Mitt politiska bokslut Första året med Lundh i riksdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mitt politiska bokslut Första året med Lundh i riksdagen"

Transkript

1 Mitt politiska bokslut Första året med Lundh i riksdagen Riksmötet 2006/2007 Fredrik Lundh (s)

2 Ett rödare Norrbotten i ett blåare Sverige För ett år sedan var valrörelsen i fullgång och min vardag bestod inte längre av soldatutbildning vid F21, utan var fylld av valmöten, arbetsplatsbesök, klasspresentationer, cafékvällar, debatter och allt annat som hör en valrörelse till. Att vara Socialdemokraterna i Norrbottens andra namn på riksdagslistan innebar med stor sannolikhet en plats i Sveriges riksdag efter valet. Det var däremot en glad överraskning att jag skulle få näst mest socialdemokratiska personkryss, 2265 stycken i Norrbotten. Personkryssen innebär ett stort förtroende och det har jag lovat att förvalta väl. Därför är det viktigt för mig att jobba med att driva på i den riktning och med de frågor vi som socialdemokrater i Norrbotten gått till val på: Tillväxt och utveckling - i hela länet, Vård och trygghet - en allemansrätt, Arbete och utveckling för minskade klyftor samt Trygghet i förändring. Men också att hålla fokus på de frågor jag särskilt lyfte fram under valrörelsen: miljö, barn och tillväxt. För mig handlar det om en politik för framtiden! Valet blev en stor framgång för oss, socialdemokrater i Norrbotten vilket gett oss en stark position i riksdagen. Men att Norrbotten blev rödare hjälper föga när stora delar av Sverige antog en betydligt blåare nyans. Tänk om hela Sverige ändå vore Norrbotten. Men nu är det oppositionspolitiker jag blev och resan från att vara kommunpolitiker i en kommun med egen majoritet till riksdagspolitiker i opposition är lång, mycket lång! Att inte längre vara insatt, delaktig och tro på de förslag som läggs fram är tungt. Att varje dag uppleva att utvecklingen går åt fel håll och se orättvisorna samt klyftorna öka får mig att misströsta. Det känns rent ut sagt för djävligt att möta barnfamiljen, arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer, studenter, ja alla de som drabbats av en borgerlig politik. Att veta att jag själv röstat nej till förslaget hjälper lite när orättvisorna drabbar ens omgivning! Men som oppositionspolitiker har jag också ett demokratiskt viktigt uppdrag; att granska, bilda opinion och inte minst visa att det finns fler alternativ att möta morgondagen på. Jag har skrivit motioner, interpellationer och krävt svar från regeringen i en rad viktiga frågor för Norrbotten och oss socialdemokrater. Men måttet på ett framgångsrikt riksdagsarbete i opposition kan inte bara räknas i antal, utan för mig har det också varit viktigt att bygga en stark plattform i riksdagen och bygga nätverk kring viktiga frågor. Men viktigast är kanske att finnas hemma här i länet för att lyssna, samtala och tillsammans med många andra bygga en stark motståndsrörelse mot ökande klyftor och orättvisor. Sverige har på kort tid ändrat väg och på område efter område ser vi nu stora systemskiften genomföras. Utrymmet för gemensamma välfärdsreformer har minskat med över 65 miljarder på mindre än ett år och vi lever nu i ett land där rika blir rikare och vi övriga får betala. Denna utveckling har jag i uppdrag att bryta och jag lovar att göra mitt bästa. Senast efter valet 2010 måste rättvisan återställas. Min målsättning med detta bokslut över mitt första år är att beskriva vad jag hittills åstadkommit i riksdagen och öppet redovisa mitt arbete för mina väljare. Fredrik Lundh Sveriges Riksdag,

3 Aktuella uppdrag Ordinarie ledamot i Riksdagen Arbetande ersättare i Civilutskottet Arbetande ersättare i Justitieutskottet Ersättare i Miljö- och Jordbruksutskottet Aktuella nätverk Riksdagens Tvärpolitiska barnnätverk Riksdagens Tvärpolitiska HBT-nätverk Riksdagens Tvärpolitiska miljö- och klimatnätverk, GLOBE Sällskapet Politik och Näringsliv Ordförande för Riksdagens unga socialdemokrater, RUS Socialdemokraternas HBT-nätverk Kooperativa studiegruppen S-nätverket för Barnfrågor Socialdemokraternas HBT-nätverk

4 Motioner Har under mitt första år försökt prioritera mitt motionsskrivande på i huvudsak fyra för mig viktiga områden, det handlar om Barns rättigheter, Norrbotten som län, Arbete till alla och Allas lika rättigheter. Mina motioner finner du i sin helhet på: Barns rättigheter Motion 2006/07:Ju258 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Barnahus Information om motion 2006/07:Ju258 Motion 2006/07:Ju373 av Thomas Bodström m.fl. (s) Barnahus Information om motion 2006/07:Ju373 Motion 2006/07:Ju386 av Thomas Bodström m.fl. (s) Kriminalisering av grooming Information om motion 2006/07:Ju386 Motion 2006/07:Sf284 av Lars U Granberg och Fredrik Lundh (s) Föräldraförsäkringen Information om motion 2006/07:Sf284 Motion 2006/07:So301 av Helene Petersson m.fl. (s) Barn med missbrukande föräldrar Information om motion 2006/07:So301 Motion 2006/07:U295 av Monica Green och Fredrik Lundh (s) Barnens rättigheter i EU Information om motion 2006/07:U295 Motion 2006/07:U297 av Monica Green m.fl. (s) Särskilt biståndsmål Information om motion 2006/07:U297 Motion 2006/07:So476 av Kerstin Andersson m.fl. (s) Lokala barn- och ungdomsombud Information om motion 2006/07:So476 Motion 2006/07:So475 av Monica Green m.fl. (s) Ökade klyftor Information om motion 2006/07:So475

5 Motion 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. (s) Hälsa i skolan Information om motion 2006/07:Ub349 Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Avgifter i grundskolan Information om motion 2006/07:Ub361 Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Avgifter på skolmat Information om motion 2006/07:Ub362 Motion 2006/07:Ub384 av Marina Pettersson m.fl. (s) Simundervisning Information om motion 2006/07:Ub384 Motion 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. (s) Körkortsutbildning i skolan Information om motion 2006/07:Ub393 Motion 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. (s) Villkoren för elevskyddsombuden Information om motion 2006/07:Ub394 Motion 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. (s) Behöriga lärare Information om motion 2006/07:Ub399 Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s) Barnens rätt till utvärdering av sin skolsituation Information om motion 2006/07:Ub409 Norrbotten som framtidslän Motion 2006/07:K231 av Fredrik Lundh (s) Riksdagshörna i Luleå Information om motion 2006/07:K231 Motion 2006/07:N326 av Leif Pettersson m.fl. (s) Säkerhet vid elleverans Information om motion 2006/07:N326 Motion 2006/07:N328 av Fredrik Lundh m.fl. (s) Norrbotten som försöksregion för energiomställning Information om motion 2006/07:N328

6 Motion 2006/07:N329 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) Regionalpolitisk hänsyn Information om motion 2006/07:N329 Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) Statens ansvar för vissa betaltjänster Information om motion 2006/07:T15 Motion 2006/07:T245 av Susanne Eberstein m.fl. (s) Prioriterade hamnar Information om motion 2006/07:T245 Motion 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) Norrbotniabanan Information om motion 2006/07:T390 Motion 2006/07:Ub348 av Berit Högman m.fl. (s) Det livslånga lärandet Information om motion 2006/07:Ub348 Allas rätt till arbete Motion 2006/07:A1 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) En arbetslöshetsförsäkring för arbete Information om motion 2006/07:A1 Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) Unga på arbetsmarknaden Information om motion 2006/07:A271 Motion 2006/07:N274 av Lennart Axelsson m.fl. (s) Stöd till kooperativt företagande Information om motion 2006/07:N274 Motion 2006/07:N314 av Christer Adelsbo m.fl. (s) Främjande av sociala företag på arbetsmarknaden Information om motion 2006/07:N314 Motion 2006/07:So329 av Laila Bjurling m.fl. (s) Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg Information om motion 2006/07:So329 Motion 2006/07:Ub336 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) Kooperativt företagande i skolundervisningen Information om motion 2006/07:Ub336

7 Motion 2006/07:U221 av Christina Axelsson m.fl. (s) Kooperation och demokratiutveckling i biståndet Information om motion 2006/07:U221 Motion 2006/07:C325 av Lennart Axelsson m.fl. (s) Rättvisemärkta produkter Information om motion 2006/07:C325 Allas lika rättigheter Motion 2006/07:C303 av Carina Moberg m.fl. (s) Könsneutralt äktenskap Typ av motion: Kommittémotion Information om motion 2006/07:C303 Motion 2006/07:So391 av Anneli Särnblad m.fl. (s) Transpersoner och samhället Information om motion 2006/07:So391 Motion 2006/07:Ub370 av Veronica Palm m.fl. (s) HBT-personer och utbildning Information om motion 2006/07:Ub370 Övriga motioner Motion 2006/07:T391 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh (s) Alkolås Information om motion 2006/07:T391 Motion 2006/07:Ju377 av Thomas Bodström m.fl. (s) En förbättrad polisutbildning Information om motion 2006/07:Ju377 Motion 2006/07:Ju378 av Thomas Bodström m.fl. (s) Åtgärder för att förhindra grov brottslighet Information om motion 2006/07:Ju378 Motion 2006/07:T388 av Karin Åström m.fl. (s) Trafiksäkerhet Information om motion 2006/07:T388 Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s) Vissa bostadspolitiska åtgärder Typ av motion: Kommittémotion Information om motion 2006/07:C4 Motion 2006/07:C302 av Carina Moberg m.fl. (s) Trafikförsäkringens roll i försäkringssystemet Typ av motion: Kommittémotion Information om motion 2006/07:C302

8 Skriftliga frågor Har under året valt att använda mig av möjligheten att ställa skriftliga frågor till regeringen och enskilda statsråd vid ett flertal tillfälle. Detta för att kräva svar, lyfta fram problem samt sätta fokus på för mig viktiga frågor och problem som måste lösas i vårt samhälle. Frågorna i sin helhet samt svaren från ansvariga statsråd hittar du på: Fråga 2006/07:505 Vita käppen Fråga 2006/07:687 Smygreklam till barn Fråga 2006/07:732 Ip-telefonins kapacitet och säkerhet Fråga 2006/07:733 Otrygga trygghetslarm Fråga 2006/07:734 Fast telefoni i nybyggda hus Fråga 2006/07:735 Fungerande telekommunikationer i samband med kriser Fråga 2006/07:736 Bredbandsoperatörers ansvar för samhällsviktiga e-tjänster Fråga 2006/07:856 Extraskatt på trafikförsäkringspremier och jordbrukets förutsättningar Fråga 2006/07:857 Snöskoterturismens villkor i norr Fråga 2006/07:901 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för sjukvården Fråga 2006/07:902 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för kommuner och landsting Fråga 2006/07:985 Uppsägning av plusjobbare Fråga 2006/07:1139 Funktionshindrades möjlighet till arbete Fråga 2006/07:1140 EU:s diskriminering av synskadade Fråga 2006/07:1232 Ungas skuldsättning och sms-lån Fråga 2006/07:1421 Falska och oseriösa examina Fråga 2006/07:1518 Kampen mot barnpornografi på nätet

9 Fråga 2006/07:1549 Vita käppen Fråga 2006/07:1550 FN-representant som arbetar mot våld mot barn Fråga 2006/07:1551 Akuta forskningsinsatser mot törskatesvamp Fråga 2006/07:1564 Gemensamt nordiskt yrkesutbildningssystem för vuxna Fråga 2006/07:1565 Utbildning Nord Anföranden Äktenskap, partnerskap och samboende Protokoll 2006/07:61 anförande 107 Protokoll 2006/07:61 anförande 110 (replik) Protokoll 2006/07:61 anförande 112 (replik) Plusjobben Protokoll 2006/07:70 anförande 70 Protokoll 2006/07:70 anförande 72 Vårdnadsbidraget Protokoll 2006/07:78 anförande 68 Protokoll 2006/07:78 anförande 77 Bostadsförsörjningsfrågor Protokoll 2006/07:79 anförande 1 Protokoll 2006/07:79 anförande 9 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 11 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 14 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 16 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 27 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 29 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 36 (replik) Protokoll 2006/07:79 anförande 38 (replik) Norrbotniabanan Protokoll 2006/07:84 anförande 48

10 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Protokoll 2006/07:89 anförande 2 Namnlagen Protokoll 2006/07:93 anförande 42 Bostadspolitiken Protokoll 2006/07:117 anförande 73 Protokoll 2006/07:117 anförande 75 Vissa bostadspolitiska åtgärder Protokoll 2006/07:117 anförande 114 Protokoll 2006/07:117 anförande 118 (replik) Protokoll 2006/07:117 anförande 120 (replik) Protokoll 2006/07:117 anförande 131 (replik) Protokoll 2006/07:117 anförande 133 (replik) Direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag Protokoll 2006/07:120 anförande 5 Protokoll 2006/07:120 anförande 8 Sommarjobb Protokoll 2006/07:120 anförande 44 Protokoll 2006/07:120 anförande 46 Protokoll 2006/07:120 anförande 50 Interpellationer Interpellation 2006/07:518 Sommarjobb Under året har jag också deltagit i interpellationsdebatter kring vårdnadsbidraget samt könsfördelningen i statliga styrelser och bolag.

11 Riksdagens frågestund Jag har i hård konkurrens under året lyckas ställa två frågor under riksdagens frågestund. Första frågan gick till statsministern kring Norrbotniabanan och om den nu kommer att byggas med en borgerlig regering. Den andra frågan var till finansministern om plusjobben och regeringens svek mot kommunerna när ingångna avtal bröts. Frågorna samt svaren går att läsa i protokollen på riksdagens hemsida, Hearingar Under året har jag arrangerat och medverkat i tre olika hearingar enligt nedan: 20 November 2006, Vad säger barnen? Dialog mellan barn och vuxna. 19 april 2007, Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt? 10 maj 2007, Skatt på trafikförsäkringen

12 Informationskanaler Hemsida Jag har sedan tidigare en hemsida, fredriklundh.se, som fortsatt att hänga med i mitt arbete som riksdagsledamot. Under året har jag även börjat bygga upp en ny hemsida för att bättre kunna samla hela mitt arbete i riksdagen och ständigt vara uppdaterad med det senaste. Den nya hemsidan hittar man här: Blogg Har sedan april 2005 bloggat regelbundet på fredriklundh.se något jag givetvis fortsatt med som riksdagsledamot. Under året i riksdagen har jag dock utvecklat mitt bloggande lite för att bättre också kunna sprida information om mitt arbete i riksdagen, frågor jag driver och kommentarer eller reflektioner om dagsaktuell politik. Bloggen har under detta år haft mellan besökare varje månad, vilket jag själv ser som ett gott betyg. Mobilblogg För att kunna dela med mig av vardagen som nyvald riksdagsledamot och dokumentera mina första månader i riksdagen valde jag efter valet att även starta en mobilblogg. Genom denna mobilblogg har jag kunnat förmedla möten, upplevelser, händelser och spontana reflektioner på ett nytt, annorlunda och mer personligt sätt. Mobilbloggen har även efter det första halvåret i riksdagen fått fortsätta att följa med men i betydligt mindre omfattning. Min mobilblogg hittar man på: Nyhetsbrev Under våren har jag startat upp ett nyhetsbrev för att mer regelbundet kunna dela med mig av vad som är på gång i riksdagen och vad jag för stunden jobbar med och driver. Nyhetsbrevet prenumererar man på via min hemsida och antalet prenumeranter har sedan start sakta men säkert ökat. Mediaklipp Massmedia utgör givetvis en viktig kanal till mina väljare eftersom Norrbotten är enormt till ytan. Här följer en del av de mediaklipp som publicerats under mitt första år som riksdagsledamot. Omtumlande start för Fredrik Lundh Stockholm, PT Yngst på Norrbottensbänken, men fullfjädrad heltidspolitiker. Ändå blev mötet med riksdagen en smått omtumlande historia för socialdemokraten Fredrik Lundh Luleå.- Det kändes som en skolstart, säger han om första dagen på nya jobbet.

13 Budgeten gör Lundh förbannad Luleå, NSD Den borgerliga budgeten utstrålar klassisk högerpolitik, anser Fredrik Lundh, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norrbotten. Protesterar mot bostadspolitik Luleå, KURIREN Fredrik Lundh, nyvald s-riksdagsledamot från Norrbotten, går till storms mot regeringens bostadspolitik. - I en expansiv region som Norrbotten kommer denna högerpolitik med slopat investeringsstöd och räntebidrag att vara direkt förödande, säger Fredrik Lundh. Byggpott snart slut Luleå, KURIREN Inte alla påbörjade bostadsbyggen får bidrag - pengarna är snart slut. Det finns byggen för över elva miljoner men bara 1,8 miljoner att fördela. Nu varnas byggarna för att påbörja projekt som kräver bidrag för att gå ihop. Lundh tar strid för hamnarna Piteå, PT Fredrik Lundh, s, nybliven riksdagsledamot från Luleå, tar strid för att hamnarna i norr ska få statliga pengar. Stora godsvärden skeppas ut från Norrlandskusten, säger han. Ny trafikskatt drabbar turismnäring Luleå, P4 NORRBOTTEN Regeringens vill införa extraskatt på trafikförsäkringspremier och det drabbar turismen och jordbruket i Norrbotten. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Fredrik Lundh från Norrbotten är kritisk. En närvaro de tror gör skillnad Stockholm, NSD Politik och Pride hör ihop. I alla fall om man frågar Kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog Bengt-Urban Fransson och Luleåbon Fredrik Lundh som är riksdagsledamot för socialdemokraterna. Ny förbundsordförande för Unga Örnar Stockholm, TT Riksdagsledamoten Fredrik Lundh (s) från Luleå har valts till ny ordförande i Unga Örnar på förbundets kongress i Axevalla utanför Skara. Riksdagsman vill ha forskning om törskatesvampen Luleå, P4 Norrbotten Tallskogen i Norrbotten hotar att dö sedan hundratusentals hektar skog angripits av törskatesvamp. Riksdagsledamoten Fredrik Lundh (s) från Luleå frågar nu jordbruksministern om han är beredd att verka för att pengar anslås för akuta forskningsinsatser om problemet. Krönikor Har sedan jag blev riksdagsledamot skrivit krönikor med jämna mellanrum. På partiets egen hemsida skriver jag ungefär en gång per månad samt var nionde vecka i NSD kring vardagen, livet och politiken. Krönikorna i NSD har publicerats vid följande tillfällen: Solidaritet i juletid Jag har blivit pappa! Äntligen Cynisk politik Rätt att ha kul

14 Aktiviteter För mig som norrbottnisk riksdagsledamot är det viktigt att finnas här på hemmaplan så mycket det bara går. Det är här hemma i Norrbotten jag får bäst inblick i hur regeringens politik drabbar exempelvis barnfamiljen, småföretagaren, den arbetslöse, turismnäringen eller vår miljö. Det är här på hemmaplan jag möter problemen, idéerna och förslagen som jag tar med mig i mitt arbete i riksdagen genom motioner, frågor, debatter och ren lobbying. Jag har under mitt första år försökt sprida besöken för att se vad jag tycker ger mest. Här i mitt bokslut har jag inte redogjort för alla mina besök och möten utan redovisar bara ett axplock av de mest relevanta verksamhetsbesöken och möten med olika människor under våren Hösten 2006 har jag utelämnat eftersom uppgifterna var bristfälliga på grund av ofullständig dokumentation något jag av erfarenhet nu rättat till januari Möte med SIF Norrbotten för samtal om aktuella frågor 10 januari Möte med Landshövdingen och länsstyrelsens ledningsgrupp 11 januari Värd för ett seminarie kring hållbar utveckling, Luleå 19 januari Besök vid Boverket i Karlskrona samt Bostadskreditgivningsnämnden 25 januari Medverkar vid ett kvällsmöte med IF Metall 26 januari Står värd i riksdagen för ett besök från LO Luleå 1 februari Träffar Försäkringskassan Norrbottens ledning 12 februari Kampanjdag i Piteå 19 februari Värd för Pär Nuder och besöker Haparanda för att ta del av utvecklingen 2 mars Besöker Hindersön och Jopikgården 4-6 mars Besöker Bryssel för aktuell europainformation på mina områden 7 mars Inbjuden till Gymnasiebyn och Mediaprogrammet för att ta del av deras utb 12 mars Socialdemokraterna i Luleås årsmöte mars Socialdemokraternas extra partikongress 19 mars Medverkar vid LO-frukostmöte 23 mars Deltar vid Ungdomsriksdagen och träffar norrbottniska klasser 25 mars Anförande vid SSU Norrbottens distriktsårskonferens 26 mars Anförande vid Hyresgästföreningen Luleås årsmöte om aktuell bostadspolitik 20 april Besöker Utvecklingsenheten samt Torget i Arvidsjaur april Socialdemokraterna Norrbottens Distriktsårskongress 24 april Årsmöte Sveriges konsumenter 1 maj Förstamajtalar i Arjeplog, Silvermuseet 7 maj Medverkar vid LO-frukostmöte samt träffar Fackförbundet ST 15 maj Möte med LRF Norrbotten 16 maj Besök på Norrbottens handelskammare samt Senior sopplunch 22 maj Medverkar vid SSU Luleås temakväll kring mångfald 24 maj Står värd i riskdagen för ett besök från Sunderby folkhögskola och kooperativen 25 maj Besök hos Företagarna i Piteå samt samtal med kommunens badhuspersonal 11 juni Medverkar vid LO-frukostmöte 16 juni Medverkar vid Råneå marknad tillsammans med lokala s-föreningen 20 juni Inbjuden till möte med IF Metall på SSAB 26 juni Besök vid LKAB samt information från Esrange samt Kiruna kommun 27 juni Företagsbesök, bland annat hos Utbildning Nord samt Kukkolaforsens T&K 28 juni Företagarbesök, bland annat hos Western farm och en rad lokala turistföretag 1-2 augusti Pridefestivalen, medverkar i seminarier och kampanjar tillsammans med HBT-s 3 augusti Luleåkalaset augusti Medverkar under Skördefesten och Miljödagarna i Boden

15 Avslutning Det bästa sättet att möta framtiden är att bygga den. För mig handlar politik om att ha fokus på framtiden, på miljö, barn och tillväxt. På det sättet bygger vi ett Sverige för alla! Det har varit ett otroligt spännande, men också frustrerande år som riksdagsledamot. Jag är stärkt av förtroendet jag och Socialdemokraterna i Norrbotten fått. Men också nedslagen över den politik som vunnit riksdagens majoritet under detta första år av mandatperioden. För mig har det varit viktigt att fortsätta arbete för den politik vi gick till val på och de frågor som är viktiga för oss norrbottningar. Jag har så fort det bara varit möjligt försökt lära mig riksdagsarbetets formalia, men också alla dess verktyg för att kunna pressa, granska och påverka regeringen för att snabbt komma igång med riksdagsarbetet. Med detta bokslut över mitt första år som riksdagsledamot har jag försökt på ett överskådligt sätt sammanställa det arbete jag gjort för att leva upp till väljarnas förtroende. Med mitt första bokslut vill jag också att väljarna ska få en stor insyn i mitt arbete. Innan jag blev invald var det många som klagade över att de ansåg att det är svårt att följa riksdagsledamöters arbete under mellanvalsperioder. Det vill jag ändra på och hoppas att detta kan vara ett sätt. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om mitt arbete i opposition eller vill att jag ska delta på något möte, arrangemang eller bara sitta ner i din vardag för att över en kaffekopp diskutera politik. Låt mig också låna dina idéer hur vi tillsammans fortsätta utveckla framtidslänet Norrbotten och återställa rättvisan i Sverige! Du når mig på:

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Pressinformation För mer information: Stefan Wikén, ombudsman Socialdemokraterna Norrbotten 070 365 90 55 stefan.wiken@socialdemokraterna.

Pressinformation För mer information: Stefan Wikén, ombudsman Socialdemokraterna Norrbotten 070 365 90 55 stefan.wiken@socialdemokraterna. Norrbotten Luleå 2012-11-12 Pressinformation För mer information: Stefan Wikén, ombudsman Socialdemokraterna Norrbotten 070 365 90 55 stefan.wiken@socialdemokraterna.se Sex olika riksdagsdebatter som spelar

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna 2006-07-20 Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna En rapport om högeralliansens förslag till ny trafikförsäkring 2(9) Sammanfattning Alla ska få en god kvalitativ vård med hög tillgänglighet

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

MOTIONER VID NORRBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS

MOTIONER VID NORRBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS MOTIONER VID NORRBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS 12-13 april 2008 1 Inkomna motioner distriktskongressen 12-13 april 2008 Innehållsförteckning JOBB Sidorna 4-17 Föredragandegrupp:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 OM MODERATKVINNORNA STYRELSEN Vid årsmöte 2011 gjordes följande val: Erica Lejonroos, Sundbyberg Lena Gerby,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 13 juni 2007 kl. 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har sammanträde 13/6 08:00-10:30)

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 13 juni 2007 kl. 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har sammanträde 13/6 08:00-10:30) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 juni 2007 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer