Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj Förstatliga hanteringen av flyktingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar"

Transkript

1 Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj Förstatliga hanteringen av flyktingar Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 2. Statsbidrag räddningstjänstuppdraget Försöksvotering med handuppräckning Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 3. Elcertifikat elskatter Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 4. Förändra livsmedelsskatter Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 5. Sms-lån Snabba lån Beslut: att bifalla motionen 6. Stärk studieorganisatörens roll Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 7. Rösträtt vid årsmöte Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 8. Nationella prov i åk 3 Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 9. Från praktik till anställning Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 10. Jämställd folkrörelse Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 11. Klimat interna partiarbetet Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 12. Kulturpolitiskt program Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild

2 Sida 1 av 2 Motion till partikongressen 2015 Förstatliga all hantering av flyktingar med omedelbar verkan. På riksplanet Sverige stod för cirka en femtedel av alla beviljade asylansökningar i EU under Närmare flyktingar fick under 2013 asyl i Sverige vilket är 300 fler än antalet i Tyskland (EU:s statistikbyrå Eurostat). De fem länder som tog emot flest är Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien stod tillsammans för mer än 70 procent av alla asylbeviljanden. I förhållande till befolkningen var Malta generösast att bevilja asyl, därefter kom Sverige. Den enskilt största gruppen som fick asyl var syrier närmare eller en fjärdedel. Tillsammans med Tyskland stod Sverige för mer än 60 procent av alla beviljade asylansökningar från Syrien. Total inkom asylansökningar under 2013 av dessa godkändes en tredjedel antingen direkt eller efter överklagan. Sedan 2011 har antalet beviljade asylansökningar mer än fördubblats i Sverige. Detta är läget i Europa. På Kommunnivå I dag finns det ett avtal mellan ex. Sandvikens kommun och Migrationsverket om hur många flyktingar som Sandviken ska ta emot varje år. I dagsläget gäller avtalet hela personer/år, vilket är en ansenlig mängd och kommunen belastas hårt med en så stor flyktingström. Det handlar om människor som redan har beviljats uppehållstillstånd. Nyligen har nära nog 200 flyktingar tagits emot i Kungsgården. Detta är ohållbart på sikt och det är en rad kommuner i landet som inte tar emot flyktingar. Mottagande av flyktingar måste hanteras i ett riksperspektiv och spridas till alla kommuner. I december 2010 införde regeringen "Etableringsreformen" som innebar att Arbetsförmedlingen fick en större roll vid flyktingmottagningen i kommunerna. I länet är arbetslösheten stor och arbetslösheten ökar om mängden flyktingar förblir så pass stor. Lokalisering av flyktingar Flyktingar ska inte ledas dit där det finns bostäder, men inga jobb. Men det är precis vad som sker. Kommunerna med lägst arbetslöshet tillhör de som tar emot minst flyktingar: Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Ekerö, Lomma, Lidingö, Tjörn, Knivsta och Lerum. De uppräknade kommunerna har lägst arbetslöshet och borde finnas bland de som tar emot många flyktingar. Men så är inte fallet. De tillhör istället de kommuner som tar

3 Sida 2 av 2 emot allra minst andel flyktingar med beviljade uppehållstillstånd i förhållande till sin folkmängd. Åsa Morberg S-kvinna i Sandviken yrkar Att Socialdemokraterna ser över regelverket för asylhanteringen så att det blir en mer rättvis fördelning av asylboenden i hela Sverige. Att Socialdemokraterna verkar för en förändring så att inte privata företagare kan tjäna pengar på asylsökande behov av boende. Att Socialdemokraterna ser över reglerna så att stat, regioner, landsting, kommuner och ideella organisationer kan vara huvudmän för asylboenden. Åsa Morberg S-kvinna i Sandviken Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen bifalla motionen

4 Motion till partikongressen 2015 Förändra och fördela statsbidragen till kommuner på ett bättre sätt för räddningstjänstuppdraget. Jag verkar och bor i ett arbetsmarknadsområde där vår räddningstjänst har flera företag med hög risk och Seveso anläggningar. (Kemiska anläggningar) Vi har ett flertal industrier, och även ett kärnkraftverk som vårt Räddningstjänstförbund skall arbeta gentemot både vid förebyggande, vid hot om fara och vid brandsituationer. Dessa industrier och kärnkraftverket kräver mer kunskap fler kompetenser än vad man behöver ha inom andra områden inom Sverige. Jag vill att man utreder om det är möjligt att fördela statsbidragen så att räddningstjänstförbund och kommuner som har Sevesoanläggningar och som verkar inom hög risk områden kan få en ökad statsbidragspott för sitt arbete så att det blir ett mer jämlikt uppdrag för våra verksamheter. Jag yrkar på: att Socialdemokraterna driver och utreder frågan i motionens anda så att de Räddningstjänstförbund som agerar inom hög risk områden och som har Seveso anläggningar kan få högre statsbidrag för sitt uppdrag. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens Kvinnoklubb Sandvikens S-kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

5 Motion till partikongressen 2015 Elcertifikat och Elskatter Elcertifikatsystemet bidrar till att öka de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. Grundprincipen för systemet är att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt. Genom försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk. Jag har upptäckt att de som har gamla anläggningar som producerar förnyelsebar energi får minskade andelar av elcertifikat trots att de producerar enbart förnyelsebar energi i dessa anläggningar. Vi borde se över hela systemet med hur man producerar energi så att alla som producerar förnyelsebar energi får bättre utdelning av skatter och certifikat. Det skall vara fördelaktigt att satsa på nya anläggningar, forska fram nya sätt att producera förnyelsebar energi samt att rusta och investera i redan fungerande anläggningar. Det skall vara dyrt att fortsätta producera elenergi ur produkter som inte är förnyelsebara. Jag yrkar: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall förändra Elcertifikaten och Elskatterna så att de gynnar all förnyelsebar elproduktion. Att både nybyggda och gamla anläggningar som rustas och underhålls som producerar förnyelsebar energi får ta del av systemet med lägre skatter och fler elcertifikat. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor Sandvikens kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen bifalla motionen

6 Motion till partikongressen 2015 Förändra livsmedelsskatter Idag är det billigare att köpa onyttiga livsmedel än en del nyttiga livsmedel som vi behöver och mår bra av. Det finns många saker ute i våra butiker och på våra restauranger som är billiga och onyttiga, jag kommer att ge några exempel: Det är en del som av ekonomiska skäl köper billig juice istället för bra juice eller frukt. Halvfabrikat istället för bra råvaror, vitt bröd istället för fullkornsbröd, läsk istället för mjölk, sötade flingor istället för gryner. Det är inte kunskapen som fattas utan tillgången på varor som produceras och säljs som lockvaror. En del av befolkningen har inte ekonomi att köpa kravmärkta produkter. Samtidigt som befolkningen får högre och högre BMI, barn blir feta tidigt och rör sig mindre och mindre. Detta medför höga kostnader i sjukvården och vi får sämre folkhälsa. Vi skulle behöva se över om det går att förändra våra köp och matvanor genom att förändra livsmedelsskatterna och genom folkbildning. Jag skulle vilja att man undersöker om det går att ta ut en lyxskatt på de varor som vi inte behöver, de varor som har hög socker och hög fetthalt, halvfabrikat samt hög skatt på tobak och alkohol. Jag vet inte om detta är möjligt med tanke på reglerna som rör våra inhemska producenter och EU-lagstiftningen Efter detta enkla resonemang yrkar jag: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda om det går att införa lyxskatt på onödiga matvaror, tobak och alkohol samt om vi kan utforma en folkbildningssatsning tillsamman med ABF i motionens anda. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor S-kvinnor i Sandviken har antagit motionen som sin egen. avslå motionen och sända den som enskild

7 Motion till partikongressen 2015 Förändra hanteringen med Sms lånen och snabba lån. Det är alltför lätt att få och ta Sms lån idag. Det görs ingen eller obefintlig undersökning från de som lånar ut pengar av de som vill låna pengar. Lånebolagen har höga och i vissa fall oskälliga räntor. Det är många som snabbt får stora skulder som de har svårt att ta sig ur. Det är svårt att få skuldsanering. Några av våra medborgare har låg, oregelbunden eller obefintlig inkomst. Då kan det vara lätt att falla för frestelsen att snabbt låna pengar och en kort stund glömma att det kan bli svårt att betala tillbaka lånet med hög ränta. Det vore bättre om de som lånar ut pengar undersökte varje låneansökan bättre och var tuffare i sina avslag och verkligen såg till att de som lånar pengar har möjlighet att betala tillbaka sina lån. När man tar ett snabbt lån via en mobiltelefon så kollas det inte upp om man kan och får hantera pengar själv. Det finns exempel på medborgare som har god man som har tagit ett sms lån fast de inte får och kan hantera sin ekonomi själv. Vi som folkrörelseparti kan utforma ett utbildningsprogram som kan påverka tanken på hur befolkningen hanterar lån och köp på avbetalning. Utifrån detta enkla resonemang yrkar jag: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall förändra hur man kan ta snabba lån med höga räntor och sms lån. Att Socialdemokraterna tillsammans med ABF utformar ett folkbildningsprogram i hur man hanterar Sms lån och köp via avbetalning. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor Sandvikens S-kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen bifalla motionen

8 F R A M T I D S P A R T I E T Motion till partikongressen 2015 Stärk studieorganisatörens roll Partistyrelsen gör med Studieplan en kraftfull satsning på studier. Satsningen bygger på att ansvar delas och tas i partidistrikt och arbetarekommuner. Det är bra. Ska vi renovera folkrörelsen Socialdemokraterna krävs kunniga och engagerade medlemmar som får ständig påfyllning av kunskaper och färdigheter. För att realisera planerna om regelbunden medlemsutbildning och ledarutbildning i partiet behöver vi starka ledare för studieverksamheten liksom kunskap i rörelsens alla delar kring varför studier är viktigt för utveckling och engagemang. Vi tror att det är viktigt att stärka studieorganisatörernas roll i folkrörelsen Socialdemokraterna. Det kan ske genom att skapa förutsättningar för studieledare att träffas, fortbildas och utbyta erfarenheter. Men också genom att starkare betona studiernas betydelse för organisationen i olika sammanhang. Ett sätt att starkare betona studieorganisatörens roll är att valberedningarna på varje nivå i partiorganisationen rekryterar en av styrelseledamöterna med utgångspunkten att denna ska axla särskilt ansvar för studierna. Förslag att partistadgarna ändras så att 7 Verkställande utskottet, moment 2 får följande lydelse: [ ] Av utskottets ledamöter väljs ordförande, sekreterare och studieorganisatör särskilt.[ ] att grundstadgar för partidistrikt ändras så att 6 Distriktsstyrelse, moment 5 får följande lydelse: Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i distriktet och ska ingå i verkställande utskottet. att att att grundstadgar för arbetarekommuner ändras så att 6 Arbetarekommunens styrelse, moment 2 får följande lydelse: [ ] Av styrelsens ledamöter väljs ordförande, kassör och studieorganisatör särskilt. [ ] partistyrelsen avsätter resurser till att samla studieorganisatörerna i partidistrikt och arbetarekommuner vid ett tillfälle per år, för kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. partistyrelsen medverkar till att ett diskussionsforum för studieorganisatörerna upprättas via nätet. Ingrid H Amrén och Lena Åman bifalla motionen

9 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Motion om stadgeändring angående rösträtt vid årsmöte Vi är en demokratisk organisation som vill ha många medlemmar. Det bästa är om vi får många medlemmar som deltar aktivt i vårt partiarbete, deltar våra studier, våra utåtriktade aktiviteter och är med och diskuterar de principiella frågorna när vi skriver partiprogram och våra lokala valprogram. Kommer på våra utbildningar, medlemsmöten, värvar fler medlemmar som upptäcker glädjen av hur man kan vara med och påverka i vår organisation genom diskussioner, skriva motioner, utse företrädare som företräder oss inom partiorganisationen alla led. Väljer våra förtroendevalda i de kommunala, kommunförbund, regionala och riksdagsorganen. För att veta vad vi har diskuterat fram till våra principprogram och vilka som är mest lämpade för att väljas till de olika posterna. Så är det bra om man har deltagit i något eller några av våra aktiviteter innan årsmötet. Jag vill undvika en situation att det kommer nya medlemmar på ett årsmöte som betalar in sin medlemsavgift och röstar in ändringar i våra lokal partiprogram eller röstar in personer som inte följer våra grundvärderingar som vi har i vårt parti. Jag yrkar Att vi ändrar stadgarna så att våra medlemmar blir röstberättigade till vårt årsmöte om de har betalat in sin medlemsavgift en månad före årsmötet och att arbetarkommunens styrelse har godkänt medlemskapet. Marie Frestadius S-kvinna i Sandviken Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

10 Motion till partikongressen 2015 Om avskaffande av de nationella proven i åk 3 Den borgerliga alliansen har ökat ut såväl betyg som nationella prov. Den socialdemokratiska skolan fäster inte lika stor vikt vid betyg som alliansen. Framför allt inte för de yngre barnen. Det har också införts ett antal nationella prov i skolsystemet under det borgerliga styret. De nationella proven i åk 3 består av många delprov och belastar personalen hårt. För barnen i yngre åldrar är de nationella proven en rejäl stressfaktor. De nationella proven har ringa betydelse ur lärandeaspekt eller ur pedagogisk aspekt. Eleverna i åk 3 (åk 4 i specialskolan) genomför nationella prov i ämnena, svenska och svenska som andra språk. Proven är avsedda att ge läraren stöd vid bedömningen av elevernas kunskap i förhållande till kunskapskraven, men arbetsbelastningen är stor och svår genom proven. Resultatet från proven är avsedda att ge stöd för den fortsatta planeringen av undervisningen, men undervisningen kan planeras utan de nationella proven. Jessica Högberg S-kvinna i Sandviken yrkar Att de nationella proven avskaffas med omedelbar verkan för de yngsta barnen i åk 3. Jessica Högberg Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen Sandvikens Arbetarkommun har beslutat att bifalla motionen

11 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Från praktik till anställning Många praktikanter får pröva många praktplatser och går från den ena praktikplatsen till den andra utan att få någon form av anställning. Tre månader praktik borde räcka för de flesta arbetsgivare att se om praktikanten är lämpligt för arbetet. Om det inte finns arbete/sysselsättning som passar den arbetssökande bör den få en arbetsmarknadsutbildning som ökar kompetens och gör den arbetssökande mer anställningsbar. Svenska språket upplevs som ett hinder vid anställning. En del arbetsgivaren meddelar att den arbetssökande inte behärskar det svenska språket som orsak för att inte anställa invandrare. De krav på kunskap i svenska språket som idag ställs behövs inte för alla arbeten. Arbetes art ska avgöra vilka språkkunskaper som krävs. Svenska språket lär man sig inte enbart i klassrummet utan det behövs att varje person får möjlighet att ingå i olika föreningsverksamheter och att de får möjlighet att träna svenska språket i vardagsituationer likväl som i yrkesarbetet. Detta är viktigt del för integrationsarbetet. Sabella Moges S-kvinna i Sandviken yrkar Att Socialdemokraterna beslutar sig för att se över SFI undervisningen och arbetsmarknadsreglerna så att anpassningen blir lättare för våra invandrare att kunna komma ut i arbete i motionens anda. S-kvinnor i Sandviken har beslutat att anta motionen som sin egen Sandvikens Arbetarekommun har beslutat att avslå motionen och sända den som enskild

12 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Handlingsplan för en jämställd folkrörelse Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Vårt parti har varit föregångare inom arbetet med jämställdhet mellan könen och med åldersblandade listor i allmänna val. Mycket bra har åstadkommits och vår förda politik har påverkat samhällets utveckling åt rätt håll. Vårt parti har dock en bit kvar att gå tills vi kan kalla oss en jämställd folkrörelse. Fortfarande kvarstår problem med sned könsfördelning och könskränkande beteende. Det händer att kvinnor tvingas utforma särskilda strategier i det partiinterna arbetet för att undvika sexism. Så kan vi inte ha det. Ytterst blir det en trovärdighetsfråga. Partistyrelsens centrala medlemsundersökningar bekräftar detta: En av fyra medlemmar säger att de har blivit behandlade på ett dåligt sätt i verksamheten någon gång, oftast på grund av sina åsikter. Fyra av tio medlemmar inte är nöjda med sitt medlemskap. Våra stadgar behöver också ses över för möjliggöra jämställdhet i partiets olika interna forum. Ett exempel där det brister idag är ombudsval till partikongress. Idag är det inte möjligt att låta medlemmarna välja en man och en kvinna från en valkrets och att distriktet kan sätta samman en jämställd representation baserat på medlemmarnas val. Medlemsdemokrati måste vara möjligt att förena med jämställdhet i en folkrörelse som vår. Jag föreslår partikongressen besluta: Att handlingsplaner tas fram i samtliga partidistrikt som stöd för arbetarekommunernas arbete med jämställdhetsfrågor. Handlingsplanen ska vara brett förankrad i respektive län och innehålla åtgärder som respektive distrikt behöver jobba med för att Socialdemokraterna ska bli en framtidsinriktad och jämställd folkrörelse. Att partistyrelsen får i uppdrag att se över stadgarna för att möjliggöra jämn könsrepresentation i alla partiets formella forum Att genusvetenskap och jämställdhetsfrågor blir ett självklart inslag i partiets medlemsutbildning och utbildning för förtroendevalda." Marie Frestadius, S-kvinnor i Sandviken avslå motionen och sända den som enskild

13 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Förbättrat klimat i det interna partiarbetet Vi är ett parti som ständigt utvecklar sig, vi får nya medlemmar som skall trivas och utvecklas inom vårt folkrörelseparti. Vi behöver se över hur vi trivs och verkar inom vår organisation. Det borde vara självklart att det skall vara nolltolerans mot kränkningar inom vårt parti Varje person skall kunna känna sig välkommen, vi ska slippa höra nedsättande kommentarer om vi har någon form av funktionsnedsättning eller är av ett visst kön så ska vi slippa höra antydningar om vår sexuella eller andra kränkande uttalanden om vår klädsel och vårt utseende. Vilken tro vi har eller vilken vi är kära i, det smärtar mig när partikamrater blir hånade för att de är troende eller lever i ett samkönat förhållande. Dessa saker skulle inte betyda något eller försvåra vårt engagemang inom partiet. Jag har vid ett flertal situationer som jag inte tänker beskriva upplevt att partikamrater har öppet sårats eller det har pratats bakom ryggen på partikamrater som på något sätt bryter den norm som sorgligt nog är styrande i vårt parti. Vill vi öka vårt medlemsantal och lyckas behålla våra medlemmar och leva som vi lär så måste alla partikamrater delta i studier och utbildning där vi lär oss mer hur vi upptäcker och förhindrar dessa avarter som gör att bilden av vårt parti försämras. Marie Frestadius S-kvinna yrkar: Att vårt parti ser över vårt utbildningsprogram och hur vi motverkar dessa negativa strömningar inom partiet. Att partiet skriver fram en policy för hur vi ska uppträda mot varandra i dessa frågor, som varje medlem får skriva på innan de går med i partiet och att det kan vara en orsak till uteslutning om man bryter mot policyn. Marie Frestadius S-kvinnor i Sandviken S-kvinnor i Sandviken har antagit motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

14 Motion till partikongressen 2015 Angående kulturpolitiskt program Arbetarrörelsen har alltid haft folkbildnings ambitioner. Mycket av kulturens framväxt har haft sin begynnelse i arbetsplatsanknytning och kulturell bildning. Människors lika värde har varit självklart i det arbetet. I traditionen att göra kulturen tillgänglig för alla, har människor utvecklats, funnit sin identitet och erövrat självkänsla. Vi som var med och skrev det kulturpolitiska programmet för Sandvikens socialdemokrater kände stolthet och glädje när arbetarkommunen den 27 augusti 2010 antog programmet som sitt. Våra kommunalråd poängterade vid detta tillfälle att Kulturen tillhör kommunens kärnverksamhet. Kulturen har ett egenvärde är ett fundament i samhällsbygget. Vårt mål är att öka alla människors delaktighet i kulturlivet, främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet. En ansvarsfull kulturpolitik kräver resurser. Vi yrkar: Att alla arbetarkommuner tar beslut att formulera ett kulturpolitiskt program för sin arbetarkommun som underlag för politiska beslut på kort och lång sikt för att främja den kulturella utvecklingen i varje kommun för att alla invånare skall få möjlighet att delta i den kulturella utvecklingen. Sandviken den 21 januari 2015 Harry Berg, Tommy Eklund, Marie Frestadius, Karl Erik Larsson, Kjerstin Lundblad, Åsa Wirén Jonsson avslå motionen och sända den som enskild

MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖREDRAGANDE SIDA

MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖREDRAGANDE SIDA MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖREDRAGANDE SIDA 7. KVINNORS MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 7.1 Program för miljö, hållbar utveckling och jordens överlevnad Örebro Lena Sommestad 4 7.2 Strategi för vindkraft Örebro

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer