Lösningar för organisk avfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningar för organisk avfall"

Transkript

1 Lösningar för organisk avfall Förnybar energi med minimalt utsläpp av CO²

2 Här presenterar vi projektet: Den Norske Opera & Ballett Tre kök på Den Norske Opera & Ballett är utrustade med Enviro 000 modell 0, system för hantering av matavfall. I en byggnad med mer än 00x00 meters yta blir det förstås långt att släpa på avfallsbehållarna. Vart och ett av köken är utrustat med en kvarn. Matavfallet töms i kvarnen, mals och transporteras automatiskt via ett slutet vakuumsystem. Hundratals meter fraktas avfallet obemärkt genom byggnaden. I källaren finns mottagningsplatsen för avfallet, bioreaktorn, där den finmalda massan sugs in i själva centralenheten. Fettet skiljs ut till egna behållare som töms och transporteras bort av en tankbil ca. en gång i månaden. När det mesta vattnet avlägsnats från avfallet med hjälp av en komprimeringsenhet förs resten in i bioreaktorn, som ger värme som är gynnsam för aeroba bakterier. Under dessa förhållanden arbetar bakteriefloran optimalt och minskar den ursprungliga mängden avfall med upp till 9 % räknat i vikt och volym. Det lilla som återstår påminner mest om torr kaffesump, och är i princip ren matjord, helt utan dålig lukt. Systemet är dessutom en sluten anläggning och tillför inga andra former av kemikalier eller andra ämnen i processen. Detta ger även stora förbättringar för miljön, med hänsyn till minskad avfallsmängd, transportsträcka och deponering. Från matavfall till kompost på 8 timmar. En vikt-, volym- och kostnadsminskning på upp till 9 %.

3 Enviro 000 Matavfallsanläggning Töm avfallet i kvarnen och tryck på start så sköter automatiken resten. Från bord till jord på 8 timmar Mängden avfall minskas med upp till 9 % Bättre miljöegenskaper Möter kraven för HMS Unikt norskpatenterat system Enviro 000 är en norsk patenterad matavfallsanläggning från producenten Global Enviro. I ett slutet system utan manuell hantering minskas matavfallet i vikt och mängd med upp till 9 %. Inom 8 timmar har matavfallet omvandlats till kompost, helt fri från lukt. Systemet är en sluten anläggning och tillförs ingen form av kemikalier eller ämnen i processen, och kräver inte heller manuell hantering. Anläggningen finns i tre modeller och anpassas efter byggnader och lösningar efter kundens behov. Modellen 0, den minsta, levereras med intern eller extern kvarn. Modellerna 00 och 0 har bara extern kvarn. Vi har installerat Enviro 000 hos en rad hotell, storkök, dagligvarubutiker och köpcentrum, fiskebåtar, förädlingsanläggningar för kött och fisk och inte minst på Norska Operan och Balletten, som har tre kök anslutna till en och samma anläggning. Enviro 000 ger ett stort bidrag till enskilda företag och anställda när det gäller kraven på HMS. Dessutom minskas kostnaderna till återvinningsföretaget avsevärt. Detta ger även stora förbättringar för miljön, med hänsyn till minskad avfallsmängd, transportsträcka och deponering. Enviro 000 finns i tre modeller; 0, 00 och 0 Modellen 0 levereras med extern eller intern kvarn. Modellerna 00 och 0 levereras med extern kvarn. Alla modeller är utrustade med pekskärm som kan fjärrstyras vid uppkoppling till datanät eller med GPRS. Som tillvalsutrustning levereras bl.a. vakuum för transport mellan kvarn och bioreaktor i 0 mm rör horisontellt och upp till 00 meter på modell 0 och 00, och 00 meter på modell 0. Material i rostfritt stål. Modell 0 med integrerad kvarn rekommenderas att placera i en avgränsad oren zon. Modell 0, 00 och 0 med extern kvarn kan placeras i köket i en oren zon. Modell 0

4 Enviro 000 Modell 00 och 0 Här visas processen med extern kvarn och vakuumtransport: Kvarn Matavfallet kastas i kvarnen som är placerad i en oren zon i köket. Enheten är utrustad med en stor inkastöppning och handsköljare som gör arbetet både hygieniskt och enkelt. Matavfallet mals och transporteras automatiskt via ett slutet vakuumsystem. Dehydrator Matavfallet går automatiskt från vakuumanläggningen upp till en avfuktare. Dehydratorn består av en skruv som transporterar matavfallet upp till komposteringsmaskinen samtidigt som den pressar ut vatten och fett som går till fettavskiljaren. Fettet hamnar i egna behållare som töms vid behov. Dehydratorn placeras så att den är lättåtkomlig för underhåll och rengöring. Pekskärm En högteknologisk informationsdisplay ger full översikt över alla processer i anläggningen. Informationen kan också fjärrstyras vid uppkoppling i datanät eller FPRS. Vakuumsystem Med vakuum kan matavfallet transporteras på alla nivåer, även uppåt och längre sträckor. Flera kvarnar kan kopplas till en och samma komposteringsanläggning. Bioreaktor Det avfuktade matavfallet som är kvar hamnar i bioreaktorn. Denne ger värme och är gynnsam för aeroba bakterier. Under dessa förhållanden arbetar bakteriefloran optimalt och minskar den ursprungliga mängden avfall med ca 90 % i vikt och volym. Det lilla som återstår påminner mest om torr kaffesump, och är i princip torr ren matjord, helt utan dålig lukt.

5 Enviro 000 Anläggningen kan placeras både vinklad och i rät linje. Båda lösningarna tar minimal plats. Här visas mått på modellen 0 som i vinkel kräver mindre än 6 m. Vid installation i en rät linje blir rumslängden minst, meter och djupet ca,6 meter. Luftrensare Tillsammans med matavfallsanläggningen installeras luftrensaren Enviro ACS, som består av partikelfilter och ett kolfilter. Dessutom kan vi erbjuda UV-C. UV-C är en strålning som samtidigt skapar ozon O³. Fördelarna med detta är att eventuella fettmolekyler bränns upp, steriliserar luften och avlägsnar eventuella luktpartiklar. Ljuset från UV-C återskapar kolet i kolfiltret så att detta räcker längre och fungerar bättre. UV-C har bl.a. levererats till Kings Bay på Svalbard. Enviro 000 är helautomatiserad och kan fjärrstyras. Komponenterna är levererade av Schneider Electric, som är ledande i världen inom automationsprodukter. Dagligvaruhandlare De första anläggningarna installeras på Holmenkollen Park Hotel och Rica Sunnfjord Hotell i Norge för ca. år sedan. Succén har därefter varit ett faktum, och många fler hotell, dagligvarubutiker och köpcenter m.fl. som har storkök har kommit till. På Den Norske Opera & Ballett har tre kök anslutits till en och samma anläggning. Inom fiskerinäringen kommer Enviro 000 till sin rätt, och vid norska polarinstitutets forskningsstation i Antarktis, Drottning Mauds land, upplevs anläggningen som oumbärlig. Holmenkollen Park Hotel Den Norske Opera & Ballett Trollstationen i Drottning Mauds land

6 Enviro 000 Transport står för den största andelen utsläpp av CO vid avfallshantering. Här är ett räkneexempel som visar fördelarna med från bord till jord på 8 timmar : En ny lastbil avger, kg CO² per ton last för varje körd km. Det innebär att en sträcka på 00 km tur retur med 00 ton last avger 00*,*00 = kg CO² per år, förutom NO X. Matavfallet ska sedan behandlas genom förbränning, som avger mer CO² själv än Enviro 000, eventuellt biogas som blir ungefär detsamma eftersom det utnyttjar metangasen. 00x,x00 = kg CO² Teknisk tabell för Enviro 000 Modell 0 C 0 STA 0 ST VA 00 ST A 00 ST VA 0 ST A 0 ST VA Strömförbrukning vid 00 % belastning (kw per dygn) X Strömförbrukning vid 0 % belastning (kw per dygn) 9 X M Kvarn Vattenförbrukning vid 00 % belastning (m³ per dygn) 0, 0, 0, 0,6 0,6,, X Vattenförbrukning vid 0% belastning (m³ per dygn) 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0,8 0,8 X Kapacitet per dygn (kg) X Kapacitet per vecka (kg) X Kapacitet per år (kg) X Dimensioner vid vinklad linje: Största längd (mm) / = inklusive utmatningsdel 090/ 8 090/ 8 090/ Största bredd (mm) / = inklusive utmatningsdel 98/ 0 98/ 0 98/ 0 980/7 980/7 6/760 6/ Största höjd (mm) arbetshöjd/bakvägg /6 Dimensioner vid rät linje: Största längd (mm) / = inklusive utmatningsdel 6/60 6/60 960/ / Största bredd (mm) / = inklusive utmatningsdel 87/0 87/0 /8 /8 98 Största höjd (mm) arbetshöjd/bakvägg (kvarn) /6 Vikt (kg) Förklaringar till modellbeteckningar: Talet 0 = antal ton per år C= allt integrerat i enhet (compact) Alla anläggningar kan levereras med 0 V och 00 V: ST= Standard med en extern kvarn A= automatisk avloppspump V= vakuumpump

7 ResteWolf RW 0 Matavfallsanläggning Fantastisk för återanvändning som biogas Minskad volym för matavfallet med ca. 70 % Hygienisk och ger en renare miljö Minskade energi- och transportutgifter Minskade CO-utsläpp Mer effektiv avfallshantering Prisvärd, betalar sig snabbt Hög kvalitet och lång livstid ResteWolf RW 0 från Avermann Maschinenfabrik GmbH är en populär lösning på den europeiska marknaden när det gäller återvinning av matavfall till biogas. På de enskilda marknaderna efterfrågas olika lösningar. I Europa är det en gemensam satsning på biogas, som är koldioxidneutralt, förnyelsebart och det renaste bränslet på marknaden. I grunden handlar det om att utnyttja organiskt avfall som redan har uppstått och kommer att fortsätta finnas. ResteWolf RW 0 maler matavfallet, som komprimeras ner till ca 70 % och leds genom ett slutet rörsystem till behållare. Behållarna, som kan seriekopplas om så önskas, töms och hämtas av en tankbil/slambil, fraktas och levereras till biogasanläggningen för återvinning. En förnuftig återanvändning i förhållande till utsläpp av CO² så länge transportsträckorna inte blir för långa till biogasanläggningen. RW 0 används av storkök som kantiner, restauranger och hotell, matindustrier, matbutiker m.m. RW 0 kan placeras i en oren zon i köket. Mycket hygienisk ResteWolf RW 0 är ett helt slutet system. Maten töms i kvarnen - locket stängs - och det uppstår aldrig direktkontakt mellan människor och matavfall i processen när biogas framställs. Kvarnen är kompakt med ett utförande i rostfritt stål. Kvarnen är konstruerad så att det mesta av matavfallet mals när det gäller mjuka varianter som ris, potatis, spaghetti, kött, grönsaker och frukt. Den maler även hårdare material som ben från djur, fisk, fjäll, äggskal m.m. Om det av misstag skulle följa med engångshandskar, plastkoppar, tallrikar eller skedar, tuggas också dessa upp av varg -kvarnen. 0 kg mat = liter biodiesel, som är det renaste drivmedlet på marknaden. Kvarnen kan placeras i en oren zon i köket, vilket gör hanteringen enkel och rationell för personalen. Systemet har också hög grad av säkerhet för personalen samt enkelt underhåll och service. 6

8 Miljövänlig och god totalekonomi Systemet är ett gott och hygieniskt bidrag till arbetsmiljön. Matavfall lagras inte under längre tid, utan försvinner omedelbart från arbetsplatsen. Dessutom blir system och rutiner för HMS bättre, med bl.a. färre tunga lyft och transport av avfall längre sträckor. Lösningen är energibesparing när ingen energi förbrukas till kylning av soprummet. Minskade transportutgifter till följd av färre hämtningar/tömningar bidrar till att minska samhällets utsläpp av CO². Restewolf är mycket prisvärd och betalar sig snabbt. Totalt sett blir resultatet mycket positivt både för människor och miljö med ResteWolf RW 0. ResteWolf RW 0 System ResteWolf RW 0 Kvarnen är i rostfritt stål och enkel att hålla ren. Kvarnens utgång för rörsystem kan monteras från flera sidor. Maten mals och transporteras vidare i en rörledning. Rörledningen går till biotanken/-tankarna. Luftning från biotanken sker via rörledningen till önskad placering. Bilden visar över tak. Tanken töms med hjälp av tank-/slambil som kopplar på sig på röret som förts från tanken och genom ytterväggen. Biogas, energibärare med ljus framtid Biogas är en miljövänlig process som kan produceras från en lång rad organiska avfallstyper: Organiskt avfall, avloppsslam, husdjursgödsel och annat organiskt material från naturen och industrin. Biogas kan användas till produktion av ström, värme och miljövänligt bränsle, som ger renare lokalmiljö och lägre utsläpp av växthusgaser än de flesta av dagens alternativ. Grundförutsättningar för användning av biogas varierar från land till land, men användningen ökar snabbt. RW 0 kvarn Material Mått HxBxD (mm) Effekt kvarn Rostrfritt stål 80-90x700x600 6 kw Biotankar Kapacitet 00 L 00 L 000 L 000 L Mått LxBxH (mm) 0x70x7 0x70x60 00x880x60 60x880x60 Vikt kg 80 kg 0 kg kg Tankarna kan seriekopplas efter önskemål. 7

9 Behållare för matavfall Behållare för matavfall med rostfritt underställ Möter kraven för HMS Funktionell och praktisk Solid och lång livstid I kombination med matavfallsanläggningarna Enviro 000 och Restewolf 0 är behållaren för matavfall med rostfritt underrede och hjul oumbärlig. Underredet är mycket solitt i sin konstruktion, har ställbar höjd, är tillverkat i mm rostfritt stål och har hjul med broms. Behållaren är vit och tillverkad av polypropylen. Locket är löst. Volymen är 0 liter. Insamlingsstativet med det rostfria underredet finns både i stora och små kök i storhushåll. Lösningen är enkel, flexibel och funktionell, och minskar arbetsbördan för personalen. Vi har även: Underredet kan regleras i höjdled, är tillverkat i rostfritt stål och har låsbara hjul. Koniska kärl,, 8 och liter. Rund plastbehållare med lock och hjulunderrede säljs komplett. Till alla behållare för organiskt avfall rekommenderas bio-påsar, som är 00 % nedbrytbara och färdigkomposterade efter 0- dagar. Modell Behållare för matavfall Underrede till behållare Koniskt kärl L Koniskt kärl 8 L Koniskt kärl L Rund plastbehållare med hjul Artikelnr EN06 EN07 DNBGT000MB DNBGT7000MB DNBGT0000MB AB Volym L L 8 L L 76 L Mått HxBxD (mm) 0x00x00 H: ØxH: 9x7 ØxH: x7 ØxH: x6 ØxH: 90x70 Material Polypropylen, vit Rostfritt stål Plast, vit Plast, vit Plast, vit Plast, vit Hjul Ja, x70 mm Nej Nej Nej Ja Lock Ja Ja Ja Ja Ja Broms på hjul Ja Nej Vikt kg Biopåsar BB8790 BB870 BB8700 BB8700 BB876 8

10 Avfallskylare för matavfall Möter kraven för HMS Avlägsnar lukt och risk för skadedjur Självsköljande Funktionell användning Kylaggregat i solid kvalitet Våra avfallskylare är ett litet kylrum som i första hand är avsett för förvaring av organiskt avfall. Dålig lukt och skadedjur hålls borta och avfallskylaren ser till att hygienen är god på arbetsplatsen, helt enligt de HMSkrav som finns på området. Allmänna krav på kylning är C. Kylaggregatet som används garanterar en maximal temperatur på C. Avfallskylare är en nödvändig produkt för dagligvarubranschen, professionella kök, skolor med flera, där organiskt avfall hanteras. Kylare med och kabinett är anpassade till vanliga avfallsbehållare på 0/0 liter som transporteras enkelt från/till. Enhet med tre kabinett, anpassad för x 0 liters behållare. Luckorna är monterade med knapplås och magnetlister. Locket levereras med gasdämpare. Avfallskylaren levereras med separat aggregat och i tvättbart standardstål, 0 mm polyuretan. Kabinett kan också levereras i rostfritt stål. Locket är utrustat med gasdämpare. Till kylare används standardavfallsbehållare i plast på 0/0 liter. Närmare information ges under utrustning. Avfallskylare är en nödvändig produkt för dagligvarubranschen, professionella kök, skolor med flera, där organiskt avfall hanteras. Avfallskylare EN EN EN Artikelnr AV000 AV00 AV006 Höjd behållare 00 mm 00 mm 00 mm Höjd inkl. kylaggregat 7 mm 7 mm 7 mm Bredd 96 mm 0 mm 0 mm Djup 8 mm 8 mm 8 mm Kylaggregat 0 W 0 W 0 W Temp. område 0- C vid 0 C utetemperatur Strömtillkoppling fas/0 V-0 A Behållare, L x 0/0 x 0/0 x 0 9

11 Ozongeneratorer för avlägsnande av lukt Eliminerar luftburna föroreningar snabbare än alla andra kända rengöringsmetoder Kan minska behovet av kemikalier med upp till 9 % Ozon produceras på plats, du behöver aldrig köpa eller lagra kemikalier Ekonomisk i drift Plug & Play Regelbundet underhåll behövs inte Ozongeneratorer används ofta till att avlägsna lukt från t.ex. pumpstationer, containrar och komprimatorer, samt till att kontrollera atmosfären i kyl- och frysrum. Jet Marketing erbjuder bra lösningar från ledande tillverkare. Vi har tre modeller. PR00 och MAS90 används ofta tillsammans med komprimatorer och avfallslösningar. Men även på hotell, restauranger, frysrum, lager och kontor. Dessa två modeller kan monteras på väggar, sättas på en bokhylla eller liknande. Modellen HV-0 är en mindre variant som i första hand är avsedd för bilkupéer, men som också kan användas i mindre utrymmen där luften måste renas. Vad är ozon? Ozon är naturens eget oxidations- och desinfektionsmedel. gånger mer snabbverkande och % starkare än klor. Ozon produceras på plats, du behöver aldrig köpa eller lagra det. När ozon används på rätt sätt och med rätt utrustning är det oskadligt. Ändå är det viktigt att tänka på att ozon är en reaktiv förening som kan vara skadlig i höga koncentrationer. Tänk på: Andas inte in koncentrerad ozongas och följ arbetstillsynens normer och föreskrifter beträffande HMS. PR00 PR00, vår mest sålda modell. Används ofta till att avlägsna lukt från komprimatorer och soprum. Kort sagt, där det finns behov av att avlägsna dålig lukt är PR00 det perfekta hjälpmedlet. Modellen har inbyggd autotimer. PR00 är mycket ekonomisk i drift, med strömförbrukning på bara 6 Watt. Den är lätt att installera och inget regelbundet underhåll behövs. På komprimatorn monteras PR00 oftast vid inkastöppningen. Den kan också monteras in i containern, men detta måste beställas tillsammans med komprimatorn från fabrik. MAS90 MAS90 är en bärbar ozongenerator. Ett professionellt verktyg som är avsett för professionella användare. Denna kraftiga generator avlägsnar även de mest envisa lukter från frysrum, lager, kontor, hotellrum, restauranger etc. Sätt bara i kontakten och låt generatorn göra jobbet. HV-0 HV-0 är idealisk som luftrenare i bilen. Luften renas effektivt, och den avlägsnar lukt från rök, husdjur och andra luktkällor. Få känslan av fjälluft. Eliminerar bakterier i luften för att förbättra din hälsa. HV-0 är otroligt liten och nätt, bara ca. x6x06 mm. Ozongeneratorer används ofta tillsammans med komprimatorer för matavfall. Används även på hotell, restauranger, frysrum, lager m.m. Ozongenerator PR00 MAS90 HV-0 Artikelnr. NO796 NO798 NO79 LxHxD (mm) 0x0x00 00x7x x6x06 Ozonproduktion 0 mg/t 90 mg/t 0 mg/t Autotimer Ja Nej Nej Pumptryck 6 PSI - Fläkt Strömtillkoppling fas/0v-00v fas/0v fas/0v-v* Strömförbrukning 6 W W W Vikt 9, kg, kg 0, kg * Kontakt för V cigarettändaruttag ingår. 60

12 Avermann-komprimatorer för organiskt avfall 00 % vätsketät Funktionell design Många anpassningsmöjligheter Enkel tömning med lyftdumper-/ lastväxlarbil Kundanpassade lösningar Låga driftskostnader Lång livstid Komprimatorerna är mobila och 00 % vätsketäta. En solid låskonstruktion för bakluckan tillsammans med en kraftig gummilist förhindrar att vätska tränger ut. En särskild pressplatta i kombination med komprimatorns konstruktion förhindrar att avfall kommer in i cylinderutrymmet. Detta gör att bl.a. frostproblem kan undvikas. Hanterar större mängder vått organiskt avfall och används av dagligvarubutiker med färskvaruavdelning, fruktlager, köttproducenter, restauranger, sjukhus, hotell m.m. Funktionell design med bl.a. låg inkastöppning. Efter önskemål kan en ozongenerator mot dålig lukt monteras. Komprimatorerna kan också levereras med kylanläggning. Komprimatorerna har solida 8 mm Naxtra-stålplåtar i presskammaren och, mm i containerdelen. Denna konstruktion garanterar täthet och styrka i många år. Många anpassningsmöjligheter. Finns i modeller. Std. tillbehör: Nyckelstart Krok och hjul fram och bak Höga sidoväggar/fallande inkast -punkts lucklås 7 % fyllnadsindikator Dräneringsventil Automatiskt lock Färg RAL: Blå 00/ Grå: 706 Tillvalsutrustning: Låsbart lock Schakt, ramp, kärlvändare, asfaltplattor, styrskenor Kylanläggning Ozongenerator SMS-signal som ansluts till elsystemet och varnar vid maximal fyllnadsgrad och vid fel på komprimatorn Komprimatorerna används av dagligvarubutiker med färskvaruavdelning, matindustri, restauranger, hotell, sjukhus m.m. Här ser vi en lösning med inkast från ramp och med styrskenor. Komprimatorerna för organiskt avfall kan levereras med kylanläggning, kärlvändare och ozongenerator. Vår storsäljare på 0 m³ kan hämtas och tömmas med lyftdumperbil. 0 P/E/N 6 P/E/N 0 P/E/N Artikelnr AV900 AV90 AV90 Volym 0 m³ 6 m³ 0 m³ Längd 0 mm 0 mm 60 mm Bredd 00 mm 00 mm 00 mm Höjd 0 mm 0 mm 0 mm Inkastlängd 000 mm 000 mm 000 mm Inkastbredd 0 mm 0 mm 0 mm Inkasthöjd 60 mm 60 mm 60 mm Egenvikt 00 kg 00 kg 700 kg Motorkapacitet, kw, kw, kw Kapacitet/cykel 0,7 m³ 0,7 m³ 0,7 m³ Presskraft 80 kn/8 ton 80 kn/8 ton 80 kn/8 ton Strömförsörjning 0/00 V- A 0/00 V- A 0/00 V- A Transportsystem Lyftdumperbil Lastväxlarbil Lastväxlarbil 6

13 Service Vår kompetens är unik, vårt mål är nöjda kunder. Vår serviceavdelning verkar över hela Norden i samarbete med servicepartners. Vi ger assistans, utför installation och periodiskt underhåll på anläggningar. Våra mobila verkstäder gör att vi kommer till kunderna med kort varsel. Vi erbjuder våra kunder ett underhållsavtal, som sett över lång tid minskar driftskostnaderna och ger längre brukstid. Här ingår även -timmars service. I samarbete med vår säljavdeling har vi installerat hundratals anläggningar med specialanpassade maskiner och utrustning anpassad till byggnader. Tillsammans med oss kan kunderna skapa både ekonomiska och miljömässiga förbättringar. Vi sköter service och installationer på alla typer av maskiner och utrustning för avfall. Både fasta kundavtal och enstaka uppdrag. Trygghet: Vi är alltid redo, -7! Ta kontakt med oss för ett avtal. Tel: E-post:

14 Jet Marketing AB Katrinerovägen A SE-7 9 Göteborg Tel Fax Norge: EnviroPac AS Kakkelovnskroken, N-09 Oslo P.O.Box 8, Kalbakken, N-090 Oslo Tel Fax Danmark: EnviroPac A/S Ryttermarken DK-0 Farum Tel Fax Globalt: EnviroGlobal GmbH Lengericher Landstraße D-9078 Osnabrück Tel

Lösningar för organisk avfall

Lösningar för organisk avfall Lösningar för organisk avfall Förnybar energi med minimalt utsläpp av CO² Lösningar för organiskt avfall Matavfallsanläggning Tillsammans kan vi bidra till förnyelsebar energi med minimala utsläpp av CO²

Läs mer

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Ballpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

Balpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Balpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

Sesam Container. Liten container for gaffeltruck

Sesam Container. Liten container for gaffeltruck Sesam Container Liten container for gaffeltruck Sesam-containrar Mindre containrar för truck med gaffelspridare 1 3 4 5 6 7 Bra totalekonomi Liten storlek stor kapacitet Säkrare arbetsförhållande Rationell

Läs mer

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Äga - Hyra - Finansiering? Kontakta oss för offert! 1 Vi är en av Skandinaviens ledande leverantörer av större källsorteringslösningar.

Läs mer

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Äga - Hyra - Finansiering? Kontakta oss för offert! 1 Vi är en av Skandinaviens ledande leverantörer av större källsorteringslösningar.

Läs mer

Balpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Balpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

Papperskorgar. Avfallsbehållare för inomhusbruk. Papperskorg, plast, en eller två avfallstyper. Källsorterare Office. Papperskorgar, självsläckande

Papperskorgar. Avfallsbehållare för inomhusbruk. Papperskorg, plast, en eller två avfallstyper. Källsorterare Office. Papperskorgar, självsläckande Papperskorgar Avfallsbehållare för inomhusbruk Papperskorg, plast, en eller två avfallstyper Art.nr. Varubeskrivning Volym Färg Mått BxDxH DNB000- Papperskorg, plast, L L Svart 90x0x90/90 DNB000- Papperskorg,

Läs mer

Papperskorgar. Avfallsbehållare för inomhusbruk. Källsorterare Rollo för kontor. Papperskorg Orkla, cylinder. Papperskorg Glomma, konisk

Papperskorgar. Avfallsbehållare för inomhusbruk. Källsorterare Rollo för kontor. Papperskorg Orkla, cylinder. Papperskorg Glomma, konisk Papperskorgar Avfallsbehållare för inomhusbruk Källsorterare Rollo för kontor Påsar för restavfall. Rollo källsorterar papper och restavfall. En närmare beskrivning finns på sida. Art.nr. Varubeskrivning

Läs mer

Säckar, påsar och tillbehör

Säckar, påsar och tillbehör Säckar, påsar och tillbehör Påsar och säckar är till 00% anpassade för avfallsbehållarna för miljöns bästa Säckar, påsar och tillbehör Vårt produktsortiment omfattar allt från påsar och säckar för mindre

Läs mer

Vi säljer - leasar- servar- reparerar allt inom komprimering

Vi säljer - leasar- servar- reparerar allt inom komprimering Vi säljer - leasar- servar- reparerar allt inom komprimering Komprimatorer Mobil hydraulisk komprimator 20 m3 Stort inka, ¾ full indikator, valbart med pressplatta i öppet eller ängt läge, 2 krokar varav

Läs mer

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Marknadens bredaste sortiment Avfallsbehållare för utomhusbruk Vi har ett brett urval av avfallsbehållare för utomhusbruk

Läs mer

Nedgrävda Behållare. Framtidens avfallslösning

Nedgrävda Behållare. Framtidens avfallslösning Nedgrävda Behållare Framtidens avfallslösning Underjordsbehållare Vi bygger framtiden för våra barn låt oss också bygga framtidens avfallslösningar åt dem. Vårt standardutbud täcker det mesta. För att

Läs mer

mycket avfall på liten yta Part of the ESE World

mycket avfall på liten yta Part of the ESE World Under jord mycket avfall på liten yta Part of the ESE World PWS utvecklar framtidens avfallssystem PWS arbetar med system och produkter där människor och miljö är i centrum. PWS utvecklar framtidens avfallssystem,

Läs mer

Runda avfallsbehållare med vipplock

Runda avfallsbehållare med vipplock Runda avfallsbehållare med vipplock liter, liter, 0 liter, liter med och utan pedal Modern design Mycket prisvärd Enkel tömning 00 % anpassade till behållarna Behållarna hör till våra storsäljare, med

Läs mer

-Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS. Användingsområden. Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut

-Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS. Användingsområden. Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut -Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS Användingsområden Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut Introduktion Den relativa fuktigheten i en stormarknad är

Läs mer

- komprimerar ert avfall! Komprimerande utrustning från ATS

- komprimerar ert avfall! Komprimerande utrustning från ATS - komprimerar ert avfall! Komprimerande utrustning från ATS Komprimatorer Skruvkomprimatorer Träkrossar Balpressar Kanalpressar Rullbalpressar ATS-komprimator Mobil ATS avfallskomprimatorer används för

Läs mer

Komprimerande utrustning från ATS

Komprimerande utrustning från ATS Komprimerande utrustning från ATS Komprimatorer Balpressar Skruvkomprimatorer Rullbalpressar Rullkrossar Kärlvändare ATS-komprimator Mobil ATS avfallskomprimatorer används för komprimering/volymreducering

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Part of the ESE world. UWS underjordsystem för avfall

Part of the ESE world. UWS underjordsystem för avfall Part of the ESE world UWS underjordsystem för avfall Tekniska detaljer Lyftsystem Inkasthus Gågolv Container Ovan jord Bottenklaffar Säkerhetsgolv Under jord Betongkassun Matavfall Restavfall Glas Förpackningar

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Marknadens bredaste sortiment Askkoppar Vi har askkoppar för utomhusbruk. Flera lösningar, både fristående, vägghängda

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

getinge k-serie bänkautoklaver Always with you

getinge k-serie bänkautoklaver Always with you getinge k-serie bänkautoklaver Always with you HigH-sPeeD sterilization Överlägsen kapacitet och effektivitet Getinge K-serie är en serie exceptionellt snabba bänkautoklaver. Faktum är att kapaciteten

Läs mer

Tömning på marknivå. Tillbehör: Låsningsbara truckfickor, galvaniserat två-delat lock, sil och tappkran, olje- och vattentät.

Tömning på marknivå. Tillbehör: Låsningsbara truckfickor, galvaniserat två-delat lock, sil och tappkran, olje- och vattentät. AVFALLSHANTERING tippcontainers TIPPKÄRRA TYP KW FÖR ALLA TYPER AV MATERIAL, HJUL INGÅR SOM STANDARD Tömning på marknivå. Tillbehör: Låsningsbara truckfickor, galvaniserat två-delat lock, sil och tappkran,

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Nedgrävda Behållare. Framtidens avfallslösning

Nedgrävda Behållare. Framtidens avfallslösning Nedgrävda Behållare Framtidens avfallslösning Underjordsbehållare Vi bygger framtiden för våra barn låt oss också bygga framtidens avfallslösningar åt dem. Vårt standardutbud täcker det mesta. För att

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Sorteringsbehållare. Med våra behållare, sorteringsvagnar och dekaler blir det lättare att få rätt sak på rätt plats.

Sorteringsbehållare. Med våra behållare, sorteringsvagnar och dekaler blir det lättare att få rätt sak på rätt plats. Sorteringsbehållare En avgörande del i arbetet med att minimera avfall är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren. För att underlätta för dig som, i din

Läs mer

Sanitary Systems made to please

Sanitary Systems made to please TM TM Sanitary Systems made to please TM Från världens lyxigaste kryssningsfartyg till din stuga eller ditt fritidshus! Jets AS är ett norskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer toalettoch avloppssystem

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Källsortering Möbler, behållare och vagnar

Källsortering Möbler, behållare och vagnar Part of the ESE World Källsortering Möbler, behållare och vagnar Originalprodukter För Offentlig Miljö Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Tillbehör för montering kan levereras vid förfrågan.

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

PT 3 SERIEN 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP ZANUSSI SORTIMENT FUNKTION OCH KONSTRUKTION

PT 3 SERIEN 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP ZANUSSI SORTIMENT FUNKTION OCH KONSTRUKTION SORTIMENT Serien består av 4 stycken 1400 liters kyloch frysskåp. Skåpen har fläkt för att ge bästa kyleffekt. De finns i varianter med heldörr, 1/2 dörr och glasdörr. 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP FUNKTION

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Heger. Komprimeringssystem. Komprimeringssystem för frigolit (EPS), skumplast och avfuktning. Sida

Heger. Komprimeringssystem. Komprimeringssystem för frigolit (EPS), skumplast och avfuktning. Sida Heger 1 Komprimeringssystem Komprimeringssystem för frigolit (EPS), skumplast och avfuktning. 2 3 4 Heger, tysk producent och leverantör, är världskänd för sina lösningar inom komprimeringssystem för frigolit,

Läs mer

Sopkärl. 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm. 140 liter. 240 liter. 190 liter. 370 liter. Bredd: 75 cm Djup: 80 cm Höjd: 107 cm

Sopkärl. 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm. 140 liter. 240 liter. 190 liter. 370 liter. Bredd: 75 cm Djup: 80 cm Höjd: 107 cm Containrar och kärl Sopkärl 140 liter 190 liter 240 liter 370 liter 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm Bredd: 54 cm Djup: 69 cm Höjd: 107 cm Bredd: 58 cm Djup: 73,1 cm Höjd: 107 cm Bredd:

Läs mer

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv Pump från M-tec brukspump P50! Allsidig pump med kapacitet upp till 150 l/min. Pumplängd upp till 120 meter och pumphöjd upp till 40 meter med 30 bars max tryck. Enkel att

Läs mer

Anvisningar om utsortering av matavfall

Anvisningar om utsortering av matavfall Anvisningar om utsortering av matavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Matavfallsanvisningar till föreskrifter

Läs mer

FATHANTERING / DUNK FATVAGNAR

FATHANTERING / DUNK FATVAGNAR FATHANTERING / DUNK FATVAGNAR Kärra för 20 liters & 1/4-fat Artnr: 12-2101 Pris: 825:- Fatkärra för 20 liters hink och 1/4 fat, försedd med 2 st. Ø 150 mm stora hjul. Dim.: BxHxD: 430 x 950 x 470 mm Vikt:10,0

Läs mer

MK MKM KE 800 KE 700 KSF InFlex

MK MKM KE 800 KE 700 KSF InFlex MK MKM KE 800 KE 700 KSF InFlex Användarvänliga kvalitetsprodukter för professionella storkök Driftsäkerhet, ergonomi, hygien Index InFlex 4-5 KE 800 6-7 KE 700 8-9 MK och MKM 10-11 KSF 12-13 Tekniska

Läs mer

Durgo luftningsventiler för avlopp

Durgo luftningsventiler för avlopp LUFTNINGSVENTILER Durgo luftningsventiler för avlopp För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath GOLIATH Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath Professionellt dagsljus dygnet runt. För stort, smått och allt däremellan Goliath När solen går

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Aluminium och rostfritt stål ger maximal design, hållfasthet och säkerhet. Boxar i rostfritt stål. Utformad för kontorslokaler och offentlig miljö

Aluminium och rostfritt stål ger maximal design, hållfasthet och säkerhet. Boxar i rostfritt stål. Utformad för kontorslokaler och offentlig miljö BOXAR I REN DESIGN Boxar i rostfritt stål Utformad för kontorslokaler och offentlig miljö Butiker och köpcentra Sjukhus Flygplatser Museer Bibliotek Klassrum och undervisningslokaler Aluminium och rostfritt

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

Sophantering Brf Eken nr 19

Sophantering Brf Eken nr 19 1 Sophantering Brf Eken nr 19 Bakgrund BRF Eken nr 19 s befintliga sophanteringssystem drabbades i höstas av ett stopp utifrån att man utifrån arbetsmiljölagen inte längre kunde backa in sopbilen och hämta

Läs mer

Inventus. Kyl- & frysskåp med ultraeffektiv energibesparing. Energieffektivt Kostnadseffektivt Miljövänligt

Inventus. Kyl- & frysskåp med ultraeffektiv energibesparing. Energieffektivt Kostnadseffektivt Miljövänligt Inventus Kyl- & frysskåp med ultraeffektiv energibesparing Energieffektivt Kostnadseffektivt Miljövänligt Innehåll Inventus C7 & F7... 4 Inventus C8 & F8... 6 Inventus C6 & F6... 8 Vi introducerar Inventus

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

ljus mörker SYSTEM ZIP ES MÖRKLÄGGNING & SOLSKYDD

ljus mörker SYSTEM ZIP ES MÖRKLÄGGNING & SOLSKYDD ljus mörker SYSTEM ZIP ES MÖRKLÄGGNING & SOLSKYDD SYSTEM ZIP ES MÖRKLÄGGNING OCH SOLSKYDD I OFFENTLIG OCH PRIVAT MILJÖ Stora glasade fasadpartier släpper in inte bara vackert ljus, utan också mycket värme.

