Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för"

Transkript

1 DNR IMH HANDLINGSPLAN 1(9) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden (dnr LiU ). För att precisera hur institutionen/motsvarande kommer att arbeta under perioden för att miljömålen på LiU-nivå ska kunna uppnås så skrivs handlingsplaner för respektive institution/motsvarande. Miljöhandlingsplanen är beslutad av IMHs institutionsstyrelse den 8 februari Den har också varit uppe på LSG den 25 januari och i IMHs ledningsråd den 4 februari. Skickas efter beslut till Registrator vid Universitetsförvaltningen Miljöhandlingsplanen följs upp årligen i januari (2017, 2018 samt 2019). 1. sområde - Öka kunskapen om hållbar utveckling Miljöforskningen vid LiU är framgångsrik. Utmärkande för LiU: s miljöforskning är helhetssynen och systemtänkandet. Snarare än att angripa enskilda miljöproblem fokuserar forskningen på flöden av energi och material mellan olika aktörer och på hur restprodukter kan hanteras. Samverkan mellan tekniker, naturvetare, samhällsvetare, humanister, medicinare och didaktiker ger ett helhetsgrepp för att kunna anta några de stora utmaningarna inom klimat, miljö och hållbarhet. Som universitet så förmedlar vi och tar fram ny kunskap. En av de viktigaste produkter som skapas i vår organisation är studenternas kunskap. När studenter kommer ut i arbetslivet med en förståelse för hur de inom sina professioner kan arbeta för en hållbar utveckling ger det fortsatt positiv effekt. LINKÖPINGS UNIVERSITET

2 2(9) Öka spridningen av miljörelaterad forskning internt och externt. Att sprida relevant miljörelaterad forskning via lämpliga kommunikationsvägar Hemsidan ska uppdateras, bla med avseende på miljöforskning och vårt interna arbete. IMHs veckobrev, IMHs morgonmöte, miljökontaktpersonerna och APT IMHs kommunikatör Klart datum IMHs miljögrupp Initieras 2016 och sedan kontinuerligt. IMHs miljögrupp i samarbete med webbredaktör Våren 2016, sedan löpande. Studenter vid LiU ska, senast år 2018, inom sina utbildningsprogram/kurser få en grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant inom respektive utbildning. Bevaka att fakulteten informerar programansvariga och andra berörda Klart datum IMHs miljögrupp

3 3(9) Att bli en mer miljömedveten beställare Att aktivt efterfråga ekologiska och miljömärkta alternativ, t ex fika, kontorsmaterial och labbmaterial Klart datum Inköpare/beställare IMHs miljögrupp Begränsa klimatpåverkan Universitetet köper enbart el från förnybara energikällor. Tillgången på sådan el är dock begränsad och det är viktigt att arbeta för att minska användningen av el. Resor och möten är en viktig del av LiU: s verksamhet. Samtidigt är klimatpåverkan från resor en av universitetets mest betydande miljöaspekter. Flygresor inom tjänsten står för 96 % av de koldioxidutsläpp som LiU: s tjänsteresor orsakar (år 2014). För att kunna bedriva kunskapsutbyte och forskning på internationell nivå krävs att LiU deltar vid internationella möten och konferenser. Flygresor är nödvändiga för längre resor, men alternativ finns framför allt till de kortare resorna. Möjligheter finns även till resefria möten. För kortare resor med bil finns LiU-bilar att hyra för anställda. Bilarna drivs med förnyelsebart bränsle. Utöver bilar finns även konventionella cyklar och elcyklar att hyra för tjänsteresor.

4 4(9) Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor (per anställd) med 10 % från år 2015 till år Åtgärd Delaktivitet Ansvarig för Ökad tillgänglighet och kunskap om resefria mötesalternativ Minska antalet resor med egen bil i tjänsten till fördel för tåg, hyrbil från LiU-Service, eller elcyklar Införskaffa videokonferensutrustnin gar där behov finns Informationstillfällen om videoutrustningen, samt tydlig skriftlig användarmanual. Införskaffa 4 elcyklar, samt organisera utlåningsrutin. Information i veckobrev, ledningsråd och APT. Informera besökare om miljövänliga transporter till oss (t ex buss istället för taxi eller egen bil) Klart datum Administrativ chef IMHs miljögrupp i samarbete med ITsamordnare IMHs miljögrupp Administrativ chef IMHs miljögrupp i samarbete med kommunikatör och miljökontaktpersoner Regelbundet, ca 1-2 ggr/år Löpande

5 5(9) Hitta aktiviteter som främjar användning av klimatsmarta transportmedel, t ex tävling, klimatpris. Miljögruppen Effektivisera naturresursanvändningen Universitetet är en arbetsplats för närmare personer och därmed också en storförbrukare av material av olika slag liksom en producent av stora mängder avfall. De slag av material som kommer in på våra campusområden styrs av krav som ställs vid upphandlingar och mängderna av material styrs av de avrop som sker i verksamheten. Förbrukningen av material och avfallshanteringen styrs av hur rutinerna för den dagliga verksamheten är utformade och hur varje enskild anställd och student agerar. Universitetet har ett väl fungerande system för hantering av avfall. Genom att fortsätta utveckla detta och genom att mindre mängd avfall uppstår kan universitetet bli ännu bättre i sin strävan att få en effektivare naturresursanvändning. Under perioden kommer LiU: s campusområden att vara föremål för en del fysiska förändringar. Ett antal om- och nybyggnationer kommer att ske för att skapa ändamålsenliga lärmiljöer och arbetsplatser inom projektet Campus LiU För att få den fysiska miljön att gå i linje med den framgångsrika miljöforskning som bedrivs vid LiU är det därför viktigt att om- och nybyggnationer ligger i framkant vad gäller energi- och resurseffektiva byggnader. Universitetet är en organisation med stor omsättning av olika typer av material. En effektivare användning av material sparar pengar, minskar universitetets miljöpåverkan och frigör ekonomiska resurser till övriga delar av universitetets verksamhet. Ett ökat återbruk av framför allt kontorsutrustning är viktigt för att minska resursförbrukningen och avfallsmängder vid universitetet.

6 6(9) Samtliga ny- och ombyggnadsprojekt på LiU: s campusområden, som är under planering eller uppförande under perioden , ska resultera i energi- och resurseffektiva byggnader/ombyggnationer. Ingen planerad åtgärd på institutionsnivå. Klart datum Senast ska all kontorsutrustning vid LiU, med bruksvärde kvar, ingå i ett återbrukssystem. Delta i LiUs projekt för ett återbrukssystem. Skapa rutiner för att överbliven och uttjänt elektronisk utrustning tas om hand på ett miljömässigt sätt. IT-samordnare, kontoansvariga på IMH, avdelningsadministratör Klart datum Miljösamordnare Administrativ chef

7 7(9) Minska användningen av naturresurser, så som kopieringspapper och förbrukningsmaterial Informera om att använda followprint och dubbelsidig utskrift. Undvika slentrian-utskrift, t ex genom att lära sig strukturera sina digitala dokument. Uppmuntra användningen av flergångsartiklar, t ex vid beställning av fika i samband med möten. Klart datum Miljökontaktpersonerna Miljösamordnare Miljökontaktpersonerna IMHs miljögrupp Miljökontaktpersonerna, inköpare/beställare IMHs miljögrupp

8 8(9) 4. Minimera spridningen av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten Vid en del av universitetets verksamheter förekommer miljö- och hälsoskadliga ämnen. Dessa används främst i laborativa miljöer. LiU arbetar kontinuerligt med att byta ut dessa mot mindre miljö- och hälsoskadliga ämnen, där så är möjligt. De fysiska förändringar som planeras för LiU: s campusområden under perioden kommer innebära ett antal om- och nybyggnationer, enligt beskrivning i 3. Effektivisera naturresursanvändningen. Det är viktigt att arbeta för att minska mängden skadliga ämnen i byggnadsfasen samt att ge förutsättningar för en minskad mängd skadliga ämnen förbrukas i användningsfasen av byggnaderna. Mängden städkemikalier som används för att rengöra på universitetet har genom ett målmedvetet arbete minskat under de senaste åren. Genom att välja rätt material i om- och nybyggnationer kan mängden städkemikalier minska ytterligare. Beträffande miljömål, se mål under 3. Effektivisera naturresursanvändningen (Samtliga ny- och ombyggnadsprojekt på LiU: s campusområden, som är under planering eller uppförande under perioden , ska resultera i energi- och resurseffektiva byggnader/ombyggnationer.)

9 9(9) Minska mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i laboratoriemiljöerna och i övrig verksamhet Införa registrering av kemikalier i KLARA-systemet redan vid inköpstillfället på LÄFO och KVM Uppmuntra att om möjligt låna kemikalier från andra forskargrupper. Arbeta med substitution av miljö- och hälsoskadliga produkter samt utrensning av gamla kemikalier och kemikalier som inte längre används. Aktualisera information om vilka kemikalier som får hällas ut i avloppet och inte. Skapa ett miljöforum för labbverksamma Informera om hur man ska återvinna batterier, lampor etc. Klart datum Miljösamordnare APT, labbmöten Miljösamordnare APT, labbmöten Miljösamordnare APT, labbmöten APT, labbmöten Miljösamordnare, labbansvariga Miljösamordnare, labbansvariga APT, labbmöten Miljösamordnare

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för Uppföljning januari 2017

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för Uppföljning januari 2017 17-01-13 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(10) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Uppföljning januari 2017 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för Uppföljning januari 2018

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för Uppföljning januari 2018 18-01-24 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(14) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Uppföljning januari 2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som

Läs mer

Miljöhandlingsplan för IKE för perioden

Miljöhandlingsplan för IKE för perioden 16-02-15 DNR LIU-2015-01850 HANDLINGSPLAN 1(7) Miljöhandlingsplan för IKE för perioden 2016-2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018 (dnr LiU-2015-01850).

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Linköpings Universitetsbibliotek för

Miljöhandlingsplan för Linköpings Universitetsbibliotek för 16-04-14 1(9) Miljöhandlingsplan för Linköpings Universitetsbibliotek för 2016-2018. Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018 (dnr LiU-2015-01850). För att precisera

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) för 2019

Miljöhandlingsplan för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) för 2019 2019-03-05 DNR ISV-2019 00079 HANDLINGSPLAN 1(8) Miljöhandlingsplan för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) för 2019 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för Uppföljning januari 2019

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för Uppföljning januari 2019 19-04-01 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(17) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Uppföljning januari 2019 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som

Läs mer

Miljöhandlingsplan för IMH för

Miljöhandlingsplan för IMH för 2019-03-04 DNR LIU-2018-03055 1(13) Miljöhandlingsplan för för 2019 2021 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2019 2021 (dnr LiU-2018-03055). För att precisera hur

Läs mer

Beslut om Linköpings universitets miljömål

Beslut om Linköpings universitets miljömål R,13 5 I & / J ),ZD 7 i m LINKOPINGS 11141». UNIVERSITET 1(7) Beslut om Linköpings universitets miljömål 2016-2018 Bakgrund Under 2015 genomfördes en miljöutredning av verksamheten inom Linköpings universitet,

Läs mer

Institutionen för hälsa och medicin (IMH) handlingsplan miljömål

Institutionen för hälsa och medicin (IMH) handlingsplan miljömål Institutionen för hälsa och medicin (IMH) handlingsplan miljömål 2013-2015 Nedan redovisas IMHs miljömål för perioden 2013- Universitetets övergripande miljömål finns i mallen och är markerade i blått

Läs mer

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Använd mallen för att precisera institutionens/enhetens miljöarbete som planeras under perioden 2013-2015. Universitetets övergripande miljömål finns i

Läs mer

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 1. Ökad kunskap om miljödimensionen av hållbar utveckling Studenter ska inom sina utbildningsprogram, senast år 2015, få en grundläggande kännedom

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Använd mallen för att precisera institutionens/enhetens miljöarbete som planeras under perioden 2013-2015. Universitetets övergripande miljömål finns i

Läs mer

Mål och handlingsplan för miljöarbete

Mål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2018/1649 Mål och handlingsplan för miljöarbete 2019-2021 Fastställd av rektor 2019-02-26 Innehållsförteckning Utgångspunkt och syfte 3 Lokalt klimatarbete med långsiktiga utmaningar 3 Utmaningar inom

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2016

Miljöhandlingsplan 2016 2016-04-22 Dnr: 306-2.10.1-0220-16 1(8) Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för pedagogik och didaktik 2 (8) Miljöhandlingsplan för Institutionen för pedagogik och didaktik 2016 Fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2015

Miljöhandlingsplan 2015 1 (7) 2015-02-18 Dnr SU Miljöhandlingsplan 2015 Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm Besöksadress: Frescativägen 54

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

LiUB handlingsplan miljömål

LiUB handlingsplan miljömål 1(11) LiUB handlingsplan miljömål 2013-2015 1. Öka kunskapen om miljödimensionen av hållbar utveckling LiUB ska förmedla kunskap om miljödimensionen av hållbar utveckling inom och utanför biblioteket Åtgärd

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2013 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2013 02 19 2 Miljöhandlingsplan 2013 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2018

Miljöhandlingsplan 2018 1(8) 2018-11-21 Dnr: 306-2.10.1-0460-18 Miljöhandlingsplan 2018 Institutionen för pedagogik och didaktik 2 (8) Miljöhandlingsplan för Institutionen för pedagogik och didaktik 2018 Fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2015 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2015 02 18 2 Miljöhandlingsplan 2015 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för molekylär och klinisk medicin, IMK Hälsouniversitetet 581 85 LINKÖPING Anneli Pedersen Brandt

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för molekylär och klinisk medicin, IMK Hälsouniversitetet 581 85 LINKÖPING Anneli Pedersen Brandt LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för molekylär och klinisk medicin, IMK Hälsouniversitetet 581 85 LINKÖPING Anneli Pedersen Brandt RAPPORT Sid 1 (6) 2004-09-14 Miljöpåverkande verksamhet vid IMK -

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2017 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2017 Fastställd av DSV:s styrelse 2017 03 16 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2017 Miljöhandlingsplan 2017 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef Vice rektor Hållbar utveckling Miljö- och byggnadsavddningen

;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef Vice rektor Hållbar utveckling Miljö- och byggnadsavddningen Beslut Beslutsinstans Rektor Beslut fattat av P eter Guclmundson? 7 Föredragande Birgitta Westin Datum 2012-10-18 Beslut expedierat ;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Miljöhandlingssplan 2017

Miljöhandlingssplan 2017 Miljöhandlingssplan 2017 Stressforskningsinstitutet Innehållsförteckning Stockholms universitets miljöpolicy 3 Ur Stockholms universitets miljöledningssystem, SU FV- 2.10.1-3630-13 3 Stockholms universitets

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna

Miljömål för Högskolan Dalarna Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Beslut: Rektor 2013 03 11 Reviderad: 2014 02 25 Dnr: DUC 2013/494/10 Relaterade dokument: Miljöpolicy Ansvarig för uppdatering: Miljörådet 1 Bakgrund Miljömålen

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus 1 Miljömål för 2008 Naturvetenskapliga fakulteten Fastställda av dekanus 2008-03-18 Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling.

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Värt att veta miljöledningssystem 2013

Värt att veta miljöledningssystem 2013 Värt att veta miljöledningssystem 2013 SLU:s miljöpolicy SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut Styrelsen för universitetet beslutade den 29 september 2009, 69, dnr SLU ua10-1675/09, att SLU:s verksamhetsidé

Läs mer

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Linköpings Universitet BESLUT Liu-2011-00453 Universitetsförvaltningen 2011-03-03 2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Diplomeringen av studentsektioner som Gröna Sektioner

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2018

Miljöhandlingsplan 2018 Miljöhandlingsplan 2018 Stressforskningsinstitutet Innehållsförteckning Stockholms universitets miljöpolicy 3 Ur Stockholms universitets miljöledningssystem, SU FV- 2.10.1-3630-13 3 Stockholms universitets

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMT Behandlad i LSG: Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande: Beskrivning av vision: Arbetsmiljön ska vårdas och utvecklas i den dagliga verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Meteorologiska institutionen. Generell miljöpolicy vid Meteorologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Meteorologiska institutionen. Generell miljöpolicy vid Meteorologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Meteorologiska institutionen Generell miljöpolicy vid Meteorologiska institutionen Miljöpolicy MISU har som sin främsta verksamhet att bedriva forskning och utbildning inom det meteorologisk-oceanografiska

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Institutionens/motsvarande namn: Inst. för didaktik och pedagogisk profession Dnr: GU 2019/1320 Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2018-01-25 2 Inledning... 5 Bakgrund och organisation... 5 Miljöpolicy för... 5 DSV:s verksamhetspåverkan på miljön... 6 Mål och

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid1 i filen. Institutionens/motsvarande namn: Inst. för didaktik och pedagogisk profession Dnr: M2016/15 Gäller för år: 2018-2019 Aktivitetslista inom

Läs mer

Miljöledningssystem Nöjespoolen i Gävle AB. (Rev. 2018)

Miljöledningssystem Nöjespoolen i Gävle AB. (Rev. 2018) Miljöledningssystem Nöjespoolen i Gävle AB (Rev. 2018) Innehåll Varför ett miljöledningssystem? 2 Miljöpolicy 2 Miljömål 3 Miljöprogram 4 Ledningens ansvar 11 Varför ett miljöledningssystem? Vårt miljöledningssystem

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan

Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan 1 (5) Rev: 2012-02-21 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan I Stockholms universitets miljöhandlingsplan anges ett antal miljömål med tillhörande åtgärder

Läs mer

Aktivitetslista för miljö och hållbarutveckling 2019

Aktivitetslista för miljö och hållbarutveckling 2019 Gäller för år: 2019 Aktivitetslista för miljö och hållbarutveckling 2019 Institutionens miljögrupp bestående av miljörepresentanter Christina Ahlstrand, Kirsten Mehlig, Carina Malmhäll, Robert Caesar,

Läs mer

Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan

Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan 1 (5) 2011-11-17 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan I Stockholms universitets miljöhandlingsplan anges ett antal miljömål med tillhörande åtgärder

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Beslutad av: Dnr: M2016/15 Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN

Läs mer

Antaget av Regionfullmäktige RS 2016/1414

Antaget av Regionfullmäktige RS 2016/1414 2017 2019 Antaget av Regionfullmäktige 2016-12-07 RS 2016/1414 Innehåll Ett hållbart Gävleborg 3 Miljöpolicy 4 Våra miljömål 6 Energi & byggnader 7 Kemikalier & läkemedel 8 Möten & transporter 9 Produktval

Läs mer

Miljöpolicy. Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöpolicy. Miljökonsekvensbeskrivning Miljöpolicy Policy 1 av 5 2012-12-01 Miljöpolicy Vi på Top Städ jobbar efter principen att jordens resurser är ändliga, att klimatförändringarna är ett faktum och att vi har ett ansvar gent emot kommande

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 Triolabs miljöpolicy Triolab skall alltid sträva efter att använda alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. Handlingsplan för miljö

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN GÄLLER I SIDHUVUDET

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Universitetsgemensamt mål i Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019 Forskning Universitetet skall främja forskning som syftar till att

Läs mer

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga ska ha minst en miljöansvarig Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och Åtgärda i början av varje ny termin Minst

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Fastighets- och Serviceenheten Beslutad av: Chefen för Fastighets- och Serviceenheten Dnr: M2016/15 2018 Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Universitetsgemensamt mål i Handlingsplan för

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Mottagare: Universitetsdirektör

Mottagare: Universitetsdirektör PM Datum: 2016-11-01 Dnr: V 2016/828 Mottagare: Universitetsdirektör Handläggare: Björn Magnusson Fördelning av uppdrag som ges till universitetsdirektör och respektive område inom gemensamma förvaltningen,

Läs mer

SFN Minnesanteckningar från miljöaspektsarbetet

SFN Minnesanteckningar från miljöaspektsarbetet Grundelement: MILJÖHANDBOKEN 4.3 Planering Element: 4.3.3 Miljöaspekter Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.3.1.2.SFNrd3 Redovisade dokument Upprättad av Fastställd av/datum Reviderad

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2016

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 2017-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1

Läs mer

01 Allmän lagstiftning

01 Allmän lagstiftning 01 Allmän lagstiftning ISO 14001 - Lagefterlevnad Fråga 1 - Introduktion Ett krav för att Stockholms universitet ska bli miljöcertifierat enligt ISO 14001 är att vi följer miljölagstiftningen. För att

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för Sahlgrenska akademin

Miljömål och handlingsplan för Sahlgrenska akademin Grundelement: Element: MILJÖHANDBOKEN 4.3.3 Övergripande miljömål och detaljerade 4.3 Planering miljömål Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Antal bilagor: Sidor: 4.3.3.SA1 Redovisande dokument F 8 393/05

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Rektor 2016-02-15 Revidering: 2018-03-26 Dnr: HDa 1.2-2016/168 Gäller fr o m: 2018-03-26 Ersätter: - Relaterade dokument: Miljöpolicy Ansvarig

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration

Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS 1(5) Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration Rektor har i beslut 2017-01-23 (dnr LiU-2017-00472) gett Medicinska fakulteten i uppdrag

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande Handlingsplan för arbetet med miljö och hållbar utveckling 2011-2013 vid Matematiska vetenskaper Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis.

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Miljöpolicy Miljöpolicy

Miljöpolicy Miljöpolicy För Stage & EventLight är det naturligt som ett modernt företag att arbeta nära verksamheten för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande

Läs mer

Miljöaspektlista för Kulturvård Mariestad

Miljöaspektlista för Kulturvård Mariestad Miljöaspektlista för Upprättad : Upprättad av : Maria Henje MH, Lasse Larsson LL, Nils-Eric Anderson NEA Fastställd : 2011-11-01 av prefekt Ola Wetterberg Diarienummer :.. Miljöhandbokens dokumentnummer

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.3.3 Övergripande miljömål och detaljerade 4.3 Planering miljömål Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Antal bilagor: Sidor: 4.3.3.SA4 Redovisande dokument 0 5 Upprättad

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Miljöaspekter Stahrebolaget främsta miljöpåverkan är transport, avfall, elanvändning och kemikalier.

Miljöaspekter Stahrebolaget främsta miljöpåverkan är transport, avfall, elanvändning och kemikalier. Miljöberättelse 218 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Miljöberättelse Organisation och verksamhet

Miljöberättelse Organisation och verksamhet Miljöberättelse 217 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: I mallen är universitetsgemensamma mål samt uppdragen som ges till dekan och prefekt/motsvarande i universitetets Handlingsplan för miljö

Läs mer

Ledningens miljögenomgång , Habilitering och hjälpmedel

Ledningens miljögenomgång , Habilitering och hjälpmedel Ledningens miljögenomgång 2010-04-21, Habilitering och hjälpmedel Närvarande: Från ledningsgruppen Cajse-Marie Lindquist, Eva Widenfalk, Gunnel Haglund, Mia Pless, Sven Arne Åsman, Lars Österberg Övriga

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer