Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson."

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul och småföretagare Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Att ta sig tid 16 Vi blir lyckliga av att ge 18 Att undvika kundförluster Jobbet är klart, fakturan är skickad. Efter flera års affärsrelation upphör plötsligt kunden att betala. Som bolagets redovisningskonsult kan det kännas minst sagt besvärande att inte ha koll på betalningsförmågan. 21 Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning Målmedvetet leder de företaget till nya höjder 28 En byrå som tidigt insett vikten av kvalitet är Wakers Consulting AB i Stockholm. De var tidigt ute både när det gäller ISO-certifiering och auktorisation. 32 Nya lagar från år 2012 Vid årsskiftet trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Konsulten redogör för några av ändringarna som rör ekonomi och företagande samt beskattning. 40 Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka 43 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag 48 Skiljedomsklausul och småföretagare 34 Att leda med engagemang och glädje ger resultat. Redaktionen har ordet... Välkommen till årets första nummer av Konsulten! Vi rivstartar säsongen med ett antal artiklar under temat ledarskap. Ledarskap är en förmåga du kan träna upp och något du borde öva dig i med jämna mellanrum. Förhoppningsvis kan du få flera värdefulla tips till din egen verksamhet eller till dina kunders. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Ett problem många kan drabbas av är kundförluster. Även om man jobbar som redovisningskonsult kan det vara svårt att förutse att kunden är på väg att få ekonomiska problem. Det finns dock några enkla åtgärder att vidta för att slippa den erfarenheten. Läs mer om det på sidan 18. Som vanligt är det ett flertal nya lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet. Du kan läsa mer om dem på sidorna Vi på redaktionen önskar dig en riktigt trevlig läsning!

4 Dags att beställa SRF-böckerna för 2012! SRF-boken sidor med aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. I boken hittar du även SRF:s mall för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen. Nu även med sökordsregister. SRF-boken innehåller bland annat följande: Bokföringslagen Årsredovisningslagen Bokföringsnämnden Ekonomistyrning och nyckeltal SRF:s handledning för upprättande av årsredovisning med mallar Redovisningsrådet Baskontoplanen 2012 Sökordsregister SRF-skatt och associationsrätt sidor med en praktisk deklarationshandledning, inkomstskattelagen, mervärdesskattelagen samt associationsrättsliga lagar i en och samma bok. En användbar hjälpreda för alla som vill hålla sig uppdaterade på skatteområdet. Med fördjupad information om lantbruks- och skogsbruksbeskattning. Boken har praktiska sökordsregister till deklarationshandledningen, så du snabbt hittar det du söker. SRF-skatt och associationsrätt innehåller bland annat följande: Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av lantbruk och skogsbruk Beskattning av fåmansföretag Inkomst av tjänst och kapital Nyheter i skattelagstiftningen Inkomstskattelagen Mervärdesskattelagen Associationsrättslagar SRF-skatt och associationsrätt 2012 SRF-boken 2012 Beställ Böckerna ingår i medlemsavgiften för dig som är auktoriserad eller serviceabonnent. De kommer att skickas till dig automatiskt utan kostnad. Önskar du fler exemplar till byrån, beställ på srfkonsult.se

5 Att ta sig tid Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Tid, denna bristvara! Nu står vi åter inför en säsong som startar med kontrolluppgifter och bokslut, för att sedan landa just innan midsommar med de sista deklarationerna. Vi vet att det är en stressig period och att tiden kommer att bli en bristvara. Det är inte något nytt, utan så länge jag har varit medlem i SRF så har diskussionerna och idéerna om hur vi ska få tiden att räcka till varit många. När man frågar sig varför det är så här tycks svaret vara att vi behöver arbeta så här många timmar för att hinna med alla arbetsuppgifter och få byrån att gå runt. Men det väcker i sin tur andra frågor. Har vi för många kunder? Kan det vara så att vi tar för lite betalt och därför måste ta på oss fler uppdrag och då arbeta för många timmar för att behålla lönsamheten? Vi måste höja våra priser för att på så sätt få mer tid. Det budskapet har jag också hört så länge jag har varit medlem. Motargumentet är att vi inte kan höja för att kunderna är så priskänsliga. Eller att vi har så stor konkurrens från byråer som är billiga, även om de håller en lägre kvalitet. Men varför skulle jag vilja jämföra mig med en byrå som har lågt pris och låg kvalitet? Varför försöker vi inte istället visa på att vi säljer något som är av högre värde för våra kunder? Det är här vår auktorisation med kopplingen till Reko möjliggör att vi kan kvittera att vi säljer något av högre värde. Vi arbetar enligt en standard som uppskattas av alla viktiga intressenter och ger ett mervärde på marknaden. Vi är respekterade på banker och hos myndigheter och kan kvittera kvaliteten genom en Bokslutsrapport som tydliggör att vi levererar något som håller hög kvalitet. Med det i tankarna skulle jag vilja fundera på frågeställningen från ett annat håll. Har dina kunder råd att inte ha en redovisningskonsult som arbetar enligt Reko? Har de råd att inte få bästa underlag och råd inför mötet med banker och andra intressenter Låt oss fundera från kundens synvinkel, vi går runt skrivbordet och sätter oss i besöksstolen. En Auktoriserad Redovisningskonsult är en mycket stor tillgång för mig som kund. Jag har lagt mycket av mitt förtroende för min privata och företagets dagliga ekonomi och utveckling i händerna på min redovisningskonsult. Jag kanske säger att det blev dyrt. Men samtidigt är det klart att jag vill att min viktigaste rådgivare ska ha tid att sätta sig in i mina frågor. Att ha tid att fundera över mitt företag, hitta lösningar och komma med råd kopplat till mig. Tid och lust att engagera sig. Tid att uppdatera sina kunskaper på kurser för att kunna känna till det senaste. Det är klart att jag vill att min rådgivare ska ha möjlighet till normala arbetstider så att den orkar vara kvar på sin post, för mig. Om jag tänker så är det klart att rådgivaren måste ta betalt så att den kan ta sig tid så att mitt företag kan få hjälp och råd på lång sikt och i rätt tid. Det här budskapet måste vi lyfta fram, så att vi tar oss tid. Har du beställt årets Rätt-böcker ännu? Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Ränteavdragen och bolagsskatten Den stora frågan som nu diskuteras är ränteavdragen och bolagsskatten. Det tycks som om ränteavdragen, i spåren av Carema-skandalen, kommer att begränsas också för företagen. För fysiska personer har ju begränsningar i praktiken funnits länge genom att underskottsavdrag över kronor inte medgetts fullt ut. Det svåra tycks nu vara att utforma en sådan begränsning på ett ändamålsenligt sätt så att den drabbar rätt företag. Blir ränteavdragsbegränsningen generell är det inte säkert att det företag som kommer att drabbas av begränsningarna blir kompenserat av en tänkt sänkt bolagsskatt. Som vanligt är läget osäkert om vad som kommer ut av det hela och när. Men sannolikheten för sänkt bolagsskatt har ökat högst betydligt det senaste året. Även finansministern har talat i sådana termer. Det innebär att det kan vara anledning att fundera om bolagen inte ska göra avsättning till till exempel periodiseringsfonder i ökad omfattning nu för att återföra beskattningen när bolagsskatten sänkts. Det förefaller vara ett råd som faller inom lagens råmärken för godtagbar skatteplanering. Två nyheter som kan vara värda att notera 1 Paketering och handel med fastigheter Det ena fallet gällde ett förhandsbesked om paketering. Paketering är ett begrepp som kommit i samband med att kapitalvinster på näringsbetingade andelar blev skattefria. Tillgångar förs vanligtvis till underpris till ett nybildat dotterföretag, eller som i förhandsbeskedet dotterdotterföretag, och sedan avyttras aktierna skattefritt. I förhandsbeskedet avsåg moderbolaget att avyttra en fastighet till en bostadsrättsförening. Avyttringen skulle genomföras på så sätt att moderbolaget överlät fastigheten genom en underprisöverlåtelse till dotterdotterbolaget. Dotterbolaget sålde sedan aktierna i dotterdotterbolaget till bostadsrättsföreningen för marknadspris. Frågan gällde om aktierna i dotterdotterbolaget utgjorde kapitaltillgångar, det vill säga näringsbetingade andelar, för dotterbolaget och därmed om vinsten vid en aktieförsäljning var skattefri. Skatteverket ansåg att aktierna i dotterdotterbolaget var kapitaltillgångar. Skatterättsnämnden gjorde samma bedömning. Vinsten vid en försäljning av aktierna blev därmed skattefri. Kommentar Förhandsbeskedet klargör att en vanlig paketering med en efterföljande avyttring av aktierna är skattefri. Det verkar då som om den så kallad Wallenstam-domen, som rörde gränsdragningen till handel med fastigheter, har en begränsad räckvidd till att avse större företag som organiserar sin verksamhet på ett sådant sätt att det blir fråga om handel. Var denna gräns går är dock oklar. Den senare frågan kommer att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. 2 Flytt av HB-andelar mellan aktiebolag Det andra fallet gäller HB-andelar och underprisreglerna. I de nyligen slopade Lundinreglerna gjordes också en ändring som berör till exempel flytt av HB/KB-andelar mellan två aktiebolag i en oäkta koncern. Sedan tidigare har det gällt att ett aktiebolag som är ett dotterbolag kan överlåtas mellan till exempel två aktiebolag i en oäkta koncern om vissa villkor är uppfyllda. Tidigare var det normalt inte möjligt att flytta sådana HB-andelar utan uttags- och utdelningsbeskattning mellan två aktiebolag. Det har varit oklart om en motsvarande flytt kunde ske utan beskattningskonsekvenser även efter att kapitalvinster på HB-andelar gjorts skattefria inom företagssektorn. Genom en justering av lagtexten klargörs nu att ingen utdelningsbeskattning ska ske i sådana fall om villkoren i övrigt är uppfyllda. Text: Bertil Båvall Hogia Advokat en komplett helhetslösning för advokatbyråer och juristfirmor. Vi erbjuder heltäckande standardsystem för hantering av klienter och ärende från registrering till avslut. Vi kommer gärna ut till dig för en personlig genomgång! Tfn Hogia Advokat- & Juristsystem 6 Redovisningskonsulten nr

7 Företagens villkor och verklighet 2011 Tillväxtverket har genomfört en enkätundersökning som visar att tillväxtviljan hos de svenska små och medelstora företagen är god. Samtidigt upplever dock många av dessa företag att det finns stora hinder som hämmar tillväxten. Text: Tina Sjöström Enkäten har besvarats av ungefär små och medelstora företag i olika branscher. Tre fjärdedelar meddelar att de vill växa och det gäller både genom omsättning och antal anställda. De som ser sig som innovativa, exempelvis när det gäller att ta fram nya varor och tjänster, har en högre tillväxtvilja än andra företag. De har även en mer positiv syn på den framtida utvecklingen. Andra faktorer som hänger ihop med en positiv framtidstro är bland annat samarbete med andra företag, koncern- eller kedjetillhörighet, internationalisering och miljöarbete. Det största tillväxthindret för de medelstora företagen är konkurrens från andra företag medan de allra minsta lyfter fram brist på egen tid. Bland företagen som har mellan anställda är det största tillväxthindret bristen på lämplig och kompetent arbetskraft. Något som är anmärkningsvärt i ett läge då arbetslösheten är relativt hög. Tillväxtverket har identifierat följande tillväxthinder som kan åtgärdas genom politiska beslut och åtgärder: lagar och regler kapitalförsörjning för vissa grupper och branscher brist på lämplig arbetskraft Mot bakgrund av resultaten från enkätundersökningen kan man peka ut några områden där Tillväxtverket och andra myndigheter kan göra insatser för att underlätta för små och medelstora företag att växa. Det gäller främst insatser som främjar innovation, miljöarbete, internationalisering och kompetensförsörjning. Arbetet med att minska regler som skapar ett tillväxthinder ska också fortsätta. Att stimulera till olika typer av samarbete mellan företag är också något man tittar vidare på. Undersökningen hittar du på Tillväxtverkets hemsida, under fliken Fakta och statistik. HELDAG för dig som deklarerar för fysiska och juridiska personer. HELDAG för dig som deklarerar med hjälp av Norstedts Skatt. HALVDAG för dig som deklarerar för företag, föreningar och stiftelser. Dags att deklarera. Uppdatera dig efter egen smak! Nu är det hög tid för dig att boka årets Dags att deklarera-seminarier. Liksom förra året kan du välja mellan tre olika varianter, beroende på för vem och med vilka verktyg du deklarerar. Gemensamt för alla är att de ger dig allt det senaste inom skattelagstiftning och praxis, plus mängder av nyttiga tips och råd. Datum, tider, orter och bokning all information hittar du på boka nu! Norstedts Juridik främst för de främsta. Redovisningskonsulten nr

8 I korthet Utlänningar räddar storbolagen Av Sveriges tio största bolag är tre utländska. Men trenden som pågått sedan 1990-talet har varken betytt färre jobb, nedlagda verksamheter eller sänkta löner som många befarade. På VA:s lista över landets 500 största bolag hittar vi tre utlandsägda bolag bara bland de tio största: Astrazeneca på plats nummer två, ABB på nr tre och Volvo Personvagnar på nr nio. Debatten har tidigare gått het om vad den ökande internationaliseringen, som tog fart på 90-talet, kan betyda för landets ekonomi. Men Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, som forskar i ämnet och noga har följt utvecklingen, kan slå hål på farhågorna. De utlandsägda bolagen har inte sparkat ut de anställda eller dragit ned på verksamheten. Lönerna har ökat snarare än minskat, speciellt för dem i chefsställning. Bolagen är inte heller mer benägna att slå igen anläggningar och förlägga produktion utomlands jämfört med sina lokala nationella konkurrenter. Jag tror att det är så enkelt att de har investerat i Sverige för att de tycker att det finns något som tilltalar dem här, de tycker att det är en bra miljö för dem att verka i. Om man tagit ett aktivt beslut att vara i Sverige så tenderar man också att stanna i Sverige, säger Fredrik Sjöholm. Källa: Veckans Affärer Välutbildade googlar mer Ju längre utbildning desto större andel av användarna söker efter information om varor och tjänster på nätet. Det visar rapporten It hos individer 2011 från Statistiska Centralbyrån. 91 procent av männen och 84 procent av kvinnorna i åldrarna 16 till 74 år med högskoleutbildning sökte efter information om varor och tjänster på nätet under Q Det kan jämföras med 62 procent av männen och 49 procent av kvinnorna med enbart grundskoleutbildning. Mönstret är tydligt, lågutbildade har tillgång till internet i mindre utsträckning och använder följaktligen internet i mindre utsträckning. Tillgången till och användningen av internet ökar med ökad utbildningsnivå. Och skillnaderna blir extra stora i fråga om sök. Det är åldersgruppen år som googlar mest. I denna åldersgrupp sökte 90 procent av männen och 80 procent av kvinnorna efter information om varor och tjänster under Q Källa: Jajja Magazine Gör inte om misstagen från millennieskiftet Vi står inför en våg av affärssystemsbyten av en omfattning som vi inte har sett sedan det sena 1990-talet. Det stora problemet då var rädslan för millenniebuggen, den felaktiga hanteringen av årtalet 2000 som skulle kunna sänka företagens kärnsystem. Det ledde till framstressade projekt, juniora konsulter en masse och stort missnöje som följd. När det nu är dags igen gäller det att inte stressa. Genomför inte enorma big bangprojekt som snabbt ska vara klara. Det går inte heller att skylla allt på systemleverantören eller konsulten. Dagens företag och organisationer måste ta ett mycket större eget ansvar. Nu gäller det att lägga upp en noggrann strategi. Ta övergången stegvis, byt ut modul efter modul. Välj gärna molnbaserade system och blanda gärna leverantörer, men ha samtidigt stenkoll på att systemen kan prata med varandra. Skynda långsamt helt enkelt. Källa: Computer Sweden Svenskarna köper resor som aldrig förr Redan på juldagen började det. Under tiden fram till nyår har det varit högtryck hos resebolagen. Apollo har fram till nyårsafton sålt 39 procent fler sommarresor än under samma tid förra året. Konkurrenten Ving ligger på samma rekordnivå som förra året, med en försäljning på 110 miljoner kronor om dagen. Också Fritidsresor har märkt av ett ökat reseintresse. Vi ligger över fjolåret, som ändå var alltime-high, säger Fritidsresors kommunikationsdirektör Lottie Knutson. Mellandagarna, och därefter januari, är traditionellt årets starkaste försäljningsperiod för resebolagen. Under juloch nyårshelgerna samlas familjerna och många ägnar tiden åt att planera nästa ledighet, säger Vings informationschef Magdalena Öhrn. En annan förklaring till rusningen kan vara sänkta priser. Den stärkta kronan får genomslag i sommar, så våra priser har gått ner helt enkelt, säger Apollos försäljningschef Kajsa Moström. Också mörkret och det snöfattiga vädret kan ha väckt svenskarnas längtan efter sol och värme, tror hon. Årets stora raket och dominant på resemarknaden är Turkiet. Källa: di.se 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Nr 1-12 Vanligt att använda internet för myndighetskontakter Nio av tio företag med 10 anställda eller fler använde under 2010 internet för att söka information på myndigheters webbplatser. Motsvarande siffra för företagen med 1-9 anställda var 82 procent. Det var även en hög andel av företagen som hämtade blanketter från myndigheters hemsidor. Bland företagen med 10 anställda eller fler hade 91 procent gjort detta. Motsvarande siffra för företag med 1-9 anställda var 80 procent. Skattedeklarera arbetsgivaravgifter på internet vanligaste myndighetsärende Det myndighetsärende som högst andel företag utfört på internet var att skattedeklarera arbetsgivaravgifter, vilket sex av tio av företagen med 10 anställda eller fler gjort. Minst vanligt var det att tulldeklarera import på internet. Endast ett av tio företag hade gjort detta. Även bland företagen med 1-9 anställda var det vanligast att skattedeklarera arbetsgivaravgifter, fem av tio företag hade gjort detta. Dålig kännedom om e-tjänsterna som erbjuds Den främsta anledningen till att företagen begränsar sina elektroniska kontakter med myndigheter är att de anser sig ha dålig kännedom om de e-tjänster som erbjuds. Tre av tio företag anger detta som en anledning. Två av tio företag med 10 anställda eller fler uppger att de elektroniska tjänsterna ändå förutsätter brevväxling som anledning. Hälften av företagen med 10 anställda eller fler hade under 2010 använt internet för att hantera ett fullständigt myndighetsärende elektroniskt. Detta innebär att ärendet hanteras utan pappershantering i något led. Av branscherna var det företag inom information och kommunikation som till högst andel hanterat fullständiga ärenden elektroniskt, 65 procent. Bland företag med 1-9 anställda uppgår motsvarande andel till 37 procent. Källa: SCB SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser F-skattsedel Skatteverket kommer inte längre att skicka ut några F-skattsedlar. Nu kommer du som ansöker om F-skatt och uppfyller villkoren att godkännas för F-skatt. Att du är godkänd för F-skatt framgår av ditt registerutdrag. Om du hade F-skattsedel vid årets ingång är du automatiskt godkänd för F-skatt. Att du är godkänd för F-skatt har samma betydelse som F-skattsedeln. Det betyder bland annat att den som anlitar en näringsidkare som är godkänd för F-skatt inte ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete. På fakturan bör du ange att du har F-skatt eller att du är godkänd för F-skatt. Om du på din faktura skriver att du har F-skattsedel eller F-skattebevis så har det samma rättsliga betydelse som om du skriver godkänd för F-skatt. Källa: Skatteverket Ökning av obetalda sms-lån Antalet obetalda sms-lån som kommer till Kronofogden ökade under Över obetalda sms-lån inkom till myndigheten förra året, en ökning med 18 procent jämfört med året innan. Det här var inte den utvecklingen vi väntade oss och det är mycket oroväckande, säger Karolina Kull, förebyggare på Kronofogden. En av orsakerna till ökningen kan vara att tillgängligheten till den här typen av lån har ökat. Den skärpning av lagstiftningen som kom för ett år sedan har heller inte haft önskvärd effekt. De höga lånekostnaderna och den korta lånetiden gör att ett sms-lån ofta leder till flera. Många tar den här typen av lån för att försöka lösa en redan svår ekonomisk situation. Lösningen borde snarare vara ekonomisk rådgivning och hjälp än ett sms-lån, säger Karolina Kull. Ungdomar står för nästan en femtedel av de obetalda sms-lånen. Ungdomar är en ekonomiskt utsatt grupp eftersom de ofta saknar fast anställning och regelbunden inkomst. En bättre kreditprövning skulle göra att färre ärenden kom till Kronofogden, säger Karolina Kull. Källa: Kronofogden Säkrare butiker Butiksrånen minskar för andra året i rad. Det handlar om en rejäl minskning jämfört med toppåret 2009, då det anmäldes rån av butiker. Ifjol uppgick de till 780. Stora insatser har gjorts för att öka säkerheten för butiksanställda och försvåra för presumtiva våldsverkare. I fjol inspekterades närmare butiker. En riktad informationskampanj till ägare av mindre butiker har genomförts. Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har under många år parallellt med Arbetsmiljöverkets tillsyn arbetat enträget för att förmå handlarna att öka tryggheten för butikspersonalen. Även Polisen har bidragit för att förbättra säkerheten i och kring butiker i större affärscentra. Källa: Arbetsmiljöverket Över 15 miljarder kronor i rot- och rutavdrag Skatteverket betalade under 2011 ut 15,3 miljarder kronor i skattereduktion för husarbete. Av det står rotarbete för cirka 13,6 miljarder kronor och rutarbete för cirka 1,8 miljarder kronor. Personer i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är de som flitigast använder skattereduktionen. Både rot- och rutavdragen har ökat jämfört med 2010 och rutarbete står för den största ökningen. Sedan juli 2009 har drygt två miljoner svenskar utnyttjat skattereduktionen, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Under 2011 har företag utfört rotarbeten åt drygt personer. När det gäller rutarbeten har företag utfört tjänster åt nära personer. Detta kan jämföras med 2010 då företag utförde rotarbeten åt drygt personer och företag utförde rutarbete åt nära personer. Skattereduktionen har utnyttjats mest i storstadsregionerna, där flest personer har använt skattereduktionen och högst belopp har betalats ut. Stockholms län står för mer än en fjärdedel av de totala utbetalningarna under Källa: Skatteverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 Aktuell litteratur Företag med brutet räkenskapsår Den nya skatteförfarandelagen trädde i kraft den 1 januari Den innebär att den som har brutet räkenskapsår inte längre betalar debiterad preliminärskatt kalenderårsvis utan i anslutning till räkenskapsåret. De nya reglerna innebär att: beskattningsåret alltid är detsamma som räkenskapsåret för varje räkenskapsår finns en bestämd debiteringsperiod debiteringsperioderna är fyra stycken. Övergångsvis kommer skatten att beräknas i två omgångar. 1 I januari beräknas skatten för ett förkortat beskattningsår. Det görs för att ansluta till en debiteringsperiod enligt de nya bestämmelserna. 2 I början av den nya debiteringsperioden bestäms skatten för det nya beskattningsåret (som är lika med räkenskapsåret). Den här tabellen visar hur beskattningsåren fasas in i de fyra debiteringsperioderna. Beskattningsår Debiteringsperiod 1 februari 31 januari 1 mars 28 februari 1 april 31 mars 1 maj 30 april 1 maj 30 april 1 juni 31 maj 1 juli 30 juni 1 juli 30 juni Denna preliminärskatt motsvarar den inkomst som de ska lämna deklaration för senast den 15 december Detta sätt att för övergångsåret 2012/13 beräkna preliminärskatten kan innebära att skatten blir för lågt debiterad och att företaget därför kan få kvarskatt. Det är därför viktigt att kontrollera att det besked om debiterad preliminärskatt som ni nu fått stämmer överens med den förväntade inkomsten. Om skatten inte stämmer bör ni lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Om företaget idag redovisar moms i inkomstdeklarationen I den preliminärskatt som ni nu fått besked om ingår moms som vanligt. I det besked om preliminär skatt som ni får för nästa debiteringsperiod kommer momsen Ägarskifte i företag , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok om att överlåta företaget, antingen till ett eller flera barn, eller till någon utomstående. Det kan vara för att du känner att ork eller inspiration tryter och att någon annan skulle kunna driva företaget bättre. Boken behandlar alla aspekter på ett ägarskifte; skattemässiga, avtalsmässiga, familjejuridiska och inte minst mentala. Boken innehåller många exempel och aktuella rättsfall. Ideella föreningar , Björn Lundén Information, 237 kr En handbok för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem. Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening. Företagsjuridisk uppslagsbok , Björn Lundén Information, 390 kr Ett omfattande juridiskt uppslagsverk med tyngdpunkten på affärsjuridiken. Juridiska regler och begrepp förklaras på begriplig svenska och med många exempel. Boken ger svar på allt från när man har rätt att ta ut dröjsmålsränta till i vilka situationer man har rätt att häva ett köp. Vardagsjuridik: praktisk handbok för privatlivet , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok som behandlar de viktigaste juridiska frågorna som en privatperson ställs inför från vaggan till graven. Det är en bok för dig som vill veta hur privatjuridiken fungerar för att bl a kunna fatta välgrundade beslut i frågor som rör ditt och dina närståendes liv. 1 augusti 31 juli 1 september 31 augusti 1 september 31 augusti 1 oktober 30 september 1 november 31 oktober 1 december 30 november 1 januari 31 december 1 januari 31 december Exempel Om ett företag har ett räkenskapsår från 1 juli till 30 juni så kommer skatten 2012 att debiteras så här: I januari 2012 får företaget en debitering för sex månader. Denna preliminärskatt motsvarar den inkomst som ska deklareras den 2 maj I början av juli får företaget en ny debitering för beskattningsåret 1 juli 2012 till 30 juni inte att ingå. Det beror på att moms enligt skatteförfarandelagen alltid ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration. Källa: Skatteverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser Nyföretagandet slog nytt rekord 2011 Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket slog rekord under Hela nya företag registrerades i de fyra vanligaste företagsformerna mot företag under hela Det är en ny rekordnotering och innebär en ökning under 2011 med företag eller cirka 6,5 procent. Detta trots en svag avslutning på året där det har funnits en nedåtgående trend under hela hösten. Under december månad nyregistrerades 5174 företag på Bolagsverket jämfört med 7079 i december 2010, en minskning med 26,9 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Den långsiktiga trenden under 2010 och 2011 är att ökningen av antalet aktiebolag driver den totala ökningen av nyregistrerade företag. Fler och fler väljer att starta aktiebolag, då kravet på aktiekapitalets storlek har sänkts och kravet på revisor har slopats för mindre företag. Ungefär två av tre företag som nyregistrerades under 2011 var aktiebolag. Hittills väljer cirka 75 procent av de nya aktiebolagen att inte ha revisor. Samtidigt minskar nyregistreringen av övriga företagsformer, fram- förallt enskilda näringsidkare som minskade med 17,9 procent under Även nyregistreringen av handels- och kommanditbolag minskar. Källa: Bolagsverket Flest klagar på hantverkstjänster Hantverkstjänster fortsätter vara det största konsumentproblemet. Det visar siffror från landets konsumentvägledningar. Klagomålen handlar många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som man trodde var överenskommet. Konsumentverket har sedan 2005 sammanställt statistik över klagomålen som kommer in till landets konsumentvägledningar. Ända sedan mätningarna började har boendefrågor legat överst på klagotoppen. Av de totalt * klagomålen från förra året handlade nästan om boende, det vill säga mer än vart femte klagomål. Mer än hälften av dessa klagomål handlar om hantverkstjänster. Klagomålen på hantverkstjänster handlar många gånger om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller blev inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet. För att undvika många av de problem som kan uppstå finns framförallt ett råd: Avtala alltid om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation, säger Mari Gremlin, jurist vid Konsumentverket, som även rekommenderar att man tar kontakt med sin kommunala konsumentvägledare innan man anlitar en hantverkare. Att så många klagar på tjänster som rör boendet behöver inte betyda att branschen som sådan har stora brister. Att köpa eller renovera en bostad är för de flesta den största affären man gör i livet. Uppstår det en tvist är man därför mer benägen att vända sig till sin konsumentvägledare för hjälp, fortsätter hon. * Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem eftersom 64 av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår inte heller i sammanställningen eftersom deras kategorier inte sammanfaller med verkets. Källa: Konsumentverket 12 Redovisningskonsulten nr

13 Färre konkurser 2011 trots ekonomisk oro Företagskonkurserna minskade med tre procent 2011 jämfört med Detta trots den stora ekonomiska oron i Europa, som också påverkat svensk ekonomi. Detaljhandeln har haft ett särskilt svårt år. Statistiken visar dock att de flesta svenska företag går bra, eller att de åtminstone haft tillräckliga reserver för att klara konjunkturförsvagningen. Under december minskade konkurserna med två procent. För 2012 bedömer UC att företagskonkurserna fortsätter att minska något, så länge inte ekonomin i vår omvärld försämras ytterligare. Antalet företagskonkurser uppgick till 549 under december månad. Det innebär en minskning med två procent jämfört med samma månad förra året. Konkurssiffran för hela 2011 landade på 6 045, en minskning med tre procent jämfört med Utfallet ligger i linje med den prognos UC lade för ett år sedan, men är ändå överraskande positivt med tanke på det ekonomiska läget. Under hösten har de svenska företagen drabbats av en konjunkturförsvagning som är kopplad till den ekonomiska krisen i vår omvärld och främst då Europa. Oron har lett till att företagens investeringar och den privata konsumtionen har minskat, vilket slagit hårt mot framför allt mindre handels-, tjänste- och byggföretag. Den svenska exportindustrin har mött en svagare efterfrågan från kringliggande marknader, samtidigt som kronan har stärkts. I ljuset av detta och då vi samtidigt har ett rekordstort aktivt företagsbestånd i svenskt näringsliv, är det en positiv överraskning att företagskonkurserna minskat under 2011, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh. Sett ur ett längre historiskt perspektiv ligger konkurstalen i nivå med årsutfallen efter millenniumskiftet och , och med undantag för 1999 väl under alla utfall under 90-talet. År 2007 sticker ut med en bottennotering på konkurser, under den så kallade superekonomins dagar. Många nya aktiebolag har startats de senaste åren, bland annat då kravet på startkapital sänkts till kronor och revisionsplikten avskaffats för mindre bolag. Ser vi till det totala antalet aktörer på marknaden var konkursutsattheten 2011 bara marginellt högre än under rekordåret Detta visar att efterfrågan överlag räcker till de allra flesta svenska företag och också att dessa går tillräckligt bra för att kunna överleva åtminstone kortare konjunkturnedgångar. Förvärras det ekonomiska läget ytterligare framöver kan dock situationen snabbt förändras, säger Roland Sigbladh. Nedgångar i de flesta branscher... Konkurserna minskade i de flesta större branscherna under året. Partihandel, Restaurang och hotell, Transport, Information och kommunikation samt Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster rapporterade alla nominella minskningar på drygt 30 konkurser, vilket innebar störst procentuell nedgång i sistnämnda bransch. Byggindustrin började året med stora konkursuppgångar, men dessa raderades helt ut under det andra halvåret. Sämst gick det för Fastighetsverksamhet, där konkurserna ökade med hela 24 procent, och i den avsevärt större branschen Detaljhandel, där plus åtta procent innebar 59 fler butiker i konkurs. På vissa orter har det förekommit överetableringar, men det är framför allt den minskade konsumtionen som har skapat problem för många detaljister. Det ser också fortsatt tufft ut för handeln 2012, kommenterar Roland Sigbladh.... liksom i de flesta länen Stockholms och Västra Götalands län noterade båda tydliga konkursnedgångar 2011, medan det i Skåne län gick rakt åt motsatt håll med en konkursökning på fem procent. Där var det handelssektorn som i princip låg bakom hela konkursökningen. Procentuellt störst minskning var det i Gotlands och Jönköpings län. Jämtland och Blekinge stod för de största konkursuppgångarna. Fortsatt mindre konkursnedgång att vänta UC:s prognos för 2012 är att företagskonkurserna kommer att fortsätta att minska något. Om den ekonomiska situationen i primärt Europa och USA inte försämras ytterligare, talar den stabila inhemska ekonomin för att de flesta svenska företag får ett förvisso något svårare ekonomiskt år 2012 men fortfarande tillräckligt bra för att dessa inte ska behöva hamna i en akut obeståndssituation. UC:s prognos, som baseras på våra statistiska modeller som beräknar företagens risk att komma obestånd, är att företagskonkurserna kommer att fortsätta att minska, men endast med två-tre procent, avslutar Roland Sigbladh. Källa: UC Redovisningskonsulten nr

14 k v a l i t e t s s ä k r i n g Våren 2012 närmar sig och då kommer vi att påbörja vårens kvalitetskontroller. Om du vill studera instruktioner och checklistor som används vid kvalitetskontrollen, så kan du ladda ned dem från SRF:s hemsida. Se Auktorisation och välj därefter Kvalitetskontroll. De kan också laddas ned från Dokumentmallar, som du når via Mina sidor. Har du sett att SRF har strukturerat om Dokumentmallar på hemsidan? Tanken är att det ska vara lättare för dig som användare att ladda ned dokument. Reko-mallar och andra mallar finns överskådligt presenterade. Framöver kommer även utbudet utökas ännu mer. För att underlätta hanteringen av uppdragsavtalen och skapa en kontroll över när de förfaller har vi kompletterat dokumentmallarna med Förteckning uppdragsavtal. I förteckningen noteras när avtalen är upprättade, undertecknade och kompletterade. Byråledningens kontroll över uppdragsavtalen är något som vi efterfrågar vid kvalitetskontrollen. Vi har fått önskemål om att komplettera dokumentmallarna med en instruktion om hur uppdragsavtalen tekniskt ska användas. En sådan instruktion kommer inom kort att finnas tillgänglig. En annan text, som finns bland våra dokumentmallar, är noten Bokslutsrapport. Noten uppmärksammar läsaren om att en Bokslutsrapport har lämnats och innehåller uppgift om den Auktoriserade Redovisningskonsult som har upprättat den. Kreditföretagen, affärspartners och andra är måna om att få informationen. Flera har undrat var noten ska placeras och den ska placeras sist bland noterna i en årsredovisning eller i ett årsbokslut. I SRF Dokumentmallar finns även ett dokument med information till kunder om innehållet i en Bokslutsrapport, se bilaga till Bokslutsrapport. Den beskriver att Bokslutsrapporten är en bekräftelse på att årsredovisningen alternativt årsbokslutet är upprättad enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Den kan användas för att förklara för kunder vad Bokslutsrapporten och Reko innebär. Du vet väl att du kan skicka frågor gällande kvalitetskontroll och frågor om Reko till vår Frågeservice/helpdesk. Logga in på Medlemssidorna och ställ din fråga. Har du fler funderingar kring SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett till srfkonsult.se Eva Sandström, kvalitetschef SRF Är du förberedd inför deklarationssäsongen? Deklaration I mars 2012, Stockholm Deklaration II februari 2012, Göteborg mars 2012, Stockholm Deklarera för FÅAB-ägare K10 i praktiken 21 februari 2012, Stockholm Dags att deklarera 29 februari 2012, Malmö 6 mars 2012, Göteborg 13 mars 2012, Stockholm srfekonomiutbildning.se 14 Redovisningskonsulten nr

15 SRF-böckerna 2012 År 2012 års upplaga av SRF-böckerna kommer i dagarna att komma till SRF:s medlemmar. I takt med att framförallt redovisningsnormeringen förändras funderar vi ständigt över innehållet i böckerna. Bokföringsnämnden (BFN) kommer allt närmre ett beslut om K3-regelverket. Från och med 2014 kommer med största sannolikhet de flesta bolag som är tvingade att upprätta årsredovisning vara tvungna att välja mellan K2 och K3. Det blir allt färre företag som tillämpar framförallt Redovisningsrådets rekommendationer men även BFN:s anpassningsnormgivning. SRF har i år valt att ha kvar Redovisningsrådets rekommendationer och all normgivning från BFN som kan tillämpas av något företag. För att få plats med den nya normgivningen för ideella föreningar (BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut) har viss omstrukturering genomförts. De associationsrättsliga lagarna i SRF-boken har flyttats över till SRF:s skattebok som har döpts om till SRF-skatt och associationsrätt. SRF-boken innehåller redovisningslagstiftningen med tillhörande normgivning från BFN och Redovisningsrådet. BFN arbetar vidare mot målet att alla företag ska få normgivning i form av ett så kallat K-paket. I boken finns en beskrivning över projektets dagsläge. Dessutom innehåller boken ett nyttigt avsnitt om företagsanalys, SRF:s mallar för årsredovisning och BAS-kontoplanen. SRF-skatt och associationsrätt innehåller ett avsnitt om deklaration, inkomstskattelagen, momslagen och de associationsrättsliga lagarna. Av utrymmesskäl har övriga skatteförfattningar, till exempel taxeringslagen och skattebetalningslagen, tagits bort och den nya skatteförfarandelagen har inte tagits med. Behöver du läsa lagtext som inte finns i boken hittar du den enklast på Text: Claes Eriksson SRF-skatt och associationsrätt 2012 SRF-boken 2012 Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

16 Vi blir lyckliga av att ge Tretton glada diplomander fick höra en annorlunda och inspirerande föreläsning av lyckoaktivisten Erik Fernholm i samband med att de fick sitt guldinramade diplom, det välförtjänta beviset på att de nu är Diplomerade Redovisningskonsulter. Text och foto: Mats Åsman Erik Fernholm inledde med att berätta att han tror att alla människor kan förändra sig själva och världen till det bättre. Dessutom blir vi lyckligare av att ge än att få. Och vad passade väl lämpligare än att jag dagen innan föreläsningen hörde ett reportage på radion som bekräftade detta. Det var strax innan jul och människor på stan fick svara på frågan om vad som var roligast med julen. Alla svarade att det var att ge (julklappar). Erik ställde den retoriska frågan: Om vi nu vet att vi blir lyckligare av att ge, varför gör vi inte bara det? Inte heller gör ökat materiellt välstånd oss lyckligare. Erik Fernholm visade en graf som han beskrev som skrämmande. För trots att västvärldens BNP stigit kraftigt under de senaste sextio åren så har vi inte blivit lyckligare, utan lyckoupplevelsen upplevs i stort sett som konstant. Undersökningar visar att bara tio procent av vår lyckoupplevelse beror på yttre omständigheter, hela nittio procent har andra orsaker. Och det kan ju vara en av förklaringarna till att vi inte upplever oss lyckligare än vad vi gör. Svenskar upplever sig hamna på åtta på en tiogradig skala när man undersöker vår upplevda nöjdhet med livet. Siffran är konstant sedan många år, trots ökat materiellt välstånd. Även om vi upplever oss som ganska lyckliga har den psykiska ohälsan tredubblats i åldern 16 till 26 år sedan nittiotalet. Men Erik Fernholm tror att den utvecklingen är på väg att brytas. Som exempel på det nämnde han de många människor som gemensamt bidrar till att fylla uppslagsverket Wikipedia med fakta. De gör det för att de vill göra något meningsfullt. Vi människor vill spela roll för andra, det är då vi mår allra bäst. Erik Fernholm menar också att enda sättet för människan att överleva är genom samarbete. Därför är andra människors mål och värderingar viktiga för oss. 16 Redovisningskonsulten nr

17 Gemensamma värderingar skapar tillit och det är en förutsättning för att vi ska kunna samarbeta med andra människor. Vi påverkar andra mer än vi tror Vi får inte heller glömma bort att vi påverkar andra mycket mer än vi tror. Som ett talande exempel på detta redovisade Erik några resultat från en engelsk undersökning: En person gick upp i vikt och det fick hela 45 procent av de närmaste vännerna att göra detsamma. Men inte nog med det. 25 procent av vännernas vänner gick upp i vikt, och i sin tur 10 procent av deras, och ytterligare 5 procent av de vännerna Redovisningskonsulten nr Erik Fernholm ökade i vikt. Har man många vänner så blir det en väldig massa kilon Även lyckonivån spreds till vännerna. 25 procent av vännerna kände sig lyckligare om försökspersonen gjorde det. Vi människor påverkar varandra fruktansvärt mycket. Det är det vi gör som räknas inte det vi tänker. Och det är inte bara vad vi själva gör som påverkar andra, utan vårt bemötande av andra människor påverkar dem. Erik visade en film från en musikfestival där en person stod och dansade konstigt för sig själv länge och väl. Ingen verkade ta notis av honom. Men så anslöt sig en person till och började dansa likadant. Och som genom ett trollslag stod snart massor av människor och dansade på samma konstiga sätt. Det är den första personen som bekräftar vad du gör som är den viktigaste personen. Vad gör du för att hjälpa dina medmänniskor? Med den frågan avslutade Erik Fernholm sin föreläsning och lämnade plats för SRF:s VD Fredrik Lantz och utbildningsansvarige Pia Ljunggren att dela ut diplom till: Lisa Andersson, Annika Andersson, Kajsa Bremberg, Yasemin Cigel Güngör, Ann Edvardsson, Jessica Ekelöf Larsson, Malin Ekström, Tina Folkesson, Carina Hilmersson, Stefan Johansson, Cim Larsson, Anna Lisjö, Maria Nylander och Serdar Yklomov. Efteråt bytte Konsulten några ord om utbildningen till Diplomerad Redovisningskonsult med Annika Andersson, Carina Hilmersson och Jessica Ekelöf Larsson. Det är jätteskönt att ta examen. Utbildningen var bra och spännande och diplomet ett fint kvitto på att vi kan något. Vi har lärt känna många nya människor och fått ett nytt kontaktnät och vi vet var man ska hitta information. Vi kommer säkert att utbilda oss vidare i framtiden, vi ska bara jobba några år först. 17

18 Att undvika kundförluster Jobbet är klart, fakturan är skickad. Efter flera års affärsrelation upphör plötsligt kunden att betala. Som bolagets redovisningskonsult kan det kännas minst sagt besvärande att inte ha koll på betalningsförmågan. Den känslan svider lika mycket i själen som kundförlusten i plånboken. Text: Tina Sjöström Att jobba som redovisningskonsult och ha koll på kundernas affärsrelationer är inte alltid en garanti för att upptäcka en bristande betalningsförmåga i tid. Ju större engagemang du har desto större är förstås möjligheten för dig att upptäcka eventuella nedgångar innan katastrofen är ett faktum. Om du däremot bara gör kundens bokslut har du mycket små möjligheter att förutse att din nästa faktura kanske inte blir betald. För de flesta i branschen är kunderna småföretagare och drivna entreprenörer med ett fantastiskt säljarsnack. Om kunden försäkrar dig att det inte är någon fara, att de snart kommer att avsluta en affär som ger rikligt med kulor i kassan, så vill du nog gärna tro på det. Det är ju mycket enklare än att inleda en process med inkassokrav och ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. UC bevakar Enligt Roland Sigbladh, marknadschef på UC, finns det tre scenarier till att en kundförlust uppstår. Förloppet kan gå snabbt och då vara mycket svårt att förutse, säger han. Till exempel kanske din kund är en ingenjörskonsult som i sin tur har tre stora kunder. Två av dem ställer in betalningarna eftersom de verkar i en krisdrabbad industri. I det läget är det svårt för din kund att hitta nya affärsrelationer tillräckligt snabbt. Det andra förloppet är att du inte har någon omfattande kontakt med kunden och helt enkelt inte ser betalnings- och likviditetsbristerna förrän det är för sent. För det tredje så kanske du själv har alldeles för dåliga egna rutiner avseende dina kunders betalningsförmåga. För att upptäcka kundernas situation i tid och undvika kundförluster kan man lägga hela sin kundstock på kreditbevakning hos UC. Tjänsten är förhållandevis billig, några kronor per organisationsnummer och månad. Ändå är det alltför få av landets företagare som använder sig av den. Många verkar rädda att deras kunder ska få reda på att de kreditbevakas, säger Roland Räkneexempel Du har fakturerat din kund kr för utförda tjänster. Du har en vinstmarginal på 10%, vilket innebär att du har kr i faktiska kostnader för uppdraget. Det visar sig att kunden inte kan betala. För att täcka den rena rörelsekostnaden måste du således fakturera ytterligare kr. Om du tar 500 kr/tim för dina tjänster måste du göra timmar för att kunna fakturera de kr. Låt dig inte hamna i den sitsen. Sigbladh. Och att det i sin tur skulle leda till en frostig relation. Det som är bra att veta är att det inte går någon kopia till kunden om det är ett aktiebolag. Genom att skicka en lista till oss på kundernas organisationsnummer bevakar vi alla händelser åt dig. Tack vare vårt samarbete Att få en riskklassanalys med jämna mellanrum är en bra försäkring. med källor som till exempel Bolagsverket och Skatteverket får vi snabbt reda på om VD slutat, styrelsen avgått eller om bolaget har betalningsanmärkningar. Vi skickar ett mail till dig och redan efter några dagar får du vetskap om händelser som kan vara avgörande i din relation med kunderna. Roland Sigbladh Enkla tips Tänk dig att du blir uppringd av ett företag som vill anlita dig som redovisningskonsult. Företaget har tolv anställda och en skaplig omsättning, uppdraget skulle innebära 1-2 dagars jobb i veckan för dig. Tackar du ja på stående fot eller gör du någon kontroll av bolaget innan du åtar dig uppdraget? De flesta blir tacksamma över ett uppdrag i den storleken och tackar ja utan vidare kontroll, säger Roland. Men ett tips är att i alla fall göra en snabbkoll innan du inleder en ny affärsrelation. Det kan man göra på vår webbsida www. allabolag.se. Där får du åtminstone reda på VD, styrelse och kan se senaste årsredovisningen. Ännu bättre är förstås om du därefter tar en UC på företaget. Då får du också reda på eventuella betalningsanmärkningar och bolagets skuldsaldo till Skatteverket och en mer komplett bild av företagets ekonomiska ställning. Ett annat tips är att då och då ta tempen på sin kundstock, helt enkelt göra en riskanalys med hjälp av UC. Att få en riskklassanalys med jämna mellanrum är en bra försäkring, fortsätter Roland. Vi bedömer bolagen i klasserna 1-5 där 1 och 2 betyder låg kreditvärdighet. Om du hittar någon av dina största 18 Redovisningskonsulten nr

19 kunder i den riskklassen kan det vara läge att titta närmare på den affären. Ytterligare tips är att du som redovisningskonsult berättar om de här möjligheterna för dina kunder. Om dina kunder har bra koll så minskar risken för dig ännu mer. Samarbete med SRF Just nu planerar UC och SRF en grundutbildning i kreditfrågor. Planeringen är i sin linda men om allt går vägen kommer den i SRF:s kursutbud under hösten. Ett tidigare samarbete har lett till tjänsten SRF Analys som du hittar på SRF:s webbsida Där kan du som gör bokslut göra jämförelser med ett specifikt branschvärde. Hur ser det ut i den bransch din kund verkar? Är kundens kassalikviditet och soliditet i paritet med branschindex? Ett verktyg som kan förbättra och stärka dig i din roll som rådgivare. Avslutningsvis kan vi säga att det är en billig försäkring att bevaka sina kunder. Bedöm de nya, följ de befintliga. Säkra företagets rutiner Se över ditt företags kreditpolicy och kravrutiner. Vänta inte på betalning i tre månader utan försök få betalt tidigare genom att vara aktiv. Snabbhet och tydlighet är viktigt för att få in skulder. Tydliggör ansvar, befogenheter och se över vilka regler ditt företag har för till exempel limiter och betalningsvillkor. Gör en noggrann kreditbedömning av dina kunder i förebyggande syfte, även av dina gamla kunder. Titta på betalningsanmärkningar, uttagna företagsinteckningar och ökande skuldsaldo. Analysera dina kunder kreditvärdighetsklasser. Har ditt företag många kunder med låg kreditvärdighet finns anledning till att vara vaksam. Källa: UC Redovisningskonsulten nr

20 Ledarskap en talang du kan träna upp Att vara chef eller ledare idag skiljer sig en hel del mot för sådär år sedan. En stor skillnad är tillgängligheten på information. Förr hade chefen ett informationsövertag jämfört med sin personal. Så är det inte längre. Text: Tina Sjöström I alla organisationer, stora som små, har medarbetarna samma tillgång till information oavsett tjänst. Tillgängligheten är konstant och kanalerna många. Detta gör att man som chef ständigt måste hålla sig uppdaterad inom många olika områden. Anders Bernåker jobbar med ledarskapsutbildningar både för Ernst & Young och för externa uppdragsgivare och har följt den senaste tidens utveckling inom området. Att information blivit så mycket mer lättillgänglig har gjort att det nu blivit tydligare vad ledarskap faktiskt handlar om, säger han. Idag räcker det inte med att ge instruktioner och peka med hela handen. Det handlar mer om att med egen entusiasm få alla i organisationen att sträva mot ett gemensamt och tydligt mål, att kunna kommunicera ut organisationens visioner. En bra ledare Vilka egenskaper är det då som är viktiga för att en chef också ska bli en bra ledare? Jag börjar alltid mina kurser med att deltagarna ska öka kännedomen om sig själva, berättar Anders Bernåker. Med ett enkel test beskrivs deras egen personlighet och de egna styrkorna. Med en hög självkännedom förstår du också vikten av olikheter i en organisation, att olikheter skapar dynamik och styrka. Många olikheter ställer i sin tur krav på ledarskapet, du måste kunna hantera olika personligheter i olika situationer. En skicklig ledare känner sig trygg i sig själv och har lärt sig tolka andras styrkor och svagheter. En ledare som visar stort engagemang skapar entusiasm. Genom att hitta drivkraften hos den enskilde medarbetaren får man en personalstyrka som vill framåt av egen vilja, blir självgående. Förr anställdes medarbetare baserat på bara deras kunskap och deras beteende fick man så att säga på köpet, säger Anders Bernåker. Nu tittar de flesta minst lika mycket på beteendet. Kunskaper kan du lära dig, beteenden är svårare att ändra. Ledarskapsutbildningar populärt Idag finns det en oerhörd mängd ledarskapsutbildningar. Stora organisationer har sina egna program för att plocka fram chefer och ledare. Behovet av ett bra ledarskap har ökat men få organisationer avsätter tid så att chefen har möjlighet att utveckla den delen av sin yrkesroll. Chef blir du befordrad till, att vara en bra ledare kräver gruppens förtroende, fortsätter Anders. Förtroende är inget du får per automatik. Många tror att det räcker med gedigna faktakunskaper men ledarskapet kräver mer än så. Jag tror att alla kan lära sig ledarskap och också att de flesta behöver utbilda sig regelbundet i ämnet. Ett bra ledarskap kräver att du avsätter tid för det. Det är ofta enkelt att leda i medgång, när något negativt inträffar sätts ledaregenskaperna på prov. På de flesta arbetsplatser och i andra organisationer finns det informella ledare. Personer som ofta tar täten, för talan och som andra lyssnar till utan att de för den skull har en chefsposition. Är ledarskap en medfödd förmåga? Jag tror inte det är medfött, däremot tror jag du påverkas av ditt sociala arv, att vi formas av vår omgivning, säger Anders. Vi präglas alla av Anders Bernåker händelser och förhållanden under vår uppväxt. Sen finns det ju så klart människor som är mer extroverta än andra, de vill ofta stå längst fram och ta en ledarroll. Men jag tror absolut att alla kan träna sig till en bra ledarroll. Det viktigaste på en arbetsplats är nog ändå att människor har kul. Har du kul så känner du också engagemang för arbetsuppgifterna. Engagerade medarbetare jobbar ofta mycket och är effektiva, utan att för den skull vara stressade. Den bästa medarbetaren är den som längtar till jobbet men som också längtar hem på eftermiddagen. Det vill säga du trivs på jobbet, du trivs med dig själv och du trivs hemma, avslutar Anders Bernåker. 20 Redovisningskonsulten nr

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet.

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Företagsupplysningen Standard är en fullständig upplysning med all

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Kristina Dahlberg Produktchef Version 2011.D.1 är en uppdatering av version 2011.D och innehåller följande rättningar; Notnumret skrivs nu återigen ut

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Yttrande i Regeringsrättens mål nr XXXX-XX

Yttrande i Regeringsrättens mål nr XXXX-XX 2005-09-19 Sida 1(5) Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrättens mål nr XXXX-XX YTTRANDE För de bolag som inte valt eller var tvingade att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet.

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet. ARBETSINTYG FÖR FÖRETAGARE Information om företagare och när en företagare anses som arbetslös Denna blankett är avsedd för företagare som ansöker om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer