Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj Förstatliga hanteringen av flyktingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar"

Transkript

1 Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj Förstatliga hanteringen av flyktingar Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 2. Statsbidrag räddningstjänstuppdraget Försöksvotering med handuppräckning Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 3. Elcertifikat elskatter Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 4. Förändra livsmedelsskatter Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 5. Sms-lån Snabba lån Beslut: att bifalla motionen 6. Stärk studieorganisatörens roll Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 7. Rösträtt vid årsmöte Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 8. Nationella prov i åk 3 Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 9. Från praktik till anställning Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 10. Jämställd folkrörelse Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 11. Klimat interna partiarbetet Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 12. Kulturpolitiskt program Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild

2 Sida 1 av 2 Motion till partikongressen 2015 Förstatliga all hantering av flyktingar med omedelbar verkan. På riksplanet Sverige stod för cirka en femtedel av alla beviljade asylansökningar i EU under Närmare flyktingar fick under 2013 asyl i Sverige vilket är 300 fler än antalet i Tyskland (EU:s statistikbyrå Eurostat). De fem länder som tog emot flest är Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien stod tillsammans för mer än 70 procent av alla asylbeviljanden. I förhållande till befolkningen var Malta generösast att bevilja asyl, därefter kom Sverige. Den enskilt största gruppen som fick asyl var syrier närmare eller en fjärdedel. Tillsammans med Tyskland stod Sverige för mer än 60 procent av alla beviljade asylansökningar från Syrien. Total inkom asylansökningar under 2013 av dessa godkändes en tredjedel antingen direkt eller efter överklagan. Sedan 2011 har antalet beviljade asylansökningar mer än fördubblats i Sverige. Detta är läget i Europa. På Kommunnivå I dag finns det ett avtal mellan ex. Sandvikens kommun och Migrationsverket om hur många flyktingar som Sandviken ska ta emot varje år. I dagsläget gäller avtalet hela personer/år, vilket är en ansenlig mängd och kommunen belastas hårt med en så stor flyktingström. Det handlar om människor som redan har beviljats uppehållstillstånd. Nyligen har nära nog 200 flyktingar tagits emot i Kungsgården. Detta är ohållbart på sikt och det är en rad kommuner i landet som inte tar emot flyktingar. Mottagande av flyktingar måste hanteras i ett riksperspektiv och spridas till alla kommuner. I december 2010 införde regeringen "Etableringsreformen" som innebar att Arbetsförmedlingen fick en större roll vid flyktingmottagningen i kommunerna. I länet är arbetslösheten stor och arbetslösheten ökar om mängden flyktingar förblir så pass stor. Lokalisering av flyktingar Flyktingar ska inte ledas dit där det finns bostäder, men inga jobb. Men det är precis vad som sker. Kommunerna med lägst arbetslöshet tillhör de som tar emot minst flyktingar: Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Ekerö, Lomma, Lidingö, Tjörn, Knivsta och Lerum. De uppräknade kommunerna har lägst arbetslöshet och borde finnas bland de som tar emot många flyktingar. Men så är inte fallet. De tillhör istället de kommuner som tar

3 Sida 2 av 2 emot allra minst andel flyktingar med beviljade uppehållstillstånd i förhållande till sin folkmängd. Åsa Morberg S-kvinna i Sandviken yrkar Att Socialdemokraterna ser över regelverket för asylhanteringen så att det blir en mer rättvis fördelning av asylboenden i hela Sverige. Att Socialdemokraterna verkar för en förändring så att inte privata företagare kan tjäna pengar på asylsökande behov av boende. Att Socialdemokraterna ser över reglerna så att stat, regioner, landsting, kommuner och ideella organisationer kan vara huvudmän för asylboenden. Åsa Morberg S-kvinna i Sandviken Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen bifalla motionen

4 Motion till partikongressen 2015 Förändra och fördela statsbidragen till kommuner på ett bättre sätt för räddningstjänstuppdraget. Jag verkar och bor i ett arbetsmarknadsområde där vår räddningstjänst har flera företag med hög risk och Seveso anläggningar. (Kemiska anläggningar) Vi har ett flertal industrier, och även ett kärnkraftverk som vårt Räddningstjänstförbund skall arbeta gentemot både vid förebyggande, vid hot om fara och vid brandsituationer. Dessa industrier och kärnkraftverket kräver mer kunskap fler kompetenser än vad man behöver ha inom andra områden inom Sverige. Jag vill att man utreder om det är möjligt att fördela statsbidragen så att räddningstjänstförbund och kommuner som har Sevesoanläggningar och som verkar inom hög risk områden kan få en ökad statsbidragspott för sitt arbete så att det blir ett mer jämlikt uppdrag för våra verksamheter. Jag yrkar på: att Socialdemokraterna driver och utreder frågan i motionens anda så att de Räddningstjänstförbund som agerar inom hög risk områden och som har Seveso anläggningar kan få högre statsbidrag för sitt uppdrag. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens Kvinnoklubb Sandvikens S-kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

5 Motion till partikongressen 2015 Elcertifikat och Elskatter Elcertifikatsystemet bidrar till att öka de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. Grundprincipen för systemet är att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt. Genom försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk. Jag har upptäckt att de som har gamla anläggningar som producerar förnyelsebar energi får minskade andelar av elcertifikat trots att de producerar enbart förnyelsebar energi i dessa anläggningar. Vi borde se över hela systemet med hur man producerar energi så att alla som producerar förnyelsebar energi får bättre utdelning av skatter och certifikat. Det skall vara fördelaktigt att satsa på nya anläggningar, forska fram nya sätt att producera förnyelsebar energi samt att rusta och investera i redan fungerande anläggningar. Det skall vara dyrt att fortsätta producera elenergi ur produkter som inte är förnyelsebara. Jag yrkar: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall förändra Elcertifikaten och Elskatterna så att de gynnar all förnyelsebar elproduktion. Att både nybyggda och gamla anläggningar som rustas och underhålls som producerar förnyelsebar energi får ta del av systemet med lägre skatter och fler elcertifikat. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor Sandvikens kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen bifalla motionen

6 Motion till partikongressen 2015 Förändra livsmedelsskatter Idag är det billigare att köpa onyttiga livsmedel än en del nyttiga livsmedel som vi behöver och mår bra av. Det finns många saker ute i våra butiker och på våra restauranger som är billiga och onyttiga, jag kommer att ge några exempel: Det är en del som av ekonomiska skäl köper billig juice istället för bra juice eller frukt. Halvfabrikat istället för bra råvaror, vitt bröd istället för fullkornsbröd, läsk istället för mjölk, sötade flingor istället för gryner. Det är inte kunskapen som fattas utan tillgången på varor som produceras och säljs som lockvaror. En del av befolkningen har inte ekonomi att köpa kravmärkta produkter. Samtidigt som befolkningen får högre och högre BMI, barn blir feta tidigt och rör sig mindre och mindre. Detta medför höga kostnader i sjukvården och vi får sämre folkhälsa. Vi skulle behöva se över om det går att förändra våra köp och matvanor genom att förändra livsmedelsskatterna och genom folkbildning. Jag skulle vilja att man undersöker om det går att ta ut en lyxskatt på de varor som vi inte behöver, de varor som har hög socker och hög fetthalt, halvfabrikat samt hög skatt på tobak och alkohol. Jag vet inte om detta är möjligt med tanke på reglerna som rör våra inhemska producenter och EU-lagstiftningen Efter detta enkla resonemang yrkar jag: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda om det går att införa lyxskatt på onödiga matvaror, tobak och alkohol samt om vi kan utforma en folkbildningssatsning tillsamman med ABF i motionens anda. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor S-kvinnor i Sandviken har antagit motionen som sin egen. avslå motionen och sända den som enskild

7 Motion till partikongressen 2015 Förändra hanteringen med Sms lånen och snabba lån. Det är alltför lätt att få och ta Sms lån idag. Det görs ingen eller obefintlig undersökning från de som lånar ut pengar av de som vill låna pengar. Lånebolagen har höga och i vissa fall oskälliga räntor. Det är många som snabbt får stora skulder som de har svårt att ta sig ur. Det är svårt att få skuldsanering. Några av våra medborgare har låg, oregelbunden eller obefintlig inkomst. Då kan det vara lätt att falla för frestelsen att snabbt låna pengar och en kort stund glömma att det kan bli svårt att betala tillbaka lånet med hög ränta. Det vore bättre om de som lånar ut pengar undersökte varje låneansökan bättre och var tuffare i sina avslag och verkligen såg till att de som lånar pengar har möjlighet att betala tillbaka sina lån. När man tar ett snabbt lån via en mobiltelefon så kollas det inte upp om man kan och får hantera pengar själv. Det finns exempel på medborgare som har god man som har tagit ett sms lån fast de inte får och kan hantera sin ekonomi själv. Vi som folkrörelseparti kan utforma ett utbildningsprogram som kan påverka tanken på hur befolkningen hanterar lån och köp på avbetalning. Utifrån detta enkla resonemang yrkar jag: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall förändra hur man kan ta snabba lån med höga räntor och sms lån. Att Socialdemokraterna tillsammans med ABF utformar ett folkbildningsprogram i hur man hanterar Sms lån och köp via avbetalning. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor Sandvikens S-kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen bifalla motionen

8 F R A M T I D S P A R T I E T Motion till partikongressen 2015 Stärk studieorganisatörens roll Partistyrelsen gör med Studieplan en kraftfull satsning på studier. Satsningen bygger på att ansvar delas och tas i partidistrikt och arbetarekommuner. Det är bra. Ska vi renovera folkrörelsen Socialdemokraterna krävs kunniga och engagerade medlemmar som får ständig påfyllning av kunskaper och färdigheter. För att realisera planerna om regelbunden medlemsutbildning och ledarutbildning i partiet behöver vi starka ledare för studieverksamheten liksom kunskap i rörelsens alla delar kring varför studier är viktigt för utveckling och engagemang. Vi tror att det är viktigt att stärka studieorganisatörernas roll i folkrörelsen Socialdemokraterna. Det kan ske genom att skapa förutsättningar för studieledare att träffas, fortbildas och utbyta erfarenheter. Men också genom att starkare betona studiernas betydelse för organisationen i olika sammanhang. Ett sätt att starkare betona studieorganisatörens roll är att valberedningarna på varje nivå i partiorganisationen rekryterar en av styrelseledamöterna med utgångspunkten att denna ska axla särskilt ansvar för studierna. Förslag att partistadgarna ändras så att 7 Verkställande utskottet, moment 2 får följande lydelse: [ ] Av utskottets ledamöter väljs ordförande, sekreterare och studieorganisatör särskilt.[ ] att grundstadgar för partidistrikt ändras så att 6 Distriktsstyrelse, moment 5 får följande lydelse: Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i distriktet och ska ingå i verkställande utskottet. att att att grundstadgar för arbetarekommuner ändras så att 6 Arbetarekommunens styrelse, moment 2 får följande lydelse: [ ] Av styrelsens ledamöter väljs ordförande, kassör och studieorganisatör särskilt. [ ] partistyrelsen avsätter resurser till att samla studieorganisatörerna i partidistrikt och arbetarekommuner vid ett tillfälle per år, för kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. partistyrelsen medverkar till att ett diskussionsforum för studieorganisatörerna upprättas via nätet. Ingrid H Amrén och Lena Åman bifalla motionen

9 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Motion om stadgeändring angående rösträtt vid årsmöte Vi är en demokratisk organisation som vill ha många medlemmar. Det bästa är om vi får många medlemmar som deltar aktivt i vårt partiarbete, deltar våra studier, våra utåtriktade aktiviteter och är med och diskuterar de principiella frågorna när vi skriver partiprogram och våra lokala valprogram. Kommer på våra utbildningar, medlemsmöten, värvar fler medlemmar som upptäcker glädjen av hur man kan vara med och påverka i vår organisation genom diskussioner, skriva motioner, utse företrädare som företräder oss inom partiorganisationen alla led. Väljer våra förtroendevalda i de kommunala, kommunförbund, regionala och riksdagsorganen. För att veta vad vi har diskuterat fram till våra principprogram och vilka som är mest lämpade för att väljas till de olika posterna. Så är det bra om man har deltagit i något eller några av våra aktiviteter innan årsmötet. Jag vill undvika en situation att det kommer nya medlemmar på ett årsmöte som betalar in sin medlemsavgift och röstar in ändringar i våra lokal partiprogram eller röstar in personer som inte följer våra grundvärderingar som vi har i vårt parti. Jag yrkar Att vi ändrar stadgarna så att våra medlemmar blir röstberättigade till vårt årsmöte om de har betalat in sin medlemsavgift en månad före årsmötet och att arbetarkommunens styrelse har godkänt medlemskapet. Marie Frestadius S-kvinna i Sandviken Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

10 Motion till partikongressen 2015 Om avskaffande av de nationella proven i åk 3 Den borgerliga alliansen har ökat ut såväl betyg som nationella prov. Den socialdemokratiska skolan fäster inte lika stor vikt vid betyg som alliansen. Framför allt inte för de yngre barnen. Det har också införts ett antal nationella prov i skolsystemet under det borgerliga styret. De nationella proven i åk 3 består av många delprov och belastar personalen hårt. För barnen i yngre åldrar är de nationella proven en rejäl stressfaktor. De nationella proven har ringa betydelse ur lärandeaspekt eller ur pedagogisk aspekt. Eleverna i åk 3 (åk 4 i specialskolan) genomför nationella prov i ämnena, svenska och svenska som andra språk. Proven är avsedda att ge läraren stöd vid bedömningen av elevernas kunskap i förhållande till kunskapskraven, men arbetsbelastningen är stor och svår genom proven. Resultatet från proven är avsedda att ge stöd för den fortsatta planeringen av undervisningen, men undervisningen kan planeras utan de nationella proven. Jessica Högberg S-kvinna i Sandviken yrkar Att de nationella proven avskaffas med omedelbar verkan för de yngsta barnen i åk 3. Jessica Högberg Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen Sandvikens Arbetarkommun har beslutat att bifalla motionen

11 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Från praktik till anställning Många praktikanter får pröva många praktplatser och går från den ena praktikplatsen till den andra utan att få någon form av anställning. Tre månader praktik borde räcka för de flesta arbetsgivare att se om praktikanten är lämpligt för arbetet. Om det inte finns arbete/sysselsättning som passar den arbetssökande bör den få en arbetsmarknadsutbildning som ökar kompetens och gör den arbetssökande mer anställningsbar. Svenska språket upplevs som ett hinder vid anställning. En del arbetsgivaren meddelar att den arbetssökande inte behärskar det svenska språket som orsak för att inte anställa invandrare. De krav på kunskap i svenska språket som idag ställs behövs inte för alla arbeten. Arbetes art ska avgöra vilka språkkunskaper som krävs. Svenska språket lär man sig inte enbart i klassrummet utan det behövs att varje person får möjlighet att ingå i olika föreningsverksamheter och att de får möjlighet att träna svenska språket i vardagsituationer likväl som i yrkesarbetet. Detta är viktigt del för integrationsarbetet. Sabella Moges S-kvinna i Sandviken yrkar Att Socialdemokraterna beslutar sig för att se över SFI undervisningen och arbetsmarknadsreglerna så att anpassningen blir lättare för våra invandrare att kunna komma ut i arbete i motionens anda. S-kvinnor i Sandviken har beslutat att anta motionen som sin egen Sandvikens Arbetarekommun har beslutat att avslå motionen och sända den som enskild

12 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Handlingsplan för en jämställd folkrörelse Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Vårt parti har varit föregångare inom arbetet med jämställdhet mellan könen och med åldersblandade listor i allmänna val. Mycket bra har åstadkommits och vår förda politik har påverkat samhällets utveckling åt rätt håll. Vårt parti har dock en bit kvar att gå tills vi kan kalla oss en jämställd folkrörelse. Fortfarande kvarstår problem med sned könsfördelning och könskränkande beteende. Det händer att kvinnor tvingas utforma särskilda strategier i det partiinterna arbetet för att undvika sexism. Så kan vi inte ha det. Ytterst blir det en trovärdighetsfråga. Partistyrelsens centrala medlemsundersökningar bekräftar detta: En av fyra medlemmar säger att de har blivit behandlade på ett dåligt sätt i verksamheten någon gång, oftast på grund av sina åsikter. Fyra av tio medlemmar inte är nöjda med sitt medlemskap. Våra stadgar behöver också ses över för möjliggöra jämställdhet i partiets olika interna forum. Ett exempel där det brister idag är ombudsval till partikongress. Idag är det inte möjligt att låta medlemmarna välja en man och en kvinna från en valkrets och att distriktet kan sätta samman en jämställd representation baserat på medlemmarnas val. Medlemsdemokrati måste vara möjligt att förena med jämställdhet i en folkrörelse som vår. Jag föreslår partikongressen besluta: Att handlingsplaner tas fram i samtliga partidistrikt som stöd för arbetarekommunernas arbete med jämställdhetsfrågor. Handlingsplanen ska vara brett förankrad i respektive län och innehålla åtgärder som respektive distrikt behöver jobba med för att Socialdemokraterna ska bli en framtidsinriktad och jämställd folkrörelse. Att partistyrelsen får i uppdrag att se över stadgarna för att möjliggöra jämn könsrepresentation i alla partiets formella forum Att genusvetenskap och jämställdhetsfrågor blir ett självklart inslag i partiets medlemsutbildning och utbildning för förtroendevalda." Marie Frestadius, S-kvinnor i Sandviken avslå motionen och sända den som enskild

13 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Förbättrat klimat i det interna partiarbetet Vi är ett parti som ständigt utvecklar sig, vi får nya medlemmar som skall trivas och utvecklas inom vårt folkrörelseparti. Vi behöver se över hur vi trivs och verkar inom vår organisation. Det borde vara självklart att det skall vara nolltolerans mot kränkningar inom vårt parti Varje person skall kunna känna sig välkommen, vi ska slippa höra nedsättande kommentarer om vi har någon form av funktionsnedsättning eller är av ett visst kön så ska vi slippa höra antydningar om vår sexuella eller andra kränkande uttalanden om vår klädsel och vårt utseende. Vilken tro vi har eller vilken vi är kära i, det smärtar mig när partikamrater blir hånade för att de är troende eller lever i ett samkönat förhållande. Dessa saker skulle inte betyda något eller försvåra vårt engagemang inom partiet. Jag har vid ett flertal situationer som jag inte tänker beskriva upplevt att partikamrater har öppet sårats eller det har pratats bakom ryggen på partikamrater som på något sätt bryter den norm som sorgligt nog är styrande i vårt parti. Vill vi öka vårt medlemsantal och lyckas behålla våra medlemmar och leva som vi lär så måste alla partikamrater delta i studier och utbildning där vi lär oss mer hur vi upptäcker och förhindrar dessa avarter som gör att bilden av vårt parti försämras. Marie Frestadius S-kvinna yrkar: Att vårt parti ser över vårt utbildningsprogram och hur vi motverkar dessa negativa strömningar inom partiet. Att partiet skriver fram en policy för hur vi ska uppträda mot varandra i dessa frågor, som varje medlem får skriva på innan de går med i partiet och att det kan vara en orsak till uteslutning om man bryter mot policyn. Marie Frestadius S-kvinnor i Sandviken S-kvinnor i Sandviken har antagit motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

14 Motion till partikongressen 2015 Angående kulturpolitiskt program Arbetarrörelsen har alltid haft folkbildnings ambitioner. Mycket av kulturens framväxt har haft sin begynnelse i arbetsplatsanknytning och kulturell bildning. Människors lika värde har varit självklart i det arbetet. I traditionen att göra kulturen tillgänglig för alla, har människor utvecklats, funnit sin identitet och erövrat självkänsla. Vi som var med och skrev det kulturpolitiska programmet för Sandvikens socialdemokrater kände stolthet och glädje när arbetarkommunen den 27 augusti 2010 antog programmet som sitt. Våra kommunalråd poängterade vid detta tillfälle att Kulturen tillhör kommunens kärnverksamhet. Kulturen har ett egenvärde är ett fundament i samhällsbygget. Vårt mål är att öka alla människors delaktighet i kulturlivet, främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet. En ansvarsfull kulturpolitik kräver resurser. Vi yrkar: Att alla arbetarkommuner tar beslut att formulera ett kulturpolitiskt program för sin arbetarkommun som underlag för politiska beslut på kort och lång sikt för att främja den kulturella utvecklingen i varje kommun för att alla invånare skall få möjlighet att delta i den kulturella utvecklingen. Sandviken den 21 januari 2015 Harry Berg, Tommy Eklund, Marie Frestadius, Karl Erik Larsson, Kjerstin Lundblad, Åsa Wirén Jonsson avslå motionen och sända den som enskild

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

STADGAR För Lokalförening i RUS

STADGAR För Lokalförening i RUS STADGAR För Lokalförening i RUS Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RSMH:s Ungdomsförbund (Bild 1996) Reviderade vid RUS Kongress 2009-05-30 2009-05-31 2009-05-31 1 (12) RUS, RSMH:s Ungdomsförbund Riksförbundet

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 1 Föreningens namn, säte och ändamål. 1.1 NamnCradle Net ( Föreningen ).. 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm.. 1.3 Ändamål Föreningens

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer