Mitt politiska bokslut Första året med Lundh i riksdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mitt politiska bokslut Första året med Lundh i riksdagen"

Transkript

1 Mitt politiska bokslut Första året med Lundh i riksdagen Riksmötet 2006/2007 Fredrik Lundh (s)

2 Ett rödare Norrbotten i ett blåare Sverige För ett år sedan var valrörelsen i fullgång och min vardag bestod inte längre av soldatutbildning vid F21, utan var fylld av valmöten, arbetsplatsbesök, klasspresentationer, cafékvällar, debatter och allt annat som hör en valrörelse till. Att vara Socialdemokraterna i Norrbottens andra namn på riksdagslistan innebar med stor sannolikhet en plats i Sveriges riksdag efter valet. Det var däremot en glad överraskning att jag skulle få näst mest socialdemokratiska personkryss, 2265 stycken i Norrbotten. Personkryssen innebär ett stort förtroende och det har jag lovat att förvalta väl. Därför är det viktigt för mig att jobba med att driva på i den riktning och med de frågor vi som socialdemokrater i Norrbotten gått till val på: Tillväxt och utveckling - i hela länet, Vård och trygghet - en allemansrätt, Arbete och utveckling för minskade klyftor samt Trygghet i förändring. Men också att hålla fokus på de frågor jag särskilt lyfte fram under valrörelsen: miljö, barn och tillväxt. För mig handlar det om en politik för framtiden! Valet blev en stor framgång för oss, socialdemokrater i Norrbotten vilket gett oss en stark position i riksdagen. Men att Norrbotten blev rödare hjälper föga när stora delar av Sverige antog en betydligt blåare nyans. Tänk om hela Sverige ändå vore Norrbotten. Men nu är det oppositionspolitiker jag blev och resan från att vara kommunpolitiker i en kommun med egen majoritet till riksdagspolitiker i opposition är lång, mycket lång! Att inte längre vara insatt, delaktig och tro på de förslag som läggs fram är tungt. Att varje dag uppleva att utvecklingen går åt fel håll och se orättvisorna samt klyftorna öka får mig att misströsta. Det känns rent ut sagt för djävligt att möta barnfamiljen, arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer, studenter, ja alla de som drabbats av en borgerlig politik. Att veta att jag själv röstat nej till förslaget hjälper lite när orättvisorna drabbar ens omgivning! Men som oppositionspolitiker har jag också ett demokratiskt viktigt uppdrag; att granska, bilda opinion och inte minst visa att det finns fler alternativ att möta morgondagen på. Jag har skrivit motioner, interpellationer och krävt svar från regeringen i en rad viktiga frågor för Norrbotten och oss socialdemokrater. Men måttet på ett framgångsrikt riksdagsarbete i opposition kan inte bara räknas i antal, utan för mig har det också varit viktigt att bygga en stark plattform i riksdagen och bygga nätverk kring viktiga frågor. Men viktigast är kanske att finnas hemma här i länet för att lyssna, samtala och tillsammans med många andra bygga en stark motståndsrörelse mot ökande klyftor och orättvisor. Sverige har på kort tid ändrat väg och på område efter område ser vi nu stora systemskiften genomföras. Utrymmet för gemensamma välfärdsreformer har minskat med över 65 miljarder på mindre än ett år och vi lever nu i ett land där rika blir rikare och vi övriga får betala. Denna utveckling har jag i uppdrag att bryta och jag lovar att göra mitt bästa. Senast efter valet 2010 måste rättvisan återställas. Min målsättning med detta bokslut över mitt första år är att beskriva vad jag hittills åstadkommit i riksdagen och öppet redovisa mitt arbete för mina väljare. Fredrik Lundh Sveriges Riksdag,

3 Aktuella uppdrag Ordinarie ledamot i Riksdagen Arbetande ersättare i Civilutskottet Arbetande ersättare i Justitieutskottet Ersättare i Miljö- och Jordbruksutskottet Aktuella nätverk Riksdagens Tvärpolitiska barnnätverk Riksdagens Tvärpolitiska HBT-nätverk Riksdagens Tvärpolitiska miljö- och klimatnätverk, GLOBE Sällskapet Politik och Näringsliv Ordförande för Riksdagens unga socialdemokrater, RUS Socialdemokraternas HBT-nätverk Kooperativa studiegruppen S-nätverket för Barnfrågor Socialdemokraternas HBT-nätverk

4 Motioner Har under mitt första år försökt prioritera mitt motionsskrivande på i huvudsak fyra för mig viktiga områden, det handlar om Barns rättigheter, Norrbotten som län, Arbete till alla och Allas lika rättigheter. Mina motioner finner du i sin helhet på: Barns rättigheter Motion 2006/07:Ju258 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Barnahus Information om motion 2006/07:Ju258 Motion 2006/07:Ju373 av Thomas Bodström m.fl. (s) Barnahus Information om motion 2006/07:Ju373 Motion 2006/07:Ju386 av Thomas Bodström m.fl. (s) Kriminalisering av grooming Information om motion 2006/07:Ju386 Motion 2006/07:Sf284 av Lars U Granberg och Fredrik Lundh (s) Föräldraförsäkringen Information om motion 2006/07:Sf284 Motion 2006/07:So301 av Helene Petersson m.fl. (s) Barn med missbrukande föräldrar Information om motion 2006/07:So301 Motion 2006/07:U295 av Monica Green och Fredrik Lundh (s) Barnens rättigheter i EU Information om motion 2006/07:U295 Motion 2006/07:U297 av Monica Green m.fl. (s) Särskilt biståndsmål Information om motion 2006/07:U297 Motion 2006/07:So476 av Kerstin Andersson m.fl. (s) Lokala barn- och ungdomsombud Information om motion 2006/07:So476 Motion 2006/07:So475 av Monica Green m.fl. (s) Ökade klyftor Information om motion 2006/07:So475

5 Motion 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. (s) Hälsa i skolan Information om motion 2006/07:Ub349 Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Avgifter i grundskolan Information om motion 2006/07:Ub361 Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Avgifter på skolmat Information om motion 2006/07:Ub362 Motion 2006/07:Ub384 av Marina Pettersson m.fl. (s) Simundervisning Information om motion 2006/07:Ub384 Motion 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. (s) Körkortsutbildning i skolan Information om motion 2006/07:Ub393 Motion 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. (s) Villkoren för elevskyddsombuden Information om motion 2006/07:Ub394 Motion 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. (s) Behöriga lärare Information om motion 2006/07:Ub399 Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s) Barnens rätt till utvärdering av sin skolsituation Information om motion 2006/07:Ub409 Norrbotten som framtidslän Motion 2006/07:K231 av Fredrik Lundh (s) Riksdagshörna i Luleå Information om motion 2006/07:K231 Motion 2006/07:N326 av Leif Pettersson m.fl. (s) Säkerhet vid elleverans Information om motion 2006/07:N326 Motion 2006/07:N328 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Norrbotten som försöksregion för energiomställning Information om motion 2006/07:N328

6 Motion 2006/07:N329 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) Regionalpolitisk hänsyn Information om motion 2006/07:N329 Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) Statens ansvar för vissa betaltjänster Information om motion 2006/07:T15 Motion 2006/07:T245 av Susanne Eberstein m.fl. (s) Prioriterade hamnar Information om motion 2006/07:T245 Motion 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) Norrbotniabanan Information om motion 2006/07:T390 Motion 2006/07:Ub348 av Berit Högman m.fl. (s) Det livslånga lärandet Information om motion 2006/07:Ub348 Allas rätt till arbete Motion 2006/07:A1 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) En arbetslöshetsförsäkring för arbete Information om motion 2006/07:A1 Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) Unga på arbetsmarknaden Information om motion 2006/07:A271 Motion 2006/07:N274 av Lennart Axelsson m.fl. (s) Stöd till kooperativt företagande Information om motion 2006/07:N274 Motion 2006/07:N314 av Christer Adelsbo m.fl. (s) Främjande av sociala företag på arbetsmarknaden Information om motion 2006/07:N314 Motion 2006/07:So329 av Laila Bjurling m.fl. (s) Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg Information om motion 2006/07:So329 Motion 2006/07:Ub336 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) Kooperativt företagande i skolundervisningen Information om motion 2006/07:Ub336

