Information om bemanningsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om bemanningsbranschen"

Transkript

1 Information om bemanningsbranschen Vår bransch sätter årligen personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. En beskrivning av bemanningsbranschen och dess roll på arbetsmarknaden. Hur matchningen står i centrum för verksamheten och hur branschen underlättar naturliga variationer och löser organisationsproblem samtidigt som branschen tränger undan påhuggsjobb. Branschen skapar riktiga jobb. Vi besvarar frågan vilka som är de bemanningsanställda och hur jobben är utvecklande. Det är en välreglerad bransch, med ordning och reda som finns i alla branscher. Det beskrivs varför inhyrning är viktigt för kunderna och om att långa avtal möjliggör den svenska bemanningsmodellen. LAS och återanställningsrätten behandlas och avslutningsvis besvaras frågan varför det behövs bemanningsföretag. 1 av 10

2 Hur fungerar bemanningsbranschen? Bemanningsföretag hittar rätt person till rätt arbetsuppgift genom att hyra ut, rekrytera och ställa om medarbetare. Bemanningsföretag hjälper arbetsgivare att hantera behov av flexibilitet och att lösa organisationsproblem. Bemanningsföretag behövs för att hantera arbetsmarknadens utmaningar och för att möta den globala konkurrensens krav på snabba förändringar, för att skapa jobb och för att förbättra matchningen mellan jobb och jobbsökande. För medarbetarna är bemanningsföretag den bästa och mest långsiktiga arbetsgivaren vid arbetsuppgifter som kräver flexibilitet. Genom att sammanfoga flera arbetsgivares behov kan bemanningsföretag skapa en trygg och fast anställning. Bemanningsföretag skapar riktiga jobb, erbjuder trygghet och kollektivavtal - och tränger ut korta anställningar och svartjobb. Matchningen i centrum Bemanningsföretag finns över hela Sverige. Medlemsföretagen i branschföreningen Bemanningsföretagen har totalt kontor i landet. Tjänsterna består av alla typer av personalförsörjning; personalinhyrning, rekrytering till anställning hos kund, drift av en hel avdelning samt omställning till nytt jobb. Bemanningsföretag jobbar dagligen med att matcha rätt individ med rätt jobb. Bemanningsföretag hyr ut medarbetare till arbetsgivare i alla sektorer. Företagen intervjuar tusentals kandidater varje år, och kartlägger behoven hos arbetsgivare i hela landet personer jobbade i branschen Idag står inhyrning för den största delen av verksamheten och omfattar 88 procent av omsättningen i branschen. Företagens största verksamhetsgren är att förse svensk industri med kompetens. Entreprenader, det vill säga när kunden outsourcar både bemanning och arbetsledning till ett bemanningsföretag, utgör 6 procent av branschens omsättning. Bemanningsföretag jobbar även med omställning att hjälpa människor vidare som lämnar ett arbete och behöver finna vägen till ett nytt. Omställningstjänster och rekryteringstjänster utgör 3 procent vardera. Underlättar naturliga variationer Årstidernas växling, hög- och lågkonjunktur, sjukskrivningar eller luckor när någon slutar arbetsgivare har alltid haft behov av flexibilitet, men behovet ökar när den globala konkurrensen ökar. Bemanningsföretag ger flexibilitet genom att snabbt hitta rätt person när behov uppstår och genom att mer effektivt hantera kunders naturliga variationer. Det gör det möjligt för våra kunder att enkelt och till en lägre kostnad hantera plötsliga kompetensbehov vilket i sin tur gör dem bättre rustade att klara konkurrensen. Två tredjedelar av alla arbetsgivare har någon gång anlitat ett bemanningsföretag. Åtta av tio av dessa säger att det är viktigt att ha möjlighet att hyra in personal. Om det inte gick att hyra in skulle en fjärdedel av företagen tvingas tacka nej till uppdrag, tillverka 2 av 10

