Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. Accenture Delivery Methods Gästföreläsning Karlstad Universitet 13 februari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. Accenture Delivery Methods Gästföreläsning Karlstad Universitet 13 februari 2009"

Transkript

1 Accenture Delivery Methods Gästföreläsning Karlstad Universitet 13 februari 2009

2 Agenda 1. Om mig 2. Fakta om Accenture 3. Projekt- och utvecklingsmetoder 4. Accenture Delivery Methods 5. ADM och Agila metoder 6. Metoder vid arbete offshore 7. Frågor 2

3 Om mig Namn: Utbildning: Befattning: Antal år på Accenture: Anna Österberg Civ. Ing. Teknisk Fysik från KTH Senior Manager på Systems Integration & Technology 17 år Projektroller: Dataspråk: Plattformar: Certifieringar: Programmerare, Designer, Arkitekt, Testare, Testledare Projektledare, Programledare, Rådgivare Pascal, COBOL, C, SQL Stordator, Client Server, Web, J2EE, SAP, PeopleSoft ISTQB (test) och PMI (Projektledning) Privat: Mamma till Jesper 9 & Jonathan 6 Hockey-, fotbolls- och innebandymamma Klassisk sång, Stockholms kammarkör, Street dance 3

4 Agenda 1. Om mig 2. Fakta om Accenture 3. Projekt- och utvecklingsmetoder 4. Accenture Delivery Methods 5. ADM och Agila metoder 6. Metoder vid arbete offshore 7. Frågor 4

5 Om Accenture Globalt tjänsteföretag inom management, IT och outsourcing Brett tjänsteutbud med utveckling av strategi, processer, organisation och teknologi Gemensamt varumärke och affärsmodell för konsekvent service till våra kunder världen över 1/3 av våra medarbetare anställda i offshorecenter, en del av vår globala leveransmodell Starkt erbjudande genom våra allianspartners Mer än medarbetare i 49 länder varav 900 i Sverige Olika karriärmodeller anpassade efter arbetsuppgifter Resultatorienterad företagskultur Spännande arbetsuppgifter och balans i livet Etik och Corporate Citizenship är viktigt 5

6 Varför Accenture? Spännande projekt i global miljö Ständiga utvecklingsmöjligheter och coaching God kamratskap i en resultatorienterad företagskultur Marknadskraftig lön och bra förmåner Gedigna karriärmodeller Nytänkande kompetensutvecklingsprogram Hos oss ökar du ditt marknadsvärde snabbare än någon annanstans! 6

7 Accenture jobbar engagerat för att ta sitt sociala ansvar Corporate Citizenship är ett globalt initiativ inom Accenture. Lanserades i Norden 2005 Tanken är att vår kompetens ska stödja en organisations utvecklingsarbete genom att vi erbjuder kompetens som inte redan finns på plats Vi har många program som erbjuder våra konsulter projekt och därmed stora utvecklingsmöjligheter på ickevinstdrivande organisationer runt om i världen Det finns många program där man kan bli involverad Lokala projekt, t ex Rädda Barnen Donationer Volontärarbete Accenture Development Partnership är bland det bästa jag någonsin gjort. Jag skulle inte tveka att göra det igen. Jennie Perzon (jobbade i Angola, Bolivia, Honduras och Tajikistan) Extraordinära jobbutmaningar i en av världens vackraste länder. Fredrik Nilzén (jobbade i Pakistan) 7

8 Vår tjänsteportfölj och strategiska leveransmodell 8

9 Agenda 1. Om mig 2. Fakta om Accenture 3. Projekt- och utvecklingsmetoder 4. Accenture Delivery Methods 5. ADM och Agila metoder 6. Metoder vid arbete offshore 7. Frågor 9

10 Varför behövs metoder? Struktur Dokumenterad, paketerad erfarenhet Gemensamt språk Gemensamma arbetsmetoder Fördefinierad dokumentation och mallar Checklista => proaktivitet Fokus kan läggas på att lösa arbetsuppgiften, inte struktur, adminstration, planering Förutsägbarhet Trygghet Ökad möjlighet att leverera lyckade projekt Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. 10

11 Projektmetoder en översikt PERT - Är en metod för att göra tidsbedömningar i projekt. CPM - Critical Path Method är en metod för att prioritera åtgärder och styra upp projektaktiviteter TSP (Team Software Process) - detaljerad metod för mjukvaruutveckling PRINCE2 (Projects In Controlled Environment) - strukturerad metod för effektiv projektledning Six Sigma metodik för förbättringsprojekt WBS (Work Breakdown Structure) är ett sätt att bryta ned ett projekt i leveranspaket (ingen modell/metod) Svenska metoder PROPS PROjekt för ProjektStyrning PPS - Praktisk projektstyrning RUP Rational Unified Process Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. 11

12 PROPS och PPS PROPS Utvecklad av Ericsson Delar upp projektet i områden Styrande, Ledande, Utförande PPS Utvecklad av TietoEnator Delar upp projektet i Affärsmodell, Styrmodell, Produktionsmodell Beslutsprocess TG0 Start av förstudie Utredning TG1 Start av utredningsfas Genomförande TG2 Start av genomförandet TG3 Beslut om fortsatt genomförande TG4 Beslut om start av överlämning Avslut TG5 Beslut om projektnedläggning Styrande dokument Uppdragsspecifikation Projektspecifikation Statusrapport Slutrapport Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. Beslutsprocess Under förberedelsefasen BP1: Starta projektet och initiera förberedelserna BP2: Fortsätta förberedelserna BP3: Abvsluta förberedelserna avslutas Under genomförandet BP4: Start projektet BP5: Fortsätta eller förändra åtagandet BP6: Godkänna delresultat/resultat Under projektavvecklingen BP7: Godkänna projektets överlämning till förvaltning BP8: Beslut att avveckla projektet Styrande dokument Projektdirektiv Projektplan. Statusrapport Slutrapport 12

13 RUP Rational Unified Process Ägs och utvecklas av IBM Baseras på tillämpningar och faser Tillämpningar 1. Utveckla iterativt 2. Hantera systemkrav (use cases) 3. Använd komponentbaserad arkitektur 4. Modellera visuellt (UML) 5. Kontinuerlig kvalitetskontroll 6. Kontrollera förändring Faser Förberedelse (Inception) Etablering (Elaboration) Konstruktion (Construction) Överlämning (Transition) 13

14 Agila metoder Scrum Extreme Programming (XP) Feature Driven Development (FDD) Crystal Dynamic Systems Development Method (DSDM) Agile Modeling Agile Data Test Driven Development Pair Programming Extreme Programming plug-in for RUP Agile Adoption Levels by Tangible Software Essential Unified Process (EssUP) Agile Unified Process 14

15 Frågor? 15

16 Agenda 1. Om mig 2. Fakta om Accenture 3. Projekt- och utvecklingsmetoder 4. Accenture Delivery Methods 5. ADM och Agila metoder 6. Metoder vid arbete offshore 7. Frågor 16

17 Accenture Delivery Methods for Custom Development Transition Points 17

18 ADM för olika tillfällen Development Accenture Insurance Solution Accenture Life Insurance Platform (ALIP) - EA Agile Development Alnova - EA Application Renewal - EA Business Intelligence Change Enablement Custom Development Custom Development with SOA Extension - EA Custom Development - Portal (Accelerator) Enterprise Content Management - EA Enterprise Integration Infrastructure Joint Custom and Packaged Development - EA Oracle Packaged Development Packaged Development with SOA Extension - EA Packaged Development - Cùram (Accelerator) PeopleSoft Retek SAP - Core SAP Roll-Out SAP - Core Banking (Accelerator) Development cont. Service Transition Siebel Small Project Development - EA Solution Realization - EA Testing Management Development Program Management Program & Project Management - EA Service Termination - EA Transformational Change Management Strategy & Planning Due Diligence Enterprise Architecture Planning Solution Planning - Outsourcing - EA Solution Planning - SI&T Operations Application Management Infrastructure Outsourcing EA EA = Early Adopter 18

19 Demo 19

20 Custom Development Methods Analyze Application Confirm User Interface Analyze Users and Tasks Review Existing Sites Define Use r Interface Approach Analyze Business Processes Identify Application Requirement s Develop Us e Cases Define Application Metrics Application Components Identify Classes Define Classes Analyze Integration Solution Identify Reuse Opportunities Transition Application Analysis Deliverables Data Define Conceptual Data Mode l Plan for Deployment Plan Product Test Plan Performance Test Plan User Acceptance Test Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. 20

21 Custom Development Methods Design Application Confirm User Interface Create Information Architecture Design and Evaluate Wireframes Define User Interface Standards Design and Evaluate High-fidelity Prototype Develop Page Specifications Coordinate Visual Design Application Components Identify Design Classes and Components Design Classes Design Components Design Integration Solution Transition Application Design Deliverables Select and Design Reusable Components Data Perform Logical Database Design Design Data Conversion Plan for Deployment Plan Assembly Test Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. 21

22 Custom Development Methods Build Application Confirm User Interface Create Production Graphics Develop Page Templates Application Components Perform Detailed Technical Design Adapt Reusable Components Plan Component Test Build and Test Application Components Transition Application Build Data Perform Physical Database Design Assess Deployment Readiness Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. 22

23 Custom Development Methods Test Application Confirm Confirm Confirm Prepare and Execute Product Test Prepare and Execute Assembly Test Transition Assemblytested Application Prepare and Execute Performance Test Transition Producttested Application Prepare and Execute User Acceptance Test Transition Useraccepted Application Perform Mock Conversion Prepare for Migration Authorize Deployment Prepare for Enablement Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. 23

24 ADM: the V-model 24

25 Role: Data Architect 25

26 Artifact: AP266 Conceptual Data Model Diagram 26

27 Guideline: Test Concepts Overview 27

28 ADM Estimators ger startpunkt för projektplaner och prissättning ADM Methods Tasks, Activity & Role Navigation GCPM ADM Estimator Top Down / Bottom Up ADM Estimator (e.g. Custom or SAP) Tasks & hours Microsoft Project GCPM GCPM Levels, bill codes, Duration GCPM Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved. 28

29 Workplan 29

30 Accenture Delivery Methods for Custom Development 30

31 Contributed Samples and Templates 31

32 ADM Repository 32

33 Vaför ADM? Ett konsekvent ramverk för metoder gör det enklare att navigera mellan metoderna; du kan fokusera på projektarbetet utan att lära dig nya metoder på varje projekt Samma erfarenhet och förvätningar mellan projekt skapar möjliggör tätt samarbete med teamet och din teamledare från första dagen; du vet vad du skall göra Ett gemensamt metodspråk betyder att du kan ta hjälp av kollegor från hela världen, och du kan snabbt bli varm i kläderna i nya projekt Korrekt estimerade projektuppgifter gör att du kan driva arbetet framåt med övertygelse och mot ett gemensamt mål 33

34 Demo 34

35 Exempel på tillämpning Accenture på Ericsson PROPS eller ADM? Ericsson använder PROPS => konsulter använder PROPS PROPS styr beslutsprocessen och styrdokument ADM kompletterar Görs en gapanalys Mappa ADM mot PROPS Använd kundens nomenklatur där den finns Komplettera PROPS med ADM leverabler Jobba intetnr så mycket som möjligt enligt ADM Välj rätt nivå på ADM Visa på fördelarna med varje ny leverabel Inför nya leverabler som en naturlig del av kunden leveransmetod 35

36 Agenda 1. Om mig 2. Fakta om Accenture 3. Projekt- och utvecklingsmetoder 4. Accenture Delivery Methods 5. ADM och Agila metoder 6. Metoder vid arbete offshore 7. Frågor 36

37 Vad är agila metoder? Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more 37

38 Number of People Needed to Succeed Applicerbarhet för agila methoder Agil utveckling är inte rätt för alla projekt Agila metoder är inte väl anpassade till stora, komplexa projekt Förutom stora projekt är även projekt som utförs över flera siter, inte lämpliga för agila metoder. Principer som close customer collaboration och face-to-face communication är nästan omöjliga att genomföra när team är utspridda över världen I Agile Software Development beskriver Alistair Cockburn följande diagram för att visa förhållandet: Heavier Methods Medium Methods Light Methods Problem Complexity 38

39 En metod för att mäta applicerbarhet av agila metoder I Balancing Agility and Discipline har Barry Boehm och Richard Turner föreslagit en effektiv teknik för att utvärdera applicerbarheten för agila metoder för ett givet projekt genom att utvärdera 5 faktorer. Lyckade agila projekt har sannolikt följande karaktär: Size. The number of people on the project is small, typically less than thirty. Criticality. The solution is not so important that failure means disaster of one kind or another. Dynamism. The degree of expected change to requirements in significant. Personnel. Project personnel tend to be more skilled and able to direct their own work. Culture. The culture of the organization thrives on change and uncertainty. 39

40 Agila Metoder i ADM Storlek och komplexitet avgör hur tung metod man behöver Accenture Delivery Methods är designad för att lyckas med stora, komplexa projekt, men kan skalas ner för mindre projekt Vanliga argument: ADM är omfattande => motsäger principen för agila metoder Agila metoder är inte tillräckligt heltäckande för stora, komplexa projekt Det finns gott om utrymme i ADM för att applicera agila metoder. För rätt projekt, på rätt nivå, med rätt balans, blir ADM tom effektivare med agila metoder 40

41 Omfattning för Agile Methods Agila metoder berör ett subset av Accenture Delivery Methods. Fokus på ADM workstreams som utvecklar kod: Application och Technical Architecture, från analys till test Scope of Agile Methods 41

42 Agenda 1. Om mig 2. Fakta om Accenture 3. Projekt- och utvecklingsmetoder 4. Accenture Delivery Methods 5. ADM och Agila metoder 6. Metoder vid arbete offshore 7. Frågor 42

43 Accenture Delivery Centers Accenture möter prispress och en IT marknad i förändring med ett globalt nätverk av levernascenter anställda och tidigare 100% tillväxt per år Toronto (1) London (2) Riga (1) Prague Dalian (1) Chicago (1) Bratislava (1) Shanghai (1) Spain (2) Hyderabad (1) Manila (7) Atlanta (1) Mumbai (3) Wilmington (1) Bangalore (3) Chennai (1) Sao Paulo (1) Mauritius (1) 43

44 Transition Points 45

45 On site Project Dependent Offshore Accenture Delivery Methods är anpassad till arbete över flera geografier Project Management Office Configuration Management Architecture Team : Functional, Technical, Data Conceptual Solution Requirements Definition Business Acceptance Test Technical Acceptance Test Functional Design Product Test Model & Prep Business Process Test Technical Test Data Test Product Test Execution Business Process Test Technical Test Data Test Application Architecture Assembly Test Model & Prep Assembly Test Execution Detailed Design Unit Test Code Construction Architecture Team : Functional, Technical, Data Configuration Management Project Management Office Production Services 46

46 Frågor? 47

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. KRAVHANTERING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. 1 BETYDELSEN 2 MÄNNISKORNA 3 HANDGREPPEN Undersökningar visar att

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution DELAD KUNSKAP ÄR DUBBEL KUNSKAP - om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Att skapa kunskap tillsammans i har all världens

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:1 Lars-Johan

Läs mer

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013.

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ1 Idag IntrodukEon Formaliteter Kursinnehåll InspiraEonJ Formaliteter Personal Camilla Forsell (föreläsningar, projekt, kursansvarig/examinator)

Läs mer