7 Motion 2006/07:U221 av Christina Axelsson m.fl. (s) Kooperation och demokratiutveckling i biståndet Information om motion 2006/07:U221 Motion 2006/07:C325 av Lennart Axelsson m.fl. (s) Rättvisemärkta produkter Information om motion 2006/07:C325 Allas lika rättigheter Motion 2006/07:C303 av Carina Moberg m.fl. (s) Könsneutralt äktenskap Typ av motion: Kommittémotion Information om motion 2006/07:C303 Motion 2006/07:So391 av Anneli Särnblad m.fl. (s) Transpersoner och samhället Information om motion 2006/07:So391 Motion 2006/07:Ub370 av Veronica Palm m.fl. (s) HBT-personer och utbildning Information om motion 2006/07:Ub370 Övriga motioner Motion 2006/07:T391 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh (s) Alkolås Information om motion 2006/07:T391 Motion 2006/07:Ju377 av Thomas Bodström m.fl. (s) En förbättrad polisutbildning Information om motion 2006/07:Ju377 Motion 2006/07:Ju378 av Thomas Bodström m.fl. (s) Åtgärder för att förhindra grov brottslighet Information om motion 2006/07:Ju378 Motion 2006/07:T388 av Karin Åström m.fl. (s) Trafiksäkerhet Information om motion 2006/07:T388 Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s) Vissa bostadspolitiska åtgärder Typ av motion: Kommittémotion Information om motion 2006/07:C4 Motion 2006/07:C302 av Carina Moberg m.fl. (s) Trafikförsäkringens roll i försäkringssystemet Typ av motion: Kommittémotion Information om motion 2006/07:C302

8 Skriftliga frågor Har under året valt att använda mig av möjligheten att ställa skriftliga frågor till regeringen och enskilda statsråd vid ett flertal tillfälle. Detta för att kräva svar, lyfta fram problem samt sätta fokus på för mig viktiga frågor och problem som måste lösas i vårt samhälle. Frågorna i sin helhet samt svaren från ansvariga statsråd hittar du på: Fråga 2006/07:505 Vita käppen Fråga 2006/07:687 Smygreklam till barn Fråga 2006/07:732 Ip-telefonins kapacitet och säkerhet Fråga 2006/07:733 Otrygga trygghetslarm Fråga 2006/07:734 Fast telefoni i nybyggda hus Fråga 2006/07:735 Fungerande telekommunikationer i samband med kriser Fråga 2006/07:736 Bredbandsoperatörers ansvar för samhällsviktiga e-tjänster Fråga 2006/07:856 Extraskatt på trafikförsäkringspremier och jordbrukets förutsättningar Fråga 2006/07:857 Snöskoterturismens villkor i norr Fråga 2006/07:901 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för sjukvården Fråga 2006/07:902 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för kommuner och landsting Fråga 2006/07:985 Uppsägning av plusjobbare Fråga 2006/07:1139 Funktionshindrades möjlighet till arbete Fråga 2006/07:1140 EU:s diskriminering av synskadade Fråga 2006/07:1232 Ungas skuldsättning och sms-lån Fråga 2006/07:1421 Falska och oseriösa examina Fråga 2006/07:1518 Kampen mot barnpornografi på nätet

9 Fråga 2006/07:1549 Vita käppen Fråga 2006/07:1550 FN-representant som arbetar mot våld mot barn Fråga 2006/07:1551 Akuta forskningsinsatser mot törskatesvamp Fråga 2006/07:1564 Gemensamt nordiskt yrkesutbildningssystem för vuxna Fråga 2006/07:1565 Utbildning Nord Anföranden Äktenskap, partnerskap och samboende Protokoll 2006/07:61 anförande 107 Protokoll 2006/07:61 anförande 110 (replik) Protokoll 2006/07:61 anförande 112 (replik) Plusjobben Protokoll 2006/07:70 anförande 70 Protokoll 2006/07:70 anförande 72 Vårdnadsbidraget Protokoll 2006/07:78 anförande 68 Protokoll 2006/07:78 anförande 77 Bostadsförsörjningsfrågor Protokoll 2006/07:79 anförande 1 Protokoll 2006/07:79 anförande 9 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 11 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 14 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 16 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 27 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 29 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 36 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 38 (replik) Norrbotniabanan Protokoll 2006/07:84 anförande 48

10 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Protokoll 2006/07:89 anförande 2 Namnlagen Protokoll 2006/07:93 anförande 42 Bostadspolitiken Protokoll 2006/07:117 anförande 73 Protokoll 2006/07:117 anförande 75 Vissa bostadspolitiska åtgärder Protokoll 2006/07:117 anförande 114 Protokoll 2006/07:117 anförande 118 (replik) Protokoll 2006/07:117 anförande 120 (replik) Protokoll 2006/07:117 anförande 131 (replik) Protokoll 2006/07:117 anförande 133 (replik) Direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag Protokoll 2006/07:120 anförande 5 Protokoll 2006/07:120 anförande 8 Sommarjobb Protokoll 2006/07:120 anförande 44 Protokoll 2006/07:120 anförande 46 Protokoll 2006/07:120 anförande 50 Interpellationer Interpellation 2006/07:518 Sommarjobb Under året har jag också deltagit i interpellationsdebatter kring vårdnadsbidraget samt könsfördelningen i statliga styrelser och bolag.

11 Riksdagens frågestund Jag har i hård konkurrens under året lyckas ställa två frågor under riksdagens frågestund. Första frågan gick till statsministern kring Norrbotniabanan och om den nu kommer att byggas med en borgerlig regering. Den andra frågan var till finansministern om plusjobben och regeringens svek mot kommunerna när ingångna avtal bröts. Frågorna samt svaren går att läsa i protokollen på riksdagens hemsida, Hearingar Under året har jag arrangerat och medverkat i tre olika hearingar enligt nedan: 20 November 2006, Vad säger barnen? Dialog mellan barn och vuxna. 19 april 2007, Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt? 10 maj 2007, Skatt på trafikförsäkringen

12 Informationskanaler Hemsida Jag har sedan tidigare en hemsida, fredriklundh.se, som fortsatt att hänga med i mitt arbete som riksdagsledamot. Under året har jag även börjat bygga upp en ny hemsida för att bättre kunna samla hela mitt arbete i riksdagen och ständigt vara uppdaterad med det senaste. Den nya hemsidan hittar man här: Blogg Har sedan april 2005 bloggat regelbundet på fredriklundh.se något jag givetvis fortsatt med som riksdagsledamot. Under året i riksdagen har jag dock utvecklat mitt bloggande lite för att bättre också kunna sprida information om mitt arbete i riksdagen, frågor jag driver och kommentarer eller reflektioner om dagsaktuell politik. Bloggen har under detta år haft mellan besökare varje månad, vilket jag själv ser som ett gott betyg. Mobilblogg För att kunna dela med mig av vardagen som nyvald riksdagsledamot och dokumentera mina första månader i riksdagen valde jag efter valet att även starta en mobilblogg. Genom denna mobilblogg har jag kunnat förmedla möten, upplevelser, händelser och spontana reflektioner på ett nytt, annorlunda och mer personligt sätt. Mobilbloggen har även efter det första halvåret i riksdagen fått fortsätta att följa med men i betydligt mindre omfattning. Min mobilblogg hittar man på: Nyhetsbrev Under våren har jag startat upp ett nyhetsbrev för att mer regelbundet kunna dela med mig av vad som är på gång i riksdagen och vad jag för stunden jobbar med och driver. Nyhetsbrevet prenumererar man på via min hemsida och antalet prenumeranter har sedan start sakta men säkert ökat. Mediaklipp Massmedia utgör givetvis en viktig kanal till mina väljare eftersom Norrbotten är enormt till ytan. Här följer en del av de mediaklipp som publicerats under mitt första år som riksdagsledamot. Omtumlande start för Fredrik Lundh Stockholm, PT Yngst på Norrbottensbänken, men fullfjädrad heltidspolitiker. Ändå blev mötet med riksdagen en smått omtumlande historia för socialdemokraten Fredrik Lundh Luleå.- Det kändes som en skolstart, säger han om första dagen på nya jobbet.

13 Budgeten gör Lundh förbannad Luleå, NSD Den borgerliga budgeten utstrålar klassisk högerpolitik, anser Fredrik Lundh, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norrbotten. Protesterar mot bostadspolitik Luleå, KURIREN Fredrik Lundh, nyvald s-riksdagsledamot från Norrbotten, går till storms mot regeringens bostadspolitik. - I en expansiv region som Norrbotten kommer denna högerpolitik med slopat investeringsstöd och räntebidrag att vara direkt förödande, säger Fredrik Lundh. Byggpott snart slut Luleå, KURIREN Inte alla påbörjade bostadsbyggen får bidrag - pengarna är snart slut. Det finns byggen för över elva miljoner men bara 1,8 miljoner att fördela. Nu varnas byggarna för att påbörja projekt som kräver bidrag för att gå ihop. Lundh tar strid för hamnarna Piteå, PT Fredrik Lundh, s, nybliven riksdagsledamot från Luleå, tar strid för att hamnarna i norr ska få statliga pengar. Stora godsvärden skeppas ut från Norrlandskusten, säger han. Ny trafikskatt drabbar turismnäring Luleå, P4 NORRBOTTEN Regeringens vill införa extraskatt på trafikförsäkringspremier och det drabbar turismen och jordbruket i Norrbotten. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Fredrik Lundh från Norrbotten är kritisk. En närvaro de tror gör skillnad Stockholm, NSD Politik och Pride hör ihop. I alla fall om man frågar Kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog Bengt-Urban Fransson och Luleåbon Fredrik Lundh som är riksdagsledamot för socialdemokraterna. Ny förbundsordförande för Unga Örnar Stockholm, TT Riksdagsledamoten Fredrik Lundh (s) från Luleå har valts till ny ordförande i Unga Örnar på förbundets kongress i Axevalla utanför Skara. Riksdagsman vill ha forskning om törskatesvampen Luleå, P4 Norrbotten Tallskogen i Norrbotten hotar att dö sedan hundratusentals hektar skog angripits av törskatesvamp. Riksdagsledamoten Fredrik Lundh (s) från Luleå frågar nu jordbruksministern om han är beredd att verka för att pengar anslås för akuta forskningsinsatser om problemet. Krönikor Har sedan jag blev riksdagsledamot skrivit krönikor med jämna mellanrum. På partiets egen hemsida skriver jag ungefär en gång per månad samt var nionde vecka i NSD kring vardagen, livet och politiken. Krönikorna i NSD har publicerats vid följande tillfällen: Solidaritet i juletid Jag har blivit pappa! Äntligen Cynisk politik Rätt att ha kul

14 Aktiviteter För mig som norrbottnisk riksdagsledamot är det viktigt att finnas här på hemmaplan så mycket det bara går. Det är här hemma i Norrbotten jag får bäst inblick i hur regeringens politik drabbar exempelvis barnfamiljen, småföretagaren, den arbetslöse, turismnäringen eller vår miljö. Det är här på hemmaplan jag möter problemen, idéerna och förslagen som jag tar med mig i mitt arbete i riksdagen genom motioner, frågor, debatter och ren lobbying. Jag har under mitt första år försökt sprida besöken för att se vad jag tycker ger mest. Här i mitt bokslut har jag inte redogjort för alla mina besök och möten utan redovisar bara ett axplock av de mest relevanta verksamhetsbesöken och möten med olika människor under våren Hösten 2006 har jag utelämnat eftersom uppgifterna var bristfälliga på grund av ofullständig dokumentation något jag av erfarenhet nu rättat till januari Möte med SIF Norrbotten för samtal om aktuella frågor 10 januari Möte med Landshövdingen och länsstyrelsens ledningsgrupp 11 januari Värd för ett seminarie kring hållbar utveckling, Luleå 19 januari Besök vid Boverket i Karlskrona samt Bostadskreditgivningsnämnden 25 januari Medverkar vid ett kvällsmöte med IF Metall 26 januari Står värd i riksdagen för ett besök från LO Luleå 1 februari Träffar Försäkringskassan Norrbottens ledning 12 februari Kampanjdag i Piteå 19 februari Värd för Pär Nuder och besöker Haparanda för att ta del av utvecklingen 2 mars Besöker Hindersön och Jopikgården 4-6 mars Besöker Bryssel för aktuell europainformation på mina områden 7 mars Inbjuden till Gymnasiebyn och Mediaprogrammet för att ta del av deras utb 12 mars Socialdemokraterna i Luleås årsmöte mars Socialdemokraternas extra partikongress 19 mars Medverkar vid LO-frukostmöte 23 mars Deltar vid Ungdomsriksdagen och träffar norrbottniska klasser 25 mars Anförande vid SSU Norrbottens distriktsårskonferens 26 mars Anförande vid Hyresgästföreningen Luleås årsmöte om aktuell bostadspolitik 20 april Besöker Utvecklingsenheten samt Torget i Arvidsjaur april Socialdemokraterna Norrbottens Distriktsårskongress 24 april Årsmöte Sveriges konsumenter 1 maj Förstamajtalar i Arjeplog, Silvermuseet 7 maj Medverkar vid LO-frukostmöte samt träffar Fackförbundet ST 15 maj Möte med LRF Norrbotten 16 maj Besök på Norrbottens handelskammare samt Senior sopplunch 22 maj Medverkar vid SSU Luleås temakväll kring mångfald 24 maj Står värd i riskdagen för ett besök från Sunderby folkhögskola och kooperativen 25 maj Besök hos Företagarna i Piteå samt samtal med kommunens badhuspersonal 11 juni Medverkar vid LO-frukostmöte 16 juni Medverkar vid Råneå marknad tillsammans med lokala s-föreningen 20 juni Inbjuden till möte med IF Metall på SSAB 26 juni Besök vid LKAB samt information från Esrange samt Kiruna kommun 27 juni Företagsbesök, bland annat hos Utbildning Nord samt Kukkolaforsens T&K 28 juni Företagarbesök, bland annat hos Western farm och en rad lokala turistföretag 1-2 augusti Pridefestivalen, medverkar i seminarier och kampanjar tillsammans med HBT-s 3 augusti Luleåkalaset augusti Medverkar under Skördefesten och Miljödagarna i Boden

15 Avslutning Det bästa sättet att möta framtiden är att bygga den. För mig handlar politik om att ha fokus på framtiden, på miljö, barn och tillväxt. På det sättet bygger vi ett Sverige för alla! Det har varit ett otroligt spännande, men också frustrerande år som riksdagsledamot. Jag är stärkt av förtroendet jag och Socialdemokraterna i Norrbotten fått. Men också nedslagen över den politik som vunnit riksdagens majoritet under detta första år av mandatperioden. För mig har det varit viktigt att fortsätta arbete för den politik vi gick till val på och de frågor som är viktiga för oss norrbottningar. Jag har så fort det bara varit möjligt försökt lära mig riksdagsarbetets formalia, men också alla dess verktyg för att kunna pressa, granska och påverka regeringen för att snabbt komma igång med riksdagsarbetet. Med detta bokslut över mitt första år som riksdagsledamot har jag försökt på ett överskådligt sätt sammanställa det arbete jag gjort för att leva upp till väljarnas förtroende. Med mitt första bokslut vill jag också att väljarna ska få en stor insyn i mitt arbete. Innan jag blev invald var det många som klagade över att de ansåg att det är svårt att följa riksdagsledamöters arbete under mellanvalsperioder. Det vill jag ändra på och hoppas att detta kan vara ett sätt. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om mitt arbete i opposition eller vill att jag ska delta på något möte, arrangemang eller bara sitta ner i din vardag för att över en kaffekopp diskutera politik. Låt mig också låna dina idéer hur vi tillsammans fortsätta utveckla framtidslänet Norrbotten och återställa rättvisan i Sverige! Du når mig på:

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Riksdagens årsbok 2010/11

Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vad händer med Arödsdal?s. 4-5

Vad händer med Arödsdal?s. 4-5 LN www.ljungskilenyheter.se Nr 2 Torsdag 11 september 2014 Vad händer med Arödsdal?s. 4-5 En lokaltidning gjord av Journalistlinjen vid Ljungskile folkhögskola 2 Torsdag 11 september 2014 Planerade byggen.

Läs mer