3 färre produkter eller flytta produktion utomlands. Alternativet till bemanning skulle därmed ha varit färre jobb, lägre produktivitet och flytt av fler verksamheter utomlands. Löser organisationsproblem När en ny arbetsuppgift behöver organiseras snabbt är det ofta bemanningsföretag som gör jobbet. Bemanningsanställda rycker till exempel ut när myndigheter får nya arbetsuppgifter eller när ny infrastruktur ska sjösättas och skötas. Att snabbt kunna hantera förändring är ett måste i den globala konkurrensen. När bemanningsföretag hanterar behovet av flexibilitet och rekrytering så kan kunderna fokusera på sin kärnkompetens och göra det de är allra bäst på. Svensk industri har under de senaste åren successivt bytt ut egna visstidsanställda till förmån för riktiga jobb i bemanningsbranschen. En anledning är att det sänker administrationskostnaderna för att hantera personalfrågor och säkerställer att det alltid finns kompetens en annan är att det skapar en tryggare arbetssituation för de anställda, eftersom de ges tillgång till en större arbetsmarknad med bättre förutsättningar för tillsvidareanställning. Tränger undan påhuggsjobb Studier visar att bemanningsföretag tränger undan svartjobb, påhuggsjobb och visstidsjobb. Det kan handla om påhuggsjobb i hamnar, deltidsanställda i Landstingen, kommunala bemanningspooler och springvikariat i mediabranschen. Genom att sammanfoga flera arbetsgivares behov av flexibilitet kan bemanningsföretag skapa en trygg och fast anställning. Skapar riktiga jobb Våra anställda har riktiga jobb och omfattas av kollektivavtal. De omfattas av samma försäkringar och förmåner som andra på samma arbetsplats. Deras lön sätts utifrån genomsnittslöner i branschen där de jobbar (på LO-området), eller individuellt inom ramen för kollektivavtal för tjänstemän. De har rätt till semester, semestertillägg, tjänstepension och försäkringar. Och de omfattas av LAS och MBL precis som hos övriga anställda på arbetsmarknaden. Bemanningsföretag skapar dessutom helt nya jobb. Varje dag är personer från bemanningsföretag ute hos arbetsgivare över hela landet och övertygar dem om att anställa för att höja produktiviteten. En tredjedel av våra kunder menar att alternativet till en bemanningslösning hade varit att inte anställa någon alls. Bara 19 procent av de arbetsgivare som anlitar bemanningsföretag menar att egna tillsvidareanställningar hade varit ett alternativ till att hyra in. Bemanning påverkar därmed sällan fasta anställningar hos kunden. Bemanningsanställningar är dessutom lika mycket fasta anställningar som de skulle varit hos kunden. Vilka är de bemanningsanställda? Bemanningsföretag underlättar för den som inte har egna kontakter, och rekryteringar sker på meriter och kompetens. Därför rekryteras också fler personer utanför arbetsgivarnas egna nätverk fler yngre, fler utlandsfödda och fler äldre. Många ungdomar får sin första anställning i ett bemanningsföretag, som extrajobb vid sidan av studierna eller som första jobb efter examen. 37 procent av medarbetarna är år 3 av 10

4 jämfört med 11 procent i arbetsmarknaden totalt. Genom bemanningsjobb får ung arbetslivserfarenhet och provar samtidigt olika yrkesroller. Ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen hade åtta år senare en sysselsättningsgrad på 85 procent, vilket är högre än motsvarande siffra för hela arbetsmarknaden, som är 81 procent. Även för utlandsfödda är det lättare att få jobb i bemanningsbranschen än i andra branscher. Andelen utlandsfödda är 13,4 procent jämfört med 9,7 procent i arbetsmarknaden totalt. Många arbetslösa tar första steget in på arbetsmarknaden genom bemanningsjobb, en tredjedel av de som jobbar i bemanningsbranschen kom direkt från arbetslöshet. Vägen från arbetslöshet till anställning är snabb. 46 procent av de som jobbar i branschen hade fått ett nytt arbete inom en vecka efter att de sökt till ett bemanningsföretag. Ett utvecklande jobb Bemanningsanställda har en trygg anställning hos en arbetsgivare bemanningsföretaget. Men uppdragen kan variera, och att vara på olika arbetsplatser ger ett stort nätverk. Av de som jobbar i bemanningsbranschen har åtta procent varit anställda längre än fem år. Jobb i bemanningsbranschen ger karriärutveckling och ett konkurrenskraftigt CV. Var tredje medarbetare har valt bemanningsbranschen för att få se olika arbetsplatser och skaffa mångsidig erfarenhet. Medarbetarundersökningar med nästan anställda i branschen visar att bemanningsanställda trivs på jobbet. Åtta av tio är ganska eller mycket nöjda med innehållet i sitt arbete. Sju av tio skulle rekommendera jobbet till en vän. Sju av tio tycker också att de kunnat utveckla och utnyttja sitt kunnande i jobbet som inhyrd. Många gånger slutar uppdraget med att den bemanningsanställde erbjuds anställning hos kunden. En naturlig utveckling av förhållandet mellan inhyrd och kund, när kunden inser att kompetensen behövs permanent. För pensionärer erbjuder jobb inom bemanning möjlighet till att vara fortsatt aktiv på arbetsmarknaden och att utöka pensionen med extrainkomster. En välreglerad bransch Anställningsvillkoren i bemanningsbranschen styrs av samma regelverk som i alla andra branscher. Hit hör arbetsmarknadslagarna som LAS, MBL och diskrimineringslagen. Sedan 2013 finns också uthyrningslagen, som är Sveriges sätt att införa EU:s bemanningsdirektiv. Uthyrningslagen ger kunderna skyldighet att ge den inhyrda tillgång till gemensamma anläggningar på arbetsplatsen, exempelvis matsal att värma och äta medhavd mat i, omklädningsrum eller egna transporter på samma sätt som de anställda i kundföretaget. Bemanningsföretagen har kollektivavtal med de flesta fackförbunden på svensk arbetsmarknad. Anställningsformerna är i grunden samma som hos alla andra arbetsgivare, vilket innebär fast/tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. För arbetare har Bemanningsföretagen kollektivavtal med samtliga 14 fack inom LO. För tjänstemän med 4 av 10

5 Unionen och Akademikerförbunden. Inom vårdsektorn finns kollektivavtal med Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund. Precis som i alla andra branscher är det kollektivavtalet i kombination med det egna anställningsavtalet som styr när och var individen har skyldighet att jobba. Arbetstiderna är samma för de inhyrda som för kundens anställda. De anställda har alltid en garantilön i botten, men hur mycket man är uthyrd påverkar lönen i positiv riktning. Det händer att bemanningsanställda är mellan uppdrag en kortare tid. Då får konsulten lön utan att behöva jobba, men måste vara tillgänglig för uppdrag. Bemanningsanställda har samma rätt till semester som alla andra. Man har också rätt att vara tjänstledig till exempel för studier och föräldraledighet. Kunden och bemanningsföretaget delar ansvaret för de inhyrdas arbetsmiljö. Bemanningsföretaget har ett övergripande ansvar för att kontrollera att de anställda har en god arbetsmiljö hos kunden, medan kunden har arbetsmiljöansvaret på själva arbetsplatsen. För att det ska fungera har bemanningsföretaget och kunden en dialog om saker som arbetsuppgifter, skyddsutrustning, särskilda krav på kompetens och behov av medicinsk kontroll. Bemanningsföretag har samma försäkringar för sina anställda som övriga företag på den privata arbetsmarknaden, det vill säga pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar. För bemanningsföretag utan kollektivavtal styrs arbets- och anställningsvillkoren av uthyrningslagen. Bemanningsföretagens medlemmar har kollektivavtal och för deras anställda gäller reglerna i avtalet. Ordning och reda Bemanningsföretagen har mer än 500 medlemsföretag. 95 procent av alla anställda i bemanningsbranschen jobbar i något av Bemanningsföretagens medlemsföretag. Omsättningen i branschen är 22 miljarder kronor. Medlemskap och auktorisation skapar trygghet för medarbetare och kunder. Medlemmar i Bemanningsföretagen behöver uppfylla en rad villkor, bland annat krävs kollektivavtal för de områden företagen är verksamma inom. En gång om året granskas varje företag av den partssammansatta auktorisationsnämnden. För att få, eller behålla, auktorisation och medlemskap ställs det krav på ordning och reda i verksamheten - bland annat genom ordnad ekonomi och försäkringar, kollektivavtal och utbildning. Nystartade företag ska uppfylla samma villkor som de auktoriserade företagen och granskas på samma sätt. Efter ett år ansöker företagen om auktorisation, annars kan de inte behålla sitt medlemskap i Bemanningsföretagen. I dagsläget är bara svenska företag medlemmar i Bemanningsföretagen, inga utländska har ansökt. Utländska företag som hyr ut personal styrs inte av samma regelverk som våra medlemmar. De utländska följer utstationeringslagen vad gäller löner och anställningsvillkor. Alla jobb i alla branscher Bemanningsjobb finns i alla branscher på arbetsmarknaden. 60 procent av de anställda är tjänstemän och 40 procent är arbetare. 5 av 10

6 Största yrkesområdet är industri/tillverkning med en dryg fjärdedel av omsättningen i branschen. Här finns CNC-operatörer, montörer och andra industriarbetare. Därefter kommer lager/logistik med 17 procent av omsättningen i branschen. Här jobbar truckförare och lagerarbetare. Tredje största området är kontor/administration med 14 procent av omsättningen. Här finns bland andra receptionister på kontor, assistenter och personalchefer. Bemanning är även den nya vägen till jobb för ekonomer, framförallt för kvinnor. Det fjärde största yrkesområdet är ekonomi med 9 procent av omsättningen. Här jobbar löneadministratörer, ekonomichefer och ekonomiassistenter, varav 80 procent är kvinnor. Det finns också fler områden, som vart och ett utgör mindre än en tiondel av omsättningen i branschen. Hit hör IT, teknik, hälso-/sjukvård, tele/callcenter, bygg, försäljning samt hotell/restaurang. Här finns bland andra IT-tekniker, sjuksköterskor, kundtjänstmedarbetare, byggnadsarbetare, telefonsäljare, servitörer, lärare och socionomer. Inhyrning viktigt för kunderna Bemanningsbranschens kunder finns på alla delar av arbetsmarknaden, inom det privata såväl som det offentliga. Två tredjedelar av alla arbetsgivare har någon gång anlitat ett bemanningsföretag. Fyra femtedelar av den arbetsmarknaden behöver bemanningsbranschens tjänster. 77 procent av arbetsgivarna säger att det är viktigt att ha möjlighet att hyra in personal. Om möjligheten att hyra in saknades skulle en fjärdedel av arbetsgivarna i såväl offentlig som privat sektor tvingas tacka nej eller skjuta på arbetet. Det skulle innebära att kunden, i vården patienten eller brukaren, blev lidande. En tiondel skulle flytta produktion till andra länder. 34 procent skulle lägga ut uppdrag på en konkurrent eller underleverantör. Inhyrning av personal är vanligare bland större arbetsgivare med fler än 200 anställda, 70 procent av dessa hyr in personal. Hälften av de mellanstora arbetsgivarna hyr in, medan en tredjedel av arbetsgivarna med under 50 anställda hyr in. För de flesta är inhyrning ett sätt att hantera snabba upp- och nedgångar i personalbehovet och ett komplement till att anställa egen personal. Av arbetsgivare som hyr in personal har sju av tio fall anlitat mindre än 10 procent av medarbetarna genom ett bemanningsföretag. Företagen inom industrin och basnäringarna är något mer benägna att hyra in, nästan var femte har 10 till 19 procent inhyrda. Tillfälliga behov är vanliga skäl till inhyrning: arbetstopp, vikarie, tidsbegränsade projekt, flexibilitet, test av ny kompetens och interimslösningar. Arbetstoppar anges av 30 procent av arbetsgivarna som det främsta skälet för inhyrning, därefter kommer behovet av vikarier som väger tyngst för 20 procent. Inhyrning löser också organisatoriska problem för kunderna. För knappt en tiondel är behov av specialkompetens det viktigaste skälet för inhyrning, medan lägre administrativ börda väger tyngst för tre procent av dem som anlitar bemanning. 6 av 10

7 Bland små arbetsgivare är smidigare administration som skäl dubbelt så vanligt som bland stora arbetsgivare. Långa avtal den svenska bemanningsmodellen I Sverige fungerar bemanning annorlunda än i många andra länder, eftersom 97 procent av de bemanningsanställda i Sverige har kollektivavtal. Det är en betydligt högre andel än vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt, där siffran är 88 procent. Den svenska bemanningsmodellen står för trygga jobb med variation. Svenska bemanningsföretag har en större andel långa kunduppdrag och en högre andel tillsvidareanställningar jämfört med andra länder. Genom att arbetsgivarna inom bemanningsbranschen har många långa avtal kan de se till att flera företags behov av flexibilitet kan kombineras till fasta och trygga anställningar. På dagens arbetsmarknad är få jobb eviga. Och när nya behov uppstår eller nya lösningar testas är det i regel svårt för arbetsgivaren att förutse hur länge kompetensen kommer behövas eller hur många personer det kan röra sig om över tid. Kostnaden för att rekrytera för lite eller för mycket blir hög för den arbetsgivare som gör en felbedömning. Omvärlden är osäker och föränderlig. Men så länge behoven av flexibel bemanning är varaktiga kan bemanningsföretagen skapa nya, trygga jobb där bemanningsföretagen är arbetsgivare. Idag har bemanningsföretag ofta långa avtal, eftersom våra kunders behov av flexibel kompetens ofta är av varaktig karaktär, men kraftigt varierande över tid. Det finns de som menar att bemanningsavtal inte bör vara för långa i regel för att man hoppas att detta ska skapa fler tillsvidareanställningar i kundföretagen. Att lagstifta om kortare avtal är dock ett dåligt förslag det skulle drabba både medarbetarna och svensk konkurrenskraft. Inskolningen av en inhyrd arbetare till full produktivitet tar tre till sex månader enligt forskning från Göteborgs universitet. För tjänstemän kan en inskolning till full produktivitet ta uppemot ett år. Tidsgränser påverkar därmed hela svensk industris konkurrenskraft, och tidsgränser skulle ge högre administrationskostnader för verksamhet i Sverige än för internationella konkurrenter. Bemanningsföretagen vill arbeta vidare med den svenska bemanningsmodellen, där arbetsgivare och fack kommer överens om vilka avtal som ska gälla. Hittills har det gjort att de bemanningsanställda fått goda villkor och löner, som följer genomsnittet för sina respektive branscher. Bemanningsföretag och LAS Bemanningsanställda har en trygg anställning hos bemanningsföretaget. De omfattas också av lagen om anställningsskydd, LAS, och har återanställningsrätt hos bemanningsföretaget. Beslutet att anlita ett bemanningsföretag är ett inköpsbeslut men beslutet att anställa någon i den egna verksamheten är ett anställningsbeslut. Formerna för att fatta sådana beslut är mycket olika varandra. Beslut att anställa gör företag i den moderna ekonomin allt oftare för att tillgodose behovet av egen 7 av 10

8 specialistkompetens, medan andra bemannings- och kompetensbehov alltmer löses genom anlitande av konsulter, entreprenadföretag, specialister och bemanningsföretag. Denna specialisering av ekonomin och arbetsmarknaden har pågått sedan stenåldern, men har accelererat i takt med den globala konkurrensen. Specialiseringen gör att svenska företag kan konkurrera globalt genom att vara bättre och effektivare. Att lagstiftningsvägen försöka hejda specialiseringen av ekonomin är en dålig idé som skulle ha negativa konsekvenser för svensk konkurrenskraft. Bemanningsföretag och återanställningsrätten De senaste åren har det skett ett trendbrott gällande bemanningstjänster och jobb. Kunderna köper personalförsörjning snarare än inhyrning. Uppdragen blir allt längre och mer omfattande. De högkvalificerade yrkesgrupper som jobbar hos bemanningsföretag blir fler. Globala, europeiska och nordiska upphandlingar av kompetenstjänster vinns av bemanningsföretag och når även Sverige, eftersom kundföretagen har verksamhet inom stora geografiska områden. Bemanningsföretaget blir huvudleverantör av all kompetens till kunden och anlitar sedan i sin tur andra specialiserade tjänsteleverantörer, till exempel it-företag. Det finns förslag om att förbjuda anlitandet av bemanningsföretag när det finns anställda med återanställningsrätt som utfört liknande uppgifter hos en arbetsgivare. Även detta är förslag som skulle slå mot svensk industris konkurrenskraft. Bemanningsföretagens främsta verksamhetsgren är idag att förse svensk industri med rätt kompetens på kort varsel. Eftersom över industriarbeten försvunnit i Sverige på senare år har en mycket stor andel arbetsgivare inom industrin tidigare anställda med återanställningsrätt. Att blanda samman inköp av bemanningstjänster med återanställningsrätt för egna tidigare medarbetare skulle innebära att svensk industri mer sällan skulle kunna använda bemanningslösningar med kort varsel, och istället tvingas lägga stor energi på att upprätthålla kontakt med före detta anställda för tillfälliga uppdrag. Att hantera flexibilitetsbehov genom korta och sporadiska återanställningar är inte en bra lösning, vare sig för medarbetarna eller för företagens konkurrenskraft Korta anställningar orsakar administrationskostnader och leveransosäkerhet hos industriföretagen. Krav på egna anställningar istället för bemanning hotar också en fundamental princip: arbetsgivarens rätt att leda och organisera arbetet. Rätten att leda och organisera arbetet är en grundbult i den svenska modellen. Facken har rätt till medbestämmande, men arbetsgivare har ytterst rätten att organisera och leda arbetet. I detta avseende behandlas och betraktas bemanningsföretag som andra konsulter och underentreprenörer. Att själv välja entreprenadlösningar, städföretag, externa väktare bemanningsföretag och/eller specialistkonsulter inom IT eller ledning är alla exempel på beslut som omfattas av rätten att organisera arbetet. Denna rättighet har också fastställts i arbetsdomstolen och gäller oavsett vilka medarbetare arbetsgivaren tidigare haft. 8 av 10

9 I realiteten är hela den svenska tjänsteekonomin uppbyggd genom tjänsteleveranskedjor av allt mer specialiserade underleverantörer. En ny trend är att även bemanningsföretag använder sig av mer specialiserade underleverantörer och andra bemanningsföretag för att pussla samman kompetensbehoven. Varför behövs bemanningsföretag? Det finns idag de som vill att bemanning ska förbjudas, och det finns de som vill se kortare avtal för bemanningsföretag. Om de förslagen skulle bli verklighet skulle det göra det svårt för den svenska bemanningsmodellen att fortsätta fungera. 1. Det skulle bli färre trygga tillsvidareanställningar 2. Påhuggsjobben skulle öka igen, med fler timanställningar, fler staplade visstider och fler ofrivilliga deltider 3. Svenska arbetsgivare skulle ha sämre förutsättningar att anpassa sin organisation för att klara den globala konkurrensen 4. Arbetslösheten skulle stiga och den skulle stiga mest bland unga och utlandsfödda. Utan bemanningsföretag fungerar inte den svenska industrin. De svenska tjänsteföretagen, den offentliga sektorn och vården skulle inte heller idag fungera utan bemanningslösningar. För mer information kontakta Hans Uhrus Näringspolitisk chef Bemanningsföretagen Läs mer på bemanningsforetagen.se Vill du få nyheter från branschorganisationen Bemanningsföretagen om arbetsmarknaden, personalinhyrning, rekrytering och omställning direkt i din inkorg? Klicka här för att prenumerera Källor och mer information Nyhetsrum / pressrum Läs vår tidning om bemanningsbranschen Att jobba i bemanningsbranschen Att anlita bemanningsföretag Årsrapport bemanningsbranschen 2013 Åldersfördelning på anställda i bemanningsbranschen Jobb i bemanningsföretag - en bra start på karriären Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. SOU 2004:21 Jobbet i bemanningsbranschen. En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012 Bemanningsföretagens kollektivavtal Tillsammans för en effektiv vård Vårdrapporten Auktorisation Ekonomer i bemanningsbranschen Personalinhyrningen i Sverige. En studie av 600 arbetsgivares anlitande avbemanningsföretag 2012 svenska modellen Betänkande av Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning SOU 2014:55 Vår bransch sätter årligen personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. 9 av 10

10 Siffror om bemanningsbranschen personer får varje år jobb genom bemanningsbranschen jobbade i ett bemanningsföretag förra året, över rekryterades till slutkund och över personer fick ett nytt jobb via ett omställningsprogram. 97 % av de bemanningsanställda i Sverige har kollektivavtal. Det är en betydligt högre andel än vad som gäller på arbetsmarknaden totalt, där siffran är 88 %. 28 % av medarbetarna i branschen är år jämfört med 10 % på arbetsmarknaden totalt. Andelen födda utanför Europa är 10 % i branschen jämfört med 6 % på arbetsmarknaden totalt. För arbetare har Bemanningsföretagen kollektivavtal med samtliga 14 fack inom LO. För tjänstemän med Unionen och Akademikerförbunden. Inom vårdsektorn finns kollektivavtal med Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund. Omsättningen i branschen är 22 miljarder kronor. 1,5 % av den sysselsatta befolkningen i Sverige jobbar i branschen. I Storbritannien är det 3,8 % och i Nederländerna är det 2,7 %. 60 % av de anställda är tjänstemän, och 40 % är arbetare. 46 % av de som jobbar i branschen hade fått ett nytt arbete inom en vecka efter att de sökt till ett bemanningsföretag. En vanlig dag träffar 949 resursläkare i snitt 12 patienter, vilket gör att över patientmöten dagligen kan genomföras. Bemanningsföretagen har mer än 500 medlemsföretag. Det finns över kontor hos medlemsföretagen. 95 % av alla anställda i bemanningsbranschen jobbar i något av Bemanningsföretagens medlemsföretag. 70 % av omsättningen kommer från områden utanför Stockholm och Gotland. Omsättningsmässigt står Stockholms och Gotlands län för 30 %. Fakta om bemanningsbranschen finns på material-om-bemanningsbranschen-tre-storlekar av 10

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag.

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag. Best.nr WS0-0 Handbok för dig som jobbar på bemanningsföretag www.bemanningsforetagen.se Välkommen till bemanningsbranschen Innan och när du börjar () Varför bemanningsbranschen? (0) START Arbetsskyldighet

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen 1. Kön? Man Kvinna 2. Ålder? < 20 36-40 21-25 41-45 26-30 46-50 31-35 51< 3. Är Du av utomnordiskt ursprung? 4. Civilstånd? Lever ensam / ensamstående

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar Att anlita bemanningsföretag 1 förklaringar Välkommen till bemanningsbranschen Hur gör man? Bemanningsbranschens många möjligheter Varför anlitar 10.000 kunder bemanningsföretag? Så fungerar bemanningsbranschen

Läs mer

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen 2017-05-30 2017/025994 1 (5) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00160/ARM Enheten för region nord Elisabeth Åkerlund, 010-730 9956 Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE

PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE En studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012 PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE En studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Bemanningsföretag en viktig del i svensk sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård

Bemanningsföretag en viktig del i svensk sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsföretag en viktig del i svensk sjukvård Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsbranschen Sverige 135 000 personer Omsätter över 23 miljarder kronor REKRYTERING 3% Search Interim management

Läs mer

97% 172 000 jobb. - varje år! Sidan 2. Trygga i oroliga tider - våra konsulter berättar själva. Trygga bemanningsföretag genom auktorisation

97% 172 000 jobb. - varje år! Sidan 2. Trygga i oroliga tider - våra konsulter berättar själva. Trygga bemanningsföretag genom auktorisation En föränderlig arbetsmarknad kräver flexibilitet precis som den gjort i tusentals år Sidan 2 Trygga bemanningsföretag genom auktorisation Sidan 6-7 172 000 jobb - varje år! Sidan 2 Trygga i oroliga tider

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Sten Gellerstedt LO Adjungerad professor Luleå tekniska universitet LOs förbund rapporterar om fler utarmade jobb Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN POOLIA

PRESSMEDDELANDE FRÅN POOLIA PRESSMEDDELANDE FRÅN POOLIA 2010-05-03 Var fjärde tjänsteman vill byta jobb inom ett år Var fjärde tjänsteman vill byta jobb inom ett år, och tjänstemän inom privat sektor är mer intresserade av att byta

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN?

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1.1. ÅLDER Vilket år är du född? 29 år eller yngre 30-44 år 45-59 år 60 år eller äldre Vill ej svara 0% 10% 17% 1 21% 30% 3 31% 40% 4 4 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50%

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Historien om StudentConsulting

Historien om StudentConsulting Historien om StudentConsulting Grundades av studenterna Tobias Lindfors och Niklas Jansson i en studentkorridor 1997 i Luleå. Ett av Nordens åtta största bemannings- och rekryteringsföretag, helt specialiserade

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Bemanning, rekrytering och omställning för en bättre vård

Bemanning, rekrytering och omställning för en bättre vård Bemanning, rekrytering och omställning för en bättre vård Innehåll Varför vårdbemanning? 3 Vårdbemanning i siffror 4 Bred kompetens för vårdens behov 6 Auktorisation ger trygghet 7 Vad kostar det att hyra

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsindikatorn 1:a kvartalet 2012 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Kundföretag minskar rekryteringar och ökar omställningar Under årets första kvartal har kunderna

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN BEMANNINGSFÖRETAGEN

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN BEMANNINGSFÖRETAGEN ANNONS HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN BEMANNINGSFÖRETAGEN ANNONS En föränderlig arbetsmarknad kräver flexibilitet precis som den gjort i tusentals år Sidan 2 Trygga bemanningsföretag genom auktorisation

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft

Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft Inledning I avtalsrörelsen 2012 reglerades

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Ett tufft år bakom sig lång återhämtning att vänta Under tappade bemanningsbranschen nästan

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT Bemanningsbranschens omsättning Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under till 27,1 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala

Läs mer

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende.

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende. 14 Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag Anf. 46 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M): Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att verka för skärpt lagstiftning

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q3 2014 Bättre matchning stärker arbetsmarknaden Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

JOBBET I BEMANNINGSBRANSCHEN. En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012 INNEHÅLL. Jobbet i bemanningsbranschen

JOBBET I BEMANNINGSBRANSCHEN. En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012 INNEHÅLL. Jobbet i bemanningsbranschen JOBBET I BEMANNINGSBRANSCHEN En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012 INNEHÅLL Jobbet i bemanningsbranschen 1. Vem jobbar i bemanningsbranschen? 2. Metod 3. Vägen in till jobbet som bemanningskonsult

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer