Vätterninfo nr 1:2014 mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vätterninfo nr 1:2014 mars"

Transkript

1 Vätterninfo nr 1:2014 mars Kvarlevor bärgade efter 77 år på Vätterns botten Bild från flygplansvraket. Foto. wecocean För 77 år sedan störtade ett plan i Vättern i samband med flygövningar. Piloten Stig Carlsson följde med i djupet medan spanaren, Gösta W Lilja, lyckades hoppa innan kraschen men fallskärmen hann inte veckla ut sig och han slog i vattnet med våldsam kraft och avled direkt. Hösten 2013 hittades flygvraket. Nu har Försvarsmakten bärgat kvarlevorna. Läs mer här och bilder på flygplansvraket här. Måsbinnikemask (Diphyllobothrium dendriticum) i Vätternlaxar? Lax från Vättern. Foto: Daniel Rydberg Länsstyrelsen i Jönköping har under vintern 2013/2014 mottagit observationer från fiskare runt Vättern somuppmärksammat cystor i inälvorna hos lax. Dessa cystor beror troligen på en parasit, måsbinnikemask, som har fiskätande fåglar som slutvärd. Via fåglarnas spillning når parasiten vattnet där den utvecklas och infekterar djurplankton. De infekterade djurplanktonen äts i sin tur av storspigg som sedan äts av fåglarna varpå cirkeln sluts. Laxen äter periodvis en hel del spigg varvid den blir infekterad. Läs mer här. Bilden föreställer PFOS-molekyl Perfluorerade alkylsyror i Vättern? Perfluorerade alkylsyror (PFAA) förekommer inte naturligt i miljön utan är framställda på grund av egenskaper när det gäller temperaturtålighet och ytaktivitet. PFAA används bl a som impregneringsmedel för papper, textilier och heltäckningsmattor. Ämnena kan även finnas i brandsläckningsskum och används som processhjälpmedel av industrin. Den mest kända substansen kallas PFOS. Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS, och ämnen som kan brytas ner till PFOS, i kemiska produkter och varor med vissa undantag. Senaste tiden har det förekommit larm om PFOS i dricksvattentäkter runt om i landet. - Generellt förefaller det vara bakgrundshalter i Vätterns vatten, däremot troligen förhöjt i fisk. Det förstärker ytterligare att miljöproblemet miljögifter i Vätternfisk är ett verkligt bekymmer i Vättern, säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet. Läs mer här från Livsmedelsverket och meddelande från Myndigheten från Samhällsskydd och Beredskap.

2 Samhällsskydd och Beredskap. Riskbedömning för Munksjön är klar! Munksjön i Jönköping är en förorenad sjö men föroreningar tycks inte röra på sig nämnvärt konstateras det i en nu färdigställd fördjupad riskbedömning beställd av Jönköpings kommun, Munksjö Sweden AB och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utredningen visar att livsmiljön för sediment- och bottenlevande organismer inte är tillfredsställande men också att situationen i vissa avseenden är bättre än förväntat. Läs mer här. Nu studeras det strandnära bottenlivet På bilden ser du en jättebäckslända Dinocras Lephalotes som finns i Vättern. Foto. Michael Bergström Vätternvårdsförbundet genomför sommaren 2014 undersökningar av det strandnära bottenlivet tillsammans med Vänern och Mälaren. Det är Havs-och Vattenmyndigheten som tillsammans med respektive vattenvårdsförbund samt ABU Garcia Fiskefond som finansierar projektet. - Det strandnära insektslivet har tidigare liknats vid norrlandsälvar då kallvattensarter med höga krav på syre och renspolade sediment lever där. Denna studie blir den första sedan tidigt 1990-tal att följa upp läget, säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet. Hur mycket metaller tillförs Vättern? Diagramet föreställer 1995 års version av fördelning av tungmetaller till Vättern. Ja, det är en fråga som har varit het med tanke på miljöprövningar med tillförsel av tungmetaller till Vättern. Befintlig källfördelning baserar sig på data från , något som behöver uppdateras. - Dessutom lägger vi till nya metaller t ex s k sällsynta jordartsmetaller, uran och thorioum, något som inte ingått tidigare, säger Måns Lindell. Kunskapsbehovet är stort! Det är en omfattande studie av tillförsel via åar, nederbörd, punktutsläpp, markavrinning, dagvatten, sedimentation, uttransport mm med flera delfinansiärer. Studien beräknas vara klar hösten Naturpärlor i Jönköpings kommun Runt om i Jönköpings kommun finns ett pärlband av naturområden som nu är samlat i en bok Naturpärlor i Jönköpings kommun. Boken har en beskrivning i ord och bild av 68 områden, hur man hittar dit och värt att veta. Boken vill inspirera till att gå ut i naturen! Boken finns att köpa för 50 kr på turistbyråerna och vissa handelsställen. Naturpärlor i Jönköpings kommun också att ladda ner. Klassuppsättningar kan beställas från stadsbyggnadskontoret (Dag Fredriksson), kontaktas via tfn

