Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Nu är Seko på plats i Karlskrona, sid 8 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen, sid 11 1

2 Seko Vägbanan är medlemstidningen för Seko väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson () Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt (Bergslagen) Maria Johansson (Norra Sverige) Gunnar Larsson (Huvudredaktör) Omslagsbild: Daniela Manilova Kommande nummer: juni 2014 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 12 maj Årgång 18 Upplaga: 4500 ex () 4300 ex (Väst) 4800 ex (Bergslagen) 5800 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Inledaren Kan vi se våra ungdomar i ögonen?!! Jag har funderat på hur vi 60- och 70-talister lever och hur många av oss som röstar i riksdagsvalet. Själv var jag något kritisk gentemot 40-talistgenerationen när jag var ung och det var tid för mig att bilda familj. Jag ansåg att de sett till fatt å billig dagis, ingen skatt på energi, statliga lån för sina villor etc. Jag tyckte att de skodde sig och lät den yngre generationen bära kostander vilka rätteligen skulle legat på dem. Hur är det då för oss som är i maktställning i dag? Jo, jag har till min fasa upptäckt att vi och vår generation är ännu värre än de tidigare någonsin har varit. Jag menar att även om inte jag personligen röstat fram den regering som sitter idag, har jag ett ansvar och det ansvaret är att jag (vi) inte lyckats beskriva för våra kamrater hur snett samhället är idag. Min familjesituation är sådan att jag nu varit gift med Helen 25 år. Vi är båda väl etablerade på våra arbetsplatser, har hyfsat betalt med trygga anställningar. Vi har tjänat många tusenlappar på jobbskatteavdraget och fått en ännu stadigare ekonomi, men stanna upp! Tänk efter! Vem tusan betalar vårt ökade välstånd. Jo, bland annat våra barn! Min yngste son har nu varit arbetslös i ett år. Efter tre månader fick han träffa en arbetsförmedlare och sedan gå över till en jobbcoach. I verkligheten går de dit, dricker kaffe, surfar på internet, är inne på facebook och får ingen hjälp överhuvudtaget. Är det detta våra skattepengar skall gå till? Jobbcoachföretag vars enda affärsidé är att tjäna så mycket pengar som möjligt på så lite verksamhet som möjligt. Är det detta som är arbetslinjen? När jag var yngre fick jag träffa en arbetsförmedlare INNAN jag slutade skolan. Blev lotsad fram till en anställning som säsongsanställd asfaltsarbetare. Jag var 21 när jag blev arbetslös min första vinter och väl på arbetsförmedlingen fick jag reda på att vi som var under 25 år inte fick gå utan sysselsättning och blev anvisad till Vägverket och under 3 månader vara hjälpreda på vägstationen. Snacka om olika förutsättningar! Tillsammans kan vi göra något åt detta. Inte lämna en hel generation till ett liv där de inom sin grupp måste slåss med sämre villkor i arbetslivet avseende trygga anställningar, löner och möjlighet att själv kunna försörja sig. Vi har varit med att skapa en arbetsmarknad där den som säljer sig billigast får jobbet. Låt oss kunna se våra ungdomar i ögonen om tio år och säga att vår generation såg till att vi gjorde skillnad och röstade bort den regering som är SKYLDIG till detta bakslag. Jag vill uppmana alla att aktivat delta i samhällsdebatten, verka för att alla skall få samma förutsättningar som vi fick. Karl-Johan Andersson Ordförande SEKO väg & ban Skåne Avskedad Varje år mister ett antal medlemmar sina arbeten efter att ha stulit från arbetsgivaren. Lagstiftningen är väldigt tydlig när arbetstagaren gjort sig skyldig till allvarliga förseelser, vilket innebär att avskedet ofta kvarstår även efter förhandling mellan Seko och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren avskedar en anställd innebär det att anställningen upphör med omedelbar verkan, det vill säga utan att arbetstagaren har rätt till någon uppsägningstid. För att kunna avskeda en medarbetare måste han eller hon grovt ha åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Det handlar om omständigheter som är relaterade till den anställde personligen och som är så allvarliga att arbetsgivaren inte ska behöva ha kvar honom eller henne som anställd. Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, finns det inte någon skyldighet för arbetsgivaren att försöka omplacera en arbetstagare innan ett avskedande sker, eftersom arbetstagaren vid ett avskedande har gjort sig skyldig till sådana förseelser som en arbetsgivare inte ska behöva tåla i ett anställningsförhållande. Brott mot arbetsgivaren (t.ex. stöld, förskingring, misshandel) är i princip alltid så kallad skälig grund för avsked. Nyligen var ett fall uppe i Arbetsdomstolen (AD), där en anställd tagit med överblivet material ( skrot ) för att återanvända det hemma. När han Avtalsnytt Väg och Banavtalet Från och med 1 januari 2014, är månadslön huvudlöneform i Väg och Banavtalet. Nytt är också att semesterlön inräknas direkt i lönetilläggen via så kallade divisorer, som kommer att utbetalas månaden efter arbetet utförts. Det kommer också ett helt nytt avtalstryck under våren, som innehåller avtalet som gäller fram till 30 april insåg att han gjort fel återlämnade han skrotet till arbetsgivaren. Trots det blev han avskedad. Facket drev ärendet till AD men förlorade. På privatsidan varslar arbetsgivaren facket minst en vecka före det tänkta avskedet verkställs och facket har då möjlighet att begära överläggning. Begär facket överläggning måste arbetsgivaren avvakta med att verkställa avskedet till efter överläggningen. Under tiden har den anställde rätt till lön, men kan vara arbetsbefriad. På statliga sidan finns något som kallas personalansvarsnämnd, där arbetsgivare och fack ingår och överläggning sker alltid innan ett avsked verkställs. Innan verkställigheten kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren från arbetet med lön (undantag finns). ME avtalet Nytt i ME avtalet, är att man även här kommer inräkna semesterlönen i lönetilläggen, genom så kallade divisorer, som kommer att utbetalas månaden efter, arbetet utförts. Det kommer också ett helt nytt avtalstryck för ME-avtaletunder våren, som innehåller avtalet som gäller fram till 31 maj Seko i Skanska Vi på Skanska jobbar ju säkert eller inte alls, men vi måste hjälpas åt att skriva tillbudsrapporter och se till att de blir inrapporterade. Det är vårt sätt att påverka våra beställare, genom att tala om vad vi har för olyckor eller tillbud. Nu räknas det för fullt för att vi ska ta så många jobb som möjligt. Det verkar som att vi är på väg åt rätt håll, men att prissättningen fortfarande är låg. Ola Fält , Seko Svevia Som tidigare meddelats beslutade Svevia att lämna Arbetsgivarverket som arbetsgivarorganisation och inträda sitt medlemskap i Sveriges Byggindustrier. Sedan i höstas och fram till dags dato har ett febrilt förhandlingsarbete pågått på grund av alla förändringar som arbetsgivarorganisationsbytet innebar. De senaste månaderna har vi förhandlat om nya ramarbetstidsavtal på Beläggning och Drift. I skrivandes stund är det inte klart, men vi är i slutfasen att teckna nya avtal för de två nämnda Divisionerna. Samtidigt har vi påbörjat överläggningar om Lönerevision 2014, som kommer att gälla från 1 april. Notera att övriga på Väg och Banavtalet har sin lönerevision från 1 maj. Målet är naturligtvis att i god tid som möjligt vara klara med förhandlingarna så att ny lön utbetalas i april. På grund av Svevias dåliga resultat de senaste åren har en hel del Uppsägningsförhandlingar genomförts, både bland yrkesarbetare och bland tjänstemän. När man nu överlag ser tydliga resultatförbättringar får vi hoppas att botten är nådd och att våra medlemmar kan känna en större trygghet i sin anställning. Eftersom Janne Salkert har övergått till annan verksamhet så vill vi passa på att tacka för ett gott samarbete och önska lycka till med att höja statusen på arbetsmiljöarbetet i Svevia. Moody Israelsson Förhandlingsorganisation SEKO Svevia 2 3

3 Östra Samlingsleden - Älmby Entreprenad AB Östra Samlingsleden Text och Bild - Peab Daniela Manilova & Mikael Carlsson Även Peab har räknat hem en etapp av VA-projektet Östra Samlingsleden. Företaget bygger en större pumpstation, även den belägen mellan järnvägen och Tingsrydsvägen. Dessutom byggs sjöledningar för vatten och tryckavlopp över sjön Trummen samt en utloppsledning för dagvatten. De mätta och belåtna herrarna i boden är snart redo för att ta nya tag. Henrik Oskarsson från Älmby Entreprenad poserar tillsammans med lärling Emil Ervik. I mitten, Mikael Carlsson ombudsman på Seko. På uppdrag av Växjö Kommun utför Mark & Miljö i Ljungby AB, det omfattande VA-projektet Östra samlingsleden, etapp 1. Projekt syftar till att förstärka Växjös huvudledningsnät för dricks-, spill- och dagvatten. Dricksvattenledningen utgör en delsträcka för att skapa en komplett rundmatning runt staden. Spillvattenledningen skall avlasta ledningsnätet genom stadsdelen Öster genom att avloppet från Högstorp leds en ny väg. Denna ledning är även dimensionerad för att i framtiden kunna ta hand om avloppet, från de i översiktsplanen, planerade nya bostadsområdena i nordöstra delen av staden. Även dagvattenledningen är till för att avlasta ledningsnätet genom Öster. I Mark & Miljös entreprenad ingår även utbyggnad av fördröjnings- och sedimenteringsdammar för dagvatten vid Högstorp samt mellan järnvägen och Tingsrydsvägen. Projektet drivs till större delen med personal och maskinresurser från systerföretaget Älmby Entreprenad AB. Arbetet inleddes i april 2013 och kommer att pågå till våren Paul Schill, Seko s MB-kille på Älmby Entreprenad AB. Conny Gustafsson och platschef Anders Malm berättar om arbetet på projektet. 4 5

4 Vägbanan rekommenderar: Spara dessa sidor! Dina försäkringar via De mest förekommande frågor som ställs Vi gör här ett litet försök att ge er en över avtal och genom facket till klubbarna gäller försäkringar. sikt om hur försäkringsskyddet är uppbyggt. Dessa försäkringar har du som är privatanställd genom avtal mellan Seko och din arbetsgivare OBS! numera omfattar detta även Svevia AGS-sjukförsäkring ger ersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall inklusive yrkesskada. Utgår t.o.m. 65 års ålder. Sjuklön utgår från arbetsgivaren de första 14 sjukdagar na och därefter sjukpenning från Försäkringskassan. Fr.o.m. 15:e dagen lämnas ersättning från AGS fram till längst 360:e sjukdagen. Ersättningens storlek utgör 12,5% av den sjukpenning man fått från försäkringskassan. Vid sjuk- och aktivitetsersättning utgår en månadsersättning från AGS fram till 65 år som motsvarar ca 14-16% av din månadslön. Fr o m 2012 ersätts även lönedelar över 7,5 pbb. Den anställde måste själv ansöka om ersättning. Blanketter finns hos arbetsgivaren, Seko eller på TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för skador som orsakas av olycksfall i arbetet, för olycksfall som inträffar vid färd till och från arbetet (om inte trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat) samt vid arbetssjukdomar. Omställningsförsäkring - AGB. Blir man arbetslös på grund av arbetsbrist kan man få stöd med att söka nytt arbete, utbildning och starta eget genom omställningsförsäkringen. AGB försäkringen ger en extra ersättning om man blir uppsagd från en tillsvidaranställning på grund av arbetsbrist. Man ska ha fyllt 40 år och haft anställning hos en eller flera arbetsgivare minst 50 månader de sista 5 åren. Avtalspension SAF-LO Arbetsgivare avsätter en premie som för närvarande motsvarar 4,5% av lönen till en pensionsfond där du själv kan välja förvaltare, traditionell försäkring eller fondförsäkring. Pensionen byggs upp år från år och storleken blir beroende av hur pengarna förvaltas och vilka avgifter bolagen tar ut. Pensionen betalas normalt ut vid 65 års ålder men kan tas ut tidigare men blir då lägre per månad. TGL-Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringen omfattar dödsfallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen utfaller med 6 basbelopp ( kr) vid dödsfall i åldrarna år. Efter 55 till 65 år reduceras beloppet med 0,5 basbelopp per år. Man måste arbeta minst 16 h/vecka för att omfattas av försäkringen. Barnbelopp utges om den avlidne efterlämnar barn under 21 år med 1 till 2 basbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 0,5 basbelopp ( kr). Not: Aktuellt basbelopp 2014 är kr. Dessa försäkringar har du som är anställd på Trafikverket och Infranord genom avtal mellan Seko, Almega och Arbetsgivarverket. Sjukersättning regleras i lag. Vid sjukdom utgår sjuklön med 80% av lön dag Dag utgår enligt avtal ca 10% av lön utöver sjukpenning från försäkringskassan. PSA trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringen gäller för skador som orsakas av olycksfall i arbetet, för olycksfall som inträffar vid färd till och från arbetet (om inte trafikfösäkringspliktigt fordon är inblandat) samt vid arbetssjukdomar. TA-S Trygghetsavtal och Trygghetsrådet Avtalet är ett extra skydd och komplement till arbetslöshetsförsäkringen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet syftar i första hand till att med olika praktiska och ekonomiska åtgärder skaffa nytt jobb och i andra hand olika ekonomiska ersättningar. I avtalet ingår möjlighet till personlig rådgivning, ekonomiskt stöd, inkomsttrygghet om ny anställning innebär lägre lön, pensionsersättning och förlängd uppsägningstid. PA91 och PA03 är avtalspension för statligt anställda. Är man född 1942 eller tidigare gäller PA91 och motsvarar ca 10% av lönen om man arbetat 30 år i statlig tjänst. Innehåller även övergångsregler med möjlighet till 60 eller 63 års pensionsålder för de som 1991 fyllt 28 år och var statligt anställda. PA03 gäller för födda 1943 och senare. Arbetsgivaren avsätter en premie till en pensionsfond varje månad som motsvarar 2,5% av lönen, pengar som du själv väljer förvaltare för. Både PA91 och PA03 innerhåller ytterligare en kompletterande pension kallad Kåpan där arbetsgivaren avsätter en avgift motsvarande 1,7 2% av lön, utbetalas normalt från 65 år men kan tas ut tidigare. Vid sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) utbetalas sjukpension från Statens PensionsVerk (SPV). TGL-S Tjänstegrupplivförsäkring omfattar dödsfallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen utfaller med 6 basbelopp ( kr) vid dödsfall i åldrarna år. Efter 55 till 65 år reduceras beloppet med 0,5 basbelopp per år. Barnbelopp utges om den avlidne efterlämnar barn under 21 år med 1 till 2 basbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 0,5 basbelopp ( kr). Som medlem i Seko ingår följande försäkringar i medlemsavgiften. Försäkringarna administreras via Folksam. Medlemsolycksfall Fritid gäller vid olycksfall på fritiden. Om olycksfallet kräver läkarvård får du olycksfallsersättning med 1000 kr. Om du efter 12 mån fortfarande har läkarkostnader utgår ytterligare 1000 kr (max 5 år) mot kvitto. Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid utgår 1000 kr i ersättning, 1000 kr vid ytterligare sju dagar och 1000 kr vid ytterligare 15 dagar. Du kan även få ersättning för merkostnader under akuta sjuktiden t.ex. för hemhjälp, för skadade kläder och glasögon. Om du blir inskriven på sjukhus på grund av skadan i minst två dagar får du 200 kr/dygnet upp till 180 dagar. Om din skada kräver minst åtta dagars akut sjuktid får du ersättning med ett engångsbelopp beroende på vilken kroppsskada, t.ex. benbrott ersätts med 3000 kr. Medför olycksfallet invaliditet får du ersättning. Hur mycket beror på din ålder och invaliditetsgrad. Du kan även få ersättning för vanprydande ärr. Du kan även få krisbehandling. Om du mår psykiskt dåligt efter olycksfallet, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våld kan du få hjälp av psykolog. OBS! Statligt anställda rekommenderas att teckna kompletteringen av olycksfallsförsäkringen. Kostnad 18 kr/mån och omfattar medicinskt invaliditetsbelopp upp till kr. OBS! Gäller endast privatanställda medlemmar Grupplivförsäkring GF 3370 i försäkringen ingår försäkringsdelar för medlem och make/maka. Om den försäkrade avlider utgår följande belopp: 1. Medlem t.o.m. det år de fyller 65 år 1 bb ( kr) 2. Äldre medlem 0,15 bb (6 660 kr) 3. Maka/make till medlem enligt 1 1 basbelopp 4. Maka/make till medlem enligt 2 0,15 basbelopp GF 3370 kompletterar även olycksfallsförsäkringen med invaliditetsersättning upp till kr. Barngrupplivförsäkring ger begravningshjälp om ditt eller make/maka/sambos barn avlider med 0,5 bb ( kr). Kompletterande TGL, som är en grupplivförsäkring för medlemmar som utökar efterskyddet i TGL till fyllda 65 år. Arbetslöshetsföräkring (A-kassan) gäller när man är arbetslös. Inkomstförsäkring ersätter vid arbetslöshet mellanskillnaden från A-kassetaket (680 kr/dag) till 80% av lönen. Villkoret är att man arbetat och varit medlem de senast 12 månaderna. Detta gäller när du är arbetslös Arbetslöshetsförsäkring gäller när man är arbetslös. Högsta dagsersättning är 80% av lön, dock högst 680 kr/dag under de 200 första dagarna. För följande 100 dagar är dagersättningen 70% (högst 680 kr). Rätt till ersättning från A-kassan har den som varit medlem i minst 12 månader och blivit arbetslös. Under senaste 12-månadersperioden skall man ha arbetat i minst 6 månader med minst 80 timmar/mån eller 480 tim under en sammanhängande tid av 6 mån med minst 50 timmar i varje månad. Begär alltid ar bets gi var intyg då anställningen upphör. Anmäl dig till arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen för att ej gå miste om ersättning. AGS-sjukförsäkring för privatanställda ger ersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall inklusive yrkesskada. Försäkringen fortsätter efter det att anställningen har upphört under en efterskyddstid av 180 dagar. För försäkrad som blir arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande gäller efterskyddet så länge arbetslösheten varar, dock högst 2 år. Försäkringen gäller längst till 65 år. Omställningsförsäkring-AGB för privatanställda. Blir du arbetslös på grund av arbetsbrist kan du få stöd med att söka arbete, utbildning och starta eget via omställningsförsäkringen. AGB försäkringen ger en extra ersättning om du blir uppsagd från en tillsvidaranställning på grund av arbetsbrist. Du ska ha fyllt 40 år och haft anställning hos en eller flera arbetsgivare minst 50 månader de sista 5 åren. TA-S Trygghetsavtal samt Trygghetsrådet gäller statligt anställda. Avtalet är ett extra skydd och komplement till arbetslöshetsförsäkringen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet syftar i första hand till att med olika praktiska och ekonomiska åtgärder skaffa nytt arbete och i andra hand olika ekonomiska ersättningar. I avtalet ingår möjlighet till personlig rådgivning, ekonomiskt stöd, inkomsttrygghet om ny anställning innebär lägre lön m.m. TGL-(S)Tjänstegrupplivförsäkring omfattar döds fallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen fortsätter efter det att anställningen har upphört under en efterskyddstid av 180 dagar. För försäkrad som blir arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande gäller efterskyddet i 2 år. Inkomstföräkring ersätter vid arbetslöshet mellanskillnaden från A-kassetaket (680 kr/dag) till 80% av lönen. Villkoret är att man arbetat och varit medlem de senast 12 månaderna. 6 7

