Ett av Världsnaturfondens, WWFs, viktigaste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett av Världsnaturfondens, WWFs, viktigaste"

Transkript

1 WWF, Naturväktarna 2005

2 Ett av Världsnaturfondens, WWFs, viktigaste uppdrag är att arbeta för ett hållbart nyttjande av jordens resurser. Trycket blir allt större på vår planet, det förbrukas mer än vad jorden förmår att producera och den biologiska mångfalden minskar stadigt. Vår konsumtion av mat och dess effekter i naturen har blivit en het fråga. Ett alltmer intensivt jordbruk tömmer sjöar och vattendrag på vatten, fisket dammsuger haven på fisk och tropiska skogar får ge vika för stora plantager. Men, vi har stor möjlighet att påverka genom våra val av mat. Var med och vänd trenden! För att klara det måste vi både veta, vilja och kunna. Miljöperspektivet och lärandet för en hållbar utveckling är ett viktigt uppdrag för skolan. HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi behöver ett samhälle som är ekonomiskt livskraftigt, socialt attraktivt och ekologiskt hållbart. För en hållbar utveckling behövs en helhetssyn och ett samspel mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi hoppas att detta material skall inspirera hela arbetslag att arbeta med mat på hållbar väg! Text- och ursprungsidé Helene Wåhlander och Anna Freij Fiskespelet är utformat av Wolfgang Brunner Bearbetning och redigering Eva-Lena Larsson, Kennert Danielsson och Gunilla Elsässer Illustrationer Maj-Liz Hedendahl (Rollspelet) Foto Eva-Lena Larsson, Mona Sundell, Sven Ängermark Stena Metall Nordens ledande företag inom återvinning och miljöservice Stena Metall är Naturväktarnas huvudsponsor Layout Masonit Design, Sven Ängermark Tryckt: Länstryckeriet på FSC-märkt papper Beställes via: Världsnaturfonden WWF Naturväktarna Ulriksdals Slott Solna tel: Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär för Naturväktarna Konsumentverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland är medfinansiärer i Naturväktarna 2

3 INNEHÅLL Så här använder du materialet Mat på hållbar väg II... 4 Varför arbeta med mat och hållbar utveckling?... 5 Vad skall vi äta till middag? -ett rollspel Rollspelet... 7 Upplägg och diskussionsfrågor... 8 Roller i rollspelet Farmor Pappa Mamma Son Dotter Observatör Material till rollspelet Exponeringskort Plockkort (kopieringsunderlag) Vad tycker du? en värderingsövning Mat i skolan på hållbar väg Gillar du din skollunch? Laga till något smart! Tävla om bästa recept för en hållbar måltid! Påverka skolmaten! Mat från havet på hållbar väg Fiskespelet - Räcker fisken? Räkdilemmat! Mat från jorden på hållbar väg Kalasmiddag - ditt val spelar roll! Andra skolmaterial om mat och hållbar utveckling

4 SÅ HÄR ANVÄNDER DU MATERIALET MAT PÅ HÅLLBAR VÄG II Det tryckta häftet Detta material riktar sig främst till skolår 7-9 och gymnasiet. Det består av två delar. Den ena delen är det häfte du håller i din hand. Här finns: Rollspel om mat Fiskespelet Räcker fisken? Tävling om bästa hållbara måltid Ytterligare övningar på tema mat och hållbar utveckling (se innehållsförteckning på föregående sida!) Material på WWFs webbplats Den andra delen finns på WWFs webbplats, Här hittar du: Fakta om mat och hållbar utveckling Litteraturtips Länkar till aktuella hemsidor Science centers, museer med flera som tar emot studiebesök på detta tema Rollspelet i en engelsk version Inspirationsmaterial från bland annat Stavreskolan och Ledetskolans matvecka! Mer tips och övningar 4

5 VARFÖR ARBETA MED MAT OCH HÅLLBAR UTVECKLING? Mmmmmmmat! Mat är förknippat med glädje och gemenskap. Mat visar vilken kultur du kommer ifrån och kanske vilken religion du tillhör. Men mat kan också vara ett ständigt bekymmer om det finns för lite av den. Hur fördelar vi den mat vi har? Hur skapar vi en hållbar utveckling där den mat som produceras idag inte minskar chansen för framtida generationer av människor att äta sig mätta? Hur kan vi äta på en hållbar planet utan att fördärva ekosystemen? Utan mat förmår vi inget och vad vi äter påverkar oss till kropp och själ. Men vårt val av varor påverkar också människor och miljö både här hemma och på andra delar av jordklotet där de varor vi konsumerar odlas och hanteras. Det spelar stor roll vad vi äter! Varje svensk konsumerar 70 ton mat och dryck under sin livstid och maten står för 20% av Sveriges totala energianvändning. Genom svenska bostäder strömmar mängder av energi och material. I snitt är flödet av mat 450 kilo, vatten liter och hushållssopor 200 kilo för en person under ett år. Hushållen i Sverige bidrar till 60% av metallutsläppen, 40% av utsläppen av organiska miljögifter och upp emot 50% av övergödande fosfor och kväveutsläpp. Att äta på en hållbar planet De som representerar våra länder och fattar beslut om jordbrukspolitik, skatter och tullar har ett stort ansvar för vår hälsa och vår miljö. Men ansvaret finns också på lokal nivå, till exempel bland dem som sköter kommunens upphandling till skolbespisningen. Vi konsumenter kan också styra en hel del enligt principen: ingen efterfrågan - ingen produktion. Köper ingen jätteräkor så försvinner marknaden. Illustration: Staffan Göransson Köps det bara KRAV-bananer så odlas det bara KRAV-bananer. Lagar och avtal kan hjälpa oss på rätt spår, men din egen konsumtion och ditt eget val av mat har en avgörande betydelse i sammanhanget! Mat är oerhört centralt om vi skall lära oss att förstå principen för hållbar utveckling och för att vi skall kunna leva efter den! 5

6 I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (LPO 94) Många av övningarna i häftet Mat på hållbar väg passar väl för undervisning i Hem- och konsumentkunskap, men tittar man närmare på tema mat och hållbar utveckling famnar det de flesta av skolans ämnen. Genom argumentation och aktiva värderingar övas färdigheter i både svenska och samhällskunskap. Inom biologi, fysik, teknik, matematik och kemi finns de kunskaper om kemiska, mekaniska och ekologiska förlopp som krävs för en förståelse av jordklotets begränsningar. Varför inte prova på att argumentera på till exempel engelska för att träna färdigheter i ett annat språk? Grundskola Målet är att eleven: utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt (HoK) utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande (NO) utvecklar sin förmåga att i dialog med andra utrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera (Sv) utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser (SO) (Källa: Skolverkets hemsida om kursplaner för grundskolan) Gymnasial utbildning Målet är att eleven: utvecklar sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer av information, delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning utifrån ett naturvetenskapligt och etiskt perspektiv (Nk) fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle (Sv) utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle (Sh) (Källa: Skolverkets hemsida om kursplaner för gymnasieskolan) (Några exempel ur kursplanemålen för grundskola och gymnasium) 6

7 VAD SKALL VI ÄTA TILL MIDDAG? - ett rollspel Rollspel: Vad skall vi äta till middag? SYFTE Rollspelet gör eleverna mer medvetna om vad som styr valet av mat. Vid genomförandet får de insikt i hur andra människor tänker och en förståelse för andra människors val. Rollspelet är dessutom en bra inkörsport för kommande diskussioner om mat och hållbar utveckling. Övningen kan ge förståelse för argument som ligger till grund för olika människors ställningstaganden om mat. Deltagarna lär sig förhandla om olika möjligheter, men också att samarbeta för att kunna genomföra den gemensamma måltiden som tillfredställer alla de olika familjemedlemmarnas behov och önskemål. What s for dinner? Rollspelet finns även på engelska! Då skall familjen laga en fisksoppa. Passar extra bra för er som vill inrikta er på ett tema om fiske. Du kan ladda ner den engelska versionen från webbplatsen: På sidan 42 finns en kompletterande värderingsövning. Gör den gärna före och efter rollspelet och se om klassens värderingar har förändrats av diskussionerna! 7

8 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 HUR GÅR ROLLSPELET TILL? Klassen Klassen delas i grupper om fem elever. Varje grupp bildar en familj som kan utökas med en observatör vars uppgift är att iaktta och anteckna vad som händer. För yngre elever kan observatörens roll vara något otydlig och kan då helt utgå utan att rollspelet som helhet påverkas. Varje familjemedlem har ett visst karaktärsdrag som framgår av instruktionerna. Det är elevens uppgift att med fantasi tolka karaktären. Var och en i familjen skall inhandla ingredienser till en måltid: spaghetti och köttfärssås. Matvarorna inhandlas helt fritt i en simulerad affär. Affären Affären görs i ordning på ett bord där varje vara utgörs av ett exponeringskort och flera plockkort. Exponeringskorten finns färdigtryckta i detta häfte och plockkorten finns i form av kopieringsunderlag. För en helklass behövs 15 plockkort av varje sort. När eleven skall handla mat till sin version av spagetti och köttfärssås, tolkad utifrån sin rollkaraktär, plockas de valda korten med till själva diskussionen. DISKUSSIONEN Varje grupp placerar sig runt ett mindre bord, köksbordet. Hur enas en familj med så skilda åsikter runt en gemensam måltid? Observatörens roll är att fånga upp olika synpunkter. Använd gärna observatörens protokoll på sidan 23 i materialet. Diskussionen kan börja! Förhoppningsvis flyter diskussionen av sig själv och slutar i en middag där alla kan känna sig belåtna. Behöver ni hjälp i diskussionen kan ni använda några av följande funderingar! VAD TYCKER DE OLIKA ROLLFIGURERNA I FÖLJANDE FRÅGOR: Transporter En del mat har färdats långt med båt, flyg och lastbil. En banan kan ha vuxit i Sydamerika, åkt båt till Europa, åkt lastbil till en omlastningscentral och vidare med lastbil till butiken där ni handlar den. Sedan har du åkt till affären för att handla den. Hur påverkar långa transporter: priset? miljön? människor vad tycker din rollfigur? Förpackningar Det är stor skillnad på olika förpackningar och deras påverkan på miljö och pris. Hur resonerar medlemmarna i din familj? Hur mycket av varans pris står förpackningen för? Tar förpackningen stor plats vid transporten så att till exempel lastbilarna egentligen kör halvfulla och resten är luft i förpackningen? Vilka typer av förpackningar tror du belastar miljön minst? Tillagningsmetoder Vilken av familjens rätter drar mest/minst energi vid tillagningen? Hur måste matvarorna förvaras till de olika varianterna av spagetti och köttfärssås? Kräver de kyl/frys för att hålla? Vad kräver mest/minst energi? 8

9 Miljö- och rättvisemärkning Hur stort är intresset i din familj för att handla ekologiska varor? Tycker alla i familjen att det finns någon vinst med att köpa ekologiskt? Är det värt att lägga extra pengar på ekologiska varor som ofta kostar något mer? Det finns olika märkningar av livsmedel. Känner alla i familjen igen: KRAV / EU-märkt Rättvisemärkt egentligen ingen miljömärkning men handlar ändå om hållbar utveckling. Låt de olika familjemedlemmarna diskutera. Utbud och efterfrågan Hur ser familjen på den enskildes möjlighet att påverka vilka varor som finns att köpa i affären? Vad påverkar din rollfigurs val av mat mest? Kostnad Smak Näring och energi Kvalitet Miljö Säsong Tidigare åt man jordgubbar på sommaren och apelsiner på vintern. Nu finns dessa varor tillgängliga året om. Vintertid importeras jordgubbarna från Italien eller Afrika och sommartid kommer apelsinerna från bland annat Sydafrika. Diskutera om vi behöver ha alla varor tillgängliga under hela året. Vad finns det för för- och nackdelar? Vad finns det för för- och nackdelar med att vissa grönsaker och frukter bara finns säsongvis? Avfallshantering Sopor, sopor, sopor. Allt skall tas omhand på ett eller annat sätt om det så är via avloppssystemet, sophämtningen eller återvinningsstationen. Förpackningar, skal och matrester skall tas omhand. Kan man handla smart i affären så att man slipper en del av problemen? Hur resonerar din rollfigur? Vilka förpackningar belastar miljön mest/ minst? Uppfödning och odling Kan alla i familjen enas om vilken typ av köttfärs som skall användas? Fundera över ert val av kött. Spelar det någon roll hur djuren är uppfödda? Vad har de ätit under sin livstid? Hur påverkar det i sin tur miljön eller de människor som äter köttet? Fundera över hur växterna odlats: Spelar det någon roll nu och i framtiden hur man odlar de växter vi äter? Spelar det någon roll för din rollkaraktär hur människorna har det där maten odlas, till exempel arbetsvillkor, kemikalieanvändning med mera? Ekonomi och rättvisa Mat kostar pengar. Vem är det som tjänar pengar på den middag ni till slut valt att laga? Spelar det någon roll var vinsten hamnar? Vad tycker din rollfigur? Spelar det någon roll om ert val av middagsmat gör att andra inte får en bra middag? Hur många generationer in i framtiden skall vi bry oss om? Foto: Germund Sellgren Rollspel: Vad skall vi äta till middag? 9

10 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 Att diskutera efteråt: Rollerna är tillspetsade för att vara så olika varandra som möjligt. Fundera över följande: Hur jämställd är familjen? Är rollerna typiska för kvinnor/män eller tjejer/ killar? Har åldern hos dottern, mamman och pappan någon betydelse för rollens utformning? Kan farmors rollbeskrivning byta plats med sonens så att sonen blir mån om väldens rättvisa och farmor vegan? Om man skrev nya roller, hur skulle de se ut i i så fall? Hitta på en ny familj och testa hur diskussionen runt matbordet skulle bli då! Vad tycker du själv, inte din rollkaraktär, i i dessa frågor? Diskutera med de andra medlemmarna i i din familj eller i i klassen. Vad är viktigt när du äter mat? Tänker du på smak, hur maten ser ut, näringsinnehåll, hur säden är odlad och hur djuren är uppfödda? Är rättvisetankar runt mat viktiga för dig? Brukar du tänka på att den mat vi vi äter påverkar andra människor och natur, både positivt och negativt, på många platser på vår jord? Har rollspelet påverkat ditt sätt att tänka runt mat? EU-axet Europeisk märkning av ekologiska livsmedel. KRAV-märkt Svensk märkning av ekologiska livsmedel. Rättvisemärkt Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. 10

11 FARMOR Du skall spela farmor i en familj som består av fem familjemedlemmar farmor, pappa, mamma, son och dotter. Välj tillsammans vad ni i er familj skall heta i för- och efternamn. Nedan finns en beskrivning av familjen och din rollfigur. Läs beskrivningen så att du vet något om din familj och den roll du skall spela. Det finns också en beskrivning av er uppgift, det vill säga vad rollspelet går ut på. Karaktärerna Rollspel: Vad skall vi äta till middag? BESKRIVNING AV FAMILJEN I er familj finns tre vuxna och två barn: Farmor, 68 år Tänker på miljön. Vill att det skall vara rättvisa i världen. Alla skall ha det bra, så väl människor som djur och natur. Pappa, 46 år Är stressad och vill att allt skall ske snabbt. Tänker mycket på familjens ekonomi och tycker inte om när saker och ting kostar för mycket. Mamma, 45 år Vill att andra människor skall ha det bra. Är mycket omtänksam och vill att alla familjemedlemmar skall vara friska och ha en bra hälsa. Sonen, 17 år Hittar på nya saker. Tänker mycket på framtiden och gillar att lösa problem. Dottern, 9 år Gör saker utan att tänka efter. Vill bestämma i familjen trots att hon är yngst. SÅ HÄR LEVER NI Mamma och pappa arbetar båda heltid på ett stort sjukhus, mamma är läkare och pappa sjukgymnast. Barnen går i skolan, sonen går andra året i gymnasiet på det estetiska programmet och dottern i tredjeklass i grundskolan. Farmor är pensionär sedan 5 år tillbaka och tillbringar mesta delen av sin tid hemma i familjens trädgård. Familjen bor i en större bostad ca tio minuters gångväg från post, bank och närbutiker och 15 minuters bilväg från närmsta stormarknad. Farmor bor i en egen del av huset och har tillgång till egen entré, men delar kök och tvättstuga med de övriga familjemedlemmarna. 11

12 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 FARMOR Beskrivning av din roll Du tänker på miljön och vill att det skall vara rättvisa i välden. Alla skall ha det bra, så väl människor som djur och natur. Du är 68 år och pensionär sedan 5 år. Du har tidigare arbetat med växter på en handelsträdgård och har en universitetsutbildning på området. Du är en levnadsglad och rättvis människa som gärna delar med dig av dina kunskaper och mer än gärna lyssnar på vad andra har att säga. På dagarna brukar du påta i det egna landet där det bland annat växer morötter, potatis och gräslök. Ditt intresse för naturen och vad den har att erbjuda är stort. Det är viktigt för dig att värna om miljön. Du handlar i stort sett bara miljömärkta och närproducerade produkter och är medlem i en miljöorganisation. I två år har du väntat på att få operera en dålig höft. Din framkomlighet är begränsad på grund av höftskadan och därför så handlar du gärna i närliggande butiker. UPPGIFT Familjen skall äta köttfärssås och spaghetti till middag och alla skall handla sina egna ingredienser. Utifrån de roller ni spelar skall ni handla ingredienser till maträtten spaghetti och köttfärssås. Var och en handlar sina ingredienser. Det är upp till dig, utifrån hur du tolkar din roll, att välja varor bland dem som erbjuds. Kort med bilder och text kommer att föreställa de varor som finns att välja på. På korten står fakta om de olika varorna, fakta som du behöver för att göra ditt val. Bredvid dessa kort finns mindre plockkort som du kan ta när du gjort ditt val. Tillsammans som en familj samlas ni sedan kring familjens köksbord för att diskutera era val - vilka för och nackdelar finns med de varor som ni valt? Kan ni enas eller är det omöjligt?! Kom ihåg att spela din roll under hela uppgiften! 12

13 PAPPA Du skall spela pappan i familjen som består av fem familjemedlemmar farmor, pappa, mamma, son och dotter. Välj tillsammans vad ni i er familj skall heta i för- och efternamn. Nedan finns en beskrivning av familjen och din rollfigur. Läs beskrivningen så att du vet något om din familj och den roll du skall spela. Det finns också en beskrivning av er uppgift, det vill säga vad rollspelet går ut på. Karaktärerna Rollspel: Vad skall vi äta till middag? BESKRIVNING AV FAMILJEN I er familj finns tre vuxna och två barn: Farmor, 68 år Tänker på miljön. Vill att det skall vara rättvisa i världen. Alla skall ha det bra, så väl människor som djur och natur. Pappa, 46 år Är stressad och vill att allt skall ske snabbt. Tänker mycket på familjens ekonomi och tycker inte om när saker och ting kostar för mycket. Mamma, 45 år Vill att andra människor skall ha det bra. Är mycket omtänksam och vill att alla familjemedlemmar skall vara friska och ha en bra hälsa. Sonen, 17 år Hittar på nya saker. Tänker mycket på framtiden och gillar att lösa problem. Dottern, 9 år Gör saker utan att tänka efter. Vill bestämma i familjen trots att hon är yngst. SÅ HÄR LEVER NI Mamma och pappa arbetar båda heltid på ett stort sjukhus, mamma är läkare och pappa sjukgymnast. Barnen går i skolan, sonen går andra året i gymnasiet på det estetiska programmet och dottern i tredjeklass i grundskolan. Farmor är pensionär sedan 5 år tillbaka och tillbringar mesta delen av sin tid hemma i familjens trädgård. Familjen bor i en större bostad ca tio minuters gångväg från post, bank och närbutiker och 15 minuters bilväg från närmsta stormarknad. Farmor bor i en egen del av huset och har tillgång till egen entré, men delar kök och tvättstuga med de övriga familjemedlemmarna. 13

14 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 PAPPA Beskrivning av din roll Du är stressad och vill att allt skall ske snabbt. Du tänker mycket på ekonomin och tycker inte om när saker och ting kostar för mycket. Du är 46 år gammal och är en glad och utåtriktad person som gillar när det händer saker. Du gillar att överraska andra och uppskattar när andra gör liknande saker för dig. Du arbetar som sjukgymnast på ett stort sjukhus. På sjukhuset jobbar också din fru det var där ni träffades. Efter jobbet vill du gärna komma hem så fort som möjligt. Dina vänner och din familj beskriver dig som stressad, ekonomisk och snäll, vilket stämmer väldigt bra. Så fort du vistas utanför hemmet är du den som drar upp tempot. Du tycker inte om att gå och strosa i butiker, mataffärer och liknande, men kommer du ut i skog och mark, på hal is, fotbollsplanen eller liknande så är du den som rör sig snabbast, skrattar mest och som alla vill vara med. Du vill ha koll på ekonomin och är den i familjen som håller hårdast i plånboken. UPPGIFT Familjen skall äta köttfärssås och spaghetti till middag och alla skall handla sina egna ingredienser. Utifrån de roller ni spelar skall ni handla ingredienser till maträtten spaghetti och köttfärssås. Var och en handlar sina ingredienser. Det är upp till dig, utifrån hur du tolkar din roll, att välja varor bland dem som erbjuds. Kort med bilder och text kommer att föreställa de varor som finns att välja på. På korten står fakta om de olika varorna, fakta som du behöver för att göra ditt val. Bredvid dessa kort finns mindre plockkort som du kan ta när du gjort ditt val. Tillsammans som en familj samlas ni sedan kring familjens köksbord för att diskutera era val - vilka för och nackdelar finns med de varor som ni valt? Kan ni enas eller är det omöjligt?! Kom ihåg att spela din roll under hela uppgiften! 14

15 MAMMA Du skall spela mamman i familjen som består av fem familjemedlemmar farmor, pappa, mamma, son och dotter. Välj tillsammans vad ni i er familj skall heta i för- och efternamn. Nedan finns en beskrivning av familjen och din rollfigur. Läs beskrivningen så att du vet något om din familj och den roll du skall spela. Det finns också en beskrivning av er uppgift, det vill säga vad rollspelet går ut på. Karaktärerna Rollspel: Vad skall vi äta till middag? BESKRIVNING AV FAMILJEN I er familj finns tre vuxna och två barn: Farmor, 68 år Tänker på miljön. Vill att det skall vara rättvisa i världen. Alla skall ha det bra, så väl människor som djur och natur. Pappa, 46 år Är stressad och vill att allt skall ske snabbt. Tänker mycket på familjens ekonomi och tycker inte om när saker och ting kostar för mycket. Mamma, 45 år Vill att andra människor skall ha det bra. Är mycket omtänksam och vill att alla familjemedlemmar skall vara friska och ha en bra hälsa. Sonen, 17 år Hittar på nya saker. Tänker mycket på framtiden och gillar att lösa problem. Dottern, 9 år Gör saker utan att tänka efter. Vill bestämma i familjen trots att hon är yngst. SÅ HÄR LEVER NI Mamma och pappa arbetar båda heltid på ett stort sjukhus, mamma är läkare och pappa sjukgymnast. Barnen går i skolan, sonen går andra året i gymnasiet på det estetiska programmet och dottern i tredjeklass i grundskolan. Farmor är pensionär sedan 5 år tillbaka och tillbringar mesta delen av sin tid hemma i familjens trädgård. Familjen bor i en större bostad ca tio minuters gångväg från post, bank och närbutiker och 15 minuters bilväg från närmsta stormarknad. Farmor bor i en egen del av huset och har tillgång till egen entré, men delar kök och tvättstuga med de övriga familjemedlemmarna. 15

16 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 MAMMA Beskrivning av din roll Du vill att andra människor skall ha det bra. Du är mycket omtänksam och vill att alla familjemedlemmar skall vara friska och ha en bra hälsa. Du är 45 år gammal och en omtänksam människa som gillar att hjälpa andra. Du arbetar som läkare på ett stort sjukhus och är stolt över dig själv och din familj och gör allt för att alla skall må bra. På sjukhuset jobbar också din man det var där ni träffades. Du arbetar för det mesta på dagen, men ibland blir det nattpass eftersom du också har jour. På fritiden gillar du att röra på dig, du tränar på Friskis och Svettis regelbundet 3 dagar i veckan. Något som du prioriterar högt är hälsosam och näringsriktig mat. Det är viktigt för dig att du och de andra familjemedlemmarna får i sig allt ni behöver för att hålla er friska och krya. UPPGIFT Familjen skall äta köttfärssås och spaghetti till middag och alla skall handla sina egna ingredienser. Utifrån de roller ni spelar skall ni handla ingredienser till maträtten spaghetti och köttfärssås. Var och en handlar sina ingredienser. Det är upp till dig, utifrån hur du tolkar din roll, att välja varor bland dem som erbjuds. Kort med bilder och text kommer att föreställa de varor som finns att välja på. På korten står fakta om de olika varorna, fakta som du behöver för att göra ditt val. Bredvid dessa kort finns mindre plockkort som du kan ta när du gjort ditt val. Tillsammans som en familj samlas ni sedan kring familjens köksbord för att diskutera era val - vilka för och nackdelar finns med de varor som ni valt? Kan ni enas eller är det omöjligt?! Kom ihåg att spela din roll under hela uppgiften! 16

17 SON Du skall spela sonen i familjen som består av fem familjemedlemmar farmor, pappa, mamma, son och dotter. Välj tillsammans vad ni i er familj skall heta i för- och efternamn. Nedan finns en beskrivning av familjen och din rollfigur. Läs beskrivningen så att du vet något om din familj och den roll du skall spela. Det finns också en beskrivning av er uppgift, det vill säga vad rollspelet går ut på. Karaktärerna Rollspel: Vad skall vi äta till middag? BESKRIVNING AV FAMILJEN I er familj finns tre vuxna och två barn: Farmor, 68 år Tänker på miljön. Vill att det skall vara rättvisa i världen. Alla skall ha det bra, så väl människor som djur och natur. Pappa, 46 år Är stressad och vill att allt skall ske snabbt. Tänker mycket på familjens ekonomi och tycker inte om när saker och ting kostar för mycket. Mamma, 45 år Vill att andra människor skall ha det bra. Är mycket omtänksam och vill att alla familjemedlemmar skall vara friska och ha en bra hälsa. Sonen, 17 år Hittar på nya saker. Tänker mycket på framtiden och gillar att lösa problem. Dottern, 9 år Gör saker utan att tänka efter. Vill bestämma i familjen trots att hon är yngst. SÅ HÄR LEVER NI Mamma och pappa arbetar båda heltid på ett stort sjukhus, mamma är läkare och pappa sjukgymnast. Barnen går i skolan, sonen går andra året i gymnasiet på det estetiska programmet och dottern i tredjeklass i grundskolan. Farmor är pensionär sedan 5 år tillbaka och tillbringar mesta delen av sin tid hemma i familjens trädgård. Familjen bor i en större bostad ca tio minuters gångväg från post, bank och närbutiker och 15 minuters bilväg från närmsta stormarknad. Farmor bor i en egen del av huset och har tillgång till egen entré, men delar kök och tvättstuga med de övriga familjemedlemmarna. 17

18 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 SON Beskrivning av din roll Du hittar ofta på nya saker. Du tänker mycket på framtiden och gillar att lösa problem. Du är 17 år och studerar på gymnasiet. Du går andra året på det estetiska programmet med inriktning mot konst och har ett otroligt sinne för färg och form. Du är den i familjen som utmärker sig mest. Du skiljer dig mycket från de andra och det är något som du vill. Du gillar att sätta i gång diskussioner och uttrycka dina åsikter. Att få din röst hörd och föra fram dina budskap är något som är viktigt för dig. Detta gör du delvis genom din konst men också genom de val du gör i livet. Du har bland annat valt att avstå från att äta allt från djurriket och äter bara vegan mat. Detta för att du anser att djuren i vårt samhälle behandlas på ett dåligt och långt ifrån godtagbart sätt. UPPGIFT Familjen skall äta köttfärssås och spaghetti till middag och alla skall handla sina egna ingredienser. Utifrån de roller ni spelar skall ni handla ingredienser till maträtten spaghetti och köttfärssås. Var och en handlar sina ingredienser. Det är upp till dig, utifrån hur du tolkar din roll, att välja varor bland dem som erbjuds. Kort med bilder och text kommer att föreställa de varor som finns att välja på. På korten står fakta om de olika varorna, fakta som du behöver för att göra ditt val. Bredvid dessa kort finns mindre plockkort som du kan ta när du gjort ditt val. Tillsammans som en familj samlas ni sedan kring familjens köksbord för att diskutera era val - vilka för och nackdelar finns med de varor som ni valt? Kan ni enas eller är det omöjligt?! Kom ihåg att spela din roll under hela uppgiften! 18

19 DOTTER Du skall spela dottern i familjen som består av fem familjemedlemmar farmor, pappa, mamma, son och dotter. Välj tillsammans vad ni i er familj skall heta i för- och efternamn. Nedan finns en beskrivning av familjen och din rollfigur. Läs beskrivningen så att du vet något om din familj och den roll du skall spela. Det finns också en beskrivning av er uppgift, det vill säga vad rollspelet går ut på. Karaktärerna Rollspel: Vad skall vi äta till middag? BESKRIVNING AV FAMILJEN I er familj finns tre vuxna och två barn: Farmor, 68 år Tänker på miljön. Vill att det skall vara rättvisa i världen. Alla skall ha det bra, så väl människor som djur och natur. Pappa, 46 år Är stressad och vill att allt skall ske snabbt. Tänker mycket på familjens ekonomi och tycker inte om när saker och ting kostar för mycket. Mamma, 45 år Vill att andra människor skall ha det bra. Är mycket omtänksam och vill att alla familjemedlemmar skall vara friska och ha en bra hälsa. Sonen, 17 år Hittar på nya saker. Tänker mycket på framtiden och gillar att lösa problem. Dottern, 9 år Gör saker utan att tänka efter. Vill bestämma i familjen trots att hon är yngst. SÅ HÄR LEVER NI Mamma och pappa arbetar båda heltid på ett stort sjukhus, mamma är läkare och pappa sjukgymnast. Barnen går i skolan, sonen går andra året i gymnasiet på det estetiska programmet och dottern i tredjeklass i grundskolan. Farmor är pensionär sedan 5 år tillbaka och tillbringar mesta delen av sin tid hemma i familjens trädgård. Familjen bor i en större bostad ca tio minuters gångväg från post, bank och närbutiker och 15 minuters bilväg från närmsta stormarknad. Farmor bor i en egen del av huset och har tillgång till egen entré, men delar kök och tvättstuga med de övriga familjemedlemmarna. 19

20 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 DOTTER Beskrivning av din roll Du gör saker utan att tänka efter och vill bestämma i familjen trots att du är yngst. Du vill på alla sätt få din vilja igenom. Du är 9 år och går i tredje klass. Du är en rar, liten tjej och spelar gärna fotboll. Efter skolan brukar du leka med dina vänner hemma på gatan. Två dagar i veckan skjutsar pappa eller mamma dig till fotbollsklubben för träning. När du inte får som du vill är du en ganska gnällig tjej. När familjen är ute och handlar är det smarriga varor som du vill ha ned i shoppingvagnen, det vill säga allt som innehåller mycket fett och socker. Att påverka andra är inte alltid lätt men du gör allt för att få någon att ta ditt parti för att få din vilja igenom. Det är inte lätt att förutspå hur du kommer att handla, du gör det som faller dig in för stunden. UPPGIFT Familjen skall äta köttfärssås och spaghetti till middag och alla skall handla sina egna ingredienser. Utifrån de roller ni spelar skall ni handla ingredienser till maträtten spaghetti och köttfärssås. Var och en handlar sina ingredienser. Det är upp till dig, utifrån hur du tolkar din roll, att välja varor bland dem som erbjuds. Kort med bilder och text kommer att föreställa de varor som finns att välja på. På korten står fakta om de olika varorna, fakta som du behöver för att göra ditt val. Bredvid dessa kort finns mindre plockkort som du kan ta när du gjort ditt val. Tillsammans som en familj samlas ni sedan kring familjens köksbord för att diskutera era val - vilka för och nackdelar finns med de varor som ni valt? Kan ni enas eller är det omöjligt?! Kom ihåg att spela din roll under hela uppgiften! 20

21 OBSERVATÖR Du är observatören i ett rollspel om mat och personliga val. Din uppgift är att granska vad som händer i ett rollspel och föra anteckningar över detta. För att du skall kunna göra det måste du veta lite om vad rollspelet går ut på och vad deltagarna i spelet har för uppgifter. Nedan finns en beskrivning av familjen och din rollfigur. Läs beskrivningen så att du vet något om din familj och den roll du skall spela. Det finns också en beskrivning av er uppgift, det vill säga vad rollspelet går ut på. Rollspel: Vad skall vi äta till middag? BESKRIVNING AV FAMILJEN I er familj finns tre vuxna och två barn: Farmor, 68 år Tänker på miljön. Vill att det skall vara rättvisa i världen. Alla skall ha det bra, så väl människor som djur och natur. Pappa, 46 år Är stressad och vill att allt skall ske snabbt. Tänker mycket på familjens ekonomi och tycker inte om när saker och ting kostar för mycket. Mamma, 45 år Vill att andra människor skall ha det bra. Är mycket omtänksam och vill att alla familjemedlemmar skall vara friska och ha en bra hälsa. Sonen, 17 år Hittar på nya saker. Tänker mycket på framtiden och gillar att lösa problem. Dottern, 9 år Gör saker utan att tänka efter. Vill bestämma i familjen trots att hon är yngst. SÅ HÄR LEVER NI Mamma och pappa arbetar båda heltid på ett stort sjukhus, mamma är läkare och pappa sjukgymnast. Barnen går i skolan, sonen går andra året i gymnasiet på det estetiska programmet och dottern i tredjeklass i grundskolan. Farmor är pensionär sedan 5 år tillbaka och tillbringar mesta delen av sin tid hemma i familjens trädgård. Familjen bor i en större bostad ca tio minuters gångväg från post, bank och närbutiker och 15 minuters bilväg från närmsta stormarknad. Farmor bor i en egen del av huset och har tillgång till egen entré, men delar kök och tvättstuga med de övriga familjemedlemmarna. 21

22 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 OBSERVATÖR Beskrivning av din roll Du skall övervaka rollspelet utan att ge synpunkter. Som observatör deltar du inte i rollspelet, du är dig själv. Din uppgift är att föra anteckningar över de olika familjemedlemmarnas val av varor och vilka synpunkter de har om dessa Vad tycker de är bra eller dåligt med de varor de valt? Tänk på att det är rollspelsdeltagarnas åsikter om varorna som du skall anteckna, inte dina egna. Om du har några idéer eller tankar som rör rollspelet kan du dock anteckna dessa som underlag för en diskussion efter det att spelet avslutats. Det är inte tänkt att du skall lägga dig i spelet. Prata inte med dem som spelar utan lyssna på vad de säger. Om du vill kan du använda observatörsmallen för dina anteckningar. UPPGIFT Familjen skall äta köttfärssås och spaghetti till middag och alla skall handla sina egna ingredienser. Utifrån de roller ni spelar skall ni handla ingredienser till maträtten spaghetti och köttfärssås. Var och en handlar sina ingredienser. Det är upp till dig, utifrån hur du tolkar din roll, att välja varor bland dem som erbjuds. Kort med bilder och text kommer att föreställa de varor som finns att välja på. På korten står fakta om de olika varorna, fakta som du behöver för att göra ditt val. Bredvid dessa kort finns mindre plockkort som du kan ta när du gjort ditt val. Tillsammans som en familj samlas ni sedan kring familjens köksbord för att diskutera era val - vilka för och nackdelar finns med de varor som ni valt? Kan ni enas eller är det omöjligt?! Kom ihåg att spela din roll under hela uppgiften! 22

23 OBSERVATÖRENS PROTOKOLL Pappa Har valt dessa varor Positiva synpunkter Negativa synpunkter Intressant (Observatörens kommentarer) Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mamma Farmor Son Dotter 23

24 Rollspel: Vad skall vi äta till middag? Mat på hållbar väg II, WWF, Naturväktarna 2005 EXPONERINGSKORT OCH PLOCKKORT Exponeringskorten, sidan 25-37, klipps ut ur häftet. Plockkorten, sidan 39-41, kopieras i önskat antal. I en klass med fem grupper är det lagom med 15 exemplar av varje plockkort. Plockkorten skall ligga under respektive exponeringskort i affären. Exponeringskort Grönsaker Svensk gul lök Svensk gul lök - ekologisk Svensk morot Svensk morot - ekologisk Morot i plåtkonserv Vitlök Vitlök ekologisk Vitlökspulver Köttfärs och alternativ till färs Svensk nötfärs Svensk nötfärs - ekologisk Svensk blandfärs Importerad quorn Importerade röda linser Svenska gula ärtor - ekologiska Färdiglagad köttfärssås på burk Pasta Spaghetti Spaghetti - ekologisk Plockkort FÖLJANDE VAROR INGÅR I BUTIKENS SORTIMENT: Tomatprodukter Tomater i plåtkonserv Tomater i pappkartong Tomater i pappkartong - ekologisk Tomatpuré tub Tomatpuré glasburk Tomatpuré glasburk - ekologisk Ketchup Ketchup - ekologisk Buljong Buljongpulver Buljongtärningar Följande information kommer på korten för varje produkt: Pris Märkning Näringsinnehåll Ursprung Förpackning Säsong Avfallshantering Förvaring Transport 24

25 Mat på hållbar väg II Hela tomater i plåtkonserv PRIS: Förpackning med 400g (240g tomater och 160g tomatjuice) kostar 4.90kr MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1g/100g, kolhydrater 6,5g/100g, fett 0g/100g. URSPRUNG: Italien. FÖRPACKNING: Metallburk SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Metallåtervinning FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Mat på hållbar väg II Tomatpuré i glasburk - ekologisk PRIS: Förpackning med 200g kostar 14,50 kr (87,00 kr/kg) MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 4g/100g, kolhydrater 20g/100g, fett 0,5g/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Glasburk och metallock SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Glas- och metallåtervinning FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Exponeringsskort Mat på hållbar väg II Tomatpuré i glasburk PRIS: Förpackning med 250g kostar 9 kr (36 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 4g/100g, kolhydrater 20g/100g, fett 0,5g/100g Energi 420 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Glasburk med metallock SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Glas- och metallåtervinning FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Mat på hållbar väg II Tomatpuré i tub PRIS: Förpackning med 200g kostar 9,90 kr (49,50 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: - Protein 4g/100g, kolhydrater 20g/100g, fett 0,5g/100g. URSPRUNG: Spanien, färdigställs i Sverige FÖRPACKNING: Metall och plast SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Metall- och plaståtervinning FÖRVARING: I rumstemperatur, öppnad i kylskåp TRANSPORT: Med lastbil från Spanien

26 26

27 Mat på hållbar väg II Krossade tomater i pappkartong - ekologiska PRIS: Förpackning med 500g kostar 4,90 kr (9,80 kr/kg) MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein1g/100g, kolhydrat 6,5g/100g, fett <0,5g/100g. Energi 125 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Kartong AVFALLSHANTERING: Pappersåtervinning SÄSONG: Året om FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel. TRANSPORT: Med lastbil från Italien Mat på hållbar väg II Ketchup PRIS: Förpackning med 1kg kostar 16,90 kr MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1,5g/100g, kolhydrater 26g/100g, fett < 0,5g/100g. Energivärde 460 kj URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Plastflaska SÄSONG: Produkten har säsong året runt AVFALLSHANTERING: Plaståtervinning FÖRVARING: Öppnad flaska förvaras kallt och skakas om före användning TRANSPORT: Med lastbil från Italien Exponeringsskort Mat på hållbar väg II Krossade tomater i pappkartong PRIS: Förpackning med 500g kostar 4,50 kr (9,00 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein1g/100g, kolhydrat 6,5g/100g, fett 0g/100g Energi 125 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Kartong AVFALLSHANTERING: Pappersåtervinning SÄSONG: Året om FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Mat på hållbar väg II Ketchup - ekologisk PRIS: Förpackning med 1 kg kostar 26,90 kr MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1,5g/100g, kolhydrat 26g/100g, fett <0,5g/100g. Energi 460 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Plastflaska SÄSONG: Produkten har säsong året runt AVFALLSHANTERING: Plaståtervinning FÖRVARING: Öppnad flaska förvars kallt och skakas om före användning TRANSPORT: Med lastbil från Italien

28 28

29 Mat på hållbar väg II Gul lök PRIS: 7,90 kr/kg MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1,2g/100g, kolhydrat 6,0g/100g, fett 0,1g/100g Energi 26 kj/100g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: lösvikt SÄSONG: Juli - mars, april AVFALLSHANTERING: Kompostering FÖRVARING: Mörkt och svalt TRANSPORT: Från Öland och fraktad med lastbil till övriga Sverige Mat på hållbar väg II Morötter PRIS: 5,50 kr/kg MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1g/100g, kolhydrat 9,7g/100g, fett 0,2g/100g. Energi 180 kj/100g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: Plastpåse SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Kompostering och förbränning av plast FÖRVARING: Mörkt och svalt TRANSPORT: Med lastbil från Skåne till övriga Sverige Mat på hållbar väg II Gul lök - ekologisk PRIS: 12,90 kr/kg MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1,2g/100g, kolhydrat 6,0g/100g, fett 0,1g/100g URSPRUNG: Sverige (Gotland) FÖRPACKNING: Papperspåse SÄSONG: Juli- mars, april AVFALLSHANTERING: Pappersåtervinning och kompostering FÖRVARING: Mörkt och svalt TRANSPORT: Med båt och fraktad med lastbil till övriga Sverige Mat på hållbar väg II Morötter - ekologiska PRIS: Förpackning med 1kg kostar 12,90 kr MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1g/100g, kolhydrat 9,7g/100g, fett 0,2g/100g. Energi 180 kj/100g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: Plastpåse SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Kompostering och förbränning av plast FÖRVARING: Mörkt och svalt TRANSPORT: Med lastbil från Halland till övriga Sverige Exponeringsskort

30 30

31 Mat på hållbar väg II Konserverade morötter PRIS: Förpackning med 400g kostar 6,90 kr (17,25 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Energi 85 KJ/100g, protein 0,6g/100g, kolhydrat 4g/100g, fett 0,2g/100g URSPRUNG: Belgien FÖRPACKNING: Metallburk SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Metallåtervinning FÖRVARING: Helkonserv TRANSPORT: Med lastbil från Belgien Mat på hållbar väg II Gula ärter - ekologiska PRIS: Förpackning med 500g kostar 7, 90 kr (15, 80 kr/kg) MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 22g/100g, kolhydrat 46g/100g, fett 2g/100g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: Låda av kartong SÄSONG: Säsong året runt (de torkas) AVFALLSHANTERING: pappersåtervinning FÖRVARING: Förvaras torrt TILLAGNING: Ärterna ska ligga i blöt i ca 8 timmar, därefter kokas på spisen i ca 40 min - 1 timme. TRANSPORT: Båt och lastbil. Ärtorna är odlade i de sydöstra delarna av Sverige inklusive Öland och Gotland Exponeringsskort Mat på hållbar väg II Konserverad köttfärsås PRIS: Förpackning med 525g kostar 26,50 kr (50,50 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 5g/100g, kolhydrat 6g/100g, fett 7,5g/100g, energi 500 kj/100g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: Metallburk SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Metallåtervinning FÖRVARING: Kan förvaras i normal rumstemperatur TILLAGNING: Kan tillagas både i mikro och i kastrull TRANSPORT: Med lastbil från Skåne till övriga Sverige Mat på hållbar väg II Röda linser PRIS: Förpackning med 500g kostar 17,00 kr (34 kr/kg) MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 24,7g/100g, kolhydrat 60g/100g, fett 1g/100g URSPRUNG: USA FÖRPACKNING: Miljövänlig polyetenplast SÄSONG: Importeras året runt AVFALLSHANTERING: Förbränning av plast FÖRVARING: Förvaras torrt TILLAGNING: Kokas på spisen i ca 10 min. Kortare koktid om de ligger blöt innan. TRANSPORT: Båt och lastbil

32 32

33 Mat på hållbar väg II Nötfärs PRIS: kr/kg MÄRKNING: Anläggningsnummer som anger slakt och styckställe och referensnummer som anger gård där köttet är producerat. NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 20g, kolhydrat 0g, fett 7,6g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: Omslagspapper (färsen mals direkt i affären) SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Förbränning av papper FÖRVARING: I kylskåp eller frys TRANSPORT: Lastbil Mat på hållbar väg II Nötfärs - ekologisk PRIS: 69 kr/kg MÄRKNING: KRAV + anläggningsnummer som anger slakt och styckställe och referensnummer som anger gård där köttet är producerat. URSPRUNG: Sverige NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 20g, kolhydrat 0g, fett 7,6g FÖRPACKNING: Frigolitfat med plastfilm SÄSONG: Året runt men brist kan uppstå i butikerna AVFALLSHANTERING: Förbränning FÖRVARING: I kylskåp eller frys TRANSPORT: Lastbil Mat på hållbar väg II Blandfärs (50% fläsk, 50% nöt) PRIS: 49:90 kr/ kg MÄRKNING:- NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 18,8g, kolhydrat 0g, fett 13g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: Frigolitfat med plastfilm SÄSONG: Hela året. Ingen bristande tillgång på vanlig blandfärs AVFALLSHANTERING: Förbränning FÖRVARING: I kylskåp eller frys TRANSPORT: Lastbil Mat på hållbar väg II Quornfärs PRIS: Förpackning med 180g kostar 27,90 kr (155 kr/kg) MÄRKNING: Nyckelhålsmärkt INNEHÅLL: Svampprotein, vatten, lök, äggvita, naturidentisk arom, mjölkprotein, tapiokastärkelse, pektin, naturlig och naturidentisk vitlöksarom. NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 15g/100g, kolhydrat 1,5g/100g, fett 3g/100g, Energi 400 kj/100g URSPRUNG: Storbritannien FÖRPACKNING: Plastpåse SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Förbränning av plast FÖRVARING: Frys TRANSPORT: Båt och lastbil Exponeringsskort

34 34

35 Mat på hållbar väg II Buljongtärningar PRIS: Förpackning med 12 stycken tärningar kostar 14.90kr (2.49kr/l) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: 5 kcal/100 ml URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: Kartong, folie SÄSONG: Året om AVFALLSHANTERING: Kartongåtervinning och förbränning av folie FÖRVARING: Torrt ej över rumstemperatur TRANSPORT: Lastbil Mat på hållbar väg II Spaghetti PRIS: Förpackning med 1kg kostar 12,90 kr MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 12g/100g, kolhydrat 71g/100g, fett 2g/100g, energi 1500 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Plastförpackningen består av PET/PE SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Förbränning av plast FÖRVARING: Torrt, ej över normal rumstemperatur TRANSPORT: Lastbil Mat på hållbar väg II Spaghetti - ekologisk PRIS: Förpackning med 1kg kostar 13,50 kr MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein11,5g/100g, kolhydrat: 75g/100g, fett 1,5g/100g, energi: 1530 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Polyetenplast SÄSONG: Året runt AVFALLSHANTERING: Förbränning av plast FÖRVARING: Torrt, ej över normal rumstemperatur TRANSPORT: Båt och lastbil Mat på hållbar väg II Vitlök PRIS: 69kr/kg MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Rik på kalcium och vitamin C URSPRUNG: Argentina FÖRPACKNING: Saknas SÄSONG: Året om AVFALLSHANTERING: Kompostering FÖRVARING: Torrt och svalt TRANSPORT: Båt och lastbil Exponeringsskort

36 36

37 Mat på hållbar väg II Vitlök ekologisk PRIS: 120kr/kg MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Rik på kalcium och vitamin C URSPRUNG: Holland FÖRPACKNING: Plastnät SÄSONG: Året om AVFALLSHANTERING: Kompostering och förbränning av plast FÖRVARING: Torrt och svalt TRANSPORT: Båt och lastbil Mat på hållbar väg II Vitlökspulver PRIS: Förpackning med 50g kostar 27kr (540kr/ kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: - URSPRUNG: Pulver framställt i Västra Götaland, Sverige av vitlökar från Kalifornien, USA FÖRPACKNING: Glasburk med plastlock SÄSONG: Året om AVFALLSHANTERING: Glas- och plaståtervinning FÖRVARING: Torrt och mörkt TRANSPORT: Båt och lastbil Mat på hållbar väg II Grönsaksbuljong PRIS: Förpackning med 250g kostar 57kr (4,07kr/l) MÄRKNING: Ekologisk enligt EUlagstiftning NÄRINGSINNEHÅLL: 199kcal/100g URSPRUNG: Tyskland FÖRPACKNING: Glasburk SÄSONG: Året om AVFALLSHANTERING: Glasåtervinning FÖRVARING: Torrt, ej över rumstemperatur TRANSPORT: Båt och lastbil Exponeringsskort

38 38

39 Plockkort Hela tomater i plåtkonserv PRIS: Förpackning med 400g (240g tomater och 160g tomatjuice) kostar 4.90kr MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1g/100g, kolhydrater 6,5g/100g, fett 0g/100g. URSPRUNG: Italien. FÖRPACKNING: Metallburk SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Metallåtervinning FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Tomatpuré i tub PRIS: Förpackning med 200g kostar 9,90 kr (49,50 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: - Protein 4g/100g, kolhydrater 20g/100g, fett 0,5g/100g. URSPRUNG: Spanien, färdigställs i Sverige FÖRPACKNING: Metall och plast SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Metall- och plaståtervinning FÖRVARING: I rumstemperatur, öppnad i kylskåp TRANSPORT: Med lastbil från Spanien Ketchup PRIS: Förpackning med 1kg kostar 16,90 kr MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1,5g/100g, kolhydrater 26g/100g, fett < 0,5g/100g. Energivärde 460 kj URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Plastflaska SÄSONG: Produkten har säsong året runt AVFALLSHANTERING: Plaståtervinning FÖRVARING: Öppnad flaska förvaras kallt och skakas om före användning TRANSPORT: Med lastbil från Italien Tomatpuré i glasburk PRIS: Förpackning med 250g kostar 9 kr (36 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 4g/100g, kolhydrater 20g/100g, fett 0,5g/100g Energi 420 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Glasburk med metallock SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Glas- och metallåtervinning FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Krossade tomater i pappkartong - ekologiska PRIS: Förpackning med 500g kostar 4,90 kr (9,80 kr/kg) MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein1g/100g, kolhydrat 6,5g/100g, fett <0,5g/100g. Energi 125 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Kartong AVFALLSHANTERING: Pappersåtervinning SÄSONG: Året om FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Ketchup - ekologisk PRIS: Förpackning med 1 kg kostar 26,90 kr MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1,5g/100g, kolhydrat 26g/100g, fett <0,5g/100g. Energi 460 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Plastflaska SÄSONG: Produkten har säsong året runt AVFALLSHANTERING: Plaståtervinning FÖRVARING: Öppnad flaska förvars kallt och skakas om före användning TRANSPORT: Med lastbil från Italien Mat på hållbar väg II Tomatpuré i glasburk - ekologisk PRIS: Förpackning med 200g kostar 14,50 kr (87,00 kr/kg) MÄRKNING: KRAV NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 4g/100g, kolhydrater 20g/100g, fett 0,5g/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Glasburk och metallock SÄSONG: Oberoende av säsong AVFALLSHANTERING: Glas- och metallåtervinning FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Krossade tomater i pappkartong PRIS: Förpackning med 500g kostar 4,50 kr (9,00 kr/kg) MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein1g/100g, kolhydrat 6,5g/100g, fett 0g/100g Energi 125 kj/100g URSPRUNG: Italien FÖRPACKNING: Kartong AVFALLSHANTERING: Pappersåtervinning SÄSONG: Året om FÖRVARING: I kyl efter öppnandet, kort hållbarhetstid på grund av att produkten inte innehåller konserveringsmedel TRANSPORT: Med lastbil från Italien Gul lök PRIS: 7,90 kr/kg MÄRKNING: - NÄRINGSINNEHÅLL: Protein 1,2g/100g, kolhydrat 6,0g/100g, fett 0,1g/100g Energi 26 kj/100g URSPRUNG: Sverige FÖRPACKNING: lösvikt SÄSONG: Juli - mars, april AVFALLSHANTERING: Kompostering FÖRVARING: Mörkt och svalt TRANSPORT: Från Öland och fraktad med lastbil till övriga Sverige

UTBILDNING. Mat på hållbar väg I I

UTBILDNING. Mat på hållbar väg I I UTBILDNING Mat på hållbar väg I I Ett av Världsnaturfondens, WWFs, viktigaste uppdrag är att arbeta för ett hållbart nyttjande av jordens resurser. Trycket blir allt större på vår planet, det förbrukas

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Matkasse -Ditt matval. mat på hållbar väg

Matkasse -Ditt matval. mat på hållbar väg Matkasse -Ditt matval Mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. mat på hållbar väg Syfte

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

SKOLMJÖLKENS DAG 27 SEPTEMBER 2017

SKOLMJÖLKENS DAG 27 SEPTEMBER 2017 Skolmaterial SKOLMJÖLKENS DAG 27 SEPTEMBER 2017 1 Hela världens skolmat Skolmjölkens dag Den sista onsdagen i september varje år firas Skolmjölkens dag. Det är FNs livsmedels- och jordbruksorganisation,

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen Tema Kretslopp Vi har diskuterat tillsammans med barnen om de olika målen, kompostering, källsortering och nedbrytningsprocessen. Barnen tycker att det är spännande. - Varför vill maskarna ha våran mat?

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Lektionsupplägg: Vår klimatsmarta festmåltid Maten vi äter har stor inverkan på klimatet. Vad bör vi tänka på för att laga mat som är bra ur ett klimatperspektiv? Låt

Läs mer

Hur handlar vi hållbart?

Hur handlar vi hållbart? SKOLA NAMN Klass Hur handlar vi hållbart? Du och jag önskar oss många saker. Vissa av dem tär mer än andra på jordens resurser av ren luft, råmaterial och natur. Det sägs att på det sätt vi lever i Sverige

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Hem- och konsumentkunskap Mål som eleverna lägst ska ha uppnått uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 32 a Minestronesoppa med rimmad bog och ärtor b Stekt lax med pepparrotssås och broccoli c Gräddig köttfärssås med pesto ica.se/matkasse

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 43 a Pastagratäng med köttfärs b Skinkschnitzel med soltorkad tomatsås c Gryta med kalkonbacon och champinjoner ica.se/matkasse a3dagar

Läs mer

MATENS KLIMATPÅVERKAN

MATENS KLIMATPÅVERKAN LÄRARHANDLEDNING Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med lektionen är att eleverna får undersöka samband mellan vad vi äter och påverkan på klimatet. Eleverna

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Elevportfölj 5 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 5 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

kaffekuppen SPN-uppdrag

kaffekuppen SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Arbetsplatser och lärarrum Vuxna dricker stora mängder kaffe, speciellt på jobbet. Om vi kan få fler att välja ett mer hållbart kaffe kan det ge positiva effekter både för den som tillverkar

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Ekonomi och konsumtion - Vad olika matvaror kostar. Prisjämförelser mellan matvaror. Miljö och livsstil, ekonomi och konsumtion

Ekonomi och konsumtion - Vad olika matvaror kostar. Prisjämförelser mellan matvaror. Miljö och livsstil, ekonomi och konsumtion Remissversion av kursplan i hem- och konsumentkunskap i grundskolan Hem- och konsumentkunskap Syfte Livet i hem och familj har alltid haft en central betydelse för människan. Våra vanor i hushållet påverkar

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING 01 LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING Tid: 60-80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: NO KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Värdera konsekvenser av olika

Läs mer

familj Tomatpasta med bresaola och mozzarella Järpar med persiljesås Goda pizzafisken Vecka 33 Enkelt, gott och snabbt på bordet ica.

familj Tomatpasta med bresaola och mozzarella Järpar med persiljesås Goda pizzafisken Vecka 33 Enkelt, gott och snabbt på bordet ica. a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 33 a Tomatpasta med bresaola och mozzarella b Järpar med persiljesås c Goda pizzafisken Veckans råvaror Glöm inte att smaka av rätterna

Läs mer

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål Kompis med kroppen 6. Mitt mellanmål Mellis mellan målen Har du märkt att du blir piggare när du ätit mellanmål? Se till att få i dig någon frukt eller grönsak vid varje mellis! 1. Frukt- och gröntmacka?

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48 Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner vecka 48 familj Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2648 kj/ 633 kcal. Protein 27,9 g. Fett 33,6

Läs mer

familj Lasagne med quornfärs Solgul räkgryta med saffran och zucchini Kyckling med persiljestekta morötter och gräddsås

familj Lasagne med quornfärs Solgul räkgryta med saffran och zucchini Kyckling med persiljestekta morötter och gräddsås a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 39 a Lasagne med quornfärs b Solgul räkgryta med saffran och zucchini

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

Pasta pollognese. vecka 51

Pasta pollognese. vecka 51 Pasta pollognese vecka 51 familj Pasta pollognese cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2044 kj/ 488 kcal. Protein 39,3 g. Fett 6,4 g. Kolhydrater 63,6 g. Ingredienser: 1 gul lök 1 vitlöksklyfta

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Kompis med kroppen. 1. Häng med på upptäcksfärd

Kompis med kroppen. 1. Häng med på upptäcksfärd Kompis med kroppen 1. Häng med på upptäcksfärd Hej! Häng med och lär dig mer om hur du är schysst mot kroppen och blir mer klimatsmart! Du kan säkert redan en hel del om frukt och grönsaker och vet att

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 43 a Pastagratäng med köttfärs b Laxtacos c Gryta med kalkonbacon och champinjoner ica.se/matkasse a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Paprikapasta med korv. vecka 39

Paprikapasta med korv. vecka 39 Paprikapasta med korv vecka 39 familj Paprikapasta med korv cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3044 kj/ 728 kcal. Protein 22,1 g. Fett 43,4 g. Kolhydrater 60,3 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

familj Lax teriyaki med pak choi Stekt lövbiff med dragonsås och klyftpotatis Currykyckling med sojabönor

familj Lax teriyaki med pak choi Stekt lövbiff med dragonsås och klyftpotatis Currykyckling med sojabönor a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 3 a Lax teriyaki med pak choi b Stekt lövbiff med dragonsås och klyftpotatis

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Korvgryta med oliver och broccoli Laxburgare med Rhode Islanddressing

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Korvgryta med oliver och broccoli Laxburgare med Rhode Islanddressing adagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 7 a Gräddig köttfärssås med tagliatelle b Korvgryta med oliver och broccoli

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 33 a Linguine med rökt kyckling och tomatsås b Ostburgare med klyftpotatis c Fläskkarré med champinjonsås d Baconlindad kalkon med dragonsås

Läs mer

Elevportfölj 7 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 7 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

familj Stekt fi sk med citronsås Järpar med tzatziki BBQ-kyckling med rostad majskolv Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie

familj Stekt fi sk med citronsås Järpar med tzatziki BBQ-kyckling med rostad majskolv Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 24 Stekt fi sk med citronsås a b Järpar med tzatziki c BBQ-kyckling med

Läs mer

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42 Tortellini med ricotta och basilika vecka 42 familj Tortellini med ricotta och basilika cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2444 kj/ 583 kcal. Protein 27,5 g. Fett 28,9 g. Kolhydrater 60,4

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

familj Frötoppad lax med mos Höstpasta med sockerärter och senap Kyckling med krämig gnocchi

familj Frötoppad lax med mos Höstpasta med sockerärter och senap Kyckling med krämig gnocchi adagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 46 a Frötoppad lax med mos b Höstpasta med sockerärter och senap c Kyckling

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

familj Örtig korvgryta med paprika Oreganogratinerad kyckling Köttfärssås med farfalle

familj Örtig korvgryta med paprika Oreganogratinerad kyckling Köttfärssås med farfalle a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 43 a Örtig korvgryta med paprika b Oreganogratinerad kyckling c Köttfärssås

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 33 a Linguine med rökt kyckling och tomatsås b Fläskkarré med champinjonsås c Fiskgratäng med dill och gurka ica.se/matkasse familj v

Läs mer

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48 Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner vecka 48 familj Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2648 kj/ 633 kcal. Protein 27,9 g. Fett 33,6

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37 Pasta rosso med kyckling och zucchini vecka 37 familj Pasta rosso med kyckling och zucchini cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2105 kj/ 505 kcal. Protein 44,0 g. Fett 11,3 g. Kolhydrater 52,7

Läs mer

Ge kunskap, engagemang och insikt om vägar till ett mer miljövänligt samhälle. Med ett undersökande arbetssätt träna energi- och kretsloppstänkande.

Ge kunskap, engagemang och insikt om vägar till ett mer miljövänligt samhälle. Med ett undersökande arbetssätt träna energi- och kretsloppstänkande. HANDLEDNING TILL NATURVÄKTARNA EKO Naturväktarna Eko Vad står det i kommunens energiplan? Vad händer med slammet från kommunens reningsverk? Var har potatisen i skolans matbespisning odlats? Hur går det

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Tjenahoppsan! Vi är Badankorné. Ett utmanarlag i Mälarscouterna som ville bidra till en bättre miljö på något sätt. Så vi bestämde oss för att skriva en hajkkokbok

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

HEM MED FOKUS PÅ MILJÖN. Diskussion med utgångspunkt från filmen Food Inc.

HEM MED FOKUS PÅ MILJÖN. Diskussion med utgångspunkt från filmen Food Inc. HEM MED FOKUS PÅ MILJÖN Lektion 1 Vi ser på en film om matindustrin (Food inc) och konsekvenser av vad vi äter. Läxa tills nästa gång: Du får frågor utifrån den film vi sett, som ska besvaras i grupp.

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

LEKTIONSFÖRSLAG 2 GARDEROBSKOLL ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: GYMNASIET

LEKTIONSFÖRSLAG 2 GARDEROBSKOLL ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: GYMNASIET LEKTIONSFÖRSLAG 2 ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: 7-9 + GYMNASIET Vår klädkonsumtion i Sverige har ökat med 50 % de senaste 15 åren. Har du koll på hur mycket kläder du köper?

Läs mer

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ)

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) namn:... klass:... ålder:... familj:... mina intressen:... mina favoriträtter:... dagens datum:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) JA NEJ tycker om att vara tillsammans med andra tycker

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65 Åk 5 Kompis med kroppen Namn: Känner du igen mig? Frukter och grönsaker kan delas in i olika grupper. Det finns kålväxter, lökväxter, citrusfrukter och många andra. Ofta namnges gruppen efter hur de växer

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 49 a Krämig pasta med paprika och kotlettbacon b Kycklingkorv med stuvade makaroner c Ugnsstekt lax med romsås d Järpar med fetayoghurt

Läs mer

Elevportfölj 3 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 3 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9 Ugnsstekt torsk med äggsås vecka 9 familj Ugnsstekt torsk med äggsås cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2159 kj/ 516 kcal. Protein 41,5 g. Fett 13,9 g. Kolhydrater 52,1 g. Ingredienser: 1

Läs mer

familj Risonirisotto med champinjoner Kassler med mos och ärtor Fläskfärs i kokosmjölk

familj Risonirisotto med champinjoner Kassler med mos och ärtor Fläskfärs i kokosmjölk a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 48 a Risonirisotto med champinjoner b Kassler med mos och ärtor c Fläskfärs

Läs mer

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest!

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Matinspiration & Recept från Coop Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Låt Coop planera veckans middagar! Matlådan Vår Middag hjälper dig att äta mer varierat utan att du behöver lägga

Läs mer

Hemkunskap Anki Demred och Martin Ekholm 2011

Hemkunskap Anki Demred och Martin Ekholm 2011 Hemkunskap Tvätt 1. Det finns olika tvättsymboler på klädernas tvättlappar. Rita de olika symbolerna och berätta med egna ord vad de betyder. Du ska med symboler från de tre kategorierna: Tvätt Tork Stryk.

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer