing. Affecto har rapporterat 450,000 BI konsultimmar sedan 2010 och enligt dessa rapporterade timmar så är Affecto en av de ledande inom följande industrier: Commercial Products & Services, Manufacturing, Financial Services, Media, Public och Pharma. Enligt de rapporterade antal konsulttimmar så är Affecto ett av de största BI konsultbolagen i Norden. En av Affecto s största kunder är Alfa Laval. BI Software Erfarenhet Affecto har teknologicertifieringar inom följande teknologier: SAP BI, IBM Cognos, QlikView, Microsoft, Oracle och Informatica. Utöver sina certifierade teknologier så har Affecto kompetens till att leverera lösningar med grund i Tableau teknologi. Affecto är en av de ledande leverantörerna i Norden av SAP Business Object, Informatica och Microsoft BI lösningar. Services Affecto rådgiver kunder inom områdena BI-Strategi, BI-Arkitektur, BI-Vendor Selection, BICC och Maturity Assesment. Affecto fokuserar på Business Intelligence inom affärsområdena Financial Planning & Consolidation, Monitoring och Corporate Performance Management. Affecto är bland de ledande i Norden inom Data Warehousing och Monitoring. Vidare så genomför Affecto implementering av ovanstående BI lösningar på kunders Sales, Finance, Production/SCM, Marketing, Business Development, HR och Procurement avdelningar. Enligt mottagna referenser så är Affecto en av Norden s ledande implementatörer av BI lösningar på Finance, HR och Production funktioner. Strategi och företagsfokus för framtiden I framtiden avser Affecto fortsätta sin tillväxt och utveckling genom att bibehålla utstakad kurs, vilket gäller både för services och teknologi. Affärsområdemässigt så siktar Affecto på att vidareutveckla sina kompetenser inom Business Analytics, CPM och Big Data. 23

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION. Verksamhetsstyrning 2.0

TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION. Verksamhetsstyrning 2.0 TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION Verksamhetsstyrning 2.0 INTRODUKTION Johan Rehnström Corporate Director Financial Planning and Analysis Vad vi gjorde; Vad? Hur vi gjorde det vi gjorde;

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Bilaga. Sammanställning av underleverantörer för samtliga ramavtalsleverantörer. Programvaror och tjänster 2014. Informationsförsörjning

Bilaga. Sammanställning av underleverantörer för samtliga ramavtalsleverantörer. Programvaror och tjänster 2014. Informationsförsörjning Sid 1 (10) Dnr 96-35-2014 Informationsförsörjning Samtliga ramavtalsleverantörer 2015-05-22 Bilaga Sammanställning av underleverantörer för samtliga ramavtalsleverantörer Programvaror och tjänster 2014

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor www.kentor.se/bi Ökad insikt viktigare än någonsin Måste ha bättre koll (SvD 8 okt) Svenska företag laddar för lågkonjunktur

Läs mer

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years Prevas översikt Grundat 1985 570 anställda på 10 platser i Sverige, Norge och Danmark Listat på NASDAQ OMX sedan 1998 ISO 9001:2000 certifierat Ekonomifakta, 2008 (2007) Omsättning: 616 MSEK (471 MSEK)

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader Enfo Sweden AB Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader ett lönsamt ledarskap Johan de Verdier 2012-11-15 Agenda Enfo Sweden AB Vår utmaning Vad har vi gjort Avslutning Enfo Sweden AB IT-bolag,

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen Verktyg för effektiv samverkansinnovation exemplet Grafen CIP Professional Services har en unik position i ett växande område Business strategy Technology & Innovation Intellectual Property 2 Vi hjälper

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Att utveckla BI-MODAL IT TRADITIONELL BI AGIL BI Vattenfallsmodell Förvaltningsfokus Liten risk hög kontroll Korrekthet Agil utveckling

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide 3.0 och framåt Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide Ett Windowsbaserat rapporterings och analysverktyg. Enterprise