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser uponor INFRASTRUKTUR Uponor kabelbrunn 1200 x 450 nyhet! Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser Kabelbrunnar för alla behov Har du kabeln så har

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSÄGARE LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. ERT MATAVFALL KAN BLI BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40% av det som hamnar

Läs mer

Tillbehör för innsamling, lagring och sortering

Tillbehör för innsamling, lagring och sortering Tillbehör för innsamling, lagring och sortering Sätt avfallhantering i system Utrustning till insamling, förvaring och källsortering I detta kapitel har vi samlat flera lösningar för utrustning för insamling,

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Anpassningsbar design

Anpassningsbar design Molok Anpassningsbar design Molok är en ren, trygg och ekonomisk lösning för effektiv och miljövänlig avfallshantering. Det breda produktsortimentet innefattar både nedgrävda och markstående behållare.

Läs mer

Ersätter eller som ett komplement till absorbenter. Artikel nummer Standard: 20W200S ATEX: 20ATEXBW12 SPILLVAC W 200. Enklare blir det inte

Ersätter eller som ett komplement till absorbenter. Artikel nummer Standard: 20W200S ATEX: 20ATEXBW12 SPILLVAC W 200. Enklare blir det inte modell W Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Standard: 20W054 ATEX: 20ATEXW054 Standard: 20W200S ATEX: 20ATEXBW12 W 200 W54 W54 är speciellt framtagen för trånga utrymmen såsom verkstäder,

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Villiger underjordsbehållare

Villiger underjordsbehållare Villiger underjordsbehållare Med välkänd schweizisk kvalitet har familjen Villiger sedan 1984 utvecklat det som idag är Europas bredaste sortiment av produkter för krantömning och underjordsinsamling av

Läs mer

Attack avfuktare Vedklyvar & tillbehör

Attack avfuktare Vedklyvar & tillbehör Innehåll Sida Attack avfuktare 464-465 Vedklyvar & tillbehör 466-467 Avfuktare Attack 12 Attack 12 är en avfuktare för hemmabruk, Kan användas i de flesta fuktiga utrymmen tvättstuga, källare, garage,

Läs mer

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg SORTIMENT Risken för bakterieangrepp ökar ju längre tid det tar att få ner temperaturen i maten från +90 C till +3 C. Experiment gjorda i laboratorium visar att den ökade risken för bakterier kan drastiskt

Läs mer

Electrolux Diskrumsutrustning

Electrolux Diskrumsutrustning I kombination med kan Electrolux Diskmaskiner utnyttjas till sin fulla kapacitet. Modulsystemet gör att man kan utforma diskrummet på ett ekonomiskt och ergonomiskt fulländat sätt med kompletta lösningar

Läs mer

Statligt Ramavtal Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö

Statligt Ramavtal Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö Statligt Ramavtal Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö Delområde: Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) Avtalsnummer: 96-23-2014:004 Fr.o.m. 2015-01-08 t.o.m. 2017-01-07 med rätt

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Papperskorgar. Avfallsbehållare för inomhusbruk. Källsorterare Rollo för kontor. Papperskorg Orkla, cylinder. Papperskorg Glomma, konisk

Papperskorgar. Avfallsbehållare för inomhusbruk. Källsorterare Rollo för kontor. Papperskorg Orkla, cylinder. Papperskorg Glomma, konisk Källsorterare Rollo för kontor Påsar för restavfall. Rollo källsorterar papper och restavfall. En närmare beskrivning finns på sida. Art.nr. Varubeskrivning Färg Mått BxDxH mm EN0000 Rollo i trä Svart/trä

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Sidorna 4-5 Sidorna 2-3

Sidorna 4-5 Sidorna 2-3 KOMPOSTERING: Roterande komposter för hotell, kurscentra och små tätorter Komposter för fritidsbostäder, småhus och radhuslängor Sexansvägen 25 01380 Vanda tfn 09 857 1187 fax 09 857 1258 Sidorna 4-5 Sidorna

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

SPILLVAC modell PumpOut

SPILLVAC modell PumpOut modell PumpOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Artikel nummer Standard: 20W200POS ATEX: 20W200POA Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. Silkorgen separerar föroreningar från

Läs mer

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Med samlade resurser kan vi erbjuda mer 376 020 Info Ett gott vatten nära dig Obegränsad tillgång till kylt och kolsyrat vatten för 27 kr om dagen Kroppen

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Cold Line Bänkar. För mat- och dryckesförvaring. Enkla att använda med låg energiförbrukning

Cold Line Bänkar. För mat- och dryckesförvaring. Enkla att använda med låg energiförbrukning Cold Line Bänkar För mat- och dryckesförvaring Enkla att använda med låg energiförbrukning Cold Line för professionell förv Cold Line-produkterna är designade och tillverkade för att uppfylla de strängaste

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu norclean-sugarna är utveckalde för industri, shipping, offshore, offentliga företag och institutioner med behov av speciellt kraftiga, robusta och driftsäkra enheter. norclean tryckluftsdrivna sugare täcker

Läs mer

TIGER LION CROCODILE. Tre nya produktserier för komprimering av frigolit, skumplast och avfuktning

TIGER LION CROCODILE. Tre nya produktserier för komprimering av frigolit, skumplast och avfuktning TIGER LION CROCODILE Tre nya produktserier för komprimering av frigolit, skumplast och avfuktning Heger Komprimeringssystem Komprimeringssystem för frigolit (EPS), skumplast och avfuktning Heger, tysk

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 1 (21) Avfallstaxa 2014 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 2 (21) SID 3 (21) INNEHÅLL Allmänt 4 Avgiftsberäkning 4 Debitering 5 Definitioner 5 Kärl- och säckavfall Återvinningscentraler 8

Läs mer

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Med samlade resurser erbjuder vi mer 376 020 Info Gott vatten nära dig Obegränsad tillgång till kylt och kolsyrat vatten Kroppen förlorar cirka 2-3 liter

Läs mer