5 Från och med december 2013 har Seko ett rum och tillträde till konferensrum och övriga ytor på fackens hus i Karlskrona, Östra Köpmansgatan 36. Även Byggnads IF Metall och Handels har lokaler i byggnaden. Rummet kommer inledningsvis att vara bemannat av mig/ Seko 1-2 dagar i veckan. I första hand är fredagar avsatta för besök, men dagarna kan variera. Kom gärna in för en pratstund och en fika, eller om ni har något ni undrar över eller behöver hjälp med. Ring gärna först om ni vill träffa just mig, Jag jobbar i huvudsak med Väg- och Banavtalet samt ME-avtalet, men övriga Sekoiter är naturligtvis också välkomna. Skulle jag inte vara där så finns alltid personal från någon av de andra organisationerna på plats. Vi hjälps åt med att besvara enklare inte avtalsspecifika frågor oavsett vilket fackförbund ni är medlemmar i. Välkomna på besök! Mikael Carlsson, Ombudsman Seko Börjar det närma sig pension? Text & Bild Lotta Hansson Hur ansöker du om pension? Har du funderat på hur många år du ska plocka ut din avtals-/tjänstepension på? Vad gäller om du jobbar efter 65? Detta är några av de frågor som ett femtiotal skånska 60+ medlemmar fick besvarade på klubbens pensionsträff i Höör i mitten av februari. Det är mycket man ska hålla koll på när det är dags att gå i pension. Siv Martinsson från Folksam inledde med historiken, från folkpensionsreformen 1913, ATP 1960 till den avgiftsbestämda allmänna pensionsreformen som gäller sedan Det stod snabbt klart att avtals-/tjänstepensionen blir ett allt viktigare komplement till de oftast deprimerande siffrorna i det orange kuvertet. Hur länge man väljer att arbeta är det som mest påverkar storleken på den allmänna pensionen. När kan du ta ut allmän pension? Inkomst- och tilläggspension: Tidigast 61 år Premiepension: Tidigast 61 år Garantipension: Vid 65 år Enligt lag har du rätt att arbeta till 67 år. Därefter bestämmer arbetsgivaren. Allmän pension Man måste själv anmäla hos pensionsmyndigheten 2-3 månader innan man vill ha sin första utbetalning Avtalspension SAF/LO Enligt övergångsregler (gamla STP Särskild tilläggspension, före 1996). Man får brev från AMF 6 månader innan man fyller 65 år. Vill man inte ha ut sina STP-pengar vid 65-årsdagen så måste man besvara brevet. SAF/LO Avtalspension, Man får brev 6-8 veckor innan man går i pension (65 år) och där väljer man om man vill ha ut sina pengar på 5 år, 10 år eller livsvarigt. OBS! Besvaras ej brevet får man pengarna livsvarigt. Går man i pension innan 65 år, kontakta Fora: PA 03 Den statliga tjänstepensionen PA 03 består av tre delar: förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension och individuell ålderspension. Vissa av delarna måste man ansöka om och vissa får man automatiskt. Förmånsbestämd ålderspension När du tar ut din förmånsbestämda ålderspension måste du sluta din anställning och gå i pension. Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension tidigast från 61 år. Någon övre gräns finns inte. Berätta för arbetsgivare att du vill gå i pension. Det är arbetsgivaren som fyller i ansökan om förmånsbestämd ålderspension Sektion 223s årsmöte Tack alla medlemmar som gjorde väg & ban Kalmarsektion 223 årsmöte till en medlemsfest. Vi var 37 som trotsade snöstormen och möttes upp i bowlinghallen i Kalmar. Aktivitetsbeslut för 2014 blev allsvensk fotboll, speedway och maskinmässa. Vi saknade er i Norra distriktet väldigt mycket. Vi satsar på minst 60 närvarande vid nästa årsmöte. Tack än en gång! På översta bilden stoltserar 4 generationer ordföringar. Fr.v. Kalle Karlsson, Gehard Messner, Bjarne Ringdahl och Henrik Albertsson. En glad nyvald ordförande Bjarne Ringdahl

6 Ungdomsansvarigträff Den mars samlas alla ungdomsansvariga i klubbarna till en stor träff på Barnhusgatan i Stockholm. Branschorganisationens ungdomsgrupp har skickat ut kallelser till samtliga klubbar. Är du ungdomsansvarig och har missat kallelsen? Kontakta din klubb! Mattias Hedin Ungdomsansvarig Seko i NCC En översyn av skyddsombudens verksamhetsområden och en överenskommelse om hanteringen av hur vi utser skyddsombud (SO) på våra Seko-arbetsplatser håller på att tecknas. Ni som arbetar på Construction har varit vana vid att det kan ha varit ett Byggnads-SO på ett projekt som till hör Seko och vice versa. Så kommer det inte att vara framöver då våra SO endast utses på arbetsplats där Seko s Väg & Banavtal gäller. I februari genomförde vi en MB-utbildning i Hässleholm där 21 fackliga förtroendevalda från både Construction och Roads deltog tillsammans med 5 tjänstemän. Att vi genomför utbildningarna gemensamt har slagit väldigt väl ut. Fler partsgemensamma utbildningar är planerade, för det är många på väntelistan. För oss är det ett angenämt problem att det är så många som vill utbilda sig. Det har en avgörande betydelse för arbetsplatsen i kraft av ordning och reda att följa tecknade avtal och lagstiftning. Förra året var det totalstopp för lokala löneförhandlingar i så gott som hela NCC. Så ser det ut även hos våra kolleger i de andra stora företagen. Det är tydligt att de företagsrepresentanter som är mest aktiva i Sveriges Byggindustrier (läs NCC, PEAB och Skanska) har lyckats hålla tillbaka löneutvecklingen i sina egna företag. I många andra företag har det gjorts löneöverenskommelser med påslag utöver den centrala uppgörelsen. Ingen lönebegränsningskartell där inte Frågan kommer att ta upp på startmöten och UVA-möten. Karl-Johan Andersson Ordförande Seko företagsråd på NCC Seko Trafikverket 2013 har varit ett händelserikt år. Inom Seko TrV har de flesta geografiska sektioner nu kommit igång, vilket ni förhoppningsvis kommer att märka under det kommande året. Du har väl hittat vårt eget arbetsrum? Gå in på Intranätet och sök på Seko Trafikverket. Där hittar du allt möjligt, från vilka som är förtroendevalda till senaste informationsutskick. Inom TrV justeras organisationen hela tiden, med större eller mindre omorganisationer. Tyvärr känns det som vi är på väg mot en tyst organisation. Ofta får medarbetarna reda på hur de ska tycka innan frågan ens blivit ställd... Charlotte Olsson Ordförande Seko Trafikverket Positivt tänkande kan väl inte vara fel eller? Se möjligheter och lösningar! Fokusera på det som fungerar! Har du hört det förut? Tanken är säkert att framgångsrika prestationer ska älskas så att de förökar sig, medan det som inte fungerar ska tonas ner, så att de inte tynger organisationen. Det finns nog inte en enda mental coach som inte anger positivt tänkande som en av de viktigaste nycklarna till lycka och framgång. Tänk positivt, säger de när man försöker indikera att vägen till framgång kanske kan ha ett och annat gupp. Det positiva tänkandet har blivit lite av en religion av vår tid, och visst känner jag lite dåligt samvete att vara kritisk till något så positivt och som flera managementsystem bygger på men ändå förhåller jag mig alltmer skeptisk till tidens okritiska förhållningssätt till positivt tänkande. Jag kanske är negativ och lite förändringsobenägen, eller kan det vara så att jag faktiskt bara är en fullt normal vardagsskeptiker och realist Är det kanske en sak att låta sig inspireras av positiva förebilder, men en annan helt annan att tvingas till ett positivt förhållningssätt. Leder obefogad optimism till att utrymmet krymper för människor att fritt kunna kritisera det de ogillar? I praktiken en sorts censur och begränsning av diskussionen på arbetsplatsen, om det bara är tillåtet att uttrycka allt i positiva termer. Rent farligt blir det när alla okritiskt ska uppfatta problem som utmaningar, uteslutande ska se framåt och aldrig bakåt, och kapa banden till historien och erfarenheten. Många är givetvis sunt skeptiska till förträffligheten i detta förhållningssätt, men hur många räcker upp handen när risken är att bli klassad som oflexibel och förändringsobenägna? En tro på att allt kan lösas med positivt tänkande blir lätt absurd och i förlängningen inhuman. De som faktiskt har rejäla problem, sorger och sjukdomar - har de tänkt fel och har sig själva att skylla? För då är de ju egentligen inte förtjänta av någon hjälp - så bekvämt. Låter likt en filosofi vi inte vill ha tillbaka. Den blinda optimism är lite som ett virus som tycks kunna slå ut det mesta i sin väg, religion, solidaritet och normal vardagsskepsis. Den bär också på den obehagliga bieffekten att de som slås ut sällan skyller på någon annan än sig själva, jag hade ju inte den rätta inställningen Men varför ska människor förhålla sig positivt till sådant som faktiskt inte är det? Varför ska den som drabbas av nedskärningar på arbetsplatsen förhålla sig positiva till det? Men ju mer jag ser mig omkring, desto mer känner jag att många livsöden kan ha havererat på grund av vår tids överdrivna fokusering på det positiva tänkandet. Positiva ord som driv, handlingskraft och målmedvetenhet är sådant som kan få människor att uträtta stordåd. Men det måste ske i kombination med en förmåga att se eventuella hotbilder som kan torna upp sig. Risken är annars uppenbar att det utvecklas till att bli ett kollektivt önsketänkande. Charlotte Olsson Stulen identitet ett ökande problem Hjälp ingår i den kollektiva hemförsäkringen Ofta krävs bara ett personnummer för att beställa ett nytt mobilabonnemang, ta ett lån eller beställa varor. Så enkelt kan en bedragare stjäla din identitet. Antalet ID-stölder ökar lavinartat och därför inför Folksam från 1 januari 2014 hjälp vid ID-stöld för alla hemförsäkringskunder. För den som får sin identitet stulen kan det leda till allvarliga problem som exempelvis inkassoärenden och stora skulder. Det startar ofta med att bedragaren i någon annans namn och personnummer beställer ett mobilabonnemang som sedan används för att exempelvis ta sms-lån, beställa varor på nätet och ta emot sms om postleverans. Råd för att förebygga ID-stöld: Lämna inte ut personliga uppgifter via telefon, internet eller e-post om du inte säkert vet vem du har att göra med eller vad de ska användas till. Riv sönder papper som innehåller personuppgifter innan du slänger dem. Skriv in webbadresser själv istället för att klicka på länkar som skickas i e-post. Byt till en låsbar brevlåda. Reser du bort en längre tid är det bäst att eftersända eller be en vän ta in din post. Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på sociala medier. Folksams hjälp vid ID-stöld omfattar: Telefonassistans 24 timmar om dygnet för att förebygga, upptäcka och begränsa skadeomfattningen vid identitetsstöld, hjälp att anmäla identitetsstölden till polisen och att informera betalkorts utgivare och banker. Juridisk hjälp med upp till kronor per identitetsstöldshändelse, och hjälp att avvisa oriktiga pengakrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar. Om du råkar ut för ID-stöld och har Folksams hemförsäkring: Ring Öppet dygnet runt året om BTI har fått svensk ordförande Byggnads- och Träarbetar-Internationalen - BTI har valt Per-Olof Sjöö från GS-facket till ordförande. BTI är den globala fackliga federationen för fria och demokratiska fackförbund med medlemmar i byggnads-, byggmaterial- och träindustrin samt skogsbruket och närbesläktade branscher. BTI har 333 medlemsförbund varav Seko är ett. Tillsammans representerar BTI cirka 12 miljoner medlemmar i 130 länder. BTI:s uppdrag är att främja utvecklingen av fackföreningar i branschen i hela världen samt att främja och hävda arbetstagarnas rättigheter i ett hållbart utvecklingssammanhang. Vill du veta mera om BTI och dess verksamhet gå in på deras hemsida BTI organiserar och förhandlar med multinationella bolag. Facklig organisering i offentligt finansierade infrastrukturprojekt. Kampanj för anständiga jobb i samband med idrottsevenemang, Fair Games - Fair Play! Seko i Peab Vi håller just nu på med en omfattande inventering av alla våra skyddsombud och fackliga förtroendemän, det har varit lite si och så med de register vi har så det arbetet är nödvändigt. Just nu så arbetas det med lönemodeller för drift och underhåll där man tidigare har arbetat på det kommunala KFS-avtalet. Det var ett avtal med helt individuella löner och ingen individgaranti, vilket för en del kamrater har inneburit att man har fått väldigt lite i lönelyft eller ingenting alls. Vår tanke med de nya systemen är att alla ska få ut den centrala delen och att man sedan ska veta hur man klättrar vidare upp i lönestegarna. Vi tror och hoppas att det ska upplevas som en positiv förändring bland de anställda och de som vi har pratat med har varit odelat positiva till förslagen. Löneförhandlingarna kommer igång under våren men inga datum är satta ännu. Torsten Centerdal, vår kamrat i Peab AB s styrelse, gör enligt ryktena från de andra fackliga kamraterna där ett mycket gott arbete och driver tillsammans med de andra våra frågor på ett föredömligt sätt. Tack Totte! Det har under vintern skett förhandlingar om hur det framtida koncernövergripande arbetet med arbetsmiljöfrågorna ska ske och det är en del förändringar på gång. Ändringarna innebär att besluten skall tas i vårt gemensamma koncernförhandlingsråd och ärendena skall tas fram i en beredningsgrupp som består av 2 Byggnads, 1 Seko och 1 från PTK samt arbetsmiljöchefen på koncernen och eventuellt en till. Denna grupp kommer sedan att adjungera in de kompetenser man behöver beroende på ärendets art. Jag hoppas att detta arbetssätt kommer att innebära att det blir bra stuns i de gemensamma frågorna. Givetvis så kommer arbetet lokalt att fortsätta som förut. Sköt om er så syns vi i vår Christer

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Derbyvägen 6 A, Malmö Galaxen Byggs uppgift är att ordna arbetsförlagd rehabilitering genom anpassat arbete för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Målet för verksamheten är att arbetstagaren ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd. Rehabiliteringsarbetet bygger på ett nära samarbete mellan anpassningsgrupp, Galaxen Bygg, individ och företag. Galaxenanställningen hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet efter dina egna förutsättningar. Du anställs i ett företag med anpassade arbetsuppgifter. Anställningen är en rehabiliteringsanställning med stöd från Galaxen. Arbetsgivaren får ett lönebidrag via Galaxen vilket kompenserar bortfallet i arbetsförmåga. Galaxen besöker dig regelbundet för att följa upp att de arbetsuppgifter du har fungerar som tänkt med hänsyn till dina problem. För att vara aktuell för Galaxen ska du ha ditt ursprung inom byggfamiljen samt ha ett dokumenterat funktionshinder. Placeringen kan dock ske utanför byggsektorn. Parterna på byggarbetsmarknaden ser denna verksamhet som så viktig att man har enats om ett tillägg till kollektivavtalet som reglerar denna rehabiliteringsanställning. De huvudsakliga punkterna: - Du anställs i ett företag med kollektivavtal. - Överenskommelse om lön ska träffas innan anställningen. - Du har villkor enligt kollektivavtal: lön semester försäkringar etc. - Du får tillgodoräkna dig anställningstiden vid en framtida ordinarie anställning i placeringsföretaget. - Du utgör en egen turordningsenhet vid uppsägning. - Du har inte företrädesrätt vid återanställning. - Anställningen inleds med två års allmän visstidsanställning, som därefter övergår till en tillsvidareanställning med särskilda bestämmelser. Vid förtida uppsägning av visstidsanställning gäller 1 månads underrättelse samt en månads uppsägningstid. Anpassningsgrupp Anpassningsgruppen är byggbranschens samlade kraft i rehabiliteringsfrågor. Gruppen består av arbetsförmedlare från Af, handläggare från Fk, rehabiliteringsansvariga från den fackliga sidan samt arbetsgivarrepresentanter. Enligt överenskommelse mellan Af, Fk och Galaxen Bygg anmäls samtliga individer, med bakgrund från byggsektorn och som har en funktionsnedsättning, till Anpassningsgruppen (RAB). Gruppens arbete är ett lagarbete och alla medlemmar i gruppen ansvarar för att inom respektive verksamhetsområde identifiera individer som kan vara aktuella för anpassningsgruppens arbete. För att gruppen ska kunna hjälpa individen på bästa sätt krävs medicinsk dokumentation som klarlägger funktionshindret samt att individen är positivt inställd till rehabiliteringsinsatsen. Det är ingen självklarhet att alla ärenden resulterar i en Galaxenanställning. I de fall som en sådan anställning rekommenderas av anpassningsgruppen är det den enskildes och gruppens gemensamma ansvar att finna lämplig placering. Anställningen inleds med två års allmän visstidsanställning, som därefter övergår till en tillsvidareanställning med särskilda bestämmelser. Handläggaren på Galaxen Bygg administrerar vidare alla handlingar såsom handlingsplan för rehabilitering, anställningsbekräftelse samt övrig dokumentation i Galaxen Byggs administrativa system. Målet med rehabiliteringsverksamheten är att individen ska återgå till arbete utan lönestöd. Läs mer om hur Galaxen fungerar på deras hemsida 12

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 En aktivare klubb Hur kommer vi dit, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Tvärbanan och grabbarna som bygger den, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: En kallare värld

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: En kallare värld Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: En kallare värld Med mössan i hand, sid 4 Nöden har ingen lag men en bajamaja på hjul, sid 5 1 Försäkringsspecial sid

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2011. I detta nummer av Vägbanan: Ingmar Fransson Ny vikarierande ombudsman, sid 5

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2011. I detta nummer av Vägbanan: Ingmar Fransson Ny vikarierande ombudsman, sid 5 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Södra Götaland mars 2011 I detta nummer av Vägbanan: Ingmar Fransson Ny vikarierande ombudsman, sid 5 Försäkringsspecial, sid 6-8 Citytunneln Nya krav på underhållsfolket,

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 1 Utbilda dig med facket Medlemsutbildningar, sid 9 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Mikael Johansson ny ombudsman i SEKO, sid 4 Tema Försäkringar

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2015 I detta nummer av Vägbanan: 1 Nya regler för personalutrymmen gäller även bodar, sid 3 Södra Grev Rosen Arbetsplatsbesök hos Skanska, sid 4-5 Försäkringsaktuellt

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2015 I detta nummer av Vägbanan: 1 Nya regler för personalutrymmen gäller även bodar, sid 3 Försäkringsaktuellt Uppdateringar för 2015, sid 6-7, 11 Även

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Södra Götaland mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Vinteraktiviteter på verket i Dalby, sid 5 Tema

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Nöden har ingen lag. Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Nöden har ingen lag. Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Nöden har ingen lag men en bajamaja på hjul, sid 5 1 Försäkringsspecial sid 6-7 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan:

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2015 I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen gäller även bodar, sid 3 Vart är vi på väg? sid 4 Försäkringsaktuellt Uppdateringar för

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 En iskall kille Per-Anders kör isracing, sid 4 Tema Försäkringar

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR PA 03 2012-10-24 Hans Norin, OFR Vad är OFR? En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fjorton fackliga organisationer med cirka 555 000 medlemmar inom den offentliga sektorn. Statlig

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer