med AgGPS Autopilot snabbstartshjälp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med AgGPS Autopilot snabbstartshjälp"

Transkript

1 KOPPLA IHOP SYSTEMETS DELAR När AgGPS Autopilot systemet har monterats på fordonet av professionell personal, kan FmX integrerad display anslutas enligt: Antenn Antennkabel FmX till Nav II kabel (P/N 75741) Autopilot NavController II (P3-GPS connector) RTK radiokabel Strömanslutning Autopilot (P2-connector) Ström (P/N 67258) Ström till Nav II (P/N 67095) Huvudkabel buss (P/N 67259) SKÄRMBILD VID ANVÄNDNING Flik för statusfält Tryck på statusfliken för att visa textinformation för de åtgärder som är anslutna till den integrerade FmX-displayen. Flikarna kan ställas in på att återgå automatiskt. Ikonen Visa fordon Tryck för att växla mellan visning uppifrån och efter fordonet. Informationsikon Tryck för att visa mer permanent text om displayåtgärder, medan körbilden visas i det övre högre hörnet. Ikonerna Zooma och Panorera Tryck för att visa funktionsknappar för zoomning och panorering. Tryck på förstoringsglaset för att zooma in eller ut, och tryck på pilknapparna för att panorera i valfri riktning. Du kan ställa in zoomningsgraden genom att trycka på kartans huvudfönster. Statusfält Överst på körbilden, alltid synliga. Tryck på valfritt textfält för att växla till ett enskilt statusfält med större teckensnitt. 1 Ljusramp för guidning När fordonet är online lyser de gröna lamporna i mitten. Om fordonet flyttar sig offline, ändrar lamporna färg till rött och flyttas till sidan beroende på vilket håll fordonet avviker från körlinjen. Start Tryck för att stänga ett fält och återgå till startfönstret. Inställning och konfiguration Tryck för att ändra inställnings- och konfigurationsalternativen medan fältet är öppet. Kör Tryck för att ta en ögonblicksbild av den aktuella skärmen. Knappar för funktionskartering Tryck på relevant knapp för att registrera punktlinje och områdesfunktioner, och för att kartera den lämpliga funktionen vid den aktuella GPS-funktionen. Flikar för aktiva plug-ins Tryck på en ikon för att visa status och kontrollfunktioner för de program som är anslutna till FmX-displayen. Bearbetad yta Inställningspanel för bearbetad yta och sortspårning. Höjd, bearbetad yta, överlappning, sorter och GPSkvaliteten kan visas. Aktiveringspanel Visar aktiveringskontrollerna för plug-ins som t.ex. Autopilot, styrsystemet TrueTracker, och systemet FieldLevel II. Du kan även kontrollera loggning av behandlad yta. 1

2 INSTÄLLNINGAR Obs! Mer information om systemkalibrering och -inställningar finns i dokumentationen om Autopilot. Egna konfigurationer Det finns tre primära konfigurationer som du kan definiera för specifika program: Displaykonfiguration du kan skapa flera displaykonfigurationer som är anpassade till olika program och/eller operatörer. Bland funktionerna för displayen finns layout på körbilden, färgtema (mörkerkörning), statusfält, språk och enheter, kartinställningar och funktionskartering. Fordonskonfiguration denna konfiguration lagrar alla säkerhetsoch varningsinställningar med fordonsspecifik information. Du kan lagra fler fordonskonfigurationer och enkelt växla mellan dem. Redskapskonfiguration denna konfiguration lagrar kalibrerings- och inställningsinformation för varje verktyg, vilket förenklar lagring och ändring av verktyg för olika åtgärder. Du kan exempelvis installera en radsåmaskin med Field-IQ styrsystem för grödinmatning och en spruta med det automatiska programstyrningssystemet EZ Boom. Efter installationen kan du växla mellan de två systemen utan att behöva kalibrera om eller installera något annat redskap, eftersom det finns lagrat i redskapets konfigurationsfil. Inställningar för FmX displayen Följ proceduren nedan för att installera redskapet och visa konfigurationerna. Dialogrutan Nuvarande konfiguration visar de aktiva display-, fordons- och redskapskonfigurationerna. Tryck på Kör på startsidan för att få åtkomst till dialogrutan Nuvarande konfiguration. Val av språk och enheter 1. I dialogrutan Konfigurationsval trycker du på knappen Redigera bredvid Display: 2. I dialogrutan Konfiguration väljer du System och trycker sedan på 3. Välj Språk & enheter och tryck sedan på Installation. 4. Välj språk, displayenheter och tangentbordslayout: 5. Tryck på OK tills du återkommer till dialogrutan Konfiguration och tryck sedan på Spara konfig. Redskap och arbetsbredd I dialogrutan Konfigurationsval trycker du på knappen Redigera bredvid Redskap: För att uppdatera redskapskonfigurationen: 1. Välj Redskap och tryck sedan på 2. Redigera redskapsparametrarna efter behov och tryck sedan på OK. 2