3 Åtgärder för Vätternharren Alf Hultqvist, Vätterns Trollingklubb, sätter ut harryngel i Sjöhamrabäcken Foto: Joakim Hultqvist 2013 utfördes ett flertal undersökningar och åtgärder i syfte att gynna harren i Vättern. Målet är ett långsiktigt livskraftigt harrbestånd i Vättern. Under 2013 har man övervakat beståndsstorleken, ökat kunskapen om harren och dess potentiella hot, samt genomfört konkreta åtgärder. Sammanställningarna av resultaten har publicerats i Vätternvårdsförbundets digitala FAKTA-serie och på webbsidan har informationen om harr uppdaterats. På webbsidan hittar du även filmer om harrinventeringar i Vätternbäckar. För mer info, kontakta Länsstyrelsen i Jönköping. Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Läs mer på Transportstyrelsen där du också hittar mycket informationsmaterial och andra länkar. På bilden ser du symbolen för toalettömning. Utvärdering av Vättern som stödområde för fisket Fiskeområde (FOG)-Vättern har gjort en utvärdering av Vättern som stödområde inom Europeiska Fiskeri Fonden (EFF, period ) som lämnats till Jordbruksverket. I rapporten utvärderas resultat, nyttor, framgångsfaktorer och lärdomar. Uppföljningen är en kvalitativ bedömning om det egna arbetet. Totalt beviljades stöd om 5,5 milj kr till Vättern vilket var 100% av möjligt stöd. Nästa stödperiod kommer omfatta Nytt havs- och fiskeriprogram För mer information kontakta Vätternvårdsförbundet. Jönköping bygger nytt vattenintag till >50 m djup Byggnation av vattentub. Foto: Nicklas Eriksson Tekniska kontoret i Jönköpings kommun bygger ny intagsledning till kommunens största vattenverk Häggeberg. Det nuvarande intaget är på ca 25 m djup är från talet och är märkt av ålder. Det nya intaget kommer att ta in Vätternvatten från större djup (>50 m) än idag och därigenom nå stabilt låg vattentemperatur vilket bl a visats

4 av den nya hydrologiska modellen (framtagen av DHI) som finns för Vättern. Därigenom tryggas Jönköping kommuns framtida vattenförsörjning, även i ett klimatförändringsperspektiv. -Ett stort projekt som man kanske bara gör vart 100:e år. Men nu har vi marginal med tanke på framtiden, säger Roger Rohdin, VA-chef i Jönköping. Läs mer här. Vattenskyddsområde Vättern beslutat och inget överklagande! De fyra länsstyrelserna runt Vättern beslutade den siste januari 2014 i likalydande beslut om inrättande av vattenskyddsområde för Vättern. Föreskrifterna trädde i kraft den första mars Beslutet kunde överklagas t o m den siste februari men inga överklagande kom in till Länsstyrelserna. Därmed läggs ytterligare en pusselbit till skyddet runt Vättern. Arbete initierades av Vätternvårdsförbundet redan 2004 och det tog alltså tio år att nå fram. Läs mer här -Ja det var lite förvånande. Det är vanligt med överklagande i samband med beslut av vattenskyddsområden, nästan en regel, men Vättern är väl undantaget som bekräftar regeln då, säger Berit Lundberg, handläggare på Länsstyrelsen i Jönköping. Nytt nyhetsbrev från Vattenmyndigheterna Läs Vattenmyndigheternas senaste nyhetsbrev Ny portal gör det enklare för fritidsfiskare Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna har nyligen lanserat webbplatsen Svenska Fiskeregler.se. Där kan man t ex se att Vättern omfattas av 51 st regler! Reglernas innebörd tolkas på ett lättbegripligt vis, syfte, paragraftext mm framgår. - Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten. Förhoppningsvis leder ökad kunskap om reglerna och varför de finns också till att vi kan skydda fiskbestånden bättre, säger Stig Thörnqvist, utredare på HaV. Läs mer på webbplatserna för Svenska Fiskeregler och för länsstyrelsen. Ekosystembaserad fiskförvaltning - vad innebär det? Havs- och vattenforum. Foto: Kat Singer, Havs- och vattenmyndigheten Den maj anordnar Havs- och vattenmyndigheten årets Havs- och vattenforum i Göteborg. En av alla djupdykningar går ut på att diskutera och förankra vad fiskförvaltning enligt ekosystemansatsen kan innebära. Då utforskar vi begreppet; vad betyder det egentligen, hur gör man? Vilka blir konsekvenserna? Havs- och vattenmyndigheten planerar att utveckla och testa fiskförvaltning enligt ekosystemansatsen i form av ett större försök i någon av de stora sjöarna, eller ett kustområde, med start För att klara av en sådan långsiktig satsning krävs ett brett deltagande och engagemang från länsstyrelser, vattenvårdsförbund, kommuner, fiskare, fritidsfiskare, naturintresserade, miljöintressenter och alla andra som nyttjar och ser värden i våra vatten. Projektet är i ett tidigt skede och vi ser denna djupdykning som en chans att få era idéer och synpunkter på vad fiskförvaltning enligt ekosystemansatsen kan vara. SLU Aqua kommer att presentera en litteraturstudie av en del av den kunskap och erfarenhet som finns på området som utgångspunkt för diskussionen.

5 Läs mer och anmäl dig på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Informationskväll för allmännheten: Det unika fisket i Vättern 22/4 Habo Spinnet kl /4 Motala, Folkets Hus kl Är du fiskeintresserad och fiskar i Vättern? - Är du nyfiken på fisken i Sveriges näst största insjö? -Vill du veta hur du kan vara med och påverka? Vi bjuder in till en fullspäckad kväll som tar upp aktuella frågor kring fisket i Vättern. Om du kommer till Motala, passa då även på att besöka Vätternakvariet till rabatterat pris! Kvällen är gratis och öppen för alla. Vi bjuder på fika! Planschen för utskrift (pdf) Anmälan senast 20/4. Mer information samt anmälan här. Kalendarium om diverse som berör/är runt Vättern 23 mars: Världsvattendagen. 5-6 april Svenska Båtunionens Båtriksdag i Jönköping. 22 april: Habo. Informationsträff för allmänheten om fiske, anordnad av Samförvaltningen. 24 april: Motala. Informationsträff för allmänheten om fiske, anordnad av Samförvaltningen 9 maj: Ordinarie Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet, Kråks Skjutfält Karlsborg (här) maj: Svensk Vattenstämma 2014, Jönköping. Svenskt Vatten maj: Havs-och Vattenforum, Göteborg, Havs-och vattenmyndigheten 26 maj: Vattenrådens Dag, Alvesta, Vattenmyndigheten Södra Östersjön Senaste publikationerna från Vätternvårdsförbundet Rapportserien (tryckta dokument) Rapport 117: Årsskrift 2013 Faktaserien (endast digitala dokument) 2014:1 Glacialrelikta kräftdjur i Vättern (pdf) 2014:2 Kort sammanställning av kräftfiskena i sex Vätterbäckar våren 2013 (pdf) 2014:3 Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2013 (pdf) 2014:4 Kort sammanställning av rompredationsstudie våren 2013 (pdf) 2014:5 Kort redovisning av romtäckt, odling och återintroduktion av harr 2013 (pdf) 2014:6 Redovisning av resultat från undersökningar av grumling och sedimentation i två av Vätterns tillflöden (pdf) Vätternvårdsförbundet Redaktör: Måns Lindell Adress: Vätternvårdsförbundet, Jönköping Telefon: Webbplats: Klicka här för att avregistrera din e-postadress

6 Klicka här för att avregistrera din e-postadress Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Postman

Vätterninfo nr 2:2016 april

Vätterninfo nr 2:2016 april Vätterninfo nr 2:2016 april Leader Vättern - LAG möte Foto: Malin Setzer Den 12 april hade Leader Vätterns styrelse (LAG) möte och beslutade om den första inkomna ansökan - ansökan om Samförvaltning Fiske

Läs mer

Vätterninfo nr 2:2015 april

Vätterninfo nr 2:2015 april Vätterninfo nr 2:2015 april Harr från Hjoån ska hjälpa till att stärka Vätterns harrbestånd Den 16:e april fångades harr i Hjoån för kramning på rom och mjölke. Romen kläcks nu fram på Källefalls fiskodling

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2016 februari

Vätterninfo nr 1:2016 februari Vätterninfo nr 1:2016 februari Även 2015 blev "rekordvarmt" Rekordet från 2014 med +10,6 C i medeltemperatur i Vätterns ytvatten slogs inte förra året utan 2015 stannade medelvattentemperaturen på +10,4

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2016 februari

Vätterninfo nr 1:2016 februari Info Motala Södra Båtklubb Från: vatternvardsforbundet-at-lansstyrelsen.se@plma.se för Vätternvårdsförbundet Skickat: den 24 februari 2016 12:20 Till: info@msbk.se

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2015 januari

Vätterninfo nr 1:2015 januari Vätterninfo nr 1:2015 januari 2014 varmaste året i Vättern på 70 år Kalenderåret 2014 blev det varmaste året i Vättern sedan 1955. 2014 var medeltemperaruren i ytvatten +10,6 C vilket är +2,8 grader över

Läs mer

Vätterninfo nr 3:2014 oktober

Vätterninfo nr 3:2014 oktober Vätterninfo nr 3:2014 oktober Vätternvårdsförbundet gör studieresa till Bodenssjön! Vätternvårdsförbundet kommer under november genomföra en studieresa till Bodensjön för att bl a studera hur fisket bedrivs

Läs mer

Vätterninfo nr 2:2014 augusti

Vätterninfo nr 2:2014 augusti Vätterninfo nr 2:2014 augusti Årsstämman i Vätternvårdsförbundet 9 maj! Bildtext: Pelle Holmström, P4 Skaraborgs regemente informerade om verksamheten på Kråks Skjutfält vid förbundsstämman i Vätternvårdsförbundet

Läs mer

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern Fisketillsyn Lagstiftningen är en viktig komponent i förvaltningen av fisk och fiske i Vättern som ett instrument för att reglera fisket. För att kontrollera regelefterlevnaden och verka för ett långsiktigt

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12 På söndag börja en Kurs i Flugfiske för tjejer klubbstugan 17:00 Njutningen och avkopplingen med Flugfiske är något som tjejer i alla åldrar också behöver få

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner 06 FS 2014:7 Utkom från trycket den 21 mars

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Kalmar kommun / kommun@kalmar.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02 09:05:35

Läs mer

Vattenskydd syfte och vårt regelverk

Vattenskydd syfte och vårt regelverk Vattenskydd syfte och vårt regelverk - Vatten är ett livsmedel enligt Livsmedelsverket. - Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning är en av samhällets viktigaste intressen. - Det ställer krav på

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Lund kommun / lunds.kommun@lund.se Påbörjade undersökningar: 2015-11-30 15:27:08

Läs mer

5: Kort sammanställning av kräftprovfisken i samband med harrleken i Vättern och dess tillflöden våren 2009 och 2010

5: Kort sammanställning av kräftprovfisken i samband med harrleken i Vättern och dess tillflöden våren 2009 och 2010 ebfakta är en digital Nr 5: 2012 Kort sammanställning av kräftprovfisken i samband med harrleken i Vättern och dess tillflöden våren 2009 och 2010 VÄTTERNFAKTA utgörs av en digital publikationsserie innehållande

Läs mer

Lagar och regler kring vattenanvändningen

Lagar och regler kring vattenanvändningen Inspiration Vatten 2013 Lagar och regler kring vattenanvändningen Karin Sjöstrand, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lagar och regler kring vattenanvändning EU:s Ramdirektiv för vatten Trädde i kraft

Läs mer

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern Anton Halldén (TACK Malin Setzer) Länsfiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län Anton.hallden@lansstyrelsen.se Vad är en förvaltningsplan? Vad? Hur? Vart?

Läs mer

Bräckes vattenskyddsområde

Bräckes vattenskyddsområde Bräckes vattenskyddsområde Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde. Bräcke kommun arbetar med att revidera vattenskyddsområdena för de kommunala dricksvattentäkterna. Nu har turen kommit

Läs mer

Vi främjar svenskt fritidsfiske och fisketurism

Vi främjar svenskt fritidsfiske och fisketurism Vi främjar svenskt fritidsfiske och fisketurism Daniel Melin och Magnus Andersson Fiskerienheten Bakgrund Juli 2011 Främjande av fritidsfiske och fisketurism Rådgivande gruppen Svenskt fritidsfiske och

Läs mer

Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram

Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram Teresia Wällstedt Vattenmyndigheten, Norra Östersjöns vattendistrikt Vad är vattenförvaltning? EUs ramdirektiv

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Huddinge kommun / huddinge@huddinge.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02 07:59:38 Avslutade: 2016-02-22 14:30:59

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Ronneby kommun / stadshuset@ronneby.se Påbörjade undersökningar: 2016-02-15 11:27:44

Läs mer

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljötillsyn i småbåtshamnar Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet?? Stockholms universitet Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska

Läs mer

VÅG Vattenförvaltnings Åtgärder för Gävleborgs länsstyrelse

VÅG Vattenförvaltnings Åtgärder för Gävleborgs länsstyrelse VÅG Vattenförvaltnings Åtgärder för Gävleborgs länsstyrelse Syfte och målbild VÅG Syftet med vattendirektivet är att alla ytvattenförekomster ska bibehålla eller uppnå god kemisk och ekologisk status samt

Läs mer

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden Vätternvårdsförbundet Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden En unik möjlighet till satsningar för att stärka fritidsfiske, yrkesfiske och turism. 11 miljoner till 23 projekt 2009-2013 VAD ÄR FISKEOMRÅDE

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Vätterninfo nr 2:2013 september

Vätterninfo nr 2:2013 september Vätterninfo nr 2:2013 september Nu byter vi layout! Hösten 2003 påbörjade Vätternvårdsförbundet ett nyhetsbrev som endast skulle skickas ut digitalt. Det följdes av ytterligare 21 st och når idag en sändlista

Läs mer

Protokoll VU-möte på Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan

Protokoll VU-möte på Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan Protokoll Sida 1/7 Datum 2019-02-06 Beteckning 1/2019 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet 010-223 63 61 Protokoll VU-möte 2019-02-06 på Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan A. ADMINISTRATIVT 1. Mötets öppnande

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Göteborgs stad återrapportering 2013 1 (5) Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Storröding i Vättern

Storröding i Vättern Storröding i Vättern Sydsvensk storröding I Vättern lever Sveriges största bestånd av sydsvensk storröding (Salvelinus umbla). Storrödingen isolerades i Vättern när inlandsisen smälte bort. Man kallar

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Lekebergs kommun /

Lekebergs kommun / Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Lekebergs kommun / lekebergs.kommun@lekeberg.se Påbörjade undersökningar: 2016-01-25 08:06:58 Avslutade: 2016-01-25

Läs mer

Örnsköldsviks kommun /

Örnsköldsviks kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Örnsköldsviks kommun / kommunen@ornskoldsvik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-07

Läs mer

Seminarium Töm inte i sjön. Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05

Seminarium Töm inte i sjön. Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05 Seminarium Töm inte i sjön Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05 Miljöarbetet går framåt Det har hänt saker på 50 år! Klicka på länken till Youtube eller sök på sjövett 1964 http://youtu.be/t03sajvfkv4 2013-02-25

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Nästan 600 sidor Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Samrådsmaterial Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsmaterial Förvaltningsplan

Läs mer

Viva vatten Mia Svedäng Projektledare Lokal vattenmiljö

Viva vatten Mia Svedäng Projektledare Lokal vattenmiljö Viva vatten Mia Svedäng Projektledare Lokal vattenmiljö Naturskyddsföreningens arbete för havs- och vattenmiljö Rinnande vatten Vattenkraft Havsmiljön Fisk och fiskemetoder + Ren båtbotten Lokal vattenmiljö

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter PFAS och bekämpningsmedel Garnisonen 31 maj 2016 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-22 1 Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Malmö stad / kommunstyrelsen@malmo.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-14 09:55:10 Avslutade: 2016-02-25 16:09:14

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter PFAS och bekämpningsmedel Karl Lilja Enheten för farliga ämnen och avfall Avdelningen för analys och forskning Naturvårdsverket PFAS - Problem och

Läs mer

Protokoll VU-möte på Grenna Museum, Gränna

Protokoll VU-möte på Grenna Museum, Gränna PROTOKOLL 5/2016 Datum 2016-12-15 Sida 1/6 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-22 36 408 Protokoll VU-möte 2017-01-26 på Grenna Museum, Gränna 1. Mötets öppnande Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet.

Läs mer

Nr 8: Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2014

Nr 8: Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2014 Nr 8: 2014 Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2014 VÄTTERNFAKTA utgörs av en digital publikations-serie innehållande fakta som berör Vättern FAKTA från Vätternvårdsförbundet Nr

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Lilla Edets kommun / kommunen@lillaedet.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-28 15:03:19 Avslutade: 2016-01-07

Läs mer

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten 2018-06-20 Ett vattenskyddsområde skydd för 700 000 människors dricksvatten Fler än 700 000 människor är beroende av det dricksvatten som kommer från vattentäkterna i Göta älv och i Vänersborgsviken. Kommunerna

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Enköpings kommun /

Enköpings kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Enköpings kommun / kommunstyrelsekontor@enkoping.se Påbörjade undersökningar:

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping PROTOKOLL 2011-03-01 Nr 1/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Länsstyrelsen, Jönköping

Läs mer

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten 2012-05-28 Sidan 1 (6) Dnr MBN 2011-001073 Ecos Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Möte med kontaktpersoner i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren en sjö för miljoner. Västerås 8 april 2014

Möte med kontaktpersoner i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren en sjö för miljoner. Västerås 8 april 2014 Möte med kontaktpersoner i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren en sjö för miljoner Västerås 8 april 2014 Numera två viktiga delar i förbundets verksamhet Miljöövervakning Informationsspridning Åtgärder

Läs mer

Upplands Väsby kommun /

Upplands Väsby kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Upplands Väsby kommun / upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se Påbörjade undersökningar:

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Upplands Väsby kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands Väsby kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (5) Återrapportering från Upplands Väsby kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A)

Läs mer

Karlskrona kommun /

Karlskrona kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Karlskrona kommun / karlskrona.kommun@karlskrona.se Påbörjade undersökningar:

Läs mer

Vätterninfo nr 4:2014 dec

Vätterninfo nr 4:2014 dec Vätterninfo nr 4:2014 dec Nytt tillfälle för LOVA Nu är det snart dags för ett nytt år med LOVA-bidraget, Länsstyrelserna runt Vättern tar emot nya ansökningar för att dela ut nya medel till projekt som

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Aneby kommun / aneby.kommun@aneby.se Påbörjade undersökningar: 2016-02-26 14:11:32

Läs mer

Nynäshamns kommun /

Nynäshamns kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Nynäshamns kommun / kommunstyrelsen@nynashamn.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Återrapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Återrapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Niklas Holmgren, vattenmyndigheten Södra Östersjön SKL:s miljöchefsnätverksträff 28 september 5 beslut om Förvaltningsplaner Förslag till statens

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skellefteå kommun / kundtjanst@skelleftea.se Påbörjade undersökningar: 2016-02-09 16:49:56 Avslutade: 2016-02-26

Läs mer

Bernt Moberg. Framtiden för laxen?

Bernt Moberg. Framtiden för laxen? Bernt Moberg Framtiden för laxen? 3 , Testeboån Vattendirektivet det viktigaste som hänt fiskevården. Vattenrådet är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen. Vattenrådet är en kunskapsspridare

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Borgholms kommun / kommun@borgholm.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-01 07:53:29 Avslutade: 2016-02-26 16:00:56

Läs mer

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3. 2016-03-08 sid 1 (5) Fiskerienheten Jordbruksverket 551 82 Jönköping Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.17-985/16

Läs mer

Hur ska vi förbättra våra vatten? Skellefteå 11 februari 2015

Hur ska vi förbättra våra vatten? Skellefteå 11 februari 2015 Hur ska vi förbättra våra vatten? Skellefteå 11 februari 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Beskriver vad som ska göras för att miljökvalitetsnormen ska följas visar på vad som behöver uppnås och definierar vem som är

Läs mer

Hållbar förvaltning av signalkräfta i Vättern

Hållbar förvaltning av signalkräfta i Vättern Hållbar förvaltning av signalkräfta i Vättern 2013-11-28 Anton Halldén Länsfiskekonsulent F län Mål med fiskeriförvaltning Vättern - Att sköta om fiskbestånden och fisket så att det ger en god avkastning

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Burlöv kommun / burlovs.kommun@burlov.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-01

Läs mer

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Tänk på det här innan du gräver

Tänk på det här innan du gräver Tänk på det här innan du gräver Foto: Jönköpings kommun 2018 10 03 Du som är gräventreprenör, har åkeriverksamhet, är fastighetsförvaltare och som arbetar med schaktmassor kan på olika sätt bidra till

Läs mer

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde och ditt dricksvatten säkras för framtiden När du vrider om kranen får

Läs mer

PFAS i dricksvattnet

PFAS i dricksvattnet Krisseminarium Motverka och hantera kriser i dricksvattenförsörjningen Lerum, 11 oktober 2016 PFAS i dricksvattnet Kent Broström, Projektledare, Ronneby Miljö & Teknik AB Brantafors vattenverk byggdes

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr)

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Jens.persson@havochvatten.se Dagens presentation Regeringsuppdrag 2015 Förvaltning av

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 En sammanhållen politik för hållbar utveckling Viktiga vägval för att nå miljömålen Sverige kan påverka den globala utvecklingen Förebild hantera våra nationella

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Mönsterås kommun / kommun@monsteras.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-01 13:02:09

Läs mer

Stöd till fiskevården

Stöd till fiskevården Stöd till fiskevården NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS 22-23 november 2017 Ingemar Abrahamsson Stöd till fiskevården Stöd till åtgärder för fisket och fiskevården Fiskevårdsbidraget Bidrag till biologisk

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-06-07 på Zinkgruvan Mining, Zinkgruvan

Protokoll VU-möte 2010-06-07 på Zinkgruvan Mining, Zinkgruvan PROTOKOLL Nr 2/2010 Sida 1/7 Linda Englund Vätternvårdsförbundet lin- c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post da.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet Förvaltningsplan 2016-2021 för Västerhavets vattendistrikt Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet Varför vattenförvaltning? Förebygga Åtgärda Planera För ett långsiktigt hållbart nyttjande

Läs mer

Förberedande arbete för att tillämpa lågflödesmuddring i Vansjön Heby

Förberedande arbete för att tillämpa lågflödesmuddring i Vansjön Heby Förberedande arbete för att tillämpa lågflödesmuddring i Vansjön Heby Lägesrapport: Teknikmarknads kartering och sedimentprov Vansjön 2013 och 2014 Camilla Winqvist, Per Möller och Börje Åstrand 2014-10-30

Läs mer

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern MEDDELANDE Datum 2015-01-12 Beteckning Sida 1/3 Enligt sändlista Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern Kompletterande analyser har bekräftat att det förekommer halter av dioxin i sik

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter för vattenskyddsområde Vättern i Jönköpings och Habo kommuner 06 FS 2018:12 Utkom från trycket den 5 oktober 2018 beslutade den 30 januari

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Kristianstads kommun / info@kristianstad.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret Nr 1/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Niclas Bäckman, Per Nyberg, Ola Broberg,

Läs mer

Är hamnen en fritidsbåtshamn?

Är hamnen en fritidsbåtshamn? Är hamnen en fritidsbåtshamn? Hamnar som inte är enkla förtöjningsplatser eller små bryggor är att anse som en fritidsbåtshamn Inrättad för att ge service till besökande båtar och den är oftast kopplad

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2014:18 Utkom från trycket den 11 april 2014 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vätterns

Läs mer

ERFARINGER RUNDT FORVALTNING AV SKARV I SVERIGE

ERFARINGER RUNDT FORVALTNING AV SKARV I SVERIGE ERFARINGER RUNDT FORVALTNING AV SKARV I SVERIGE Naturvårdsverket Viltförvaltningsenheten Per Risberg Ebba Henning Planck Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2018-10-15 1 Sinensis under

Läs mer

Deltagande i EU-projektet LIFE IP Rich Waters

Deltagande i EU-projektet LIFE IP Rich Waters Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-23 Handläggare Maria Pettersson Telefon: 08-508 28 834 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-03-15 p. 26 Deltagande i EU-projektet LIFE

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 1/10 Protokoll VU-sammanträde Onsdag den 27 januari 2010 i Motala kommunhus Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Jan-Anders Johansson, Linda Englund, Tomas Karlsson, Niclas Bäckman, Karin Runnels

Läs mer