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI 5/31/2016 SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r e s e r v ed. Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Bättre beslut på SB Seating med en koncerngemensam BI lösning

Bättre beslut på SB Seating med en koncerngemensam BI lösning Bättre beslut på SB Seating med en koncerngemensam BI lösning John Birger Tronsaune, Scandinavian Business Seating Niklas Pernvik, Advectas March 26 th, 2014 Agenda Introduktion till Scandinavian Business

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO En digital förändringsresa 2017-03-16 Jan Longnell, CIO THE INDOOR CLIMATE COMPANY Swegon har utvecklat produkter och system för energigivande inomhusklimat i över 60 år Optimal livscykelkostnad i fokus

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DATA GOVERNANCE BEST PRACTICE FÖR INFORMATIONSHANTERING Anna Strid Arvidsson, vice VD Enfo Pointer

VÄLKOMMEN TILL DATA GOVERNANCE BEST PRACTICE FÖR INFORMATIONSHANTERING Anna Strid Arvidsson, vice VD Enfo Pointer VÄLKOMMEN TILL DATA GOVERNANCE BEST PRACTICE FÖR INFORMATIONSHANTERING Anna Strid Arvidsson, vice VD Enfo Pointer INTRODUKTION Business Intelligence Compentency Center Ett forum för styrning av Business

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

Swedbank CI Cross Functional Team

Swedbank CI Cross Functional Team Swedbank CI Cross Functional Team Kundmöteskartan och agila arbetsmetoder med QlikView Ashkan Farnian CI Professional Services CI Professional Services Agenda Bakgrund Lösning Scenario Arbetssätt Värde

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

Följande tjänster är nu tillsatta:

Följande tjänster är nu tillsatta: Följande tjänster är nu tillsatta: Software Developer Senior Specialist Senior Product Manager Clearing Senior Product Manager Trading Senior Software Developer - Server/Back End 1 / 14 Senior Software

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Konsult vid IT plan www.itplan.se Peter.soderstrom@itplan.se Sammanfattning 1. Alla användare kan inte ha samma gränssnitt 2. Företaget bör

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS Talare: EMINA DERVISEVIC

VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS Talare: EMINA DERVISEVIC VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS 2016-05-23 Talare: EMINA DERVISEVIC TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO AGENDA MOGNADSSTUDIE Acando Digital Maturity Assessment (DMA) DIGITALA UTMANINGAR 3 digitala

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober KEYNOTE: Cloud impact on IT and business - Sven Denecken, SAP AG KEYNOTE: MODERATORER: XX XX Tider 11.00-11.50 Cloud: 15. Fördjupningspass - What can SAP

Läs mer

Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ANALYTICS COACHING

Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ANALYTICS COACHING ANALYTICS THE ANALYTICS GAP NYA KRAV PÅ KOMPETENS DIGITALISERING FÖRÄNDRAR AFFÄRSMODELLER THE ANALYTICS GAP CLOSING THE GAP- VAD SÄGER VÅRA KUNDER Analys behöver bli en mer integrerad del av vår vardag

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS www.ifsworld.com MOBIL ARBETSORDER-HANTERING VIA FLOW Dalkia AB i samarbete med NovaCura AB 2 2014 IFS DALKIA CREATING ENERGY PROGRESS

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Analysverktyg för Data Science Oberoende utvärdering

Analysverktyg för Data Science Oberoende utvärdering Analysverktyg för Data Science Oberoende utvärdering Helena Ahlin Senior Data Scientist & Konsult Ferrologic Business Intelligence Helena Ahlin Senior Data Scientist & Konsult Analytical Lead R&D Många

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

WELCOME TO BILLERUD S WORLD

WELCOME TO BILLERUD S WORLD WELCOME TO BILLERUD S WORLD BUSINESS CONCEPT Billerud offers demanding customers packaging material and solutions that promote and protect their products packaging that are attractive, strong and made

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Från kunders idéer till färdiga produkter

Från kunders idéer till färdiga produkter Från kunders idéer till färdiga produkter OptiWay Inledning OptiWay AB levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer