Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj Förstatliga hanteringen av flyktingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar"

Transkript

1 Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj Förstatliga hanteringen av flyktingar Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 2. Statsbidrag räddningstjänstuppdraget Försöksvotering med handuppräckning Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 3. Elcertifikat elskatter Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 4. Förändra livsmedelsskatter Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 5. Sms-lån Snabba lån Beslut: att bifalla motionen 6. Stärk studieorganisatörens roll Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 7. Rösträtt vid årsmöte Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 8. Nationella prov i åk 3 Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen 9. Från praktik till anställning Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 10. Jämställd folkrörelse Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 11. Klimat interna partiarbetet Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild 12. Kulturpolitiskt program Beslut: att avslå motionen och sända den som enskild

2 Sida 1 av 2 Motion till partikongressen 2015 Förstatliga all hantering av flyktingar med omedelbar verkan. På riksplanet Sverige stod för cirka en femtedel av alla beviljade asylansökningar i EU under Närmare flyktingar fick under 2013 asyl i Sverige vilket är 300 fler än antalet i Tyskland (EU:s statistikbyrå Eurostat). De fem länder som tog emot flest är Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien stod tillsammans för mer än 70 procent av alla asylbeviljanden. I förhållande till befolkningen var Malta generösast att bevilja asyl, därefter kom Sverige. Den enskilt största gruppen som fick asyl var syrier närmare eller en fjärdedel. Tillsammans med Tyskland stod Sverige för mer än 60 procent av alla beviljade asylansökningar från Syrien. Total inkom asylansökningar under 2013 av dessa godkändes en tredjedel antingen direkt eller efter överklagan. Sedan 2011 har antalet beviljade asylansökningar mer än fördubblats i Sverige. Detta är läget i Europa. På Kommunnivå I dag finns det ett avtal mellan ex. Sandvikens kommun och Migrationsverket om hur många flyktingar som Sandviken ska ta emot varje år. I dagsläget gäller avtalet hela personer/år, vilket är en ansenlig mängd och kommunen belastas hårt med en så stor flyktingström. Det handlar om människor som redan har beviljats uppehållstillstånd. Nyligen har nära nog 200 flyktingar tagits emot i Kungsgården. Detta är ohållbart på sikt och det är en rad kommuner i landet som inte tar emot flyktingar. Mottagande av flyktingar måste hanteras i ett riksperspektiv och spridas till alla kommuner. I december 2010 införde regeringen "Etableringsreformen" som innebar att Arbetsförmedlingen fick en större roll vid flyktingmottagningen i kommunerna. I länet är arbetslösheten stor och arbetslösheten ökar om mängden flyktingar förblir så pass stor. Lokalisering av flyktingar Flyktingar ska inte ledas dit där det finns bostäder, men inga jobb. Men det är precis vad som sker. Kommunerna med lägst arbetslöshet tillhör de som tar emot minst flyktingar: Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Ekerö, Lomma, Lidingö, Tjörn, Knivsta och Lerum. De uppräknade kommunerna har lägst arbetslöshet och borde finnas bland de som tar emot många flyktingar. Men så är inte fallet. De tillhör istället de kommuner som tar

3 Sida 2 av 2 emot allra minst andel flyktingar med beviljade uppehållstillstånd i förhållande till sin folkmängd. Åsa Morberg S-kvinna i Sandviken yrkar Att Socialdemokraterna ser över regelverket för asylhanteringen så att det blir en mer rättvis fördelning av asylboenden i hela Sverige. Att Socialdemokraterna verkar för en förändring så att inte privata företagare kan tjäna pengar på asylsökande behov av boende. Att Socialdemokraterna ser över reglerna så att stat, regioner, landsting, kommuner och ideella organisationer kan vara huvudmän för asylboenden. Åsa Morberg S-kvinna i Sandviken Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen bifalla motionen

4 Motion till partikongressen 2015 Förändra och fördela statsbidragen till kommuner på ett bättre sätt för räddningstjänstuppdraget. Jag verkar och bor i ett arbetsmarknadsområde där vår räddningstjänst har flera företag med hög risk och Seveso anläggningar. (Kemiska anläggningar) Vi har ett flertal industrier, och även ett kärnkraftverk som vårt Räddningstjänstförbund skall arbeta gentemot både vid förebyggande, vid hot om fara och vid brandsituationer. Dessa industrier och kärnkraftverket kräver mer kunskap fler kompetenser än vad man behöver ha inom andra områden inom Sverige. Jag vill att man utreder om det är möjligt att fördela statsbidragen så att räddningstjänstförbund och kommuner som har Sevesoanläggningar och som verkar inom hög risk områden kan få en ökad statsbidragspott för sitt arbete så att det blir ett mer jämlikt uppdrag för våra verksamheter. Jag yrkar på: att Socialdemokraterna driver och utreder frågan i motionens anda så att de Räddningstjänstförbund som agerar inom hög risk områden och som har Seveso anläggningar kan få högre statsbidrag för sitt uppdrag. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens Kvinnoklubb Sandvikens S-kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

5 Motion till partikongressen 2015 Elcertifikat och Elskatter Elcertifikatsystemet bidrar till att öka de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. Grundprincipen för systemet är att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt. Genom försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk. Jag har upptäckt att de som har gamla anläggningar som producerar förnyelsebar energi får minskade andelar av elcertifikat trots att de producerar enbart förnyelsebar energi i dessa anläggningar. Vi borde se över hela systemet med hur man producerar energi så att alla som producerar förnyelsebar energi får bättre utdelning av skatter och certifikat. Det skall vara fördelaktigt att satsa på nya anläggningar, forska fram nya sätt att producera förnyelsebar energi samt att rusta och investera i redan fungerande anläggningar. Det skall vara dyrt att fortsätta producera elenergi ur produkter som inte är förnyelsebara. Jag yrkar: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall förändra Elcertifikaten och Elskatterna så att de gynnar all förnyelsebar elproduktion. Att både nybyggda och gamla anläggningar som rustas och underhålls som producerar förnyelsebar energi får ta del av systemet med lägre skatter och fler elcertifikat. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor Sandvikens kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen bifalla motionen

6 Motion till partikongressen 2015 Förändra livsmedelsskatter Idag är det billigare att köpa onyttiga livsmedel än en del nyttiga livsmedel som vi behöver och mår bra av. Det finns många saker ute i våra butiker och på våra restauranger som är billiga och onyttiga, jag kommer att ge några exempel: Det är en del som av ekonomiska skäl köper billig juice istället för bra juice eller frukt. Halvfabrikat istället för bra råvaror, vitt bröd istället för fullkornsbröd, läsk istället för mjölk, sötade flingor istället för gryner. Det är inte kunskapen som fattas utan tillgången på varor som produceras och säljs som lockvaror. En del av befolkningen har inte ekonomi att köpa kravmärkta produkter. Samtidigt som befolkningen får högre och högre BMI, barn blir feta tidigt och rör sig mindre och mindre. Detta medför höga kostnader i sjukvården och vi får sämre folkhälsa. Vi skulle behöva se över om det går att förändra våra köp och matvanor genom att förändra livsmedelsskatterna och genom folkbildning. Jag skulle vilja att man undersöker om det går att ta ut en lyxskatt på de varor som vi inte behöver, de varor som har hög socker och hög fetthalt, halvfabrikat samt hög skatt på tobak och alkohol. Jag vet inte om detta är möjligt med tanke på reglerna som rör våra inhemska producenter och EU-lagstiftningen Efter detta enkla resonemang yrkar jag: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda om det går att införa lyxskatt på onödiga matvaror, tobak och alkohol samt om vi kan utforma en folkbildningssatsning tillsamman med ABF i motionens anda. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor S-kvinnor i Sandviken har antagit motionen som sin egen. avslå motionen och sända den som enskild

7 Motion till partikongressen 2015 Förändra hanteringen med Sms lånen och snabba lån. Det är alltför lätt att få och ta Sms lån idag. Det görs ingen eller obefintlig undersökning från de som lånar ut pengar av de som vill låna pengar. Lånebolagen har höga och i vissa fall oskälliga räntor. Det är många som snabbt får stora skulder som de har svårt att ta sig ur. Det är svårt att få skuldsanering. Några av våra medborgare har låg, oregelbunden eller obefintlig inkomst. Då kan det vara lätt att falla för frestelsen att snabbt låna pengar och en kort stund glömma att det kan bli svårt att betala tillbaka lånet med hög ränta. Det vore bättre om de som lånar ut pengar undersökte varje låneansökan bättre och var tuffare i sina avslag och verkligen såg till att de som lånar pengar har möjlighet att betala tillbaka sina lån. När man tar ett snabbt lån via en mobiltelefon så kollas det inte upp om man kan och får hantera pengar själv. Det finns exempel på medborgare som har god man som har tagit ett sms lån fast de inte får och kan hantera sin ekonomi själv. Vi som folkrörelseparti kan utforma ett utbildningsprogram som kan påverka tanken på hur befolkningen hanterar lån och köp på avbetalning. Utifrån detta enkla resonemang yrkar jag: Att Socialdemokraterna utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall förändra hur man kan ta snabba lån med höga räntor och sms lån. Att Socialdemokraterna tillsammans med ABF utformar ett folkbildningsprogram i hur man hanterar Sms lån och köp via avbetalning. Marie Frestadius Ordförande Sandvikens S-kvinnor Sandvikens S-kvinnoklubb har antagit motionen som sin egen bifalla motionen

8 F R A M T I D S P A R T I E T Motion till partikongressen 2015 Stärk studieorganisatörens roll Partistyrelsen gör med Studieplan en kraftfull satsning på studier. Satsningen bygger på att ansvar delas och tas i partidistrikt och arbetarekommuner. Det är bra. Ska vi renovera folkrörelsen Socialdemokraterna krävs kunniga och engagerade medlemmar som får ständig påfyllning av kunskaper och färdigheter. För att realisera planerna om regelbunden medlemsutbildning och ledarutbildning i partiet behöver vi starka ledare för studieverksamheten liksom kunskap i rörelsens alla delar kring varför studier är viktigt för utveckling och engagemang. Vi tror att det är viktigt att stärka studieorganisatörernas roll i folkrörelsen Socialdemokraterna. Det kan ske genom att skapa förutsättningar för studieledare att träffas, fortbildas och utbyta erfarenheter. Men också genom att starkare betona studiernas betydelse för organisationen i olika sammanhang. Ett sätt att starkare betona studieorganisatörens roll är att valberedningarna på varje nivå i partiorganisationen rekryterar en av styrelseledamöterna med utgångspunkten att denna ska axla särskilt ansvar för studierna. Förslag att partistadgarna ändras så att 7 Verkställande utskottet, moment 2 får följande lydelse: [ ] Av utskottets ledamöter väljs ordförande, sekreterare och studieorganisatör särskilt.[ ] att grundstadgar för partidistrikt ändras så att 6 Distriktsstyrelse, moment 5 får följande lydelse: Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i distriktet och ska ingå i verkställande utskottet. att att att grundstadgar för arbetarekommuner ändras så att 6 Arbetarekommunens styrelse, moment 2 får följande lydelse: [ ] Av styrelsens ledamöter väljs ordförande, kassör och studieorganisatör särskilt. [ ] partistyrelsen avsätter resurser till att samla studieorganisatörerna i partidistrikt och arbetarekommuner vid ett tillfälle per år, för kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. partistyrelsen medverkar till att ett diskussionsforum för studieorganisatörerna upprättas via nätet. Ingrid H Amrén och Lena Åman bifalla motionen

9 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Motion om stadgeändring angående rösträtt vid årsmöte Vi är en demokratisk organisation som vill ha många medlemmar. Det bästa är om vi får många medlemmar som deltar aktivt i vårt partiarbete, deltar våra studier, våra utåtriktade aktiviteter och är med och diskuterar de principiella frågorna när vi skriver partiprogram och våra lokala valprogram. Kommer på våra utbildningar, medlemsmöten, värvar fler medlemmar som upptäcker glädjen av hur man kan vara med och påverka i vår organisation genom diskussioner, skriva motioner, utse företrädare som företräder oss inom partiorganisationen alla led. Väljer våra förtroendevalda i de kommunala, kommunförbund, regionala och riksdagsorganen. För att veta vad vi har diskuterat fram till våra principprogram och vilka som är mest lämpade för att väljas till de olika posterna. Så är det bra om man har deltagit i något eller några av våra aktiviteter innan årsmötet. Jag vill undvika en situation att det kommer nya medlemmar på ett årsmöte som betalar in sin medlemsavgift och röstar in ändringar i våra lokal partiprogram eller röstar in personer som inte följer våra grundvärderingar som vi har i vårt parti. Jag yrkar Att vi ändrar stadgarna så att våra medlemmar blir röstberättigade till vårt årsmöte om de har betalat in sin medlemsavgift en månad före årsmötet och att arbetarkommunens styrelse har godkänt medlemskapet. Marie Frestadius S-kvinna i Sandviken Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

10 Motion till partikongressen 2015 Om avskaffande av de nationella proven i åk 3 Den borgerliga alliansen har ökat ut såväl betyg som nationella prov. Den socialdemokratiska skolan fäster inte lika stor vikt vid betyg som alliansen. Framför allt inte för de yngre barnen. Det har också införts ett antal nationella prov i skolsystemet under det borgerliga styret. De nationella proven i åk 3 består av många delprov och belastar personalen hårt. För barnen i yngre åldrar är de nationella proven en rejäl stressfaktor. De nationella proven har ringa betydelse ur lärandeaspekt eller ur pedagogisk aspekt. Eleverna i åk 3 (åk 4 i specialskolan) genomför nationella prov i ämnena, svenska och svenska som andra språk. Proven är avsedda att ge läraren stöd vid bedömningen av elevernas kunskap i förhållande till kunskapskraven, men arbetsbelastningen är stor och svår genom proven. Resultatet från proven är avsedda att ge stöd för den fortsatta planeringen av undervisningen, men undervisningen kan planeras utan de nationella proven. Jessica Högberg S-kvinna i Sandviken yrkar Att de nationella proven avskaffas med omedelbar verkan för de yngsta barnen i åk 3. Jessica Högberg Sandvikens S-kvinnor har beslutat att anta motionen som sin egen Sandvikens Arbetarkommun har beslutat att bifalla motionen

11 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Från praktik till anställning Många praktikanter får pröva många praktplatser och går från den ena praktikplatsen till den andra utan att få någon form av anställning. Tre månader praktik borde räcka för de flesta arbetsgivare att se om praktikanten är lämpligt för arbetet. Om det inte finns arbete/sysselsättning som passar den arbetssökande bör den få en arbetsmarknadsutbildning som ökar kompetens och gör den arbetssökande mer anställningsbar. Svenska språket upplevs som ett hinder vid anställning. En del arbetsgivaren meddelar att den arbetssökande inte behärskar det svenska språket som orsak för att inte anställa invandrare. De krav på kunskap i svenska språket som idag ställs behövs inte för alla arbeten. Arbetes art ska avgöra vilka språkkunskaper som krävs. Svenska språket lär man sig inte enbart i klassrummet utan det behövs att varje person får möjlighet att ingå i olika föreningsverksamheter och att de får möjlighet att träna svenska språket i vardagsituationer likväl som i yrkesarbetet. Detta är viktigt del för integrationsarbetet. Sabella Moges S-kvinna i Sandviken yrkar Att Socialdemokraterna beslutar sig för att se över SFI undervisningen och arbetsmarknadsreglerna så att anpassningen blir lättare för våra invandrare att kunna komma ut i arbete i motionens anda. S-kvinnor i Sandviken har beslutat att anta motionen som sin egen Sandvikens Arbetarekommun har beslutat att avslå motionen och sända den som enskild

12 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Handlingsplan för en jämställd folkrörelse Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Vårt parti har varit föregångare inom arbetet med jämställdhet mellan könen och med åldersblandade listor i allmänna val. Mycket bra har åstadkommits och vår förda politik har påverkat samhällets utveckling åt rätt håll. Vårt parti har dock en bit kvar att gå tills vi kan kalla oss en jämställd folkrörelse. Fortfarande kvarstår problem med sned könsfördelning och könskränkande beteende. Det händer att kvinnor tvingas utforma särskilda strategier i det partiinterna arbetet för att undvika sexism. Så kan vi inte ha det. Ytterst blir det en trovärdighetsfråga. Partistyrelsens centrala medlemsundersökningar bekräftar detta: En av fyra medlemmar säger att de har blivit behandlade på ett dåligt sätt i verksamheten någon gång, oftast på grund av sina åsikter. Fyra av tio medlemmar inte är nöjda med sitt medlemskap. Våra stadgar behöver också ses över för möjliggöra jämställdhet i partiets olika interna forum. Ett exempel där det brister idag är ombudsval till partikongress. Idag är det inte möjligt att låta medlemmarna välja en man och en kvinna från en valkrets och att distriktet kan sätta samman en jämställd representation baserat på medlemmarnas val. Medlemsdemokrati måste vara möjligt att förena med jämställdhet i en folkrörelse som vår. Jag föreslår partikongressen besluta: Att handlingsplaner tas fram i samtliga partidistrikt som stöd för arbetarekommunernas arbete med jämställdhetsfrågor. Handlingsplanen ska vara brett förankrad i respektive län och innehålla åtgärder som respektive distrikt behöver jobba med för att Socialdemokraterna ska bli en framtidsinriktad och jämställd folkrörelse. Att partistyrelsen får i uppdrag att se över stadgarna för att möjliggöra jämn könsrepresentation i alla partiets formella forum Att genusvetenskap och jämställdhetsfrågor blir ett självklart inslag i partiets medlemsutbildning och utbildning för förtroendevalda." Marie Frestadius, S-kvinnor i Sandviken avslå motionen och sända den som enskild

13 MOTION TILL PARTIKONGRESSEN 2015 Förbättrat klimat i det interna partiarbetet Vi är ett parti som ständigt utvecklar sig, vi får nya medlemmar som skall trivas och utvecklas inom vårt folkrörelseparti. Vi behöver se över hur vi trivs och verkar inom vår organisation. Det borde vara självklart att det skall vara nolltolerans mot kränkningar inom vårt parti Varje person skall kunna känna sig välkommen, vi ska slippa höra nedsättande kommentarer om vi har någon form av funktionsnedsättning eller är av ett visst kön så ska vi slippa höra antydningar om vår sexuella eller andra kränkande uttalanden om vår klädsel och vårt utseende. Vilken tro vi har eller vilken vi är kära i, det smärtar mig när partikamrater blir hånade för att de är troende eller lever i ett samkönat förhållande. Dessa saker skulle inte betyda något eller försvåra vårt engagemang inom partiet. Jag har vid ett flertal situationer som jag inte tänker beskriva upplevt att partikamrater har öppet sårats eller det har pratats bakom ryggen på partikamrater som på något sätt bryter den norm som sorgligt nog är styrande i vårt parti. Vill vi öka vårt medlemsantal och lyckas behålla våra medlemmar och leva som vi lär så måste alla partikamrater delta i studier och utbildning där vi lär oss mer hur vi upptäcker och förhindrar dessa avarter som gör att bilden av vårt parti försämras. Marie Frestadius S-kvinna yrkar: Att vårt parti ser över vårt utbildningsprogram och hur vi motverkar dessa negativa strömningar inom partiet. Att partiet skriver fram en policy för hur vi ska uppträda mot varandra i dessa frågor, som varje medlem får skriva på innan de går med i partiet och att det kan vara en orsak till uteslutning om man bryter mot policyn. Marie Frestadius S-kvinnor i Sandviken S-kvinnor i Sandviken har antagit motionen som sin egen avslå motionen och sända den som enskild

14 Motion till partikongressen 2015 Angående kulturpolitiskt program Arbetarrörelsen har alltid haft folkbildnings ambitioner. Mycket av kulturens framväxt har haft sin begynnelse i arbetsplatsanknytning och kulturell bildning. Människors lika värde har varit självklart i det arbetet. I traditionen att göra kulturen tillgänglig för alla, har människor utvecklats, funnit sin identitet och erövrat självkänsla. Vi som var med och skrev det kulturpolitiska programmet för Sandvikens socialdemokrater kände stolthet och glädje när arbetarkommunen den 27 augusti 2010 antog programmet som sitt. Våra kommunalråd poängterade vid detta tillfälle att Kulturen tillhör kommunens kärnverksamhet. Kulturen har ett egenvärde är ett fundament i samhällsbygget. Vårt mål är att öka alla människors delaktighet i kulturlivet, främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet. En ansvarsfull kulturpolitik kräver resurser. Vi yrkar: Att alla arbetarkommuner tar beslut att formulera ett kulturpolitiskt program för sin arbetarkommun som underlag för politiska beslut på kort och lång sikt för att främja den kulturella utvecklingen i varje kommun för att alla invånare skall få möjlighet att delta i den kulturella utvecklingen. Sandviken den 21 januari 2015 Harry Berg, Tommy Eklund, Marie Frestadius, Karl Erik Larsson, Kjerstin Lundblad, Åsa Wirén Jonsson avslå motionen och sända den som enskild

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater Stockholm den 17 december 2010 Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater 1 Ändamål Sveriges Troende Socialdemokrater är ett förbund av grupper och enskilda vars övertygelse är att

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Förstatliga all hantering av flyktingar med omedelbar verkan.

Förstatliga all hantering av flyktingar med omedelbar verkan. Motion till partikongressen 2015 Förstatliga all hantering av flyktingar med omedelbar verkan. På riksplanet Sverige stod för cirka en femtedel av alla beviljade asylansökningar i EU under 2013. Närmare

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Enligt uppdrag: Per Colliander

Enligt uppdrag: Per Colliander Partiet behöver förnyelse. I den kris partiet nu befinner sig finns det anledning granska struktur och arbetsformer. Detta bör också ske på det lokala planet. Gamla Gardet har en nu pågående studiecirkel

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

fullgöra sitt uppdrag eller att den som trakasserat uppmanas att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag. Även åtgärder så som initierande av uteslutning

fullgöra sitt uppdrag eller att den som trakasserat uppmanas att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag. Även åtgärder så som initierande av uteslutning Framtagandet av denna policy har skett med grund i Socialdemokraternas värdeord och framtidsplan. Det innebär att det Socialdemokratiska framtidspartiets mål är att uppfattas som ett modernt parti med

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008 Partiet äger vi, förtroendeuppdragen har vi till låns Ett levande partiarbete är kärnan i den svenska demokratin. Det förutsätter allas ansvar att vara med och utveckla partiets inre arbete. Ett arbete

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens folkrörelse REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser).

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

NACKA HUNDUNGDOM. och poli

NACKA HUNDUNGDOM. och poli NACKA HUNDUNGDOM Värdeg rund och poli c y Nacka Hundungdom 2013 Vår vision är att: Nacka Hundungdom ska erbjuda trygg och meningsfull verksamhet för ungdomar och sträva efter att vara en förebild för andra

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, 23-24 april 2016

Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, 23-24 april 2016 Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, 23-24 april 2016 Motioner P 2 (20) Innehållsförteckning P - PARTIINTERNT... 3 Motion P1 En modern och smart organisation för folkrörelse och engagemang! Huddinge

Läs mer

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. VERKTYG I VÄRVNINGEN 7. TRE

Läs mer