3 3. Tryck Spara konfig för att spara den uppdaterade redskapskonfigurationen. För att skapa ett nytt redskap: 1. I dialogrutan Konfigurationsval trycker du på knappen Omkopplare bredvid Redskap: 5. I dialogrutan Välj aktiva plug-ins väljer du den plug-in eller det program som ska användas tillsammans med redskapet och trycker sedan på OK: 3. Välj Statusfält och tryck sedan på Installation. 2. I dialogrutan Redskapskonfiguration trycker du på Nytt: Obs! Spårbredd är avståndet mellan körspåren. Arbetsbredd definierar redskapets täckningsbredd. Nu visas de aktuella konfigurationerna på Konfigurationsskärmen. Körbild och infotext 1. I dialogrutan Konfigurationsval trycker du på knappen Redigera bredvid Display: 4. Statusinformation kan visas på tre platser: Överst i kartfönstret, på statusfältens utdragsflik, och på Infoskärmen (du når denna skärm genom att trycka på ikonen Information). Välj lämpligt Infofält genom att trycka på det och sedan trycka på Välj för att tilldela det till en position: 3. Namnge redskapet och tryck sedan på OK. 4. I dialogrutan Redskapsinstallation väljer du åtgärd och sedan redskapets fysiska mått genom att välja en flik i taget. När alla poster är klara trycker du på Nästa: 2. Välj System och tryck sedan på 5. Tryck på OK tills du återkommer till dialogrutan Konfiguration och tryck sedan på Spara konfig. 3

4 Kartering Du kan kartera fältgränser eller funktioner på ett fält för att registrera faror, definiera icke-produktiva områden, och skapa linjeobjekt som även kan användas som vägledning. 1. I dialogrutan Konfigurationsval trycker du på knappen Redigera bredvid Display: 4. Funktionsknapparna är arrangerade så som de visas på Körbilden. Tryck på en knapp för att välja och tilldela en funktion till knappen. 7. Tryck på OK tills du återkommer till dialogrutan Konfiguration och tryck sedan på Spara konfig. Inställning av displayen för AgGPS Autopilot 1. I dialogrutan Konfigurationsval trycker du på knappen Redigera bredvid Fordon: 5. Välj den önskade funktionen ur rullistan: 2. Välj System och tryck sedan på 2. I konfigurationsdialogrutan trycker du på Lägg till/ta bort. 3. Välj Funktionskartering och tryck sedan på Installation. 6. Tryck på Nytt för att definiera ett nytt funktionsnamn eller på Redigera för att redigera ett befintligt namn. Karterade funktioner har ett antal egna attribut och varningstriggers när de har registrerats på ett fält: Attribut för ytor Attribut för linjer Färg Färg Färg Typ av yta - brukad yta räknas in i fältets areal - ej brukad yta räknas bort från fältets areal Gräns för varning - ingen varning - varna när man kommer in på ytan - varna när man lämnar ytan Attribut för punkter Avstånd för larm - larm via skärmbild och ljud Avstånd för varning - varning via skärmbild och ljud 4

5 3. I listan Välj aktiva plug-ins väljer du Autopilot och trycker sedan på Lägg till. 6. I Autopilotens dialogruta GPS-mottagarens inställningar väljer du önskad korrektionstyp i rullistan och trycker sedan på OK: 2. Tryck på Inställningar och ställ sedan in förarpreferenserna. I tabellen nedan beskrivs de inställningar som kan justeras av användaren. 4. När Autopilot har flyttats till listan Aktiva plug-ins trycker du på OK 5. Välj GPS-mottagare och klicka sedan på Installation. AgGPS Autopilot Användarinställningar 1. I dialogrutan Konfiguration väljer du Autopilot och trycker sedan på Obs! Du kan inte ändra fordonsfärgen när du väljer Autopilotens fordonsprofil. Parameter Kontroll av föraraktivitet Avstånd för varning vid dragets slut Ökning av flytta/justera Minsta svängradie Loggningskontroll Beskrivning En regelbunden varning används för att kontrollera förarens närvaro. Föraren tvingas bekräfta varningen för att hålla kvar vid autostyrning. Denna inställning ändrar hur ofta denna varning ska återkomma. Varningen kan inte avaktiveras. Föraren varnas när fordonet närmar sig dragets slut. Öka avståndet för att varningen ska komma tidigare. Detta kan vara bra i situationer då föraren blir distraherad av andra uppgifter ( tex uppsikt över bakomvarande redskap). Flytta/Justera kan ändras via knappen Autopilot i skärmbilden vid användning. Flytta: är endast tillgänglig vid användning av DGPS och flyttar guidningslinjen i sidled, vinkelrätt mot körriktningen. Justera: är tillgänglig endast vid RTK och justerar fordonets position till höger eller vänster om guidningslinjen, utan att flytta själva guidningslinjen. Denna inställning används bara för kurvig körspår och för vändtegsmönster. Detta värde bestämmer den minsta radie som en guidningslinje kan ha och används för att göra skarpa kurvor mjukare. Denna inställning gör det möjligt för loggning av bearbetad yta att starta automatiskt när autostyrningen aktiveras. 5

6 ALLMÄN INFORMATION Aktivering För att aktivera AgGPS Autopilot i FmX integrerad display måste guidningslinjer vara definierade och fordonet måste vara inom systemets inställda gränser för aktivering. Gör något av följande: Tryck på Aktivera-knappen i huvuddialogrutan. Tryck på tillvalet extern fotpedal eller på vippbrytaren. Inaktivering Systemet inaktiveras automatiskt när: Fordonet är utanför inställda gränser för aktivering. GPS-position saknas. Villkoren för Minsta GPS-noggrannhet inte uppfylls och när systemet får opålitlig positionsangivelse (tex ingen korrektionssignal) För manuell inaktivering, gör något av följande: Tryck på Aktivera-knappen i huvuddialogrutan. Tryck på fotpedal, fjärrkontroll eller annan extern brytare (tillval). Ta tag i ratten och sväng manuellt. Indikatorer för aktiveringsstatus Aktiveringsstatus Redo för aktivering Aktiv Kan inte aktivera Aktiveringsknappens färg Fordonssymbolens färg Dialogrutor för diagnostik Använd Autopilotens diagnostikmenyer för att visa och radera systemfel och systeminformation samt för att bedöma systemprestanda. 1. I dialogrutan Konfiguration väljer du Autopilot och trycker sedan på Diagnostik: 2. Tryck på Visa fellogg: 3. Tryck på Stäng & radera fel: Stänga ett fält 1. Från någon av dialogrutorna Kör eller Konfiguration trycker du på ikonen Start. 2. I dialogprompten Stäng fält trycker du på Stäng fält om du är klar med ett fält, eller på Lämna öppet om du vill att fältet ska vara fortsatt tillgängligt. Obs! Du måste stänga fältet för att få åtkomst till de konfigurations- och inställningsmenyer som användas oftast. Dialogrutor för start och support Dialogrutorna Start och Support visas varje gång du startar om den integrerade FmX-displayen eller när du trycker på ikonen Start. 6

7 Fliken Support visar den auktoriserade återförsäljarens kontaktuppgifter och knapparna Uppgradera (GPS) och Lås upp (plug-ins). Fliken Systeminformation visar maskinvaruversionen av FmX-displayen och alla anslutna enheter. Om du vill visa fler detaljer om GPSstatusen trycker du på satellitikonen för att visa ett sammanfattningsfönster. Komma igång i fält 1. Tryck på Kör på startsidan. 2. I dialogrutan Konfigurationsval ska du bekräfta att de aktuella konfigurationerna är korrekta och sedan trycka på OK: 3. Välj eller skapa klient-, gårds-, fält- och händelsenamn för åtgärden och tryck sedan på OK. Obs! Använd vändtegsmönstret eller funktionen för avgränsad yta om du inte vill att programmet ska arbeta utanför fältgränsen. Om du väljer detta mönster stänger EZ-Boomsystemet av armsektioner utanför fältgränsen. Om du väljer ett annat mönster stänger EZ-Boomsystemet av sektioner endast om sektionen finns i en redan behandlad yta. 6. På Körbilden trycker du på Sätt A och följer sedan anvisningarna på skärmen för att avsluta mönstret: Kamerafliken visar video från externa kameror om sådana är anslutna till FmX. Granska status för GPS Allmän GPS- och DGPS-status visas i dialogrutans övre högra del. 4. Tryck på Körspår i dialogrutan Kör: 7. När det nya spåret har skapats trycker du på Aktivera för att aktivera Autopilotsystemet. 5. I dialogrutan för spårhantering väljer du mönstertyp (AB, kurva, cirkel eller vändteg) i rullmenyn och trycker sedan på Nytt. 7

8 * E03* P/N SWE SLÄPP LOSS KRAFTEN I DEN FmX-INTEGRERADE DISPLAYEN Nu när du har köpt den branschledande FmX-integrerade displayen ska du givetvis använda den för att få total kontroll över din jordbruksdrift genom att använda de många inbyggda uppgraderingarna. Grupp Välj... För att... Grupp Välj... För att... Precisionsodling Aktivera AIM-teknologi för att trådlöst skicka och ta emot filer från programmet EZ-Office för tilldelningsfiler och dokumentationsfiler. Håll hemkontoret uppdaterat med hur fältarbetet framskrider genom att skicka fältdata till kontoret trådlöst så snart ett arbete är färdigt. Aktivera den andra GNSS-mottagaren i den FmX-integrerade displayen för att användas med TrueGuide redskapsguidning, TrueTracker redskapsstyrning eller FieldLevel II automatiskt avvägningssystem. Detta gör att behovet av ännu en extern GPS-mottagare försvinner. Aktivera skördemätning för att dokumentera skördemängd och vattenhalt vid skörd. Displayen kan anslutas direkt till vissa fabriksinställda skörde- och vattenhaltsmätare för att inte behöva installera ytterligare sensorer. Aktivera Tru Application Control för variabel utsädesmängd och blockagekontroll på upp till 148 rader. Aktivera grödinmatningssystemet Field-IQ för att samtidigt kontrollera utsädesmängd med Rawson -utmatning, stänga av såenheter med Tru Count-kopplingar på upp till 48 rader och automatiskt stänga av flytande gödning med Tru Count LiquiBlock Lägg till programmet GreenSeeker för variabel tilldelning och karteringssystem för att mäta grödans status i realtid. Detta ger systemet möjlighet att variera gödselmängden under körning. Detta görs med hjälp av algoritmer som framtagits vid universitet i syfte att maximera skördepotentialen. Genom att använda samma sensor kan det automatiska punktsprutningssystemet WeedSeeker minska kostnaderna för ogräsbekämpning med upp till 80 % då endast enskilda plantor besprutas på ett fält i träda. Lägg till EZ-Boom -systemet för automatisk sektionsavstängning, som ger dig märkbara preparatbesparingar vid fältets slut, vid vändtegen och vid fältets gränser. Vattenhushållning Guidning Tillbehör Aktivera FieldLevel II för att kontrollera skrapor för schaktning eller använd AutoSlope för dräneringsarbete. AutoSlope ger dig möjlighet att mäta in, designa och anlägga ett effektivt dräneringssystem som baseras på fältets lutningar. Använd FmX-displayen med autostyrningssystemet EZ-Steer för enkel, flyttbar handsfree-körning. Använd AgGPS Autopilot autostyrning för 2,5 cm repeterbar noggrannhet från sådd till skörd för alla tänkbara fältmönster och fler möjliga arbetstimmar med högsta möjliga precision. TrueTracker redskapsstyrning kan läggas till ett AgGPS Autopilotsystem för att aktivt kontrollera redskapets position, och håller både traktor och redskap på samma, repeterbara, körspår. Lägg till redskapsstyrningssystemet TrueGuide. Detta är ett system för passiv redskapsguidning som använder Autopilotsystemet för att flytta traktorn och hålla redskapet på guidningslinjen, och därmed reducera okontrollerad sidoförskjutning av redskapet med upp till 50 % jämfört med enbart autostyrning på traktorn. Lägg till LB25 fjärrljusramper för att visa guidning, höjning eller giva. Lägg till upp till fyra externa AgCam-kameror för att kontrollera allting som pågår på fälten. Lägg till LB25 fjärrljusramper för att visa guidning, höjning eller giva. Lägg till upp till fyra externa AgCam-kameror för att kontrollera allting som pågår på fälten Trimble Navigation Limited. Alla rättigheter förbehålles. Trimble, glob- och triangelsymbolen, AgGPS, EZ-Boom, EZ-Office och EZ-Steer är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited, och som registrerats i USA och andra länder. Autopilot, Field-IQ, FmX, Rawson, TrueGuide, TrueTracker, Tru Count LiquiBlock och Tru Application Control är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited. GreenSeeker och WeedSeeker är varumärken som tillhör NTech Industries. Version 3.00, rev A (januari 2010). 8

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen.

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. SKP ETT FÄLT 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. 5. 5 estäm om du vill registrera en gräns. 2. 2 Om du är klar med det aktuella fältet knackar du på Ja. 6. 6 ekräfta eller ändra namn på klient, gård, fält

Läs mer

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen Snabbmanual EZ-Guide 250 system Montera Systemet nslutning ström EZ-Guide 250 Patchantenn (P/N 56237-91) Strömkabel (P/N 65168) Sätta på och stänga av EZ-Guide 250 För att sätta på EZ-Guide 250, tryck

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Trimble TMX-2050-display Snabbreferenskort

Trimble TMX-2050-display Snabbreferenskort Trimble TMX-2050-display Snabbreferenskort Trimble TMX-2050 -display är en pekskärmsplattform för precisionsjordbruk. HEMSKÄRM Vänster sida av skärmen Tryck på knapparna på vänster sida av skärmen för

Läs mer

Snabbmanual EZ-Guide 500 Guidningssystem

Snabbmanual EZ-Guide 500 Guidningssystem EZ-Guide LEL Snabbmanual EZ-Guide 500 MONTER SYSTEMET Standardsystem g15 antenn Med fjärrkontroll EZ-Guide 500 Ström Ström LEL Med EZ-Steer Strömkabel (P/N 62817) ntennkabel (P/N 50449) Ström LEL SKÄRMILD

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 Manual ID GPS-5 Rev dat. 2012-06-08 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467

Läs mer

Användarmanual Field-IQ med CFX-750

Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Manual ID GPS-6 Rev dat. 2011-10-18 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Installation av

Läs mer

PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON

PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON JORDBEARBETNING SÅDD VATTENHUSHÅLLNING NÄRINGSTILLFÖRSEL SKÖRD SPRUTNING Trimbles produkter för jordbruket

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Exakt produktivitet börjar här Pro-moduler och mängddosering.

Exakt produktivitet börjar här Pro-moduler och mängddosering. Exakt produktivitet börjar här Pro-moduler och mängddosering. Precisionslantbruk är enkelt Äger du redan en ISOBUS-förberedd spruta, såmaskin och/eller gödselspridare och vill nu kunna utnyttja fördelarna

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Montering av antenn Leica GeoPro Antenna

Montering av antenn Leica GeoPro Antenna Montering och anvisningar se även den Engelska manualen i USB minnet filen User Manual Ti5 V100R002 E01 Som passar ihop med Version 1.1.3 av Hexagon Ti5 Montering av antenn Leica GeoPro Antenna 78531.

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Guidning/Autostyrning

Guidning/Autostyrning Redovisning av projekt till Partnerskap Alnarp, nr 45/05/005 Guidning/Autostyrning Demonstration och seminarium Den 29 och 30 juni 2005 genomförde HIR Malmöhus och LT, SLU med medel från Partnerskap Alnarp

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Din manual TRIMBLE AGGPS EZ-GUIDE

Din manual TRIMBLE AGGPS EZ-GUIDE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TRIMBLE AGGPS EZ-GUIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK SNABB MANUAL Reviderad 2015-05-20 Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-2014 April MOBILE Manual senast ändrad 2015-05-20 Register Inloggningsuppgifter

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Bruksanvisning. TRACK-Leader. för knapp-terminaler. Version: V6.20141016. Läs noga igenom och iaktta följande bruksanvisning.

Bruksanvisning. TRACK-Leader. för knapp-terminaler. Version: V6.20141016. Läs noga igenom och iaktta följande bruksanvisning. Bruksanvisning för knapp-terminaler TRACK-Leader Version: V6.20141016 30302432-02-SV Läs noga igenom och iaktta följande bruksanvisning. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida bruk.

Läs mer

Snabb manual för Amazone GPS-Switch

Snabb manual för Amazone GPS-Switch Snabb manual för Amazone GPS-Switch Betrakta följande som endast ett komplement till förarhandboken. Installation GPS-Switch a) GPS-Switch terminalen skall skarvas in på den svarta Amatron+ kabeln med

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida\LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SMAB.doc Sidan 1 av 21 LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida: http://www.gpsjordbruk.se

Läs mer

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1 Skapa tilldelnings fil utifrån analyskarta Förutsättningar Detta ger dig möjlighet att skapa en tilldelningsfil, där värde från en analystyp ligger till grund för beräkningen. Du anger själv vilka givor

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE GPS2: Early Warning System Device SVENSKA INTRODUKTION Tack för att du har valt en Navirad GPS 2 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

NSS evo3 Snabbstartsguide

NSS evo3 Snabbstartsguide NSS evo3 Snabbstartsguide SV Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr Beskrivning 1 Pekskärm. 2 Sidor/Hemknapp tryck för att öppna startsidan och välja sida eller inställningar. WheelKey anpassningsbar

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem.

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem. Chatable Denna snabbguide går igenom det du behöver kunna för att komma igång med appen Chatable. För dig som fått appen som ett förskrivet hjälpmedel från Region Skåne finns möjlighet att få vidare utbildning

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Anvisningar för nedladdning av programmet IHS Insight TM

Anvisningar för nedladdning av programmet IHS Insight TM Anvisningar för nedladdning av programmet IHS Insight TM Dubbelklicka på länken i mejlet. Välj önskat språk i rullgardinsmenyn og klicka på OK. Klicka på Næste för att starta installationen av programmet

Läs mer

Uppdatering av konfigurationsprogrammet

Uppdatering av konfigurationsprogrammet Uppdatering av konfigurationsprogrammet Hur startar jag programmet? Konfigurationsprogrammet kan, precis som förut, öppnas antingen från klienten eller medans du kör simulatorn. Hur du öppnar konfigurationsverktyget

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

JVC CAM Control. Bruksanvisning. for Android. Svenska LYT2562-011A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Bruksanvisning. for Android. Svenska LYT2562-011A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Bruksanvisning Svenska LYT2562-011A 0812YMHYH-OT Användning av JVC CAM Control Manövrera kameran med hjälp av Android-datormobil eller Android-handdator. Med programmet för

Läs mer

Keeping your car mobile ANVÄNDARGUIDE. download. register. connect

Keeping your car mobile ANVÄNDARGUIDE. download. register. connect Keeping your car mobile ANVÄNDARGUIDE download register connect INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Keeping your car mobile 3 Komma igång 4 Översikt app 5 Dashboard 7 Körjournal 9 Calix bilvärme

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Startskärm. Kartskärm

Startskärm. Kartskärm Startskärm Anordningsinformation Inställningsmeny Välj sammanfattning Starta fältoperation Strömbrytare Kartskärm GPS-diagnostik Areal Lampfält på skärm Hastighet Passagenummer Kartalternativ -Guidning

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

GO XSE Snabbstartsguide

GO XSE Snabbstartsguide GO XSE Snabbstartsguide SV Frontpanel 1 Nr Knapp Funktion 1 Ström Tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller. Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten. Dialogrutan Systemkontroller

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Information till användaren

Information till användaren Information till användaren Handboken förklarar tillägg och ändringar av funktioner som är ett resultat av firmware-uppdateringen Läs den här handboken tillsammans med "Handbok för enhet" och "Handbok

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer