om dig som studerande och din trygghet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om dig som studerande och din trygghet."

Transkript

1 EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet.

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. Kanske är vi som mest populära bland anställda i vården och i den här broschyren kan du läsa varför. GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 VÅRDFÖRBUNDETS GRUPPFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEM 3

4 Anpassat försäkringsskydd för dig som är student Många tar för givet att de kan behålla sin livsstil med semesterresor, bil och boende även om olyckan är framme. Vi vill att du också ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar. Eftersom du är studerandemedlem i Vårdförbundet kan vi erbjuda dig helt andra villkor och priser på försäkringarna. Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi vägleder dig gärna så att du får de försäkringar som passar dig och din livssituation nu och i framtiden. Om du blir studerandemedlem i Vårdförbundet under det första året du studerar till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska får du, utan kostnad, Sjukförsäkring Student under hela studietiden (max 48 månader). I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om de försäkringar vi erbjuder. Fullständig information och villkor hittar du på Kostnadsfri vägledning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. 4 Anpassat försäkringsskydd för dig som är student

5 Välj bland dessa Sjukförsäkring Student s. 6 Olycksfallsförsäkring Student s. 8 Livförsäkring Student s. 12 Hemförsäkring Student och Hemförsäkring PLUS Student s. 14 Ansökan s. 17 Viktig information om försäkringarna s. 19 Välj bland dessa 5

6 Sjukförsäkring Student Som student förväntas du ta ett visst antal högskolepoäng för att få studiemedel för nästa termin. Men om du blir sjuk en längre tid får du bara ersättning från Försäkringskassan om du har haft ett jobb som ger en sjukpenninggrundande inkomst. Det bästa med försäkringen:» kronor i ersättning» Gratis under hela studietiden» Skattefri klumpsumma Vi vet att du som student får det ekonomiskt kännbart om du under din studietid blir sjuk en längre tid. Sjukpenning från Försäkringskassan kan ersätta schemalagd tid, förutsatt att du innan studierna haft ett jobb så att du har hunnit tjäna in en sjukpenninggrundande inkomst. Har du aldrig arbetat kan du heller inte få någon ersättning. Genom Sjukförsäkring Student får du ersättning om du skulle bli sjukskriven till minst 50 % i 3 månader på grund av olycksfall eller sjukdom och förlorar minst 3/4 av en termins heltidsstudier. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp på kr för uteblivna studieresultat. Allmänna regler För att kunna teckna Sjukförsäkring Student måste du vara studerandemedlem i Vårdförbundet, under 40 år, fullt arbetsför och inskriven vid universitet/högskola i Sverige. (Se ansökan för definition av fullt arbetsför.) Försäkringen upphör när du avslutar dina studier, senast vid 65 år. Om du inte är förstaårsmedlem måste du fylla i hela Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Utbetalning kan ske max två gånger under den totala studietiden. För viktiga undantag och begränsningar i försäkringen, läs längre fram i broschyren under Information om försäkringarna samt viktiga begränsningar och undantag. 6 Sjukförsäkring Student

7 Gratis under hela studietiden. Om du blir studerandemedlem i Vårdförbundet under det första året du studerar till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska får du, utan kostnad, Sjukförsäkring Student under hela studietiden (max 48 månader). Stöd när du som mest behöver det! Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter sjukförsäkring student. Premie per månad (år) endast medlem Sjukförsäkring Försäkringsbelopp Medlem kr 7 kr (84 kr) Försäkringen kan endast tecknas av studerandemedlem i Vårdförbundet Endast medlem! Sjukförsäkring Student 7

8 Olycksfallsförsäkring Student Det bästa med försäkringen:» Ersätter upp till 10 pbb*, ( kr)» Skattefri ersättning» Ersätter även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Ingen självrisk Vi på SalusAnsvar vill att du själv ska kunna välja din livsstil även om du skulle drabbas av en olycka. Därför rekommenderar vi att du tecknar en olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan inte förhindra en olyckshändelse, men den lindrar de ekonomiska följderna. Försäkringen du kan få hos oss ger en extra trygghet dygnet runt, är helt skattefri och utan självrisk. Din försäkring hos oss ersätter medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) eller ekonomisk invaliditet (bestående nedsatt arbetsförmåga). Du får ersättning för den invaliditet som ger högst ersättning. Dessutom innehåller försäkringen ett antal delar för att minska konsekvenserna av skadan, till exempel Akut hemstöd och Hälsoombud. Detta räknas som ett olycksfall Vår definition av olycksfall är en kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknar vi även skada på hälsenan, knäskada genom vridvåld, kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett. *Vad är ett prisbasbelopp? Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2014 är prisbasbeloppet satt till kronor. 8 Olycksfallsförsäkring Student

9 teckna direkt!

10 Allmänna regler För att kunna teckna Olycksfallsförsäkring Student måste du vara studerandemedlem i Vårdförbundet, under 40 år, fullt arbetsför och inskriven vid universitet/högskola i Sverige. (Se ansökan för definition av fullt arbetsför.) Försäkringen upphör när du avslutar dina studier, senast vid 65 års ålder. Ersättning för ekonomisk invaliditet inträffar då du på grund av ett olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 25 % i minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader. Försäkringsbeloppet reduceras med 5 procentenheter per år för varje år din ålder överstiger 45 år. Ekonomisk invaliditet upphör att gälla vid 57 år, men gäller till 60 år för olycksfall som inträffat före 57 år. Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet reduceras med 5 procentenheter från och med 56 år. För viktiga undantag och begränsningar i försäkringen, läs längre fram i broschyren under Information om försäkringarna samt viktiga begränsningar och undantag. Räkneexempel ersättning. Göran, 29 år, tecknar en Olycksfallsförsäkring på 10 pbb ( kronor). Göran råkar ut för en skidolycka. Han ådrar sig en nackskada som kräver operation. Göran får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs även hans skidkläder. Trots rehabiliteringsåtgärder har Göran tre år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en ekonomisk invaliditetsgrad, bestående arbetsoförmåga, som bedöms till 50 % och hans medicinska invaliditetsgrad, bestående funktionsnedsättning, bedöms till 25 %. Ersättning ges endast för en typ av invaliditet, den som ger högst ersättning. I detta fall får Göran ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp: 10 pbb x kr = kr. Den ekonomiska invaliditetsgraden ersätts med 50 % x kr = kr. Rehabiliteringskostnader, kr. Akut hemstöd, kr. Läkeoch resekostnader enligt kvitto, kr. Skidkläder, kr. Sveda och värk för sju veckor under den akuta läkningstiden, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STudent. Premie per månad (år) försäkringbelopp Medlem Medförsäkrad Medförsäkrad år 0 40 år år Vuxen 10 pbb, kr 23 kr (276 kr) 28 kr (336 kr) 33 kr (396 kr) 10 Olycksfallsförsäkring Student

11 DET HÄR INGÅR I OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGen för hela familjen: Medicinsk invaliditet eller Ekonomisk invaliditet (upphör vid 57 år) Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Läke-, rese- & tandskadekostnader Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Personliga tillhörigheter Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Sveda och värk Enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr Enligt SalusAnsvars tabell Hälsoombud Sjukskrivningsguide som hjälper dig tillbaka till arbetet. Akut hemstöd, sjukhusvård > 3 dagar Försäkringsbelopp 7,5 % av 1 pbb, kr Om du blir så svårt skadad i ett olycksfall att du får en bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, kan ersättning lämnas från försäkringen. Om skadan påverkar din framtida arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet, kan du få kompensation för det. Ersättning ges för den typ av invaliditet som ger den högsta ersättningen. Försäkringen ersätter läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfallet. Du kan även få ersättning för andra merkostnader om du under sjuktiden behöver anlita någon för att t ex rasta hunden, passa barnen eller städa i ditt hem. Personliga tillhörigheter som t ex cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Om olycksfallsskadan medför behov av rehabilitering står vi även för den kostnaden. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för sveda och värk. Om du efter avslutad behandling får vanprydande ärr kan du även få ersättning för detta. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet efter en sjukskrivning. Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dagar, kan du få akut hemstöd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och kan användas för att täcka extra kostnader som t.ex. städhjälp efter sjukhusvistelsen. Livshot Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Vid olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dagar under livshot, utgår ersättning med ett halvt prisbasbelopp. Krisstöd dygnet runt oavsett orsak (upphör vid 65 år) Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring (upphör vid 65 år) Max 10 behandlingstillfällen Genom försäkringen får du tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Du kan även få korttidsterapi, krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om t ex någon nära anhörig avlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall. Dödsfall Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Om du avlider på grund av olycksfallet utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet som en begravningshjälp. Olycksfallsförsäkring Student 11

12 Livförsäkring Student Med din livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående. Om det otänkbara händer så tar du hand om dina efterlevande så de enklare kan behålla sin levnadsstandard. Din livförsäkring hos oss har dessutom ett par extra fördelar. I din livförsäkring ingår utan extra kostnad ett barnskydd, som är en begränsad gravid- och barnförsäkring. Det bästa med försäkringen:» 6 prisbasbelopp ( kr)» Barnskydd ingår» Skattefri ersättning» Kan även tecknas av medförsäkrad Barnskydd ger ersättning vid förlossningsskada och begravningshjälp Barnskydd ger ett grundskydd för ditt väntade, ofödda barn och dina barn som är upp till 18 år. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) som uppkommit vid förlossningen och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen ger även ersättning för begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Barnskyddet gäller oavsett vilken av föräldrarna som har tecknat försäkringen. Barnskydd är inte en komplett barnförsäkring. Skydda dina efterlevande Med en livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående. Om det otänkbara skulle hända har dina efterlevande en möjlighet att enklare behålla den levnadsstandard de är vana vid. Men för att du inte ska riskera att hamna i en ekonomisk kris om din partner skulle avlida, är det viktigt att även din medförsäkrade tecknar en egen livförsäkring. 12 Livförsäkring Student

13 Förmånstagare vem som får ersättningen Om du avlider utbetalas livbeloppet till för måns tagare. Per automatik är förmånstagare i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Du kan ändra förmånstagare genom att skriftligen anmäla det till SalusAnsvar på en särskild blankett. Blanketten Ändring av förmånstagarförordnande beställer du hos SalusAnsvar Kundcenter. Allmänna regler För att kunna teckna Livförsäkring Student måste du vara studerandemedlem i Vårdförbundet, under 40 år, fullt arbetsför och inskriven vid universitet/högskola i Sverige. (Se ansökan för definition av fullt arbetsför.) Försäkringen upphör när du avslutar dina studier, senast vid 65 års ålder. Från och med 46 års ålder sker en reducering av försäkringsbeloppet med 2,5 procentenheter per år. Om du efterlämnar arvsberättigade barn under 18 år sker ingen reduktion av försäkringsbeloppet. Barnskyddet upphör den sista dagen i den månad barnet uppnår 18 års ålder. Försäkringen gäller ej om barnet fyllt 16 år vid inträdet i försäkringen. Försäkringen gäller för gruppmedlems och medförsäkrades arvsberättigade barn som är födda innan den försäkrade fyllt 65 år. För viktiga undantag och begränsningar i försäkringen, läs längre fram i broschyren under Information om försäkringarna samt viktiga begränsningar och undantag. Räkneexempel ersättning. Per, 30 år, tecknar en Livförsäkring på 6 pbb. Han avlider vid 32 års ålder. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 6 pbb x kr = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. livförsäkring student. Premie per månad (år) medlem medförsäkrad Medförsäkrad Dödsfall år -40 år år Försäkringsbelopp 6 pbb, kr 12 kr (144 kr) 14 kr (168 kr) 35 kr (420 kr) Barnskydd medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Barnskydd begravningshjälp Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Livförsäkring Student 13

14 Hemförsäkring Student för endast 50 eller 80 kr/månad Oavsett om du bor i ett litet studentrum, är inneboende hos någon annan eller har en egen lägenhet så behöver du en hemförsäkring. En hemförsäkring ger dig en säkerhet om något skulle hända med allt du äger, hyr eller lånar som till exempel möbler, kläder, kurslitteratur, tv och dator. Det bästa med försäkringen:» Reseskydd i 45 dagar» Allriskskydd Otursförsäkring (Hemförsäkring PLUS Student),» ResKlar, förstärkt reseskydd (Hemförsäkring PLUS Student)» Bostadsrättsförsäkring ingår Att ha en bra hemförsäkring är viktigt även om dina ägodelar inte är så värdefulla. Det som bland annat kan bli dyrt är om du råkar orsaka en skada för någon annan så att du blir skadeståndsskyldig. Hemförsäkring Student för 50 kr/månad För endast 50 kr/månad kan du som är ensamboende teckna Hemförsäkring Student. Ditt hem och dina ägodelar är försäkrade till fullvärde, vilket innebär att det inte finns några beloppsbegränsningar. På så vis riskerar du inte att vara underförsäkrad. I försäkringen ingår ett reseskydd som gäller i 45 dagar i hela världen, Ansvars-, Rätts- och Överfallsskydd och en Bostadsrättsförsäkring. Hemförsäkring PLUS Student för 80 kr/månad För endast 80 kr/månad kan du som är ensamboende teckna en Hemförsäkring PLUS Student. Försäkringen har samma innehåll som Hemförsäkring Student, men dessutom ingår en drulleförsäkring, Allrisktillägg, och ett utökat reseskydd, ResKlar. Allmänna regler För att kunna teckna Studenthemförsäkringen måste du vara studerandemedlem i Vård förbundet, under 30 år, och inskriven vid universitet/högskola i Sverige. Grundsjälvrisken vid en skada (den del du betalar själv) är kronor. 14 Hemförsäkring Student

15 DET HÄR INGÅR I Hemförsäkring Student och Hemförsäkring PLUS Student Ditt hem och dina ägodelar Försäkringsbelopp Fullvärde Om det till exempel börjar brinna får du ersättning för det som blir skadat. Du får även ersättning om du råkar ut för skadegörelse, inbrott, väskryckning, rån eller överfall. Ansvarsförsäkring Försäkringsbelopp Rättsskydd Försäkringsbelopp Överfallsskydd Försäkringsbelopp Bostadsrätt Försäkringsbelopp Reseskydd 45 dagar i hela världen Upp till kr Upp till kr Upp till kr Fullvärde Om du blir skadeståndsskyldig hjälper SalusAnsvar dig att utreda och betalar skadestånd upp till kr. Försäkringen ger också ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister upp till kr. Vid överfall och misshandel kan du få ersättning upp till kr. Den fasta inredningen i din bostadsrätt är försäkrad till fullvärde. I försäkringen ingår även ett reseskydd, vilket gör att du inte behöver lägga pengar på en separat försäkring när du ska ut och resa. Reseskyddet gäller i 45 dagar i hela världen. Allrisktillägg otursförsäkring (Hemförsäkring PLUS Student) Försäkringsbelopp Upp till kr ResKlar (Hemförsäkring PLUS Student) Utökat reseskydd Allrisk är en drulleförsäkring som kan ge ersättning med upp till kr om du t.ex. blir av med väskan på bussen, bryter skidorna i pisten, tappar mobilen eller spiller kaffe i nya soffan. Kan även ge ersättning för nyvärdet på hemelektronik och vitvaror som är upp till 4 år gamla. ResKlar är ett utökat reseskydd som gäller för privata resor. ResKlar innehåller till exempel avbeställningsskydd och ersättningsresa (även stug- eller lägenhetshyra). Försäkringen ersätter även evenemangsbiljett som du inte kan utnyttja och en resgodsförsening. studenthemförsäkring. Premie per månad (år) försäkringsbelopp Medlem Hemförsäkring Student Fullvärde 50 kr (600 kr) Hemförsäkring PLUS Student Fullvärde 80 kr (960 kr) Hemförsäkring Student 15

16 Allmän information Medförsäkrad Om du som gruppmedlem tecknar en gruppför säk ring, kan även din maka/make, sambo eller registrerad partner teckna en egen förmånlig försäkring. Kostnadsfri rådgivning Har du önskemål eller behov som inte finns med i broschyren är du välkommen att kontakta SalusAnsvar Kundcenter. Du får all hjälp du behöver att gå igenom dina behov och vad du behöver tänka på. Med andra ord, du får en guide genom försäkringsdjungeln! Ansökan/hälsodeklaration Riv ut, fyll i och skicka in din ansökan till: SalusAnsvar, Stockholm. Märk kuvertet Frisvar personförsäkring så betalar SalusAnsvar portot. Avanmälan Avanmälan ska ske skriftligen men tänk på att rådgöra med SalusAnsvar först. Mer information finns i villkor Denna broschyr innehåller en kortfattad sammanställning av försäkringarna. För ytterligare information om försäkringarna, se Villkor för gruppförsäkring och Allmänna villkor för Hemförsäkring. Villkoret kan beställas hos SalusAnsvar, telefon Försäkringsgivare personförsäkring: SalusAnsvar Personförsäkring AB, org.nr Försäkringsgivare sakförsäkring: Folksam ömsesidig sakförsäkring, org.nr Allmän information

17 ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION Jag är studerandemedlem i Vårdförbundet och vill ansöka om, eller ändra till, följande försäkringar: SJUKFÖRSÄKRING STUDENT PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Gratis under hela studietiden om du blir medlem i Vårdförbundet under första studieåret. Försäkringsbelopp Medlem kr 7 kr (84 kr) OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STUDENT PREMIE PER MÅNAD (ÅR) KOM IHÅG ATT FYLLA I HÄLSO- DEKLARATIONEN Försäkringsbelopp Medlem - 65 år Medförsäkrad under 40 år Medförsäkrad över 40 år Vuxen 10 pbb, kr 23 kr (276 kr) 28 kr (336 kr) 33 kr (396 kr) LIVFÖRSÄKRING STUDENT PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Försäkringsbelopp Medlem - 65 år Medförsäkrad under 40 år Medförsäkrad över 40 år Vuxen 6 pbb, kr 12 kr (144 kr) 14 kr (168 kr) 35 kr (420 kr) OCH SKRIVA UNDER PÅ BAKSIDAN! HEMFÖRSÄKRING STUDENT PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Gäller för studenter under 30 år. Försäkringsbelopp Hemförsäkring Student Hemförsäkring PLUS Student Hemförsäkring Student Fullvärde 50 kr (600 kr) 80 kr (960 kr) Min hemförsäkring ska börja gälla från och med (år-mån-dag) Kontakta mig för mer information Studier utomlands Student över 30 år GÖR SÅ HÄR 1. Riv loss, fyll i och skicka din ansökan till: SalusAnsvar, Stockholm. 2. Märk kuvertet Frisvar Personförsäkring inget frimärke behövs. 3. Välkommen till en tryggare vardag! JAG VILL BETALA MINA FÖRSÄKRINGAR Om din årspremie understiger 200 kr per år kommer premien faktureras vid ett och samma tillfälle. Årspremie mellan kr kan betalas per halvår eller helår. HEMFÖRSÄKRING STUDENT PERSONFÖRSÄKRING Via Autogiro månadsvis Skicka ett autogiromedgivande. Via Autogiro månadsvis Skicka ett autogiromedgivande. Med inbetalningskort kvartal halvår helår Med inbetalningskort kvartal halvår helår PERSONUPPGIFTER Namn medlem Personnummer medlem Namn medförsäkrad Personnummer medförsäkrad Adress Postnummer och ort Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer E-post

18 » Hälsodeklaration för Gruppförsäkring För ansökan av de flesta försäkringarna ska hela Hälsodeklarationen fyllas i. För att kunna teckna en försäkring krävs att du är fullt arbetsför. Svarar du Nej på fråga 1 kan vi tyvärr inte erbjuda dig någon försäkring. Definition av fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Medlem Medförsäkrad 1. Är du fullt arbetsför? (Förenklad Hälsodeklaration. Räcker för ansökan om enbart Olycksfallsförsäkring.) Ja Nej Ja Nej 2. Behandlas eller kontrolleras du för sjukdom, skada, handikapp, symtom eller besvär? Använder du något läkemedel (receptbelagt eller inte receptbelagt)? Ja Nej Ja Nej 3. Har du under de senaste tre åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal t ex psykolog, sjukgymnast eller naprapat? Ja Nej Ja Nej 4. Har du under de senaste tre åren varit helt eller delvis sjukskriven mer än 14 dagar i följd? Ja Nej Ja Nej 5. Längd och vikt cm kg cm kg Om du svarat Ja ovan på någon av frågorna 2-4, lämna kompletterande upplysningar nedan. Samtliga sjukdomar, skador, symtom, handikapp och undersökningar ska uppges, samt sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd. Skriv bilaga om mer utrymme behövs men glöm inte att skriva namn, namnteckning, personnummer och datum. Medlem Medförsäkrad Vilken sjukdom, skada, symtom, besvär eller handikapp gäller det? När började sjukdomen/besvären och under vilka perioder har du haft symtom/besvär? Under vilka tidsperioder har du varit helt eller delvis sjukskriven p g a angiven åkomma? Vilken läkare/vårdgivare/vårdinrättning har du anlitat? Uppge läkarens, vårdgivarens namn och adress, sjukhus, klinik, avdelning etc Vilken vård och behandling har du fått? Operation, medicinering, sjukgymnastik etc. Är du numera helt återställd och utan besvär eller symtom? Om Ja sedan när? Om inte, vilka följder, besvär eller symtom kvarstår? Personuppgiftslagen (PUL) SalusAnsvar är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen för behandling av lämnade och inhämtade personuppgifter. SalusAnsvar behandlar personuppgifter på det sätt som PuL och SalusAnsvars etiska regler kräver, för de ändamål som anges i förköpsinformationen. Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter SalusAnsvar har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Jag har fyllt i hälsodeklarationen. De uppgifter som jag lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet samt riskbedömning. Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. Jag medger att de lämnade uppgifterna om mitt hälsotillstånd får delges till det av SalusAnsvar anlitade återförsäkringsbolaget. Jag medger att mina personuppgifter får behandlas enligt Personuppgiftslagen. Jag bekräftar att jag i samband med denna ansökan tagit del av förköpsinformationen. Ort och datum Underskrift Medlem Underskrift Medförsäkrad Försäkringsbolagets noteringar GM G A MF G A Datum Sign Kundnr Agentnummer

19 Information om försäkringarna samt viktiga begränsningar och undantag I ditt försäkringsbesked kan du se vilka försäkringar du har tecknat. Sjukförsäkring Student Försäkringen upphör när du avslutar dina studier, senast vid 65 år. Utbetalning kan ske max två gånger under den totala studietiden. Försäkringen ger ersättning om du blir sjukskriven till minst 50 % i tre månader på grund av sjukdom eller olycksfall och du förlorar minst 3/4 av en termins heltidsstudier. BEGRÄNSNINGAR I GILTIGHETEN FÖR SJUKFÖR- SÄKRING STUDENT Under de första 12 månaderna efter försäkringens ikraftträdande gäller symtomklausul. Symtomklausul: Ersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom före försäkringens ikraftträdande, även om diagnosen eller orsaken kan fastställas först sedan försäkringens ikraftträdande. Skadefall som inträffar efter 12 månader från försäkringens ikraftträdande omfattas inte av denna inskränkning, under förutsättning att den försäkrade varit fullt arbetsför under perioden. Olycksfallsförsäkring Student Försäkringen upphör när du avslutar dina studier, senast vid 65 år. Försäkringen gäller endast för den som har tecknat försäkringen. Begreppet olycksfallsskada: Med olycksfallsskada menas kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Vid sådan skada bortses från kravet på plötslighet, tidpunkt för skadan är den dag denna visade sig. Hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett, betraktas också som olycksfallsskada. Medicinsk invaliditet: Ersättning lämnas om olycksfallsskadan skulle medföra bestående funk- tionsnedsättning. Den kan vara mellan %. Ersättningens storlek är beroende av försäkringsbeloppet, eventuell nedtrappning och hur stor invaliditetsgraden är. Bestämning av den medicinska invaliditeten sker med ledning av ett för försäkringsbranschen gemensamt tabellverk. Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet reduceras med 5 procentenheter per år från och med 56 år. Ekonomisk invaliditet: Ersättning lämnas då den försäkrade på grund av ett olycksfall varit arbets - oförmögen till minst 25 % i minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader. Ekonomisk invaliditet upphör vid 57 år men gäller till 60 år för olycksfall som inträffat före 57 år. Ersättningen utbetalas som motsvarar invaliditetsgraden. Försäkringsbeloppet reduceras med 5 procentenheter per år från och med 46 år. Du kan aldrig få ersättning från medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet samtidigt. Ersättning utbetalas från det moment som ger den högsta ersättningen. Ersättning för läke-, tandskade- och resekostnader: Kostnaden för läkarbesök i offentlig vård eller egenavgiften på resor för vård och behandling, mot uppvisande av kvitto. Kostnader lämnas längst i fem år från olycksfallet. Merkostnader och personliga tillhörigheter: Om olycksfallsskadan har krävt läkarbehandling kan du under den akuta behandlingstiden, få ersättning för nödvändiga och oundvikliga personliga merkostnader som olycksfallsskadan medfört under den akuta behandlingstiden till exempel personlig hjälp och omvårdnad som inte kan utföras av annan medlem i hushållet. Ersättning i samband med olycksfallet kan lämnas för till exempel skadade personliga kläder, cykelhjälm och ridhjälm. Försäkringen ersätter inte specifik sport- eller skyddsutrustning eller förlust av personliga tillhörigheter. Rehabiliteringskostnader: Gäller för hjälpmedel som bedöms som nödvändiga för att lindra invaliditetstillståndet samt vård och behandling i rehabiliterande syfte som föreskrivits av läkare eller försäkringsgivare/ hälsoombud. Kostnader inom fem år från olycksfallsskadan. Sveda och värk: Ersättning under den akuta behandlings- och läkningstiden, om du blir sjukskriven till minst 50 % i mer än 30 dagar. Vanprydande ärr: Om du efter avslutad behandling får vanprydande ärr kan du även få ersättning för detta. Ersättning lämnas enligt en av SalusAnsvar fastställd tabell. Information om försäkringarna samt viktiga begränsningar och undantag 19

20 Hälsoombud: Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet efter en sjukskrivning. Den försäkrade kan efter 21 dagars arbetsoförmåga ringa hälsoombudet. Ansvarstiden gäller i maximalt 18 månader från olycksfallet. Akut hemstöd: Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dagar, kan du få akut hemstöd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och kan användas för att täcka extra kostnader som till exempel städhjälp efter sjukhusvistelsen. Ersättning lämnas inte om sjukhusvården varit aktuell utanför Norden. Livshot: Vid olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dagar under livshot, utgår ersättning med ett halvt pbb. Om dödsfall inträffar inom 30 dagar från det att olycksfallet inträffade och/eller om intensivvården varit aktuell utanför Norden, lämnas ingen ersättning. Krisstöd: Genom försäkringen får du tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Se telefonnummer på försäkringsbeskedet. Krisförsäkring: Du kan få ersättning för korttidsterapi upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, vid ersättningsbar olycksfallsskada, nära anhörigs död eller eget barns livshotande sjukdom, överfall, rån eller våldtäkt som polisanmälts eller misshandel i hemmet av nära anhörig. Dödsfall: Om du avlider på grund av olycksfall utbetalas ett belopp till dödsboet. BEGRÄNSNINGAR I GILTIGHETEN FÖR OLYCKS- FALLSFÖRSÄKRING Med olycksfallsskada avses här inte: kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sträckning, ensidiga rörelser, förslitningsskada eller sjukliga förändringar, smitta av bakterie eller virus oavsett orsak till smitta, eller förgiftning genom intagande av mat och dryck överkänslighetsreaktion eller allergi skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på kroppsfel, som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan. Med kroppsfel avses i detta sammanhang sjukdom, åldersförändringar, sjukliga förändringar, lyte eller men. Undantaget tillämpas även om symtom inte tidigare visat sig på dessa tillstånd. Försäkringen ersätter inte: kostnader utanför Norden, dock lämnas ersättning för kostnader som uppstått i Sverige efter olycksfallsskada utomlands privat läkar- eller tandvård privata operationer och därmed sammanhängande kostnader tandskada på grund av tuggning eller bitning förlorad arbetsinkomst sjukdom skada som inte krävt läkarbehandling kostnader som kan ersättas från annat håll, t ex från kommun eller landsting, enligt lag eller kollektivavtal. kostnader för till exempel cykel vid cykelolycka eller specifik sport/skyddsutrustning. Livförsäkring Student Försäkringen upphör när du avslutar dina studier, senast vid 65 år. Från och med 46 år sker en reducering av försäkringsbeloppet med 2,5 procentenheter per år. Om den försäkrade avlider före 65 år och efterlämnar arvsberättigade barn under 18 år sker ingen reduktion av försäkringsbeloppet. Förmånstagare: Vid dödsfall under försäkringstiden utbetalas försäkringsbeloppet till förmånstagare. Förmånstagare är, om inte den försäkrade skriftligen anmält särskilt förordnande till försäkringsgivaren, i nedan angiven ordning: a) make/maka, registrerad partner eller sambo. b) Den försäkrades arvingar. Barnskydd: Barnskydd är avsedd som ett grundskydd för ditt väntade, ofödda barn och för barn upp till 18 år. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) som uppkommit vid förlossningen och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen innehåller även ersättning för begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Barnskyddet gäller för arvsberättigade barn upp till 18 år oavsett vem av föräldrarna som har tecknat försäkringen. Ersättning från Barnskydd lämnas bara från en försäkring även om det finns flera försäkringar tecknade. BEGRÄNSNINGAR I GILTIGHETEN FÖR LIVFÖRSÄKRING Om försäkringen tecknades med intygande om full arbetsförhet och den försäkrade inom 6 månader från försäkringens tecknande avlider till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symtom innan försäkringen tecknats lämnas ingen ersättning för dödsfall. 20 Information om försäkringarna samt viktiga begränsningar och undantag

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Innehåll Översiktlig information... 5 A Hemförsäkring... 6 Var.och.för.vem.försäkringen.gäller...6 Självrisker...6 Egendomsskydd...6 Stöld.och.skadegörelse...8

Läs mer