Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Nils von Dardel/BUS LÄRARHANDLEDNING SCENBYTE 15 oktober februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Nils von Dardel/BUS 2011. LÄRARHANDLEDNING SCENBYTE 15 oktober 2011-5 februari 2012"

Transkript

1 Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Nils von Dardel/BUS 2011 LÄRARHANDLEDNING SCENBYTE 15 oktober februari 2012

2 INLEDNING Det du håller i din hand är en kortfattad introduktion till utställningen Scenbyte. Den är tänkt att inspirera och ge idéer till hur man kan arbeta med utställningen inom ramen för några av skolans ämnen, som till exempel språk, samhällskunskap, historia, bild, idrott m.fl. Framför allt riktar sig materialet till dig som undervisar skolår 7-9 eller på gymnasiet. Längst bak finns förslag på några uppgifter att arbeta vidare med när ni är åter i klassrummet. Idé och produktion: Greta Burman och Gisela Fleischer Text: Greta Burman, Ylva Hillström och Gisela Fleischer Mejla gärna synpunkter på lärarhandledningen till Skogen är det bästa stället, 1945 Alexander Calder/BUS 2011

3 Scenbyte kort introduktion till utställningen Scenbyte är Moderna Museet Malmös hitintills största utställning. I utställningen som börjar i Turbinhallen och sedan fortsätter i tre salar i det övre galleriet visas ett hundratal verk från perioden ordnade i sju avdelningar. Genom alla dessa löper sedan utställningens två teman som på många sätt flätar in i varandra. Ett är de fruktbara samarbeten mellan bildkonstnärer och aktörer inom dans och performance som ägde rum under 1900-talets första decennier. Ett annat tema berättar om det starka intresset för Nordafrika och främre Orienten som präglade utvecklingen av den europeiska modernismen. För att tydliggöra dessa idéer varvas konstverken med ett antal filmer. De visar på spännande kopplingar mellan bildkonst och dans, och belyser hur intresset för andra kulturer, orienten och det exotiska, tolkades och formulerades både av bildkonstnärer och inom dans och performance. I utställningens första del möter vi den tidiga modernismen i Paris illustrerad med tidiga verk av svenska konstnärer som Sigrid Hjérten, Isaac Gründwald och Nils Dardel men även internationella namn som Pablo Picasso och Henri Matisse. Mitt i rumsligheten finns ett litet rum i vilket bröderna Lumiers handkolorerade film på Loïe Füller när hon dansar visas. Här möter vi ett av de första exemplen på den nya fria moderna dansen som tillsammans med influenserna från konsten från Afrika och främre orienten fick stor påverkan på konstens utveckling. I nästa rum har utställningens curator Cecilia Widenheim skapat en abstraherad fantasi kring en av den svenska modernismens nyckelpersoner Rolf de Marés salonger. Under några år på 1920-talet drev han den succéartade Svenska Baletten i Paris. Han var även en av sin tids stora konstsamlare och flera av de verk som visas i utställningen har donerats till Moderna Museet från hans samling. Här återfinner vi de tidiga kubistiska verken av Pablo Picasso och Georges Braque samt en rad verk av hans partner Nils Dardel föreställande interiörer från Rolf de Marés hem men också information om och filmklipp från Svenska balettens nyskapande uppsättningar i Paris. Det tredje rummet inrymmer tidiga fotografier från samlingen. Här ser vi fotografier från Egypten och Främre orienten från 1850-talet. Med dem ville man visa att orienten var lika fantastisk som tidens konstnärer framställt den i sina orientalistiska målningar. Vi möter även bilden av det svenska i form av dalkullan och bilden av den exotiske andre i form av svenska samer och turkiska arbetare. Resandet blir vid den här tiden vanligare och i den svenske

4 fotografen Guillaume Berggrens bilder ser vi de första tecknen på den spirande turistindustrin. I det fjärde och sista av rumsbildningarna i turbinhallen presenteras Henri Matisses stora verk Apollon tillsammans med Alexander Calders lekfulla rörliga (kinetiska) verk. Medan Calders mobil framför en stilla dans påminner de övriga verken mer om sceniska rum där enkla geometriska former spelar upp sina dramer. Bland dessa verk är Matisses collage Apollon både det mest färgsprakande och det mest mångbottnade och svårtolkade. Utställningen fortsätter sedan i tre rum i det övre galleriet: I det första av dessa presenteras två svenska konstnärskap Ivan Agueli och Siri Derkert vilka båda var i Paris och båda inspirerades av den orientaliska konsten men på väldigt olika villkor. Nästa rum har dedikerats Fernand Léger och hans mekaniska balett och i det sista rummet möter oss hela Moderna Museets samling av Klee målningar. Apollon, 1953 Succession H Matisse/BUS 2011 Varje avdelning i utställningen innehåller så mycket information att man antingen kan arbeta med dem separat, välja några ingångar eller så kan man utgå ifrån de teman som löper genom hela utställningen och arbeta med dem. För mer information finns det en utställningsfolder och en audioguide som kompletterar varandra och ger en fördjupning till varje avdelning. I anslutning till flera av verken finns det även korta texter som ger förslag på hur just det verket kan ses i relation till de två teman som löper genom utställningen. I den här lärarhandledningen finner du dessutom ytterligare två texter en som ger en fördjupning kring det tidiga fotografiet och en om Paul Klees konstnärskap. Efter dessa texter följer idéer till uppgifter som man kan arbeta vidare med i skolan kring de olika ämnen som lyfts fram och behandlats i utställningen.

5 Fotografiets historia Fenomenet camera obscura (latin för mörkt rum ) har varit känt sedan 1000-talet då det för första gången beskrevs. Genom ett litet hål i väggen till ett annars mörklagt rum låter man ljuset utifrån strömma in och, liksom i ögat, framträder då en upp- och nervänd bild av omgivningen utanför där ljuset träffar väggen inne i det mörka rummet. Samma princip ligger till grund för vad som senare skulle bli kameran. Under 1700-talet upptäckte vetenskapsmän genom experiment med siverföreningar att dessa ändrade färg när de utsattes för ljus. Detta blev grunden till tekniken att få de projicerade bilderna från camera obscura-experimenten att bli beständiga med andra ord, grunden till det första fotografiet. Det första bevarade fotografiet kallas Utsikt från fönstret i Le Gras, är från år 1826 och tillskrivs Nicéphore Niépce. Hans teknik kallas asfaltsfotografi och exponeringstiden behövde vara mycket lång. I fallet med det första fotografiet var exponeringstiden hela 8 timmar, och det förklarar varför solen belyser husväggarna från båda hållen. Niépces asfaltsteknik kallas även heliografi och var liksom de kommande årens experimenterande med silver, jod, amalgam, kvicksilver och albumin en teknik där man använde plåtar som man framkallade i olika kemikalier. Framkallningsprocessen var ofta farlig. Vissa ämnen var explosiva och/eller självantändande och de flesta var direkt hälsoskadliga. Plåtarna blev unika och ville man ha kopior fick man fotografera av dem. De var även väldigt känsliga för slitage och tunga att bära med sig. Det var därför både besvärligt och riskfyllt att vara resande fotograf i mitten av 1800-talet. Fortfarande används ibland uttrycket att plåta om att fotografera. Uttrycket härstammar från tiden då plåtar användes för fotografering. I utställningen Scenbyte finns tidiga fotografier från 1850-tal och fram till 1900-talets första år. De allra flesta är albuminsilverfotografier. Undantaget är Lotten von Düben som använt sig uteslutande av gelatinsilverfotografiet.

6 Några viktiga årtal i fotografins historia 1820-tal: Det första bevarade fotografiet 1840-tal: Gelatinsilvertrycket (tekniken med ljuskänsligt fotopapper) introduceras under namnet kalotypi 1850-tal: Exponeringstiden nere på några sekunder på grund av tekniska förbättringar 1880-tal: Kodak introducerar lådkameran och den kraftigt reducerade storleken på fotoutrustningen gör det mer tillgängligt och därmed mer populärt bland allmänheten (övre medelklass och överklass) att fotografera 1904: Autochromtekniken (färgfoton kan för första gången tas med en enda exponering istället för tre) 1948: Polaroidfotot introduceras, fotografiet framkallas direkt efter exponering, inget negativ existerar 1960-tal: färgfilmen blir billigare, antalet amatörfotografer ökar kraftigt och kameror som Instamatic från Kodak är populära 1990-tal: genomslag för de första kommersiella digitalkamerorna Turk dam, ca 1875 Guillaume Berggren /BUS 2011

7 Om Paul Klee Åren före första världskriget ingick schweizaren Paul Klee ( ) tillsammans med bland andra Wassily Kandinsky i konstnärsgruppen Der Blaue Reiter reste Klee till Tunisien i två veckor tillsammans med målarkollegorna August Macke och Louis Moilliet. Den lilla akvarellen Kairuan, framför porten (1914) är målad under denna märkvärdiga resa. Bildens landskap är arrangerat i kantiga former i en högst personlig tillämpning av kubismen. En liten kamel och små mänskliga gestalter avtecknar sig mot det varmt färgade landskapet. Målningen utstrålar torr, afrikansk värme. Vistelsen i staden Kairuan blev en vändpunkt för Klee och en symbol för en ny personlig och konstnärlig hållning. Kairuan kom att förknippas dels med strävan efter att förena den inre och yttre världen till en bildmässig helhet, dels med insikten om att färg och form tillsammans kunde bilda en egen abstrakt enhet. Dessa konstnärliga genombrott kom att påverka hela Klees fortsatta konstnärskap. Samma dag som han målade sin första version av motivet framför tornet i Kairuan skrev han i sin dagbok: Färgen och jag är ett. Jag är en målare kallades Klee till lärartjänst vid den radikala Bauhausskolan som först låg i Weimar och senare flyttade till Dessau. Han stannade vid skolan fram till Klee kom att bli mycket inflytelserik både som teoretiker och som konstnär. I Rött landskap från 1921 går rutorna och färguppbyggnaden från det tunisiska landskapet igen. Också här uppenbarar sig något väl igenkännbart mitt i abstraktionen, en husgavel med vit fönsteromfattning. Vinterns man från 1929 skulle kunna vara Paul Klees självporträtt. Tunna streck antyder ett fåtal hårstrån, några rynkor i pannan, en lustigt formad näsa och en liten hopsnörpt mun. Nyanserna går i ockra, pigmenten förefaller vara väl inarbetade i papperet. Ljuset som faller över ansiktet sträcker sig en bit ovanför huvudet, vilket skapar rymd rum för tankar och kontemplation. För Klee var det viktigt att nå en inre värld, essensen, i måleriet. Hans introspektiva läggning gav honom smeknamnet Bauhaus Buddha. Det passade väl överens med hans egen uppfattning om att han själv inte var begriplig för denna världen blev Paul Klee sjuk och han var under det året i stort sett overksam som konstnär. Sjukdomen visade sig vara obotlig, men måleriet kunde han så småningom återuppta. Klees två sista år i livet blev hektiska; så fort hälsan tillät arbetade han. Måleriet blev råare och mindre genomarbetat. I minnet återvände han till sina tidigare resor. Stämningar och färger återklingar i Orientalisk fest. Här ger den tunna limfärgen intryck av att vara applicerad i tjocka sjok. Formerna är böljande, något som liknar ett segel går att urskilja, liksom en varmt röd sol.

8 Åter ett mörkt bud, 1938 Moderna Museet Den ödesmättade Åter ett mörkt bud från 1938 är fylld av svarta, hieroglyfartade tecken. Kanske kan man ana en budbärare med lyft arm till höger i bilden var en dyster tid, inte bara för Klee personligen, utan också för Europa. Redan 1933, året då Hitler kom till makten, stängdes Bauhaus efter påtryckningar från polis, SA-styrkor och Gestapo bröt andra världskriget ut.

9 Förslag på diskussionsfrågor och uppgifter Efter besöket på Moderna Museet är det bra att man återkopplar till konstupplevelsen och vad eleverna uppfattade och tyckte när de såg utställningen. Det finns säkert elever som har frågor som de vill ha svar på men som de inte ville eller vågade ställa på museet. Det kan även finnas elever som har med sig intryck och tankar som dröjt sig kvar som de gärna vill dela med de andra i gruppen. Därför är det bra om du som lärare öppnar för en dialog med eleverna om besöket. Diskutera, vad tyckte ni om utställningen vi såg på Moderna Museet? Var det något konstverk som ni tyckte var extra intressant eller som ni tyckte speciellt mycket om och i så fall varför? Var det något ni mötte i utställningen som ni har funderat på eller något ni inte kände till eller tänkt på innan, berätta om det? Hur upplevde ni de två teman som löpte genom utställningen: dansens och de främmande kulturerna i främre orienten och Afrikas påverkan på den modernistiska konsten: var de tydliga, gjorde de konsten mer intressant, gav det nya perspektiv på konsten, gav de upphov till nya tankar och synsätt? Tycker ni att dans, musik, andra länders kulturer och subkulturer som skejtarrörelsen påverkar de konstnärliga uttrycken konst, design mm idag? Ge exempel. Du kan självklart hitta på helt egna frågor eller komplettera med ytterligare frågor som mer direkt ansluter till det som just din klass upplevde på Moderna Museet. Konsten Undersök vad som kännetecknar kubismen. Låt eleverna ta reda på när kubismen uppstod, dess olika faser och vilka konstnärer som var de viktigaste representanterna, både utomlands och i Sverige. Klipp och klistra! Vad är det för skillnad på abstrakt och konkret? Låt eleverna utgå från en bild (ett fotografi eller annan bild) och förvandla den till något abstrakt. Går det att göra samma sak med språket? Hur kan en berättande text bli abstrakt? Uppmuntra eleverna att pröva att göra en visuell bild uppbyggd av ord! Kvinnans roll Det är lätt att tro att vi alltid har varit lika jämlika som vi är idag men sedan 1900-talets början har det skett en mängd förändringar i kvinnors villkor både i Sverige och internationellt. Undersök hur kvinnans situation såg ut i Sverige vid sekelskiftet och låt eleverna följa förän-

10 dringarna över tid. Några frågor att utgå ifrån på kan vara: När fick kvinnor arvsrätt i Sverige/ andra europeiska länder? När fick kvinnor rösträtt i Sverige/andra europeiska länder? Kunde kvinnor gå ut ensamma när och hur de ville i 1800-talets Sverige? Bruket att gifta kvinnor bar en sjal som täckte håret var vanligt i Sverige förr, ta reda på hur vanligt det var och när det upphörde. Diskutera hur vardagen skiljer sig för kvinnor och män idag jämfört med kvinnor och män vid 1900-talets början utgå ifrån begrepp som hemmafru, pappaledig, yrkesliv, dagis, dammsugare, kylskåp, mm. Hur kan det ha varit att vara kvinna och konstnär vid 1900-talets början? Synen på homosexualitet - då och nu Synen på homosexualitet har också genomgått en stor förändring, från att under 1900-talet både ha varit förbjudet och ansetts som en sjukdom ser vi idag på homosexualitet som en av många möjliga sexuella läggningar. Undersök när det upphörde att vara olagligt att vara homosexuell och när man slutade att anse att homosexualitet var en sinnessjukdom i Sverige. Hur har man sett på homosexualitet på olika platser längre bak i tiden och hur ser det ut i andra delar av världen idag, finns det platser där det fortfarande är förbjudet att vara homosexuell? Diskutera hur det ser ut bland dina kompisar. Är det lika ok att vara homosexuell som heterosexuell eller finns det fortfarande fördomar och tabun kring homosexualitet? Fotografiet När fotografiet kom såg man det som ett mekaniskt sätt att skapa objektiva och sanna bilder av verkligheten. Diskutera hur synen på den fotograferade bilden har förändrats i takt med mediets framväxt. Hur ser vi på fotografiet idag? Uppfattar vi det vi ser i fotograferade bilder som sant eller falskt, verkligt eller overkligt? Går det att luras med ett fotografi? Försök att komma på några exempel. Skapa egna fotografier som luras med en digitalkamera eller med kollageteknik. Diskutera - Hur avbildas etniciteter i utställningens fotografier? Bygg en enkel lådkamera! Titta på bilderna. Vilka foton är tagna inomhus, i studio? Vilka är tagna utomhus? Vilka personer är avporträtterade som de är, vilka är utklädda? Varför är de utklädda? Vilka länder kommer personerna på fotografierna ifrån? Hur kan man se det?

11 Att resa Under 1800-talet blev det genom en rad tekniska innovationer som tåget och ångbåten både snabbare och billigare att resa. Trots att det fortfarande var ett dyrt nöje gjorde detta att många fler än tidigare hade möjlighet att ge sig av för att se både kända europeiska städer som Rom och Paris men även avlägsna platser som Palestina, Egypten, Tunisien, Algeriet och många fler. Undersök när tåget var så utbyggt att man från Sverige kunde nå hela Europa. Hur lång tid det tog det att resa från Stockholm till Paris vid den tiden? Vad kostade det, jämför med idag? Vilken väg reste man om man skulle till Nordafrika eller främre orienten, vilka transportmedel hade man att välja på och hur lång tid tog det? Diskutera begreppet turism vad var det man sökte när man reste iväg, vad söker vi när vi idag reser till främmande platser? Orienten och orientalismen På flera ställen i utställningen behandlas sekelskiftets syn på andra kulturer främst Afrika och Främre orienten. Ta fasta på det som står i utställningstexterna och undersök sedan hur man under perioden såg på de utomeuropeiska länderna deras kultur och befolkning. När lade Europa under sig stora delar av världen (kolonialisering) och när blev dessa länder åter fria? Vad betydde kolonialiseringen för synen på dessa länder deras kultur och befolkning? Ta fram bilder på äldre orientalistiska målningar och läs sagor och reseberättelser från den här perioden diskutera sedan hur den europeiska synen på dessa länder var. Kan ni komma på några exempel på hur den bild av orienten som tillkom på och 1800-talet lever kvar idag? Diskutera vad ni tror att begrepp som orientalism, harem och odalisk betyder, ta sedan reda på vad de egentligen står för. Låt eleverna ta reda på vad begreppet den andre står för och diskutera detta. En bok som tar upp olika perspektiv kring orientalism i vår samtid är Moa Mattissons Orientalism på svenska. Här hittar du fler intressanta ingångar om du vill arbeta vidare med ämnet orientalism. Utforska Tunisiens och Egyptens historia genom att leta fakta på Internet och bibliotek. Diskutera de händelser som utspelade sig där helt nyligen vad hände och varför? Låt diskussionen leda vidare till ett samtal om hur sociala medier spelar en allt viktigare roll i världspolitiken.

12 Undersök hur några esoteriska strömningar tog sig uttryck i det tidiga 1900-talet. Bauhausskolan präglades av tidens fascination för det esoteriska. Den teosofiska läran påverkade många författare och konstnärer. Vad betyder esoterisk? Diskutera - vilka är de viktigaste idéerna inom teosofin? Lever dessa tankar kvar i samhället idag? (Om någon har sett Änglar och Demoner eller DaVinci-koden på film eller läst Dan Brown eller J.K Rowling kan dessa upplevelser fungera som ett diskussionsunderlag.) Vad är occidentalism? Skriv en novell som utspelar sig under andra världskriget, där chiffer och dolda budskap spelar en central roll. Låt nyckelorden vara Hemligheter, Kodnyckel, Underjordisk och Överjordisk. Kvinna vid spegeln, 1920 Fernand Léger/BUS 2011

13 Verkstadsaktiviteter och workshops Vi erbjuder skolor att boka en visning med efterföljande verkstadsaktivitet eller workshop. Om du har frågor om innehåll eller upplägg, kontakta gärna vår konstpedagog Gisela Fleischer: Fotografi och stereotyper Utifrån utställningen Scenbytes 1800-talsfotografier av människor från olika platser väcks frågor om identitet och stereotyper. Vi går på en visning tillsammans under vilken vi tittar närmre på bilderna. Vi fortsätter sedan i Verkstan där vi undersöker hur man kan använda rekvisita, kläder och scenografi för att skapa en känsla av identitet och etnicitet. Med oss själva som skådespelare leker vi med fördomar och skapar olika identiteter och stereotyper som vi sedan fotograferar av och skriver ut. Identitet nu och då Spelar det någon roll på vilket sätt man avbildar människor? Hur skapas fördomar? Vad har omgivning, rekvisita, kläder och attribut för betydelse för hur vi uppfattar en person? I utställningen Scenbyte finns flera exempel på hur konstnärer och fotografer avbildat människor. Vi tittar på dessa under en visning och undersöker vi hur etnicitet, identitet och fördomar kommer till uttryck i nutida mediebilder. Vi gör egna analyserande collage som vi sedan diskuterar tillsammans. Konst som rör sig I vår nya samlingsutställning hänger något svart och stort från taket. Det ser lite ut som en växt med stora blad som ibland rör sig runt av draget i luften. Ett konstverk som det här kallas för en mobil, och just denna är gjord av Alexander Calder. Förutom mobilen tittar vi tillsammans på hela utställningen. Därefter gör vi egna snurriga och fantasifulla mobiler i Verkstan. Kollage! En visning där vi tillsammans tittar på konst från 1900-talets första del blir utgångspunkten för ett samtal kring vilka olika typer av material som konstnärerna har använt sig av. Metall, papper och färg. Vi tittar lite extra på Henri Matisses gigantiska kollage Apollon som är mer än fyra meter brett. Vad är ett kollage? Vi avslutar i Verkstan där vi testar att göra egna kollage av olika material.

14 TRIVSELREGLER ANSVAR FÖR GRUPPEN Läraren ansvarar för klassen under besöket i museet. Vi rekommenderar att elevgrupper går tillsammans med lärare. SKOLMATERIAL Fråga gärna museivärdarna om vägledning. Det finns skrivplattor att låna. Använd inte väggar eller skulptursocklar som skrivunderlag eftersom det blir märken. Använd endast blyertspennor i utställningssalarna om eleerna behöver teckna eller anteckna. VAR FÖRSIKTIG I SALARNA Eftersom det är lätt att stöta till konstverk i salarna ska ryggsäckar, större väskor, paraplyer etc. lämnas i garderoben eller i förvaringsboxarna. För att inte riskera spill på konstverk får man inte dricka eller äta i salarna. Rör er lugnt i salarna. Visa hänsyn till pågående visningar. Grupper under ledning av Moderna Museets personal har företräde i utställningssalarna. Använd gärna de hopfällbara svarta pallarna som finns i museet men bär dem försiktigt så konsten omkring inte skadas. Kom ihåg att sätta tillbaka pallen på ställningen. VARFÖR FÅR MAN INTE RÖRA KONSTEN Det är inte tillåtet att röra vid konstverken. Att försiktigt ta på något verk innebär stora skador genom att saltet och fettet på fingrarna alltid orsakar märken på alla material. Museets uppdrag är att bevara konstverken för kommande generationer av museibesökare. MUSEIVÄRDAR Under ert besök på Moderna Museet Malmö kommer ni att träffa museivärdar i informationsdisken eller i utställningarna. Vänd er gärna till dem om ni har frågor, synpunkter eller vill tipsa om något. SKOLPROGRAM För detaljerad information kring vår skolverksamhet se BOKADE VISNINGAR Vill du att en konstpedagog från Moderna Museet visar utställningen? Kontakta bokningen via:

15 Kostnad: 600:- max 30 elever. Kostnad för visning med verkstad: 900:- max 15/25 elever beroende på ålder. När du kontaktar oss vänligen invänta en bekräftelse från Moderna Museet Malmös bokning att vi tagit emot din förfrågan. Vid kontakt ange: - Namn, e-post, telefon och bekräftelse-/fakturaadress - Deltagarnas antal och ålder/årskurs - Datum och tid för besök (gärna några alternativ) Bokningen är bindande. Avbeställning/ändring måste göras senast 10 dagar innan bokat besök. Besöker du museet på egen hand med din klass ser vi gärna att du meddelar bokningen att ni kommer innan besöket - anmäl er sedan vid kassadisken när ni kommer till museet. ÖPPETTIDER Tis-sön Fri entré upp till 19 år och för lärare som följer med sin klass. SFIklasser har fri entré. HITTA TILL MUSEET Museet ligger på gångavstånd från Malmö centralstation nära Caroli City och Stora Nygatan. Den röda rullgardinen, 1916 Sigrid Hjertén, med rättighetsinnehavarnas tillstånd

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso Välkomna till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk av i Moderna Museets samling. Gå tillsammans hela klassen. Behöver du hjälp med något, fråga Moderna Museets värdar. De berättar gärna om

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Välkommen till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk i Moderna Museets samling. Följer ni dem så ser ni konst från slutet av 1800-talet fram till

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Årskurs 4 6

Moderna Museet på egen hand Årskurs 4 6 Moderna Museet på egen hand Välkommen till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk i Moderna Museets samling. Följer ni dem så ser ni konst från slutet av 1800-talet fram till idag. Gå tillsammans

Läs mer

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 VÄLKOMMEN TILL BROR HJORTHS HUS Bror Hjorths (1894-1968) röda trähus i Kåbo är ett litet men innehållsrikt konstnärsmuseum. Här hade konstnären sitt hem och

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

På egen hand i konsten

På egen hand i konsten På egen hand i konsten Modernismen och därefter - konsthistoriska nedslag i de senaste hundra åren Det här är en handledning som berättar om några målningar i länsmuseets konstsamling och hjälper till

Läs mer

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Impressionism Impressionism kan översättas till intryckskonst. Man målade intrycken av det man såg, inte verkligheten. Impressionismen

Läs mer

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013 konstpedagogiska konstpedagogiskt bror program program hjorths 2013 2013 hus bror hjorths hus bror hjorths hus Upplev, skapa och kommunicera Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

HANDLEDNING PERFECT GIRL

HANDLEDNING PERFECT GIRL HANDLEDNING PERFECT GIRL TILL PEDAGOGEN Perfect Girl är en kortfilm på fyra minuter utan dialog eller dramatisk handling. Detta gör att den är lämplig att använda som diskussionsunderlag eller introduktion

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING NILS DARDEL OCH DEN MODERNA TIDEN

LÄRARHANDLEDNING NILS DARDEL OCH DEN MODERNA TIDEN LÄRARHANDLEDNING NILS DARDEL OCH DEN MODERNA TIDEN INLEDNING Handledningen Det här är en kortfattad introduktion och lärarhandledning riktar sig i första hand till lärare i till utställningen NILS DARDEL

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Lärarhandledning ETT SÄTT ATT LEVA SVENSK FOTOGRAFI FRÅN CHRISTER STRÖMHOLM TILL IDAG 1 februari - 18 maj 2014

Lärarhandledning ETT SÄTT ATT LEVA SVENSK FOTOGRAFI FRÅN CHRISTER STRÖMHOLM TILL IDAG 1 februari - 18 maj 2014 Lärarhandledning ETT SÄTT ATT LEVA SVENSK FOTOGRAFI FRÅN CHRISTER STRÖMHOLM TILL IDAG 1 februari - 18 maj 2014 INLEDNING Det här är en kortfattad introduktion till utställningen Ett sätt att leva - Svensk

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Uppfinnande av kameran

Uppfinnande av kameran Uppfinnande av kameran Under 1500-talet upptäckte man ett fenomen som senare skulle leda till uppfinnandet av kameran. Man gjorde en upptäckt i ett rum som var helt mörklagt med ett litet hål i väggen.

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

THE NEW HUMAN: Knock, Knock, is Anyone Home?

THE NEW HUMAN: Knock, Knock, is Anyone Home? Lärarhandledning till utställningen THE NEW HUMAN: Knock, Knock, is Anyone Home? Moderna Museet Malmö 27 februari - 4 september, 2016 Ed Atkins, Even Pricks, 2013 Courtesy the artist and Cabinet, London

Läs mer

Skolprogram. Vårterminen 2009

Skolprogram. Vårterminen 2009 1/5 Skolprogram Vårterminen 2009 Välkommen till ett nytt år på Falkenbergs museum med allt från persiska resor till lokal förankring. I vår kommer vi även att öppna upp Hindströmsgården för dramatiserade

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

DET ARKEOLOGISKA ÄVENTYRET

DET ARKEOLOGISKA ÄVENTYRET DET ARKEOLOGISKA ÄVENTYRET Gabriel Orozco, Sköldpaddsten, 2013 Gabriel Orozco. Courtesy of the artist and the Marian Goodman Gallery, New York. Foto: Markus Tretter/Kunsthaus Bregenz Tidsåtgång: cirka

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

2. Ta ett bett av äpplet. 4. Fortsätt på samma sätt. X2 5. Avsluta med att du. 1. Rita av ett äpple. 3. Rita av den nya formen. Äpplet och bananen

2. Ta ett bett av äpplet. 4. Fortsätt på samma sätt. X2 5. Avsluta med att du. 1. Rita av ett äpple. 3. Rita av den nya formen. Äpplet och bananen Det här behöver du: ett äpple en banan eller annan frukt papper färgpennor eller kritor Äpplet och bananen Snabb skissövning! Hur förenklar du ett föremål och gör om det till ett mönster? Bli inspirerad

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Masteressä Kungl. Konsthögskolan Niklas Edstam Professor: Sigrid Sandström Handledare: Fredrik Ehlin

Masteressä Kungl. Konsthögskolan Niklas Edstam Professor: Sigrid Sandström Handledare: Fredrik Ehlin Masteressä Kungl. Konsthögskolan Niklas Edstam 870902-6630 Professor: Sigrid Sandström Handledare: Fredrik Ehlin Jag är inte någon annan. Men ibland vill jag vara någon annan. Gå i fotspår och utforma

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Hallands Konstmuseum

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Hallands Konstmuseum Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Hallands Konstmuseum Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

I Språkets värld. Bäckagårds förskolas digitala verksamhetsberättelse 2014/2015 avdelning: Lärkan

I Språkets värld. Bäckagårds förskolas digitala verksamhetsberättelse 2014/2015 avdelning: Lärkan I Språkets värld Bäckagårds förskolas digitala verksamhetsberättelse 2014/2015 avdelning: Lärkan Barn- och Ungdoms Förvaltningens målbild och huvudprocesser: 2014-04-23 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Förskolan

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet Bror Hjorth ÅRSKURS 7-GYMNASIET - Mitt liv i konsten Bror Hjorth räknas som en av 1900-talets största svenska konstnärer. I Bror Hjorths Hus lär du

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

Ett sätt att leva. Svensk fotografi från Christer Strömholm till idag. LÄRARHANDLEDNING

Ett sätt att leva. Svensk fotografi från Christer Strömholm till idag. LÄRARHANDLEDNING LÄRARHANDLEDNING Ett sätt att leva Svensk fotografi från Christer Strömholm till idag. Handledningen riktar sig i första hand till lärare i åk 7 9 och gymnasiet. Ett sätt att leva 2 Svensk fotografi från

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN. Lärarhandledning

ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN. Lärarhandledning ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN Lärarhandledning 1 Vad gör en astronaut egentligen? Hur påverkar tyngdlösheten det dagliga livet ombord på rymdstationen? Genom olika montrar, som Gravitationstratten och Planetvågarna,

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare Målarkonstens ismer Inledning Ni är anställda på varsitt museum. På era museer ska det vara utställningar med tavlor från några av de vanligaste konst- ismerna. Problemet är att många av de tavlor som

Läs mer

MED NYFIKENHET PÅ LIV och RÖRELSE

MED NYFIKENHET PÅ LIV och RÖRELSE MED NYFIKENHET PÅ LIV och RÖRELSE Fra dokumentasjon til pedagogisk dokumentasjon, - konsekvenser for praksis. Maria Hedberg ALLT HÖR IHOP! Barnsyn/ Kunskapssyn Syn på lärande föräldrarna reflektion BARNS

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11 Lärarmaterial sidan 1 Böckerna om Rosa Författare: Iben Harboe Vem handlar böckerna om? Rosa är en liten tjej som bor tillsammans med sin stressade mamma och sin busiga storebror Max. Rosa har sköldpaddan

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

PEDAGOGMATERIAL - SKA VI VA?

PEDAGOGMATERIAL - SKA VI VA? Illustration Pija Lindenbaum Syftet med det här materialet är att på ett enkelt sätt inspirera dig som pedagog att arbeta mer med dina och barnens teaterupplevelser. Du delar barnens upplevelse av föreställningen

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eva Löfdahl Handledningen riktar sig i första hand till lärare i åk 7 9 och gymnasiet

LÄRARHANDLEDNING. Eva Löfdahl Handledningen riktar sig i första hand till lärare i åk 7 9 och gymnasiet LÄRARHANDLEDNING Eva Löfdahl 5.2 1.5 2011 Handledningen riktar sig i första hand till lärare i åk 7 9 och gymnasiet Saturnus, 1981, Eva Löfdahl Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet Eva Löfdahl Hur förstår

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2011 2012 UPPGIFTER

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2011 2012 UPPGIFTER Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2011 2012 UPPGIFTER Föreskrifter och anvisningar 2011:11

Läs mer

För dig med små resurser, men stor kapacitet! Välj en bok du själv gillar det funkar bäst då!

För dig med små resurser, men stor kapacitet! Välj en bok du själv gillar det funkar bäst då! BOK event light För dig med små resurser, men stor kapacitet! Välj en bok du själv gillar det funkar bäst då! Välj bok utifrån målgrupp. Vad vet du om dem som ska delta? Försök få reda på så mycket som

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009.

Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009. Malmö stad Kultur för barn och unga Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009. Kultur för barn och unga, vill väcka barns och ungas lust

Läs mer

17 oktober 2015 17 januari 2016

17 oktober 2015 17 januari 2016 KULTURHUSET STADSTEATERN LÄRARHANDLEDNING ANNA ODELL Okänd, kvinna 2009-349701 17 oktober 2015 17 januari 2016 Foto: Pål Sommelius Denna handledning är utformad som ett stöd inför eller efter ett besök

Läs mer

Porträtt. Om du undrar något, hör av dig till Karolina, konstpedagog på Falsterbo konsthall. karolina.rashwane@vellinge.se, eller 040-42 55 02

Porträtt. Om du undrar något, hör av dig till Karolina, konstpedagog på Falsterbo konsthall. karolina.rashwane@vellinge.se, eller 040-42 55 02 Porträtt Detta är ett utlåningsmaterial från Falsterbo konsthall på tema porträtt. Syftet med mappen är inspirera till att betrakta, upptäcka, prata och skapa. Det finns inget rätt eller fel, bara oändliga

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

Nallemajas månadsbrev oktober 2015

Nallemajas månadsbrev oktober 2015 Nallemajas månadsbrev oktober 2015 Månaden startades upp med ett välbesökt föräldramöte, tack för det! Första timmen hade vi besök av Familjecentrum som berättade om sin verksamhet och utbildningar som

Läs mer

Tema vatten hösten 2012

Tema vatten hösten 2012 Tema vatten hösten 2012 Vi märkte redan under våren ett stort intresse för vatten hos barnen. Detta intresse ville vi spinna vidare på. Ämnet naturkunskap finns med i vår läroplan och att utforska vatten

Läs mer

FÄRG FILM. En fiorde dimension

FÄRG FILM. En fiorde dimension FÄRG FILM En fiorde dimension Länge handlade fotografi enbart om svartvita bilder. Visserligen förekom olika ideer och experiment under andra hälften av 1800-talet men det skulle dröja årtionden innan

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Upphovsrätt samt lagar och etik

Upphovsrätt samt lagar och etik Upphovsrätt samt lagar och etik Får jag fotografera människor på exempelvis Drottning gatan? Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill. Det spelar ingen roll om du fotograferar flera personer i en

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

BESKRIVNING AV NOBELVÄSKANS HEMLIGHET. Med utgångspunkt i Alfred Nobel och hans arbete vill vi få eleverna att få lust att testa sida idéer.

BESKRIVNING AV NOBELVÄSKANS HEMLIGHET. Med utgångspunkt i Alfred Nobel och hans arbete vill vi få eleverna att få lust att testa sida idéer. BESKRIVNING AV NOBELVÄSKANS HEMLIGHET Med utgångspunkt i Alfred Nobel och hans arbete vill vi få eleverna att få lust att testa sida idéer. Utanför klassrummet...1 Tågstationen...1 Laboratoriet...2 Utanför

Läs mer

Drakstigen introduktion

Drakstigen introduktion Drakstigen introduktion En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne 2011 Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken, men kan anpassas till annan natur förstås. Den inleds med

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

FJÄLLTÅG En ny textilkollektion i begränsad upplaga. Lanseras 1 december 2012

FJÄLLTÅG En ny textilkollektion i begränsad upplaga. Lanseras 1 december 2012 FJÄLLTÅG En ny textilkollektion i begränsad upplaga Lanseras 1 december 2012 Med historien invävd i sömmarna Det finns inte en berättelse om textilkollektionen FJÄLLTÅG det finns flera. Alla delar bär

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

SMÅSAGOR LÄRARHANDLEDNING ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER

SMÅSAGOR LÄRARHANDLEDNING ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER SMÅSAGOR LÄRARHANDLEDNING ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER SMÅSAGOR ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER Att läsa högt för, eller att lyssna tillsammans med, barnen i förskolan eller skolan är förknippat med

Läs mer

BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER

BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER STF guidar till upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre upp på fjället. Det är STF som gör det otillgängliga tillgängligt

Läs mer